INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN. ROLDIAMETER 320 mm. STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN. ROLDIAMETER 320 mm. STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm"

Transcriptie

1 INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN ROLDIAMETER 320 mm STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm ORIGINELE HANDLEIDING VOOR DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD VAN DE MACHINE E Datum uitgifte:

2

3 INHOUD 1. BASISINSTRUCTIES EN INFORMATIE STRIJKINSTRUCTIES BESTEMMING VAN DE MACHINE STRIJKINSTRUCTIES VERKEERD GEBRUIK VAN DE MACHINE STRIJKINSTRUCTIES ADVIEZEN VOOR GEBRUIKERS VEILIGHEIDSINSTRUCTIES WAARSCHUWINGEN VOOR BEDIENING EN EXPLOITATIE WAARSCHUWINGEN VOOR TRANSPORT EN OPSLAG SYMBOLEN OP DE MACHINE PLAATS VAN HET TYPEPLAATJE OP DE MACHINE HET TYPEPLAATJE VAN DE MACHINE VOOR VERWARMING M.B.V. GAS INSTALLATIE PARAMETERS VAN DE INGEPAKTE MACHINE - TRANSPORT PARAMETERS VAN DE UITGEPAKTE MACHINE - TRANSPORT MACHINE OP EEN PALLET - TRANSPORT DEMONTAGE VAN DE MACHINE VANUIT PALLET VERPLAATSING VAN DE STRIJKMACHINE OVER DE VLOER RUIMTEBEHOEFTE VOOR INSTALLATIE VOORWAARDEN VOOR WERKING MACHINE GROOTTE VAN HET VERTREK MACHINE OP DE VLOER ZETTEN AANSLUITING OP HET SYSTEEM VAN DAMPAFZUIGING MEERDERE STRIJKMACHINES INSTALLEREN ELEKTRISCHE AANSLUITING GASVERWARMING (ALLEEN VOOR MACHINES MET GASVERWARMING) GASAANSLUITING - INSTALLATIE AANSLUITING OP AFZUIGSYSTEEM INSTALLATIE VOOR MACHINES MET GASVERWARMING BEDRIJFSINSTRUCTIES VOOR MACHINES MET GASVERWARMING OVERGANG NAAR ANDER GASSOORT VOORBEREIDING VAN DE MACHINE VOOR DE INGEBRUIKNAME HET OMBOUWEN VAN DE STOOMAFVOERLEIDINGEN TECHNISCHE SPECIFICATIES/PARAMETERS UITWENDIGE AFMETING VAN DE MACHINE TECHNISCHE SPECIFICATIES/PARAMETERS BEDIENING HOOFDSCHAKELAAR BEDIENINGSPANEEL / TOETSENBORD - BESTURING BEDIENING VAN OPL BEDIENING VAN COIN VERSIE, CPS VERSIE MUNTTOESTEL (COIN) CENTRAAL BETAALSYSTEEM (CPS) BEDIENINGSPANEEL / TOETSENBORD - GEBRUIKERSCONFIGURATIE BEDRIJFSINSTRUCTIES _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 3

4 AANZETTEN VOEDING AANZETTEN STRIJKPARAMETERS BEPALEN STRIJKEN AANZETTEN PROCES VAN VERWARMING STRIJKEN AANVANGEN STRIJKEN STRIJKEN BEËINDIGEN VEILIGHEIDSSTRIP SLINGER PEDAALSYSTEEM STOP / START VAN DE INVOERTAFEL * OCS SYSTEEM CONTROLE VAN HET OVERVERHITTEN VAN DE RANDEN VAN DE STRIJKROL * HOE TE WERK GAAN BIJ FOUTMELDINGEN FOUTMELDING E7 FOUT VAN ONTSTEKINGSUNIT UITSLUITEND VERSIE G FOUTMELDING E9 FOUT VAN DE ONDERDRUKSCHAKELAAR UITSLUITEND VERSIE G NOODSTOP VAN DE MACHINE VASTGERAAKT STRIJKGOED LOSMAKEN STROOMONDERBREKING ONDERHOUD EN AFSTELLING VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN VOOR HET ONDERHOUD HET SCHOONMAKEN VAN DE MACHINE DE STRIJKROL KORTE MACHINESTILSTAND, DAGELIJKS ONDERHOUD VAN DE STRIJKROL GEPOLIJSTE STALEN ROL GEPOLIJSTE ROL MET HARDCHROOM LAAG HET SCHOONMAKEN VAN DE STRIJKROL DE STRIJKBANDEN HET OPSPANNEN VAN DE STRIJKBANDEN VERVANGING VAN DE STRIJKBANDEN DE INVOERBANDEN VAN DE INVOERTAFEL HET OPSPANNEN VAN DE INVOERBANDEN VAN DE INVOERTAFEL DE LINTEN VAN DE BOVENSTE AANDRUKROL DE BOVENSTE AANDRUKROL HET VERVANGEN VAN DE OPPERVLAKTELAAG VAN DE BOVENSTE AANDRUKROL DE KETTINGOVERBRENGING LAGERINGEN HET LOSMAAKSYSTEEM DE WARMTESENSOREN - BEDRIJFVOERINGS- EN VEILIGHEIDSSENSOREN ELEKTRO-INSTALLATIE - ONDERHOUD DE FREQUENTIE-OMVORMER DE MOTOR VAN DE HOOFDAANDRIJVING HOOFDVENTILATOR VOOR DE AFVOER DE ESYS BESTURINGSUNIT ALLEEN BIJ GASVERWARMING DE HOOGSPANNINGSKABEL ALLEEN BIJ GASVERWARMING DE ONTSTEKINGS- EN IONISATIE-ELEKTRODE ALLEEN GASVERWARMING DE ONDERDRUKSCHAKELAAR ALLEEN GASVERWARMING ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

