Veiligheid buitenbarbecue 4. Belangrijke veiligheidsinstructies 5. Installatievereisten 6. Installatieinstructies 9.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid buitenbarbecue 4. Belangrijke veiligheidsinstructies 5. Installatievereisten 6. Installatieinstructies 9."

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing

2

3 Veiligheid buitenbarbecue 4 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatievereisten 6 Installatieinstructies 9 Gas aansluiten 11 Tabellen verstuivers 13 Installatie van de regelaar 14 Het ventiel spuitinstallatie van het hoofdrooster vervangen 15 De branders controleren en afstellen 17 Gebruik buitenbarbecue 18 Uw rotisserie gebruiken (optionele accessoire) 21 Tips voor roosteren buitenshuis 24 Reiniging en onderhoud 26 Handleiding voor het opsporen van storingen 28 Klantenservice 29

4 Veiligheid buitenbarbecue Uw veiligheid en de veiligheid van anderen is zeer belangrijk. Op het apparaat en in deze handleiding hebben we meerdere belangrijke mededelingen voor veiligheid aangegeven. Lees de mededelingen voor veiligheid altijd aandachtig door en volg ze op. Dit is het waarschuwingsteken voor veiligheid. Dit symbool waarschuwt u voor de mogelijke gevaren die u of anderen zouden kunnen verwonden of dodelijke gevolgen zouden kunnen hebben. lle mededelingen voor veiligheid volgen na dit waarschuwingsteken in combinatie met de woorden "GEVR" of "WRSCHUWING". Deze woorden hebben de volgende betekenis: GEVR U zou ernstig verwond kunnen raken of kunnen sterven als u de volgende aanwijzingen niet onmiddellijk opvolgt. WRSCHUWING U zou ernstig gewond kunnen raken of kunnen sterven als u de volgende aanwijzingen niet opvolgt. lle mededelingen voor veiligheid zullen u inlichten over de mogelijke gevaren, hoe de kans op ongevallen te verkleinen en wat er zou kunnen gebeuren als u de aanwijzingen niet opvolgt. GEVR ls u gas ruikt: 1. Sluit de gastoevoer naar het apparaat af. 2. Doof eventuele vrije vlammen. 3. Open het deksel. 4. Neem afstand van het apparaat als de geur aanhoudt en neem onmiddellijk contact op met uw gasleverancier of de dichtsbijzijnde brandweerkazerne. WRSCHUWING 1. Bewaar nooit benzine of andere brandbare vloeistoffen of gassen in de nabijheid van dit of ieder ander apparaat. 2. Een niet aangesloten LP gasfles mag nooit in de nabijheid van dit of ieder ander apparaat worden bewaard. BELNGRIJK: Deze barbecue is alleen ontworpen voor buiten. In het geval dat de barbecue op meer dan 2000 ft (609,6 m) boven het zeeniveau gebruikt zal worden, is de conversie van de spuitinstallatie vereist. Zie het deel "Vereisten Gasvoorziening". De installateur is verantwoordelijk voor de installatie in overeenstemming met de minimum installatieafstanden. Het model/serienummerplaatje kan in het geval van losstaande modellen worden gevonden op de wand aan de binnenkant van het rechterkastje. BELNGRIJK: Dit apparaat is niet voorzien van een vlamcontrolesysteem. BEWR DEZE INSTRUCTIES 4

5 Belangrijke veiligheidsinstructies WRSCHUWING: Volg, om het gevaar voor brand, elektrocutie, de verwonding van personen of schade tijdens het gebruik van een kookinstallatie op gas voor buiten, de volgende standaardmaatregelen: Installeer draagbare of inbouw kookinstallaties op gas voor buiten nooit in of op een recreatievoertuig, een verplaatsbare trailer, een boot of een ander verplaatsbare installatie. Bewaar altijd de minimum afstanden van brandbare constructies, zie deel "Vereisten Installatieplek". De kookinstallatie op gas voor buiten mag nooit onder een onbeschermde en brandbare overdekking worden geplaatst. Deze kookinstallatie op gas voor buiten mag alleen buitenshuis worden gebruikt en mag nooit worden gebruikt in een gebouw, garage of een andere afgesloten omgeving. Houd elektrische voedingskabels en toevoerslangen voor brandstof uit de buurt van de verwarmde oppervlakken. Houd de omgeving van de kookinstallatie op gas voor buiten schoon en vrij van brandbare materialen, benzine en andere brandbare vloeistoffen en gassen. Verhinder de brandstofstroom en de luchtventilatie nooit. Houd de ventilatieopeningen van de gasfleshuizing schoon en vrij van afval. Controleer de toevoerslang van de gasfles elke keer voordat u gebruik maakt van uw kookinstallatie op gas voor buiten. ls de slang overmatig afgeschuurd, versleten of gescheurd is MOET u hem vervangen alvorens u gebruik maakt van uw kookinstallatie op gas voor buiten. Neem contact op met uw leverancier en vervang de slang alleen met exemplaren die specifiek geschikt zijn voor de kookinstallatie op gas voor buiten. Controleer visueel de vlammen van de brander. De vlammen moeten blauwgekleurd zijn. Een lichtelijk gele punt is normaal voor LPG gas. Controleer en verwijder insecten en nesten hiervan van de brander/venturi slangen. Een afgesloten slang kan brand onder de kookinstallatie op gas voor buiten veroorzaken. Controleer de aansluitingen op lekkages elke keer dat u de LP gasfles aansluit en loskoppelt. Zie deel "Installatieinstructies". ls u geen gebruik maakt van de kookinstallatie op gas voor buiten moet de gastoevoer op de fles worden afgesloten. De opslag binnenshuis van een kookinstallatie op gas voor buiten is alleen toegestaan als de gasfles losgekoppeld en van de kookinstallatie verwijderd is. Gasflessen dienen buitenshuis buiten het bereik van kinderen te worden bewaard en mogen niet in een gebouw, garage of een andere afgesloten ruimte worden opgeslagen. De gascilinder moet uitgerust zijn met een kraag om het ventiel van de gasfles te beschermen. Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, sensoriële of geestelijke stoornissen of door onervaren personen of personen die niet over het gebruik van het apparaat ingelicht zijn, tenzij ze onder toezicht staan of eerder over het gebruik ingelicht zijn door degenen die voor hun veiligheid verantwoordelijk zijn. ls de volgende informatie niet strikt wordt opgevolgd, zou er brand kunnen ontstaan met de dood of ernstige verwondingen als gevolg. Bewaar nooit een extra LP gasfles onder of in de nabijheid van de kookinstallatie op gas voor buiten. Vul de gasfles nooit meer dan 80%. Maak gebruik van beschermende handschoenen voor het vastpakken van warme onderdelen. Lees de instructies door alvorens u van het apparaat gebruik maakt. De bereikbare delen kunnen erg warm worden. Houd uw kinderen uit de buurt. Een willekeurige wijziging aan het apparaat kan gevaarlijke situaties veroorzaken. De onderdelen die door de fabrikant afgesloten zijn mogen nooit door de gebruiker worden gewijzigd. 5

6 Belangrijke veiligheidsinstructies VERWERKING VN VERPKKINGSMTERIL Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en is voorzien van het recyclagesymbool. De verschillende onderdelen van het verpakkingsmateriaal moeten dus op verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met de plaatselijke wetgevingen met betrekking tot afvalverwerking worden afgedankt. Het product afdanken Dit apparaat is in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EG, fgedankte Elektrische en Elektronische pparatuur (EE) voorzien van een merkteken. Door op correcte wijze dit apparaat af te danken draagt u bij aan het voorkomen van de mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid die zouden kunnen worden veroorzaakt door het onjuist verwerken van dit product. Het symbool op het product of in de bijgesloten documentatie geeft aan dat het product niet behandeld mag worden als huisafval maar dat het naar een speciaal verzamelingscentrum voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht. HET SERIENUMMERPLTJE WR DE TECHNISCHE GEGEVENS, HET SERIENUMMER EN HET MERKTEKEN OP NGEBRCHT ZIJN, BEVINDT ZICH OP DE CHTERKNT VN HET PPRT DR WR U HEM KUNT ZIEN. VERWIJDER DIT PLTJE NOOIT. Installatievereisten Gereedschap en Onderdelen Losstaande Barbecues voor buiten Verzamel het vereiste gereedschap en de onderdelen alvorens u met de installatie aanvangt. Lees de instructies, die bijgesloten zijn aan het hieronder aangegeven gereedschap, aandachtig door en volg ze op. Vereist Gereedschap Meetlint Kleine platte schroevendraaier Platte schroevendraaier Kruiskop schroevendraaier Waterpas Moersleutel of knijptang Waterpomptang Schaar of kniptang (voor het verwijderen van kabelbinders) Niet corrosieve oplossing voor het opsporen van lekkages Installatievereisten Vereiste Onderdelen 10 kg LP gasfles (fles niet groter dan 50 cm). WRSCHUWING Verplaats het apparaat nooit tijdens het gebruik. WRSCHUWING Explosiegevaar Bewaar de gasfles nooit in een garage of binnenshuis. Bewaar de barbecue met gasfles nooit in een garage of binnenshuis. Het niet opvolgen van deze instructies kan explosie of brand veroorzaken. 6

7 Installatievereisten WRSCHUWING Brandgevaar Maak nooit gebruik van de barbecue in de nabijheid van brandbare materialen. Bewaar nooit brandbare materialen in de nabijheid van de barbecue. Dit zou brand kunnen veroorzaken. Kies een plaats waar de blootstelling aan wind minimaal is en waar de doorgang niet verhinderd wordt. Deze plaats moet zich uit de buurt van sterke luchtstromen bevinden. Verhinder de brandstofstroom en de luchtventilatie nooit. De afstand tussen de losstaande buitenbarbecue en brandbare constructies: Een minimum afstand van 60 cm moet worden bewaard tussen de voorkant van de barbecuekap, de zijkanten en de achterkant van de barbecue en de brandbare constructie. Een minimum afstand van 60 cm moet tevens worden bewaard tussen de onderkant van het kookoppervlak en een brandbare constructie. Plaats de barbecue in een zone waar de algehele stabiliteit gegarandeerd wordt. Verzeker u ervan dat de remmen van de wieltjes aangebracht zijn zoals op pagina 11 ("Losstaande gasbarbecue op wielen") aangegeven staat en dat de barbecue gebruikt wordt op een vlakke ondergrond. Verzeker u er altijd van dat het apparaat tijdens het koken onbeweegbaar en stabiel is. Rotisserie (accessoire)* OPTIONL Indien u uw barbecue uitrust is met een rotisserie is een minimum afstand voor de rotisserie motor vereist. *Zie deel "Klantenservice" voor de bestelling hiervan. Productafmetingen 179 cm 43.8 cm 91.4 cm 43.8 cm cm cm 72.4 cm Voorkant van hendel voor achterkant barbecue 7

8 Installatievereisten Elektrische vereisten WRSCHUWING Elektrocutiegevaar Maak nooit gebruik van een adapter. Maak nooit gebruik van een verlengsnoer. Het niet opvolgen van deze instructies kan brand of elektrocutie veroorzaken. We raden u aan om te voorzien in een afzonderlijk circuit waar alleen deze barbecue op aangesloten is. Het serienummerplaatje waar de technische gegeven, het serienummer en het merkteken op aangebracht zijn bevindt zich op de achterkant van het apparaat daar waar u hem kunt zien. Verwijder dit plaatje nooit. Vereisten gasvoorziening WRSCHUWING Explosiegevaar Draai alle gasaansluitingen stevig aan. Laat, in het geval van een LP aansluiting, door een ervaren persoon controleren dat de gasdruk de waarde, die door de plaatselijke wetgeving vastgesteld is, niet overschrijdt. Voorbeelden van een ervaren persoon: Loodgieter met vergunning, erkend personeel van uw gasbedrijf en erkend onderhoudspersoneel. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot explosie of brand. BELNGRIJK: De barbecue moet aangesloten worden op een gasleiding voorzien van een drukregelaar. Raadpleeg het model/serienummerplaatje voor informatie over het soort gas dat gebruikt kan worden. ls deze informatie niet overeenstemt met het beschikbare soort gas, neem contact op met uw gasbedrijf. Gasconversie (alleen in bepaalde landen - zie serienummerplaatje): Probeer nooit om de barbecue om te bouwen voor het gebruik van een ander soort gas dan hetgeen op het model/serienummerplaatje aangegeven staat zonder contact op te nemen met uw gasbedrijf. Maak gebruik van de conversieset die bij de barbecue geleverd wordt. 8

9 Installatieinstructies Installatie Losstaande Barbecue voor buiten WRSCHUWING Gevaar voor Zware Lading Het verplaatsen en het installeren van de barbecue dient door twee of meer personen uit te worden gevoerd. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot rugklachten of andere verwondingen. REINIG DE INTERNE DELEN OM EVENTUELE PRODUCTIERESTEN TE VERWIJDEREN LVORENS U DE BRBECUE INSTLLEERT EN HIER GEBRUIK VN MKT. RDPLEEG VOOR VERDERE INFORMTIE OVER DE REINIGING HET HOOFDSTUK "REINIGING EN ONDERHOUD". 1. Verwijder de barbecue uit de verpakking. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en verwijder de barbecue van de houten geleiding. 2. Verplaats de barbecue naar de gewenste installatieplaats buitenshuis. 3. Open het deksel. Bevestiging Zijplank (bij bepaalde modellen) 4. Open de deuren aan de onderkant van de barbecue en verwijder het karton. Pak de zijplank uit. 5. Pak 4 schroeven. Draai 2 schroeven in de gaten bovenaan elke zijde van de barbecue. Laat de schroeven vanaf de zijkant van de barbecue ongeveer 0,64 cm uitsteken. 6. Bevestig de zijplank aan de linkerzijde van de barbecue. Breng de zijplank op dusdanige wijze aan dat brede gedeelte van de gleuven over de schroeven vallen. Plaats de plank op de 2 bevestigingsschroeven. Laat de plank zakken tot de schroeven zich in het smalle gedeelte van de gleuven bevinden. B C Bovenkant zijplank B Gleuf C Voorkant zijplank D Zijkant barbecue D 7. Bevestig de 2 schroeven onderaan en draai ze vast. 8. Draai vervolgens de 2 schroeven bovenaan vast. Bevestiging Kastdeuren (bij bepaalde modellen) 1. Verwijder de schuimfolie van de beide kastdeuren. 2. Breng scharnierpinnen aan op de deur met de scharnierbeugels in de kast. Druk voorzichtig naar beneden om de pinnen op hun plaats aan te brengen. Scharnierpin deur B Scharnierbeugel B 9

10 Installatieinstructies Verwijder het Verpakkingsmateriaal aan de Binnenkant van de Barbecue 1. Knip de kabelbinders door die de roosters bij elkaar houden. 2. Verwijder het bereidingsplateau, het verwarmingsplateau en de barbecueroosters uit de binnenkant van de barbecue en verwijder het verpakkingsmateriaal. 3. Verwijder het blok piepschuim en folie uit de binnenkant van de barbecue. B Blok piepschuim B Schuimfolie B 4. Breng de barbecueroosters weer aan. 5. Plaats het verwarmingsplateau op de beugels zoals aangegeven staat. Beugels verwarmingsplateau B Verwarmingsplateau 6. Bevestig het bereidingsplateau aan de binnenkant van de linker kastdeur. Bevestigingsopeningen B Bereidingsplateau 7. Verwerk/recycleer het verpakkingsmateriaal. Installatieinstructies tankplaat B Open de doos en verwijder alle accessoires in een plastic zak. Verwijder de zak. 1. Bevestig de tankplaat op de wagen met behulp van 4-5/32"*10 schroeven, anhaalkoppel specificatie: 25kgf.cm 2. Bevestig de metalen beugel van de tank op de wagen met behulp van 3-1/4"*12 schroeven, anhaalkoppel specificatie: 54kgf.cm Opmerking: Maak de haak aan de andere kant van de beugel niet vast tot de tank op de tray geplaatst is. 3. Maak de haak aan de andere kant van de beugel vast. Step 1 Step 2 Step 3 10

11 Installatieinstructies Losstaande gasbarbecue op wielen Is voorzien van twee vaste wieltjes en twee zwenkwieltjes met rem. Fungeert als een gasfleshouder maar kan afhankelijk van de breedte worden uitgerust met lades of extra compartimenten. De gasfles van maximaal 50 cm (inclusief de drukregelaar) kan onder het steunoppervlak van de trolley worden opgeborgen. De afvoer van de drukregelaar moet horizontaal worden gemonteerd. ssemblage en gebruik van de wieltjes Schroef de 4 wieltjes vast op de plaatsen voorzien van schroefdraad onder de structuur met behulp van de 4 bijgesloten W1/4" UNC*16 schroeven. Maak voor het blokkeren van de barbecue gebruik van het voetpedaaltje zoals in de afbeelding aangegeven staat. Til het pedaaltje op om de rem te deblokkeren en laat hem in de ruststand terugschieten. De beide zwenkwieltjes met rem dienen aan de Rechterzijde te worden geïnstalleerd terwijl de vaste wieltjes aan de linkerzijde dienen te worden bevestigd. Gas aansluiten WRSCHUWING Explosiegevaar Draai alle gasaansluitingen stevig aan. Laat, in het geval van een LP aansluiting, door een ervaren persoon controleren dat de gasdruk de waarde, die door de plaatselijke wetgeving vastgesteld is, niet overschrijdt. Voorbeelden van een ervaren persoon: Loodgieter met vergunning, erkend personeel van uw gasbedrijf en erkend onderhoudspersoneel. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot explosie of brand. Raadpleeg voor de conversie naar Natuurgas de vereisten die in het deel "Vereisten Gasvoorziening" opgenomen zijn. Volg de aanwijzingen op die aan de set bijgesloten zijn. Voorbereidende handelingen BELNGRIJK: reinig de interne delen om eventuele productieresten te verwijderen alvorens u de barbecue installeert en hier gebruik van maakt. Raadpleeg voor verdere informatie over de reiniging het hoofdstuk"reiniging en onderhoud". Plaats de barbecue in een zone waar de algehele stabiliteit gegarandeerd wordt (zie hoofdstuk "Installatievereisten"). Verzeker u ervan dat de remmen van de wieltjes aangebracht zijn zoals op deze pagina aangegeven staat ("ssemblage en gebruik van de wieltjes") en dat de barbecue geplaatst is op een vlakke ondergrond. Verzeker u er altijd van dat het apparaat tijdens het koken onbeweegbaar en stabiel is. Verzeker u ervan dat de witte beschermende folie overal verwijderd is alvorens u van de barbecue gebruik maakt. Verzeker u ervan dat de witte beschermende folie, dat op alle zichtbare roestvrijstalen onderdelen aangebracht is om ze te beschermen tegen krassen, overal verwijderd is. Beschermende folie is tevens aangebracht op de lekplaat onder de brander van de barbecue. Ook deze folie dient te worden verwijderd. 11

12 Gas aansluiten Op de gasfles aansluiten BELNGRIJK: Het apparaat is gereed voor de functionering met LPG. Sluit de rubberen slang met een maximum lengte van 1,5 m in overeenstemming met de plaatselijke bepalingen aan op de pakkingen en klemmen die bij de aankoop van de gasfles bijgesloten worden zoals in de afbeelding hieronder aangegeven staat. Verzeker u ervan dat de gasdruk de waarde, die door de plaatselijke bepalingen vastgesteld is, niet overschrijdt. BELNGRIJK: Maak gebruik van een drukregelaar die geschikt is voor de druk die in deze handleiding aangegeven staat. 1) Schroef de 2 schroeven los en verwijder het achterpaneel van de barbecue 4. 2) Sluit de moer 3 van de gasleiding aan op de van schroefdraad voorziene aansluiting 5 op de gasfles. 3) Sluit de moer 2 aan de andere kant van de gasleiding aan op de van schroefdraad voorziene aansluiting 1 op de barbecue. ls de gasfles op de wagen wordt geplaatst, leidt de gasleiding door de opening 6 en sluit hem vervolgens aan zoals bij de punten 1 tot 3 aangegeven staat. 4) Hermonteer het achterpaneel door de 2 schroeven vast te draaien als alle handelingen verricht zijn. BELNGRIJK: De rubberen slang mag niet in aanraking komen met warme oppervlakken. 5) Draai de gastoevoer open. Wacht een aantal minuten tot het gas door de gasleiding gestroomd is. 6) Test alle aansluitingen door hier een aanbevolen niet corrosieve vloeistof voor het opsporen van lekkages op de smeren. Belletjes geven een lekkage aan. Verhelp de gevonden lekkages. 7) Schuif de tankplaat de kast in en blokkeer hem op zijn plaats. WRSCHUWING De flexibele slang dient te worden vervangen wanneer de plaatselijke bepalingen dit vereisen. BELNGRIJK: Sluit de ventilatieopeningen van de gasfleshouder nooit af. Sluit na het gebruik het toevoerventiel van de gasfles af. Verzeker u er aan het einde van de aansluiting van dat de rubberen slang niet geplet wordt, zweeft of de opening van de klep verhindert. Raadpleeg voor de behandeling van methaan de dichtsbijzijnde Klantendienst. Raadpleeg de van kracht zijnde wetgeving voor het monteren of vervangen van de rubberen slang. De slang is voorzien van een vervaldatum. Vervang hem tijdig. ls de gasfles niet voorzien is van een ventiel dient een kraantje aangebracht te worden. Het kraantje moet eenvoudig bereikbaar zijn. Controleer de toevoerslang van de gasfles elke keer voordat u gebruik maakt van uw barbecue. ls de slang overmatig afgeschuurd, versleten of gescheurd is moet u hem vervangen alvorens u gebruik maakt van uw barbecue. Controleer elke keer dat u de l.p.gas gasfles aansluit of loskoppelt de aansluitingen op lekkages. Tabel met eigenschappen van brander en sproeikoppen en gasverbruik. 12

13 Tabellen verstuivers Model KSOX 9020 Gascategorieën Verstuiver Gasdruk I2E+ I3B/P(30), I3+(28-30/37) I3B/P(50) G20 G25 G30 G31 G30 20mbar 25mbar 29mbar 37mbar 50mbar Hoofdrooster 1.90mm 1.90mm 1.27mm 1.27mm 1.08mm Brander achter 1.57mm 1.57mm 1.01mm 1.01mm 0.86mm Brander zijkant 1.55mm 1.55mm 1.01mm 1.01mm 0.86mm Warmte input (Hs) 28.6 kw 28.6 kw 28.6 kw 28.6 kw 28.6 kw BELNGRIJK: Zorg ervoor dat u, in het geval u de gasfles vervangt, zich uit de buurt van ontstekingsbronnen bevindt. Gaslekkage controle Voer deze controle uit onmiddellijk nadat u het gas aangesloten heeft en vervolgens elke keer dat het apparaat weer aangesloten wordt na een langdurige stilstand. Voer, zodra de rubberen slang op de gastoevoer aangesloten is, de volgende procedure uit: Open het gasventiel op de LPG gasfles (of draai het kraantje voor de methaantoevoer open). Conversie van LP gas naar natuurgas (alleen in bepaalde landen - zie het serienummerplaatje) WRSCHUWING Explosiegevaar Maak alleen gebruik van een gasleiding voor gebruik "buitenshuis". Draai alle gasaansluitingen stevig aan. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot explosie of brand. BELNGRIJK: het is noodzakelijk een ketting aan te brengen tussen de barbecue en de wand waar de leiding van de barbecue op aangesloten is. Deze ketting dient korter te zijn dan de leiding om te voorkomen dat de leiding los kan schieten als u de barbecue verplaatst. Deze BBQ dient buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte, met minstens 25% van het oppervlak (totaal van de muren) open, geïnstalleerd en/of gebruikt te worden. BELNGRIJK: Deze installatie dient in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving en bepalingen worden uitgevoerd door een erkend technicus (Klantenservice). 1. Gas aansluiten Een combinatie van pijpfittingen moet worden toegepast om de barbecue op het gasnet aan te sluiten. 13

14 Installatie van de regelaar 1. Draai het toevoerventiel van het gasnet dicht. 2. Koppel de 20 lb LP gas gastank los (indien aanwezig). 3. Sluit alle controleventielen van de brander af. 4. Verwijder de achterkant en 2 schroeven. 5. Maak gebruik van een verstelbare moersleutel om de LP connector van de messing elleboogpijp te verwijderen. 6. Maak gebruik van een verstelbare moersleutel om de NG connector op de messing elleboogpijp te installeren. 7. Breng afdichtingsmateriaal voor pijpen aan op het schroefdraad van de messing connector. Maak gebruik van afdichtingsmateriaal dat gecertificeerd is om gebruikt te worden in combinatie met LP gas. Opmerking: let goed op het aanhaalkoppel van de fittingen aan de uiteinden als u een gasconversie uitvoert. 14

15 Het ventiel spuitinstallatie van het hoofdrooster vervangen 1. Verwijder handmatig alle roosters, platen en branders. 2. Verwijder de 2 schroeven die de brander bevestigen. Verwijder de gasbrander van de barbecue. Twee schroeven 3. Maak gebruik van een 6 mm mof en moersleutel of een 6 mm steeksleutel om de messing spuitinstallatie aan het uiteinde van het gasventiel te verwijderen. 4. Installeer de nieuwe spuitinstallatie, die aan de set bijgesloten is, aan het uiteinde van het gasventiel. Maak gebruik van een 6 mm mof en moersleutel of een 6 mm steeksleutel om vast te draaien. OPMERKING: De spuitinstallatie is voor herkenning voorzien van een nummer. Spuitinstallatie gasbrander 5. Vervang de brander door de middelste slang (venturi) over de spuitinstallatie te schuiven. Brander/spuitinstallatie aansluiting B Brander B 6. Sluit de gasbrander weer aan met behulp van 2 schroeven. wee schroeven 7. Herhaal deze procedure voor elke barbecue brander. 15

16 Het ventiel spuitinstallatie van het hoofdrooster vervangen Spuitinstallatie branders aan de zijkant vervangen 1. Verwijder de roosters van de branders aan de zijkant. 2. Verwijder de branderkappen. De kappen zijn aan de onderkant van de brander vastgemaakt. Draai en til de branderkappen op om ze te verwijderen. 3. Maak gebruik van een 10 mm mof en moersleutel of een 10 mm steeksleutel om de messing spuitinstallatie aan het binnenin aan de onderkant van de brander te verwijderen. 4. Maak gebruik van een 10 mm mof en moersleutel of een 10 mm steeksleutel om de nieuwe spuitinstallatie, die in deze set bijgesloten is, te installeren. OPMERKING: De spuitinstallatie is voor herkenning voorzien van een nummer. 5. Herhaal deze procedure voor de andere brander. 6. Herplaats de bovenkant en de kappen van de brander. Breng de gleuven onderaan de bovenkant van de brander op een lijn met de richels op de onderkant van de brander en draai tot de bovenkant van de brander op de onderkant van de brander geblokkeerd is. U voelt dat hij in een diepe gleuf schiet. Gleuven bovenkant brander B Richels onderkant brander 7. Herplaats de roosters van de branders aan de zijkant. B De spuitinstallatie(s) van de Rotisserieinfraroodbrander vervangen 1. Verwijder de toegangsplaat en schroef op de achterkant van het deksel met een kruiskopschroevendraaier. 2. Maak gebruik van een kruiskopschroevendraaier om de 2 schroeven van het spinwerende rooster van de brander te verwijderen. Spinwerend rooster B Twee schroeven 3. Maak gebruik van een 10 mm moersleutel om de messing spuitinstallatie aan het uiteinde van de toevoerleiding te verwijderen. 4. Voor modellen met 1 rotisserie brander: Installeer de spuitinstallatie. Raadpleeg het schema op pagina 13 voor de correcte afmetingen van de spuitinstallatie aan het uiteinde van de toevoerleiding. Maak gebruik van een 10 mm moersleutel om aan te draaien. Voor modellen met 2 rotisserie branders: Installeer aan het uiteinde van de toevoerleiding de spuitinstallatie die aan de set bijgesloten is. Maak gebruik van een 10 mm moersleutel om aan te draaien. OPMERKING: Het nummer van de spuitinstallatie staat op de spuitinstallatie identificatie aangegeven. 5. Hermonteer de bescherming tegen spinnen en bevestig hem met de 2 schroeven die u in Stap 2 verwijderd heeft. 6. Herhaal de procedure voor elke brander aan de achterkant. 16 B

17 Het ventiel spuitinstallatie van het hoofdrooster vervangen ansluiting op Natuurgas en Test voor Lekkages 1. Maak gebruik van een waterpomptang om de gecertificeerde 1,3 cm lange gasleiding aan te sluiten op de invoerzijde van de regelaar voor Natuurgas in overeenstemming met de plaatselijke vereisten. Maak gebruik van afdichtingsmateriaal dat gecertificeerd is om waar nodig gebruikt te worden in combinatie met LP gas op aansluitingen. De gasleiding dient in de nabijheid van de barbecue op een eenvoudig bereikpbare plaats voorzien te zijn van een gecertificeerd handmatig afsluitventiel. 2. Draai de gastoevoer naar de barbecue open. 3. Test alle aansluitingen met behulp van een niet corrosieve oplossing voor het opsporen van lekkages. Belletjes geven een lekkage aan. Verhelp de gevonden lekkages. Gegevens Wijzigen 1. Het naamplaatje van het apparaat bevindt zich aan de binnenkant van de kast van de barbecue aan de rechterzijde. Vink met een onuitwisbare stift het hokje naast "Natuurgas" aan en streep "LP -Propaan" door. Geef op de laatste pagina van de Handleiding voor Gebruik een Onderhoud "Omgebouwd naar Natuurgas" aan. Geef tevens de datum hiervan aan en de naam van de technicus/firma die hiervoor gezorgd heeft. OPMERKING: Plaats de LP gas onderdelen in de plastic zakken voor gebruik in de toekomst en bewaar ze samen met de documentatie. De branders controleren en afstellen De branders zijn getest en in de fabriek afgesteld voor de meest efficiënte functionering. We raden u aan om het afstellen van de branders door een gekwalificeerd persoon uit te laten voeren. Eigenschappen Vlammen Branders De vlammen van de barbecuebranders en de branders aan de zijkant (bij bepaalde modellen) moeten blauwgekleurd en stabiel zijn en mogen niet teveel geluid afgeven of teveel uitwijken (LP gas vlammen hebben een lichtelijke geelgekleurde punt) Een gele vlam is teken voor onvoldoende lucht. In het geval van een rumoerige vlam of een teveel uitwijkende vlam is er sprake van teveel lucht. Een aantal gele puntjes op de vlammen als de brander op HI staat is toegestaan zolang er zich geen koolstof- of roetafzettingen voordoen. Controleer dat de branders niet door vuil, afval, insectennesten, enz. afgesloten worden en reinig indien noodzakelijk. fstelling Lage Vlam Opmerking: ls u van LP naar NG ombouwt dient u de schroeven op de klepsteel minstens 4 slagen tegen de klok in te draaien. ls u van NG naar LP ombouwt dient u de schroef voorzichtig tot aan het einde van de schroef met de klok mee te draaien. ls de vlam op de lage stand uitgaat moet de afstelling van de lage vlam worden bijgesteld. 1. Sluit het ventiel af en wacht tot de barbecue en de branders afgekoeld zijn. 2. Verwijder de roosters en de platen van de barbecue. 3. Steek de barbecue aan zoals in het deel "Gebruik Buitenarbecue" beschreven staat. 4. Draai de brander op de laagste stand en verwijder de knop. 5. Houd de staaf van het ventiel vast met een knijptang en steek een kleine platte schroevendraaier in de schacht. 6. Bestudeer de vlam en draai de schroevendraaier langzaamaan tegen de klok in. 7. Stel de vlam af op een minimum stabiele vlam. Staaf ventiel B Kleine platte schroevendraaier C Knijptang 8. Breng de bedieningsknop weer aan en draai de brander uit. 9. Herhaal de stappen van 3 tot 8 voor elke brander, indien noodzakelijk. 10. Breng de platen en roosters weer aan zodra de branders afgekoeld zijn. 17 B C

18 Gebruik buitenbarbecue De barbecue die u zojuist gekocht heeft, kan voorzien zijn met een aantal of met alle genoemde uitrustingen. De plaats en de vorm van de uitrustingen die hier afgebeeld zijn kunnen afwijken van het model in uw bezit. Uw Buitenbarbecue Gebruiken WRSCHUWING Explosiegevaar Bewaar de gasfles nooit in een garage of binnenshuis. Bewaar de barbecue met gasfles nooit in een garage of binnenshuis. Het niet opvolgen van deze instructies kan explosie of brand veroorzaken. WRSCHUWING Brandgevaar Maak nooit gebruik van de barbecue in de nabijheid van brandbare materialen. Bewaar nooit brandbare materialen in de nabijheid van de barbecue. Dit zou brand kunnen veroorzaken. WRSCHUWING Gevaar voor Voedselvergiftiging Laat het voedsel nooit meer dan een uur voor of na het koken liggen. Het niet opvolgen hiervan zou kunnen leiden tot voedselvergiftiging of ziektes. Bedieningsknop Brander Hoofdbrander en brander aan de zijkant Rotisserie brander Beschrijving van het symbool Elektronische ontsteking Maximum vlam Middelmatige vlam Minimum vlam Brander UIT Hoofdbrander links Hoofdbrander midden Hoofdbrander rechts Rotisserie brander Brander zijkant 18

19 Gebruik buitenbarbecue De Gastoevoer voorbereiden 1. Open het deksel helemaal. Steek de branders nooit aan als het deksel gesloten is. 2. Zorg ervoor dat de bedieningsknoppen op OFF staan De lekplaat moet op zijn plaats aangebracht zijn en moet helemaal naar achteren geduwd zijn. Draai de gastoevoer open. 1. In het geval van een losstaande buitenbarbecue in combinatie met een 10 Kg (gasfles niet groter dan 50cm) LP gas gasfles: draai het ventiel van de tank voorzichtig open. OPMERKING: Indien de stroombeperkingsinstallatie geactiveerd wordt kan uw barbecue niet aan gaan. ls uw barbecue aan gaat zullen de vlammen laag zijn en niet voldoende verwarmen. Draai het ventiel van de 20 lb LP gas tank dicht, draai alle bedieningsknoppen op off en wacht 30 seconden. Open, nadat u de tank afgesloten heeft, het ventiel van de tank langzaamaan en wacht 5 seconden alvorens u hem aansteekt. 2. In het geval van een buitenbarbecue met een gastoevoer die afwijkt van een 10 Kg (gasfles niet groter dan 50cm) LP gas gastank: Open het handmatige afsluitventiel op de gasleiding. Het ventiel staat open als de hendel parallel is met de gasleiding. De hoofdbrander aansteken Elke bedieningsknop geeft aan bij welke brander hij hoort (zie "bedieningspaneel"). 1. Hang nooit over de barbecue. Kies de brander die u aan wenst te steken. 2. Druk de bedieningsknop van de gasbrander in, draai hem op "elektrische ontsteking " & "maximum vlam " en houdt hem ingedrukt. 3. U zult zien dat de ontsteker begint te gloeien. ls de brander aangestoken is laat u de knop los. Draai de knop op de gewenste afstelling. 4. Herhaal deze handeling naar wens voor alle andere branders. BELNGRIJK: ls de brander niet onmiddellijk aan gaat, draai de knop van de brander op OFF en wacht 5 minuten alvorens u hem weer aansteekt. Handmatig de Hoofdbarbecue aansteken en Infrarood Branders 1. Hang nooit over de barbecue. 2. Pak het verlengstuk voor handmatig aansteken (zie de illustraties hieronder) en bevestig een lucifer aan de splitring. 3. Steek de lucifer aan. 4. Begeleid de aangestoken lucifer tussen het rooster van de barbecue en een van de gleuven van de plaat. 5. Druk de branderknop van de brander in de nabijheid van de aangestoken lucifer in en draai hem op "elektrische onsteking " & "Maximum vlam ". De brander begint onmiddellijk te branden. Draai de knop op de gewenste instelling als de brander brandt. 6. Herhaal de stappen van 2 tot 5 voor elke brander. 7. Verwijder de lucifer en berg het verlengstuk voor handmatig ontsteken in de lade van de kast op BELNGRIJK: ls de brander niet onmiddellijk aan gaat, draai de knop van de brander op OFF en wacht 5 minuten alvorens u hem weer aansteekt. ls een brander ook handmatig niet aan gaat, neem contact op met de Kitchenid Customer experience Center. Losstaande barbecues - kastdeurtje rechts Zie deel "Klantenservice". 19

20 Gebruik buitenbarbecue Uw Brander aan de Zijkant Gebruiken WRSCHUWING Gevaar voor brandwonden Laat de vlam van de brander nooit onder de pan uitkomen. Dit zou brandwonden kunnen veroorzaken. BRNDER ZIJKNT: maak gebruik van pannen met een doorsnede van min 24cm en max 26 cm. 1. Verwijder de kap van de brander aan de zijkant. Steek de branders nooit aan als de kap dicht is. 2. Hang nooit over de barbecue. 3. Druk de bedieningsknop in, draai hem op "elektrische ontsteking " & "maximum vlam " en houdt hem ingedrukt. 4. U zult zien dat de ontsteker begint te gloeien. ls de brander aangestoken is laat u de knop los. Draai de knop op de gewenste afstelling. 5. Herhaal deze handeling naar wens voor de andere brander. BELNGRIJK: ls de brander niet onmiddellijk aan gaat, draai de knop van de brander op OFF wacht 5 minuten alvorens u hem weer aansteekt. en Handmatig de brander aan de zijkant aansteken 1. Hang nooit over de barbecue. 2. Pak het verlengstuk voor handmatig aansteken (zie de illustratie hieronder) en bevestig een lucifer aan de splitring. 3. Steek de lucifer aan. 4. Begeleid de lucifer naar de brander die u wenst aan te steken. 5. Druk de knop van de brander, die het dichtst in de buurt van de aangestoken lucifer is, in en draai hem op "maximum vlam ". De brander gaat onmiddellijk aan. Draai de knop op de gewenste stand zodra de brander aan is. 6. Herhaal de stappen van 2 tot 5 voor elke brander. 7. Verwijder de lucifer en berg het verlengstuk voor handmatig ontsteken in de lade van de kast op Losstaande barbecues - kastdeurtje rechts BELNGRIJK: ls de brander niet onmiddellijk aan gaat, draai de knop van de brander op OFF en wacht 5 minuten alvorens u hem weer aansteekt. ls een brander ook handmatig niet aan gaat, neem contact op met de Kitchenid Customer Experience Center. Zie deel "Klantenservice". 20

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 513534 Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5.1 Instellingen thermostaat... 99 6. GEBRUIK VAN HET TOESTEL... 100

Inhoudsopgave. 5.1 Instellingen thermostaat... 99 6. GEBRUIK VAN HET TOESTEL... 100 Inhoudsopgave 1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID... 92 2. ZORG VOOR HET MILIEU... 94 3. BESTEMD GEBRUIK VAN DE KOELKAST... 95 4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 96 4.1 Leggers... 97 4.2 Lade voor groenten

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT Aandachtig deze gebruiksaanwijzing doorlezen alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Alleen op deze manier zullen de beste resultaten en de maximale veiligheid gegarandeerd kunnen worden.

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS...3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor

Nadere informatie

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING SXS KOELKAST Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige referentie. www.lg.com Inleiding Inhoudsopgave Registratie

Nadere informatie

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp Gebruiksaanwijzing 0473 Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing gegeven wordt aan de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de spuitpomp. Uitgegeven door SIMS

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Installatie- en bedieningsinstructies

Installatie- en bedieningsinstructies eikon e, e & e5 Installatie- en bedieningsinstructies eikontm INLEIDING Deze ovens bieden de gebruikers de flexibiliteit van combinatiekoken met bijkomende controle over ventilatorsnelheid en microgolfvermogen.

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Installatie- en bedieningshandleiding

Installatie- en bedieningshandleiding Installatie- en bedieningshandleiding Mt. chuckanut mountainserie WS-MS-4-(RFG, RFG-IR)-CE MT. ADAMS Steenoven WS-MS-5-(RFG, RFG-IR)-CE Europees model: gasoven WS-MS-6-(RFG, RFG-IR)-CE MT. BAKER MT. RAINIER

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie