DE GELIMITEERDE LEVENSLANGE GARANTIE VAN DE NAPOLEON GASGRILL PRESIDENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE GELIMITEERDE LEVENSLANGE GARANTIE VAN DE NAPOLEON GASGRILL PRESIDENT"

Transcriptie

1 BRENG HET SERIENUMMERLABEL AAN DAT OP DE KARTONNEN DOOS STAAT Serie Nr. XXXXXX MODEL NR. MONTAGE EN BEDIENINGSINSTRUCTIES MIRAGE 605 ROESTVRIJSTALEN GASGRILL VOOR BUITEN UITSLUITEND VOOR BUITENGEBRUIK LEES VOOR HET GEBRUIK VAN DE GRILL ZORGVULDIG ALLE INSTRUCTIES DOOR. PROBEER DIT APPARAAT NIET AAN TE STEKEN ZONDER DE AANSTEEKINSTRUCTIES IN DEZE HANDLEIDING TE LEZEN. NAPOLEON APPLIANCE CORPORATION., 214 BAYVIEW DR., BARRIE, ONTARIO, CANADA L4N 4Y8 PHONE: (705) FAX: (705) WEB SITE: N CE FEB 03/0971

2 HARTELIJK DANK VOOR HET KIEZEN VAN NAPOLEON NAPOLEON-producten zijn gemaakt van onderdelen en materialen van superieure kwaliteit en zijn gemonteerd door bekwame vakmensen die trots zijn op hun werk. De brander en de ventielen zijn getest op lekkage en de kwaliteit van de werking van het geheel is uitgetest in een teststation. Deze grill is grondig geïnspecteerd door een erkende technicus voordat het werd ingepakt en verscheept om u, de klant, ervan te verzekeren dat u het kwaliteitsproduct ontvangt zoals u die verwacht van NAPOLEON. Bij Napoleon stellen wij ons in dienst van u, onze gewaardeerde klant. Het is ons doel om u te voorzien van de noodzakelijke hulpmiddelen voor een onvergetelijke grill-ervaring. Deze handleiding helpt u om ervoor te zorgen dat uw nieuwe grill op de juiste manier wordt gemonteerd, geïnstalleerd, onderhouden en verzorgd. Het is belangrijk om deze hele handleiding te lezen en te begrijpen voordat u aan de slag gaat met uw nieuwe grill om er zeker van te zijn dat u alle veiligheidsmaatregelen en functies begrijpt die uw grill te bieden heeft. Door het zorgvuldig volgen van de instructies in deze handleiding zult u nog jaren zorgeloos kunnen genieten van het grillen. Als wij om welke reden dan ook niet voldoen aan uw verwachtingen, belt u dan gerust naar onze klantenservice op tussen 9 AM en 5 PM (Eastern Standard time) of bezoek onze website. DE GELIMITEERDE LEVENSLANGE GARANTIE VAN DE NAPOLEON GASGRILL PRESIDENT NAPOLEON geeft garantie op de volgende materialen en fabricage in uw nieuwe NAPOLEON gasgrill tegen mankementen zolang als u in het bezit bent van de gasgrill. Dit omvat: aluminium gietsels (exclusief verf), LUXIDIO dienbladen, roestvrijstalen branders, roestvrijstalen inschuifplaten en handvatten. De volgende voorwaarden zijn van toepassing. Gedurende de eerste vijf jaar zal NAPOLEON zonder kosten vervangende onderdelen leveren. Vanaf het zesde jaar tot einde levensduur zal NAPOLEON vervangende onderdelen leveren tegen een vergoeding van 50% van de gangbare winkelprijzen. Componenten zoals roestvrijstalen schroeiplaten, roestvrijstalen kookroosters, kleppen met ontstekingssysteem, temperatuurmeters, knoppen, keramische infraroodbranders vallen daaronder en Napoleon zal gedurende de eerste twee jaar van de beperkte garantie gratis onderdelen leveren. Componenten zoals regelaars, gietwerk, warmhoudroosters, slangen en verbindingsstukken, I-GLOW, versnellers en accessoires vallen daaronder en NAPOLEON zal gedurende de eerste vijf jaar van de beperkte garantie gratis onderdelen leveren. NAPOLEON is niet aansprakelijk voor transportkosten, arbeidsloon of exportheffingen. VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN NAPOLEON biedt uitsluitend garantie op haar producten tegen fabricagefouten aan de oorspronkelijke aankoper, mits de aankoop is gedaan via een geautoriseerde verkoper van NAPOLEON en voldoet aan de volgende voorwaarden en beperkingen. Deze fabrieksgarantie is niet overdraagbaar en mag om welke reden dan ook niet worden verlengd door een van onze vertegenwoordigers. De gasgrill moet geïnstalleerd zijn door een geautoriseerde en erkende servicetechnicus of contractant. De installatie moet zijn uitgevoerd volgens de installatieinstructies die bij het product zijn meegeleverd en alle plaatselijke en nationale gebouwen- en brandvoorschriften. Deze beperkte garantie dekt geen schade als gevolg van verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoud, vetbranden, vijandige omgevingen, ongeluk, aanpassingen, misbruik of verwaarlozing en onderdelen geïnstalleerd van andere fabrikanten zullen deze garantie teniet doen. Deze beperkte garantie dekt voorts geen krassen, deuken, verflagen, roestvorming of verkleuring door verhitting, schuurmiddel en chemische reinigingsmiddelen noch het afbladderen van porseleinglazuren onderdelen, noch componenten die gebruikt zijn in de installatie van de gasgrill. Mocht verval van onderdelen optreden tot het niveau van wanprestaties binnen de duur van de gegarandeerde dekking, dan zal een vervangend onderdeel worden geleverd. Alleen in het eerste jaar geeft deze garantie recht op vervanging van garantieonderdelen die een defect vertonen aan materiaal of fabricage mits dit product behandeld is in overeenstemming met de bedieningsinstructies en onder normale omstandigheden. Na het eerste jaar kan NAPOLEON, met inachtneming van de beperkte levenslange garantie van deze President, onder voorbehoud, alle verplichtingen, met inachtneming van deze garantie intrekken, door de aankoper het volledige aankoopbedrag terug te betalen van ieder gegarandeerd, maar defecte onderdeel. 72 NAPOLEON is niet verantwoordelijk voor de installatiekosten, arbeidsloon of andere kosten als gevolg van het opnieuw installeren van een gegarandeerd onderdeel en vallen zulke kosten niet onder deze garantie. Ongeacht iedere levering in deze beperkte levenslange garantie van deze President is de verantwoordelijkheid van NAPOLEON onder deze garantie gedefinieerd als hierboven en zal niet geldig zijn in geval van incidentele, directe of indirecte schades. Deze garantie bepaalt de verplichting en aansprakelijkheid van NAPOLEON met inachtneming van de NAPOLEON gasgrill en iedere andere vorm van expliciete of impliciete garantie met inachtneming van dit product, de onderdelen of accessoires ervan uitgezonderd. NAPOLEON accepteert geen andere aansprakelijkheid met betrekking tot de verkoop van dit product noch zal zij een derde autoriseren om dit te accepteren. NAPOLEON is niet verantwoordelijk voor: overslaand vuur, uitblazingen die veroorzaakt worden door omgevingsomstandigheden zoals sterke wind of onvoldoende ventilatie. Alle schade aan de gasgrill als gevolg van weerschade, hagel, ruwe behandeling, schadelijke chemicaliën of reinigingsmiddelen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van NAPOLEON. Voor het indienen van een schadeclaim bij NAPOLEON dient de aankoopnota of kopie samen met het serienummer en het modelnummer te worden overlegd. NAPOLEON behoudt zich het recht voor om ieder product of onderdeel door haar vertegenwoordiger te laten inspecteren voordat tot schadevergoeding wordt overgegaan. NAPOLEON zal niet aansprakelijk zijn voor transportkosten, arbeidsloon of exportheffingen.

