Veiligheid buitenbarbecue 4. Belangrijke veiligheidsinstructies 5. Installatievereisten 6. Installatieinstructies 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid buitenbarbecue 4. Belangrijke veiligheidsinstructies 5. Installatievereisten 6. Installatieinstructies 9."

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing

2

3 Veiligheid buitenbarbecue 4 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatievereisten 6 Installatieinstructies 9 Gas aansluiten 11 Tabellen verstuivers 13 Installatie van de regelaar 14 Het ventiel spuitinstallatie van het hoofdrooster vervangen 15 De branders controleren en afstellen 17 Gebruik buitenbarbecue 18 Uw rotisserie gebruiken (optionele accessoire) 21 Tips voor roosteren buitenshuis 24 Reiniging en onderhoud 26 Handleiding voor het opsporen van storingen 28 Klantenservice 29

4 Veiligheid buitenbarbecue Uw veiligheid en de veiligheid van anderen is zeer belangrijk. Op het apparaat en in deze handleiding hebben we meerdere belangrijke mededelingen voor veiligheid aangegeven. Lees de mededelingen voor veiligheid altijd aandachtig door en volg ze op. Dit is het waarschuwingsteken voor veiligheid. Dit symbool waarschuwt u voor de mogelijke gevaren die u of anderen zouden kunnen verwonden of dodelijke gevolgen zouden kunnen hebben. lle mededelingen voor veiligheid volgen na dit waarschuwingsteken in combinatie met de woorden "GEVR" of "WRSCHUWING". Deze woorden hebben de volgende betekenis: GEVR U zou ernstig verwond kunnen raken of kunnen sterven als u de volgende aanwijzingen niet onmiddellijk opvolgt. WRSCHUWING U zou ernstig gewond kunnen raken of kunnen sterven als u de volgende aanwijzingen niet opvolgt. lle mededelingen voor veiligheid zullen u inlichten over de mogelijke gevaren, hoe de kans op ongevallen te verkleinen en wat er zou kunnen gebeuren als u de aanwijzingen niet opvolgt. GEVR ls u gas ruikt: 1. Sluit de gastoevoer naar het apparaat af. 2. Doof eventuele vrije vlammen. 3. Open het deksel. 4. Neem afstand van het apparaat als de geur aanhoudt en neem onmiddellijk contact op met uw gasleverancier of de dichtsbijzijnde brandweerkazerne. WRSCHUWING 1. Bewaar nooit benzine of andere brandbare vloeistoffen of gassen in de nabijheid van dit of ieder ander apparaat. 2. Een niet aangesloten LP gasfles mag nooit in de nabijheid van dit of ieder ander apparaat worden bewaard. BELNGRIJK: Deze barbecue is alleen ontworpen voor buiten. In het geval dat de barbecue op meer dan 2000 ft (609,6 m) boven het zeeniveau gebruikt zal worden, is de conversie van de spuitinstallatie vereist. Zie het deel "Vereisten Gasvoorziening". De installateur is verantwoordelijk voor de installatie in overeenstemming met de minimum installatieafstanden. Het model/serienummerplaatje kan in het geval van losstaande modellen worden gevonden op de wand aan de binnenkant van het rechterkastje. BELNGRIJK: Dit apparaat is niet voorzien van een vlamcontrolesysteem. BEWR DEZE INSTRUCTIES 4

5 Belangrijke veiligheidsinstructies WRSCHUWING: Volg, om het gevaar voor brand, elektrocutie, de verwonding van personen of schade tijdens het gebruik van een kookinstallatie op gas voor buiten, de volgende standaardmaatregelen: Installeer draagbare of inbouw kookinstallaties op gas voor buiten nooit in of op een recreatievoertuig, een verplaatsbare trailer, een boot of een ander verplaatsbare installatie. Bewaar altijd de minimum afstanden van brandbare constructies, zie deel "Vereisten Installatieplek". De kookinstallatie op gas voor buiten mag nooit onder een onbeschermde en brandbare overdekking worden geplaatst. Deze kookinstallatie op gas voor buiten mag alleen buitenshuis worden gebruikt en mag nooit worden gebruikt in een gebouw, garage of een andere afgesloten omgeving. Houd elektrische voedingskabels en toevoerslangen voor brandstof uit de buurt van de verwarmde oppervlakken. Houd de omgeving van de kookinstallatie op gas voor buiten schoon en vrij van brandbare materialen, benzine en andere brandbare vloeistoffen en gassen. Verhinder de brandstofstroom en de luchtventilatie nooit. Houd de ventilatieopeningen van de gasfleshuizing schoon en vrij van afval. Controleer de toevoerslang van de gasfles elke keer voordat u gebruik maakt van uw kookinstallatie op gas voor buiten. ls de slang overmatig afgeschuurd, versleten of gescheurd is MOET u hem vervangen alvorens u gebruik maakt van uw kookinstallatie op gas voor buiten. Neem contact op met uw leverancier en vervang de slang alleen met exemplaren die specifiek geschikt zijn voor de kookinstallatie op gas voor buiten. Controleer visueel de vlammen van de brander. De vlammen moeten blauwgekleurd zijn. Een lichtelijk gele punt is normaal voor LPG gas. Controleer en verwijder insecten en nesten hiervan van de brander/venturi slangen. Een afgesloten slang kan brand onder de kookinstallatie op gas voor buiten veroorzaken. Controleer de aansluitingen op lekkages elke keer dat u de LP gasfles aansluit en loskoppelt. Zie deel "Installatieinstructies". ls u geen gebruik maakt van de kookinstallatie op gas voor buiten moet de gastoevoer op de fles worden afgesloten. De opslag binnenshuis van een kookinstallatie op gas voor buiten is alleen toegestaan als de gasfles losgekoppeld en van de kookinstallatie verwijderd is. Gasflessen dienen buitenshuis buiten het bereik van kinderen te worden bewaard en mogen niet in een gebouw, garage of een andere afgesloten ruimte worden opgeslagen. De gascilinder moet uitgerust zijn met een kraag om het ventiel van de gasfles te beschermen. Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, sensoriële of geestelijke stoornissen of door onervaren personen of personen die niet over het gebruik van het apparaat ingelicht zijn, tenzij ze onder toezicht staan of eerder over het gebruik ingelicht zijn door degenen die voor hun veiligheid verantwoordelijk zijn. ls de volgende informatie niet strikt wordt opgevolgd, zou er brand kunnen ontstaan met de dood of ernstige verwondingen als gevolg. Bewaar nooit een extra LP gasfles onder of in de nabijheid van de kookinstallatie op gas voor buiten. Vul de gasfles nooit meer dan 80%. Maak gebruik van beschermende handschoenen voor het vastpakken van warme onderdelen. Lees de instructies door alvorens u van het apparaat gebruik maakt. De bereikbare delen kunnen erg warm worden. Houd uw kinderen uit de buurt. Een willekeurige wijziging aan het apparaat kan gevaarlijke situaties veroorzaken. De onderdelen die door de fabrikant afgesloten zijn mogen nooit door de gebruiker worden gewijzigd. 5

6 Belangrijke veiligheidsinstructies VERWERKING VN VERPKKINGSMTERIL Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en is voorzien van het recyclagesymbool. De verschillende onderdelen van het verpakkingsmateriaal moeten dus op verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met de plaatselijke wetgevingen met betrekking tot afvalverwerking worden afgedankt. Het product afdanken Dit apparaat is in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EG, fgedankte Elektrische en Elektronische pparatuur (EE) voorzien van een merkteken. Door op correcte wijze dit apparaat af te danken draagt u bij aan het voorkomen van de mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid die zouden kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwerken van dit product. Het symbool op het product of in de bijgesloten documentatie geeft aan dat het product niet behandeld mag worden als huisafval maar dat het naar een speciaal verzamelingscentrum voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht. HET SERIENUMMERPLTJE WR DE TECHNISCHE GEGEVENS, HET SERIENUMMER EN HET MERKTEKEN OP NGEBRCHT ZIJN, BEVINDT ZICH OP DE CHTERKNT VN HET PPRT DR WR U HEM KUNT ZIEN. VERWIJDER DIT PLTJE NOOIT. Installatievereisten Gereedschap en Onderdelen Losstaande Barbecues voor buiten Verzamel het vereiste gereedschap en de onderdelen alvorens u met de installatie aanvangt. Lees de instructies, die bijgesloten zijn aan het hieronder aangegeven gereedschap, aandachtig door en volg ze op. Vereist Gereedschap Meetlint Kleine platte schroevendraaier Platte schroevendraaier Kruiskop schroevendraaier Waterpas Moersleutel of knijptang Waterpomptang Schaar of kniptang (voor het verwijderen van kabelbinders) Niet corrosieve oplossing voor het opsporen van lekkages Installatievereisten Vereiste Onderdelen 10 kg LP gasfles (fles niet groter dan 50 cm). WRSCHUWING Verplaats het apparaat nooit tijdens het gebruik. WRSCHUWING Explosiegevaar Bewaar de gasfles nooit in een garage of binnenshuis. Bewaar de barbecue met gasfles nooit in een garage of binnenshuis. Het niet opvolgen van deze instructies kan explosie of brand veroorzaken. 6

7 Installatievereisten WRSCHUWING Brandgevaar Maak nooit gebruik van de barbecue in de nabijheid van brandbare materialen. Bewaar nooit brandbare materialen in de nabijheid van de barbecue. Dit zou brand kunnen veroorzaken. Kies een plaats waar de blootstelling aan wind minimaal is en waar de doorgang niet verhinderd wordt. Deze plaats moet zich uit de buurt van sterke luchtstromen bevinden. Verhinder de brandstofstroom en de luchtventilatie nooit. De afstand tussen de losstaande buitenbarbecue en brandbare constructies: Een minimum afstand van 60 cm moet worden bewaard tussen de voorkant van de barbecuekap, de zijkanten en de achterkant van de barbecue en de brandbare constructie. Een minimum afstand van 60 cm moet tevens worden bewaard tussen de onderkant van het kookoppervlak en een brandbare constructie. Plaats de barbecue in een zone waar de algehele stabiliteit gegarandeerd wordt. Verzeker u ervan dat de remmen van de wieltjes aangebracht zijn zoals op pagina 11 ("Losstaande gasbarbecue op wielen") aangegeven staat en dat de barbecue gebruikt wordt op een vlakke ondergrond. Verzeker u er altijd van dat het apparaat tijdens het koken onbeweegbaar en stabiel is. Rotisserie (accessoire)* OPTIONL Indien u uw barbecue uitrust is met een rotisserie is een minimum afstand voor de rotisserie motor vereist. *Zie deel "Klantenservice" voor de bestelling hiervan. Productafmetingen 179 cm 43.8 cm 91.4 cm 43.8 cm cm cm 72.4 cm Voorkant van hendel voor achterkant barbecue 7

8 Installatievereisten Elektrische vereisten WRSCHUWING Elektrocutiegevaar Maak nooit gebruik van een adapter. Maak nooit gebruik van een verlengsnoer. Het niet opvolgen van deze instructies kan brand of elektrocutie veroorzaken. We raden u aan om te voorzien in een afzonderlijk circuit waar alleen deze barbecue op aangesloten is. Het serienummerplaatje waar de technische gegeven, het serienummer en het merkteken op aangebracht zijn bevindt zich op de achterkant van het apparaat daar waar u hem kunt zien. Verwijder dit plaatje nooit. Vereisten gasvoorziening WRSCHUWING Explosiegevaar Draai alle gasaansluitingen stevig aan. Laat, in het geval van een LP aansluiting, door een ervaren persoon controleren dat de gasdruk de waarde, die door de plaatselijke wetgeving vastgesteld is, niet overschrijdt. Voorbeelden van een ervaren persoon: Loodgieter met vergunning, erkend personeel van uw gasbedrijf en erkend onderhoudspersoneel. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot explosie of brand. BELNGRIJK: De barbecue moet aangesloten worden op een gasleiding voorzien van een drukregelaar. Raadpleeg het model/serienummerplaatje voor informatie over het soort gas dat gebruikt kan worden. ls deze informatie niet overeenstemt met het beschikbare soort gas, neem contact op met uw gasbedrijf. Gasconversie (alleen in bepaalde landen - zie serienummerplaatje): Probeer nooit om de barbecue om te bouwen voor het gebruik van een ander soort gas dan hetgeen op het model/serienummerplaatje aangegeven staat zonder contact op te nemen met uw gasbedrijf. Maak gebruik van de conversieset die bij de barbecue geleverd wordt. 8

9 Installatieinstructies Installatie Losstaande Barbecue voor buiten WRSCHUWING Gevaar voor Zware Lading Het verplaatsen en het installeren van de barbecue dient door twee of meer personen uit te worden gevoerd. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot rugklachten of andere verwondingen. REINIG DE INTERNE DELEN OM EVENTUELE PRODUCTIERESTEN TE VERWIJDEREN LVORENS U DE BRBECUE INSTLLEERT EN HIER GEBRUIK VN MKT. RDPLEEG VOOR VERDERE INFORMTIE OVER DE REINIGING HET HOOFDSTUK "REINIGING EN ONDERHOUD". 1. Verwijder de barbecue uit de verpakking. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en verwijder de barbecue van de houten geleiding. 2. Verplaats de barbecue naar de gewenste installatieplaats buitenshuis. 3. Open het deksel. Bevestiging Zijplank (bij bepaalde modellen) 4. Open de deuren aan de onderkant van de barbecue en verwijder het karton. Pak de zijplank uit. 5. Pak 4 schroeven. Draai 2 schroeven in de gaten bovenaan elke zijde van de barbecue. Laat de schroeven vanaf de zijkant van de barbecue ongeveer 0,64 cm uitsteken. 6. Bevestig de zijplank aan de linkerzijde van de barbecue. Breng de zijplank op dusdanige wijze aan dat brede gedeelte van de gleuven over de schroeven vallen. Plaats de plank op de 2 bevestigingsschroeven. Laat de plank zakken tot de schroeven zich in het smalle gedeelte van de gleuven bevinden. B C Bovenkant zijplank B Gleuf C Voorkant zijplank D Zijkant barbecue D 7. Bevestig de 2 schroeven onderaan en draai ze vast. 8. Draai vervolgens de 2 schroeven bovenaan vast. Bevestiging Kastdeuren (bij bepaalde modellen) 1. Verwijder de schuimfolie van de beide kastdeuren. 2. Breng scharnierpinnen aan op de deur met de scharnierbeugels in de kast. Druk voorzichtig naar beneden om de pinnen op hun plaats aan te brengen. Scharnierpin deur B Scharnierbeugel B 9

10 Installatieinstructies Verwijder het Verpakkingsmateriaal aan de Binnenkant van de Barbecue 1. Knip de kabelbinders door die de roosters bij elkaar houden. 2. Verwijder het bereidingsplateau, het verwarmingsplateau en de barbecueroosters uit de binnenkant van de barbecue en verwijder het verpakkingsmateriaal. 3. Verwijder het blok piepschuim en folie uit de binnenkant van de barbecue. B Blok piepschuim B Schuimfolie B 4. Breng de barbecueroosters weer aan. 5. Plaats het verwarmingsplateau op de beugels zoals aangegeven staat. Beugels verwarmingsplateau B Verwarmingsplateau 6. Bevestig het bereidingsplateau aan de binnenkant van de linker kastdeur. Bevestigingsopeningen B Bereidingsplateau 7. Verwerk/recycleer het verpakkingsmateriaal. Installatieinstructies tankplaat B Open de doos en verwijder alle accessoires in een plastic zak. Verwijder de zak. 1. Bevestig de tankplaat op de wagen met behulp van 4-5/32"*10 schroeven, anhaalkoppel specificatie: 25kgf.cm 2. Bevestig de metalen beugel van de tank op de wagen met behulp van 3-1/4"*12 schroeven, anhaalkoppel specificatie: 54kgf.cm Opmerking: Maak de haak aan de andere kant van de beugel niet vast tot de tank op de tray geplaatst is. 3. Maak de haak aan de andere kant van de beugel vast. Step 1 Step 2 Step 3 10

11 Installatieinstructies Losstaande gasbarbecue op wielen Is voorzien van twee vaste wieltjes en twee zwenkwieltjes met rem. Fungeert als een gasfleshouder maar kan afhankelijk van de breedte worden uitgerust met lades of extra compartimenten. De gasfles van maximaal 50 cm (inclusief de drukregelaar) kan onder het steunoppervlak van de trolley worden opgeborgen. De afvoer van de drukregelaar moet horizontaal worden gemonteerd. ssemblage en gebruik van de wieltjes Schroef de 4 wieltjes vast op de plaatsen voorzien van schroefdraad onder de structuur met behulp van de 4 bijgesloten W1/4" UNC*16 schroeven. Maak voor het blokkeren van de barbecue gebruik van het voetpedaaltje zoals in de afbeelding aangegeven staat. Til het pedaaltje op om de rem te deblokkeren en laat hem in de ruststand terugschieten. De beide zwenkwieltjes met rem dienen aan de Rechterzijde te worden geïnstalleerd terwijl de vaste wieltjes aan de linkerzijde dienen te worden bevestigd. Gas aansluiten WRSCHUWING Explosiegevaar Draai alle gasaansluitingen stevig aan. Laat, in het geval van een LP aansluiting, door een ervaren persoon controleren dat de gasdruk de waarde, die door de plaatselijke wetgeving vastgesteld is, niet overschrijdt. Voorbeelden van een ervaren persoon: Loodgieter met vergunning, erkend personeel van uw gasbedrijf en erkend onderhoudspersoneel. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot explosie of brand. Raadpleeg voor de conversie naar Natuurgas de vereisten die in het deel "Vereisten Gasvoorziening" opgenomen zijn. Volg de aanwijzingen op die aan de set bijgesloten zijn. Voorbereidende handelingen BELNGRIJK: reinig de interne delen om eventuele productieresten te verwijderen alvorens u de barbecue installeert en hier gebruik van maakt. Raadpleeg voor verdere informatie over de reiniging het hoofdstuk"reiniging en onderhoud". Plaats de barbecue in een zone waar de algehele stabiliteit gegarandeerd wordt (zie hoofdstuk "Installatievereisten"). Verzeker u ervan dat de remmen van de wieltjes aangebracht zijn zoals op deze pagina aangegeven staat ("ssemblage en gebruik van de wieltjes") en dat de barbecue geplaatst is op een vlakke ondergrond. Verzeker u er altijd van dat het apparaat tijdens het koken onbeweegbaar en stabiel is. Verzeker u ervan dat de witte beschermende folie overal verwijderd is alvorens u van de barbecue gebruik maakt. Verzeker u ervan dat de witte beschermende folie, dat op alle zichtbare roestvrijstalen onderdelen aangebracht is om ze te beschermen tegen krassen, overal verwijderd is. Beschermende folie is tevens aangebracht op de lekplaat onder de brander van de barbecue. Ook deze folie dient te worden verwijderd. 11

12 Gas aansluiten Op de gasfles aansluiten BELNGRIJK: Het apparaat is gereed voor de functionering met LPG. Sluit de rubberen slang met een maximum lengte van 1,5 m in overeenstemming met de plaatselijke bepalingen aan op de pakkingen en klemmen die bij de aankoop van de gasfles bijgesloten worden zoals in de afbeelding hieronder aangegeven staat. Verzeker u ervan dat de gasdruk de waarde, die door de plaatselijke bepalingen vastgesteld is, niet overschrijdt. BELNGRIJK: Maak gebruik van een drukregelaar die geschikt is voor de druk die in deze handleiding aangegeven staat. 1) Schroef de 2 schroeven los en verwijder het achterpaneel van de barbecue 4. 2) Sluit de moer 3 van de gasleiding aan op de van schroefdraad voorziene aansluiting 5 op de gasfles. 3) Sluit de moer 2 aan de andere kant van de gasleiding aan op de van schroefdraad voorziene aansluiting 1 op de barbecue. ls de gasfles op de wagen wordt geplaatst, leidt de gasleiding door de opening 6 en sluit hem vervolgens aan zoals bij de punten 1 tot 3 aangegeven staat. 4) Hermonteer het achterpaneel door de 2 schroeven vast te draaien als alle handelingen verricht zijn. BELNGRIJK: De rubberen slang mag niet in aanraking komen met warme oppervlakken. 5) Draai de gastoevoer open. Wacht een aantal minuten tot het gas door de gasleiding gestroomd is. 6) Test alle aansluitingen door hier een aanbevolen niet corrosieve vloeistof voor het opsporen van lekkages op de smeren. Belletjes geven een lekkage aan. Verhelp de gevonden lekkages. 7) Schuif de tankplaat de kast in en blokkeer hem op zijn plaats. WRSCHUWING De flexibele slang dient te worden vervangen wanneer de plaatselijke bepalingen dit vereisen. BELNGRIJK: Sluit de ventilatieopeningen van de gasfleshouder nooit af. Sluit na het gebruik het toevoerventiel van de gasfles af. Verzeker u er aan het einde van de aansluiting van dat de rubberen slang niet geplet wordt, zweeft of de opening van de klep verhindert. Raadpleeg voor de behandeling van methaan de dichtsbijzijnde Klantendienst. Raadpleeg de van kracht zijnde wetgeving voor het monteren of vervangen van de rubberen slang. De slang is voorzien van een vervaldatum. Vervang hem tijdig. ls de gasfles niet voorzien is van een ventiel dient een kraantje aangebracht te worden. Het kraantje moet eenvoudig bereikbaar zijn. Controleer de toevoerslang van de gasfles elke keer voordat u gebruik maakt van uw barbecue. ls de slang overmatig afgeschuurd, versleten of gescheurd is moet u hem vervangen alvorens u gebruik maakt van uw barbecue. Controleer elke keer dat u de l.p.gas gasfles aansluit of loskoppelt de aansluitingen op lekkages. Tabel met eigenschappen van brander en sproeikoppen en gasverbruik. 12

13 Tabellen verstuivers Model KSOX 9020 Gascategorieën Verstuiver Gasdruk I2E+ I3B/P(30), I3+(28-30/37) I3B/P(50) G20 G25 G30 G31 G30 20mbar 25mbar 29mbar 37mbar 50mbar Hoofdrooster 1.90mm 1.90mm 1.27mm 1.27mm 1.08mm Brander achter 1.57mm 1.57mm 1.01mm 1.01mm 0.86mm Brander zijkant 1.55mm 1.55mm 1.01mm 1.01mm 0.86mm Warmte input (Hs) 28.6 kw 28.6 kw 28.6 kw 28.6 kw 28.6 kw BELNGRIJK: Zorg ervoor dat u, in het geval u de gasfles vervangt, zich uit de buurt van ontstekingsbronnen bevindt. Gaslekkage controle Voer deze controle uit onmiddellijk nadat u het gas aangesloten heeft en vervolgens elke keer dat het apparaat weer aangesloten wordt na een langdurige stilstand. Voer, zodra de rubberen slang op de gastoevoer aangesloten is, de volgende procedure uit: Open het gasventiel op de LPG gasfles (of draai het kraantje voor de methaantoevoer open). Conversie van LP gas naar natuurgas (alleen in bepaalde landen - zie het serienummerplaatje) WRSCHUWING Explosiegevaar Maak alleen gebruik van een gasleiding voor gebruik "buitenshuis". Draai alle gasaansluitingen stevig aan. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot explosie of brand. BELNGRIJK: het is noodzakelijk een ketting aan te brengen tussen de barbecue en de wand waar de leiding van de barbecue op aangesloten is. Deze ketting dient korter te zijn dan de leiding om te voorkomen dat de leiding los kan schieten als u de barbecue verplaatst. Deze BBQ dient buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte, met minstens 25% van het oppervlak (totaal van de muren) open, geïnstalleerd en/of gebruikt te worden. BELNGRIJK: Deze installatie dient in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving en bepalingen worden uitgevoerd door een erkend technicus (Klantenservice). 1. Gas aansluiten Een combinatie van pijpfittingen moet worden toegepast om de barbecue op het gasnet aan te sluiten. 13

14 Installatie van de regelaar 1. Draai het toevoerventiel van het gasnet dicht. 2. Koppel de 20 lb LP gas gastank los (indien aanwezig). 3. Sluit alle controleventielen van de brander af. 4. Verwijder de achterkant en 2 schroeven. 5. Maak gebruik van een verstelbare moersleutel om de LP connector van de messing elleboogpijp te verwijderen. 6. Maak gebruik van een verstelbare moersleutel om de NG connector op de messing elleboogpijp te installeren. 7. Breng afdichtingsmateriaal voor pijpen aan op het schroefdraad van de messing connector. Maak gebruik van afdichtingsmateriaal dat gecertificeerd is om gebruikt te worden in combinatie met LP gas. Opmerking: let goed op het aanhaalkoppel van de fittingen aan de uiteinden als u een gasconversie uitvoert. 14

15 Het ventiel spuitinstallatie van het hoofdrooster vervangen 1. Verwijder handmatig alle roosters, platen en branders. 2. Verwijder de 2 schroeven die de brander bevestigen. Verwijder de gasbrander van de barbecue. Twee schroeven 3. Maak gebruik van een 6 mm mof en moersleutel of een 6 mm steeksleutel om de messing spuitinstallatie aan het uiteinde van het gasventiel te verwijderen. 4. Installeer de nieuwe spuitinstallatie, die aan de set bijgesloten is, aan het uiteinde van het gasventiel. Maak gebruik van een 6 mm mof en moersleutel of een 6 mm steeksleutel om vast te draaien. OPMERKING: De spuitinstallatie is voor herkenning voorzien van een nummer. Spuitinstallatie gasbrander 5. Vervang de brander door de middelste slang (venturi) over de spuitinstallatie te schuiven. Brander/spuitinstallatie aansluiting B Brander B 6. Sluit de gasbrander weer aan met behulp van 2 schroeven. wee schroeven 7. Herhaal deze procedure voor elke barbecue brander. 15

16 Het ventiel spuitinstallatie van het hoofdrooster vervangen Spuitinstallatie branders aan de zijkant vervangen 1. Verwijder de roosters van de branders aan de zijkant. 2. Verwijder de branderkappen. De kappen zijn aan de onderkant van de brander vastgemaakt. Draai en til de branderkappen op om ze te verwijderen. 3. Maak gebruik van een 10 mm mof en moersleutel of een 10 mm steeksleutel om de messing spuitinstallatie aan het binnenin aan de onderkant van de brander te verwijderen. 4. Maak gebruik van een 10 mm mof en moersleutel of een 10 mm steeksleutel om de nieuwe spuitinstallatie, die in deze set bijgesloten is, te installeren. OPMERKING: De spuitinstallatie is voor herkenning voorzien van een nummer. 5. Herhaal deze procedure voor de andere brander. 6. Herplaats de bovenkant en de kappen van de brander. Breng de gleuven onderaan de bovenkant van de brander op een lijn met de richels op de onderkant van de brander en draai tot de bovenkant van de brander op de onderkant van de brander geblokkeerd is. U voelt dat hij in een diepe gleuf schiet. Gleuven bovenkant brander B Richels onderkant brander 7. Herplaats de roosters van de branders aan de zijkant. B De spuitinstallatie(s) van de Rotisserieinfraroodbrander vervangen 1. Verwijder de toegangsplaat en schroef op de achterkant van het deksel met een kruiskopschroevendraaier. 2. Maak gebruik van een kruiskopschroevendraaier om de 2 schroeven van het spinwerende rooster van de brander te verwijderen. Spinwerend rooster B Twee schroeven 3. Maak gebruik van een 10 mm moersleutel om de messing spuitinstallatie aan het uiteinde van de toevoerleiding te verwijderen. 4. Voor modellen met 1 rotisserie brander: Installeer de spuitinstallatie. Raadpleeg het schema op pagina 13 voor de correcte afmetingen van de spuitinstallatie aan het uiteinde van de toevoerleiding. Maak gebruik van een 10 mm moersleutel om aan te draaien. Voor modellen met 2 rotisserie branders: Installeer aan het uiteinde van de toevoerleiding de spuitinstallatie die aan de set bijgesloten is. Maak gebruik van een 10 mm moersleutel om aan te draaien. OPMERKING: Het nummer van de spuitinstallatie staat op de spuitinstallatie identificatie aangegeven. 5. Hermonteer de bescherming tegen spinnen en bevestig hem met de 2 schroeven die u in Stap 2 verwijderd heeft. 6. Herhaal de procedure voor elke brander aan de achterkant. 16 B

17 Het ventiel spuitinstallatie van het hoofdrooster vervangen ansluiting op Natuurgas en Test voor Lekkages 1. Maak gebruik van een waterpomptang om de gecertificeerde 1,3 cm lange gasleiding aan te sluiten op de invoerzijde van de regelaar voor Natuurgas in overeenstemming met de plaatselijke vereisten. Maak gebruik van afdichtingsmateriaal dat gecertificeerd is om waar nodig gebruikt te worden in combinatie met LP gas op aansluitingen. De gasleiding dient in de nabijheid van de barbecue op een eenvoudig bereikpbare plaats voorzien te zijn van een gecertificeerd handmatig afsluitventiel. 2. Draai de gastoevoer naar de barbecue open. 3. Test alle aansluitingen met behulp van een niet corrosieve oplossing voor het opsporen van lekkages. Belletjes geven een lekkage aan. Verhelp de gevonden lekkages. Gegevens Wijzigen 1. Het naamplaatje van het apparaat bevindt zich aan de binnenkant van de kast van de barbecue aan de rechterzijde. Vink met een onuitwisbare stift het hokje naast "Natuurgas" aan en streep "LP -Propaan" door. Geef op de laatste pagina van de Handleiding voor Gebruik een Onderhoud "Omgebouwd naar Natuurgas" aan. Geef tevens de datum hiervan aan en de naam van de technicus/firma die hiervoor gezorgd heeft. OPMERKING: Plaats de LP gas onderdelen in de plastic zakken voor gebruik in de toekomst en bewaar ze samen met de documentatie. De branders controleren en afstellen De branders zijn getest en in de fabriek afgesteld voor de meest efficiënte functionering. We raden u aan om het afstellen van de branders door een gekwalificeerd persoon uit te laten voeren. Eigenschappen Vlammen Branders De vlammen van de barbecuebranders en de branders aan de zijkant (bij bepaalde modellen) moeten blauwgekleurd en stabiel zijn en mogen niet teveel geluid afgeven of teveel uitwijken (LP gas vlammen hebben een lichtelijke geelgekleurde punt) Een gele vlam is teken voor onvoldoende lucht. In het geval van een rumoerige vlam of een teveel uitwijkende vlam is er sprake van teveel lucht. Een aantal gele puntjes op de vlammen als de brander op HI staat is toegestaan zolang er zich geen koolstof- of roetafzettingen voordoen. Controleer dat de branders niet door vuil, afval, insectennesten, enz. afgesloten worden en reinig indien noodzakelijk. fstelling Lage Vlam Opmerking: ls u van LP naar NG ombouwt dient u de schroeven op de klepsteel minstens 4 slagen tegen de klok in te draaien. ls u van NG naar LP ombouwt dient u de schroef voorzichtig tot aan het einde van de schroef met de klok mee te draaien. ls de vlam op de lage stand uitgaat moet de afstelling van de lage vlam worden bijgesteld. 1. Sluit het ventiel af en wacht tot de barbecue en de branders afgekoeld zijn. 2. Verwijder de roosters en de platen van de barbecue. 3. Steek de barbecue aan zoals in het deel "Gebruik Buitenarbecue" beschreven staat. 4. Draai de brander op de laagste stand en verwijder de knop. 5. Houd de staaf van het ventiel vast met een knijptang en steek een kleine platte schroevendraaier in de schacht. 6. Bestudeer de vlam en draai de schroevendraaier langzaamaan tegen de klok in. 7. Stel de vlam af op een minimum stabiele vlam. Staaf ventiel B Kleine platte schroevendraaier C Knijptang 8. Breng de bedieningsknop weer aan en draai de brander uit. 9. Herhaal de stappen van 3 tot 8 voor elke brander, indien noodzakelijk. 10. Breng de platen en roosters weer aan zodra de branders afgekoeld zijn. 17 B C

18 Gebruik buitenbarbecue De barbecue die u zojuist gekocht heeft, kan voorzien zijn met een aantal of met alle genoemde uitrustingen. De plaats en de vorm van de uitrustingen die hier afgebeeld zijn kunnen afwijken van het model in uw bezit. Uw Buitenbarbecue Gebruiken WRSCHUWING Explosiegevaar Bewaar de gasfles nooit in een garage of binnenshuis. Bewaar de barbecue met gasfles nooit in een garage of binnenshuis. Het niet opvolgen van deze instructies kan explosie of brand veroorzaken. WRSCHUWING Brandgevaar Maak nooit gebruik van de barbecue in de nabijheid van brandbare materialen. Bewaar nooit brandbare materialen in de nabijheid van de barbecue. Dit zou brand kunnen veroorzaken. WRSCHUWING Gevaar voor Voedselvergiftiging Laat het voedsel nooit meer dan een uur voor of na het koken liggen. Het niet opvolgen hiervan zou kunnen leiden tot voedselvergiftiging of ziektes. Bedieningsknop Brander Hoofdbrander en brander aan de zijkant Rotisserie brander Beschrijving van het symbool Elektronische ontsteking Maximum vlam Middelmatige vlam Minimum vlam Brander UIT Hoofdbrander links Hoofdbrander midden Hoofdbrander rechts Rotisserie brander Brander zijkant 18

19 Gebruik buitenbarbecue De Gastoevoer voorbereiden 1. Open het deksel helemaal. Steek de branders nooit aan als het deksel gesloten is. 2. Zorg ervoor dat de bedieningsknoppen op OFF staan De lekplaat moet op zijn plaats aangebracht zijn en moet helemaal naar achteren geduwd zijn. Draai de gastoevoer open. 1. In het geval van een losstaande buitenbarbecue in combinatie met een 10 Kg (gasfles niet groter dan 50cm) LP gas gasfles: draai het ventiel van de tank voorzichtig open. OPMERKING: Indien de stroombeperkingsinstallatie geactiveerd wordt kan uw barbecue niet aan gaan. ls uw barbecue aan gaat zullen de vlammen laag zijn en niet voldoende verwarmen. Draai het ventiel van de 20 lb LP gas tank dicht, draai alle bedieningsknoppen op off en wacht 30 seconden. Open, nadat u de tank afgesloten heeft, het ventiel van de tank langzaamaan en wacht 5 seconden alvorens u hem aansteekt. 2. In het geval van een buitenbarbecue met een gastoevoer die afwijkt van een 10 Kg (gasfles niet groter dan 50cm) LP gas gastank: Open het handmatige afsluitventiel op de gasleiding. Het ventiel staat open als de hendel parallel is met de gasleiding. De hoofdbrander aansteken Elke bedieningsknop geeft aan bij welke brander hij hoort (zie "bedieningspaneel"). 1. Hang nooit over de barbecue. Kies de brander die u aan wenst te steken. 2. Druk de bedieningsknop van de gasbrander in, draai hem op "elektrische ontsteking " & "maximum vlam " en houdt hem ingedrukt. 3. U zult zien dat de ontsteker begint te gloeien. ls de brander aangestoken is laat u de knop los. Draai de knop op de gewenste afstelling. 4. Herhaal deze handeling naar wens voor alle andere branders. BELNGRIJK: ls de brander niet onmiddellijk aan gaat, draai de knop van de brander op OFF en wacht 5 minuten alvorens u hem weer aansteekt. Handmatig de Hoofdbarbecue aansteken en Infrarood Branders 1. Hang nooit over de barbecue. 2. Pak het verlengstuk voor handmatig aansteken (zie de illustraties hieronder) en bevestig een lucifer aan de splitring. 3. Steek de lucifer aan. 4. Begeleid de aangestoken lucifer tussen het rooster van de barbecue en een van de gleuven van de plaat. 5. Druk de branderknop van de brander in de nabijheid van de aangestoken lucifer in en draai hem op "elektrische onsteking " & "Maximum vlam ". De brander begint onmiddellijk te branden. Draai de knop op de gewenste instelling als de brander brandt. 6. Herhaal de stappen van 2 tot 5 voor elke brander. 7. Verwijder de lucifer en berg het verlengstuk voor handmatig ontsteken in de lade van de kast op BELNGRIJK: ls de brander niet onmiddellijk aan gaat, draai de knop van de brander op OFF en wacht 5 minuten alvorens u hem weer aansteekt. ls een brander ook handmatig niet aan gaat, neem contact op met de Kitchenid Customer experience Center. Losstaande barbecues - kastdeurtje rechts Zie deel "Klantenservice". 19

20 Gebruik buitenbarbecue Uw Brander aan de Zijkant Gebruiken WRSCHUWING Gevaar voor brandwonden Laat de vlam van de brander nooit onder de pan uitkomen. Dit zou brandwonden kunnen veroorzaken. BRNDER ZIJKNT: maak gebruik van pannen met een doorsnede van min 24cm en max 26 cm. 1. Verwijder de kap van de brander aan de zijkant. Steek de branders nooit aan als de kap dicht is. 2. Hang nooit over de barbecue. 3. Druk de bedieningsknop in, draai hem op "elektrische ontsteking " & "maximum vlam " en houdt hem ingedrukt. 4. U zult zien dat de ontsteker begint te gloeien. ls de brander aangestoken is laat u de knop los. Draai de knop op de gewenste afstelling. 5. Herhaal deze handeling naar wens voor de andere brander. BELNGRIJK: ls de brander niet onmiddellijk aan gaat, draai de knop van de brander op OFF wacht 5 minuten alvorens u hem weer aansteekt. en Handmatig de brander aan de zijkant aansteken 1. Hang nooit over de barbecue. 2. Pak het verlengstuk voor handmatig aansteken (zie de illustratie hieronder) en bevestig een lucifer aan de splitring. 3. Steek de lucifer aan. 4. Begeleid de lucifer naar de brander die u wenst aan te steken. 5. Druk de knop van de brander, die het dichtst in de buurt van de aangestoken lucifer is, in en draai hem op "maximum vlam ". De brander gaat onmiddellijk aan. Draai de knop op de gewenste stand zodra de brander aan is. 6. Herhaal de stappen van 2 tot 5 voor elke brander. 7. Verwijder de lucifer en berg het verlengstuk voor handmatig ontsteken in de lade van de kast op Losstaande barbecues - kastdeurtje rechts BELNGRIJK: ls de brander niet onmiddellijk aan gaat, draai de knop van de brander op OFF en wacht 5 minuten alvorens u hem weer aansteekt. ls een brander ook handmatig niet aan gaat, neem contact op met de Kitchenid Customer Experience Center. Zie deel "Klantenservice". 20

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Instructies voor het monteren en gebruik van de Powerfire: Technische data: Gas type Butaan Propaan Werk druk: mbar 30-50 37-52 Categorie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Buitenkeuken 4 branders met zijbrander

Gebruiksaanwijzing. Buitenkeuken 4 branders met zijbrander Gebruiksaanwijzing Buitenkeuken 4 branders met zijbrander BELANGRIJK: Bedankt voor uw aankoop van deze buitenkeuken. lees voor de ingebruikname eerst de veiligheidsinstructies Waarschuwing: Alleen voor

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO Versie: Aardgas Propaan Specificaties Fabrikant Sunderman Openhaarden V.O.F. / Sunwood Contactgegevens Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

Waarschuwingen. 1 Waarschuwingen

Waarschuwingen. 1 Waarschuwingen Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 28 1.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen 28 1.2 Aansprakelijkheid van de constructeur 28 1.3 Doel van het toestel 28 1.4 Verwerking 28 1.5 Deze gebruiksaanwijzing 29 1.6

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Barbecue Lång. Gebruikershandleiding. Model: SB1000

Barbecue Lång. Gebruikershandleiding. Model: SB1000 Barbecue Lång Gebruikershandleiding Model: SB1000 Lees deze gebruikershandleiding volledig door alvorens het product te gebruiken. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige raadpleging. Als u

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL

PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL Installatie - en gebruikshandleiding Voor gebruik van dit toestel aub. zorgvuldig installatie - en gebruiks handleiding lezen en deze erna goed bewaren. ATTENTIE

Nadere informatie

WLA 380VS1000CRL OVEN

WLA 380VS1000CRL OVEN WLA 380VS1000CRL OVEN Stroomvoorziening: 230V~50Hz Stroomverbruik: 1800W EAN CODE: 8718868990259 Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze zodat u deze later kunt raadplegen. Belangrijke

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 De warmhoudlade 4 Hoe het ovenvaste serviesgoed voor te verwarmen 5 Voedsel warm houden 6 De lade verwijderen 7 Bedieningspaneel 1. Instellingen druktoets keuzeschakelaar

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX 84602GW

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX 84602GW U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor AEG-ELECTROLUX 84602GW. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de AEG-ELECTROLUX 84602GW in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Openluchtgrills op gas van Viking

Openluchtgrills op gas van Viking Openluchtgrills op gas van Viking Professionele resultaten bij u thuis TM Openluchtgrills op gas DVGBQ 76 cm, 104 cm EN 135 cm BREED Kookvermogen type professioneel Branders uit roestvast staal van 6,5

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Inhoud Inhoud... 1 Veiligheidsinstructies... 1

Inhoud Inhoud... 1 Veiligheidsinstructies... 1 Handleiding Alu Serie spiegels met externe led verlichting Hartelijk dank voor uw aankoop! Lees deze handleiding goed door voordat u het product monteert. Dit om lichamelijk letsel dan wel schade te voorkomen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Nederlands Dit kooktoestel is ontworpen

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruik voor de Vapalux druklamp alleen extra gezuiverde petroleum van de klasse A III met een vlampunt van hoger dan 60 C. Zie ook de bijgevoegde data sheet

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N

HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt

Nadere informatie

Handleiding Hogedrukpan Field Koch

Handleiding Hogedrukpan Field Koch Handleiding Hogedrukpan Field Koch 118014 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Gebruik alleen GAS als warmtebron Wees extra voorzichtig in het leslokaal Plaats de pan niet in een warme oven Zet de pan voorzichtig

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Canberra Grill Barbecue (gas)

Canberra Grill Barbecue (gas) Instructieboekje Canberra Grill Barbecue (gas) 2 3 NL DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM barbecue hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING Professional Supplies TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING (*680.100 /*680.200) Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen. -1- INDEX Hoofdstuk Omschrijving Blz 1 Inleiding...2

Nadere informatie

Handleiding. Standard LED (LED ST) Serie spiegels

Handleiding. Standard LED (LED ST) Serie spiegels Handleiding Standard LED (LED ST) Serie spiegels Hartelijk dank voor uw aankoop! Lees deze handleiding goed door voordat u het product monteert. Dit om lichamelijk letsel dan wel schade te voorkomen aan

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door Montage-instructie Rolpoort RV55 - RV77 - Vision Door Inhoud verpakking 1 1. pantser 2. kap met as 3. geleiders 4. ophangveren 5. afdekdopjes 6. bediening a. elektrisch: schakelaar + stekker b. afstandbediend:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN. Hoeks Barbecues

BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN. Hoeks Barbecues BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN Barbecues 1. Algemeen De Rolé is een gasgestookte barbecue voorzien van, afhankelijk van de uitvoering, met 2, 3, 4 of 5 hoofdbranders.

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Messenslijper - Art.nr Gebruiksaanwijzing

Messenslijper - Art.nr Gebruiksaanwijzing Messenslijper - Art.nr. 38932 Gebruiksaanwijzing Model: KS-0601 Technische gegevens: 220-240V-50Hz, 60W Onderdelen A. grove slijpgleuf B. grove slijpgleuf C. fijne slijpgleuf D. fijne slijpgleuf E. opening

Nadere informatie

Montage handleiding voor de BROILFIRE LAVASTEEN. Gas barbecue. Product Code DM1803B2-B

Montage handleiding voor de BROILFIRE LAVASTEEN. Gas barbecue. Product Code DM1803B2-B Montage handleiding voor de BROILFIRE LAVASTEEN Gas barbecue Product Code DM1803B2-B Gas BBQ Grill: Broilfire Gas categorie: I3B/P (30) Specificaties voor Nederland: Gas en druk: Verbruik: Butaan en Propaan

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

zonweringkoopjehier.com - Uitval Schermen - Installatie instructies

zonweringkoopjehier.com - Uitval Schermen - Installatie instructies Contents Inhoud Waarschuwing 1,0 m - 3,0m Zonwering 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Bevestigings Set Bouten M6 Bouten M8 Uitbreiding

Nadere informatie

Open de pan niet met geweld. Let er op dat de binnendruk weer laag is, voordat u de pan opent

Open de pan niet met geweld. Let er op dat de binnendruk weer laag is, voordat u de pan opent Handleiding Hogedrukpan 118011/118014 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Lees voor gebruik de instructies Gebruik alleen GAS als warmtebron Wees extra voorzichtig in het leslokaal Plaats de pan niet in een

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 1

GEBRUIKSAANWIJZING 1 GEBRUIKSAANWIJZING 1 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Lees de volledige instructies voor gebruik. Laat kinderen niet in de buurt van de snelkookpan tijdens het gebruik. Plaats de snelkookpan niet in een

Nadere informatie

Houtskool BBQ Vatmodel. Installatie-instructies - OL2404

Houtskool BBQ Vatmodel. Installatie-instructies - OL2404 Houtskool BBQ Vatmodel Installatie-instructies - OL2404 1 Ploftekening 2 Lijst van Onderdelen Gelieve de onderdelen te controleren volgens onderstaande lijst alvorens de Barbecue Grill te monteren. Neem

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 Warmhoudlade 4 Functionering 4 De temperatuur instellen 5 Verwarmingstijd 5 Ladingscapaciteit 6 De lade verwijderen 7 Bedieningspaneel 1. Temperatuurknop 2. Verlichte

Nadere informatie

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte)

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) Instructies voor de installatie DENK ERAAN: bij het vervangen van onderdelen van dit apparaat, dient u uitsluitend reserveonderdelen te gebruiken waarvan u zeker weet

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG RS20CCSV. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG RS20CCSV in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING:

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING: 18 18 19 19 20 21 22 Algemene Veiligheidsvoorschriften Algemene Veiligheidsvoorschriften BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de barbecue gebruikt, om brand,

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Awning Instructions. Drop Arm Awning Instructions

Awning Instructions. Drop Arm Awning Instructions Awning Instructions Drop Arm Awning Instructions Nederlands Uitvalscherm Instructies Inhoud Waarschuwing 1.0m 3.0m Uitvalschermen 8 x Spreidbouten (2 per beugel) 2 x Wandbeugels 2 x Beugelplaatjes 1 x

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

NEDERLANDS. Plaatselijke telefoonnummers voor de klantendienst kunt u vinden op: G-01 rev.

NEDERLANDS. Plaatselijke telefoonnummers voor de klantendienst kunt u vinden op: G-01 rev. Bedoeld voor gebruik met de Apple 21.5 imac en 27 imac (eind 2012 en nieuwer). Maximum totaalgewicht (inclusief de imac, het toetsenbord en de muis) mag niet groter zijn dan 11,34 kg. For the latest User

Nadere informatie

Welkomstgroet. Proficiat met de aankoop van een Mountain Buggy Reiswieg.

Welkomstgroet. Proficiat met de aankoop van een Mountain Buggy Reiswieg. Welkomstgroet Proficiat met de aankoop van een Mountain Buggy Reiswieg. We zijn er ons van bewust hoe dierbaar en inspirerend een nieuwe kleine persoon kan zijn in uw leven. Het is zo belangrijk om uw

Nadere informatie

1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep

1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Inhoudts Waarschuwing 1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Bevestigings Set Bouten M6 Bouten M8 Uitbreiding

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat Instructies Deze kunnen worden gebruikt voor het afzuigen van: Motorolie Versnellingsbak- en transmissieolie Koelvloeistof Remvloeistof Andere

Nadere informatie

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN TERRASVERWARMER

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN TERRASVERWARMER VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN TERRASVERWARMER HET APPARAAT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES EN DE PLAATSELIJKE WET- EN REGELGEVING. Gebruik dit apparaat niet binnen om persoonlijk

Nadere informatie

WAGAPARTS LY-128 CONVECTIE KACHEL

WAGAPARTS LY-128 CONVECTIE KACHEL LY 128 CONVECTIE KACHEL WAGAPARTS LY-128 CONVECTIE KACHEL Deze instructies zijn alleen geldig indien de land code op het apparaat is weergegeven. Indien deze code niet op het apparaat is weergegeven, is

Nadere informatie

06/2005. Mod: G65/GPL7T. Production code: 65/70 GRL

06/2005. Mod: G65/GPL7T. Production code: 65/70 GRL 06/2005 Mod: G65/GPL7T Production code: 65/70 GRL INHOUDSTAFEL 1. Waarschuwing 2. Conform de Europese richtlijn voor gastoestellen 3. Installatieschema s 4. Tabel met technische gegevens - Lavasteengrill

Nadere informatie

Model EF-2000W Handleiding

Model EF-2000W Handleiding Thermic Dynamics Eco Class Heater Model EF-2000W Handleiding Waarschuwingen Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en dient niet gebruikt te worden voor andere doeleinden, zoals in een niet-huiselijke

Nadere informatie

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING IN ONTVANGST NEMEN VAN HET APPARAAT INLEIDING TECHNISCHE GEGEVENS PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE VAN DE TRANSPARANTE

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

KENWOOD TT290. Gebruiksaanwijzing

KENWOOD TT290. Gebruiksaanwijzing KENWOOD TT290 Gebruiksaanwijzing TT280 series TT290 series TT880 series TT890 series Nederlands Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier zijn de afbeeldingen zichtbaar veiligheid

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. De ideale temperatuur voor de conservering van levensmiddelen is al van te voren ingesteld in de fabriek. Als het geluidsalarm wordt ingeschakeld,

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de kokend water kraan JBA25L

Installatiehandleiding voor de kokend water kraan JBA25L Installatiehandleiding voor de kokend water kraan JBA25L Hartelijk dank voor uw aanschaf van dit Deense kwaliteitsproduct. Het doel van deze handleiding is tweeledig. Een: basisaanwijzingen en aanbevelingen

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK Montage-instructies voor cassetteschermen ALVORENS U VAN UW ROLLUIK KUNT GAAN GENIETEN DIENT U EERST HET ROLLUIK TE MONTEREN INHOUD VERPAKKING VERPAKKING 1 1. PANTSER IN KAST

Nadere informatie

DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR

DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR INSTRUCTIES VOOR DE MONTAGE VAN DE GAS GRILL MET KAP Model: UC430SBPSS UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOOR DE MONTAGE BEWAAR

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de wireless LAN kaart 7429160005 7429160005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING e x q u i s i t ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING DOMEST Import-Export b.v. J.F. Kennedylaan 101b NL7001CZ Doetinchem www.domest.com Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Handleiding DRINK-38/SE Belangrijke aanwijzingen: De in dit document genoemde apparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en koelen van dranken

Nadere informatie

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RV A+ Versie NL 11/2013 Pagina 1 van 8 Voor ingebruikname Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

3 4 5 N tot ST (zie tabel). Het toestel kan niet naar behoren werken als het voor een langere Belangrijk! laag stroomverbruik. Klimaatklasse SN N ST T Dagelijks gebruik Toebehoren 1) Verplaatsbare schappen/lades

Nadere informatie

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com TOASTER-OVEN HANDLEIDING Modelnummer: IEO-42L10 www.ices-electronics.com Veel dank voor de aanschaf van deze elektrische oven. We adviseren u deze handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u het apparaat

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van geheugenmodules 7429180005 7429180005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

INSTRUCTIES/ HANDLEIDING BL400S SERIES BLENDER. Eat well, drink well and live well with Omega

INSTRUCTIES/ HANDLEIDING BL400S SERIES BLENDER. Eat well, drink well and live well with Omega INSTRUCTIES/ HANDLEIDING Eat well, drink well and live well with Omega BL400S SERIES BLENDER Nederlands, juni 2014 LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK BLENDER VEILIGHEID GEVAAR Elektriciteit

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KITCHENAID 5KCM0402EER

Uw gebruiksaanwijzing. KITCHENAID 5KCM0402EER U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

SALAMANDER Gebruiksaanwijzing

SALAMANDER Gebruiksaanwijzing SALAMANDER Gebruiksaanwijzing Art.no. 688.003 (AT-936) 1 INDEX Hoofdstuk Omschrijving Pagina 0 Introductie 2 1 Functies & Gebruik 3 2 Product Specificaties 3 3 Vervoer & Opslag 3 4 Instructies 3 5 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...1. Benodigde gereedschappen Mechanische onderdelen Plastic onderdelen... 3

Inhoud. Inleiding...1. Benodigde gereedschappen Mechanische onderdelen Plastic onderdelen... 3 Montagehandleiding Inhoud Inleiding...1 Benodigde gereedschappen... 1 Mechanische onderdelen... 2 Plastic onderdelen... 3 Montage Montage grijper... 6 Montage voet & besturingseenheid... 7 Montage hoofdeenheid...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE... 2 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES... 3 2.1. Plaatsing en installatie... 3 2.2. Gebruik...

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41 Montage-instructie Rolluik RV40 - RV41 Inhoud verpakking 1 1. pantser in kast 2. bediening a. handbediening: koord- of bandopwinder b. elektrisch: schakelaar + stekker c. afstandbediend: afstandbediening

Nadere informatie

KITCHEN SCALES KW Product code

KITCHEN SCALES KW Product code KITCHEN SCALES KW 5040 Product code 1805302 2 C A B D E 3 NEDERLANDS 14-17 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Cater-thermokoppel Overzichtskaart voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

Cater-thermokoppel Overzichtskaart voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden MagiCater Model LPCE Instructies voor de vervanging van de thermokoppel Technische instructies voor vervanging & installatie van onderdelen Lees de instructies volledig door alvorens te beginnen. BEWAAR

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

UN65U-installatiehandleiding

UN65U-installatiehandleiding DU12147 Eerste editie November 2016 UN65U-installatiehandleiding Uw VivoMini wordt geleverd met de volgende items. Neem contact op met het ASUSservicecentrum als u de volgende items niet kunt vinden: 4

Nadere informatie

Houtskool Barbecue Vat-model OL2405

Houtskool Barbecue Vat-model OL2405 Houtskool Barbecue Vat-model OL2405 Barbecue veiligheidsinstructies 1. Plaats uw barbecue altijd op een stevige, gelijke en hittebestendige ondergrond. Ver weg van houten hekken, overhangende bomen en

Nadere informatie