9 koopwoningen, type Moiré met berging en parkeerplaats.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9 koopwoningen, type Moiré met berging en parkeerplaats."

Transcriptie

1 STANDAARD TECHNISCHE OMSCHRIJVING VERKOOP VOOR KOOPWONINGEN GROESEIND TE TILBURG. Versie: 1 juni 2012 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Omschrijving: 9 koopwoningen, type Moiré met berging en parkeerplaats. Opdrachtgever: Aannemer: Makelaars: V.O.F. Groeseind Ekkersrijt 4008 Postbus AC Son en Breugel Telefoon : (0499) Telefax : (0499) Janssen de Jong Bouw Zuid B.V. Jan van Riebeeckweg 17 Postbus AG Venlo Telefoon : (077) Telefax : (077) LBB-Naber Makelaars Westpoint KG Tilburg Telefoon : (013) Telefax : (013) Van de Zande makelaardij Bredaseweg NM Tilburg Telefoon : (013) Telefax : (013) : INHOUDSOPGAVE. 00. Inleiding 01. Administratieve bepalingen

2 02. Peil van de woning 03. Grondwerk 04. Rioleringswerken 05. Bestratingen en terreininrichting 06. Funderingen 07. Metselwerken 08. Betonwerken 09. Daken 10. Ventilatievoorzieningen en gasafvoerkanalen 11. Kozijnen en metaalwerken kozijnen, ramen en deuren trappen en aftimmerwerk goten en hemelwaterafvoeren 12. Plafond-/wand-/vloerafwerkingen plafond-/wand-/vloerafwerking tegelwerken overige voorzieningen 13. Keukeninrichting 14. Beglazing en schilderwerk 15. Behangwerk 16. Water- en gasinstallatie waterinstallatie gasinstallatie 17. Sanitair 18. Elektrische installatie en telecommunicatie elektrische installatie telecommunicatievoorzieningen 19. Verwarmingsinstallatie 20. Schoonmaken en oplevering 21. Wijzigingen tijdens de bouw

3 22. Wijzigingen voorbehouden 23. Ruimte afwerkstaat 00. INLEIDING. Het Bouwbesluit kent voor de diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Zo wordt niet langer gesproken van woon-, slaapkamer, entree, hal of zolder maar van verblijfs-, verkeers- of onbenoemde ruimte. Omwille van de duidelijkheid is in deze technische omschrijving gebruik gemaakt van de ingeburgerde aanduidingen en om u toch volledig te informeren vindt u hieronder de benamingen zoals deze in het Bouwbesluit worden gehanteerd: * entree / hal : verkeersruimte * meterkast : technische ruimte * toilet : toiletruimte * woon-/ eetkamer : verblijfsruimte * keuken / eetkeuken : verblijfsruimte * bergkast : bergruimte * portaal : verkeersruimte * trapopgang / overloop : verkeersruimte * badkamer : badruimte * slaapkamer : verblijfsruimte * buitenberging : bergruimte 01. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN. Van toepassing is de SWK Garantie- en waarborgregeling Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door het SWK. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van het SWK. 02. PEIL VAN DE WONING. Het peil - P - waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De Peil-maat wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Tilburg. 03. GRONDWERK. De nodige grondwerken - ontgravingen en aanvullingen - te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels en leidingen en bestratingen. De tuinen worden aangevuld en afgewerkt met beteelbare grond. Indien mogelijk wordt uitkomende grond gebruikt. 04. RIOLERINGSWERKEN. De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de aanneemsom begrepen. De riolering wordt uitgevoerd in gerecycled PVC-buis. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast. Het rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. 05. BESTRATINGEN EN TERREININRICHTING.

4 De bestrating van het binnenterrein, ter plaatse van de rijbanen en parkeervakken, wordt uitgevoerd met betonklinkers. De bestrating van het binnenterrein, ter plaatse van de voetgangerspaden, wordt uitgevoerd met grijze betontegels, afmeting 300x300x45 mm, volgens keuze V.O.F. Groeseind. Het binnenterrein, ter plaatse van de rijbanen en het openbaar gebied, wordt door middel van een op afstand bedienbare poort afgesloten van de openbare weg. Ter plaatse van de voetgangerspaden, wordt het binnenterrein door middel van een afsluitbare loopdeur afgesloten van de openbare weg, volgens keuze V.O.F. Groeseind. De volgende erfafscheidingen van de perceelsgrenzen zijn opgenomen: * bij de (hoek)woningen waarvan de privé-tuin in het verlengde van de zijgevel grenst aan het binnenterrein wordt een haag van ca. 1,80 meter hoog aangebracht volgens keuze V.O.F. Groeseind, behoudens ter plaatse van de op de woningbouwkavels gelegen parkeerplaats en daar waar een buitenberging gesitueerd is; * Bij de hoekwoningen komt ter plaatse van de zijgevel een gemoffelde stalen poort in een door architect nader te bepalen kleur ten behoeve van de toegang tot het parkeerterrein. Een en ander conform de situatietekening. Er zijn geen erfafscheidingen tussen de percelen van de woningen opgenomen, deze dienen door de verkrijger zelf uitgevoerd te worden. De kavelgrenzen worden gemarkeerd d.m.v. perkoenpaaltjes. 06. FUNDERINGEN. Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde geotechnisch onderzoek wordt het navolgende funderingssysteem toegepast: * paalfundering: De fundering uit te voeren d.m.v. betonnen funderingsbalken en/of poeren met granulaat, een en ander volgens advies constructeur en ter goedkeuring van de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Tilburg. De buitenbergingen worden niet voorzien van een paalfundering maar gefundeerd op staal. 07. METSELWERKEN. Voor de diverse constructie-onderdelen worden de volgende materialen toegepast: * de buitengevels: worden uitgevoerd in diverse metselverbanden met machinaal gevormde metselbakstenen, formaat en kleur volgens keuze architect. Ten behoeve van de gierzwaluw worden in de noord-gevel neststenen toegepast. Aantal en definitieve vorm in overleg met de gemeente Tilburg; * de woningscheidende binnenwanden: uitgevoerd als ankerloze spouwmuur van kalkzandsteen blokken/-elementen, dikte volgens advies constructeur; * de binnenspouwbladen en dragende binnenwanden: van kalkzandsteen blokken/-elementen, dikte volgens advies constructeur; * de niet-dragende binnenwanden: van cellenbeton of gips blokken/-elementen, dikte volgens advies fabrikant / leverancier. Voor de isolatie van de gevels (Rc > 4,0 m²k/w) wordt minerale wol spouwisolatie toegepast.

5 Het voegwerk van het schoonmetselwerk wordt iets verdiept uitgevoerd, in nader te bepalen kleur, volgens keuze architect. De navolgende muren / wanden worden uitgevoerd als schoon metselwerk: * alle in het zicht komende gevelmetselwerken van de woningen De overige metselwerken worden als vuil metselwerk uitgevoerd. 08. BETONWERKEN. Materiaalomschrijving van: * de geïsoleerde begane grondvloer van de woningen (Rc 3,0 m²k/w): van prefab betonnen plaatelementen (ribcassette), volgens advies fabrikant / constructeur; * de verdiepingsvloeren: van prefab betonnen plaatelementen, volgens advies fabrikant / constructeur; * de dakvloeren van de woningen: van prefab betonnen plaatelementen (kanaalplaat), volgens advies fabrikant / constructeur; * de ongeïsoleerde vloer van de berging: prefab betontegels. 09. DAKEN. De geïsoleerde platte dakconstructie van de woning (Rc 4,0 m²k/w) is samengesteld m.b.v.: * prefab beton plaatelementen (kanaalplaat), volgens advies constructeur; * isolatielaag: van isolatieplaten (Rc 4,0 m²k/w), volgens advies fabrikant; * dakbedekking: van bitumineuze brandrol dakbedekking volgens VEBIDAKvoorschriften, de dakranden af te werken met een aluminium daktrim. De ongeïsoleerde plat dakconstructie van de buitenberging: * plat dakconstructie bergingen: houten balklaag met dakbeschot, volgens advies constructeur; * dakbedekking: van bitumineuze brandrol dakbedekking, de dakranden af te werken met een aluminium daktrim. 10. VENTILATIEVOORZIENINGEN EN GASAFVOERKANALEN. De ventilatiekanalen worden uitgevoerd d.m.v. spiraal geflenste verzinkte plaatstalen buis. De luchtafvoer vindt plaats d.m.v. een mechanisch ventilatiesysteem, geplaatst in de bergkast op de eerste verdieping, waarop zijn aangesloten de keuken, het toilet- en de badruimte, alsmede de opstelplaats van de wasmaschine en wasdroger. De afzuigpunten worden geplaatst in het plafond volgens opgave installateur. De luchttoevoer vindt plaats d.m.v. ventilatieroosters in de buitenkozijnen, conform de thans geldende eisen van het bouwbesluit. De ventilatie van de woonkamer, keuken, slaapkamers en indien van toepassing de badkamers geschiedt door middel van ventilatieroosters in of op de buitenkozijnen. De overige ruimten / constructie-onderdelen worden uitgerust met de volgende ventilatievoorzieningen: * de meterkast : natuurlijke ventilatie * de buitenberging : natuurlijke ventilatie

6 * de gevels : open stootvoegen De rookgasafvoer-/luchttoevoer kanalen worden uitgevoerd d.m.v. dikwandige aluminium buis en P.V.C.- buis eindigend in de dakvloer. 11. KOZIJNEN EN METAALWERKEN Kozijnen, ramen en deuren. Materiaalomschrijving van: * de buitenkozijnen en ramen van de woningen: van duurzaam geproduceerd hardhout, voorzien van tochtprofielen in de sponningen t.p.v. de draaivleugels, volgens keuze architect; * de buitendeuren van de woningen zijn van duurzaam geproduceerd hardhout, fabrikant en type volgens keuze architect; * de binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte stalen montagekozijnen in verdiepingshoge uitvoering met bovenlicht of paneel in de kleur Rein wit, volgens keuze architect; * de binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte hardboard binnendeuren, type opdek, deurmaat 930x2315 mm (m.u.v. de kastdeuren) in de kleur wit, volgens keuze architect; * het hang- en sluitwerk van alle binnen- en buitendeuren en ramen te voorzien van standaard geëloxeerd aluminium hang- en sluitwerk, volgens keuze architect. De entreedeur, de looppoortdeur, de terras-/tuin en berging deuren te voorzien van gelijksluitende veiligheidscilindersloten (inbraakwerendheidsklasse 2, conform vigerende wetgeving); * De bad- en toiletruimte te voorzien van vrij- en bezetsloten, de hoofdslaapkamer van dag- en nachtslot, de meterkast te voorzien van kastslot, alle overige deuren van loopsloten volgens keuze architect. In de gevel aan de straatzijde komt boven de kozijnen van de begane grond een gemoffelde stalen ligger in het zicht. Kleur hiervan volgens keuze architect Trappen en aftimmerwerk. Materiaalomschrijving van: * trappen/hekken: de open trap naar de eerste verdieping: van vuren hout aan de muurzijde voorzien van een leuning, volgens keuze architect. * aftimmerwerk: de aftimmeringen ter plaatse van de aansluiting van de trap, inclusief de hoekbetimmeringen, op de wanden en vloeren worden uitgevoerd met behulp van houten plaatmateriaal, volgens keuze architect. * meterkast: de meterkast wordt uitgevoerd in hout en plaatmateriaal in de kleur wit, volgens keuze architect. Deze wordt ingericht conform de geldende voorschriften van het energie leverend bedrijf. * buitenbergingen: wandconstructie van stijl- en regelwerk en houten delen van verduurzaamd hout, volgens keuze V.O.F. Groeseind. * Er worden geen plinten geleverd en gemoteerd Goten en hemelwaterafvoeren.

7 Materiaalomschrijving: * hemelwaterafvoeren: van gerecycled PVC-buis, kleur volgens keuze architect, aangesloten op de grondriolering. 12. PLAFOND-/WAND-/VLOERAFWERKINGEN Plafond-/wand-/vloerafwerkingen. Plafondafwerking: * alle plafonds in de woningen te voorzien van structuur spuitwerk uitgezonderd de meterkast (V-naden van de betonnen verdiepings- en dak vloeren blijven in het zicht ). Wandafwerking: * de niet betegelde wanden in de toiletruimte van de woning worden afgewerkt met structuur spuitwerk, de overige wanden in de woning worden behangklaar afgewerkt. Vloerafwerking: * dekvloeren dikte ca 70 mm op de begane grond en 50 mm op de eerste verdieping m.u.v. de te betegelen vloergedeelten Tegelwerken. Vloertegels: Omschrijving toe te passen vloertegels in de navolgende ruimten: * toiletruimte: t.b.v. aankoop vloertegels met een stelpost 20,= /m² incl. BTW; * badkamer: t.b.v. aankoop vloertegels met een stelpost 20,= /m² incl. BTW. Wandtegels: Omschrijving toe te passen wandtegels in de navolgende ruimten: * toiletruimte: wandtegels tot ca. 1,20 meter + vloerpeil, met een stelpost van 15,= /m² incl. BTW t.b.v. aankoop tegels; * badkamer: 2,1 m1 hoog, ter plaatse van de douchehoek tot onderkant plafond, met een stelpost van 15,= /m² incl. BTW t.b.v. aankoop tegels. Bovenstaande vloer- en wandtegels dienen door verkrijger te worden uitgezocht bij een door de uitvoerend aannemer nader te bepalen leverancier. NB Voegen van vloer- en wandtegels worden niet strokend aangebracht Overige voorzieningen. Op steenachtige borstweringen aan de binnenzijde onder de raamkozijnen worden vensterbanken toegepast: Materiaalomschrijving: hardsteen, kleur grijs antraciet bij alle woningtypen, volgens keuze architect. Onder de deur van de badkamer en de toiletruimte worden dorpels toegepast: Materiaalomschrijving: kunststeen, kleur grijs antraciet, volgens keuze architect. Aan de buitenzijde worden waterslagen en lateien toegepast:

8 Materiaalomschrijving: aluminium, betonnen en/of keramische waterslagen en stalen- of betonlateien, volgens keuze architect. 13. KEUKENINRICHTING. De keukeninrichting is niet opgenomen. De aansluitingen worden op de standaard plaatsen aangebracht en afgedopt, zoals aangegeven in de brochure. Indien verkrijger vóór oplevering van de woning een keuken wilt laten plaatsen door de uitvoerende aannemer, dan dient verkrijger de keuken uit te zoeken bij een door de uitvoerend aannemer nader te bepalen leverancier. 14. BEGLAZING EN SCHILDERWERK. Beglazing: Isolerende HR++ beglazing (U 1,1 W/m2K) wordt toegepast in de glasopeningen van alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren. Enkel blank glas wordt toegepast in de overige glasopeningen. Schilderwerk/beitswerk: Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend schildersysteem, kleur volgens keuze architect. Het schilderwerk aan de binnenzijde van de buitenkozijnen, -ramen en -deuren wordt uitgevoerd in een dekkend water gedragen schildersysteem, kleur volgens keuze architect. Korte omschrijving van het binnenschilderwerk, inclusief leidingwerken: De bomen en hekwerken van de trappen worden in het werk afgelakt in een dekkend water gedragen schildersysteem, kleur wit volgens keuze architect. De ronde muurleuning van de trappen wordt in het werk transparant afgelakt. De treden worden niet in het werk afgelakt, deze zijn fabrieksmatig gegrond. Alle overige voorkomende schilderwerken op hout worden uitgevoerd in een dekkend water gedragen schildersysteem, volgens keuze architect, met uitzondering van fabrieksmatig afgelakte houtwerken. De stalen montagekozijnen worden fabrieksmatig gelakt in de kleur Rein wit, volgens keuze architect. De opdek binnendeuren worden fabrieksmatig gelakt in de kleur Rein wit, volgens keuze architect. De gas- en waterleidingen voor zover in het zicht, met uitzondering van de leidingen in de bergkast en meterkast, worden dekkend afgelakt met een water gedragen verfsysteem, kleur wit, volgens keuze architect. CV-leidingen worden niet geschilderd. 15. BEHANGWERK. Behangwerk wordt niet uitgevoerd. 16. WATER- EN GASINSTALLATIE Waterinstallatie. De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de aanneemsom begrepen. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast en is afsluitbaar. De volgende tappunten worden aangesloten: * afgedopte waterleiding t.b.v. keukenmengkraan;

9 * tappunt CV-installatie / wasmachine; * fonteintje; * toiletcombinaties; * wastafelmengkraan; * douchemengkraan. In de woningen is voor de wasautomaat een aansluitmogelijkheid voorzien in de bergkast. De warmwaterleiding wordt aangesloten op: * keukenmengkraan : 2,5 l/min indien de keuken wordt geleverd anders afgedopt.; * wastafelmengkraan : 2,5 l/min; * douchemengkraan : 5,0 l/min. Warmwatertoestellen: De warmwatervoorziening geschiedt d.m.v. een HR-combitoestel voor warmwater en verwarming, vermogen volgens berekening installateur Gasinstallatie. De aanleg- en aansluitkosten van de gasinstallatie zijn in de aanneemsom begrepen. De gasleiding wordt aangelegd vanaf de gasmeter in de meterkast. De volgende tappunten worden aangesloten: * fornuis, indien de keuken voor de bouwkundige oplevering wordt geplaatst anders afgedopt; * CV-ketel in de berging op de eerste verdieping. 17. SANITAIR. Het te leveren sanitair in witte uitvoering volgens monster, wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Toe te passen materialen in: toiletruimte begane grond bij alle woningtypen: een toiletcombinatie (wandcloset), van kristalporselein voorzien van een waterbesparend inbouwreservoir; een fonteincombinatie, kristalporselein met verchroomde bekersifon en tapkraan. badkamer : een toiletcombinatie (wandcloset), van kristalporselein voorzien van een waterbesparend reservoir; een enkele wastafelcombinatie, van kristalporselein met chroom bekersifon, een eengatsmengkraan met bovenuitloop, planchet en spiegel welke los worden geleverd; een inloop douche met RVS afvoerputje, thermostatische douchemengkraan met onderuitloop, waterbesparende handdouche met kunststof greep en slang en verchroomde glijstang; overige sanitaire voorzieningen: een tapkraan t.b.v. CV-installatie / wasautomaat. 18. ELEKTRISCHE INSTALLATIE EN TELECOMMUNICATIE 18.1 Elektrische installatie.

10 De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn in de aanneemsom begrepen. De elektrische installatie wordt in overeenstemming met NEN 1010 aangelegd vanuit de meterkast en wordt verdeeld in groepen naar de diverse aansluitpunten, zoals op de verkooptekening(en) staat aangegeven. De installatie wordt als inbouw uitgevoerd (m.u.v. de buitenberging waar opbouw wordt toegepast). De hoogte van het schakelmateriaal bedraagt ca. 1,05 m + vloer en de hoogte van wandcontactdozen in de woon-/ eetkamer, keuken en slaapkamers bedraagt ca. 0,35 m + vloer, in de keuken boven het aanrecht ca. 1,20 m + vloer en de met schakelaars gecombineerde wandcontactdozen, alsmede de wandcontactdozen in de overige ruimten worden op ca. 1,05 m + vloer gemonteerd. In de woning worden rookmelders gemonteerd volgens de vigerende wetgeving Telecommunicatievoorzieningen. De woningen zijn voorzien van bedrade leidingen voor telefoon en kabeltelevisie op een hoogte van ca. 0,35 m + vloer in de woonkamer en loze leidingen in de hoofdslaapkamer. De aansluit- en abonnementskosten van de telefoon en CAI zijn voor verkrijger. 19. VERWARMINGSINSTALLATIE. De berekening van het vermogen dient te geschieden in overeenstemming met de ISSO publicatie 51 Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen bepaling benodigd vermogen per vertrek en totaal. De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd met een HR-combiketel, incl. warmwatervoorziening. Op de begane grond is er vloerverwarming deze wordt gevoed door een verdeler op begane grond. Op de verdieping worden in alle ruimten met uitzondering van de berging fabrieksmatig afgelakte plaatradiatoren gemonteerd, volgens keuze V.O.F. Groeseind. De afmeting en positie van de plaatradiatoren nader te bepalen conform opgave berekening installateur. De op tekening aangegeven plaatsen van de radiatoren zijn indicatief. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat op de begane grond, en op de verdieping zijn de radiatoren voorzien van een thermostaatkraan. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken: * entree / hal : 15 ºC; * meterkast : niet verwarmd; * toilet : 15 ºC; * woon-/ eetkamer : 20 ºC; * keuken : 20 ºC; * bergkast / inpandige berging : 15 ºC; * trapopgang / overloop : 15 ºC; * badkamer : 22 ºC; * slaapkamer : 20 ºC; * buitenberging : niet verwarmd.

11 20. SCHOONMAKEN EN OPLEVERING. Minimaal twee weken voor de oplevering worden de verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip waarop dat gaat gebeuren. De woning wordt 'bezemschoon' opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten, die worden schoon opgeleverd. 21. WIJZIGINGEN TIJDENS DE BOUW. Alle wijzigingen in opdracht van V.O.F. Groeseind / de aannemer en/of in opdracht van de verkrijger verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorende bij de overeenkomst en de vigerende wet- en regelgeving. 22. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. Voor wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering en indeling wordt een voorbehoud gemaakt. Ook kleine wijzigingen in de materiaalkeuze kunnen zonder vooroverleg en verrekening worden uitgevoerd. V.O.F. Groeseind Son en Breugel, d.d. 1 juni RUIMTE AFWERKSTAAT 01. ENTREE (verkeersruimte) vloer : dekvloer wanden : behangklaar plafond : structuur spuitwerk elektra : volgens verkooptekening 02. TOILET (toiletruimte) vloer : vloertegels wanden : wandtegels tot 1,25 m + vloerpeil en boven tegelwerk structuur spuitwerk plafond : structuur spuitwerk elektra : volgens verkooptekening sanitair : 1 toilet 1 fonteincombinatie 03. WOON-/EETKAMER (verblijfsruimte) vloer : dekvloer wanden : behangklaar plafond : structuur spuitwerk elektra : volgens verkooptekening 04. KEUKEN (verblijfsruimte) vloer : dekvloer wanden : behangklaar plafon : structuur spuitwerk

12 elektra : volgens verkooptekening 05. BERGKAST (bergruimte) vloer : dekvloer wanden : behangklaar plafond : structuur spuitwerk t.p.v. constructievloer elektra : volgens verkooptekening 06. TRAPOPGANG / OVERLOOP (verkeersruimte) vloer : dekvloer wanden : behangklaar plafond : structuur spuitwerk elektra : volgens verkooptekening 07. BADKAMER (badruimte) vloer : vloertegels wanden : wandtegels 2,1 m1, douchehoek tot plafond plafond : structuur spuitwerk elektra : sanitair : volgens verkooptekening 1 enkele wastafelcombinatie 1 douchecombinatie 1 toilet 08. SLAAPKAMERS (verblijfsruimte) vloer : dekvloer wanden : behangklaar plafond : structuur spuitwerk elektra : volgens verkooptekening 09. BERGING (buitenberging ongeïsoleerd) vloer : betontegels wanden : houten delen/-beschot in het zicht plafond : dakconstructie/-beschot in het zicht elektra : volgens verkooptekening (opbouw)

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

STANDAARD TECHNISCHE OMSCHRIJVING VERKOOP VOOR KOOPWONINGEN GROESEIND TE TILBURG. Versie: 7 december 2010

STANDAARD TECHNISCHE OMSCHRIJVING VERKOOP VOOR KOOPWONINGEN GROESEIND TE TILBURG. Versie: 7 december 2010 STANDAARD TECHNISCHE OMSCHRIJVING VERKOOP VOOR KOOPWONINGEN GROESEIND TE TILBURG. Versie: 7 december 2010 bladzijde 1 van 13 december-2010 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Omschrijving: Nieuwbouw in het plan Groeseind

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek TECHNISCHE OMSCHRIJVING Recreatieve Appartementen te Gorishoek 04-02-2013 Inhoudsopgave Peil... 3 Grondwerk... 3 Buitenriolering... 3 Terreinverharding... 3 Constructie... 3 Gevels... 3 Binnenwanden...

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Woningtype Dagpauwoog Marterstraat Plangebied Weverspoort Helmond Datum: 16-07-2013 Aanbieder Woonpartners Kasteel Traverse 1 5701 NR HELMOND Pagina 1 van 11 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving nieuwbouw woningen aan de Kockerseweg te Boekend In opdracht van: Janssen Bouw en Ontwikkelen J.F. Kennedylaan 203 5981 WZ PANNINGEN e-mail: info@janssenbo.nl Website: www.janssenbo.nl

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk 270-272 Fase 2 in Lijnden Project: Onder de Pannen Lijnden (Fase 2) Woningtype: 2 onder 1 kap (D,Dsp,D en E) Peil van de woning De bovenkant

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 9 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 4 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER TECHNISCHE INFORMATIE - AFWERKSTAAT - KLEUR-EN MATERIAALSTAAT V 3.0 d.d. 20-02-2013 THUIS IN WORMERVEER wandelweg 89-91 te Wormerveer V3.0

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

Lee Foolen, Lichtstad Vastgoed BV Rijnbosch Eindhoven Nieuwbouw (starters) appartementen

Lee Foolen, Lichtstad Vastgoed BV Rijnbosch Eindhoven Nieuwbouw (starters) appartementen Lee Foolen, Lichtstad Vastgoed BV Rijnbosch Eindhoven Nieuwbouw (starters) appartementen Op de hoek van de Rijnstraat-Boschdijk zal een complex met 22 appartementen gebouwd worden: Rijnbosch. De ligging

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

5 gezinswoningen. 5 ruime gezinswoningen gelegen tegenover het park

5 gezinswoningen. 5 ruime gezinswoningen gelegen tegenover het park 5 gezinswoningen gelegen aan de Schadewijkstraat 77 te Oss inhoud tot 425 m 3 perceelsoppervlakte tot 230m2 2 parkerplaatsen op eigen grond vele uitbreidingsmogelijkheden (5 slaapkamers mogelijk) ideaal

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl impressie d.d. dec 2006 woningtype 1 d.d. dec 2006 slaapkamer berging verklaring: entree 1,9 m² badkamer slaapkamer woonkamer keuken 29,5 m² 5,5 m² keuken entree mk toilet gang 13685 gang toilet badkamer

Nadere informatie

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN SITUATIE Heerlijk wonen in Swalmen 20 twee onder één kap woningen Gelegen tussen de Maas en de Duitse grens is Swalmen een ideale combinatie van fraai landelijk wonen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN Een ontwikkeling van: D.E.O. Advies i.o.v. Oomen C.A.P. Projecten Datum: 1 april 2015 versienr.: 2 TECHNISCHE OMSCHRIJVING INDELING WONING VOLGENS BOUWBESLUIT:

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

BROCHURE. BIJDAMWEG 39 (bwnr 15) te Hoenderloo

BROCHURE. BIJDAMWEG 39 (bwnr 15) te Hoenderloo BROCHURE BIJDAMWEG 39 (bwnr 15) te Hoenderloo WILBRINK Makelaardij o.g. Dorpstraat 47, 7361 AR BEEKBERGEN Tel. 055 5061397 Makelaars / taxateurs : G.H.M. Vergeer en R. Wilbrink (agrarisch) email : info@wilbrinkmakelaardij.nl;

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening.

Algemene informatie. Erfafscheidingen 1. De erfafscheidingen worden uitgevoerd conform situatietekening. project: Willemstad, Kloosterblokje IV fase 2, 5 woningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke. De woningen worden aangesloten op nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektra, evenals

Nadere informatie

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering: Bouwbedrijf

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 8 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Leidsebuurt Haarlem. De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING A L G E M E E N Algemene projectgegevens Het project villapark Spieringshof bestaat uit 16 twee onder één kap villa s welke zijn gelegen aan de Westerweg ter hoogte van huisnummer 35 te Purmerend. Tijdens

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

Casper Roblespark. Binnenkort start de bouw van 4 onder architectuur ontworpen luxe villa s te Grootegast

Casper Roblespark. Binnenkort start de bouw van 4 onder architectuur ontworpen luxe villa s te Grootegast Casper Roblespark Binnenkort start de bouw van 4 onder architectuur ontworpen luxe villa s te Grootegast Binnenkort start men met de bouw van 4 luxe villa s in het Casper Roblespark te Grootegast. De villa

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien.

7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. 7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. 7 eigentijdse woningen in Landgraaf. Een gezonde woonomgeving van alle gemakken voorzien. Een gezonde woonomgeving

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder Garage B1 146 m 2 39,4 m 2 14,9 m 2 10,6 m 2 6,6 m 2 32 m 2 19,4 m 2 9 10 11 12 13 14 15 Type / nr. Ruimte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Afgebeeld is woningtype met opties SCEN SCENIC Datum: juni 2006 Copyright: Janssen de Jong Project Development Fort Nassauweg z/n Parera - Curaçao N.A. Telefoon (0) 5999 433 8500

Nadere informatie

De opbouw en gevelafwerking Funderingen Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde terreinonderzoek wordt een fundering op palen aangelegd.

De opbouw en gevelafwerking Funderingen Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde terreinonderzoek wordt een fundering op palen aangelegd. Technische omschrijving blok 3J Terrein/Peil Peil van de woning Het peil 'P' van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De vloer wordt standaard

Nadere informatie

Spinderweg te Ede Projectinformatie bedrijfsruimten

Spinderweg te Ede Projectinformatie bedrijfsruimten Spinderweg te Ede Projectinformatie bedrijfsruimten Projectnummer: 369.02 bladzijde 1 van 15 14-4-2011 Te koop bedrijfsruimten aan de Spinderweg te Ede Algemeen : Aan de Spinderweg in Ede wordt een nieuw

Nadere informatie

4-5-2010 4-5-2010 2 4-5-2010 3 4-5-2010 4 4-5-2010 5 4-5-2010 6 4-5-2010 7 4-5-2010 8 4-5-2010 9 Omschrijving Maatvoering en materiaalkeuze Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en -voorschriften,

Nadere informatie

TERREINAFWERKING BUITENRIOLERING

TERREINAFWERKING BUITENRIOLERING TERREINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomend materiaal. Grijze betontegels naar de woningentree en naar de berging volgens de situatietekening. De opstelplaats voor de auto wordt

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering:

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Bayeuxlaan Eindhoven. Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING Bayeuxlaan Eindhoven Wonen in de prachtig groene omgeving van de Genneper Parken! TECHNISCHE OMSCHRIJVING project: Eindhoven, Bayeuxlaan, 25 huurwoningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en dergelijke.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Technische Omschrijving Verkoop. RF gebouw. Strijp R te Eindhoven

Technische Omschrijving Verkoop. RF gebouw. Strijp R te Eindhoven Technische Omschrijving Verkoop RF gebouw Strijp R te Eindhoven Definitief 13-07-2015 1 Technische Omschrijving 1. Peil van de woning Het peil P, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten en komt

Nadere informatie

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n.

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Met mogelijkheid voor starterslening 9 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie

Nadere informatie

15 LUXE EINSSTATE I KOOPAPPARTEMENTEN TOPLOCATIE IN HET CENTRUM VAN SURHUISTERVEEN

15 LUXE EINSSTATE I KOOPAPPARTEMENTEN TOPLOCATIE IN HET CENTRUM VAN SURHUISTERVEEN 15 LUXE KOOPAPPARTEMENTEN TOPLOCATIE IN HET CENTRUM VAN SURHUISTERVEEN EINSSTATE I PROJECTONTWIKKELING: Bouw en Ontwikkeling en meer... ARCHITECT: WIND ARCHITECTEN ADVISEURS INLICHTINGEN VERKOOP: Bouw

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap.

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap. Wommels - Skries 10 Woningen in het uitbreidingsplan Wommels Noordoost? Deze kans is perfect voor de starter. De woningen worden compleet opgeleverd met kunststof kozijnen, badkamer geheel betegeld, toilet

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze omschrijving geeft aan op welke wijze de woning standaard wordt samengesteld en afgewerkt. Op het project zijn de volgende voorschriften van toepassing: - Het Bouwbesluit -

Nadere informatie

Appartementen Technische omschrijving Allemanswaard

Appartementen Technische omschrijving Allemanswaard Appartementen Technische omschrijving Allemanswaard 1. Inhoudsopgave 2. Indeling van de woning in verblijfsgebieden 3. Peil van de woning 4. Grondwerk 5. Werktuigbouwkundige installaties 6. Parkeergarage

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler 6 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie Liduinahof WONEN IN GEMEENTE LEUDAL Leudal is een gemeente die op

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend.

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend. CENTRUMPLAN Technische omschrijving appartementen blok 3 en 4 Blok 3: 57 appartementen Blok 4: 36 appartementen (gecombineerd met koopappartementen) Een ontwikkeling van A.S.R. vastgoed ontwikkeling Ontwerp

Nadere informatie

Technische Omschrijving 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum. Type B en E

Technische Omschrijving 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum. Type B en E Technische Omschrijving 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum Type B en E bladzijde 1 van 17 10-03-2016 TECHNISCHE OMSCHRIJVING D.D. 10 maart 2016 Omschrijving: 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum (Type

Nadere informatie

Technische omschrijving en afwerkstaat

Technische omschrijving en afwerkstaat Technische omschrijving en afwerkstaat Bedrijfsverzamelgebouw Lock/Stock Industrieweg 9 E in Elst (Gld) 14 september 2013 Pagina 1 van 5 Technische omschrijving Peil Het peil (P=0) is bovenkant afgewerkte

Nadere informatie

8 Blok 1 Totale woon oppervlakte Woonkamer Keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Zolder A1 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m 2 A2 109 m 2 31,7 m 2 13,4 m 2 9,5 m 2 6,3 m 2 25,8 m

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen 8 Cirkel Woningen Schout van Heeckerenring Heerlen 1 Lekker buiten wonen met de voordelen van een stad binnen handbereik. Litscherveld is heerlijk rustig gelegen ten noorden van het centrum van Heerlen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Grondwerken Bij oplevering worden de tuinen puin vrijgemaakt. De tuinen worden daarna aangevuld tot de benodigde hoogte met uitgekomen grond. Erfafscheidingen De afmetingen van een kavel worden gemarkeerd

Nadere informatie

Nieuwbouw! Bedrijfsunits

Nieuwbouw! Bedrijfsunits Nieuwbouw! Bedrijfsunits Locatie: De Pol Losser 7581 CZ Op industrie terrein de Pol te Losser worden 8 nog te bouwen bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units zijn uitermate geschikt voor startende of reeds

Nadere informatie

Technische omschrijving blok 4 + 5

Technische omschrijving blok 4 + 5 Technische omschrijving blok 4 + 5 1. Inleiding In deze technische omschrijving is beschreven op welke wijze de woningen standaard worden samengesteld en afgewerkt. Afhankelijk van de door u gekozen opties

Nadere informatie

De opbouw en gevelafwerking Funderingen Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde terreinonderzoek wordt een fundering op palen aangelegd.

De opbouw en gevelafwerking Funderingen Aan de hand van de resultaten van het uitgevoerde terreinonderzoek wordt een fundering op palen aangelegd. Technische omschrijving blok 2F Terrein/Peil Peil van de woning Het peil 'P' van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De vloer wordt standaard

Nadere informatie

Aan de 3d-impressie, de zogenaamde artist impression, kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan de 3d-impressie, de zogenaamde artist impression, kunnen geen rechten worden ontleend. algemeen Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen verstrekt door gemeentelijke diensten, nutsbedrijven, architect, constructeur en overige

Nadere informatie

Molenwal. Mooi en centraal wonen! Statenzicht

Molenwal. Mooi en centraal wonen! Statenzicht Molenwal Mooi en centraal wonen! Statenzicht 1 Overzichtsplattegrond Statenzicht Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping Derde verdieping 2 3 3-kamer appartement 3-kamer appartement Bouwnummers

Nadere informatie

Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur

Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur Afwerkstaat Parkblok Houthaven Amsterdam - algemene ruimten en exterieur Algemene ruimten Onderdeel Materiaal Kleur Parkeergarage Rijbaan Gebakken klinker dikformaat Parkeerplaatsen Gebakken klinker dikformaat

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 Auteur: Maatschap Ontwikkelingsmaatschappij Aries B.V. & De Sjouw B.V. Datum: 28 April 2011 Project: Nieuwbouw Riezenweg 1 te Hoorn op Terschelling TECHNISCHE OMSCHRIJVING Acht recreatiewoningen 01.

Nadere informatie

Moorland Oirschot. Fraaie waterpartijen en dichtbij alle voorzieningen van de kern van Oirschot TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Moorland Oirschot. Fraaie waterpartijen en dichtbij alle voorzieningen van de kern van Oirschot TECHNISCHE OMSCHRIJVING Moorland Oirschot Fraaie waterpartijen en dichtbij alle voorzieningen van de kern van Oirschot TECHNISCHE OMSCHRIJVING project: Oirschot Moorland, 11 woningen. 1 Algemene informatie Nutsvoorzieningen en

Nadere informatie

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden WWW.NIEUWKIJKDUIN.NL APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden Jan des Bouvrie appartement Type A #1, #8, #15, #22 25,0 m² 79,0 m² SCHEMATISCHE DOORSNEDE DOORNSEDE APPARTEMENTENCOMPLEX

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Kenmerk : VGZ-2076-07.01-TO-Blok 4C-120330 Datum : 30 maart 2012 Woningtype : Deelblok 4C Terrein/Peil Peil van de woning Het peil 'P' van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt

Nadere informatie

8 Ruime woningen voor een zeer aantrekkelijke prijs

8 Ruime woningen voor een zeer aantrekkelijke prijs 8 Ruime woningen voor een zeer aantrekkelijke prijs Steenbergen B S T i o n 2 Ruim wonen dichtbij het centrum 3 Steenbergen levendig en landelijk De keuze om te wonen in een stad of een dorp is vaak niet

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING VOOR 56 HALFVRIJSTAANDE WOONHUIZEN TE KORAAL PARTIER NOBO, CURAÇAO Mei 2011

TECHNISCHE OMSCHRIJVING VOOR 56 HALFVRIJSTAANDE WOONHUIZEN TE KORAAL PARTIER NOBO, CURAÇAO Mei 2011 TECHNISCHE OMSCHRIJVING VOOR 56 HALFVRIJSTAANDE WOONHUIZEN TE KORAAL PARTIER NOBO, CURAÇAO Mei 2011 Aan deze artists impression kunnen geen rechten worden ontleend Omschrijving: Nieuwbouw van 56 koopwoningen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie