Beleids- en organisatieplan UB Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleids- en organisatieplan UB Nijmegen 2015-2020"

Transcriptie

1 Beleids- en organisatieplan UB Nijmegen

2 Inhoud 1. Inleiding Aanleiding en doel van het beleidsplan De nieuwe bibliotheek in Nieuwe dienstverlening De hybride bibliotheek UB s in het algemeen en onze UB De kansen De eisen van subsidiegevers De vraag van de faculteiten Ontwikkelingen om ons heen De visie van de bibliotheek op haar dienstverlening Algemeen Volwaardige studieomgeving en ontmoetingsplek Informatievaardigheden Zoeken en vinden Content management Ondersteuning van Open Access Research Data Management Cultureel erfgoed Visie op ICT Tot slot

3 1. Inleiding De Radboud Universiteit is een studentgerichte onderzoeksuniversiteit die tot de beste universiteiten van Europa wil behoren. Binnen een dergelijke universiteit kan een bibliotheek met geavanceerde dienstverlening en moderne faciliteiten voor studenten, docenten en onderzoekers niet ontbreken. Het wetenschappelijk bedrijf en met name de werkwijze van wetenschappers en studenten zijn het laatste decennium in een stroomversnelling gekomen, onder andere door innovatieve technologische mogelijkheden. Ook zijn de eisen van wetenschappelijke subsidiegevers aan het veranderen. Daarnaast is de bibliotheek in toenemende mate voor studenten het centrum op de campus om te studeren. Niet alleen op de klassieke werkdagen van 09:00 tot 17:00, maar het liefst alle dagen van het jaar en zoveel mogelijk uren per dag. Dat past ook bij het streven van de universiteit om studenten meer aan de campus te binden (zie ook het rapport van de werkgroep Studeren op de campus d.d. april 2014) en in de gelegenheid te stellen hun academische opleiding zo goed mogelijk en binnen de daarvoor gestelde termijn succesvol af te ronden. Dit alles heeft ingrijpende gevolgen voor de faculteiten van onze universiteit, de onderlinge samenwerking, de aantrekkingskracht van onze instelling op onderzoekers, docenten en studenten. De beleidsplannen van de faculteiten gaan dan ook in op deze ontwikkelingen. De universiteitsbibliotheek, van oudsher de ondersteuner van de faculteiten in hun primaire wetenschappelijke taak, evolueert vanzelfsprekend mee. Niet van de ene dag op de andere maar geleidelijk, rekening houdend met onze spankracht, technische mogelijkheden en de aard van de aangepaste dienstverlening aan de faculteiten. Tegen deze achtergrond ontwikkelden wij een beleidsplan voor de eerstkomende 5 jaar. 3

4 2. Aanleiding en doel van het beleidsplan Wensen van de gebruikers, eisen van de subsidieverstrekkers, uitdagingen van de technologie, alsmede plannen en ervaringen van andere wetenschappelijke bibliotheken vormen de input voor de beleidsvisie waarmee de bibliotheek de komende jaren invulling wil geven aan haar dienstverlening. Door de technologische ontwikkelingen en diversiteit aan leveranciers is het voor zowel wetenschappers als voor studenten lastig de weg te vinden in de onafzienbare hoeveelheid van informatiebronnen, systemen, licenties, betaalmodellen en auteursrechten. Het zoeken naar de juiste informatie relevant en wetenschappelijk gevalideerd gebeurt maar gedeeltelijk via de tot nu toe beproefde bibliotheeksystemen of tools die door de bibliotheek geselecteerd zijn. De wetenschappers hebben dagelijks te maken met nieuwe eisen van de subsidiegevers om hun publicaties in open access beschikbaar te stellen of om data sets te leveren voor validatie en hergebruik. Daarin worden ze nu nog nauwelijks ondersteund. De kosten van de wetenschappelijke informatiebronnen zijn hoog en stijgen ieder jaar verder. De voor het vakgebied essentiële bronnen worden om deze reden steeds vaker opgezegd. Het monopolistische model van wetenschappelijk publiceren staat terecht onder druk. Er is politieke steun voor verandering en vrijwel alle universiteitsbibliotheken zijn bezig om alternatieven voor de komende jaren te creëren. Het doel van het nieuwe plan is om wetenschappers en studenten beter te ondersteunen en te faciliteren om hun weg te vinden in dit nieuwe informatielandschap. Ook voor ons is een van de prioriteiten om de komende jaren gezamenlijk met andere universiteitsbibliotheken en met technologieleveranciers te zoeken naar oplossingen om de open access toegang tot wetenschappelijke informatie zonder financiële of juridische belemmeringen te bewerkstellingen. Daarnaast wil de bibliotheek de studiefaciliteiten voor de studenten (in brede zin) binnen de locaties van de bibliotheek en in nauwe samenwerking met de faculteiten (studielandschappen) op een zo hoog mogelijk niveau brengen. 4

5 3. De nieuwe bibliotheek in Nieuwe dienstverlening De bibliotheek gaat haar dienstverlening opnieuw invullen. Belangrijke actielijnen die we voorstellen: - het ondersteunen van research data management, - het intensiveren en verbeteren van trainingen in informatievaardigheden voor (met name) studenten in verschillende fasen van hun studie, - het ondersteunen van wetenschappers bij de overgang naar open access en de nieuwe administratieve en juridische eisen die daarbij spelen, - het vormgeven van onze rol als gids, helpdesk en troubleshooter in het steeds verder uitdijende informatielandschap, - het koppelen en integreren van wetenschappelijke informatie aan de bij de gebruikers populaire en veranderende tools, - het contractmanagement van diverse licenties en providers in landelijk verband, onder andere om kwantumkortingen te verkrijgen. Dit zijn allemaal relatief nieuwe dingen waar de wetenschappers en studenten behoefte aan ondersteuning hebben. Tegelijkertijd is de bibliotheek zoals we die van oudsher kennen er nog steeds en wordt zij qua uitleen-faciliteiten nog altijd veelgebruikt en is dus nodig. We hebben duidelijk te maken met een hybride bibliotheek in een transitieperiode van fysieke naar digitale bibliotheek. In het beleidsplan wordt ook een aanzienlijke versterking voorgesteld van de rol van de bibliotheek als een functionele en aangename studieomgeving en ontmoetingsplek, goed geoutilleerd voor een langdurig verblijf op de campus, waar studenten integrale hulp en begeleiding wordt geboden, zowel face-toface als digitaal. De centrale 'learning zone' van de Radboud Universiteit De hybride bibliotheek De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de Digitale Bibliotheek met het Programma Digitale Bibliotheek ( ), met daarin een aantal nieuwe producten en diensten, die inmiddels grotendeels gerealiseerd zijn. Het programma bestaat uit de volgende vijf programmalijnen: 1. Discovery Tool, Electronic Resource Management, Website en mobiele media, Online instructie tools, Virtuele Kenniscentra, Digitale readers 2. Radboud Repository en Open Access publishing, Archivering van data, Onderwijs-repository 3. Digitalisering cultureel erfgoed 4. Duurzame opslag cultureel erfgoed 5. Managementinformatie, gebruiksstatistieken Alle geplande producten, diensten en verkenningen uit deze programmalijnen zijn eind 2014 gerealiseerd. De geavanceerde wetenschappelijke zoekmachine RUQuest, de toename van het aantal full text publicaties in de Radboud Repository (van 17% naar 36% full text en van 15% naar 23% full text Open 5

6 Access publicaties) en het Auteursrechteninformatiepunt zijn de belangrijkste nu al zichtbare resultaten voor een brede groep gebruikers. Desalniettemin zal de hybride bibliotheek beslist nog een aantal jaren voortbestaan. Hoewel de traditionele diensten afnemen is het niet mogelijk om per direct naar een 100% digitale bibliotheek over te gaan, al was het alleen maar omdat er niet op alle vakgebieden uitsluitend digitale bronnen verkrijgbaar zijn. De behoefte aan traditionele diensten verbonden met fysieke materialen daalt gestaag maar het tempo verschilt per vakgebied UB s in het algemeen en onze UB De overduidelijke trend bij alle universiteitsbibliotheken is dat hun collectie afneemt en dat ze overall minder personeel nodig hebben. Het bibliotheekpersoneel is hooggeschoold en heeft andere kennis en competenties nodig dan in de fysieke bibliotheek tot nu toe. Zowel qua levering van de benodigde dienstverlening als qua middelen loopt onze bibliotheek wat achter in de overgang van traditionele naar digitale bibliotheek in vergelijking met de andere UB s in Nederland. Dit is niet verassend gezien het feit dat de stimulans voor de omslag naar de digitale bibliotheek pas in 2011 zijn beslag heeft gekregen. De meeste andere universiteitsbibliotheken in ons land zijn al rond het jaar 2000 met vernieuwingen begonnen. De UB van de Radboud Universiteit deed al die jaren alleen het strikt noodzakelijke en was dus duidelijk een langzame volger De kansen Ondanks de bovengenoemde achterstand bevindt onze bibliotheek zich nu toch in een gunstige situatie. Juist omdat we achterlopen kunnen we gebruik maken van kant-en-klare oplossingen elders en zo kinderziektes vermijden. Daarnaast is het Europese politieke klimaat momenteel gunstig voor een aantal van onze strategische lijnen (open access, research data, de-commercialisering van wetenschappelijke output) De eisen van subsidiegevers In november 2013 schreef Sander Dekker, de staatssecretaris van Hoger Onderwijs, een brief aan de Tweede Kamer. Daarin stelt hij voor dat al het onderzoek dat uit publieke middelen betaald wordt ook toegankelijk wordt gemaakt in Open Access voor iedereen,. Ook de Europese richtlijnen van Horizon 2020 dwingen dit vanaf december 2013 af, al dan niet met een vertraging van een half tot heel jaar na publicatie. Bij NWO wordt gekeken in hoeverre men publiceren in Open Access kan afdwingen. Tegelijkertijd moeten de kosten van wetenschappelijk publiceren niet verder stijgen door de publicatievergoedingen die uitgevers vragen (Open Access fees). 6

7 Subsidiegevers stellen ook nieuwe eisen aan de door universiteiten geproduceerde onderzoeksdata. Die data moeten beschikbaar zijn voor validatie en hergebruik in de toekomst De vraag van de faculteiten De bibliotheek sluit met haar diensten zoveel mogelijk aan op de behoefte van wetenschappers en hun communities. De bibliotheekdiensten zijn vervlochten met het werkproces van de wetenschapper, docent en student. Ze zijn intuïtief te gebruiken, makkelijk, altijd toegankelijk, cross-mediaal en betrouwbaar. Voor welke diensten de bibliotheek kiest, volgt voor een groot deel uit de wensen en behoeftes van onze gebruikers. Alle gebruikers... - willen toegang tot betrouwbare digitale informatiebronnen op hun vakgebied en de bijbehorende tools, 24/7 en op verschillende media, zonder storingen en blokkades. - willen beschikbaarheid van relevante fysieke en virtuele collecties op hun vakgebied. De onderzoeker... - wil ondersteund worden bij het beheren van zijn onderzoeksdata. Hij wil graag voldoen aan de eisen die de universiteit of subsidiegever stelt, maar heeft advies, expertise en de noodzakelijke infrastructuur nodig om aan die eisen te kunnen voldoen. De vraag verschilt per wetenschapsdomein. Sommige vakgebieden hebben faciliteiten al (inter)nationaal geregeld, andere vakgebieden hebben slechts gedeeltelijke of geen faciliteiten, en hebben wel aanvullende wensen. - wil dat zijn auteursrechten beschermd worden. Dat is voor hem een voorwaarde om onderzoeksdata te delen. - wil onbelemmerde toegang tot informatiebronnen en onderzoeksdata die voor hem relevant zijn. Hij wil eenvoudig en goed kunnen selecteren, om de relevante bronnen en data te kunnen vinden. - wil ondersteuning en begeleiding bij het zoekproces. - wil hulp bij de start van zijn onderzoek over soortgelijke onderzoeken, in de vorm van systematic reviews. Dit geldt vooral voor de medische en sociale wetenschappen. - wil advies over Open Access: hoe zit het met auteursrechten, welke Open Access uitgevers zijn betrouwbaar en hoogstaand?. - wil hulp bij administratie en financiering van de Open Access fees van uitgevers. - wil zijn publicaties beschikbaar maken in het Radboud Repository, omdat de subsidiegever dat vraagt en om zijn wetenschappelijke impact en citaties te vergroten. Maar hij wil er weinig tijd en moeite in steken, en hij wil ook geen problemen krijgen met zijn uitgever. - wil ondersteuning bij publiceren. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een ISBN. 7

8 De docent... - wil dat zijn studenten goede academische en informatievaardigheden hebben. - wil zijn onderwijsmateriaal duurzaam bewaren en hergebruiken. - wil zijn colleges opnemen en online zetten voor studenten, andere docenten en voor promotiedoeleinden. - wil onbelemmerde toegang tot relevante informatiebronnen, inclusief relevante onderwijsmaterialen van anderen. Hij wil goed kunnen selecteren om de relevante materialen te kunnen vinden. - wil hulp en ondersteuning bij het gebruik van wetenschappelijke literatuur en de betaling daarvoor aan bijv. de Stichting Pro. Hij wil daar zo weinig mogelijk werk aan hebben. - wil ondersteuning bij content curation: het verzamelen en in context plaatsen van vrij toegankelijk onderwijsmateriaal. De student... - wil een prettige, comfortabele studieomgeving die 24/7 beschikbaar is en voorzien van up to date technologie - wil een diversiteit aan studieplekken: stilte vs. overleg, individueel vs. groepswerk, open vs. gesloten, en ruimtes om tussen het studeren door te ontspannen en anderen te ontmoeten. - wil goede, betrouwbare apparatuur in de bibliotheek, met functionaliteiten die geënt zijn op zijn studie en aanpasbaar aan zijn eigen voorkeuren en behoeftes. - wil een snel en storingsvrij netwerk. - wil de bibliotheek gebruiken wanneer hij wil, waar en waarmee hij gewend is te werken (studentenportal, facebook, e-learning omgeving, smartphone, etc). - wil advies en helpdesk, zowel op bibliotheek- als op ICT-gebied. - wil begeleid worden bij het zoeken en vinden van online studiemateriaal. - wil participeren in academisch-culturele activiteiten in de bibliotheek, of die organiseren (zoals de Nacht van de Bibliotheek). Het faculteitsbestuur... - wil dat de bibliotheek voldoet aan de vraag van onderzoekers, docenten en studenten. - wil resultaten van kwaliteitsmetingen en enquêtes onder wetenschappers en studenten over de dienstverlening van de bibliotheek. - wil de stijgende kosten van wetenschappelijke literatuur beheersbaar houden en niet verder laten groeien - wil transparante verantwoording van de bibliotheek over de aanschaf van literatuur. - wil ondersteund worden bij de verantwoordelijkheid voor de productie van betrouwbare onderzoeksdata. 8

9 3.7. Ontwikkelingen om ons heen De wetenschappelijke bibliotheken in Nederland worden kleiner qua fysieke collectieomvang, met minder maar met hooggeschoold en ICT-vaardig personeel. Ze werken meer samen: maken gebruik van elkaars expertise en hebben gezamenlijke systemen en licenties. Dat is essentieel in een toekomst die gekenmerkt wordt door afnemende middelen. De traditionele dienstverlening maakt steeds meer plaats voor een adviserende en ondersteunende rol waarbij de bibliotheek, de wetenschapper (en student) de weg wijst in een wirwar van informatiebronnen, systemen, en techniek. Het personeel regelt voor de onderzoekers, docenten en studenten al die dingen gerelateerd aan wetenschappelijke informatie - waar ze geen tijd voor hebben. Hiervoor is het noodzakelijk dat bibliotheekmedewerker de taal van het wetenschappelijke domein spreekt. 9

10 4. De visie van de bibliotheek op haar dienstverlening 4.1. Algemeen De prioriteiten die de bibliotheek zich de komende jaren stelt komen voort uit de vraag van de bibliotheekgebruiker, de eisen van wetenschappelijke subsidiegevers, beleidsplannen en ervaringen van andere wetenschappelijke bibliotheken, technologische mogelijkheden en trends, en onze eigen visie op de dienstverlening. De drie pijlers van de dienstverlening zijn: 1. diensten voor de gebruiker van wetenschappelijke informatie, 2. diensten voor de producent van kennis en data, 3. en diensten met betrekking tot het bieden van een hoogwaardige studieomgeving voor de student. We bieden onze dienstverlening waar mogelijk generiek, en waar nodig disciplinegericht aan. Focus en expertise nodig voor dienstverlening verschillen per vakgebied. Zo is de ondersteuning bij het uitvoeren van systematic reviews vooral van belang voor de medische en sociale wetenschappen, waar dit een belangrijke wetenschappelijke activiteit is. In het complexe informatielandschap van systemen, licenties en informatieaanbieders is niet alleen een disciplinegerichte maar ook een persoonlijke benadering van bibliotheekgebruikers van belang. Dit in de vorm van helpdesk, advies, bewegwijzering, gidsen en coaching. Dit levert kwaliteit en efficiëntie op: wetenschappers en studenten verliezen minder tijd wanneer zij deskundig en snel worden geadviseerd en op weg geholpen. Ook innovatie en verbetering van diensten komen voort uit directe persoonlijke contacten in de verschillende disciplines. Tegen de achtergrond van de huidige problemen en het beeld in 2020 hebben we, redenerend vanuit de gebruiker en de wensen die de faculteiten hebben aangegeven, de belangrijkste taakgebieden in het beleidsplan gedefinieerd, redenerend vanuit de gebruiker en de wensen die de faculteiten hebben aangegeven. Daarbij hebben we ons ook gebaseerd op de huidige plannen en best practices van andere UB s. De belangrijkste taakgebieden zijn: - Volwaardige studieomgeving en ontmoetingsplek - Informatievaardigheden - Zoeken en vinden - Content management - Ondersteuning open access - Research data management - Cultureel erfgoed 10

11 4.2. Volwaardige studieomgeving en ontmoetingsplek Nu: De studenten vragen op dit moment om meer en betere studieplekken, met meer variatie en met de adequate apparatuur. Ook bemerken we dringende behoefte bij de studenten aan integrale hulp en ondersteuning bij gebruik van de studiefaciliteiten in de fysieke ruimten van de bibliotheek. Doel in het beleidsplan: het bieden van toereikende en uitstekend geoutilleerde studieplekken en voorzieningen, met en zonder pc s, laptops, snel internet, stopcontacten, kluisjes, multimedia, faciliteiten voor kennisuitwisseling, grote variatie aan werkplekken (individueel en voor groepen, studiecabines, stil of waar je kunt discussiëren, voor ontspanning en loungen, en voor academischculturele evenementen (zoals De Nacht van de Bibliotheek of auteursavonden). De studenten krijgen integrale hulp aangeboden al zijn er meerdere afdelingen van de RU bij betrokken - of het nu gaat om printvoorzieningen, omgaan met wetenschappelijke informatie, lenen van boeken of terugvinden van een verloren Word document. De ondersteuning van en communicatie met studenten wordt uitgebreid o.a. via chat, sociale media en Ask Your Librarian. De UB gaat ook faciliteren dat gebruikers elkaar helpen door een marktplaats voor kennis in te richten, waarop elke student een persoonlijk profiel kan aanmaken en in contact kan komen met anderen die de expertise hebben die hij of zij zoekt. Een plek om elkaar te ontmoeten is daarbij essentieel. Zo wil de bibliotheek een verbinding leggen tussen fysiek en digitaal, een plek op de campus zijn van kennis en ontmoeting. Verder zullen we verkennen hoe de studieplekken op de hele campus een flinke verbeterslag kunnen krijgen en daarbij haar rol bepalen Informatievaardigheden Nu: De docenten hebben behoefte aan meer en betere instructies in informatievaardigheden voor hun studenten. Het kaf van het koren kunnen scheiden is een eis die vaak door hen wordt benadrukt. Er is behoefte aan de behandeling van nieuwe onderwerpen, zoals omgaan met research data, validatie van bronnen, zorgen voor de bescherming van je eigen gegevens of alert zijn met betrekking tot zelfcitatie of je auteursrechten. Ook zijn de momenten in het curriculum op dit moment niet altijd even logisch en is de frequentie nog vaak ontoereikend. Doel in het beleidsplan: de cursussen informatievaardigheden intensiveren, moderniseren, verdiepen en beter relateren aan het curriculum. De trainingen moeten beter aansluiten op de verschillende fasen van de studie. Om studenten optimaal te ondersteunen gaan we hierbij samenwerken met de faculteiten en met de ondersteunende diensten. De bestaande samenwerking met het Academisch Schrijfcentrum Nijmegen voor cursussen voor scriptiestudenten wordt verder uitgebouwd, met gezamenlijke cursussen en door elkaars expertise te delen. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met Studentenzaken en Radboud In to Languages. 11

12 4.4. Zoeken en vinden Nu: De gebruikers zoeken tegenwoordig maar deels via beproefde bibliotheeksystemen of tools die door de bibliotheek geselecteerd zijn naar de juiste informatie relevant en wetenschappelijk gevalideerd. Dat is begrijpelijk. In de groeiende markt van zoekmachines en vaak geheime criteria in zoekalgoritmes is er echter nauwelijks hulp bij keuzes en karakteristieken van de diverse tools. Onderliggende bronnen zijn niet altijd toegankelijk omdat ze niet volledig of bijtijds gekoppeld zijn aan veel gebruikte zoekgereedschappen. Daarnaast hebben de gebruikers vaak specialistische hulp nodig bij ingewikkelde zoekvragen en bij systematic reviews, vooral in evidence based disciplines. Doel in het beleidsplan: het vormgeven van onze rol als gids, helpdesk en troubleshooter in het verder uitdijende informatie-universum, het koppelen en integreren van wetenschappelijke informatie aan veelgebruikte en veranderende zoekmachines (bijv. voor de toegang tot de gelicenseerde bronnen die via Google worden gevonden), vakgebied-portals en personalisatie-tools, aansluiting regelen op de nationale informatie-infrastructuur, toegang verschaffen tot de bronnen voor de diverse groepen onafhankelijk van tijd en plaats, hulp bieden bij literatuur searches en systematic reviews, advies en begeleiding bieden bij teksten data-mining. De UB gaat ook verkennen hoe andere bibliografische diensten zoals o.a. citatieanalyses en Altmetrics aangeboden kunnen worden. De informatietools zullen in verschillende vormen en via verschillende kanalen worden aangeboden: op de (mobiele) website met intelligente en intuïtieve navigatie, in diverse portals (zoals studenten- en medewerkersportal) of in de vorm van apps Content management Nu: Collectievorming, fysiek en digitaal, met verschillende achterliggende processen zijn nog niet geoptimaliseerd en daardoor niet altijd even efficiënt. Doel in het beleidsplan: de traditionele rol van het selecteren, aanschaffen, verwerken en beschikbaar stellen van wetenschappelijke informatie behouden en afbouwen bij een steeds langzamer groeiende fysieke collectie. Wel zal de UB met name bij Humaniora en Rechten meer ondersteuning bieden bij de fysieke collectioneringstaken van de wetenschappers. Met betrekking tot digitale materialen - die volledig andere workflows vereisen - zullen we deze rol aanpassen, uitbreiden en professionaliseren. De UB breidt haar verzameltaken ook uit naar online onderwijsmaterialen, zoals de weblectures van toonaangevende wetenschappers Ondersteuning van Open Access Nu: Onderzoekers en faculteitsbesturen signaleren al jaren dat de kosten van wetenschappelijke informatiebronnen niet alleen hoog zijn maar ook maar blijven stijgen. Om deze reden worden essentiële bronnen steeds vaker opgezegd. Daar komt nu in verband met Open Access het zogenaamde double 12

13 dipping bij. Het monopolistische model van wetenschappelijk publiceren staat terecht onder druk. Er is politieke steun voor verandering en vrijwel alle universiteitsbibliotheken zijn bezig om alternatieven voor de komende jaren te creëren. De UB van de RU verkent alternatieve publicatiemodellen samen met een aantal redacties en landelijke partners. Ook zijn we samen met deze partners op zoek naar additionele subsidies. We hebben de Radboud Repository verbeterd en het percentage van opgenomen publicaties is gestegen van 17% in 2011 naar 36% 2014 (en van 15% naar 23% full text Open Access). Er is een Auteursrechten Informatiepunt opgezet. Doel in het beleidsplan: continuering en verdere uitbouw van de huidige activiteiten en uitvoeren van een aantal pilots met redacties en andere landelijke partijen om een proof of concept te leveren voor alternatieve publicatiemodellen om betaalbare Open Access te realiseren. Tegelijk, via het traject van de pilotprojecten, bepalen welke toekomstige taken nuttig zijn in de ondersteuning van de wetenschappers bij Open Access (green en gold) en bij het contractmanagement van diverse licenties en providers in landelijk verband, bijvoorbeeld om kwantumkortingen te verkrijgen. Verdere ontwikkeling en groei van de Radboud Repository ook voor de scripties - is eveneens speerpunt van het beleid voor de komende jaren Research Data Management Nu: Wetenschappers geven aan dat ze te maken hebben met nieuwe eisen van subsidiegevers om hun datasets op te slaan voor validatie, delen, hergebruik en duurzaam bewaren. Daarin worden ze nu nog niet voldoende ondersteund. Er is een RU-breed programma RDM (Research Data Management) gestart waarin deze rollen worden bepaald en tegelijk in praktijk gebracht. Doel in het beleidsplan: Het ondersteunen van de wetenschappers en het spelen van een gidsrol bij alle aspecten van RDM (opslag, toegang, delen en hergebruik, auteursrechten, koppelen aan publicaties en duurzaam bewaren en datamining). Net als bij Open Access bepalen we via projecten wat de toekomstige reguliere taken moeten zijn in de ondersteuning van de wetenschappers. Daarin gaan we samenwerken met de wetenschappers, andere RU-afdelingen en UB s op dat nieuwe terrein Cultureel erfgoed Nu: De bibliotheek zorgt voor behoud en een zo breed mogelijke ontsluiting en beschikbaarstelling van het erfgoed. De UB bezit zo n werken die zijn gepubliceerd tussen 1541 en Doel in het beleidsplan: We gaan dit erfgoed verder digitaliseren. We ontwikkelen ook digitalisering on demand, zowel voor groepen als voor individuen en voor onderzoek als voor onderwijs. Ook wordt onderzocht in hoeverre nieuwe onderzoeksmogelijkheden kunnen worden geboden, bijvoorbeeld verrijking en ontsluiting via wetenschappelijke blogs en nietanonieme crowd sourcing. We zoeken aansluiting bij nationale initiatieven zoals 13

14 Metamorfoze (Nationaal Programma voor het Behoud van Papieren Erfgoed) en DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) Visie op ICT Steeds meer taken van de universiteitsbibliotheek bevatten ICT-aspecten. Daarvoor wordt in de opleidingsplannen voor het personeel continu extra ruimte gereserveerd. Ook zijn er een aantal functies (nieuw of gewijzigd) die expliciet ICT-expertise vereisen. Dat houdt geen specialisme of programmeerwerk in, maar betekent vooral dat de bibliotheek steeds meer een intermediair is tussen enerzijds de gebruikersbehoeften en hun manieren van werken en anderzijds de ICT-oplossingen. Die oplossingen vaak direct verbonden met wetenschappelijke informatiebronnen - moeten binnen of buiten de RU worden gevonden, afhankelijk van het onderwerp, en worden vaak in landelijk (cloud) verband opgepakt, zoals de Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur in Nederland (GII). De verdere ontwikkeling van functioneel beheer krijgt daarom een belangrijke plaats bij de UB. Om al deze redenen is het niet doelmatig om een eigen ICTdienst in te richten binnen de bibliotheek. Immers, de zeer uiteenlopende oplossingen zullen van verschillende providers moeten komen en zo n breed palet aan expertise kan men noch binnen de bibliotheek noch binnen de RU volledig bezitten. De informatiearchitectuur, die binnen de universitaire en de landelijke context moet passen, wordt afgeleid uit dit beleidsplan, in samenwerking met het ISC (Centrale ICT afdeling van de universiteit) en CIM, via een methode die bij andere bibliotheken hiervoor is gebruikt Tot slot Bij al deze diensten is een disciplinegerichte benadering uitermate belangrijk. Om efficiëntie en kwaliteit met elkaar in balans te brengen hanteren we als uitgangspunt: generiek waar het kan, disciplinegericht waar het moet. Ter afsluiting volgt hieronder een impressie van de dienstverlening zoals we die beogen in Hierin komen alle hierboven geschetste diensten zo veel mogelijk tot uiting. Wat zien onze wetenschappers en studenten als ze in 2020 naar de universiteitsbibliotheek kijken? De bibliotheek is een sociale ontmoetingsplek, studie- en onderzoeksomgeving voor studenten en wetenschappers. Tegelijkertijd is het een wetenschappelijk knooppunt waar uiteenlopende gebruikers informatie (fysiek en digitaal) ophalen, gebruiken en verwerken, produceren en delen. Laten we bij de bieb afspreken We zien studenten die in rustige, prettige en uitstekend geoutilleerde zalen studeren. Ze zoeken de bibliotheek op omdat daar de rust nog steeds te vinden 14

15 is. Bovendien is het een prettige stimulans om te ervaren dat je niet in je eentje aan het studeren bent. Wat verderop, in functionele ruimtes waar ze zonder anderen te storen kunnen discussiëren, werken studenten in levendige groepjes aan een werkstuk of presentatie. Ze helpen elkaar en komen op nieuwe ideeën. Het zoeken naar een vrije studieplek is verleden tijd, er zijn immers genoeg plaatsen. De bibliotheek is tot laat in de avond open en studenten kunnen op hun smartphone zien waar zich een vrije computer bevindt. Hebben ze problemen met het zoeken of verwerken van informatie, of mochten ze andere ondersteuning nodig hebben (bijv als hun Word document zomaar spoorloos verdwenen blijkt te zijn), dan krijgen ze meteen specialistische hulp van deskundige en ter plaatse aanwezige medewerkers, diverse sociale media kanalen of via de digitale informatiebalie. Natuurlijk is het niet mogelijk om de hele dag onafgebroken te studeren. Tussendoor zakken ze even onderuit, ontmoeten ze elkaar, kijken naar sport of kletsen ze bij. Er is een marktplaats voor kennis ingericht, waarop elke student of wetenschapper een persoonlijk profiel kan aanmaken en in contact kan komen met anderen die de expertise hebben die hij zoekt. Een plek om elkaar te ontmoeten is daarbij essentieel. Zo verbinden we fysiek en digitaal, en is de universiteitsbibliotheek de spil van kennis en ontmoeting op de campus. Ik heb altijd juiste informatie bij de hand Of je nu in de UB bent, in de trein naar je ouders zit of thuis college voorbereidt of werkt aan een artikel, je hebt alle informatie die je nodig hebt binnen handbereik. Het vinden van de juiste content die voldoet aan je zoekvraag, niet te veel en niet te weinig en gevalideerd via alle mogelijke kanalen, van specialistische databases via RUQuest tot en met Google Scholar verloopt optimaal. De benodigde toegang en koppelingen zijn op de achtergrond stuk voor stuk geregeld. Problemen worden onmiddellijk hersteld. Het vinden van informatie blijft niet beperkt tot de digitale bibliotheek. Ook in 2020 zien we nog boeken. Misschien niet voor iedere faculteit van even groot belang, maar wel voor een aantal disciplines binnen de RU zijn fysieke boeken nog steeds de belangrijkste informatiebron. Bij ingewikkelde literatuur searches die specialistische expertise vereisen of omvangrijke systematic reviews staan de bibliotheekmedewerkers klaar om te adviseren of te helpen. Voor mijn research data wordt goed gezorgd Al in het eerste stadium van voorbereiding van het onderzoek en de subsidieaanvraag is het data management plan opgesteld. Alle faciliteiten voor opslag, toegang, delen en hergebruik, koppelen aan publicaties en duurzaam bewaren zijn geregeld op verschillende niveaus: lokaal, nationaal of qua discipline. De auteursrechten zijn helder en geregeld, de onderzoeker kan kiezen 15

16 uit een aantal gevalideerde varianten. Bij de wetenschapper ligt alleen inhoudelijk werk. Samen met ISC zorgt de bibliotheek voor de rest. Ik hoef het niet meer uit te leggen Docenten hoeven niet telkens opnieuw uit te leggen aan studenten hoe en waar ze naar wetenschappelijke informatie moeten zoeken, hoe ze het kaf van de koren moeten scheiden, hoe ze op de juiste manier met referenties werken, hoe ze moeten citeren, hoe ze een bibliografie kunnen samenstellen en hoe ze de datasets die bij hun scriptie horen beschrijven, opslaan of beschermen. De rompslomp rond de moeizame samenstelling van readers behoort tot het verleden, knip-en-plak uit digitale bronnen voldoet. De toegang, wat wel en niet mag, is op de achtergrond geregeld. Weblectures van eigen docenten en die van buiten de RU kunnen makkelijk worden gevonden. Via een paar clicks geven docenten aan of hun college ook openbaar toegankelijk is voor anderen. De UB loopt voorop in ondersteuning van open access Het monopolistische publicatiemodel van de commerciële uitgevers begint af te brokkelen. Niet alleen onder de groeiende invloed van de politiek en wetenschappelijke subsidiegevers maar ook door de succesvolle publicatieprojecten van de universiteitsbibliotheken, technologieleveranciers en wetenschappelijke redacties, die met dezelfde strenge kwaliteitsnormen als voorheen maar wel tegen veel lagere kosten hun wetenschappelijke resultaten in Open Access publiceren. De UB van de RU heeft samen met redacties en andere partners een aantal geslaagde alternatieven gefaciliteerd en een internationale reputatie verworven. En dank zij de steeds betere en ruimere toegankelijkheid via Open Access stijgen de citaties en daarmee de reputatie van de auteurs. In deze context hebben we ook achter de schermen een nieuwe rol, onder meer bij het regelen van betalingen van article processing charges, het samen met andere universiteiten bedingen van de landelijke kwantumkortingen of een professioneel advies over de (on)mogelijkheden van auteursrechten. En uiteraard ook Wat dagelijks gebeurt: het collectioneren van fysieke en digitale bronnen, het regelen van abonnementen en landelijke licenties en toegang, catalogiseren, boeken uitlenen, leveren en terugzetten, het conserveren en digitaliseren van het cultureel erfgoed, informatie geven over nieuwe bronnen op het vakgebied, zorg voor de Radboud Repository, oplossen van problemen en beantwoorden van vragen. 16

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library TU Delft Library Een open source TU Delft Library TU Delft Library Een open source De wereld digitaliseert. Dat geldt dus ook voor een bibliotheek als TU Delft Library. Een steeds groter deel van onze

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft TU Delft Library Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld.

Nadere informatie

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool Ellen Simons en Rien Brouwers Leer- en Innovatiecentrum Inhoud Context Onderwijsvisie van Avans Van mediatheek naar Leercentrum

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

Visie op hoofdlijnen van het Informatie Expertise Centrum TU/e

Visie op hoofdlijnen van het Informatie Expertise Centrum TU/e op hoofdlijnen van het Informatie Expertise Centrum TU/e Het Informatie Expertise Centrum (IEC) als contentmanager van de TU/e met servicecentra voor onderzoek, onderwijs en administratieve organisatie

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs Wilco te Winkel Informatiemanager Coördinator auteursrechten 5 wetenschappelijke opleidingen Coördinator ICT Onderwijs Faculteit

Nadere informatie

Research Data Management

Research Data Management Research Data Management Update Mariëtte van Selm Coördinator RDM-ondersteuning Bibliotheek UvA/HvA 10 november 2015 Waar gaat het over? ( ) the organisation of data, from its entry to the research cycle

Nadere informatie

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open Access aan de Radboud Universiteit Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open access aan de RU LingOA Linguistics in Open Access Open Access financiering voor FP7 projecten

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning?

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Bibliotheek RDM Ondersteuning Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Training van informatiespecialisten bij Bibliotheek UvA Presentatie UKB-werkgroep Research Data Management, 30 april 2015 Mariëtte van

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Sessie 3: Professionalisering en kwaliteitsverbetering Research Data Management: competenties van onderzoekers

Sessie 3: Professionalisering en kwaliteitsverbetering Research Data Management: competenties van onderzoekers Sessie 3: Professionalisering en kwaliteitsverbetering Research Data Management: competenties van onderzoekers Sessietrekkers Mijke Jetten Radboud Universitiet Nijmegen Gert Goris Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Tienpuntenlijst #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges. #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app

Tienpuntenlijst #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges. #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app Tienpuntenlijst 2015 #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app #3 Investeer in meer specialisatie in de master #4 Gemakkelijker studeren in het

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Harm Derks Teamleider eresources & Licence Management Radboud Universiteit Nijmegen Project WorldShare Transitie bij Universiteitsbibliotheek

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Trainingen Research Data Management

Trainingen Research Data Management Trainingen Research Data Management Masterclass RDM in NL, Maastricht 3 April 2014, Jacquelijn Ringersma Sub-Werkgroep Trainingen RDM Ana van Meegen, Universitaire Bibliotheek VU Fieke Schoots, Universitaire

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2015-2016

Verkiezingsprogramma 2015-2016 Verkiezingsprogramma 2015-2016 Waarom stem ik AKKUraatd? ÀKKUraatd wil het volgende bereiken: Engelse taalvaardigheid van docenten op C1-niveau Campusbreed Radboud-ontbijt en -lunch Een uitbreiding van

Nadere informatie

Dynamic Publishing on Demand in Social Networks. R.M.G Dols Morpheus Software 2006

Dynamic Publishing on Demand in Social Networks. R.M.G Dols Morpheus Software 2006 Dynamic Publishing on Demand in Social Networks R.M.G Dols Morpheus Software 2006 Introductie Roger Dols Morpheus Software Onze expertise is het beheersbaar maken van kennis door toepassing van 2e generatie

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Research data management in een academisch ziekenhuis

Research data management in een academisch ziekenhuis Research data management in een academisch ziekenhuis 9 november 2016 Rudy Scholte, Hoofd data management Clinical Research Unit Academisch Medisch Centrum r.a.scholte@amc.nl Research data management Onderzoek

Nadere informatie

Bibliotheektechnisch medewerker

Bibliotheektechnisch medewerker Bibliotheektechnisch medewerker Doel Uitvoeren van de eerstelijnsinformatievoorziening aan gebruikers inzake informatiebestanden, alsmede verrichten van bibliotheektechnische werkzaamheden, om (facultaire)

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp Welke zoektermen Welke bronnen Zoeken naar informatie Welke informatiebronnen Kiezen en beoordelen van informatie

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Een Visie op Datamanagement

Een Visie op Datamanagement Een Visie op Ron Dekker Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Persoonlijke noot Eigen ervaringen: goede kennis van de data nodig om alle valkuilen te omzeilen. het is veel werk van een

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

HoneyWiFi. Draadloos internet in praktijk bij Bibliotheek Rotterdam

HoneyWiFi. Draadloos internet in praktijk bij Bibliotheek Rotterdam HoneyWiFi Draadloos internet in praktijk bij Bibliotheek Rotterdam 2 De toekomst is voor ons al begonnen Een bibliotheek zonder internet, dat is tegenwoordig natuurlijk ondenkbaar. Bibliotheek Rotterdam

Nadere informatie

De elektronische leeromgeving in 2014

De elektronische leeromgeving in 2014 De elektronische leeromgeving in 2014 1 Wat is de ELO De elektronische leeromgeving is gericht op het ondersteunen, uitlokken en stimuleren van het leren en de leerprocessen van studenten en docenten door

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Datanotitie Meertens Instituut

Datanotitie Meertens Instituut Datanotitie Meertens Instituut februari 2012 Hans Bennis (directeur) Marc Kemps Snijders (hoofd Technische Ontwikkeling) Douwe Zeldenrust (coördinator onderzoekscollecties) I Onderzoeksdata Inleiding Binnen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Universiteitsbibliotheek. Onderzoek Universiteitsbibliotheek op zoek naar wetenschappelijke informatie. Harrie Knippenberg Jan Wiborg

Universiteitsbibliotheek. Onderzoek Universiteitsbibliotheek op zoek naar wetenschappelijke informatie. Harrie Knippenberg Jan Wiborg Universiteitsbibliotheek Onderzoek Universiteitsbibliotheek 2008... op zoek naar wetenschappelijke informatie Harrie Knippenberg Jan Wiborg Inhoud 1. Inleiding 2 2. Manieren om te zoeken naar wetenschappelijke

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009

Overzicht HvA > V1 > IA 2008 /2009 HvA, Blok 2 / Informatie Architectuur Docent / Auke Touwslager 10 november 2008 Overzicht HvA > V1 > IA 2008/2009 Overzicht - Even voorstellen - Introductie vak - opdrachten & lesprogramma - Doel van het

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Periodiekenviewer. Jaargangen digitaal inzichtelijk

Periodiekenviewer. Jaargangen digitaal inzichtelijk Periodiekenviewer Jaargangen digitaal inzichtelijk Periodiekenviewer Kranten, tijdschriften, raadsnotulen, archieven en bibliotheek- en bedrijfsarchieven zijn de secondewijzer van de geschiedenis. Hierin

Nadere informatie

2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D50407 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht.

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Maastricht LAB aanvraag financiële ondersteuning experiment Door Jules & You / Veer Maastricht CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Het concept omvat

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2012-2013

Verkiezingsprogramma 2012-2013 Verkiezingsprogramma 2012-2013 UVASOCIAAL 5 mei 2012 UVASOCIAAL streeft naar keuzevrijheid, kwaliteit, gelijkheid en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden voor een goede universiteit! Inleiding UVASOCIAAL

Nadere informatie

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05)

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Deze gegevens zijn afkomstig van de sheets zijn van de presentatie van Fred Bosman voor het LOOWI op 25-02-2005. Voor de complete tekst en

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving Onderzoeksopdracht Crossmedialab Festival Monitor App Probleemomgeving Het Lectoraat Crossmedia Business (beter bekend als het Crossmedialab) heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar festivals.

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

Werkplekken en vergaderruimtes reserveren in de bibliotheek Adviesdocument

Werkplekken en vergaderruimtes reserveren in de bibliotheek Adviesdocument Werkplekken en vergaderruimtes reserveren in de bibliotheek Adviesdocument Inhoud Inleiding... 3 Geautomatiseerd en online!... 3 SuperSaaS... 3 Configureren SuperSaaS... 3 Ervaringen SuperSaaS bij Bibliotheek

Nadere informatie

Ook thuis zijn de meeste informatiebronnen te raadplegen.

Ook thuis zijn de meeste informatiebronnen te raadplegen. Introductie bij de online workshop informatievaardigheden. Je leert zoeken in een aantal informatiebronnen (=databanken). LexisNexis is een van de databanken die jullie al kennen. Voor de Onderzoeksredactie

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002 ICT en de onderwijsorganisatie Michiel van Geloven juni 2002 Introductie de plaats van ICT&O in het huidige hoger onderwijs (facultair) beleid het E -onderwijsconcept implementatie financiën ICT in het

Nadere informatie

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Exam Scheduler Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Optimaliseer de examenervaring van uw studenten met de software Exam Scheduler van Scientia. Examenplanning in het hoger en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

Bieb search. bibliotheek op school

Bieb search. bibliotheek op school Bieb De De bibliotheek wacht niet langer tot jongeren naar de bibliotheek komen, maar zoekt ze in plaats daarvan actief op in de omgeving waar ze in schoolverband het meest vertoeven: de elektronische

Nadere informatie

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1. Toegang tot LIMO Om optimaal gebruik te kunnen maken van het zoekpotentieel van Limo moet je ervoor zorgen dat je verbonden

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING

AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING Website http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/onderwijs onderzoek/auteursrechteninformatiepunt/voor docenten/ Vuistregels 1. Linken mag altijd! Linken naar artikelen,

Nadere informatie

Geachte collega's, beste studenten,

Geachte collega's, beste studenten, College van Bestuur Geachte collega's, beste studenten, Na de hectische weken met de bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis, hebben we een moment van bezinning ingelast. Wij hebben tijd genomen

Nadere informatie

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC 101 01.09.2016 Start to ICT Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER-

Nadere informatie

Bepalen toekomstige computertechnologie

Bepalen toekomstige computertechnologie Eén van de onmenselijke kanten van de computer is dat hij, eenmaal goed geprogrammeerd en goed werkend, zo volslagen eerlijk is (Isaac Asimov) Hoofdstuk 26 Bepalen toekomstige V1.1 / 01 september 2015

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname UTSN Twinning Project 2008/1/E/K/005 Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Bijlage C bij het Rapport Haalbaarheidsstudie Wim de Boer (SLO), Pieter van der Hijden (Sofos

Nadere informatie

Bijzondere functionaliteiten die je niet in de standaard zoekmachine van Google aantreft. Enkele daarvan worden verder in deze handleiding besproken.

Bijzondere functionaliteiten die je niet in de standaard zoekmachine van Google aantreft. Enkele daarvan worden verder in deze handleiding besproken. Google Scholar is een zoekmachine van Google waarmee op eenvoudige wijze wetenschappelijke publicaties gevonden kunnen worden. Het aantal documenten dat in Google Scholar is opgenomen bedroeg medio 2014

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Wageningen UR. Één online uitstraling

Wageningen UR. Één online uitstraling Wageningen UR Één online uitstraling Centrale regie over huisstijl en opzet Alle profielen en contactmomenten in één systeem Verregaande koppeling tussen Measuremail en backoffice website Automatische

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

TU/e DLWO: Concept voor interne en externe koppeling. Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO

TU/e DLWO: Concept voor interne en externe koppeling. Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO TU/e DLWO: Concept voor interne en externe koppeling Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO Inhoud Historie DLWO Randvoorwaarden sourcing Ontwikkelingen DLWO Grensoverstijgende ICT uitdagingen Conclusies

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing!

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing! Zorgeloos communiceren Ook voor uw totaaloplossing! Aangenaam Wij zijn Flexcom, adviseurs op het gebied van communicatie. Wij willen ervoor zorgen dat u zorgeloos kunt communiceren. Dit doen we met een

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com EMMA Pilots MOOCs Meerdere talen #EUMoocs Aggregator http://europeanmoocs.eu/

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Groeien naar lean & meaningful management support

Groeien naar lean & meaningful management support Groeien naar lean & meaningful management support LEAN AND MEANINGFUL 07 DEF.indd 1 25-08-14 17:47 LEAN AND MEANINGFUL 07 DEF.indd 2 25-08-14 17:47 Groeien naar lean & meaningful management support Annemarie

Nadere informatie

Lectoren gingen in zes groepjes uiteen om in vier rondes de volgende vragen te beantwoorden:

Lectoren gingen in zes groepjes uiteen om in vier rondes de volgende vragen te beantwoorden: HOE BEREIDEN WE ONZE KENNISPRODUCTEN VOOR OP IMPACT? Een verslagje van de opbrengst van de rondetafelgesprekken tijdens het lectorenplatform van 10-11-2016 Lectoren gingen in zes groepjes uiteen om in

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Biebpanelonderzoek : De Bibliotheek in de toekomst

Biebpanelonderzoek : De Bibliotheek in de toekomst Biebpanelonderzoek 3-2016: De Bibliotheek in de toekomst Met dit onderzoek geven we u inzicht in het beeld en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de Bibliotheek in de toekomst. Wat moet de Bibliotheek

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Referentiecase. PNO Consultants econnect@work

Referentiecase. PNO Consultants econnect@work Referentiecase PNO Consultants econnect@work PNO Consultants was op zoek naar een oplossing om documenten en e-mails uniform op één centrale plaats op te slaan. Uiteindelijk zijn wij terecht gekomen bij

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie