Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL"

Transcriptie

1 Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL Algemeen Dit klanttevredenheidsonderzoek onder deelnemers van beweegactiviteiten voor senioren is gehouden in de zomer van Het zijn activiteiten die met uitzondering van vakantieperioden, wekelijks plaatsvinden. Het klanttevredenheidsonderzoek onder de groep senioren waar dit rapport de weerslag van geeft, is schriftelijk gedaan. Er zijn in totaal 150 vragenlijsten uitgedeeld. Er kwamen van 105 senioren reacties retour: 10 deelnemers aan de biljartgroep, 11 deelnemers aan de Tai Chi groep, 37 deelnemers aan de gymgroepen, 35 deelnemers aan de zwemgroep en 12 deelnemers aan de koersbalgroep namen de moeite om de vragenlijst in te vullen en retour te sturen. 63 x vermeldde de afzender zijn of haar adres wél gegeven, 42 x werd dit niet gedaan. Hierna volgt de weerslag van de vragen die gesteld zijn en de antwoorden die gegeven zijn. Op pagina 23 worden een aantal opmerkingen verwoord tot conclusies en volgen er op pagina 24 een aantal aanbevelingen die opgepakt zullen worden door het ouderenwerk van Stichting WIEL. Vraag 1: Aan welke activiteit neemt u deel? 1 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

2 Vraag 2-a: Hoe lang bent u deelnemer aan deze activiteit? Opmerking: Opvallend is dat 12 respondenten langer dan 10 jaar aan MBVO deelneemt en dat 17 respondenten langer dan 10 jaar aan zwemmen doet. 2 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

3 Vraag 2-b: Hoe lang bent u deelnemer aan deze activiteit? [Vergeleken binnen de activiteit.] 3 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

4 Vraag 3: Waarom doet u mee aan deze activiteit? Opmerking: Respondenten noemen lang niet altijd een reden voor deelname aan de activiteit. Regelmatig geeft een respondent verschillende redenen op voor deelname (bijv. omdat het gezond en gezellig is). Vraag 4-a: Hoe tevreden bent u over de dag waarop deze activiteit plaatsvindt? Opmerking: Alle respondenten gaven antwoord op de vraag naar tevredenheid over de dag waarop de activiteit plaatsvindt. Niemand van de respondenten heeft aangegeven ontevreden te zijn over de dag waarop de activiteit waar men aan deelneemt, plaatsvindt. 4 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

5 Vraag 4-b: Hoe tevreden bent u over de dag waarop deze activiteit plaatsvindt? [Vergeleken binnen de activiteit]. 5 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

6 Vraag 5-a: Hoe tevreden bent u over het tijdstip waarop de activiteit plaatsvindt? Opmerking: Alle respondenten gaven antwoord op de vraag naar tevredenheid over het tijdstip waarop de activiteit plaatsvindt. Niemand van de respondenten heeft aangegeven ontevreden te zijn over het tijdstip waarop de activiteit waar men aan deelneemt, plaatsvindt. 6 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

7 Vraag 5-b: Hoe tevreden bent u over het tijdstip waarop deze activiteit plaatsvindt? [vergeleken binnen de activiteit]. 7 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

8 Vraag 6-a: Hoe tevreden bent u over de locatie waar de activiteit plaatsvindt? Opmerking: Alle respondenten gaven antwoord op de vraag naar tevredenheid over de locatie waar de activiteit plaatsvindt. 7 respondenten van de biljartactiviteit hebben aangegeven ontevreden te zijn over de locatie waar de activiteit plaatsvindt; als reden geeft men aan de ruimte te klein vindt. 8 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

9 Vraag 6-b: Hoe tevreden bent u over de locatie waar de activiteit plaatsvindt? [vergeleken binnen de activiteit]. 9 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

10 Vraag 7-a: Hoe tevreden bent u over de begeleiding van de activiteit waar u aan deelneemt? 10 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

11 Vraag 7-b: Hoe tevreden bent u over de begeleiding van de activiteit waar u aan deelneemt? [vergeleken binnen de activiteit] 11 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

12 Vraag 8-a: Wat vindt u van de eigen bijdrage die u moet betalen? Opmerkingen: De respondent die aangeeft de eigen bijdrage aan de biljartactiviteit te hoog te vinden, geeft als reden dat deelname voor iemand met een AOW-uitkering altijd goedkoper zou mogen. Van de twee respondenten die aangeven de eigen bijdrage aan de MBVO te hoog te vinden, doet 1 van de twee de suggestie de eigen bijdrage op 9 euro per maand te brengen en de ander doet de suggestie om de eigen bijdrage naar 10 euro per maand te brengen. De respondent die aangeeft de eigen bijdrage aan het zwemmen te hoog te vinden, doet de suggestie om éénderde van het huidige bedrag te minderen. De respondent die aangeeft de eigen bijdrage aan de koersbal te hoog te vinden, doet de suggestie om de eigen bijdrage lager dan 8 euro te maken. 12 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

13 Vraag 8-a: Wat vindt u van de eigen bijdrage die u moet betalen? [vergeleken binnen de activiteit]. 13 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

14 Vraag 9: Indien u de eigen bijdrage te hoog vindt, wat vindt u dan een acceptabele bijdrage? Opmerkingen: De respondent van de biljartactiviteit geeft als reden dat deelname voor iemand met een AOWuitkering altijd goedkoper zou mogen. Van de twee respondenten van de MBVO doet 1 van de twee de suggestie de eigen bijdrage op 9 euro per maand te brengen en de ander doet de suggestie om de eigen bijdrage naar 10 euro per maand te brengen. De respondent van het zwemmen doet de suggestie om éénderde van het huidige bedrag te minderen. De respondent van koersbal doet de suggestie om de eigen bijdrage lager dan 8 euro te maken. 14 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

15 Vraag 10-a: Indien u met materialen werkt, vindt u deze materialen goed genoeg? Opmerkingen: Opvallend is de verschillende meningen van de respondenten over materialen, gebruikt tijdens de activiteit en de kwaliteit ervan. De respondenten van de MBVO-groep die met ballen werkt, klagen over de verouderde kwaliteit daarvan [ elke week moeten we eerst de ballen weer oppompen voor we aan de slag kunnen ]. Dit is een punt van aandacht voor het ouderenwerk. 15 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

16 Vraag 10-b: Indien u met materialen werkt, vindt u deze materialen goed genoeg? [vergeleken binnen de activiteit]. 16 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

17 Vraag 11: Heeft u suggesties ter verbetering van de activiteit? Opmerkingen: Verreweg de meeste respondenten geven aan dat het voor hen goed is zoals het nu is. Twee respondenten van de biljartgroep heeft als wens een grotere biljartruimte. Eén van de twee respondenten van de Tai Chi groep geeft aan het aanvangstijdstip van de activiteit liever om uur te hebben; de andere respondent van de Tai Chi groep doet de suggestie om spiegels aan te schaffen en op te hangen in de ruimte. Eén van de respondenten van de zwemgroep geeft aan dat het wenselijk is om de begeleidster te vervangen tijdens vakanties. Eén van de respondenten van de koersbalgroep geeft de wens aan graag een nieuwe mat te willen over ca. 2 jaar. 17 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

18 Vraag 12: Zijn er activiteiten waarvan u graag zou willen dat het ouderenwerk van WIEL die ontwikkelt en organiseert? Opmerkingen: Verreweg de meeste respondenten geven aan dat het voor hen goed is zoals het nu is. Eén van de respondenten van de Tai Chi groep geeft aan graag activiteiten op het gebied van beeldende kunst en literatuur te willen. Eén van de respondenten van de MBVO-groep geeft aan het belangrijk te vinden dat het ouderenwerk meer onder de aandacht van ouderen gebracht wordt. Een andere respondent van de MBVO-groep ziet graag meer activiteiten voor ouderen georganiseerd. Verder is er een respondent van de MBVO-groep die aangegeven heeft meer activiteiten voor ouderen in t Harde te willen. En zijn er zes respondenten die aangegeven hebben te willen fietsen vanuit t Harde. Tot slot is er een respondent uit Doornspijk die graag wil dat er fietstochten van uit Doornspijk starten. Eén van de respondenten van de zwemgroep geeft aan dat het wenselijk is om de computerles en het zwemmen niet tegelijk te laten vallen. Een andere respondent van de zwemgroep geeft aan meer activiteiten in t Harde te willen. Een derde respondent maakt de wens bekend klaverjasavonden te willen. En een vierde respondent van de zwemgroep zegt behoefte te hebben aan een knoppen-cursus. Eén van de respondenten van de koersbalgroep geeft aan deel te willen nemen aan een fotoclub. Een andere respondent van deze groep geeft aan deel te willen nemen aan ouderengym. Een derde respondent maakt de wens bekend te willen wandelen met stok of rollator. En een vierde respondent van de koersbalgroep zegt graag met een groep ouderen naar het theater of een musical te willen. 18 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

19 Vraag 13: Zou u dan ook aan die activiteit deelnemen? Opmerking: Opvallend is dat niet alle respondenten die bij vraag 12 een suggestie voor een andere activiteit doen, zelf gaan deelnemen, stel dat die activiteit georganiseerd zou worden. 19 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

20 Vraag 14: Bent u geïnteresseerd in deelname aan de volgende activiteiten? 20 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

21 Vraag 15: Indien WIEL één van de bovengenoemde activiteiten zou organiseren en u voor deelname zou uitnodigen, zou u dan ook aan de activiteit deelnemen? Vraag 16: Heeft u zelf bepaalde talenten of een bepaalde kennis die u zou willen inzetten ten behoeve van activiteiten voor senioren? Opmerking: Vijf respondenten geven aan zelf iets goed te kunnen, maar zijn vervolgens onduidelijk over of men het ook zou willen inzetten voor anderen. Zo zegt een respondent goed te zijn in het geven van workshops in dichten. Een andere respondent zegt volleybaltraining te kunnen geven. Een derde respondent zegt goed te zijn in het voordragen van poëzie en vind het leuk om verhalen te vertellen. Twee respondenten geven aan goed te kunnen schilderen. 21 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

22 Adresgegevens ingevuld Opmerking: Opvallend is de relatie tussen het opschrijven van het adres en het bij vraag 14 aangegeven hebben interesse te hebben in deelname aan bepaalde activiteiten. Zo kunnen respondenten rechtstreeks benaderd worden om aan nieuwe activiteiten deel te nemen. 22 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

23 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Tijdsduur Opvallend is dat 12 respondenten langer dan 10 jaar aan gym/mbvo deelnemen en dat 17 respondenten langer dan 10 jaar aan zwemmen doen. Tevredenheid over tijdstip Niemand van de respondenten heeft aangegeven ontevreden te zijn over de dag of over het tijdstip waarop de activiteit waar men aan deelneemt, plaatsvindt. Hoewel er later in het onderzoek een opmerking gemaakt wordt door een respondent van de Tai Chi groep; deze geeft aan het aanvangstijdstip van de activiteit liever om uur te hebben. Tevredenheid over locatie 7 Respondenten van de biljartactiviteit hebben aangegeven ontevreden te zijn over de locatie waar de activiteit plaatsvindt; als reden geeft men aan dat men de ruimte te klein vindt. Tevredenheid over materialen Opvallend is de verschillende meningen van de respondenten over materialen, gebruikt tijdens de activiteit en de kwaliteit ervan. De respondenten van de gym/mbvo-groep die met ballen werkt, klagen over de verouderde kwaliteit daarvan [opm.:. elke week moeten we eerst de ballen weer oppompen voor we aan de slag kunnen ]. Dit is een punt van aandacht voor het ouderenwerk. Hoogte van eigen bijdrage De respondent die aangeeft de eigen bijdrage aan de biljartactiviteit te hoog te vinden, geeft als reden dat deelname voor iemand met een AOWuitkering altijd goedkoper zou mogen. Van de twee respondenten die aangeven de eigen bijdrage aan de gym/mbvo te hoog te vinden, doet één van de twee de suggestie de eigen bijdrage op 9 euro per maand te brengen en de ander doet de suggestie om de eigen bijdrage naar 10 euro per maand te brengen. De respondent die aangeeft de eigen bijdrage aan het zwemmen te hoog te vinden, doet de suggestie om één derde van het huidige bedrag te minderen. De respondent die aangeeft de eigen bijdrage aan de koersbal te hoog te vinden, doet de suggestie om de eigen bijdrage lager dan 8 euro te maken. Wensen ter verbetering van de activiteit waar men aan deelneemt Verreweg de meeste respondenten gevent aan dat de activiteit waar men aan deelneemt goed is zoals het nu is. Eén respondent van de Tai Chi groep doet de suggestie om spiegels aan te schaffen en op te hangen in de ruimte. Eén van de respondenten van de zwemgroep geeft aan dat het wenselijk is om de begeleidster te vervangen tijdens vakanties. Eén van de respondenten van de koersbalgroep geeft de wens aan een nieuwe mat te willen over ca. 2 jaar. 23 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

24 Wens naar andere activiteit Op de vraag of er andere activiteiten gewenst worden, wordt door één respondent van de Tai Chi groep op geantwoord met: graag activiteiten op het gebied van beeldende kunst en literatuur te willen. Door één van de respondenten van de gym/mbvo-groep wordt hierop geantwoord met de opmerking het belangrijk te vinden dat het ouderenwerk meer onder de aandacht van ouderen gebracht wordt. Een andere respondent van de MBVO-groep ziet graag meer activiteiten voor ouderen georganiseerd. Verder is er een respondent van de MBVO-groep die aangegeven heeft meer activiteiten voor ouderen in t Harde te willen. En zijn er zes respondenten die aangegeven hebben te willen fietsen vanuit t Harde. Tot slot is er een respondent uit Doornspijk die graag wil dat er fietstochten van uit Doornspijk starten. Door één van de respondenten van de zwemgroep wordt gezegd dat het wenselijk is om de computerles en het zwemmen niet tegelijk te laten vallen. Een andere respondent van de zwemgroep geeft aan meer activiteiten in t Harde te willen. Een derde respondent maakt de wens bekend klaverjasavonden te willen. En een vierde respondent van de zwemgroep zegt behoefte te hebben aan een knoppen-cursus. Door één van de respondenten van de koersbalgroep geeft aan deel te willen nemen aan een fotoclub. Een andere respondent van deze groep geeft aan deel te willen nemen aan ouderengym. Een derde respondent maakt de wens bekend te willen wandelen met stok of rollator. En een vierde respondent van de koersbalgroep zegt graag met een groep ouderen naar het theater of een musical te willen. Aanbevelingen Binnen de Tai Chi groep zou het onderwerp aanvangstijd een keer onderwerp van gesprek kunnen zijn. Mogelijk is er met het tijdstip te schuiven indien er (bij nader inzien) meer mensen een wens hebben, het aanvangstijdstip te vervroegen van naar uur. Het materiaal van de gym/mbvo groep (vooral de ballen, zo werd aangegeven) is verouderd. Gekeken kan worden naar mogelijkheden om kosten vrij te maken voor aanschaf van nieuwe ballen. De hoogte van de eigen bijdrage is een jaarlijks terugkerend onderwerp. WIEL verhoogt de eigen bijdrage niet hoger dan nodig om uit de kosten te komen van zaalhuur en onkostenbijdrage aan docenten. Indien kosten voor deelnemers te hoog worden, zodat men niet meer deel kan nemen, moet onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om kosten voor die persoon of personen te verlichten. Wat betreft de wensen ter verbetering van de bestaande activiteiten: onderzocht wordt of dit individuele wensen zijn, of gedeelde wensen. Indien het laatste aan de orde is, zou onderzocht kunnen worden of het mogelijk is om de wensen om te zetten in werkelijkheid. Dat zal in het geval van een vervanger voor ze zwemlesbegeleiding wellicht makkelijker liggen dan op het gebied van aanschaf van spiegels voor in een ruimte die (o.a.) voor Tai Chi gebruikt wordt. Mensen die aangegeven hebben deel te willen nemen aan bepaalde nieuwe activiteiten, kunnen voor deze nieuwe activiteit uitgenodigd worden, mits men het adres vermeld heeft op het enquê-formulier. 24 Onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers aan beweegactiviteiten voor senioren / WIEL / versie november 2010

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO

Nadere informatie

Reis- en beroepsvaccinatie. Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Reis- en beroepsvaccinatie. Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Reis- en beroepsvaccinatie Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Inleiding Voor de afdeling Reis- en beroepsvaccinaties van GGD Fryslân is het van belang om te weten hoe de klanten de dienstverlening waarderen.

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 2 (Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Riveer Onderzoeksrapport December 2014 3 INHOUD 1. Opzet van het onderzoek 1.1. Waarom? 5 1.2. Hoe? 5 2. Gebruik per veerverbinding 6

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Uitkomsten enquête communicatie

Uitkomsten enquête communicatie Uitkomsten enquête communicatie Medezeggenschapsraad 8 e Montessori 11 oktober 2016 CONCLUSIES Belangrijkste conclusies 1. De beleving van de ouders verschilt sterk van die van de leerkrachten: leerkrachten

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 resultaten & conclusies Orthopedagogische Praktijk Ermelo 23 december 2015 Jenneke Zomer 1. Inleiding In dit verslag zijn de resultaten te vinden van het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening 2013 Klanttevredenheid Maaltijdvoorziening Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265 In augustus 2013 is aan 208 gebruikers van de

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

Algemene enquête 50+ Sport en Spel, gehouden in februari 2014

Algemene enquête 50+ Sport en Spel, gehouden in februari 2014 Algemene enquête 50+ Sport en Spel, gehouden in februari 2014 Uitslag en bestuursvoorstellen 20 mei 2014 In februari 2014 heeft het bestuur van vereniging 50+ Sport en Spel een onderzoek onder de leden

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem

Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem . Kunststofafval: De mening van de bevolking over het inzamelingsysteem. . Titel: Kunststofafval 2010, de mening van de bevolking over

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse W032521 / 22309 Onderzoeken uitvoering Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse Oktober 2012 Uitgevoerd door: S. Boekestijn beleidsmedewerker gemeente Lisse INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

3. Inventaris van de respondenten

3. Inventaris van de respondenten 16 3. Inventaris van de respondenten 3.1 Aantal aangeschreven senioren : Er werden voor dit onderzoek 400 respondenten aangeschreven, representatief voor 3054 personen van 55 en ouder. Hiervan waren 188

Nadere informatie

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG St. Anthoniusplaats 9 6511 TR Nijmegen 024 663 9343 info@movate.nl Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG 05-06-2015 1 Inhoudsopgave Management summary 3 Introductie 5 Deelnemerinformatie 6 Pensioenbewustzijn

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n

Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n Onderzoeksverslag Behoeftepeiling Sportwijk Nijla n In dit document vindt u het onderzoeksverslag naar aanleiding van de behoeftepeiling in de wijk Nijlân. Inhoudsopgave Inleiding... Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Vragenlijst Beweeggedrag Deelnemers / ouderen

Vragenlijst Beweeggedrag Deelnemers / ouderen Vragenlijst Beweeggedrag Deelnemers / ouderen Noot voor de vragenlijst-maker: onderstaande vragen kunnen ingezet worden bij: 1. De ervaring van uw beweegproject of activiteit 2. Het beweeggedrag van deelnemers

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij

Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij Resultaten buurtonderzoek Zorg Dichtbij In april 2014 is Zorggroep Ter Weel in Goes en Reimerswaal gestart met het project Zorg Dichtbij. Dit project heeft als doel een structurele samenwerking met andere

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Meer Lauwe on Light?

Meer Lauwe on Light? Onderzoeksrapport studenten ; Meer? Rapport gemaakt door : Marvin van Dinteren Erik de Veer Jelle Schenkels Freek Hogenkamp 4 september 2008 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Werkwijze blz. 3 Verwerking blz.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Overzicht uitslag enquête ontmoetings- en sociale activiteiten van/voor bewoners De Vos en De Jager.

Overzicht uitslag enquête ontmoetings- en sociale activiteiten van/voor bewoners De Vos en De Jager. Overzicht uitslag enquête ontmoetings- en sociale activiteiten van/voor bewoners De Vos en De Jager. Van de 125 woningen hebben 46 mensen (36 adressen/formulieren) gereageerd en de enquête ingevuld. Hiervan

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek?

Wat is de totale omvang van de doelgroep? (u kunt een schatting maken) 880 mensen. Hoeveel mensen heeft u benaderd in het onderzoek? Doelgroep 'mensen met lichamelijke beperking' Met welke methode(n) heeft u het onderzoek uitgevoerd? Schriftelijk Internet Telefonisch Face-to-face Anders, namelijk Wat is de totale omvang van de doelgroep?

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Evaluatie Medewerkerraadpleging VGN

Evaluatie Medewerkerraadpleging VGN Evaluatie Medewerkerraadpleging VGN Inleiding Sinds januari 2010 biedt de VGN haar leden de medewerkerraadpleging aan. Daarbij kunnen leden kiezen uit drie verschillende instrumenten, namelijk: 1. De Medewerker

Nadere informatie

Sportdeelname door mensen met een beperking in Uitgeest

Sportdeelname door mensen met een beperking in Uitgeest Sportdeelname door mensen met een beperking in Uitgeest Inhoud presentatie Waarom Hoe Conclusies en aanbevelingen Vervolg Waarom? Beleidsnotitie Wmo 2013: Uitgeest wil sport en bewegen door mensen met

Nadere informatie

Rapport evaluatie publiek private samenwerking UWV en uitzendbranche. Juli 2013

Rapport evaluatie publiek private samenwerking UWV en uitzendbranche. Juli 2013 Rapport evaluatie publiek private samenwerking V en uitzendbranche Juli Auteurs: Femke Kooijman, Beleidsmedewerker onderzoek AB Judith Huitenga, medewerker Servicepunt Flex Met medewerking van V, AB, NBB

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017

NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017 NOTITIE: Resultaten enquête 2 mei 2017 Geachte lezer, Om te zorgen voor voldoende participatie van de gebruikers, ook van de recreatieve zwemmers, is er onder de recreatieve zwemmers in Enschede een enquête

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Respons De enquête is door 121 personen ingevuld. Als wij uitgaan van een bezetting van de toernooien door ongeveer 160 tot

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Activiteiten & Cursussen

Klanttevredenheid. Activiteiten & Cursussen 2010 Klanttevredenheid Activiteiten & Cursussen Stichting Welzijn Ouderen Soest Dalplein 6 3765 BP Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

Nadere informatie

Uitwerking vragenlijst DOL minisymposium

Uitwerking vragenlijst DOL minisymposium Uitwerking vragenlijst DOL minisymposium Tijdens het DOL beweegsymposium zijn aan alle 5 deelnemers (als alternatief voor een evaluatieformulier) drie vragen voorgelegd. Er zijn 9 formulieren met antwoorden

Nadere informatie

Moment van enquêteren: De enquête is, klassikaal, in de maand november afgenomen, hierbij is gebruik gemaakt van de VO-spiegel.

Moment van enquêteren: De enquête is, klassikaal, in de maand november afgenomen, hierbij is gebruik gemaakt van de VO-spiegel. Onderzoeksresultaten Carmelcollege Emmen Leerlingen brugklas, november 0 Respondenten = 8 brugklasleerlingen (van 6 uitgenodigden) Enquêtes compleet = 9 (90 %) Uitgevoerd tussen november en 8 november

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0 1. Wat is de doorlooptijd voor het doorgeven van de leads? De leads worden doorgezet naar de Werkscandeskundige. Deze krijgt 5 werkdagen de tijd om een offerte op stellen. Na deze periode worden er geen

Nadere informatie

Aantal Percentage 1 x per week of meer minder dan 1 x per week maar meer dan 1 x per maand x per jaar of minder 3 4 Totaal

Aantal Percentage 1 x per week of meer minder dan 1 x per week maar meer dan 1 x per maand x per jaar of minder 3 4 Totaal Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Juli 2010 Bezoekers Respons: 24% Wat is de naam van het buurtcentrum waarvoor u deze vragenlijst invult? Amerika 2 3 De Bazuin 6 8 Het Boegbeeld 1 1 De Cartoon 5

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014

Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014 Evaluatie SamenOud-dagen voorjaar 2014 Een evaluatierapport over de vierde reeks SamenOud-dagen in Stadskanaal (15 april 2014), Veendam (17 april 2014) en Pekela (4 april 2014). De SamenOud-dagen zijn

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Aantal Percentage 1 x per week of meer Minder dan 1 x per week maar meer dan 1 x per maand x per jaar of minder Totaal

Aantal Percentage 1 x per week of meer Minder dan 1 x per week maar meer dan 1 x per maand x per jaar of minder Totaal Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Juli 2010 Huurders Respons: 26% Wat is de naam van het buurtcentrum waarvoor u deze vragenlijst invult? Amerika 11 13 De Bazuin 2 2 Het Boegbeeld 5 6 De Cartoon 5

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Burgerparticipatie in de openbare ruimte. Juni, 2014

Burgerparticipatie in de openbare ruimte. Juni, 2014 Burgerparticipatie in de openbare ruimte Juni, 2014 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Hofland Telefoonnummer : 0570-693317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Kader

Nadere informatie

Een goede conditie helpt vallen voorkomen. Praktische tips om gezond en fit te blijven

Een goede conditie helpt vallen voorkomen. Praktische tips om gezond en fit te blijven Een goede conditie helpt vallen voorkomen Praktische tips om gezond en fit te blijven Met een goede conditie voelt u zich zowel lichamelijk als geestelijk fit. Dat is een voorwaarde om lekker te doen en

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Behoefteonderzoek Resultaten

Behoefteonderzoek Resultaten Behoefteonderzoek Resultaten 5 10 Inleiding Dit jaar is er voor het eerst een grootschalig Dimensie behoefteonderzoek gedaan onder alle (huidige) studenten Psychologie, Onderwijskunde en EST. Dit om te

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland Wmo-monitor 2014 Middelburg, maart 2015 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken, Marlies Visser 9 april 2015 De meeste mensen die Archief Eemland bezoeken komen om archiefdocumenten in te zien en voor

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek bettermarks

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek bettermarks Resultaten klanttevredenheidsonderzoek bettermarks Dit schooljaar heeft bettermarks een klanttevredenheidsonderzoek verstuurd naar alle docenten die met bettermarks werken. Hierin werden vragen gesteld

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding

Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding Onderzoek Behoefte aan Vrije tijdsbesteding Inleiding MEE IJsseloevers heeft onderzoek gedaan naar de vrije tijdsbesteding van mensen met een beperking of chronische aandoening en de behoeften die zij

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Het Inleveren van Goederen bij Kringloopbedrijf De Beurs: Gedragsdeterminantenonderzoek en Klanttevredenheidsonderzoek.

Het Inleveren van Goederen bij Kringloopbedrijf De Beurs: Gedragsdeterminantenonderzoek en Klanttevredenheidsonderzoek. Het Inleveren van Goederen bij Kringloopbedrijf De Beurs: Gedragsdeterminantenonderzoek en Klanttevredenheidsonderzoek. Bacheloronderzoek Communicatiewetenschap M. L. Kampman Het Inleveren van Goederen

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Enquête Vijverhof complex Nieuwkoop Samenwerking van HBV & PGSN

Enquête Vijverhof complex Nieuwkoop Samenwerking van HBV & PGSN Enquête Vijverhof complex Nieuwkoop Samenwerking van HBV & PGSN Sinds de eerste verhuizingen naar de nieuwe Vijverhof zijn er diverse klachten geweest, bijvoorbeeld over de liften en de brievenbussen,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Tevredenheidsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de zorgkwaliteit en veiligheid November 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Aanpak... 3 Het onderzoek... 3 De resultaten... 4 Voldoet de zorg?... 4 Tevredenheid...

Nadere informatie

De rol van financiële educatie in het basisonderwijs

De rol van financiële educatie in het basisonderwijs De rol van financiële educatie in het basisonderwijs De rol van financiële educatie in het basisonderwijs / 2 De rol van financiële educatie in het basisonderwijs 3 / De rol van financiële educatie in

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in oktober van 2013 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

4. Profiel van de respondenten.

4. Profiel van de respondenten. 23 4. Profiel van de respondenten. 4.1 Geslacht : Hoeveel mannen en vrouwen hebben de vragenlijst ingevuld? Aantal deelnemers die geantwoord hebben. 163 vrouwen 132 mannen 163 vrouwen hebben effectief

Nadere informatie

Een Stadspanelonderzoek

Een Stadspanelonderzoek Een Stadspanelonderzoek Laura de Jong September 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Bekend met De Nacht...

Nadere informatie

Resultaten enquête collecte 2016

Resultaten enquête collecte 2016 1 Resultaten enquête collecte 2016 Beste collectevrijwilliger, Hierbij ontvangt u de resultaten van het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek onder onze organisatoren van de collecte 2016. We nodigden

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie