INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN. ROLDIAMETER 320 mm. STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN. ROLDIAMETER 320 mm. STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm"

Transcriptie

1 INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN ROLDIAMETER 320 mm STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm ORIGINELE HANDLEIDING VOOR DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD VAN DE MACHINE E Datum uitgifte:

2

3 INHOUD 1. BASISINSTRUCTIES EN INFORMATIE STRIJKINSTRUCTIES BESTEMMING VAN DE MACHINE STRIJKINSTRUCTIES VERKEERD GEBRUIK VAN DE MACHINE STRIJKINSTRUCTIES ADVIEZEN VOOR GEBRUIKERS VEILIGHEIDSINSTRUCTIES WAARSCHUWINGEN VOOR BEDIENING EN EXPLOITATIE WAARSCHUWINGEN VOOR TRANSPORT EN OPSLAG SYMBOLEN OP DE MACHINE PLAATS VAN HET TYPEPLAATJE OP DE MACHINE HET TYPEPLAATJE VAN DE MACHINE VOOR VERWARMING M.B.V. GAS INSTALLATIE PARAMETERS VAN DE INGEPAKTE MACHINE - TRANSPORT PARAMETERS VAN DE UITGEPAKTE MACHINE - TRANSPORT MACHINE OP EEN PALLET - TRANSPORT DEMONTAGE VAN DE MACHINE VANUIT PALLET VERPLAATSING VAN DE STRIJKMACHINE OVER DE VLOER RUIMTEBEHOEFTE VOOR INSTALLATIE VOORWAARDEN VOOR WERKING MACHINE GROOTTE VAN HET VERTREK MACHINE OP DE VLOER ZETTEN AANSLUITING OP HET SYSTEEM VAN DAMPAFZUIGING MEERDERE STRIJKMACHINES INSTALLEREN ELEKTRISCHE AANSLUITING GASVERWARMING (ALLEEN VOOR MACHINES MET GASVERWARMING) GASAANSLUITING - INSTALLATIE AANSLUITING OP AFZUIGSYSTEEM INSTALLATIE VOOR MACHINES MET GASVERWARMING BEDRIJFSINSTRUCTIES VOOR MACHINES MET GASVERWARMING OVERGANG NAAR ANDER GASSOORT VOORBEREIDING VAN DE MACHINE VOOR DE INGEBRUIKNAME HET OMBOUWEN VAN DE STOOMAFVOERLEIDINGEN TECHNISCHE SPECIFICATIES/PARAMETERS UITWENDIGE AFMETING VAN DE MACHINE TECHNISCHE SPECIFICATIES/PARAMETERS BEDIENING HOOFDSCHAKELAAR BEDIENINGSPANEEL / TOETSENBORD - BESTURING BEDIENING VAN OPL BEDIENING VAN COIN VERSIE, CPS VERSIE MUNTTOESTEL (COIN) CENTRAAL BETAALSYSTEEM (CPS) BEDIENINGSPANEEL / TOETSENBORD - GEBRUIKERSCONFIGURATIE BEDRIJFSINSTRUCTIES _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 3

4 AANZETTEN VOEDING AANZETTEN STRIJKPARAMETERS BEPALEN STRIJKEN AANZETTEN PROCES VAN VERWARMING STRIJKEN AANVANGEN STRIJKEN STRIJKEN BEËINDIGEN VEILIGHEIDSSTRIP SLINGER PEDAALSYSTEEM STOP / START VAN DE INVOERTAFEL * OCS SYSTEEM CONTROLE VAN HET OVERVERHITTEN VAN DE RANDEN VAN DE STRIJKROL * HOE TE WERK GAAN BIJ FOUTMELDINGEN FOUTMELDING E7 FOUT VAN ONTSTEKINGSUNIT UITSLUITEND VERSIE G FOUTMELDING E9 FOUT VAN DE ONDERDRUKSCHAKELAAR UITSLUITEND VERSIE G NOODSTOP VAN DE MACHINE VASTGERAAKT STRIJKGOED LOSMAKEN STROOMONDERBREKING ONDERHOUD EN AFSTELLING VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN VOOR HET ONDERHOUD HET SCHOONMAKEN VAN DE MACHINE DE STRIJKROL KORTE MACHINESTILSTAND, DAGELIJKS ONDERHOUD VAN DE STRIJKROL GEPOLIJSTE STALEN ROL GEPOLIJSTE ROL MET HARDCHROOM LAAG HET SCHOONMAKEN VAN DE STRIJKROL DE STRIJKBANDEN HET OPSPANNEN VAN DE STRIJKBANDEN VERVANGING VAN DE STRIJKBANDEN DE INVOERBANDEN VAN DE INVOERTAFEL HET OPSPANNEN VAN DE INVOERBANDEN VAN DE INVOERTAFEL DE LINTEN VAN DE BOVENSTE AANDRUKROL DE BOVENSTE AANDRUKROL HET VERVANGEN VAN DE OPPERVLAKTELAAG VAN DE BOVENSTE AANDRUKROL DE KETTINGOVERBRENGING LAGERINGEN HET LOSMAAKSYSTEEM DE WARMTESENSOREN - BEDRIJFVOERINGS- EN VEILIGHEIDSSENSOREN ELEKTRO-INSTALLATIE - ONDERHOUD DE FREQUENTIE-OMVORMER DE MOTOR VAN DE HOOFDAANDRIJVING HOOFDVENTILATOR VOOR DE AFVOER DE ESYS BESTURINGSUNIT ALLEEN BIJ GASVERWARMING DE HOOGSPANNINGSKABEL ALLEEN BIJ GASVERWARMING DE ONTSTEKINGS- EN IONISATIE-ELEKTRODE ALLEEN GASVERWARMING DE ONDERDRUKSCHAKELAAR ALLEEN GASVERWARMING ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

5 6.20. AANDRIJVING VAN DE INVOERTAFEL DE KOPPELING * DE STROOMBESCHERMER VAN DE WASSERIJ - TESTEN OVERIGE STRIJKMACHINES HET BUITEN BEDRIJF STELLEN VAN DE MACHINE HET LOSKOPPELEN VAN DE MACHINE LIQUIDATIE VAN DE MACHINE DE MOGELIJKHEID DE MACHINE TE LATEN LIQUIDEREN DOOR EEN DESKUNDIG BEDRIJF DE MOGELIJKHEID DE MACHINE ZELF TE LIQUIDEREN _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 5

