Belanghebbenden. Directeur HWH. HWH medewerkers. Projectteam IRIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belanghebbenden. Directeur HWH. HWH medewerkers. Projectteam IRIS"

Transcriptie

1 IV landschap

2 Belanghebbenden Bestuurders schappen HWH medewerkers Directeur HWH IT medewerkers schappen Directeur Projecten en Beheer HWH Projectteam IRIS Architecten HWH HWH Architectuur en standaarden inspearit Kernteam Peter de Leeuw Freddie Muller Michiel Dirriwachter Daniel Mast Erik Borgers Reageren? HWH architecten inspearit Tel Projectomschrijving Creëer heldere visualisaties van het huidige en toekomstige IV landschap van Het schapshuis (HWH) en de waterschappen en ondersteun hiermee de architecten van HWH bij het opstellen van de doelarchitectuur HWH. Aanpak Doelen De diversiteit van de huidige IV van de waterschappen inzichtelijk maken Inzicht geven in de mate waarop het centrale informatiesysteem IRIS de bedrijfsfuncties van een waterschap kan afdekken. Visualisatie maken van de doelarchitectuur van het HWH en inzichtelijk maken hoe dit past in de landschap van de waterschappen. Intensieve samenwerking tussen de architecten van HWH en inspearit Informatie vergaren via workshops, interviews en bestaande documentatie Iteratief ontwikkelen van landschapsfoto s Validatie van tussenresultaten Resultaten Voorbeelden van samenwerkingsverbanden tussen de schappen. Het gebruik van IRIS bij de waterschappen De bedrijfsfuncties en de mapping van de IRIS modules daarop. De doelarchitectuur van het HWH Een samenhangend overzicht van het IV landschap van HWH en de waterschappen: Tijdslijn 25 juni : Kick-off meeting 5 juli : Workshop Geo. Samen met vertegenwoordigers van HWH, waterschappen en leveranciers knelpunten en verandergebieden geidentificeerd ten aanzien van de IV Juli augustus : Iteratief ontwikkelen landschapsfoto s 13 augustus : Bespreken tussenresultaten met de Directeur projecten en beheer van het HWH en de projectleider modernisering IRIS Augustus : Bijwerken en valideren foto s met de architecten van HWH en vertegenwoordigers van het project modernisering IRIS 28 augustus : Opleveren definitieve foto s aan de Directeur projecten en beheer HWH

3 Onderstaande foto s tonen het IV landschap van Het schapshuis in augustus en bieden hiermee grip op de informatie. Elke foto heeft zijn eigen perspectief zodat respectievelijk ingezoomd wordt op de huidige-, en een visie op de toekomstige informatie van de waterschappen. 1 - IT en de waterschappen 2 - Samenwerkingsverbanden waterschappen 3 - IRIS en de waterschappen 4 - Z-info Deze visualisatie is bedoeld voor bestuurders en slaat de brug tussen de echte wereld en de IT wereld. Het maakt de vertaling tussen bedrijfsobjecten, informatieobjecten en technische objecten. Deze visualisatie geeft een voorbeeld van enkele samenwerkingsverbanden (belastingkantoren, laboratoria) tussen de waterschappen weer. Hieruit blijkt dat de waterschappen best met elkaar samenwerken, maar dit doen ze in sterk wisselende verbanden en vaak met verschillende ICT. 5 - Bedrijfsfuncties Van de voorgaande context informatie gaan we over naar de bedrijfsfuncties van een waterschap (bron: WILMA ). Op bovenstaande plaat zijn de huidige producten van HWH geplot (de kleuren komen overeen met de programma's van HWH). Hiermee willen we aangeven dat het desbetreffende product iets doet voor een bepaalde functie. De mate (volledigheid) en het soort ondersteunende functionaliteit is niet gevisualiseerd en blijkt lastig te bepalen. 6 Doelarchitectuur HWH Op basis van input uit de workshop met stakeholders die plaatsvond op 5 juli en gesprekken met de architecten van HWH is een IST-situatie specifiek van het product IRIS uitgewerkt en zijn we verder gegaan met het bepalen van de SOLL architectuur van een gezamenlijke informatie van de waterschappen. Hierbij is de filosofie van de service gerichte architectuur gehanteerd en richten we ons op het beschikbaar stellen van IT en die door de waterschappen naar wens afgenomen kunnen worden en- of verder door samenwerkingsverbanden van waterschappen kunnen worden uitgebouwd. Deze SOLL architectuurvisie toont een gelaagde en component gebaseerde opzet, op basis van applicatie en services () in een service georiënteerde architectuur. Deze opzet biedt de mogelijkheid te delen, zelfstandig te ontwikkelen of van externe te betrekken. Deze kunnen georkestreerd worden in de BPM laag, zodat waterschappen hun eigen lokale processen kunnen vormgeven op basis van deze generieke. Men gebruikt dus wat men wenst en kan desgewenst zaken op maat maken, (samen) toevoegen en deze weer voor anderen beschikbaar maken. Bovenstaande visualisatie geeft de samenwerking middels IRIS weer. In feite is er sprake van een gestandaardiseerde centrale distributie/release met 25 lokale implementaties, die van elkaar kunnen afwijken door tailoring per waterschap. Dit kan problemen geven bij het onderhoud. De percentages geven aan hoeveel van de modules de waterschappen afnemen, naast de generieke basis onderdelen, uitgaande van geïnventariseerde gegevens in Evaluatie Kwaliteit Modules (2010). 7 - Uitdagingen irt doelarchitectuur HWH Deze visualisatie toont Z-info als een centraal geïmplementeerde (business intelligence) waar alle schappen (as-is) gebruik van kunnen maken. Door de centrale opzet worden problemen met distributie en onderhoud van de applicatie verkleind. Koppeling met brongegevens kan echter verschillen bij de waterschappen. 8 - Doelarchitectuur HWH in context De IST mapping op de SOLL architectuur is bedoeld om de huidige situatie te plotten op de toekomstige architectuur. Op deze wijze kan inzichtelijk gemaakt worden waar op dit moment knelpunten zijn, wat nu al past binnen de nieuwe architectuur en welke gebieden nog verder ingevuld moeten worden. Tot slot leidt dit concept tot een logische architectuur op de kaart van Nederland (de plaat waar we ook mee begonnen zijn) en visualiseert een IV van de waterschappen die efficiënter en flexibeler is. Middels een generiek koppelvlak en een gezamenlijk service register wisselen de waterschappen services met elkaar en via dit koppelvlak koppelen ze met externe organisaties. Dit voorkomt dat elk waterschap individueel een koppeling aangaat met een externe partij (met het gevolg dat er 25 koppelingen zijn). Externe partijen laten koppelen via een generieke koppelvlak levert potentieel een aanzienlijke ICT besparing op en biedt tevens de mogelijkheid om de kwaliteit sterk te verbeteren.

4 IT en de waterschappen : Taken van de schappen de bedrijfsobjecten : De informatieobjecten : De techniek Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, versie 1.0, 28 augustus sensoren

5 Laboratorium Wetterskip Fryslân Hefpunt Laboratorium schap Hunze en Aa s proef Lococensus- Tricijn (GBLT) laboratorium schap Groot Salland net BSGR Laboratorium schap Regge en Dinkel Aquon BSR RBG Bs-OB Centraal Laboratorium Zeeuwse schappen SVHW SaBeWa Intertek Polychemlab BsGW Besturing Besturende functies Externe verantwoording S tra te g ie e n b e le id N o rm / k a d e rs te llin g P la n v o rm in g C o n tro l (d a s h b o a rd ) R a p p o rte re n R e g u le rin g Prim aire functies W a te rk e rin g e n b e h e e r C a la m ite ite n z o rg U itg e v e n v e ro rd e n in g V o o rb e re id e n c a la m ite it M e te n w a te rk e rin g In s p e c te re n w a te rk e rin g A n a ly s e re n w a te rk e rin g In itie re n m a a tre g e le n w a te rk e rin g V e rn ie u w e n w a te rk e rin g R a p p o rte re n w a te rk e rin g V e rle n e n v e rg u n n in g B e s trijd e n c a la m ite it H a n d h a v e n W a te rs y s te e m b e h e e r (o p p e rv la k te w a te r & g ro n d w a te r) E v a lu e re n c a la m ite it T o e ts e n p la n n e n M e te n w a te rs y s te e m In s p e c te re n w a te rs y s te e m A n a ly s e re n w a te rs y s te e m In itie re n m a a tre g e le n w a te rs y s te e m V e rn ie u w e n w a te rs y s te e m R a p p o rte re n w a te rs y s te e m A fv a lw a te rz u iv e rin g T ra n s p o rte re n a fv a lw a te r Z u iv e re n a fv a lw a te r V e rw e rk e n s lib In itie re n m a a tre g e le n z u iv e rin g V e rn ie u w e n a fv a lw a te rz u iv e rin g R a p p o rte re n a fv a lw a te rz u iv e rin g K la n tc o n ta c t- b e h e e r O n d e rh o u d e n re la tie s W e g e n b e h e e r A fh a n d e le n k la n tc o n ta c t M o n ito re n w e g e n n e t In s p e c te re n w e g e n n e t A n a ly s e re n w e g e n n e t In itie re n m a a tre g e le n w e g e n n e t V e rn ie u w e n w e g e n n e t R a p p o rte re n w e g e n n e t Bediening fysieke infrastructuur Onderhoud fysieke infrastructuur B e d ie n e n w a te rk e rin g B e d ie n e n a fv a lw a te rz u iv e rin g B e d ie n e n w a te rs y s te m e n P la n n e n o n d e rh o u d O p lo s s e n s to rin g U itv o e re n v e rn ie u w in g s p ro je c t U itv o e re n o n d e rh o u d B e la s tin g h e ffin g Ondersteunende functies B e d rijfs v o e rin g V a s ts te lle n h e ffin g O p le g g e n a a n s la g C o m m u n ic a tie Personeels management Organisatie management Informatie In v o rd e re n V e rw e rk e n b e z w a re n / b e ro e p F in a n c ië n H u is v e s tin g T e c h n o lo g ie Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, Rik Farenhorst versie 1.0, 28 augustus Samenwerkingsverbanden waterschappen Intertek Polychemlab : Laboratorium BsGW : Belastingkantoor : Bedrijfsfuncties van een waterschap (bron: WILMA) : schap : HWH

6 Lokale Proces Applicatie y Procesgegevens Procesgegevens schap Lokale Proces Applicatie y Procesgegevens schap Lokale Proces Applicatie y Procesgegevens schap schap Rapportages Bedrijfsgegevens Analyse gegevens Procesgegevens Z-info (OTAP) schap schap schap Lokale Proces Applicatie z Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, Rik Farenhorst versie 1.0, 28 augustus Z-info Z-info (OTAP) : Z-info OTAP omgeving : IT van een waterschap Lokale Proces Applicati e z : individueel aangeschafte proces applicatie (die de van de zuivering verwerkt) : connectie Lokale Proces Applicatie y :Door meerdere waterschappen aangeschafte lokale proces applicatie (die de van de zuivering verwerkt)

7 Doelarchitectuur HWH : Gebruikersapparatuur : Procesmodelleer omgeving : Applicatieen : Data Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, versie 1.0, 28 augustus Bedrijfsvoering schappen Landelijk Regionaal Individueel Laboratorium schap Hunze en Aa s Lococensus- Tricijn (GBLT) smartphone Tablet Browser based user fat clients (heavy desktop user) Koppelvlakken overheden Publieke webservices catalogus Gebruikers identificatie Generiek koppelvlak waterschappen Bedrijfsvoering ondersteuning Gedeeld BPM BPM schap specifiek Geo ontwerpen modelleren CRM CMS Security Asset Mgt PIOFAH BI Gedeelde schap specifieke Externe Externe (voorbeeld) SLA Applicatie Services Kaart generatie (motor) Geo content mgt Geografische queries Coordinaattransformaties rechten Gedeelde geo (voorbeeld) Standaarden Basisregistraties Kernregistraties CRM PIOFAH Lokale Externe Geo Gedeelde structuur schap individueel Extern Data Gedeelde serverparken, opslag en beheer

8 Uitdagingen irt doelarchitectuur HWH 25x IRIS producti e : Huidig IT systeem : Knelpunt : Sterk punt van de IST situatie : aandachtspunt richting de SOLL Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, versie 1.0, 28 augustus Bedrijfsvoering schappen Landelijk Regionaal Individueel Laboratorium schap Hunze en Aa s Lococensus- Tricijn (GBLT) Devices en presentatielaag van een schap -> zijn deze landelijk te maken? smartphone Tablet Browser based user fat clients (heavy desktop user) Koppelvlakken overheden Publieke webservices Eigenaarschap? Governance? Wat is het noodzakelijke beveiligingsniveau? catalogus Gebruikers identificatie Generiek koppelvlak waterschappen Bedrijfsvoering ondersteuning Gedeeld BPM Presentatielaag is hardcoded Geo 25x IRIS productie ontwerpen modelleren CRM Zijn er procesbeschrijvingen? Welke modelleer standaard is gebruikt? CMS BPM schap specifiek BPM omgeving schap -> is deze landelijk te maken? Security Asset Mgt PIOFAH BI Is er een service repository? Wie is eigenaar en wie beheert? Gedeelde schap specifieke Externe Externe (voorbeeld) SLA Applicatie Services Datalaag is hard-coded Kaart generatie (motor) Geo content mgt Geografische queries Gedeelde geo (voorbeeld) Coordinaattransformaties rechten Standaarden Gemeenschappelijk model Basisregistraties Kernregistraties CRM PIOFAH Lokale Externe Geo Data Bij het opstellen van de landelijke Gedeelde structuur rapportages blijkt dat schappen het model op verschillende manieren implementeren. Het opstellen van een Gedeelde serverparken, gemeenschappelijke rapportage opslag en is beheer daardoor complex schap individueel Extern

9 Belastingkantoren: - Lococensus-Tricijn (GBLT) - SVHW - RBG - BsGW - Bs-OB - SaBeWa - BSR - BSGR - net - Hefpunt Regionale Samenwerking Gedeelde IT Gedeelde IT Regionale Samenwerking Regionale Samenwerking Landelijke Rapportages Landelijke IT Z-info Generiek Koppelvlak Gedeelde Geo Kernregistratie Standaarden Security SLA Gebruikers identificatie rechten Regionale Samenwerking Externe IT en Gedeelde IT Basisregistraties: - GBA - NHR - DINO - BIS - BRT - BRK - BAG - WOZ - GBKN Regionale Samenwerking Laboratoria: - Laboratorium schap Regge en Dinkel - Intertek Polychemlab - proef - laboratorium schap Groot Salland - Laboratorium Wetterskip FryslâN - Centraal laboratorium Zeeuwse schappen - Laboratorium schap Hunze en Aa s - Aquon Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, Rik Farenhorst versie 1.0, 28 augustus Doelarchitectuur HWH in context Gedeelde IT : Gedeelde IT en (landelijk of bij een schap gehost) : Data connectie Intertek Polychemlab : Laboratiorium BsGW : Belastingkantoor : schap : HWH : Basisregistraties

10 Belastingkantoren: - Lococensus-Tricijn (GBLT) - SVHW - RBG - BsGW - Bs-OB - SaBeWa - BSR - BSGR - net - Hefpunt Gedeelde IT Gedeelde IT Landelijke Rapportages Z-info Generiek Koppelvlak Gedeelde Geo Kernregistratie Security SLA Gebruikers identificatie rechten Externe IT en Gedeelde IT Basisregistraties: - GBA - NHR - DINO - BIS - BRT - BRK - BAG - WOZ - GBKN Laboratoria: - Laboratorium schap Regge en Dinkel - Intertek Polychemlab - proef - laboratorium schap Groot Salland - Laboratorium Wetterskip FryslâN - Centraal laboratorium Zeeuwse schappen - Laboratorium schap Hunze en Aa s - Aquon Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, Rik Farenhorst versie 1.0, 28 augustus

11 Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, versie 1.0, 28 augustus Plannen van Derden Regels/ beleid Besturing Strategische plannen en rapportages Tactische plannen en rapportages Strategie en beleid Norm/ kaderstelling Planvorming Control (dashboard) Besturende functies Rapporteren Externe verantwoording Regulering Operationele plannen en rapportages Primaire functies keringen beheer Calamiteitenzorg Uitgeven verordening Verlenen vergunning Meten waterkering Inspecteren waterkering Analyseren waterkering Initieren maatregelen waterkering Vernieuwen waterkering Rapporteren waterkering Meldingen & Calamiteiten Voorbereiden calamiteit Bestrijden calamiteit Regulerende Handhaven acties systeembeheer (oppervlaktewater & grondwater) Evalueren calamiteit Toetsen plannen Meten watersysteem Inspecteren watersysteem Analyseren watersysteem Initieren maatregelen watersysteem Vernieuwen watersysteem Rapporteren watersysteem Monitoring Afvalwaterzuivering Vernieuwingen Transporteren afvalwater Zuiveren afvalwater Verwerken slib Initieren maatregelen zuivering Vernieuwen afvalwaterzuivering Rapporteren afvalwaterzuivering Klantcontactbeheer Relaties Onderhouden relaties Wegenbeheer Afhandelen klantcontact Monitoren wegennet Inspecteren wegennet Analyseren wegennet Initieren maatregelen wegennet Vernieuwen wegennet Rapporteren wegennet Bediening fysieke infrastructuur Onderhoud fysieke infrastructuur Bedienen waterkering Bedienen afvalwaterzuivering Bedienen watersystemen Infrastructuur Plannen onderhoud Oplossen storing Uitvoeren vernieuwingsproject Uitvoeren onderhoud Belastingheffing Objecten Ondersteunende functies Bedrijfsvoering Vaststellen heffing Opleggen aanslag Communicatie Personeels management Organisatie management Invorderen Inkomsten Verwerken bezwaren/ beroep Inspraak en bezwaren Informatie Financiën Huisvesting Technologie

12 IRIS informatie element Geen IRIS informatie element Gedeeltelijk IRIS element Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, versie 1.0, 28 augustus Besturing Strategisch Strategie en beleid Beleid Norm/ kaderstelling Keur Legger Planvorming Gramma operatio Control (dashboard) DWH beheerplan plan Pro plan Tactisch neel plan Besturende functies Rapporteren Externe verantwoording Primaire functies Regulering keringen beheer Calamiteitenzorg Verorde Uitgeven verordening ning Meten waterkering Meting Inspectie Inspecteren waterkering (toets) Analyseren Oordeel waterkering Prognose Initieren Ondermaatregelen Bedienings Houds handeling waterkering actie Vernieuwen Kering- waterkering kering- kering kunstwerk Rapporteren waterkering Cala Voorbereiden miteitencalamiteit plan Vergunning Verlenen (beschik vergunning king) Melding Bestrijden Calimiteit calamiteit Hand Havings Handhaven actie Oordeel systeembeheer (oppervlaktewater & grondwater) Evalueren calamiteit advies Toetsen plannen Meting Inspectie (toets) Oordeel Prognose Meten watersysteem Inspecteren watersysteem Analyseren watersysteem Initieren Ondermaatregelen Bedienings Houds handeling watersysteem actie waterloop Vernieuwen systeem- watersysteem systeemkunstwerk Rapporteren watersysteem Afvalwaterzuivering Technisch Werk- Transporteren afvalwater Zuiveren afvalwater Verwerken slib Transport stelsel Bedienings handeling Inspectie (toets) Oordeel Onder Initieren Houds maatregelen actie zuivering technisch Vernieuwen werkzuiverings afvalwaterzuivering installatie Rapporteren afvalwaterzuivering Klantcontactbeheer Prognose Meting Klant Partner Regel gever Onderhouden relaties Leveran cier Wegenbeheer Melding/ Afhandelen klacht Bezwaar klantcontact Inspraak Klant Inspectie Monitoren Meting wegennet Inspecteren wegennet Analyseren Oordeel wegennet Prognose (toets) Initieren Onder maatregelen Bedienings Houds handeling actie wegennet Vernieuwen wegennet Weg Rapporteren wegennet Bediening fysieke infrastructuur Meetnet Onderhoud fysieke infrastructuur Bedienen waterkering Bedienen afvalwaterzuivering Bedienen watersystemen Plannen onderhoud Oplossen storing Uitvoeren vernieuwingsproject Uitvoeren onderhoud Belastingheffing Aanslag Betaling (? Wel bij V&H) Ondersteunende functies Bedrijfsvoering Vaststellen heffing Opleggen aanslag Communicatie Personeels management Organisatie management Informatie PIOFAH Invorderen Verwerken bezwaren/ beroep Financiën Huisvesting Technologie

13 Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, versie 1.0, 28 augustus Presentatielagen Workflow Services Datalaag Koppelvlakken Communicatie Proces catalogus Service catalogus In IRIS Niet in IRIS bedrijfsproces Gedeelte lijk in IRIS Meta catalogus Servicedienst Door IRIS afgedekt Relaties Gebruikers Interfaces Orchestraties - Pocessen schappen Geo services (kaartmotor+) Externe Geo leveranciers Burger Mobiele platformen Heffen - Innen Kaartgeneratie Tablet smartphone Publieke Portals Specifiek proces waterschap B Webservice s Tiling services Web map service Opmaak symbolen en stijlen 2D/3D Kaart- en objectcreatie Sensor observation services Webservices Geo Digikoppeling en overheden Google earth Google streetview Google Maps Kaartmagazijn Nasa Bedrijf - Instelling Regelgever Browser based user Mail Vergunningen verlenen - Handhaven Afwijkend proces waterschap C Meten - Monitoren API Geo content manageme nt services Coordinaat transformatie services (inspire) Catalogue services Web feature service Meta management services Web coverage service Geografische queries Ontwerpen Open standaards Open standaards Geografische geoptimaliseerde bases (vector-, raster- en punt) technisch werkzuiverings installatie technisch werkzuiverings installatie Technisch Werk- Transport stelsel Technisch Werk- Transport stelsel Alg hoogte bestand systeemkunstwerk systeemkunstwerk Symbolen systeemwaterloop RDBMS systeemwaterloop Basis Kaarten Keringkering Keringkering Fotos Weg Verorde ning Hand Havings actie Koppelingen Gebruikers identificatie Bedienen Modelleren Vergunning (beschik king) Klant Melding/ klacht Klant Leveran cier Meetnet Betaling (? Wel bij V&H) Legger Meting Keur Inspectie (toets) Oordeel Prognose Leverancier Hacking CRM SQL Partner Aanslag Regel gever Bedienings handeling Norm overheden Onder Houds actie Melding Calimiteit Bezwaar Weg PIOFAH Publieke webservice INSPIRE Beschikbaarhei d Analyseren Asset Management systeemwaterloop Technisch Werk- Transport stelsel Simulatie modellen Keringkering Eigen personeel Management Gebruikers Interfaces Light Browser based user Onderhouden Afwijkend proces waterschap C SLA CMS Beheer documentaire informatie DMS rechten proprietary systeemkunstwerk technisch werkzuiverings installatie CAD bestanden Keringkering proprietary Frontoffice medewerkers Browser based user Vernieuwen PIOFAH Cala miteiten plan Strategisch plan Tactisch operatio neel plan Pro Gramma plan beheerplan Documenten Onder Houds actie advies Inspraak Beleid Stylesheets Web teksten Backoffice medewerkers Heavy GIS CAD desktop-user DMS CMS Historie Melding Calimiteit Meting Bedienings handeling Inspectie (toets) Oordeel Business Intelligence Rapporteren OLAP Datamining Reporting connecties Personeel buitendienst Mobiele platformen Basisadministraties Ketenpartners Tablet Koppelingen sensoren smartphone Prestatie Webservices Belastingkanto ren Laboratoria

14 Hetschapshuis Landschap Daniel Mast, Erik Borgers, versie 1.0, 28 augustus IST architectuur Bedrijfsvoering schappen Landelijk Regionaal Individueel Laboratorium schap Hunze en Aa s Lococensus- Tricijn (GBLT) fat clients X 25 schappen Applicatie XYZ IT Applicatie ABC 25 locale serverparken, opslag en beheer IRIS

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Verandering in uw gemeentelijke organisatie Mickel Langeveld Adviseur Tactisch Informatie Management We zijn operationeel en zijn in december

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

Data (model) voor Waterveiligheid

Data (model) voor Waterveiligheid Data (model) voor Waterveiligheid Lennaert Denekamp Adviseur Waterkeringen Dinsdag 13 december 2016 11:30 12:15 Inhoud presentatie Voorstellen en inhoud presentatie Algemeen beeld van DAMO Aan de slag

Nadere informatie

Informatieplatform Vertex

Informatieplatform Vertex Informatieplatform Vertex klanten Pagina 1 van 12 Vertex van Processfive het flexibele, open en dienstbare informatieen integratieplatform voor overheden De uitdagingen van deze tijd Of u nu werkt voor

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Onafhankelijke diensten......veilig, gebundeld en gepersonaliseerd voor.....alle doelgroepen... Klanten Informatie Communicatie Back-office

Nadere informatie

52 10 16 N,5 21 39 O.

52 10 16 N,5 21 39 O. Programma showroom Neuron BGT Introductie Vicrea en Neuron Presentatie Neuron BGT Pauze Demonstratie Neuron BGT Vragen en nadere technische uitleg Maak elke elke locatie een bron van informatie. Essentie

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding Marcel de Rink Open? Of Gesloten? Agenda Waarom is Esri Open? Waarin is Esri Open? Open Open Open Open Standaarden Source Data

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl)

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) HORA BIJ DE HVA Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) 1 TOEPASSING HORA In IT governance, sourcing en architectuuradvies 2 IT GOVERNANCE HVA Stuurgroep ICT Informatieregie Secretariaat (PPM, informatie, sourcing,

Nadere informatie

Bestemming BRK Levering

Bestemming BRK Levering Bestemming BRK Levering Goed voorbereid op reis Carolina Meeldijk Projectmanager BRK Levering Basis Registratie Kadaster Levering Kennissessie BPR/KvK/Kadaster -Bestemming BRK Levering 2 BRK Levering van

Nadere informatie

Aanbesteden, Architectuur en Complexiteit

Aanbesteden, Architectuur en Complexiteit ICT Forum Lokale Overheid 14 maart 2016 Informatiebeveiliging, samenwerking bij realisatie van maatregelen Aanbesteden, Architectuur en Complexiteit Rijk heeft ICT niet op orde Vervanging servers en Kantoorautomatisering

Nadere informatie

Informatieplatform Vertex

Informatieplatform Vertex Informatieplatform Vertex Versie 2, 25-01-2012. Informatiedocument Vertex Jeroen Prins & Rogier Noordam Vertex 'Vertex' is een flexibel informatieplatform waarmee interne- en externe gegevensbronnen kunnen

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck Magnutude 2012 Efficient BI 18 september Joost de Ruyter van Steveninck 2 Inhoud Is BI nog niet efficiënt? Trends in BI Efficient BI: de trends in praktijk 3 Feedback van de gebruiker Informatie behoefte

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

BI Roadmap: Highway to success

BI Roadmap: Highway to success BI Roadmap: Highway to success Microsoft Applicatie Platform Congres 2 maart 2011, Zeist Sjoerd Hobo Business Unit manager / Senior BI consultant sjoerd.hobo@qnh.nl Introductie QNH QNH helpt haar klanten

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl What kind of StUF? Acroniem: Standaard Uitwisseling Formaat voor (gemeentelijke) applicaties.

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

FKL Innoveert. Presentatie klankbord meeting 22 april Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën

FKL Innoveert. Presentatie klankbord meeting 22 april Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën FKL Innoveert Presentatie klankbord meeting 22 april 2008 Doel klankbordmeeting Formuleren innovatie ideeën Programma 14:00 14:15 Welkom Femke Teeling, directeur FKL 14:15 14:45 Inleiding en werkwijze

Nadere informatie

Business Architectuur

Business Architectuur Voorbeeld Business Architectuur Voorbeeld Business Architectuur Mark Paauwe mark@paauwe.info www.dragon1.org 1 Inhoud In deze presentatie worden Dragon1 basis symbolen en basis modellen en views getoond

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric)

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Uw digitale ambitie live! ZGW congres Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven

Nadere informatie

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods 1 Klaar voor de zorgplicht!? Erik Wagener Voorzitter stuurgroep zorgplicht http://zeeuwbouw.nl/portfolio/nieuwbouwdijkwoning herwijnen/# Klaar voor

Nadere informatie

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM

ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM MEMO: ONZE INTERPRETATIE VAN HET KNOOPPUNT PLATFORM Boek.be 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL... 2 2 ALGEMENE INFORMATIE... 3 2.1 DOCUMENT INFO... 3 2.2 NASCOM INFO... 3 2.3 KLANT INFO... 3 3 INTERPRETATIE

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Geo-Informatie AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Sjaak Dieleman WUR, GIS Opleiding Nieuwland Geo-Informatie Detachering waterschap Ministerie van Buitenlandse Zaken (Azië) FAO - Wereld Voedsel Organisatie

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Het probleem. Gegevensuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten

Het probleem. Gegevensuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten Gegevensuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten Roel van Geene, Het Waterschapshuis 10-1-2016 Het probleem Eén gezamenlijk digitaal beeld van het stelsel ontbreekt De ligging en capaciteit van de

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Welkom Henk Polet Agenda Webinar 14:00 uur Aanvang webinar Opening en stand van zaken

Nadere informatie

Responsive web applicaties op Oracle

Responsive web applicaties op Oracle APEX Responsive web applicaties op Oracle Spreker(s) : Datum : E-mail : Arian Macleane & Jacob Beeuwkes 06-06-2013 info@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline Trends APEX intro APEX

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Datum: 11 november 2013 Toelichtende sessie op de selectieleidraad: Over Wigo4it Noodzaak tot verbeteren van de huidige ondersteuning Scope

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming Pagina 1 Planvorming 1 Eigen plannen 1.1 Beheersplan waterkeringen x 1.2 Waterbeheersplan x x x 1.3 Beheersplan wegenbeheer x* x 1.4 Beheersplan vaarwegenbeheer x 1.5 Thema- en gebiedsgerichte plannen

Nadere informatie

Information Management Control Get Across By Doing It: Praktijkcase WSHD

Information Management Control Get Across By Doing It: Praktijkcase WSHD Information Management Control Get Across By Doing It: Praktijkcase WSHD Robert van Grunsven, Adviseur CMS Asset Management Agenda Introductie Probleemstelling Gekozen aanpak in relatie tot AMC Implementatie

Nadere informatie

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag.

Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Tijdens de bijeenkomst voor de Fysieke Digitale Delta bij onze samenwerkingspartner het Hoogheemraadschap van Delfland zijn de

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

Notitie Projectgroepen

Notitie Projectgroepen Notitie Projectgroepen Stichting Pleegoudersupport Zeeland Willem-Alexanderstraat 9 4388 HZ Oost-Souburg N o titie P ro je c tg ro e p e n I n le id in g In deze notitie wordt de organisatie en werkwijze

Nadere informatie

Lifecycle Management: opereren onder architectuur. Jan Willem van Veen jwvveen@archixl.nl

Lifecycle Management: opereren onder architectuur. Jan Willem van Veen jwvveen@archixl.nl Lifecycle Management: opereren onder architectuur Jan Willem van Veen jwvveen@archixl.nl Agenda Introductie mijzelf en ArchiXL Korte inleiding Lifecycle Management methodiek Inzicht in status Inzicht in

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Governance, Risk and Compliance (GRC) tools

Governance, Risk and Compliance (GRC) tools Governance, Risk and Compliance (GRC) tools Auteurs: Peter Paul Brouwers en Maurice op het Veld Samenvatting Het voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld de Sarbanes Oxley Act

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel Agenda About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel About Mediamatic Mediamatic LAB, gespecialiseerd in informatiesystemen en community websites

Nadere informatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Waterbodem Applicatie (WAB*info) 10 juli 2008 Gaston Lamaitre Data-ICT-Dienst, Delft Inhoud Wat doet Rijkswaterstaat? Doel van WAB*info De randvoorwaarden

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle Bijpraatsessies geostandaarden Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Bijpraatsessies geo-standaarden in de e- overheid 10:00-10:20 NEN 3610 Oracle en Open

Nadere informatie

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Horizon Project: defining midware Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Frank Van Hoornweder Commercieel directeur Cevi & Logins Waarnemingen en uitdagingen inzake ICT applicatie-architectuur

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Informatieplatform Vertex

Informatieplatform Vertex Informatieplatform Vertex Versie 2.2, 04-02-2013 Informatiedocument Vertex Jeroen Prins & Rogier Noordam Vertex 'Vertex' is een flexibel informatieplatform, bestaande uit herbruikbare componenten, waarmee

Nadere informatie

TAM. Control Model for Effective Testing

TAM. Control Model for Effective Testing TAM Control Model for Effective Testing Test management group Missie Adapteren specifieke context klant Klanten helpen met testuitdaging Resultaatgericht testmanagement Standaardisatie en industrialisatie

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

Corporatie Referentie Architectuur. Versie 2

Corporatie Referentie Architectuur. Versie 2 Corporatie Referentie Architectuur Versie 2 Inhoudsopgave Algemeen 1 Inleiding... 3 Procesmodel 2 Voorbeeld uitwerking onderhouden eenheden... 4 3 Voorbeeld uitwerking proces vastgoedsturing... 15 Informatiefuncties

Nadere informatie

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Van goed plan tot infrastructuur Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Belang Geo-info voor de OOV Essentieel voor de plaatsbepaling van het incident en omvang van het effectgebied Basis voor communicatie

Nadere informatie

KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt. Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING

KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt. Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING KING wérkt voor gemeenten door slimme arrangementen met de markt Utrecht, 6 juli 2011 - Bijeenkomst gebruikersverenigingen en KING Uitgangspunten KING e-dienstverlening E-bouwstenen geen doel op zich;

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

Resultaten GeoMonitor Water. Geanonimiseerd

Resultaten GeoMonitor Water. Geanonimiseerd Resultaten GeoMonitor Water Geanonimiseerd Versie: 0.4 13-10-2015 1 Inleiding... 3 2 Vergelijking GIS / Geo voorziening... 4 2.1 GIS / Geo personeel... 4 2.2 Gebruik... 6 2.3 Kwaliteit... 8 2.4 Kosten...

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Gegevensmanagement, een Hell's Kitchen. Lustrumcongres- DataLand 22 juni 2011

Gegevensmanagement, een Hell's Kitchen. Lustrumcongres- DataLand 22 juni 2011 Gegevensmanagement, een Hell's Kitchen Lustrumcongres- DataLand 22 juni 2011 Data is als voedsel. Brandstof voor processen Alleen geconsumeerd als goed bereid Standaard beschikbaar in een menu. Of buiten

Nadere informatie