Uw veiligheid staat op nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw veiligheid staat op nr. 1"

Transcriptie

1 PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-De Meyer / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-De Meyer juni - juin 2012 Diabolo... en de Koning zag dat het goed was! Le Diabolo... le Roi a manifestement apprécié! Uw veiligheid staat op nr. 1

2 INHOUD / SOMMAIRE Voorwoord / Avant-propos 2 Familiedag / Journée en famille 2 Diabolo Opening/Inauguration 4 OostCampus Opening/Inauguration 6 Open Wervendag Journée Chantiers Ouverts 8 Werven /Chantiers 10 Berenklauw 14 La berce du Caucase 16 Veiligheid- en kwaliteitdag Journée Sécurité et Qualité 18 Lassen / Souder 20 SanPro 22 Familie / Famille 23 Op reis zonder zorgen 24 En voyage sans souci 25 10x Etalage! 26 Voorwoord Redactie - Rédaction: Danny Standaert Met dank aan - Avec nos remerciements à Ronny Cools, Dirk De Vilder, Roseline Mélardy, Cécile Otlet, Karin Vandeput, personeeldienst / service personnel Verantw. uitgever - Editeur responsable: bvba Buildways s.p.r.l. - Vaste vertegenwoordiger Représentant permanent ir. M. Peeters, gedelegeerd bestuurder administrateur délégué Foto s - Photos / illustraties - illustrations: s.a. CEI De Meyer n.v. / Katrien Daems / Reporters Brussels / Gemeente Oostkamp / Jan Darthet / NAVO - OTAN: SOM ASSAR - VK Engineering Druk - Impression: Drukkerij Verspecht - Londerzeel Periodieke uitgave van CEI-De Meyer nv / juni 2012 Périodique d information de CEI-De Meyer sa / juni 2012 Contact: Bij aanvang van de zomervakantie maken wij traditioneel de balans op van het afgelopen half jaar in wat intussen al de 10de editie is! van ons periodiek tijdschrift Etalage. Het jaar 2012 begon met de opstart van het prestigieuze seniorencomplex langs de Damse Vaart, waar 131 serviceflats worden gebouwd voor de firma Militza. In de daaropvolgende maand werden ook in de afdeling Infra enkele nieuwe opdrachten gegund, met name, de bouw van een stormvloedbekken te Ukkel, de vernieuwing van de spoorbruggen over en de verbreding van het Albertkanaal in Merksem en een project in de industrie bestaande uit zware betonnen funderingswerken voor een nieuwe koudwalsinstallatie in opdracht van Aleris (Duffel). Verder werd nog de bestelling ontvangen van een kantoorgebouw voor de VZW Floreal-Germinal in Brussel en een multifunctioneel gebouw voor Dijledal te Leuven. Intussentijd werd de noordelijke ontsluiting van de luchthaven van Zaventem beter bekend als het Diaboloproject als eerste van de vele grote infrastruc-

3 tuurwerken in uitvoering (naast de Liefkenshoekspoortunnel, de spoorwegverbinding Schuman-Josaphat en de Antwerpse zeesluis) beschikbaar gesteld en recentelijk nog in koninklijk gezelschap ingehuldigd. In maart had het bediendenpersoneel naar aanleiding van de toelichting van de jaarcijfers 2011 het genoegen om de inmiddels opgeleverde renovatie van het bestuurs- en dienstencentrum Oostcampus letterlijk te bewonderen. Daarvoor, op 30 januari 2012, ontmoetten alle arbeiders elkaar op de jaarlijkse veiligheids- en kwaliteitsdag in de Montil te Affligem. Een initiatief dat verder moet worden herhaald, niet in het minst nu de veiligheidscijfers de afgelopen jaren een negatieve trend vertonen. VEILIG WER- KEN is en blijft de belangrijkste zorg van ons allen! Maar laat ons nu eerst genieten van een deugddoende, zonovergoten vakantie! Want het mag tot slot nog eens gezegd, in deze economisch harde tijden weet CEI-De Meyer zich goed staande te houden, zowel binnen als buiten België en bovenal in vergelijking met haar zusterbedrijven in Koninklijke BAM Groep dankzij de blijvende inzet van jullie allen! L année 2012 a démarré avec le lancement du prestigieux complexe pour seniors le long de la Damse Vaart, où 131 appartements-services sont construits par l entreprise Militza. Le mois suivant, le département Infra a décroché quelques nouvelles missions, notamment la construction de bassins d orage à Uccle, la rénovation et l élargissement des ponts de chemin de fer sur le Canal Albert à Merksem et un projet dans l industrie impliquant de lourds travaux de fondation en béton pour un nouveau train de laminage à froid à la demande d Aleris (Duffel). Nous avons également décroché une commande pour un immeuble de bureaux pour l ASBL Floreal-Germinal à Bruxelles, ainsi que pour un immeuble multifonctionnel pour Dijledal à Louvain. Entretemps, le désenclavement nord de l aéroport de Zaventem mieux connu sous le nom de projet Diabolo a été réalisé et récemment inauguré par le Roi. Il s agit du premier d une série de grands travaux d infrastructures (le tunnel ferroviaire du Liefkenshoek, la liaison ferroviaire Schuman-Josaphat et l écluse de mer à Anvers). En mars, le personnel employé a eu littéralement le plaisir d admirer la rénovation du centre administratif et de services Oostcampus, à l occasion de la présentation des résultats annuels Auparavant, le 30 janvier 2012, tous les ouvriers ont eu l occasion de se rencontrer à la journée annuelle sur la sécurité et la qualité au Montil à Affligem. Cette initiative devra être reconduite, surtout vu le fait que les statistiques de sécurité ont indiqué une tendance négative ces dernières années. La SECURITE AU TRAVAIL est et reste la préoccupation prioritaire de tout un chacun! Mais profitons à présent des vacances bénéfiques et inondées de soleil! Car nous pouvons rappeler en guise de conclusion que malgré la crise économique, CEI-De Meyer parvient à bien se maintenir, autant en Belgique qu à l étranger surtout en comparaison avec ses sociétés-sœurs au sein du groupe BAM grâce à votre engagement à tous! Je vous reverrai avec plaisir après les vacances dans nos bureaux de Gand ou Bruxelles, sur chantier ou en tout cas à notre journée des familles à Bellewaerde le 15 septembre A bientôt! Ik zie jullie allen graag terug na de vakantie in onze kantoren in Gent of Brussel, op de werf en in ieder geval op de familiedag in Bellewaerde op 15 september Tot dan! Avant-propos A l aube des vacances d été, nous faisons traditionnellement le bilan du semestre écoulé dans le magazine Etalage, dont vous avez dans les mains la 10e édition déjà! Cedric Claus Administratief directeur Directeur administratif 3

4 Diabolo, de noordelijke spoorontsluiting van Brussels Airport 4 Op donderdag 7 juni opende Koning Albert II officieel het nieuw Diabolospoorcomplex. Dit gebeurde in aanwezigheid van onder andere Eerste Minister Elio Di Rupo, Minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette en Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet. Ook de CEO s en afgevaardigden van de verscheidene partners (Northern Diabolo nv, Infrabel, NMBS, NMBS-Holding, Thalys, TUC RAIL, THV Dialink, Eurostation, The Brussels Airport Company,de Europese Unie) waren hierop aanwezig. CEI-De Meyer was vertegenwoordigd door gedelegeerd bestuurder Marc Peeters, bestuurder directeur-generaal Paul Depreter, bestuurder financieel directeur Guido De Cock en directeur Infra Anthony Casteels. Op zaterdag 9 juni hebben bezoekers tijdens de Publieksdag Diabolo een kijkje genomen achter de schermen van het nieuw ondergronds spoorcomplex. Een treinrit door de tunnels onder de luchthavensite van Brussels Airport vormde het hoogtepunt van het bezoek. Het was een gevarieerde ontdekkingsreis waarbij de bezoekers werden ondergedompeld in een origineel en visueel spektakel. Via tentoonstellingen en videofilms kregen ze uitleg over de belangrijkste feiten, gebeurtenissen en realisaties met betrekking tot de nieuwe Diabolospoorverbinding, die zijn naam dankt aan zijn overeenkomstige vorm met het gelijknamige kinderspel. Diabolo: tunnelboringen onder het luchthavendomein Het paradepaardje die het consortium van aannemers (THV Dialink) uitvoerde was ongetwijfeld de computer en lasergestuurde boring van de twee enkelsporige tunnelkokers 16,5 meter onder de belangrijkste start- en landingsbaan van Brussels Airport. Beide 1,07 km lange tunnels werden afzonderlijk gegraven met een 66 meter lange boormachine ( Hydro Mixshield ), zodat het vliegtuigverkeer tijdens de werkzaamheden nooit enige hinder heeft ondervonden. De twee boorschilden Danté en Niña groeven 13 meter per dag. Op de luchthavensite ter hoogte van Pier A werden de geboorde tunnels aangesloten op een nieuw ondergronds spoor- en wisselcomplex. Dit maakt deel uit van het volledig vernieuwde station Brussel-Nationaal-Luchthaven. De aansluiting met de nieuwe spoorlijn op de middenberm van de E19 werd gerealiseerd via twee ondergrondse spoorvertakkingen en toegangshellingen. De totale lengte van de Diabolo (vanaf het luchthavenperron tot aan de vertakking in Machelen) bedraagt respectievelijk 4 km voor de vertakking richting Brussel en 3,4 km richting Antwerpen. Door de realisatie van het Diaboloproject zal de reistijd Mechelen Brussel-Nationaal-Luchthaven 10 minuten bedragen, vanuit Antwerpen iets meer dan een half uur.

5 Diabolo, le désenclavement ferroviaire de Brussels Airport vers le nord Le jeudi 7 juin, le Roi Albert II a inauguré officiellement le nouveau complexe ferroviaire Diabolo, en présence notamment du Premier ministre Elio Di Rupo, du Ministre des entreprises publiques Paul Magnette et du Secrétaire d état à la mobilité Melchior Wathelet. Les CEO et représentants des différents partenaires (Northern Diabolo SA, Infrabel, SNCB, SCNB-Holding, Thalys, TUC RAIL, THV Dialink, Eurostation, The Brussels Airport Company, l Union européenne) étaient également présents. CEI-De Meyer était représentée par l administrateur délégué Marc Peeters, l administrateur directeur général Paul Depreter, l administrateur directeur financier Guido De Cock et le directeur Infra Anthony Casteels. Le samedi 9 juin, visiteurs ont pu jeter un coup d oeil dans les coulisses de ce nouveau complexe ferroviaire souterrain au cours de la Journée publique Diabolo. Un voyage en train à travers les tunnels sous le site aéroportuaire de Brussels Airport a constitué le point d orgue de la journée. Cette journée de découverte était très variée et les visiteurs ont pu profiter d un spectacle visuel original. Des expositions et films vidéo expliquaient les faits principaux, les événements et les réalisations concernant la nouvelle liaison ferroviaire Diabolo, qui doit son nom à sa forme qui ressemble à celle du jeu pour enfants du même nom. Diabolo: forage de tunnels sous le domaine aéroportuaire La plus grande fierté du consortium d entrepreneurs (THV Dialink) était sans aucun doute le forage piloté par ordinateur et laser de deux tunnels à une seule voie 16,5 mètres sous la principale piste d atterrissage et décollage de l aéroport de Bruxelles. Les deux tunnels, de 1,07 km de long chacun, ont été exceptionnellement creusés au moyen d une machine de forage de 66 mètres de long ( Hydro Mixshield ), afin que le trafic aérien ne soit jamais perturbé pendant les travaux. Les deux boucliers de forage Danté et Niña creusaient 13 mètres par jour. Les tunnels ainsi forés ont été reliés au nouveau complexe souterrain ferroviaire et de correspondance à hauteur de la jetée A du site aéroportuaire. Il fait partie de la gare totalement rénovée de Bruxelles-National-Aéroport. La connexion avec la nouvelle ligne ferroviaire sur la berme centrale de l E19 a été réalisée au moyen de deux embranchements ferroviaires et rampes d accès souterrains. La longueur totale du Diabolo (à partir du quai de l aéroport jusqu à l embranchement à Malines) est de respectivement 4 km pour la ligne en direction de Bruxelles et de 3,4 km en direction d Anvers. Grâce à la réalisation du projet Diabolo, le voyage Malines Bruxelles-National-Aéroport dure 10 minutes, à peine plus d une demi-heure à partir d Anvers. 5

6 6 Viceminister-president Geert Bourgeois en minister van Openbare Werken Hilde Crevits waren op vrijdag 15 juni te gast bij de opening van het nieuw dienstencentrum OostCampus. Tijdens de academische zitting werden alle facetten van het bouwproces naar voor gebracht. Ook onze hoofdprojectleider Dieter Dobbelaere kreeg evenzeer de gelegenheid om zijn ervaring met deze uitzonderlijke werf uit de doeken te doen. OostCampus officieel geopend Eind 2005 besliste Coca-Cola Enterprises om Oostkamp te verlaten. Hoewel het gemeentebestuur deze beslissing betreurde, bood het een kans voor Oostkamp om alle diensten, zowel technische als administratief, op één site te centraliseren. De gemeente kon in 2006 de site met een oppervlakte van 4 ha en een gebouw van 1 ha aankopen. Een projectregisseur werd aangesteld en vervolgens deed de gemeente beroep op toenmalig Vlaams bouwmeester Marcel Smets met als opdracht te zoeken naar een kwaliteitsvolle architect. Via een internationale architectuurwedstrijd werd het ontwerp van architect Carlos Arroyo (Madrid) uit 5 ontwerpen gekozen. CEI-De Meyer kreeg in 2011 de werken toegewezen. Deze hielden onder anderen in: de inrichting van de vroegere loods als dienstencentrum met raadzaal, loketten, bureauruimten, binnentuin Uniek zijn de bubbels!!! Deze werden uitgevoerd door onderaannemer Vari uit Hoevenen. Het geheel vormt een zelfdragende constructie van glasvezelversterkt gips met een zeer lichte structuur erachter. De bubbelschalen zijn ongeveer 7 mm dik en wegen slechts 7 kg/m2. Voor de akoestiek wordt op bepaalde plaatsen een laag gerecycleerd papier toegevoegd, en aan de buitenzijde van de bubbels is een laag thermische isolatie. Als we aan projectverantwoordelijke Dieter Dobbelaere vragen waarom CEI-De Meyer belangstelling toonde voor deze bijzondere transformatie, antwoordt hij: Dat is heel eenvoudig. Dit project bood ons de mogelijkheid om iets volkomen anders te realiseren en een ongebruikelijke uitdaging aan te gaan. In dat opzicht is dit voor het werfteam zowel als voor het bedrijf een zeer motiverend project! OostCampus is gelegen aan de Siemenslaan nr.1. Je kan er elke dag de patio bezoeken tussen u 12.30u en 13.30u 17.00u. Beslist eens langs gaan!

7 Inauguration officielle de l OostCampus Le Vice-Ministre-Président flamand Geert Bourgeois et la Ministre des travaux publics Hilde Crevits ont participé le vendredi 15 juin à l inauguration officielle du nouveau centre de services OostCampus. Toutes les facettes du processus de construction ont été abordées lors de la séance académique. Notre chef de projet principal Dieter Dobbelaere a également eu l opportunité de partager son expérience de ce chantier exceptionnel. Fin 2005, Coca-Cola Enterprises a décidé de quitter Oostkamp. Bien que l administration communale ait regretté cette décision, elle a réalisé que ce départ était l opportunité pour Oostkamp de centraliser tous les services, autant techniques qu administratifs, sur un seul site. La commune a pu acheter en 2006 le site d une superficie de 4 ha, ainsi qu un bâtiment de 1 ha. Un chef de projet a été désigné et la commune a fait par la suite appel à Marcel Smets, alors bourgmestre, avec la mission de rechercher un architecte de talent. Le projet de l architecte Carlos Arroyo (Madrid) est sorti vainqueur parmi 5 projets retenus dans le cadre d un concours international d architecture. industriels en un centre de services avec salle du conseil, guichets, espaces de bureaux, jardin intérieur... Des bulles uniques!!! Cet ouvrage a été réalisé en sous-traitance par l entrepreneur Vari, de Hoevenen. L ensemble forme une construction autoportante en plâtre renforcé à la fibre de verre, adossé à une structure très légère. Les bulles font environ 7 mm d épaisseur et pèsent seulement 7 kg/m2. A certains endroits, une couche de papier recyclé a été ajoutée pour améliorer l acoustique, et la face externe des bulles est recouverte d une isolation thermique. A la question de savoir pourquoi CEI De Meyer a été intéressée par cette transformation si spéciale, le responsable de projet Dieter Dobbelaere répond : «C est très simple. Ce projet nous a permis de réaliser quelque chose de totalement différent et de relever un défi inhabituel. A cet égard, il s agit pour l équipe sur chantier autant que pour toute l entreprise d un projet très motivant!» L OostCampus est situé sur la Siemenslaan n 1. Vous pouvez en visiter le patio tous les jours de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Cela vaut le coup d œil! CEI - De Meyer s est vu confier les travaux en Ceux-ci incluaient notamment : l aménagement des anciens espaces 7

8 Open Wervendag Journée Chantiers Ouverts De editie 2012 van Open Wervendag, een organisatie van de Confederatie Bouw, was weerom een success. CEI-De Meyer stelde de werven in Boom en Watermaal-Bosvoorde open voor het publiek. Op beide werven kregen de bezoekers passend uitleg over het project. Ook was er voor jong en oud animatie voorzien. Watermaal Bosvoorde: Het GEN-project van Watermaal-Bosvoorde (lijn 161) bestaat uit het aanpassen van het spoorbaanvak naar 4 sporen en naar een verhoging van de snelheid naar 160 km/u. De THV Watermaal is verantwoordelijk voor de bouw van een overdekte sleuf van 1 km lang, de beddingswerken, het vernieuwen van twee bruggen en de aanleg van 500 m perron. Boom: Het oude ziekenhuis wordt omgebouwd tot een hedendaags multifunctioneel complex waarin een aantal belangrijke diensten en noden van de gemeente Boom worden opgenomen. Het grootste deel van het gebouw - de verdiepingen 2 tot 5 - wordt ingevuld door 63 assistentiewoningen. De sokkel van het gebouw (gelijkvloers en eerste verdieping) wordt ingenomen door verschillende semi-publieke diensten. VDAB en PWA komen links in het gebouw, het nieuwe gecentraliseerde politiekantoor voor de zone Rupel komt in het rechtergedeelte. Achteraan - in de dwarse vleugel - komen lokalen voor Kind & Gezin, voor buitenschoolse kinderopvang en op de eerste verdieping een spiksplinternieuw kinderdagverblijf. Er wordt ook een aangepaste buitenspeelruimte gerealiseerd. Op de zesde verdieping zijn de kantoren van de RVA gevestigd.

9 L édition 2012 de la Journée Chantiers Ouverts, une organisation de la Confédération de la construction, a de nouveau été un succès. CEI-De Meyer a ouvert au public ses chantiers à Boom et Watermael-Boitsfort. Les visiteurs ont eu droit dans les deux cas à des explications intéressantes sur les projets. Une animation avait également été prévue pour petits et grands. Watermael Boitsfort : Le projet RER de Watermael-Boitsfort (ligne 161) consiste en le doublement des tronçons (4 voies) et en l augmentation de la vitesse jusqu à 160 km/h. La société momentanée SM Watermael réalise la construction d une tranchée couverte de 1 km de long, les travaux de plateforme, la rénovation des deux ponts et l aménagement de 500 m de quais. Boom : Le vieil hôpital est transformé en un complexe multifonctionnel moderne, qui intègre un certain nombre de services et besoins importants de la commune de Boom. La majeure partie du bâtiment les étages de 2 à 5 accueillera 63 logements avec assistance. Le socle du bâtiment (rez-de-chaussée et premier étage) sera occupé par différents services semi-publics. Le VDAB et une agence locale pour l emploi s installeront à gauche du bâtiment, tandis que le nouveau bureau de police centralisé pour la zone Rupel prendra ses quartiers à droite. A l arrière du bâtiment dans l aile en diagonale - se trouveront les locaux de Kind & Gezin, d une garderie extrascolaire, tandis que le premier étage accueillera une toute nouvelle crèche. Une aire de jeux extérieure sera également réalisée. Le sixième étage abritera les bureaux de l ONEM. 9

10 Werven in uitvoering

11 Chantiers en cours

12 Chantiers en cours Werven in uitvoering

13 Zwijndrecht: Ineos / bouwen van een betonnen tank voor opslag Ethyleen construction d un citerne à béton (dans laquelle est incorporée la citerne métallique contenant l éthylène) 2. Gent Gand: The Loop / bouw van de tweede brug over de Pégoudlaan construction du deuxième pont sur la Pégoudlaan 3. Duffel: Netebruggen / vernieuwing bruggen renouvellement ponts 4. Kallo: S.M. Locobouw THV / Liefkenshoekspoortunnel tunnel ferroviaire du Liefkenshoek 5. Schaarbeek Schaerbeek: S.M. Leophat THV / spoorverbinding liaison ferroviaire 6. Brugge: Hanzepark, 2 gebouwen bâtiments C en/et E 34 appartementen - appartements 7. Sint Niklaas: OCMW CPAS St-Niklaas / bouwen van een woon-zorgcentrum construction d un centre de séjour 8. Evere: NAVO OTAN bouwen van een nieuwe hoofdzetel construction du nouveau quartier général (Architect: Internationaal consortium van studiebureau s SOM-ASSAR (C.D.T.) 9. Boom: Den Brandt OCMW CPAS / ombouw voormalig ziekenhuis tot een modern servicecentrum Transformation d un ancien hôpital en un centre moderne de services 10. Neder-over-Heembeek: Bruyn West Ouest / bouwen van 79 woningen construction de 79 logements 11. Jette - Infrabel: verwezenlijken van een nieuwe onderdoorgang onder de sporen, verhoging en aanpassingen perrons réalisation d un nouveau passage sous les voies, rehaussement et aménagement des quais 12. Mechelen Malines: Caserne de Dossin kazerne / nieuwbouw en renovatie museum 13. Rixensart Profondsart: Tuc Rail / infrawerken voor het GEN - travaux infra pour le RER 14. Leuven Louvain: Vander Elst / bouwen van een kantoorgebouw construction d un immeuble de bureaux 15. Willebroek: bouwen van een administratief centrum construction d un centre administratif 16. Drongen - Infrabel: Aanleg 3de en 4de spoor tussen Gent St. Pieters en Landegem placement des 3ème et 4ème voies entre Gent St. Pieters et Landegem 17. Ottignies: Portieken - Portiques / plaatsen van bovenleiding- en signalisatieportieken placement de portiques pour les caténaires et la signalisation 18. Brugge Bruges: Militza: Nieuwbouw van 131 assistentiewoningen / construction de 131 logements avec assistance 19. Duffel Aleris Aluminium: funderingswerken / travaux de fondation 20. Merksem: Vernieuwen van de spoorbruggen over het Albertkanaal, de Merksemsestraat en de IJzerlaan en verbreding van het Albertkanaal / Renouvellement des ponts ferroviaires sur le canal Albert, la Merksemsestraat et la IJzerlaan et élargissement du canal Albert 21. Watermaal Bosvoorde / Watermael Boitsfort : bouw van een overdekte sleuf van 1 km lang, de beddingswerken, het vernieuwen van 2 bruggen en de aanleg van 500m perron / construction d une tranchée couverte de 1 km de long, les travaux de plateforme, la rénovation des 2 ponts et l aménagement de quais (500m) 22. Ukkel Uccle: Vivaqua: bouw van een regenwaterbekken / construction d un bassin d orages 23. Beveren: Waaslandhaven: bouw van een zeesluis construction d une écluse maritime 24. Brugge Bruges Blauwe toren: Aanleg Engelse vertakking / Réalisation bifurcation souterraine à l anglaise

14 Ken je de berenklauw? Een zeer gevaarlijke plant! In België bestaan er twee soorten BEREN- KLAUWEN, namelijk de reuzenberenklauw en de gewone of inlandse berenklauw. en genezen pas na 1 à 2 weken. Na genezing kunnen ze een bruinverkleuring (hyperpigmentatie) van de huid achterlaten. De aangetaste huid kan jarenlang gevoelig blijven voor ultraviolet licht (bv blootstelling aan de zon). Als het sap in de ogen terechtkomt, kan in sommige gevallen permanente blindheid ontstaan. Het sap van de berenklauw is ook giftig! Er zijn al sterfgevallen bekend. De reuzenberenklauw wordt in grote hoeveelheden teruggevonden langsheen de autosnelwegen en de spoorlijnen en in verwaarloosde tuinen en bossen. De plant breidt zich vooral uit in de Brusselse regio en voornamelijk langs de Brusselse ring. Ook in heel Vlaanderen rukt de plant op en kan die overal voorkomen, ook in tuinen en langs waterlopen en grachten. De reuzenberenklauw wordt 5 meter hoog en heeft tussen juli en september paraplugrote, witte bloemschermen met een diameter tot 50 cm. De enorme bladeren zijn behaard en de stengel is rood gevlekt. De gewone berenklauw heeft geen rode vlekken op de stengel en wordt slechts 2 meter hoog. Het sap bevat een bijtende stof die in combinatie met de ultraviolette stralen van de zon reageert als een zuur en ernstige brandwonden veroorzaakt op uw huid. Bij regenweer irriteert de plant veel minder. Ongeveer 24 uur na het contact met het sap ontstaan rode, jeukende vlekken, die enkele uren later overgaan in een scherp begrensde ontsteking van de huid met zwelling en blaarvorming. Deze letsels kunnen er uitzien als echte brandwonden Veiligheidsinstructies: Iedereen die werkt waar reuzenberenklauw voorkomt, dient geïnformeerd te zijn over de gezondheidsrisico s. Het is essentieel de planten niet aan te raken of erover te wrijven met blote huid. Draag beschermende kledij. Synthetisch materiaal heeft de voorkeur want katoen en linnen absorbeert het sap en plantenharen dringen er doorheen. Draag handschoenen met lange mouwen. Let erop dat je met handschoenen die nat zijn van het sap niet de blote delen van je huid aanraakt. Tijdens maaien dient een beschermbril en gelaatsscherm gedragen te worden. Komt er sap in de ogen, spoel dan overvloedig met water en draag een zonnebril. Raak de plant niet aan en waarschuw ook de kinderen ervoor. Laat de kinderen nooit fluitjes of blaaspijpjes maken uit de holle stengel van de plant. Als de plant in de omgeving groeit van kinderspeelplaatsen, kan je aan de groendienst van jouw gemeente vragen om de reuzenberenklauw te verwijderen. Bij werkzaamheden in de tuin (snoeien of gras maaien) kan je het best vermijden dat sap van de reuzenberenklauw op jouw huid terechtkomt. Je moet er rekening mee houden dat het sap soms dwars door de kledij kan dringen. 14

15 Wat te doen in geval van vergiftiging? 1. Blijf steeds kalm. 2. Bij vergiftiging door het eten van plantendelen: 1. Verwijder plantenresten uit de mond en houd ze bij; 2. braakt het slachtoffer, houd dan het braaksel bij, maar doe in geen geval het slachtoffer braken zonder eerst deskundig advies in te winnen, geef ook geen melk aan het slachtoffer. 3. Raadpleeg een arts 3. Bij aanraking van giftige planten die huidirritatie of verbranding veroorzaken: 1. blijf uit de zon, aangetaste huid dient afgeschermd te worden van ultraviolet licht. 2. spoel de huid gedurende minstens 10 minuten overvloedig met water; 3. wrijf nooit hard op de huid 4. experimenteer niet met zalfjes 4. Het is aan te raden steeds deskundig advies in te winnen bij het Antigifcentrum (dag en nacht bereikbaar via het gratis nummer ) of je huisarts of het nummer

16 Connaissez-vous la berce du Caucase? Une plante très dangereuse! En Belgique, il existe deux sortes de BER- CES, la berce du Caucase et la berce commune. une coloration brune (hyperpigmentation) à la peau. La peau qui a été irritée peut présenter pendant des années une sensibilité particulière aux ultraviolets (par ex. en cas d exposition au soleil). Si la sève entre en contact avec les yeux, il y a également un risque de cécité permanente dans certains cas. La sève de la berce du Caucase est également particulièrement toxique en cas d ingestion! Il y a eu des cas de décès. La berce de Caucase pousse en grande quantité le long des autoroutes et des chemins de fer, ainsi que dans les jardins et bois non entretenus. La plante s étend surtout dans la région bruxelloise et en particulier le long du Ring de Bruxelles. La plante pousse également partout en Flandre. On peut la trouver partout, également dans des jardins ou le long de cours d eau ou canaux. 16 La berce du Caucase peut atteindre 5 m de haut et se caractérise de juillet à septembre par sa taille de parapluie et ses ombelles blanches d un diamètre jusque 50 cm. Ses feuilles sont pennées et sa tige comporte de petites taches rouges. La berce commune ne présente pas de taches rouges sur sa tige et n atteint que 2 mètres de haut. Sa sève contient une substance toxique, qui en réaction aux rayons ultraviolets du soleil, se transforme en acide qui provoque de graves brûlures de la peau. En cas de pluie, la plante est beaucoup moins irritante. Environ 24h après le contact avec la sève apparaissent sur la peau de petites taches rouges qui démangent. Elles provoquent quelques heures plus tard une inflammation bien localisée de la peau, avec apparition de cloques et d enflures. Ces lésions peuvent ressembler à de véritables brûlures et ne guérissent qu après 1 à 2 semaines. Après guérison, elles peuvent laisser Instructions de sécurité : Quiconque travaille dans des endroits où poussent des berces du Caucase doit être informé des risques pour la santé. Il est essentiel de ne pas toucher les plantes ou de ne pas s y frotter sans se protéger la peau. Portez des vêtements de protection. Donnez la préférence à des matériaux synthétiques car le coton et le lin absorbent la sève et les fibres végétales toxiques traversent le tissu. Portez des gants avec protection pour les avant-bras. Faites attention à ce que les gants mouillés par la sève n entrent pas en contact avec des parties exposées de votre peau. Lors du fauchage, il faut porter des lunettes de protection et un masque de protection. Si de la sève entre en contact avec les yeux, rincez alors abondamment avec de l eau et portez ensuite des lunettes de soleil. Ne touchez pas la plante et prévenez également les enfants du danger. Ne laissez jamais les enfants fabriquer des petites flutes ou des sarbacanes au moyen de la tige creuse de la plante. Si la plante pousse à proximité d une aire de jeux pour les enfants, vous pouvez demander au service environnement de votre commune d éliminer les berces du Caucase. En cas de travaux dans le jardin (élagage ou fauchage), évitez à tout prix que de la sève de berce du Caucase n entre en contact avec votre peau. Tenez compte du fait que la sève peut parfois traverser les vêtements.

17 Que faire en cas d intoxication? 1. Restez toujours calme. 2. En cas d intoxication par ingestion de parties de la plante : 1. Eliminez tous les résidus de plante qui resteraient dans votre bouche et conservez-les pour analyse; 2. Si la personne intoxiquée vomit, conservez la vomissure mais ne faites en aucun cas vomir la personne sans d abord demander un avis médical, ne donnez pas non plus du lait à la personne intoxiquée. 3. Consultez un médecin. 3. En cas de contact avec des plantes toxiques qui provoquent une irritation de la peau ou des brûlures : 1. ne vous exposez pas au soleil, une peau irritée doit être protégée des rayons ultraviolets. 2. rincez abondamment la peau avec de l eau pendant au moins 10 minutes; 3. n exercez jamais de frottement violent de la peau 4. ne tentez pas d expérience avec des pommades 4. Il est toujours conseillé de demander un avis scientifique auprès du Centre antipoison (accessible jour et nuit au numéro gratuit ) ou de votre médecin traitant ou du numéro

18 Veiligheid- en kwaliteitdag 30 januari 2012 Wat hebben we geleerd op de workshops? Bij het B.I.V.V.: - DRAAG STEEDS DE GORDEL - RIJ NOOIT TE SNEL WORKSHOP SPOOR: - ELECTROCUTIE TEN GEVOLGE VAN ONDER SPANNING STAANDE BOVENLEIDINGEN - LET OP VOOR VOORBIJ RIJDENDE SPOORVOER- TUIGEN WORKSHOP LEREN UIT ONGEVALLEN: - DE OORZAKEN VAN EEN ONGEVAL - DE PREVENTIEMAATREGELEN - ORDE EN NETHEID OP DE WERKVLOER WORKSHOP VERREIKER: - TOELICHTING EN VAARDIGHEIDSPROEF MET EEN VERREIKER WORKSHOP TORENKRAAN: - DE COMMUNICATIE TUSSEN MACHINIST EN WERKLIEDEN OP DE WERKVLOER 18 WORKSHOP PERSONEELSINFO: - ALLES OVER HET KB HET COLLECTIEF BONUSPLAN

19 Journée Sécurité et Qualité du 30 janvier 2012 Qu avons-nous appris pendant les workshops? IBSR: - BOUCLEZ TOUJOURS VOTRE CEINTURE - NE ROULEZ JAMAIS TROP VITE WORKSHOP CHEMINS DE FER : - ELECTROCUTION CAUSEE PAR DES CATENAIRES SOUS TENSION - FAITES ATTENTION AUX CONVOIS QUE VOUS CROISEZ WORKSHOP LECONS A TIRER DES ACCIDENTS : - LES CAUSES D UN ACCIDENT - LES MESURES DE PREVENTION - ORDRE ET PROPRETE SUR LE LIEU DE TRAVAIL WORKSHOP ELEVATEUR TELESCOPIQUE : - EXPLICATION ET TEST DE COMPETENCE AVEC UN ELEVATEUR TELESCOPIQUE WORKSHOP GRUE-TOUR : - COMMUNICATION ENTRE LE MACHINISTE ET LES OUVRIERS AU SOL WORKSHOP INFORMATION DU PERSONNEL : - TOUT SUR L AR LE PLAN DE BONUS COLLECTIF 19

20 LASSEN - SOUDER NOOIT lassen aan GEWI- en DYWIDAG staven Er wordt op onze werven zeer veel gebruik gemaakt van GEWI en DYWIDAG staven. Deze staven worden gebruikt om zeer grote krachten op te nemen bij het opspannen, ophangen en bevestigen van constructieonderdelen, zoals onder andere trekkers in de bekistingpanelen, ankers voor beschoeiingen, e.d.. Zij zijn vervaardigd uit speciaal staal met een zeer hoge weerstand, dat echter al zijn eigenschappen verliest door te lassen (zelfs een puntlas), door op te warmen en zelfs door bepaalde inductiestromen. Zij komen in diverse vormen voor (zowel met een rechtse als een linkse schroefdraad, onderbroken of doorlopende schroefdraad, enz.). zie onderstaande voorbeelden. Sommige types zijn lasbaar met een specifieke lasprocedure, maar gezien op de werf geen duidelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen de lasbare en niet lasbare staven is het dus duidelijk dat lassen aan dergelijke staven een enorm groot risico inhoud. De boodschap is dus: NOOIT lassen aan GEWI en DYWIDAG staven zelfs geen puntlas. Is lassen toch noodzakelijk, dan mag dit enkel in uitdrukkelijke opdracht van de werfleiding en met de specifieke lasprocedure vermeld in de respectieve werkinstructie die vooraf is toegelicht aan de lasser 20

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Herbevestigd BGV /

Herbevestigd BGV / Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging Secrétaire d Etat à l Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative Antwoord op de parlementaire

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties.

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties. Vraag nr. 2139 van de heer volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen van 10 februari 2017 aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen NMBS.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant!

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant! Onze kinderen zijn onze grootste schatten. We proberen ze zo goed mogelijk af te schermen van alle potentiële gevaren. Maar met onze eigen veiligheid springen we vaak minder zorgzaam om. Met als uitgangspunt

Nadere informatie

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU

JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU JARDIN OUVERT 1 : AU FIL DE L EAU Il faisait beau le samedi 26 septembre pour le premier Jardin Ouvert de la saison! Cette activité organisée par les jardiniers de Molenbabbel, qui sont à l origine de

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Open haarden Feux ouverts

Open haarden Feux ouverts Open haarden Feux ouverts Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be De Bemal open haarden worden vervaardigd uit vuurvast materiaal.

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

Le service commercial. Commerciële dienst

Le service commercial. Commerciële dienst Le service commercial Le programme de la S.N.C.B. était donc de mettre en service des trains rapides et légers en mettant la vitesse comme nouvelle stratégie publicitaire et commerciale. Les trains de

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

lentefeest fête laïque

lentefeest fête laïque Communie lentefeest fête laïque Communion 2014 Deel je mooiste moment, van begin tot eind! Partagez vos meilleurs moments, du début à la fin! De aankondiging Laat iedereen weten dat jullie kind zijn of

Nadere informatie

INFO . AU F. E QUE - BE

INFO . AU F. E QUE - BE 31e année / 31e jaargang 2011 NION PR N. U O GE GI QUE - BE I G L E B EL TODESKU N D. AU I ERTS AUTO P X M F. E ES. BER. V L I ER OB INFO Revue officielle de l Union Professionnelle des Experts en Automobiles

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen.

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. In mijn strategische visie schets ik de toekomst van ons leger.

Nadere informatie

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014 MISSION A Constructions industrielles (Missions d ensembles) OPDRACHT A Industriële constructies (Geheelopdrachten) A Classe - Klasse 1 2 3 4 5 a = 9,0192 11,4255 13,5747 15,4350 17,4016 b = -0,0854-0,0814-0,0875-0,0896-0,0913

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

Rumble in the Dungeon

Rumble in the Dungeon Rumble in the Dungeon Un jeu de Olivier Saffre. Flatlined Games 2012, tous droits réservés Il y a trop de monstres et d'aventuriers dans ce donjon. Le trésor du roi mort est bien gardé mais les aventuriers

Nadere informatie

PROGRES Infosession Riverains

PROGRES Infosession Riverains When rail means service > QUADRILATERE NORD RUE DU PROGRES Infosession Riverains Schaerbeek 11/06/2008 Schaarbeek 11/06/2008 Liesbeth Vandeputte Responsable Communication Riverains Verantwoordelijke Communicatie

Nadere informatie

* Les illustrations peuvent s écarter de la réalité. * Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

* Les illustrations peuvent s écarter de la réalité. * Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. CHRISTMAS AT WORK Nous sommes ravis de vous présenter nos thèmes de Noël pour 2016 : SECRETS, PURE, TRADITION et MISTY.* Outre ces nouveaux thèmes, nous continuons aussi à proposer les thèmes CLASSIC (doré,

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

pendant le mieux serait de il vaut mieux

pendant le mieux serait de il vaut mieux en fin de sinon le passe-temps favori le lundi après-midi un dîner de famille grave pendant le mieux serait de il vaut mieux il est facile de il m arrive de j ai appris à parler français de toute façon

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

AR ASCENSEURS 09/03/2003 AR du 10/12/2012 Changements - bref résumé (MB 19/12/2012)

AR ASCENSEURS 09/03/2003 AR du 10/12/2012 Changements - bref résumé (MB 19/12/2012) AR ASCENSEURS 09/03/2003 AR du 10/12/2012 Changements - bref résumé (MB 19/12/2012) Sven De Mulder Sectormanager voor de sector Brussel Dirigeant de secteur Bruxelles Pour/ voor IMMO BALCAEN 28/05/2015

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Anderlecht. Auderghem

Anderlecht. Auderghem Anderlecht Adressez-vous au service travaux publics, Rue Van Lint, 6 (premier étage) tel. 02 800 07 89 Le guichet où vous devez effectuer vos démarches en rapport avec l'installation de signaux temporaires

Nadere informatie

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi?

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi? Hilversum, le 15 janvier 2012 Monsieur, J ai l intention de passer mes vacances à Nice pendant la seconde moitié du mois d août. Je ferai le voyage en auto avec ma femme et mes deux fils de 12 et de 15

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Notitieboekjes Carnet de Notes

Notitieboekjes Carnet de Notes Carnet de Notes Taal Langue Algemene aanleverspecificaties - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Wit is een uit te voeren drukkleur, zowel in zeefdruk transfer als als

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

Nationale Dagen 2014 Journées Nationales 2014

Nationale Dagen 2014 Journées Nationales 2014 Nationale Dagen 2014 Journées Nationales 2014 BBvAg / APBMT Voor wie? Voor wat? Pour qui? Pour quoi? Dr. Bart Curvers - Dr. Philippe Farr BBvAg - APBMT Een beetje geschiedenis Un peu d histoire BbvAG vandaag

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

SOFRECOM. Fiche. Station de pompage de Milsaucy - Herstal. Pompstation van Milsaucy - Herstal

SOFRECOM. Fiche. Station de pompage de Milsaucy - Herstal. Pompstation van Milsaucy - Herstal Station de pompage de Milsaucy - Herstal Construction d une station de pompage à Herstal en rive gauche de la Meuse, assortie d égouts-collecteurs à grande profondeur. Les trois pompes y immergées ont

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français Servetten Serviettes Taal Langue Servetten Op zoek naar fijne en stijlvolle witte servetten? Wij hebben ze in alle soorten en maten. Of maak het nog bonter: servetten met jouw logo, design of foto! Tips

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

ING ActivePay. Guide d utilisation

ING ActivePay. Guide d utilisation ING ActivePay Guide d utilisation Bienvenue dans ING ActivePay Cher utilisateur, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions de votre confiance! Dans ce guide, vous trouverez

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service Distribution MT A votre service MS-verdeling Tot uw dienst Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) S1A5881401BE INDEX A3.DOC INSTRUCTIONS...

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

100% VEILIG WERKEN DOE JE ZELF!

100% VEILIG WERKEN DOE JE ZELF! PROTECTION NE SUFFISENT PAS! TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ, VOUS LE FAITES VOUS-MÊME! 00% VEILIG WERKEN 00% VEILIG WERKEN Vaak hebben werknemers wel alle persoonlijke beschermingsmiddelen om veilig te werken

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? Hulp nodig? Besoin d aide?

hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? Hulp nodig? Besoin d aide? FOTO FUN PHOTO FUN hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? WAT KRIJG JE AANGEBODEN? QUE RECEVREZ-VOUS? 1. 2. 3. Ontdek alle mogelijke fotoproducten. Je vindt in dit overzichtelijke boekje

Nadere informatie

Communie Communion. De nieuwe kaarten! Les nouvelles cartes! lentefeest. fête laïque. lentefeest fête laïque

Communie Communion. De nieuwe kaarten! Les nouvelles cartes! lentefeest. fête laïque. lentefeest fête laïque Y 's t e L Y lentefeest fête laïque Communie Communionet's lentefeest L y t r a Py Y fête laïque Y Communie Communion y t r a Py De nieuwe kaarten! Les nouvelles cartes! Koning Leopoldlaan 14/0-01 B-9990

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Breevast Belgium ontwikkelt, realiseert en beheert kantoren, commercieel en residentieel vastgoed in België en Luxemburg.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI Fork-lift crane series 03-2013 REMA HOLLAND BV Galjoenweg 47 / 6222 NS Maastricht Postbus 4303/6202 VA Maastricht Telefoon: 0031-43-3631777 Fax: 0031-43-3632922 Email:

Nadere informatie

FOTO PHOTO FUN FUN. 426737_Boekje Foto Fun_7526.indd 1 10/07/14 14:55

FOTO PHOTO FUN FUN. 426737_Boekje Foto Fun_7526.indd 1 10/07/14 14:55 FOTO FUN PHOTO FUN 426737_Boekje Foto Fun_7526.indd 1 10/07/14 14:55 hoe gebruik je jouw cadeau? Comment utiliser votre cadeau? 1. Ontdek alle mogelijke fotoproducten. Je vindt in dit overzichtelijke boekje

Nadere informatie

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles Veuillez garder votre ticket de parking, nous y apposerons un cachet afin que vous puissiez sortir du parking sans frais Gelieve

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden Taalregels In dit grammaticaoverzicht kun je kiezen uit: S Volgorde in de Franse zin S Man, huis, deur, en zwaar, geel, zelfst. naamwoord en bijv. naamwoord S Le, la, les, de lidwoorden S Praten, hebben,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

www.cl.be 1 www.cl.be www.cl.be

www.cl.be 1 www.cl.be www.cl.be 1 Vos événements Uw gebeurtenissen Les salons du Cercle ouvrent leurs portes à ceux qui souhaitent organiser leurs événements privés et professionnels. Du lunch d affaires à la grande réception de mariage,

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

20/04/2015 2. Conférence de presse Persconferentie

20/04/2015 2. Conférence de presse Persconferentie 20/04/2015 2 Conférence de presse Persconferentie 29 juin 2015 La Ville change pour tous les Bruxellois 29 juni 2015 De Stad verandert voor alle Brusselaars Mise en place de la zone piétonne et du plan

Nadere informatie

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen?

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? 1. En métro / Met de metro 2. En tramway / Met de tram

Nadere informatie