5 6.20. AANDRIJVING VAN DE INVOERTAFEL DE KOPPELING * DE STROOMBESCHERMER VAN DE WASSERIJ - TESTEN OVERIGE STRIJKMACHINES HET BUITEN BEDRIJF STELLEN VAN DE MACHINE HET LOSKOPPELEN VAN DE MACHINE LIQUIDATIE VAN DE MACHINE DE MOGELIJKHEID DE MACHINE TE LATEN LIQUIDEREN DOOR EEN DESKUNDIG BEDRIJF DE MOGELIJKHEID DE MACHINE ZELF TE LIQUIDEREN _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 5

6 1. BASISINSTRUCTIES EN INFORMATIE 1.1. STRIJKINSTRUCTIES BESTEMMING VAN DE MACHINE De machine is alleen vr het strijken van vlakke strijkgederen bestemd (beddenged, tafelkleden, theedeken, handdeken, zakdeken en andere srten van vlak strijkged), gefabriceerd van linnen, katen, wl, zijde, plyacryl- en plyestervezels. In de strijkmachine met het strijkged met ptimale restvchtigheid van 50% ± 10% gestreken wrden. De strijkmachine zrgt vr de einddrging. Strijkged met hgere restvchtigheid met gecentrifugeerd f vrgedrgd wrden. Een te drg strijkged als eerst vr het strijken besprenkelen, het te drg strijkged kan anders p de strijkbanden bij de uitgang vast blijven zitten, met het ntstaan van statische elektriciteit. Het strijkged met ged uitgespeld zijn, bij het niet nakmen van deze vrwaarde verrzaakt u het vergelen van het wasged f eventueel het vast blijven zitten van wasmiddelresten en vuil p de strijkbanden en p de strijkrl. Het strijkged met gesrteerd wrden, naar srt en gekzen strijktemperatuur. In het strijkged meten alle zakken leeg zijn, vreemde vrwerpen verwijderd, m het strijkged en de machine niet te kunnen beschadigen. Wees vral vrzichtig bij het strijken van synthetische stffen en bedrukte textielstffen, daar deze textielstffen p de strijkrl vastgekekt kunnen raken. Wij adviseren geen dekbedden f dekens te strijken. Cntrleer f het strijkged gestreken mag wrden en z ja, p welke temperatuur. De fabrikant van de machine draagt geen enkele verantwrdelijkheid vr beschadigingen van weefsels verrzaakt dr een verkeerd gekzen strijkprces STRIJKINSTRUCTIES VERKEERD GEBRUIK VAN DE MACHINE! WAARSCHUWING DEZE MACHINE IS ONTWORPEN VOOR INDUSTRIEEL STRIJKEN EN DROGEN VAN VLAK STRIJKGOED, GEWASSEN IN WATER. ENIG ANDER VAN DE AANGEGEVEN INSTRUCTIES AFWIJKEND GEBRUIK WORDT ZONDER EEN VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE GOEDKEURING DOOR DE FABRIKANT ALS VERKEERD GEBRUIK BESCHOUWD. Strijk geen wasged, waarvan de samenstelling het vasthuden van het vcht verhinderd. De machine is niet bestemd vr het strijken van strijkged dat delen van metaal, plastic, glasvezel f schuimrubber bevat. De machine is niet bestemd vr het strijken van wasged, dat cmpnenten bevat, waarvan de hardheid de strijkbanden f het ppervlak van de strijkrl zu kunnen beschadigen. De machine is niet bestemd vr het strijken van wasged met knpen. Laat het strijkged nit in de machine zitten! Strijk nit z, dat permanent alleen het linker- f het rechterdeel van het strijkvlak gebruikt wrdt, wanneer het strijkged smaller is, maar wissel de plaats af. De de elektrische strm niet uit, als de temperatuur van de machine 80 C verschrijdt, behalve bij uitznderlijke gevallen. Tijdens de pwarmings- en afkelingsfase de machine nit met maximale snelheid laten draaien. De de machine niet uit, zlang de strijkrllen niet helemaal drg zijn en strijk niet bij een temperatuur lager dan 80 C, daar dit het xideren p de rl tt gevlg kan hebben. Strijk synthetische weefsels niet bij hge temperaturen STRIJKINSTRUCTIES ADVIEZEN VOOR GEBRUIKERS De in deze handleiding mschreven machines kunnen strijken: Strijkged tt een breedte van - 1,655 m (mdel 160). Strijkged tt een breedte van - 2,070 m (mdel 200). De snelheid van strijken kan ingesteld wrden, afhankelijk van het type wasged en de vchtigheidsgraad, binnen 1-6 m/min. De temperatuur van de strijkrl kan ingesteld wrden, afhankelijk van het type wasged, tt max. 180 C, zet vr het strijken van bvengenemde srten wasged p max. temperatuur van 160 C. 6 ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

7 De strijkparameters wrden p de display van het bedieningspaneel weergegeven. De machines wrden geleverd in de uitvering met bediening: OPL versie bedieningspaneel dat het mgelijk maakt alle te kiezen parameters te wijzigen, is bestemd vr geïnstrueerd persneel. COIN versie uitvering met muntbediening, met een ingebuwd betaalsysteem, waar het bedieningspaneel gedeeltelijk tegankelijk is (start, stp, verlp van tijdsduur van de betaalde cyclus), waar de strijkparameters vraf ingesteld zijn en de te kiezen parameters alleen dr bevegd persneel gewijzigd kunnen wrden. CPS versie uitvering met muntbediening, met een betaalsysteem buiten de machine, waar het bedieningspaneel gedeeltelijk tegankelijk is (start, stp, verlp van tijdsduur van de betaalde cyclus), waar de strijkparameters vraf ingesteld zijn en de te kiezen parameters alleen dr bevegd persneel gewijzigd kunnen wrden. De machines wrden in de uitvering met verwarming geleverd: E elektrische verwarming. G - gasverwarming. Een ged geschld persneel kan vr een minimale temperatuurschmmeling zrgen dr het p het bedieningspaneel wijzigen van de ingestelde temperatuur en snelheid van het strijken afhankelijk van de srt strijkged en de rechtvchtigheid ervan. Vr het behalen van een maximaal strijkresultaat van de strijkmachine is het raadzaam: Het zakken van de temperatuur te vrkmen dr de juiste manier van strijken te kiezen, algemeen de minimaal mgelijke strijksnelheid te kiezen. Begin met strijken pas na het bereiken van de ingestelde temperatuur (het start -lichtje knippert niet meer). Zrg vr een cntinu strijken, laat de afstand tussen de in te veren stukken niet grter zijn dan de lengte is van de invertafel. Laat de in bedrijf zijnde strijkmachine p werktemperatuur z krt mgelijk werkls staan. Srteer het strijkged uit vlgens de samenstelling van het weefsel f vlgens de restvchtigheid. Pas de snelheid en temperatuur aan de specifieke behefte van het type wasged aan. Zet de strijkmachine uit ( stp -lichtje knippert = mdus van afkeling) ruim vrdag het laatste strijkged gestreken met wrden, z verlaagt u het energieverbruik dr van de in de strijkrl geaccumuleerde warmte gebruik te maken en dr het afkrten van de afkelingsduur van de machine. Leg het strijkged p de invertafel steeds afwisselend links en rechts (als het strijkged breder is dan de helft van de ingangsbreedte van de machine) f stapsgewijs van links naar rechts, zdat de hele strijkrl bij het afgeven van de warmte in het strijkged gelijkmatig belast wrdt. Breng elk te strijken stuk vrzichtig in de strijkmachine, daar een strijkged dat verkeerd ingebracht is, niet meer lsgemaakt kan wrden. Om het beste strijkresultaat te behalen, adviseren wij het vlakke strijkged aan de zmkant in de machine in te brengen (handdeken, lakens, etc.). Wanneer het wasged tweemaal gestreken met wrden m het drg te krijgen, bestaat het gevaar van het vergelen; hetzelfde dreigt bij een te lage draaisnelheid. Is het strijkged na eenmaal strijken niet drg, dan kan het vlgende de rzaak van zijn: Uw wasmachine heeft een te laag vermgen bij centrifugeren; in dit geval adviseren wij een krt (5-10 min) vrdrgen in een trmmeldrger. Het strijkged is te dik. De strijksnelheid is te hg. Cntrleer f de te strijken stukken niet breder zijn dan de maximaal mgelijke inverbreedte. Strijk in dit geval het wasged niet vier keer mgevuwen; bij een te grte dikte is de gewenste strijk- /drgkwaliteit niet haalbaar. Maak z mgelijk gebruik van de hele breedte van de strijkrl. Blijft het strijkged na het strijken ng steeds vchtig, verlaag de draaisnelheid van de machine, ttdat het gewenste strijkkwaliteit bereikt is. Strijkged dat uit de machine met een vchtigheid van ca 8% kmt, wrdt vr ptimaal gestreken gezien. Als het strijkged met stijfsel is behandeld, ntstaat het gevaar van het vervuilen van de strijkrl, eventueel kan het wasged p de rl blijven plakken. De prductiviteit en kwaliteit van het strijken is afhankelijk van het wassen. Cntrleer f aan alle vrwaarden is vldaan _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 7

8 2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 2.1. WAARSCHUWINGEN VOOR BEDIENING EN EXPLOITATIE! WAARSCHUWING OM HET GEVAAR VAN BRAND, LETSEL DOOR ELEKTRISCHE STROOM, ERNSTIGE VERWONDING VAN PERSONEN OF MATERIËLE SCHADE TE MINIMALISEREN, GELIEVE DE HIERNAVOLGENDE AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN EN OP TE VOLGEN: Vrdat de machine geïnstalleerd, in gebruik genmen f nderhuden wrdt, vlledige instructies te bestuderen, dwz. deze Originele handleiding vr installatie, nderhud en bediening van de machine. Catalgus van nderdelen maakt een deel uit van de instructies vr de machine, echter deze wrdt niet standaard met de machine meegeleverd. Vraag de Catalgus van nderdelen bij uw leverancier / fabrikant p. Vlg de in de handleidingen pgenmen instructies p en bewaar deze p een geschikte plaats bij de machine, vr later gebruik. Ingeval enige prblemen, die u niet zelf p kunt lssen, altijd met uw leverancier, servicemedewerker f fabrikant cntact pnemen. Vlg de veiligheidsinstructies in de handleiding, waarschuwingen en instructies p de plaatjes p de machine zelf altijd ged p. Vlg alle geldende en belangrijkste veiligheidsmaatregelen en wetten p. Deze machine mag niet dr kinderen wrden bediend. Vrdat de machine in gebruik wrdt genmen, altijd als eerst cntrleren f in de (buurt van) de machine geen persnen (kinderen) f dieren aanwezig zijn. Tijdens het strijken geen lsse kleding, strpdassen, hangers en armbandjes dragen, geen ls lang haar. Gebruik de machine niet met stukke, ntbrekende delen f gepende schermkappen, de machine mag niet wrden aangezet vrdat alle schermkappen p de plaats zijn. Breng in de machine geen stffen die brandbare f explsieve middelen bevatten. Bewaar in de buurt van de machine geen brandbare stffen. Hud de buitenkant van de machine schn en vrij van brandbare materialen. De machine prduceert stm, die p een effectieve wijze uit het vertrek weggezgen meten wrden. Geen brandbare stffen in de buurt van de machine pslaan f verspreiden. Gebruik de bedieningselementen van de machine niet ndels. Machineversie OPL (geen muntbediening) is slechts vr bediening dr geschld persneel bestemd. Gebruik bij het hanteren van het zjuist gestreken en ng heet ged de beschermende handschenen. De hge temperatuur van de strijkrl kan ernstige brandwnden verrzaken. Raak de hete delen van de machine niet aan. De machine met via een vaste tever p het elektrisch net aangeslten zijn. De machine met p de strmbrn, aarding, ventilatie en eventueel de gasleiding vlgens de Handleiding vr installatie aangeslten zijn, in vereenstemming met lcale nrmen, en de aansluiting met dr gekwalificeerde persnen met daarvr bedelde geldende bevegdheid uitgeverd zijn. Vr de aansluiting p de lcale elektrische leiding (TT / TN / IT,...) meten de vigerende vrschriften nageleefd wrden. De machine is van een frequentiewisselaar vrzien. Wijzig geen ingestelde parameters van de wisselaar. Het niet pvlgen van deze instructie kan een ernstig letsel, brand, schade aan de machine, etc. tt gevlg hebben. Cntrleer regelmatig de staat van de aarding, werking van de afzuiging van de machine en de veiligheidsstrippen. Als de veiligheidsstrip die vr de bescherming van vingers zrg, beschadigd raakt, stp met het gebruik van de machine! Elke wijziging in de installatie van de machine in vergelijking met deze handleiding met dr de fabrikant gedgekeurd wrden. In het tegenvergestelde geval wijst de fabrikant/leverancier elke aansprakelijkheid vr eventuele letsels van het persneel f vr materiële schade van de hand. Ingrepen in de machinewerking zijn ntelaatbaar en de fabrikant wijst in dergelijke gevallen elke aansprakelijkheid van de hand. 8 ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

9 ! WAARSCHUWING BIJ ELKE INGREEP IN DE MACHINE ALTIJD ALS EERST DE MACHINE VAN HET ELEKTRISCHE NETLEIDING AFSLUITEN EN VAN ALLE ANDERE EVENTUELE ENERGIEBRONNEN. DE SCHAKELAAR UITZETTEN. DE STRIJKROL MOET AFGEKOELD ZIJN. OOK ALS DE HOOFDSCHAKELAAR UITGEZET IS, BLIJVEN DE TOEVOERKLEMMEN VAN DE HOOFDSCHAKELAAR VAN DE MACHINE ONDER SPANNING ZITTEN! VOOR VERSIE MET GASVERWARMING Zdra u ntdekt dat ergens in de machine gas lekt, de hfdaansluiting van gastever afsluiten, ventileren, geen elektrische schakelaar gebruiken en geen elektrische testellen aanzetten, niet rken, geen pen vuur hanteren en de service bellen. De afzuiging van een gasverwarmde strijkmachine mag nder geen beding p afzuiging van een machine vr stmreiniging f persmachine vr stmreiniging aangeslten zijn. Alle cmpnenten van gasverwarming en in de fabriek ingestelde apparaten niet buiten werking zetten en de instelling niet veranderen. Parameters betreffende de instelling, het gastype, de tegelaten gasdruk en de categrie van het gastestel staan vermeld p het typeplaatje van de machine. Eventuele verstelling naar een ander type f werkdruk van het gas mag alleen met de gedkeuring van de fabrikant plaatsvinden en alleen dr een erkende servicemedewerker. Het vertrek met vlden aan de minimale dr de fabrikant geadviseerde eisen vr wat de ventilatie betreft. Alle eventuele cmpnenten van gasverwarming zijn nderhavig aan een speciale gedkeuring. In geval van beschadiging kunnen deze alleen dr riginele dr de fabrikant geleverde nderdelen wrden vervangen. VOOR ALLE VERSIES Installatie en reparaties kunnen alleen dr een vakbekwame servicerganisatie uitgeverd wrden, met de daarvr bedelde erkenning dr de fabrikant. In geval van het niet pvlgen van de in deze handleiding genemde instructies kan de garantie pgeheven wrden. Als vervangdelen vr dit type machine meten riginele f gelijkwaardige delen wrden gebruikt. Nadat de reparatie vltid is, alle panelen p de plaats terugzetten en p de rsprnkelijke wijze bevestigen. Deze maatregel is bedeld als bescherming tegen elektrische shcks, letsels, brand en/f materiële schade. Instructies en waarschuwingen, zals mschreven in deze handleiding, mvatten niet alle mgelijke vrwaarden en situaties, die bij het installeren van de machine kunnen vrkmen. Deze zijn algemeen bedeld. De vrzichtigheid en zrgvuldigheid zijn factren die niet kunnen wrden geregeld dr het ntwerp van de machine. Deze factren meten een vrwaarde zijn vr de bekwaamheid van mensen die de machine installeren, expliteren f nderhuden. Opmerkingen: Equivalent geluidsniveau p de plaats van bediening is minder dan 70 db (A). Deze machine heeft uitsluitend asbestvrije nderdelen _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 9

10 2.2. WAARSCHUWINGEN VOOR TRANSPORT EN OPSLAG! WAARSCHUWING BIJ TRANSPORT EN OPSLAG AAN DE OP DE MACHINE UITSTEKENDE COMPONENTEN (BESTURINGSELEMENTEN, DRUKKNOPEN, SCHAKELAARS, SLINGER, FITTINGEN VOOR STROOMAANSLUITING, ETC.) NIET TREKKEN, NIET EROP DRUKKEN. CONTROLEER OF DEZE COMPONENTEN OP EEN DERGELIJKE WIJZE BESCHERMD ZIJN DAT DIE TIJDENS DE HANTERING EN INSTALLATIE VAN DE MACHINE NIET BESCHADIGD KUNNEN RAKEN. Wanneer het transprt dr de afnemer geregeld wrdt, meten de instructies van de fabrikant vr het transprt, hantering en pslag van prducten wrden pgevlgd. In dit geval is de fabrikant niet aansprakelijk vr eventuele schade aan de machine tijdens het transprt. De mgevingstemperatuur vr verver en pslag mag niet lager zijn dan -25 C en hger dan +55 C. De relatieve vchtigheid van de mgeving vr verver en pslag mag 50% niet verschrijden. Bij het vrijstaand pslaan van het prduct met die tegen mechanische schade beschermd zijn en tegen weersmstandigheden. Indien mgelijk, laat de machine in de transprtverpakking f tenminste p het huten ververpallet staan, tt het mment dat de eindplaatsing van de machine p een fundering in de wasserij gedaan kan wrden. He men met de machine met mgaan staat mschreven in hfdstuk 3. INSTALLATIE SYMBOLEN OP DE MACHINE Hfdschakelaar (vr OPL versie p de vrzijde van de linker staander) werkt tevens als veiligheidsschakelaar. In gevaar in de psitie ff draaien. Let p, gevaar van elektrische spanning, elektrische inrichting. Hete ppervlakken. Nadat de machine is pgewarmd, de zdanig aangeduide plaatsen niet meer aanraken. Gevaar van cntact met bewegende delen van de machine. Let p uw handen bij hantering van het strijdged, niet in de zdanig aangeduide ruimte insteken. Instructieplaatje vr het inbrengen van het strijkged. Infrmatie ver verkeerd en ged leggen van het strijkged p de invertafel van de strijkmachine. Als u permanent smalle stukken strijkt, smaller dan de inverbreedte van de machine, adviseren wij m ngeveer elke vijf minuten niet in het midden van de rl strijken, maar herhaaldelijk, minstens twee maal, afwisselend alleen rechts en links strijken. De ververhitte randen van de strijkrl wrden zdanig dr het strijkged afgekeld. 10 ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

11 2.4. PLAATS VAN HET TYPEPLAATJE OP DE MACHINE P_545092_01 afbeelding 2.4. Het typeplaatje van de machine, (afb.2.4., ps.1) (vr gasversie, inclusief gegevens en instelling van en het type gas) is te vinden aan de achterkant van de linker staander. De afbeelding geeft COIN versie f CPS versie aan, met de hfdschakelaar p het achterpaneel. Bij OPL versie bevindt de hfdschakelaar zich p de linker staander vraan _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 11

12 HET TYPEPLAATJE VAN DE MACHINE VOOR VERWARMING M.B.V. GAS afbeelding POSITIE OMSCHRIJVING POSITIE OMSCHRIJVING A Mdel P Druk (mbar) B Lg + adres van de prducent Q Prductiejaar C Gedkeuring R Gasverbruik (m³/uur f kg/uur) D Serienummer S Mtrvermgen (kw) E Fases T Ttaal (kw) F Spanning (V) U Land in de taal van de klant G Frequentie (Hz) V Categrie" in de taal van de klant H Zekering (A) W Gas in de taal van de klant I Warmtevermgen (kw) X Druk in de taal van de klant J Land Y Warmtevermgen K Ttaal in de taal van de klant Z Gasverbruik L Nummer van de ntwerptekening 1 Type in de taal van de klant M Categrie 2 IP dekkingsgraad N Gas 3 Cde van de gasset O Mdel 4 Identificatienummer van het prduct tabel ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

13 3. INSTALLATIE 3.1. PARAMETERS VAN DE INGEPAKTE MACHINE - TRANSPORT P_545092_02 afbeelding 3.1. AFMETING A (mm / inch) B (mm / inch) C (mm / inch) MODEL Machine + pallet met kartn (max.) 2190 / / / / tabel 3.1.A. GEWICHTEN T.B.V. TRANSPORT VERWARMING E (kg / lb) G (kg / lb) MODEL Machine + pallet met kartn (max.) 485 / / / / 1191 tabel 3.1.B. Gehele eisen vr wat de ruimte betreft vr installatie van de systemen kunnen meestal alleen met behulp van een prject wrden vastgesteld, dat p een gedetailleerde plattegrnd van het bject is gebaseerd. Alle drgangen en tussenruimten waardr de machine tijdens installatie getransprteerd met wrden, meten vldende grt zijn, dus aan de afmetingen van de ingepakte machine vlden, zie tabel 3.1.A. Al deze handelingen meten dr een vakbekwame medewerker, gespecialiseerd in hantering van machines, uitgeverd wrden. De ingepakte machine kan met behulp van een vrkheftruck f vrkhefwagen verplaatst wrden, zie afbeelding 3.1. Gegevens van gewicht, zie tabel 3.1.B. Bij transprt vanuit de vrkant (F), met de vrk in het middel van de pallet wrden gestken, zie afbeelding 3.1. Eventueel kan de machine wrden verpakt in een afgeslten huten bekisting met warmte-islatie _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 13

14 3.2. PARAMETERS VAN DE UITGEPAKTE MACHINE - TRANSPORT MACHINE OP EEN PALLET - TRANSPORT afbeelding P_545092_04 AFMETING A (mm / inch) B (mm / inch) C (mm / inch) MODEL Machine + pallet 2185 / / / / tabel A. GEWICHTEN T.B.V. TRANSPORT VERWARMING E (kg / lb) G (kg / lb) MODEL Machine + pallet (max.) 470 / / / / 1125 tabel B. Gehele eisen vr wat de ruimte betreft vr installatie van de systemen kunnen meestal alleen met behulp van een prject wrden vastgesteld, dat p een gedetailleerde plattegrnd van het bject is gebaseerd. Alle drgangen en tussenruimten waardr de machine tijdens installatie getransprteerd met wrden, meten vldende grt zijn, dus aan de afmetingen van de machine p de pallet vlden, zie tabel A. Al deze handelingen meten dr een vakbekwame medewerker, gespecialiseerd in hantering van machines, uitgeverd wrden. De machine p de pallet kan met behulp van een vrkheftruck f vrkhefwagen verplaatst wrden, zie afbeelding Gegevens van gewicht, zie tabel B. Bij transprt vanuit de vrkant (F), met de vrk in het middel van de pallet wrden gestken, zie afbeelding ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

15 DEMONTAGE VAN DE MACHINE VANUIT PALLET P_545092_06 afbeelding A. Afbeelding A m de machine van de pallet te kunnen demnteren, meten de bevestigingscnsles (1) aan beide zijkanten van de machine lsgemaakt wrden en de stelvetjes (2)-4x in de basispsitie vr transprt gezet wrden. Demnteer de verankeringschreven (3)-4x, maak de brgmeren ls (4)-4x en verwijder de bevestigingscnsles (1)-2x. Zet de stelvetjes (2)-4x in de basispsitie vr transprt, zdat de afstand tussen de nderkant van de dragers (5) en de nderkant van de steunvetjes (2) ca 80 mm bedraagt, c.q. zdat het met de hgte van de vrk van de vrkheftruck crrespndeert. Maak de brgmeren (4)-4x vast gelijktijdig met het vastzetten van de psitie van het stelvetje (2)-4x. P_545092_07 afbeelding B. Afbeelding B de strijkmachine kan vanuit de pallet m.b.v. een vrkheftruck pgetild wrden, ingestken van de vrkant (F) nder de twee belangrijkste dragers middenin tussen de staanders van de machine. Deze handeling met een vakbekwame medewerker uitveren. Zet de machine p de gewenste plaats in vereenstemming met de vrwaarden vr installatie. Zie hfdstuk _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 15

16 ! WAARSCHUWING BIJ TRANSPORT VAN DE STRIJKMACHINE OP DE VORK VAN EEN TRANSPORTMACHINE MOET MEN BIJZONDER VOORZICHTIG ZIJN, VANWEGE HET GROOT GEVAAR VAN HET AFGLIJDEN VAN DE STRIJKMACHINE. DE DRAGERS VAN DE STRIJKMACHINE EN DE VORK VAN EEN VORKHEFTRUCK ZIJN VAN STAAL EN GLAD EN DUS MET LAGE WRIJVINGSCOËFFICIËNT VERPLAATSING VAN DE STRIJKMACHINE OVER DE VLOER Daar het nderste frame van de machine een vast geheel vrmt, kan de machine ver de vler naast m.b.v. een vrkheftruck k m.b.v. rllers, glijstrippen f een wagentje verplaatst wrden. Buitenafmetingen van de machine blijken uit tabel 4.1. en in hfdstuk 4.1. GEWICHTEN T.B.V. TRANSPORT VERWARMING E (kg / lb) G (kg / lb) MODEL Machine (max.) 435 / / / / 1026 tabel RUIMTEBEHOEFTE VOOR INSTALLATIE VOORWAARDEN VOOR WERKING MACHINE Omgevingstemperatuur van +15 C t/m +40 C, waarbij de gemiddelde mgevingstemperatuur gedurende 24 uur +35 C niet mag verschrijden. Hgte bven de zeespiegel tt 1000m. Relatieve vchtigheid met binnen 30% t/m 70% liggen, znder cndens. De machine is niet bestemd vr plaatsen waar het direct dr een strmend water geraakt kan wrden. Bewaar en installeer deze machine niet p plaatsen, waar het aan de weersmstandigheden f een bvenmatige vchtigheid blt is gesteld. Bij druppelvrming p de machine dr invled van een pltse temperatuurverandering mag het water niet ver de wanden en schermkappen van de machine lpen, nch de vler bedekken. De fabrikant is niet aansprakelijk vr crrsie van de machine verrzaakt dr het niet nakmen van de vereiste ventilatie in het vertrek (bijv. damp, agressieve chemische elementen f reinigingsprces).! WAARSCHUWING DAMP UIT OPLOSMIDDELEN AFKOMSTIG VAN DE MACHINES VOOR CHEMISCHE REINIGING (STOMEN) VORMEN BIJ CONTACT MET HETE OPPERVLAKKEN ZUREN. DEZE ZUREN WERKEN IN ALS BIJTMIDDEL EN VEROORZAKEN CORROSIE. ZORG ERVOOR DAT DE LUCHT IN HET VERTREK WAAR DE STRIJKMACHINE GEBRUIKT WORDT, VRIJ VAN DERGELIJKE DAMPEN BLIJFT. Ingeval in een zelfde vertrek meerdere machine f ketels met aangedreven f cnventinele ventilering staan, met de ttale drsnee van de pening naar buiten minimaal de ptelsm van diameters vr elke machine zijn. Om de tcht te vermijden nit de machines met cnventineel ventileren tussen de machines met aangedreven afzuiging en de ventilatiepeningen plaatsen. 16 ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

17 GROOTTE VAN HET VERTREK! WAARSCHUWING HET NIET VOLDOEN AAN DE VEREISTE AFMETINGEN EN AFSTANDEN VAN DE MACHINE VAN DE WANDEN VAN HET VERTREK KAN EEN MOEILIJK OF ONMOGELIJK SERVICEONDERHOUD VAN DE MACHINE TOT GEVOLG HEBBEN. afbeelding P_545092_08 AFMETING A (mm / inch) B (mm / inch) C (mm / inch) MODEL Minimum 1200 / / Optimum (1) 1500 / / / / Optimum (2) / 7.87 tabel Tabel vereiste parameters van afmetingen gerelateerd aan de afbeelding Optimum (1) is de ptimale maat uit het gpunt van het nderhud en de service. Optimum (2) is de maat, die vldet p vrwaarde dat de machine bij het nderhud en de service naar vren geschven kan wrden. Dat betekent zdanig dat de afstand C bij het verschuiven van de machine grter wrdt _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 17

18 3.4. MACHINE OP DE VLOER ZETTEN! WAARSCHUWING DE MACHINE MOET OP EEN VLAK, GLAD EN STOFVRIJ ONDERGROND, WAAR DE AFLOOP NIET GROTER IS DAN 0,5%. P_545092_09 afbeelding 3.4.A. Afbeelding 3.4.A. cntrle van de ligging van de machine qua lengte- en dwarse hrizntale psitie met behulp van een waterpas. De gewenste psitie wrdt eventueel met behulp van het verstellen van stelvetjes gedaan (2)-4x, afbeelding 3.4.B. Al naargelang de brgmeren (4) lsmaken en dr het draaien met de stelvetjes in de ndige richting (aantrekken = machine p de plaats van het vetje zakt) de machine in de vrgeschreven psitie zetten, zie afbeelding 3.4.A. Trek de brgmeren aan (4) met gelijktijdig de psitie van het stelvetje (2) vast te zetten. P_545092_10 afbeelding 3.4.B. Het kan vrkmen dat na de prefstart van de machine de vrste stelvetjes pnieuw versteld meten wrden, m eventuele axiale beweging van de strijkrl te verhinderen. Zie hfdstuk ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

19 3.5. AANSLUITING OP HET SYSTEEM VAN DAMPAFZUIGING! WAARSCHUWING DE MACHINE MOET OP DE AFVOERLEIDING IN OVEREENSTEMMING MET ALLE VIGERENDE NORMEN EN VOORSCHRIFTEN AANGESLOTEN WORDEN EN MOET IN EEN GOED GEVENTILEERD VERTREK ZIJN GEPLAATST. De machines wrden in twee mgelijke uitveringen vr damafzuiging geleverd: A dampafzuiging achter: afbeelding 3.5.A. B dampafzuiging rechts: afbeelding 3.5.B. Afmetingen en verige specificaties, die met de installatie van het afzuigingsysteem te maken hebben, staan mschreven in de vrnemde afbeeldingen en in de tabel 3.5. Als de machine qua uitvering van de afverleiding niet aan uw wens vldet, kan de versie A naar versie B en/f versie B naar versie A mgebuwd wrden. Het mbuwen van de afverleidingen van de ene naar de andere versie wrdt beschreven in hfdstuk 3.9. Deze aanpassing kan alleen dr een vakbekwame servicerganisatie uitveren, erkend dr de fabrikant. VERWARMING E G MODEL D mm / inch 978 / / / / m1 Pz m2 maximaal debiet znder drukverlies m³/h tegestaan drukverlies aan (2) de uitlaatkant (Pa) (1) (3) debiet bij maximaal tegestaan drukverlies aan de uitlaatkant Pz maxm³/h P2 max maximale druk bij nuldebiet 320 T2 maximale temperatuur van dampafzuiging C / F 60 / / 185 tabel 3.5. Tabel 3.5. tabel met specificaties bij afbeeldingen 3.5.A. en 3.5.B. (1) statische druk gemeten p de plaats P. Uitlaatkanaal p de machine heeft een uitwendige diameter D150 mm / 5.9, de aan te sluiten afverbuis met een drsnee d 150 mm hebben. (2) geldt vr de versie met 50 Hz,zie hfdstuk (3) geldt vr de versie met 60 Hz,zie hfdstuk De dampafzuiging met afznderlijk van elke andere leiding lpen en met vlgens afbeelding 3.5.A. f afbeelding 3.5.B geïnstalleerd zijn, met een z krt mgelijke verlp naar de buitenkant van het gebuw. Diameter van de buizen mag niet kleiner zijn dan de uitlaat is vanuit de machine, dwz. 150 mm / 5.9. Vr installatie met p het meetpunt P de tegestane statische druk Pz binnen de in tabel 3.5. genemde waarden gemeten zijn die de tegestane weerstand (drukverlies) van het hele uitlaatsysteem betekent. Wanneer een laat drukverlies Pz van het uitlaatsysteem gewenst is, kan de strijkmachine wrden vrzien van een uitlaatklep (met een lengte van 300 mm) met meetplaats P, (cde: ) speciale uitrusting, leverbaar p verzek. Wanneer een hg drukverlies Pz van het uitlaatsysteem gewenst is, dient het systeem vrzien te wrden van een hulpventilatr t.b.v. het afzuigen. zie hfdstuk Gebruik vr de leiding gegalvaniseerde platen met glad binnenppervlak. In vertrekken waar een strijkmachine functineert dient ervr gezrgd te wrden, dat er verse lucht wrdt aangeverd in een heveelheid die tenminste 2 x z grt is als het intabel 3.5. genemde verbruik m1. Bij gasverwarmde strijkmachines met met bvendien vr de tever van schne lucht zrgen, ndig vr verbranding 2 m³/h per 1 kw _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 19

20 P_545092_11 afbeelding 3.5.A. P_545092_12 afbeelding 3.5.B. 20 ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

ende veelzijdigheid en toepassing van hoogbehoeve van comfort en gebruiksgemak geeft de

ende veelzijdigheid en toepassing van hoogbehoeve van comfort en gebruiksgemak geeft de Opmerkelijke styling, perfect rijplezier, geruststellende veiligheid, ttale veelzijdigheid en ultiem cmfrt: de nieuwe Galaxy is een nderscheidende aut. De nieuwe Frd Galaxy is een aut plus; hij biedt alle

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding. Ed. 11/2008- Réf: 1011498-03

Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding. Ed. 11/2008- Réf: 1011498-03 NL Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding Ed. 11/2008- Réf: 1011498-03 BELANGRIJK Deze installatiehandleiding maakt deel uit van het product en dient verplicht aan de installateur overhandigd

Nadere informatie

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding BALTIC Luchtgekoelde rooftopunits Watergekoelde rooftop 20-85 kw BALTIC-IOM-1305-D INHOUDSOPGAVE BALTIC Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S1116363 Opdrachtgever

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds.

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds. OM-240 712K/dut 2014 01 Processen MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving Lasstroombron AlumaPower 350 MPa Auto-Line HANDLEIDING www.millerwelds.com Van Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RA HT 5-100 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125466-05 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER- CASER WOON Algemene en Bijzndere Vrwaarden CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (Verenigde Verzekeringsmaatschappijen) Cmpañía de Segurs y Reasegurs, S.A. -CASER- Statutaire zetel: Avenida de Burgs, 109-28050 Madrid

Nadere informatie

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 AHD Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 0309 155 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Installation, User

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland Digitale Piano HPi-7. 201b Lees voordat, u dit apparaat in gebruik neemt de hoofdstukken HET APPARAAT P EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag.

Nadere informatie

1-2-3-4-5-6-7-8. Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding

1-2-3-4-5-6-7-8. Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding 1-2-3-4-5-6-7-8 F GB D NL Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding E P I Ed. 04/2007 - EDPAC015FAA - EDPAC025FAA/FAB - EDPAC035FAB/FAC - EDPAC045FAA/FAB - EDPAC075FAA/FAB - EDPAC037FAB/FAC - EDPAC057FAA/FAB

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN

VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN Vlaams Luchtvaartpleidingscentrum Nieuwprtsesteenweg 954c 8400 Ostende Tel.: 059 / 30 81 50 Fax: 059 / 30 81 53 inf@vlc.eu VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN 2013 2014 VLOC Ostende Inhudstabel 1. Vrwrd...

Nadere informatie

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie

Handleiding. Inleiding 1

Handleiding. Inleiding 1 Handleiding Inleiding 1 2 Inleiding INLEIDING 4 Systeemvereisten... 4 Beveiliging databank... 5 Tepassing... 5 Oefenpppen p de cmputer aansluiten... 6 Oefenpppen rechtstreeks p de seriële prten van de

Nadere informatie