De druk van de opvangcrisis van asielzoekers op Centra Algemeen Welzijnswerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De druk van de opvangcrisis van asielzoekers op Centra Algemeen Welzijnswerk"

Transcriptie

1 Datum: 08/12/2011 Auteur: Danny Lescrauwaet Versie: Definitief Herkomst: CAW overleg (RvB CAW Federatie) Doel: Beleidssignaal De druk van de opvangcrisis van asielzoekers op Centra Algemeen Welzijnswerk Pag. 1 van 8

2 1. Waarom dit signaal en welke gegevens werden verzameld? De relatie tussen thuisloosheid en migratie is momenteel een actueel thema binnen Europa en zeer zichtbaar en voelbaar in België o.m. omwille van de opvangcrisis bij asielzoekers. Deze crisis woedt al meerdere jaren. Centra Algemeen Welzijnswerk opereren op de eerste lijn, maar zijn geen hoofdactor inzake opvang van asielzoekers. Dat zijn ze wel, samen met de OCMW s, inzake de opvang van thuislozen. Op het terrein blijken de zaken echter danig door elkaar te lopen. Dat was het signaal van een aantal CAW s : een toenemende druk aan vragen naar hulp en/of opvang van asielzoekers. De CAW-federatie heeft dit signaal onderbouwd en met de ondersteuning van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk volgende gegevens verzameld : - Een analyse van de vragen naar opvang ontvangen door CAW s in oktober 2011, van asielzoekers die geen toegang hadden tot het opvangnetwerk. - Een analyse van andere hulpvragen dan opvang ( bed-bad-brood), vanwege asielzoekers die de CAW s in oktober 2011 ontvingen. - Een analyse van vragen naar opvang vanwege asielzoekers en vluchtelingen die het opvangnetwerk verlieten maar thuisloos waren en die in oktober 2011, bij de CAW s om opvang kwamen vragen. - Een reeks praktijkvoorbeelden van hulpvragen en moeilijkheden die zich op het terrein stellen. - Het CAW-beleid m.b.t. de opvang van asielzoekers en de praktijk inzake het eventueel afdwingen van opvang langs gerechtelijke weg. - Knelpunten en oplossingsvoorstellen. De analyse omvat gegevens van 17 verschillende CAW s (op 25). Pag. 2 van 8

3 2. De instroomzijde : vragen naar opvang en andere hulpvragen. In tabel 1 geven we het aantal vragen naar opvang weer van pas toegekomen asielzoekers, die bij een CAW om opvang vroegen ( bed-bad-brood), omdat ze geen toegang hadden tot het opvangnetwerk van Fedasil, en dit in de maand oktober De aantallen slaan op het aantal personen. Tabel 1 : aantal opnameaanvragen gesteld aan CAW s in de maand oktober Tabel 1 : analyse aan de instroomzijde Categorie Eu-burgers Niet Eu-burgers Totaal Meerderjarigen met of zonder kinderen Niet begeleide minderjarigen 4 4 Totaal De regio s met de hoogste aantallen zijn : Brussel ( 74), Gent ( 70), Brugge (17) en Antwerpen (12). De opvangdruk van asielzoekers situeert zich in een beperkt aantal steden : Brussel, Gent, Brugge en Antwerpen. Op jaarbasis verricht het Algemeen Welzijnswerk ca residentiële opnames van thuislozen 1. De opvang vanwege asielzoekers legt zeker in de hiervoor vernoemde steden, extra druk op het opvangnetwerk van de CAW s. Het aantal opnameaanvragen van niet begeleide minderjarigen en Eu-burgers is vrij beperkt. In tabel 2 geven we het aantal asielzoekers weer dat zich in oktober 2011 bij een CAW meldde met een andere hulpvraag dan opvang. Dit kan gaan om een vraag naar informatie, advies of ambulante begeleiding. Tabel 2 analyse andere hulpvragen dan enkel opvang categorie Eu-burgers Niet Eu-burgers Totaal Meerderjarigen al dan niet met kinderen Niet begeleide minderjarigen 6 6 Totaal Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, CAW in beeld, cijfers Pag. 3 van 8

