Chenrezig / Avalokiteshvara /!ན རས གཟ གས

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Chenrezig / Avalokiteshvara /!ན རས གཟ གས"

Transcriptie

1 Chenrezig / Avalokiteshvara /!ན རས གཟ གས De Boeddha van mededogen De Boeddha die alle gebeden van mensen in problemen aanhoort Het is tevens een wensvervullend beeld Chenrezig of Avalokiteshvara is het belangrijkste beeld van mededogen binnen het boeddhisme. Er wordt gezegd dat alle Dalai Lama's een incarnatie van hem zijn. Aan zijn spirituele vader, Amitabha, beloofde Avalokiteshvara plechtig dat hij onafgebroken zou werken aan het lijden van alle levende wezens, tot al hun lijden teneinde zou zijn. In een moment van intense hartstocht sprak hij, voor het geval hij ooit de geringste gedachte aan ophouden zou hebben, de volgende wens uit: Moge mijn hoofd in tien stukken worden gebroken en mijn lichaam in duizend stukken worden gespleten Toen ging hij in diepe meditatie, tijdens dewelke hij de mantra Om Mani Padme Hum reciteerde en de verdienste ervan opdroeg aan alle wezens ter wereld. Zijn hart raakte vol verdriet en gefrustreerd riep hij uit dat hij ermee zou ophouden. Op dat moment van wanhoop brak zijn hoofd in overeenstemming met zijn wens in tien stukken en viel zijn lichaam uiteen in duizend stukken. In zijn ellende riep hij zijn goeroe Asian Import 1

2 Amitabha, die zijn lichaam herstelde en het transformeerde in duizend armen; elke handpalm had een alziend oog. Daardoor nam zijn vermogen om anderen uit hun lijden te helpen duizendvoudig toe. Op dezelfde manier werd zijn gebroken hoofd hersteld in tien gezichten met er bovenop zijn eigen gezicht. Zo kreeg Avalokiteshvara de gedaante van Chenrezig met elf gezichten en duizend armen. Deze vorm van de Mededogen-Boeddha wordt het meest afgebeeld in Tibetaanse thangka's, want het is de vorm die het meest geliefd is bij Tibetaanse gelovigen. Tot zover dit inleidend verhaal als achtergrondinformatie. We gaan daar nu wat dieper op in gaan en eindigen met een héél speciale meditatie rond hetgeen genoemd word de Acht verzen van Avalokiteshvara. Een goede geestesgesteldheid, een goed hart en genegenheid jegens anderen zijn erg belangrijk. Wanneer je die dingen niet hebt kun je zelf niet goed functioneren en zul je zelf niet gelukkig zijn; en als gevolg daarvan zullen noch je familie, noch je kinderen, noch je naasten gelukkig zijn. Zo zal een ieders geest, van natie tot natie, van werelddeel tot werelddeel, verward worden en zullen de mensen ongelukkig zijn. Maar wanneer we de juiste levenshouding, een goede geestesgesteldheid en een goed hart hebben, zal het tegenovergestelde waar zijn. In de menselijke samenleving zijn dus liefde, mededogen en vriendelijkheid van het allergrootste belang; zij zijn werkelijk kostbaar. Het is de moeite waard je ervoor in te zetten een goed, een bijzonder goed hart te krijgen Zijne Heiligheid de Veertiende Dalai Lama Een goed hart hebben wil zeggen dat je liefde ( de wens anderen gelukkig te zien ) en mededogen (de wens dat anderen van hun lijden bevrijd mogen zijn) in je hebt. Door op deze manier te denken bewerkstelligen we ons eigen geluk en dat van anderen. Maar waarom is dit zo moeilijk, als we het eigenlijk al lang weten? De grootste sta-in-de-weg is onze gewoonte eerst aan onszelf te denken, onze zelfkoesterende houding. Het grootste deel van de tijd zijn we druk bezig onszelf tevreden en gelukkig te houden; we proberen onze eigen wensen te vervullen en maken ons zorgen over onze probleempjes; we houden slechts zelden tijd en energie over om ons hart echt open te stellen voor de noden van anderen. Door deze zelfkoesterende houding zullen we geneigd zijn het grootste stuk van de taart te pakken of de gemakkelijkste stoel in de kamer te nemen, voor te dringen als we in de rij moeten wachten of te rijden alsof wij de enige automobilist op de weg zijn, kortom alles te doen waar we zin in hebben zonder ons om anderen te bekommeren. Zelfkoestering heeft zelfs nog een veel subtieler effect: het vormt de basis voor onze irritaties, trots, jaloezie, woede en depressiviteit. In feite ontstaat ieder ongelukkig en onplezierig moment doordat we ons al te zeer bekommeren om onszelf. We hebben het gevoel dat we alleen maar gelukkig kunnen worden als we ons alleen over onszelf druk maken. Maar...in feite is juist het tegenovergestelde waar! De wensen van ons ego zijn onverzadigbaar: het is een nooit aflatende karwei om te proberen ze te vervullen. Het ego zal, ongeacht hoeveel het al heeft, steeds onrustig worden en meer willen hebben. We bereiken nooit een punt waarop we ons volledig verzadigd voelen, waarop we kunnen zeggen ik heb nu genoeg! Wanneer we daarentegen onze aandacht op anderen richten en hun wensen en noden boven de onze stellen, zullen we daadwerkelijk vrede vinden. Door anderen te koesteren komt er een grote rust over ons. Door steeds het belang van anderen voor ogen te houden zullen we de kracht van ons eigen ego langzaamaan verminderen en zullen ons leven en Asian Import 2

