Huis van het Nederlands. De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huis van het Nederlands. De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen"

Transcriptie

1 Huis van het Nederlands De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen

2 2

3 3 Woord vooraf In het steeds veranderende NT2 - landschap zijn de Huizen van het Nederlands een vaste waarde geworden. Voor de nieuwe cursisten zijn de Huizen het ideale startpunt voor een succesvol NT2- traject. Bij elk Huis van het Nederlands worden de cursisten op efficiënte wijze doorverwezen naar het aanbod dat het best bij hen past. Elke cursist krijgt persoonlijk en professioneel advies. De Huizen van het Nederlands werken nauw samen met de aanbodverstrekkers Nederlands als Tweede Taal en streven continue naar een behoefte-dekkend aanbod. Door hun unieke centrale positie hebben de Huizen zicht op de steeds veranderende vraag van de doelgroep. Sinds 1995 geeft het provinciebestuur Oost-Vlaanderen om de twee jaar een brochure uit met de volledige inventaris van het aanbod aan cursussen Nederlands-als-tweede-taal voor anderstaligen. Dit blijft een bijzonder handig werkinstrument voor al wie betrokken is bij de inburgering van nieuwkomers. De tiende uitgave van deze brochure is een praktische wegwijzer voor professionals in hun dagelijkse werking. Deze brochure toont je de kortste weg naar de meest geschikte cursus. Op 20 juli 2012 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de hervorming van de integratie- en inburgeringssector. Volgens dit document is er op het terrein van integratie en inburgering in de toekomst geen plaats meer voorzien voor het provinciebestuur. Desondanks heeft het provinciebestuur Oost-Vlaanderen besloten - en dit in samenwerking met de twee Huizen van het Nederlands in Oost-Vlaanderen, die een doorverwijzingsfunctie blijven opnemen - om toch opnieuw deze brochure mogelijk te maken. Het provinciebestuur wil immers niet dat zowel de nieuwkomers die willen inburgeren en participeren in onze samenleving als alle dienstverleners die zich daarvoor dagelijks inspannen, het met minder moeten doen. Taal blijft zeer belangrijk om te kunnen functioneren binnen een samenleving. Taal opent de deuren naar menselijk contact, zorg- en dienstverlening, onderwijs en tewerkstelling. Eddy Couckuyt gedeputeerde Welzijn en Gezondheid van de Provincie Oost-Vlaanderen Peter Hertog gedeputeerde Onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen Koen Vandekerckhove coördinator Huis van het Nederlands Gent vzw Evert Schutyser coördinator Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen

4 4 Inhoud Voorwoord Huis van het Nederlands: de eerste stap naar een cursus Nederlands 5 Hoe kan je een kandidaat-cursist doorverwijzen? 7 Hoe verloopt de intake? 9 In welke cursus NT2 komt de kandidaat -cursist terecht? 11 Hoe zijn de niveaus NT2 ingedeeld? 13 Nederlands oefenen? 17 Met wie werkt het Huis van het Nederlands samen? 19 Nog vragen? Contacteer ons 21

5 5 Huis van het Nederlands: de eerste stap naar een cursus Nederlands

6 6 Huis van het Nederlands: de eerste stap naar een cursus Nederlands De Huizen van het Nederlands zijn een overheidsinitiatief en Vlaanderen telt er 8: één in elke provincie en één in de steden Antwerpen, Brussel en Gent. De contactgegevens van alle Huizen vind je op In de provincie Oost-Vlaanderen zijn er twee Huizen van het Nederlands actief: Voor Gent: Huis van het Nederlands Gent: zie Voor de rest van de provincie: Huis van het Nederlands Oost - Vlaanderen: zie Het Huis van het Nederlands is een centraal en neutraal aanspreekpunt voor informatie over het aanbod Nederlands als Tweede Taal (NT2) voor volwassenen. Onze kernopdrachten zijn: Oriënteren van de kandidaat-cursisten naar een gepast aanbod Optimaliseren en afstemmen van vraag en aanbod Wegwerken van drempels en toegankelijker maken van het aanbod Het Huis van het Nederlands organiseert zelf geen cursussen, maar oriënteert de kandidaat-cursist naar de meest gepaste cursus Nederlands. Onze medewerkers zoeken voor elke anderstalige een persoonlijke oplossing en zetten de kandidaat-cursist op weg. In deze brochure leggen we de nadruk op onze belangrijkste kernopdracht, namelijk het oriënteren van kandidaat-cursisten naar een gepast aanbod NT2. Als je na het lezen van de brochure nog vragen hebt over de werking van het Huis van het Nederlands, neem dan gerust contact op. Achteraan vind je een overzicht met alle contactgegevens. Het Huis van het Nederlands is geen school, maar werkt heel nauw samen met alle aanbodverstrekkers NT2 in de regio. Enkel voor plus 16-jarigen.

7 7 Hoe kan je een kandidaat-cursist doorverwijzen?

8 8 Hoe kan je een kandidaat-cursist doorverwijzen? Iedere anderstalige vanaf 16 jaar met een wettig verblijf kan terecht bij het Huis van het Nederlands. Verwijs kandidaat-cursisten door naar een permanentie in één van onze loketten: Het adres en de openingsuren van onze loketten vind je op en De kandidaat-cursist brengt zijn wettige Belgische verblijfsdocumenten mee. De intake en de testen kunnen een uur duren. De medewerkers van HvN spreken verschillende talen. Indien nodig wordt er een tolk ingeschakeld. De dienstverlening van HvN is gratis. De kandidaat-cursist kan na intake een aanmeldingsattest bij het Huis van het Nederlands krijgen. Geef de cliënt een flyer mee met het adres en de openingsuren van het Huis van het Nederlands. Geen flyers meer? Laat het ons weten.

9 9 Hoe verloopt de intake?

10 10 Hoe verloopt de intake? Intake Dit is een kort gesprek waarbij onze consulenten een profiel opmaken van de kandidaat-cursist. Er wordt o.a. gevraagd naar de personalia, scholing, talenkennis, het leerdoel en voorkeur lesmomenten. Testen De consulent van het Huis van Nederlands bepaalt of, en welke testen er afgenomen worden. Deze testen kan het Huis van het Nederlands afnemen: een korte lees- en schrijftest schat de alfabetiseringsgraad in; een covaartest (COgnitieve VAARdigheden) schat de leervaardigheid in; een taaltest toetst het niveau van het Nederlands. Advies Na intake en eventuele testen formuleert de consulent van het Huis van Nederlands een advies. Dit advies geeft aan welk leertraject het best aansluit bij de leervaardigheid van de cursist. Er zijn verschillende leertrajecten met elk hun eigen lesmethode en intensiteit. Het advies is bindend. Doorverwijzing naar een aanbod Op basis van het advies wordt samen met de kandidaat-cursist bekeken welke mogelijkheden er zijn, en kan er een concrete keuze gemaakt worden. De kandidaat-cursist wordt dan geïnformeerd over de verdere praktische en administratieve stappen (inschrijving in de school, betaling, ). Cursussen zijn in principe niet gratis, maar de consulent van het Huis bekijkt telkens of er vrijstelling van betaling mogelijk is. Opvolging Als de kandidaat gestart is met de cursus is de opdracht van het Huis van het Nederlands in principe volbracht. Sommige cursisten worden in hun NT2-traject nog begeleid en opgevolgd door een andere organisatie (Inburgering, VDAB, ). Hiervoor verwijzen we naar het hoofdstuk met wie werken de huizen van het Nederlands samen.

11 11 In welke cursus NT2 komt de kandidaat-cursist terecht?

12 12 In welke cursus NT2 komt de kandidaat -cursist terecht? Het Huis van het Nederlands geeft zelf geen les. Op basis van de intakeresultaten oriënteren we de kandidaat-cursist naar het best passende aanbod. Centra voor Basiseducatie (in Oost-Vlaanderen beter gekend als Leerpunt) organiseren cursussen NT2 op beginnersniveaus, voor volwassen anderstaligen met een lage leervaardigheid of scholingsgraad en voor analfabeten. Meer info op Centra voor volwassenenonderwijs (CVO) organiseren cursussen NT2, zowel op beginnersniveaus als voor gevorderden, voor volwassen anderstaligen met een vlottere leervaardigheid. Meer info Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) organiseert cursussen NT2 op verschillende niveaus, voor volwassen anderstaligen met een hoge leervaardigheid, minstens 12 jaar scholing en met een basiskennis Engels of Frans. Meer info op Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) organiseert verschillende cursussen Nederlands voor anderstalige werkzoekenden. De bedoeling is anderstaligen voor te bereiden op een beroepsopleiding of een job. Deze specifieke taalcursussen richten zich op professioneel taalgebruik. Voor anderstalige werkzoekenden met basiskennis Nederlands en professioneel perspectief die ingeschreven zijn als werkzoekenden. Meer info op Andere organisaties. Het overgrote deel van de kandidaat-cursisten kan terecht in een aanbod bij één van bovengenoemde aanbieders. Daarnaast heeft het Huis van het Nederlands een overzicht van andere opleidingsmogelijkheden en kan daar ook naar doorverwezen worden.

13 13 Hoe zijn de niveaus NT2 ingedeeld?

14 14 Hoe zijn de niveaus Nt2 ingedeeld? Niveaus Centra voor basiseducatie (Leerpunt) Universitair Talencentrum Gent Centra voor volwassenenonderwijs (cvo) toelichting volgens ERK absolute minimum A1 Breakthrough 1.1 in richtgraden gealfaberiseerden analfabeten 4 modules (4 X 60u) Breakthrough 1,2,3 & 4 totaal 240 u 10 'alfa' modules (10x60u) totaal 600u Module 1.1 (80u, 120u of 180u) module 1 (60u) overlevingsniveau A2 Waystage modules Waystage mondeling 1 & 2 (2 X 80u) Waystage schriftelijk 1 & 2 (2 X 40u) totaal 240u 6 'alfa' modules (6 x 60u) totaal 360u Module 1.2 (80u, 120u of 180u) Treshold beperkte talige zelfstandigheid B1 Module 2.1. (80u, 120u of 160u) module 2 (60u ) Treshold Module 2.2 (80u, 120u of 160u) Treshold Module 2.3 (80u, 120u of 160u) module 3 (60u) Treshold Module 2.4 (80u, 120u of 160u) echte talige zelfstandigheid B2 Vantage Vantage Module 3.1 'mondeling' (120u) module 4 Module 3.2 (60u) 'schriftelijk' (120u) uitgebreide talige zelfstandigheid C1 Effectiveness Module 4.1 'mondeling' (120u) module 5 Module 4.2 (60u) 'schriftelijk' (120u) Effectiveness 2 4.2

15 Echte talige zelfstandigheid (B2): hij/zij kan een breed gamma onderwerpen aan, ook abstracte. Hij kan de hoofdzaken begrijpen van complexe, zowel concrete als abstracte teksten, met inbegrip van technische materies binnen zijn eigen vakgebied. Hij kan vlot en spontaan communiceren en wel zo dat een gesprek met een moedertaalspreker voor beide partners zonder inspanning verloopt. Hij kan gedetailleerd en helder communiceren over een breder gamma onderwerpen en kan een standpunt ten aanzien van een thema verdedigen door de voor- en nadelen van diverse opties weer te geven. De taalgebruiker kan adequaat inspelen op de communicatiesituaties en ondervindt weinig hinder van talige beperkingen. 15 Het Vreemde Talen onderwijs - ook NT2 - wordt ingedeeld volgens het Europees Referentiekader (ERK). Dit geeft aan wat iemand zou moet en kennen en kunnen op dat niveau. Opgelet: opleidingen bij VDAB hebben andere leerdoelen en worden niet volgens dit kader ingedeeld. Het absolute minimum (A1): hij/zij kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en zeer eenvoudige zinnen gebruiken, gericht op de bevrediging van concrete behoeften. Hij kan zichzelf of iemand anders voorstellen en vragen stellen en beantwoorden met betrekking tot persoonlijke gegevens zoals de woonplaats, mensen die hij kent en dingen die hij bezit. Is in staat op een eenvoudig niveau te communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen. Het overlevingsniveau (A2): hij/zij kan zinnen en courante uitdrukkingen met betrekking tot relevante domeinen (o.m. persoonlijke en familiale gegevens, winkelen, onmiddellijke omgeving en tewerkstelling) begrijpen. Hij kan communiceren in eenvoudige routinetaken die gericht zijn op een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en routineuze onderwerpen. Hij kan in eenvoudige bewoordingen informatie geven over zijn achtergrond, zijn directe omgeving en onderwerpen die van direct persoonlijk belang zijn. Beperkte talige zelfstandigheid (B1) : hij/zij kan de hoofdzaken begrijpen van vertrouwde onderwerpen die geregeld opduiken in onder meer de werksituatie, school en ontspanning op voorwaarde dat deze onderwerpen in klare standaardtaal zijn geformuleerd. Hij kan een eenvoudige en samenhangende tekst produceren met betrekking tot onderwerpen die vertrouwd zijn of tot zijn persoonlijke interessesfeer behoren. Hij kan ervaringen en gebeurtenissen, dromen, hoop en ambities beschrijven en kan bondig redeneren en verklaringen geven voor zijn plannen en opvattingen. Uitgebreide talige zelfstandigheid (C1): hij/zij kan zich toespitsen op specifieke vakgebieden. Hij kan een brede waaier van lange en veeleisende teksten begrijpen en de impliciete betekenis erin achterhalen. Kan zich vlot en spontaan uitdrukken zonder op het eerste gezicht al te veel naar woorden te moeten zoeken. Hij kan taal soepel en doeltreffend aanwenden voor sociale, educatieve en professionele doeleinden. Hij kan een heldere, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst produceren over complexe onderwerpen ; daarbij geeft hij blijk van een goede beheersing van structurerende patronen, verbindingswoorden en samenhang bevorderende middelen. Op dit niveau kan de taalgebruiker zijn onderlegdheid demonstreren in culturele of professionele gebieden.

16 16

17 17 Nederlands oefenen?

18 18 Nederlands oefenen? Nederlands leren is méér dan enkel les volgen. Om een taal te beheersen moeten anderstaligen ook veel kunnen oefenen. Praat daarom zelf zoveel mogelijk Nederlands met anderstaligen. Daarnaast bestaan er ook nog op maat gecreëerde oefenkansen voor anderstaligen. Dit zijn geen lessen Nederlands, en kunnen die ook niet vervangen, maar het biedt wel de mogelijkheid om het geleerde Nederlands extra te oefenen. We geven alvast twee voorbeelden van projecten die door het Huis van het Nederlands zijn opgezet. Taalmix Via kunnen mensen een taalvriend vinden. Taalvrienden zijn mensen uit eigen streek met gedeelde interesses. Anderstaligen met minstens een basiskennis Nederlands kunnen met Nederlandstalige taalvrienden oefenen in een reële situatie. Nederlandstaligen kunnen het Nederlands van anderstaligen helpen verbeteren en eventueel hun eigen talenkennis bijspijkeren. Bijt in je Vrije Tijd Bijt in je Vrije Tijd wil de brug slaan tussen anderstaligen en het Nederlandstalig vrijetijdsaanbod. Het HvN Gent geeft driemaandelijks de Bijt - kalender uit.. Er staan allerlei leuke en boeiende Nederlandstalige activiteiten op voor cursisten Nederlands. Deze kalender vind je op Daarnaast begeleidt het Huis van het Nederlands de vrijetijdsorganisaties om hun aanbod toegankelijker te maken. Een overzicht van nog andere oefenkansen vind je op en Praat zelf zoveel mogelijk Nederlands met anderstaligen. Praat traag en duidelijk maar blijf correct Nederlands gebruiken.

19 19 Met wie werkt het Huis van het Nederlands samen?

20 20 Met wie werkt het huis van het Nederlands samen? De Huizen van het Nederlands zijn een samenwerkingsverband tussen aanbodverstrekkers NT2, de lokale overheden en andere openbare dienstverleners. Door continu overleg tussen de verschillende partners komen we tot onderlinge afstemming, uitwisseling en ondersteuning. De gemaakte afspraken over de werking van het Huis van het Nederlands worden vastgelegd in een lokaal afsprakenkader. Meerdere organisaties uit deze samenwerkingsverbanden zijn ook vertegenwoordigd in onze Raden van Bestuur. Lokale overheden Het provinciebestuur en een aantal stads- en gemeentebesturen maken actief deel uit van deze samenwerkingsverbanden. Inburgering Inburgeraars kunnen er een inburgeringstraject volgen. Dat bestaat uit een cursus Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en een individuele begeleiding. Het Huis van het Nederlands verzorgt het traject NT2 voor de inburgeraars. Meer info: De scholen voor volwassenen Centra voor Basiseducatie ( Leerpunt ) Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) Universitair Talencentrum (UCT) VDAB VDAB begeleidt anderstalige werkzoekenden in hun zoektocht naar werk, en geeft zelf ook opleidingen. Voor het traject NT2 wordt er nauw samengewerkt met het Huis van het Nederlands. Meer info: OCMW s OCMW s begeleiden ook anderstalige cliënten. Voor de opvolging van het NT2-traject van anderstalige cliënten kan er samengewerkt worden met het Huis van het Nederlands. Die samenwerking kan lokaal variëren. Sociale Huisvesting (Kandidaat-)huurders van een sociale woning moeten een bewijs van taalkennis of taalbereidheid voorleggen. Daarvoor werken de Sociale verhuurkantoren en de Huizen van het Nederlands samen. Andere Daarnaast kan er, afhankelijk van de lokale context, ook samengewerkt worden met een waaier aan verschillende instanties (integratiediensten of andere gemeentediensten, opvanginitiatieven voor asielzoekers, )

21 21 Nog vragen? Contacteer ons!

22 22 Nog vragen? Contacteer ons Huis van het Nederlands Gent Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen Een gedetailleerd overzicht van alle contactgegevens vind je op Onze medewerkers zijn ook via gsm te bereiken, maar omdat dit kan wijzigen vermelden we hier enkel de vaste nummers. Antenne Regio Aalst Loket Aalst Loket Denderleeuw Loket Geraardsbergen Loket Ninove Antenne Scheldeland Loket Dendermonde Loket Hamme Loket Wetteren Antenne Lokeren Loket Lokeren Loket Zele Antenne Sint-Niklaas Loket Sint-Niklaas Loket Temse Antenne Meetjesland-Leiestreek Loket Eeklo Loket Zelzate Loket Deinze Antenne Vlaamse Ardennen Loket Ronse Loket Oudenaarde Loket Zottegem

23 23 Colofon De brochure De eerste stap naar een cursus voor anderstaligen is samengesteld door: Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Maatschappelijke Participatie, team Insluiting en Diversiteit Provinciaal administratief centrum W. Wilsonplein 2, 9000 Gent Tel Fax Huis van het Nederlands Gent vzw Kongostraat 42, 9000 Gent Tel Fax Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen vzw Dendermondsesteenweg 16, 9300 Aalst Tel Fax Uitgegeven door de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen Beleidsverantwoordelijke: E. Couckuyt, gedeputeerde Samenstelling: Redactie en coördinatie Leen Gaublomme, Evert Schutyser, Barbara Bracke en David Talloen Fotografie: Leen Gaublomme Vorming en druk: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Communicatie Verantwoordelijke Uitgever: Eddy Couckuyt, gedeputeerde, p/a Gouvernementstraat 1, 9000 Gent Datum van uitgifte: oktober 2012 D/2012/5139/13 Voor de webversie kan u wijzigingen melden via

24

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs!

Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014. Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! Eindrapport Project Word Wijs! Gsiw de Stap - Studieadviespunt Gent oktober 2012 - september 2014 Eindrapport 2 projectjaren Word Wijs! 2012-2014 Word Wijs! Eindrapport WW! 2012-2014... 1 1. Jongeren aan

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Promotor: Machteld Verhelst Onderzoekers: Sien Joos en Caroline Moons Centrum voor Taal en Onderwijs K.U.Leuven Studieopdracht

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank.

De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Op-stap naar werk Colofon De wegwijzer Werkkansen voor studenten met een functiebeperking is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en De Werkbank. Het Steunpunt Inclusief Hoger

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Inhoudsoverzicht. 1 Romani-gezegde (Yoors 1967): Yekka buliasa nashti beshes pe done grastende, een verwijzing naar de

Inhoudsoverzicht. 1 Romani-gezegde (Yoors 1967): Yekka buliasa nashti beshes pe done grastende, een verwijzing naar de Met één achterste kan je niet op twee paarden zitten 1 Roma-leerlingen op de schoolbanken Koen Geurts - Stafmedewerker Roma en Woonwagenbewoners Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel Artikel gepubliceerd

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Generalistisch sociaal werk Overbodige luxe of noodzakelijk goed?

Generalistisch sociaal werk Overbodige luxe of noodzakelijk goed? Generalistisch sociaal werk Overbodige luxe of noodzakelijk goed? PETER RAEYMAECKERS EN KAREN VAN RIEL Mensen in armoede hebben nood aan generalistische hulpverleningsorganisaties waar ze met al hun vragen

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Bruggen over woelig water

Bruggen over woelig water Bruggen over woelig water (Hoe) kunnen de hulpverlening, het middenveld en de media helpen om de kloof tussen armen en de rest van de samenleving te overbruggen? 1 In en uit de armoede Wat is nodig opdat

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie