Huis van het Nederlands. De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huis van het Nederlands. De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen"

Transcriptie

1 Huis van het Nederlands De eerste stap naar een cursus Nederlands voor anderstaligen

2 2

3 3 Woord vooraf In het steeds veranderende NT2 - landschap zijn de Huizen van het Nederlands een vaste waarde geworden. Voor de nieuwe cursisten zijn de Huizen het ideale startpunt voor een succesvol NT2- traject. Bij elk Huis van het Nederlands worden de cursisten op efficiënte wijze doorverwezen naar het aanbod dat het best bij hen past. Elke cursist krijgt persoonlijk en professioneel advies. De Huizen van het Nederlands werken nauw samen met de aanbodverstrekkers Nederlands als Tweede Taal en streven continue naar een behoefte-dekkend aanbod. Door hun unieke centrale positie hebben de Huizen zicht op de steeds veranderende vraag van de doelgroep. Sinds 1995 geeft het provinciebestuur Oost-Vlaanderen om de twee jaar een brochure uit met de volledige inventaris van het aanbod aan cursussen Nederlands-als-tweede-taal voor anderstaligen. Dit blijft een bijzonder handig werkinstrument voor al wie betrokken is bij de inburgering van nieuwkomers. De tiende uitgave van deze brochure is een praktische wegwijzer voor professionals in hun dagelijkse werking. Deze brochure toont je de kortste weg naar de meest geschikte cursus. Op 20 juli 2012 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de hervorming van de integratie- en inburgeringssector. Volgens dit document is er op het terrein van integratie en inburgering in de toekomst geen plaats meer voorzien voor het provinciebestuur. Desondanks heeft het provinciebestuur Oost-Vlaanderen besloten - en dit in samenwerking met de twee Huizen van het Nederlands in Oost-Vlaanderen, die een doorverwijzingsfunctie blijven opnemen - om toch opnieuw deze brochure mogelijk te maken. Het provinciebestuur wil immers niet dat zowel de nieuwkomers die willen inburgeren en participeren in onze samenleving als alle dienstverleners die zich daarvoor dagelijks inspannen, het met minder moeten doen. Taal blijft zeer belangrijk om te kunnen functioneren binnen een samenleving. Taal opent de deuren naar menselijk contact, zorg- en dienstverlening, onderwijs en tewerkstelling. Eddy Couckuyt gedeputeerde Welzijn en Gezondheid van de Provincie Oost-Vlaanderen Peter Hertog gedeputeerde Onderwijs van de Provincie Oost-Vlaanderen Koen Vandekerckhove coördinator Huis van het Nederlands Gent vzw Evert Schutyser coördinator Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen

4 4 Inhoud Voorwoord Huis van het Nederlands: de eerste stap naar een cursus Nederlands 5 Hoe kan je een kandidaat-cursist doorverwijzen? 7 Hoe verloopt de intake? 9 In welke cursus NT2 komt de kandidaat -cursist terecht? 11 Hoe zijn de niveaus NT2 ingedeeld? 13 Nederlands oefenen? 17 Met wie werkt het Huis van het Nederlands samen? 19 Nog vragen? Contacteer ons 21

5 5 Huis van het Nederlands: de eerste stap naar een cursus Nederlands

6 6 Huis van het Nederlands: de eerste stap naar een cursus Nederlands De Huizen van het Nederlands zijn een overheidsinitiatief en Vlaanderen telt er 8: één in elke provincie en één in de steden Antwerpen, Brussel en Gent. De contactgegevens van alle Huizen vind je op In de provincie Oost-Vlaanderen zijn er twee Huizen van het Nederlands actief: Voor Gent: Huis van het Nederlands Gent: zie Voor de rest van de provincie: Huis van het Nederlands Oost - Vlaanderen: zie Het Huis van het Nederlands is een centraal en neutraal aanspreekpunt voor informatie over het aanbod Nederlands als Tweede Taal (NT2) voor volwassenen. Onze kernopdrachten zijn: Oriënteren van de kandidaat-cursisten naar een gepast aanbod Optimaliseren en afstemmen van vraag en aanbod Wegwerken van drempels en toegankelijker maken van het aanbod Het Huis van het Nederlands organiseert zelf geen cursussen, maar oriënteert de kandidaat-cursist naar de meest gepaste cursus Nederlands. Onze medewerkers zoeken voor elke anderstalige een persoonlijke oplossing en zetten de kandidaat-cursist op weg. In deze brochure leggen we de nadruk op onze belangrijkste kernopdracht, namelijk het oriënteren van kandidaat-cursisten naar een gepast aanbod NT2. Als je na het lezen van de brochure nog vragen hebt over de werking van het Huis van het Nederlands, neem dan gerust contact op. Achteraan vind je een overzicht met alle contactgegevens. Het Huis van het Nederlands is geen school, maar werkt heel nauw samen met alle aanbodverstrekkers NT2 in de regio. Enkel voor plus 16-jarigen.

7 7 Hoe kan je een kandidaat-cursist doorverwijzen?

8 8 Hoe kan je een kandidaat-cursist doorverwijzen? Iedere anderstalige vanaf 16 jaar met een wettig verblijf kan terecht bij het Huis van het Nederlands. Verwijs kandidaat-cursisten door naar een permanentie in één van onze loketten: Het adres en de openingsuren van onze loketten vind je op en De kandidaat-cursist brengt zijn wettige Belgische verblijfsdocumenten mee. De intake en de testen kunnen een uur duren. De medewerkers van HvN spreken verschillende talen. Indien nodig wordt er een tolk ingeschakeld. De dienstverlening van HvN is gratis. De kandidaat-cursist kan na intake een aanmeldingsattest bij het Huis van het Nederlands krijgen. Geef de cliënt een flyer mee met het adres en de openingsuren van het Huis van het Nederlands. Geen flyers meer? Laat het ons weten.

9 9 Hoe verloopt de intake?

10 10 Hoe verloopt de intake? Intake Dit is een kort gesprek waarbij onze consulenten een profiel opmaken van de kandidaat-cursist. Er wordt o.a. gevraagd naar de personalia, scholing, talenkennis, het leerdoel en voorkeur lesmomenten. Testen De consulent van het Huis van Nederlands bepaalt of, en welke testen er afgenomen worden. Deze testen kan het Huis van het Nederlands afnemen: een korte lees- en schrijftest schat de alfabetiseringsgraad in; een covaartest (COgnitieve VAARdigheden) schat de leervaardigheid in; een taaltest toetst het niveau van het Nederlands. Advies Na intake en eventuele testen formuleert de consulent van het Huis van Nederlands een advies. Dit advies geeft aan welk leertraject het best aansluit bij de leervaardigheid van de cursist. Er zijn verschillende leertrajecten met elk hun eigen lesmethode en intensiteit. Het advies is bindend. Doorverwijzing naar een aanbod Op basis van het advies wordt samen met de kandidaat-cursist bekeken welke mogelijkheden er zijn, en kan er een concrete keuze gemaakt worden. De kandidaat-cursist wordt dan geïnformeerd over de verdere praktische en administratieve stappen (inschrijving in de school, betaling, ). Cursussen zijn in principe niet gratis, maar de consulent van het Huis bekijkt telkens of er vrijstelling van betaling mogelijk is. Opvolging Als de kandidaat gestart is met de cursus is de opdracht van het Huis van het Nederlands in principe volbracht. Sommige cursisten worden in hun NT2-traject nog begeleid en opgevolgd door een andere organisatie (Inburgering, VDAB, ). Hiervoor verwijzen we naar het hoofdstuk met wie werken de huizen van het Nederlands samen.

11 11 In welke cursus NT2 komt de kandidaat-cursist terecht?

12 12 In welke cursus NT2 komt de kandidaat -cursist terecht? Het Huis van het Nederlands geeft zelf geen les. Op basis van de intakeresultaten oriënteren we de kandidaat-cursist naar het best passende aanbod. Centra voor Basiseducatie (in Oost-Vlaanderen beter gekend als Leerpunt) organiseren cursussen NT2 op beginnersniveaus, voor volwassen anderstaligen met een lage leervaardigheid of scholingsgraad en voor analfabeten. Meer info op Centra voor volwassenenonderwijs (CVO) organiseren cursussen NT2, zowel op beginnersniveaus als voor gevorderden, voor volwassen anderstaligen met een vlottere leervaardigheid. Meer info Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) organiseert cursussen NT2 op verschillende niveaus, voor volwassen anderstaligen met een hoge leervaardigheid, minstens 12 jaar scholing en met een basiskennis Engels of Frans. Meer info op Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) organiseert verschillende cursussen Nederlands voor anderstalige werkzoekenden. De bedoeling is anderstaligen voor te bereiden op een beroepsopleiding of een job. Deze specifieke taalcursussen richten zich op professioneel taalgebruik. Voor anderstalige werkzoekenden met basiskennis Nederlands en professioneel perspectief die ingeschreven zijn als werkzoekenden. Meer info op Andere organisaties. Het overgrote deel van de kandidaat-cursisten kan terecht in een aanbod bij één van bovengenoemde aanbieders. Daarnaast heeft het Huis van het Nederlands een overzicht van andere opleidingsmogelijkheden en kan daar ook naar doorverwezen worden.

13 13 Hoe zijn de niveaus NT2 ingedeeld?

14 14 Hoe zijn de niveaus Nt2 ingedeeld? Niveaus Centra voor basiseducatie (Leerpunt) Universitair Talencentrum Gent Centra voor volwassenenonderwijs (cvo) toelichting volgens ERK absolute minimum A1 Breakthrough 1.1 in richtgraden gealfaberiseerden analfabeten 4 modules (4 X 60u) Breakthrough 1,2,3 & 4 totaal 240 u 10 'alfa' modules (10x60u) totaal 600u Module 1.1 (80u, 120u of 180u) module 1 (60u) overlevingsniveau A2 Waystage modules Waystage mondeling 1 & 2 (2 X 80u) Waystage schriftelijk 1 & 2 (2 X 40u) totaal 240u 6 'alfa' modules (6 x 60u) totaal 360u Module 1.2 (80u, 120u of 180u) Treshold beperkte talige zelfstandigheid B1 Module 2.1. (80u, 120u of 160u) module 2 (60u ) Treshold Module 2.2 (80u, 120u of 160u) Treshold Module 2.3 (80u, 120u of 160u) module 3 (60u) Treshold Module 2.4 (80u, 120u of 160u) echte talige zelfstandigheid B2 Vantage Vantage Module 3.1 'mondeling' (120u) module 4 Module 3.2 (60u) 'schriftelijk' (120u) uitgebreide talige zelfstandigheid C1 Effectiveness Module 4.1 'mondeling' (120u) module 5 Module 4.2 (60u) 'schriftelijk' (120u) Effectiveness 2 4.2

15 Echte talige zelfstandigheid (B2): hij/zij kan een breed gamma onderwerpen aan, ook abstracte. Hij kan de hoofdzaken begrijpen van complexe, zowel concrete als abstracte teksten, met inbegrip van technische materies binnen zijn eigen vakgebied. Hij kan vlot en spontaan communiceren en wel zo dat een gesprek met een moedertaalspreker voor beide partners zonder inspanning verloopt. Hij kan gedetailleerd en helder communiceren over een breder gamma onderwerpen en kan een standpunt ten aanzien van een thema verdedigen door de voor- en nadelen van diverse opties weer te geven. De taalgebruiker kan adequaat inspelen op de communicatiesituaties en ondervindt weinig hinder van talige beperkingen. 15 Het Vreemde Talen onderwijs - ook NT2 - wordt ingedeeld volgens het Europees Referentiekader (ERK). Dit geeft aan wat iemand zou moet en kennen en kunnen op dat niveau. Opgelet: opleidingen bij VDAB hebben andere leerdoelen en worden niet volgens dit kader ingedeeld. Het absolute minimum (A1): hij/zij kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en zeer eenvoudige zinnen gebruiken, gericht op de bevrediging van concrete behoeften. Hij kan zichzelf of iemand anders voorstellen en vragen stellen en beantwoorden met betrekking tot persoonlijke gegevens zoals de woonplaats, mensen die hij kent en dingen die hij bezit. Is in staat op een eenvoudig niveau te communiceren op voorwaarde dat de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen. Het overlevingsniveau (A2): hij/zij kan zinnen en courante uitdrukkingen met betrekking tot relevante domeinen (o.m. persoonlijke en familiale gegevens, winkelen, onmiddellijke omgeving en tewerkstelling) begrijpen. Hij kan communiceren in eenvoudige routinetaken die gericht zijn op een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde en routineuze onderwerpen. Hij kan in eenvoudige bewoordingen informatie geven over zijn achtergrond, zijn directe omgeving en onderwerpen die van direct persoonlijk belang zijn. Beperkte talige zelfstandigheid (B1) : hij/zij kan de hoofdzaken begrijpen van vertrouwde onderwerpen die geregeld opduiken in onder meer de werksituatie, school en ontspanning op voorwaarde dat deze onderwerpen in klare standaardtaal zijn geformuleerd. Hij kan een eenvoudige en samenhangende tekst produceren met betrekking tot onderwerpen die vertrouwd zijn of tot zijn persoonlijke interessesfeer behoren. Hij kan ervaringen en gebeurtenissen, dromen, hoop en ambities beschrijven en kan bondig redeneren en verklaringen geven voor zijn plannen en opvattingen. Uitgebreide talige zelfstandigheid (C1): hij/zij kan zich toespitsen op specifieke vakgebieden. Hij kan een brede waaier van lange en veeleisende teksten begrijpen en de impliciete betekenis erin achterhalen. Kan zich vlot en spontaan uitdrukken zonder op het eerste gezicht al te veel naar woorden te moeten zoeken. Hij kan taal soepel en doeltreffend aanwenden voor sociale, educatieve en professionele doeleinden. Hij kan een heldere, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst produceren over complexe onderwerpen ; daarbij geeft hij blijk van een goede beheersing van structurerende patronen, verbindingswoorden en samenhang bevorderende middelen. Op dit niveau kan de taalgebruiker zijn onderlegdheid demonstreren in culturele of professionele gebieden.

16 16

17 17 Nederlands oefenen?

18 18 Nederlands oefenen? Nederlands leren is méér dan enkel les volgen. Om een taal te beheersen moeten anderstaligen ook veel kunnen oefenen. Praat daarom zelf zoveel mogelijk Nederlands met anderstaligen. Daarnaast bestaan er ook nog op maat gecreëerde oefenkansen voor anderstaligen. Dit zijn geen lessen Nederlands, en kunnen die ook niet vervangen, maar het biedt wel de mogelijkheid om het geleerde Nederlands extra te oefenen. We geven alvast twee voorbeelden van projecten die door het Huis van het Nederlands zijn opgezet. Taalmix Via kunnen mensen een taalvriend vinden. Taalvrienden zijn mensen uit eigen streek met gedeelde interesses. Anderstaligen met minstens een basiskennis Nederlands kunnen met Nederlandstalige taalvrienden oefenen in een reële situatie. Nederlandstaligen kunnen het Nederlands van anderstaligen helpen verbeteren en eventueel hun eigen talenkennis bijspijkeren. Bijt in je Vrije Tijd Bijt in je Vrije Tijd wil de brug slaan tussen anderstaligen en het Nederlandstalig vrijetijdsaanbod. Het HvN Gent geeft driemaandelijks de Bijt - kalender uit.. Er staan allerlei leuke en boeiende Nederlandstalige activiteiten op voor cursisten Nederlands. Deze kalender vind je op Daarnaast begeleidt het Huis van het Nederlands de vrijetijdsorganisaties om hun aanbod toegankelijker te maken. Een overzicht van nog andere oefenkansen vind je op en Praat zelf zoveel mogelijk Nederlands met anderstaligen. Praat traag en duidelijk maar blijf correct Nederlands gebruiken.

19 19 Met wie werkt het Huis van het Nederlands samen?

20 20 Met wie werkt het huis van het Nederlands samen? De Huizen van het Nederlands zijn een samenwerkingsverband tussen aanbodverstrekkers NT2, de lokale overheden en andere openbare dienstverleners. Door continu overleg tussen de verschillende partners komen we tot onderlinge afstemming, uitwisseling en ondersteuning. De gemaakte afspraken over de werking van het Huis van het Nederlands worden vastgelegd in een lokaal afsprakenkader. Meerdere organisaties uit deze samenwerkingsverbanden zijn ook vertegenwoordigd in onze Raden van Bestuur. Lokale overheden Het provinciebestuur en een aantal stads- en gemeentebesturen maken actief deel uit van deze samenwerkingsverbanden. Inburgering Inburgeraars kunnen er een inburgeringstraject volgen. Dat bestaat uit een cursus Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en een individuele begeleiding. Het Huis van het Nederlands verzorgt het traject NT2 voor de inburgeraars. Meer info: De scholen voor volwassenen Centra voor Basiseducatie ( Leerpunt ) Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) Universitair Talencentrum (UCT) VDAB VDAB begeleidt anderstalige werkzoekenden in hun zoektocht naar werk, en geeft zelf ook opleidingen. Voor het traject NT2 wordt er nauw samengewerkt met het Huis van het Nederlands. Meer info: OCMW s OCMW s begeleiden ook anderstalige cliënten. Voor de opvolging van het NT2-traject van anderstalige cliënten kan er samengewerkt worden met het Huis van het Nederlands. Die samenwerking kan lokaal variëren. Sociale Huisvesting (Kandidaat-)huurders van een sociale woning moeten een bewijs van taalkennis of taalbereidheid voorleggen. Daarvoor werken de Sociale verhuurkantoren en de Huizen van het Nederlands samen. Andere Daarnaast kan er, afhankelijk van de lokale context, ook samengewerkt worden met een waaier aan verschillende instanties (integratiediensten of andere gemeentediensten, opvanginitiatieven voor asielzoekers, )

21 21 Nog vragen? Contacteer ons!

22 22 Nog vragen? Contacteer ons Huis van het Nederlands Gent Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen Een gedetailleerd overzicht van alle contactgegevens vind je op Onze medewerkers zijn ook via gsm te bereiken, maar omdat dit kan wijzigen vermelden we hier enkel de vaste nummers. Antenne Regio Aalst Loket Aalst Loket Denderleeuw Loket Geraardsbergen Loket Ninove Antenne Scheldeland Loket Dendermonde Loket Hamme Loket Wetteren Antenne Lokeren Loket Lokeren Loket Zele Antenne Sint-Niklaas Loket Sint-Niklaas Loket Temse Antenne Meetjesland-Leiestreek Loket Eeklo Loket Zelzate Loket Deinze Antenne Vlaamse Ardennen Loket Ronse Loket Oudenaarde Loket Zottegem

23 23 Colofon De brochure De eerste stap naar een cursus voor anderstaligen is samengesteld door: Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Maatschappelijke Participatie, team Insluiting en Diversiteit Provinciaal administratief centrum W. Wilsonplein 2, 9000 Gent Tel Fax Huis van het Nederlands Gent vzw Kongostraat 42, 9000 Gent Tel Fax Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen vzw Dendermondsesteenweg 16, 9300 Aalst Tel Fax Uitgegeven door de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen Beleidsverantwoordelijke: E. Couckuyt, gedeputeerde Samenstelling: Redactie en coördinatie Leen Gaublomme, Evert Schutyser, Barbara Bracke en David Talloen Fotografie: Leen Gaublomme Vorming en druk: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Communicatie Verantwoordelijke Uitgever: Eddy Couckuyt, gedeputeerde, p/a Gouvernementstraat 1, 9000 Gent Datum van uitgifte: oktober 2012 D/2012/5139/13 Voor de webversie kan u wijzigingen melden via

24

Werkingsverslag

Werkingsverslag Werkingsverslag 2012-2013 Pijler : Intake-Testing-Oriëntering 1 VOORAF Voor u ligt het werkingsverslag 2012 2013 van het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen vzw. Daarnaast verwijzen we ook naar onze

Nadere informatie

Werkingsverslag 2011-2012 VOORAF Voor u ligt het werkingsverslag 2011 2012 van het Huis van het Nederlands Oost- Vlaanderen vzw. Daarnaast verwijzen we ook naar onze website voor meer algemene uitleg over

Nadere informatie

Werkingsverslag 2010-2011 VOORAF Voor u ligt het werkingsverslag 2010 2011 van het Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen vzw. Daarnaast verwijzen we ook naar onze website voor meer algemene uitleg over

Nadere informatie

HUIS VAN HET NEDERLANDS WEST-VLAANDEREN PROVINCIAAL AFSPRAKENKADER. 12 september 2013

HUIS VAN HET NEDERLANDS WEST-VLAANDEREN PROVINCIAAL AFSPRAKENKADER. 12 september 2013 HUIS VAN HET NEDERLANDS WEST-VLAANDEREN PROVINCIAAL AFSPRAKENKADER 12 september 2013 Provinciaal Afsprakenkader NT2 HvN-WVl 12092013 Pagina 1 INHOUDSTAFEL A. TER INLEIDING: enkele algemene afspraken B.

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Frans Richtgraad 1: niveau 1 en niveau 2 (ERK = Breakthrough en Waystage) code module 5858/5859 en 5860/5861 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam Talen Duits Richtgraad 1: niveau 1 en niveau 2 (ERK = Breakthrough en Waystage) code module 5850/5851 en 5852/5853 goedkeuring door aantal 120/jaar studiepunten datum

Nadere informatie

Huis van het Nederlands Antwerpen. de eerste stap naar een cursus Nederlands

Huis van het Nederlands Antwerpen. de eerste stap naar een cursus Nederlands Huis van het Nederlands Antwerpen de eerste stap naar een cursus Nederlands Verantwoordelijke uitgever: Frieke Van Zundert Coördinator Huis van het Nederlands Antwerpen Vormgeving: www.robmarcelis.be 2

Nadere informatie

Intake bij atlas trefdag NT2

Intake bij atlas trefdag NT2 Intake bij atlas trefdag NT2 Nieuwe organisatie Atlas Bij Atlas, integratie& inburgering Antwerpen kan je terecht voor: inburgeringstrajecten en informatie over Nederlands leren en oefenen ondersteuning

Nadere informatie

Communicatie met anderstalige ouders in het basisonderwijs

Communicatie met anderstalige ouders in het basisonderwijs Communicatie met anderstalige ouders in het basisonderwijs Inhoud 1. Inleiding 2. Anderstaligheid en meertaligheid 2.1. Meertaligheid 2.2. Communiceren met anderstalige ouders 3. Initiatieven en Tips voor

Nadere informatie

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk)

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Mevrouw Bea Voorbeeld Adviseur: De heer Administrator de Beheerder Datum: 19 juni 2015 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen.

Nadere informatie

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start?

3. Kan de minister meedelen welk aandeel van de asielzoekers daadwerkelijk een taalcursus start? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 387 van CHRIS JANSSENS datum: 23 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL I. INHOUDSTAFEL I. INHOUDSTAFEL... 1 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 1. Doelstelling... 2 2. Toepassingsgebied... 2 3. Lokale werkafspraken...

Nadere informatie

houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratieen inburgeringsbeleid

houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratieen inburgeringsbeleid ingediend op 302 (2014-2015) Nr. 1 26 maart 2015 (2014-2015) Voorstel van decreet van Willy Segers, Ward Kennes, Mercedes Van Volcem, Peter Wouters, Koen Van den Heuvel en Nadia Sminate houdende wijziging

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module aantal lestijden Talen Duits Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5, 6 (ERK = Treshold) 5892/5893 en 5894/5895 en goedkeuring door 5896/5897 en 5898/5899 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden

Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Monitoring asielinstroom Profielen van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en

Nadere informatie

Historiek Basiseducatie

Historiek Basiseducatie Overzicht workshop 1. Werking Open-School / Centrum voor Basiseducatie 2.Laaggeletterdheid 3. Hoe doorverwijzen / ermee rekening houden in de eigen praktijk? 4. Eenvoudig taalgebruik Historiek Basiseducatie

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding modulenaam code module Talen Frans Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5 en 6 (ERK: Threshold) 5920/5921 en 5922/5923 en 5924/5925 en 5926/5927 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar

Nadere informatie

GASTVRIJ ONTHAAL VAN MENSEN IN ARMOEDE

GASTVRIJ ONTHAAL VAN MENSEN IN ARMOEDE GASTVRIJ ONTHAAL VAN MENSEN IN ARMOEDE Marina vertelt Vakantie is een basisrecht! Op weg naar vrijetijdsbesteding voor mensen in armoede Drempels om een leuke vrijetijdsbesteding te vinden: onbetaalbaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Huis van het Nederlands vzw Pagina 1

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Huis van het Nederlands vzw Pagina 1 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Huis van het Nederlands vzw Pagina 1 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 2. Basiswerking (Nederlands Leren) 2.1 Wervingskanalen en gesprekken 2.2 Bereikte doelgroep 2.3 Testen 2.4

Nadere informatie

VAK EN TAAL, EEN GEÏNTEGREERD VERHAAL. Met steun van het Europees Integratiefonds

VAK EN TAAL, EEN GEÏNTEGREERD VERHAAL. Met steun van het Europees Integratiefonds VAK EN TAAL, EEN GEÏNTEGREERD VERHAAL INTRODUCTIE TAALBELEID OPBOUW 1.Introductie 2.Resultaten taalomgevingsanalyse 3.Tweedetaalverwerving 4.Introductie taalontwikkelend lesgeven / taalbeleid 5.Taalacties

Nadere informatie

Handleiding verificatie cursistendossier NT2

Handleiding verificatie cursistendossier NT2 Handleiding verificatie cursistendossier NT2 1. Inleiding Algemene richtlijnen en afspraken m.b.t. verificatie zijn opgenomen in het Afsprakenkader Verificatie. De Huizen van het Nederlands hebben een

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

Vaardigheden. 1. Q1000 Spelling- en grammatica 2. Q1000 Nauwkeurigheid 3. Q1000 Typevaardigheid 4. Q1000 Engels taalniveau

Vaardigheden. 1. Q1000 Spelling- en grammatica 2. Q1000 Nauwkeurigheid 3. Q1000 Typevaardigheid 4. Q1000 Engels taalniveau Vaardigheden Wat zijn vaardigheden? Vaardigheden geven aan waar iemand bedreven in is. Ze zijn meestal aan te leren. Voorbeelden van vaardigheden zijn typen en kennis van het Nederlands. Wat meet Q1000

Nadere informatie

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering

Vacature. voltijds medewerker begeleiding educatief secundair traject inburgering Vacature Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen vzw Kantooradres: Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Postadres: Postbus 10030 Brederodestraat 90 2018 Antwerpen Tel. 03 338 93 70 Fax 03 338 93 65 info@vol-ant.be

Nadere informatie

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN

NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN 2 32 Oriëntatiegids NEDERLANDS LEREN EN OEFENEN In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit hoofdstuk informeren we je over waar je Nederlands kan leren en oefenen. We leggen in paragraaf

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 40/2007 van 12 december 2007 Betreft: Aanvraag van het Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Beleid Binnenland,

Nadere informatie

Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie)

Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie) Ondersteuning Taalbadklas op de SITE Nekkerhal (voorziene opstart: na de paasvakantie) Doelgroep: kinderen van asielzoekers (kleuters + lagere school) Taken vrijwilligers: Taalstimulering Crea-atelier

Nadere informatie

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen

Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap Integratie en Inburgering Oost-Vlaanderen Agentschap: wie zijn we? Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) sinds 1 januari 2015 Alle diensten voor: Integratie Inburgering Sociaal tolken en vertalen

Nadere informatie

ACE-GROEP T TALEN07/08

ACE-GROEP T TALEN07/08 ACE-GROE T TALEN07/08 ANTICIATIVE CONTINUING EDUCATION taalcursussen WWW.GROET.BE ACE Groep t. spreek snel een taal! ACE-Groep T organiseert taalcursussen waarin mondelinge communicatie centraal staat.

Nadere informatie

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN]

[LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] [LEERWINKEL WEST-VLAANDEREN] CONTEXT Per 1-1-2015 : stopzetting werking van de 13 Consortia Volwassenenonderwijs in Vlaanderen TAKEN CONSORTIA Samenwerking binnen Volwasseneneducatie

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie

1 Situering van het lokale afsprakenkader... 3 1.1 Algemeen wetgevend kader... 3 1.2 Vlaams afsprakenkader... 3 1.3 Lokaal afsprakenkader...

1 Situering van het lokale afsprakenkader... 3 1.1 Algemeen wetgevend kader... 3 1.2 Vlaams afsprakenkader... 3 1.3 Lokaal afsprakenkader... AFSPRAKENKADER HUIS VAN HET NEDERLANDS REGIO LIMBURG SCHOOLJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 Situering van het lokale afsprakenkader... 3 1.1 Algemeen wetgevend kader... 3 1.2 Vlaams afsprakenkader... 3

Nadere informatie

Dienst Diversiteit Een kennismaking

Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit INHOUD 1. Voorstelling dienst Diversiteit 2. Doelstellingen en acties 3. Van diversiteit naar gezondheid Voorstelling dienst Diversiteit Huidig organogram

Nadere informatie

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 1 januari 2015 Agentschap Integratie en inburgering Extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 3: niveau 7 en 8 (ERK = Vantage) code module 6014/6015 en 6016/6017 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R2 AO NT 010

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R2 AO NT 010 STUDIEGEBIED NT2 Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R2 AO NT 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN voorgesteld Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking

Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking Centrum voor Basiseducatie, een eerste of nadere kennismaking An Butaye, directeur an.butaye@openschool12.be 3-06-2015 Open School Kortrijk-Roeselare VZW De sector BASISEDUCATIE IN VLAANDEREN Historiek

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Kernvaardigheden PO Onderbouw havo en vwo Tweede fase havo Tweede fase vwo 1. Leesvaardigheid

Nadere informatie

nr. 695 van CHRIS JANSSENS datum: 31 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Inburgering - Vormingsprogramma - Resultaatverbintenis

nr. 695 van CHRIS JANSSENS datum: 31 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Inburgering - Vormingsprogramma - Resultaatverbintenis SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 695 van CHRIS JANSSENS datum: 31 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Niveaubepaling Nederlandse taal

Niveaubepaling Nederlandse taal Niveaubepaling Nederlandse taal Voor een globale niveaubepaling kunt u de niveaubeschrijvingen A1 t/m C1 doornemen en vaststellen welk niveau het beste bij u past. Niveaubeschrijving A0 Ik heb op alle

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK)

Niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) A Beginnend taalgebruiker B Onafhankelijk taalgebruiker C Vaardig taalgebruiker A1 A2 B1 B2 C1 C2 LUISTEREN Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2 Modulaire opleiding Europese talen groep 1* R 1 AO TA 001 *Europese talen groep 1: Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Roemeens,

Nadere informatie

AFSPRAKENKADER HUIS VAN HET NEDERLANDS GENT. Februari 2016. Afsprakenkader Gent (februari 2016) Pagina 1

AFSPRAKENKADER HUIS VAN HET NEDERLANDS GENT. Februari 2016. Afsprakenkader Gent (februari 2016) Pagina 1 AFSPRAKENKADER HUIS VAN HET NEDERLANDS GENT Februari 2016 Afsprakenkader Gent (februari 2016) Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Situering van het lokale afsprakenkader... 4 1.1 Algemeen wetgevend kader... 4 1.2

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 4: niveaus 9 en 10 (ERK = Effectiveness) code module 6046/6047 en 6048/6049 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSCONTROLE DATA-UITWISSELING NT2

HANDLEIDING KWALITEITSCONTROLE DATA-UITWISSELING NT2 HANDLEIDING KWALITEITSCONTROLE DATA-UITWISSELING NT2 (Versie 1 september 2010) 1. Inleiding Sommige cursisten NT2 - Richtgraad A1, volgen hun opleiding in het kader van een inburgeringstraject (Inburgering),

Nadere informatie

Nieuwe opleidingsprofielen (OP) NT2. Trefdag NT2 Antwerpen 21 mei 2014

Nieuwe opleidingsprofielen (OP) NT2. Trefdag NT2 Antwerpen 21 mei 2014 Nieuwe opleidingsprofielen (OP) NT2 Trefdag NT2 Antwerpen 21 mei 2014 Inhoud 1. Opdracht minister 1. Algemeen 2. Waarom actualiseren? 3. Specifiek 2. Werkwijze 1. Ontwikkeling en resonans 2. Indiening

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 LEERGEBIED TALEN. Modulaire opleiding Frans Opstap talen AO BE 011

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 LEERGEBIED TALEN. Modulaire opleiding Frans Opstap talen AO BE 011 LEERGEBIED TALEN Modulaire opleiding Frans Opstap talen AO BE 011 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2 Zakelijk Professioneel (PROF) - B2 Voor wie? Voor hogeropgeleiden die hun taalvaardigheid in het Nederlands zullen moeten bewijzen op de werkvloer in Vlaanderen, Nederland of in een buitenlands bedrijf

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de Huizen van het Nederlands TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. betreffende de Huizen van het Nederlands TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 2209 (2003-2004) Nr. 5 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 29 april 2004 ONTWERP VAN DECREET betreffende de Huizen van het Nederlands TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie : 2209 (2003-2004)

Nadere informatie

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "VTC");

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: VTC); Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 12/2016 van 30 maart 2016 Betreft: aanvraag tot overdracht in het kader van rechtsopvolging van diverse

Nadere informatie

Van 20/11/2014 t/m 04/01/2015

Van 20/11/2014 t/m 04/01/2015 E X P O 1 1 8 3 O V E R 1 1 4 T A A L 2 1 1 3 Van 20/11/2014 t/m 04/01/2015 De Warande - Warandestraat 42-2300 Turnhout Overal Taal leidt je door de wereld van de Nederlandse taal. Je krijgt een beeld

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Common European Framework of Reference (CEFR)

Common European Framework of Reference (CEFR) Common European Framework of Reference (CEFR) Niveaus van taalvaardigheid volgens de Raad van Europa De doelstellingen van de algemene taaltrainingen omschrijven we volgens het Europese gemeenschappelijke

Nadere informatie

VEREISTEN EN VOORKENNIS

VEREISTEN EN VOORKENNIS VEREISTEN EN VOORKENNIS Je zoekt informatie over cursussen. Wat moet je weten? Wat leer je in de cursus? Wat zijn de condities? Op welke manier heb je les? Wat moet je doen? 1. Lees eerst de woordenschat

Nadere informatie

LEERGEBIED MAATSCHAPPIJ-ORIËNTATIE

LEERGEBIED MAATSCHAPPIJ-ORIËNTATIE Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 26 februari 2008 1210 Brussel RLLL/ET/ADV/005bijl3 Bijlage bij het Vlor-advies LEERGEBIED MAATSCHAPPIJ-ORIËNTATIE Opleiding

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 8 januari 2004 1000 Brussel RVOL/MDR/ADV/003. Advies over het voorontwerp van decreet Huizen van het Nederlands

Leuvenseplein 4 8 januari 2004 1000 Brussel RVOL/MDR/ADV/003. Advies over het voorontwerp van decreet Huizen van het Nederlands Vlaamse Onderwijsraad Raad Volwassenenonderwijs Leuvenseplein 4 8 januari 2004 1000 Brussel RVOL/MDR/ADV/003 Advies over het voorontwerp van decreet Huizen van het Nederlands 1 Situering De minister van

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

Advies over de uitvoering en de werkbaarheid van het afsprakenkader NT2 2007

Advies over de uitvoering en de werkbaarheid van het afsprakenkader NT2 2007 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 24 juni 2008 RLLL/MDR/ADV/011 Advies over de uitvoering en de werkbaarheid van het afsprakenkader NT2 2007 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs TALEN Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs ALGEMENE INFO : De daglessen vinden plaats van 9.30 tot 12.10 uur en van 13 tot 15.40 uur, de avondlessen van 18.25 tot 21.05 uur. De uurroosters vind je

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/004bijl003 Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Zwevende Module ICT (Ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 1 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 Januari

Nadere informatie

Resonans geletterdheidsmodules

Resonans geletterdheidsmodules Resonans geletterdheidsmodules Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 8 mei 2014 Inhoud 1. Wat 2. Ontwikkeling 3. Stand van zaken 4. Mogelijkheden en beperkingen 5. Organisatie 6. Vragenronde 7. Inhoudelijke

Nadere informatie

Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen

Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen Correspondentie lezen Opleiding: uitwisseling, vorming,

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering Aanbod laaggeletterdheid en inburgering voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend

Nadere informatie

Advies over een ontwerp van vernieuwd afsprakenkader Nederlands tweede taal

Advies over een ontwerp van vernieuwd afsprakenkader Nederlands tweede taal . ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 12 mei 2009 RLLL/MDR/ADV/009 Advies over een ontwerp van vernieuwd afsprakenkader Nederlands tweede taal VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6, 1210 BRUSSEL

Nadere informatie

HANDLEIDING DENKKADER ORIËNTERING

HANDLEIDING DENKKADER ORIËNTERING HANDLEIDING DENKKADER ORIËNTERING November 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Theoretische achtergrond... 2 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 2 1.2 Doelstelling denkkader oriëntering... 2 2 Bouwstenen van het denkkader

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 Advies over modulaire opleidingen in de studiegebieden Talen en NT2 van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2 Modulaire opleiding Europese Talen groep 2* R 1 AO TA 005 *Europese talen groep 2: Bulgaars, Fins, Grieks, Hongaars, Pools, Russisch, Servisch-Kroatisch,

Nadere informatie

Voor de dienst onderwijs van de gevangenis zijn wij op zoek naar een administratief medewerker.

Voor de dienst onderwijs van de gevangenis zijn wij op zoek naar een administratief medewerker. Het Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen is een samenwerking tussen alle centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie in de regio Antwerpen. Het consortium werd opgericht in september 2007, overeenkomstig

Nadere informatie

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Beraadslaging VTC nr. 17/2013 van 12 juni 2013

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Beraadslaging VTC nr. 17/2013 van 12 juni 2013 Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 17/2013 van 12 juni 2013 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

1. Lees de e-mail van je vriend en beantwoord de vragen op blad 2.

1. Lees de e-mail van je vriend en beantwoord de vragen op blad 2. EEN CURSUS KIEZEN Een vriend van jou wil graag een cursus Frans volgen. Jij helpt hem. Zoek de beste cursus voor je vriend. Wat moet je doen? 1. Lees de e-mail van je vriend en beantwoord de vragen op

Nadere informatie

Het NT2-aanbod in Vlaanderen: passend voor inburgeraars?

Het NT2-aanbod in Vlaanderen: passend voor inburgeraars? Het NT2-aanbod in Vlaanderen: passend voor inburgeraars? Peter De Cuyper (promotor) Montserrat González Garibay Laura Jacobs Steunpunt Inburgering en Integratie Steunpunt Inburgering en Integratie Consortium

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen. voorgesteld na indiening van het verslag

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen. voorgesteld na indiening van het verslag stuk ingediend op 1867 (2012-2013) Nr. 9 27 mei 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Amendementen voorgesteld Stukken in het dossier: 1867 (2012-2013)

Nadere informatie

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Inburgering in het kader van Managers van diversiteit. Taalgericht naar werk Inhoud I

Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Inburgering in het kader van Managers van diversiteit. Taalgericht naar werk Inhoud I taalgericht naar werk Over het belang van geïntegreerd vakonder wijs voor beroepsgerichte opleidingen Publicatie ontwikkeld door Linguapolis, Instituut voor Taal en Communicatie Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update Eerste Kwartaal 2014 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar

Nadere informatie

Inburgering. in Vlaanderen en Brussel

Inburgering. in Vlaanderen en Brussel Inburgering in Vlaanderen en Brussel Als nieuwkomer voelde ik mij soms verdwaald, bijna opnieuw een baby Je moet in zekere zin helemaal opnieuw beginnen. De inburgeringscursussen stimuleerden me om mijn

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Basiseducatie LEERGEBIED Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Basiseducatie LEERGEBIED Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Modulaire opleiding Informatie- en communicatietechnologie AO BE 001 Versie 2.0 - BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Rechten en plichten 028 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED NEDERLANDS TWEEDE TAAL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED NEDERLANDS TWEEDE TAAL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED NEDERLANDS TWEEDE TAAL Opleiding Nederlands tweede taal Richtgraad 1 AO NT 016 taal Richtgraad 1 - BVR Pagina 1 van 24 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

SCHOLEN VERGELIJKEN (1)

SCHOLEN VERGELIJKEN (1) SCHOLEN VERGELIJKEN (1) Welke cursussen kan je volgen in welke scholen? In welke scholen zijn de cursussen duur? Wanneer starten de cursussen? Via websites kan je veel informatie vinden. Wat moet je doen?

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Knelpuntennota NT2. Raad Levenslang en Levensbreed Leren. 24 februari 2015 RLLL-RLLL-END-1415-001

Knelpuntennota NT2. Raad Levenslang en Levensbreed Leren. 24 februari 2015 RLLL-RLLL-END-1415-001 Raad Levenslang en Levensbreed Leren 24 februari 2015 RLLL-RLLL-END-1415-001 Knelpuntennota NT2 Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18 www.vlor.be info@vlor.be

Nadere informatie

De samenwerking tussen OCMW en onthaalbureau

De samenwerking tussen OCMW en onthaalbureau De samenwerking tussen OCMW en onthaalbureau Inleiding OCMW s streven naar een maximale integratie en participatie aan het maatschappelijk leven van hun cliënten. Ook medewerkers van onthaalbureaus zetten

Nadere informatie

Inhoud RESULTATEN ENQUÊTE GECOMBINEERD ONDERWIJS CURSISTEN RESULTATEN ENQUÊTE MOODLE CURSISTEN JANUARI 2010

Inhoud RESULTATEN ENQUÊTE GECOMBINEERD ONDERWIJS CURSISTEN RESULTATEN ENQUÊTE MOODLE CURSISTEN JANUARI 2010 RESULTATEN ENQUÊTE MOODLE CURSISTEN JANUARI 2010 Inhoud Resultaten enquête Moodle cursisten januari 2010... 1 Samenvatting van de resultaten... 3 Details van de resultaten... 5 Talen: enkele uitspraken

Nadere informatie

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010 Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid An Bistmans 29 november 2010 BE- kernopdracht geletterdheid Duidelijke plaats in de samenleving en flexibiliteit Modularisering - certificering VKS1

Nadere informatie

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers

Droits fondamentaux. inburgering opleiding. oriëntatie. traject gratis. taal. Onthaal van nieuwkomers Droits fondamentaux oriëntatie traject gratis taal inburgering opleiding Onthaal van nieuwkomers 21 Zich inburgeren, wat betekent dat? Er wordt veel gesproken over inburgering of integratie van migranten.

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn vaardigheden Duits ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per kernvaardigheid

Doorlopende leerlijn vaardigheden Duits ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per kernvaardigheid Doorlopende leerlijn vaardigheden Duits ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per kernvaardigheid Kernvaardigheden PO Onderbouw havo en vwo Tweede fase havo Tweede fase vwo 1. Leesvaardigheid

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding: iets voor jou? HR Consulting

Loopbaanbegeleiding: iets voor jou? HR Consulting Loopbaanbegeleiding: iets voor jou? HR Consulting Stel je je vragen bij je huidige job? Evolueert je loopbaan niet in de juiste richting? Overweeg je een heroriëntatie? Zoek je ondersteuning bij het solliciteren?

Nadere informatie