Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7. Module Academisch Schrijven 8. Module Strategie & Beleid 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7. Module Academisch Schrijven 8. Module Strategie & Beleid 9"

Transcriptie

1 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7 Module Academisch Schrijven 8 Module Strategie & Beleid 9 Module Sales- & Accountmanagement 10 Module Finance Management & Control 11 Module Operations Management & Kwaliteit 12 Module Human Resources Management 13 Module Project Management 14 Module Information Management 15 Module Leadership 16 Module Verandermanagement 17 Module Ethiek 18 Module Methoden & Technieken van Onderzoek 19 Opleidingskosten 20 Netherlands Business Academy Postbus HM Breda T. +31 (0)

3 Inleiding Welkom bij Netherlands Business Academy! Na ruim 15 jaar is onze academy uitgegroeid tot één van de toonaangevende instituten op het gebied van masteropleidingen. Zeker op het gebied van Finance zijn wij de grootste in ons segment. De opleiding MBA Culture, Heritage & Citizenship (CHC) is een coproductie van NBA en de Amsterdam Summer University (AMSU) in samenwerking met Genootschap Felix Meritis/Felix Meritis Foundation. Waarom deze opleiding volgen? De opleiding is opgezet voor initiatieven, projectorganisaties, bedrijven (ngo s), overheden en semioverheidsorganisaties die zoeken naar positionering en herpositionering van hun rol in de participatiesamenleving. In internationale netwerken en associaties van de brede heritage sector (musea, archieven, monumenten en podiumkunsten) is het thema burgerschap als leidend voor het toekomstig beleid zeer actueel. Het ontbreekt nog steeds aan een interdisciplinaire benadering waarin management van citizenship programma s en die van cultuur en openbare gebouwen/instellingen samenkomen. Gaandeweg komen partijen in de markt tot de conclusie dat de deelname van burgers aan de oplossingen van maatschappelijke vraagstukken op een heel andere manier georganiseerd moet worden. Nog te veel zijn op zichzelf goed toegeruste aanbieders slechts leveranciers van diensten aan de (subsidiërende) overheid. Een meer ondernemende en bedrijfsmatige benadering van de markt voor succesvolle burgerinitiatieven verdient een solide theoretisch en praktisch kennisaanbod dat zowel geïnteresseerde leken (burgers), alsook ngo s en geïnteresseerde bedrijven de kennis kan aanreiken om vanuit een project praktijk tot continuïteit te komen zodanig dat zich een netwerk van kennis en ervaringsinstituten kan ontwikkelen zodat de rol van de overheid zal veranderen van geldverstrekker in die van volwaardige gesprekspartner in steeds complexere veranderingsprocessen in de samenleving. Na het succesvol afronden van deze opleiding zal de deelnemer zich met recht expert actief burgerschap kunnen noemen. Deze functionaris zal goede diensten kunnen bewijzen aan zeer uiteenlopende ngo s, informele initiatieven en netwerken in het publieke domein. Van (social) media initiatieven tot musea; van private instellingen tot openbare diensten en bedrijven. Eisen aan de vooropleiding en ervaring Voor het volgen van de opleiding MBA CHC dient u minimaal over een HBO-/Universitair diploma met 3 jaar relevante werkervaring te beschikken. Indien u niet voldoet aan de formele instroomeisen kunt u op grond van een mondelinge toelatingstoets welke op maat wordt gemaakt op basis van de vooropleiding eveneens worden toegelaten tot de opleiding. U moet aantonen dat u op basis van gevolgd vakgericht onderwijs en bewezen beroepservaring minstens op HBO-niveau functioneert en over minstens 3 jaar ervaring in het vakgebied beschikt. In een één-op-één gesprek met een opleidingsdeskundige worden uw persoonlijke werksituatie en opleidingswensen besproken. Op basis hiervan krijgt u een studie-advies en kunt u worden toegelaten tot de MBA CHC. Masteropleidingen & Masterclasses De masteropleidingen van Netherlands Business Academy zijn bedoeld voor leidinggevenden (m.u.v. de Master Mediation). De masteropleidingen hebben een aantal gemeenschappelijke onderdelen. Dit is gebaseerd op de filosofie van Netherlands Business Academy dat u zowel manager bent als materiedeskundige. De MBA CHC bestaat uit de module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching en 3 inhoudelijke blokken. Binnen elk blok en module wordt er een link gemaakt naar CHC. De blokken zijn ook los te volgen, deze worden afgesloten met een diploma. U behaalt de Mastertitel als u het voorgeschreven masterprogramma succesvol heeft afgerond. Om aan bovenstaande invulling te geven is er behoefte aan algemene aanvullende kennis op een aantal bedrijfskundige vakgebieden. De MBA als algemene opleiding voor managers is hier bij uitstek voor geschikt. Inhoudelijke aansluiting wordt gevonden bij enige gerenommeerde internationale netwerken op het gebied van burgerschap en cultuur zoals die o.m. door de AMSU (Amsterdam Summer University) zijn ontwikkeld. AMSU heeft 25 jaar ervaring met het aanbieden van internationale post-graduate courses waarin steevast vooraanstaande theoretici en praktijkmensen hun kennis en ervaring delen met de studenten. De uniciteit van de opleiding ligt op het snijvlak van management van non-governmental (culturele en sociaal-culturele) organisaties en het management van European citizenship in action. Op beide vakgebieden is grote behoefte aan brede fundamentele kennis. De combinatie van beide in een geïntegreerde aanpak zal niet alleen de professionaliteit van individuele deelnemers en hun bedrijven bevorderen, maar ook de noodzakelijke internationalisering binnen de EU een kwalitatieve impuls kunnen geven. 4 Persoonlijk intakegesprek Wie bent u? De opleiding MBA CHC is gericht op deelnemers die enige jaren actief zijn op terreinen die raakvlakken hebben met bovengenoemde onderwerpen. Dit kan zijn in overheidsdienst waarbij beleid en praktische modellen voor participatie van burgers worden uitgedacht en beproefd; in de brede (sociaal-) culturele sector, de erfgoedsector of in de (geprivatiseerde) dienstverlening in o.m. volkshuisvesting, in kunstbedrijven of als zelfstandig kunstenaar of projectmanager, kortom deelnemers kunnen afkomstig zijn uit de brede wereld waar de overheid meer en meer terugtreedt en een beroep doet op nieuwe marktpartijen. 5

4 Programma MBA Culture, Heritage & Citizenship Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 3 dagen Academisch Schrijven online Blok 1: Strategy & Policy Strategie & Beleid 4 dagen Sales- & Accountmanagement 4 dagen Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching Het eigen gedrag als leidinggevende staat centraal, met een belangrijke link naar de organisatiedoelstellingen. De belangrijkste onderwerpen zijn: Visie op coachen als instrument bij resultaatgericht leidinggeven; Relatie coachen leidinggeven/organisatiedoelen en organisatiecultuur; Coachingscyclus voor leidinggevenden; Coachingsvaardigheden bij alledaagse coachingssituaties (o.a. luisteren, vragen stellen, feedback geven, gewaar zijn, interventiestijlen); Aandacht voor de dilemma s tussen de rol als coach en de rol als leidinggevende. Blok 2: Interne Beheersing Finance Management & Control Operations Management & Kwaliteit Human Resources Management Project Management Information Management 3 dagen 3 dagen 3 dagen 3 dagen 3 dagen De module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week. Blok 3: Leadership & Coaching Leadership Verandermanagement Ethiek Blok 4: Thesis Methoden & Technieken van Onderzoek 4 dagen 4 dagen 1 dag 1 dag (foto) Koen Gonnissen - Docent Koen Gonnissen (1963) studeerde af als licentiaat in klassieke Filologie (talen) en volgde een vierjarige postacademische opleiding trainingsleer. Hij begeleidde als trainer/coach onder anderen toptennissers als Ferrero en El Aynaoui. Tevens was hij succesvol captain ( ) van het Belgisch Daviscupteam. In die periode was hij ook docent mentale training aan het BLOSO. Sinds 1999 is hij actief als corporate trainer voor het European Institute for Health and Performance en sinds 2003 is hij directeur van het Dutch Institute for Health & Performance. Als coach en consulent heeft hij in het Belgische en Nederlandse bedrijfsleven de ontelbare anekdotes uit de topsport omgezet in bedrijfstaal. 6 7

5 Module Academisch Schrijven Om op een goede manier een thesis te kunnen schrijven, heeft de student basiskennis over onderzoek en het rapporteren over dat onderzoek nodig. In de module Academisch Schrijven leert de student: Basisconventies van academische teksten. Meer over het schrijfproces en op basis daarvan op het eigen schrijfproces reflecteren. Een heldere onderzoeksvraag formuleren. Kwalitatief goede literatuur vinden en op een juiste manier verwerken in een academische tekst. Verschillende methodes van onderzoek, data verzamelen en analyseren. Op tekst-, paragraaf-, alinea- en zinsniveau een goed gestructureerde en samenhangende tekst schrijven. Een logische en overtuigende redenering opzetten en hierbij op een juiste manier begrippen definiëren. In foutloos Nederlands formuleren in een stijl die passend is voor een academische tekst: redelijk formeel, objectief, bondig, maar wel toegankelijk, helder en zo aantrekkelijk mogelijk. De module Academisch Schrijven bestaat uit 12 online webinars en 6 consultatiebijeenkomsten. Blok 1: Strategy & Policy Module Strategie & Beleid Strategieën zijn opgebouwd rond doelen. Een goede strategie is onmogelijk vast te stellen zonder doelen. Het formuleren van goede doelen op managementniveau is echter geen sinecure. De diversiteit van organisaties maakt het lastig om een overall strategische methodologie te ontwikkelen. Het is van groot belang dat de organisatiestrategieën die gevolgd worden, naadloos aansluiten bij de mogelijkheden en kansen van een bedrijf. En wat bepaalt nu dat de ene organisatiestrategie zoveel beter is dan de andere? Waarin onderscheidt een organisatie zich van haar concurrenten? Hoe zorgt zij ervoor dat dit verschil optimaal wordt uitgebuit? De eisen die de moderne participatie-samenleving aan bedrijven en burgers stelt lijken nieuw, maar bij nader inzien gaan zij terug tot de ontstaansgeschiedenis van het moderne Nederland en Europa. Al in de vroege negentiende eeuw is er discussie over het begrip actief burgerschap. Het is deze context die vraagstukken van individuele en collectieve verantwoordelijkheden mede bepaalt. Kennis daarvan is onontbeerlijk voor het begrijpen en doorgronden van Europese, internationale en lokale besluitvormingsprocessen. Dit specialisme moet gezien worden in de context van een toenemende belangstelling van het publiek voor identiteitsvraagstukken en de afnemende verantwoordelijkheid van de respectievelijke overheden voor de instandhouding van symbolen van nationale identiteit zoals monumenten en andere objecten van materieel cultureel erfgoed, een tendens die zich in heel Europa voordoet en een impliciet beroep doet op burgerinitiatieven (active citizenship) Subdoelstellingen zijn dan ook: transgenerational and transnational community building; life-long learning technieken voor het bereiken van duurzaamheid (continuïteit) in kortlopende projecten, co-creatie en co-productie, public-private cooperation; innovation of the traditional heritage studies by redefining aims and tools. De module Strategie & Beleid bestaat uit 4 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week. 8 9

6 Module Sales- & Accountmanagement Strategische klanten die een grote bijdrage leveren aan de totale omzet van de organisatie worden Key Accounts genoemd. Het belang van deze strategische klanten voor de continuïteit van elk bedrijf is enorm groot. Zij zijn het economische en financiële bestaansrecht van de organisatie. Daarom investeren succesvolle ondernemingen flink in Key Account Management. De module Succesvol Shapen van Key Accounts - Fundamenten van Strategisch Sales & Account Management behandelt alle facetten op het gebied van sales en account management. De student leert welke theorie en vaardigheden noodzakelijk zijn voor succesvol strategisch account management. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de mindset van winnaars. De student verwerft inzicht in de kenmerkende eigenschappen van een succesvolle organisatie. Gericht op continuïteit van de onderneming waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan: Audience development data mining/data gathering; Implementation of the lifecycle;. Relation Management techniques to start continuity out of proyect management; Hoe kan de continuïteit van een aanbod verzekerd worden waardoor investeren in mogelijke nieuwe partners noodzakelijk wordt; Pioneering in marktvergroting en branding; Kwaliteit; Cases individueel en elkaar laten zien/becommentariëren. De module Sales- & Accountmanagement bestaat uit 4 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week. Blok 2: Interne Beheersing Module Finance Management & Control Voor managers is de financiële functie vaak bijzonder lastig. Hoewel wordt onderkend dat financiën en financieel beleid en beheer essentieel zijn betreft het een zodanig specialistisch vakgebied dat men er in het algemeen te weinig kennis van heeft. De neiging is dan het volledig over te laten aan specialisten zoals financieel directeuren, controllers en boekhouders. Een gevaarlijke situatie. Financieel beheer is één van de kritieke functies. Als dit niet door de managers wordt bepaald, heeft feitelijk de financieel verantwoordelijke een groot aandeel in het beleid en functioneren van de organisatie. Dit is bijzonder gevaarlijk. Financiën is niets meer of minder dan de vertaling van alles wat er in de organisatie gebeurt in cijfers! Daarnaast hebben de recente ontwikkelingen rond de fraudeschandalen wel duidelijk gemaakt dat de managers niet alleen verantwoordelijk zijn, maar ook persoonlijk aansprakelijk als er iets fout gaat. Om deze reden moet een manager in ieder geval in staat zijn op begripsniveau alles te kunnen plaatsen. Daarmee kan hij het begrijpen en zijn tactische en strategische beslissingen erop afstemmen. Daarbij zijn drie vakgebieden van belang: Jaarverslaggeving Management accounting en control Financiering De manager moet, op basis van de financiële prognoses de haalbaarheid van verschillende verdienmodellen toetsen, daarbij de continuïteitsverwachting financieel kunnen onderbouwen waarbij een financiële vertaling van reële en meer risicovolle fondsenwervings- en financieringsmogelijkheden in kaart gebracht worden, zodat de bijdragen van partnerships aan het rendement en de solvabiliteit vastgesteld kunnen worden. De module Finance Management & Control bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week

7 Module Operations Management & Kwaliteit Operations management is een module die de general manager kennis en kunde bijbrengt om de mogelijkheden en beperkingen van de hedendaagse technologie te doorzien en te doorgronden. Naarmate bedrijven meer en meer in een internationale context opereren zijn ze steeds minder tastbaar lokaal aanwezig. De organisatie krijgt steeds meer virtuele trekjes. Daarom wordt het beheer van de integrale Supply Chain van dag tot dag belangrijker. Hoe organiseren we de keten? Loopt deze intern of extern? Hoe gaan we om met het eventuele uitbesteden van diverse processen? Het is de doelstelling van deze module de grondbeginselen van het vakgebied bij te brengen zodat de student zelf in staat is uitgebreide en diepgaande toepassingen van deze grondbeginselen uit te werken. Zoals vele functionele deelgebieden van het moderne bedrijfsbeheer is operations management geëvolueerd van een vakspecialisme naar een door integratie gedreven vakgebied. Deze tendens naar integratie vertakt zich in een aantal dimensies: het toenemend belang van een soepel samenspel tussen de productie-eisen op lange, halflange en korte termijn (de hiërarchische niveaus van de beslissingspiramide); de integratieve tendens tussen de basisfuncties van het productiemanagement: het ontwerpen (producten, processen, productiestructuur, lokalisatie, capaciteitsmanagement, job design,...), het plannen (geaggregeerde planning, besturingssystemen, projecten, materiaal, voorraden, capaciteit, hulpmiddelen, ) en het uitvoeren (implementatie, opvolging, controle, prestatiebeoordeling, informatieverwerking, kostprijsberekening, analyse, ); de evolutie naar de volledige integratie van de totale materiaal- en informatiestroom: van ontwerp (product en proces) en aankoop over productie tot opslag, distributie en klantenservice (field service), met andere woorden, de total supply chain ; het verbinden van operations management met een aantal technologische componenten: computer ondersteund ontwerpen en produceren (cad-cam, cim), flexibele productietechnologieën (fms), kwaliteit, onderhoud, veiligheid, menselijke factoren; integratie met andere functionele deelgebieden (marketing, financiën, informatica, logistiek, transport, accounting, personeelsbeleid); verwerven, beheren en exploiteren van exclusieve kennisdomeinen; Stimuleren, beheren en exploiteren van geïntegreerde klantpreferenties; Installeren, beheren en exploiteren van modellen voor interactieve communicatie en programma-ontwikkeling. Module Human Resources Management HRM is natuurlijk geen op zichzelf staand aandachtsgebied binnen de organisatie. Vanuit de geformuleerde missie en organisatiedoelstellingen is een organisatiestructuur gekozen. Het functioneren van die organisatiestructuur en de mensen binnen de structuur, moet er uiteindelijk toe bijdragen dat de gestelde doelen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Daarbij is van belang dat de manager zich ervan bewust is dat de organisatie zeer kennisafhankelijk is, gebruikmakend van de aanwezige kennis van de eigen medewerkers, maar in toenemende mate van de kennis bij de community van stakeholders en het netwerk van burgers in de civil society, niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa, bij professionals uit het internationale (in)formele netwerk van de organisatie en/of haar medewerkers, maar bovendien van de intellectuele stand van het internationale maatschappelijk debat op het terrein waarop de onderneming toonaangevend wil zijn. Hiervoor zijn interdisciplinaire uitwisselingen, intemships, co-creation clinics, job rotation, talentmanagement, ambassadors, definition of skills en relation management van groot belang. De module Human Resources Management bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week. De module Operations Management & Kwaliteit bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week

8 Module Project Management In deze module wordt vanuit de bedrijfsstrategie een relatie gelegd naar programma- en projectmanagement. De besturing en inrichting van de processen binnen project- en programma-management worden besproken. Naast het diepgaand kunnen hanteren van diverse methodieken voor project-, programma- en portfoliomanagement, wordt ook aandacht besteed aan de eigen mogelijkheden tot het managen van teams, het veranderen en beïnvloeden van de omgeving. Hierbij wordt aangesloten op de andere (overeenkomende, denk aan zelfmanagement) modulen; een methode alleen doet het immers niet, de project- en programmamanagers moeten deze tot leven brengen. Vandaar dat ook aandacht wordt geschonken aan vaardigheden en attitude naast verbreding en verdieping van kennis op het gebied van internationaal co-produceren, participeren, co-financieren en besturen met het oog op het herdefiniëren van continuïteit in termen van een doorgaande reeks van projecten waarbij de organisatie op zeer uiteenlopende wijzen verbonden is. Opdrachtgeverschap, pioniersschap, innovatie, re-productie, recycling van modellen, kennisvergaring, ontwikkeling en vermarkting vinden per project in verschillende varianten hun plaats. In iedere deelvariant, hoe klein ook, zal de citizenship component gekwantificeerd moeten worden met het oog op hergebruik en continuïteit. De module Project Management bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week. Module Information Management De afgelopen periode is er steeds meer aandacht gekomen voor Information Management. Schandalen waarbij beursgenoteerde ondernemingen plotseling volledig out of control bleken trokken veel aandacht en hadden enorme consequenties. Het besef is doorgebroken dat bestuurders en toezichthouders een verantwoordelijkheid hebben die veel verder gaat dan louter financieel sturen. Waar eerst directies al geconfronteerd werden met aansprakelijkheid voor gebrek aan goed management worden nu ook commissarissen en toezichthouders persoonlijk aangesproken op mismanagement. Hierdoor is de behoefte aan Information Management snel toegenomen. De vraag is natuurlijk hoe men in voldoende mate in control kan blijven, aan welke eisen moet worden voldaan. De rol van informatiesystemen die betrouwbare en relevante informatie leveren is daarbij onmiskenbaar. Vanzelfsprekend hebben de recente schandalen daarbij gezorgd voor een extra focus om de betrouwbaarheid van de informatievoorziening zeker te stellen. Een belangrijke schakel hierbij is de informatie die nodig is voor het in control zijn. Enerzijds zal er inzicht in de informatiebehoefte aanwezig moeten zijn, anderzijds moet men zich afvragen of de systemen de informatie wel kunnen opleveren. Deze module combineert de besturing en beheersing van de organisatie met de noodzakelijke informatie(systemen), zodat de organisatie haar strategische doelen kan realiseren. Het belang van de module wordt onderstreept in de betrouwbaarheid van de managementinformatie. De juiste informatiesystemen, gekoppeld aan een juiste informatieanalyse moet leiden tot een bijdrage voor de organisatie die in control is. De module Information Management bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week

9 Blok 3: Leadership & Coaching Module Leadership In deze module wordt de student meegenomen in een reis die gaat over de verschillende facetten van leiderschap. Er wordt inzicht verkregen in theoretische achtergronden en kaders (leiderschapsstijlen). Er is aandacht voor het persoonlijk leiderschap als een reis en een zoektocht naar leiderschapsontwikkelingen en vaardigheden. Tijdens de colleges zal op interactieve wijze vorm en inhoud worden gegeven aan het fenomeen leiderschap. Daarbij kan worden gedacht aan: Beginselen en principes van verschillende vormen van leiderschap; Trends in het leiderschap; wat zijn de veranderingen; Verschil tussen managementfuncties en leiderschapsaspecten; Leiderschap als strategisch HRM doel en als besturingsfilosofie; Visievorming, denk groot en internationaal (leiderschap in de 21ste eeuw); Leiderschap in veranderingsprocessen; Ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden; Ontwikkelen en implementeren van leiderschapscompetenties; Leiderschap in zelfsturende organisaties; Leiding geven aan interculturele processen; Participerend leiderschap. De module Leadership behandelt ook verschillende technieken en modellen om je eigen leiderschapsstijl en -vaardigheden te bepalen en anderen in te schatten. Aan de hand van persoonlijke voorkeuren kan worden geconstateerd waar ontwikkelgebieden liggen voor leiderschapscompetenties en -vaardigheden. De module Leadership bestaat uit 4 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week. Module Verandermanagement Het vakgebied van verandermanagement is ontwikkeld om ons beter te helpen het gedrag van individuen en groepen te begrijpen. Het wordt dan ook gedefinieerd als een systematische studie van het gedrag van mensen in organisaties. De basis hierbij ligt in de psychologie, sociologie, antropologie en andere sociale wetenschappen. Vanuit deze gebieden worden werknemers performance factors voorspeld en verklaard. Voorbeelden hiervan zijn de productiviteit in een veranderende omgeving en het gedrag van mensen met betrekking tot job satisfaction en de stijlen van change en leiderschap. Het onderzoek naar verandermanagement heeft ons veel inzicht gegeven hoe managers effectiever kunnen opereren als leiders en hoe de verschillende soorten werknemers kunnen worden gemotiveerd bij extreme veranderingsprocessen. Verandermanagement is een tool van management die managers inzicht geeft in en helpt bij het zoeken naar de optimale manier om de factor personeel te sturen in een tijd van grote veranderingen voor alle organisaties. Centraal daarbij is het besef dat personeel bestaat uit verantwoordelijke burgers die zich ook buiten werktijd met de doelstellingen van het bedrijf kunnen en willen identificeren, waardoor committments in de civilsociety organischer tot stand komen, de output van de medewerkers geoptimaliseerd wordt en de netwerken van de betrokkenen geïntegreerd kunnen worden met die van de onderneming. Ondernemen betekent, rekening houdend met bovenstaande: meer aandacht voor de innovatieve kracht van individuele inbreng van burgers, het agenderen van thema s die maatschappelijk in de belangstelling staan, participatie bij het uitwerken hiervan bij medewerkers bevorderen, waardoor verandermanagement zich concentreert op het begeleiden van processen van toenemende participatie van burgers bij de activiteiten van de onderneming, leidend tot een permanente vergroting en verdieping van het maatschappelijk draagvlak. De module Verandermanagement bestaat uit 4 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week

10 Module Ethiek Er wordt veel waarde gehecht aan waarden en normen in het functioneren van de manager. Waar staat de manager voor? Waar liggen de grenzen van zijn handelen? Door hier expliciet aandacht aan te geven worden wij ons bewust van de verantwoordelijkheden op dit gebied. Programma Kennismaking. Presentatie van en toelichting op de moduleschets. Inleiding over ethische visies door de docent. Enkele cases ter verduidelijking van onderscheid tussen beginsel- en gevolgenethiek. Inleiding over bedrijfsethiek door de docent (o.a. wat is bedrijfsethiek, belang van bedrijfsethiek, wat mogen we van een bedrijf verlangen op ethisch gebied). Gezamenlijke bespreking van een case uit de bedrijfsethiek. Debatteren over enkele stellingen m.b.t. bedrijfsethiek. Presentaties over zelfgemaakte case-analyse en beoordeling (a.d.h.v. stappenplan). Inleiding over ethiekmanagement door de docent. Debatteren over enkele stellingen m.b.t. bedrijfsethiek. Korte evaluatie van deze module. De module Ethiek bestaat uit 1 contactdag. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van 10 uur per week. Blok 4: Thesis Module Methoden & Technieken van Onderzoek Deze module biedt, op een praktische manier, een verdieping in het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Leerdoelen Inzicht en vaardigheid verkrijgen in het opzetten en uitvoeren van onderzoek Kennis en inzicht over dataverzameling, -verwerking, -analyse en interpretaties Inzicht hebben in en het kunnen initiëren van statistische analyses De module Methoden & Technieken van Onderzoek bestaat uit 1 contactdag. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van 10 uur per week. In de thesis, die aan het einde van de opleiding wordt gemaakt, worden verschillende van de bovenstaande elementen in samenhang verwerkt. Hierin vindt de integratie plaats van alle opgedane vakinhoudelijke, praktische en algemene competenties. Hiermee toont de student aan dat hij zich het masterniveau heeft eigen gemaakt waarbij hij aantoont op multidisciplinaire wijze zelfstandig binnen zijn vakgebied werkzaam te kunnen zijn. Aanvullende informatie over de opleiding Waar De opleiding wordt aangeboden in Amsterdam. Collegetijden De lesdag is in principe de maandagmiddag en avond. In de ochtend vinden er consultatiebijeenkomsten plaats. Tijdens de consultatiebijeenkomsten worden casussen en opdrachten uitgewerkt, presentaties voorbereid en wordt elkaars werk becommentarieerd. Docenten In deze opleiding wordt uitsluitend gewerkt met (internationaal toonaangevende) specialisten die een relatie hebben met de praktijk. De docenten zijn voornamelijk werkzaam als senior consultant, general manager of als hoogleraar met eigen adviespraktijk

11 Opleidingskosten De prijs van de opleiding is als volgt opgebouwd: Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 950,00 Blok 1: Strategy & Policy 3850,00 Blok 2: Interne Beheersing 7000,00 Blok 3: Leadership & Coaching 3850,00 Blok 4: Thesis 3750,00 Totaal ,00 De prijzen zijn excl. literatuur, verblijfkosten en BTW

12 22 23

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 6 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7 Module

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7. Module Academisch Schrijven 8. Module Strategie & Beleid 9

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7. Module Academisch Schrijven 8. Module Strategie & Beleid 9 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7 Module Academisch Schrijven 8 Module Strategie & Beleid 9 Module Sales- & Accountmanagement 10 Module Finance Management & Control

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 6. Module Management Accounting & Control 7

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 6. Module Management Accounting & Control 7 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 6 Module Management Accounting & Control 7 Module Sales- & Accountmanagement 8 Module Strategie 10 Module Project Management

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 4. Module Zelfmanagement en Leiderschap & Coaching 5. Module Leadership 6. Rooster 7.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 4. Module Zelfmanagement en Leiderschap & Coaching 5. Module Leadership 6. Rooster 7. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leiderschap & Coaching 5 Module Leadership 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda

Nadere informatie

Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leadership & Change Module Leadership

Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leadership & Change Module Leadership 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leadership & Change 5 Module Leadership 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7. Module Academisch Schrijven 8. Module Strategie & Beleid 9

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7. Module Academisch Schrijven 8. Module Strategie & Beleid 9 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7 Module Academisch Schrijven 8 Module Strategie & Beleid 9 Module Sales- & Accountmanagement 10 Module Finance Management & Control

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7 Module Academisch Schrijven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Masterclass Verandermanagement 9 Opleidingskosten 10

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0)

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0) 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales & Account Management 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Docenten 9 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales- & Accountmanagement 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales- & Accountmanagement 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales- & Accountmanagement 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 6. Module Management Accounting & Control 7

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 6. Module Management Accounting & Control 7 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 6 Module Management Accounting & Control 7 Module Sales & Account Management 8 Module Strategie 10 Module Project Management

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0)

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0) 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching en Schriftelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Inhoudsopgave. Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 6 Module Academisch Schrijven 7 Module Management Accounting & Control 7 Module Bestuurlijke Informatievoorziening

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Docenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching en Schriftelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Docenten 20. Opleidingskosten 21. Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05

Inhoudsopgave. Docenten 20. Opleidingskosten 21. Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Programma 5 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 6 Module Academisch Schrijven 7 Module Management Accounting & Control 7 Module

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Docenten 20. Opleidingskosten 21. Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05

Inhoudsopgave. Docenten 20. Opleidingskosten 21. Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Programma 5 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 6 Module Academisch Schrijven 7 Module Management Accounting & Control 7 Module

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Programma 5 Module Zelfmanagement,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Theoretische Fundament 5 Module Praktijkproject 5 Rooster 6 Opleidingskosten 6 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Inhoudsopgave. Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching en Schriftelijke Communicatie 6 Module Management Accounting & Control 7 Module Bestuurlijke Informatievoorziening

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Branded Content Strategie De cursus Branded Content Strategie duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Culture, Heritage & Citizenship (MBA CHC)

Culture, Heritage & Citizenship (MBA CHC) MBA Culture, Heritage & Citizenship (MBA CHC) Een initiatief van de Netherlands Business Academy (NBA) en de Amsterdam Summer University (AMSU) Startdatum januari 2016 TWEEJARIGE ACADEMISCHE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding)

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Waarde leveren voor de klant en de organisatie door de klant centraal te stellen CRM staat voor Customer Relationship Management, kort

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Programma SIO Leergang

Programma SIO Leergang Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 Stichting SIO Postbus 693 4200 AR Gorinchem T +31 (0) 183-645 029 E info@stichtingsio.nl www.stichtingsio.nl Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 1. De Leergang & docenten

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie