Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7. Module Academisch Schrijven 8. Module Strategie & Beleid 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7. Module Academisch Schrijven 8. Module Strategie & Beleid 9"

Transcriptie

1 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 7 Module Academisch Schrijven 8 Module Strategie & Beleid 9 Module Sales- & Accountmanagement 10 Module Finance Management & Control 11 Module Operations Management & Kwaliteit 12 Module Human Resources Management 13 Module Project Management 14 Module Information Management 15 Module Leadership 16 Module Verandermanagement 17 Module Ethiek 18 Module Methoden & Technieken van Onderzoek 19 Opleidingskosten 20 Netherlands Business Academy Postbus HM Breda T. +31 (0)

3 Inleiding Welkom bij Netherlands Business Academy! Na ruim 15 jaar is onze academy uitgegroeid tot één van de toonaangevende instituten op het gebied van masteropleidingen. Zeker op het gebied van Finance zijn wij de grootste in ons segment. De opleiding MBA Culture, Heritage & Citizenship (CHC) is een coproductie van NBA en de Amsterdam Summer University (AMSU) in samenwerking met Genootschap Felix Meritis/Felix Meritis Foundation. Waarom deze opleiding volgen? De opleiding is opgezet voor initiatieven, projectorganisaties, bedrijven (ngo s), overheden en semioverheidsorganisaties die zoeken naar positionering en herpositionering van hun rol in de participatiesamenleving. In internationale netwerken en associaties van de brede heritage sector (musea, archieven, monumenten en podiumkunsten) is het thema burgerschap als leidend voor het toekomstig beleid zeer actueel. Het ontbreekt nog steeds aan een interdisciplinaire benadering waarin management van citizenship programma s en die van cultuur en openbare gebouwen/instellingen samenkomen. Gaandeweg komen partijen in de markt tot de conclusie dat de deelname van burgers aan de oplossingen van maatschappelijke vraagstukken op een heel andere manier georganiseerd moet worden. Nog te veel zijn op zichzelf goed toegeruste aanbieders slechts leveranciers van diensten aan de (subsidiërende) overheid. Een meer ondernemende en bedrijfsmatige benadering van de markt voor succesvolle burgerinitiatieven verdient een solide theoretisch en praktisch kennisaanbod dat zowel geïnteresseerde leken (burgers), alsook ngo s en geïnteresseerde bedrijven de kennis kan aanreiken om vanuit een project praktijk tot continuïteit te komen zodanig dat zich een netwerk van kennis en ervaringsinstituten kan ontwikkelen zodat de rol van de overheid zal veranderen van geldverstrekker in die van volwaardige gesprekspartner in steeds complexere veranderingsprocessen in de samenleving. Na het succesvol afronden van deze opleiding zal de deelnemer zich met recht expert actief burgerschap kunnen noemen. Deze functionaris zal goede diensten kunnen bewijzen aan zeer uiteenlopende ngo s, informele initiatieven en netwerken in het publieke domein. Van (social) media initiatieven tot musea; van private instellingen tot openbare diensten en bedrijven. Eisen aan de vooropleiding en ervaring Voor het volgen van de opleiding MBA CHC dient u minimaal over een HBO-/Universitair diploma met 3 jaar relevante werkervaring te beschikken. Indien u niet voldoet aan de formele instroomeisen kunt u op grond van een mondelinge toelatingstoets welke op maat wordt gemaakt op basis van de vooropleiding eveneens worden toegelaten tot de opleiding. U moet aantonen dat u op basis van gevolgd vakgericht onderwijs en bewezen beroepservaring minstens op HBO-niveau functioneert en over minstens 3 jaar ervaring in het vakgebied beschikt. In een één-op-één gesprek met een opleidingsdeskundige worden uw persoonlijke werksituatie en opleidingswensen besproken. Op basis hiervan krijgt u een studie-advies en kunt u worden toegelaten tot de MBA CHC. Masteropleidingen & Masterclasses De masteropleidingen van Netherlands Business Academy zijn bedoeld voor leidinggevenden (m.u.v. de Master Mediation). De masteropleidingen hebben een aantal gemeenschappelijke onderdelen. Dit is gebaseerd op de filosofie van Netherlands Business Academy dat u zowel manager bent als materiedeskundige. De MBA CHC bestaat uit de module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching en 3 inhoudelijke blokken. Binnen elk blok en module wordt er een link gemaakt naar CHC. De blokken zijn ook los te volgen, deze worden afgesloten met een diploma. U behaalt de Mastertitel als u het voorgeschreven masterprogramma succesvol heeft afgerond. Om aan bovenstaande invulling te geven is er behoefte aan algemene aanvullende kennis op een aantal bedrijfskundige vakgebieden. De MBA als algemene opleiding voor managers is hier bij uitstek voor geschikt. Inhoudelijke aansluiting wordt gevonden bij enige gerenommeerde internationale netwerken op het gebied van burgerschap en cultuur zoals die o.m. door de AMSU (Amsterdam Summer University) zijn ontwikkeld. AMSU heeft 25 jaar ervaring met het aanbieden van internationale post-graduate courses waarin steevast vooraanstaande theoretici en praktijkmensen hun kennis en ervaring delen met de studenten. De uniciteit van de opleiding ligt op het snijvlak van management van non-governmental (culturele en sociaal-culturele) organisaties en het management van European citizenship in action. Op beide vakgebieden is grote behoefte aan brede fundamentele kennis. De combinatie van beide in een geïntegreerde aanpak zal niet alleen de professionaliteit van individuele deelnemers en hun bedrijven bevorderen, maar ook de noodzakelijke internationalisering binnen de EU een kwalitatieve impuls kunnen geven. 4 Persoonlijk intakegesprek Wie bent u? De opleiding MBA CHC is gericht op deelnemers die enige jaren actief zijn op terreinen die raakvlakken hebben met bovengenoemde onderwerpen. Dit kan zijn in overheidsdienst waarbij beleid en praktische modellen voor participatie van burgers worden uitgedacht en beproefd; in de brede (sociaal-) culturele sector, de erfgoedsector of in de (geprivatiseerde) dienstverlening in o.m. volkshuisvesting, in kunstbedrijven of als zelfstandig kunstenaar of projectmanager, kortom deelnemers kunnen afkomstig zijn uit de brede wereld waar de overheid meer en meer terugtreedt en een beroep doet op nieuwe marktpartijen. 5

4 Programma MBA Culture, Heritage & Citizenship Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 3 dagen Academisch Schrijven online Blok 1: Strategy & Policy Strategie & Beleid 4 dagen Sales- & Accountmanagement 4 dagen Module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching Het eigen gedrag als leidinggevende staat centraal, met een belangrijke link naar de organisatiedoelstellingen. De belangrijkste onderwerpen zijn: Visie op coachen als instrument bij resultaatgericht leidinggeven; Relatie coachen leidinggeven/organisatiedoelen en organisatiecultuur; Coachingscyclus voor leidinggevenden; Coachingsvaardigheden bij alledaagse coachingssituaties (o.a. luisteren, vragen stellen, feedback geven, gewaar zijn, interventiestijlen); Aandacht voor de dilemma s tussen de rol als coach en de rol als leidinggevende. Blok 2: Interne Beheersing Finance Management & Control Operations Management & Kwaliteit Human Resources Management Project Management Information Management 3 dagen 3 dagen 3 dagen 3 dagen 3 dagen De module Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week. Blok 3: Leadership & Coaching Leadership Verandermanagement Ethiek Blok 4: Thesis Methoden & Technieken van Onderzoek 4 dagen 4 dagen 1 dag 1 dag (foto) Koen Gonnissen - Docent Koen Gonnissen (1963) studeerde af als licentiaat in klassieke Filologie (talen) en volgde een vierjarige postacademische opleiding trainingsleer. Hij begeleidde als trainer/coach onder anderen toptennissers als Ferrero en El Aynaoui. Tevens was hij succesvol captain ( ) van het Belgisch Daviscupteam. In die periode was hij ook docent mentale training aan het BLOSO. Sinds 1999 is hij actief als corporate trainer voor het European Institute for Health and Performance en sinds 2003 is hij directeur van het Dutch Institute for Health & Performance. Als coach en consulent heeft hij in het Belgische en Nederlandse bedrijfsleven de ontelbare anekdotes uit de topsport omgezet in bedrijfstaal. 6 7

5 Module Academisch Schrijven Om op een goede manier een thesis te kunnen schrijven, heeft de student basiskennis over onderzoek en het rapporteren over dat onderzoek nodig. In de module Academisch Schrijven leert de student: Basisconventies van academische teksten. Meer over het schrijfproces en op basis daarvan op het eigen schrijfproces reflecteren. Een heldere onderzoeksvraag formuleren. Kwalitatief goede literatuur vinden en op een juiste manier verwerken in een academische tekst. Verschillende methodes van onderzoek, data verzamelen en analyseren. Op tekst-, paragraaf-, alinea- en zinsniveau een goed gestructureerde en samenhangende tekst schrijven. Een logische en overtuigende redenering opzetten en hierbij op een juiste manier begrippen definiëren. In foutloos Nederlands formuleren in een stijl die passend is voor een academische tekst: redelijk formeel, objectief, bondig, maar wel toegankelijk, helder en zo aantrekkelijk mogelijk. De module Academisch Schrijven bestaat uit 12 online webinars en 6 consultatiebijeenkomsten. Blok 1: Strategy & Policy Module Strategie & Beleid Strategieën zijn opgebouwd rond doelen. Een goede strategie is onmogelijk vast te stellen zonder doelen. Het formuleren van goede doelen op managementniveau is echter geen sinecure. De diversiteit van organisaties maakt het lastig om een overall strategische methodologie te ontwikkelen. Het is van groot belang dat de organisatiestrategieën die gevolgd worden, naadloos aansluiten bij de mogelijkheden en kansen van een bedrijf. En wat bepaalt nu dat de ene organisatiestrategie zoveel beter is dan de andere? Waarin onderscheidt een organisatie zich van haar concurrenten? Hoe zorgt zij ervoor dat dit verschil optimaal wordt uitgebuit? De eisen die de moderne participatie-samenleving aan bedrijven en burgers stelt lijken nieuw, maar bij nader inzien gaan zij terug tot de ontstaansgeschiedenis van het moderne Nederland en Europa. Al in de vroege negentiende eeuw is er discussie over het begrip actief burgerschap. Het is deze context die vraagstukken van individuele en collectieve verantwoordelijkheden mede bepaalt. Kennis daarvan is onontbeerlijk voor het begrijpen en doorgronden van Europese, internationale en lokale besluitvormingsprocessen. Dit specialisme moet gezien worden in de context van een toenemende belangstelling van het publiek voor identiteitsvraagstukken en de afnemende verantwoordelijkheid van de respectievelijke overheden voor de instandhouding van symbolen van nationale identiteit zoals monumenten en andere objecten van materieel cultureel erfgoed, een tendens die zich in heel Europa voordoet en een impliciet beroep doet op burgerinitiatieven (active citizenship) Subdoelstellingen zijn dan ook: transgenerational and transnational community building; life-long learning technieken voor het bereiken van duurzaamheid (continuïteit) in kortlopende projecten, co-creatie en co-productie, public-private cooperation; innovation of the traditional heritage studies by redefining aims and tools. De module Strategie & Beleid bestaat uit 4 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week. 8 9

6 Module Sales- & Accountmanagement Strategische klanten die een grote bijdrage leveren aan de totale omzet van de organisatie worden Key Accounts genoemd. Het belang van deze strategische klanten voor de continuïteit van elk bedrijf is enorm groot. Zij zijn het economische en financiële bestaansrecht van de organisatie. Daarom investeren succesvolle ondernemingen flink in Key Account Management. De module Succesvol Shapen van Key Accounts - Fundamenten van Strategisch Sales & Account Management behandelt alle facetten op het gebied van sales en account management. De student leert welke theorie en vaardigheden noodzakelijk zijn voor succesvol strategisch account management. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de mindset van winnaars. De student verwerft inzicht in de kenmerkende eigenschappen van een succesvolle organisatie. Gericht op continuïteit van de onderneming waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan: Audience development data mining/data gathering; Implementation of the lifecycle;. Relation Management techniques to start continuity out of proyect management; Hoe kan de continuïteit van een aanbod verzekerd worden waardoor investeren in mogelijke nieuwe partners noodzakelijk wordt; Pioneering in marktvergroting en branding; Kwaliteit; Cases individueel en elkaar laten zien/becommentariëren. De module Sales- & Accountmanagement bestaat uit 4 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week. Blok 2: Interne Beheersing Module Finance Management & Control Voor managers is de financiële functie vaak bijzonder lastig. Hoewel wordt onderkend dat financiën en financieel beleid en beheer essentieel zijn betreft het een zodanig specialistisch vakgebied dat men er in het algemeen te weinig kennis van heeft. De neiging is dan het volledig over te laten aan specialisten zoals financieel directeuren, controllers en boekhouders. Een gevaarlijke situatie. Financieel beheer is één van de kritieke functies. Als dit niet door de managers wordt bepaald, heeft feitelijk de financieel verantwoordelijke een groot aandeel in het beleid en functioneren van de organisatie. Dit is bijzonder gevaarlijk. Financiën is niets meer of minder dan de vertaling van alles wat er in de organisatie gebeurt in cijfers! Daarnaast hebben de recente ontwikkelingen rond de fraudeschandalen wel duidelijk gemaakt dat de managers niet alleen verantwoordelijk zijn, maar ook persoonlijk aansprakelijk als er iets fout gaat. Om deze reden moet een manager in ieder geval in staat zijn op begripsniveau alles te kunnen plaatsen. Daarmee kan hij het begrijpen en zijn tactische en strategische beslissingen erop afstemmen. Daarbij zijn drie vakgebieden van belang: Jaarverslaggeving Management accounting en control Financiering De manager moet, op basis van de financiële prognoses de haalbaarheid van verschillende verdienmodellen toetsen, daarbij de continuïteitsverwachting financieel kunnen onderbouwen waarbij een financiële vertaling van reële en meer risicovolle fondsenwervings- en financieringsmogelijkheden in kaart gebracht worden, zodat de bijdragen van partnerships aan het rendement en de solvabiliteit vastgesteld kunnen worden. De module Finance Management & Control bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week

7 Module Operations Management & Kwaliteit Operations management is een module die de general manager kennis en kunde bijbrengt om de mogelijkheden en beperkingen van de hedendaagse technologie te doorzien en te doorgronden. Naarmate bedrijven meer en meer in een internationale context opereren zijn ze steeds minder tastbaar lokaal aanwezig. De organisatie krijgt steeds meer virtuele trekjes. Daarom wordt het beheer van de integrale Supply Chain van dag tot dag belangrijker. Hoe organiseren we de keten? Loopt deze intern of extern? Hoe gaan we om met het eventuele uitbesteden van diverse processen? Het is de doelstelling van deze module de grondbeginselen van het vakgebied bij te brengen zodat de student zelf in staat is uitgebreide en diepgaande toepassingen van deze grondbeginselen uit te werken. Zoals vele functionele deelgebieden van het moderne bedrijfsbeheer is operations management geëvolueerd van een vakspecialisme naar een door integratie gedreven vakgebied. Deze tendens naar integratie vertakt zich in een aantal dimensies: het toenemend belang van een soepel samenspel tussen de productie-eisen op lange, halflange en korte termijn (de hiërarchische niveaus van de beslissingspiramide); de integratieve tendens tussen de basisfuncties van het productiemanagement: het ontwerpen (producten, processen, productiestructuur, lokalisatie, capaciteitsmanagement, job design,...), het plannen (geaggregeerde planning, besturingssystemen, projecten, materiaal, voorraden, capaciteit, hulpmiddelen, ) en het uitvoeren (implementatie, opvolging, controle, prestatiebeoordeling, informatieverwerking, kostprijsberekening, analyse, ); de evolutie naar de volledige integratie van de totale materiaal- en informatiestroom: van ontwerp (product en proces) en aankoop over productie tot opslag, distributie en klantenservice (field service), met andere woorden, de total supply chain ; het verbinden van operations management met een aantal technologische componenten: computer ondersteund ontwerpen en produceren (cad-cam, cim), flexibele productietechnologieën (fms), kwaliteit, onderhoud, veiligheid, menselijke factoren; integratie met andere functionele deelgebieden (marketing, financiën, informatica, logistiek, transport, accounting, personeelsbeleid); verwerven, beheren en exploiteren van exclusieve kennisdomeinen; Stimuleren, beheren en exploiteren van geïntegreerde klantpreferenties; Installeren, beheren en exploiteren van modellen voor interactieve communicatie en programma-ontwikkeling. Module Human Resources Management HRM is natuurlijk geen op zichzelf staand aandachtsgebied binnen de organisatie. Vanuit de geformuleerde missie en organisatiedoelstellingen is een organisatiestructuur gekozen. Het functioneren van die organisatiestructuur en de mensen binnen de structuur, moet er uiteindelijk toe bijdragen dat de gestelde doelen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Daarbij is van belang dat de manager zich ervan bewust is dat de organisatie zeer kennisafhankelijk is, gebruikmakend van de aanwezige kennis van de eigen medewerkers, maar in toenemende mate van de kennis bij de community van stakeholders en het netwerk van burgers in de civil society, niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa, bij professionals uit het internationale (in)formele netwerk van de organisatie en/of haar medewerkers, maar bovendien van de intellectuele stand van het internationale maatschappelijk debat op het terrein waarop de onderneming toonaangevend wil zijn. Hiervoor zijn interdisciplinaire uitwisselingen, intemships, co-creation clinics, job rotation, talentmanagement, ambassadors, definition of skills en relation management van groot belang. De module Human Resources Management bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week. De module Operations Management & Kwaliteit bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week

8 Module Project Management In deze module wordt vanuit de bedrijfsstrategie een relatie gelegd naar programma- en projectmanagement. De besturing en inrichting van de processen binnen project- en programma-management worden besproken. Naast het diepgaand kunnen hanteren van diverse methodieken voor project-, programma- en portfoliomanagement, wordt ook aandacht besteed aan de eigen mogelijkheden tot het managen van teams, het veranderen en beïnvloeden van de omgeving. Hierbij wordt aangesloten op de andere (overeenkomende, denk aan zelfmanagement) modulen; een methode alleen doet het immers niet, de project- en programmamanagers moeten deze tot leven brengen. Vandaar dat ook aandacht wordt geschonken aan vaardigheden en attitude naast verbreding en verdieping van kennis op het gebied van internationaal co-produceren, participeren, co-financieren en besturen met het oog op het herdefiniëren van continuïteit in termen van een doorgaande reeks van projecten waarbij de organisatie op zeer uiteenlopende wijzen verbonden is. Opdrachtgeverschap, pioniersschap, innovatie, re-productie, recycling van modellen, kennisvergaring, ontwikkeling en vermarkting vinden per project in verschillende varianten hun plaats. In iedere deelvariant, hoe klein ook, zal de citizenship component gekwantificeerd moeten worden met het oog op hergebruik en continuïteit. De module Project Management bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week. Module Information Management De afgelopen periode is er steeds meer aandacht gekomen voor Information Management. Schandalen waarbij beursgenoteerde ondernemingen plotseling volledig out of control bleken trokken veel aandacht en hadden enorme consequenties. Het besef is doorgebroken dat bestuurders en toezichthouders een verantwoordelijkheid hebben die veel verder gaat dan louter financieel sturen. Waar eerst directies al geconfronteerd werden met aansprakelijkheid voor gebrek aan goed management worden nu ook commissarissen en toezichthouders persoonlijk aangesproken op mismanagement. Hierdoor is de behoefte aan Information Management snel toegenomen. De vraag is natuurlijk hoe men in voldoende mate in control kan blijven, aan welke eisen moet worden voldaan. De rol van informatiesystemen die betrouwbare en relevante informatie leveren is daarbij onmiskenbaar. Vanzelfsprekend hebben de recente schandalen daarbij gezorgd voor een extra focus om de betrouwbaarheid van de informatievoorziening zeker te stellen. Een belangrijke schakel hierbij is de informatie die nodig is voor het in control zijn. Enerzijds zal er inzicht in de informatiebehoefte aanwezig moeten zijn, anderzijds moet men zich afvragen of de systemen de informatie wel kunnen opleveren. Deze module combineert de besturing en beheersing van de organisatie met de noodzakelijke informatie(systemen), zodat de organisatie haar strategische doelen kan realiseren. Het belang van de module wordt onderstreept in de betrouwbaarheid van de managementinformatie. De juiste informatiesystemen, gekoppeld aan een juiste informatieanalyse moet leiden tot een bijdrage voor de organisatie die in control is. De module Information Management bestaat uit 3 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week

9 Blok 3: Leadership & Coaching Module Leadership In deze module wordt de student meegenomen in een reis die gaat over de verschillende facetten van leiderschap. Er wordt inzicht verkregen in theoretische achtergronden en kaders (leiderschapsstijlen). Er is aandacht voor het persoonlijk leiderschap als een reis en een zoektocht naar leiderschapsontwikkelingen en vaardigheden. Tijdens de colleges zal op interactieve wijze vorm en inhoud worden gegeven aan het fenomeen leiderschap. Daarbij kan worden gedacht aan: Beginselen en principes van verschillende vormen van leiderschap; Trends in het leiderschap; wat zijn de veranderingen; Verschil tussen managementfuncties en leiderschapsaspecten; Leiderschap als strategisch HRM doel en als besturingsfilosofie; Visievorming, denk groot en internationaal (leiderschap in de 21ste eeuw); Leiderschap in veranderingsprocessen; Ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden; Ontwikkelen en implementeren van leiderschapscompetenties; Leiderschap in zelfsturende organisaties; Leiding geven aan interculturele processen; Participerend leiderschap. De module Leadership behandelt ook verschillende technieken en modellen om je eigen leiderschapsstijl en -vaardigheden te bepalen en anderen in te schatten. Aan de hand van persoonlijke voorkeuren kan worden geconstateerd waar ontwikkelgebieden liggen voor leiderschapscompetenties en -vaardigheden. De module Leadership bestaat uit 4 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week. Module Verandermanagement Het vakgebied van verandermanagement is ontwikkeld om ons beter te helpen het gedrag van individuen en groepen te begrijpen. Het wordt dan ook gedefinieerd als een systematische studie van het gedrag van mensen in organisaties. De basis hierbij ligt in de psychologie, sociologie, antropologie en andere sociale wetenschappen. Vanuit deze gebieden worden werknemers performance factors voorspeld en verklaard. Voorbeelden hiervan zijn de productiviteit in een veranderende omgeving en het gedrag van mensen met betrekking tot job satisfaction en de stijlen van change en leiderschap. Het onderzoek naar verandermanagement heeft ons veel inzicht gegeven hoe managers effectiever kunnen opereren als leiders en hoe de verschillende soorten werknemers kunnen worden gemotiveerd bij extreme veranderingsprocessen. Verandermanagement is een tool van management die managers inzicht geeft in en helpt bij het zoeken naar de optimale manier om de factor personeel te sturen in een tijd van grote veranderingen voor alle organisaties. Centraal daarbij is het besef dat personeel bestaat uit verantwoordelijke burgers die zich ook buiten werktijd met de doelstellingen van het bedrijf kunnen en willen identificeren, waardoor committments in de civilsociety organischer tot stand komen, de output van de medewerkers geoptimaliseerd wordt en de netwerken van de betrokkenen geïntegreerd kunnen worden met die van de onderneming. Ondernemen betekent, rekening houdend met bovenstaande: meer aandacht voor de innovatieve kracht van individuele inbreng van burgers, het agenderen van thema s die maatschappelijk in de belangstelling staan, participatie bij het uitwerken hiervan bij medewerkers bevorderen, waardoor verandermanagement zich concentreert op het begeleiden van processen van toenemende participatie van burgers bij de activiteiten van de onderneming, leidend tot een permanente vergroting en verdieping van het maatschappelijk draagvlak. De module Verandermanagement bestaat uit 4 contactdagen. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van gemiddeld 10 uur per week

10 Module Ethiek Er wordt veel waarde gehecht aan waarden en normen in het functioneren van de manager. Waar staat de manager voor? Waar liggen de grenzen van zijn handelen? Door hier expliciet aandacht aan te geven worden wij ons bewust van de verantwoordelijkheden op dit gebied. Programma Kennismaking. Presentatie van en toelichting op de moduleschets. Inleiding over ethische visies door de docent. Enkele cases ter verduidelijking van onderscheid tussen beginsel- en gevolgenethiek. Inleiding over bedrijfsethiek door de docent (o.a. wat is bedrijfsethiek, belang van bedrijfsethiek, wat mogen we van een bedrijf verlangen op ethisch gebied). Gezamenlijke bespreking van een case uit de bedrijfsethiek. Debatteren over enkele stellingen m.b.t. bedrijfsethiek. Presentaties over zelfgemaakte case-analyse en beoordeling (a.d.h.v. stappenplan). Inleiding over ethiekmanagement door de docent. Debatteren over enkele stellingen m.b.t. bedrijfsethiek. Korte evaluatie van deze module. De module Ethiek bestaat uit 1 contactdag. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van 10 uur per week. Blok 4: Thesis Module Methoden & Technieken van Onderzoek Deze module biedt, op een praktische manier, een verdieping in het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Leerdoelen Inzicht en vaardigheid verkrijgen in het opzetten en uitvoeren van onderzoek Kennis en inzicht over dataverzameling, -verwerking, -analyse en interpretaties Inzicht hebben in en het kunnen initiëren van statistische analyses De module Methoden & Technieken van Onderzoek bestaat uit 1 contactdag. Buiten de college-uren moet u rekenen op een studiebelasting van 10 uur per week. In de thesis, die aan het einde van de opleiding wordt gemaakt, worden verschillende van de bovenstaande elementen in samenhang verwerkt. Hierin vindt de integratie plaats van alle opgedane vakinhoudelijke, praktische en algemene competenties. Hiermee toont de student aan dat hij zich het masterniveau heeft eigen gemaakt waarbij hij aantoont op multidisciplinaire wijze zelfstandig binnen zijn vakgebied werkzaam te kunnen zijn. Aanvullende informatie over de opleiding Waar De opleiding wordt aangeboden in Amsterdam. Collegetijden De lesdag is in principe de maandagmiddag en avond. In de ochtend vinden er consultatiebijeenkomsten plaats. Tijdens de consultatiebijeenkomsten worden casussen en opdrachten uitgewerkt, presentaties voorbereid en wordt elkaars werk becommentarieerd. Docenten In deze opleiding wordt uitsluitend gewerkt met (internationaal toonaangevende) specialisten die een relatie hebben met de praktijk. De docenten zijn voornamelijk werkzaam als senior consultant, general manager of als hoogleraar met eigen adviespraktijk

11 Opleidingskosten De prijs van de opleiding is als volgt opgebouwd: Zelfmanagement, Leiderschap & Coaching 950,00 Blok 1: Strategy & Policy 3850,00 Blok 2: Interne Beheersing 7000,00 Blok 3: Leadership & Coaching 3850,00 Blok 4: Thesis 3750,00 Totaal ,00 De prijzen zijn excl. literatuur, verblijfkosten en BTW

12 22 23

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Executive Master of IT-Auditing

Executive Master of IT-Auditing Amsterdam Business School Executive Master of IT-Auditing IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere beveiliging, een hoger rendement

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 CENTRAAL MODEL VOOR O&PM 1 Centraal model voor organisatie- en personeelsmanagement Door Klaas Schouwstra 1.1 Inleiding Bij HRM gaat het om het

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie

Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Opleidingsprofiel BBA- Bedrijfseconomie Landelijk Overleg Opleidingen Bedrijfseconomie (LOOBE) Januari 2013 1 Voorwoord Dit document is het Landelijk Opleidingsprofiel BE 2013 (LOB 2013) van

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie