Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen"

Transcriptie

1 Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen ECORYS Transport en Mobiliteit Rob Jeuring Amsterdam, 3 september 2010 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 4 1 Inleiding 6 2 Actuele Programma 7 3 Gehanteerde Parkeerkencijfers In voldoende mate compenseren van de 60 vervallen parkeerplaatsen Minimum of gemiddelde norm Bereikbaarheid fiets/openbaar vervoer Parkeersituatie Resultaat beoordeling minimum of gemiddelde norm Parkeernormen voor functies waarin de CROW- kencijfers niet voorzien Nultredenwoningen Psychogeriatrische woningen Sijbrandsplein Begane grond Zusterhuis Overige niet gespecifeerde m2 met bestemming Maatschappelijk of Gemengd Toelichting parkeerbehoefte Crèche/ Peuterspeelzaal / Kinderdagverblijf Toegepaste parkeernorm voor berekening maximum parkeerbehoefte 12 4 Parkeerbehoefte 13 5 Parkeercapaciteit 15 Bijlage 1: Parkeerreguleringsgebied 16 Bijlage 2: Samenvatting meetrapport Bijlage 3: Realiseerbare plaatsen parkeergarage Vijzeltuin 18 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

3 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein TX Amsterdam T F E W K.v.K. nr Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

4 Samenvatting en conclusies Er is een programma ontwikkeld voor de herontwikkeling (uitbreiding en vernieuwing) van het Sociaal Medisch Centrum de Vijzeltuin in de binnenstad van Enkhuizen. De gemeente staat positief ten opzichte van de plannen. Wel heeft zij als voorwaarde gesteld dat er ten behoeve van de nieuwe functie voldoende parkeerplaatsen (volgens CROW kencijfers 2004) worden gerealiseerd. Ook dienen de te vervallen 60 openbare parkeerplaatsen voor de hoofdingang in voldoende mate te worden gecompenseerd. Ten behoeve van het bestemmingsplan is een parkeerbehoefte berekening gemaakt uitgaande van onderstaand actuele programma, januari Nieuwe functies opmerking Woningen nultredenwoningen 19 woningen bestemming wonen stadshuizen bestaand doelenlaantje 1 woningen bestemming wonen stadshuizen nieuwbouw doelenlaantje 2 woningen bestemming wonen Sijbrandsplein 15 1 woning bestemming wonen Zorgaanbod Psychogeriatische woningen (clusterwoningen) 46 woningen bestemming maatschappelijk Zusterhuis (totaal 417,41 m2 bvo) kelder 106,95 m2 bvo begane grond 96,56 m2 bvo bestemming maatschappelijk; niet gespecificeerd niet bruikbaar voor vestiging van een functie ondersteunende horeca: trekt geen extra bezoekers verkeer 1e verdieping 106,95 m2 bvo bestemming maatschappelijk; niet gespecificeerd bestemming maatschappelijk; niet gespecificeerd zolder 106,95 m2 bvo slechts 50% vd opp. effectief bruikbaar Ziekenhuis (totaal 2286,93 m2 bvo) kelder 128,29 m2 bvo bestemming gemengd; niet gespecificeerd niet bruikbaar voor vestiging van een functie begane grond 863,04 m2 bvo bestemming gemengd; niet gespecificeerd 1e verdieping 759,24 m2 bvo bestemming gemengd; niet gespecificeerd zolder 536,36 m2 bvo Tabel Actueel Maximaal Programma Vijzeltuin bestemming gemengd; niet gespecificeerd slechts 50% vd opp. effectief bruikbaar Bij de parkeerbehoefte berekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Van de circa 60 vervallen parkeerplaatsen voor de hoofdingang dienen er overdag 30 te worden gecompenseerd. Voor de avonduren en de weekenden betekent dit overigens dat dan minimaal 60 plaatsen worden gecompenseerd, omdat dan de parkeerbehoefte van de Vijzeltuinfuncties laag is. Enkhuizen behoort conform de bij de CROW parkeerkencijfers gehanteerde gebiedsindeling tot de categorie matig stedelijk. Derhalve zijn de CROW parkeerkencijfers behorende bij dit gebiedstype toegepast. 1 parkeerplaats per nultreden woning, geen dubbelgebruik. Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

5 0,3 parkeerplaatsen per psychogeriatrische (cluster-) woning ten behoeve van personeel en bezoek. 2 parkeerplaatsen ten behoeve van Sijbrandsplein 15, geen dubbelgebruik. Ondersteunde horeca op de begane grond van het Zusterhuis, die afgezien van het personeel geen extra bezoekersverkeer zal aantrekken. Voor het overige nog niet gespecificeerde bruikbare bruto vloeroppervlak met bestemming maatschappelijk of gemengd is uitgegaan van een 100% invulling met de maatschappelijke functies arts/therapeut/maatschappelijk werk/kruisgebouw/ polikliniek. Hiervoor geldt een parkeernorm van 2,92 per 100 m2 bvo. Voor overige functies die vallen binnen de categorie maatschappelijk geldt een lagere parkeernorm. Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten bedraagt de maximale parkeerplaatsbehoefte 159 plaatsen zonder dubbelgebruik en 129 plaatsen met dubbelgebruik. Dit is inclusief bijzondere plaatsen (bijvoorbeeld gehandicapten circa 4 en mogelijk 1 of 2 artsenplaatsen). De werkelijke parkeerbehoefte zal in de praktijk lager uitkomen. Er is op basis van hetgeen nu bekend is van de toekomstige huurders/kopers (o.a. op basis van intentieverklaringen) ook een berekening gemaakt van de parkeerbehoefte bij toepassing van de voor de betreffende typen maatschappelijke functies geldende normen. De parkeerbehoefte bedraagt op basis van hetgeen nu ( ) verwacht wordt respectievelijk 150 plaatsen zonder dubbelgebruik en 120 plaatsen met dubbelgebruik. Het aantal realiseerbare parkeerplaatsen bedraagt 134 parkeerplaatsen. Dit is voldoende gezien de maximale parkeerbehoefte van 129 plaatsen. Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

6 1 Inleiding Er is een programma ontwikkeld voor de herontwikkeling (uitbreiding en vernieuwing) van het Sociaal Medisch Centrum de Vijzeltuin in de binnenstad van Enkhuizen. De gemeente staat positief ten opzichte van de plannen. Wel heeft zij als voorwaarde gesteld dat er ten behoeve van de nieuwe functie voldoende parkeerplaatsen (volgens CROW kencijfers 2004) worden gerealiseerd. Ook dienen de te vervallen 60 openbare parkeerplaatsen voor de hoofdingang in voldoende mate te worden gecompenseerd. In 2008 en 2009 zijn door ECORYS parkeerbehoefteberekeningen gemaakt. In deze rapportage zal - na een korte terugblik op deze 2 eerdere parkeerbehoefte berekeningen een toelichting worden gegeven op de geactualiseerde parkeerbehoefte berekening, gebaseerd op het nu meest actuele programma (januari 2010). Parkeerbehoefte berekening 2008 Najaar 2008 is door ECORYS op basis van het toen verwachte programma voor de Vijzeltuin een parkeerbehoefte berekening gemaakt 1. Toegepast is het gemiddelde CROW kencijfer voor matig stedelijke gebieden. Voor de nultredenwoningen en de psychogeriatrische woningen zijn o.b.v. aanvullende informatie specifieke kencijfers gehanteerd. De maximale parkeerbehoefte bedroeg bij dat programma 139 parkeerplaatsen. Parkeerbehoefte berekening 2009 In september 2009 is de parkeerbehoefteberekening geactualiseerd op basis van de bijgestelde verwachting m.b.t. de invulling van het programma 2. Bij deze berekening is uitgegaan van de totale parkeerbehoefte van de volgende functies: A. Bestaande functies (parkeerbehoefte 51 parkeerplaatsen): De Omring Verloskundige praktijk Westfriesgasthuis polikliniek Beter Horen Behandelkamer (GGZ etc.) Fysiotherapie WFG Sijbrandplein 15 Kringloopwinkeltje B. Nieuwe functies (parkeerbehoefte 68 parkeerplaatsen): 48 psychogeriatrische woningen 24 nultredenwoningen, 1000 m2 bvo zorgfuncties (dit laatste type functie niet verder gespecificeerd) C. Te compenseren parkeerplaatsen (30 parkeerplaatsen) De berekende maximale parkeerbehoefte bedroeg bij dat programma 149 parkeerplaatsen. Er was hier echter sprake van een dubbeltelling. Alleen de nieuwe functies (B) en de te compenseren parkeerplaatsen (C) hadden moeten worden meegerekend. De berekende parkeerbehoefte in 2009 was derhalve te hoog. 1 Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen, ECORYS, Amsterdam 11 november Aanvullende Berekening Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum de Vijzeltuin, Enkhuizen, ECORYS, Amsterdam 8 september 2009 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

7 2 Actuele Programma Ten behoeve van het bestemmingsplan is nu een geactualiseerde parkeerbehoefte berekening gemaakt uitgaande van het onderstaande actuele programma (zie ook bijlage 2 voor metrages ziekenhuis en zusterhuis). Nieuwe functies opmerking Woningen nultredenwoningen 19 woningen bestemming wonen stadshuizen bestaand doelenlaantje 1 woningen bestemming wonen stadshuizen nieuwbouw doelenlaantje 2 woningen bestemming wonen Sijbrandsplein 15 1 woning bestemming wonen Zorgaanbod Psychogeriatische woningen (clusterwoningen) 46 woningen bestemming maatschappelijk Zusterhuis (totaal 417,41 m2 bvo) kelder 106,95 m2 bvo begane grond 96,56 m2 bvo bestemming maatschappelijk; niet gespecificeerd niet bruikbaar voor vestiging van een functie ondersteunende horeca: trekt geen extra bezoekers verkeer 1e verdieping 106,95 m2 bvo bestemming maatschappelijk; niet gespecificeerd bestemming maatschappelijk; niet gespecificeerd zolder 106,95 m2 bvo slechts 50% vd opp. effectief bruikbaar Ziekenhuis (totaal 2286,93 m2 bvo) kelder 128,29 m2 bvo bestemming gemengd; niet gespecificeerd niet bruikbaar voor vestiging van een functie begane grond 863,04 m2 bvo bestemming gemengd; niet gespecificeerd 1e verdieping 759,24 m2 bvo bestemming gemengd; niet gespecificeerd zolder 536,36 m2 bvo Tabel 1 Actueel Maximaal Programma Vijzeltuin bestemming gemengd; niet gespecificeerd slechts 50% vd opp. effectief bruikbaar In de huidige parkeerbehoefte berekening is wat betreft het zorgaanbod niet uitgegaan van de parkeerbehoefte voor de bestaande zorgfuncties en daarbovenop de parkeerbehoefte van aanvullend te realiseren zorgfuncties. Er is alleen uitgegaan van de parkeerbehoefte van de in de bovenstaande tabel weergegeven nieuwe functies en de te compenseren parkeerplaatsen. Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

8 3 Gehanteerde Parkeerkencijfers Bureau Goudapppel Coffeng heeft in 2007 m.b.v. de CROW kencijfers een parkeerbehoefte berekening gemaakt voor het toenmalig voorgestelde programma voor de Vijzeltuin. Naar aanleiding hiervan is er overleg geweest tussen ECORYS, Bureau Goudappel Coffeng en de verkeerskundige van de gemeente Enkhuizen over de te hanteren parkeerkencijfers. Ten eerste omdat niet voor alle hier geplande functies CROW parkeerkencijfers voorhanden zijn. Ten tweede om te overleggen over de vraag of hier de minimum of gemiddelde bandbreedte gehanteerd moet worden. Tenslotte om te bepalen hoeveel van de te vervallen 60 parkeerplaatsen gecompenseerd moeten worden. 3.1 In voldoende mate compenseren van de 60 vervallen parkeerplaatsen Uit een recente telling blijkt dat op een dinsdagochtend (9 maart 2010) rond 11.00u op het P- terrein Vijzelstraat circa 12 plaatsen beschikbaar zijn en rond de 45 bezet. Een deel van deze 45 parkeerders betreft bezoekers/werknemers van het Medisch Centrum. Om aan de veilige kant te zitten is in overleg met bureau Goudappel, de verkeerskundige van de gemeente Enkhuizen en ECORYS (najaar 2008) afgesproken dat er van kan worden uitgegaan dat in de huidige situatie overdag maximaal 30 plaatsen worden gebruikt door anderen dan bezoekers of medewerkers van het Medisch Centrum. Dat wil zeggen dat er voor de te vervallen 60 plaatsen, doordeweeks overdag 30 plaatsen dienen te worden gecompenseerd ten behoeve van winkelend publiek en omwonenden. s Avonds en in het weekend is de parkeerbehoefte van de Vijzeltuin functies lager en van omwonenden en winkelpubliek hoger. In de parkeerbehoefte berekening is er vanuit gegaan dat de parkeerbehoefte van bewoners en winkelpubliek doordeweeks s avonds 60 plaatsen bedraagt. Ook bij dat uitgangspunt is er in de avonduren/weekend capaciteit over. Anders gezegd in de avonduren en in het weekend worden minimaal 60 plaatsen gecompenseerd. 3.2 Minimum of gemiddelde norm Om te bepalen of de gemiddelde, dan wel de minimum bandbreedte van de CROW-kencijfers gehanteerd moet worden, is gekeken naar de bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer (d.w.z. de alternatieven voor autogebruik) en de parkeersituatie in de directe omgeving Bereikbaarheid fiets/openbaar vervoer De bereikbaarheid per fiets is goed: De afstand tussen herkomst en bestemming binnen Enkhuizen bedraagt minder dan 3 kilometer. Oftewel alle inwoners van Enkhuizen wonen op fiets-/ loopafstand. De OV bereikbaarheid vanaf het station (buslijn 38, ½ uurs-frequentie, goede aansluiting op de trein ) is vrij goed. De OV bereikbaarheid vanuit de regio met het streekvervoer is matig. Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

9 3.2.2 Parkeersituatie De parkeerdruk in het centrum is doordeweeks overdag (= piekbehoefte bij de Vijzeltuin) niet extreem hoog. In 2003 bedroeg de parkeerdruk in het centrum op vrijdag rond 11.00u 75% 3 ; Tijdens een recente telling op dinsdagochtend 9 maart 2010 lag de parkeerdruk in het centrum rond 11.00u nog iets lager n.l. circa 61% 4. De gemeente Enkhuizen kent in het centrum vergunning parkeren en blauwe zones (zie ook bijlage 1). In het reguleringsgebied wordt aan bewoners en bedrijven in het reguleringsgebied geen vergunning voor de 1e auto verstrekt indien zij kunnen beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein. Medewerkers van de Vijzeltuin komen daarom niet voor een vergunning op straat in aanmerking. Er zijn echter nog voldoende niet gereguleerde plaatsen op straat op loopafstand Resultaat beoordeling minimum of gemiddelde norm Afgesproken is om - ondanks dat veel bezoekers en medewerkers van de toekomstige functies naar verwachting op korte afstand (fietsafstand) wonen - voor de zekerheid uit te gaan van de gemiddelde norm zoals die geldt voor matig stedelijke gebieden. Dit om te voorkomen dat bezoekers, bewoners of medewerkers elders op straat gaan parkeren. 3.3 Parkeernormen voor functies waarin de CROW- kencijfers niet voorzien In het programma zijn functies opgenomen, waarin de CROW-kencijfers niet voorzien. Verder is de concrete invulling met functies in het deel met bestemming maatschappelijk of gemengd nog deels onbekend. Er is geen algemeen CROW-kencijfer voor een functie maatschappelijk of gemengd. Hieronder is aangegeven hoe met deze zaken in de parkeerbehoefte berekening is omgegaan Nultredenwoningen Voor de nultreden woningen is voor elke woning 1 plaats beschikbaar, deze zullen niet worden dubbelgebruikt. Bezoek zal voornamelijk s avonds en in het weekend komen. In die periode is de parkeerbehoefte van de Vijzeltuin functies lager dan de beschikbare capaciteit. In overleg met bureau Goudappel, de verkeerskundige van de gemeente Enkhuizen en ECORYS (najaar 2008) is afgesproken uit te gaan van 1 plaats per nultreden woning en geen dubbelgebruik. Dit is iets hoger dan het gemiddelde tussen het kencijfer voor een aanleunwoning (=gemiddeld 0,45) en een gewone woning (=1,4) Psychogeriatrische woningen Voor psychogeriatrische woningen (1 cliënt per woning, de cliënten hebben geen auto) is geen CROW kencijfer beschikbaar. Het is een ander type functie dan een aanleunwoning.. 3 Beleidskader Parkeren Enkhuizen, XTNT, Concept, 21 april Uitvoering Mechanische Verkeerstellingen & Parkeerdrukmeting, Unihorn BV in opdracht van de gemeente Enkhuizen, 2010 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

10 Nadere informatie leert dat er op een groep van 6 cliënten circa 1 verzorgende aanwezig is. Op een groep van 46 zijn dit circa 8 verzorgenden. Naast de persoon op de groep zijn er in het gebouw ook altijd ondersteuners/behandelaars aanwezig. Op een groep van 46 plaatsen kan uitgegaan worden van 4 personeelsleden met ondersteunende/behandelende taken. Totaal betekent dit dat bij 46 psychogeriatrische woningen maximaal 12 medewerkers tegelijk aanwezig zijn. In overleg met bureau Goudappel, de verkeerskundige van de gemeente Enkhuizen en ECORYS is afgesproken uit te gaan van 0,3 parkeerplaatsen per woning. Bij 46 psychogeriatrische woningen betekent dit 14 parkeerplaatsen. Omdat niet alle medewerkers met de auto zullen komen en bezoek voornamelijk s avond en in het weekend komt (er zijn s avonds en in het weekeinde voldoende vrije plaatsen voor bezoek) is 14 parkeerplaatsen voor 46 psychogeriatrische woningen naar de mening van ECORYS - ruim voldoende Sijbrandsplein 15 Er is hier uitgegaan van 1 woning met een parkeerbehoefte van 2 parkeerplaatsen die niet dubbelgebruikt worden Begane grond Zusterhuis Op de begane grond van het zusterhuis (97 m2 bvo) wordt vooralsnog een horeca functie verwacht ten behoeve van de overige functies van de Vijzeltuin. Deze functie zal afgezien van de aanwezige 1 of 2 medewerkers geen extra verkeer aantrekken. Hier is de gemiddelde CROW norm voor horeca toegepast minus de parkeerbehoefte voor bezoekers Overige niet gespecifeerde m2 met bestemming Maatschappelijk of Gemengd De kelders van het ziekenhuis en het zusterhuis zijn niet geschikt voor de vestiging van functies. Totaal gaat het in de kelders om circa 235 m2 bvo. Van het oppervlakte van de bovenste verdiepingen van het Zusterhuis en het Ziekenhuis is slechts 50% bruikbaar. Voor de resterende circa m2 bvo met bestemming maatschappelijk of gemengd is nog onbekend welke functies er exact zullen komen. Voor het Zusterhuis geldt de bestemming maatschappelijk. Hieronder kunnen diverse functies vallen: van (maatschappelijk) kantoor met balie, apotheek tot en met peuterspeelzaal. Voor het ziekenhuis (inclusief de zuidelijke uitbouw) geldt de bestemming gemengd. In principe zouden hier ook woningen kunnen worden gerealiseerd. De parkeerbehoefte van woningen is overigens lager dan van zorgfuncties als bijvoorbeeld arts of poli. In de volgende tabel zijn de parkeerbehoeftekencijfers voor de verschillende typen mogelijke maatschappelijke functies weergegeven. Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

11 Maatschappelijke functies parkeerkencijfer (gemiddelde norm CROW) arts / therapeut/ maatschap / kruisgebouw / poli / orthodentist 1,75 behandelkamer te hanteren parkeerkencijfer Vijzeltuin 60 m2 per behandelkamer 2, m2 bvo apotheek 2, m2 bvo 2, m2 bvo kantoor met balie (*) (bijv. een WMO-loket) 2, m2 bvo 2, m2 bvo cultureel centrum wijkgebouw (*) 2, m2 bvo 2, m2 bvo ziekenhuis 1,60 per bed 95 m2 per bed 1, m2 bvo kantoor zonder baliefunctie 1, m2 bvo 1, m2 bvo verpleeghuis 0,60 per bed 56 m2 per bed 1, m2 bvo psychogeriatische woningen (clusterwoningen) 0,30 woning 0,30 woning creche / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf : Parkeerplaatsen medewerkers 0,70 per medewerker 0, m2 bvo Kiss en Ride plaatsen 1,44 groep 1, m2 bvo Totaal creche / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf 2,14 groep 2, m2 bvo Bibliotheek 0, m2 bvo 0, m2 bvo Museum 0, m2 bvo 0, m2 bvo Religiegebouw 0, m2 bvo 0, m2 bvo (*) gemiddeld CROW parkeerkencijfer voor centrum van matig stedelijk gebied Tabel 2 Parkeerkencijfers mogelijke maatschappelijke functies Vijzeltuin, zonder dubbelgebruik De CROW-kencijfers geven voor de functies arts/therapeut/ maatschap/kruisgebouw een parkeerbehoefte per behandelkamer en voor de functies verpleeghuis en ziekenhuis een parkeerbehoefte per bed. Op basis van kencijfers met betrekking tot de gemiddelde oppervlakte per behandelkamer/bed zijn de parkeerbehoefte cijfers per behandelkamer, dan wel per bed in tabel 2 omgerekend naar de parkeerbehoefte per 100 m2 bvo Toelichting parkeerbehoefte Crèche/ Peuterspeelzaal / Kinderdagverblijf Één van de mogelijke maatschappelijke functies is Crèche/ Peuterspeelzaal/Kinderdagverblijf. Wat betreft de parkeerbehoefte van een kinderdagverblijf geeft CROW een kencijfer voor de parkeerbehoefte van medewerkers (n.l. voor deze locatie gemiddeld 0,7 plaatsen per aanwezige medewerker) en een rekenregel voor het bepalen van het aantal benodigde parkeerplaatsen voor het ophalen en wegbrengen van de kinderen (Kiss en Ride plaatsen). Deze is toegepast in tabel 3. In bovenstaande berekening is uitgegaan van het maximaal aantal toegestane leerlingen per groep (bij 2 tot 4 jarigen is het wettelijk maximum 16).Verder is er vanuit gegaan dat 60% van de kinderen met de auto wordt gehaald en gebracht, het gemiddeld aantal kinderen per auto 1,33 (= reductiefactor 0,75) bedraagt en de gemiddelde parkeertijd 10 minuten. Voor de omrekening van de parkeerbehoefte per groep naar de parkeerbehoefte per 100 m2 bvo is uitgegaan van 88 m2 bvo per groep De parkeerbehoefte is hier berekend o.b.v. het Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

12 uitgangspunt van 5,5 m2 bvo per kind (3,5 m2 klasruimte per kind + 2 m2 per kind overige ruimte als gang, kantoor, etc.). Parkeerbehoefte kinderdagverblijf a. aantal kinderen per groep 16 b. aandeel kinderen dat per auto wordt gebracht 60% c. reductiefactor aantal kinderen per auto 0,75 d. reductiefactor parkeerduur (gemiddelde parkeerduur 10 min. per parkeerplaats) 0,2 Behoefte Kiss en Ride plaatsen per groep 1,44 Parkeerbehoefte per medewerker 0,70 Totaal parkeerbehoefte per groep 2,14 BVO per groep 88 Parkeerplaatsen per 100 m2 bvo 2,43 Tabel 3 Berekening parkeerbehoefte kinderdagverblijf Toegepaste parkeernorm voor berekening maximum parkeerbehoefte Om aan de bovenkant te zitten wat betreft parkeerbehoefte is voor het nog niet ingevulde deel met bestemming maatschappelijk of gemengd, gerekend met een 100% invulling met de maatschappelijke functies arts/therapeut/maatschappelijk werk/kruisgebouw/ polikliniek. Uitgaande van gemiddeld 60 m2 bvo per behandelkamer en het CROW kencijfer dat geldt voor dit type functies betekent dit 2,92 pp per 100m2 bvo 5. 5 NB in de rapportage aanvullende Berekening Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum de Vijzeltuin, Enkhuizen, ECORYS, Amsterdam dd. 8 september 2009 is uitgegaan van 3,05 pp per 100 m2 bvo voor de toen 1000m2 bvo niet gespecificeerde zorg. Dit zou een 100% invulling met kantoor met balie (met toepassing van een te hoog CROW kencijfer n.l. voor de schil/overloop in weinig stedelijke gebieden) betekenen. In het actuele programma is het aantal niet gespecificeerde m2 met bestemming gemengd of maatschappelijk meer dan 2 keer zo groot, als in de berekening van 8 september Een 100% invulling van alle m2 gemengd/maatschappelijk met kantoor met balie is niet reëel. Vandaar dat is uitgegaan van gemiddeld 2,92 pp per 100 m2 dwz. de parkeerbehoefte voor de functies arts/therapeut/ maatschappelijk werk/kruisgebouw/ polikliniek. Het verschil met het eerder gehanteerde kencijfer is overigens zeer gering. Het resultaat representeert nog steeds de bovengrens wat betreft de verwachte parkeerbehoefte. De gemeente is akkoord met toepassing van dit iets lagere kencijfer. Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

13 4 Parkeerbehoefte Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten bedraagt de maximale parkeerbehoefte respectievelijk 159 plaatsen zonder dubbelgebruik en 129 plaatsen met dubbelgebruik. Dit is inclusief bijzondere plaatsen (bijvoorbeeld gehandicapten circa 4 en mogelijk 1 of 2 artsenplaatsen). In tabel 4 en 5 vindt u de specificatie van de berekening van de maximale parkeerbehoefte zonder en met dubbelgebruik. De werkelijke parkeerbehoefte zal, omdat is uitgegaan van de maximale parkeernorm, in de praktijk lager uitkomen. Er is op basis van hetgeen nu ( ) bekend is van de toekomstige huurders/kopers (o.a. op basis van intentieverklaringen) ook een berekening gemaakt van de actuele parkeerbehoefte bij toepassing van de in tabel 2 weergegeven kencijfers. De parkeerbehoefte bedraagt op basis van hetgeen nu verwacht wordt ( ) respectievelijk 150 plaatsen zonder dubbelgebruik en 120 plaatsen met dubbelgebruik. Programma Parkeernormen Parkeerkeerbehoefte zonder dubbelgebruik Woningen aantal eenheid gem. per opmerking gem. nultredenwoningen 19 woningen 1,00 woning stadshuizen bestaand doelenlaantje 1 woningen 1,40 woning stadshuizen nieuwbouw doelenlaantje 2 woningen 1,40 woning kencijfer bepaald o.b.v. nadere analyse (gehanteerd is naar boven afgeronde gemiddelde tussen kencijfer 'aanleunwoning' en 'gewone' woning) 19,0 woning middencatagorie bezoek 0,3 pp per woning 1,4 woning middencatagorie bezoek 0,3 pp per woning 2,8 Sijbrandsplein 15 1 woning 2,00 woning 2 plaatsen geen dubbelgebruik 2,0 Zorgaanbod Psychogeriatische woningen (clusterwoningen) 46 woningen 0,30 woning o.b.v. nadere analyse parkeerbehoefte van dit type zorgvoorziening 13,8 Zusterhuis kelder m2 bvo Maximale norm maatschappelijke functie begane grond 96,56 m2 bvo 0, m2 bvo Dit wordt ondersteunende horeca; trekt geen extra bezoekersverkeer. Toegepast is kencijfer CROW exclusief bezoekersverkeer 0,5 1e verdieping 106,95 m2 bvo 2, m2 bvo Maximale norm maatschappelijke functie 3,1 zolder 53,48 m2 bvo 2, m2 bvo Maximale norm maatschappelijke functie 1,6 Ziekenhuis (incl. zuidelijke aanbouw) kelder m2 bvo 2, m2 bvo Maximale norm maatschappelijke functie 0,0 begane grond 863,04 m2 bvo 2, m2 bvo Maximale norm maatschappelijke functie 25,2 1e verdieping 759,24 m2 bvo 2, m2 bvo Maximale norm maatschappelijke functie 22,1 zolder 268,18 m2 bvo 2, m2 bvo Maximale norm maatschappelijke functie 7,8 Totaal functies Vijzeltuin 99 Openbare Parkeerplaatsen 60 Totaal functies Vijzeltuin 159 Tabel 4 Maximale parkeerbehoefte zonder dubbelgebruik Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

14 Tabel 5 Parkeerbehoefte met dubbelgebruik Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

15 5 Parkeercapaciteit Onder het zorgcomplex is ruimte voor een parkeergarage. In deze parkeergarage kunnen volgens de huidige ontwerptekeningen 104 parkeerplaatsen worden gerealiseerd (zie bijlage 3). Onder een deel van het appartementengebouw en het achtergelegen terrein kunnen 22 plaatsen worden gerealiseerd (om aan de veilige kant te zitten is uitgegaan van 19 plaatsen). Aan het Doelenlaantje is 1 parkeerplaats voorzien, aan de St. Nicolaasstraat 4 parkeerplaatsen en naast de woning aan het Sijbrandsplein 15: 2 parkeerplaatsen. Verder zullen op maaiveld nog circa 4 gehandicapten parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Het aantal realiseerbare parkeerplaatsen komt hiermee op 134 parkeerplaatsen. Dit is voldoende gezien de maximale parkeerbehoefte van 129 plaatsen (zie hoofdstuk 4). Locatie aantal Bij de 0-treden woningen 19 plaatsen Doelenlaantje 1 plaatsen Sint Nicolaas Straat 4 plaatsen Sijbrandsplein 15 2 plaatsen Gehandicapten-parkeerplaatsen maaiveld 4 plaatsen Garage 104 plaatsen Totaal 134 plaatsen Tabel 6 Minimaal aantal realiseerbare parkeerplaatsen Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

16 Bijlage 1: Parkeerreguleringsgebied Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

17 Bijlage 2: Samenvatting meetrapport Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

18 Bijlage 3: Realiseerbare plaatsen parkeergarage Vijzeltuin Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

19 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

20 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

21 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

Parkeernormen naar categorie

Parkeernormen naar categorie en naar categorie Uitgangspunt Het in de parkeernormen aangegeven aandeel voor moet altijd toegankelijk en beschikbaar zijn en blijven ten behoeve van het parkeren van van het betreffende object. Het is

Nadere informatie

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011 Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 211 versie gebaseerd op huidige stand van het plan volgens normering gemeente Leusden EXCLUSIEF Hamersveld: Voorziet volledig in

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeernormen in bestemmingsplannen

Parkeernormen in bestemmingsplannen Parkeernormen in bestemmingsplannen 1 Inleiding Bij het opstellen van bestemmingsplannen en de bouwverordening worden parkeernormen gehanteerd als norm voor het minimum aantal te realiseren parkeerplaatsen

Nadere informatie

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. Memo : Parkeren Inter Chalet Horst Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers Ter attentie van Projectnummer : Pieter Maessen : 211x05595 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Voorgeschiedenis Het oorspronkelijke bestemmingsplan Bijenkorf ging uit van een berekening van de parkeerbehoefte volgens de op dat moment geldende

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf :

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Memo Datum : 18 september 2012 Bestemd voor : Staetendam Invest B.V. Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Projectnummer : 20100157-00 Betreft : Parkeerbalans Leisure Centre Inleiding De toekomstige ontwikkeling

Nadere informatie

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o.

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o. BESTEMMINGSPLAN NOORDERHAVEN PARKEERNORMEN In tabel 1 is per functie een parkeernorm opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op de landelijke parkeerkencijfers die door het kenniscentrum CROW uit (literatuur)onderzoek

Nadere informatie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie Memo Aan: Bob Konings Van: Bas Kippers Datum: 12 september 2012 Kenmerk: 12ini02306 Onderwerp: Parkeerbalans Fabrieksterrein in het Industriepark Gemeentelijke parkeernorm Het Fabrieksterrein (bijlage

Nadere informatie

Tot een parkeerplaats bij woningen, bedoeld in deze parkeernomen wordt verstaan:

Tot een parkeerplaats bij woningen, bedoeld in deze parkeernomen wordt verstaan: Parkeernormen 1 Parkeren personenauto s 1.1 Bruikbaarheid parkeerplaats Tot een parkeerplaats bedoeld in deze parkeernormen wordt verstaan: bij haaks parkeren: een verhard vak van ten minste 5,00 meter

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht en het bestemmingsplan Stadscentrum 2008; overwegende dat de raad

Nadere informatie

Bijlage 2: Parkeernormen 2011 (auto)

Bijlage 2: Parkeernormen 2011 (auto) Bijlage 2: Parkeernormen 2011 (auto) De typologie die het CROW aanhoudt (duur, midden en goedkoop) is te vaag en dient geconcretiseerd te worden. Hiervoor zijn de bedragen aangehouden uit de Provinciale

Nadere informatie

Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water

Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water 2 bestemmingsplan "Elsweide - Over het Lange Water " (vastgesteld) Regels bestemmingsplan "Elsweide - Over het Lange Water" (vastgesteld) 3 4 bestemmingsplan

Nadere informatie

1 Parkeernorm. 1.1 Gebiedsindeling

1 Parkeernorm. 1.1 Gebiedsindeling 1 Parkeernorm In dit hoofdstuk zijn de tabellen opgenomen waarin wordt aangegeven welke parkeernorm voor welke functie van toepassing is. Er wordt gewerkt met een minimum en een maximum norm. De minimale

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie.

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 3 Algemeen... 3 Autoparkeren...

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 12 MEI 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan 75

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Betreft Berekening en beoordeling van verkeersgeneratie en parkeerberekening zuidelijke bouwstrook Wageningen Campus (De Goor) 1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk

Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk 1. Woningen Wonen eenheid centrum overloopgebied rest bebouwde kom totaal privé bezoekers totaal privé bezoekers totaal privé bezoekers Woningen duur pp/woning 1,5

Nadere informatie

Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de fietsparkeerbehoefte.

Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de fietsparkeerbehoefte. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Hoogte van de parkeernormen

Hoogte van de parkeernormen Inleiding Het aantal parkeerplaatsen dat ten behoeve van een te ontwikkelen functie of gebied dient te worden gerealiseerd, wordt bepaald aan de hand van parkeernormen. Een parkeernorm geeft het aantal

Nadere informatie

1 Inleiding. Reëel parkeer. arkeerkencijfer. 1.1 Aanleiding en vraag. Van Riezen & Partners. 24 april 2014 VRP023/Nbc/0090.

1 Inleiding. Reëel parkeer. arkeerkencijfer. 1.1 Aanleiding en vraag. Van Riezen & Partners. 24 april 2014 VRP023/Nbc/0090. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Overzicht parkeernormen

Overzicht parkeernormen Overzicht parkeernormen Bouwmarkt Min Gem Max Min Gem Max Min Gem Max Min Gem Max 87% Zeer sterk stedelijk - - - 1,2 1,45 1,7 1,7 1,95 2,2 2,2 2,45 2,7 Niet stedelijk - - - - - -- - - 2,6 2,2 2,45 2,7

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 78 Bijlage 5 Nota Parkeeren Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011 Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Deze nota vervangt paragraag 3.2 van het Integraal Parkeerbeleidsplan

Nadere informatie

Bijlage 1. Parkeren. Wonen. Parkeernormen. Functie centrum schil rest bbk bezoek. woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32

Bijlage 1. Parkeren. Wonen. Parkeernormen. Functie centrum schil rest bbk bezoek. woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32 Bijlage 1 Parkeren Wonen woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32 woning midden > 350 m3 maar < 450 m3 woning 1,38 1,60 1,81 0,32 woning klein < 350 m3 woning 1,17 1,38 1,49 0,32 appartement groot

Nadere informatie

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Kapelle. Woonzorgcomplex Wemeldinge. Parkeeronderzoek 130183.009393.00 27-11-2013. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Kapelle Woonzorgcomplex Wemeldinge Parkeeronderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 130183.009393.00 27-11-2013 projectleider: ing. J.A. van Broekhoven opdrachtgever: PMB Marsaki b.v. auteur(s):

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat Hooikade 13 Postbus 2873 2601 CW Delft tel. 015 2147899 memo Aan C.c. Van Betreft : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Volkskrantgebouw. Onderzoeksopzet. Job Heimans. 19 januari 2012 HMS001/Bkd

1 Inleiding. Parkeerbalans Volkskrantgebouw. Onderzoeksopzet. Job Heimans. 19 januari 2012 HMS001/Bkd Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Zorgcluster De Volgerlanden

Zorgcluster De Volgerlanden Zorgcluster De Volgerlanden Verkeersgeneratie en parkeren Projectorganisatie De Volgerlanden Maart 2010 Definitief Zorgcluster De Volgerlanden Verkeersgeneratie en parkeren dossier : C5394-01.002 registratienummer

Nadere informatie

Bijlage 5 Parkeernormen

Bijlage 5 Parkeernormen Bijlage 5 Parkeernormen In onderstaande tabel zijn de parkeernormen voor de kom van Bathmen opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt in functies en bruto vloer oppervlak (BVO). Tabel parkeernormen functie

Nadere informatie

Viodomes. Toetsing bouwplan Nieuw Mariënpark Actualisatie

Viodomes. Toetsing bouwplan Nieuw Mariënpark Actualisatie Viodomes Toetsing bouwplan Nieuw Mariënpark Actualisatie Viodomes Toetsing bouwplan Nieuw Mariënpark Actualisatie Datum 4 april 2011 Kenmerk VID001/Bkc/0003 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD

PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD PARKEERBALANS BUITENCENTRUM VELUWE NOORD STAATSBOSBEHEER BUITENZAKEN 22 januari 2014 076527874:0.2 Definitief D01011.000809.01000 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 3

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren

1 Inleiding. 2 Initiatief. Verkeerstoets Tetterodegebouw. Afima BV. Actualisering verkeersproductie en attractie en parkeren Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad Notitie Aan: Van: - Gemeente Loenen - Handelsmaatschappij Spruijt Breukelen B.V. SAB Amsterdam BV, Contactpersoon: dhr. E. de Bos datum: 22-03-2010 betreft: Parkeren op locatie Kroon in Loenen aan de Vecht

Nadere informatie

Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven

Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven Nota Parkeernormen gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer en openbare ruimte Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding voor nieuwe parkeernormen 2 1.2 Wat is een parkeernorm? 2 1.3 Juridische

Nadere informatie

Centrumplan Oosterhaar

Centrumplan Oosterhaar Centrumplan Oosterhaar Verkeerskundige aspecten Gemeente Haren Grontmij Nederland B.V. Haren, 8 oktober 2010 Verantwoording Titel : Centrumplan Oosterhaar Subtitel : Verkeerskundige aspecten Projectnummer

Nadere informatie

: Quick Scan verkeerskundige aspecten permanente bewoning bungalowpark Stille Wille Oirschot

: Quick Scan verkeerskundige aspecten permanente bewoning bungalowpark Stille Wille Oirschot bal Memo : Quick Scan verkeerskundige aspecten permanente bewoning bungalowpark Stille Wille Oirschot Datum : 27 januari 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x08052 Opgesteld door : Arjan ter Haar

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n

B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n B e r e k e n i n g v e r k e e r s t o e d e l i n g e n p a r k e e r b e h o e f t e W e- r e l d b a z a r t e W i n s c h o t e n figuur 1 f i g u u r 2 V e r k e e r s t o e d e l i n g I n l e i

Nadere informatie

Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009

Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009 Beleidsregels parkeernormen Hilversum 2009 Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelet op de Gemeentewet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo ), de Woningwet, de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

Zaaknummer. Casenummer

Zaaknummer. Casenummer Besluitformulier Afdeling Auteur Toestelnummer Datum Onderwerp Ruimte I.Van Dijk 876 30 april 2015 Evaluatie blauwe zone en parkeermaatregelen Registratie nummer Geweststrook Zaaknummer : _ : _ Gemeente

Nadere informatie

Verkeersonderzoek bestemmingsplan De Karavaan. Gemeente Maarssen

Verkeersonderzoek bestemmingsplan De Karavaan. Gemeente Maarssen Verkeersonderzoek bestemmingsplan De Karavaan Gemeente Maarssen Verkeersonderzoek bestemmingsplan De Karavaan Gemeente Maarssen Delft, 22 oktober 2010 Versie definitief projectteam: ir. E.R. Hooglander,

Nadere informatie

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn

Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen. gemeente. Alphen aan den Rijn Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 gemeente Alphen aan den Rijn 1 Inhoud Nut en noodzaak-... 3 1. Inleiding.... 3 2. Uitgangspunten.... 3 3. Aanleiding... 4 A. Parkeervoorzieningen auto...

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland

Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland Nota parkeernormen Gemeente Lansingerland projectnummer 26830.00.00 opdrachtgever Gemeente Lansingerland contactpersoon Dhr. R. van Noortwijk projectleiding Dhr. P. Veenbrink corsa nr. T14.06812 SOAB Breda,

Nadere informatie

Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel

Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel 2013 Parkeerbeleidsnota Gemert-Bakel Versie 4 Definitief Vastgesteld door de gemeenteraad van Gemeente Gemert-Bakel 21-11-2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Visie... 1 2. Beleid in hoofdlijnen...

Nadere informatie

Nota Bouwen en Parkeren 2011-2016

Nota Bouwen en Parkeren 2011-2016 Nota Bouwen & Parkeren 2011-2016 Inleiding Parkeerdruk en parkeeroverlast behoren tot de meest voorkomende klachten van bewoners in Den Helder. De mate waarin de overlast wordt ervaren verschilt per wijk,

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

nota parkeernormering

nota parkeernormering nota parkeernormering Gemeente Hardenberg afdeling Infrastructuur en Gebouwen sectie Verkeer en Vervoer versie 12 april 2007 1. inleiding Bij alle nieuw- of verbouwprojecten van woningen, winkels, bedrijven,

Nadere informatie

Parkeernormen auto per functie per stedelijke zone

Parkeernormen auto per functie per stedelijke zone Deze parkeernormen zijn vastgesteld in de 'Nota Parkeernormen Deventer 2013, auto en fiets' op 02 oktober 2013. Voor toepassing van de normen zie: 'Beleidsregel parkeernormen Deventer 2013'. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse

Parkeerbalans. Hotelontwikkling. De Smid Epse Parkeerbalans Hotelontwikkling De Smid Epse 1. INLEIDING is voornemens om langs de Deventerweg, ter plaatse van het huidige restaurant De Smid een hotelontwikkeling tot stand te brengen. In deze notitie

Nadere informatie

Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat

Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat Raadsvoorstel Ingevuld besluit Agendapunt: 07 Onderwerp randvoorwaarden en uitgangspunten hoek Tilburgseweg / Kalverstraat Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 27 september 2013 29

Nadere informatie

Nr Onderwerp Steenhoek Bremlaan Naast De Del 2. 2.824 m2 Circa 10.000 m2 Circa 6.000 m2

Nr Onderwerp Steenhoek Bremlaan Naast De Del 2. 2.824 m2 Circa 10.000 m2 Circa 6.000 m2 1 Beschikbaar grondoppervlak in m2 2 Gewenst bruto oppervlakte incl. parkeren op eigen terrein 2.824 m2 Circa 10.000 m2 Circa 6.000 m2 Passend binnen bouwblok bestemmingsplan, met uitzondering van parkeren

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Gemeente Asten

Nota Parkeernormen Gemeente Asten Nota Parkeernormen Gemeente Asten 2011 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 20 december 2011 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPPENLIJST... 4 2. INLEIDING... 6 2.1 AANLEIDING... 6 2.2 ACHTERGROND... 6 2.3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1

Verkeerscirculatie en parkeerbalans 20100157-00 Staetendam Invest B.V. 28 juni 2010 Breda blad 1 Breda blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 2 VERKEERSCIRCULATIE OP EIGEN TERREIN 3 2.1 Kemerken interne verkeerscirculatie 3 2.2 Toetsing interne verkeerscirculatie 3 2.3 Conclusie 4 3 PARKEERBALANS 5 3.1

Nadere informatie

Bijlagen Nota Parkeernormen

Bijlagen Nota Parkeernormen Bijlagen Nota Parkeernormen Bijlage 1. Verklarende woordenlijst 2 Bijlage 2. Literatuurlijst 3 Bijlage 3. Tekst uit de Parkeernota over parkeernorm 4 Bijlage 4 Overzicht fietsparkeernormen 5 Bijlage 5.

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Bankras en Kostverloren, Kostverlorenhof 2

Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Bankras en Kostverloren, Kostverlorenhof 2 Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording van zienswijzen Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Bankras en Kostverloren, Kostverlorenhof 2 Amstelveen, december

Nadere informatie

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012

Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 Werkdocument Hotel t Koningsbed Versie 16 mei 2012 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Hotel Het Koningsbed is gelegen aan de Prinsenlaan te Groenekan. Het is een van oorsprong agrarisch bedrijf, waar enkele jaren

Nadere informatie

Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid

Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid St Anna, Nijmegen Opdrachtgever: gemeente Nijmegen Amsterdam, augustus 2014 Draagvlak onderzoek Parkeerbeleid St Anna, Nijmegen Opdrachtgever: gemeente Nijmegen Arvid Toes Marco Martens Amsterdam, augustus

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl Parkeren in binnensteden Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl www.goudappel.nl 1 Goudappel Coffeng Parkeren & Locatieontwikkeling Projectontwikkelaars, retailers, luchthavens,

Nadere informatie

Nota parkeernormen Evaluatie en aanscherping

Nota parkeernormen Evaluatie en aanscherping Nota parkeernormen Evaluatie en aanscherping Vastgesteld door de gemeenteraad, 31 oktober 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Trends 5 1.3 Doelstelling 6 1.4 Leeswijzer 6 2. Evaluatie

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Uitgangspunten

1. Aanleiding. 2. Uitgangspunten 1. Aanleiding Door het parkeren nadrukkelijk te toetsen en de juiste parkeernorm zo vroeg mogelijk in het planproces te bepalen wordt parkeeroverlast voorkomen en wordt de verkeersveiligheid verbeterd.

Nadere informatie

Mercurius, Herikerbergweg 145-179, Amsterdam. Projectinformatie. Mercurius Herikerbergweg 145-179, Amsterdam

Mercurius, Herikerbergweg 145-179, Amsterdam. Projectinformatie. Mercurius Herikerbergweg 145-179, Amsterdam Projectinformatie Mercurius Herikerbergweg 145-179, Object Mercurius, Herikerbergweg 145-179, 1101 CN in Zuidoost. Locatie Mercurius is gelegen in het midden van het hoogwaardige kantorenpark Plaza ArenA

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie

Bijlage 4: Overzicht parkeernormen Roermond

Bijlage 4: Overzicht parkeernormen Roermond Bijlage 4: Overzicht parkeernormen Roermond Per functie en per zone is de parkeernorm weergegeven in aantallen parkeerplaatsen. WONEN (inclusief bezoekers) Type Eenheid Centrum Schil Rest Grondgebonden

Nadere informatie

Nota Parkeernormen. gemeente Uitgeest

Nota Parkeernormen. gemeente Uitgeest Nota Parkeernormen gemeente Uitgeest int13.2400 Afdeling Ruimte augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Juridisch kader... 4 3. Parkeernormen Uitgeest... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Categorieën...

Nadere informatie

SAB Arnhem. Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept

SAB Arnhem. Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept SAB Arnhem Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept SAB Arnhem Beoordeling parkeer- en verkeerssituatie 'Schoollocaties Veeneslagen' Concept Datum 13 november 2009

Nadere informatie

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 september 2014) 1 september 2014) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 5 1.1

Nadere informatie

Bijlage 7 Analyse verkeersgeneratie

Bijlage 7 Analyse verkeersgeneratie Bijlage 7 Analyse verkeersgeneratie nieuwe ontwikkelingen De nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied genereren verkeer. In deze paragraaf wordt de verkeersgeneratie per ontwikkeling beschreven. Steeds

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem

Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Factsheet Capaciteit en parkeerdruk Gemeente Haarlem Colofon Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Rapport: Factsheet parkeerdruk Zone C Haarlem, juni 2015 Versie: 274.15.1.1.2 Datum: 17 september 2015 Auteur:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Planlocatie 1 1.2.1. Huidige situatie 1 1.2.2. Toekomstige situatie 2 1.3. Werkwijze 3 1.4. Leeswijzer 3 2. VERKEERSAANTREKKENDE WERKING 4 2.1.

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Op 5 minuten loopafstand van station Almere Centrum en 8 minuten auto rijden van afrit 3 Almere Stad West van de A6.

Op 5 minuten loopafstand van station Almere Centrum en 8 minuten auto rijden van afrit 3 Almere Stad West van de A6. Op de hoek van de Grote Markt is dit object op de 1 e verdieping met een VVO van ca. 325m 2 beschikbaar voor verhuur. Door de centrale ligging aan de Grote Markt is het object zeer geschikt voor horeca

Nadere informatie

Nota Parkeernormen Gemeente Druten

Nota Parkeernormen Gemeente Druten Pagina 1 van 14 Nota Parkeernormen Gemeente Druten Colofon Titel: Vastgesteld door: Vastgesteld op: Nota parkeernormen Gemeente Druten Gemeenteraad Pagina 2 van 14 1. Inleiding In juli 2006 heeft het college

Nadere informatie

Dutch HealthTec Academy te Utrecht

Dutch HealthTec Academy te Utrecht Dutch HealthTec Academy te Utrecht Verkeer en parkeren Opdrachtgever : Kroon Group Kenmerk : R037339abA0.mhr Datum : 8 februari 2010 Auteur : mw. M.I. Huizer MSc dhr. ing. I.T.G.M. Martens Inhoudsopgave

Nadere informatie