4 De regio s met de hoogste aantallen zijn : Antwerpen (29); Brussel (21) en Brugge (16). Het aantal vragen naar ambulante hulp ligt lager dan het aantal vragen naar opname. Momenteel domineert in de hulpvragen vanwege asielzoekers deze naar bed-bad en brood. 3. De uitstroomzijde : asielzoekers en vluchtelingen, die opvang vragen na het verlaten van hun opvangnetwerk. Tabel 3: Analyse van de uitstroomzijde Categorie Eu-burgers Niet Eu-burgers Totaal Meerderjarige asielzoekers al of niet met kinderen Niet begeleide minderjarige asielzoekers Meerderjarige erkende vluchtelingen en kinderen 7 7 Erkende niet begeleide minderjarigen 2 2 Totaal De regio s s met de drie hoogste aantallen zijn : Brussel (17); Antwerpen (14) en Brugge (13). Niet alleen pas toegekomen asielzoekers kampen met thuisloosheid. Ook bij asielzoekers die het opvangnetwerk verlaten is dit het geval. Nochtans zijn deze mensen in begeleiding en zou het moeten mogelijk zijn dat er eerst voor woonst gezorgd wordt vooraleer ze het opvangnetwerk verlaten. Het is allesbehalve logisch en efficiënt dat ze zich thuisloos melden bij een CAW en terug een opvangtraject moeten starten. Het aantal niet begeleide minderjarige asielzoekers die thuisloos worden na het verlaten van een opvangcentrum voor minderjarige asielzoekers is vrij substantieel. Ook bij deze minderjarigen is het opvangtraject niet logisch. 4. Voorbeelden van hulpvragen die bij CAW s terecht kwamen Asielzoekers die pas toekwamen en geen toegang hadden tot de opvang van Fedasil Men meldt zich aan de deur aan zonder afspraak en heeft brief bij van Fedasil dat opvang niet voorhanden is vanwege verzadiging netwerk. We leggen dan uit dat - zoals vermeld in de brief - ze in dit geval naar OCMW moeten gaan en verwijzen gepast door ( Metropool, algemeen onthaal). Vrouw van 21, afkomstig uit Marokko. Recent in België toegekomen, asielprocedure lopend, woonde eerst bij partner, maar moeten vluchten van zwaar IFG. Nu in procedure 9bis. Jonge vrouw mag niet werken, ook geen vrijwilligerswerk doen. Depressief, reeds twee zelfmoordpogingen ondernomen. Wordt ambulant gevolgd op JAC ( Metropool, jongerenonthaal). Alleenstaande man had asiel aangevraagd en had document mee van Fedasil dat hij geen opvang Pag. 4 van 8

5 gekregen had omwille van verzadiging van het opvangnet.. We hebben dan pro deo advocaat ingeschakeld om opvangplaats af te dwingen via kort geding ( CAW Brugge, onthaal). Een man afkomstig van Irak zocht onderdak. Kreeg enkel de toewijzing van medische regularisatie. OCMW Leuven meldde de persoon aan. Uitgezocht bij OCMW Brugge of zij zouden instaan voor de verblijfskosten. Ze weigerden. Ieder OCMW heeft daar zijn eigen beleid in en aangezien de man op Brugs grondgebied zou komen zou ook OCMW Leuven niet bevoegd zijn. Dit met het gevolg dat de verblijfskosten niet zouden kunnen worden betaald. Er ontstond een discussie tussen de OCMW s. OCMW Brugge bleef bij hun standpunt waardoor we de man geen opvang konden bieden ( CAW Brugge, onthaal). 2 gezinnen met 2 en 3 kinderen : wonen voorlopig bij een vriend (te weinig plaats)recht op OCMW steun als ze woning vinden.vragen opvang : OC kan niet. Gebeld voor enkele woningen en doorverwezen naar De Tinten : hulporganisatie voor vluchtelingen,asielzoekers en mensen zonder papieren ( CAW Artevelde en Visserij, Gent). Man :kan geen Nederlands, geen tolk beschikbaar, zwaar getraumatiseerd,kent hier niemand,slaapt soms in nachtopvang,komt iedere dag naar Transithuis,kan kledij krijgen, maar heeft eigenlijk dringend psychosociale begeleiding nodig ( CAW Artevelde en Visserij, Gent). Koppel met 6 kinderen, vrouw 7 maand zwanger, man heeft TBC. Info gegeven, contact met advocaat opgenomen, procedure hoogdringendheid laten opstarten, brief meegegeven om intussen steun te vragen bij het OCMW, folder uitgelegd met plaatsen waar je overdag naartoe kan, kan eten en ondersteund bij het zoeken van een slaapplaats ( CAW Mozaiëk, Brussel) 4.2. Niet begeleide minderjarige asielzoekers die pas toekwamen 4.3. Meerderjarige asielzoekers, vluchtelingen die het opvangnetwerk verlieten Meisje van 21 jaar op JAC Onthaal. Afkomst : Somalië. Moest binnen week opvangcentrum Rode Kruis verlaten, had geen eigen woonst gevonden. Inkomen ook nog niet in orde. Is éénmaal langsgekomen met haar problematiek, daarna niet meer opgedaagd. Na eerste gesprek konden we haar ook geen opvang aanbieden, is ze daarom niet meer terug gekomen? (Metropool, jongerenonthaal) Betrokkene moet asielcentrum verlaten. Betrokkene vindt geen woonst. Hij stelt een vraag naar opvang bij CAW t Verschil crisisteam. Betrokkene wordt opgevangen in ons onthaalcentrum ( CAW t Verschil, crisisopvang). Mw. kwam hulp vragen rond hoe en waar ze huisvesting kon vinden in de regio (voor einde verblijf in opvangnetwerk). Heeft tijdig woning gevonden zodat opvang in onze residentiële setting niet meer nodig was ( CAW Waasland, onthaal). Alleenstaande man na verblijf LOI. Hij had twee weken tijd om het LOI te verlaten omdat hij een erkenning had gekregen. De man had geen eigen inkomen, sprak gebrekkig Engels. Hij zocht onderdak. Samen hebben we opvangcentra gebeld, die waren volzet. Uiteindelijk plek gevonden bij een pater ( CAW Brugge). Pag. 5 van 8

6 Jongeman van 18 jaar, moet weg uit klein kasteeltje. Info gegeven omtrent OCMW (rechten en plichten), brief gemaakt om mee te geven aan het OCMW (vraag voor huurwaarborg en installatiepremie), lijst gegeven met opvangcentra, op de eerste dag samen zelf alle centra opgebeld, op wachtlijst laten zetten indien mogelijk. Op vraag van cliënt zelf regelmatig nog eens gebeld naar opvang ( CAW Mozaïek, Brussel). CG S. is samen met zijn zieke vrouw 'vrijwillig' vertrokken na maandenlang verblijf in opvangcentrum en kleinschalige opvang. Betrokkenen weten van niets en zijn totaal niet op de hoogte van de consequenties van het vrijwillig verlaten van de opvang van Fedasil. Zij volgen gewoon het advies van de maatschappelijk werker en hebben het idee dat ze de opvang moeten verlaten ( CAW De Terp, Protestants Sociaal Centrum) Niet begeleide minderjarige asielzoekers of vluchtelingen die een opvangvoorziening voor deze groep verlieten. Een jongere die binnenkort 18 jaar wordt en niet langer in het project Lisanga kan blijven. Deed aanvraag voor het woonproject jongeren. Intake gedaan, op wachtlijst gezet en diezelfde maand een plaats vrij, dus doorgestuurd naar woonbegeleiding jongeren. Zij nemen het verder over (CAW Mozaïek, Brussel). 5. Huidig CAW-beleid m.b.t. opvang van asielzoekers We zien drie type beleidslijnen bij CAW s t.a.v. het opvangen van asielzoekers : - CAW s die een overeenkomst hebben met actoren uit het opvangnetwerk van asielzoekers om een bepaald contingent asielzoekers op te vangen. Bijvoorbeeld : CAW Archipel, Waasland, Middenkust, Visserij, De Terp. - CAW s die een beperkt aantal opvangplaatsen voorzien voor asielzoekers of omwille van humanitaire redenen uitzonderingen toestaan : Metropool, t Verschil, Regio Brugge, Regio Leuven. Meestal stelt men wel als voorwaarde dat duidelijk moet zijn wie bevoegd is voor de betaling van de verblijfskosten. - We hebben geen informatie ontvangen van CAW s die principieel asielzoekers zouden weigeren op te vangen als ze plaats hebben. De ambulante hulpverlening van CAW s staat ook open voor asielzoekers. Pag. 6 van 8

7 6. Het afdwingen van opvang via gerechtelijke weg Rechtsregels over de afdwingbaarheid van opvang voor asielzoekers 2 Volgende rechtsmiddelen kunnen aangewend worden om opvang af te dwingen : - Tegen niet toewijzing van een verplichte opvangplaats wegens een verzadiging van het opvangnetwerk aan een asielzoeker die voor de 1 of 2 maal asiel vraagt : neerleggen van eenzijdig verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank, dagvaarding in kortgeding bij de Arbeidsrechtbank. - Niet-toewijzing van een verplichte opvangplaats omwille van een meervoudige asielaanvraag ( dus vanaf 3 aanvraag) : beroep mogelijk bij arbeidsrechtbank. - Niet toewijzing van een opvangplaats aan families met minderjarige kinderen zonder wettig verblijf : beroep mogelijk bij arbeidsrechtbank De CAW praktijk Waar mogelijk verwijst men door naar de advocatuur en naar gespecialiseerde diensten voor vreemdelingen. Het niet hebben van opvang is hiervoor wel een drempel. Nogal wat CAW s hadden geen ervaring met het afdwingen van opvang. 7. Signalen en oplossingsvoorstellen. - Er dient een sluitend afsprakenkader te komen tussen de verschillende beleidsniveaus (lokaal, gemeenschappen en federaal) dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden regelt voor de opvang van thuisloze mensen ( met en zonder precair verblijfsstatuut). Momenteel is dit onvoldoende duidelijk. Daarvan zijn de betrokkenen in eerste instantie het slachtoffer. Maar ook de actoren op het terrein. Opvanginstellingen voor thuislozen mogen en kunnen geen systematische oplossingen zijn voor een onsamenhangend migratie- en asielbeleid waardoor asielzoekers in een situatie van armoede en thuisloosheid terecht komen. Het geeft ook absoluut geen goed beeld van de politiek naar het brede publiek wanneer beleidsniveaus de verantwoordelijkheid naar elkaar beginnen toeschuiven bij concrete noodsituaties. CAW s kunnen en willen bijdragen tot het bieden van opvang, maar dan op basis van vooraf onderhandelde overeenkomsten en afspraken met de bevoegde instanties. - Asielzoekers dienen een logisch opvangtraject te volgen. Het kan niet dat mensen het opvangnetwerk dienen te verlaten zonder dat ze een oplossing hebben voor hun woonsituatie en dan terug een opvangtraject dienen te starten in het algemeen welzijnswerk. Dit geldt ook voor erkende vluchtelingen. We wensen dit te signaleren aan 2 Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Praktische nota voor de advocatuur, Rechtsmiddelen voor asielzoekers zonder toewijzing van een verplichte opvangplaats, versie 27 mei, 2011 Pag. 7 van 8

8 Fedasil en aan de OCMW s die verantwoordelijk zijn voor de LOI s. - We stellen een vrij substantieel aantal niet begeleide minderjarige asielzoekers vast, dat zich thuisloos aanmeldt bij een CAW, nadat ze een opvangcentrum voor minderjarige asielzoekers (dienden te) verlaten. Dit knelpunt vergt nader onderzoek : is het aantal plaatsen te beperkt, hoe zit het met het uitstroombeleid en de nazorg, bieden begeleide woonvormen hier mogelijks een effectiever antwoord? - Een aantal CAW s dat opvangplaatsen heeft voor asielzoekers, signaleert dat de doorverwijzing door de dispatching van Fedasil onvoldoende vlot loopt, waardoor opvangplaatsen al te lang onbenut blijven. Pag. 8 van 8

Opvang van illegale families met kinderen

Opvang van illegale families met kinderen Opvang van illegale families met kinderen Juli 2010 Illegale families met kinderen hebben in België het recht om opgevangen te worden in een federale opvangstructuur. Sinds het voorjaar van 2009 wordt

Nadere informatie

KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN. Winter 2011-2012

KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN. Winter 2011-2012 KLIK OM DE STIJL TE BEWERKEN Winter 20112012 INHOUD 1) Doel en opzet SOS Opvang 2) Dagbegeleiding 3) Nachtopvang 4) Enkele evaluatiepunten 5) In 2012 geen crisis in de asielopvang? 2 Ontstaanscontext SOS

Nadere informatie

INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS INDIVIDUELE OPVANG VAN ASIELZOEKERS i.s.m. Aide Aux Personnes Déplacées, Caritas International, CAW De Terp, CAW Mozaïek woonbegeleiding, CAW Visserij afdeling t Eilandje, CAW Visserij afdeling De Schreiboom,

Nadere informatie

Welkom! infoavond Zedelgem

Welkom! infoavond Zedelgem Welkom! Tijdelijk noodopvangcentrum voor asielzoekers te Loppem Mensen op de vlucht: een beeld Opvang asielzoekers door Rode Kruis Vlaanderen Tijdelijk Noodopvangcentrum te Loppem Vragenronde Mensen op

Nadere informatie

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering

Nadere informatie

Informatieavond opvanginitiatief aan de Rigakaai. 21 december 2015

Informatieavond opvanginitiatief aan de Rigakaai. 21 december 2015 Informatieavond opvanginitiatief aan de Rigakaai 21 december 2015 Sprekers Rudy Coddens OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding Evert Jan Witteveen Directeur Opvangregio

Nadere informatie

Informatiesessie Asielcrisis - Spreidingsplan. Februari 2016

Informatiesessie Asielcrisis - Spreidingsplan. Februari 2016 Informatiesessie Asielcrisis - Spreidingsplan Februari 2016 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil Onze opdracht Fedasil is verantwoordelijk voor organisatie van materiële

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

Welk traject legt een asielzoeker af?

Welk traject legt een asielzoeker af? 5 JANUARI 2016 Welk traject legt een asielzoeker af? Hoe verloopt de asielprocedure? Waar worden asielzoekers opgevangen? Moeten ze een inburgeringstraject volgen? Kunnen hun kinderen naar school? Wie

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Monitoring asielinstroom Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

Monitoring asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

Monitoring asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden Monitoring asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden November 2015 Inhoudstafel 1. Asielaanvragen en beschermingsgraad op 30/11/2015... 3 a. Aantal asielaanvragen... 3 b. Beschermingsgraad...

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË

WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË WEGWIJZER VOOR NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN IN BELGIË Een niet-begeleide buitenlandse minderjarige Je bent een niet-begeleide buitenlandse minderjarige als: je jonger bent dan 18 jaar je in

Nadere informatie

Perstekst 16 september 2015

Perstekst 16 september 2015 Perstekst 16 september 2015 KU LEUVEN, CAW OOST-BRABANT, OCMW LEUVEN EN STAD LEUVEN: EEN STERK PARTNERSCHAP VOOR DE OPVANG EN BEGELEIDING VAN VLUCHTELINGEN CAW Oost-Brabant, OCMW Leuven, KU Leuven en stad

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

OPVANG VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ZONDER WETTIG VERBLIJF

OPVANG VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ZONDER WETTIG VERBLIJF Maart 2013 Helpdesk Asielrecht Achtergrondnota OPVANG VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ZONDER WETTIG VERBLIJF De helpdesk asielrecht van Vluchtelingenwerk krijgt veel juridische vragen van advocaten

Nadere informatie

Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context. 26 november 2015

Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context. 26 november 2015 Informatiesessies De asielcrisis in de lokale context 26 november 2015 1. Inleiding: asielzoekers en vluchtelingen in de wereld en Europa 2. Cijfers over de asielaanvragen 3. Cijfers over de opvang van

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel

Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel Wat is het spreidingsplan? Asielzoekers die in België een aanvraag indienen om als vluchteling erkend te kunnen worden, worden normaal gezien ondergebracht

Nadere informatie

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde CAW Artevelde - 6 -jaargang 12 nr. 4 Op 6 februari 1995 werd vzw Pluralistisch Centrum Welzijnswerk regio Gent geboren onder het goeddunkend oog van Kris Coenegrachts en Patrick Seys. In de wieg lagen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1 Kort verblijf, lang verblijf en vestiging 11 1. Kort verblijf 13 1.1. Meldingsplicht tijdens een kort verblijf 13 1.2. De aankomstverklaring bijlage 3 14 1.3. De melding van aanwezigheid

Nadere informatie

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Zoeken naar huisvesting Minderjarigen Juridische bijstand Opleidingen Werk zoeken Psychologische hulp Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Küntziger Redactie:

Nadere informatie

Welkom! infoavond Leopoldsburg

Welkom! infoavond Leopoldsburg Welkom! Opening noodopvangcentrum voor asielzoekers te Leopoldsburg Mensen op de vlucht: een beeld Opvang asielzoekers door Rode Kruis Vlaanderen Noodopvangcentrum te Leopoldsburg Pauze Vragenronde Mensen

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

BIJLAGE: Standpunt OCMW s asielbeleid en opvang van asielzoekers

BIJLAGE: Standpunt OCMW s asielbeleid en opvang van asielzoekers Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW'S BIJLAGE:

Nadere informatie

Landen of regio s die het beëindigen van thuisloosheid nastreven doen dit aan de hand van de volgende vijf doelstellingen:

Landen of regio s die het beëindigen van thuisloosheid nastreven doen dit aan de hand van de volgende vijf doelstellingen: REGIOSTRATEGIE THUISLOOSHEID NOORD-WEST-VLAANDEREN JULI 2013 INLEIDING Enkele maanden geleden startten een aantal partners, op uitnodiging van de Regionale Welzijnscommissie Oostende, met het uitwerken

Nadere informatie

uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België

uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België uitgave april 2013...als je vreemdeling bent in België ...als je vreemdeling bent in België Mensen verplaatsen zich steeds meer en gemakkelijker over de wereldbol. Ze maken reizen, moeten naar het buitenland

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

Ter informatie voor de leerkracht:

Ter informatie voor de leerkracht: Ter informatie voor de leerkracht: Dit is een beperkte verklarende woordenlijst. Voor meer praktische vragen verwijzen wij graag door naar het Infodossier Leerlingen zonder wettig verblijf van het Vlaams

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Knelpuntennota NBMV. Sluiting 30 asielcentra: welke gevolgen voor niet-begeleide minderjarigen?

Knelpuntennota NBMV. Sluiting 30 asielcentra: welke gevolgen voor niet-begeleide minderjarigen? Knelpuntennota NBMV DATUM 15 juni 2016 VOLGNUMMER 2015-2016/12 COMMISSIE Commissie voor Onderwijs, Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sluiting 30

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid Advies DATUM 8 september 2015 VOLGNUMMER 2015-2016/01 COMMISSIE Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid Kinderen

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2014 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2014 1. Inkomende aanvragen 1.1. inschrijvingen van asielzoekers voor 2014 Maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

De wet over de opvang van asielzoekers

De wet over de opvang van asielzoekers De wet over de opvang van asielzoekers Een evaluatie maart 2009 foto: Marcel Van Coile Inhoudstafel 1. Inleiding 4 2. Doelstellingen en principes van de Opvangwet 6 3. Stand van zaken uitvoering van de

Nadere informatie

Vreemdelingen in België

Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Voor kinderen die meer willen weten over vreemdelingen die in België verblijven. Misschien zit er in jouw klas wel een kindje met een andere huidskleur?

Nadere informatie

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T Rolnummer 5864 Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 7, 2, 4, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde

Nadere informatie

Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en

Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en Studienamiddag Anders wonen in de toekomst? Sessie 2: Wonen aan de onderkant van de woonladder Spreker: Lotte Van Ranst, projectmedewerker dak-en thuislozen bij Welzijnszorg Kempen 15-01-2015 Dak- en thuisloosheid

Nadere informatie

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden 20 SEPTEMBER 2011 Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden Vormingsmoment Oost-Vlaamse OCMW s - POD Maatschappelijke Integratie - Gent, 24 mei 2011 1. Deel 1 Financiering asielzoekers

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de

afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordigers en waardoor ze vaak niet zelf kunnen beslissen over de POSTION PAPER OVER DE POSITIE VAN BEGELEIDE MINDERJARIGEN 1 IN ASIEL- EN ANDERE VERBLIJFSPROCEDURES Migratie is een realiteit waarvoor we onze ogen niet mogen sluiten. Zowel meerder- als minderjarigen

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

Vooraleer ik dieper inga op deze vier punten, licht ik u graag even mijn visie toe op asiel en migratie.

Vooraleer ik dieper inga op deze vier punten, licht ik u graag even mijn visie toe op asiel en migratie. De Warande, 14 maart 2012 Dames en heren, U zal het wel al gehoord en begrepen hebben: ik ben tevreden met resultaat van de budgetcontrole. Vooral omdat mijn asiel- en migratiebeleid nu eindelijk uit de

Nadere informatie

[INFORMATIE IN HET VERBAND MET HET ARTIKEL, HET TIJDSCHRIFT EN DE AUTEUR]

[INFORMATIE IN HET VERBAND MET HET ARTIKEL, HET TIJDSCHRIFT EN DE AUTEUR] Asielzoeker Lut Debroey Dit document werd gemaakt door Annelies Portier. [INFORMATIE IN HET VERBAND MET HET ARTIKEL, HET TIJDSCHRIFT EN DE AUTEUR] In dit document vindt je meer informatie over het artikel,

Nadere informatie

15. AANBOD GERICHT OP DOORSTROOM NAAR EEN DUURZAME(RE) WOONOPLOSSING 15.1 VOOR GEDETINEERDEN

15. AANBOD GERICHT OP DOORSTROOM NAAR EEN DUURZAME(RE) WOONOPLOSSING 15.1 VOOR GEDETINEERDEN 15. AANBOD GERICHT OP DOORSTROOM NAAR EEN DUURZAME(RE) WOONOPLOSSING 15.1 VOOR GEDETINEERDEN Afbakening van de doelgroep 15.1.1 IMPULSPROJECT RE-ENTRY Gedetineerden die zich in de tijdsvoorwaarden voor

Nadere informatie

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers

Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor asielzoekers Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-07-2008 1) Gebruiksaanwijzing en afkortingen 2) Context 3) Waaruit bestaat de tegemoetkoming in de huisvestingskosten

Nadere informatie

Begeleidingstraject van gezinnen met minderjarigen die onwettig op het grondgebied verblijven en opgevangen worden krachtens KB 24.6.

Begeleidingstraject van gezinnen met minderjarigen die onwettig op het grondgebied verblijven en opgevangen worden krachtens KB 24.6. Begeleidingstraject van gezinnen met minderjarigen die onwettig op het grondgebied verblijven en opgevangen worden krachtens KB 24.6.2004 1. Inleiding... 1 2. Quel trajet d accompagnement est visé par

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG VKC > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Eerste vluchtelingen van 63 zonet aangekomen: gezin uit Syrië. Medewerking van Kortrijkse inwoners gevraagd

Eerste vluchtelingen van 63 zonet aangekomen: gezin uit Syrië. Medewerking van Kortrijkse inwoners gevraagd Persbriefing OCMW Kortrijk maandag 7 december 2015 Eerste vluchtelingen van 63 zonet aangekomen: gezin uit Syrië Medewerking van Kortrijkse inwoners gevraagd Het OCMW Kortrijk heeft alle voorbereidingen

Nadere informatie

november 2013 CAW Oost-Brabant

november 2013 CAW Oost-Brabant november 2013 CAW Oost-Brabant Inhoud pag. 2 Wat is CAW Oost-Brabant pag. 4 Wat kan CAW Oost-Brabant voor jou doen pag. 05 Ontmoeting pag. 06 Onthaal pag. 12 Begeleiding pag. 15 tijdelijke opvang met

Nadere informatie

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg

Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Sociale rechten volgmigranten: gezinshereniging van buitenlander met gevestigde EU/EER-onderdaan of Belg Volgmigrant met EU/EER/Belg Attest van Immatriculatie (5 maanden) + Bijlage 19 (ontvankelijke aanvraag)

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze folder?

Waarom krijgt u deze folder? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze folder? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Advies. Beleidsnota Asiel en migratie: vanuit kinderrechten bekeken

Advies. Beleidsnota Asiel en migratie: vanuit kinderrechten bekeken Advies DATUM 8 januari 2015 VOLGNUMMER 2014 2015/14 COMMISSIE Commissie Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt (Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers) Beleidsnota Asiel en migratie:

Nadere informatie

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook

Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Aantal aanvragen asielzoekers blijft hoog, beschermingsgraad ook Sinds 1 januari 2015 zijn 27.076 asielaanvragen ingediend in België. 1 Van mei tot en met september 2015 zien we een stijging in het aantal

Nadere informatie

De Oorzaken van Migratie onder de Loep

De Oorzaken van Migratie onder de Loep De Oorzaken van Migratie onder de Loep: Verblijfsrecht in België? De Oorzaken van Migratie onder de Loep Studiedag Vreemd Verleden VVN & VVLG 18 oktober 2010 Nicole de Moor VVN & VVLG Studiedag Vreemd

Nadere informatie

Vluchtelingen. Standpunt van de Gezinsbond

Vluchtelingen. Standpunt van de Gezinsbond januari 2016 Vluchtelingen Standpunt van de Gezinsbond 1 Probleemsituatie Een record aantal mensen is op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging in hun thuisland. Volgens de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de opening van een opvangcentrum voor asielzoekers in de voormalige Corsendonk Apartements in Turnhout

Vragen en antwoorden rond de opening van een opvangcentrum voor asielzoekers in de voormalige Corsendonk Apartements in Turnhout Vragen en antwoorden rond de opening van een opvangcentrum voor asielzoekers in de voormalige Corsendonk Apartements in Turnhout Op dinsdag 6 oktober organiseerde Fedasil een informatiemoment voor de buurt

Nadere informatie

CRISISkaart voor slachtoffers van partnergeweld

CRISISkaart voor slachtoffers van partnergeweld CRISISkaart voor slachtoffers van partnergeweld Je ondergaat fysiek, psychisch of seksueel geweld binnen je partnerrelatie. Je wil dat het geweld stopt of je wil weg bij diegene die je mishandelt. Wat

Nadere informatie

EINDRAPPORT DE SOCIALE MAKELAAR

EINDRAPPORT DE SOCIALE MAKELAAR EINDRAPPORT DE SOCIALE MAKELAAR de Een ondersteuningsmodel om de overgang van materiële naar financiële opvang van precaire verblijvers te continueren en de integratie van deze nieuwkomers te bevorderen.

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen 2016

Ronde van Vlaanderen 2016 Ronde van Vlaanderen 2016 1 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Ronde van Vlaanderen Vluchtelingencrisis in de lokale context Vluchtelingencrisis in de lokale context 1. Enkele cijfers 2. Spreidingsplan

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

OCMW is geen eiland. OCMW deel van wereld

OCMW is geen eiland. OCMW deel van wereld OCMW is geen eiland OCMW deel van wereld mondiale tendensen verstedelijking, globalisering, kloof Noord-Zuid, Europese tendensen individualisering, meerkeuze samenleving, meer flexibel werken, migratiebeleid,

Nadere informatie

Asielzoekers CONTEXT 2015. Peter Vd Gucht, CM, Rode Kruisopvangcentrum Sint-Niklaas

Asielzoekers CONTEXT 2015. Peter Vd Gucht, CM, Rode Kruisopvangcentrum Sint-Niklaas Asielzoekers 1 CONTEXT 2015 Asielaanvragen laatste 20 jaar Evolutie enkelvoudige asielaanvragen België 2015 3 Maand Aantal Januari 925 (1313) Februari 815 Maart 921 April 884 Mei 1354 (1708) Juni 1886

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie

Basisvorming. Wat is een vluchteling?

Basisvorming. Wat is een vluchteling? Basisvorming Wat is een vluchteling? Voorstellingsronde Stel je kort voor en vertel aan de groep hoe je zelf in contact bent gekomen met vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN BASISVORMING - WAT IS

Nadere informatie

ons kenmerk KS/2016/PM/118 In antwoord op uw schriftelijke vraag met betrekking tot asielzoekers, vindt u hierbij de antwoorden op u vragen.

ons kenmerk KS/2016/PM/118 In antwoord op uw schriftelijke vraag met betrekking tot asielzoekers, vindt u hierbij de antwoorden op u vragen. OCMW Antwerpen GR Mevrouw Anke Van dermeersch Gemeenteraadslid Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 1. uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

Inhuldiging van het kinderdagverblijf van het opvangcentrum voor asielzoekers in Rixensart

Inhuldiging van het kinderdagverblijf van het opvangcentrum voor asielzoekers in Rixensart persmap Inhuldiging van het kinderdagverblijf van het opvangcentrum voor asielzoekers in Rixensart Vrijdag 11 oktober 2013 Opvangcentrum Rixensart Rue du Plagniau 1, 1330 Rixensart persuitnodiging Fedasil,

Nadere informatie

BZN Sociale Projecten verbindt en versterkt mensen.

BZN Sociale Projecten verbindt en versterkt mensen. BZN Sociale Projecten verbindt en versterkt mensen. Bond zonder Naam maakt werk van een zorgzame samenleving. In het bijzonder voor hen die aan de rand van de samenleving staan. Door het betrekken van

Nadere informatie

Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen

Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Sociaal centrum De Wilg Begeleiding van mensen met psychiatrische problemen Wat is sociaal centrum De Wilg? Sociaal centrum De Wilg begeleidt OCMW-klanten met psychiatrische problemen. Die mensen vragen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Centraal Orgaan opvang asielzoekers te Rijswijk. Datum: 6 maart 2014. Rapportnummer: 2014/016

Rapport. Rapport over een klacht over het Centraal Orgaan opvang asielzoekers te Rijswijk. Datum: 6 maart 2014. Rapportnummer: 2014/016 Rapport Rapport over een klacht over het Centraal Orgaan opvang asielzoekers te Rijswijk. Datum: 6 maart 2014 Rapportnummer: 2014/016 2 Algemeen Vreemdelingen die asiel hebben gevraagd in Nederland verblijven

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER initiatieven Beschut Wonen Oost - Vlaanderen

AANMELDINGSFORMULIER initiatieven Beschut Wonen Oost - Vlaanderen AANMELDINGSFORMULIER initiatieven Beschut Wonen Oost - Vlaanderen Naam kandidaat : Dit formulier is bedoeld om een aanvraag te doen voor één of meerdere initiatieven beschut wonen binnen de provincie Oost-Vlaanderen.

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zijne Excellentie mr. F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EX DEN HAAG Onderwerp Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zeer

Nadere informatie

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Agentschap Integratie en inburgering. Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 1 januari 2015 Agentschap Integratie en inburgering Extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Partnergeweld is een strafbaar feit!!!

Partnergeweld is een strafbaar feit!!! Partnergeweld is een strafbaar feit!!! Tal van vrouwen leven dag in dag uit met pijn en angst in hun relatie Beledigingen, scheldpartijen, vernederingen je wordt belachelijk gemaakt en gekleineerd Je mag

Nadere informatie

fedasil jaarverslag 2009 1

fedasil jaarverslag 2009 1 fedasil jaarverslag 2009 1 Woord vooraf 1 OVER FEDASIL 3 Opdracht 3 Organigram 3 Personeel 4 Budget 5 OPVANGCRISIS 7 2009, kroniek van een crisisjaar 7 Aankomsten 10 Opvangnetwerk 11 Vertrekken 13 Minderjarigen

Nadere informatie

AHHA-Project. Aangepaste Hulpverlening voor Holebi-Asielzoekers

AHHA-Project. Aangepaste Hulpverlening voor Holebi-Asielzoekers AHHA-Project Aangepaste Hulpverlening voor Holebi-Asielzoekers Wat is een holebi-asielzoeker? Iemand die asiel aanvraagt omdat hij/zij in het land van herkomst gediscrimineerd en/of vervolgd wordt op basis

Nadere informatie

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft .1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft 1.1.Het optrekken van de algemene bevoegdheid van de vrederechter naar 2.500 ( komt van 1860 ).2.Het optrekken van de grens m.b.t. de aanleg ( dwz : onder

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen / jaarverslag 2013 1

Jaarverslag 2013. Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Vluchtelingenwerk Vlaanderen / jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Vluchtelingenwerk Vlaanderen Vluchtelingenwerk Vlaanderen / jaarverslag 2013 1 Colofon Redactie: Link Inc Eindredactie: Eef Heylighen Lay-out: CDN Communication Foto cover: Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

In deze beleidsverklaring stel ik u aan de hand van 6 doelstellingen concrete acties voor waarop ik de volgende 5 jaar zal focussen:

In deze beleidsverklaring stel ik u aan de hand van 6 doelstellingen concrete acties voor waarop ik de volgende 5 jaar zal focussen: BELEIDSVERKLARING ASIEL EN MIGRATIE Geachte voorzitter, Migratie is de uitdaging van de 21 ste eeuw. Het aantal conflicthaarden in de wereld neemt ernstig toe. onder druk. Het zet ook België en andere

Nadere informatie

POLITIEKE EISEN. 1. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

POLITIEKE EISEN. 1. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen POLITIEKE EISEN 1. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen Van de jonge migranten die in ons land aankomen, vormen de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NMBV) een aparte, zeer kwetsbare groep.

Nadere informatie

Memorandum Voor een slagkrachtig en innoverend federaal agentschap

Memorandum Voor een slagkrachtig en innoverend federaal agentschap Juni 2014 Memorandum Voor een slagkrachtig en innoverend federaal agentschap 1 2 Samengevat Juni 2014 1. Fedasil wenst opvang te organiseren die de grondrechten respecteert en de wetgeving correct toepast.

Nadere informatie

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers

Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Omzendbrief van 27 januari 1997 van de Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu - Opvang van asielzoekers Inforum nr. 109835 In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober

Nadere informatie

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken

België en migratie. Dienst Vreemdelingenzaken NL België en migratie Dienst Vreemdelingenzaken Inhoudstafel Voorwoord 1 Opdracht en waarden 2 Structuur en organisatie 3 Bevoegdheden 4 Toegang en verblijf 4 Asiel 6 Terugkeer 7 Geschillen en beroepen

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS ACHTERGROND BIJ DE SPELDOOS INTEGREER

VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS ACHTERGROND BIJ DE SPELDOOS INTEGREER Nota voor: Leerkrachten en leerlingen 8 september 2015 VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS ACHTERGROND BIJ DE SPELDOOS INTEGREER Het thema asiel en migratie is de laatste jaren niet weg te denken uit de actualiteit.

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Besluit De huidige DATO-regeling (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) uit te breiden voor de duur van maximaal 2 jaar met als doel tijdelijke opvang te bieden aan: - Zwolse asielzoekers die geen recht

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen m.b.t. migranten in een precaire verblijfssituatie

Beleidsaanbevelingen m.b.t. migranten in een precaire verblijfssituatie Beleidsaanbevelingen m.b.t. migranten in een precaire verblijfssituatie [ klik hier om de subtitel van de nota in te voegen ] Augustus 2013 Meeting - Samenlevingsopbouw Brussel vzw Marcqstraat 17 I 1000

Nadere informatie

hoe vrijwilligers inschakelen voor een warm onthaal van asielzoekers?

hoe vrijwilligers inschakelen voor een warm onthaal van asielzoekers? hoe vrijwilligers inschakelen voor een warm onthaal van asielzoekers? zes praktijkvoorbeelden OCMW Kortrijk OCMW Maldegem OCMW Herentals Opvangcentrum Linkeroever Opvangcentrum Arendonk CAW Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie