Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen"

Transcriptie

1 Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen ECORYS Transport en Mobiliteit Rob Jeuring Amsterdam, 3 september 2010 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 4 1 Inleiding 6 2 Actuele Programma 7 3 Gehanteerde Parkeerkencijfers In voldoende mate compenseren van de 60 vervallen parkeerplaatsen Minimum of gemiddelde norm Bereikbaarheid fiets/openbaar vervoer Parkeersituatie Resultaat beoordeling minimum of gemiddelde norm Parkeernormen voor functies waarin de CROW- kencijfers niet voorzien Nultredenwoningen Psychogeriatrische woningen Sijbrandsplein Begane grond Zusterhuis Overige niet gespecifeerde m2 met bestemming Maatschappelijk of Gemengd Toelichting parkeerbehoefte Crèche/ Peuterspeelzaal / Kinderdagverblijf Toegepaste parkeernorm voor berekening maximum parkeerbehoefte 12 4 Parkeerbehoefte 13 5 Parkeercapaciteit 15 Bijlage 1: Parkeerreguleringsgebied 16 Bijlage 2: Samenvatting meetrapport Bijlage 3: Realiseerbare plaatsen parkeergarage Vijzeltuin 18 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

3 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein TX Amsterdam T F E W K.v.K. nr Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

4 Samenvatting en conclusies Er is een programma ontwikkeld voor de herontwikkeling (uitbreiding en vernieuwing) van het Sociaal Medisch Centrum de Vijzeltuin in de binnenstad van Enkhuizen. De gemeente staat positief ten opzichte van de plannen. Wel heeft zij als voorwaarde gesteld dat er ten behoeve van de nieuwe functie voldoende parkeerplaatsen (volgens CROW kencijfers 2004) worden gerealiseerd. Ook dienen de te vervallen 60 openbare parkeerplaatsen voor de hoofdingang in voldoende mate te worden gecompenseerd. Ten behoeve van het bestemmingsplan is een parkeerbehoefte berekening gemaakt uitgaande van onderstaand actuele programma, januari Nieuwe functies opmerking Woningen nultredenwoningen 19 woningen bestemming wonen stadshuizen bestaand doelenlaantje 1 woningen bestemming wonen stadshuizen nieuwbouw doelenlaantje 2 woningen bestemming wonen Sijbrandsplein 15 1 woning bestemming wonen Zorgaanbod Psychogeriatische woningen (clusterwoningen) 46 woningen bestemming maatschappelijk Zusterhuis (totaal 417,41 m2 bvo) kelder 106,95 m2 bvo begane grond 96,56 m2 bvo bestemming maatschappelijk; niet gespecificeerd niet bruikbaar voor vestiging van een functie ondersteunende horeca: trekt geen extra bezoekers verkeer 1e verdieping 106,95 m2 bvo bestemming maatschappelijk; niet gespecificeerd bestemming maatschappelijk; niet gespecificeerd zolder 106,95 m2 bvo slechts 50% vd opp. effectief bruikbaar Ziekenhuis (totaal 2286,93 m2 bvo) kelder 128,29 m2 bvo bestemming gemengd; niet gespecificeerd niet bruikbaar voor vestiging van een functie begane grond 863,04 m2 bvo bestemming gemengd; niet gespecificeerd 1e verdieping 759,24 m2 bvo bestemming gemengd; niet gespecificeerd zolder 536,36 m2 bvo Tabel Actueel Maximaal Programma Vijzeltuin bestemming gemengd; niet gespecificeerd slechts 50% vd opp. effectief bruikbaar Bij de parkeerbehoefte berekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Van de circa 60 vervallen parkeerplaatsen voor de hoofdingang dienen er overdag 30 te worden gecompenseerd. Voor de avonduren en de weekenden betekent dit overigens dat dan minimaal 60 plaatsen worden gecompenseerd, omdat dan de parkeerbehoefte van de Vijzeltuinfuncties laag is. Enkhuizen behoort conform de bij de CROW parkeerkencijfers gehanteerde gebiedsindeling tot de categorie matig stedelijk. Derhalve zijn de CROW parkeerkencijfers behorende bij dit gebiedstype toegepast. 1 parkeerplaats per nultreden woning, geen dubbelgebruik. Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

5 0,3 parkeerplaatsen per psychogeriatrische (cluster-) woning ten behoeve van personeel en bezoek. 2 parkeerplaatsen ten behoeve van Sijbrandsplein 15, geen dubbelgebruik. Ondersteunde horeca op de begane grond van het Zusterhuis, die afgezien van het personeel geen extra bezoekersverkeer zal aantrekken. Voor het overige nog niet gespecificeerde bruikbare bruto vloeroppervlak met bestemming maatschappelijk of gemengd is uitgegaan van een 100% invulling met de maatschappelijke functies arts/therapeut/maatschappelijk werk/kruisgebouw/ polikliniek. Hiervoor geldt een parkeernorm van 2,92 per 100 m2 bvo. Voor overige functies die vallen binnen de categorie maatschappelijk geldt een lagere parkeernorm. Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten bedraagt de maximale parkeerplaatsbehoefte 159 plaatsen zonder dubbelgebruik en 129 plaatsen met dubbelgebruik. Dit is inclusief bijzondere plaatsen (bijvoorbeeld gehandicapten circa 4 en mogelijk 1 of 2 artsenplaatsen). De werkelijke parkeerbehoefte zal in de praktijk lager uitkomen. Er is op basis van hetgeen nu bekend is van de toekomstige huurders/kopers (o.a. op basis van intentieverklaringen) ook een berekening gemaakt van de parkeerbehoefte bij toepassing van de voor de betreffende typen maatschappelijke functies geldende normen. De parkeerbehoefte bedraagt op basis van hetgeen nu ( ) verwacht wordt respectievelijk 150 plaatsen zonder dubbelgebruik en 120 plaatsen met dubbelgebruik. Het aantal realiseerbare parkeerplaatsen bedraagt 134 parkeerplaatsen. Dit is voldoende gezien de maximale parkeerbehoefte van 129 plaatsen. Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

6 1 Inleiding Er is een programma ontwikkeld voor de herontwikkeling (uitbreiding en vernieuwing) van het Sociaal Medisch Centrum de Vijzeltuin in de binnenstad van Enkhuizen. De gemeente staat positief ten opzichte van de plannen. Wel heeft zij als voorwaarde gesteld dat er ten behoeve van de nieuwe functie voldoende parkeerplaatsen (volgens CROW kencijfers 2004) worden gerealiseerd. Ook dienen de te vervallen 60 openbare parkeerplaatsen voor de hoofdingang in voldoende mate te worden gecompenseerd. In 2008 en 2009 zijn door ECORYS parkeerbehoefteberekeningen gemaakt. In deze rapportage zal - na een korte terugblik op deze 2 eerdere parkeerbehoefte berekeningen een toelichting worden gegeven op de geactualiseerde parkeerbehoefte berekening, gebaseerd op het nu meest actuele programma (januari 2010). Parkeerbehoefte berekening 2008 Najaar 2008 is door ECORYS op basis van het toen verwachte programma voor de Vijzeltuin een parkeerbehoefte berekening gemaakt 1. Toegepast is het gemiddelde CROW kencijfer voor matig stedelijke gebieden. Voor de nultredenwoningen en de psychogeriatrische woningen zijn o.b.v. aanvullende informatie specifieke kencijfers gehanteerd. De maximale parkeerbehoefte bedroeg bij dat programma 139 parkeerplaatsen. Parkeerbehoefte berekening 2009 In september 2009 is de parkeerbehoefteberekening geactualiseerd op basis van de bijgestelde verwachting m.b.t. de invulling van het programma 2. Bij deze berekening is uitgegaan van de totale parkeerbehoefte van de volgende functies: A. Bestaande functies (parkeerbehoefte 51 parkeerplaatsen): De Omring Verloskundige praktijk Westfriesgasthuis polikliniek Beter Horen Behandelkamer (GGZ etc.) Fysiotherapie WFG Sijbrandplein 15 Kringloopwinkeltje B. Nieuwe functies (parkeerbehoefte 68 parkeerplaatsen): 48 psychogeriatrische woningen 24 nultredenwoningen, 1000 m2 bvo zorgfuncties (dit laatste type functie niet verder gespecificeerd) C. Te compenseren parkeerplaatsen (30 parkeerplaatsen) De berekende maximale parkeerbehoefte bedroeg bij dat programma 149 parkeerplaatsen. Er was hier echter sprake van een dubbeltelling. Alleen de nieuwe functies (B) en de te compenseren parkeerplaatsen (C) hadden moeten worden meegerekend. De berekende parkeerbehoefte in 2009 was derhalve te hoog. 1 Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin Enkhuizen, ECORYS, Amsterdam 11 november Aanvullende Berekening Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum de Vijzeltuin, Enkhuizen, ECORYS, Amsterdam 8 september 2009 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

7 2 Actuele Programma Ten behoeve van het bestemmingsplan is nu een geactualiseerde parkeerbehoefte berekening gemaakt uitgaande van het onderstaande actuele programma (zie ook bijlage 2 voor metrages ziekenhuis en zusterhuis). Nieuwe functies opmerking Woningen nultredenwoningen 19 woningen bestemming wonen stadshuizen bestaand doelenlaantje 1 woningen bestemming wonen stadshuizen nieuwbouw doelenlaantje 2 woningen bestemming wonen Sijbrandsplein 15 1 woning bestemming wonen Zorgaanbod Psychogeriatische woningen (clusterwoningen) 46 woningen bestemming maatschappelijk Zusterhuis (totaal 417,41 m2 bvo) kelder 106,95 m2 bvo begane grond 96,56 m2 bvo bestemming maatschappelijk; niet gespecificeerd niet bruikbaar voor vestiging van een functie ondersteunende horeca: trekt geen extra bezoekers verkeer 1e verdieping 106,95 m2 bvo bestemming maatschappelijk; niet gespecificeerd bestemming maatschappelijk; niet gespecificeerd zolder 106,95 m2 bvo slechts 50% vd opp. effectief bruikbaar Ziekenhuis (totaal 2286,93 m2 bvo) kelder 128,29 m2 bvo bestemming gemengd; niet gespecificeerd niet bruikbaar voor vestiging van een functie begane grond 863,04 m2 bvo bestemming gemengd; niet gespecificeerd 1e verdieping 759,24 m2 bvo bestemming gemengd; niet gespecificeerd zolder 536,36 m2 bvo Tabel 1 Actueel Maximaal Programma Vijzeltuin bestemming gemengd; niet gespecificeerd slechts 50% vd opp. effectief bruikbaar In de huidige parkeerbehoefte berekening is wat betreft het zorgaanbod niet uitgegaan van de parkeerbehoefte voor de bestaande zorgfuncties en daarbovenop de parkeerbehoefte van aanvullend te realiseren zorgfuncties. Er is alleen uitgegaan van de parkeerbehoefte van de in de bovenstaande tabel weergegeven nieuwe functies en de te compenseren parkeerplaatsen. Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

8 3 Gehanteerde Parkeerkencijfers Bureau Goudapppel Coffeng heeft in 2007 m.b.v. de CROW kencijfers een parkeerbehoefte berekening gemaakt voor het toenmalig voorgestelde programma voor de Vijzeltuin. Naar aanleiding hiervan is er overleg geweest tussen ECORYS, Bureau Goudappel Coffeng en de verkeerskundige van de gemeente Enkhuizen over de te hanteren parkeerkencijfers. Ten eerste omdat niet voor alle hier geplande functies CROW parkeerkencijfers voorhanden zijn. Ten tweede om te overleggen over de vraag of hier de minimum of gemiddelde bandbreedte gehanteerd moet worden. Tenslotte om te bepalen hoeveel van de te vervallen 60 parkeerplaatsen gecompenseerd moeten worden. 3.1 In voldoende mate compenseren van de 60 vervallen parkeerplaatsen Uit een recente telling blijkt dat op een dinsdagochtend (9 maart 2010) rond 11.00u op het P- terrein Vijzelstraat circa 12 plaatsen beschikbaar zijn en rond de 45 bezet. Een deel van deze 45 parkeerders betreft bezoekers/werknemers van het Medisch Centrum. Om aan de veilige kant te zitten is in overleg met bureau Goudappel, de verkeerskundige van de gemeente Enkhuizen en ECORYS (najaar 2008) afgesproken dat er van kan worden uitgegaan dat in de huidige situatie overdag maximaal 30 plaatsen worden gebruikt door anderen dan bezoekers of medewerkers van het Medisch Centrum. Dat wil zeggen dat er voor de te vervallen 60 plaatsen, doordeweeks overdag 30 plaatsen dienen te worden gecompenseerd ten behoeve van winkelend publiek en omwonenden. s Avonds en in het weekend is de parkeerbehoefte van de Vijzeltuin functies lager en van omwonenden en winkelpubliek hoger. In de parkeerbehoefte berekening is er vanuit gegaan dat de parkeerbehoefte van bewoners en winkelpubliek doordeweeks s avonds 60 plaatsen bedraagt. Ook bij dat uitgangspunt is er in de avonduren/weekend capaciteit over. Anders gezegd in de avonduren en in het weekend worden minimaal 60 plaatsen gecompenseerd. 3.2 Minimum of gemiddelde norm Om te bepalen of de gemiddelde, dan wel de minimum bandbreedte van de CROW-kencijfers gehanteerd moet worden, is gekeken naar de bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer (d.w.z. de alternatieven voor autogebruik) en de parkeersituatie in de directe omgeving Bereikbaarheid fiets/openbaar vervoer De bereikbaarheid per fiets is goed: De afstand tussen herkomst en bestemming binnen Enkhuizen bedraagt minder dan 3 kilometer. Oftewel alle inwoners van Enkhuizen wonen op fiets-/ loopafstand. De OV bereikbaarheid vanaf het station (buslijn 38, ½ uurs-frequentie, goede aansluiting op de trein ) is vrij goed. De OV bereikbaarheid vanuit de regio met het streekvervoer is matig. Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

9 3.2.2 Parkeersituatie De parkeerdruk in het centrum is doordeweeks overdag (= piekbehoefte bij de Vijzeltuin) niet extreem hoog. In 2003 bedroeg de parkeerdruk in het centrum op vrijdag rond 11.00u 75% 3 ; Tijdens een recente telling op dinsdagochtend 9 maart 2010 lag de parkeerdruk in het centrum rond 11.00u nog iets lager n.l. circa 61% 4. De gemeente Enkhuizen kent in het centrum vergunning parkeren en blauwe zones (zie ook bijlage 1). In het reguleringsgebied wordt aan bewoners en bedrijven in het reguleringsgebied geen vergunning voor de 1e auto verstrekt indien zij kunnen beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein. Medewerkers van de Vijzeltuin komen daarom niet voor een vergunning op straat in aanmerking. Er zijn echter nog voldoende niet gereguleerde plaatsen op straat op loopafstand Resultaat beoordeling minimum of gemiddelde norm Afgesproken is om - ondanks dat veel bezoekers en medewerkers van de toekomstige functies naar verwachting op korte afstand (fietsafstand) wonen - voor de zekerheid uit te gaan van de gemiddelde norm zoals die geldt voor matig stedelijke gebieden. Dit om te voorkomen dat bezoekers, bewoners of medewerkers elders op straat gaan parkeren. 3.3 Parkeernormen voor functies waarin de CROW- kencijfers niet voorzien In het programma zijn functies opgenomen, waarin de CROW-kencijfers niet voorzien. Verder is de concrete invulling met functies in het deel met bestemming maatschappelijk of gemengd nog deels onbekend. Er is geen algemeen CROW-kencijfer voor een functie maatschappelijk of gemengd. Hieronder is aangegeven hoe met deze zaken in de parkeerbehoefte berekening is omgegaan Nultredenwoningen Voor de nultreden woningen is voor elke woning 1 plaats beschikbaar, deze zullen niet worden dubbelgebruikt. Bezoek zal voornamelijk s avonds en in het weekend komen. In die periode is de parkeerbehoefte van de Vijzeltuin functies lager dan de beschikbare capaciteit. In overleg met bureau Goudappel, de verkeerskundige van de gemeente Enkhuizen en ECORYS (najaar 2008) is afgesproken uit te gaan van 1 plaats per nultreden woning en geen dubbelgebruik. Dit is iets hoger dan het gemiddelde tussen het kencijfer voor een aanleunwoning (=gemiddeld 0,45) en een gewone woning (=1,4) Psychogeriatrische woningen Voor psychogeriatrische woningen (1 cliënt per woning, de cliënten hebben geen auto) is geen CROW kencijfer beschikbaar. Het is een ander type functie dan een aanleunwoning.. 3 Beleidskader Parkeren Enkhuizen, XTNT, Concept, 21 april Uitvoering Mechanische Verkeerstellingen & Parkeerdrukmeting, Unihorn BV in opdracht van de gemeente Enkhuizen, 2010 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

10 Nadere informatie leert dat er op een groep van 6 cliënten circa 1 verzorgende aanwezig is. Op een groep van 46 zijn dit circa 8 verzorgenden. Naast de persoon op de groep zijn er in het gebouw ook altijd ondersteuners/behandelaars aanwezig. Op een groep van 46 plaatsen kan uitgegaan worden van 4 personeelsleden met ondersteunende/behandelende taken. Totaal betekent dit dat bij 46 psychogeriatrische woningen maximaal 12 medewerkers tegelijk aanwezig zijn. In overleg met bureau Goudappel, de verkeerskundige van de gemeente Enkhuizen en ECORYS is afgesproken uit te gaan van 0,3 parkeerplaatsen per woning. Bij 46 psychogeriatrische woningen betekent dit 14 parkeerplaatsen. Omdat niet alle medewerkers met de auto zullen komen en bezoek voornamelijk s avond en in het weekend komt (er zijn s avonds en in het weekeinde voldoende vrije plaatsen voor bezoek) is 14 parkeerplaatsen voor 46 psychogeriatrische woningen naar de mening van ECORYS - ruim voldoende Sijbrandsplein 15 Er is hier uitgegaan van 1 woning met een parkeerbehoefte van 2 parkeerplaatsen die niet dubbelgebruikt worden Begane grond Zusterhuis Op de begane grond van het zusterhuis (97 m2 bvo) wordt vooralsnog een horeca functie verwacht ten behoeve van de overige functies van de Vijzeltuin. Deze functie zal afgezien van de aanwezige 1 of 2 medewerkers geen extra verkeer aantrekken. Hier is de gemiddelde CROW norm voor horeca toegepast minus de parkeerbehoefte voor bezoekers Overige niet gespecifeerde m2 met bestemming Maatschappelijk of Gemengd De kelders van het ziekenhuis en het zusterhuis zijn niet geschikt voor de vestiging van functies. Totaal gaat het in de kelders om circa 235 m2 bvo. Van het oppervlakte van de bovenste verdiepingen van het Zusterhuis en het Ziekenhuis is slechts 50% bruikbaar. Voor de resterende circa m2 bvo met bestemming maatschappelijk of gemengd is nog onbekend welke functies er exact zullen komen. Voor het Zusterhuis geldt de bestemming maatschappelijk. Hieronder kunnen diverse functies vallen: van (maatschappelijk) kantoor met balie, apotheek tot en met peuterspeelzaal. Voor het ziekenhuis (inclusief de zuidelijke uitbouw) geldt de bestemming gemengd. In principe zouden hier ook woningen kunnen worden gerealiseerd. De parkeerbehoefte van woningen is overigens lager dan van zorgfuncties als bijvoorbeeld arts of poli. In de volgende tabel zijn de parkeerbehoeftekencijfers voor de verschillende typen mogelijke maatschappelijke functies weergegeven. Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

11 Maatschappelijke functies parkeerkencijfer (gemiddelde norm CROW) arts / therapeut/ maatschap / kruisgebouw / poli / orthodentist 1,75 behandelkamer te hanteren parkeerkencijfer Vijzeltuin 60 m2 per behandelkamer 2, m2 bvo apotheek 2, m2 bvo 2, m2 bvo kantoor met balie (*) (bijv. een WMO-loket) 2, m2 bvo 2, m2 bvo cultureel centrum wijkgebouw (*) 2, m2 bvo 2, m2 bvo ziekenhuis 1,60 per bed 95 m2 per bed 1, m2 bvo kantoor zonder baliefunctie 1, m2 bvo 1, m2 bvo verpleeghuis 0,60 per bed 56 m2 per bed 1, m2 bvo psychogeriatische woningen (clusterwoningen) 0,30 woning 0,30 woning creche / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf : Parkeerplaatsen medewerkers 0,70 per medewerker 0, m2 bvo Kiss en Ride plaatsen 1,44 groep 1, m2 bvo Totaal creche / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf 2,14 groep 2, m2 bvo Bibliotheek 0, m2 bvo 0, m2 bvo Museum 0, m2 bvo 0, m2 bvo Religiegebouw 0, m2 bvo 0, m2 bvo (*) gemiddeld CROW parkeerkencijfer voor centrum van matig stedelijk gebied Tabel 2 Parkeerkencijfers mogelijke maatschappelijke functies Vijzeltuin, zonder dubbelgebruik De CROW-kencijfers geven voor de functies arts/therapeut/ maatschap/kruisgebouw een parkeerbehoefte per behandelkamer en voor de functies verpleeghuis en ziekenhuis een parkeerbehoefte per bed. Op basis van kencijfers met betrekking tot de gemiddelde oppervlakte per behandelkamer/bed zijn de parkeerbehoefte cijfers per behandelkamer, dan wel per bed in tabel 2 omgerekend naar de parkeerbehoefte per 100 m2 bvo Toelichting parkeerbehoefte Crèche/ Peuterspeelzaal / Kinderdagverblijf Één van de mogelijke maatschappelijke functies is Crèche/ Peuterspeelzaal/Kinderdagverblijf. Wat betreft de parkeerbehoefte van een kinderdagverblijf geeft CROW een kencijfer voor de parkeerbehoefte van medewerkers (n.l. voor deze locatie gemiddeld 0,7 plaatsen per aanwezige medewerker) en een rekenregel voor het bepalen van het aantal benodigde parkeerplaatsen voor het ophalen en wegbrengen van de kinderen (Kiss en Ride plaatsen). Deze is toegepast in tabel 3. In bovenstaande berekening is uitgegaan van het maximaal aantal toegestane leerlingen per groep (bij 2 tot 4 jarigen is het wettelijk maximum 16).Verder is er vanuit gegaan dat 60% van de kinderen met de auto wordt gehaald en gebracht, het gemiddeld aantal kinderen per auto 1,33 (= reductiefactor 0,75) bedraagt en de gemiddelde parkeertijd 10 minuten. Voor de omrekening van de parkeerbehoefte per groep naar de parkeerbehoefte per 100 m2 bvo is uitgegaan van 88 m2 bvo per groep De parkeerbehoefte is hier berekend o.b.v. het Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

12 uitgangspunt van 5,5 m2 bvo per kind (3,5 m2 klasruimte per kind + 2 m2 per kind overige ruimte als gang, kantoor, etc.). Parkeerbehoefte kinderdagverblijf a. aantal kinderen per groep 16 b. aandeel kinderen dat per auto wordt gebracht 60% c. reductiefactor aantal kinderen per auto 0,75 d. reductiefactor parkeerduur (gemiddelde parkeerduur 10 min. per parkeerplaats) 0,2 Behoefte Kiss en Ride plaatsen per groep 1,44 Parkeerbehoefte per medewerker 0,70 Totaal parkeerbehoefte per groep 2,14 BVO per groep 88 Parkeerplaatsen per 100 m2 bvo 2,43 Tabel 3 Berekening parkeerbehoefte kinderdagverblijf Toegepaste parkeernorm voor berekening maximum parkeerbehoefte Om aan de bovenkant te zitten wat betreft parkeerbehoefte is voor het nog niet ingevulde deel met bestemming maatschappelijk of gemengd, gerekend met een 100% invulling met de maatschappelijke functies arts/therapeut/maatschappelijk werk/kruisgebouw/ polikliniek. Uitgaande van gemiddeld 60 m2 bvo per behandelkamer en het CROW kencijfer dat geldt voor dit type functies betekent dit 2,92 pp per 100m2 bvo 5. 5 NB in de rapportage aanvullende Berekening Parkeerbehoefte Sociaal Medisch Centrum de Vijzeltuin, Enkhuizen, ECORYS, Amsterdam dd. 8 september 2009 is uitgegaan van 3,05 pp per 100 m2 bvo voor de toen 1000m2 bvo niet gespecificeerde zorg. Dit zou een 100% invulling met kantoor met balie (met toepassing van een te hoog CROW kencijfer n.l. voor de schil/overloop in weinig stedelijke gebieden) betekenen. In het actuele programma is het aantal niet gespecificeerde m2 met bestemming gemengd of maatschappelijk meer dan 2 keer zo groot, als in de berekening van 8 september Een 100% invulling van alle m2 gemengd/maatschappelijk met kantoor met balie is niet reëel. Vandaar dat is uitgegaan van gemiddeld 2,92 pp per 100 m2 dwz. de parkeerbehoefte voor de functies arts/therapeut/ maatschappelijk werk/kruisgebouw/ polikliniek. Het verschil met het eerder gehanteerde kencijfer is overigens zeer gering. Het resultaat representeert nog steeds de bovengrens wat betreft de verwachte parkeerbehoefte. De gemeente is akkoord met toepassing van dit iets lagere kencijfer. Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

13 4 Parkeerbehoefte Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten bedraagt de maximale parkeerbehoefte respectievelijk 159 plaatsen zonder dubbelgebruik en 129 plaatsen met dubbelgebruik. Dit is inclusief bijzondere plaatsen (bijvoorbeeld gehandicapten circa 4 en mogelijk 1 of 2 artsenplaatsen). In tabel 4 en 5 vindt u de specificatie van de berekening van de maximale parkeerbehoefte zonder en met dubbelgebruik. De werkelijke parkeerbehoefte zal, omdat is uitgegaan van de maximale parkeernorm, in de praktijk lager uitkomen. Er is op basis van hetgeen nu ( ) bekend is van de toekomstige huurders/kopers (o.a. op basis van intentieverklaringen) ook een berekening gemaakt van de actuele parkeerbehoefte bij toepassing van de in tabel 2 weergegeven kencijfers. De parkeerbehoefte bedraagt op basis van hetgeen nu verwacht wordt ( ) respectievelijk 150 plaatsen zonder dubbelgebruik en 120 plaatsen met dubbelgebruik. Programma Parkeernormen Parkeerkeerbehoefte zonder dubbelgebruik Woningen aantal eenheid gem. per opmerking gem. nultredenwoningen 19 woningen 1,00 woning stadshuizen bestaand doelenlaantje 1 woningen 1,40 woning stadshuizen nieuwbouw doelenlaantje 2 woningen 1,40 woning kencijfer bepaald o.b.v. nadere analyse (gehanteerd is naar boven afgeronde gemiddelde tussen kencijfer 'aanleunwoning' en 'gewone' woning) 19,0 woning middencatagorie bezoek 0,3 pp per woning 1,4 woning middencatagorie bezoek 0,3 pp per woning 2,8 Sijbrandsplein 15 1 woning 2,00 woning 2 plaatsen geen dubbelgebruik 2,0 Zorgaanbod Psychogeriatische woningen (clusterwoningen) 46 woningen 0,30 woning o.b.v. nadere analyse parkeerbehoefte van dit type zorgvoorziening 13,8 Zusterhuis kelder m2 bvo Maximale norm maatschappelijke functie begane grond 96,56 m2 bvo 0, m2 bvo Dit wordt ondersteunende horeca; trekt geen extra bezoekersverkeer. Toegepast is kencijfer CROW exclusief bezoekersverkeer 0,5 1e verdieping 106,95 m2 bvo 2, m2 bvo Maximale norm maatschappelijke functie 3,1 zolder 53,48 m2 bvo 2, m2 bvo Maximale norm maatschappelijke functie 1,6 Ziekenhuis (incl. zuidelijke aanbouw) kelder m2 bvo 2, m2 bvo Maximale norm maatschappelijke functie 0,0 begane grond 863,04 m2 bvo 2, m2 bvo Maximale norm maatschappelijke functie 25,2 1e verdieping 759,24 m2 bvo 2, m2 bvo Maximale norm maatschappelijke functie 22,1 zolder 268,18 m2 bvo 2, m2 bvo Maximale norm maatschappelijke functie 7,8 Totaal functies Vijzeltuin 99 Openbare Parkeerplaatsen 60 Totaal functies Vijzeltuin 159 Tabel 4 Maximale parkeerbehoefte zonder dubbelgebruik Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

14 Tabel 5 Parkeerbehoefte met dubbelgebruik Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

15 5 Parkeercapaciteit Onder het zorgcomplex is ruimte voor een parkeergarage. In deze parkeergarage kunnen volgens de huidige ontwerptekeningen 104 parkeerplaatsen worden gerealiseerd (zie bijlage 3). Onder een deel van het appartementengebouw en het achtergelegen terrein kunnen 22 plaatsen worden gerealiseerd (om aan de veilige kant te zitten is uitgegaan van 19 plaatsen). Aan het Doelenlaantje is 1 parkeerplaats voorzien, aan de St. Nicolaasstraat 4 parkeerplaatsen en naast de woning aan het Sijbrandsplein 15: 2 parkeerplaatsen. Verder zullen op maaiveld nog circa 4 gehandicapten parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Het aantal realiseerbare parkeerplaatsen komt hiermee op 134 parkeerplaatsen. Dit is voldoende gezien de maximale parkeerbehoefte van 129 plaatsen (zie hoofdstuk 4). Locatie aantal Bij de 0-treden woningen 19 plaatsen Doelenlaantje 1 plaatsen Sint Nicolaas Straat 4 plaatsen Sijbrandsplein 15 2 plaatsen Gehandicapten-parkeerplaatsen maaiveld 4 plaatsen Garage 104 plaatsen Totaal 134 plaatsen Tabel 6 Minimaal aantal realiseerbare parkeerplaatsen Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

16 Bijlage 1: Parkeerreguleringsgebied Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

17 Bijlage 2: Samenvatting meetrapport Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

18 Bijlage 3: Realiseerbare plaatsen parkeergarage Vijzeltuin Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

19 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

20 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

21 Parkeerbehoefte Vijzeltuin Enkhuizen,

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos'

Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' AM Noord Holland Second opinion parkeerbalans 'Het Overbos' Datum 16 november 2009 Kenmerk AMW027/Rta/0088 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Het zorgcentrum Het Overbos in Heemstede wordt volledig

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein

Parkeerbalans ontwikkeling woontoren Bètaplein Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA

NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA NOTITIE PARKEERNORMEN LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA INHOUDSOPGAVE Parkeernormen 3 Uitgangspunten 3 Parkeernorm woningen 3 Rekenfactoren parkeren op eigen terrein 5 Parkeernormen overige voorzieningen 6 Dubbelgebruik

Nadere informatie

Nota parkeernormen 2016

Nota parkeernormen 2016 Nota parkeernormen 2016 Samenvatting en rekenvoorbeelden voor ontwikkelaars in Asten Inleiding De gemeente Asten heeft in 2016 een nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld. Daarin zijn parkeernormen opgenomen

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam

Parkeerkundige onderbouwing bestemmingsplan ABC-gebouw Nieuwpoortstraat, Amsterdam Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeernormen naar categorie

Parkeernormen naar categorie en naar categorie Uitgangspunt Het in de parkeernormen aangegeven aandeel voor moet altijd toegankelijk en beschikbaar zijn en blijven ten behoeve van het parkeren van van het betreffende object. Het is

Nadere informatie

Parkeervraag 'project Duinhoek

Parkeervraag 'project Duinhoek Exploitatiemaatschappij De Quack BV Parkeervraag 'project Duinhoek Datum 25 augustus 2008 Kenmerk EDQ002/Khr/0007 Eerste versie 20 augustus 2008 1 Inleiding Exploitatiemaatschappij De Quack BV, eigenaar

Nadere informatie

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011

Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 2011 Parkeerbalans_bestemmingsplan_def[1] versie ontwerp bestemmingsplan april 211 versie gebaseerd op huidige stand van het plan volgens normering gemeente Leusden EXCLUSIEF Hamersveld: Voorziet volledig in

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari M. Souren Notitie 20111129-07 Woonzorgcomplex De Dormig te Landgraaf Berekening parkeerbehoefte Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 januari 2012 20111129-07 M. Souren 1 Inleiding In opdracht van Tonnaer

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps)

1 Inleiding. Parkeerbalans ontwikkeling ROC Leiden. Figuur 1.1: Bestemmingsplanlocatie indicatief (bron ondergrond: Bing Maps) Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen

Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen Notitie parkeren bestemmingsplan Goedentijd 21b 23 te Alphen Een ontwikkeling, een bouwactiviteit en/of een wijziging van gebruik, kan dat tot gevolg hebben dat er (meer) ruimte nodig is voor het parkeren

Nadere informatie

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011

CONCEPT. 1 Inleiding. 2 Parkeeronderzoek. Nulmeting rondom complex Brittenstein. Rijnhart Wonen. 14 december 2011 RHW009/Msm/0022 2 december 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

: Parkeren Inter Chalet Horst. Memo. Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers. Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. Memo : Parkeren Inter Chalet Horst Datum : 19 oktober 2012 / 9 april 2013 Opdrachtgever : de heer Clabbers Ter attentie van Projectnummer : Pieter Maessen : 211x05595 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a.