3 VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING Het niet opvolgen van deze instructies kan resulteren in schade aan de grill, verwondingen of dood. Lees en volg alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding voor het gebruik van de grill. Iedere verandering aan het apparaat kan gevaarlijk zijn. VEILIGE BEDIENINGSAANWIJZINGEN WAARSCHUWING GEVAAR: LEES VOOR HET GEBRUIK VAN DE GRILL ZORGVULDIG ALLE INSTRUCTIES. HET NIET PRECIES OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN RESULTEREN IN EEN BRAND MET ERNSTIGE VERWONDINGEN OF DE DOOD. VERPLAATS HET APPARAAT NIET TIJDENS GEBRUIK. Lees voor gebruik van de grill de hele instructiehandleiding. Deze gasgrill dient onder geen enkele voorwaarde te worden gemodificeerd. Volg tijdens gebruik van de grill de aansteekinstructies. Gastoevoer moet zijn dichtgedraaid bij de propaanfles de grill niet gebruikt wordt. Houd kinderen en huisdieren op afstand van de hete grill. LAAT kinderen NIET in de behuizing van de grill klimmen. Laat de grill tijdens gebruik niet onbeheerd achter. Verplaats de grill niet als die heet of in gebruik is. Deze gasgrill moet niet worden geïnstalleerd in of op recreatieve voertuigen en/of boten. Deze gasgrill moet uitsluitend worden opgeborgen in een goedgeventileerde omgeving en moet niet in een gebouw, garage of welke afgesloten omgeving dan ook worden gebruikt. Houd voldoende afstand tot brandbare materialen (410mm aan de achterkant van de grill 180mm aan beide zijkanten). In de buurt van vinyl of grote raampartijen wordt een extra afstand (610mm) aanbevolen. Houd de ventilatieopeningen van de flesruimte te allen tijde vrij en schoon. Plaats de grill niet onder een onbeschermde brandbare constructie. Niet plaatsen op winderige locaties. Sterke wind beïnvloedt de kookprestaties van de gasgrill negatief. Als de gasgrill binnenshuis wordt opgeborgen, dient de propaanfles van de grill te worden ontkoppeld en buitenshuis worden opgeborgen in een goed geventileerde omgeving. Afgekoppelde flessen mogen niet worden opgeborgen in een gebouw, garage of andere afgesloten omgeving. Inspecteer de gasslang voor ieder gebruik. Als er sprake is van excessieve beschadiging of slijtage, dient het te worden vervangen voordat de grill gebruikt wordt, voor een vervangende slang volgens opgave van de fabrikant. Bewaar nooit een extra LP gasfles onder of in de buurt van deze grill. Controleer voor eerste gebruik alle koppelingen op lekkage, zelfs als de grill volledig gemonteerd was aangeschaft, jaarlijks of iedere keer wanneer een gascomponent is vervangen. Gebruik nooit aardgas in een unit dat ontworpen is voor vloeibaar propaangas. Gebruik nooit ontstekingsvloeistof in een gasgrill. Gebruik uitsluitend houtbriketten met een Napoleon houtskoolrek dat ontworpen is voor deze unit. Brandregelaars moeten uit staan wanneer de voorraadfles wordt opengedraaid. Brand geen brander met gesloten kap. Bedien geen achterbrander tijdens een brandende hoofdbrander. Houd de kap gesloten tijdens het voorverwarmen. Voer de slang niet onder de afdruipbak langs de juiste afstand tot de onderkant van de unit moet in acht worden genomen. Reinig de vetbak en schroeiplaten regelmatig om het aanzetten van vet, dat tot vetbranden kan leiden, te voorkomen. Zorg ervoor dat de schroeiplaten worden geplaatst volgens de installatie-instructies. Gebruik de zijplanken niet om een aansteker, lucifers of ander brandbaar materiaal op te plaatsen. Houd de gasaansluiting op afstand van hete oppervlakken. Houd elektriciteitskabels op afstand van water of hete oppervlakken. Controleer de venturibuis van de infrarode brander regelmatig op spinnenwebben en andere obstructies. Reinig de buizen volledig als u dergelijke obstructies aantreft. 73

4 GASFLES WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend gasflessen die voldoen aan nationale en regionale richtlijnen. De minimale flesgrootte voor butaanapparatuur is 13kg, en voor propaanapparaten 6kg. Zorg ervoor dat de fles voldoende brandstof kan leveren om het apparaat in werking te houden. Controleer bij twijfel uw plaatselijke gasleverancier. Wees voorzichtig wanneer u bezig bent met een flesklep. Sluit nooit een fles aan die niet voldoet aan de plaatselijke richtlijnen. Alle flessen van 7 kg of zwaarder moeten worden geplaatst buiten het afgesloten gedeelte (onder de rechterplank) op grondhoogte Flessen die kleiner zijn dan 7 kg kunnen worden geplaatst in het afgesloten gedeelte, op de onderste plank. Uitsluitend flessen die gekoppeld zijn aan het apparaat mogen worden geplaatst in het afgesloten gedeelte of in de buurt van het apparaat. Reserveflessen mogen niet worden bewaard in de nabijheid van een werkend apparaat. Flessen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte of direct zonlicht. BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de slang met voldoende ruimte aan de onderkant van het apparaat is bevestigd. Slangen die in contact komen met hete oppervlakken kunnen smelten en gaan lekken, waardoor brand kan ontstaan. AANSLUITEN VAN DE FLES: Zorg ervoor dat de slang van de gasregelaar niet geknakt is. Verwijder de dop of plug van de brandstofklep op de fles. Maak de regelaar stevig vast aan de klep van de fles. Voer een lekkagetest uit voorafgaand aan het gebruik van de grill. Een lekkagetest dient jaarlijks te worden uitgevoerd en iedere keer dat een fles wordt aangekoppeld of als een deel van het gassysteem wordt vervangen. BELANGRIJK De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkende gasfitter en alle koppelingen dienen te zijn getest op lekkages, voordat de grill in gebruik wordt genomen. Geleid de slang niet langs de onderkant van de afdruipbak. Geleid de slang niet tussen de ruimte van de onderste plank en het achterpaneel. Geleid de slang over de bovenkant van het achterpaneel. Zorg ervoor dat alle slangverbindingen goed vastzitten met behulp van twee slangklemmetjes. Gebruik geen teflon tape of lijm op de slangkoppelingen. Zorg ervoor dat de slang geen contact maakt met hete oppervlakken waardoor het zou kunnen smelten of lekken waardoor brand kan ontstaan. Gebruik het afgesloten gedeelte niet om overtollige slang in op te bergen, aangezien er een grotere kans bestaat op contact met een heet oppervlak, waardoor het kan smelten en lekken en brand kan veroorzaken. Controleer alle koppelingen op lekkage met behulp van water en zeep, zoals vermeld staat in de instructies in deze handleiding. 74

5 GASSLANG Als de slang en regelaar niet door de fabrikant zijn meegeleverd, gebruik dan uitsluitend slangen en regelaars die voldoen aan nationale en regionale richtlijnen. Zorg ervoor dat de slang niet in contact komt met vet of ander druipsel, of andere hete oppervlakken van het apparaat. Controleer de slang regelmatig. Vervang in geval van rafels, versmelting of slijtage de slang voor gebruik van het apparaat. De aanbevolen slanglengte is 0.5m. De slang mag niet langer zijn dan 1.5m. Zorg ervoor dat de slang na installatie niet gedraaid of geknakt is. Vervang de slang vóór de afloopdatum die op de slang is afgedrukt. REGELAAR De volgende tabel geeft een overzicht van invoerwaarden voor het apparaat. BRANDER GROOTTE BRANDERMOND (BRUTO) HITTE-INVOER GASVERBRUIK I (TOTAAL) (TOTAAL) MAIN 58 (1.07mm) 19.2 kw 1396 g/h BACK 58 (1.07mm) 5.3 kw 385 g/h SIDE 66 (0.84mm) 2.8 kw 204 g/h Gecertificeerde gassen / druk Controleer de waardeplaat om ervoor te zorgen dat het correspondeert met de volgende lijst. Gascategorie I 3B/P(30) I 3+(28-30/37) I 3B/P(50) Mondgrottes (zie boven) I I I Gassen / Druk Landen Butaan 30mbar Propaan 30mbar DK, FI, NL, NO, SE Butaan 28-30mbar Propaan 37mbar BE, ES, FR, GB, IE, IT, PT Butaan 50mbar Propaan 50mbar DE,AT Knoei niet met de regelaar of breng er wijzigingen op aan. Gebruik uitsluitend regelaars die de druk leveren die in bovenstaande tabel staan. Een regulator van 28-30mbar moet worden gebruikt voor butaan of een regulator van 37mbar voor propaan. Voor de barbecue installaties die opereren op 50mbar, is the barbecue geleverd met een interne regulator. Deze interne regulator heeft een afvoerdruk van 30mbar en mag niet gewijzigd of aangepast worden. Voor vervanging, gebruik alleen de regulator die is gespecificeerd door de fabrikant: Maxitrol model nummer RV47LSMF. 75

6 AANSTEEKINSTRUCTIES AANSTEEKINSTRUCTIES BEVINDEN ZICH OOK AAN DE ONDERKANT VAN DE ZIJBRANDERKLEP. OPEN HET DEKSEL ZORG DAT DE BRANDREGELAARS IN DE STAND OFF STAAN, DRAAI DE GASTOEVOER VAN DE GASFLES OPEN. LINKERBRANDER ACHTERBRANDER MIDDENBRANDER INFRAROODBRANDER RECHTERBRANDER ZIJBRANDER, ONTSTEKING HOOFDBRANDER AANSTEKEN ACHTERBRANDER (ROTISSERIEBRANDER) AANSTEKEN ZIJBRANDER 1. DRUK OP DE KNOP VAN DE HOOFDBRANDER EN DRAAI DIE LANGZAAM NAAR DE STAND HI. DEZE ACTIE ZAL DE WAAKVLAM ONTSTEKEN DIE OP ZIJN BEURT DE GESELECTEERDE HOOFDBRANDER ONTSTEEKT. ALS DE WAAKVLAM BRANDT, GA DAN VERDER MET HET NAAR BENEDEN DRUKKEN VAN DE REGELKNOP TOTDAT DE BRANDER BRANDT EN LAAT DAN LOS. 2. ALS DE BRANDER NIET TOT ONTSTEKING KOMT, DRAAI DAN DE REGELKNOP ONMIDDELLIJK NAAR DE STAND OFF EN HERHAAL STAP 1 DIVERSE KEREN. 3. ALS DE WAAKVLAM EN BRANDER NIET BINNEN 5 SECONDEN TOT ONTSTEKING KOMEN, DRAAI DAN DE REGELKNOP IN DE STAND OFF EN WACHT 5 MINUTEN TOTDAT HET VRIJGEKOMEN GAS VERVLOGEN IS. HERHAAL DE STAPPEN 1 EN 2 OF STEEK AAN MET EEN LUCIFER. 1.VERWIJDER HET WARMHOUDROOSTER 2. DRUK OP DE KNOP VAN DE ROTISSERIEBRANDER EN DRAAI DIE LANGZAAM NAAR DE STAND HI. DEZE ACTIE ZAL DE WAAKVLAM ONTSTEKEN DIE OP ZIJN BEURT DE HOOFDBRANDER ONTSTEEKT. ALS DE WAAKVLAM BRANDT, GA DAN VERDER MET HET NAAR BENEDEN DRUKKEN VAN DE REGELKNOP TOTDAT DE BRANDER BRANDT EN LAAT DAN LOS. 3. ALS DE BRANDER NIET TOT ONTSTEKING KOMT, DRAAI DAN DE REGELKNOP ONMIDDELLIJK NAAR DE STAND OFF EN HERHAAL STAP 2 DIVERSE KEREN. 4. ALS DE BRANDER NIET BINNEN 5 SECONDEN TOT ONTSTEKING KOMT, DRAAI DAN DE REGELKNOP NAAR DE STAND OFF EN WACHT 5 MINUTEN TOTDAT HET VRIJGEKOMEN GAS VERVLOGEN IS. HERHAAL DE STAPPEN 2 EN 3 OF STEEK AAN MET EEN LUCIFER. 1. OPEN DEKSEL VAN DE ZIJBRANDER 2. DRUK DE REGELKNOP VAN DE ZIJBRANDER IN EN DRAAI DIE LANGZAAM NAAR DE STAND HI. DEZE ACTIE ZAL DE ZIJBRANDER ONTSTEKEN. 3. ALS DE BRANDER NIET TOT ONTSTEKING KOMT, DRAAI DAN DE REGELKNOP ONMIDDELLIJK NAAR DE STAND OFF EN HERHAAL STAP 2 DIVERSE KEREN. 4. ALS DE BRANDER NIET BINNEN 5 SECONDEN TOT ONTSTEKING KOMT, DRAAI DAN DE REGELKNOP IN DE STAND OFF EN WACHT 5 MINUTEN TOTDAT HET VRIJGEKOMEN GAS VERVLOGEN IS. HERHAAL DE STAPPEN 2 EN 3 OF STEEK AAN MET EEN LUCIFER. 76 WAARSCHUWING! Gebruik de achterste brander niet wanneer een van de hoofdbranders werkt. Wanneer aangestoken met een lucifer, klem de lucifer in de meegeleverde luciferhouder. Houd de aangestoken lucifer naar beneden door de grill en schroeiplaat waarbij de bijbehorende branderklep op hi wordt gezet.

7 BEDIENING VAN DE GRILL INBRANDPROCEDURE Wanneer de grill voor de eerste keer wordt aangestoken, komt er een lichte geur vrij. Dit is een normale tijdelijke situatie die eenmalig voorkomt en veroorzaakt wordt door het inbranden van verf en smeermiddelen aan de binnenkant die gebuikt zijn bij het fabricageproces. Brand eenvoudigweg de hoofdbranders op de hoogste stand gedurende ongeveer ½ uur met gesloten deksel. GEBRUIK HOOFDBRANDER: Voor het schroeien van eten wordt voorverwarmen aanbevolen door alle hoofdbranders gedurende ongeveer 15 minuten in de hoogste stand te zetten met het deksel gesloten. Eten dat korte tijd bereid is (vis, groenten) mogen worden gegrild met het deksel open. Eten bereiden met het deksel dicht zorgt voor hogere, meer gelijkmatige temperaturen die de doorlooptijd van het bereiden vermindert en het vlees gelijkmatiger bereidt. Voor het bereiden van mager vlees, zoals kippenborst of mager varkensvlees, kunnen de grillroosters met olie worden ingesmeerd voor het voorverwarmen om het vastkleven te verminderen. Het bereiden van vlees met een hoger vetgehalte kan opspattende vlammen veroorzaken. Snij er wat vet vanaf of verlaag de temperatuur om dit te voorkomen. Indien opspattende vlammen optreden, haal dan het eten uit de vlammen en verminder de hitte. Laat het deksel open. Zie Uw grill voor alle seizoenen -kookboek van Napoleon voor meer gedetailleerde instructies. GEBRUIK INFRAROOD HOOFDBRANDER: 1. Volg de procedure voor het ontsteken van de infraroodbrander en zet die gedurende 5 minuten in de hoogste stand met gesloten deksel of totdat de keramische branders rood gloeien. 2. Plaats het eten op de roosters en bereid volgens de bereidingstijden zoals aangegeven op de kaart voor infrarood grillen. 3. Ga, afhankelijk van uw smaak, verder met bereiden op de infraroodbranders op hoog, midden of laag, waarbij het eten vaak wordt omgedraaid of haal het eten van de infraroodbranders af, sluit het deksel en laat de oven uw eten langzaam bereiden. Waarschuwing: Als gevolg van de intense hitte die van de infraroodbranders afkomt, zal het eten op de branders waarop niet gelet wordt snel aanbranden. Houd het deksel open tijdens het bereiden op de infraroodbranders op de hoogste stand. De intense hitte zorgt voor voldoende schroeitemperaturen, zelfs met het deksel open. Daarmee kan het eten ook in de gaten worden gehouden om aanbranden te voorkomen. DIRECT KOKEN: Plaats het op de grill te bereiden eten direct op de hitte. Deze methode wordt over het algemeen gebruikt voor het dichtschroeien of voor eten dat geen lange bereidingstijd vereist hamburgers, steaks, stukjes kip, groenten, enz. Het eten wordt eerst dichtgeschroeid om sappen en smaak vast te houden waarna de temperatuur wordt verlaagd om het bereiden af te maken naar uw voorkeur. INDIRECT KOKEN: Plaats het op de grill te bereiden eten bij één of meerdere werkende branders op één van de branders die uit staat. De hitte circuleert rondom het eten, waardoor het langzaam en gelijkmatig wordt bereid. Deze bereidingswijze is vergelijkbaar met het bereiden in uw oven en wordt over het algemeen toegepast op grotere stukken vlees zoals braadvlees, kip of kalkoen, maar kan ook worden toegepast op eten dat baat heeft bij hogere vlammen. Deze bereidingswijze met lagere temperaturen en langere bereidingstijden resulteert in mals eten, iedere keer dat u grillt. BESCHERMING VAN UW INFRAROODBRANDERS De infraroodbranders van uw grill zijn ontworpen voor een lange levensduur. Er zijn echter stappen die u moet ondernemen om het barsten van hun keramische oppervlakken te voorkomen, waardoor de branders defect zullen raken. Laat water nooit in direct contact komen met uw keramische brander. Laat harde voorwerpen geen negatieve impact op uw infraroodbranders hebben. Laat geen koud water (regen, sproeier, slang, enz) in contact komen met hete keramische branders. Een groot temperatuursverschil kan barsten van de keramische plaat veroorzaken. Schade als gevolg van het niet goed opvolgen van deze stappen wordt niet gedekt door uw garantie op de grill. GEBRUIK ZIJBRANDER: De zijbrander kan worden gebruikt zoals iedere bovenbrander, voor jus, soepen enz. De gasgrill dient zo te zijn geplaatst dat de zijbrander wordt beschermd tegen de wind, omdat de wind een tegeneffect op de prestaties van de brander veroorzaakt. GEBRUIK de zijbrander NIET voor het frituren van eten aangezien door het bereiden met olie een gevaarlijke situatie kan ontstaan. De aanbevolen doorsnede van de pan is 200 tot 250 mm. GEBRUIK ACHTERBRANDER: Verwijder het warmhoudrooster voorafgaand aan gebruik. De bereidingsroosters dienen ook te worden verwijderd als ze de rotisserie in de weg staan. Deze gasgrill is uitgevoerd met een 4.0kw achterbrander. De achterbrander is ontwikkeld om gebruikt te kunnen worden in samenwerking met de rotisseriekit die verkrijgbaar is bij uw verkoper. Zie daarvoor de rotisseriekit montage-instructies. Om het tegengewicht te gebruiken, verwijder de rotisseriemotor van de gasgrill. Plaats het spit met vlees dat bereid wordt in de hangers aan de binnenkant van de grill. Het vlees hangt op natuurlijke wijze met het zwaarste gewicht aan de onderkant. Maak de arm en het gewicht van het tegengewicht zodanig vast dat de arm naar boven wijst. Schuif het tegengewicht naar binnen of naar buiten om de lading te balanceren en maak die op die plaats vast. Herinstalleer de motor en start met bereiden. Plaats een bord aan de onderkant om druppels op te vangen voor het overgieten en natuurlijk heerlijke saus. Het overgieten van vloeistof kan naar gelieve worden uitgevoerd. Zet, voor het vasthouden van de sappen, eerst de achterbrander op hoog totdat een bruine kleur verschijnt en verminder vervolgens de verwarming om het eten grondig door te koken. Houd het deksel dicht voor de beste resultaten. Uw braadvlees en gevogelte zullen perfect bruinen aan de buitenkant en sappig en mals blijven aan de binnenkant. Bijvoorbeeld, een kip van 1.5 kg op de rotisserie zal klaar zijn in ongeveer 1 ½ uur op de stand midden tot hoog. Zie Uw grill voor alle seizoenen -kookboek van Napoleon voor meer gedetailleerde instructies. 77

8 ONDERHOUD / REINIGINGSINSTRUCTIES Het wordt aanbevolen dat deze gasgrill jaarlijks grondig wordt onderzocht door een erkende monteur. Let op: Roestvrijstaal heeft de neiging om te oxideren of te vlekken in de aanwezigheid van chloriden en sulfiden, in het bijzonder in de kustgebieden en andere ruwe omgevingen, zoals de warme atmosfeer met hoog vochtgehalte rondom zwembaden en bubbelbaden. Deze vlekken kunnen lijken op roest, maar kunnen gemakkelijk worden verwijderd en worden voorkomen. Om vlekken te voorkomen, was alle roestvrijstalen oppervlakken iedere 3-4 weken met schoon water en reiniger voor roestvrijstaal of zo vaak als nodig is. Gebruik geen hoge drukreiniger om de onderdelen van het apparaat te reinigen. Zorg ervoor dat de branders uit staan voordat u met reinigen begint. Vermijd onbeschermd contact met hete oppervlakken. Reinig de grill in een omgeving waar reinigingsoplossingen scheepsdekken, gazonnen of bestrating niet aantasten. Gebruik geen ovenreiniger voor het reinigen van deze gasgrill of onderdelen ervan. Gebruik geen zelfreinigingoven voor het reinigen van kookroosters of andere onderdelen van de gasgrill. Barbecuesaus en zout kunnen bijten en zullen snelle aantasting van de gasgrill veroorzaken tenzij regelmatig schoongemaakt. Draai het gas aan de bron uit en ontkoppel het apparaat voorafgaand aan onderhoud. Onderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd als de grill koud is, om de mogelijkheid tot verbranding te voorkomen. Jaarlijks dient een test op lekkage te worden uitgevoerd en iedere keer wanneer een onderdeel van het gasstel wordt vervangen. ROOSTERS EN WARMHOUDROOSTER De roosters en het warmhoudrooster kunnen het beste worden gereinigd met een zacht schuursponsje tijdens het voorverwarmen. Staalwol kan worden gebruikt voor lastige vlekken. Roestvrijstalen roosters zullen bij normaal gebruik ontkleuren als gevolg van de hoge temperatuur van het kookoppervlak. REINIGEN VAN DE BINNENKANT VAN DE GASGRILL Verwijder de kookroosters. Gebruik een zacht schuursponsje om loszittend vuil te verwijderen van het gietwerk aan de zijkant en de binnenkant van de kap. Schraap de schroeiplaten met een puntig mes of schraper en gebruik een draadborstel om as te verwijderen. Verwijder de schroeiplaten en borstel het vuil van de branders met een staalborstel. Borstel alle vuil van de binnenkant van de gasgrill in de verwijderbare afdruipbak. Zorg ervoor dat de schroeiplaten op de juiste manier worden geplaatst als ze opnieuw worden geïnstalleerd (Controleer de montagevoorschriften voor de juiste oriëntatie). AFDRUIPBAK Schuif de afdruipbak eruit voor gemakkelijke reiniging. Het dient regelmatig te worden gereinigd (iedere 4-5 e gebruik) om ophoping van vet te voorkomen. Vet en overmatige druppels vallen in de afdruipbak, die geplaatst is onder de gasgrill en stapelt zich op in het wegwerp vetbakje onder de afdruipbak. Opgehoopt vet kan brandgevaar veroorzaken. Sluit de afdruipbak niet af met aluminiumfolie, zand of ander materiaal waardoor het vet niet meer op de juiste manier kan stromen. De bak dient te worden leeg geschraapt met een puntig mes of schraper en te worden geleegd in het wegwerp vetbakje. Dit bakje dient iedere 2 tot vier weken te worden vervangen, afhankelijk van het gebruik van de gasgrill. Ga voor hulpstukken naar uw Napoleon gasgrillverkoper. SLANG Controleer op beschadigingen, smeltschade, sneetjes en barsten. Als een van deze beschadigingen aanwezig is, mag de grill NIET worden gebruikt. Zorg dat het onderdeel wordt vervangen door uw Napoleon gasgrillverkoper of erkende gasinstallateur. REINIGEN VAN DE BUITENKANT VAN DE GASGRILL Gebruik geen beschadigende reinigers voor het reinigen van porseleinen of roestvrijstalen onderdelen. De porselein glazuren onderdelen moeten met extra zorg worden behandeld. De baklaag van glazuur lijkt op glas en zal barsten als het te hard wordt geraakt. Bij de verkoper van uw Napoleon gasgrill is een middel verkrijgbaar voor het oppoetsen van het glazuur. De buitenkant van de grilloppervlakken dienen met warm zeepwater te worden gereinigd als ze handwarm zijn. Voor het reinigen van de roestvrijstalen oppervlakken, gebruik een reiniger voor roestvrij staal of een zacht reinigingsmiddel. Veeg altijd in de richting van de nerven. Gebruik geen staalwol, aangezien dat krassen in de toplaag veroorzaakt. Roestvrijstalen onderdelen ontkleuren wanneer ze worden verwarmd, gewoonlijk in een gouden of bruine kleur. Deze ontkleuring is normaal en zal de prestaties van de grill niet beïnvloeden. BUISBRANDER De brander is gemaakt van roestvrijstaal type 304, maar zal er als gevolg van de extreme hitte en bijtende omgeving roestvorming optreden. Gebruik een staalborstel om oppervlakteroest te verwijderen. Reinig iedere afgesloten opening met behulp van een opengevouwen paperclip. Vergroot de openingen van de brander niet. Spinnen en insecten worden aangetrokken tot de geur van propaan en aardgas. De brander is uitgerust met een insectenscherm op de luchtroosters die de waarschijnlijkheid van insecten die een nest aan de binnenkant van de brander bouwen, zal verminderen, maar niet volledig zal uitsluiten. Het nest of web veroorzaakt een zachtgele of oranje vlam of een brand (terugslag) bij de luchtrooster aan de onderkant van het bedieningspaneel. Om de binnenkant van de brander te reinigen, dient het te worden verwijderd van de gasgrill. Verwijder de schroef die in het midden zit van iedere brander. Til de achterkant van de brander omhoog voor het verwijderen. Gebruik een flexibel venturibuis reinigingsborstel voor het reinigen van de binnenkant van de brander. Schud loszittend vuil uit de brander, door de gasinvoer. Zorg ervoor dat het insectenscherm schoon is, vastzit en vrij is van alle vuil. Controleer ook of de klepopeningen schoon zijn. Vergroot de openingen niet. Installeer de brander opnieuw. 78

9 VOORZICHTIG MET SPINNEN WAARSCHUWING Het is erg belangrijk dat bij het herinstalleren van de brander na het reinigen, de/het klep/uiteinde de brander in gaat voordat u uw gasgrill aansteekt. Als de klep niet in de brander zit, kan brand- of explosiegevaar ontstaan. INFRAROODBRANDER Vanwege de hoge intensiteit van de brander worden de meeste etensresten en druppels die op het oppervlak van de brander vallen, onmiddellijk verbrand. Er kan echter vuil en residu achterblijven. Om dit residu na het koken te verwijderen, draai de grill op de hoogste stand gedurende 5-10 minuten met gesloten kap. Gebruik nooit een borstel of hogedrukreiniger voor het reinigen van de infraroodbranders. INFRAROODVERWARMING De meeste mensen realiseren zich niet dat de hittebron die we het beste kennen, namelijk de zon, de aarde verwarmt door hoofdzakelijk infraroodenergie. Infraroodenergie is een vorm van elektromagnetische energie dat een golflengte heeft die net iets groter is dan het rode eind van het zichtbare lichtspectrum, maar minder dan die van radiogolven. Deze energie werd ontdekt in 1800 door Sir William Herschel die het zonlicht verdeelde in de kleuren waaruit het bestaat door gebruik te maken van een prisma. Hij liet zien dat de meeste hitte in de bundel viel in de spectrale regio net achter het rode einde van het spectrum, waar zichtbaar licht niet bestond. Dat is infraroodenergie. De meeste materialen absorberen infraroodstraling gemakkelijk in een breed bereik van golflengtes, waardoor de temperatuur van de materialen omhoog gaat. Dit is hetzelfde fenomeen dat er voor zorgt dat wij ons verwarmd voelen wanneer we aan zonlicht worden blootgesteld. De infraroodstraling van de zon reist door het vacuüm van de ruimte, door de atmosfeer en dringt door in onze huid. Deze veroorzaakt verhoogde moleculaire activiteit in de huid, dat interne frictie creëert en hitte genereert, waardoor we ons opgewarmd voelen. Eten dat bereid wordt boven een infrarode verhittingsbron wordt opgewarmd volgens hetzelfde principe. Houtskool is de traditionele manier van infraroodbereiding die we allemaal kennen. De gloeiende briketten geven infrarode energie aan het eten dat bereid wordt, met erg weinig uitdrogingseffect. Iedere sap of olie dat uit het eten ontsnapt, druipt naar beneden op de houtskool en verdampt in rook waardoor het eten die heerlijke grillsmaak krijgt. De Napoleon infraroodbrander bereidt op dezelfde manier. In iedere brander zitten openingen met ieder zijn eigen kleine vlammetje die ervoor zorgen dat het oppervlak van de keramische plaat rood gloeit. Deze gloed geeft dezelfde soort infrarode warmte aan het eten, Zonder het gedoe of gemors van houtskool. Het geeft ook een meer constante verwarming dat gemakkelijker te reguleren is dan een houtskoolvuur. Voor het onmiddellijk dichtschroeien kunnen de branders op de hoogste stand worden ingesteld, maar kunnen net zo gemakkelijk naar laag worden ingesteld voor langzamer koken. We weten allemaal hoe moeilijk dat is op een houtskoolvuur. Traditionele gasbranders verwarmen het eten op een verschillende manier: De lucht rondom de brander wordt verhit door het verbrandingsproces en rijst vervolgens omhoog naar het eten dat bereid wordt. Dit geeft lagere grilltemperaturen die ideaal zijn voor een meer delicate keuken zoals zeefruit of groenten. Waar het om gaat is dat de infraroodbranders van Napoleon schroeihitte produceert voor sappiger en smaakvollere steaks, hamburgers en ander vlees. Voor kooktijden en tips raadpleeg de kaart voor infrarood grillen. 79

10 KAART INFRAROOD GRILLEN VOEDSEL INSTELLING BRAADTIJD HANDIGE SUGGESTIES Steak 2,5 cm dik Hamburger 1, ¾ cm dik Kipstukjes Varkenskarbonade Hoge stand 2min. Iedere kant Hoge stand 2 min. Iedere kant daarna middenstand Hoge stand 2 min. Iedere kant daarna middenstand Hoge stand 2min. Iedere kant Hoge stand 2,5 min. Iedere kant Hoge stand 3 min. Iedere kant Hoge stand 2 min. Iedere kant medium-laag tot lage stand Medium 4 min. rood 6 min. Medium 8 min. - doorgebakken 4 min. rood 5 min. - Medium 6 min. - doorgebakken min. 6 min. Per kant Vraag tijdens het selecteren van vlees voor de grill naar vlees met een doorregen vetdistributie. Het vet gedraagt zich als een natuurlijke malsmaker tijdens het bereiden en houdt het vlees mals en sappig Het voorbereiden van hamburgers op bestelling is makkelijker gemaakt door het variëren van de dikte van uw partjes. Om een exotische smaak aan uw vlees toe te voegen, probeer het toevoegen van houtsnippers met hickorygeur in de Napoleon houtsnipperroker. Het verbindingsstuk van de dij en het been aan de huidloze kant, dient voor driekwart te worden doorgesneden om het vlees platter op de grill te kunnen leggen. Dit helpt het vlees sneller en gelijkmatiger te bereiden. Om een handelsmerksmaak aan uw bereiding toe te voegen, probeer dan eens de houtsnippers met mesquite-geur in uw Napoleon houtsnipperroker. Snij het overtollige vet eraf voor het grillen. Kies dikkere karbonades om zachter vlees te krijgen. Spare Ribs hoge stand gedurende 5 minuten laag om te eindigen 20 min. per kant / vaak omdraaien Kies ribben die mager en vlezig zijn. Grill totdat het vlees gemakkelijk van het bot loskomt Lamskarbonade hoge stand gedurende 5 minuten medium om te eindigen 15 min. per kant Hot Dogs Medium- Laag 4-6 min. Snij het overtollige vet eraf voor het grillen. Kies extra dikke karbonades om zachter vlees te krijgen. Selecteer het grotere Wienerformaat. Snij de huid voor het grillen in de lengte door. 80

11 PROBLEMEN OPLOSSEN Probleem Lage verwarming / lage vlam terwijl de klep op hoog staat. Branders branden met gele vlammen, vergezeld door de geur van gas. Vlammen stijgen op, weg van de brander, vergezeld van een gasgeur en mogelijke aansteekproblemen. Mogelijke oorzaken Oplossing Voor propaan onjuiste aansteekprocedure. Voor aardgas te kleine toevoerpijp. Voor beide gassen onjuiste voorverhitting. Schroeiplaten onjuist geïnstalleerd Onjuiste voorverwarming. Overmatige vet- en asophoping op de schroeiplaten en in de afdruipbak. Onjuiste luchtroosteraanpassing. Zorg ervoor dat de aansteekprocedure zorgvuldig wordt uitgevoerd. Alle gasgrillkleppen moeten in de stand OFF staan wanneer de tankklep wordt opengezet. Draai de tank langzaam open om alle druk te egaliseren. Zie de aansteekinstructies De pijp dient het formaat te hebben zoals vermeld is in de installatierichtlijnen. Verwarm de grill voor met beide hoofdbranders op de hoogste stand gedurende 10 tot 15 minuten.hoog opspelende vlammen / ongelijkmatige verhitting. Zorg ervoor dat de schroeiplaten zijn geïnstalleerd met de gaten aan de voorkant en de sleuven aan de onderkant. Zie de montage-instructies. Verwarm de grill voor met beide hoofdbranders op de hoogste stand gedurende 10 tot 15 minuten Reinig de schroeiplaten en de afdruipbak regelmatig. Sluit de afdruipbak niet af met aluminiumfolie. Raadpleeg de reinigingsinstructies. Sluit het luchtrooster een klein beetje volgens de instructies voor aanpassingen aan verbrandingslucht. Regelaar zoemt wanneer het apparaat in werking is. Branders ontsteken elkaar niet. Normale verschijning op hete dagen. Verstopte opening aan de achterkant van de brander Dit is geen mankement. Het wordt veroorzaakt door interne trillingen in de regelaar en heeft geen invloed op de prestaties of veiligheid van de gasgrill. Zoemende regelaars zullen niet worden vervangen. Reinig de branderopeningen. Zie de onderhoudsinstructies voor de brander. Verf lijkt te bladderen aan de binnenkant van de kap of de bovenkant IInfraroodbrander flitst terug ( tijdens werking maakt de brander abrupt een luid woesh -geluid, gevolgd door een constante blaas-fakkel achtig geluid en vervaagt). Vet is opgehoopt aan de binnenkant. Keramische platen die overmatig bedekt zijn met vetdruppels en opgehoopt vet, openingen zijn verstopt. Brander oververhit als gevolg van onvoldoende ventilatie ( teveel grilloppervlak is bedekt door de grillplaat of de bak. Gebarsten keramische plaat. Lekkende pakkingen rondom de keramische plaat, of een lasfout in de behuizing van de brander. Dit is geen mankement. De afwerking van de kap en het deksel is van roestvrij staal en zal niet bladderen. Het bladderen wordt veroorzaakt door gehard vet, dat opdroogt als scherfjes en die er vanaf schilferen. Regelmatig reinigen voorkomt dit. Zie reinigingsinstructies. Draai de brander uit en laat die ten minste twee minuten afkoelen. Steek de brander opnieuw aan en zet die minstens vijf minuten op de hoogste stand of totdat de keramische plaat gelijkmatig rood gloeit. Zorg ervoor dat niet meer dan 75% van het grilloppervlak bedekt wordt door objecten of accessoires. Zet de brander uit en laat die ten minste twee minuten afkoelen, en steek die vervolgens weer aan. Laat de brander afkoelen en inspecteer van zeer dichtbij op barsten. Als er barsten worden gevonden, neem dan contact op met uw geautoriseerde Napoleonverkoper voor het bestellen van een vervangende brander. Neem contact op met uw geautoriseerde Napoleonverkoper voor instructies voor het bestellen van een vervangende brander. 81

12 BESTELLEN VERVANGENDE ONDERDELEN GARANTIE-INFORMATIE MODEL: AANKOOPDATUM: SERIENUMMER (schrijf hier uw gegevens voor gemakkelijke referentie) HOUD UW BON ALS BEWIJS VAN AANKOOP VOOR DE GELDIGHEID VAN UW GARANTIE Voordat u contact opneemt met de klantenservice, controleer de NAC website voor uitgebreidere reiniging, onderhoud, het oplossen van problemen en de instructies voor het vervangen van onderdelen op Neem direct contact op met de fabriek voor vervangende onderdelen of schadeclaims. De klantenservice is bereikbaar tussen 9 AM en 5 PM (Eastern Standard Time) op of fax op Voor het afhandelen van een schadeclaim, hebben wij de volgende gegevens nodig: 1. Model en serienummer van het apparaat. 2. Onderdeelnummer en beschrijving. 3. Een korte duidelijke omschrijving van het probleem ( gebroken is niet voldoende). 4. Bewijs van aankoop (kopie van de factuur). In enkele gevallen kan de vertegenwoordiger van de klantenservice verzoeken de onderdelen naar de fabriek terug te sturen voor onderzoek, voordat vervangende onderdelen worden geleverd. De onderdelen dienen vooruitbetaald verscheept te worden ter attentie van de klantenservice met de volgende gegevens: 1. Model en serienummer van het apparaat. 2. Een korte duidelijke omschrijving van het probleem ( gebroken is niet voldoende). 3. Bewijs van aankoop (kopie van de factuur). 4. Retour autorisatienummer verstrekt door de vertegenwoordiger van de klantenservice. Let u er op, voordat u contact opneemt met de klantenservice, dat de volgende zaken niet door de garantie worden gedekt: -transportkosten, provisie of exportbelastingen -arbeidsloon voor het de- en herinstalleren -kosten voor servicegesprekken om de problemen vast te stellen -ontkleuring van roestvrijstalen onderdelen -mankementen aan onderdelen door gebrek aan reiniging en onderhoud, of het gebruik van onjuiste reinigingsmiddelen (ovenreiniger). 82

13 MONTAGE-INSTRUCTIES WAARSCHUWING: Het is aanbevolen om tijdens het uitpakken en monteren voor uw veiligheid werkhandschoenen aan te trekken en een veiligheidsbril op te zetten. Hoewel we er alles aan doen om het montage proces zo goed en zo veilig mogelijk te maken, is het kenmerkend voor bewerkte stalen onderdelen dat de uiteinden en hoeken scherp kunnen zijn en verwondingen kunnen veroorzaken als ze tijdens de montage niet op de juiste manier worden behandeld. AAN DE SLAG 1. Haal alle onderdelen van het onderstel, de behuizing en de grill uit het karton. Til het deksel op en haal alle verpakte onderdelen uit de binnenkant. Gebruik de onderdelenlijst om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke onderdelen aanwezig zijn. 2. Vernietig het verpakkingsmateriaal niet totdat de grill volledig gemonteerd is en naar tevredenheid werkt. 3. Monteer de grill op de plaats waar die gebruikt gaat worden. Leg het karton of een handdoek op de grond om de onderdelen te beschermen tegen verlies of beschadiging tijdens montage. 4. De meeste roestvrijstalen onderdelen worden geleverd in een beschermende plastic laag die verwijderd moet worden voordat de grill gebruikt wordt. 5. Volg alle instructies in de volgorde zoals die is uitgelegd in deze handleiding. 6. Er zijn twee mensen voor nodig om de grillbak op het gemonteerde onderstel te tillen. BENODIGD GEREEDSCHAP VOOR MONTAGE (gereedschap niet meegeleverd) 10mm MOERSLEUTEL 10mm 11mm MOERSLEUTEL 11mm PLATTE RATEL EN PHILIPS SCHROEVENDRAAIER HAMER Als u vragen heeft over de montage of werking van de grill, of als er beschadigingen of ontbrekende onderdelen zijn, bel dan gerust onze klantenservice op tussen 9 AM en 5 PM (Eastern Standard time) 83

14 2 x N MAGNEET 1 Magneetinstallatie Klik de magneten in de openingen aan de voorkant van de onderste plank. 16 X 16 X 11mm 10 mm N (1/4-20 X 3/8 ) N (1/4-20) 2 Wielinstallatie Breng (4) rolwielen aan met behulp van (4) 1/4-20 X 3/8" schroeven en (4) 1/4-20 moerdoppen voor ieder rolwiel. Plaats de beugels onder de rolwieltjes vóór, zoals onder afgebeeld. Maak stevig vast. niet draaibare rolwiel-linkerkant 84

15 4 X N (#14 X 1/2") 10 mm 3 Installatie linker- en rechterpaneel onderstel Plaats de uiteinden van de zijpanelen met de gaatjes aan de bovenkant, laat de panelen rusten op de onderplank en breng de gaatjes in lijn. Draai vast met behulp van (4) #14 x 1/2" schroeven. 85

16 6 X N (#14 X 1/2") 10 mm 4 Installatie achterpaneel Plaats het achterpaneel precies tussen de twee zijpanelen, met het grote gat in het paneel in de rechter onderhoek zoals afgebeeld. Draai vast met (6) #14 x 1/2" schroeven, drie aan iedere kant. 5 Kruidenrek Draai het rek langzaam om de pennen in de gaten van het zijpaneel te steken. Druk door en naar boven, al draaiend zodat de kromming in pen door de gaten gaat. Plaatse het rek plat tegen het zijpaneel. 86

17 8 X N (#14 X 1/2") 2 x N MAGNEET 10 mm 6 Installatie kaststeun voorkant Maak de bovenrail vast aan de voorkant van de zijpanelen met behulp van (4) #14 x 1/2" schroeven. Draai voor het gemak van de installatie alle schroeven handvast voordat ze stevig worden aangedraaid. Bevestig de magneetbeugels aan de onderkant van de bovenrail met behulp van (2) #14 x 1/2" schroeven per beugel en klem de magneten op hun plaats zoals afgebeeld. 2 X N (#14 X 1/2") UITSLUITEND PROPAAN 10 mm 7 Installatie hitteschild propaantank Maak het hitteschild van de propaantank boven de ring van de propaantank vast. Maak het ene uiteinde vast onder de velsrand in het gemaakte gat en het andere uiteinde aan de onderkant van de kaststeun. 87

18 6 x N (1/4-20 x 3/8 ) 10 mm 8 Installatie Grillbak UITSLUITEND PROPAAN Om problemen met de montage te voorkomen, verwijder vóór het monteren van de grillbak de tiewraps die de regelaar onder het bedieningspaneel omhoog houdt. Deze was in de fabriek aangebracht om de slang van de regelaar tijdens verscheping te beschermen en is niet langer meer nodig. (Pas op dat bij het verwijderen van de tiewrap de slang niet wordt beschadigd.) Til de grillbak omhoog en plaats die op het gemonteerde onderstel, met de gaten op die van de zijpanelen en met de openingen aan de onderkant. Maak aan de binnenkant vast met behulp van (4)1/4-20 x 3/ 8" schroeven, twee per kant. Installeer het batterijencompartiment onder de ontluchtingsgaten aan de linkerkant met behulp van de magneet die bij het batterijencompartiment is meegeleverd. Steek de stekker van de LED (lampjes) die aan de onderkant van het bedieningspaneel zitten in de stekker van de batterijencompartiment. Installeer de rotisserie hangbeugel aan de linkerkant van de grill zoals weergegeven met behulp van (2) 1/4-20 x 3/8" schroeven. 88 ER ZIJN VOOR DEZE STAP TWEE MENSEN NODIG

19 10 x N (1/4-20 x 3/8") 10 mm 9 Monteren van de Eindkoppen op de Zijplank / Zijbrander Stroop de beschermlaag van de zijplank / zijbrander. Maak de bijbehorende eindkoppen zoals weergegeven met behulp van (5) 1/4-20 x 3/8" schroeven. Klem de moerplaatjes aan de voorkant van de plank met een platte schroevendraaier, steek de schroef door het moerplaatje en in de eindkop. 4 X N (1/4-20 x 5/8") 10 Installatie zijplank 4 X N (1 1/16 geïsoleerd moerplaatje) Plaats (4) 1/4-20 x 5/8" schroeven door de moerplaatjes in de gaten met schroefdraad in de zijkant van de onderkant, maar schroef het nog niet helemaal vast. Schuif de gemonteerde zijplank over de schroefkoppen en draai ze daarna helemaal vast. 10 mm 89

20 4 X N (1/4-20 x 5/8") 1 X N X N (1 1/16 geïsoleerd moerplaatje) 10 mm 11 Installatie zijbrander Plaats (4) 1/4-20 x 5/8" schroeven door de moerplaatjes in de gaten met schroefdraad in de zijkant van de onderkant. Schroef ze nog niet helemaal vast. Schuif de gemonteerde zijbrander over de schroefkoppen en draai ze daarna helemaal vast. Monteer de mondopening passend in de buis van de brander en maak vast met de meegeleverde slanghouderklem. Verbind de draad vanaf het spruitstuk met de elektrode van de zijbrander. 90

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 513534 Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Installatie- en bedieningshandleiding

Installatie- en bedieningshandleiding Installatie- en bedieningshandleiding Mt. chuckanut mountainserie WS-MS-4-(RFG, RFG-IR)-CE MT. ADAMS Steenoven WS-MS-5-(RFG, RFG-IR)-CE Europees model: gasoven WS-MS-6-(RFG, RFG-IR)-CE MT. BAKER MT. RAINIER

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL1071.0 Serienr Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKERSHANDLEIDING Sticker met serienummer KLANTENDIENST Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie

Nadere informatie

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING SXS KOELKAST Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige referentie. www.lg.com Inleiding Inhoudsopgave Registratie

Nadere informatie

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl]

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl] directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80 Houtgestookte inzethaard Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard Dit document is onderdeel van de levering van uw haard. Lees

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

Summit. www.aquaglide.net

Summit. www.aquaglide.net Summit EXPRESS Handleiding betreft de volgende producten Summit Express Inhoud: Stop! Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt! Maximum Maximale aanbevolen aantal gewichtsbelasting

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Installatie- en bedieningsinstructies

Installatie- en bedieningsinstructies eikon e, e & e5 Installatie- en bedieningsinstructies eikontm INLEIDING Deze ovens bieden de gebruikers de flexibiliteit van combinatiekoken met bijkomende controle over ventilatorsnelheid en microgolfvermogen.

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

Microchip. User s Guide Manual d utilisation Gebruikershandleiding Guía del usuario Guida d uso Benutzerhandbuch

Microchip. User s Guide Manual d utilisation Gebruikershandleiding Guía del usuario Guida d uso Benutzerhandbuch Microchip User s Guide Manual d utilisation Gebruikershandleiding Guía del usuario Guida d uso Benutzerhandbuch Please read this entire guide before installation. Veuillez lire le manual avant de commencer

Nadere informatie

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Belangrijk! De handleiding aandachtig lezen voordat u de apparatuur probeert te installeren of bedienen. Noteer de serienummers van uw granulator

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie