het eeuwenoud, illegaal alternatief: zoedt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het eeuwenoud, illegaal alternatief: zoedt"

Transcriptie

1 het eeuwenoud, illegaal alternatief: zoedt

2 zoedt een partij in wording liberalisme binnen de lijnen van het communisme sociaal en democratisch een maximuminkomens /vermogensgrens en een naar verhouding basisinkomen voor iedereen van bij de geboorte en levenslang de kerngedachte van waaruit alle andere wetten en regels, sancties en belastingen voortvloeien een universele, vredelievende en helende oplossing het millennium van het winterkoninkje en het zoedtisme zonder pardon en zonder fluwelen handschoenen

3 Welke moeder of vader zal Krijgt het snelste, het mooiste, het intelligentste, het creatiefste, het sterkste, het zwakste, het stilste of het hardst roepende kind 10 keer meer aandacht, schoenen, speelgoed, ruimte, verzorging of eten op het bord... krijgt het alles en de anderen niets? Als ouder, verantwoordelijke, zal je er hoe dan ook voor zorgen dat, hoe schaars de middelen ook mogen zijn, iedereen eerst het meest elementaire krijgt daarna pas zal, naar ieders behoefte, het resterende bedrag verdeeld worden (heeft de overheid opvoedingswinkels nodig?) Kapitaalkrachtige mannen zijn al eeuwenlang goed vertegenwoordigd in de politiek, maken al eeuwenlang de wetten en ze blijven strijden voor macht en bezit Vrouwen hoeven niet in hun voetsporen te lopen Dus beste mensen ook zonder training, zonder academische, dure woorden, zonder babyfacelift, zonder stadskledij, zonder i- pad, zonder mental coach, zonder limousine of BMW, zonder Latijn, zonder geheime documenten, zonder ludieke of gewelddadige acties, kunnen wij een eerlijk beleid voeren respectvol. Tijd voor de grote herverdeling! Broederlijk delen heeft gefaald het was enkel armzalige liefdadigheid De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten (arbeiders worden inderdaad dubbel belast, niet alleen door het zwaarste werk, ze betalen ook de hoge lonen van hen die aan de macht zijn) en voor de bevolking bracht dit systeem niet veel welzijn. Zusterlijk delen betekent recht hebben op een deel. De mamas lanceren het alternatief systeem. Betogingen en stakingen raken de kapitaalkrachtigen niet ze zijn zinloos en de overheid en media zouden er handig gebruik van maken om de mensen tegen elkaar op te zetten En deze partij wil vooral opkomen voor de enorm grote groep mensen die te moe zijn om nog te spreken Neen, we zullen niet wachten tot de bommen ontploffen in de grootsteden, niet tot de politie op het volk gaat kloppen, noch hebben we een grote revolutie of opstand nodig geen vuist in de lucht Er zijn in ons landje ook mensen die het volgende durven voorstellen: Ondanks asielcrisis zijn werkgevers toch voorstander van economische migratie waarom niet zoals in de oliestaten annik het systeem in de oliestaten lijkt mij zo slecht nog niet. iedereen is welkom, kan snel een werkvergunning krijgen, maar zal nooit politieke of ander macht verwerven. de lokale bevolking beseft dat alle buitenlanders ( in sommige van die staten tot 80% van de bevolking), hard nodig zijn, en dat iedereen die daar verblijft aan eht werk is. Geen werk= geen uitkering, Ik denk dat die uitkeringenpolitiek in Belgie de integratie niet verderhelpt. Er zijn heel veel negatieve gevoelens tov "al die profiteurs".wetende dat die arbeiders niet eens genoeg verdienen om naar hun thuisland terug te keren, en in onmenselijke leefomstandigheden verzeild geraakten Mensen met een laag inkomen hebben maar één wapen We hebben stemrecht en ook de plicht om er wat beters van te maken dus geen foert- stem op een foert- partij Oproep aan de honderden hulporganisaties, opgericht voor het welzijn van mensen, bundel de krachten in een partij! Kies voor een betere wetgeving.

4 Het is verdomme tijd! Ministers, professoren en andere geleerden, zij blijven maar lullen (sorry, maar het zijn doorgaans heren) over criminaliteit, marginaliteit, de kloof tussen arm en rijk, de werkloosheid, de taal, de files, het sjaaltje, de maatpakken, de fiscale fraude, de slechte wegen, de gevangenissen, de scholen, de ouderen en de jongeren en de crisis want ze hebben geld tekort Als zij het systeem niet veranderen zullen wij het doen. De kapitaalkrachtigen zullen immers nooit kiezen voor een inkomensgelijkheid. Een levenlang hebben we gezwegen ja, we mochten af en toe een stem uitbrengen maar als alle partijen hetzelfde vertellen, dezelfde loze slogans brengen, hetzelfde beloven en dezelfde marginale elite blijven steunen, de vrije markt verafgoden,... is er dan democratie?... Het zijn niet zozeer de rijke mensen zelf, die verantwoordelijk zijn voor de armoede van de medemens maar wel de mensen die dit kapitalistische vrije markt systeem blijven steunen Waarom feitelijk?... In de hoop er zelf rijker van te worden?... mee aan de top te staan?...aan de andere kant van de muur te geraken? Dit is een oproep (of eerder een noodkreet om wat we al jaren zien en horen) Aan allen die in armoede leven aan allen die het werk niet meer aankonden aan allen die ontslagen werden aan allen die te veel en te hard moeten werken aan allen die voor een hongerloon werken en aan allen die de wereldwijde onrechtvaardigheid willen stoppen Voorkomen is beter dan genezen Nà een dramatische gebeurtenis, vaak veroorzaakt door een enkel mens, een bedrijf, de natuur is er plots aandacht, geld en tijd politie, dokters, therapeuten, burgemeesters, prinsen en prinsessen, ministers, een massa mensen en niet te vergeten de media Wij zijn in de meerderheid en dat is ook onze enige kracht we kunnen geen dure campagne voeren, we hebben geen connecties op top niveau en zij die de touwtjes in handen hebben, zijn niet onder de indruk van een betoging, zelfs niet van mensen het raakt hen niet zij zitten safe. Wij zijn in de meerderheid en de enige mogelijkheid om ook onze kinderen wat meer welzijn te schenken, is kiezen voor een politieke patij en een omgekeerd beleid wat wil zeggen controle op de hoge inkomens en winsten, en vrijheid voor wat zij noemen de gewone mensen, het volk liberalisme binnen de grenzen van het communisme. Wij, mensen die behoren tot de 80% van de bevolking die het moet stellen met 20% van het vermogen. Zij, de 20% van de bevolking die samen over 80% van het vermogen beschikken. Of is het nog erger 90% tgo 10%? Op 06 mei 2011, zei René : Meer dan de helft van de rijkdom in de wereld is in handen van slechts 2 procent van de volwassen mensen. De armste helft van de bevolking heeft niet meer dan 1 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Verenigde Naties. Volgens de onderzoekers is het met de verdeling van rijkdom nog droeviger gesteld dan met die van inkomen. De rijkdom is vooral geconcentreerd in Noord-Amerika, Europa en Azië en het gebied rond de Stille Oceaan. De mensen daar bezitten bijna 90 procent van alle rijkdom. Dat is geen afgunst, 't is oneerlijk. Maar ik begrijp dat u instinctief geen eurocent wil afgeven. Egoisme maakt deel uit van de overlevingsdrang. Wanneer je je 10 maal meer kan permiteren dan wat je nodig hebt, moet je toch eens in je ziel kijken en verder denken... want de grote migratiestromen komen van ergens, en voor een reden. En je zal ze niet stoppen zonder herverdeling van de rijkdommen. Je kan best met wat minder rondkomen ook. Aan hen die in de sociale sector werken, aan hen die al jaren dromen van een basisinkomen, aan hen van de talloze liefdadigheidsinstellingen er is maar één weg het stemrecht kiezen voor een partij die mensen bestaansrecht en waarde geeft... ook al zijn ze economisch niet rendabel

5 ja, ook de bedelaar heeft zijn functie in deze maatschappij Liberalisme binnen de lijnen van het communisme Met liberalisme bedoelen we meer vrijheid van wonen en werken voor alle mensen en niet enkel voor een elite marginalen aan de top, niet enkel voor de grootste bedrijven met andere woorden, het omgekeerde van het tot nu toe gevoerde beleid. Met communisme bedoelen we dat de vruchten, het water, de grondstoffen van de aarde... er voor iedereen zijn grondstoffen kunnen wel ontgonnen worden door een bedrijf, vis kan massaal gevangen worden, gronden leveren hout en voeding. het werk van de mensen dienen we te vergoeden maar het goud, de vis, het hout en de grondstoffen behoren tot de gemeenschap. Woekerwinsten kunnen niet. Voor alle duidelijkheid géén communisme van iedereen hetzelfde integendeel! wél communisme als grens!... Elke mens heeft recht op leven niet enkel zij die met geweld en sluwheid (al dan niet illegaal) hele gebieden tot eigendom maakten elke mens heeft recht op een plekje om te wonen en een deel van de schatten der aarde dit via het basisinkomen. We beginnen dus in ons eigen kleine landje Het basisinkomen kan hoger of lager, maar de verhouding tot het maximuminkomen/ vermogen blijft steeds gelijk. De kern van de zaak is en blijft: naar verhouding. Alle andere regeltjes en voorstellen, dienende om het doel haalbaar /betaalbaar te maken zijn vatbaar voor verandering, verbetering, verduidelijking, vereenvoudiging Een totaal vermogen grens per individu en een, naar verhouding, basisinkomen voor iedereen, van bij de geboorte en levenslang En een totaal vermogen grens voor bedrijven en vrijheid van werken, handel drijven voor iedereen Ook al zijn alle mensen met een laag inkomen wel dankbaar voor de gekregen hulp van OCMW, CAW, meneer pastoor, sociale woning maatschappij, de twee volgende generaties armen staan al klaar. De deurwaarders ook. Zelfs 30 jaar later dan de gemiddelde Vlaming blijft een pc en een internetaansluiting voor velen nog steeds een verre droom Mensen met een laag inkomen, zij zitten niet in de opiniepeilingen en ze stemmen blanco of foert en ze zwijgen, knikken en zeggen ja,ja Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hoe zouden zij zij zwijgen. O ja, het basisinkomen mag ook 2000 euro de maand bedragen levenslang voor iedereen, want wij houden ook van een zwembadje in de tuin en een kersenboom, warme en mooie kleding Een basisinkomen zal de mensen zekerheid geven, moed, vooruitzichten, gemoedsrust ook als je zonder job valt, als een relatie niet meer werkt, als je een lichte handicap hebt of gepest wordt op het werk, als je het even niet meer ziet zitten of als de klanten wegblijven, als je de druk op de werkvloer niet meer aan kan, als je zelf voor een zieke vriend, ouder, kind wil zorgen. Iedereen kan op zijn tempo evolueren en dan nog zal het leven vol op te lossen problemen zijn. De frustratie van de werkende bevolking is soms zo groot, dat ze collega s die ziek zijn profiteurs gaan noemen.ook voor deze mensen is er dringend een basisinkomen nodig zodat ze vrede kennen en het ook wat rustiger aan kunnen doen. Ook transparantie wat de lonen en inkomens betreft, zal gemoedsrust brengen

6 De rechten van de mens Als eerste het recht op leven. Aangezien, zeker in ons landje alles bezit / eigendom is dat je al eerst geld moet bezitten nog alvorens je een identiteitskaart krijgt dat je nergens nog een appeltje of bosbes mag plukken zonder een boete te krijgen, dat je geen vis mag vangen zonder eerst voor een vergunning te betalen dat je geen klein vuurtje mag maken zelfs uit afvalcontainers mag je niets halen samengevat wie geen geld heeft, kan niet leven of misschien toch als misdadiger Het recht op leven mag best aangevuld worden met het recht op een basisinkomen voor alle mensen wereldwijd

7 Anno 2012 Een basisinkomen van 1000 euro de maand Inkomensgelijkheid Elke werknemer krijgt, telkens hij 5 jaar en fulltime ( ook verdeeld over een langere periode) gewerkt heeft, een loonsverhoging van 500 euro een transparant en eenvoudig systeem alle andere categorieën vallen weg. ook het overname anciënniteit systeem dat soms discriminerend werkt. Vb. laagste lonen 1000 euro b.i (4/12) euro netto de maand loon Na 5 jaar 1000 euro b.i (5/12) euro netto de maand loon Na 10 jaar 1000 euro b.i (6/12) euro netto de maand loon Een maximumgrens voor lonen, altijd voor iedereen van 6000 euro de maand dus ook voor degenen met uitzonderlijke talenten, die eventueel aan deze lonen mogen starten. De laagste inkomens bereiken dat ook na 40 jaar dienst. Er komen geen bonussen, premies of andere verloningen ook geen vastbenoemden en anderen Er hoeft geen onderscheidt meer gemaakt te worden tussen de verschillende sectoren Vb. 1 Een niet werkende, jong of oud,heeft 1000 euro b.i. Vb. 2 Een niet werkende, wegens handicap, heeft b.i. plus tegemoetkoming van de ziekenkas voor alle kosten in verband met zijn/haar handicap. Vb.3 Wie voor 10 euro per uur werkt, heeft b.i. plus het verdiende bedrag. Vb. 4 Werk je een fulltime in loondienst aan het laagste tarief, krijg je als starter 2000 euro de maand loon plus uiteraard een b.i. Na 10 jaar, voltijds werk zal het loon verhoogd zijn tot 3000 euro de maand. Vb. 5 Haalde je een diploma dan kan je eventueel starten aan euro de maand en wordt je loon na 5 jaar verhoogd met 500 euro ook voor hen steeds vermeerderd met het b.i. Vb.6 Wil je minder consumeren of meer tijd voor de kinderen en de ouders, dan kan je ook deeltijds werken, ook dan zullen het aantal werkuren opgeteld worden en zal je loon, na een fulltime van 5 jaar bereikt te hebben, met 500 euro vermeerderd worden. Vb. 7 Ben je 60, 70 of 80 jaar dan beschik je over een b.i. en je bent volledig vrij om bij te klussen. Vb. 8 Ben je een genie, wereldkampioen, succesvolle kunstenaar, het grootste idool, de beste bedrijfsleider, koning of koningin, eerste minister, straatveger of poetsvrouw die de lotto won... voor iedereen geldt een maximum inkomen op jaarbasis, namelijk euro. De vakbonden? Vakbonden hebben al te vaak toezeggingen gedaan aan de machtigste burgers. toch zijn zij nog steeds goed geplaatst om de werkomstandigheden te controleren, de werking van het bedrijf te controleren, het inschatten van de gezondheid van het bedrijf, de reden van ontslag te checken Alle loontrekkenden hebben hetzelfde statuut eerst en vooral dient er een grondige reden te zijn voor ontslag en de opzegvergoeding is voor iedereen gelijk (1maand extra loon) ook de topmanagers dienen hun levensstijl aan te passen. Ben je een dag, een week of zelfs een maand ziek dan is er enkel het basisinkomen. Het basisinkomen vandaag komt op euro op jaarbasis. De maximum loongrens komt op euro op jaarbasis. Deze geldt ook voor topfunctionarissen, ambassadeurs in ons land en onze ambassadeurs in het buitenland

8 De max. inkomensgrens per persoon komt op euro per jaar. Deze geldt ook voor zelfstandigen, werkgevers, sportvedetten, artiesten, voor lotto winnaars, aandeelhouders, verhuurders van woningen of andere panden, opbrengst van spaargelden Het max. te winnen bedrag met de lotto bedraagt euro en zal veel meer mensen gelukkig maken. Geen mens ter wereld heeft recht op een inkomen boven de euro per jaar degene, die dit ontoereikend vindt gelieve het land te verlaten en politiek asiel aan te vragen elders. Wij kunnen ze missen, de grootverdieners De max. vermogensgrens per persoon komt op euro. Wat inhoud dat een woning ter waarde van euro altijd eigendom zal zijn van minstens 2 mensen. Al deze wetten gelden ook voor wie tijdelijk in Belgia, Brussels werkt buitenlanders kunnen geen eigendom bezitten in ons land. Belgen ook niet in het buitenland. Huren kan natuurlijk wel De overheid hoeft niet meer te concurreren met de privé als het om de lonen van informatici gaat. Als rijkdom beteugeld wordt, verdwijnt armoede. Dus geen belasting op lonen wel op winsten, vermogen, gebruik en verbruik Het minimumloon is 10 euro, per uur, voor elk soort werk, er is geen controle nodig voor hen die aan deze tarieven werken een kleine eenmanszaak (zonder personeel) hoeft geen controle en een studenten job is een job zoals alle anderen Andere zelfstandigen en (vrije) beroepen zullen we extra controleren Op 06 december 2010, zei Laurent: Onbegrijpelijk hoe dergelijke praktijken blijven bestaan en nog uitbreiding nemen en zelfs overgenomen worden in ontwikkelingslanden. Een dokter mag inderdaad goed betaald worden maar erelonen onbeperkt verhogen omdat een patient een éénpersoonskamer vraagt of nog erger misschien wel nodig heeft is onethisch en komt overeen met woeker. Mutualiteiten klagen deze praktijken zogezegd aan maar zij zijn allen betrokken wij de uitbating van ziekenhuizen en betrokken bij aanwerving van dokters. Dus ziekenhuizen, dokters, mutualiteiten, RIZIV, zijn allen betrokken partijen, die mekaar zouden moeten controleren. Daar komt natuurlijk niets van. De patient stond erbij en keek ernaar. Er zal pas iets veranderen als de verzekeringen zullen weigeren de grote extra's nog uit te betalen. Een nieuw systeem, waarbij belangenvermenging onmogelijk gemaakt wordt, is mogelijk Een constante, heel grondige controle op de winsten en werking van ondernemingen, vennootschappen, bedrijven, V.Z.W. s zal nodig zijn Politie, douane en leger zorgen voor de eventuele arrestatie bij fraude en geen gezever meer over procedurefouten, verjaring, onschendbaarheid Multinationals zullen geweerd worden of in hoge mate belast zodat zij in geen geval concurrentie zijn voor de kleinere ondernemingen. Een basisinkomen voor iedereen automatisch op haar/zijn rekening van de nationale bank, elke 1 ste van de maand het geld van de kinderen komt op een eigen rekening. De moeder heeft volmacht en kan die, als zij wil, delen met personen naar keuze er voor zorgen dat we geen sociale bescherming nodig hebben is het doel Onbetaalbaar?... dan verlagen we het max. jaarinkomen per persoon naar euro.. gaat het beter dan ook voor iedereen.. Zouden de mensen stoppen met zingen, met schilderen, met musiceren zouden ze hun kennis niet meer willen delen, geen zorg meer willen bieden, hun sterke armen niet meer gebruiken als er een vermogensgrens komt?... Ja, liefst wereldwijd Iedereen die, in totaal 5 jaar, in België verblijft, is Belg. géén dubbele nationaliteit, voor niemand. (ambassadeurs vormen, enkel op dit punt, een uitzondering). En wie Belg is, kan niet naar het land van herkomst gestuurd worden, ook niet na een zwaar misdrijf. Een basisinkomen van 1000 euro de maand ook voor alle mensen zonder papieren nu aanwezig

9 Zij krijgen een Belgisch paspoort gelijktijdig worden alle grenzen gesloten dit voor een periode van 5 jaar tot er een degelijk plan uitgewerkt is. Neen, Europa heeft niet het laatste woord. Wie in totaal 5 jaar in een land woont, wordt inwoner van dat land na 5 jaar op mars Mars bewoner.

10 zoedt gaat voor vereenvoudiging en transparantie Voordelen van een basisinkomen / inkomensgrens Afschaffing van kindergeld, studiebeurzen, invaliditeitsuitkeringen, stempelgeld, leefloon, pensioenen, tijdskrediet. Afschaffing van saneringspremies, energiepremies, sporttoelages, cultuurbonnen, beveiliging tegen inbraak premies, gratis vuilzakken, ecocheques, pensioenbonussen, opleidingscheques, huursubsidies, aaa-premies niet om te lachen blijf serieus. Afschaffing van de dienstencheques! Hoe konden de vakbonden dit ooit goedkeuren?... Hoe kunnen wij aanvaarden dat mensen met een hoog inkomen, wonende in de luxe wijken, bijna gratis kunnen beschikken over personeel? Welke cadeaus wou de overheid hen nog meer geven? Hoe kunnen wij aanvaarden dat het werk van mensen zo een vernederend laag loon waard is? En dan nog wel voor de minst aangename klussen de aanvragers moesten zich schamen minder dan 6 euro per uur! Zijn er nog mensen die niet begrijpen dat er veel haat en geweld is? En wie heeft er gepoetst als de poetsvrouw thuis komt? Zo kan er heel wat bespaard worden op overheidspersoneel uitzondering vormen de ambtenaren belast met controles of zij die werken in het onderwijs. Door deze vereenvoudiging wordt er automatisch ook bespaard op papier, telefoon, pc s en kantoorgebouwen Deze grote ruimtes, die er erg veel uren ongebruikt bijstaan, vragen om een betere invulling de inkomruimte kan opengesteld worden voor andere activiteiten Problemen van kinderopvang, bejaardenzorg, gehandicaptenzorg, het groot aantal mensen met depressie, daklozen en zelfs van criminaliteit zullen sterk verminderen Zowel depressie als criminaliteit zijn vaak een rechtstreeks ( of onrechtstreeks) gevolg van het tot nu toe gevoerde beleid van de overheid. Een groot deel van de bevolking is de enorme berg van wetten en regeltjes, van in te vullen aanvragen en andere papiertjes grondig beu of heeft niets meer te verliezen Alimentatiegeld hoeft niet meer diegene die de zorg draagt of de verantwoordelijkheid voor de kinderen opneemt, zal ook hun inkomen beheren. Jongeren hebben recht op uitleg over de besteding ervan. Het vastleggen van een pensioenleeftijd is totaal overbodig! Het burgerlijk huwelijk wordt overbodig samenlevingscontracten ook het privé leven van mensen is geen overheidsaangelegenheid (de huwelijksstaat werd te vaak door de overheid misbruikt, om alle leden van een gezin te straffen, als er eentje een fout beging of zwaar ziek werd en om er toch heel zeker van te zijn dat ze geen euro te veel zouden bezitten, werden dan de vervangingsinkomens tot onder het minimum herleid). Vereenvoudiging van de belastingsformulieren. geen scheidingen meer geen nepadressen En hopelijk ook minder huishoudelijk geweld. Bij de geboorte kan men voor elk kind een eigen nieuwe, originele familienaam kiezen Subsidies voor de kunstensector hoeven niet meer schrijvers, acteurs, schilders, zangers ook zij beschikken over een basisinkomen en kunnen nog wat bijklussen indien hun creaties onvoldoende of niets opbrachten

11 Vooral voor wie geen voltijdse baan ziet zitten en voor mensen met beperkingen, brengt het recht om losse jobs te doen weer wat vooruitzichten dit is geen zwartwerk, dit is welzijn. De ziekenfondsen betalen geen ziekte-uitkering meer bij tijdelijke werkonbekwaamheid en kunnen zo het vrijkomend geld gebruiken voor de meest zorgbehoevenden Mensen kunnen nu ook als extraatje gaan werken in de tuinbouw, de horeca, de zorgsector of bij de buren ze kunnen op verschillende terreinen werken of studeren De zwaarste, vuilste en gevaarlijkste beroepen zullen automatisch beter betaald worden gedaan met de onderwaardering van het dagelijks werk een serieuze loonsverhoging en alle knelpuntberoepen zijn verdwenen. Indien iedereen verzekerd is van een basisinkomen, hoeven kinderen (voor een groot deel van de wereldbevolking) geen garantie te zijn voor wat hulp op een latere leeftijd Callcenters kunnen weer afgebouwd worden en de klantenservice zal weer verbeteren. aangezien er geen reuze winsten te maken zijn... niet voor het bedrijf, noch voor de aandeelhouders, noch voor de toplui Minder hardrijders op de baan de eerste en snelste krijgt geen premie Sportmensen hoeven hun lichaam niet meer te verwonden om wat extra poen alles boven de euro per jaar gaat naar de staat Pesten op het werk. Je kan weg Niemand hoeft nog overuren te werken er is weer tijd voor kinderen, kleinkinderen Iedereen kan weer zelf in de tuin werken, poetsen, schilderen daarvoor hoeven we geen mensen uit het buitenland te halen Geen paniek als je kinderen niet zo intelligent zijn als je wel zou willen ook voor hen is er een inkomen De mensen met de hoogste inkomens hoeven zich niet meer te bekommeren om armoede en de sterkste schouders hoeven niet langer de grootste last te dragen idem voor de sterke schouders van onze arbeiders!!... Afgunst, onverdraagzaamheid, minachting ten aanzien van mensen met vervangingsinkomen / ten aanzien van de topmensen mogen voor altijd verdwijnen iedereen is vrij om een werk te doen naar keuze. De groep niet werkende mensen is inderdaad te groot maar wat wil je, als de verhouding tussen huurprijs en loon zo scheefgetrokken is, verliezen de mensen de moed en wie, om welke reden dan ook, een vervangingsinkomen krijgt, mag niet eens bijklussen om welvaart en welzijn te verbeteren Bedrijven gaan elkaar niet langer wegconcurreren en het zal voor hen een voordeel zijn om meer mensen in dienst te nemen. Iedereen kan naar het buitenland al dan niet in het kader van ontwikkelingswerk

12 zoedt gaat voor Belgia of Brussels ons moederland Liever nog hadden we gekozen voor de meest groene stadstaat ter wereld; Brussels of Bruksel misschien in een 2 de fase Eerst grote kuis music please. de bolero van Ravel Het oude, fils à papa België, een vuil potje belangenvermenging, laten we voorgoed achter ons Een nieuw nationaal volkslied is ook welkom comme d habitude zoals gewoonlijk zeker geen strijdlied maar een helend lied de mensen zijn moe en een nieuwe vlag pastelkleuren en een vleugje blauw..1 stemrecht vanaf 20 jaar stemplicht vanaf 25 tot en met 65 jaar Aangezien het kiezen van beleidsmensen een enorme verantwoordelijkheid vraagt, brengen we het stemrecht op 20 jarige leeftijd het is belangrijk dat jongeren eerst wat levenservaring opdoen, hetzij als student, arbeider, reiziger.. De kiesbureaus komen op meerdere en heel toegankelijke locaties in de eerste plaats voor bejaarden, ouders met kinderen en de buurten waar mensen met de laagste inkomens wonen!...in bejaardentehuizen, sporthallen, overheidsgebouwen (De 18 en 19 jarigen worden allemaal opgeroepen om te helpen bij de organisatie?) Verkiezingen mogen ook een feestelijk karakter hebben met stoeltjes, hapjes en een drankje.2 De koningin of koning wordt gekozen om de 5 jaar een protocollaire functie zij/hij zal samen met de premier, ons land vertegenwoordigen en staatshoofden verwelkomen Ook de huidige prinsessen en prinsen kunnen zich kandidaat stellen. Aangezien alle inwoners over gratis internet zullen beschikken, kan er voorheen al een selectie gebeuren om de 50 genomineerden op de kieslijst te brengen. Kandidaten? Justine Henin, Freek Braeckman, De Gught Jean-Jacques, miss Frank De Winne heeft waarschijnlijk de meest klare kijk op de communautaire problemen Er komen geen afgevaardigden, van welke religie ook, op de protocollaire lijst noch verkozenen uit de raad van 100 wijzen. Er komt een vaste ploeg om het reilen en zeilen in het paleis te organiseren, te onderhouden, te bewaken onder de bevoegdheid van de minister van cultuur..3 De raad van 100 wijzen, big mother, bestaande uit 100 mensen (geen politici, geen politieke verbondenheid, noch verbondenheid met bedrijven), wordt gekozen de kandidaten komen uit allerlei milieus, basiswerkers dus zoals leerkrachten, verplegend personeel, maatschappelijk werkers, kunstenaars, juristen, kinesisten, economen, café-uitbaters big mother, controle uitgevoerd door basiswerkers, als tegenhanger van big brother, controle uitgevoerd door een top elite. Deze raad heeft vetorecht (bij 2/3 meerderheid) zij houdt toezicht en heeft inzage onbeperkt Zij zal naast en onafhankelijk van de regering, de moeilijke onderwerpen bestuderen en eventueel voorstellen doen zij zal mee controle houden op de werking binnen justitie, op wetenschappelijke experimenten, op de wapenhandel, op ontwikkelingswerk, op de media Het is haar taak om, samen met de bevoegde minister, de bevolking uitgebreid te informeren over wetten, diensten, partijen en hun standpunten dit 2 maal per jaar in 4 talen en op aanvraag in 20 talen. Via de site de raad van 100 wijzen kunnen er mensen voorgesteld worden zij zijn echter volledig vrij om zich kandidaat te stellen. In de andere richting, de informatie van de bevolking naar de raad van 100 wijzen, komt er een rechtstreekse verbinding via de redactie(en /of via p&p), waar alle inwoners visies en mogelijke oplossingen kunnen aanbrengen en melding maken van wat er fout loopt Het blijft een

13 wereldwijde tekortkoming dat de wijsheid van de man in de straat niet gehoord wordt die van de vrouw nog minder.4 Eén regering voor ons klein landje, Belgia, Brussels is voldoende (zonder taalgrens, Brussel strekt zich nu al uit tot ver voorbij Overijse, voorbij Leuven binnen enkele jaren is heel Belgia een uitbreiding van Brussel, en woont iedereen in de rand) Misschien toch even uitwijden over de keuze voor de unitaire staat het is waar, in een al wat ver verleden werkte het niet. omdat de muur er stond de muur tussen arm en rijk Toen het tij keerde en er ook een deel van de Vlaamse bevolking vermogend werd, kwam de onverdraagzaamheid. Rijke Walen wilden niet onderdoen voor rijke Vlamingen, gediplomeerde Vlamingen wilden dezelfde goed betaalde topfuncties als de gediplomeerde Walen Voor de miljoenen gewone menskes bleef alles hetzelfde of toch niet. want zowel de kapitaalkrachtige Waal, als de vermogende Vlaming. kochten om ter meest landbouwgrond of bos, bouwden er een riante woning op net voor de wetgeving op ruimtelijke ordening En vandaag is er een ganse bevolking slachtoffer van deze oude vete wij kiezen voor een nieuw land weg van de politieke families van weleer Zij zijn zo geobsedeerd door hun strijd om de macht, dat ze niet beseffen, dat de gewone mensen al wereldburgers geworden zijn, dat het oude België al lang verdwenen is. Onze kinderen wonen in Australië, Zwitserland hebben nu familie in Peru vrienden in Rusland spreken Portugees met de Braziliaanse capoeiristas spreken Engels met de vriend uit Ghana spreken Frans met de buurvrouw uit Wallonië en de buurman uit Congo ja, onze buren komen van over de hele wereld, en onze kinderen trekken ook de wereld rond Iedereen kan stemmen op partij, persoon en / of programmapunt naar keuze. het BHV- spook, gecreëerd door enkele machtswellustelingen, is zo verdwenen. Vóór de volgende verkiezingen, wordt er al per departement, een te besteden minimum bedrag vastgelegd en dient elke partij klaar en duidelijk, tot in detail en berekend, zijn plannen (toekomstige bestedingen) kenbaar te maken niet enkel slogans, waarmee men later nog alle kanten mee uit kan wel wat zij binnen de 5 jaar wensen te verwezenlijken en hun verder (voor 10, 20,30 jaar) toekomstbeeld. Mensen kunnen rechtstreeks op een programmapunt stemmen Vb. voor meer zonnepanelen op de afval deponeren we in Afrika partij voor meer armoede op huishuur omhoog partij voor goedkopere werkkrachten (3,99 euro per uur) met dienstencheques de slovernij partij.. Haalt een programmapunt 2/3 van de stemmen, dan hoeven er geen lange, onnodige debatten, vaak zonder resultaat, meer te gebeuren Geen geld meer voor verkiezingscampagnes, niet van bedrijven, niet uit de privé één enkele krant, uitgegeven door de raad van 100 wijzen zodat ook kleinere, minder kapitaalkrachtige partijen de kans krijgen zich voor te stellen en hun visie en kandidaten kenbaar te maken Er hoeft helemaal geen reglementering te komen over het aantal mannen op de kieslijst na al die jaren mogen het ook wel eens allemaal vrouwen zijn!.. die de wetten stellen.5 Alle verkiezingen gebeuren om de 5 jaar, gespreid over 2 dagen aangezien we voortaan ook een programmapunt, een staatshoofd en de raad van 100 wijzen kiezen Politici moeten de keuze maken tussen gemeenteraad, europees, nationaal 1 job is genoeg geen enkel cumul toegestaan 1 mandaat per politicus ook geen garantie voor het geval men niet zou verkozen worden noch zij, noch hun kinderen zullen in financiële problemen komen, iedereen heeft een basisloon en ze zijn vast wel in staat om ander werk aan te pakken flexibiliteit Provincies afschaffen (reclame! Voor 5 efficiënte provincies het kan maar niet op!) de senaat ook

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

Onze toekomst is sociaal

Onze toekomst is sociaal Onze toekomst is sociaal Draaiboek voor een sociale samenleving super sociaal Onze toekomst is sociaal inhoud Woord vooraf: Een draaiboek gerealiseerd met hulp. Veel hulp. Van veel mensen...3 Inleiding:

Nadere informatie

We moeten weer vooruit. Goedgekeurd verkiezingsprogramma

We moeten weer vooruit. Goedgekeurd verkiezingsprogramma We moeten weer vooruit Goedgekeurd verkiezingsprogramma 9 mei 2010 We moeten weer vooruit Hans Bonte Brussel-Halle-Vilvoorde renaat landuyt West-Vlaanderen ingrid lieten Limburg johan vande lanotte Senaat

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Eerst de mensen. PVDA+ programma

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Eerst de mensen. PVDA+ programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Eerst de mensen PVDA+ programma Inhoud 1. RECHT OP DE STAD...3 1.1. Voor een stad op mensenmaat...3 1.2 De gemeenten en de steden worden overspoeld door de neoliberale vloedgolf

Nadere informatie

Thema 8: Gezinnen 1 Waar komt al mijn geld vandaan?

Thema 8: Gezinnen 1 Waar komt al mijn geld vandaan? Thema 8 Gezinnen 1 Waar komt al mijn geld vandaan? Wat zul je leren? De voornaamste bronnen van inkomsten van een gezin kunnen opsommen. De verschillende stelsels van vergoedingen verklaren en beoordelen.

Nadere informatie

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan.

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan. Deel I: INLEIDING 1 Voorwoord Het dossier Schuldbemiddeling ontoereikend!? 1 is het eindproduct van meer dan twee jaar werken rond het thema inkomen & schulden. We hebben getracht om de menselijke kant

Nadere informatie

Beste kiezer, 3. 1 Nederland wereldland 4. 2 Een vrijzinnig land 6. 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8. 4 Het goede leven 10. 5 Duurzame welvaart 12

Beste kiezer, 3. 1 Nederland wereldland 4. 2 Een vrijzinnig land 6. 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8. 4 Het goede leven 10. 5 Duurzame welvaart 12 Verkiezingsprogramma 2006-2010 GROEI MEE Beste kiezer, 3 1 Nederland wereldland 4 2 Een vrijzinnig land 6 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8 4 Het goede leven 10 5 Duurzame welvaart 12 6 Iedereen werkt

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding:

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA Inhoud Inhoud... 1 Inleiding...2 1. Context... 3 1.1.

Nadere informatie

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede ( EnschedePanel) We moeten - juist in deze tijd blijven investeren in projecten om mensen in de bijstand weer aan het werk te krijgen in plaats

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

INTERIM. Veiligheid en stress in de kijker. Voortdurend switchen tussen jobs kan voor stress zorgen. Lien Van de Kelder. doe de test!

INTERIM. Veiligheid en stress in de kijker. Voortdurend switchen tussen jobs kan voor stress zorgen. Lien Van de Kelder. doe de test! INTERIM een publicatie van het abvv oktober 2012 ZONE ZONE 10 oktober: dag voor de rechten van de uitzendkrachten Veiligheid en stress in de kijker ABVV deelt op 10 oktober thee uit tegen stress! 10 veiligheidstips

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

BUILD. Belgische aan MIT. 3D-printen: hoe zit het? WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE MENS OM TE OVERLEVEN? Ik wil de bouw een geweten schoppen

BUILD. Belgische aan MIT. 3D-printen: hoe zit het? WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE MENS OM TE OVERLEVEN? Ik wil de bouw een geweten schoppen Juni 2015 BUILD hoe zullen we wonen in de toekomst? Belgische aan MIT Ik wil de bouw een geweten schoppen 3D-printen: hoe zit het? Een gebouw printen lukt nog niet WONEN OP ZEE: DE ENIGE MANIER VOOR DE

Nadere informatie

Recente evolutie inzake de huisvesting

Recente evolutie inzake de huisvesting Werknota 3 Recente evolutie inzake de huisvesting Armoedebestrijding in Vlaanderen Vooruitgangscongres - Antwerpen,17 mei 2001 Een publicatie van de Koning Boudewijnstichting in opdracht van de Vlaamse

Nadere informatie

Nete. Crisis. Kwaliteitsvol leven met weinig geld. Enquête: invloed van de crisis. Nieuwe trends. Jaargang 7 - n 2 - mei 2013

Nete. Crisis. Kwaliteitsvol leven met weinig geld. Enquête: invloed van de crisis. Nieuwe trends. Jaargang 7 - n 2 - mei 2013 De nieuwe Nete Jaargang 7 - n 2 - mei 2013 Crisis Kwaliteitsvol leven met weinig geld Enquête: invloed van de crisis Nieuwe trends De nieuwe Nete Beste lezer, Crisis. Dat werd het thema voor De Nieuwe

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business p.505379 Maart 2014 nr.03 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business Voor elk archief een oplossing. Van klein tot

Nadere informatie

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010 SP Utrecht Verkiezingsprogramma Conceptversie 26 november 09 tbv de Algemene Ledenvergadering op 9 december 09. Inhoudsopgave 1. De publieke zaak...3 De buurt, de andere hoeksteen...3 Onze economie, onze

Nadere informatie

meer koopkracht Meer loon!

meer koopkracht Meer loon! maandblad van de Linkse Socialistische Partij nummer 272 1 strijd solidariteit socialisme steunprijs: 2 België - Belgique PB 10011 1190 Brussel 19 BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg.

Nadere informatie

Lonen van een miljoen? Daar geloof ik niet in. Hendrik Bogaert DOSSIER OVERHEID. de staatssecretaris. FOD Sociale Zekerheid.

Lonen van een miljoen? Daar geloof ik niet in. Hendrik Bogaert DOSSIER OVERHEID. de staatssecretaris. FOD Sociale Zekerheid. Zaterdag 5 en zondag 6 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Niet alles aan Amerika is fake Blz. 3 OPINIE Rugzak weegt te zwaar Blz. 10 GUY STANDING

Nadere informatie

Money for nothing. Material girl. Tien miljoen INHOUD

Money for nothing. Material girl. Tien miljoen INHOUD dossier UITNEEM- BARE KATERN 24 PAGINA S Geld [doet de wereld draaien?] P i n k F l o y d Money d o n n a s u m m e r She works hard for the money W i l l t u r a Geld u r b a n u s Help me, ik ben rijk

Nadere informatie

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland

Samen sterker. Werken aan een beter Nederland Samen sterker Werken aan een beter Nederland Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 1 "Schrijf een verkiezingsmanifest dat voortborduurt op het werk dat de afgelopen jaren is verricht, en waarin ook

Nadere informatie

De besparingen niet langer incasseren

De besparingen niet langer incasseren België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 333 April 2014 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, Hovenierstraat

Nadere informatie