Nadere informatie

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel

Memo. M. van Kordelaar. M. Corsel Memo Aan: M. van Kordelaar CC: Van: M. Corsel Datum: 22 september 2015 Pagina: 1 van 4 Betreft: Prins Hendriklaan 28-30 Inleiding Op de Prins Hendriklaan 28-30 vindt een ontwikkeling plaats. In de bestaande

Nadere informatie

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem

Parkeerbalans ontwikkeling Parkstaete Hattem Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeertoets EMC en TCH Loerik VI

Parkeertoets EMC en TCH Loerik VI Gemeente Houten Parkeertoets EMC en TCH Loerik VI Concept Datum 15 december 2010 HTN451/Fdf/6322 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Aan Het Spoor in Houten zijn plannen voor een EMC en een TCH. De gemeente

Nadere informatie

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeernormen in bestemmingsplannen

Parkeernormen in bestemmingsplannen Parkeernormen in bestemmingsplannen 1 Inleiding Bij het opstellen van bestemmingsplannen en de bouwverordening worden parkeernormen gehanteerd als norm voor het minimum aantal te realiseren parkeerplaatsen

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie

1 Inleiding. 2 Kencijfers. Parkeer- en verkeerssituatie Woonzorgboerderij Blomhoeve. Woonkracht 10. notitie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht

Verkeersanalyse winkelcentrum Sterrenburg Dordrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien.

In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien. In de voorliggende notitie is onderbouwd hoe in de parkeerbehoefte van het zwembad in Hart van Zuid wordt voorzien. Programma en parkeereis In het bestemmingsplan Hart van Zuid zijn de parkeernormen uit

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Voorgeschiedenis Het oorspronkelijke bestemmingsplan Bijenkorf ging uit van een berekening van de parkeerbehoefte volgens de op dat moment geldende

Nadere informatie

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen

Verkeersaspecten ontwikkeling Geldermalsen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden

Onderbouwing parkeereis verpleeghuis Leiden Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Tot een parkeerplaats bij woningen, bedoeld in deze parkeernomen wordt verstaan:

Tot een parkeerplaats bij woningen, bedoeld in deze parkeernomen wordt verstaan: Parkeernormen 1 Parkeren personenauto s 1.1 Bruikbaarheid parkeerplaats Tot een parkeerplaats bedoeld in deze parkeernormen wordt verstaan: bij haaks parkeren: een verhard vak van ten minste 5,00 meter

Nadere informatie

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen

MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen MEMO Parkeeronderzoek Project Kerkweg-Oost te Waddinxveen aan: Hans Jung (Lithos Bouw & Ontwikkeling ), Paula Valkier en Maarten Oudshoorn (Gemeente Waddinxveen) van: Falco Bruens (Van Riezen & Partners)

Nadere informatie

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij

Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Memo Aan: Van: CC: Wim Bijl (Veenstede Vastgoedontwikkeling BV) Hans Godefrooij Datum: 21 oktober 2014 Betreft: CONCEPT Parkeerbalans uitbreiding winkelcentrum Zuidplashof Waddinxveen (projectnummer: 140254)

Nadere informatie

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM

NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM NOTITIE PARKEREN AALBURG, WERKENDAM EN WOUDRICHEM Vastgesteld: college Aalburg Datum: In opdracht van: Gemeente Woudrichem Gemeente Aalburg Gemeente Werkendam

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702

1 Inleiding. Parkeerbalans Markt en omgeving. Gemeente Hardenberg. Definitief. 25 mei 2011 HDB152/Bkc/1702 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2013 1/7 1. Inleiding In maart 2009 is de Notitie toepassing parkeernormen vastgesteld. Deze notitie was gebaseerd op de CROW normering uit september

Nadere informatie

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem

Parkeren Dorpshart Leimuiden. Gemeente Kaag en Braassem Gemeente Kaag en Braassem SPARK Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T. 070 3177005 F. 070 3178066 www.spark-parkeren.nl 24 februari 2010 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Situatiebeschrijving...

Nadere informatie

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid:

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid: NOTITIE Project Branding en Strandhotel Cadzand-Bad Onderdeel Verkeer: Bepalen aantal parkeerplaatsen en toets onderzoeken bestemmingsplan Code CTZ P01 N001 def Datum 23 april 2013 Achtergrond In Cadzand-Bad

Nadere informatie

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o.

1,7 parkeerplaats per 100 m 2 b.v.o. BESTEMMINGSPLAN NOORDERHAVEN PARKEERNORMEN In tabel 1 is per functie een parkeernorm opgenomen. De parkeernormen zijn gebaseerd op de landelijke parkeerkencijfers die door het kenniscentrum CROW uit (literatuur)onderzoek

Nadere informatie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie

Gemeentelijke parkeernorm Toepassing groeimodel Verdelen parkeerdruk Conclusie Memo Aan: Bob Konings Van: Bas Kippers Datum: 12 september 2012 Kenmerk: 12ini02306 Onderwerp: Parkeerbalans Fabrieksterrein in het Industriepark Gemeentelijke parkeernorm Het Fabrieksterrein (bijlage

Nadere informatie

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf :

Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Memo Datum : 18 september 2012 Bestemd voor : Staetendam Invest B.V. Van : Mw. ing. M.M. Kooijman Paraaf : Projectnummer : 20100157-00 Betreft : Parkeerbalans Leisure Centre Inleiding De toekomstige ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 1 Parkeernormen

Bijlage 1 Parkeernormen Bijlage 1 Parkeernormen 1. Algemeen Uitgangspunten parkeernormen De hoogte van de parkeernormen is afhankelijk van een aantal uitgangspunten die door het CROW in de publicatie ASVV 2012 zijn vastgelegd.

Nadere informatie

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen

Parkeren. Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeren Analyse n.a.v onderzoek Ontwikkelingen in vraag en aanbod Oplossingsrichtingen Parkeerbalanscentrum Son Opiniërende bespreking commissie GZ 16 januari 2017 25 Aanleiding - Ontwikkelprogramma centrum

Nadere informatie

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid:

Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen voorbereid: NOTITIE Project Onderdeel Verkeer: Bepalen aantal parkeerplaatsen en toets onderzoeken bestemmingsplan Code N001 def Datum 21 maart 2012 Achtergrond In Cadzand-Bad (gemeente Sluis) worden de volgende ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009

Beleidsregels ontheffing parkeernormen bestemmingsplan Stadscentrum 2008-2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de Algemene wet bestuursrecht en het bestemmingsplan Stadscentrum 2008; overwegende dat de raad

Nadere informatie

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages

11. Parkeernormen De bouwverordening en parkeernormen Parkeernormen en aanwezigheidspercentages 11. Parkeernormen 11.1 De bouwverordening en parkeernormen De gemeente Vught stelt eisen aan de aanleg van parkeervoorzieningen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning).

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing

Afbeelding 2.1. Conceptuele weergave van de huidige parkeeroplossing 2. HUIDIGE PARKEEROPLOSSING In de notitie uitwerking thema verkeer en parkeren 1 is in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan Hildo Kropstraat 35 uitgerekend hoeveel parkeerplaatsen benodigd zijn

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie.

1 Inleiding. Ontwikkeling multifunctioneel pand, hoek Verkeersweg - Hoofdweg. Figuur 1.1: Ligging van de ontwikkellocatie. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek

Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek November 2010 HSRO, Afferden Parkeeronderzoek & Verkeersanalyse Tijdelijke school Meulenveld, Molenhoek COLOFON Datum: November

Nadere informatie

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren

Buro SRO. Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Buro SRO Parkeeronderzoek Singer Laren Datum 8 januari 2015 Kenmerk SRO014/Bkd/0028.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot

Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Parkeervraag Sint Joris te Oirschot Project: 2007.01 reorganisatie hoofdlocatie Sint Joris te Oirschot Principaal: Sint Joris het dagelijks bestuur Sint Jorisstraat 1 5688 AS Oirschot Ontwerp en directie:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven In Eindhoven zullen de volgende drie gebieden worden onderscheiden:

gemeente Eindhoven In Eindhoven zullen de volgende drie gebieden worden onderscheiden: gemeente Eindhoven Bijlage Parkeernormen Gebieden In Eindhoven zullen de volgende drie gebieden worden onderscheiden: Centrum: De buurten: Binnenstad, Fellenoord, Witte Dame en Bergen. Oftewel, het gebied

Nadere informatie

Parkeernormennota. - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde

Parkeernormennota. - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde Parkeernormennota - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde hde-123 5 oktober 2012 Parkeernormennota - naar integraal parkeerbeleid - Gemeente Heerde projectnummer: hde-040 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS

TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS TOELICHTING OP DE PARKEERBALANS De parkeerbalans is een verhouding tussen de parkeervraag en het parkeeraanbod. In deze notitie is aangegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd voor het bepalen van de

Nadere informatie

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Notitie / Memo. 1. Inleiding. 3. Toetsingskaders. 2. Programma. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Notitie / Memo Aan: PartnersRO Van: Jan van den Bedem Datum: 16 september 2016 Kopie: Lars Smelter Ons kenmerk: T&PBE2422N001F05 Classificatie: Vertrouwelijk HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

Nadere informatie

Bijlage 2: Parkeernormen 2011 (auto)

Bijlage 2: Parkeernormen 2011 (auto) Bijlage 2: Parkeernormen 2011 (auto) De typologie die het CROW aanhoudt (duur, midden en goedkoop) is te vaag en dient geconcretiseerd te worden. Hiervoor zijn de bedragen aangehouden uit de Provinciale

Nadere informatie

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten

Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten (Bijdragenr. 71) Parkeerbehoefte berekenen, niet schatten Sjoerd Stienstra (ir. Sj. Stienstra Adviesbureau stedelijk verkeer BV) Samenvatting: Parkeerkentallen geven slechts een globale benadering van

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

1 Parkeernorm. 1.1 Gebiedsindeling

1 Parkeernorm. 1.1 Gebiedsindeling 1 Parkeernorm In dit hoofdstuk zijn de tabellen opgenomen waarin wordt aangegeven welke parkeernorm voor welke functie van toepassing is. Er wordt gewerkt met een minimum en een maximum norm. De minimale

Nadere informatie

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december 2014. (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) R-MRM/2015/492 NOTA PARKEERNORMEN BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 3 Algemeen... 3 Autoparkeren...

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 12 MEI 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan 75

Nadere informatie

Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water

Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water Bestemmingsplan Elsweide - Over het Lange Water 2 bestemmingsplan "Elsweide - Over het Lange Water " (vastgesteld) Regels bestemmingsplan "Elsweide - Over het Lange Water" (vastgesteld) 3 4 bestemmingsplan

Nadere informatie

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o.

Vrije parkeercapaciteit omgeving Burg. Langmanstraat e.o. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

2 Beschouwing op de parkeersituatie

2 Beschouwing op de parkeersituatie Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis

7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis 7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis 2. PROTOCOL VOOR BEPALING PARKEEREIS STAP 1: VASTSTELLEN PARKEERNORMEN 1.1 De te hanteren parkeernormen zijn bijeengebracht in het 'Overzicht parkeernormen

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling

Bedrijven- en winkelgebied Spaklerweg. toekomstige parkeerbehoefte en verkeersafwikkeling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne

Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 15 september 2016 Kenmerk N004-1234853PTL-wga-V03-NL Beschouwing aantal bezoekers en parkeren sluis en kleinschalige horeca te Junne 1 Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914

Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 8 februari 2011 297914 Betreft Berekening en beoordeling van verkeersgeneratie en parkeerberekening zuidelijke bouwstrook Wageningen Campus (De Goor) 1 Inleiding

Nadere informatie

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te

inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen Hoogeveenlaan-Leyweg te MEMO Datum : 19 april 2011 Aan : en Rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Onderwerp Reactie op aanvullend verweer van de gemeente Den Haag d.d. 8 april 2011 inzake Parkeren In Morgenstond Midden tussen

Nadere informatie

Parkeerbalans Watertoren

Parkeerbalans Watertoren Parkeerbalans Watertoren Aannames parkeernormen: 1) Parkeernormen op basis van CROW publicatie 182: Parkeerkencijfers - Basis voor parkeernormering 2) Stedelijke zone Hillegom: rest bebouwde kom, matig

Nadere informatie

Ruimtelijke plannen Schimmert

Ruimtelijke plannen Schimmert Ruimtelijke plannen Schimmert Te verwachten verkeerseffecten 1 e bevindingen 10 maart 2008 ing. N. Bouchiba Plankaart Te verwachten verkeerseffecten Onderverdeeld in: 1. Extra verkeer en verkeersbelasting

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Hoogte van de parkeernormen

Hoogte van de parkeernormen Inleiding Het aantal parkeerplaatsen dat ten behoeve van een te ontwikkelen functie of gebied dient te worden gerealiseerd, wordt bepaald aan de hand van parkeernormen. Een parkeernorm geeft het aantal

Nadere informatie

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN

ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN AAN: VAN: VAN RIEZEN EN PARTNERS P. KROEZE ONDERWERP: ACTUALISATIE VERKEERSGENERATIE EN PARKEREN OOSTDUINLAAN DATUM: 15 OKTOBER 2014 Vraagstelling Het voormalige kantoorpand van Shell aan de Oostduinlaan

Nadere informatie

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld

Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Bijlage 1 Notitie verkeersaantrekkende werking bestemmingsplan Hotel Gronsveld Datum en plaats: Projectnummer Kenmerk: Born, 18 december 2007 07.106 07.106.M001.PG INLEIDING Wyckerveste BV is voornemens

Nadere informatie

Fietsparkeerkencijfers 2010

Fietsparkeerkencijfers 2010 Fietsparkeerkencijfers 2010 Utrecht, juni 2010 1 Inleiding Het gewenste aantal fietsparkeervoorzieningen bij een kantoor, een winkel of openbare voorziening wordt bij voorkeur bepaald op basis van tellingen.

Nadere informatie

Bijlage 4 Nota Parkeernormen

Bijlage 4 Nota Parkeernormen 103 Bijlage4 NotaParkeernormen Rhoadviseursvoorleefruimte 192600.17267.00 NL.IMRO.1926.bp0001300504001 104 Rhoadviseursvoorleefruimte 192600.17267.00 NL.IMRO.1926.bp0001300504001 Tabel 1. Berekeningsaantallen

Nadere informatie

Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk

Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk Bijlage I: Parkeernormen gemeente Cuijk 1. Woningen Wonen eenheid centrum overloopgebied rest bebouwde kom totaal privé bezoekers totaal privé bezoekers totaal privé bezoekers Woningen duur pp/woning 1,5

Nadere informatie

Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de fietsparkeerbehoefte.

Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de fietsparkeerbehoefte. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat Hooikade 13 Postbus 2873 2601 CW Delft tel. 015 2147899 memo Aan C.c. Van Betreft : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

Nadere informatie

In 2017 zal de volledige update van de parkeernormen die opgenomen staan in de Beleidsregel Parkeernormen Helmond 2007, opgepakt moeten worden.

In 2017 zal de volledige update van de parkeernormen die opgenomen staan in de Beleidsregel Parkeernormen Helmond 2007, opgepakt moeten worden. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 21541 1 februari 217 Beleidsregel parkeernormen Helmond 217 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond besluit I. vast te stellen de

Nadere informatie

PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling

PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling PARKEERBALANS Haarlem Schalkstad na (her)ontwikkeling Den Haag, 28 april 2014 Auteurs: Peter Kerklaan/Roger Kersten/Machiel Broeren Status: Definitief Kenmerk: RK/MB/60-140114 Balans Schalkstad.docx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost

Ontwikkeling Hotel en Amusino, Gorinchem-Oost Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bijlage 1. Parkeren. Wonen. Parkeernormen. Functie centrum schil rest bbk bezoek. woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32

Bijlage 1. Parkeren. Wonen. Parkeernormen. Functie centrum schil rest bbk bezoek. woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32 Bijlage 1 Parkeren Wonen woning groot >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32 woning midden > 350 m3 maar < 450 m3 woning 1,38 1,60 1,81 0,32 woning klein < 350 m3 woning 1,17 1,38 1,49 0,32 appartement groot

Nadere informatie

ISO 9001 gecertificeerd. Van: Opgesteld door: Gecontroleerd door: E. van Heerde F. van Leusen E. van Heerde

ISO 9001 gecertificeerd. Van: Opgesteld door: Gecontroleerd door: E. van Heerde F. van Leusen E. van Heerde MEMO Onderwerp: omschrijving ISO 9001 gecertificeerd Kampen, Projectomschrijving: 16 maart 2015 Parkeeradvies Nebi moskee, Bolwerk 12, Kampen Van: Opgesteld door: Gecontroleerd door: E. van Heerde F. van

Nadere informatie

Parkeerbalans. Het Raamwerk - Katwijk. Nieuwstraat AD Leidschendam

Parkeerbalans. Het Raamwerk - Katwijk. Nieuwstraat AD Leidschendam Het Raamwerk - Katwijk Parkeerbalans Nieuwstraat 4 2266 AD Leidschendam T +31 (0)70 317 70 05 F +31 (0)70 317 80 66 E info@spark-parkeren.nl W www.spark-parkeren.nl1 Colofon Opdrachtgever Het Raamwerk

Nadere informatie

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd

1 Inleiding. Weesperzijde 1501. Figuur 1.1: Locatie perceel Weesperzijde 150 te Amsterdam. Beapart NV. 20 augustus 2012 LXC001/Bkd Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Reëel parkeer. arkeerkencijfer. 1.1 Aanleiding en vraag. Van Riezen & Partners. 24 april 2014 VRP023/Nbc/0090.

1 Inleiding. Reëel parkeer. arkeerkencijfer. 1.1 Aanleiding en vraag. Van Riezen & Partners. 24 april 2014 VRP023/Nbc/0090. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL NOTITIE VERKEER EN PARKEREN MFC LANGESTRAAT 36 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Notitie verkeer en parkeren MFC Langestraat 36 te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Gemeente Maasdriel

Nadere informatie

a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen

a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen a voor l/erkeer en Ac/fomof/se//no Woningbouw Harmelen Advies voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen Bureau voor Verkee> er Automonse 'ina Merodelaan 20 4824 BK BREDA t (076)549 83 14 f (076)549

Nadere informatie

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011

Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011. Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 78 Bijlage 5 Nota Parkeeren Concept versie bij collegebesluit van 8 november 2011 Concept versie bij Raadsbesluit van 22 december 2011 Deze nota vervangt paragraag 3.2 van het Integraal Parkeerbeleidsplan

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeerbalans sporthal Volendam. Gemeente Edam-Volendam. 22 juni 2016 EVD068/Nbc/

1 Inleiding. Parkeerbalans sporthal Volendam. Gemeente Edam-Volendam. 22 juni 2016 EVD068/Nbc/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk,

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk, Stedelijke Ontwikkeling Plannen & Projecten Gemeente Vlaardingen De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN rdingen Bezoekadres: Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen Telefoon: (010) 248 4000 www.vlaardingen.nhlcontact

Nadere informatie

Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst

Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst Inleiding Het autobezit in Nederland daalt. Niet in de Achterhoek en niet in de gemeente Bronckhorst. Het aantal auto s in de gemeente is de afgelopen vijf

Nadere informatie

TCN Media Park BV. Parkeerbalans Media Park

TCN Media Park BV. Parkeerbalans Media Park TCN Media Park BV Parkeerbalans Media Park TCN Media Park BV Parkeerbalans Media Park Datum 8 februari 2008 Kenmerk TCN006/Rta/0078 Eerste versie 1 februari 2008 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) TCN

Nadere informatie

Analyse parkeerbehoefte ten behoeve van bestemmingsplan

Analyse parkeerbehoefte ten behoeve van bestemmingsplan Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 56 DC Eindhoven T +31 (0)0 666 222 F +31 (0)0 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus 161

Nadere informatie

Overzicht parkeernormen

Overzicht parkeernormen Overzicht parkeernormen Bouwmarkt Min Gem Max Min Gem Max Min Gem Max Min Gem Max 87% Zeer sterk stedelijk - - - 1,2 1,45 1,7 1,7 1,95 2,2 2,2 2,45 2,7 Niet stedelijk - - - - - -- - - 2,6 2,2 2,45 2,7

Nadere informatie

Locatie Brittenstein, Leiderdorp

Locatie Brittenstein, Leiderdorp Locatie Brittenstein, Leiderdorp Parkeernormen ten behoeve van woningprogramma Concept Rijnhart Wonen Grontmij Nederland B.V. Houten, 25 september 2012 Verantwoording Titel : Locatie Brittenstein, Leiderdorp

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie