Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2. Bijlagen Installatie Bedieningselementen gebruiker...22.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2. Bijlagen...49. Installatie...11. Bedieningselementen gebruiker...22."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Gebruiksmededeling...2 Veiligheidsinformatie...2 Voorzorgsmaatregelen...3 Waarschuwingen voor de oogbescherming...6 Flexibele hoekinstelling...6 Inleiding...7 Overzicht verpakking...7 Productoverzicht...8 Hoofdeenheid... 8 Ingangen / uitgangen... 9 Afstandsbediening... 1 Installatie...11 De projector aansluiten...11 Aansluiten op de computer/ notebook Aansluiten op videobronnen D-videoapparatuur aansluiten...13 De 3D-bril gebruiken...15 De projector in-/uitschakelen...16 De projector inschakelen De projector uitschakelen Waarschuwingsindicator Het geprojecteerde beeld aanpassen...19 De projectorhoogte regelen De positie van de projector aanpassen... 2 Bedieningselementen gebruiker...22 Bedieningspaneel en afstandsbediening...22 Bedieningspaneel Afstandsbediening OSD-menu's...25 Het apparaat gebruiken Menustructuur BEELD BEELD GEAVANC... 3 BEELD GEAVANC. PureEngine BEELD GEAVANC. Kleurinstellingen WEERGAVE WEERGAVE Drie dimensies SYSTEEM... 4 INSTELLING INSTELLING HDMI Link Settings INSTELLING Signaal (VGA) INSTELLING Signaal (Video) Bijlagen...49 Probleemoplossing...49 Beeldproblemen Overige problemen Problemen met de afstandsbediening Berichten LED-lamp Berichten op het scherm Compatibiliteitsmodi...54 RS232 Functielijst opdrachten en protocol...56 RS232-pintoewijzingen Functielijst RS232-protocol Installatie plafondmontage...6 Wereldwijde kantoren Optoma...61 Voorschriften en veiligheidsinstructies...63 FCC-verklaring Verklaring van conformiteit voor EU-landen Handelsmerken Nederlands

2 Gebruiksmededeling Veiligheidsinformatie De oplichtende fl its met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de nabijheid van niet ongeïsoleerd gevaarlijk voltage binnen de behuizing van het product dat groot genoeg is om elektrische schok aan mensen toe te brengen. Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek geeft aan dat er belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de meegeleverde handleiding staan. WAARSCHUWING: STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. ER IS GEVAARLIJKE HOGE SPANNING AANWEZIG BINNENIN DE BEHUIZING. OPEN DE BEHUIZING NIET. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES UITSLUITEND OVER AAN BEVOEGD PERSONEEL. Emissiebeperkingen Klasse B Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese voorschriften voor storingsveroorzakende apparatuur. Belangrijke veiligheidsrichtlijnen 1. De ventilatiegaten niet blokkeren. Om een betrouwbare werking van de projector te garanderen en het toestel te beschermen tegen oververhitting, is het aanbevolen de projector te installeren op een locatie waar de ventilatie niet wordt geblokkeerd. Plaats de projector bijvoorbeeld niet op een overvolle koffietafel, een sofa, een bed, enz. Plaats de projector niet in een ingesloten ruimte, zoals een boekenkast of een kast die de luchtstroom beperkt. 2. Gebruik de projector niet in de buurt van water of vocht. Stel de projector niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand en/of elektrische schok te vermijden. 3. Installeer het toestel niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiators, verwarmingstoestellen, fornuizen of andere apparaten, zoals versterkers, die warmte uitstralen. 4. Alleen reinigen met een droge doek. 5. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die worden aangegeven door de fabrikant. 6. Gebruik het apparaat niet als het fysiek is beschadigd of vervormd. Fysieke schade/ vervorming kan het volgende omvatten (maar is niet beperkt tot deze situaties): -- Het apparaat is gevallen. -- De voedingskabel of stekker is beschadigd. -- Er is vloeistof gemorst op de projector. -- De projector werd blootgesteld aan regen of vocht. -- Er is iets in de projector gevallen of er zit iets los in de projector. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het openen of verwijderen van deksel kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Bel Optoma voordat u het apparaat terugstuurt voor reparatie. 7. Zorg dat er geen objecten of vloeistoffen de projector binnendringen. Ze kunnen gevaarlijke spanningspunten raken en een kortsluiting veroorzaken in de onderdelen waardoor brand of elektrische schok kan ontstaan. 8. Controleer de behuizing van de projector op markering met betrekking tot de veiligheid. 9. Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door bevoegd onderhoudspersoneel. Nederlands 2

3 Gebruiksmededeling Voorzorgsmaatregelen Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en onderhoudsvoorschriften die in deze gebruiksaanwijzing zijn aanbevolen. Waarschuwing- Kijk niet in de lens van de projector wanneer de LED is ingeschakeld. Het heldere licht kan uw ogen beschadigen. Waarschuwing- Stel de projector niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden. Waarschuwing- Open of demonteer de projector niet, anders loopt u het risico op elektrische schokken. Waarschuwing- Wanneer u de projector uitschakelt, moet u, voordat u de stroom verbreekt, controleren of de koelcyclus is voltooid. Laat de projector gedurende 1 seconden afkoelen. Waarschuwing- Gebruik de lenskap niet terwijl de projector wordt gebruikt. Waarschuwing- Zorg voor voldoende ruimte boven, naast en achter de projector voor een goede luchtcirculatie en koeling van de eenheid. De getoonde afmetingen geven de minimaal vereiste ruimte aan. Als de projector moet worden ingebouwd in een kast of iets dergelijks, moeten deze minimumafstanden worden aangehouden. 4 (1cm) 8 (2cm) 8 (2cm) 4 (1cm) 3 Nederlands

4 Gebruiksmededeling Dit moet u doen: Schakel de voeding uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt. Gebruik een zachte, droge doek met een zacht reinigingsmiddel om de behuizing van het scherm te reinigen. Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt. U mag nooit: De sleuven en openingen van het apparaat die voor de ventilatie zijn voorzien, blokkeren. Schurende reinigingsmiddelen, was of oplosmiddelen gebruiken om het apparaat te reinigen. In de volgende omstandigheden gebruiken: -- In een extreem warme, koude of vochtige omgeving. `` Controleer of de omgevingstemperatuur binnen het bereik 5 tot 4 C ligt `` Relatieve vochtigheid is 1% ~ 85% -- In gebieden die onderhevig zijn aan overmatig stof en vuil. -- In de buurt van een apparaat dat een krachtig magnetisch veld genereert. -- In direct zonlicht. 3D-projectie met de 3D-functie bekijken BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR UW VEILIGHEID. LEES DE VOLGENDE WAARSCHUWINGEN VOORDAT U OF UW KIND DE 3D- FUNCTIE GEBRUIKEN. Waarschuwing Kinderen en teenagers zijn gevoeliger voor gezondheidsproblemen met betrekking tot het kijken in 3D en moeten daarom deze beelden onder toezicht bekijken. Waarschuwing voor fotogevoelige epilepsie en andere gezondheidsrisico's Sommige kijkers kunnen een epileptische aanval ervaren als ze worden blootgesteld aan bepaalde flikkerende beelden of lichten die in bepaalde geprojecteerde beelden of video games voorkomen. Als u last hebt van epilepsie of het komt in uw familie voor, neem dan contact op met een arts voordat u de 3D-functie gebruikt. Nederlands 4

5 Gebruiksmededeling Ook als dit niet voor u geldt, kunt u een niet gediagnosticeerde conditie hebben die fotogevoelige epileptische aanvallen kan veroorzaken. Zwangere vrouwen, ouderen, lijders aan ernstige kwalen, zij die last hebben van slaapgebrek of die onder de invloed van alcohol verkeren, moeten de 3D-functionaliteit van de eenheid vermijden. Als u een van de volgende symptomen ervaart, moet u direct ophouden met kijken naar 3D-beelden en contact opnemen met een arts: (1) veranderde visie; (2) lichthoofdigheid; (3) duizeligheid; (4) onvrijwillige bewegingen zoals trillende ogen of spieren; (5) verwarring; (6) misselijkheid; (7) bewustzijnsverlies; (8) convulsies; (9) krampen; en/of (1) desoriëntatie. Kinderen en teenagers hebben meer kans op het ervaren van deze symptomen dan volwassenen. Ouders moeten hun kinderen in het oog houden en vragen of ze deze symptomen ervaren. Het kijken naar 3D projectie kan ook bewegingsziekte, perceptuele naverschijnscelen, desoriëntatie, oogvermoeidheid en evenwichtsstoornissen veroorzaken. Aanbevolen wordt om regelmatig te pauzeren om de kans op deze effecten te beperken. Als uw ogen tekenen van vermoeidheid of droogheid vertonen of als u een van de bovengenoemde problemen hebt, moet u direct stoppen met het gebruik van dit apparaat en ten minste 3 minuten wachten nadat de symptomen zijn verdwenen voordat u het weer gebruikt. Langdurig naar 3D projectie kijken terwijl u te dicht bij het scherm zit, kan uw gezichtsvermogen aantasten. De ideale kijkafstand moet minimaal driemaal de hoogte van het scherm zijn. Aanbevolen wordt om de ogen op gelijke hoogte met het scherm te hebben. Naar 3D projectie kijken terwijl u langere tijd een 3D-bril draagt, kan hoofdpijn of vermoeidheid veroorzaken. Als u hoofdpijn, vermoeidheid of duizeligheid ervaart, moet u niet langer naar 3D projectie kijken maar uitrusten. Gebruik de 3D-glazen alleen om naar 3D projectie te kijken. Het dragen van een 3D-bril voor andere doeleinden (als algemene bril, zonnebril, beschermende bril enzovoort) kan fysiek schadelijk zijn en uw gezichtsvermogen aantasten. Naar 3D-projectie kijken kan sommige kijkers desoriënteren. Plaats uw 3D PROJECTOR daarom NIET in de buurt van een open trappenhuis, snoeren, balkons of andere voorwerpen waarover u kunt struikelen, tegenaan lopen, omgooien, breken of overheen vallen. 5 Nederlands

6 Gebruiksmededeling Waarschuwingen voor de oogbescherming Kijk nooit direct in de straal van de projector. Sta zo veel mogelijk met uw rug naar de straal gericht. Wanneer u de projector in een klaslokaal gebruikt, moet u de studenten de gepaste richtlijnen geven wanneer u ze vraagt iets op het scherm aan te wijzen. Om het lampvermogen te minimaliseren, kunt u blinden gebruiken die de lichtniveaus van de omgeving kunnen verminderen. Flexibele hoekinstelling Beschikbare hoek in verticale richting 36 Beschikbare hoek in horizontale richting 9 Nederlands 6

7 LED Brightness Menu 16:9 4:3 Letter-Box Pure Engine HDMI Link Mode Native 2D/3D 3D Format Inleiding Overzicht verpakking Pak de verpakking uit en controleer of alle hieronder vermelde onderdelen in de doos aanwezig zijn. Als er iets ontbreekt, moet u contact opnemen met de klantendienst van Optoma. Projector met lenskap Voedingskabel Door de verschillende toepassingen in elk land, kunnen sommige regio's verschillende accessoires hebben. 2 x AA-batterijen Documentatie: IR-afstandsbediening (Afstandbediening is afhankelijk van het model) Garantiekaart Snelstartkaart Bezoek voor Europese garantie-informatie 7 Nederlands

8 3D SYNC Out ( 5V ) 5V PWR Out ( 6W ) Inleiding Productoverzicht Hoofdeenheid De aansluitingen zijn onderhevig aan de specificaties van het model. Openingen voor in- en uitgaande lucht van de projector niet blokkeren Voedingsknop/Voeings-LED Temperatuur-LED Knop Source (bron) Ventilatie (inlaat) IR-ontvangers Ventilatie (uitlaat) 7. Zoomring 8. Scherpstelring 9. Lens 1. Lenskap 11. Kantelafstelvoetjes 12. Ingangen / uitgangen 13. Voedingsaansluiting Nederlands 8

9 3D SYNC Out ( 5V ) 5V PWR Out ( 6W ) Ingangen / uitgangen Inleiding De aansluitingen zijn onderhevig aan de specificaties van het model. 1. HDMI 1 aansluiting (v1.4a 3D ondersteund) 2. HDMI 2 aansluiting (v1.4a 3D ondersteund) 3. VGA-In/YPbPr-aansluiting (analoog pc-signaal/component Video-ingang/HDTV/ YPbPr) 4. Aansluiting component video-ingang (YPbPr) 5. Composiet-video-ingang 6. USB voor firmware upgrade 7. RS-232-aansluiting (9-pins) 8. USB voor voeding (5 V bij 1 A) 9. Voedingsaansluiting TM 1. Poort Kensington -slot 11. Aansluiting 12V-activeringsrelais A (12 V, 25 ma 3,5 mm Mini-aansluiting) 12. Aansluiting 12V-activeringsrelais B (12 V, 25 ma 3,5 mm Mini-aansluiting) 13. 3D-synchronisatie uit (5V) 9 Nederlands

10 Inleiding Afstandsbediening De afstandsbedineing is onderhevig aan de specificaties van het model LED Brightness Menu 16:9 4:3 Letter-Box Pure Engine HDMI Link Mode Native 2D/3D 3D Format Inschakelen 2. Uitschakelen 3. Gamma 4. HDMI Link 5. GEAVANC. 6. Vier richtingstoetsen voor selectie 7. Modus 8. 4:3 9. Native 1. 3D-indeling 11. Opnieuw synchroniseren 12. Videobron 13. Bron HDMI2 14. VGA-bron 15. YPbPr-bron 16. Bron HDMI1 17. PureEngine 18. LBX :9 2. Menu 21. Enter 22. LED Brightness 23. CMS (Color Management System) 24. Contrast 25. Helderheid Nederlands 1

11 MOLEX m o l e x 3D SYNC Out ( 5V ) 5V PWR Out ( 6W ) De projector aansluiten Installatie Aansluiten op de computer/notebook Door de verschillen in toepassingen per land, hebben sommige regio s mogelijk andere accessoires. (*) Optioneel accessoire 1 E6245SP R V uitgang 3D-bril 1... Voedingskabel 2... *HDMI-kabel 3...*VGA-kabel 4... *USB-kabel 5... *RS232-kabel 6... *12 V gelijkstroomaansluiting 7... *3D zendkabel 11 Nederlands

12 3D SYNC Out ( 5V ) 5V PWR Out ( 6W ) Installatie Aansluiten op videobronnen DVD-speler, Set-top box, HDTV-ontvanger Composiet Video-uitgang V uitgang Door de verschillen in toepassingen per land, hebben sommige regio s mogelijk andere accessoires. Zie de handleidingen van de 3D-zender en 3D-bril voor uitgebreider informatie over verbinding maken. Gebruik snelle HDMI-kabel om een Blu-ray 3D-speler aan te sluiten. (*) Optioneel accessoire 1 E6245SP R DVD-speler, Set-top box, HDTV-ontvanger 3D-bril 1... Voedingskabel 2... *HDMI-kabel 3...*VGA/RCA-adapter 4... *3 RCA Component-kabel 5... *VGA/RCA-kabel 6...*Composiet videokabel 7... *12 V gelijkstroomaansluiting 8... *3D zendkabel 4 8 Nederlands 12

13 Installatie NOTE De 3D-videobron moet zijn ingeschakeld vóór de 3D projector. NOTE Als de videoinvoer normaal 2D is, drukt u op 3D-Zoeken en schakelt u naar AUTO. Als de SBS Mode actief is, wordt video in 2D niet juist weergegeven. 3D-videoapparatuur aansluiten Nadat u de apparaten met HDMI-kabels hebt aangesloten als in het schema, kunt u beginnen. Schakel de 3D-videobron en 3D-projector in. PlayStation 3 Games y Zorg er voor dat u de console naar de laatste softwareversie hebt opgewaardeerd. y Ga naar menu Instellingen -> Weergave -> Video-uitgang -> HDMI. Selecteer Automatic en volg de aanwijzingen op het scherm. y Plaats uw schijf met het 3D game. Of download games (en 3D-updates) via het PlayStation netwerk. y Start het game. Selecteer in het spelmenu Play in 3D. Blu-ray 3D -speler y Controleer of uw speler 3D Blu-ray schijven ondersteunt en of de 3Duitvoer is ingeschakeld. y Plaats de 3D Blu-ray -schijf in de speler en druk op Play. 3D TV (zoals SKY 3D, DirecTV) y Neem contact op met uw TV-service provider om 3D-kanalen op uw kanalenpakket te activeren. y Wissel vervolgens naar het 3D-kanaal. y U moet twee beelden naast elkaar zien. y Ga naar de SBS Mode van de 3D-projector. Deze optie bevindt zich in het deel WEERGAVE van het OSD-menu van de projector. 3D-apparaat (zoals 3D DV/DC) met 2D 18i side by side signaalafgifte y Sluit uw 3D-apparaat aan en ga naar 3D-materiaal met 2D side-by-side uitvoer naar de 3D Projector. -- U moet twee beelden naast elkaar zien. y Ga naar de SBS Mode van de 3D-projector. Deze optie bevindt zich in het deel WEERGAVE van het OSD-menu van de projector. Als u 3D-inhoud bekijkt van een HDMI 1.4a-bron (zoals 3D Blu-ray) moet uw 3D-bril altijd gesynchroniseerd zijn. Bij bekijken van 3D-inhoud van een HDMI 1.3-bron (zoals een 3D-uitzending in de SBS Mode) kan het noodzakelijk zijn om de optie 3D Sync-Invert van de projector te gebruiken om uw 3Dervaring te optimaliseren. Deze optie bevindt zich in het deel WEERGAVE ->Drie dimensies van het OSD-menu van de projector. 13 Nederlands

14 Installatie 3D Broadcast 3D Blu-ray Disc 3D-consolespellen SKY+HD, kabel/ satellietkastje 3D Blu-ray -speler PlayStation 3 3D-bril Volledige 3D 18p DLP -projector Nederlands 14

15 Installatie NOTE Zie voor uitgebreider informatie de handleiding van de 3D-bril. De 3D-bril gebruiken 1. De 3D-bril inschakelen: Druk op de aan/uitknop, waarna de LED eenmaal knippert om aan te geven dat de bril klaar is voor 3D-gebruik. 2. Controleer of 3D-materiaal naar de projector wordt gestuurd en of het signaal overeenkomt met de specificaties van de projector. 3. Zet de 3D-stand aan van de 3D-projector. Deze optie bevindt zich in het deel WEERGAVE van het OSD-menu van de projector. 4. Schakel de 3D-bril in en controleer of de beelden in 3D verschijnen zonder belasting van uw ogen. 5. Als het beeld niet in 3D verschijnt, moet u controleren of het 3D-apparaat is ingesteld op het afgeven van 3D-beelden. Of de SBS Mode moet inschakelen als het invoersignaal 2D 18i side-by-side is; herhaal de stappen 1 ~ Het kan noodzakelijk zijn om de optie 3D synchr.omk. van de projector toe te passen om de 3D-ervaring te optimaliseren. Deze optie bevindt zich in het deel WEERGAVE van het OSD-menu van de projector. 7. De 3D-bril uitschakelen: Houd de aan/uitknop ingedrukt tot de LED dooft. 8. Zie de handleiding voor de 3D-bril of de website van de fabrikant voor uitgebreider informatie over de instellingen. 15 Nederlands

16 Installatie De projector in-/uitschakelen De projector inschakelen 1. Verwijder de lenskap. 2. Maak de voedingskabel en signaalkabel stevig vast. Wanneer deze kabels zijn aangesloten, licht het voedingslampje rood op. 3. Schakel de projector in door op de knop op de bovenkant van de projector of op de afstandsbediening te drukken. De voedings-led wordt nu blauw. Het opstartscherm wordt na ongeveer 1 seconden weergegeven. Wanneer u de projector de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd de taal van uw voorkeur te selecteren. 4. U kunt nu de bron die u wilt weergeven op het scherm (computer, notebook, videospeler, enz) inschakelen en aansluiten. De projector zal de bron automatisch detecteren. Als dat niet het geval is, drukt u op de menuknop en gaat u naar INSTELLING. Controleer of Bronvergrendeling is ingesteld op Uit. Als u meerdere bronnen tegelijk aansluit, kunt u de knop SOURCE op het bedieningspaneel of de directe bronknoppen op de afstandsbediening gebruiken om te schakelen tussen ingangen. Schakel eerst de projector in en selecteer vervolgens de signaalbronnen. 2 Voeding HDMI Link LED Brightness 1 Lenskap Menu Mode Nederlands 16 16:9 4:3

17 De projector uitschakelen Installatie 1. Druk tweemaal op de knop op de afstandbediening of op de knop op de zijkant van de projector met een interval van één seconde om de projector uit te zetten. Het volgende bericht verschijnt op het scherm. Toestel uit? Druk nogmaals op Power. Druk opnieuw op de knop om te bevestigen. Anders verdwijnt het bericht na 15 seconden. Als u de knop de tweede keer indrukt, schakelt de projector uit. 2. De koelventilatoren blijven nog ongeveer 1 seconden lang draaien om de koelcyclus te voltooien en het LEDcontrolelichtje van de voeding knippert blauw. Wanneer de aan/uit-led continu rood brandt, betekent dit dat de projector in stand-by is gegaan. Als u de projector opnieuw wilt inschakelen, moet u wachten tot de projector de koelcyclus heeft voltooid en in stand-by is. Wanneer de projector in stand-by is, drukt u opnieuw op de knop om de projector opnieuw te starten. 3. Koppel de voedingskabel los van het stopcontact en de projector. 4. Schakel de projector niet onmiddellijk in nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld. 17 Nederlands

18 Installatie Waarschuwingsindicator Wanneer de waarschuwingsindicators (zie hieronder), wordt de projector automatisch uitgeschakeld: Neem contact op met het servicecentrum in uw buurt als de projector deze symptomen vertoont. Zie pagina s voor meer informatie. LED-indicator aan/uit knippert rood. Als de LED-indicator TEMP rood oplicht en als de indicator Aan/uit rood knippert. Dit geeft aan dat de projector oververhit is. Onder normale omstandigheden kan de projector opnieuw worden ingeschakeld. Als de LED-indicator TEMP rood knippert en als de LED indicator Aan/uit rood knippert. Koppel de voedingskabel los van de projector, wacht 3 seconden en probeer het opnieuw. Als de waarschuwingsindicator opnieuw oplicht, moet u contact opnemen met een servicecentrum in de buurt voor hulp. Nederlands 18

19 Installatie Het geprojecteerde beeld aanpassen De projectorhoogte regelen De projector is voorzien van afstelbare voetjes waarmee u de hoogte van het beeld kunt aanpassen. 1. Zoek de afstelbare voetjes die u wilt aanpassen op de onderkant van de projector. 2. Draai de afstelbare ring linksom om de projector hoger in te stellen en rechtsom om deze lager in te stellen. Herhaal deze bewerking met de resterende voetjes zoals nodig. Kantelafstelvoetjes Kantelafstelring 19 Nederlands

20 Installatie De positie van de projector aanpassen Bij het bepalen van de plaats van de projector, denkt u het formaat en vorm van het scherm, de plek van stopcontacten en de afstand tussen de projector en andere apparatuur. Zoomring Scherpstelring Horizontale lens Schuifhendel Afstelknop verticale lensverschuiving 6%H Breedte (B) Hoogte (H) 6%H 1%W 1%W Nederlands 2

21 Installatie Lens Deze tabel is uitsluitend bedoeld als referentie voor de gebruikers. Optoma modelnaam Brede versie Tele-versie Brandbuntsafstand (f) (mm) 18,7~22,59 22,56~42,87 F-getal: 2,~2,32 2,3~3,39 Zoombereik (verhouding) 1,25 1,9 Instellen zoom en brandpunt Handmatig Optische lensverschuiving Horizontaal: +/-1%, verticaal : +/-6% Brede versie Tele-versie Schermgrootte Projectieafstand (mm) Projectieafstand: Van scherm tot lens. (inch) Breedbeeld Tele Breedbeeld Tele Nederlands

22 Bedieningselementen gebruiker Bedieningspaneel en afstandsbediening Bedieningspaneel Het bedieningspaneel gebruiken Voedingsknop/ Voedings-LED Raadpleeg sectie De projector in/uitschakelen op pagina's Geeft de status van de projector aan. Temperatuur-LED BRON Geeft de status van de projectortemperatuur aan. Druk op SOURCE om een invoersignaal te selecteren. Afstandsbediening Batterijen plaatsen Voor de afstandsbediening zijn twee AA-batterijen meegeleverd. Alleen vervangen door hetzelfde of een equivalent type dat wordt aanbevolen door de fabrikant. LET OP Onjuist gebruik van batterijen kan chemische lekkage of een ontploffing veroorzaken. Volg de onderstaande aanwijzingen. Gebruik verschillende soorten batterijen niet door elkaar. Verschillende soorten batterijen hebben verschillende kenmerken. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Door elkaar gebruiken van oude en nieuwe batterijen kan de levensduur van nieuwe batterijen verkorten of chemische lekkage in oude batterijen veroorzaken. Verwijder batterijen zodra ze versleten zijn. Chemicaliën die uit batterijen lekken en die in contact met de huid komen, kunnen uitslag veroorzaken. Als u lekkende chemicaliën aantreft, moet u dit grondig met een doek opvegen. De met dit product geleverde batterijen kunnen als gevolg van de opslagomstandigheden een kortere levensduur hebben. Als u de afstandsbediening voor langere tijd niet gebruikt, moet u de batterijen er uit halen. Als u de batterij weggooit, moet u dit overeenkomstig de plaatselijke voorschriften doen. Nederlands 22

23 Bedieningselementen gebruiker Afstandsbediening De afstandsbediening gebruiken Inschakelen Zet de projector aan. HDMI Link Uitschakelen Gamma Schakel de projector uit. Het type gammacurve instellen. LED Brightness Menu Mode 16:9 4:3 Letter-Box Native 2D/3D Pure Engine 3D Format HDMI Link GEAVANC. Vier richtings toetsen voor selectie Modus 4:3 Native 3D-Zoeken Opnieuw synchroniseren Video HDMI2 VGA Schakelt de functie HDMI-link in en uit. Open of verlaat het menu BEELD GEAVANC.. Gebruik de richtingstoetsen om items te selecteren of aanpassingen aan te brengen aan uw selectie. Selecteer een weergavemodus voor geoptimaliseerde instellingen voor verschillende toepassingen. (zie pagina 28) Het beeld schalen naar een beeldverhouding van 4:3 (144x18). De invoerbron zal zonder schaling worden weergegeven. Handmatig een 3D-modus selecteren die aansluit op uw 3D-materiaal. Synchroniseert de projector automatisch met de invoerbron. Druk op Video om de Composiet videobron te kiezen. Druk op HDMI2 om de bron van de HDMI 2-aansluiting te kiezen. Druk op VGA om van de VGA-In/YPbPrconnector een bron te kiezen. 23 Nederlands

24 Bedieningselementen gebruiker De afstandsbediening gebruiken LED Brightness Menu 16:9 4:3 Letter-Box Pure Engine HDMI Link Mode Native 2D/3D 3D Format YPbPr HDMI1 PureEngine LBX 16:9 Menu Enter LED Brightness CMS (Color Management System) Contrast Helderheid Druk op YPbPr om de bron van de YPbPraansluiting te kiezen. Druk op HDMI 1 om de bron van de HDMI 1 aansluiting te kiezen. PureEngine is een verzameling van geavanceerde beeldverwerkingstechnologieën die de kwaliteit van het weergegeven beeld verbeteren. Hiermee kunt u de weergave van een nietanamorfe verbeterde film in letterboxformaat op volledige schermbreedte inschakelen. Een gedeelte van het originele beeld zal verloren gaan als de beeldverhouding kleiner is dan 2,35:1. Het beeld schalen naar een beeldverhouding van 16:9 (192x18). Geef het OSD-menu voor de projector weer of sluit het af. Bevestig uw itemselectie. Verklein/vergroot de luminantie van het beeld. (zie pagina 3) Selecteer een van de kleuren (R/G/B/C/M/Y) om de x/y verschuiving en de helderheid aan te passen. Beheert het verschil tussen de helderste en donkerste gedeelten van het beeld. Past de helderheid van het beeld aan. Nederlands 24

25 Bedieningselementen gebruiker OSD-menu's De projector beschikt over meertalige OSD-menu's waarmee u aanpassingen kunt aanbrengen aan het beeld en verschillende instellingen kunt wijzigen. De projector zal de bron automatisch detecteren. Het apparaat gebruiken 1. Om het OSD-menu te openen, drukt u op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel op Menu. 2 Wanneer het OSD wordt weergegeven, kunt u de knoppen gebruiken om een item in het hoofdmenu te selecteren. Wanneer u een selectie maakt op een specifieke pagina, druk dan op of op de toets Enter om het submenu te openen. 3. Druk op de knoppen om het gewenste onderdeel in het submenu te selecteren en druk op of op Enter om nog meer instellingen weer te geven. Pas de instellingen aan met de toets. 4. Selecteer het volgende item dat u wilt aanpassen in het submenu en pas het aan zoals hierboven beschreven. 5. Druk op Enter of op Menu om uw keuze te bevestigen. Het scherm zal terugkeren naar het hoofdmenu. 6. Druk opnieuw op Menu om af te sluiten. Het OSD-menu wordt gesloten en de projector zal de nieuwe instellingen automatisch opslaan. Submenu BEELD Beeldschermmodus Bioscoop Hoofdmenu BEELD WEERGAVE Contrast Helderheid Scherpte Kleur Tint GEAVANC. SYSTEEM INSTELLING Submenu 25 Nederlands

26 Bedieningselementen gebruiker Menustructuur Hoofdmenu Submenu Instellingen BEELD Beeldschermmodus Bioscoop / Film / Referentie / Foto / Licht / Drie dimensies / ISF Dag / ISF Nacht / Gebruiker Contrast -5~5 Helderheid -5~5 Scherpte ~15 #1 Kleur -5~5 #1 Tint -5~5 GEAVANC. Ruisonderdrukking ~1 Gamma Film / Video / Afbeeldingen / Standaard PureEngine UltraDetail / PureColor / PureMotion / PureEngine Demo / Afsluiten LED Brightness Power / DynamicBlack 1 / DynamicBlack 2 / DynamicBlack 3 Kleurinstellingen Kleurtemperatuur / Kleur Gamma / CMS / RGB versterken/afwijken / Kleurruimte / RGB Channel Afsluiten WEERGAVE Zoeken 4:3 / 16:9 / LBX / Native / Auto235 / Auto235_Subtitle Zoom ~1 Rand verbergen ~5 Image Shift H -1~1 V -1~1 Ver. Keystone -3~3 Drie dimensies 3D-Zoeken AUTO / SBS Mode / Top and Bottom / Frame Sequential / 2D -> 3D 3D -> 2D Drie dimensies / L / R 2D -> 3D Laag / Gemiddeld / Hoog #2 3D synchr.omk. Aan / Uit SYSTEEM Menulocatie Afsluiten LED Hours Projectie Testpatroon Uit / Raster / Wit Achtergrondkleur Blauw / Grijs / Zwart IR-functie Alles / Front / Bovenzijde 12 V activering A Aan / Uit 12 V activering B Uit Aan 4:3 / 16:9 / LBX / Native / Afsluiten Auto 3D Afsluiten Anamorfe lens Geen / Fixed / Movable Nederlands 26

27 Bedieningselementen gebruiker Hoofdmenu Submenu Instellingen INSTELLING Taal Invoerbron HDMI 1 / HDMI 2 / Component / VGA / Video / Afsluiten HDMI Link Settings HDMI Link Aan / Uit Bronvergrendeling Grote hoogte Info verbergen Auto uitschakelen (min) Inclusive of TV Power On Link Power Off Link Ja / Nee Mutual / PJ -> Device / Device -> PJ Aan / Uit Aan / Uit Aan / Uit Aan / Uit ~18 Signaal Frequentie ~1 Fase -5~5 H. Positie -5~5 V. Positie -5~5 Automatic Afsluiten Witniveau -5~5 Zwartniveau -5~5 Verzadiging -5~5 Tint -5~5 IRE Afsluiten Inschakelen / Uitschakelen IRE / 7,5 IRE Reset Huidige Annuleren / Ja Alles Annuleren / Ja De OSD-menu's kunnen verschillen, afhankelijk van het geselecteerde signaaltype en het model projector dat u gebruikt. (#1) Kleur en Tint worden alleen ondersteund in de videomodus. (#2) 3D synchr.omk. is alleen beschikbaar wanneer 3D is ingeschakeld. 27 Nederlands

28 Bedieningselementen gebruiker BEELD BEELD BEELD WEERGAVE Beeldschermmodus Contrast Helderheid Scherpte Kleur Tint GEAVANC. Bioscoop SYSTEEM INSTELLING ISF Dag en ISF Nacht worden niet weergegeven als de ISF-modi niet zijn gekalibreerd. Beeldschermmodus Er zijn talrijke instellingen die vooraf in de fabriek zijn gedefinieerd en voor verschillende typen beelden zijn geoptimaliseerd. `` Bioscoop: Standaardinstellingen voor thuisbioscoop. `` Referentie: deze modus is bedoeld om het beeld zo nauwkeurig mogelijk te reproduceren op de manier zoals het door de regisseur werd bedoeld. De instellingen voor kleur, kleurtemperatuur, helderheid, contrast en gamma worden allemaal geconfigureerd op standaard referentieniveaus. `` Film: de zuiverste kleurinstellingen voor thuisbioscoop. `` Foto: geoptimaliseerd voor het weergeven van fotografische beelden. `` Licht: maximale helderheid van pc-ingang. `` Drie dimensies: aanbevolen instelling voor 3D ingeschakeld. Alle verdere aanpassingen door de gebruiker in 3D zullen in deze modus worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. `` ISF Dag: optimaliseer het beeld met de ISF Dag-modus voor een perfecte kalibratie en een hoge beeldkwaliteit. `` ISF Nacht: optimaliseer het beeld met de ISF Nacht-modus voor een perfecte kalibratie en een hoge beeldkwaliteit. `` Gebruiker: gebruikersinstellingen. Contrast Het contrast beheert het verschil tussen de helderste en donkerste gedeelten van het beeld. `` Druk op om het contrast te verlagen. `` Druk op om het contrast te verhogen. Helderheid Past de helderheid van het beeld aan. `` Druk op om het beeld donkerder te maken. `` Druk op om het beeld helderder te maken. Nederlands 28

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Kenmerken van de projector... 7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...9

Nadere informatie

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...9 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

Digital Projector MX766/MW767/MX822ST. Gebruikershandleiding

Digital Projector MX766/MW767/MX822ST. Gebruikershandleiding Digital Projector MX766/MW767/MX822ST Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

Digital Projector MW870UST. Gebruikershandleiding

Digital Projector MW870UST. Gebruikershandleiding Digital Projector MW870UST Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

CE-waarschuwing. Canada

CE-waarschuwing. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal

Nadere informatie

DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding

DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding DV3750 LCD-Display Gebruikershandleiding Welkom Copyright Copyright BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruikershandleiding mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in

Nadere informatie

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT DLP-PROJECTOR SL705X/S GEBRUIKERSHANDLEIDING Proficiat met de aanschaf van deze BenQ DLP-projector. Lees aandachtig deze gebruikershandleiding voor het juiste gebruik van het apparaat. Bewaar deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding

XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

FP241W 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding

FP241W 24 breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding FP241W 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2006 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

G2411HD/G2412HD LCD Kleurenmonitor Gebruikershandleiding

G2411HD/G2412HD LCD Kleurenmonitor Gebruikershandleiding G2411HD/G2412HD LCD Kleurenmonitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2009 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0" LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding

FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0 LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0" LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding i Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

FP241VW 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding

FP241VW 24 breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding FP241VW 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2007 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 1.1. Functies... 7 1.2. Beeldschermspecificaties... 8 1.3. Inhoud van de verpakking... 9 1.4. Over de LCD-steunpen... 10 1.5. Aanzichten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

High Performance HD LED Monitor

High Performance HD LED Monitor High Performance HD LED Monitor UML-463-90 nl Gebruikershandleiding High Performance HD LED Monitor Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

DU7176. Gebruikershandleiding notebook

DU7176. Gebruikershandleiding notebook DU7176 Gebruikershandleiding notebook Mei 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing... 6 Opmerkingen over deze handleiding... 6 Veiligheidsmaatregelen... 7

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

DU7187. Gebruikershandleiding notebook

DU7187. Gebruikershandleiding notebook DU7187 Gebruikershandleiding notebook Maart 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing... 6 Opmerkingen over deze handleiding... 6 Veiligheidsmaatregelen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DB22D-P De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

Nadere informatie

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB GEBRUIKERSHANDLEIDING MONITOR SIGNAGE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI 40LED8110CSW

GEBRUIKSAANWIJZING OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI 40LED8110CSW GEBRUIKSAANWIJZING OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI 40LED8110CSW KLEURENTELEVISIE MET AFSTANDSBEDIENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL TELEVISEUR COULEUR A TELECOMMANDE 50248891 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Acer LCD TV AT3201W. Gebruikershandleiding. 07-AT3201W_DU_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:04:24

Acer LCD TV AT3201W. Gebruikershandleiding. 07-AT3201W_DU_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:04:24 Acer LCD TV AT3201W Gebruikershandleiding 07-AT3201W_DU_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:04:24 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Acer LCD TV AT3201W Gebruikersgids Oorspronkelijke

Nadere informatie