6 1. BASISINSTRUCTIES EN INFORMATIE 1.1. STRIJKINSTRUCTIES BESTEMMING VAN DE MACHINE De machine is alleen vr het strijken van vlakke strijkgederen bestemd (beddenged, tafelkleden, theedeken, handdeken, zakdeken en andere srten van vlak strijkged), gefabriceerd van linnen, katen, wl, zijde, plyacryl- en plyestervezels. In de strijkmachine met het strijkged met ptimale restvchtigheid van 50% ± 10% gestreken wrden. De strijkmachine zrgt vr de einddrging. Strijkged met hgere restvchtigheid met gecentrifugeerd f vrgedrgd wrden. Een te drg strijkged als eerst vr het strijken besprenkelen, het te drg strijkged kan anders p de strijkbanden bij de uitgang vast blijven zitten, met het ntstaan van statische elektriciteit. Het strijkged met ged uitgespeld zijn, bij het niet nakmen van deze vrwaarde verrzaakt u het vergelen van het wasged f eventueel het vast blijven zitten van wasmiddelresten en vuil p de strijkbanden en p de strijkrl. Het strijkged met gesrteerd wrden, naar srt en gekzen strijktemperatuur. In het strijkged meten alle zakken leeg zijn, vreemde vrwerpen verwijderd, m het strijkged en de machine niet te kunnen beschadigen. Wees vral vrzichtig bij het strijken van synthetische stffen en bedrukte textielstffen, daar deze textielstffen p de strijkrl vastgekekt kunnen raken. Wij adviseren geen dekbedden f dekens te strijken. Cntrleer f het strijkged gestreken mag wrden en z ja, p welke temperatuur. De fabrikant van de machine draagt geen enkele verantwrdelijkheid vr beschadigingen van weefsels verrzaakt dr een verkeerd gekzen strijkprces STRIJKINSTRUCTIES VERKEERD GEBRUIK VAN DE MACHINE! WAARSCHUWING DEZE MACHINE IS ONTWORPEN VOOR INDUSTRIEEL STRIJKEN EN DROGEN VAN VLAK STRIJKGOED, GEWASSEN IN WATER. ENIG ANDER VAN DE AANGEGEVEN INSTRUCTIES AFWIJKEND GEBRUIK WORDT ZONDER EEN VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE GOEDKEURING DOOR DE FABRIKANT ALS VERKEERD GEBRUIK BESCHOUWD. Strijk geen wasged, waarvan de samenstelling het vasthuden van het vcht verhinderd. De machine is niet bestemd vr het strijken van strijkged dat delen van metaal, plastic, glasvezel f schuimrubber bevat. De machine is niet bestemd vr het strijken van wasged, dat cmpnenten bevat, waarvan de hardheid de strijkbanden f het ppervlak van de strijkrl zu kunnen beschadigen. De machine is niet bestemd vr het strijken van wasged met knpen. Laat het strijkged nit in de machine zitten! Strijk nit z, dat permanent alleen het linker- f het rechterdeel van het strijkvlak gebruikt wrdt, wanneer het strijkged smaller is, maar wissel de plaats af. De de elektrische strm niet uit, als de temperatuur van de machine 80 C verschrijdt, behalve bij uitznderlijke gevallen. Tijdens de pwarmings- en afkelingsfase de machine nit met maximale snelheid laten draaien. De de machine niet uit, zlang de strijkrllen niet helemaal drg zijn en strijk niet bij een temperatuur lager dan 80 C, daar dit het xideren p de rl tt gevlg kan hebben. Strijk synthetische weefsels niet bij hge temperaturen STRIJKINSTRUCTIES ADVIEZEN VOOR GEBRUIKERS De in deze handleiding mschreven machines kunnen strijken: Strijkged tt een breedte van - 1,655 m (mdel 160). Strijkged tt een breedte van - 2,070 m (mdel 200). De snelheid van strijken kan ingesteld wrden, afhankelijk van het type wasged en de vchtigheidsgraad, binnen 1-6 m/min. De temperatuur van de strijkrl kan ingesteld wrden, afhankelijk van het type wasged, tt max. 180 C, zet vr het strijken van bvengenemde srten wasged p max. temperatuur van 160 C. 6 ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

7 De strijkparameters wrden p de display van het bedieningspaneel weergegeven. De machines wrden geleverd in de uitvering met bediening: OPL versie bedieningspaneel dat het mgelijk maakt alle te kiezen parameters te wijzigen, is bestemd vr geïnstrueerd persneel. COIN versie uitvering met muntbediening, met een ingebuwd betaalsysteem, waar het bedieningspaneel gedeeltelijk tegankelijk is (start, stp, verlp van tijdsduur van de betaalde cyclus), waar de strijkparameters vraf ingesteld zijn en de te kiezen parameters alleen dr bevegd persneel gewijzigd kunnen wrden. CPS versie uitvering met muntbediening, met een betaalsysteem buiten de machine, waar het bedieningspaneel gedeeltelijk tegankelijk is (start, stp, verlp van tijdsduur van de betaalde cyclus), waar de strijkparameters vraf ingesteld zijn en de te kiezen parameters alleen dr bevegd persneel gewijzigd kunnen wrden. De machines wrden in de uitvering met verwarming geleverd: E elektrische verwarming. G - gasverwarming. Een ged geschld persneel kan vr een minimale temperatuurschmmeling zrgen dr het p het bedieningspaneel wijzigen van de ingestelde temperatuur en snelheid van het strijken afhankelijk van de srt strijkged en de rechtvchtigheid ervan. Vr het behalen van een maximaal strijkresultaat van de strijkmachine is het raadzaam: Het zakken van de temperatuur te vrkmen dr de juiste manier van strijken te kiezen, algemeen de minimaal mgelijke strijksnelheid te kiezen. Begin met strijken pas na het bereiken van de ingestelde temperatuur (het start -lichtje knippert niet meer). Zrg vr een cntinu strijken, laat de afstand tussen de in te veren stukken niet grter zijn dan de lengte is van de invertafel. Laat de in bedrijf zijnde strijkmachine p werktemperatuur z krt mgelijk werkls staan. Srteer het strijkged uit vlgens de samenstelling van het weefsel f vlgens de restvchtigheid. Pas de snelheid en temperatuur aan de specifieke behefte van het type wasged aan. Zet de strijkmachine uit ( stp -lichtje knippert = mdus van afkeling) ruim vrdag het laatste strijkged gestreken met wrden, z verlaagt u het energieverbruik dr van de in de strijkrl geaccumuleerde warmte gebruik te maken en dr het afkrten van de afkelingsduur van de machine. Leg het strijkged p de invertafel steeds afwisselend links en rechts (als het strijkged breder is dan de helft van de ingangsbreedte van de machine) f stapsgewijs van links naar rechts, zdat de hele strijkrl bij het afgeven van de warmte in het strijkged gelijkmatig belast wrdt. Breng elk te strijken stuk vrzichtig in de strijkmachine, daar een strijkged dat verkeerd ingebracht is, niet meer lsgemaakt kan wrden. Om het beste strijkresultaat te behalen, adviseren wij het vlakke strijkged aan de zmkant in de machine in te brengen (handdeken, lakens, etc.). Wanneer het wasged tweemaal gestreken met wrden m het drg te krijgen, bestaat het gevaar van het vergelen; hetzelfde dreigt bij een te lage draaisnelheid. Is het strijkged na eenmaal strijken niet drg, dan kan het vlgende de rzaak van zijn: Uw wasmachine heeft een te laag vermgen bij centrifugeren; in dit geval adviseren wij een krt (5-10 min) vrdrgen in een trmmeldrger. Het strijkged is te dik. De strijksnelheid is te hg. Cntrleer f de te strijken stukken niet breder zijn dan de maximaal mgelijke inverbreedte. Strijk in dit geval het wasged niet vier keer mgevuwen; bij een te grte dikte is de gewenste strijk- /drgkwaliteit niet haalbaar. Maak z mgelijk gebruik van de hele breedte van de strijkrl. Blijft het strijkged na het strijken ng steeds vchtig, verlaag de draaisnelheid van de machine, ttdat het gewenste strijkkwaliteit bereikt is. Strijkged dat uit de machine met een vchtigheid van ca 8% kmt, wrdt vr ptimaal gestreken gezien. Als het strijkged met stijfsel is behandeld, ntstaat het gevaar van het vervuilen van de strijkrl, eventueel kan het wasged p de rl blijven plakken. De prductiviteit en kwaliteit van het strijken is afhankelijk van het wassen. Cntrleer f aan alle vrwaarden is vldaan _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 7

8 2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 2.1. WAARSCHUWINGEN VOOR BEDIENING EN EXPLOITATIE! WAARSCHUWING OM HET GEVAAR VAN BRAND, LETSEL DOOR ELEKTRISCHE STROOM, ERNSTIGE VERWONDING VAN PERSONEN OF MATERIËLE SCHADE TE MINIMALISEREN, GELIEVE DE HIERNAVOLGENDE AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN EN OP TE VOLGEN: Vrdat de machine geïnstalleerd, in gebruik genmen f nderhuden wrdt, vlledige instructies te bestuderen, dwz. deze Originele handleiding vr installatie, nderhud en bediening van de machine. Catalgus van nderdelen maakt een deel uit van de instructies vr de machine, echter deze wrdt niet standaard met de machine meegeleverd. Vraag de Catalgus van nderdelen bij uw leverancier / fabrikant p. Vlg de in de handleidingen pgenmen instructies p en bewaar deze p een geschikte plaats bij de machine, vr later gebruik. Ingeval enige prblemen, die u niet zelf p kunt lssen, altijd met uw leverancier, servicemedewerker f fabrikant cntact pnemen. Vlg de veiligheidsinstructies in de handleiding, waarschuwingen en instructies p de plaatjes p de machine zelf altijd ged p. Vlg alle geldende en belangrijkste veiligheidsmaatregelen en wetten p. Deze machine mag niet dr kinderen wrden bediend. Vrdat de machine in gebruik wrdt genmen, altijd als eerst cntrleren f in de (buurt van) de machine geen persnen (kinderen) f dieren aanwezig zijn. Tijdens het strijken geen lsse kleding, strpdassen, hangers en armbandjes dragen, geen ls lang haar. Gebruik de machine niet met stukke, ntbrekende delen f gepende schermkappen, de machine mag niet wrden aangezet vrdat alle schermkappen p de plaats zijn. Breng in de machine geen stffen die brandbare f explsieve middelen bevatten. Bewaar in de buurt van de machine geen brandbare stffen. Hud de buitenkant van de machine schn en vrij van brandbare materialen. De machine prduceert stm, die p een effectieve wijze uit het vertrek weggezgen meten wrden. Geen brandbare stffen in de buurt van de machine pslaan f verspreiden. Gebruik de bedieningselementen van de machine niet ndels. Machineversie OPL (geen muntbediening) is slechts vr bediening dr geschld persneel bestemd. Gebruik bij het hanteren van het zjuist gestreken en ng heet ged de beschermende handschenen. De hge temperatuur van de strijkrl kan ernstige brandwnden verrzaken. Raak de hete delen van de machine niet aan. De machine met via een vaste tever p het elektrisch net aangeslten zijn. De machine met p de strmbrn, aarding, ventilatie en eventueel de gasleiding vlgens de Handleiding vr installatie aangeslten zijn, in vereenstemming met lcale nrmen, en de aansluiting met dr gekwalificeerde persnen met daarvr bedelde geldende bevegdheid uitgeverd zijn. Vr de aansluiting p de lcale elektrische leiding (TT / TN / IT,...) meten de vigerende vrschriften nageleefd wrden. De machine is van een frequentiewisselaar vrzien. Wijzig geen ingestelde parameters van de wisselaar. Het niet pvlgen van deze instructie kan een ernstig letsel, brand, schade aan de machine, etc. tt gevlg hebben. Cntrleer regelmatig de staat van de aarding, werking van de afzuiging van de machine en de veiligheidsstrippen. Als de veiligheidsstrip die vr de bescherming van vingers zrg, beschadigd raakt, stp met het gebruik van de machine! Elke wijziging in de installatie van de machine in vergelijking met deze handleiding met dr de fabrikant gedgekeurd wrden. In het tegenvergestelde geval wijst de fabrikant/leverancier elke aansprakelijkheid vr eventuele letsels van het persneel f vr materiële schade van de hand. Ingrepen in de machinewerking zijn ntelaatbaar en de fabrikant wijst in dergelijke gevallen elke aansprakelijkheid van de hand. 8 ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

9 ! WAARSCHUWING BIJ ELKE INGREEP IN DE MACHINE ALTIJD ALS EERST DE MACHINE VAN HET ELEKTRISCHE NETLEIDING AFSLUITEN EN VAN ALLE ANDERE EVENTUELE ENERGIEBRONNEN. DE SCHAKELAAR UITZETTEN. DE STRIJKROL MOET AFGEKOELD ZIJN. OOK ALS DE HOOFDSCHAKELAAR UITGEZET IS, BLIJVEN DE TOEVOERKLEMMEN VAN DE HOOFDSCHAKELAAR VAN DE MACHINE ONDER SPANNING ZITTEN! VOOR VERSIE MET GASVERWARMING Zdra u ntdekt dat ergens in de machine gas lekt, de hfdaansluiting van gastever afsluiten, ventileren, geen elektrische schakelaar gebruiken en geen elektrische testellen aanzetten, niet rken, geen pen vuur hanteren en de service bellen. De afzuiging van een gasverwarmde strijkmachine mag nder geen beding p afzuiging van een machine vr stmreiniging f persmachine vr stmreiniging aangeslten zijn. Alle cmpnenten van gasverwarming en in de fabriek ingestelde apparaten niet buiten werking zetten en de instelling niet veranderen. Parameters betreffende de instelling, het gastype, de tegelaten gasdruk en de categrie van het gastestel staan vermeld p het typeplaatje van de machine. Eventuele verstelling naar een ander type f werkdruk van het gas mag alleen met de gedkeuring van de fabrikant plaatsvinden en alleen dr een erkende servicemedewerker. Het vertrek met vlden aan de minimale dr de fabrikant geadviseerde eisen vr wat de ventilatie betreft. Alle eventuele cmpnenten van gasverwarming zijn nderhavig aan een speciale gedkeuring. In geval van beschadiging kunnen deze alleen dr riginele dr de fabrikant geleverde nderdelen wrden vervangen. VOOR ALLE VERSIES Installatie en reparaties kunnen alleen dr een vakbekwame servicerganisatie uitgeverd wrden, met de daarvr bedelde erkenning dr de fabrikant. In geval van het niet pvlgen van de in deze handleiding genemde instructies kan de garantie pgeheven wrden. Als vervangdelen vr dit type machine meten riginele f gelijkwaardige delen wrden gebruikt. Nadat de reparatie vltid is, alle panelen p de plaats terugzetten en p de rsprnkelijke wijze bevestigen. Deze maatregel is bedeld als bescherming tegen elektrische shcks, letsels, brand en/f materiële schade. Instructies en waarschuwingen, zals mschreven in deze handleiding, mvatten niet alle mgelijke vrwaarden en situaties, die bij het installeren van de machine kunnen vrkmen. Deze zijn algemeen bedeld. De vrzichtigheid en zrgvuldigheid zijn factren die niet kunnen wrden geregeld dr het ntwerp van de machine. Deze factren meten een vrwaarde zijn vr de bekwaamheid van mensen die de machine installeren, expliteren f nderhuden. Opmerkingen: Equivalent geluidsniveau p de plaats van bediening is minder dan 70 db (A). Deze machine heeft uitsluitend asbestvrije nderdelen _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 9

10 2.2. WAARSCHUWINGEN VOOR TRANSPORT EN OPSLAG! WAARSCHUWING BIJ TRANSPORT EN OPSLAG AAN DE OP DE MACHINE UITSTEKENDE COMPONENTEN (BESTURINGSELEMENTEN, DRUKKNOPEN, SCHAKELAARS, SLINGER, FITTINGEN VOOR STROOMAANSLUITING, ETC.) NIET TREKKEN, NIET EROP DRUKKEN. CONTROLEER OF DEZE COMPONENTEN OP EEN DERGELIJKE WIJZE BESCHERMD ZIJN DAT DIE TIJDENS DE HANTERING EN INSTALLATIE VAN DE MACHINE NIET BESCHADIGD KUNNEN RAKEN. Wanneer het transprt dr de afnemer geregeld wrdt, meten de instructies van de fabrikant vr het transprt, hantering en pslag van prducten wrden pgevlgd. In dit geval is de fabrikant niet aansprakelijk vr eventuele schade aan de machine tijdens het transprt. De mgevingstemperatuur vr verver en pslag mag niet lager zijn dan -25 C en hger dan +55 C. De relatieve vchtigheid van de mgeving vr verver en pslag mag 50% niet verschrijden. Bij het vrijstaand pslaan van het prduct met die tegen mechanische schade beschermd zijn en tegen weersmstandigheden. Indien mgelijk, laat de machine in de transprtverpakking f tenminste p het huten ververpallet staan, tt het mment dat de eindplaatsing van de machine p een fundering in de wasserij gedaan kan wrden. He men met de machine met mgaan staat mschreven in hfdstuk 3. INSTALLATIE SYMBOLEN OP DE MACHINE Hfdschakelaar (vr OPL versie p de vrzijde van de linker staander) werkt tevens als veiligheidsschakelaar. In gevaar in de psitie ff draaien. Let p, gevaar van elektrische spanning, elektrische inrichting. Hete ppervlakken. Nadat de machine is pgewarmd, de zdanig aangeduide plaatsen niet meer aanraken. Gevaar van cntact met bewegende delen van de machine. Let p uw handen bij hantering van het strijdged, niet in de zdanig aangeduide ruimte insteken. Instructieplaatje vr het inbrengen van het strijkged. Infrmatie ver verkeerd en ged leggen van het strijkged p de invertafel van de strijkmachine. Als u permanent smalle stukken strijkt, smaller dan de inverbreedte van de machine, adviseren wij m ngeveer elke vijf minuten niet in het midden van de rl strijken, maar herhaaldelijk, minstens twee maal, afwisselend alleen rechts en links strijken. De ververhitte randen van de strijkrl wrden zdanig dr het strijkged afgekeld. 10 ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

11 2.4. PLAATS VAN HET TYPEPLAATJE OP DE MACHINE P_545092_01 afbeelding 2.4. Het typeplaatje van de machine, (afb.2.4., ps.1) (vr gasversie, inclusief gegevens en instelling van en het type gas) is te vinden aan de achterkant van de linker staander. De afbeelding geeft COIN versie f CPS versie aan, met de hfdschakelaar p het achterpaneel. Bij OPL versie bevindt de hfdschakelaar zich p de linker staander vraan _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 11

12 HET TYPEPLAATJE VAN DE MACHINE VOOR VERWARMING M.B.V. GAS afbeelding POSITIE OMSCHRIJVING POSITIE OMSCHRIJVING A Mdel P Druk (mbar) B Lg + adres van de prducent Q Prductiejaar C Gedkeuring R Gasverbruik (m³/uur f kg/uur) D Serienummer S Mtrvermgen (kw) E Fases T Ttaal (kw) F Spanning (V) U Land in de taal van de klant G Frequentie (Hz) V Categrie" in de taal van de klant H Zekering (A) W Gas in de taal van de klant I Warmtevermgen (kw) X Druk in de taal van de klant J Land Y Warmtevermgen K Ttaal in de taal van de klant Z Gasverbruik L Nummer van de ntwerptekening 1 Type in de taal van de klant M Categrie 2 IP dekkingsgraad N Gas 3 Cde van de gasset O Mdel 4 Identificatienummer van het prduct tabel ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

13 3. INSTALLATIE 3.1. PARAMETERS VAN DE INGEPAKTE MACHINE - TRANSPORT P_545092_02 afbeelding 3.1. AFMETING A (mm / inch) B (mm / inch) C (mm / inch) MODEL Machine + pallet met kartn (max.) 2190 / / / / tabel 3.1.A. GEWICHTEN T.B.V. TRANSPORT VERWARMING E (kg / lb) G (kg / lb) MODEL Machine + pallet met kartn (max.) 485 / / / / 1191 tabel 3.1.B. Gehele eisen vr wat de ruimte betreft vr installatie van de systemen kunnen meestal alleen met behulp van een prject wrden vastgesteld, dat p een gedetailleerde plattegrnd van het bject is gebaseerd. Alle drgangen en tussenruimten waardr de machine tijdens installatie getransprteerd met wrden, meten vldende grt zijn, dus aan de afmetingen van de ingepakte machine vlden, zie tabel 3.1.A. Al deze handelingen meten dr een vakbekwame medewerker, gespecialiseerd in hantering van machines, uitgeverd wrden. De ingepakte machine kan met behulp van een vrkheftruck f vrkhefwagen verplaatst wrden, zie afbeelding 3.1. Gegevens van gewicht, zie tabel 3.1.B. Bij transprt vanuit de vrkant (F), met de vrk in het middel van de pallet wrden gestken, zie afbeelding 3.1. Eventueel kan de machine wrden verpakt in een afgeslten huten bekisting met warmte-islatie _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 13

14 3.2. PARAMETERS VAN DE UITGEPAKTE MACHINE - TRANSPORT MACHINE OP EEN PALLET - TRANSPORT afbeelding P_545092_04 AFMETING A (mm / inch) B (mm / inch) C (mm / inch) MODEL Machine + pallet 2185 / / / / tabel A. GEWICHTEN T.B.V. TRANSPORT VERWARMING E (kg / lb) G (kg / lb) MODEL Machine + pallet (max.) 470 / / / / 1125 tabel B. Gehele eisen vr wat de ruimte betreft vr installatie van de systemen kunnen meestal alleen met behulp van een prject wrden vastgesteld, dat p een gedetailleerde plattegrnd van het bject is gebaseerd. Alle drgangen en tussenruimten waardr de machine tijdens installatie getransprteerd met wrden, meten vldende grt zijn, dus aan de afmetingen van de machine p de pallet vlden, zie tabel A. Al deze handelingen meten dr een vakbekwame medewerker, gespecialiseerd in hantering van machines, uitgeverd wrden. De machine p de pallet kan met behulp van een vrkheftruck f vrkhefwagen verplaatst wrden, zie afbeelding Gegevens van gewicht, zie tabel B. Bij transprt vanuit de vrkant (F), met de vrk in het middel van de pallet wrden gestken, zie afbeelding ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

15 DEMONTAGE VAN DE MACHINE VANUIT PALLET P_545092_06 afbeelding A. Afbeelding A m de machine van de pallet te kunnen demnteren, meten de bevestigingscnsles (1) aan beide zijkanten van de machine lsgemaakt wrden en de stelvetjes (2)-4x in de basispsitie vr transprt gezet wrden. Demnteer de verankeringschreven (3)-4x, maak de brgmeren ls (4)-4x en verwijder de bevestigingscnsles (1)-2x. Zet de stelvetjes (2)-4x in de basispsitie vr transprt, zdat de afstand tussen de nderkant van de dragers (5) en de nderkant van de steunvetjes (2) ca 80 mm bedraagt, c.q. zdat het met de hgte van de vrk van de vrkheftruck crrespndeert. Maak de brgmeren (4)-4x vast gelijktijdig met het vastzetten van de psitie van het stelvetje (2)-4x. P_545092_07 afbeelding B. Afbeelding B de strijkmachine kan vanuit de pallet m.b.v. een vrkheftruck pgetild wrden, ingestken van de vrkant (F) nder de twee belangrijkste dragers middenin tussen de staanders van de machine. Deze handeling met een vakbekwame medewerker uitveren. Zet de machine p de gewenste plaats in vereenstemming met de vrwaarden vr installatie. Zie hfdstuk _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 15

16 ! WAARSCHUWING BIJ TRANSPORT VAN DE STRIJKMACHINE OP DE VORK VAN EEN TRANSPORTMACHINE MOET MEN BIJZONDER VOORZICHTIG ZIJN, VANWEGE HET GROOT GEVAAR VAN HET AFGLIJDEN VAN DE STRIJKMACHINE. DE DRAGERS VAN DE STRIJKMACHINE EN DE VORK VAN EEN VORKHEFTRUCK ZIJN VAN STAAL EN GLAD EN DUS MET LAGE WRIJVINGSCOËFFICIËNT VERPLAATSING VAN DE STRIJKMACHINE OVER DE VLOER Daar het nderste frame van de machine een vast geheel vrmt, kan de machine ver de vler naast m.b.v. een vrkheftruck k m.b.v. rllers, glijstrippen f een wagentje verplaatst wrden. Buitenafmetingen van de machine blijken uit tabel 4.1. en in hfdstuk 4.1. GEWICHTEN T.B.V. TRANSPORT VERWARMING E (kg / lb) G (kg / lb) MODEL Machine (max.) 435 / / / / 1026 tabel RUIMTEBEHOEFTE VOOR INSTALLATIE VOORWAARDEN VOOR WERKING MACHINE Omgevingstemperatuur van +15 C t/m +40 C, waarbij de gemiddelde mgevingstemperatuur gedurende 24 uur +35 C niet mag verschrijden. Hgte bven de zeespiegel tt 1000m. Relatieve vchtigheid met binnen 30% t/m 70% liggen, znder cndens. De machine is niet bestemd vr plaatsen waar het direct dr een strmend water geraakt kan wrden. Bewaar en installeer deze machine niet p plaatsen, waar het aan de weersmstandigheden f een bvenmatige vchtigheid blt is gesteld. Bij druppelvrming p de machine dr invled van een pltse temperatuurverandering mag het water niet ver de wanden en schermkappen van de machine lpen, nch de vler bedekken. De fabrikant is niet aansprakelijk vr crrsie van de machine verrzaakt dr het niet nakmen van de vereiste ventilatie in het vertrek (bijv. damp, agressieve chemische elementen f reinigingsprces).! WAARSCHUWING DAMP UIT OPLOSMIDDELEN AFKOMSTIG VAN DE MACHINES VOOR CHEMISCHE REINIGING (STOMEN) VORMEN BIJ CONTACT MET HETE OPPERVLAKKEN ZUREN. DEZE ZUREN WERKEN IN ALS BIJTMIDDEL EN VEROORZAKEN CORROSIE. ZORG ERVOOR DAT DE LUCHT IN HET VERTREK WAAR DE STRIJKMACHINE GEBRUIKT WORDT, VRIJ VAN DERGELIJKE DAMPEN BLIJFT. Ingeval in een zelfde vertrek meerdere machine f ketels met aangedreven f cnventinele ventilering staan, met de ttale drsnee van de pening naar buiten minimaal de ptelsm van diameters vr elke machine zijn. Om de tcht te vermijden nit de machines met cnventineel ventileren tussen de machines met aangedreven afzuiging en de ventilatiepeningen plaatsen. 16 ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

17 GROOTTE VAN HET VERTREK! WAARSCHUWING HET NIET VOLDOEN AAN DE VEREISTE AFMETINGEN EN AFSTANDEN VAN DE MACHINE VAN DE WANDEN VAN HET VERTREK KAN EEN MOEILIJK OF ONMOGELIJK SERVICEONDERHOUD VAN DE MACHINE TOT GEVOLG HEBBEN. afbeelding P_545092_08 AFMETING A (mm / inch) B (mm / inch) C (mm / inch) MODEL Minimum 1200 / / Optimum (1) 1500 / / / / Optimum (2) / 7.87 tabel Tabel vereiste parameters van afmetingen gerelateerd aan de afbeelding Optimum (1) is de ptimale maat uit het gpunt van het nderhud en de service. Optimum (2) is de maat, die vldet p vrwaarde dat de machine bij het nderhud en de service naar vren geschven kan wrden. Dat betekent zdanig dat de afstand C bij het verschuiven van de machine grter wrdt _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 17

18 3.4. MACHINE OP DE VLOER ZETTEN! WAARSCHUWING DE MACHINE MOET OP EEN VLAK, GLAD EN STOFVRIJ ONDERGROND, WAAR DE AFLOOP NIET GROTER IS DAN 0,5%. P_545092_09 afbeelding 3.4.A. Afbeelding 3.4.A. cntrle van de ligging van de machine qua lengte- en dwarse hrizntale psitie met behulp van een waterpas. De gewenste psitie wrdt eventueel met behulp van het verstellen van stelvetjes gedaan (2)-4x, afbeelding 3.4.B. Al naargelang de brgmeren (4) lsmaken en dr het draaien met de stelvetjes in de ndige richting (aantrekken = machine p de plaats van het vetje zakt) de machine in de vrgeschreven psitie zetten, zie afbeelding 3.4.A. Trek de brgmeren aan (4) met gelijktijdig de psitie van het stelvetje (2) vast te zetten. P_545092_10 afbeelding 3.4.B. Het kan vrkmen dat na de prefstart van de machine de vrste stelvetjes pnieuw versteld meten wrden, m eventuele axiale beweging van de strijkrl te verhinderen. Zie hfdstuk ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

19 3.5. AANSLUITING OP HET SYSTEEM VAN DAMPAFZUIGING! WAARSCHUWING DE MACHINE MOET OP DE AFVOERLEIDING IN OVEREENSTEMMING MET ALLE VIGERENDE NORMEN EN VOORSCHRIFTEN AANGESLOTEN WORDEN EN MOET IN EEN GOED GEVENTILEERD VERTREK ZIJN GEPLAATST. De machines wrden in twee mgelijke uitveringen vr damafzuiging geleverd: A dampafzuiging achter: afbeelding 3.5.A. B dampafzuiging rechts: afbeelding 3.5.B. Afmetingen en verige specificaties, die met de installatie van het afzuigingsysteem te maken hebben, staan mschreven in de vrnemde afbeeldingen en in de tabel 3.5. Als de machine qua uitvering van de afverleiding niet aan uw wens vldet, kan de versie A naar versie B en/f versie B naar versie A mgebuwd wrden. Het mbuwen van de afverleidingen van de ene naar de andere versie wrdt beschreven in hfdstuk 3.9. Deze aanpassing kan alleen dr een vakbekwame servicerganisatie uitveren, erkend dr de fabrikant. VERWARMING E G MODEL D mm / inch 978 / / / / m1 Pz m2 maximaal debiet znder drukverlies m³/h tegestaan drukverlies aan (2) de uitlaatkant (Pa) (1) (3) debiet bij maximaal tegestaan drukverlies aan de uitlaatkant Pz maxm³/h P2 max maximale druk bij nuldebiet 320 T2 maximale temperatuur van dampafzuiging C / F 60 / / 185 tabel 3.5. Tabel 3.5. tabel met specificaties bij afbeeldingen 3.5.A. en 3.5.B. (1) statische druk gemeten p de plaats P. Uitlaatkanaal p de machine heeft een uitwendige diameter D150 mm / 5.9, de aan te sluiten afverbuis met een drsnee d 150 mm hebben. (2) geldt vr de versie met 50 Hz,zie hfdstuk (3) geldt vr de versie met 60 Hz,zie hfdstuk De dampafzuiging met afznderlijk van elke andere leiding lpen en met vlgens afbeelding 3.5.A. f afbeelding 3.5.B geïnstalleerd zijn, met een z krt mgelijke verlp naar de buitenkant van het gebuw. Diameter van de buizen mag niet kleiner zijn dan de uitlaat is vanuit de machine, dwz. 150 mm / 5.9. Vr installatie met p het meetpunt P de tegestane statische druk Pz binnen de in tabel 3.5. genemde waarden gemeten zijn die de tegestane weerstand (drukverlies) van het hele uitlaatsysteem betekent. Wanneer een laat drukverlies Pz van het uitlaatsysteem gewenst is, kan de strijkmachine wrden vrzien van een uitlaatklep (met een lengte van 300 mm) met meetplaats P, (cde: ) speciale uitrusting, leverbaar p verzek. Wanneer een hg drukverlies Pz van het uitlaatsysteem gewenst is, dient het systeem vrzien te wrden van een hulpventilatr t.b.v. het afzuigen. zie hfdstuk Gebruik vr de leiding gegalvaniseerde platen met glad binnenppervlak. In vertrekken waar een strijkmachine functineert dient ervr gezrgd te wrden, dat er verse lucht wrdt aangeverd in een heveelheid die tenminste 2 x z grt is als het intabel 3.5. genemde verbruik m1. Bij gasverwarmde strijkmachines met met bvendien vr de tever van schne lucht zrgen, ndig vr verbranding 2 m³/h per 1 kw _E_Datum_uitgave_ dc ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE 19

20 P_545092_11 afbeelding 3.5.A. P_545092_12 afbeelding 3.5.B. 20 ORIGINELE HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN BEDIENING VAN DE MACHINE _E_Datum_uitgave_ dc

(1) (2) 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Smart Panel 5.1 KNX Art. nr. : SP 5.1 KNX. Bedieningshandleiding

(1) (2) 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Smart Panel 5.1 KNX Art. nr. : SP 5.1 KNX. Bedieningshandleiding Smart Panel 5.1 KNX Art. nr. : SP 5.1 KNX Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbuw en mntage van elektrische apparaten mag alleen dr een elektrmnteur wrden uitgeverd. Ernstig letsel, brand

Nadere informatie

Elektrische warmhoudplaat

Elektrische warmhoudplaat Elektrische warmhudplaat 114.360 114.361 114.362 V1/1209 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symblverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75

Nadere informatie

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm).

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). Instructie vr het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). 1. Algemene veiligheidsvrschriften Er mgen enkel klemmen van FINGO gebruikt wrden, vr het leggen van FINGO-welfsels.

Nadere informatie

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten Diepvries vr sterke drank en diepgevrren prducten 700.075H V1/1209 NL/B 1. Algemeen 86 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 86 1.2 Symblverklaring 86 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 87 1.4 Auteursrecht

Nadere informatie

Telescopische afzuigkap TEL06

Telescopische afzuigkap TEL06 Telescopische afzuigkap TEL06 2 Gelieve de volgende informatie van het typeplaatje voor een later gebruik te noteren, alsook de aankoopdatum, zoals op de rekening / factuur staat vermeld: Model... Serienummer...

Nadere informatie

Carburateurs reinigen

Carburateurs reinigen Carburateurs reinigen Interval: 10000 km He werkt het? De V50 Nat is een verbrandingsmtr p basis van een mengsel van benzine en lucht. De functie van de carburateur is de lucht en de benzine in de juiste

Nadere informatie

Comfortlock BAS-425. Beschrijving. Bedrijfscondities. Afstandsbediening. Werking van de Comfort Lock

Comfortlock BAS-425. Beschrijving. Bedrijfscondities. Afstandsbediening. Werking van de Comfort Lock Cmfrtlck BAS-425 Beschrijving De BAS-425 Cmfrt Lck is een radigrafisch afstandsbedieningssysteem vr centrale prtiervergrendeling en cmfrtschakeling. De BAS-425 kan aangeslten wrden p de riginele centrale

Nadere informatie

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen Technische en buwkundige vrschriften vr meterlkalen Referentie: SIB10 CCLB 110 Datum:22/10/2010 Pagina 1/9 Inhudstafel 1 INLEIDING... 3 2 AFKORTINGEN... 3 3 TOEGANKELIJKHEID INSTALLATIES... 3 4 LOKAAL...

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO)

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) Wettelijke grndslag De maatregelen beschrijven p welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbwet. - Fysieke belasting

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Algemeen Reglement vr de arbeidsbescherming Titel II - Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezndheid van de arbeiders Hfdstuk I: Bepalingen betreffende de veiligheid

Nadere informatie

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753 Arb Rapprt Darren Arendse M2a1 66753 Inhudspgave Inleiding blz 3 Hfdstuk 1 Arb- wet blz 4 Hfdstuk 2 Nrmen en Richtlijnen vr beeldschermwerkplekken blz 5 Hfdstuk 3 Verbeterpunten werkplaats blz 6 Hfdstuk

Nadere informatie

Kabelboomreparatie kofferdeksel BMW Z3 Coupé links. Beide opties Stap 2, kabelboom doorknippen aan auto zijde

Kabelboomreparatie kofferdeksel BMW Z3 Coupé links. Beide opties Stap 2, kabelboom doorknippen aan auto zijde z3frum.nl HOWTO Kabelbmreparatie kfferdeksel BMW Z3 Cupé links Deze HOWTO is gebaseerd p infrmatie van Brandrver. Hij levert p maat gemaakte en cmplete kabelsets. Neem via het frum cntact met hem p vr

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

DE "MANUELE VENTILATIE" OPTIMAAL ORGANISEREN

DE MANUELE VENTILATIE OPTIMAAL ORGANISEREN - - DE "MANUELE VENTILATIE" OPTIMAAL ORGANISEREN Wanneer en he lang meten kamers verlucht wrden wanneer er geen installatie vr hygiënische ventilatie aanwezig is? PRINCIPES CONTEXT De luchtkwaliteit hangt

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Adviezen voor de bouw. Voor plaatstalen binnendeurkozijnen

Adviezen voor de bouw. Voor plaatstalen binnendeurkozijnen Adviezen vr de buw Vr plaatstalen binnendeurkzijnen Versie december 2014 Inhudspgave 1. Mntage-methden kzijnen.. 3 1.1. Mnteren van een kzijn tussen betnwanden.... 3 1.2. Mnteren van een kzijn in gipswanden

Nadere informatie

SENSOTISS AP 301 INTERFACE

SENSOTISS AP 301 INTERFACE SENSOTISS AP 301 INTERFACE HANDLEIDING Inhudspgave 1. Inleiding 2. Algemeen a. Algemene specificaties b. Omgevingsspecificaties c. Versie infrmatie 3. Aansluitgegevens a. Cntact aansluiting b. Cnnectie

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassingsgebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grndslag...

Nadere informatie

Handleiding. Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d emploi

Handleiding. Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d emploi Handleiding Gebrauchsanweisung Instructins fr use Mde d empli Fig. A Fig. B Fig. C Fig. D Fig. E 2 Gebruiksaanwijzing Gefeliciteerd met uw aankp van een Azr E-bike! Het Azr E-bike systeem is een elektrische

Nadere informatie

CURSUS. Basis Elektriciteit

CURSUS. Basis Elektriciteit CURSUS Centrum Vlwassen Onderwijs VTI BRUGGE F. Rubben 1 Wat wrdt van de cursist verwacht? Attitude: In staat zijn binnen de vrgeschreven tijd een taak nauwkeurig te vltien. In staat zijn m zich aan te

Nadere informatie

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Wettelijke grndslag - Vrlichting en nderricht Arbwet Artikel 8 - Persnlijke Beschermingsmiddelen Arbbesluit - Fysische factren Arbbesluit - Fysieke

Nadere informatie

De centrale BAS-325. Beschrijving van de centrale.

De centrale BAS-325. Beschrijving van de centrale. De centrale BAS-325 Beschrijving van de centrale. SCM/TNO gedgekeurd elektrnisch startblkkeringssysteem met tetsenbrd. Indicatie LED geïntegreerd in tetsenbrd. Blkkeercircuit 1 vr het nderbreken van de

Nadere informatie

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers Advies keuring gezichtsvermgen vr verkeersdeelnemers Wettelijke eisen Bij wet wrden eisen aan het gezichtvermgen van rijbewijshuders gesteld. Het cmplete verzicht van deze eisen treft u in bijlage 1. Grfweg

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar Fabels in islatieland Wat waar is f niet waar Fabels verleven de tijden. Sms is dat ged. Maar het kan k verkeerd uitpakken. Eind jaren '70 bracht Sven (Stichting vrlichting energiebesparing nederland)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

Aard laatste wijziging: gebreken, hoogspanning zie 4.1 en 4.2

Aard laatste wijziging: gebreken, hoogspanning zie 4.1 en 4.2 Datum laatste wijziging: 15 ktber 2015 Aard laatste wijziging: gebreken, hgspanning zie 4.1 en 4.2 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij het gebruik van

Nadere informatie

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN - - EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN PRINCIPES BENADERING Een efficiënt en vrdelig systeem kiezen m warmte uit te stralen Naast de prductiewijze, een kwaliteitsvlle verdeling en een efficiënte regeling,

Nadere informatie

610.836 V1/0909 V2/1111

610.836 V1/0909 V2/1111 610.836 V1/0909 V2/1111 NL/B 1. Algemeen 110 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 110 1.2 Symblverklaring 110 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 111 1.4 Auteursrecht 111 1.5 Verklaring van cnfrmiteit

Nadere informatie

SENSOTISS AP 301 MODULE

SENSOTISS AP 301 MODULE SENSOTISS AP 301 MODULE MATRAS HANDLEIDING Inhudspgave 1. Inleiding 2. Algemeen a. Algemene specificaties b. Omgevingsspecificaties c. Versie infrmatie 3. Aansluitgegevens a. Cntact aansluiting b. Cnnectie

Nadere informatie

De drumeenheid reinigen Brother HL laserprinter. Verwante modellen HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW

De drumeenheid reinigen Brother HL laserprinter. Verwante modellen HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW De drumeenheid reinigen Brther HL laserprinter. Verwante mdellen HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW Vlg de nderstaande prcedure vr het reinigen van de drumeenheid. Gebruik GEEN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij het gebruik van gevaarlijke stffen... 2 4.2 (Tijdelijke) Opslag van gevaarlijke stffen... 6 4.2.1 Definitie van pslag/pslagplaats...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Koffiezetmachine. Regina 40. Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0209

Koffiezetmachine. Regina 40. Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0209 Kffiezetmachine Regina 40 A190.142 Regina 90 A190.192 V5/0209 NL/B 1. Algemeen 81 1.1 Infrmatie ver gebruiksaanwijzing 81 1.2 Symblverklaring 81 1.3 Aansprakelijkheid en Vrijwaring 81-82 1.4 Auteursrecht

Nadere informatie

Koffiezetmachine met ronde filter

Koffiezetmachine met ronde filter Kffiezetmachine met rnde filter PRO 40T PRO 60T PRO 100T A190.141 A190.161 A190.191 V7/0209-1 - NL/B 1. Algemeen 78 1.1 Infrmatie ver gebruiksaanwijzing 78 1.2 Symblverklaring 78 1.3 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken BBB BikeBard app BBB BikeBard: Z hrt een fiets applicatie te werken Na het intrduceren van Bluetth sensren en een vernieuwende smartphnehuder vrig jaar, knden we eigenlijk niet anders dan k een fietsapplicatie

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

-Samenvatting Natuurkunde- -Elektrotechniek Hoofdstuk 3-

-Samenvatting Natuurkunde- -Elektrotechniek Hoofdstuk 3- 1 Lading en Spanning 2 Elektrische strm 3 Weerstand Inhudspgave 4 Weerstand in parallel- en serieschakeling 5 Vermgen 6 Srtelijke weerstand Frmule verzicht 1 Lading en Spanning Lading Een vrwerp kan geladen

Nadere informatie

5-IN-1-PROFIEL. Ordercode Foto Afmetingen Hoeveelheid per verpakking

5-IN-1-PROFIEL. Ordercode Foto Afmetingen Hoeveelheid per verpakking Ordercde Ft Afmetingen Heveelheid per verpakking PGWINCP(-)MD215 2150 x 16 x 54 mm 1 (mes + rail inbegrepen) Prductbeschrijving Het prfiel met Inciz -technlgie is een eenvudige plssing m uw Perg -vler

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

HANDLEIDING ROBO ROBO

HANDLEIDING ROBO ROBO HANDLEIDING ROBO ROBO 1 Op vrhand 1.1 Materiaal klaarzetten 1 RbRb buwds per 2 kinderen Platen met parcurs vr RbRb Aut en dansvler vr RbRb Dancebt 1.2 Cmputers klaarmaken 1 cmputer per 2 kinderen met hierp

Nadere informatie

Beheerplan voor bouwhistorische objecten

Beheerplan voor bouwhistorische objecten Beheerplan vr buwhistrische bjecten 2.7.1 Inleiding Met een beschermd stadsgezicht, ngeveer 1500 mnumenten en een uniek laatmiddeleeuws bdemarchief heeft Drdrecht een mvangrijke bven- en ndergrndse cultuurhistrische

Nadere informatie

1.2. Breng een ballon (na wrijven over een wollen sok, haren of trui) dicht tegen een leeg drankblikje. Wat gebeurt er?

1.2. Breng een ballon (na wrijven over een wollen sok, haren of trui) dicht tegen een leeg drankblikje. Wat gebeurt er? 2 INLEIDING Wat is elektriciteit? Net als vuur is Elektriciteit is een natuurkundig verschijnsel. De mens heeft het alleen leren pwekken, beheersen en gebruiken.we kunnen elektriciteit niet zien maar wel

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

HET VERDEELNETWERK VOOR DE VERWARMING OPTIMALISEREN

HET VERDEELNETWERK VOOR DE VERWARMING OPTIMALISEREN - - HET VERDEELNETWERK VOOR DE VERWARMING OPTIMALISEREN Het algemeen rendement van de verwarmingsinstallatie verbeteren dr te zrgen vr een efficiënte verdeling van de energie PRINCIPES BENADERING Naast

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering Nrmalisatie van gevelelementen Actualiteit en vruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenznwering Achtergrnd nieuwe nrmering kinderveiligheid met binnenznwering Ongevallen gerapprteerd met

Nadere informatie

Draadloze handzender mini

Draadloze handzender mini Best. nr. : 0412 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbuw en mntage van elektrische apparaten mag alleen dr een elektrmnteur wrden uitgeverd. Als de handleiding niet wrdt pgevlgd, kunnen

Nadere informatie

08/2005. Mod: HS1(inox grid) Production code: GCV/SX. The catering program

08/2005. Mod: HS1(inox grid) Production code: GCV/SX. The catering program 08/2005 Mod: HS1(inox grid) Production code: GCV/SX The catering program ELEKTRISCHE WATERGRILL HS-1, HS-1½, HS-2 HS1-S70, HS1/2-S70, HS2-S70 SPECIFICATIES De onderstaande tabel verwijst naar de specificaties

Nadere informatie

MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN

MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN Beheer van prtcllen Beheer van registraties Ontvangst dieren Reiniging en ntsmetting Veren Cntrle van dieren Klachten Mdel Prtcllen [naam nderneming] 1 Stichting

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO Versie: Aardgas Propaan Specificaties Fabrikant Sunderman Openhaarden V.O.F. / Sunwood Contactgegevens Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Pyonkee App Inleiding

Pyonkee App Inleiding Pynkee App Inleiding Inhudspgave 1 Bendigdheden... 1 2 Delstellingen... 1 3 Pynkee app... 1 3.1 Installatie van Pynkee app... 1 3.2 Terminlgie... 1 3.3 Gebruik van Pynkee app... 2 3.4 Juw eerste Pynkee

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Wiegendood 02. Preventie wiegendood 02. De werking van de cardiorespiratoire monitor 03

Wiegendood 02. Preventie wiegendood 02. De werking van de cardiorespiratoire monitor 03 inhud Wiegendd 02 Preventie wiegendd 02 De werking van de cardirespiratire mnitr 03 1. het aanbrengen van de sensren 03 2. de strmvrziening 04 3. aan- en uitschakelen van de mnitr 04 4. de symblen p het

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 HANDLEIDING Scheidingstransformatoren Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 Victron Energy B.V. The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 Customer support desk:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN

Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN Inhudstafel Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN... 3 A. Wat te vermijden bij het invullen.... 3 B. Invullen van het deelnamefrmulier.... 3 1) 1 e stap: Invullen gegevens verantwrdelijke...

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Draadloze deursensor

Draadloze deursensor Draadlze deursensr 1 Draadlze deursensr Draadlze deursensr (deurcntact DC-15) Inleiding... 2 Onderdelen... 2 Inbegrepen accessires... 4 Ingebuwde magneetschakelaar en uitbreidingscntact... 5 Cntrlelampje...

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

(f)mri Onderzoek informatie

(f)mri Onderzoek informatie (f)mri Onderzek infrmatie 1 INLEIDING U wilt binnenkrt participeren in een (f)mri nderzek. De betreffende nderzeker heeft u er wellicht al iets ver verteld. Deze flder infrmeert u ver wat dit nderzek precies

Nadere informatie

Reglement Dé Verlichte Optocht Berghem

Reglement Dé Verlichte Optocht Berghem Reglement Dé Verlichte Optcht Berghem Reglement Dé Verlichte Optcht, Berghem Seizen 2014-2015 Pagina 1 Inhud Vrwaarde tt deelname; 3 Veiligheid 3 Algemeen 3 Categrieën 3 Categrie jeugd; 3 Categrie vlwassenen;

Nadere informatie

Wat 'cross-linking' betekent voor Rolling Stock

Wat 'cross-linking' betekent voor Rolling Stock Wat 'crss-linking' betekent vr Rlling Stck Crss-linking: het vernetten van kabels dr bestraling, kan veel betekenen vr Rlling Stck. Een paar pluspunten & klantvrdelen van dr bestraling vernette elektrische

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Best. nr. : 0425 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbuw en mntage van elektrische apparaten mag alleen dr een elektrmnteur wrden uitgeverd. Ernstig letsel, brand f materiële schade

Nadere informatie

Project Claes Luc - BPC

Project Claes Luc - BPC X-ECO Ing. Gert Vanden Ber Lenard Meesstraat 16 3970 Lepldsburg 0472-32.20.98 www.x-ec.net Prject Claes Luc - BPC EPB ENERGIE PRESTATIE EN BINNENKLIMAAT Nieuwbuwwning Ligging: Steenweg 273, 3570 Alken

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Factsheet Zonnepanelen

Factsheet Zonnepanelen Znnepanelen Znnepanelen staan veelvuldig vermeld in kranten, magazines en reclameflders. Ze lijken ht. Bvendien zijn er veel gezamenlijke inkpacties en prijsstunters p internet. In Bsweide zijn nu k de

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

BLADERDEEG/KORSTDEEG

BLADERDEEG/KORSTDEEG BLADERDEEG/KORSTDEEG Brn: www.passie.hreca.nl - 2009 DE GRONDSTOFFEN Om de werking en de mgelijke afwijkingen van bladerdeeg te kunnen begrijpen, is het ndzakelijk iets te weten ver de rl die de verschillende

Nadere informatie

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Bijlage 1 Gedragscde vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Als B.S.V. vinden wij het belangrijk m afspraken te maken ver de manier waarp we met elkaar mgaan. Daarm hebben we een aantal mgangsregels

Nadere informatie

.::r. rt-.. -...D. '-û. Onderwerp: nb. RAB. ja of nee?

.::r. rt-.. -...D. '-û. Onderwerp: nb. RAB. ja of nee? Nummer 11 Onderwerp: nb. RAB. ja f nee? Omschrijving: TTB is de afkrting vr: Thermische terugslagbeveiliging RAB is een dr Fast beschermde afkrting vr: Rkgasafverbeveiliging Met beide aanduidingen wrdt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Behandelinstructies. Bij roet- en/of waterschade DE TIENDSCHUUR BV

Behandelinstructies. Bij roet- en/of waterschade DE TIENDSCHUUR BV Behandelinstructies Bij ret- en/f waterschade 2013 DE TIENDSCHUUR BV! Inhudspgave 1 Inleiding 2 Behandelinstructies materialen algemeen met brandschade 3 Behandelinstructies schilderij met ret- en/f waterschade

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie