11.1 Chronische bovenbuikpijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11.1 Chronische bovenbuikpijn"

Transcriptie

1 26-Chirurgie :04 Pagina Chronische bovenbuikpijn J.F. Lange Een 42-jarige patiënte bezoekt uw spreekuur omdat zij sinds twee maanden pijnklachten in de bovenbuik heeft. De vaak hevige pijn treedt aanvalsgewijs op, houdt soms enige uren aan en straalt uit naar de rug. Wat zou u nog meer willen weten? Probleemlijst Aanvalsgewijs optredende hevige pijn in de bovenbuik, uitstralend naar de rug, bij een overigens gezonde patiënte. Wat is uw differentiële diagnose? Specifieke anamnese De patiënte is niet afgevallen, hoewel zij sommige voedingsmiddelen zoals vet en koffie, die de klachten lijken op te roepen vermijdt. Soms treden de aanvallen op in aansluiting aan de maaltijd, soms ook s nachts. Tijdens één aanval heeft de patiënte gebraakt. Tussen de aanvallen voelt zij zich goed en heeft dan geen pijn. Ook tijdens inspanning heeft zij geen last. Zetpillen (diclofenac), die de patiënte nog in huis had in verband met klachten van haar knie, brachten wel enige verlichting. De voorgeschiedenis is blanco en er is geen familiaire belasting voor bijvoorbeeld hart- en vaataandoeningen of galstenen. Welk specifiek lichamelijk onderzoek zou u als eerste willen verrichten? Specifiek lichamelijk onderzoek Bij het lichamelijk onderzoek vindt u geen afwijkingen. De patiënte maakt een gezonde indruk en verkeert in een goede voedingstoestand. De buik is volledig soepel, zonder weerstanden of palpabele afwijkingen. Differentiële diagnose Chronische bovenbuikpijn Differentiële diagnose galstenen cardiale aandoeningen symptomatisch aneurysma aortae nierstenen peptische aandoeningen, ulcus duodeni of ulcus ventriculi gastro-oesofageale refluxziekte chronische pancreatitis/pancreascarcinoom tumoren van de proximale tractus digestivus carcinoom van het colon transversum Beschouwing differentiële diagnose De acute episodes van hevige pijn afgewisseld met klachtenvrije periodes ( kolieken ) doen in de eerste plaats aan galstenen denken. Stenen in de galblaas kunnen ook dyspeptische klachten veroorzaken die veel minder specifiek zijn, zoals misselijkheid en braken, buikpijn, opgeblazen gevoel en flatulentie. Overigens hebben de meeste mensen (90%) met galblaasstenen geen klachten. Ongeveer 10% van alle mannen en 25% van alle vrouwen hebben galblaasstenen.

2 26-Chirurgie :04 Pagina CHRONISCHE BOVENBUIKPIJN De incidentie neemt toe met de leeftijd. Op hogere leeftijd verdwijnt het verschil tussen mannen en vrouwen. Van galkolieken wordt gesproken bij plotseling optredende ernstige bovenbuikpijn die langer dan 15 minuten, maar korter dan vijf uur aanhoudt. De stenen zijn in dat geval meestal alleen in de galblaas gelokaliseerd en niet in de galwegen, hetgeen zich onder andere uit door donkere urine en icterus. De klachten ontstaan na contractie van de galblaas, bijvoorbeeld na een maaltijd, en inklemming van de steen (impactie) ter hoogte van de hals van de galblaas. Alleen de zeldzaam voorkomende pendelende galwegsteen kan soms dezelfde klachten veroorzaken, maar zonder icterus. Chronische, veel vagere dyspeptische bovenbuikklachten zijn net als vetintolerantie(!) niet met zekerheid aan galstenen toe te schrijven (aspecifiek). In het algemeen is het goed bij bovenbuikpijn met de mogelijkheid van een cardiale aandoening rekening te houden, zoals een myocardinfarct, angina pectoris of pericarditis, zelfs als geen enkel anamnestisch gegeven in die richting wijst. De symptoomvrije intervallen en de afwezigheid van klachten tijdens inspanning maken een cardiale etiologie bij deze patiënte echter zeer onwaarschijnlijk. Bij hevige buikpijn met uitstraling naar de rug moet altijd worden gedacht aan een aneurysma van de abdominale aorta, dat zeker niet in alle gevallen palpabel hoeft te zijn. In het bijzonder bij adipeuze mensen kan dit verraderlijk zijn. Het ontbreken van drukpijn in de buik bij deze patiënte maakt deze diagnose echter ook onaannemelijk. Koliekachtige buikpijnklachten met uitstraling naar de rug doen ook denken aan de aanwezigheid van nier- en ureterstenen, hoewel in dat geval de pijn meestal lateraal in de buik of flank wordt aangegeven, vaak met bewegingsdrang en uitstraling naar de onderbuik en lies. Chronische pijn in de bovenbuik die het gevolg is van een ulcus ventriculi of een ulcus duodeni wordt alleen als hevig aangegeven bij perforatie naar de vrije buikholte (peracute pijn) of in het pancreas (niet-aanvalsgewijze chronische hevige pijn). Patiënten met een chronische pancreatitis klagen meestal over niet-aanvalsgewijze continue pijn en verkeren over het algemeen in een matige klinische toestand. Ze zijn afgevallen als gevolg van malabsorptie (steatorroe) en/of diabetes mellitus. Vaak hebben deze patiënten een uitgebreide medische voorgeschiedenis met veel medicijngebruik. Hevige pijnaanvallen als geïsoleerd symptoom komen als regel niet voor bij maag-, pancreas- of levercarcinomen, waarbij algemene malaise en afvallen meestal op de voorgrond staan. Carcinomen van het colon transversum kunnen chronische pijnklachten in de bovenbuik veroorzaken, ook als enige klacht. Galblaasstenen (chronisch) Symptomen continu aanwezige pijn aanvalsgewijze pijn pijn straalt uit naar rug of schouderblad lokalisatie van de pijn is diffuus Galblaasstenen (chronisch) Lichamelijk onderzoek geen afwijkingen, of lokale of diffuse drukpijn of actief spierverzet, of soepele buik geen weerstanden of palpabele afwijkingen Welke aanvullende diagnostiek acht u in dit geval aangewezen? Aanvullende diagnostiek In verband met de waarschijnlijkheidsdiagnose symptomatisch galsteenlijden (cholecystolithiasis) vraagt u een echogram van de bovenbuik aan, dat inderdaad een galblaas met verscheidene concrementen aan het licht brengt. Er zijn geen

3 26-Chirurgie :04 Pagina CHRONISCHE BOVENBUIKPIJN 205 tekenen van cholecystitis. De lever en de galwegen zijn normaal. Verder worden geen bijzonderheden opgemerkt. Het bloedonderzoek, met inbegrip van de leverenzymen en bilirubine, toont geen afwijkingen aan. Galblaasstenen Aanvullende diagnostiek echografie bloedonderzoek, inclusief leverenzymen en bilirubine Beschouwing aanvullende diagnostiek De waarschijnlijkheidsdiagnose van galblaasstenen kan het best met behulp van echografie worden bevestigd. De gevoeligheid en specificiteit van dit onderzoek is 95%. De stenen worden herkend als echogene uitsparingen; grotere stenen hebben een akoestische slagschaduw (figuur ). Alleen bij zeer adipeuze patiënten of wanneer er veel lucht in de tractus digestivus aanwezig is en de flexura hepatica over de galblaas ligt, is echografisch onderzoek onbetrouwbaar. Echografie geeft ook informatie over het aantal, de diameter en de locatie van de stenen (hals, fundus), de dikte van de galblaaswand, de grootte van de galblaas, de aanwezigheid van vocht rond de galblaas en/of over gas in de wand, zoals bij een acute ontsteking en dreigende galblaasperforatie, en over de diameter van de intraen extrahepatische galwegen. De diameter van de Figuur Echografisch beeld van een stenenbevattende galblaas met akoestische schaduw. galwegen is verwijd bij een obstructie van de galwegen stroomafwaarts. Indien de diameter van de ductus choledochus groter is dan 10 mm, is er hoogstwaarschijnlijk sprake van een obstructie. Als routine worden bij bovenbuikechografie ook de lever, de nieren, het pancreas en de aorta onderzocht. Bloedonderzoek, met inbegrip van leverenzymen en bilirubine, heeft geen bijzondere waarde bij het diagnosticeren van ongecompliceerd galblaassteenlijden. Zelfs in geval van bijkomende asymptomatische galwegstenen zullen de levertests vaak normaal zijn. Bij buikklachten wordt vaak wel bloedonderzoek uitgevoerd als screening. Wordt de patiënt tijdens een aanval door de arts gezien, dan kunnen naast een ECG de hartenzymen worden bepaald. De meeste galblaasstenen (75%) zijn cholesterolstenen en zijn op een buikoverzichtsfoto niet zichtbaar, in tegenstelling tot nierstenen die veel kalk bevatten. Zeer kleine stenen (< 3 mm) zijn echografisch moeilijk aantoonbaar. Welke behandeling stelt u voor? Behandeling Na bespreking van de diagnose en de prognose zonder behandeling, stelt u uw patiënte een laparoscopische cholecystectomie voor als de beste oplossing voor haar probleem. Bij deze patiënte, met haar voor galsteenlijden zo typerende klachten, weegt de grote kans op een succesvolle operatie ruim op tegen de kans op mogelijke complicaties (bij gezonde patiënten < 0,5%; zie tabel ). In verband met de hevigheid van de klachten geeft u de patiënte voorrang op de wachtlijst. De patiënte wordt onder narcose geopereerd, waarbij met behulp van een aantal minimale incisies ter hoogte van de bovenbuik en na het aanleggen van een pneumoperitoneum met behulp van CO 2 -gas, de galblaas na clippen van de a. cystica en de ductus cysticus wordt verwijderd en voor pathologisch-anatomisch onderzoek wordt

4 26-Chirurgie :04 Pagina CHRONISCHE BOVENBUIKPIJN opgestuurd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd omdat in een klein aantal gevallen een carcinoom in de galblaaswand wordt aangetroffen. De stenen worden aan de patiënte meegegeven. Bij poliklinische controle blijkt zij zeer tevreden; zij heeft geen pijnaanvallen meer gehad. Ten slotte deelt u haar mee dat het PA-onderzoek van de galblaas geen bijzonderheden heeft opgeleverd. Cholecystolithiasis Behandeling laparoscopische cholecystectomie Beschouwing behandeling In tegenstelling tot bij de meeste patiënten met asymptomatische galblaasstenen, is een afwachtende houding bij deze patiënte inderdaad niet van toepassing omdat de klachten meestal niet spontaan zullen verdwijnen. Ook de kans op complicaties wordt met het verstrijken van de jaren steeds groter (1-2% jaarlijkse toename van complicaties; tabel ). Slechts bij 5% van de patiënten treedt spontane passage van de stenen op omdat ze zeer klein zijn. De kans dat de klachten na de operatie zullen verdwijnen, is groter dan 90% als er sprake is van typische galsteenkolieken. Bij atypische klachten worden, na uitsluiting van andere diagnosen, slechts minder dan 75% van de geopereerde patiënten klachtenvrij. Asymptomatische galstenen geven slechts zeer zelden aanleiding tot complicaties, maar zijn wel een indicatie voor operatie in geval van een porseleingalblaas (verkalkte galblaaswand op een Tabel Meest voorkomende complicaties bij galblaasstenen acute cholecystitis chronische cholecystitis hydrops/empyeem van de galblaas choledocholithiasis acute pancreatitis galsteenileus galblaascarcinoom buikoverzichtsfoto) omdat er in dat geval een grote kans op maligne degeneratie bestaat (25%). Het risico van galblaascarcinoom is overigens te klein om te rechtvaardigen dat bij alle patiënten met asymptomatische galblaasstenen de galblaas profylactisch wordt verwijderd. Bij zwangere vrouwen neemt men zo mogelijk een afwachtende houding aan en wordt pas na de bevalling een cholecystectomie verricht. Conservatieve therapie in de vorm van oplosmiddelen op basis van galzouten die per os worden toegediend, of vergruizing (ESWL: extracorporal shockwave lithotripsy), al dan niet in combinatie, is in geval van galblaasstenen van weinig waarde gebleken. De recidiefkans is hoog (50% < tien jaar) en de behandeling is langdurig. Voor een behandeling met oplosmiddelen komen slechts de zeldzame (< 3%), zeer kleine (< 0,5 mm) en niet verkalkte cholesterolstenen in aanmerking. Net als bij de ESWL-therapie moet de galblaas normaal functioneren. Voor de laatstgenoemde therapie moet het aantal stenen bovendien beperkt zijn. Het oplossen van galstenen wordt uitsluitend overwogen bij patiënten met een sterk verhoogd operatierisico. Het chirurgisch verwijderen van alleen de galstenen, zonder cholecystectomie, heeft eveneens een zeer hoge recidiefkans en is dan ook jaren geleden als behandelingsprincipe verlaten. Slechts bij uitzondering wordt een dergelijke ingreep nog uitgevoerd (cholecystotomie), en wel onder zeer moeilijke, onverwachte, lokale omstandigheden zoals portale hypertensie, waarbij een risico op omvangrijk bloedverlies bestaat. De galblaas kan gemist worden omdat de reservoirfunctie van de galblaas waarschijnlijk wordt overgenomen door de galwegen, die na cholecystectomie vaak echografisch aantoonbaar wijder worden. Een voorheen gesuggereerd verband tussen een verhoogd risico op coloncarcinoom na cholecystectomie is nooit aangetoond. Conventionele ( open ) en laparoscopische cholecystectomie hebben een gelijke lage postoperatieve sterfte: 0,1 tot 0,7%. In de 21e eeuw verdient de laparoscopische cholecystectomie de voorkeur boven de open cholecystectomie waarbij de buikholte meestal door een rechter

5 26-Chirurgie :04 Pagina CHRONISCHE BOVENBUIKPIJN 207 subcostale incisie wordt benaderd. De nadelen van een dergelijke toegang zijn: meer postoperatieve wondpijn met pulmonale complicaties door onvoldoende doorzuchten en ophoesten, een verhoogde kans op wondinfectie en littekenbreuk, functiebeperking en sensibiliteitsstoornissen van de buikwand, met een minder fraai cosmetisch resultaat. Bovendien is de opnameduur voor een open cholecystectomie langer en wordt de hervatting van de normale activiteiten en werk tot later uitgesteld. Vooral door dit laatste aspect zijn de kosten van een open cholecystectomie hoger dan van een laparoscopische procedure. In geoefende handen is het risico van letsel van de galwegen bij een laparoscopische cholecystectomie niet hoger dan bij een open cholecystectomie. In verband met frequent (20%) voorkomende anatomische variaties van galwegen en arteriën is het noodzakelijk voldoende overzicht over de driehoek van Calot te verkrijgen (figuur ): de critical view of safety (CVS). Bij een minderheid van de patiënten (3%) moet door adhesies ten gevolge van vorige operaties of door onvoldoende overzicht over de driehoek van Calot in geval van ontsteking worden geconverteerd. Dat wil zeggen dat de procedure uit veiligheidsoverwegingen wordt omgezet in een open procedure. Iedere patiënt moet dus preoperatief op de mogelijkheid van conversie geattendeerd worden. De kans op conversie is groter als de galblaas ontstoken is en de wand daardoor verdikt is, de galblaas zich moeilijker laat losmaken uit omliggende structuren en zich minder eenvoudig door de kleine incisies laat verwijderen. In het verleden traden galwegletsels tijdens laparoscopische cholecystectomie vooral op door het niet herkennen van door ontsteking veranderde anatomische verhoudingen of van anatomische varianten van de galwegen. Het routinematig opsturen van de galblaas voor PA-onderzoek, bedoeld om een eventueel carcinoom op het spoor te komen, is niet doelmatig. Als regel worden carcinomen slechts aangetroffen in macroscopisch reeds verdachte galblazen. Postoperatieve schouderpijn ten gevolge van diafragmaprikkeling door restanten achtergebleven Figuur De driehoek van Calot, begrensd door de ductus hepaticus communis, de ductus cysticus en de leverrand. CO 2 -gas komt regelmatig voor, maar is meestal op de eerste postoperatieve dag verdwenen. Een aantal patiënten ervaart gedurende de eerste postoperatieve maanden een enigszins veranderd defecatiepatroon (dunnere ontlasting). Is er sprake geweest van een iatrogeen galwegletsel, dan zal het beloop zeker geprotraheerd zijn. In het beste geval is het letsel tijdens operatie herkend en door primaire reconstructie direct hersteld indien de omstandigheden dat toelieten, dat wil zeggen: geen weefselverlies van de extrahepatische galwegen, goed doorbloede uiteinden van deze galwegen en voldoende expertise van de operateur. Wordt de laesie niet herkend, dan treden als regel sepsis en/of icterus op (gallige peritonitis en/of galwegobstructie) en is de kans op overlijden van de patiënt aanzienlijk. In zo n geval kunnen ingrijpende hersteloperaties pas worden uitgevoerd als de toestand van de patiënt met behulp van niet-operatieve maatregelen is gestabiliseerd. Deze maatregelen houden percutane drainage of ERCP met inwendige drainage met behulp van een endoprothese in. Als regel moeten dergelijke operaties in een centrum met voldoende expertise in gecompliceerde galwegchirurgie worden verricht.

6 26-Chirurgie :04 Pagina CHRONISCHE BOVENBUIKPIJN Beloop In geval van koorts en/of icterus tijdens het postoperatieve beloop moet altijd aan een letsel van de galwegen worden gedacht. Diagnostiek in de vorm van echografie, Endoscopische Retrograde CholangioPancreatografie (ERCP) of Magnetische Resonantie CholangioPancreaticogram (MRCP) is in dat geval geïndiceerd. Bij een kleine minderheid van de patiënten recidiveren de galstenen, meestal door de manifestatie van preoperatief onvermoede silent stones in de galwegen (2 tot 7%). Soms zijn door de manipulaties tijdens een cholecystectomie (kleine) stenen die gelokaliseerd waren in de ductus cysticus, verplaatst naar de ductus choledochus. Na een cholecystectomie verdwijnen de klachten niet altijd. Vooral als er preoperatief geen sprake was van typische galkolieken kunnen de klachten aanhouden (postcholecystectomiesyndroom: 25%). In dat geval moeten andere aandoeningen, zoals in de differentiële diagnose vermeld, zonder uitstel worden uitgesloten. Drie maanden na de ingreep meldt de patiënte zich opnieuw met vrijwel dezelfde pijnklachten. Bovendien is er nu sprake van icterus met obstructief gestoorde leverfunctietests, namelijk verhoogde concentraties bilirubine, gamma-gt en alkalische fosfatase. Op het echogram zijn de intra- en extrahepatische galwegen verwijd. De patiënte wordt opgenomen; s avonds krijgt zij hoge koorts met koude rillingen. Na het afnemen van bloedkweken en het toedienen van breedspectrumantibiotica wordt de volgende ochtend (< 24 uur), onder de diagnose acute cholangitis ten gevolge van choledochusstenen, ERCP uitgevoerd waarbij endoscopische papildilatatie en een choledochussteenextractie worden uitgevoerd. Na enige dagen wordt de patiënte klachtenvrij en met genormaliseerde leverfuncties ontslagen. Beschouwing beloop Vóór de introductie van de laparoscopische cholecystectomie, en zeker vóór het invoeren van ERCP met endoscopische papillotomie en steenextractie, was het probleem van een achtergebleven steen in de ductus choledochus een veel groter probleem omdat heroperatie noodzakelijk was als de steen aanleiding gaf tot obstructie, icterus en cholangitis. Lang niet iedere steen in de ductus choledochus geeft aanleiding tot cholestase en de afwezigheid van tekenen van cholestase biochemisch of klinisch betekent geenszins dat zich geen stenen in de ductus choledochus bevinden. Met de introductie van de laparoscopische cholecystectomie en Endoscopische Retrograde CholangioPancreatografie/Endoscopische PapilloTomie (ERCP/EPT) is de behandeling van choledochusstenen veel eenvoudiger geworden en wordt veel minder werk gemaakt van diagnostiek van choledocholithiasis voor en tijdens de operatie. Bij deze patiënte is dus een stille steen in de ductus choledochus achtergebleven. De steen is secundair symptomatisch geworden, maar kon relatief eenvoudig worden verwijderd door middel van papillotomie en steenextractie. Kernpunten Laparoscopische cholecystectomie is de behandeling van keuze voor symptomatische galblaasstenen. Bij typische galsteenkolieken is het succes van een operatie het grootst. Bij atypische chronische bovenbuikklachten in combinatie met galstenen moeten eerst andere diagnosen worden uitgesloten. In ervaren handen zijn de risico s van een laparoscopische cholecystectomie niet groter dan bij een open cholecystectomie.

7 26-Chirurgie :04 Pagina CHRONISCHE BOVENBUIKPIJN 209 Literatuur Berger M. The clinical value of abdominal symptoms and sonography in gallstone disease [proefschrift]. Rotterdam: Erasmus Universiteit; Bergman JJGHM, Berge Henegouwen GP van, Wit LT de, Terpstra OT. Galblaas- en galwegstenen. In: Lanschot JJB van, Gouma DJ, Schouten WR, Tytgat GNJ, Jansen PLM, redacteuren. Gastrointestinale chirurgie en gastro-enterologie in onderling verband. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum; Motson RW, Menzies D. Gallstones. In: Garden OJ, editor. Hepatobiliary and pancreatic surgery. London: WB Saunders Company Ltd; Schoenemann J, Zeidler JZ. Sequelae of cholecystectomy. Gastroenterol 1997; 35: Strasberg MS, Hertl M, Soper NJ. An analysis of the problem of biliary injury during laparoscopic cholecystectomy. J Am Coll Surg 1995; 180: Velden J van der. Patient selection for cholecystectomie. The value of sonography [proefschrift]. Rotterdam: Erasmus Universiteit; 2000.

8 26-Chirurgie :04 Pagina 210

Laparoscopische verwijdering van de galblaas (Cholecystectomie)

Laparoscopische verwijdering van de galblaas (Cholecystectomie) Laparoscopische verwijdering van de galblaas (Cholecystectomie) 1 Binnenkort gaat u naar het ziekenhuis voor een operatie aan de galblaas. Dit informatieboekje geeft u een globaal overzicht van de gebruikelijke

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Informatie over de operatie voor het verwijderen van de galblaas

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Informatie over de operatie voor het verwijderen van de galblaas Refaja Ziekenhuis Stadskanaal Informatie over de operatie voor het verwijderen van de galblaas INFORMATIE OVER DE OPERATIE VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE GALBLAAS INLEIDING Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas. (cholecystectomie)

Verwijderen van de galblaas. (cholecystectomie) Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Inleiding Deze folder geeft een globaal overzicht van de klachten en de behandeling bij galsteenlijden. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen

Nadere informatie

Klinisch College Decentrale Selectie 2013. Klinisch College Decentrale Selectie 2013 AMC 3 juni 2013. Buikpijn. Prof. Dr. Paul Fockens, MDL-arts

Klinisch College Decentrale Selectie 2013. Klinisch College Decentrale Selectie 2013 AMC 3 juni 2013. Buikpijn. Prof. Dr. Paul Fockens, MDL-arts Klinisch College Decentrale Selectie 2013 Klinisch College Decentrale Selectie 2013 AMC 3 juni 2013 Buikpijn Prof. Dr. Paul Fockens, MDL-arts Afdeling Maag-. Darm- en Leverziekten Academisch Medisch Centrum,

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie)

Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Deze folder geeft een globaal overzicht van de klachten en de behandeling bij galsteenlijden. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas

Verwijderen van de galblaas Patiënteninformatie Verwijderen van de galblaas Informatie over symptomen en operatietechnieken 1234567890-terTER_ Verwijderen van de galblaas Informatie over symptomen en operatietechnieken. U heeft

Nadere informatie

Verwijdering van de galblaas (cholecystectomie)

Verwijdering van de galblaas (cholecystectomie) Chirurgie Patiënteninformatie Verwijdering van de galblaas (cholecystectomie) U ontvangt deze informatie, omdat uw galblaas binnenkort wordt verwijderd. Uw arts heeft al het een en ander over deze galblaasoperatie

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van de. galblaas. Cholecystectomie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van de. galblaas. Cholecystectomie PATIËNTEN INFORMATIE Verwijderen van de galblaas Cholecystectomie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u een globaal overzicht geven van de klachten en

Nadere informatie

Galblaas en galwegen. De Nedelandse Leverpatiënten Vereniging informeert en ondersteunt

Galblaas en galwegen. De Nedelandse Leverpatiënten Vereniging informeert en ondersteunt Galblaas en galwegen De Nedelandse Leverpatiënten Vereniging informeert en ondersteunt Inhoudsopgave Inleiding 3 Gal, galwegen en galblaas 4 Gal 4 Galwegen 4 Galblaas 5 Aandoeningen van de galblaas 6 Galstenen

Nadere informatie

Wat is een cholecystectomie? Cholecystectomie is de chirurgische verwijdering van de galblaas. Soms worden daarbij ook de galwegen geopend.

Wat is een cholecystectomie? Cholecystectomie is de chirurgische verwijdering van de galblaas. Soms worden daarbij ook de galwegen geopend. Cholecystectomie 1 Inleiding Deze folder geeft een globaal overzicht van de klachten en de behandeling bij galsteenlijden. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie

Nadere informatie

Infectierisico na ERCP. Marcel Groenen MDL-arts

Infectierisico na ERCP. Marcel Groenen MDL-arts Infectierisico na ERCP Marcel Groenen MDL-arts Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

Maatschap Chirurgie. Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie)

Maatschap Chirurgie. Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Maatschap Chirurgie Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Algemeen Deze folder geeft u informatie over de galblaasoperatie (cholecystectomie). Het gaat hierbij om algemene informatie. Het is goed

Nadere informatie

Galsteen & niersteenlijden

Galsteen & niersteenlijden Galsteen & niersteenlijden Wij dragen ons steentje bij Milan Pijl Maatschap Radiologie & Nucleaire Geneeskunde Rijnstate Huisartsen nascholing 2 oktober 2012 Galstenen - Epidemiologie Zeer frequent bezit

Nadere informatie

11.2 Chronische bovenbuikpijn

11.2 Chronische bovenbuikpijn 27-Chirurgie 11.2 01-06-2005 10:04 Pagina 211 211 11.2 Chronische bovenbuikpijn Th.M. van Gulik Op uw spreekuur ziet u een 45-jarige man met pijn in de bovenbuik. De pijn wisselt in intensiteit en is niet

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas (Cholecystectomie) Afdeling Chirurgie

Verwijderen van de galblaas (Cholecystectomie) Afdeling Chirurgie Verwijderen van de galblaas (Cholecystectomie) Afdeling Chirurgie Inleiding Deze folder geeft u informatie over de galblaasoperatie (cholecystectomie). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas cholecystectomie

Verwijderen van de galblaas cholecystectomie Verwijderen van de galblaas cholecystectomie Inleiding Deze folder geeft u informatie over de galblaasoperatie (cholecystectomie). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Poli Chirurgie

Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Poli Chirurgie 00 Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Poli Chirurgie Deze folder geeft u informatie over galsteenlijden en de behandeling hiervan. U heeft ingestemd met het operatief verwijderen van de galblaas

Nadere informatie

VERWIJDEREN VAN DE GALBLAAS CHOLECYSTECTOMIE

VERWIJDEREN VAN DE GALBLAAS CHOLECYSTECTOMIE VERWIJDEREN VAN DE GALBLAAS CHOLECYSTECTOMIE 17784 Inleiding Deze folder geeft een globaal overzicht van de klachten en de behandeling bij galsteenlijden. Het is goed u te realiseren dat bij het behandelen

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas (Cholecystectomie)

Verwijderen van de galblaas (Cholecystectomie) Chirurgie Verwijderen van de galblaas (Cholecystectomie) Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep De galblaas De galblaas is een klein peervormig orgaan

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas

Verwijderen van de galblaas Patiënteninformatie Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) 1 Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Polikliniek Chirurgie, route 0.3 Telefoon

Nadere informatie

27.1 Icterus. Specifiek lichamelijk onderzoek. Specifieke anamnese. Probleemlijst. Differentiële diagnose. D.J. Gouma

27.1 Icterus. Specifiek lichamelijk onderzoek. Specifieke anamnese. Probleemlijst. Differentiële diagnose. D.J. Gouma 60-Chirurgie 27.1 01-06-2005 11:34 Pagina 479 479 27.1 Icterus D.J. Gouma Een 60-jarige vrouw wordt naar uw spreekuur verwezen wegens enige dagen bestaande geelzucht. Haar man zag twee dagen geleden dat

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER GALBLAASOPERATIE. Dr Tom Vleugels

INFORMATIEFOLDER GALBLAASOPERATIE. Dr Tom Vleugels INFORMATIEFOLDER GALBLAASOPERATIE Dr Tom Vleugels Deze folder geeft u informatie over de galblaasoperatie. Hierin kan u nog eens nalezen wat met de chirurg besproken is. Verder leest u in grote lijnen

Nadere informatie

Het verwijderen van de galblaas

Het verwijderen van de galblaas Het verwijderen van de galblaas Centrum voor Kijkoperaties 1 In deze folder vindt u informatie over problemen met de galblaas en de behandeling hiervan. Realiseert u zich dat uw persoonlijke situatie anders

Nadere informatie

PTC drainage procedure

PTC drainage procedure PTC drainage procedure Masterclass GE-oncologie 11 september 2015 Adriaan Moelker Hoofd Interventie Radiologie ErasmusMC Rotterdam Overzicht Interventie radiologie ErasmusMC 4 interventie radiologen 2

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas

Verwijderen van de galblaas Chirurgie Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) INLEIDING Deze folder geeft u informatie over de galblaasoperatie (cholecystectomie). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie

Nadere informatie

Om foto s voor de casus te verkrijgen zal een fotosessie met een icterische patiënt nodig zijn. Dit kan niet eenvoudig van te voren gepland worden.

Om foto s voor de casus te verkrijgen zal een fotosessie met een icterische patiënt nodig zijn. Dit kan niet eenvoudig van te voren gepland worden. Casus 05L Fase A Titel Mevrouw Klaassen Onderwerp Pancreaskop carcinoom Inhoudsdeskundige J.M. van Baalen Technisch verantwoordelijke S. Eggermont Literatuur Bestaande Cascoo casus. Multimedia materiaal

Nadere informatie

Werking galblaas. Chirurgie

Werking galblaas. Chirurgie Werking galblaas Chirurgie Inhoudsopgave De algemene werking van de galblaas 4 Wat doet de galvloeistof? 6 Galzouten 6 Bilirubine of galkleurstof 6 Cholesterol 6 Hoe ontstaan galstenen? 7 Wanneer geven

Nadere informatie

Cholecystectomie verwijderen van de galblaas

Cholecystectomie verwijderen van de galblaas Cholecystectomie verwijderen van de galblaas Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 De galblaas... 1 3 Het galblaaslijden... 1 4 Symptomen van het galblaaslijden... 2 5 Hoe wordt de diagnose gesteld... 3 6 De

Nadere informatie

n CAsus 1 Pijn in de rechterflank

n CAsus 1 Pijn in de rechterflank n CAsus 1 Pijn in de rechterflank De echtgenote van een 37-jarige man belt u. Haar man heeft sinds enkele uren een heftige pijn in de rechterflank met misselijkheid en neiging tot braken. De urine zou

Nadere informatie

Leverfunctiestoornissen

Leverfunctiestoornissen Leverfunctiestoornissen Claire Fitzpatrick, Saskia te Loo, Ruud Klomp DuodagenIJsselland Ziekenhuis 2015 Stellingen Als de levertesten normaal zijn is de leverfunctie ook normaal Steatose kan uitmonden

Nadere informatie

Blindedarmontsteking. Appendicitis. Poli Chirurgie

Blindedarmontsteking. Appendicitis. Poli Chirurgie 00 Blindedarmontsteking Appendicitis Poli Chirurgie Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten van blindedarmontsteking (appendicitis) en hoe dit behandeld kan worden. Hou er rekening mee

Nadere informatie

chronische alvleesklierontsteking

chronische alvleesklierontsteking patiënteninformatie chronische alvleesklierontsteking U heeft last van een terugkerende ontsteking van de alvleesklier. We noemen dit een chronische alvleesklierontsteking. Wat is een chronische alvleesklierontsteking?

Nadere informatie

Abdominale Chirurgie Verwijderen van de galblaas

Abdominale Chirurgie Verwijderen van de galblaas Abdominale Chirurgie Verwijderen van de galblaas Cholecystectomie Abdominale Chirurgie Inleiding In deze brochure wordt de chirurgische verwijdering van de galblaas (cholecystectomie) beschreven. Soms

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie)

Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Inleiding Deze brochure geeft u informatie over de galblaasoperatie (cholecystectomie). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders

Nadere informatie

Symptomatisch galsteenlijden: een operatie-indicatie

Symptomatisch galsteenlijden: een operatie-indicatie klinische lessen Symptomatisch galsteenlijden: een operatie-indicatie A.H.W.Schiphorst, M.G.H.Besselink, N.G.Venneman en P.M.N.Y.H.Go Dames en Heren, Circa 10-15% van de volwassen Nederlanders heeft galstenen

Nadere informatie

Antwoordformulieren open vragen

Antwoordformulieren open vragen Antwoordformulieren open vragen Bloktoets : 5O0 Datum : 9 juli 009 Aanvang : Studentnummer : Studentnaam :. BLOKTOETS STOFWISSELING 5O0 9 juli 009 Sint Radboud. Het uitvragen van de pijnklachten is van

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas (conventioneleen laparoscopische wijze)

Verwijderen van de galblaas (conventioneleen laparoscopische wijze) Verwijderen van de galblaas (conventioneleen laparoscopische wijze) Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het ZGT voor een galblaasoperatie. Deze folder geeft een globaal overzicht van de klachten

Nadere informatie

De chirurgie van de galblaas d.m.v. LAPAROSCOPIE

De chirurgie van de galblaas d.m.v. LAPAROSCOPIE De chirurgie van de galblaas d.m.v. LAPAROSCOPIE U wordt weldra geopereerd, waarbij een laparoscopische cholecystectomie zal worden uitgevoerd, d.w.z. een ingreep waarbij een verwijdering van de galblaas

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas. Polikliniek chirurgie

Verwijderen van de galblaas. Polikliniek chirurgie Verwijderen van de galblaas Polikliniek chirurgie Verwijderen van de galblaas Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om uw galblaas te laten verwijderen. In deze brochure vindt u

Nadere informatie

24.2 Braken. Probleemlijst. Specifieke anamnese. Differentiële diagnose. Aanvallen van krampende buikpijn Differentiële diagnose

24.2 Braken. Probleemlijst. Specifieke anamnese. Differentiële diagnose. Aanvallen van krampende buikpijn Differentiële diagnose 53-Chirurgie 24.2 01-06-2005 11:49 Pagina 429 429 24.2 Braken N.M.A. Bax Een moeder brengt haar zes maanden oude dochter omdat zij de laatste 24 uur regelmatig terugkerende huilbuien heeft en ontroostbaar

Nadere informatie

Nefrectomie (nierverwijdering) Afdeling Urologie

Nefrectomie (nierverwijdering) Afdeling Urologie Nefrectomie (nierverwijdering) Afdeling Urologie Uw uroloog heeft bij u een aandoening geconstateerd waarvoor het nodig is uw nier te verwijderen. In deze folder vindt u informatie om uzelf goed te kunnen

Nadere informatie

De galblaasoperatie. Kijkoperatie of open operatie

De galblaasoperatie. Kijkoperatie of open operatie De galblaasoperatie Kijkoperatie of open operatie Uit onderzoek is gebleken dat uw klachten veroorzaakt worden door galstenen. Dit betekent dat een operatie noodzakelijk is. Over het hoe en waarom kunt

Nadere informatie

Laparoscopisch, andere oorzaken klachten beter op te sporen en eventueel te behandelen, minder pijn/minder wondinfectie

Laparoscopisch, andere oorzaken klachten beter op te sporen en eventueel te behandelen, minder pijn/minder wondinfectie Voorlopige antwoorden Toets Stofwisseling 2 2012 VRAAG 1 1. Eisprong/Ovariële bloeding 2.Torsie ovarium(cyste) Bloed prikkelt peritoneum, ischemie door draaiing orgaan Hoogste waarde CRP: appendicitis

Nadere informatie

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding.

De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Casus 12A Fase A Titel Buikpijn Onderwerp Galstenen Inhoudsdeskundige Dr. O.R.C. Busch Technisch verantwoordelijke Drs. R. Sijstermans Opleidingsniveau studenten De casus is bedoeld voor medisch studenten

Nadere informatie

INFO LAPAROSCOPISCHE GALBLAASOPERATIE

INFO LAPAROSCOPISCHE GALBLAASOPERATIE INFO LAPAROSCOPISCHE GALBLAASOPERATIE Nederrij 133 2200 Herentals T.: 014/ 24 61 11 website: www.azherentals.be Wat is een galblaasoperatie? (cholecystectomie) Een cholecystectomie is het verwijderen van

Nadere informatie

Galblaascarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1

Galblaascarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Galblaascarcinoom Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Datum Goedkeuring: 10-05-2004 Methodiek: Consensus based Verantwoording: Landelijke werkgroep GI-tumoren Inhoudsopgave Algemeen...1 Screening...2 Diagnostiek...3

Nadere informatie

Differentieel diagnose. Pijn in de borst. Doelstellingen van de les. Diagnose van pijn op de borst. Alarmsymptomen. Behandeling

Differentieel diagnose. Pijn in de borst. Doelstellingen van de les. Diagnose van pijn op de borst. Alarmsymptomen. Behandeling Pijn in de borst Dirk Devroey 16 maart 2005 15/03/2005 pag. 1 Doelstellingen van de les Diagnose van pijn op de borst Alarmsymptomen Behandeling 15/03/2005 pag. 2 Differentieel diagnose 1. Overbelaste

Nadere informatie

Darmoperatie bij Diverticulitis. Chirurgie Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis

Darmoperatie bij Diverticulitis. Chirurgie Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Darmoperatie bij Diverticulitis Chirurgie Waregem O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Chirurgie Waregem_Versie 1_Feb 2016 Inleiding Deze folder geeft uitleg over een operatie van de dikkedarm bij diverticulitis.

Nadere informatie

Chirurgie Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie)

Chirurgie Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Chirurgie Verwijderen van de galblaas (cholecystectomie) Geneesmiddelengebruik Wanneer u met bloedverdunnende middelen wordt behandeld bespreek dit met uw behandelend arts. Uw arts vertelt u dan precies

Nadere informatie

Verwijderen galblaas bij kinderen

Verwijderen galblaas bij kinderen Verwijderen galblaas bij kinderen In overleg met uw behandelend specialist is besloten tot opname van uw kind op een van de verpleegafdelingen van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis.op deze afdeling

Nadere informatie

24.1 Braken. Specifiek lichamelijk onderzoek. Specifieke anamnese. Probleemlijst. H.G. Gooszen

24.1 Braken. Specifiek lichamelijk onderzoek. Specifieke anamnese. Probleemlijst. H.G. Gooszen 52-Chirurgie 24.1 01-06-2005 11:55 Pagina 423 423 24.1 Braken H.G. Gooszen Een 27-jarige man meldt zich op de afdeling spoedeisende hulp omdat hij gisteravond is gaan braken. Het braken werd voorafgegaan

Nadere informatie

Chronische ontsteking

Chronische ontsteking Chronische ontsteking van de alvleesklier - Chronische pancreatitis Chirurgie Beter voor elkaar Chronische ontsteking van de alvleesklier Chronische Pancreatitis Inleiding Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

> Laparoscopische galblaaswegname Informatiebrochure

> Laparoscopische galblaaswegname Informatiebrochure www.azstlucas.be 1 > Informatiebrochure 2 Binnenkort ondergaat u een galblaasoperatie in het AZ Sint Lucas te Gent. Met deze brochure willen wij u graag informatie geven over de verschillende aspecten

Nadere informatie

operatie: verwijderen van de galblaas

operatie: verwijderen van de galblaas patiënteninformatie operatie: verwijderen van de galblaas Deze folder geeft u informatie over het verwijderen van de galblaas. Een ander woord hiervoor is cholecystectomie. Deze informatie is bedoeld als

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Niersteenvergruizing

PATIËNTEN INFORMATIE. Niersteenvergruizing PATIËNTEN INFORMATIE Niersteenvergruizing 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u een globaal overzicht geven van de klachten en behandeling bij nierstenen.

Nadere informatie

Chirurgie. Patiënteninformatie. Galblaasverwijdering. Cholecystectomie. Slingeland Ziekenhuis

Chirurgie. Patiënteninformatie. Galblaasverwijdering. Cholecystectomie. Slingeland Ziekenhuis Chirurgie Galblaasverwijdering i Patiënteninformatie Cholecystectomie Slingeland Ziekenhuis Algemeen In overleg met de arts hebt u besloten uw galblaas door middel van een operatie te laten verwijderen.

Nadere informatie

Galblaasoperatie. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Chirurgie februari 2012 pavo 0103

Galblaasoperatie. Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Chirurgie februari 2012 pavo 0103 Galblaasoperatie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Chirurgie februari 2012 pavo 0103 Inleiding Binnenkort wordt u in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een operatie aan uw galblaas. In

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies 8 Chapter 8 74 Samenvatting Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding op dit proefschrift. De belangrijkste doelen van dit proefschrift waren achtereenvolgens: het beschrijven

Nadere informatie

Blindedarm ontsteking (Appendicitis) Maatschap Chirurgie IJsselland Ziekenhuis

Blindedarm ontsteking (Appendicitis) Maatschap Chirurgie IJsselland Ziekenhuis Blindedarm ontsteking (Appendicitis) Maatschap Chirurgie IJsselland Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Wat is blindedarmontsteking? 2 2. Het stellen van de diagnose 3 3. De operatie 5 4. Na de operatie 6 5. Weer

Nadere informatie

aneurysma van de buikslagader

aneurysma van de buikslagader patiënteninformatie aneurysma van de buikslagader U heeft met uw arts gesproken over een verwijding van de buikslagader. Een andere benaming hiervoor is aneurysma van de aorta abdominalis, ook wel AAA

Nadere informatie

SAMENV ATTING. CONCLUSIES; GEDRAGSLIpr IN DE HEELKUNDIGE

SAMENV ATTING. CONCLUSIES; GEDRAGSLIpr IN DE HEELKUNDIGE SAMENV ATTING. 254 CONCLUSIES; GEDRAGSLIpr IN DE HEELKUNDIGE KLINIEK TE GRONINGEN. De normale galblaas heeft een zeer belangrijke functie te vervullen. Indien deze uitvalt, moet het organisme een nieuw

Nadere informatie

Galblaasoperatie. Jessa Ziekenhuis vzw. www.jessazh.be. Dienst kwaliteit. versie juli 2015 (Object-ID 230129)

Galblaasoperatie. Jessa Ziekenhuis vzw. www.jessazh.be. Dienst kwaliteit. versie juli 2015 (Object-ID 230129) Galblaasoperatie Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: kwaliteit@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

Abdominale Chirurgie Blindedarmontsteking

Abdominale Chirurgie Blindedarmontsteking Abdominale Chirurgie Blindedarmontsteking Appendicitis Blindedarmontsteking Inleiding Deze brochure geeft u een globaal overzicht van wat een blindedarmontsteking is, welke klachten hierbij horen, welke

Nadere informatie

Chronische alvleesklierontsteking

Chronische alvleesklierontsteking Chronische alvleesklierontsteking U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein in verband met een chronische alvleesklierontsteking (chronische pancreatitis). In deze folder vindt u informatie over de oorzaken

Nadere informatie

Acute alvleesklierontsteking

Acute alvleesklierontsteking Acute alvleesklierontsteking U bent opgenomen in het ziekenhuis in verband met een alvleesklierontsteking (Acute Pancreatitis). In deze folder vindt u informatie over de oorzaken en behandeling van een

Nadere informatie

Kort verblijf. Cholecystectomie. www.catharinaziekenhuis.nl

Kort verblijf. Cholecystectomie. www.catharinaziekenhuis.nl Kort verblijf Cholecystectomie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Ligging en functie van de galblaas... 3 Galstenen... 4 Diagnose en onderzoeken... 4 Behandelingsmogelijkheden... 4 De conventionele (klassieke)

Nadere informatie

acute blindedarmontsteking

acute blindedarmontsteking acute blindedarmontsteking De arts heeft vastgesteld dat u een acute blindedarmontsteking heeft. Een andere naam hiervoor is appendicitis acuta. Wat is een blindedarmontsteking? Hoe verloopt een operatie?

Nadere informatie

eft, stel ze dan gerust aan uw behandelend arts.

eft, stel ze dan gerust aan uw behandelend arts. Galblaasoperatie Laparoscopische of klassieke operatie In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten een galblaasoperatie te laten doen. In deze folder leest u meer over deze ingreep. Als u na het

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE. DE LAPAROSCOPISCHE OPERATIE Vakgroep chirurgie

PATIËNTENINFORMATIE. DE LAPAROSCOPISCHE OPERATIE Vakgroep chirurgie PATIËNTENINFORMATIE DE LAPAROSCOPISCHE OPERATIE Vakgroep chirurgie 2 DE LAPAROSCOPISCHE OPERATIE Vakgroep chirurgie Goed om te weten In deze folder geeft Maasstad Ziekenhuis u enige uitleg over een laparoscopische

Nadere informatie

Infobrochure. Galblaaslijden. mensen zorgen voor mensen

Infobrochure. Galblaaslijden. mensen zorgen voor mensen Infobrochure Galblaaslijden mensen zorgen voor mensen Mijnheer, mevrouw, U besloot samen met uw arts om een heelkundige ingreep te laten uitvoeren aan uw galblaas. Deze brochure geeft u alvast wat meer

Nadere informatie

Ontstoken alvleesklier

Ontstoken alvleesklier INTERNE GENEESKUNDE Ontstoken alvleesklier Pancreatitis Ontstoken alvleesklier In deze folder vindt u informatie over pancreatitis, een ontstoken alvleesklier (de pancreas). De meest voorkomende oorzaken,

Nadere informatie

H.253118.0116. Galblaas verwijderen (kijkoperatie)

H.253118.0116. Galblaas verwijderen (kijkoperatie) H.253118.0116 Galblaas verwijderen (kijkoperatie) 2 Inleiding U heeft samen met uw arts besloten tot een operatie om de galblaas te verwijderen door middel van een kijkoperatie. Het is een operatie waarvoor

Nadere informatie

Chirurgie Navelbreuk

Chirurgie Navelbreuk Chirurgie Navelbreuk 2 Inleiding Bij u is een navelbreuk geconstateerd en heeft uw dokter afgesproken dat u daaraan geopereerd zult worden. Wat is een navelbreuk De ingewanden in de buikholte worden omsloten

Nadere informatie

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis Acute ontsteking van de alvleesklier Acute pancreatitis Uw behandelend arts heeft met u besproken dat een u een acute otsteking van de alvleesklier (pancreatitis) hebt. Deze folder geeft u informatie over

Nadere informatie

C h o l e c y s t e c t o m i e

C h o l e c y s t e c t o m i e C h o l e c y s t e c t o m i e Deze folder geeft u informatie over een galblaasoperatie (cholecystectomie) en de meest gebruikte behandeling. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie

Nadere informatie

ERCP Endoscopisch onderzoek van de galwegen en pancreas

ERCP Endoscopisch onderzoek van de galwegen en pancreas info voor patiënten ERCP Endoscopisch onderzoek van de galwegen en pancreas Inhoud 01 Inleiding... 04 02 Wat is een ERCP?... 04 03 Welke voorbereiding is nodig?... 05 04 Hoe verloopt het onderzoek?...

Nadere informatie

24.3 Braken. Specifieke anamnese. Probleemlijst. Specifiek lichamelijk onderzoek. N.M.A. Bax

24.3 Braken. Specifieke anamnese. Probleemlijst. Specifiek lichamelijk onderzoek. N.M.A. Bax 54-Chirurgie 24.3 01-06-2005 11:48 Pagina 435 435 24.3 Braken N.M.A. Bax Een moeder zoekt medische hulp omdat haar vier weken oude zoon sinds één week in toenemende mate spuugt. Wat zou u nog meer willen

Nadere informatie

bloed, ademhaling & spijsvertering info voor patiënten Galblaasoperatie

bloed, ademhaling & spijsvertering info voor patiënten Galblaasoperatie bloed, ademhaling & spijsvertering info voor patiënten Galblaasoperatie 01. Galblaasoperatie Binnenkort wordt tijdens een operatie uw galblaas verwijderd. Deze ingreep noemen we ook een cholecystectomie.

Nadere informatie

OPERATIES EN NOG VEEL MEER

OPERATIES EN NOG VEEL MEER OPERATIES EN NOG VEEL MEER Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet deze operatie? Hoe heet

Nadere informatie

Laparoscopisch verwijderen van de galblaas. Uw opname van dag tot dag

Laparoscopisch verwijderen van de galblaas. Uw opname van dag tot dag Laparoscopisch verwijderen van de galblaas Uw opname van dag tot dag Inhoudsopgave Inleiding... 1 Ligging en functie van de galblaas... 1 Galstenen... 1 Complicaties... 3 Dag 1: opnamedag en operatiedag...

Nadere informatie

Chirurgie. Acute blindedarm ontsteking. (Appendicitis Acuta)

Chirurgie. Acute blindedarm ontsteking. (Appendicitis Acuta) Chirurgie Acute blindedarm ontsteking (Appendicitis Acuta) Inhoudsopgave Inleiding 4 Klachten bij appendicitis acuta 4 De diagnose 5 Het onderzoek 5 De chirurg 6 De behandeling 6 Het appendiculair infiltraat

Nadere informatie

Behandeling van stenen in de urinewegen

Behandeling van stenen in de urinewegen Behandeling van stenen in de urinewegen U bent patiënt bij de afdeling urologie van VU medisch centrum (VUmc). VU medisch centrum is een universitair medisch centrum waar medisch specialisten worden opgeleid.

Nadere informatie

CHIRURGIE. Blindedarmontsteking. Appendicitis

CHIRURGIE. Blindedarmontsteking. Appendicitis CHIRURGIE Blindedarmontsteking Appendicitis Blindedarmontsteking In deze folder kunt u lezen wat een blindedarmontsteking is, wat de klachten zijn en hoe de behandeling verloopt. Het is goed u te realiseren

Nadere informatie

7.2 Zwelling buikwand

7.2 Zwelling buikwand 21-Chirurgie 7.2 01-06-2005 10:11 Pagina 153 153 7.2 Zwelling buikwand D. van Geldere Een 60-jarige man komt bij u met een pijnlijke bobbel in zijn bovenbuik. Vorig jaar werd hij aan zijn maag geopereerd.

Nadere informatie

Verwijderen van de galblaas

Verwijderen van de galblaas Verwijderen van de galblaas Algemeen Samen met uw huisarts is vastgesteld dat u last van galstenen heeft. In Bernhoven heeft u een afspraak gehad met de chirurg. Als u een flyer heeft gekregen om gebruik

Nadere informatie

Maatschap Urologie. Zorgprogramma Koliek Traject voor patiënten met koliekpijnklachten als gevolg van een urologische oorzaak

Maatschap Urologie. Zorgprogramma Koliek Traject voor patiënten met koliekpijnklachten als gevolg van een urologische oorzaak Maatschap Urologie Traject voor patiënten met koliekpijnklachten als gevolg van een urologische oorzaak Algemeen/Inleiding Deze folder vertelt u meer over het zorgprogramma Koliek waaraan u deelneemt.

Nadere informatie

Bejaarden met buikpijn: beeldvorming op basis van een warrig verhaal. Hendrik Mertens Medische Beeldvorming Zaterdag 21 september 2013

Bejaarden met buikpijn: beeldvorming op basis van een warrig verhaal. Hendrik Mertens Medische Beeldvorming Zaterdag 21 september 2013 Bejaarden met buikpijn: beeldvorming op basis van een warrig verhaal Hendrik Mertens Medische Beeldvorming Zaterdag 21 september 2013 Abdominale pijn Veel voorkomende klacht in de geriatrische populatie

Nadere informatie

Niersteenvergruizer (ESWL) Urologie

Niersteenvergruizer (ESWL) Urologie (ESWL) Urologie Nierstenen In onze urine worden kristallen gevormd. Soms gaan deze samenhangen waardoor er steentjes ontstaan. Gruis en kleine steentjes passeren spontaan en worden uitgeplast. Wanneer

Nadere informatie

typische klinische situatie zwelling in de lies 1 littekenbreuk 1 platzbauch 1 nodus in schildklier 2 lymfklier in de hals 2 opvang en stabilisatie

typische klinische situatie zwelling in de lies 1 littekenbreuk 1 platzbauch 1 nodus in schildklier 2 lymfklier in de hals 2 opvang en stabilisatie typische klinische situatie no zwelling in de lies 1 littekenbreuk 1 platzbauch 1 nodus in schildklier 2 lymfklier in de hals 2 opvang en stabilisatie instabiele patiënt 3 open buik behandeling 3 ernstige

Nadere informatie

VERWIJDING BUIKSLAGADER ANEURYSMA AORTA ABDOMINALIS

VERWIJDING BUIKSLAGADER ANEURYSMA AORTA ABDOMINALIS VERWIJDING BUIKSLAGADER ANEURYSMA AORTA ABDOMINALIS 17491 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en behandelingsmogelijkheden van een verwijding (aneurysma) van de buikslagader

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Galstenen & Galstenen verwijderen

Patiënteninformatie. Galstenen & Galstenen verwijderen Patiënteninformatie Galstenen & Galstenen verwijderen Inleiding Ongeveer 10% van de bevolking in westerse landen heeft galstenen. De meeste mensen hebben er geen last van. Galstenen kunnen wel klachten

Nadere informatie

Ureterorenoscopie (URS)

Ureterorenoscopie (URS) Urologie Ureterorenoscopie (URS) Verwijdering van stenen in de urineleider Inleiding U heeft van uw arts vernomen dat u een niersteen in uw urineleider of nierbekken heeft. Samen met uw arts heeft u besloten

Nadere informatie

Chirurgische behandeling van een verwijding van de buikslagader (Aneurysma van de aorta abdominalis)

Chirurgische behandeling van een verwijding van de buikslagader (Aneurysma van de aorta abdominalis) Chirurgische behandeling van een verwijding van de buikslagader (Aneurysma van de aorta abdominalis) Wat is een aneurysma? Een aneurysma is een plaatselijke verwijding van een slagader. Deze verwijding

Nadere informatie

Galgangcarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1

Galgangcarcinoom. Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Galgangcarcinoom Landelijke richtlijn, Versie: 1.1 Datum Goedkeuring: 06-10-2003 Methodiek: Consensus based Verantwoording: Landelijke tumorwerkgroep gastro-intestinale tumoren Inhoudsopgave Algemeen...1

Nadere informatie

Urineweginfecties en antibiotica

Urineweginfecties en antibiotica Urologie Urineweginfecties en antibiotica www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Algemene oorzaken urineweginfecties... 3 Blaasontsteking... 4 Verschijnselen kunnen zijn:... 4 Diagnose... 4 Behandeling... 5

Nadere informatie

H.253100.0116. Galblaas verwijderen (conventioneel)

H.253100.0116. Galblaas verwijderen (conventioneel) H.253100.0116 Galblaas verwijderen (conventioneel) 2 Inleiding U heeft samen met uw arts besloten tot een operatie om de galblaas te verwijderen. Het is een operatie waarvoor u ongeveer één tot twee dagen

Nadere informatie

Patiënteninformatie Diagnostische laparoscopie of kijkonderzoek van de buikholte

Patiënteninformatie Diagnostische laparoscopie of kijkonderzoek van de buikholte Patiënteninformatie Diagnostische laparoscopie of kijkonderzoek van de buikholte Diagnostische laparoscopie of kijkonderzoek van de buikholte In deze patiëntenbrochure vind je algemene informatie over

Nadere informatie

Aneurysma Aorta Abdominalis. (Verwijding van de grote buikslagader)

Aneurysma Aorta Abdominalis. (Verwijding van de grote buikslagader) Aneurysma Aorta Abdominalis (Verwijding van de grote buikslagader) Bij toeval is ontdekt, dat uw lichaamsslagader, de aorta, verwijd is. Deze verwijding noemen we een aneurysma. De arts heeft u hier van

Nadere informatie

Percutane niersteenverwijdering

Percutane niersteenverwijdering Percutane niersteenverwijdering (nefrolitholapaxie) Afdeling Urologie Inleiding Onderzoek heeft aangetoond dat er bij u een steen aanwezig is in de nier. In overleg met de arts is besloten deze steen via

Nadere informatie

Casus 1 Fase B. Titel. Ziekteverloop. Introductie. Anamnese. Misschien opnieuw een hartinfarct.

Casus 1 Fase B. Titel. Ziekteverloop. Introductie. Anamnese. Misschien opnieuw een hartinfarct. Casus 1 Fase B Titel Misschien opnieuw een hartinfarct. Ziekteverloop De heer Ganpath wordt door de huisarts, met verwijsbrief, ingestuurd naar de eerste hulp met klachten die kunnen duiden op een hartinfarct.

Nadere informatie