Uitgebreide handleiding voor de installateur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgebreide handleiding voor de installateur"

Transcriptie

1 Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Uitgereide hndleiding voor de instllteur Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Nederlnds

2 Inhoudsopgve Inhoudsopgve 1 Over het produt 4 2 Over de doumenttie Over dit doument Algemene veiligheidsmtregelen Over de doumenttie Betekenis vn de wrshuwingen en symolen Voor de instllteur Algemeenheden Plts vn instlltie Koelmiddel Wter Elektrish Gs Gsuitltuis Lokle wetgeving Over de doos Buitenunit De uitenunit uitpkken Om de toeehoren vn de uitenunit uit te nemen Binnenunit De innenunit uitpkken De toeehoren uit de innenunit verwijderen Gsketel De gsketel uitpkken De toeehoren vn de gsketel uitnemen Over de units en opties Identifitie Identifitielel: Buitenunit Identifitielel: Binnenunit Identifitielel: gsketel Mogelijke ominties vn units en opties Opties voor uitenunit Opties voor innenunit Lijst met opties voor gsketel Mogelijke ominties vn innenunit en uitenunit Mogelijke ominties vn innenunit en tnk voor wrm tpwter Voorereiding De instlltieplts voorereiden Vereisten inzke de plts wr de uitenunit geïnstlleerd wordt Bijkomende vereisten inzke de instlltieplts vn de uitenunit in koude klimten Vereisten inzke de plts wr de innenunit geïnstlleerd wordt De koelmiddelleidingen voorereiden De koelleidingen isoleren Vereisten voor de koelmiddelleidingen De wterleidingen voorereiden Vereisten voor de wteriruits Formule om de voordruk vn het expnsievt te erekenen Het wtervolume ontroleren De voordruk vn het expnsievt wijzigen Het wtervolume ontroleren: vooreelden De elektrishe edrding voorereiden Over het voorereiden vn de elektrishe edrding Over de elektrishe voeding met voorkeur kwh trief Overziht vn de elektrishe verindingen, ehlve de uitwendige stelmotoren Overziht vn de elektrishe verindingen voor de uitwendige en inwendige stelmotoren Instlltie De units openen De uitenunit openen Het deksel vn de shkelkst vn de innenunit openen De gsketel openen Het deksel vn de shkelkst vn de gsketel openen De uitenunit monteren De instlltiestrutuur voorereiden De uitenunit instlleren De fvoer voorereiden Ervoor zorgen dt de uitenunit niet kn omvllen De innenunit monteren De innenunit pltsen De gsketel evestigen De gsketel instlleren De ondenstieopvngk instlleren Condenstieleidingen Interne nsluitingen Externe nsluitingen De koelmiddelleiding nsluiten Rihtlijnen voor het uigen vn leidingen Het uiteinde vn een uis verreden Het uiteinde vn een uis solderen Omgn met de fsluiter De fsluiter openen/sluiten Omgn met de steeldop Omgn met de serviedop De koelmiddelleiding op uitenunit nsluiten De koelmiddelleidingen op innenunit nsluiten Over het ontroleren vn de koelmiddelleidingen Op lekkges ontroleren Vuümdrogen Beplen hoeveel koelmiddel toegevoegd moet worden De hoeveelheid erekenen om opnieuw volledig te vullen Koelmiddel toevoegen De lel voor fluorhoudende roeiksgssen evestigen De wterleidingen nsluiten De wterleiding op de innenunit nsluiten De wterleiding op de gsketel nsluiten Het ruimteverwrmingsiruit vullen Het wteriruit vn de gsketel openen De tnk voor wrm tpwter vullen De wterleidingen isoleren De elektrishe edrding nsluiten Over het voldoen n de normen inzke elektriiteit De elektrishe ekeling op de uitenunit nsluiten De elektrishe ekeling op de innenunit nsluiten De hoofdshkelr vn de innenunit nsluiten De hoofdshkelr vn de gsketel nsluiten De ommunitiekel tussen gsoiler en innenunit nsluiten De geruikersinterfe nsluiten De fsluiter nsluiten De elektrishe meter nsluiten De gsmeter nsluiten De pomp vn het wrm tpwter nsluiten De lrm output nsluiten De AAN/UIT output vn de ruimtekoeling/ verwrming nsluiten De digitle inputs voor het energieverruik nsluiten De gsleidingen nsluiten De gsleiding nsluiten Uitgereide hndleiding voor de instllteur 2 Dikin Altherm hyrid wrmtepomp

3 Inhoudsopgve 7.10 De ketel nsluiten op het shoorsteengssysteem De gsketel vernderen nr een 80/125 onentrishe nsluiting De 60/100 onentrishe nsluiting vernderen nr een duele pijpnsluiting De totle pijplengte erekenen Apprttegorieën en pijplengtes Relevnte mterilen Shoorsteenpijppositie Isoltie vn de gsuitlt en luhtinlt Een horizontl shoorsteensysteem pltsen Een vertil shoorsteensysteem pltsen Rookpluimeheerkit Shoorstenen in kruipruimten De instlltie vn de uitenunit voltooien De instlltie vn de uitenunit voltooien De uitenunit sluiten De instlltie vn de innenunit voltooien De innenunit sluiten Voltooien vn de gsketelinstlltie De gstoevoer ontluhten De gsketel sluiten De fdekplt instlleren Configurtie Binnenunit Overziht: Configurtie Bsisonfigurtie De gevneerde onfigurtie/optimlistie De menustrutuur: overziht Menustrutuur: Overziht instllteurinstellingen Gsketel Overziht: Configurtie Bsisonfigurtie Bediening Overziht: Bediening Verwrming Wrm tpwter Stromingsweerstndgrfiek voor wrm tpwteriruit pprt Bedrijfsmodi Inedrijfstelling Overziht: Inedrijfstelling Cheklist voorleer proef te drien De ontluhtingsfuntie Hndmtig ontluhten Automtish ontluhten Het ontluhten onderreken Proefdrien Stelmotoren proefdrien Mogelijke vormen vn proefdrien voor de stelmotoren De dekvloer vn de vloerverwrming drogen Een progrmm voor het drogen vn de dekvloer vn de vloerverwrming progrmmeren De dekvloer vn de vloerverwrming drogen De sttus rdplegen vn het drogen vn de dekvloer vn de vloerverwrming Het drogen vn de dekvloer vn de vloerverwrming onderreken Een ontluhting vn de gsnvoer uitvoeren De gsketel lten proefdrien An de geruiker overhndigen Onderhoud en servie Voorzorgsmtregelen inzke onderhoud De innenunit openen Cheklist voor het jrlijks onderhoud vn de innenunit De gsketel demonteren Dikin Altherm hyrid wrmtepomp 12.4 De innenknt vn de gsketel reinigen De gsketel monteren Opsporen en verhelpen vn storingen Overziht: storingen opsporen en verhelpen Algemene rihtlijnen Prolemen op sis vn symptomen oplossen Symptoom: De unit verwrmt of koelt NIET zols verwht Symptoom: De ompressor strt NIET (ruimteverwrming) Symptoom: De pomp mkt lwi (vittie) Symptoom: De drukveiligheidsklep gt open Symptoom: De wterdrukveiligheidsklep lekt Symptoom: De ruimte wordt NIET voldoende verwrmd ij lge uitentemperturen Symptoom: De druk op het ftppunt is tijdelijk norml hoog Symptoom: de tnkdesinfetiefuntie wordt NIET volledig uitgevoerd (storing AH) Symptoom: normliteit in oiler gedeteteerd (storing HJ 11) Symptoom: Anormliteit in omintie oiler/ hydroox Symptoom: de rnder ontsteekt NIET Symptoom: de rnder ontsteekt met veel lwi Symptoom: de rnder trilt Symptoom: Geen ruimteverwrming door de gsoiler Symptoom: het vermogen is verminderd Symptoom: ruimteverwrming ereikt de tempertuur NIET Symptoom: wrm wter ereikt de tempertuur NIET Prolemen op sis vn storingsodes oplossen Storingsodes: Overziht Als fvl verwijderen Het koelmiddel verwijderen Een gedwongen koeling strten en stoppen Verklrende woordenlijst Tehnishe gegevens Afmetingen en ruimte voor servie Afmetingen en ruimte voor servie: Buitenunit Afmetingen en ruimte voor servie: Binnenunit Onderdelen Onderdelen: Buitenunit Onderdelen: Shkelkst (Buitenunit) Onderdelen: innenunit Onderdelen: Shkelkst (innenunit) Onderdelen: gsketel Shem vn de leidingen Shem vn de leidingen: Buitenunit Shem vn de leidingen: Binnenunit Bedrdingsshem Bedrdingsshem: Buitenunit Bedrdingsshem: Binnenunit Bedrdingsshem: Gsoiler Tehnishe speifities Tehnishe speifities: Buitenunit Tehnishe speifities: Binnenunit Tehnishe speifities: gsketel Werkingsgeied Werkingsgeied: Verwrming en koeling ESP urve ESP urve: innenunit Tel lokle instellingen 118 Uitgereide hndleiding voor de instllteur 3

4 1 Over het produt 1 Over het produt Het produt (hyrid systeem) omineert de volgende 2 onderdelen: wrmtepompmodule, gsoilermodule. De modules MOETEN ltijd smen geïnstlleerd en geruikt worden. Doument Inhoud Formt Instlltiehndleiding vn de uitenunit Uitgereide hndleiding voor de instllteur Bijlgeoek met optionele uitrustingen en pprtuur Instlltie instruties De instlltie voorereiden, tehnishe kenmerken, referentiegegevens, Additionele informtie over hoe optionele uitrustingen en pprtuur te instlleren Ppier (in de doos vn de uitenunit) Digitle estnden op support nd mnuls/ produt informtion/. Ppier (in de doos vn de innenunit) Digitle estnden op support nd mnuls/ produt informtion/. Ltste herzieningen vn de meegeleverde doumenttie kunnen op de regionle Dikin wesite of vi uw deler eshikr zijn. 3 Algemene veiligheidsmtregelen 3.1 Over de doumenttie Wrmtepompmodule Gsoilermodule 2 Over de doumenttie 2.1 Over dit doument Bedoeld puliek Erkende instllteurs Doumenttieset Dit doument is een onderdeel vn een doumenttieset. De volledige set omvt: Doument Inhoud Formt Algemene veiligheidsmtregelen Instlltiehndleiding voor de wrmtepompmodule Instlltiehndleiding voor de gsoilermodule Veiligheidsinstruties die u moet lezen voorleer tot de instlltie over te gn Instlltie instruties Anwijzingen voor instlltie en ediening Ppier (in de doos vn de innenunit) Ppier (in de doos vn de gsoilerunit) De doumenttie is oorspronkelijk in het Engels geshreven. Alle ndere tlen zijn vertlingen. Alle in dit doument vermelde voorzorgen etreffen zeer elngrijke punten en dienen dus steeds nuwgezet te worden ngeleefd. Alle hndelingen eshreven in de instlltiehndleiding moeten door een erkende instllteur uitgevoerd worden Betekenis vn de wrshuwingen en symolen GEVAAR Duidt op een situtie die de dood of ernstige verwondingen ls gevolg heeft. GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE Duidt op een situtie die elektroutie kn veroorzken. GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN Duidt op een situtie die rndwonden kn veroorzken ls gevolg vn extreem hoge of lge temperturen. WAARSCHUWING Duidt op een situtie die de dood of ernstige verwondingen ls gevolg zou kunnen heen. VOORZICHTIG Duidt op een situtie die kleine of mtige verwondingen ls gevolg zou kunnen heen. OPMERKING Duidt op een situtie die shde n pprtuur of eigendom zou kunnen erokkenen. INFORMATIE Duidt op nuttige tips of ijkomende informtie. Uitgereide hndleiding voor de instllteur 4 Dikin Altherm hyrid wrmtepomp

5 3 Algemene veiligheidsmtregelen GEVAAR: ONTPLOFFINGSGEVAAR Duidt op een situtie die een ontploffing kn veroorzken. GEVAAR: GEVAAR VOOR VERGIFTIGING Duidt op een situtie die een vergiftiging kn veroorzken. WAARSCHUWING: BESCHERMEN TEGEN VORST Duidt op een situtie die shde n pprtuur of eigendom zou kunnen erokkenen. 3.2 Voor de instllteur Algemeenheden Indien u twijfels heeft over de instlltie of de ediening vn de unit, ontteer uw deler. OPMERKING Een foute instlltie of evestiging vn pprtuur, uitrustingen of essoires kn elektrishe shokken, een kortsluiting, lekken, rnd of shde n de pprtuur of uitrustingen ls gevolg heen. Geruik enkel essoires, optionele pprtuur en uitrustingen en reserveonderdelen die door Dikin gemkt of goedgekeurd werden. WAARSCHUWING Zorg ervoor dt de mterilen die voor de instlltie en de testen geruikt worden, voldoen n de geldende wetgeving (ovenop de instruties eshreven in de Dikin doumenttie). VOORZICHTIG Drg gepste persoonlijke eshermingsuitrustingen (eshermende hndshoenen, veiligheidsril, enz.) wnneer u het systeem instlleert of onderhoudt. WAARSCHUWING Sheur plstiekverpkkingen n stukken en gooi deze weg zodt niemnd, kinderen in het ijzonder, ermee kn spelen. Mogelijk risio: verstikking. GEVAAR: RISICO OM ZICH TE VERBRANDEN Rk tijdens of net n edrijf GEEN koelmiddelleidingen, wterleidingen of interne onderdelen n. Deze kunnen te wrm of te koud zijn. Geef ze de tijd om terug op een normle tempertuur te komen. Indien u deze toh moet nrken, drg dn eshermende hndshoenen. Rk per ongeluk lekkend koelmiddel NIET n. OPMERKING Neem gepste mtregelen om te eletten dt de unit door kleine dieren ls shuilplts geruikt kn worden. Kleine dieren die in ontt komen met elektrishe onderdelen kunnen storingen, rook of rnd veroorzken. VOORZICHTIG Rk de luhtinlt of de luminiumlmellen vn de unit NIET n. OPMERKING Plts GEEN voorwerpen, pprtuur of uitrustingen ovenop de unit. Zit, klim of st NIET op de unit. Conform de geldende wetgeving kn een logoek ij het produt vereist worden; in dit logoek dienen dn minstens de volgende zken ijgehouden: informtie over het onderhoud, de reprtiewerkzmheden, de resultten vn testen, de stilstndperioden, enz. Bovendien dienen minstens volgende informties op een toegnkelijke plts ij het produt voorzien te worden: Instruties om het systeem uit te shkelen in gevllen vn nood De nm en het dres vn de rndweer, de politie en een ziekenhuis De nm, het dres en de telefoonnummers overdg en 's nhts om onderhoud te ekomen In Europ evt EN378 de nodige rihtlijnen voor dit logoek Plts vn instlltie Voorzie voldoende ruimte rond de unit voor onderhoud en luhtirultie. Controleer of de plts wrop de instlltie moet komen estnd is tegen het totl gewiht en de trillingen vn de instlltie. Module Hyrid module Gsmodule Gedeelte voor innen (Hyridmodule + gsmodule) Gewiht 30 kg 36 kg Totl gewiht: 66 kg Zorg ervoor dt de zone goed geventileerd wordt. Controleer of de unit horizontl stt. Zorg ervoor dt de hittegevoelige muren (ijv. hout) met geshikte isoltie eshermd worden. Lt de gsoiler ALLEEN werken ls voldoende verrndingsluht ngevoerd wordt. Indien de grootte vn het onentrish gsinstlltie met shoorsteenpijp/rookknl n de hnd vn de speifities vn deze hndleiding wordt epld, wordt hiern utomtish voldn en zijn er geen verdere voorwrden wrn de kmer moet voldoen wr het toestel moet worden gepltst. Deze werkwijze is de enige toegestne. Deze gsoiler is NIET edoeld om fhnkelijk te zijn vn de luht in de kmer. Instlleer de unit NIET in een vn de volgende pltsen: In mogelijke explosieve omgevingen. In pltsen met toestellen of mhines die elektromgnetishe golven uitzenden. Elektromgnetishe golven kunnen het esturingssysteem storen, wrdoor de pprtuur sleht kn werken. In pltsen met rndgevr omwille vn lekkende ontvlmre gssen (zols verdunners of enzine), koolstofvezels, ontvlmr stof. In pltsen wr orroderend gs (zols zwveligzuurgs) geprodueerd wordt. Corrosie n de koperleidingen of gesoldeerde onderdelen kn de oorzk zijn dt koelmiddel gt lekken. In dkmers. Op pltsen onderhevig n vorst. De omgevingstempertuur rond de innenunit moet >5 C edrgen. Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Uitgereide hndleiding voor de instllteur 5

6 3 Algemene veiligheidsmtregelen Koelmiddel OPMERKING Controleer of de instlltie vn de koelmiddelleidingen voldoet n de geldende wetgeving. In Europ geldt EN378 ls de vn toepssing zijnde norm. OPMERKING Controleer of de lokle leidingen en nsluitingen niet n spnningen onderhevig (kunnen) zijn. WAARSCHUWING Zet, tijdens testen, het produt NOOIT onder een druk hoger dn de mximl toegestne druk (vermeld op het nmpltje vn de unit). WAARSCHUWING Neem voldoende mtregelen wnneer koelmiddel zou lekken. Ventileer onmiddellijk de zone wnneer koelgs lekt. Mogelijke risio's: Te hoge koelmiddelonentrties in een gesloten ruimte kunnen leiden tot een gerek n zuurstof. Als koelgs in ontt komt met vuur, kn giftig gs ontstn. WAARSCHUWING Vng steeds de koelmiddelen op. Lt ze NIET rehtstreeks vrij in de omgeving. Geruik een vuümpomp om de instlltie leeg te pompen Wter OPMERKING Controleer of de kwliteit vn het wter voldoet n de EUrihtlijn 98/83 EC. Vermijd shde door ezinksels en orrosie. Om orrosieve produten en ezinksels te vermijden dienen de geldende tehnologishe voorshriften te worden ngeleefd. Indien het vul en nvulwter hrd is (>3 mmol/l som vn de lium en mgnesiumonentrties, erekend ls liumront), dienen er metingen uitgevoerd te worden voor het ontzouten en om de hrdheid te stiliseren. Het geruik vn vul en nvulwter dt NIET n de vereiste kwliteit voldoet, kn de levensduur vn het toestel nzienlijk verkorten. De geruiker is in dt gevl lleen verntwoordelijk Elektrish GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE Shkel lle elektrishe voedingen UIT voorleer u het deksel vn de shkelkst verwijdert, elektrishe edrding nsluit of elektrishe onderdelen nrkt. Shkel de elektrishe voeding lnger dn 1 minuut uit en meet de spnning op de nsluitklemmen vn de ondenstoren of elektrishe onderdelen vn de hoofdkring voorleer u een onderhoud uitvoert. De spnning MOET onder de 50 V DC gevllen zijn voorleer u elektrishe onderdelen mg nrken. Rdpleeg het edrdingsshem voor de plts vn de nsluitklemmen. Rk elektrishe onderdelen NIET n met ntte hnden. Lt de unit NIET onewkt hter wnneer het onderhoudsdeksel verwijderd is. WAARSCHUWING Indien deze NIET stndrd werd gepltst, moet een hoofdshkelr (of een nder middel om uit te shkelen) tussen de vste edrding gepltst worden; deze shkelr dient het ontt vn lle polen volledig te verreken en te voldoen n de vereisten vn de overspnning tegorie III speifitie wnneer hij open stt. WAARSCHUWING Geruik ALLEEN koperdrden. Alle lokle edrdingen dienen onform het met het produt meegeleverd edrdingsshem uitgevoerd te worden. Knijp NOOIT geundelde kels smen en ontroleer of ze niet met leidingen of sherpe rnden in ontt (kunnen) komen. Controleer of geen externe druk op de klemnsluitingen wordt uitgeoefend. Vergeet niet rddrden te leggen. Ard de unit NIET vi een nutsleiding, een piekspnningseveiliging of de rding vn de telefoon. Een onvolledige rding kn elektrishe shokken veroorzken. Geruik hiervoor een prte voedingskring. Geruik NOOIT een elektrishe voeding die met een nder toestel gedeeld wordt. Instlleer zeker de vereiste zekeringen of stroomonderrekers. Plts zeker een rdlekshkelr. Als u dit niet doet, kn dit een elektrishe shok of rnd veroorzken. Wnneer u de rdlekeveiliging pltst, ontroleer of deze met de inverter omptiel is (estnd tegen hoogfrequente elektrishe ruis), zodt de rdlekeveiliging zih niet onnodig opent. Leg de stroomtoevoerkels op minstens 1 meter fstnd vn televisietoestellen en rdio's om geen interferenties te heen. Afhnkelijk vn de rdiogolven volstt een fstnd vn 1 meter soms niet. WAARSCHUWING Gs Controleer n het eëindigen vn de elektriiteit of lle elektrishe onderdelen en nsluitklemmen in de elektriiteitskst veilig zijn ngesloten. Controleer of lle deksels diht zijn voorleer de unit n te zetten. De gsoiler is stndrd ingesteld voor: het gstype vermeld op het identifitiepltje, de geleverde gsdruk vermeld op dt pltje. Lt de unit ALLEEN werken ls het gstype en de gsdruk overeenstemmen met deze vermeld op de identifitiepltjes. De gsinstlltie en het npssen vn de gsinstlltie MOETEN uitgevoerd worden: door voor dit soort werk evoegd personeel, onform de geldende voorshriften voor gsinstllties, onform de geldende voorshriften vn de gslevernier, onform de vn krht zijnde lokle en ntionle voorshriften. Uitgereide hndleiding voor de instllteur 6 Dikin Altherm hyrid wrmtepomp

7 3 Algemene veiligheidsmtregelen De oilers die rdgs geruiken MOETEN op een geregelde meter worden ngesloten. De oilers die vloeir gs (LPG) geruiken MOETEN op een regelr worden ngesloten. De grootte vn de gstoevoerleiding mg in geen gevl minder dn 22 mm edrgen. De meter of regelr en de leiding nr de meter MOETEN door de gslevernier geontroleerd worden. Dit om te grnderen dt het toestel goed werkt en voldoet n de vereisten inzke gsdeiet en gsdruk. GEVAAR Indien u gs ruikt: el onmiddellijk uw lokle gslevernier en uw instllteur, el (indien vn toepssing) het nummer vn de levernier op de zijknt vn de LPG tnk, dri de noodkrn diht op de meter/regelr, shkel GEEN elektriiteitshkelrs AAN of UIT, rook NIET en strijk GEEN luifers n, doof lle open vuren, open onmiddellijk lle deuren en rmen, zorg ervoor dt niemnd de etreffende zone kn etreden Gsuitltuis De fvoerinstllties MOETEN worden geïnstlleerd of gewijzigd zols eshreven in de fittinginstruties. Elk misruik vn of niet toegestne wijziging op het toestel, de fvoer/shoorsteenpijp/ rookknl of op ijhorende onderdelen en systemen kunnen de grntie doen vervllen. De friknt kn niet nsprkelijk worden gesteld voor de gevolgen vn dergelijke hndelingen, uiten de rehten voorzien door de wet. De onderdelen voor fvoersystemen (shoorsteenpijp/rookknl) die ij vershillende leverniers werden gekoht, mogen NIET worden geomineerd Lokle wetgeving Lokle voorshriften voor Nederlnd Algemeen: De gehele instlltie moet voldoen n de geldende (veiligheids ) voorshriften, zols vermeld in: Deze instlltievoorshriften. NEN 1087: Ventiltie vn woongeouwen. NEN 3215: Binnenriolering in woningen en woongeouwen. Het ouwesluit. Pltselijke voorshriften vn gemeente, rndweer en nutsedrijven. NPR 1088: Toelihting op NEN CV instlltie: De gehele instlltie moet voldoen n de geldende (veiligheids ) voorshriften, zols vermeld in: NEN 3028: Veiligheidseisen voor CV instllties. Gsinstlltie: De gehele instlltie moet voldoen n de geldende (veiligheids ) voorshriften, zols vermeld in: NEN 8078: 2004 NL: Presttie eisen gs. NEN 1078: 2004 NL: Voorshriften voor rdgsinstllties. NPR 3378: Toelihting op NEN Elektrishe instlltie: De gehele instlltie moet voldoen n de geldende (veiligheids ) voorshriften, zols vermeld in: NEN Drinkwterinstlltie: NEN 1006: Algemene voorshriften voor drinkwter instllties. Rookgsfvoer en luhttoevoer: De rookgsfvoer en luhttoevoerinstlltie moet voldoen n: NEN 2757: Toevoer verrndingsluht en fvoer vn rook verrndingstoestellen in geouwen. NPR 3378: Toelihting op NEN NEN 8757: Afvoer vn rook vn verrndingstoestellen in geouwen. Beplingsmethoden voor estnde ouw. Lokle voorshriften voor België De verdeler nvrdt geen nsprkelijkheid voor shde of letsel veroorzkt door het niet (strikt) nleven vn de veiligheidsvoorshriften en instruties, dn wel door onhtzmheid tijdens het instlleren vn de gswndketel en de eventueel ijhorende essoires. Voor de vershillende disiplines zijn de voorshriften vermeld. Het is ten strengste veroden om ter pltse elsting te regelen in funtie vn de verdeelde gssoort. Algemeen: De instlltie vn deze verwrmingsketel moet door een evoegde instllteur worden uitgevoerd en voldoen n de vn krht zijnde offiiële teksten en reglementeringen: NBN D NBN B D NBN D NBN Pltselijke voorshriften vn gemeente, rndweer en nutsedrijven. Het Algemene Reglement op de Elektrishe Instlltie (AREI) Gsinstlltie: De gehele instlltie moet voldoen n de geldende (veiligheids ) voorshriften, zols vermeld in NBN D Elektrishe instlltie: De gehele instlltie moet voldoen n de geldende (veiligheids ) voorshriften, zols vermeld in AREI. Rookgsfvoer en luhttoevoer: De rookgsfvoer en luhttoevoerinstlltie moet voldoen n NBN B Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Uitgereide hndleiding voor de instllteur 7

8 4 Over de doos 4 Over de doos De unit moet ij de levering geontroleerd worden op eshdigingen. Elke vorm vn eshdiging moet onmiddellijk n de shdeverntwoordelijke vn de trnsporteur gemeld worden. Breng de verpkte unit zo diht mogelijk ij de uiteindelijke instlltieplts om eshdiging tijdens het trnsport te voorkomen Om de toeehoren vn de uitenunit uit te nemen 1 Hef de uitenunit op. VOORZICHTIG Hnteer de uitenunit enkel op de volgende mnier: 4.1 Buitenunit De uitenunit uitpkken 57kg 2 Neem de toeehoren op de odem vn de verpkking. 1x 1x 1x 2x d 1 d Instlltiehndleiding vn de uitenunit Lel over de gefluoreerde roeiksgssen Meertlig lel over de gefluoreerde roeiksgssen Montgeplt vn de unit 4.2 Binnenunit De innenunit uitpkken 2 Uitgereide hndleiding voor de instllteur 8 Dikin Altherm hyrid wrmtepomp

9 4 Over de doos d e f g d e f g Algemene veiligheidsmtregelen Bijlgeoek met optionele uitrustingen en pprtuur Instlltiehndleiding vn de innenunit Geruiksnwijzing Beknopte instlltiegeleiding Ansluitstukken voor gsketel Communitiekel ketel 4.3 Gsketel De gsketel uitpkken Verplts de gsketel ALTIJD in de originele leveringsverpkking tot de dihtstijzijnde instlltiepositie. Instlltiehndleiding, geruiksnwijzing, ijlgeoek voor optionele pprtuur, eknopte instlltiegeleiding, lgemene veiligheidsmtregelen, ketelommunitiekel Ansluitstukken voor de gsketel INFORMATIE Gooi het ovenste krtonnen deksel NIET weg. Het instlltieshem stt fgedrukt op de uitenzijde vn dit krtonnen deksel De toeehoren uit de innenunit verwijderen De instlltiehndleiding, de geruiksnwijzing, het ijlgeoek voor optionele pprtuur, de lgemene veiligheidsmtregelen, de eknopte instlltiegeleiding, en de ketelommunitiekel evinden zih in het ovenste gedeelte vn de doos. De nsluitstukken voor de gsketel zijn evestigd n de wterleiding. 1 Verwijder de essoires zols eshreven in "4.2.1 De innenunit uitpkken" op pgin Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Uitgereide hndleiding voor de instllteur 9

10 5 Over de units en opties 5 Over de units en opties 5.1 Identifitie OPMERKING Wnneer meerdere units gelijktijdig geïnstlleerd of onderhouden worden, let op de serviepnelen NIET te verwisselen tussen vershillende modellen Identifitielel: Buitenunit Plts Modelidentifitie Vooreeld: EV L Q 05 CA V3 WAARSCHUWING Sheur plstiekverpkkingen n stukken en gooi deze weg zodt niemnd, kinderen in het ijzonder, ermee kn spelen. Mogelijk risio: verstikking De toeehoren vn de gsketel uitnemen 1 Neem de toeehoren eruit. EV Code Uitleg Europese split uitenpr wrmtepomp L Lge wtertempertuur omgevingszone: 10~ 20 C Q Koelmiddel R410A 05 Cpiteitklsse: CA V3 05=5 kw 08=8 kw Serie 1~, 230 V, 50 Hz Identifitielel: Binnenunit Plts Bevestigingsstrook Condenstieopvngk Montgehndleiding en geruiksnwijzing Uitgereide hndleiding voor de instllteur 10 Dikin Altherm hyrid wrmtepomp

11 5 Over de units en opties Modelidentifitie Vooreeld: E HY HBH 05 AA V3 Code Beshrijving E Europees model HY HY=Hyrid innenunit HBH HBH=Hydroox enkel verwrming HBX=Hydroox verwrming en koeling 05 Cpiteitklsse: 05=5 kw 08=8 kw AA Serie V3 1~ 230 V, 50 Hz Identifitielel: gsketel Plts *HYKOMB33AA No: Anno: Condensing oiler Type: C13,C33,C43,C53,C63,C83,C93 NOx lsse: 5 PIN: 0063 BQ 3155 BE G20 20mr I2E(S), I3P FR G20 20mr II2Esi3P ES G20 20mr II2H3P UK G20 20mr II2H3P Qnw(Hi) 7,2-32,7 kw PMW 8 r Qn (Hi) 7,2-27,3 kw Pn(80-60) 7,1-26,3 kw Pn(50-30) 7,8-27,1 kw PMS 3 r Tmx 90 C ~230V-50Hz, 105W, IP d e f g h i j k l m n o p q r Produtiejr Apprttype NOx klsse PIN nummer Lnd vn estemming Gstype Gsnvoerdruk (mr) Apprttegorie Uitgng wrmtepomp voor wrm tpwter (kw) Mximle druk voor wrm tpwter (r) Wrmte uitgng (verwrmen vn ruimten) (kw) Nominl vermogen (kw) Mximle druk voor verwrmen vn ruimten (r) Mximle stromingstempertuur ( C) Elektrishe voeding GCN gs ounil nummer 5.2 Mogelijke ominties vn units en opties Opties voor uitenunit Lekk (EKDP008CA) De lekk is nodig om de uitenunit f te lten. De lekkkit evt: Lekk Instlltiermen Voor de instlltie instruties, zie de instlltiehndleiding vn de lekk. Lekkverwrming (EKDPH008CA) De lekkverwrming is nodig om te eletten dt de lekk evriest. Er wordt gedviseerd deze optie te instlleren in koudere streken met mogelijk lge omgevingstemperturen of hevige sneeuwvl. Voor de instlltie instruties, zie de instlltiehndleiding vn de lekkverwrming. Modelidentifitie *HYKOMB33AA INFORMATIE Als de lekkverwrming geruikt wordt, MOET de jumper JP_DP op de servie printplt op de uitenunit doorgesneden worden. Ndt u de jumper het doorgesneden, MOET u de uitenunit resetten om deze funtie in te shkelen. U profielen (EKFT008CA) d e f r h g k l m n o p q No: Anno: Type: NOx lsse: PIN: G.C.: BE FR GB ES Condensing oiler C13,C33,C43,C53,C63,C83,C BT G20 G20 G20 G20 Qnw(net) PMW Qn (net) Pn PMS Tmx 20mr 20mr 20mr 20mr 7,6-32,7 8 7,6-27,0 8,2-26, ~230V-50Hz, 55W, IP44 I2E(S) II2Esi3P II2H3P II2H3P kw r kw kw r C i j De U profielen zijn instlltiermen wrop de uitenunit kn worden gepltst. Er wordt gedviseerd deze optie te instlleren in koudere streken met mogelijk lge omgevingstemperturen of hevige sneeuwvl. Voor de instlltie instruties, zie de instlltiehndleiding vn de uitenunit Opties voor innenunit Geruikersinterfe (EKRUCBL*) De geruikersinterfe en een eventuele ijkomende geruikersinterfe zijn ls optie eshikr. De seundire geruikersinterfe kn worden ngesloten: Om eide te heen: om een ediening te heen diht ij de innenunit, om ls kmerthermostt te dienen in de voornmste te verwrmen ruimte. Om een interfe met ndere tlen te heen. Model Serienummer Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Uitgereide hndleiding voor de instllteur 11

12 5 Over de units en opties De volgende geruikersinterfes zijn eshikr: EKRUCBL1 evt de volgende tlen: Duits, Frns, Nederlns, Itlins. EKRUCBL2 evt de volgende tlen: Engels, Zweeds, Noors, Fins. Er kunnen vi PC softwre tlen op de geruikersinterfe geüplod worden of tlen kunnen ook vn de ene geruikersinterfe nr de ndere gekopieerd worden. Voor de nwijzingen met etrekking tot het instlleren, zie "7.8.7 De geruikersinterfe nsluiten" op pgin 38. Kmerthermostt (EKRTWA, EKRTR1) U kunt een optionele kmerthermostt op de innenunit nsluiten. Deze thermostt kn met drd zijn (EKRTWA) of drdloos (EKRTR1). Voor instlltie instruties, zie de instlltiehndleiding vn de kmerthermostt en het ijlgeoek voor optionele uitrustingen. Afstndsensor voor drdloze thermostt (EKRTETS) U kunt een drdloze innentempertuursensor (EKRTETS) lleen in omintie met de drdloze thermostt (EKRTR1) geruiken. Voor instlltie instruties, zie de instlltiehndleiding vn de kmerthermostt en het ijlgeoek voor optionele uitrustingen. Digitle I/O printplt (EKRP1HB) De digitle I/O printplt is nodig om de volgende signlen te leveren: Alrm output Uitgng ruimteverwrming AAN/UIT Omshkeling nr externe wrmteron Voor instlltie instruties, zie de instlltiehndleiding vn de digitle I/O printplt en het ijlgeoek voor optionele uitrustingen. Vrg printplt (EKRP1AHTA) Om geruik te kunnen mken vn de energieesprende regeling vi digitle inputs moet u de vrg printplt instlleren. Voor instlltie instruties, zie de instlltiehndleiding vn de vrg printplt en het ijlgeoek voor optionele uitrustingen. Afstndinnensensor (KRCS01 1) Stndrd wordt de inwendige geruikersinterfesensor ls kmertempertuursensor geruikt. Optioneel kn de fstndinnensensor gepltst worden om de kmertempertuur vnuit een ndere plts te meten. Voor instlltie instruties, zie de instlltiehndleiding vn de fstndinnensensor en het ijlgeoek voor optionele uitrustingen. INFORMATIE De fstndinnensensor kn lleen geruikt worden wnneer de geruikersinterfe met de kmerthermosttfuntie geonfigureerd is. U kunt lleen hetzij de fstndinnensensor, hetzij de fstnduitensensor nsluiten. Afstnduitensensor (EKRSCA1) Stndrd wordt de sensor in de uitenunit geruikt om de uitentempertuur te meten. Optioneel kn de fstnduitensensor gepltst worden om de uitentempertuur te meten vnuit een ndere plts (ijv. om geen diret zonliht te heen) om ldus een eter systeemgedrg te heen. Voor de instlltie instruties, zie de instlltiehndleiding vn de fstnduitensensor. INFORMATIE U kunt lleen hetzij de fstndinnensensor, hetzij de fstnduitensensor nsluiten. PC onfigurtor (EKPCCAB*) De PC kel mkt een verinding tussen de shkelkst vn de innenunit en een PC. Hij iedt de mogelijkheid vershillende tlestnden te uploden nr de geruikersinterfe en innenprmeters nr de innenunit. Voor de eshikre tlestnden, neem ontt op met uw lokle deler. De softwre en de overeenstemmende geruiksnwijzingen zijn eshikr op het Dikin extrnet. Voor de instlltie instruties, zie de instlltiehndleiding vn de PC kel. Solrkit (EKSRPS3) De solrkit is vereist om de zontoepssing op de wrmtpwtertnk n te sluiten. Voor de instlltie ervn, zie de instlltiehndleiding vn de solrkit en het ijlgeoek voor optionele uitrustingen. Tnk voor wrm tpwter De tnk voor wrm tpwter kn op de innenunit ngesloten worden om wrm tpwter te ekomen. De polypropyleentnk kn in de volgende 2 versies geleverd worden: EKHWP300: 300 l. EKHWP500: 500 l. Geruik de gepste nsluitkit voor de tnk, zols eshreven in het ijlgeoek voor optionele uitrustingen. Ansluitkit voor de tnk (EKEPHT3H) Geruik de nsluitkit om de wrmtpwtertnk op de innenunit n te sluiten. Voor de instlltie instruties, zie de instlltiehndleiding vn de nsluitkit. Lekkkit (EKHYDP1) De lekkkit is vereist voor de units met verwrming/koeling. Deze kit moet NIET geruikt worden voor de units met enkel verwrming. Voor de instlltie instruties, zie de instlltiehndleiding vn de lekkkit. Bevestigingsml Voorf gessemleerde instlltieset om de hyrid gemkkelijk te kunnen instlleren. De ml kn gepltst worden voorleer de unit te instlleren. Kleppenkit Een set vn kleppen om de lokle leidingen gemkkelijk n te kunnen sluiten Lijst met opties voor gsketel Aessoires Onderdeelnummer Beshrijving EKFGP6837 Dkeindstuk PP/GLV 60/100 AR460 EKFGS0518 EKFGS0519 Regenpltje steil P/GLV 60/ Regenpltje steil P/GLV 60/ EKFGP7910 Regenpltje steil PF 60/ EKFGS0523 Regenpltje steil P/GLV 60/ Uitgereide hndleiding voor de instllteur 12 Dikin Altherm hyrid wrmtepomp

13 5 Over de units en opties Aessoires Onderdeelnummer Beshrijving EKFGS0524 Regenpltje steil P/GLV 60/ EKFGS0525 Regenpltje steil P/GLV 60/ EKFGP1296 Regenpltje vlk luminium 60/ EKFGP6940 Regenpltje vlk luminium 60/100 EKFGP2978 Aessoires Onderdeelnummer Beshrijving EKHY Afdekplt voor ketel EKFGW5333 Regenpltje vlk luminium 80/125 EKFGW6359 Kit met muureindstuk PP/GLV 80/125 Kit met muureindstuk PP/GLV 60/100 EKFGP4801 Verlengstuk PP/GLV 80/ mm EKFGP2977 Kit met muureindstuk lg profiel PP/GLV 60/100 EKFGP4802 Verlengstuk PP/GLV 80/ mm EKFGP4651 Verlengstuk PP/GLV 60/ mm EKFGP4814 Bohtstuk PP/GLV 80/ EKFGP4652 Verlengstuk PP/GLV 60/ mm EKFGP4811 Bohtstuk PP/ALU 80/ EKFGP4664 Bohtstuk PP/GLV 60/ EKFGP4810 Bohtstuk PP/ALU 80/ EKFGP4661 Bohtstuk PP/GLV 60/ EKFGP4820 Inspetieohtstuk Plus PP/ ALU 80/ EPDM EKFGP6864 Dkeindstuk PP/GLV 80/125 AR300 RAL 9011 EKFGT6300 Regenpltje steil P/GLV 80/ EKFGP4660 Bohtstuk PP/GLV 60/ EKFGP4667 Meet T stuk met inspetiepneel PP/GLV 60/100 EKFGP4631 Muureugel Ø100 EKFGP1292 Kit met muureindstuk PP/GLV 60/100 EKFGT6301 EKFGP1293 Kit met muureindstuk lg profiel PP/GLV 60/100 Regenpltje steil P/GLV 80/ EKFGP7909 Regenpltje steil PF 80/ RAL 9011 EKFGP1294 Rookpluimeheerkit 60 (enkel UK) EKFGT6305 Regenpltje steil P/GLV 80/ EKFGT6306 EKFGP1295 Shoorsteenshot 60 (enkel UK) Regenpltje steil P/GLV 80/ EKFGT6307 EKFGP1284 PMK ohtstuk (enkel UK) Regenpltje steil P/GLV 80/ EKFGP1297 Regenpltje vlk luminum 80/ EKFGP6368 T flex 100 oilernsluiting set 1 EKFGP6354 Flex steunohtstuk EKFGP6215 T flex 130 oilernsluiting set 1 EKFGP1285 PMK ohtstuk (2 stukken) (enkel UK) EKFGP1286 PMK verlengstuk 60 L=1000 omvt eugel (enkel UK) EKHY Propnset EKHY Conentrishe nsluitingset 80/125 EKHY90707 Duele pijponversieset EVLQ05+08CAV4 + EHYHBH05AA + EHYHBH/X08AA + Dikin Altherm hyrid wrmtepomp 4P Uitgereide hndleiding voor de instllteur 13

14 5 Over de units en opties Aessoires Onderdeelnummer Beshrijving EKFGS0257 Flex steunohtstuk Aessoires Onderdeelnummer Beshrijving EKFGP4678 Shoorsteennsluiting 60/100 EKFGP4678 Shoorsteennsluiting 60/100 EKFGP2520 Flex kit PP Ø80 EKFGP5461 Verlengstuk PP EKFGP4828 Shoorsteennsluiting 80/125 EKFGP5497 Bovenste stuk voor shoorsteen PP 100 met shoorsteenpijp EKFGP6340 Verlengflex PP 80 L=10 m EKFGP6316 Adpter flex vst PP 100 EKFGP6344 Verlengflex PP 80 L=15 m EKFGP6337 Steuneugel ovenknt roestvrij stl Ø100 EKFGP6341 Verlengflex PP 80 L=25 m EKFGP6346 Verlengflex PP 100 L=10 m EKFGP6342 Verlengflex PP 80 L=50 m EKFGP6349 Verlengflex PP 100 L=15 m EKFGP6324 Connetor flex flex PP 80 EKFGP6347 Verlengflex PP 100 L=25 m EKFGP6333 Afstndsstuk PP EKFGP6325 Connetor flex flex PP 100 EKFGP4481 Bevestiging Ø100 EKFGP5197 Bovenste stuk voor shoorsteen PP 130 met shoorsteenpijp EKFGS0252 Adpter flex vst PP 130 EKFGP6353 EKFGS0250 Steuneugel ovenknt roestvrij stl Ø130 Verlengflex PP 130 L=130 m Mogelijke ominties vn innenunit en uitenunit Binnenunit EVLQ05CAV3 Buitenunit EVLQ08CAV3 EHYHBH05 O EHYHBH08 O EHYHBX08 O Mogelijke ominties vn innenunit en tnk voor wrm tpwter EKFGP6366 Connetor flex flex PP 130 Binnenunit EHYHBH05 EHYHBH08 EHYHBX08 Tnk voor wrm tpwter EKHWP300 + EKHWP500 O O O EKFGP1856 Flex kit PP Ø60 80 Uitgereide hndleiding voor de instllteur 14 Dikin Altherm hyrid wrmtepomp

15 6 Voorereiding 6 Voorereiding 6.1 De instlltieplts voorereiden Instlleer de unit NIET op een plts die vk ls werkplts wordt geruikt. Wnneer ouwwerken (ijv. slijpwerk) worden uitgevoerd wrij veel stof wordt geprodueerd, moet de unit worden fgedekt. Kies een instlltieplts met voldoende ruimte om de unit in en uit de site te kunnen drgen Vereisten inzke de plts wr de uitenunit geïnstlleerd wordt Houd rekening met de volgende rihtlijnen inzke de enodigde ruimte: 1200 >250 (mm) >350 Luhtuitlt Luhtinlt >250 (mm) >250 Zie "16.1 Afmetingen en ruimte voor servie" op pgin 93 voor meer gedetilleerde informtie over de rihtlijnen inzke de enodigde ruimte. OPMERKING Stpel de units NIET op elkr op. Hng de unit NIET n een plfond. Indien de uitenunit n veel wind en/of lge omgevingstemperturen lootgesteld kn zijn, houd rekening met de volgende rihtlijnen: Grote windstoten en hevige wind ( 18 km/u) die tegen de luhtuitlt vn de uitenunit lzen, veroorzken kortsluitingen (luhtnzuiging of uitls). Dit kn de volgende gevolgen met zih meerengen: een vermindering vn de piteit in edrijf; een snellere en meer regelmtige ijsvorming tijdens het verwrmen; stilvllen door een te lge druk; een geroken ventiltor (ls hevige wind onstnt tegen de ventiltor lst, kn deze eginnen zeer snel te drien en n een tijdje reken). Er wordt gedviseerd een stootplt te monteren wnneer de luhtuitlt n wind lootgesteld is. Instlleer ij voorkeur de uitenunit met de luhtuitlt nr de muur geriht en NIET rehtstreeks n wind lootgesteld. >350 Stootplt Belngrijkste windrihting Luhtuitlt Kies een plts wr de wrme/koude luht uit de unit of het lwi ervn NIEMAND stoort. De lmellen vn de wrmtewisselr zijn sherp en kunnen iemnd verwonden. Kies een instlltieplts wr er geen risio is dt iemnd zih kn verwonden (in het ijzonder in omgevingen wr kinderen spelen). Geluidsgevoelige zones (zols nst een slpkmer en dergelijke), zodt het geprodueerd geluid in edrijf geen overlst veroorzkt. Opmerking: Als het geprodueerd geluid in reële omstndigheden wordt gemeten, zl de gemeten wrde omwille vn het geluid vn de omgeving en de geluidsrefleties groter zijn dn het in de speifities onder Geluidspetrum vermeld geluidsdrukniveu. Het is NIET ngewezen de unit op de volgende pltsen te instlleren, omdt deze pltsen de levensduur vn de unit kunnen verkorten: in kuststreken of pltsen wr de luht veel zout evt. Corrosie kn optreden, wnneer de spnning veel shommelt, In voertuigen of shepen, in de nwezigheid vn zuur of lklinedmpen Bijkomende vereisten inzke de instlltieplts vn de uitenunit in koude klimten Besherm de uitenunit tegen direte sneeuwvl en zorg ervoor dt de uitenunit NOOIT ingesneeuwd rkt. d Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Uitgereide hndleiding voor de instllteur 15

16 6 Voorereiding d Afdkje tegen de sneeuw Voetstuk Belngrijkste windrihting Luhtuitlt De unit moet zodnig gepltst worden dt er onder de odemplt vn de unit steeds een vrije ruimte vn minimum 15 m nwezig is, ongeht de weersomstndigheden (ijv. zwre sneeuwvl). Het is rdzm de unit op een hoogte vn minimum 30 m te pltsen. Zie "7.2 De uitenunit monteren" op pgin 23 voor meer informtie. In streken met heftige sneeuwvl is het elngrijk om een instlltieplts te seleteren wr de sneeuw GEEN invloed heeft op de unit. Wnneer de sneeuw zijwrts kn vllen, zorg ervoor dt de spoel vn de wrmtewisselr NIET door de sneeuw gehinderd kn worden. Indien nodig, monteer een fdkje tegen de sneeuw en een voetstukje Vereisten inzke de plts wr de innenunit geïnstlleerd wordt Houd rekening met de volgende rihtlijnen: Mximum toegestne lengte voor de koelmiddelleidingen tussen de innenunit en de uitenunit Minimum toegestne lengte voor de koelmiddelleidingen tussen de innenunit en de uitenunit Mximum toegestn hoogtevershil tussen de innenunit en de uitenunit Mximle equivlente leidinglengte tussen de 3 wegklep en de innenunit (voor instllties met wrmtpwtertnk) Mximle equivlente leidinglengte tussen de wrmtpwtertnk en de innenunit (voor instllties met wrmtpwtertnk) 20 m () 3 m 20 m 3 m () 10 m () () Rdpleeg de instlltiehndleiding vn de uitenunit. () Leidingdimeter 0,75". Houd rekening met de volgende rihtlijnen inzke de enodigde ruimte: De ondergrond moet sterk genoeg zijn om het gewiht vn de unit te drgen. Neem ls gewiht het gewiht vn de unit met een volle tnk voor wrm tpwter. Zorg ervoor dt in het gevl vn een wterlek, het wter geen shde kn erokkenen n de instlltieruimte en de omgeving. Op zeer vohtige pltsen (rel. vohtigheid=mx. 85%), ijv. een dkmer. Op pltsen onderhevig n vorst. De omgevingstempertuur rond de innenunit moet >5 C edrgen. De innenunit is ontworpen om lleen innen geïnstlleerd te worden ij omgevingstemperturen vn 5~35 C in de koelstnd en vn 5~30 C in de verwrmingstnd. 6.2 De koelmiddelleidingen voorereiden De koelleidingen isoleren Neem polyethyleenshuim ls isoltiemteril: met een wrmteoverdrhtsftor egrepen tussen 0,041 en 0,052 W/mK (0,035 en 0,045 kl/mh C) estnd tegen minstens 110 C Dikte vn de isoltie Buitendimeter vn de uizen (Ø p ) Binnendimeter vn de isoltie (Ø i ) 6,4 mm (1/4") 8~10 mm 10 mm 15,9 mm (5/8") 16~20 mm 13 mm Øp Øi t Isoltiedikte (t) Vereisten voor de koelmiddelleidingen Geruik uitgegloeide uizen, in funtie vn de uisdimeter. De minimumuisdikte dient te voldoen n de geldende wetgeving. De minimumuisdikte voor R410A leidingen moet voldoen n de wrden in de volgende tel. Leiding voor Buitendimeter (Ø) Vloeistof 6,4 mm (1/4") 0,8 mm Gs 15,9 mm (5/8") 1,0 mm Buisdikte (t) Ø t 6.3 De wterleidingen voorereiden (mm) Instlleer de unit NIET in een vn de volgende pltsen: In de nwezigheid vn dmpen vn minerle olie, oliespry of dmpen. De kwliteit vn de onderdelen in kunststof kn verminderen en ze kunnen vn het toestel vllen of wterlekken veroorzken. Geluidsgevoelige zones (zols nst een slpkmer en dergelijke), zodt het geprodueerd geluid in edrijf geen overlst veroorzkt. > Vereisten voor de wteriruits Geruik de innenunit ALLEEN in een gesloten wterinstlltie. Het systeem in een open wterinstlltie geruiken zou overmtige orrosie ls gevolg heen. De mximumwterdruk edrgt 3 r. Voorzie gepste veiligheden in het wteriruit om ervoor te zorgen dt de mximumdruk NIET overshreden wordt. Indien wrmtepomponvetoren worden ngesloten, mg de tempertuur vn het wter in de onvetoren NIET hoger worden dn 65 C. Plts zo nodig een thermosttish geregelde klep. Indien vloerverwrmingslussen worden ngesloten, plts een mengsttion om te eletten dt het wter te wrm in het vloerverwrmingiruit innen zou komen. Uitgereide hndleiding voor de instllteur 16 Dikin Altherm hyrid wrmtepomp

17 6 Voorereiding Alle gepltste leidingen en toeehoren (kleppen, krnen, verindingsstukken enz.) dienen estnd te zijn tegen de volgende temperturen: INFORMATIE De volgende feelding is een vooreeld en stemt mogelijk NIET overeen met de ly out vn uw instlltie. 65 C d e d e f g h i j k l FCU1...3 RAD1 3 f g h M 95 C i M FCU1 j FCU2 RAD1 RAD2 RAD3 k l FCU3 89 C Buitenunit Binnenunit Wrmtewisselr Boiler Omloopklep Pomp Afsluiter (ter pltse te voorzien) Gemotoriseerde 2 wegklep (ter pltse te voorzien) Gemotoriseerde 3 wegklep (in optieskit) Verdeelstuk Tnk voor wrm tpwter (optie) Wrmtewisselrspoel Ventiltoronvetor (optie) Rditor Mk lle wterleidingverindingen en nsluitingen in overeenstemming met de geldende wetgeving en het shem dt ij de unit werd meegeleverd en houd hierij rekening met de wterin en uitlt. Oefen GEEN overdreven krht uit wnneer u de leidingen nsluit. Vervormde leidingen kunnen storingen in de unit veroorzken. Voorzie ftppunten op lle lge punten vn de instlltie om het wteriruit volledig te kunnen flten. Zorg voor een geshikte fvoer voor de veiligheidsklep om te vermijden dt wter in ontt komt met elektrishe onderdelen. Voorzie ontluhtingspunten op lle hoge punten vn de instlltie; deze punten moeten voor onderhoud gemkkelijk ereikr zijn. De innenunit is voorzien vn een utomtishe ontluhting. Controleer of deze ontluhtingsklep NIET te hrd is vstgedrid, zodt het wteriruit utomtish ontluht kn worden. Geruik lleen mterilen die omptiel zijn met wter dt in de instlltie geruikt wordt en met de mterilen vn de innenunit. Controleer of lle omponenten in de lokle leidingen estnd zijn tegen de wterdruk en wtertempertuur. Wnneer ook niet koperen metlen leidingen geruikt worden, isoleer dn het koper goed vn het niet koper, zodt ze NIET met elkr in ontt kunnen komen. Dit, om glvnishe orrosie te vermijden. Geruik nooit onderdelen met een zinkekleding in het wteriruit. Angezien het wteriruit in de unit uit koperen uizen estt, kn nders overmtige orrosie optreden. Geruik lleen gereedshp dt voor koper geshikt is, ngezien koper een zht mteril is. Anders kunnen uizen eshdigd worden. Seleteer de dimeter voor de wterleidingen op sis vn het vereiste wterdeiet en de eshikre externe sttishe druk vn de pomp. Zie "16 Tehnishe gegevens" op pgin 93 voor de grfieken voor de externe sttishe drukken voor de innenunit. U kunt het vereiste minimumwterdeiet voor de werking vn de innenunit in de volgende vinden. Als het wterdeiet kleiner is, zullen deietfout 7H vershijnen en de innenunit stoppen met werken. Model Minimumwterdeiet (l/min) Wnneer een 3 wegklep in het wteriruit geruikt wordt, zorg ervoor dt het wrmtpwteriruit en het iruit vn de vloerverwrming volledig gesheiden zijn. Wnneer een 2 wegklep of 3 wegklep in het wteriruit geruikt wordt, moet de mximle omshkeltijd vn de klep minder dn 60 seonden edrgen. Het is ten zeerste ngewezen een dditionele filter in het wteriruit vn de verwrming te monteren. Om drij stukjes metl fkomstig uit de vuile verwrmingsleidingen te verwijderen, wordt gedviseerd een mgneet of yloonfilter te geruiken om fijne deeltjes te verwijderen. Kleine deeltjes kunnen de unit eshdigen en worden NIET door de stndrdfilter vn de wrmtepompinstlltie verwijderd. In gevl vn oude verwrmingsinstllties, wordt er gedviseerd om een vuilfsheider te geruiken. Vuil of ezinksel vn de verwrmingsinstlltie kn de unit eshdigen en de levensduur ervn verkorten. Als luht, voht of stof in het wteriruit terehtkomt, kunnen storingen ontstn. Om dit te voorkomen: geruik lleen shone uizen; houd de uiteinden vn de leidingen omlg tijdens het verwijderen vn rmen; dek de uiteinden vn de leiding f wnneer u de leiding door een muur steekt, zodt stof noh vuil in de leiding kn indringen; geruik een goed drdfdihtmiddel om verindingen wterdiht te mken. Om veiligheidsredenen is het NIET toegestn glyol in het wteriruit toe te voegen. Om geen wtergerek te heen, is het elngrijk dt de opslgpiteit vn de tnk voor wrm tpwter groot genoeg is om n de dgelijkse ehoefte n wrm tpwter te voldoen. Als er gedurende lngere periodes geen wrm wter wordt verruikt, moet de pprtuur voor geruik gespoeld worden met koud wter. De desinfeteringsfuntie wrmee de pprtuur is uitgerust, wordt uitgelegd in de geruiksnwijzing vn de innenunit. Wij dviseren de leidingen tussen de tnk voor wrm tpwter en het fnmepunt vn het wrme wter (douhe, d enz.) zo kort mogelijk te mken en doodlopende stukken te vermijden. De instlltie moet voldoen n de geldende wetgeving en vereist mogelijk ijkomende hygiënishe instlltiemtregelen. Overeenkomstig de geldende wetgeving moeten er mogelijk thermosttishe mengkrnen worden geïnstlleerd. Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Uitgereide hndleiding voor de instllteur 17

18 6 Voorereiding Onmiddellijk n de instlltie moet de tnk voor wrm tpwter gespoeld worden met koud wter. Deze proedure moet de eerste 5 opeenvolgende dgen n de instlltie minstens eenml per dg herhld worden. Overeenkomstig de geldende wetgeving kn het mogelijk zijn dt een herirultiepomp gepltst moet worden tussen het wrmwterfnmepunt en de herirultieverinding vn de tnk voor wrm tpwter. d e f g h RAD1 3 T1...3 M1...3 Mximum wtervolume Pomp Afsluiter Verdeelstuk (ter pltse te voorzien) Omloopklep (ter pltse te voorzien) Rditor (ter pltse te voorzien) Individuele kmerthermostt (optioneel) Individuele gemotoriseerde klep voor het regelen vn lus FHL1...3 (ter pltse te voorzien) Geruik de volgende grfiek om het mximum wtervolume voor de erekende voordruk te eplen d Herirultieverinding Wrmwternsluiting Douhe Herirultiepomp Formule om de voordruk vn het expnsievt te erekenen De voordruk (Pg) vn het expnsievt hngt f vn het hoogtevershil (H) vn de instlltie: Pg=0,3+(H/10) (r) Het wtervolume ontroleren De innenunit heeft een expnsievt vn 10 liter met een voorf ingestelde voordruk vn 1 r. Om zeker te zijn dt de unit nr ehoren werkt: moet u het minimum en het mximum wtervolume ontroleren; moet u mogelijk de voordruk vn het expnsievt npssen. Minimum wtervolume Controleer of het totle wtervolume in de instlltie minimum 13,5 liter edrgt, wrij het wtervolume in de innenunit NIET inegrepen is. INFORMATIE Voor kritieke proessen of in kmers met een grote wrmteelsting kn extr wtervolume vereist zijn. OPMERKING Wnneer de irultie in elke ruimteverwrmingslus geregeld wordt door op fstnd ediende kleppen, is het elngrijk dt dit minimum wtervolume ehouden lijft, zelfs wnneer lle kleppen diht zijn. d e 95 C h Voordruk (r) Mximum wtervolume (l) Mximum nvoerwtertempertuur vn 55 C voor vloerverwrmingstoepssingen Mximum nvoerwtertempertuur vn 80 C voor rditortoepssingen Vooreeld voor vloerverwrmingstoepssingen: Mximum wtervolume en voordruk in expnsievt wnneer 55 C Hoogtevershil instlltie () 7 m 280 l De voordruk moet niet ijgeregeld worden. >7 m Doe het volgende: () Verhoog voordruk. Wtervolume de Controleer of het wtervolume NIET groter is dn het mximum toegestn wtervolume. >280 l Doe het volgende: Verlg de voordruk. Controleer of het wtervolume NIET groter is dn het mximum toegestn wtervolume. Het expnsievt vn de innenunit is te klein voor de instlltie. In dit gevl wordt er gedviseerd om een extr vt uiten de unit te instlleren. Er is een hoogtevershil (m) tussen het hoogste punt vn het wteriruit en de innenunit. Als de innenunit zih op het hoogste punt vn de instlltie evindt, edrgt de instlltiehoogte 0 m. f RAD1 RAD2 RAD3 d T g Buitenunit Binnenunit Wrmtewisselr Bk upverwrming Uitgereide hndleiding voor de instllteur 18 Dikin Altherm hyrid wrmtepomp

19 6 Voorereiding Vooreeld voor vloerverwrmingstoepssingen: Mximum wtervolume en voordruk in expnsievt wnneer 80 C Hoogtevershil instlltie () 7 m 140 l De voordruk moet niet ijgeregeld worden. >7 m Doe het volgende: () Verhoog voordruk. Wtervolume de Controleer of het wtervolume NIET groter is dn het mximum toegestn wtervolume. >140 l Doe het volgende: Verlg de voordruk. Controleer of het wtervolume NIET groter is dn het mximum toegestn wtervolume. Het expnsievt vn de innenunit is te klein voor de instlltie. In dit gevl wordt er gedviseerd om een extr vt uiten de unit te instlleren. Er is een hoogtevershil (m) tussen het hoogste punt vn het wteriruit en de innenunit. Als de innenunit zih op het hoogste punt vn de instlltie evindt, edrgt de instlltiehoogte 0 m De voordruk vn het expnsievt wijzigen OPMERKING Alleen een erkende instllteur mg de voordruk in het expnsievt npssen. Indien de stndrd ingestelde voordruk in het expnsievt (1 r) ijgeregeld moet worden, houd dn rekening met de volgende rihtlijnen: Geruik lleen droge stikstof om de voordruk in het expnsievt ij te regelen. Een verkeerde instelling vn de voordruk in het expnsievt leidt tot storingen in de instlltie. Om de voordruk in het expnsievt te wijzigen, verlg of verhoog de druk vn het stikstof vi de shräderklep vn het expnsievt. Vooreeld 2 De innenunit is op het hoogste punt in het wteriruit geïnstlleerd. Het totle wtervolume in het wteriruit edrgt 350 l. Er zijn rditoren gepltst, geruik dus de grfiek voor 80 C. Aties: Omdt het totle wtervolume (350 l) meer edrgt dt het stndrd wtervolume (140 l), moet de voordruk verlgd worden. De vereiste voordruk edrgt: Pg = (0,3+(H/10)) r = (0,3+(0/10)) r=0,3 r. Het overeenstemmend mximum wtervolume n 0,3 r edrgt 205 l. (Zie hoger op de grfiek in het hoofdstuk). Omdt 350 l meer is dn 205 l, is het expnsievt te klein voor de instlltie. Monteer drom een extr vt uiten de instlltie. 6.4 De elektrishe edrding voorereiden Over het voorereiden vn de elektrishe edrding WAARSCHUWING Als de voeding een ontrekende of een verkeerde nulfse heeft, zl de pprtuur defet rken. Sluit orret op de rde n. Ard de unit NIET vi een nutsleiding, een piekspnningseveiliging of de rding vn de telefoon. Een onvolledige rding kn elektrishe shokken veroorzken. Plts de vereiste zekeringen of stroomonderrekers. Bevestig de elektrishe edrding met kelinders, zodt deze niet in ontt kn komen met de uizen of sherpe rnden, voorl lngs de hogedrukzijde. Geruik GEEN drden met tpe, geen gevlohten geleiders, geen verlengkels en geen nsluitingen vn een sterinstlltie. Deze kunnen zorgen voor oververhitting of elektrishe shokken of rnd veroorzken. Instlleer GEEN fseompenstieondenstor, omdt deze unit een inverter evt. Een fseompenstieondenstor vermindert de prestties en kn ongevllen veroorzken. WAARSCHUWING Al de edrding moet door een erkende elektriien uitgevoerd worden en voldoen n de geldende wetgeving. Mk elektrishe verindingen op de evestigde edrding. Shräderklep Alle op de site geleverde omponenten en lle elektrishe onstruties dienen te voldoen n de geldende wetgeving Het wtervolume ontroleren: vooreelden Vooreeld 1 De innenunit is 5 m onder het hoogste punt in het wteriruit geïnstlleerd. Het totle wtervolume in het wteriruit edrgt 100 l. Er zijn geen ties of npssingen nodig voor vloerverwrmingslussen of rditoren. WAARSCHUWING Geruik ALTIJD een meerderige kel ls stroomtoevoerkel. Dikin Altherm hyrid wrmtepomp Uitgereide hndleiding voor de instllteur 19

20 Voorereiding Over de elektrishe voeding met voorkeur kwh trief Elektriiteitsmtshppijen overl ter wereld doen hrd hun est om een stiele elektriiteitsdienst te leveren tegen een onurrentiële prijs en zijn vk gemhtigd om klnten een voordeeltrief n te ieden. Bijv. dg/nhttrieven, seizoenstrieven, Wärmepumpentrif in Duitslnd en Oostenrijk enz. Deze pprtuur kn worden ngesloten op dergelijke systemen met een voeding met voorkeur kwh trief. Neem ontt op met de elektriiteitsmtshppij die optreedt ls levernier op de plts wr deze pprtuur zl worden geïnstlleerd om te vrgen of de pprtuur kn worden ngesloten op een systeem met een voeding met voorkeur kwhtrief. Wnneer de pprtuur op een dergelijke voeding met voorkeur kwh trief is ngesloten, mg de elektriiteitsmtshppij: de voeding vn de pprtuur voor eplde tijd onderreken; eisen dt de pprtuur gedurende een eplde periode slehts een eperkte hoeveelheid stroom verruikt. De innenunit is ontworpen om een inputsignl te ontvngen dt de unit in de stnd gedwongen uit zet. Dn kn de gsoiler nog steeds verwrming leveren, mr de ompressor vn de uitenunit zl NIET werken. De edrding nr de unit is vershillend nrgelng de elektrishe voeding l dn niet onderroken wordt Overziht vn de elektrishe verindingen, ehlve de uitwendige stelmotoren Normle elektrishe voeding De elektrishe voeding wordt NIET onderroken Elektrishe voeding met voorkeur kwh trief De elektrishe voeding wordt onderroken Wnneer de elektrishe voeding met voorkeur kwh trief werkt, wordt de elektrishe voeding NIET onderroken. De uitenunit wordt uitgezet door de ediening. De gsoiler kn nog steeds werken. Opmerking: De elektriiteitsmtshppij moet ltijd zorgen dt de innenunit elektriiteit kn verruiken. Wnneer de elektrishe voeding met voorkeur kwh trief werkt, wordt de elektrishe voeding onmiddellijk of n een tijdje door de elektriiteitsmtshppij onderroken. In dt gevl moet de innenunit door een fzonderlijke normle elektrishe voeding gevoed worden. De uitenunit KAN NIET werken, mr de gsoiler kn werken. Normle elektrishe voeding Elektrishe voeding met voorkeur kwh trief 1 Elektrishe voeding voor uitenunit 2 Elektrishe voeding en doorverindingskel nr innenunit 3 Elektrishe voeding voor gsoiler 4 Elektrishe voeding met voorkeur kwh trief (spnningsvrij ontt) 5 Elektrishe voeding met norml kwh trief (om de printplt vn de innenunit te voeden in gevl vn stroomonderreking vn de elektrishe voeding met voorkeur kwh trief) Uitgereide hndleiding voor de instllteur 20 Dikin Altherm hyrid wrmtepomp

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403.

Cafitesse 60. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi Bedienungsanleitung Operator manual Instrucciones de servicio. Januari 2007 Article no. 700.403. Cfitesse 60 Geruiksnwijzing Mode d emploi Bedienungsnleitung Opertor mnul Instrucciones de servicio Jnuri 2007 Article no. 700.403.422-B Cfitesse_C60_NL.indd A 18-12-2007 16:46:31 Cfitesse_C60_NL.indd

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2011 Mercury Marine 25/30 EFI FourStroke 90-8M0057982 211 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de este uitenoordmotoren op de mrkt. U het verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw uitenoordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het geied vn scheepstechnologie

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1. Deel 2B: Effecten van explosie op constructies Pulictiereeks Gevrlijke Stoffen Deel B: Effecten vn eplosie op constructies decemer 003 pgin vn 3 PGS, Deel B: Effecten vn eplosie op constructies Inhoudsopgve pgin Smenvtting 4 Summry 4 Inleiding 5 Identifictieschem

Nadere informatie

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming

Nadere informatie

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN?

KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN IN DEZE POLIS WORDT VERSTAAN ONDER: STRUCTUUR VAN DE POLIS WAAR GELDEN DE VERZEKERINGEN? KBC VAKANTIEPOLIS BLZ. 1 KBC-BIJSTAND 24 OP 24 UUR BEGRIPPEN Als u een eroep wilt doen op deze polis, kunt u drvoor 24 uur op 24 terecht ij onze ijstndscentrle. U kunt KBC-Bijstnd ereiken vi de telefoonnummers:

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Privé Pakket - Categorie Wonen

Privé Pakket - Categorie Wonen Privé Pkket Ctegorie Wonen Voorwren Dit oekje evt e voorwren vn e verzekering uit e tegorie Wonen vn het Privé Pkket. De tegorie Wonen estt uit hulpverlening en e verzekeringsvormen, woonhuis, inoeel,

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 3: De Praktijk Bseline Informtiehuishouding Gemeenten Deel 3: De Prktijk Toelichting Dit deel evt prktisch instrumentrium en gemeentelijke prktijkvooreelden, die zijn ngedrgen door leden vn de projectgroep; De ngeleverde

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt.

Volg de installatie- en configuratie-instructies in deze installatiehandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Instlltiehnleiing Hier eginnen MFC-5890CN Volg e instlltie- en onfigurtie-instruties in eze instlltiehnleiing voort u e mhine in geruik neemt. WAARSCHUWING Wrshuwingen informeren u over e mtregelen ie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Condenserende gaswandketel. THISION S 1,0 48,7 kw. SMARTRON 2-25 kw. THISION L 10,1-142,3 kw

Condenserende gaswandketel. THISION S 1,0 48,7 kw. SMARTRON 2-25 kw. THISION L 10,1-142,3 kw Condenserende gswndketel THISION S 1,0 48,7 kw 3.2 Productbeschrijving 3.3 Bestelnummers 3.4 Stndrdschem s 3.15 Toebehoren 3.18 Technische gegevens 3.24 Mttekeningen 3.27 Circultiepompen 3.28 Hydrulische

Nadere informatie

Het lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek 3 Het lichmelijk onderzoek J.A.N. Verhr en J.B.A. vn Mourik. Inleiding 4.2 Anmnese 4.3 Orthopedische terminologie 4.4 Klinisch meten.5 Algemeen orthopedisch onderzoek.6 Specieel onderzoek 2.7 Oriënterend

Nadere informatie

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen Verhuisgids met hndige tips wij leveren grtis bel ons en bestel Jij verhuist mkkelijk en snel met stpelbre dozen Wij pikken op wnneer je dt wil Inhoudstfel 4 6 10 Checklist 2 3 3 Oude Huis Nieuwe Huis

Nadere informatie

TELEFONIE SYSTEEM NIEUW. MONITORGEDEELTE KLEUR het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte

TELEFONIE SYSTEEM NIEUW. MONITORGEDEELTE KLEUR het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte TELEFOIE YTEEM IEUW MOITOGEDEELTE KLEU het telefonie-systeem integreert een monitorgedeelte met kleurenscherm met de telefoon. eschikr in Wit, ntrciet grijs en Tech. IHOUd lgemene kenmerken lgemene instlltie

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be

INHOUD. Er zijn duizenden manieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? SPELLEN. www.hasbro.nl www.hasbro.be 8+ -4 Spelers Er zijn duizenden mnieren om je leven te leven! HOE LEEF JIJ HET JOUWE? 0407043904 A 007 Hsbro. Alle rechten voorbehouden. edistribueerd in Nederlnd door Hsbro B.V., Postbus 300, 350 A Utrecht.

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012

VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 VRAGEN EN STELLINGEN ALFA ACCOUNTANCY MKB VALLEIREGIOTEST 2012 Deze test is gemkt oor e volgene werknemers vn Alf Aountnts: Mrtin vn en Brink, ountnt - Geerit vn Bren, juriish viseur - Frnk Kerkhof, fisl

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Masters faculteit Letteren en Wijsbegeerte Msters fculteit Letteren en Wijsbegeerte 1 Informtie voor studenten met een Vlms diplom Deze brochure is een eerste kennismking met het nbod msteropleidingen n de Universiteit Gent gebundeld per fculteit.

Nadere informatie

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen entomologische erichten 125 Nesthulp voor solitire ijen en wespen TREFWOORDEN Apoide, Hymenopter, ntuurescherming, nesthulp, Vespoide Pieter vn Breugel* Entomologische Berichten 72 (1-2): 125-140 De elngstelling

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie

Probleemgedrag bij ouderen met dementie Proleemgedrg ij ouderen met dementie Een vergelijking vn tien ntionle en interntionle richtlijnen Sytse Zuidem, specilist ouderengeneeskunde, fdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Centrum voor Huisrtsgeneeskunde,

Nadere informatie