3 onze relaties er een nieuwe dimensie bij krijgen. Onze liefde voor anderen dient echter niet gebaseerd te zijn op een afkeer van onszelf of op het onderdrukken van onze eigen gevoelens. Zij ontwikkelt zich vanzelf wanneer we inzien dat iedereen liefde nodig heeft en gelukkig wil zijn, net als wijzelf; dat ieder levend wezen in het universum deel uitmaakt van één grote familie, dat we allemaal afhankelijk zijn van elkaar, dat er geen enkele buitenstaander bestaat; dat zelfkoestering problemen met zich meebrengt, terwijl het koesteren van anderen juist vrede en gelukt brengt. Ik weet het, het is niet makkelijk, maar we moeten volharden en niet teveel van onszelf eisen. Soms lijkt het wel of we helemaal geen vorderingen maken, zoals Chenrezig in het inleidend verhaal, maar dat komt alleen maar omdat ons er nu beter dan vroeger bewust van zijn wat er in onze geest omgaat. We mogen niet vergeten dat het tijd en moeite kost om gewoonten die we in een heel leven (en feitelijk in vele levens!) hebben aangeleerd weer af te leren. De meditatie-beoefening van vandaag behoort tot de groep leringen en beoefeningen die gedachten-transformatie wordt genoemd en die gericht is op het transformeren van onze zelfkoesterende houding in een leefwijze waarin we de belangen van anderen boven de onze stellen. Het uiteindelijke doel is het bereiken van de verlichtingsgeest, waarbij onze geest verlichting wil bereiken voor het welzijn van alle levende wezens. Deze methode, samengesteld door Lama Thubten Zopa Rinpochee van het Kopan Klooster in Nepal, combineer een meditatie op Chenrezig met een een soort achteregelig gebed dat de essentie van gedachtentransformatie bevat, geschreven door Langri Tangpa Dorje Senge, een meditatieleraar uit de elfde eeuw. We gaan dus ver terug in de tijd vanavond. Lama Thubten Zopa Rinpochee Ga gemakkelijk zitten met een rustige, ontspannen geest. Wek een sterke en postitieve motivatie op om deze meditatie te doen. Overdenk dit heel goed terwijl ik deze woorden tot jullie richt: Langri Tangp Dorje Senge Het is niet voldoende mij ervan te verzekeren dat ik in dit en toekomstige levens geen lijden zal ervaren. Ik moet volledig bevrijd worden uit het cyclisch bestaan (zoals we gezien hebben in het Levenswiel), de eindeloze cirkel van dood en wedergeboorte. Maar zelfs dat is onvoldoende. Hoe kan ik de gelukzaligheid van de bevrijding ervaren als ik alle andere levende wezens achterlaat? Ieder wezen is eens mijn moeder geweest, en niet slechts eenmaal maar vele malen in vorige levens, en ieder wezen heeft voor mij gezorgd als mijn huidige moeder. Voor alle geluk dat ik ooit heb ervaren, ben ik van hen afhankelijk. Alles wat ik eet, de kleren die ik draag, de boeken die ik lees, het onderdak dat ik heb; alle muziek, films en ander vermaak waarvan ik geniet, bereiken mij door de vriendelijkheid van anderen. Op dit moment lijden deze vriendelijke wezens en creëren zij door hun onwetendheid oorzaken voor toekomstige ellende. Herinner je de levens van bekenden: familieleden, vrienden en kennissen. Wat voor fysieke en mentale problemen hebben of hadden zij? Net zoals jij geen problemen en pijn wilt, zo willen zij dat ook niet. Net zoals jij geluk nastreeft, zo doen zij dat ook. Maar weten zij de juiste oplossingen? Hebben zij een methode bij de hand om het geluk dat ze nastreven te bereiken en het lijden dat zij willen vermijden te ontlopen? Asian Import 3

4 Ontwikkel NU de vaste wil de verantwoordelijkheid op je te nemen ALLE levende wezens van hun lijden te bevrijden en hen allemaal tot de gelukzaligheid van de verlichting te brengen. Zonder oorzaken en voorwaarden bestaat er geen verlichting. De belangrijkste oorzaak is liefde en de mededogende verlichtingsgeest. Daarom zal ik mij grondig oefenen in de methode om de verlichingsgeest te ontwikkelen. Visualiseer Chenrezig, de Boeddha van mededogen, ter hoogte van je voorhoofd ongeveer een lichaamlengte van je vandaan. Je kunt kiezen uit de vier- of de duizendarmige, die met weinig of elf hoofden. Voel welk beeld het best bij jou past. Heb er voeling mee. In elk geval, zijn lichaam bestaat uit zuiver wit licht en straalt de kleuren van de regenboog uit. Hij glimlacht vriendelijk en kijkt naar jou en alle andere wezens met een blik vol mededogen. Hij zit in de lotushouding en een maanschijf en de volle maan omgeven hem als een aura. De hele visualisatie bestaat uit stralend licht. Maak nu de volgende Mudra: Vol respect betuig ik eerbied met lichaam, spraak en geest aan U, Chenrezig. Ik maak alle mentaal gecreeërde offeranden, beken alle negativiteiten en overtredingen die ik sinds beginloze tijden heb gedaan, en verheug mij in de positieve energie van gewone en heilige wezens. Ik draag mijn eigen positieve energie en die van denren op aan de verlichting van alle wezens. Ik offer de bodem, bedekt met wierook, bestrooid met rijst, versierd met de berg Meroe, de continenten, de zon en de maan. Mogen door deze offeranden aan de boeddha's aan te bieden, alle wezens van die zuivere wereld genieten. Moge het leven van onze spirituele leraren lang zijn. Mogen alle wezens in de oneindige ruimte vrede en geluk ervaren. Moge ik en alle anderen, zonder uitzondering, goede verdiensten verzamelen, alle verduisteringen zuiveren en spoedig de verlichting bereiken. Chenrezig is bijzonder verheugd over je verzoek en daalt vanaf zijn lotus-maanzetel af naar de kruin van je hoofd. Ik ga nu de acht verzen gelukbrengende nectar vanuit het letterteken in het hart van Chenrezig je vult je volledig, zuivert alle realisaties. reciteren. Visualiseer bij elk vers hoe een straal HRI lichaam via je kruin binnenstroomt. De nectar negativiteiten en obstakels en brengt je alle 1.Met de gedachte aan het bereiken van de verlichting voor het welzijn van alle wezens, die kostbaarder zijn dan wensvervullende juwelen, zal ik vol liefde onafgebroken oefenen. De nectar van Chenrezig zuivert de zelfzuchtige gedachten die voorkomen dat ik anderen meer koester dan mijzelf en schenkt mij de realisatie anderen meer lief te hebben dan mezelf. Asian Import 4

5 2. Steeds wanneer ik met anderen ben zal ik mij erin oefenen mijzelf als de minste te zien en zal ik vanuit het diepst van mijn hart erkennen dat anderen boven mij verheven zijn. Dit is een krachtig middel om onze neiging bij anderen fouten te ontdekken en hen te bekritiseren te lijf te gaan. De nectar zuivert trots en zelfkoestering. 3. Bij al mijn daden zal ik mijn geest onderzoeken en op het moment dat een onjuiste visie ontstaat, waardoor ik mezelf en anderen in gevaar breng, zal ik dat duidelijk onder ogen zien en voorkomen. Dit slaat dus op bedachtzaamheid bij alles wat we doen. De nectar zuivert de verduisteringen die ons belemmeren vrij en open met beteugelende gedachten af te rekenen. 4. Steeds wanneer ik iemand met een slecht karakter ontmoet die overweldigd wordt door negatieve energie en intens lijden, zal ik zo'n uitzonderlijk mens koesteren alsof ik een heel kostbare edelsteen gevonden heb. Het is niet zo moeilijk om positieve gevoelens te hebben voor mensen die vriendelijk en welgemanierd zijn; onze liefde wordt echter pas op de proef gesteld als we mensen met veel negatieve energie ontmoeten. De nectar zuivert de zelfkoesterende gedachten die ons belemmeren schadelijke wezens te zien als zeer kostbaar en geliefd. 5. Wanneer anderen, door jaloezie gedreven, mij bedriegen, belasteren en verachten, zal ik mij oefenen nederig te zijn en hen de overwinning te laten. Wanneer iemand ons openlijk of achter onze rug bekritiseert, zouden we niet woedend moeten trachten onszelf te verdedigen of op eenzelfde manier terug te slaan. In plaats daarvan dienen we te onthouden dat elke onplezierige ervaring het vanzelfsprekende gevolg is van onze eigen vroegere daden. De nectar zuivert de zelfkoesterende gedachten die ons belemmeren een nederlaag te accepteren en de overwinning aan anderen te gunnen. 6. Wanneer iemand aan wie ik een gunst heb bewezen en in wie ik groot vertrouwen heb mij hevig kwetst, zal ik mij oefenen hem als mijn hoogste leraar te zien. Al het goede en slechte dat wij in ons leven ervaren komt voort uit onze vroegere daden, er bestaat dus geen onverdiende ellende!!!!!!!!!!!!!!! Dit is moeilijk te aanvaarden vooral wanneer de ellende veroorzaakt wordt door iemand die we ooit geholpen hebben. Het is echter slechts een kwestie van vertrouwt raken met de wet van oorzaak en gevolg: noodzakelijkerwijs moeten we zelf de oorzaak voor onze ellende gecreeërd hebben. De nectar zuivert de zelfkoesterende gedachten die ons belemmeren schadelijke wezens als onze spirituele leraren te zien. 7. Kort gezegd, zal ik direct en indirect ieder voordeel en geluk aanbieden aan alle wezens, als waren zijn mijn moeder of vader. De essentie van gedachtentransformatie is het verwisselen van jezelf met anderen door je houding van zelfkoestering te veranderen in een houding van het koesteren van anderen. De nectar zuivert zelfkoesterende gedachten die ons belemmeren om de schadelijke daden en het lijden van alle wezens op ons te nemen. 8. Door alle verschijnselen als een illusie te zien zal ik ervoor zorgen dat mijn oefening niet aangetast zal worden door de acht wereldse neigingen en door mij niet vast te klampen zal ik alle wezens bevrijden van de slavernij van hun ongetemde en verwarde geest, alsook van hun karma. Wanneer onze motivatie om iets te ondernemen wordt gevoed door een van de acht wereldse neigingen (gehechtheid aan plezier, prijzende woorden, gewin en roem; afkeer van pijn, schuld, verlies en en slechte reputatie), is hetgeen je onderneemt geen-dharma, niet-spiritueel!!! De nectar zuivert de zelfkoesterende gedachten en de egocentrische onwetendheid die ons belemmeren alles als een illusie te zien. Afronding: Doe het volgende verzoek uit de grond van je hart: Asian Import 5

6 Aan U, die vol mededogen is, vraag ik: strek alstublieft uw heilige hand naar ons uit en leid mij en elle levende wezens na dit leven naar de zuivere en gelukzalige bestaanswereld. Wees alstublieft in alle levens onze spirituele vriend en leid ons snel naar de verlichting. Chenrezig willigt je verzoek in. Een stroom nectar vloeit van zijn hart naar je toe en vult je hele lichaam en geest. Alle verduisteringen, negatieve indrukken en ziekten worden direct gezuiverd. Je lichaam wordt zo helder als kristal. Dan lost Chenrezig op in het licht en gaat op in je lichaam. Jij bent nu Chenrezig; jouw lichaam, spraak en geest zijn onafscheidelijk één met zijn heilige lichaam, spraak en geest. Aan alle kanten wordt je omringd door alle levende wezens. Visualiseer nu, terwijl je inwendig de mantra OM MANI PADME HUNG reciteert, hoe ontelbare lichtstralen vanuit je hart stralen, waarbij op het uiteinde van iedere lichtraal een kleine Chenrezig zweeft. Deze mededogende boeddha's nemen plaats boven de hoofden van alle levende wezens en zuiveren door stromen nectar alle negativiteiten en verduisteringen. Uiteindelijk lossen zij allemaal op in deze wezens, waardoor zij allemaal Chenrezig worden. Toewijdingsgebed uitspraak tekst lezing Namo Rana Tra yaya Namah Aya Gyana Sangara Verotchana Byuha Razaja Tathagataya Ahate Sam ya Sam buddhaya Namah Sawa Tathangate Bhe Ahate Bhe Samyak Sam buddhi Bhe Namah Aria Avalokite Swaja Bodhi Satwaja Maha Satwaja Maha Karuni kaya Teyatha Om Dhara Dhara Dhiri Dhiri Dhuru Dhuru Ittevite tsale tsale tachale tachale Kusume Kusume Vare IleMile Cete Zwola napanaya Soha Asian Import 6

7 Om Mani Pemme Hum Deze Tibetaanse mantra belichaamt het mededogen en de zegen van alle Bouddha s en Bodhi-sattva s, en speciaal de zegen van Avalokiteshvara, de Bouddha van mededogen. Elk van de 6 lettergrepen heeft een specifiek en krachtig effect op de transformatie van diverse lagen van ons wezen. Ze zuiveren de zes giftige negatieve emoties, die een manifestatie van onze onwetendheid zijn, volledig. Deze emoties creëren samsara: trots, jaloezie, verlangen, onwetendheid, hebzucht en boosheid. Ze worden getransformeerd tot hun oorspronkelijke natuur. Om zuivert bliss en trots Ma zuivert jaloersheid en lust for entertainment (sensatiezucht) Ni zuivert passie en verlangen Pe zuivert domheid (onwetendheid) en vooroordeel Me zuivert armoede en hebzucht Hung zuivert agressie en haat Asian Import 7

EEN KORTE SADHANA VAN DE MEDICIJN BOEDDHA. Samengesteld door Lama Thubten Zopa Rinpochee

EEN KORTE SADHANA VAN DE MEDICIJN BOEDDHA. Samengesteld door Lama Thubten Zopa Rinpochee EEN KORTE SADHANA VAN DE MEDICIJN BOEDDHA Samengesteld door Lama Thubten Zopa Rinpochee 1 DE SADHANA VAN DE MEDICIJN BOEDDHA Visualisatie: Ongeveer 10 cm boven de kruin van je hoofd is een lotusbloem.

Nadere informatie

De Vier Onmetelijke Deugden. Wat zijn nu deze Vier Onmetelijke Deugden?

De Vier Onmetelijke Deugden. Wat zijn nu deze Vier Onmetelijke Deugden? De Vier Onmetelijke Deugden. Wat zijn nu deze Vier Onmetelijke Deugden? Het zijn de Vier Goddelijke Verblijven, de Brahma Vihara's. Vihara (Sanskriet) betekend letterlijk als figuurlijk woning of verblijf.

Nadere informatie

moment volkomen tevreden kunnen zijn.

moment volkomen tevreden kunnen zijn. Leren door ervaren Mediteren is een manier om ons leven open te stellen voor de rijkdom van ervaringen, en niet een esoterische oefening die beperkt is tot een bepaald moment en een bepaalde plaats. Of

Nadere informatie

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh Met stilletjes voor je uit staren en dan maar hopen dat je de leringen van de Boeddha begrijpt, bereik je niets. Evenmin heeft het zin om er alleen maar naar te luisteren,

Nadere informatie

De vier onmetelijke vermogens van de geest

De vier onmetelijke vermogens van de geest De vier onmetelijke vermogens van de geest Geluk is alleen mogelijk als er liefde is. Ware liefde heeft het vermogen iedere situatie waarin we ons bevinden te genezen en te veranderen, en ons leven een

Nadere informatie

Boeddha Ratnasambhava

Boeddha Ratnasambhava Boeddha Ratnasambhava De dhyana-boeddha s staan voor de onveranderlijke eigenschappen in de Boeddha en als zodanig zijn zij een spiegel voor de eigenschappen, de skandha s, in de mens. Boeddha ontdekte

Nadere informatie

waarin de wijsheid van sunyata, de leegte, van Boeddha Akshobya de basis vormt voor de onderlinge verbondenheid van alle wezens.

waarin de wijsheid van sunyata, de leegte, van Boeddha Akshobya de basis vormt voor de onderlinge verbondenheid van alle wezens. BOEDDHA VAIROCANA Kijken we naar de mandala van de vijf Dhyana-Boeddha s dan zien we dat hij geen plat, tweedimensionaal diagram is maar dat hij multidimensionaal is. Men kan de mandala beschouwen als

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Uitgebreid ritueel voor lichtofferanden

Uitgebreid ritueel voor lichtofferanden Uitgebreid ritueel voor lichtofferanden Een beoefening om uitgebreide positieve energie te verzamelen door licht en andere offergaven aan te bieden Door Lama Zopa Rinpochee Altaar en meditatieruimte Zet

Nadere informatie

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn 1325 boeddhistische manieren om gelukkig te zijn Barbara Ann Kipfer Vertaald door Rob Pijpers BBNC uitgevers Rotterdam, 2010 De gedachten van de Boeddha en boeddhisten over geluk Een van de toenamen van

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Hoe zie jij dat? Les in dialogiseren levensvisieboek GL 4VWO

Hoe zie jij dat? Les in dialogiseren levensvisieboek GL 4VWO Hoe zie jij dat? Les in dialogiseren levensvisieboek GL 4VWO Je hebt allemaal een uitgewerkte LVB opdracht meegenomen. Je werkt in een zelf samen te stellen groep van 4 personen. Per persoon heb je ongeveer

Nadere informatie

Het kleine bodhisattva boekje

Het kleine bodhisattva boekje Het kleine bodhisattva boekje Voorwoord Beste lezer/lezeres, broeders en zusters, Voor u ligt het kleine bodhisattva boekje. In dit boekje worden vijf bodhisattvas aan u voorgesteld. Bodhisattva betekent

Nadere informatie

De vijf Boeddha s van Wijsheid

De vijf Boeddha s van Wijsheid De vijf Boeddha s van Wijsheid Om te beginnen wil ik een korte uitleg geven wat nu werkelijk bedoeld wordt met : Een Boeddha Een Boeddha verpersoonlijkt het hoogste wat een mens kan bereiken in moraliteit

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wetten van oorzaak en gevolg

Wetten van oorzaak en gevolg Wetten van oorzaak en gevolg Eerste druk, april 2012 2012 John Warnas isbn: 978-90-484-2372-9 nur: 718 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze

Nadere informatie

Denken in een cirkel. Denken in een cirkel leidt tot niets, maar is in vele gevallen wel veilig. Om de cirkel te doorbreken,

Denken in een cirkel. Denken in een cirkel leidt tot niets, maar is in vele gevallen wel veilig. Om de cirkel te doorbreken, Denken in een cirkel. Denken in een cirkel leidt tot niets, maar is in vele gevallen wel veilig. Om de cirkel te doorbreken, moet je beslissingen nemen. Een onderdeel van de cirkel, 1 / 15 wordt hierdoor

Nadere informatie

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken Rust in Zijn Zijn is het Hart van alle verschijnselen in binnen- en buitenwereld. Rust in de oneindige, roerloze presentie daarvan. Laat alles verschijnen zoals het wil en weer oplossen in Zijn. Jij hoeft

Nadere informatie

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld meer liefde 39 Oefen je met de buitenwereld meer evenwicht

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

Meditatie. Hartkwaliteiten. Vaardige middelen. Welbevinden GOED- HEID. Leerhouding. Sociaal competent. Visie Boeddhistisch curriculum

Meditatie. Hartkwaliteiten. Vaardige middelen. Welbevinden GOED- HEID. Leerhouding. Sociaal competent. Visie Boeddhistisch curriculum Het Boeddhistische Curriculum Onderstaande figuur geeft de visie van dit curriculum aan. Het uitgangspunt is Natuurlijke goedheid, dat ervaren kan worden als welbevinden, sociale competentie en een positieve

Nadere informatie

Thich Nhat Hanh. Hier en nu. Ontdek de magie van het bestaande moment

Thich Nhat Hanh. Hier en nu. Ontdek de magie van het bestaande moment Thich Nhat Hanh Hier en nu Ontdek de magie van het bestaande moment BBNC uitgevers Rotterdam, 2011 Voorwoord van de redactie Ik adem in en ik weet dat ik inadem. Deze eenvoudige zin bevat de kern van de

Nadere informatie

2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf

2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf 2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf Zingen of luisteren naar de cd: Adem in, ik ga terug naar het eiland in mijzelf. Er zijn prachtige bomen op dit eiland. Er zijn heldere waterstromen. Er zijn

Nadere informatie

Thubten Chodron DE ESSENTIE VAN HET BOEDDHISME

Thubten Chodron DE ESSENTIE VAN HET BOEDDHISME Thubten Chodron DE ESSENTIE VAN HET BOEDDHISME Boeddhisme voor beginners Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen INHOUD Voorwoord door Z.H. de dalai lama 7 Inleiding 9 1. De essentie

Nadere informatie

Inner Child meditatie

Inner Child meditatie De Inner Child meditatie Uit: Je Relatie Helen Een nieuwe weg naar heling van je relatievaardigheid Indra Torsten Preiss De Inner Child meditatie De Inner Child-meditatie is de meditatie bij uitstek om

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

De essentie van het geluk

De essentie van het geluk De essentie van het geluk Ook verschenen van Zijne Heiligheid de Dalai Lama bij Xander Uitgevers De diepte van het zijn (2013) De kunst van relaties (2013) Geloven in harmonie (2013) Open je hart (2013)

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Geschreven door auteur Geen Reacties Gepubliceerd: december 28th, 2013 Natalie Glasson Aartsengel Metatron, met Natalie Glasson Binnenin jouw wezen

Nadere informatie

TOEWIJDING UIT DE BEOEFENINGEN VAN BODHISATTVA S

TOEWIJDING UIT DE BEOEFENINGEN VAN BODHISATTVA S X TOEWIJDING UIT DE BEOEFENINGEN VAN BODHISATTVA S 1. Mogen door de positieve energie van het schrijven van dit werk Het Ondernemen van de Beoefeningen van Bodhisattva s alle wezens erin slagen de beoefeningen

Nadere informatie

Start. Wil je reageren, dat kan de eerste keer alleen schriftelijk. Voor vragen sluit je een aan je zelf gerichte envelop met voldoende porto bij.

Start. Wil je reageren, dat kan de eerste keer alleen schriftelijk. Voor vragen sluit je een aan je zelf gerichte envelop met voldoende porto bij. 1 DEEL 1 WERKBOEKJE GELOVEN IN GOD? ILY Start Al die wereldse ellende God wat doet dat pijn Maar wat nu als God helemaal Geen man of vrouw blijkt te zijn. Geen mens en zelfs geen wezen Maar een kracht!

Nadere informatie

MODULE #7 CORE PURPOSE

MODULE #7 CORE PURPOSE MODULE #7 CORE PURPOSE Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je de

Nadere informatie

DAMstenen voor het dagelijks LEVEN

DAMstenen voor het dagelijks LEVEN Voorwoord Verschijnt september 2013 DAMstenen voor het dagelijks LEVEN Allerdaagse overdenkingen voor het dagelijks leven Daar ligt het dan. Een boekje met dagelijkse overdenkingen. Noem het maar tegeltjeswijsheden.

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

De 7 geheimen van een schildpad

De 7 geheimen van een schildpad Wijsheid van de maand september 2014 Deze maand geen wijze tekst maar een titel van een boekje: De 7 geheimen van een schildpad Dit boekje lees ik nu voor de tweede maal en ik ben onder de indruk van de

Nadere informatie

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander.

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. HHKalender DEF_2 ct.indd 1 Romantiek in een liefdesbrief 01-06-15 21:37 ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf een liefdesbrief aan je geliefde. Verwerk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 7 Inleiding 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 7 Inleiding 11 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Inleiding 11 1 Gevoel en verstand in de liefde 15 2 De partnerkeuze 21 3 Mythes over de liefde 29 4 De liefde ontraadseld 35 5 Verbetering begint bij jezelf 43 6 De vaardigheden

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Wat is dat voor uitspraak op een dag als vandaag? We herdenken vandaag onze geliefde doden. Mensen

Nadere informatie

toelichting bij de video boeddhisme

toelichting bij de video boeddhisme toelichting bij de video boeddhisme Korte inleiding over het Boeddhisme Het boeddhisme dankt zijn naam aan de Boeddha. Dat betekent: de verlichte of de ontwaakte. Achter die titel gaat een mens van vlees

Nadere informatie

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam)

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam) Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Het verval van het lichaam is niet iets waar we graag aan denken. Ieder mens hoopt dat een lijdensweg hem bespaart blijft.

Nadere informatie

Tekst http://www.kapucijnen.com/liturgie/liturgie05.html foto H. Oude Groote Beverborg Presentatie A. Borgers

Tekst http://www.kapucijnen.com/liturgie/liturgie05.html foto H. Oude Groote Beverborg Presentatie A. Borgers Tekst http://www.kapucijnen.com/liturgie/liturgie05.html foto H. Oude Groote Beverborg Presentatie A. Borgers 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld 2.Jezus neemt het

Nadere informatie

Aggregaat: Boeddhapotentieel: Boeddhologie: Boerka: Bodhisattva:

Aggregaat: Boeddhapotentieel: Boeddhologie: Boerka: Bodhisattva: Verklarende woordenlijst. Activiteiten (schadelijke De tien schadelijke of onheilzame activiteiten zijn: doden, stelen, of onheilzame): seksueel wangedrag, liegen, tweedracht zaaien, kwetsende taal gebruiken,

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Homecoming / Nederlandse vertaling / Thuis komen

Homecoming / Nederlandse vertaling / Thuis komen Homecoming / Nederlandse vertaling / Thuis komen Gechanneld van Aartsengel Ariel door Stevan J. Thayer op 1-1- 09. Vertaald in het Nederlands door Integrated Energy Therapy Master- Instructor Maria Henkes-Tenniglo.

Nadere informatie

Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen.

Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen. Inleiding: Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen. Wat ik u graag zou willen geven is verwondering

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk QUINTA ESSENTIA 3-daagse workshop rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk DE KERN VAN DE ZAAK Alleen geluk en welzijn zijn echt. Al het andere verbleekt. De ware juwelen van vervulling, geluk

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 1 9 januari 2015 Lieve mensen, Een mooi en bijzonder nieuw jaar. Ik wens jullie allen een liefdevol, gezond,

Nadere informatie

Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013

Oasemoment Onze Vader Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Muziek Inleiding en evangelietekst In het hoofdstuk 6 van zijn evangelie laat de apostel Mattheüs Jezus aan het woord over hoe we horen

Nadere informatie

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens WEEK 51 1 Weekoverweging Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens Uit God geboren Je hebt groot gelijk als je niet gelooft, dat Jezus is voortgekomen uit geestelijk zaad. Waarom zo moeilijk

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID...

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... Geplaatst op 28 juni, 2015 in het YOGI YOGA blad editie juli + augustus 2015 Lieve schat, je bent zo'n mooie, lieve en grappige vrouw, zelfs met je nukken

Nadere informatie

SIPP persoonlijkheidsvragenlijst

SIPP persoonlijkheidsvragenlijst SIPP persoonlijkheidsvragenlijst Deze vragenlijst bestaat uit een aantal stellingen. Deze stellingen hebben betrekking op de laatste 3 maanden. Door per stelling aan te geven in hoeverre u het hier bent,

Nadere informatie

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Module 3. Aanleren. Tekstboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 3. Aanleren. Dag 18. Je nieuwe geest neurologisch. Zoals je gisteren al las gaan we de komende 11 dagen de energie van je nieuwe geest opbouwen. Gisteren ben je hiermee begonnen door de emotionele

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Hebben en zijn

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Hebben en zijn Hebben en zijn Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING Hebben en zijn Den Haag, 2016 Eerste druk, februari 2016 Vormgeving: Ron Goos Omslagontwerp: Ron Goos Eindredactie: Frank Janse Copyright 2016 Eric

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

PINKSTERNOVEEN Tussen Hemelvaart en Pinksteren Eensgezind gebed Werking van de Geest

PINKSTERNOVEEN Tussen Hemelvaart en Pinksteren Eensgezind gebed Werking van de Geest Pinksternoveen 1 PINKSTERNOVEEN De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, dat wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een noveen

Nadere informatie

Je energie in balans-kursus

Je energie in balans-kursus Je energie in balans-kursus 10:00 start 10:10/ 10:45 voorstelrondje -Hoe heet je -wat doe je in het dagelijks leven -wat hoop je hier te leren tijdens de cursus, waarom volg je deze cursus? 10:45/11:00

Nadere informatie

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden.

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden. Het Achtvoudig Pad Als we de geschiedenis van het boeddhisme nagaan zien we, school na school, traditie na traditie, dat voortdurend opnieuw verwezen wordt naar de Vier Edele Waarheden en vooral naar het

Nadere informatie

Eerste druk, mei 2010 Herziene uitgave, april 2014 2010 Marcel van Mosselveld. www.stoppendoejezo.com

Eerste druk, mei 2010 Herziene uitgave, april 2014 2010 Marcel van Mosselveld. www.stoppendoejezo.com Stoppen doe je zo Eerste druk, mei 2010 Herziene uitgave, april 2014 2010 Marcel van Mosselveld www.stoppendoejezo.com Illustraties: Caroline van Iersel Redigeren tekst: Conny de Wit isbn: 9789048411955

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

Bonus Rapport : Lichaam en geest in balans

Bonus Rapport : Lichaam en geest in balans Bonus Rapport : Lichaam en geest in balans Lichaam en geest weer in bala ans Wil je echt ontspannen, plof dan niet op de bank maar ontspan actief! Katjaa Callens Denk aub eventjes aan het milieu voor je

Nadere informatie

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Spiritueel dagboek Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Voorwoord: Een spiritueel dagboek 5 Waarom een spiritueel dagboek? 7 Om bewuster te leven en te handelen Aandachtspunten

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

Verbinding voelen met je omgeving

Verbinding voelen met je omgeving 2 Verbinding voelen met je omgeving Doel: We horen allemaal bij elkaar We zijn met heel veel mensen op deze wereld. Daar ben je jezelf niet van bewust. Meestal zie je alleen de mensen waarbij je woont

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Werkblad les 3 (behorend bij activiteit B)

Werkblad les 3 (behorend bij activiteit B) Werkblad les 3 (behorend bij activiteit B) What s in the Box? (wat zit er in de doos?) Geestelijke gaventest een vragenlijst voor tieners What s in the Box? is een eenvoudige benadering om te onderzoeken

Nadere informatie

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa Zeven hulpbronnen van vertrouwen Door: Carlos Estarippa Geïnspireerd door het boek van Bertie Hendriks Dagboek van de Ziel. De zeven levensfasen (Hendriks, 2013) wil ik in onderstaand artikel beschrijven

Nadere informatie

De Twaalf Tekenen van Jouw Ontwakende Goddelijkheid

De Twaalf Tekenen van Jouw Ontwakende Goddelijkheid De Twaalf Tekenen van Jouw Ontwakende Goddelijkheid Tobias gechanneld door Geoffrey Hoppe www.crimsoncircle.com Inspiring Consciousness De Twaalf Tekenen van Jouw Ontwakende Goddelijkheid Tobias gechanneld

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée

Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée Life Coach Désirée Snelling Berg Magie voor het verkopen van je huis Leer hoe je in korte tijd je huis kunt verkopen en ook nog voor een gunstige prijs. Desirée 2011 Magie voor het verkopen van je huis

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014

Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014 Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014 Sinds december 2013 hebben we voor het eerst ons studie- en meditatieprogramma in het nieuwe centrum opgezet en uitgevoerd. We zijn erg

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: 7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Doorbraak Dagen Dagboek Dag 5

Doorbraak Dagen Dagboek Dag 5 Doorbraak Dagen Dagboek Dag 5 Doe de challenge 8 dagen lang en doorbreek je blokkades: Op naar meer flow, geluk en energie! Welkom! Heel erg leuk dat je meedoet aan de Doorbraak Dagen Challenge! Dit is

Nadere informatie

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart?

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Processie met kist of urne Begroeting en welkom Welkom aan iedereen die hier samen is om afscheid te nemen van N.N.. Het doet ons plezier, dat jullie allemaal naar

Nadere informatie

1.4 Piekeren. Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren. - Loesje

1.4 Piekeren. Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren. - Loesje 1.4 Piekeren Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren - Loesje Iets wat je veel doet, daar word je goed in. Als je veel piano speelt, word je beter in piano spelen. Als je veel Wordfeud doet, word je

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding en leeswijzer 3 2. Energie Psychologie 7 3. Gedachten 10 Het zijn jouw gedachten die jouw wereld creëren 11 4. Verantwoordelijkheid 13 5. Persoonlijk Plan, jouw blauwdruk

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

De 7 essenties voor geluk in je relatie

De 7 essenties voor geluk in je relatie De 7 essenties voor geluk in je relatie Eerste druk, 2013 2013 Gerard Korver Omslagontwerp: Wibe Koopman Schilderij: Toos van Holstein Studio: Wim v.d. Stelt isbn: 9789048431298 nur: 742 Uitgever: Free

Nadere informatie

365 Wonderdagen. Marianne WilliaMson. Uitgeverij de Zaak

365 Wonderdagen. Marianne WilliaMson. Uitgeverij de Zaak 365 Wonderdagen Marianne WilliaMson Uitgeverij de Zaak oorspronkelijke titel: a Year of MiraCles, Daily Devotions and Reflections Copyright 2013 Marianne Williamson Copyright 2015 Uitgeverij de Zaak Published

Nadere informatie

HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ TIJD VOOR ELKAAR. Willem en Marian de Vink

HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ TIJD VOOR ELKAAR. Willem en Marian de Vink HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ SAMEN TIJD VOOR ELKAAR Willem en Marian de Vink Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Romantiek in een liefdesbrief ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

GEZONDER WORDEN, ZIJN & BLIJVEN MET NLP

GEZONDER WORDEN, ZIJN & BLIJVEN MET NLP GEZONDER WORDEN, ZIJN & BLIJVEN MET NLP Voor iedereen die: Gezonder wil eten Wil stoppen met schadelijke verslavingen Meer wil bewegen Minder stress en meer ontspanning wil Inclusief werkboek Leopoldstraat

Nadere informatie

Het sacrament van de ziekenzalving.

Het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament van de ziekenzalving. Vooraf rustige muziek. 1. Kruisteken en vredeswens door pater Gerard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Vrede zij u allen en allen die u lief

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen.

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen. Oefening 1: Nodig: 2 personen en een boom of een huisdier: Zoek een plek op bij een boom of in de buurt bij je paard of ander huisdier waar je even niet gestoord wordt en veilig even je ogen dicht kunt

Nadere informatie

POSITIEF DENKEN. Corné Smeulders

POSITIEF DENKEN. Corné Smeulders POSITIEF DENKEN De persoonlijke noot Niet één dag in ons leven is gelijk. We zijn voortdurend onderhevig aan veranderen. Dát is nu ons evolutieproces. Goudrag Het leven is een gouden draad, maar heel fijn

Nadere informatie