het eeuwenoud, illegaal alternatief: zoedt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het eeuwenoud, illegaal alternatief: zoedt"

Transcriptie

1 het eeuwenoud, illegaal alternatief: zoedt

2 zoedt een partij in wording liberalisme binnen de lijnen van het communisme sociaal en democratisch een maximuminkomens /vermogensgrens en een naar verhouding basisinkomen voor iedereen van bij de geboorte en levenslang de kerngedachte van waaruit alle andere wetten en regels, sancties en belastingen voortvloeien een universele, vredelievende en helende oplossing het millennium van het winterkoninkje en het zoedtisme zonder pardon en zonder fluwelen handschoenen

3 Welke moeder of vader zal Krijgt het snelste, het mooiste, het intelligentste, het creatiefste, het sterkste, het zwakste, het stilste of het hardst roepende kind 10 keer meer aandacht, schoenen, speelgoed, ruimte, verzorging of eten op het bord... krijgt het alles en de anderen niets? Als ouder, verantwoordelijke, zal je er hoe dan ook voor zorgen dat, hoe schaars de middelen ook mogen zijn, iedereen eerst het meest elementaire krijgt daarna pas zal, naar ieders behoefte, het resterende bedrag verdeeld worden (heeft de overheid opvoedingswinkels nodig?) Kapitaalkrachtige mannen zijn al eeuwenlang goed vertegenwoordigd in de politiek, maken al eeuwenlang de wetten en ze blijven strijden voor macht en bezit Vrouwen hoeven niet in hun voetsporen te lopen Dus beste mensen ook zonder training, zonder academische, dure woorden, zonder babyfacelift, zonder stadskledij, zonder i- pad, zonder mental coach, zonder limousine of BMW, zonder Latijn, zonder geheime documenten, zonder ludieke of gewelddadige acties, kunnen wij een eerlijk beleid voeren respectvol. Tijd voor de grote herverdeling! Broederlijk delen heeft gefaald het was enkel armzalige liefdadigheid De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten (arbeiders worden inderdaad dubbel belast, niet alleen door het zwaarste werk, ze betalen ook de hoge lonen van hen die aan de macht zijn) en voor de bevolking bracht dit systeem niet veel welzijn. Zusterlijk delen betekent recht hebben op een deel. De mamas lanceren het alternatief systeem. Betogingen en stakingen raken de kapitaalkrachtigen niet ze zijn zinloos en de overheid en media zouden er handig gebruik van maken om de mensen tegen elkaar op te zetten En deze partij wil vooral opkomen voor de enorm grote groep mensen die te moe zijn om nog te spreken Neen, we zullen niet wachten tot de bommen ontploffen in de grootsteden, niet tot de politie op het volk gaat kloppen, noch hebben we een grote revolutie of opstand nodig geen vuist in de lucht Er zijn in ons landje ook mensen die het volgende durven voorstellen: Ondanks asielcrisis zijn werkgevers toch voorstander van economische migratie waarom niet zoals in de oliestaten annik het systeem in de oliestaten lijkt mij zo slecht nog niet. iedereen is welkom, kan snel een werkvergunning krijgen, maar zal nooit politieke of ander macht verwerven. de lokale bevolking beseft dat alle buitenlanders ( in sommige van die staten tot 80% van de bevolking), hard nodig zijn, en dat iedereen die daar verblijft aan eht werk is. Geen werk= geen uitkering, Ik denk dat die uitkeringenpolitiek in Belgie de integratie niet verderhelpt. Er zijn heel veel negatieve gevoelens tov "al die profiteurs".wetende dat die arbeiders niet eens genoeg verdienen om naar hun thuisland terug te keren, en in onmenselijke leefomstandigheden verzeild geraakten Mensen met een laag inkomen hebben maar één wapen We hebben stemrecht en ook de plicht om er wat beters van te maken dus geen foert- stem op een foert- partij Oproep aan de honderden hulporganisaties, opgericht voor het welzijn van mensen, bundel de krachten in een partij! Kies voor een betere wetgeving.

4 Het is verdomme tijd! Ministers, professoren en andere geleerden, zij blijven maar lullen (sorry, maar het zijn doorgaans heren) over criminaliteit, marginaliteit, de kloof tussen arm en rijk, de werkloosheid, de taal, de files, het sjaaltje, de maatpakken, de fiscale fraude, de slechte wegen, de gevangenissen, de scholen, de ouderen en de jongeren en de crisis want ze hebben geld tekort Als zij het systeem niet veranderen zullen wij het doen. De kapitaalkrachtigen zullen immers nooit kiezen voor een inkomensgelijkheid. Een levenlang hebben we gezwegen ja, we mochten af en toe een stem uitbrengen maar als alle partijen hetzelfde vertellen, dezelfde loze slogans brengen, hetzelfde beloven en dezelfde marginale elite blijven steunen, de vrije markt verafgoden,... is er dan democratie?... Het zijn niet zozeer de rijke mensen zelf, die verantwoordelijk zijn voor de armoede van de medemens maar wel de mensen die dit kapitalistische vrije markt systeem blijven steunen Waarom feitelijk?... In de hoop er zelf rijker van te worden?... mee aan de top te staan?...aan de andere kant van de muur te geraken? Dit is een oproep (of eerder een noodkreet om wat we al jaren zien en horen) Aan allen die in armoede leven aan allen die het werk niet meer aankonden aan allen die ontslagen werden aan allen die te veel en te hard moeten werken aan allen die voor een hongerloon werken en aan allen die de wereldwijde onrechtvaardigheid willen stoppen Voorkomen is beter dan genezen Nà een dramatische gebeurtenis, vaak veroorzaakt door een enkel mens, een bedrijf, de natuur is er plots aandacht, geld en tijd politie, dokters, therapeuten, burgemeesters, prinsen en prinsessen, ministers, een massa mensen en niet te vergeten de media Wij zijn in de meerderheid en dat is ook onze enige kracht we kunnen geen dure campagne voeren, we hebben geen connecties op top niveau en zij die de touwtjes in handen hebben, zijn niet onder de indruk van een betoging, zelfs niet van mensen het raakt hen niet zij zitten safe. Wij zijn in de meerderheid en de enige mogelijkheid om ook onze kinderen wat meer welzijn te schenken, is kiezen voor een politieke patij en een omgekeerd beleid wat wil zeggen controle op de hoge inkomens en winsten, en vrijheid voor wat zij noemen de gewone mensen, het volk liberalisme binnen de grenzen van het communisme. Wij, mensen die behoren tot de 80% van de bevolking die het moet stellen met 20% van het vermogen. Zij, de 20% van de bevolking die samen over 80% van het vermogen beschikken. Of is het nog erger 90% tgo 10%? Op 06 mei 2011, zei René : Meer dan de helft van de rijkdom in de wereld is in handen van slechts 2 procent van de volwassen mensen. De armste helft van de bevolking heeft niet meer dan 1 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de Verenigde Naties. Volgens de onderzoekers is het met de verdeling van rijkdom nog droeviger gesteld dan met die van inkomen. De rijkdom is vooral geconcentreerd in Noord-Amerika, Europa en Azië en het gebied rond de Stille Oceaan. De mensen daar bezitten bijna 90 procent van alle rijkdom. Dat is geen afgunst, 't is oneerlijk. Maar ik begrijp dat u instinctief geen eurocent wil afgeven. Egoisme maakt deel uit van de overlevingsdrang. Wanneer je je 10 maal meer kan permiteren dan wat je nodig hebt, moet je toch eens in je ziel kijken en verder denken... want de grote migratiestromen komen van ergens, en voor een reden. En je zal ze niet stoppen zonder herverdeling van de rijkdommen. Je kan best met wat minder rondkomen ook. Aan hen die in de sociale sector werken, aan hen die al jaren dromen van een basisinkomen, aan hen van de talloze liefdadigheidsinstellingen er is maar één weg het stemrecht kiezen voor een partij die mensen bestaansrecht en waarde geeft... ook al zijn ze economisch niet rendabel

5 ja, ook de bedelaar heeft zijn functie in deze maatschappij Liberalisme binnen de lijnen van het communisme Met liberalisme bedoelen we meer vrijheid van wonen en werken voor alle mensen en niet enkel voor een elite marginalen aan de top, niet enkel voor de grootste bedrijven met andere woorden, het omgekeerde van het tot nu toe gevoerde beleid. Met communisme bedoelen we dat de vruchten, het water, de grondstoffen van de aarde... er voor iedereen zijn grondstoffen kunnen wel ontgonnen worden door een bedrijf, vis kan massaal gevangen worden, gronden leveren hout en voeding. het werk van de mensen dienen we te vergoeden maar het goud, de vis, het hout en de grondstoffen behoren tot de gemeenschap. Woekerwinsten kunnen niet. Voor alle duidelijkheid géén communisme van iedereen hetzelfde integendeel! wél communisme als grens!... Elke mens heeft recht op leven niet enkel zij die met geweld en sluwheid (al dan niet illegaal) hele gebieden tot eigendom maakten elke mens heeft recht op een plekje om te wonen en een deel van de schatten der aarde dit via het basisinkomen. We beginnen dus in ons eigen kleine landje Het basisinkomen kan hoger of lager, maar de verhouding tot het maximuminkomen/ vermogen blijft steeds gelijk. De kern van de zaak is en blijft: naar verhouding. Alle andere regeltjes en voorstellen, dienende om het doel haalbaar /betaalbaar te maken zijn vatbaar voor verandering, verbetering, verduidelijking, vereenvoudiging Een totaal vermogen grens per individu en een, naar verhouding, basisinkomen voor iedereen, van bij de geboorte en levenslang En een totaal vermogen grens voor bedrijven en vrijheid van werken, handel drijven voor iedereen Ook al zijn alle mensen met een laag inkomen wel dankbaar voor de gekregen hulp van OCMW, CAW, meneer pastoor, sociale woning maatschappij, de twee volgende generaties armen staan al klaar. De deurwaarders ook. Zelfs 30 jaar later dan de gemiddelde Vlaming blijft een pc en een internetaansluiting voor velen nog steeds een verre droom Mensen met een laag inkomen, zij zitten niet in de opiniepeilingen en ze stemmen blanco of foert en ze zwijgen, knikken en zeggen ja,ja Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hoe zouden zij zij zwijgen. O ja, het basisinkomen mag ook 2000 euro de maand bedragen levenslang voor iedereen, want wij houden ook van een zwembadje in de tuin en een kersenboom, warme en mooie kleding Een basisinkomen zal de mensen zekerheid geven, moed, vooruitzichten, gemoedsrust ook als je zonder job valt, als een relatie niet meer werkt, als je een lichte handicap hebt of gepest wordt op het werk, als je het even niet meer ziet zitten of als de klanten wegblijven, als je de druk op de werkvloer niet meer aan kan, als je zelf voor een zieke vriend, ouder, kind wil zorgen. Iedereen kan op zijn tempo evolueren en dan nog zal het leven vol op te lossen problemen zijn. De frustratie van de werkende bevolking is soms zo groot, dat ze collega s die ziek zijn profiteurs gaan noemen.ook voor deze mensen is er dringend een basisinkomen nodig zodat ze vrede kennen en het ook wat rustiger aan kunnen doen. Ook transparantie wat de lonen en inkomens betreft, zal gemoedsrust brengen

6 De rechten van de mens Als eerste het recht op leven. Aangezien, zeker in ons landje alles bezit / eigendom is dat je al eerst geld moet bezitten nog alvorens je een identiteitskaart krijgt dat je nergens nog een appeltje of bosbes mag plukken zonder een boete te krijgen, dat je geen vis mag vangen zonder eerst voor een vergunning te betalen dat je geen klein vuurtje mag maken zelfs uit afvalcontainers mag je niets halen samengevat wie geen geld heeft, kan niet leven of misschien toch als misdadiger Het recht op leven mag best aangevuld worden met het recht op een basisinkomen voor alle mensen wereldwijd

7 Anno 2012 Een basisinkomen van 1000 euro de maand Inkomensgelijkheid Elke werknemer krijgt, telkens hij 5 jaar en fulltime ( ook verdeeld over een langere periode) gewerkt heeft, een loonsverhoging van 500 euro een transparant en eenvoudig systeem alle andere categorieën vallen weg. ook het overname anciënniteit systeem dat soms discriminerend werkt. Vb. laagste lonen 1000 euro b.i (4/12) euro netto de maand loon Na 5 jaar 1000 euro b.i (5/12) euro netto de maand loon Na 10 jaar 1000 euro b.i (6/12) euro netto de maand loon Een maximumgrens voor lonen, altijd voor iedereen van 6000 euro de maand dus ook voor degenen met uitzonderlijke talenten, die eventueel aan deze lonen mogen starten. De laagste inkomens bereiken dat ook na 40 jaar dienst. Er komen geen bonussen, premies of andere verloningen ook geen vastbenoemden en anderen Er hoeft geen onderscheidt meer gemaakt te worden tussen de verschillende sectoren Vb. 1 Een niet werkende, jong of oud,heeft 1000 euro b.i. Vb. 2 Een niet werkende, wegens handicap, heeft b.i. plus tegemoetkoming van de ziekenkas voor alle kosten in verband met zijn/haar handicap. Vb.3 Wie voor 10 euro per uur werkt, heeft b.i. plus het verdiende bedrag. Vb. 4 Werk je een fulltime in loondienst aan het laagste tarief, krijg je als starter 2000 euro de maand loon plus uiteraard een b.i. Na 10 jaar, voltijds werk zal het loon verhoogd zijn tot 3000 euro de maand. Vb. 5 Haalde je een diploma dan kan je eventueel starten aan euro de maand en wordt je loon na 5 jaar verhoogd met 500 euro ook voor hen steeds vermeerderd met het b.i. Vb.6 Wil je minder consumeren of meer tijd voor de kinderen en de ouders, dan kan je ook deeltijds werken, ook dan zullen het aantal werkuren opgeteld worden en zal je loon, na een fulltime van 5 jaar bereikt te hebben, met 500 euro vermeerderd worden. Vb. 7 Ben je 60, 70 of 80 jaar dan beschik je over een b.i. en je bent volledig vrij om bij te klussen. Vb. 8 Ben je een genie, wereldkampioen, succesvolle kunstenaar, het grootste idool, de beste bedrijfsleider, koning of koningin, eerste minister, straatveger of poetsvrouw die de lotto won... voor iedereen geldt een maximum inkomen op jaarbasis, namelijk euro. De vakbonden? Vakbonden hebben al te vaak toezeggingen gedaan aan de machtigste burgers. toch zijn zij nog steeds goed geplaatst om de werkomstandigheden te controleren, de werking van het bedrijf te controleren, het inschatten van de gezondheid van het bedrijf, de reden van ontslag te checken Alle loontrekkenden hebben hetzelfde statuut eerst en vooral dient er een grondige reden te zijn voor ontslag en de opzegvergoeding is voor iedereen gelijk (1maand extra loon) ook de topmanagers dienen hun levensstijl aan te passen. Ben je een dag, een week of zelfs een maand ziek dan is er enkel het basisinkomen. Het basisinkomen vandaag komt op euro op jaarbasis. De maximum loongrens komt op euro op jaarbasis. Deze geldt ook voor topfunctionarissen, ambassadeurs in ons land en onze ambassadeurs in het buitenland

8 De max. inkomensgrens per persoon komt op euro per jaar. Deze geldt ook voor zelfstandigen, werkgevers, sportvedetten, artiesten, voor lotto winnaars, aandeelhouders, verhuurders van woningen of andere panden, opbrengst van spaargelden Het max. te winnen bedrag met de lotto bedraagt euro en zal veel meer mensen gelukkig maken. Geen mens ter wereld heeft recht op een inkomen boven de euro per jaar degene, die dit ontoereikend vindt gelieve het land te verlaten en politiek asiel aan te vragen elders. Wij kunnen ze missen, de grootverdieners De max. vermogensgrens per persoon komt op euro. Wat inhoud dat een woning ter waarde van euro altijd eigendom zal zijn van minstens 2 mensen. Al deze wetten gelden ook voor wie tijdelijk in Belgia, Brussels werkt buitenlanders kunnen geen eigendom bezitten in ons land. Belgen ook niet in het buitenland. Huren kan natuurlijk wel De overheid hoeft niet meer te concurreren met de privé als het om de lonen van informatici gaat. Als rijkdom beteugeld wordt, verdwijnt armoede. Dus geen belasting op lonen wel op winsten, vermogen, gebruik en verbruik Het minimumloon is 10 euro, per uur, voor elk soort werk, er is geen controle nodig voor hen die aan deze tarieven werken een kleine eenmanszaak (zonder personeel) hoeft geen controle en een studenten job is een job zoals alle anderen Andere zelfstandigen en (vrije) beroepen zullen we extra controleren Op 06 december 2010, zei Laurent: Onbegrijpelijk hoe dergelijke praktijken blijven bestaan en nog uitbreiding nemen en zelfs overgenomen worden in ontwikkelingslanden. Een dokter mag inderdaad goed betaald worden maar erelonen onbeperkt verhogen omdat een patient een éénpersoonskamer vraagt of nog erger misschien wel nodig heeft is onethisch en komt overeen met woeker. Mutualiteiten klagen deze praktijken zogezegd aan maar zij zijn allen betrokken wij de uitbating van ziekenhuizen en betrokken bij aanwerving van dokters. Dus ziekenhuizen, dokters, mutualiteiten, RIZIV, zijn allen betrokken partijen, die mekaar zouden moeten controleren. Daar komt natuurlijk niets van. De patient stond erbij en keek ernaar. Er zal pas iets veranderen als de verzekeringen zullen weigeren de grote extra's nog uit te betalen. Een nieuw systeem, waarbij belangenvermenging onmogelijk gemaakt wordt, is mogelijk Een constante, heel grondige controle op de winsten en werking van ondernemingen, vennootschappen, bedrijven, V.Z.W. s zal nodig zijn Politie, douane en leger zorgen voor de eventuele arrestatie bij fraude en geen gezever meer over procedurefouten, verjaring, onschendbaarheid Multinationals zullen geweerd worden of in hoge mate belast zodat zij in geen geval concurrentie zijn voor de kleinere ondernemingen. Een basisinkomen voor iedereen automatisch op haar/zijn rekening van de nationale bank, elke 1 ste van de maand het geld van de kinderen komt op een eigen rekening. De moeder heeft volmacht en kan die, als zij wil, delen met personen naar keuze er voor zorgen dat we geen sociale bescherming nodig hebben is het doel Onbetaalbaar?... dan verlagen we het max. jaarinkomen per persoon naar euro.. gaat het beter dan ook voor iedereen.. Zouden de mensen stoppen met zingen, met schilderen, met musiceren zouden ze hun kennis niet meer willen delen, geen zorg meer willen bieden, hun sterke armen niet meer gebruiken als er een vermogensgrens komt?... Ja, liefst wereldwijd Iedereen die, in totaal 5 jaar, in België verblijft, is Belg. géén dubbele nationaliteit, voor niemand. (ambassadeurs vormen, enkel op dit punt, een uitzondering). En wie Belg is, kan niet naar het land van herkomst gestuurd worden, ook niet na een zwaar misdrijf. Een basisinkomen van 1000 euro de maand ook voor alle mensen zonder papieren nu aanwezig

9 Zij krijgen een Belgisch paspoort gelijktijdig worden alle grenzen gesloten dit voor een periode van 5 jaar tot er een degelijk plan uitgewerkt is. Neen, Europa heeft niet het laatste woord. Wie in totaal 5 jaar in een land woont, wordt inwoner van dat land na 5 jaar op mars Mars bewoner.

10 zoedt gaat voor vereenvoudiging en transparantie Voordelen van een basisinkomen / inkomensgrens Afschaffing van kindergeld, studiebeurzen, invaliditeitsuitkeringen, stempelgeld, leefloon, pensioenen, tijdskrediet. Afschaffing van saneringspremies, energiepremies, sporttoelages, cultuurbonnen, beveiliging tegen inbraak premies, gratis vuilzakken, ecocheques, pensioenbonussen, opleidingscheques, huursubsidies, aaa-premies niet om te lachen blijf serieus. Afschaffing van de dienstencheques! Hoe konden de vakbonden dit ooit goedkeuren?... Hoe kunnen wij aanvaarden dat mensen met een hoog inkomen, wonende in de luxe wijken, bijna gratis kunnen beschikken over personeel? Welke cadeaus wou de overheid hen nog meer geven? Hoe kunnen wij aanvaarden dat het werk van mensen zo een vernederend laag loon waard is? En dan nog wel voor de minst aangename klussen de aanvragers moesten zich schamen minder dan 6 euro per uur! Zijn er nog mensen die niet begrijpen dat er veel haat en geweld is? En wie heeft er gepoetst als de poetsvrouw thuis komt? Zo kan er heel wat bespaard worden op overheidspersoneel uitzondering vormen de ambtenaren belast met controles of zij die werken in het onderwijs. Door deze vereenvoudiging wordt er automatisch ook bespaard op papier, telefoon, pc s en kantoorgebouwen Deze grote ruimtes, die er erg veel uren ongebruikt bijstaan, vragen om een betere invulling de inkomruimte kan opengesteld worden voor andere activiteiten Problemen van kinderopvang, bejaardenzorg, gehandicaptenzorg, het groot aantal mensen met depressie, daklozen en zelfs van criminaliteit zullen sterk verminderen Zowel depressie als criminaliteit zijn vaak een rechtstreeks ( of onrechtstreeks) gevolg van het tot nu toe gevoerde beleid van de overheid. Een groot deel van de bevolking is de enorme berg van wetten en regeltjes, van in te vullen aanvragen en andere papiertjes grondig beu of heeft niets meer te verliezen Alimentatiegeld hoeft niet meer diegene die de zorg draagt of de verantwoordelijkheid voor de kinderen opneemt, zal ook hun inkomen beheren. Jongeren hebben recht op uitleg over de besteding ervan. Het vastleggen van een pensioenleeftijd is totaal overbodig! Het burgerlijk huwelijk wordt overbodig samenlevingscontracten ook het privé leven van mensen is geen overheidsaangelegenheid (de huwelijksstaat werd te vaak door de overheid misbruikt, om alle leden van een gezin te straffen, als er eentje een fout beging of zwaar ziek werd en om er toch heel zeker van te zijn dat ze geen euro te veel zouden bezitten, werden dan de vervangingsinkomens tot onder het minimum herleid). Vereenvoudiging van de belastingsformulieren. geen scheidingen meer geen nepadressen En hopelijk ook minder huishoudelijk geweld. Bij de geboorte kan men voor elk kind een eigen nieuwe, originele familienaam kiezen Subsidies voor de kunstensector hoeven niet meer schrijvers, acteurs, schilders, zangers ook zij beschikken over een basisinkomen en kunnen nog wat bijklussen indien hun creaties onvoldoende of niets opbrachten

11 Vooral voor wie geen voltijdse baan ziet zitten en voor mensen met beperkingen, brengt het recht om losse jobs te doen weer wat vooruitzichten dit is geen zwartwerk, dit is welzijn. De ziekenfondsen betalen geen ziekte-uitkering meer bij tijdelijke werkonbekwaamheid en kunnen zo het vrijkomend geld gebruiken voor de meest zorgbehoevenden Mensen kunnen nu ook als extraatje gaan werken in de tuinbouw, de horeca, de zorgsector of bij de buren ze kunnen op verschillende terreinen werken of studeren De zwaarste, vuilste en gevaarlijkste beroepen zullen automatisch beter betaald worden gedaan met de onderwaardering van het dagelijks werk een serieuze loonsverhoging en alle knelpuntberoepen zijn verdwenen. Indien iedereen verzekerd is van een basisinkomen, hoeven kinderen (voor een groot deel van de wereldbevolking) geen garantie te zijn voor wat hulp op een latere leeftijd Callcenters kunnen weer afgebouwd worden en de klantenservice zal weer verbeteren. aangezien er geen reuze winsten te maken zijn... niet voor het bedrijf, noch voor de aandeelhouders, noch voor de toplui Minder hardrijders op de baan de eerste en snelste krijgt geen premie Sportmensen hoeven hun lichaam niet meer te verwonden om wat extra poen alles boven de euro per jaar gaat naar de staat Pesten op het werk. Je kan weg Niemand hoeft nog overuren te werken er is weer tijd voor kinderen, kleinkinderen Iedereen kan weer zelf in de tuin werken, poetsen, schilderen daarvoor hoeven we geen mensen uit het buitenland te halen Geen paniek als je kinderen niet zo intelligent zijn als je wel zou willen ook voor hen is er een inkomen De mensen met de hoogste inkomens hoeven zich niet meer te bekommeren om armoede en de sterkste schouders hoeven niet langer de grootste last te dragen idem voor de sterke schouders van onze arbeiders!!... Afgunst, onverdraagzaamheid, minachting ten aanzien van mensen met vervangingsinkomen / ten aanzien van de topmensen mogen voor altijd verdwijnen iedereen is vrij om een werk te doen naar keuze. De groep niet werkende mensen is inderdaad te groot maar wat wil je, als de verhouding tussen huurprijs en loon zo scheefgetrokken is, verliezen de mensen de moed en wie, om welke reden dan ook, een vervangingsinkomen krijgt, mag niet eens bijklussen om welvaart en welzijn te verbeteren Bedrijven gaan elkaar niet langer wegconcurreren en het zal voor hen een voordeel zijn om meer mensen in dienst te nemen. Iedereen kan naar het buitenland al dan niet in het kader van ontwikkelingswerk

12 zoedt gaat voor Belgia of Brussels ons moederland Liever nog hadden we gekozen voor de meest groene stadstaat ter wereld; Brussels of Bruksel misschien in een 2 de fase Eerst grote kuis music please. de bolero van Ravel Het oude, fils à papa België, een vuil potje belangenvermenging, laten we voorgoed achter ons Een nieuw nationaal volkslied is ook welkom comme d habitude zoals gewoonlijk zeker geen strijdlied maar een helend lied de mensen zijn moe en een nieuwe vlag pastelkleuren en een vleugje blauw..1 stemrecht vanaf 20 jaar stemplicht vanaf 25 tot en met 65 jaar Aangezien het kiezen van beleidsmensen een enorme verantwoordelijkheid vraagt, brengen we het stemrecht op 20 jarige leeftijd het is belangrijk dat jongeren eerst wat levenservaring opdoen, hetzij als student, arbeider, reiziger.. De kiesbureaus komen op meerdere en heel toegankelijke locaties in de eerste plaats voor bejaarden, ouders met kinderen en de buurten waar mensen met de laagste inkomens wonen!...in bejaardentehuizen, sporthallen, overheidsgebouwen (De 18 en 19 jarigen worden allemaal opgeroepen om te helpen bij de organisatie?) Verkiezingen mogen ook een feestelijk karakter hebben met stoeltjes, hapjes en een drankje.2 De koningin of koning wordt gekozen om de 5 jaar een protocollaire functie zij/hij zal samen met de premier, ons land vertegenwoordigen en staatshoofden verwelkomen Ook de huidige prinsessen en prinsen kunnen zich kandidaat stellen. Aangezien alle inwoners over gratis internet zullen beschikken, kan er voorheen al een selectie gebeuren om de 50 genomineerden op de kieslijst te brengen. Kandidaten? Justine Henin, Freek Braeckman, De Gught Jean-Jacques, miss Frank De Winne heeft waarschijnlijk de meest klare kijk op de communautaire problemen Er komen geen afgevaardigden, van welke religie ook, op de protocollaire lijst noch verkozenen uit de raad van 100 wijzen. Er komt een vaste ploeg om het reilen en zeilen in het paleis te organiseren, te onderhouden, te bewaken onder de bevoegdheid van de minister van cultuur..3 De raad van 100 wijzen, big mother, bestaande uit 100 mensen (geen politici, geen politieke verbondenheid, noch verbondenheid met bedrijven), wordt gekozen de kandidaten komen uit allerlei milieus, basiswerkers dus zoals leerkrachten, verplegend personeel, maatschappelijk werkers, kunstenaars, juristen, kinesisten, economen, café-uitbaters big mother, controle uitgevoerd door basiswerkers, als tegenhanger van big brother, controle uitgevoerd door een top elite. Deze raad heeft vetorecht (bij 2/3 meerderheid) zij houdt toezicht en heeft inzage onbeperkt Zij zal naast en onafhankelijk van de regering, de moeilijke onderwerpen bestuderen en eventueel voorstellen doen zij zal mee controle houden op de werking binnen justitie, op wetenschappelijke experimenten, op de wapenhandel, op ontwikkelingswerk, op de media Het is haar taak om, samen met de bevoegde minister, de bevolking uitgebreid te informeren over wetten, diensten, partijen en hun standpunten dit 2 maal per jaar in 4 talen en op aanvraag in 20 talen. Via de site de raad van 100 wijzen kunnen er mensen voorgesteld worden zij zijn echter volledig vrij om zich kandidaat te stellen. In de andere richting, de informatie van de bevolking naar de raad van 100 wijzen, komt er een rechtstreekse verbinding via de redactie(en /of via p&p), waar alle inwoners visies en mogelijke oplossingen kunnen aanbrengen en melding maken van wat er fout loopt Het blijft een

13 wereldwijde tekortkoming dat de wijsheid van de man in de straat niet gehoord wordt die van de vrouw nog minder.4 Eén regering voor ons klein landje, Belgia, Brussels is voldoende (zonder taalgrens, Brussel strekt zich nu al uit tot ver voorbij Overijse, voorbij Leuven binnen enkele jaren is heel Belgia een uitbreiding van Brussel, en woont iedereen in de rand) Misschien toch even uitwijden over de keuze voor de unitaire staat het is waar, in een al wat ver verleden werkte het niet. omdat de muur er stond de muur tussen arm en rijk Toen het tij keerde en er ook een deel van de Vlaamse bevolking vermogend werd, kwam de onverdraagzaamheid. Rijke Walen wilden niet onderdoen voor rijke Vlamingen, gediplomeerde Vlamingen wilden dezelfde goed betaalde topfuncties als de gediplomeerde Walen Voor de miljoenen gewone menskes bleef alles hetzelfde of toch niet. want zowel de kapitaalkrachtige Waal, als de vermogende Vlaming. kochten om ter meest landbouwgrond of bos, bouwden er een riante woning op net voor de wetgeving op ruimtelijke ordening En vandaag is er een ganse bevolking slachtoffer van deze oude vete wij kiezen voor een nieuw land weg van de politieke families van weleer Zij zijn zo geobsedeerd door hun strijd om de macht, dat ze niet beseffen, dat de gewone mensen al wereldburgers geworden zijn, dat het oude België al lang verdwenen is. Onze kinderen wonen in Australië, Zwitserland hebben nu familie in Peru vrienden in Rusland spreken Portugees met de Braziliaanse capoeiristas spreken Engels met de vriend uit Ghana spreken Frans met de buurvrouw uit Wallonië en de buurman uit Congo ja, onze buren komen van over de hele wereld, en onze kinderen trekken ook de wereld rond Iedereen kan stemmen op partij, persoon en / of programmapunt naar keuze. het BHV- spook, gecreëerd door enkele machtswellustelingen, is zo verdwenen. Vóór de volgende verkiezingen, wordt er al per departement, een te besteden minimum bedrag vastgelegd en dient elke partij klaar en duidelijk, tot in detail en berekend, zijn plannen (toekomstige bestedingen) kenbaar te maken niet enkel slogans, waarmee men later nog alle kanten mee uit kan wel wat zij binnen de 5 jaar wensen te verwezenlijken en hun verder (voor 10, 20,30 jaar) toekomstbeeld. Mensen kunnen rechtstreeks op een programmapunt stemmen Vb. voor meer zonnepanelen op de afval deponeren we in Afrika partij voor meer armoede op huishuur omhoog partij voor goedkopere werkkrachten (3,99 euro per uur) met dienstencheques de slovernij partij.. Haalt een programmapunt 2/3 van de stemmen, dan hoeven er geen lange, onnodige debatten, vaak zonder resultaat, meer te gebeuren Geen geld meer voor verkiezingscampagnes, niet van bedrijven, niet uit de privé één enkele krant, uitgegeven door de raad van 100 wijzen zodat ook kleinere, minder kapitaalkrachtige partijen de kans krijgen zich voor te stellen en hun visie en kandidaten kenbaar te maken Er hoeft helemaal geen reglementering te komen over het aantal mannen op de kieslijst na al die jaren mogen het ook wel eens allemaal vrouwen zijn!.. die de wetten stellen.5 Alle verkiezingen gebeuren om de 5 jaar, gespreid over 2 dagen aangezien we voortaan ook een programmapunt, een staatshoofd en de raad van 100 wijzen kiezen Politici moeten de keuze maken tussen gemeenteraad, europees, nationaal 1 job is genoeg geen enkel cumul toegestaan 1 mandaat per politicus ook geen garantie voor het geval men niet zou verkozen worden noch zij, noch hun kinderen zullen in financiële problemen komen, iedereen heeft een basisloon en ze zijn vast wel in staat om ander werk aan te pakken flexibiliteit Provincies afschaffen (reclame! Voor 5 efficiënte provincies het kan maar niet op!) de senaat ook

14 Partijdebatten gebeuren achter gesloten deuren maar debatten tussen verschillende partijen kunnen niet meer in het geheim, ook niet als het om moeilijke dossiers gaat!... de kiezers hebben wel het recht om alle standpunten en eventuele toegevingen te kennen Alle deelnemers aan een regering moeten voortaan een minimum leeftijd bereikt hebben van 35 jaar en een maximum leeftijd van 65 jaar. Dit neemt niet weg dat zij ouderen en jongeren kunnen raadplegen, levenservaring leer je nu eenmaal niet uit boeken. Het premierschap zal uitgevoerd worden door de 1 ste minister ( hij houdt toezicht op het reilen en zeilen van het geheel) gesteund door de 2 de minister (gericht op het geheel van binnenlandse aangelegenheden) en de 3 de minister (voor buitenlandse aangelegenheden). De premier zal ten dienste staan van alle burgers en dit max. gedurende 10 jaar. Niet wanneer de problemen zich stellen!... voorkomen is beter.. 6 De tweede landstaal is Engels voor iedereen Zoedt kiest voor wereldburgers en wereldtalen. Alle documenten zijn ook onmiddellijk beschikbaar in het Engels, Nederlands, Frans en Duits en op aanvraag ook nog in een 20 tal andere talen Engels kan al van in de kleuterschool aangeleerd worden (nee een proef, examen of punten hoeven niet!) later kan de 3 de taal Frans of Nederlands toegevoegd worden, dit tot de 8 ste klas daarna vrije keuze Het is haast crimineel dat kinderen in Wallonië en Brussel verplicht worden het Nederlands als 2 de taal te leren en ook niet alle mensen hebben aanleg om 3 talen te leren Er zijn ook jongeren die liever meer aandacht besteden aan wiskunde of wetenschappen, aan koken of tuinieren Music please Wie anders zong het zo mooi. Brel le plat pays mijn vlakke land Niet wanneer de problemen zich stellen!... voorkomen is beter.. 7 De huurprijzen zullen door de overheid bepaald worden en sociale woningen worden afgeschaft Zoedt kiest voor aangenamer wonen voor iedereen. Hoe voelt het, telkens weer verhuizen omwille van veel te dure krotten paperassen kinderen weer van school veranderen zonder lift naar de 5 de verdieping met boodschappen, baby en peuter De sociale woningen kunnen door de overheid verkocht worden om de extra kosten voor het starten van dit nieuwe beleid te financieren ( hoe groot is het kapitaal van alle sociale woningen samen? en wie heeft er recht op?). De overheid kan een kleine marge laten wat de huurprijzen betreft al naar gelang het comfort. vb. tussen de 150 en 200 voor een studio, 300 tot 400 voor een appartementje met 1 kamer Inkomens uit verhuur worden extra zorgvuldig gecontroleerd Afschaffen van sociale leningen Na het verbouwen/renoveren van een appartement of woning kan de verhuurprijs omhoog. Huurwoningen zullen allemaal controle krijgen Het basisinkomen zal samen met de vastlegging van de huurprijzen heel wat welzijn en vrijheid brengen Huizen en gebouwen die langer dan 3 maanden leeg staan (plus 3 maanden voor renovatie), worden verplicht verkocht! voor elke maand leegstand, zonder verbeteringswerken, volgt er een boete gelijk aan de gevraagde huurprijs! Eigendom in het buitenland kan niet meer of je gaat er wonen of het komt rechtmatig op iemand anders zijn naam

15 Ja, ook de eigenaars mogen een bescherming hebben tegen wanbetalers of vernielers. Pas nadat de huurprijzen correct zijn! Vaak waren huurders verplicht een te duur pand te huren omdat er nu eenmaal geen redelijke prijzen zijn zelfs niet als het om gevaarlijke verkrotte woningen ging en huurders moesten dan het contract nemen zoals het is ( steeds in hun nadeel). Het eigenaarssyndicaat stelt voor om alle inlichtingen over huurders op te vragen wel dit kan niet en het hoeft ook niet aangezien iedereen over een inkomen beschikt Sommige eigenaars hebben zo een goed inkomen dat ze zelfs de moeite niet doen om te zien of de huurders wel betaalden Het is de bedoeling dat alle mensen eigenaar of mede-eigenaar zijn van het plekje waar ze wonen er zal dan heel wat minder verkrotting zijn Géén maatschappij met twee aparte wetgevingen, noch met twee gezichten liberaal voor de kapitaalkrachtigen, hun vrienden en aanhangers.en een soort (bureaucratische) communistische dictatuur voor de anderen kunnen we niet meer aanvaarden. Hele bevolkingsgroepen werden eerst in het nauw gedreven door de vele ingewikkelde wetten en voorwaarden,. om ze daarná grootmoedig, betuttelend maar vooral gecontroleerd in sociale woningen te stoppen uitgearrangeerd De 2 de rang burgers Zelfs in een stad als Leuven, zijn er mooie grote winkelpanden, een schoolgebouw, woningen die al meer dan 10 jaar leeg staan leegstandboete is waarschijnlijk ook weer een lachertje voor de eigenaars Buitenlanders kunnen enkel huren niets komen opkopen. Uitzondering voor inwoners uit landen met een zelfde beleid ( namelijk een basisinkomen en een naar verhouding maximum vermogen). Ook groen! Stelt een basisinkomen voor van 350 euro de maand. Wat totaal zinloos is als er geen controle komt op de huurprijzen, en zeker niet te betalen als een deel van de bevolking blijft graaien... en de uitwassen van de vrije markt niet worden weggewerkt Sociale woningen versterken de muur tussen rijk en arm dus weg ermee Huurders verhuurders Het enige vooruitzicht dat mensen met een laag inkomen hebben, is levenslang huren!... levenslang enorme bedragen overmaken aan de eigenaars, welke er wel bij varen en eigendommen blijven een stijgende waarde. Huurders daarentegen staan machteloos zij moeten nemen wat er aangeboden wordt, hoe slecht de contracten en huizen ook mogen zijn. Wie een betaalbare, goede woning vindt, zal er heel dankbaar voor zijn en ook respectvol behandelen, maar vandaag zijn de prijzen volledig ontspoord, met als gevolg rancuneuze huurders. Waarom zouden zij nog geld in een huurwoning steken als ze al zoveel aan de huur hebben gegeven. Er is een steeds groter wordende groep mensen die helemaal niets te verliezen heeft! Huurders zijn voornamelijk mensen voor wie het onmogelijk is om vastgoed te kopen. Hoe meer kapitaalkrachtigen het onderste uit de kan willen. hoe vaker huurders en mensen met een laag inkomen, met dezelfde munt zullen betalen met dezelfde agressie het onderste uit de kan halen. Huurpremies brengen geen blijvende verbetering En het vooruitzicht van levenslang een te zware lening afbetalen is ook niet echt rooskleurig Inkomens herverdeling zal heel wat onverdraagzaamheid wegnemen. Meer mensen /alle mensen van een kleine eigendom laten genieten, is het doel! Heel zeker dat ze het zullen onderhouden met de grootste zorgvuldigheid. Verder zal de overheid beslissen over de huurprijzen. Huurprijzen dienen in verhouding te staan tot het basisinkomen. Pas na de controle op de huurprijzen en de mogelijkheid voor alle mensen om een goed onderkomen te vinden, zullen de wetten verstrengen voor wanbetalers of vernielers. Music please Suzanne Vega My name is Luka

16 Niet wanneer de problemen zich stellen!... voorkomen is beter..8 Belastingen worden individueel opdat iedereen vrij is om een huis te delen met wie men wil (tot op heden werden mensen met een vervangingsinkomen eerder gestraft dan beloond indien zij wensten een woning te delen).. Enkel extra belasting voor de rijken heeft geen zin, zij kunnen dan weer huurprijzen verhogen.. Ook een vermogensbelasting zal de muur tussen rijk en arm niet weghalen Geen belasting op lonen, wel op verbruik, diensten, op alle andere niet uit werk verkregen inkomsten Wel een inkomensgrens en een graduele verhoging van de belastingen op roerend en onroerend goed. Een mogelijkheid. Enkel de als basis -erkende producten kunnen cash betaald worden. De basic producten zullen duidelijk omschreven worden De eerste 50 euro van de gsm 6% btw, het overige deel 30%... dit kan ook toegepast worden voor pc, kleding, schoenen, verwarmingstoestel, fiets, matras De andere producten dienen met bankkaart betaald te worden btw gaat onmiddellijk naar de belasting. Een derde groep met minstens 60% btw vormen de extra luxe producten zoals sauna s, jacuzzi s, jetski s, luxe wagens, privé zwembaden Het is de bedoeling dat iedereen zich wel een of ander luxe product kan aanschaffen. Maar niet meer zoals het vandaag werkt. De ene oververzadigd van luxe spullen, de andere geen mantel, geen bed, geen eten Er wordt geen zwart geld meer witgewassen het komt volledig ter beschikking van de overheid en aangewend voor projecten van algemeen belang De overheid had te weinig geld Wie had het dan?.. Wie groot en machtig is betaald nauwelijks belastingen en er is geen enkele organisatie die grote ondernemingen controleert Btw, variabele belastingsverhoging. via accijns en btw kan men zeer veel geld structureel incasseren. Betalen met bankkaart. Te véél regels en wetten. Het moet transparant en eenvoudig zijn, begrijpbaar voor elke 18 jarige,de bevolking heeft er recht op. Een rommelige chaos aan reglementjes is geen kunst. Niet iedereen beschikt over bevriende experts Eenvoud en klaarheid daarentegen getuigen van intellectuele waarde. Het belastingsvoordeel of de fiscale aftrek bestaat niet meer! De tot op heden, door de gemeente bepaalde belastingen (zoals op huisvuil,terrassen, kerkhof, kadastraal inkomen ) zullen voortaan overal gelijk zijn, in heel het land ook de bouwwetgeving zal overal gelijk zijn, één wetgeving voor het hele grondgebied van Belgia geen enkel villa s gemeenten en geen getto s De berekening van het kadastraal inkomen (tot op heden= verhuurwaarde van de woning) mag ook wat transparanter en rechtvaardiger. De ligging wordt niet meer als norm gehanteerd, aangezien de ene persoon baat heeft om in de stad te wonen omwille van werk, studies, vervoer de andere verkiest een landelijk gebied omwille van groene hobby, speelruimte voor de kinderen. Het K.I. van een pand zal bepaald worden door de grondoppervlakte en de bewoonbare / bebouwde oppervlakte, niet door het aanwezige comfort. Bij verhuur zal het comfort wel degelijk een rol spelen voor het bepalen van de huurprijs. IN VEHOUDING GRAAG!!!! Wie een kleinere woning, tuin, auto heeft moet in verhouding minder betalen. Voor een woning die dubbel zo groot is moet er 4 maal meer belasting komen

17 Eigendommen van 25 ca bewoonbare oppervlakte, per persoon zijn belastingsvrij. De belasting op persoonlijke eigendom wordt gradueel verhoogd per persoon / per oppervlakte. Aangezien er een max. komt op persoonlijke eigendom, zal er heel wat verkocht worden, van eigenaar veranderen ( naar kinderen, ouders, partners ). Meer mensen, ook dank zij het basisinkomen, zullen eigendom verwerven, vaak veel kleiner dan het huidige aanbod Geen mens ter wereld heeft recht op meer dan 10 are voor niet professionele doeleinden Tot op vandaag varieert het K.I. zoal van 240 voor 1ha tot 1500 en meer voor 1 are Het K.I. zal op een zelfde manier berekend worden in alle steden en gemeenten vereenvoudiging er komt geen onderscheid meer tussen handelseigendom of opbrengsteigendom, noch tussen een eengezinswoning of een meergezinswoning, noch voor type woning of bouwstijl, noch voor oude of nieuwe woningen ( omdat dat nu net te veel controle zou vragen telkens er werken worden uitgevoerd), geen villawijken meer en geen getto s ook tussen de villa s mogen kleine woningengebouwd worden en appartementen met 2 verdiepen en zelfs caravans zijn toegelaten. En in de steden mag men niet hoger dan 4 verdiepingen. Geen blokken meer voor de laagste inkomens ( en ook minder rampzalig als de liften weer eens haperen) Het K.I. zal dus berekend worden op de niet bebouwde grondoppervlakte (tuin)+ de niet bewoonbare, bebouwde opp. garage, zwembad, oprit)+ de bewoonbare opp.(gelijkvloers, kelder, verdiep). Prijs 1 > voor terreinen die gebruikt worden voor de voedselvoorziening Prijs 2 > voor terreinen voor privé gebruik en die geen bouwgrond zijn Prijs 3 > voor alle terreinen die als bouwgrond ingekleurd zijn Prijs 4 > alle bebouwde oppervlaktes. Prijs 5 > alle bebouwde, bewoonbare opp. Deze prijzen gelden voor het hele land en met telkens een graduele verhoging dus ook voor fabrieken, winkels groot en klein, serres De opbrengst gaat volledig naar de staat en niet naar steden en gemeenten er zijn geen uitzonderingen Ook kinderen zullen een eigen belastingsformulier krijgen ( omdat vaak een deel van de eigendom op hun naam zal staan). geen circus meer over het al dan niet samenwonen De raad van 100 wijzen, big mother, zal er voor zorgen dat alle mensen persoonlijk verwittigd worden, in een voor hen begrijpbare taal, telkens er nieuwe wetten, reglementen komen. En dit minstens 3 maanden voor de wijziging zodat iedereen voldoende tijd heeft zich eventueel in regel te brengen. Er worden 2 datums vastgelegd waarop de nieuwe wetten ingang vinden. Vb. 1 februari en 1 september. Dus niet zoals bij de invoer van de Kids id het kan niet dat de inwoners steeds weer moeten uitzoeken wat kan en wat niet naar wat zegt de wet en de uitzonderingen. Meer diepgaande controle en belasting op grote ondernemingen en bedrijven zodat er weer mogelijkheid is voor andere, ook kleine zaken er zijn net iets te veel blokkers, kruidvatjes, panossen, c&a s, aldi s, lidlls, colruyten eigenaars en aandeelhouders maken te veel winst allemaal in toom houden door hogere belastingen. Bomen groeien ook niet onbegrensd Na betaling van de lonen, blijft er nog, een door de overheid bepaald, bedrag ter beschikking voor innovatie of indien nodig uitbreiding de overige winst gaat naar de schatkist voor het algemeen belang. Telenet, belgacom, electrabel, de banken, multinationals te veel macht inperken!... Multinationals zij maken alles stuk wereldwijd het zijn niet zij die welvaart brengen of beter gezegd, de welvaart die zij brengen, weegt op termijn niet op tegen de vernietiging die ze teweeg brengen, zowel voor milieu als voor tewerkstelling of gaan we alle mensen verplichten om voor hun winsten te werken?...

18 Een windturbinepark mag niet in handen van de privé, niet van personen, niet van families. Maar in handen van de overheid, van de bevolking. We hebben nood aan veel nieuwe en kleinere bedrijven, een stroompanne mag niet het hele land lam leggen of kunnen de (fusie)gemeenten elk een eigen, aanvullend energienet uitbouwen? The sky is the limit is verleden tijd En het alles of niets spel is ook uit. Onze krieken, prinsessenboontjes, bieren, fietsen, lampen, auto s, komen eerst op de markt en we voeren niet in wat we zelf kunnen realiseren, ook niet uit de lage loon landen of gelijkaardige ingevoerde producten zullen zodanig belast worden dat ze geen concurrentie vormen Deze maatregel is goed voor de werkgelegenheid, liefst in eigen streek en er is heel wat minder vervuilend transport nodig. En als de vruchtbare grond ook weer ter beschikking komt voor de niet zo arrogant rijke mensen, mogen zij (weliswaar zonder subsidie) er notenbomen, bessen en patatjes opzetten en het teveel verkopen of wegschenken Wie in het bezit is van namaakgoederen, hoeft helemaal geen boete te betalen fabrikanten en verkopers mogen aangepakt worden de kopers wilden een artikel van minder kwaliteit of de prijs van de originele producten is kunstmatig, crimineel hoog Niet de sneeuw is het probleem, wel de autoverslaving 1 hele dag sneeuwfile kost 20 miljoen euro?... en we zijn in ons klein landje maar met 11 miljoen en Actiedag kost 30 miljoen Het lijdt daarom weinig twijfel dat de 20 miljoen euro schade van Agoria een onderschatting van de globale werkelijkheid is. Een factuur voor het bedrijfsleven van 30 miljoen euro of meer is erg waarschijnlijk Na pensioenleeftijd blijven werken aan euro de maand?... vergeet het!... natuurlijk mag iedereen die wil aan de slag blijven het totale jaarinkomen zal echter nooit boven de euro gaan! Hun pensioenen zijn wel onbetaalbaar maar ons basisinkomen zal betaalbaar blijven, als alle lonen en inkomsten onder controle zijn. De keerzijde van de medaille. Wij zullen ze niet uit het oog verliezen Jouw winst, mijn verlies. jouw verlies, mijn winst Music please John lennon imagine

19 Niet wanneer de problemen zich stellen!... voorkomen is beter..9 Reclame wordt voortaan uiterst zwaar belast. Reclame voor een automerk: de stad is zijn speelterrein!... kopen hé, mama klaar voor je eigen appartement aan zee?... reis een klasse hoger met De tijd van de kaste is voorbij je hoeft niet groter te zijn, niet slimmer, niet mooier, niet sneller dan er is een maximum inkomen take it easy Reclame voor sporten, kanker, het goede doel, ongezonde voeding, onnodige medicijnen gesponsorde informatie sorry jongens Het geld, vroeger besteed aan reclame (de grote bedrijven werden onvoldoende belast, ze kregen blijkbaar te veel winst en macht) gaat nu naar de schatkist van de Belgische staat Reclame indien niet volledig afgeschaft een beperking tot 2 maal per jaar iedereen gelijktijdig Informatie en proefstaaltjes (of proefstaaltjes verplichten, dan lopen we niet het risico oneetbare spullen te kopen) kunnen in de winkel aangeboden worden geen kortingsbonnen meer, maar correcte prijzen solden worden afgeschaft (ook voor de zogenaamde modegebonden artikelen) Kwaliteitsvolle producten zijn dat, een jaartje later ook nog Reclame maakt mensen ziek. Mode en reclame beknotten de mensen hun creativiteit Vervoermiddelen, woningen, tuinen, pleinen, kleding op alle terreinen is er een gebrek aan persoonlijke creativiteit... de mode industrie bepaald als maar meer Toeristische borden langs de wegen zijn overbodig zowel wat de kostprijs betreft als ook het feit dat toeristen echt wel instaat zijn om een plan, kaart of GPS te gebruiken en zich te documenteren via internet we hebben echt geen nood aan een nog grotere afvalberg. Geen enkele koppelverkoop toegestaan!!!!... Wij wensen ook niet te betalen voor spullen die we niet nodig hebben niet voor een verminderingsbon plopsaland, noch voor kookpotten, gsm, verzamelkaartjes, memory stick niet voor een sleutelhanger,een balpen en zeker niet voor een kalender geschonken door een SHM of een badge van de lijn niet voor een avondje topfilm, aangeboden door de gasleverancier wat een verspilling en een arrogante milieuvervuiling Wat is de prijs voor twee volle kleurpagina s reclame in de streekkrant? Hoeveel van de winsten van de bedrijven gaat er naar reclame?... Reclamemakers kunnen in de kunst en cultuurwereld terecht met hun creativiteit Reclame op zoekmachines, die ons gratis een stroom van informatie verschaffen, ligt heel anders toch zou het eerlijk zijn dat ook zoekmachines een taks betalen op de enorme inkomsten uit online reclame misschien toch een boete voor de meest agressieve, flitsende vorm van reclame Kranten, tijdschriften en magazines mogen de prijzen verhogen en ze hoeven niet allemaal identieke,op sensatie beluste, artikels te brengen Liever een tv zender met 2 uur uitzending per dag en inhoud dan uren spelletjes en reclame Een 2 de en 3 de verbruikorganisatie is nodig voor de controle op duurzaamheid Betere controle vóór de goederen op de markt komen. Wat niet voldoet, komt niet op de markt De wakkere consument?!...is alleen nodig als er zoveel bedriegers zijn. Het milieu vraagt om wat minder!... ook de herkomst van alle goederen zal tot in detail moeten vermeld worden ( en controleerbaar zijn) gedaan met het roven in lage loon landen, het enorme winsten maken en het misbruik maken van kinderarbeid Verbruikersorganisaties zullen ook controleren of de gevraagde prijzen wel correct zijn vb, de prijzen van stofzuigerzakjes, de prijs van printer cartridges, van schoonmaakmiddelen, van aardappelen oei aardappelen?...

20 Waterkokers, stofzuigers, auto s te vaak kleine breekbare onderdeeltjes! geen toyotaavonturen het moet niet sneller en goedkoper. het moet in de eerste plaats degelijk en veilig materiaal zijn en liefst herstelbaar want de btw zal meer dan verdubbelt worden Het te koop aanbieden van producten via telefoon is verboden. Verkopers zijn verplicht om de klanten op de hoogte te brengen van de latere te maken kosten bij de aankoop van een gasverwarmingsinstallatie dient ook vermeld te worden wat het latere onderhoud gaat kosten, hoe lang dergelijke installaties veilig zijn... de gemiddelde levensduur. Aangezien er toch een maximumgrens is aan winsten en inkomens en er geen bonussen mogen aangeboden worden zal de verleiding om de consument van alles en nog wat aan te smeren wel verminderen Prijzen van goederen en diensten moeten voor iedereen makkelijk op te vragen zijn ook uitvaart kosten de prijs van een eenvoudige begrafenis of crematie mag niet hoger zijn dan 1000 euro De reclamewereld heeft de mensen jaar na jaar steeds meer consumptie opgedrongen niet alleen voor de eindejaarsfeesten, haloween en carnaval. We zullen alle ambtenaren nodig hebben! Music please of een gedicht Jacques Prévert. Déjeuner du matin Niet wanneer de problemen zich stellen!... voorkomen is beter..10 Ons landje hoeft niet perse in de top 10 te staan van de rijkste landen wel op nr 1 als het om welzijn gaat Welzijn moet een collectieve waarde zijn. dus ook herverdeling werk en vrije tijd. Een gezonde economie kan echt niet afhangen van het steeds meer consumeren en produceren! Wat de overheid doet: consumptie aanmoedigen als oplossing!! Wie wordt daar beter van? Ook zonder buitensporig grote bedrijven zouden mensen aan het werk zijn als er een beter beleid was. Mensen leren graag, werken graag en zijn graag creatief bezig vandaag lijkt het er steeds meer op dat je enkel mag werken in dienst en voor de winst van super bedrijven alle andere bedrijven moesten verdwijnen (of zich redden door aankopen in t zwart, werkvolk in t zwart, fraude ) Dit zal helemaal veranderen het zijn niet alleen de banken, die te veel macht bezitten de farmaceutische industrie mag ook best wat inkrimpen, spijtig voor de aandeelhouders misschien In de toekomst zijn gigantische winsten voor bedrijven en personen onmogelijk 25% van de bevolking werkt niet?... hoe komt het?... het werk niet op mensenmaat?... te veel?... een te lage vergoeding? reeds uitgeschakeld in de lagere school, het middelbaar onderwijs?... Wie geen fulltime werk heeft en een laag loon, kan daar niet van leven wie een vervangingsinkomen geniet wegens niet in staat om voldoende te verdienen, mag helemaal niet meer werken Wel 300 kandidaten voor dat ene goed betaalde jobke België kan wel wat meer op eigen benen staan (of zijn we een zwaar gehandicapt land?..) er worden geen goedkopere werkkrachten meer naar ons land gehaald, om ze dan weer te dumpen geen verpleegsters uit Roemenië ze hebben daar meer hulp nodig dan wij en Kenia heeft mondjes genoeg te voeden en kan de prinsessenboontjes zelf gebruiken (wie zou de eigenaar van het bedrijf zijn?...) Ons land heeft nood aan kleinere vrachtwagens beter voor de werkgelegenheid en minder schade aan bruggen en wegdek, hopelijk ook minder gekantelde vrachtwagens en andere ravages. Ons land heeft nood aan hele kleine voertuigen met een minimum aan lawaai- en andere hinder.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

Lesbrief Iedereen betaalt belasting

Lesbrief Iedereen betaalt belasting Lesbrief Iedereen betaalt belasting inleiding Iedereen betaalt belasting» waar komt het geld vandaan?» waar gaat het geld naar toe?» nederland, europa en de wereld» Iedereen betaalt belasting 1 Iedereen

Nadere informatie

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s Vrienden, Socialisten, 1 mei, dat is het verhaal van vrouwen en mannen, zoals Geert. 1 mei, dat is het verhaal van het échte leven. Het leven, waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Vóór de verkiezingen... Auteur: Stijn Dekelver. parlement. Maar hoe werken die. verplicht naar de stembus.

Verkiezingen 2010! Vóór de verkiezingen... Auteur: Stijn Dekelver. parlement. Maar hoe werken die. verplicht naar de stembus. Auteur: Stijn Dekelver Op zondag 13 juni moeten alle Belgen die ouder zijn dan 18 jaar naar de stembus. Ze moeten mensen kiezen die hun stem vertegenwoordigen in het federaal parlement. Maar hoe werken

Nadere informatie

Examen Burgerschap. Naam kandidaat : Kandidaatnummer : Examenplaats : Examendatum :

Examen Burgerschap. Naam kandidaat : Kandidaatnummer : Examenplaats : Examendatum : Examen Burgerschap Niveau Opgavenummer Examenduur : KSE1 : BS1(01) : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 35 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in. Kruis bij elke vraag het goede antwoord

Nadere informatie

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Informatie voor basisschoolleerlingen uit groep 5 t/m 8 Wat kun je hier vinden? 1. Jouw spreekbeurt over de Millenniumdoelen 2. Waarom zijn er Millenniumdoelen 3.

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie

REVA-beurs 2017 Debat Wonen: Een huis, een thuis, maar geen tehuis PANELLEDEN: INLEIDING:

REVA-beurs 2017 Debat Wonen: Een huis, een thuis, maar geen tehuis PANELLEDEN: INLEIDING: REVA-beurs 2017 Debat Wonen: Een huis, een thuis, maar geen tehuis Samenvattend verslag: we geven weer welke onderwerpen aan bod kwamen PANELLEDEN: Björn Anseeuw (Vlaams volksvertegenwoordiger, N-VA) Hilde

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Onderzoek: Gemeenteraadsverkiezingen

Onderzoek: Gemeenteraadsverkiezingen Onderzoek: Gemeenteraadsverkiezingen Publicatiedatum: 7-3- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek,

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Waarom kiezen? Overal foto's. Auteur: Stef Van Malderen. In ons land zijn er veel ministers. Zij zorgen er samen met hun

Verkiezingen 2010! Waarom kiezen? Overal foto's. Auteur: Stef Van Malderen. In ons land zijn er veel ministers. Zij zorgen er samen met hun Auteur: Stef Van Malderen Overal foto's Waarom kiezen? In ons land zijn er veel ministers. Zij zorgen er samen met hun medewerkers voor dat alles goed loopt in ons land. Het verkeer, de politie, de school,...

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 Inhoud Wie spaart (niet)? 5 2 Hoe sparen we? 7 3 Waarom en waarvoor sparen we? 35 4 Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 2 Opzet van het onderzoek Sparen, of niet - maart 207 - Dit onderzoek zoomt in op

Nadere informatie

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten

De Woonwens van de Vlaming anno 2013. Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Academische zitting & exclusieve enquêteresultaten De Woonwens van de Vlaming anno 2013 Kwantitatief onderzoek woonconcept Huyzentruyt Hoe woont de Vlaming vandaag?

Nadere informatie

Armoede en parochie. Opzet 1. Mijn moeder (tekst 1) 2. Wat is armoede? o Iedere deelnemer geeft een woord of definitie o Bespreking tekst 2

Armoede en parochie. Opzet 1. Mijn moeder (tekst 1) 2. Wat is armoede? o Iedere deelnemer geeft een woord of definitie o Bespreking tekst 2 Armoede en parochie Situering Met dit materiaal kunt u leren wat armoede eigenlijk is en welk plan je als parochies kunt maken om met armoede aan de slag te gaan. Als u het in groepsverband doet, is het

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Naam : Klas : Datum :

Naam : Klas : Datum : Duurzame ontwikkeling Over duurzame ontwikkeling circuleren inmiddels honderden definities. Vaak wordt de internationaal aanvaarde definitie uit het rapport "Our Common Future" (Brundtland-rapport, 1987)

Nadere informatie

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen?

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Verantwoordelijke Uitgever: Daniël Samyn, Dienst Beroepsopleiding, departement Onderwijs en Vorming, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp)

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Dossier-verantwoordelijke : Datum van aanvraag : A) Identificatie Naam : Taal : Frans / Nederlands Voornaam : Tel. : Geboortedatum en geboorteplaats : Nationaliteit:

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 ingediend op 764 (2015-2016) Nr. 2 24 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 Documenten in het dossier:

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Samen bereiken we meer!

Samen bereiken we meer! Samen bereiken we meer! Wij zijn een christelijke partij die naar een betere samenleving streeft. Een land ben en maak je Samen. Dit is ons verkiezingsprogramma zodat u een beter idee krijgt waar onze

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt)

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Beste mensen, wat geweldig dat we hier vandaag allemaal staan! We begonnen met een fantastische mars en een goede debatten. 1 mei is weer van ons! En

Nadere informatie

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR!

FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! FLEXI-JOBS : DREIGINGSNIVEAU 4 IN DE HORECASECTOR! De wet betreffende de nieuwe horecamaatregelen werd op 26 november 2015 gepubliceerd. Sinds 1 december

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

Kinderen zonder papieren

Kinderen zonder papieren VPM VPM Kinderen zonder papieren Je ziet het bijna elke dag op de tv of in de krant: beelden van landen in oorlog, mensen in armoede. Op zoek naar een betere plaats om te leven, slaan ze op de vlucht.

Nadere informatie

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen!

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! 13 februari 2014 In aanwezigheid van: 1 Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten 2 Koen Geens, minister

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

De kritische consument

De kritische consument De kritische consument Inleiding Om producten te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Mensen werken met deze grondstoffen en maken er producten van die we consumeren. Een ondernemer is tevreden als

Nadere informatie

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN

kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN WERKb L a D WERKBLAD met terugwerkende kracht met terugwerkende kracht TWEEDE WERELDOORLOG VERSUS MENSENRECHTEN Dit werkblad is een voorbereiding op je bezoek aan de vaste tentoonstelling Met Terugwerkende

Nadere informatie

5.1 Het speelkwartier

5.1 Het speelkwartier 5.1 Het speelkwartier Economie gaat over het maken van keuzes. Iedereen maakt in het leven constant keuzes. Deze keuzes hebben economische gevolgen: Welke studie ga je volgen? Wanneer ga je op jezelf wonen?

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Evaluatie van het nieuwe opvolgingsststelsel voor werkzoekenden: Tabellenboek Luik 2: Geschorsten

Evaluatie van het nieuwe opvolgingsststelsel voor werkzoekenden: Tabellenboek Luik 2: Geschorsten Vraag 1: Heeft u vorige week gedurende minstens 1 uur betaald werk verricht? (Q1) Vlaanderen Wallonië Brussel Ja, als werknemer 62 18% 31 27% 24 13% 7 17% Ja, als PWA'er 7 2% 2 2% 3 2% 2 5% Ja, als zelfstandige

Nadere informatie

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP)

Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Verbeterings en aanpassingspremie (VAP) Besluit van de Vlaamse regering: 18 12 1992 Ministerieel besluit: 27 09 2007 vanaf 01 01 2009 Toelichting 12 mei 2015 Dirk Pairoux VAP De VAP is een premie voor

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Studiedienst PVDA Limburg Stefanie Kerckhoven 1. De crisis op de woningmarkt... 2 1.1 Voor wie is kopen nog betaalbaar?... 2 1.2 Van

Nadere informatie

Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6

Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 Markt en overheid - uitwerkingen bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 5 en 6 1 Nog niet zo lang geleden had je als boer te maken met een melkquotum. Een melkquotum betekent dat je een maximale hoeveelheid

Nadere informatie

PAV [VERKIEZINGEN 2014]

PAV [VERKIEZINGEN 2014] PAV [VERKIEZINGEN 2014] INLEIDING Als je 18 jaar bent, moet je in ons land voor het eerst gaan stemmen. Dat brengt vaak vragen met zich mee. Op wie moet ik stemmen? Hoe zit ons land precies in elkaar?

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1

de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1 De kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding de kortste weg naar eerlijke bedrijfskleding 1 waarom deze campagne? zit er een luchtje aan uw bedrijfskleding? Met deze campagne willen wij u de werknemers

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling

Persoonlijke gegevens. In te vullen door de behandelende afdeling In te vullen door de behandelende afdeling Wie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming? U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming als u en uw eventuele partner meerderjarig zijn en voor eigen

Nadere informatie

H1: Economie gaat over..

H1: Economie gaat over.. H1: Economie gaat over.. 1: Belangen Geld is voor de economie een smeermiddel, door het gebruik van geld kunnen we handelen, sparen en goederen prijzen. Belangengroep Belang = Ze komen op voor belangen

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

De voorstellen van Vivant Beschrijving, kritiek en alternatief

De voorstellen van Vivant Beschrijving, kritiek en alternatief De voorstellen van Vivant Beschrijving, kritiek en alternatief Iedereen kent wel het minipartijtje Vivant. Roland Duchâtelet, stichter-financier van de beweging en ondernemer, en de zijnen zoeken nu aansluiting

Nadere informatie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie

Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Steven Smit Voor de mens in organisaties Met NLP de kredietcrisis te lijf Duurzaam winst behalen door compassie Door Steven Smit 2008 Steven Smit BV voor de mens in organisaties Chopinstraat 148 1817 GD

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Vrienden, kameraden, Eén van de fundamenten van onze samenleving is vrijheid. De vrijheid om te verschillen van mening met wie het bewind voert.

Vrienden, kameraden, Eén van de fundamenten van onze samenleving is vrijheid. De vrijheid om te verschillen van mening met wie het bewind voert. Vrienden, kameraden, Eén van de fundamenten van onze samenleving is vrijheid. De vrijheid om te verschillen van mening met wie het bewind voert. Hier staan vandaag zonder het te hebben over wat in Turkije

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Verbist: Wonen in Vlaanderen

Verbist: Wonen in Vlaanderen Wonen in Vlaanderen Gerlinde Verbist Slotconferentie FLEMOSI IWT-project (SBO-project 90044) 16 september 2013 wordt gefinancierd door Inhoud 1. Woonbeleid in Vlaanderen 2. Data en model 3. Voordeel van

Nadere informatie

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers?

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? 7 praktische tips voor werkgevers Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Tip 1: Herken het probleem tijdig Door financiële problemen bij werknemers vroegtijdig

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook!

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! Cursusgids belastingontwijking Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! "Belastingen, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker". Aldus de slogan waarmee de Belastingdienst ons jarenlang

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag:

Partner. Werk en opleiding. Ik wil graag: Ik wil graag: Werk en opleiding Partner Werk gaan zoeken Ander werk vinden Een vaste baan vinden Beter op kunnen schieten met mijn collega s Geen ruzie hebben met mijn baas Werkervaring krijgen (Vaker) vrij nemen Leren

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb De meeste mensen in Nederland hebben het goed voor elkaar. We hebben genoeg eten, we hoeven niet bang te zijn voor oorlog en we zijn dan ook tevreden met ons leven. Maar dat is niet overal op de wereld

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 1 RESPONDENTNUMMER In te vullen door de interviewer. Dit nummer wordt alleen gebruikt om de gegevens uit deze vragenlijst samen te

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H6 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H6 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H6 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 6 Overheid overbodig? Paragraaf 6.1

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers?

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Persconferentie van 13 juli 2015 PERSDOSSIER Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Duidelijkheid scheppen MOC, beweging.net en de partnerorganisaties

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen Door rechtopmigratie op 8 oktober, 2015-00:00 foto, school in Nederland uit 1937 De aanslepende vluchtelingencrisis en de daar bijhorende verklaringen van bepaalde politici heeft niemand onberoerd gelaten.

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen Zitting van 4 september 2017 Samenstelling: Aanwezig: mevrouw Nadine Boekaerts, voorzitter; de heer Silvain Vertommen, raadslid; mevrouw Eliane Vingerhoets, raadslid;

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012)

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012) ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012) Vra(a)g(en): A1, A2 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan

Nadere informatie

Examen Burgerschap. Naam kandidaat : Kandidaatnummer : Examenplaats : Examendatum :

Examen Burgerschap. Naam kandidaat : Kandidaatnummer : Examenplaats : Examendatum : Examen Burgerschap Niveau Opgavenummer Examenduur : KSE2 : BU2(01) : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 40 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in. Kruis bij elke vraag het goede antwoord

Nadere informatie

Congresvoorstel 4e Landelijk Congres 12 december 2015

Congresvoorstel 4e Landelijk Congres 12 december 2015 Congresvoorstel 4e Landelijk Congres 12 december 2015 Het Landelijk Bestuur vraagt het congres om in te stemmen met de onderstaande programmapunten. Het Landelijk Bestuur legt de volgende ontwerpteksten

Nadere informatie

Huurprijsberekening:

Huurprijsberekening: Huurprijsberekening: Vanaf 1 januari 2008 wordt de berekening geregeld door het Sociale huurbesluit van 12 oktober 2007. Elk jaar wordt aan de huurder gevraagd hun inkomensgegevens te bezorgen aan de dienst

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie