DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij"

Transcriptie

1 juni 2014

2 DATA PAROCHIEBLAD Inleveren kopij Aanleveren kopij Verschijningsdatum Vóór 1 september september 2014 Kopij in te leveren bij het parochiesecretariaat of per naar: De Paddenstoel 2 juni 2014

3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 3 Plannen verandering Kerkinterieur 4 Parochieavond 1 oktober Augustinusparochie 6 Hoe het met de Augustinusparochie gaat: trends 7 Met de complimenten van de bisschop 9 Hoe gedenken wij onze overledenen 9 De Gregorianen van de Augustinus 10 Eerste heilige communieviering 1 juni Opgave eerste communievoorbereiding Financiën Jona-singers 25 jaar; Gerard Hofsté onderscheiden juli: Nationale Bedevaart naar Brielle 15 Rotterdam gaat weer op bedevaart 17 Kerkado. Cadeau voor de stad 20 De Grote Slag Advertentie 22 Data om in de agenda te zetten 22 Altaarbloemetje 23 Bedankjes 23 Familieberichten 23 Liturgische agenda 24 Redactie De Paddenstoel Pastor Ton Halin, Ineke Buitenhuis-Rensink, Monique van Driel- Kristel en Jan Maasen (eindredactie en lay-out) DATA PAROCHIEBLAD Nr Aanleveren kopij Vergadering Verschijningsdatum 1 1 september 2 september 20 september november 25 november 14 december januari 27 januari 15 februari maart 10 maart 28 maart juni 2 juni 20 uni 2015 De Paddenstoel 3 juni 2014

4 PLANNEN VERANDERING KERKINTERIEUR De interieurcommissie heeft plannen om een aantal wijzigingen aan te brengen in het kerkinterieur. Hierbij willen wij graag uitleggen wat deze plannen inhouden en waar zij op gebaseerd zijn. In de oude katholieke kerken vinden we het hoofdaltaar tegen de muur staan. Als een opgang naar God zijn deze kerken gebouwd. Wij gaan in de liturgie op naar God en keren daarna weer terug naar ons eigen huis om het daar concreet te maken. Alleen de Kruisvinding is nog gebouwd in deze stijl. Alle andere kerken van de federatie zijn gebouwd na het beroemde twee Vaticaans concilie. Paus Johannes XXIII wilde de kerk weer bij de tijd brengen, wilde weer zorgen dat we ons geloof zouden gaan vieren met en door elkaar, met en door alle talen die God in de wereld geschapen had. Het vieren van de liturgie werd geen opgang meer naar God, geen opgang meer naar het allerhoogste. Nee, liturgie vieren werd in de gemeenschap gedaan, te midden van de samengeroepen christengelovigen. Want het is God die ons in de liturgie samenroept, uitnodigt, te luisteren naar zijn woord in de geschiedenis, dat te over wegen en het samen te vieren. Wij zijn "godsvolk" onderweg is zo'n uitdrukking daarvan. In de Emmaüsgangers en de Bavo komen deze liturgische stijlen tot uitdrukking. De altaartafel in het midden, met daarnaast de lessenaar en daar rondom heen het volk van God. Niet alleen mijn relatie tot God maar ook onze relatie tot elkaar komen daarin tot uitdrukking. Want geloven doe je ook met elkaar. Ik sprak daarvoor de architect van de Emmaüsgangers. Op zijn laatste rondgang langs de kerken die hij gebouwd had, keek hij met veel trots op het ontwerp van de Emmaüsgangers. Wel merkte hij op dat hij in plaats van een massief altaar er nu een tafel in geplaatst zou hebben als teken van de vierende gemeenschap die rond deze tafel van het verbond bij elkaar komt. De Paddenstoel 4 juni 2014

5 Met deze opmerkingen is drie jaar geleden de interieurcommissie in gesprek gekomen met een architect om na te denken over de herinrichting van onze Augustinuskerk. Hoe kan je vanuit de oorspronkelijke bouw, waaruit blijkt dat het bouwbedrijf gespecialiseerd was in het construeren van sporthallen, komen tot een meer religieuze ruimte. Prachtige plannen heeft deze architect gemaakt waarvan er een aantal impressies ophangen achter in het zaaltje. Maar de belangrijkste gedachte was om mensen samen te brengen rond het altaar. In deze cirkel zien de gelovigen elkaar, worden ze meer op elkaar betrokken, ondersteunen we elkaar in het zoeken naar ons gelovig antwoord op Gods roepstem. Vandaar dat de architect de cirkel heeft aanbevolen als grondpatroon van het samen vieren. Samen vormen de beminde parochianen, de verschillende koren, de pastor een cirkel rondom de viering van woord en sacrament met een uitkijk op het licht dat binnenvalt vanuit het raam. Met de opbrengst van het feestjaar is onder andere het prachtige raam gekomen en ingewijd door de bisschop. Vanuit die opbrengst kunnen we als parochie een volgende stap zetten om deze cirkel te realiseren. Daarbij kan worden toegevoegd dat het tapijt van het podium waarop het altaar staat al lang aan vervanging toe is. De interieurcommissie wil graag met iedereen in gesprek gaan om U uit te leggen wat de gedachten zijn achter deze verandering. Bijvoorbeeld voor de opstelling van de koren zijn er verschillende mogelijkheden. We hopen als interieurcommissie mede namens het parochiebestuur en pastoraatsgroep dat U zich ook laat opnemen in deze cirkel van onze gemeenschap. En natuurlijk kan U een van de leden van de interieurcommissie vragen om verdere uitleg. pastor Ton Halin De Paddenstoel 5 juni 2014

6 PAROCHIEAVOND 1 OKTOBER AUGUSTINUSPAROCHIE Beste mede-parochianen, Juni 2014 In de afgelopen maanden is een aantal parochianen een paar keer bij elkaar gekomen om na te denken over een aantal thema s in de kerk en over de visie en missie van onze kerk. We hebben 5 groepen thema s gemaakt, te weten: 1. Kerkgebouw 2. diaconie en oecumene 3. gemeenschapsopbouw 4. liturgie 5. concrete activiteiten De lijst is op internet te vinden en ligt ook achter in de kerk bij het mededelingenbord. Wij zouden graag nog andere suggesties willen en realiseren ons ook dat we niet volledig op de hoogte zijn van de bezigheden van andere parochianen, die vast nog wel het een en ander zouden kunnen toevoegen. We willen graag een parochie-avond organiseren op woensdag 1 oktober, om uur, zodat we met elkaar van gedachten kunnen wisselen hierover en plannen maken om dingen ook te realiseren. Visie: De Augustinusparochie wil een geloofsgemeenschap zijn die zich vooral kenmerkt door onderlinge betrokkenheid, laagdrempeligheid, gastvrijheid en acceptatie van een ieder, in verbondenheid met Jezus. Missie: Het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die de visie ondersteunen en daarmee aansluiten op het kerndoel van de kerk te weten: een geloofsgemeenschap te zijn die zich vooral kenmerkt door onderlinge betrokkenheid, laagdrempeligheid gastvrijheid en acceptatie van een ieder, in verbondenheid met Jezus. Ton Halin, Frans Wijnen, Joke Kerssens, Astrid de Wit, Ben Hagens, Ad Besems, Martin Heekelaar, Dennis Serberie, Sonja van der Wereld De Paddenstoel 6 juni 2014

7 HOE HET MET DE AUGUSTINUSPAROCHIE GAAT: DE TREND VAN EEN GEMEENSCHAP Meten is weten, denken onze kosters en zij noteren na iedere viering het aantal bezoekers. Ton van de Haterd bewaarde die cijfers sinds medio Daarmee legde hij de basis voor een cijfermatig inzicht in de ontwikkeling van het bezoekersaantal in de parochie. Die cijfers zijn nu voor de jaren , en deels ook nog 2009, in kaart gebracht, met mooie tabellen en grafieken. En dan blijkt wat we eigenlijk al voelden het gaat redelijk goed met onze parochie. De cijfers in één zin samengevat: Het totaal aantal bezoekers per jaar stijgt fors, met name door bijzondere vieringen, terwijl de gewone zondagen licht achteruitgaan. De voornaamste details: - Het totaal aantal bezoekers in een jaar stijgt door de jaren heen. Als we de bezoeken standaardiseren en de bijzonderheden van elk jaar er uit halen worden de cijfers vergelijkbaar en dan blijkt het aantal bezoekers van 2010 tot en met 2013 gestegen van 5650 naar 5750 per jaar. Dit stijgend aantal is zeer verheugend, en absoluut in tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling - Het aantal bezoekers op de gewone zondagen loopt iets terug. In circa 3 ½ jaar met ongeveer 8 %. Van ongeveer 4000 per jaar naar Is die daling niet minder dan het landelijk gemiddelde? - Het aantal bezoekers bij hoogtijdagen als Kerstmis en Pasen is door de jaren heen stijgende. Omdat het hier de kerndagen van het christelijk geloof betreft is dat natuurlijk wel heel bijzonder. Dit zijn cijfers waar we best blij mee mogen zijn. Ze tonen dat de parochie leeft. Maar er is nog meer. Elk jaar zijn er feesten en vieringen die de aantallen hierboven doen verbleken: De Paddenstoel 7 juni 2014

8 - De Europese Taizévieringen in 2010/211, waar onze parochie aan meedeed, brachten zo n 1000 bezoekers in onze kerk. De jubileumvieringen van 2012/2013 minstens zo n zelfde aantal; - Eerste Communievieringen, nieuwe vieringen als boetevieringen, oecumenische vieringen en de Aswoensdag in onze kerk trekken meer bezoekers dan voorheen. - De kerstwandeling bracht in 2013 zo n 800 mensen voor een kort bezoek aan onze kerk. En wat niet in aantallen uit te drukken is: de activiteitensoorten groeien. Onze kerkzaaltjes zijn vaak bezet en soms moet naar andere plekken uitgeweken worden. We laten van ons horen en zijn aanwezig in activiteiten met andere kerken samen of in onze Barendrechtse gemeenschap. Als wij iemand onze parochie willen tonen, zouden wij hem dan het kerkgebouw laten zien en hem van deze getallen vertellen? We zouden hem mee kunnen nemen naar allerlei vergaderingen en koorrepetities. Maar het mooiste blijft dan ongetoond: hoe telkens weer in onze parochie enkele mensen bij elkaar komen die proberen elkaar op de wijze van Jezus lief te hebben, voor elkaar en aan de wereld heel hun hart te geven, daartoe aangezet door diezelfde Jezus. De ontwikkeling van de afgelopen jaren is een compliment aan allen die de parochie trouw zijn gebleven en zich voor haar hebben ingespannen. Er is goed ingespeeld op de ontwikkeling in de maatschappij. Evenementen, events zijn in trek, trekken publiek. Routineuze, steeds weer terugkerende gebeurtenissen minder. Blijft dus de vraag hoe wij er ook de komende jaren in slagen bij de tijd te blijven, vieringen te maken die mensen aanspreken, ons als bewuste christenen willen engageren, gist willen zijn voor de hele maatschappij, getuigen van de kracht van het evangelie. De Augustinus maakt ons trots, samen vormen wij een levende gemeenschap. Ad Besems De Paddenstoel 8 juni 2014

9 MET DE COMPLIMENTEN VAN DE BISSCHOP In december was hij bij ons, bisschop Van den Hende. En toen heeft hij iets in zijn oren geknoopt. In een bijeenkomst in mei jl. sprak hij Ad Besems aan: Ik heb iets voor jullie. Jullie wilden in de parochie toch een wit kazuifel? Ik heb een hele mooie voor jullie weten te bemachtigen. Hij ligt al op mijn kantoor. Kom hem maar halen. Kijk, daar heb je wat aan. Inmiddels hangt hij in onze sacristie. Heeft de noodkreet van Ton van den Haterd bij het jubileumfeest toch gewerkt! Ad Besems HOE GEDENKEN WIJ ONZE OVERLEDENEN? In onze parochie hebben wij een goede manier gevonden om onze overledenen te gedenken. We doen dat na de uitvaart in de procedure rond het gedachteniskruisje, met een In memoriam in de Paddenstoel, gebedsintenties op bepaalde data en de Allerzielenviering. Deze manier van gedenken wordt door de familie van de overledenen en onze parochianen altijd zeer gewaardeerd. Er is één groep overledenen die op deze wijze niet publiekelijk wordt herdacht. En daarover kregen we kort geleden een vraag. We hebben het dan over familieleden van parochianen die niet tot onze parochie De Paddenstoel 9 juni 2014

10 behoorden en ook niet vanuit onze parochie begraven of gecremeerd zijn. Eigenlijk willen we die vraag honoreren. Maar hoe? Hoe zouden wij deze voor ons onvergetelijke mensen op eenvoudige maar aansprekende wijze kunnen gedenken? Hebt u daar ideeën over? Laat het aan onze pastor Ton Halin, aan mij of aan de leden van de pastoraatsgroep weten. We gaan er dan zeker iets mee doen. Ad Besems DE GREGORIANEN VAN DE AUGUSTINUS Dat mag ook wel eens gezegd worden, recht uit het hart! Soms kan ik mij oprecht geïnspireerd voelen door mooie koormuziek. En dat gebeurde, in de viering met Gregoriaans koor in februari in onze Augustinus. Het geheim? Ik weet het niet. Rustgevende, helende klanken, getoonzet zonder genoteerde maten en ritme, duidelijk bedoeld om de woorden te versterken. Ontwikkeld in de 8e tot 12e eeuw, in kloosters door de eeuwen heen bewaard, tot het in de 19e eeuw met andere vormen van oude muziek herontdekt werd en in nieuwe composities zijn huidige moderne vorm kreeg. Bijna vijfentwintig jaar al luistert het Gregoriaanse koor eenmaal per maand de zondagvieringen op. En daarnaast talrijke kerkelijke hoogtijdagen, persoonlijke jubilea en uitvaarten. En opeens deed het me wat, die keer, meer dan anders. De nieuwe koorleider? In het rijtje koorleiders is een nieuwe naam gekomen: Marco Kalkman. Marco, all round musicus met voorliefde voor kerkmuziek en oratoria. Hij leidde en leidt nog steeds diverse koren en treedt op in binnen- en buitenland. En nu ook de Augustinus. Het valt op dat ook de koorleden heel enthousiast over Marco zijn en zich graag door hem tot goede prestaties laten brengen. Is dat het geheim? Hoe dan ook, de viering trof mij zeer. Wilt u een viering met de gregorianen bijwonen, raadpleeg dan de planningsoverzicht van de vieringen van de Augustinusparochie in de Paddenstoel of op de website: De Paddenstoel 10 juni 2014

11 1 JUNI EERSTE HEILIGE COMMUNIE VIERING Zondag 1 juni 2014 ontvingen 13 kinderen hun 1e Communie. De kerk was feestelijk versierd met mooie bloemen, zelfgemaakte vlinders en bloemen en ballonnen. De vrijdag ervoor hadden de kosters de stoelen klaargezet tot de kerk helemaal vol stond met stoelen. Meer dan 200. En de stoelen waren ook allemaal bezet, op misschien op 1 of 2 na. Het is een mooie viering geworden; de communicanten kregen allemaal een rol; ze hebben voorgelezen, het kaarsengeld opgehaald, de gekleurde intentie-briefjes opgehaald en er heeft zelfs 1 communicant piano gespeeld tijdens de collectie. Een opa van een tweeling die 1e communie deed, maakte de foto s. Pater Charles ging voor en heeft een mooie preek gehouden; tot de kinderen richtte hij zich apart met een voor hen aansprekend verhaal. Het was een blije en warme viering, waar ook alle bezoekers vol lof over waren Joke Kerssens OPGEVEN VOOR 1E COMMUNIE IN DE KATHOLIEKE KERK Voor alle kinderen die in groep 5 zitten en katholiek zijn is er de mogelijkheid zich op te geven voor de 1e Communie. Dit kan door een te sturen naar met de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres met postcode en woonplaats, geboortedatum, telefoonnr. en evt. mobiel nr. en -adres van de ouders. Graag voor 20 september as. Wilt u meer informatie bel dan De Paddenstoel 11 juni 2014

12 FINANCIËN 2013 In deze editie van de Paddenstoel informeer ik u over de financiën van onze parochie van het afgelopen jaar Hierna volgt een uiteenzetting van de baten en lasten over het jaar 2013 ten opzichte van de begroting en het jaar Daarnaast geef ik ook inzicht in de balans en het vermogen van de kerk per eind 2013 t.o.v Staat van baten en lasten In euro's werkelijk 2013 begroting 2013 werkelijk 2012 Lasten Persoonkosten Onderhoud/reparaties kerkgebouw Kosten eredienst Kosten pastoraal Verplichte en vrijwillige bijdragen Beheerskosten Voordelig saldo Baten Bijdragen kerkbalansactie Collectes voor eigen kerk incl. uitvaarten Ontvangen bijdragen voor derden Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen Incidentele baten Nadelig saldo De Paddenstoel 12 juni 2014

13 Wij sluiten het jaar 2013 met een nadelig resultaat EUR 10 duizend wat op zich geen ramp is aangezien het redelijk in lijn is met de verwachte incidentele kosten voor het kerkgebouw die begroot waren. Wat wel zorgen baart zijn de bijdragen uit de kerkbalans die dit jaar weer achter zijn gebleven op de begroting. Wederom blijven de totale baten min of meer op het niveau van de begroting dankzij de stipendia en collectes uit het hoger aantal uitvaarten dan begroot. Balans en vermogen In euro's Activa Kerkelijke goederen Beleggingen Vorderingen op korte termijn Geldmiddelen Passiva Vermogen Voorzieningen en fondsen Schulden op korte termijn V.w.b. de balans valt het bedrag van EUR aan kerkelijke goederen op en de afname van de beleggingen. Dit is gerelateerd aan de in 2013 vervangen puien en ramen. De toename van schulden op korte termijn in 2013 t.o.v betreft m.n. een schuld aan de gasleverancier vanwege een foutieve afrekening in 2013 en sinds augustus 2013 niet verstuurde voorschotnota s. Ik vertrouw erop u op deze wijze in voldoende mate te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding hiervan toch vragen heeft dan wel meer inzicht wilt krijgen in de financiën van de Augustinus, ben ik bereid u daarover in te lichten. U kunt mij bereiken op of een mail sturen naar Dennis Serberie, penningmeester De Paddenstoel 13 juni 2014

14 JONA SINGERS 25 JAAR GERARD HOFSTÉ ONDERSCHEIDEN Op Pinksteren 25 jaar leden begonnen de JONA-SINGERS. Dit gebeurde toen na de opvoering van hun eerste musical JONA. Sindsdien is het koor niet weg te denken uit onze Sint Augustinusparochie. Een keer per maand luisteren ze onze vieringen op met hun eigen muziekstijl en liederen. En iedere maand hebben ze een eigen fanclub die trouw komt luisteren naar hun muzikale kwaliteiten onder de bezielende leiding van Gerard Hofsté. Misschien was het wel het muzikale slotakkoord van het verlengde feestjaar. Nietsvermoedend kreeg Gerard in aanwezigheid van zijn kinderen en kleinkinderen de zilveren speld van de Sint Gregoriusverenging uitgereikt. Het was een prachtige viering, niet alleen vanwege de dankbaarheid van het 25 jarig bestaan van het koor, maar ook door de inzet van Gerard Hofsté en het laten horen van het eigen jubileumlied. De Paddenstoel 14 juni 2014

15 12 JULI NATIONALE BEDEVAART BRIELLE In en om het Heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum (Rik 5, Brielle) vindt zaterdag 12 juli de Nationale Bedevaart plaats. Thema is dit jaar: Daden van Liefde. Hoofdcelebrant in de Eucharistieviering is Mgr. J.H.J. van den Hende; het Sint-Jozefkoor uit Rozenburg verleent de muzikale ondersteuning van de viering. Er is dit jaar een speciaal jongerenprogramma. Brielle is het bekendste bedevaartsoord van Zuid-Holland. In het jaar 1572 werden op deze plaats negentien Rooms-Katholieke geestelijken uit Gorcum gemarteld en opgehangen omdat ze weigerden hun geloof in de eucharistie af te zweren. Drie jonge martelaren uit de vorige eeuw hebben in het heiligdom ook gedenktekenen gekregen: de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith Stein), de zalige Karl Leisner en de zalige Titus Brandsma. Zij zijn alle drie martelaren van het naziregime ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en indrukwekkende geloofsgetuigen van onze tijd. Programma Nationale Bedevaart: De Paddenstoel 15 juni 2014

16 11.00 uur Eucharistieviering uur Rozenkransgebed / jongerenprogramma uur Kruisweg uur Vesperviering met processie en pelgrimszegen Jongerenprogramma: Voor de jongere bedevaartgangers is er dit jaar een parallelprogramma tijdens het rozenkransgebed. De bisschop geeft dan catechese. Busvervoer: Er zijn twee opstapplaatsen. HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de Mathenesserlaan 305 te Rotterdam Vertrektijd: uur Centraal Station Rotterdam (achterzijde) Proveniersplein Vertrektijd: uur Aanmelden via bisdom Rotterdam. T: Openstelling en eucharistieviering: In juli en augustus is het heiligdom dagelijks geopend van uur tot uur. Elke donderdag vindt om uur een eucharistieviering plaats. De Bedevaartskerk is te vinden aan De Rik 5 (Hoek De Rik- Kloosterweg) te Brielle. De Paddenstoel 16 juni 2014

17 ROTTERDAM GAAT WEER OP BEDEVAART Rotterdam gaat wéér op bedevaart, niet naar Lourdes, niet naar Banneux, zelfs niet naar Brielle! Dit keer een driedaagse bedevaart dwars door het Brabantse Land, het glooiende landschap van Zuid Limburg en het platte Vlaanderen. Overnachten doen we in de Abdij van Rolduc, ons vervoermiddel is de bus. Bedevaartprogramma Dinsdag 7 oktober: dag van de volksdevotie! U vertrekt om 9.00 uur vanaf de Spido op het Willemsplein of de Open Hof, Hesseplaats, Ommoord. De eerste dag bezoeken we de kapel en het museum van het Heilig Bruurke van Megen. We stappen weer in de bus waar we ons zelf meegenomen lunchpakket nuttigen. Vervolgens gaan we naar Molenschot, naar Sint Anneke. Naar Molenschot komt ieder manneke om een Anneke en ieder Anneke om een manneke. Daarna vervolgen we onze weg naar de Heilige Eik in Oirschot. Van hieruit rijden we naar de abdij Rolduc in Kerkrade. Hier gebruiken we ons diner en overnachten we. Woensdag 8 oktober: dag van de heilige Paters Om 9.00 uur vertrekken we met de bus naar de Benedictijner Abdij van Vaals en bidden met de monniken de Terts en vieren met hen de Eucharistie. Aansluitend maken we (opnieuw) kennis met het Monastieke leven. Na een inspirerende wandeling bidden we met de monniken de Sext. We krijgen weer een lunchpakket aangereikt en vervolgen onze weg naar Wittem waar we Gerardus Majella ontmoeten. We bezoeken de kapel en de boekwinkel en rijden daarna naar het graf van Pater Karel Houben in Munster Geleen. In de kapel bidden we het Rozenkransgebed en gaan we terug naar ons overnachtingsadres voor het diner. Na het diner is het tijd voor ontspanning. Donderdag 9 oktober: dag van Ora en Labora! De Paddenstoel 17 juni 2014

18 Na het ontbijt rijden we naar de zusters van Schoten. De zusters vervaardigen hier de prachtigste iconen en die gaan we dan ook bekijken. Na het nuttigen van het lunchpakket rijden we naar Brecht in België. Om in hun levensonderhoud te voorzien maken de zusters heerlijke zeep. Vervolgens gaan we naar de Abdij van Postel en ook hier weten ze wat werken is. Na de rondleiding in de Abdij sluiten we onze bedevaart hier af met een afscheidsdiner. Goed om te weten: We hebben geprobeerd om de prijs zo laag mogelijk te houden. Dat lukt door aan u te vragen om voor de eerste dag zelf een lunchpakket mee te nemen, maar ook door te kiezen voor een sobere locatie voor de overnachtingen. Overal waar we komen kunt u een kaars opsteken. Er zijn momenten waarop u in de gelegenheid wordt gesteld om een herinnering te kopen. Voor de één kan dat een eenvoudig kruisje zijn, voor de ander een prachtige icoon en voor weer een ander een geurend stuk zeep. Ga daar verstandig mee om. Omdat het een busreis betreft en u regelmatig in en uit dient te stappen moet u goed ter been zijn. Het meenemen van rollators en/of rolstoelen is helaas niet mogelijk. Inclusief Vervoer per luxe touringcar gedurende de gehele reis. Koffie en thee in de bus 2 overnachtingen in abdij Rolduc op basis van een 2 persoonskamer en halfpension (ontbijt en diner). 2 lunchpakketten Pastorale begeleiding gedurende de gehele reis. Alle excursies zoals vermeld in het programma Pelgrims- en informatieboekje Exclusief Reis- en annuleringsverzekering. Reis van uw woonplaats naar de opstapplaats v.v. De Paddenstoel 18 juni 2014

19 Aanschaf van souvenirs, kaarsen etc. Lunchpakket voor eerste dag...zelf meenemen Indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe) heffingen daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrims. Vertrekdatum en reisnummer oktober 2014 (NL1404) Reissom per persoon 259,00 Toeslag eenpersoonskamer 40,00 Informatiebijeenkomst Ter voorbereiding op deze bedevaart wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd op zaterdag 27 september, van tot uur in de Open Hof aan de Hesseplaats in Ommoord. Inschrijven U kunt zich tot uiterlijk 27 september inschrijven via het aanmeldingsformulier of via de website bij: VNB Postbus 273, 5201 AG, s-hertogenbosch (073) Informatie pastor Rita Schoolenberg, tel: of per pastor Rob Lijesen, tel: of per mail: De Paddenstoel 19 juni 2014

20 18 31 AUGUSTUS KADO VOOR DE STAD Wat is KerKado? De Rotterdamse kerken bieden de stad Rotterdam een cadeau aan van 500 vrijwilligers, te besteden in de laatste twee weken van augustus 2014 in de wijk Feijenoord. De vrijwilligers ondersteunen en versterken projecten die voortkomen uit de wijk zelf en sluiten aan op de beweging die er al is. Doe mee! Je kunt betrokken zijn bij Kerkado als: Projectleider: je bent verantwoordelijk voor een project, helpt mee in de voorbereidingen en coördineert de uitvoering. Vrijwilliger: je bent minimaal 1 dag beschikbaar voor een project. Opgeven als groep kan ook! Donateur: help mee in natura of doneer een gift om dit project mogelijk te maken. Ook jij kunt meedoen! Meld je aan en toon je verbondenheid met de stad Rotterdam. Meer informatie of vragen? Ga naar De Paddenstoel 20 juni 2014

21 GROTE SLAG 2013 De Grote Slag is een collecte onder parochies in Rijnmond voor diaconale doelen in het Rijnmond gebeid zelf. In 2013 is in het weekend van 25 en 26 oktober hiervoor gecollecteerd in bijna alle parochies van Rijnmond. Er is 4.879,29 opgehaald, 2/3 door individuele giften en 1/3 door parochies. In de vergadering van de Rotterdamse pastores op 13 mei jongst leden is tot een verdeling gekomen van deze collecte. De volgende projecten hebben subsidie gekregen: Formulierenbrigade Stichting Casa Tiberias 500,00 Ontspanningsbijeenkomst HIV 500,00 Rosamunde (zangkoor 80+ zelfstandige) Charlois 1000,00 Ouderen sociëteit Bevervoorde Pendrecht/Zuidwijk 1000,00 Rotterdam gaat op bedevaart ,00 Pastoraat Oude Wijken De Put in Bloemhof (restant) 879,29 Dank aan alle parochies en individuele giften die de Grote Slag 2013 mocht ontvangen. De collecte voor de Grote Slag 2014 wordt gehouden in het weekend van 15/ 16 november. Namens de Rotterdamse pastores Wilbert Bekedam, Gerda Martens en Ton Halin in samenwerking met de Regionale CartitasInstelling Contactadres De Grote Slag P/A. R.K. Parochie de Emmaüsgangers Reijerdijk NC Rotterdam De Paddenstoel 21 juni 2014

22 ADVERTENTIE Het Parochiesecretariaat fungeert als de spin in het web van onze parochie. Elke maandag-, woensdag- en vrijdagochtend is het PS geopend met een bezetting van twee personen per ochtend. Omdat de laatste tijd een aantal medewerkers afscheid heeft genomen van ons team, hebben wij dringend behoefte aan nieuwe collega s. Heeft u tijd en zin om 1 ochtend per 2 weken gedurende 2 uur ons team te komen versterken, neemt u dan contact met ons op of kom eens langs tijdens PS-uren. U bent van harte welkom. Data om alvast in de agenda te zetten Startzondag 14 september in de Driesprong Gezinsviering met medewerking van de Superkids 21 september met dagje uit voor de kinderen ABDIJDAGEN De abdijdagen in onze federatie, vooral bekend in de Emmaüsgangers, worden dit jaar georganiseerd in alle kerken van de federatie. De eerste abdijdag is op dinsdag 7 oktober in de Joriskerk. Daarna volgen de andere kerken van de Federatie. Pastor Ton Halin De Paddenstoel 22 juni 2014

23 ALTAARBLOEMETJE In de afgelopen tijd hebben de volgende mensen het Altaarbloemetje ontvangen als teken dat de parochie met hen meeleeft: mevr. Leny Vermeulen dhr Aad Carati mevr. Jochims Iedereen kan aan het parochiesecretariaat doorgeven, aan wie men het 'altaarbloemetje' gegeven wil zien (en de reden) BEDANKJES Bij deze wil ik de parochie hartelijk bedanken voor de mooie bloemen die ik voor mijn 85 ste verjaardag mocht ontvangen. Deze attentie heb ik erg gewaardeerd. Met vriendelijke groet. Cees Duhen Hierbij hartelijk bedankt voor het altaarbloemetje. Mevr. Jochims van der Zant FAMILIEBERICHTEN Gedoopt: 25 mei 2014 Rosa Melchior Overleden: 31 mei 2014 mevr. Loes Degenkamp 8 juni 2014 mevr. Johanna Jochims - van der Zant De Paddenstoel 23 juni 2014

24 LITURGISCHE AGENDA Vieringen zondag om uur (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) 22 juni Sacramentsdag Eucharistieviering Voorganger: Lector: Misdienaar: Koster: Zang: 29 juni HH. Petrus en Paulus Eucharistieviering Voorganger: Koster: Misdienaar: Zang: Deurcollecte: pater Achille Waffo mevr. Conny Bastiaansen Floris dhr. Maurice Wetzels samenzang pater Frans Wijnen dhr. Do Bronmans Andrea Superkits witte bus 6 juli Veertiende zondag door het jaar Woord- en communieviering Voorganger: mevr. Desirée van der Hijden Lector: dhr. Martin Heekelaar Koster: dhr. Saad Haddo Zang: Jonakoor 13 juli Vijftiende zondag door het jaar Eucharistieviering Voorganger: pater Ton Wilmering Lector: dhr. Maurice Wetzels Misdienaar: Floris Koster: dhr. Jan van Paassen Zang: Gregorianen 20 juli Zestiende zondag door het jaar Eucharistieviering Voorganger: pater Charles Eba a Lector: mevr. Conny Bastiaansen Koster: dhr. Maurice Wetzels Zang: samenzang De Paddenstoel 24 juni 2014

25 27 juli Zeventiende zondag door het jaar Woord- en communieviering Voorganger: dhr. Ad Besems Lector: mevr. Elly Hofsté Koster: dhr. Do Bronmans Zang: samenzang Collecte: witte bus 3 augustus Achttiende zondag door het jaar Eucharistieviering Voorganger: pastor Willem Froger Lector: mevr. Annamarie Kleijn Koster: dhr. Saad Haddo Zang: samenzang 10 augustus Negentiende zondag door het jaar Woord- en communieviering Voorganger: dhr. Maarten van Boekel Lector: mevr. Conny Bastiaansen Koster: dhr. Jan van Paassen Zang: samenzang 17 augustus Twintigste zondag door het jaar Woord- en Communieviering Voorganger: dhr. Ad Besems Zang: Samenzang 24 augustus Eenentwintigste zondag door het jaar Eucharistieviering Voorganger: pater Ton Wilmering 31 augustus Tweeëntwintigste zondag door het jaar Woord- en Communieviering Bij het drukklaar maken van dit parochieblad waren verdere gegevens niet beschikbaar. Andrea en Floris, ik heb jullie in de vakantie niet ingedeeld. Willen jullie, als jullie in die periode in de kerk zijn, jezelf in de sacristie melden? Verder wens ik jullie een fijne vakantie Andrea Floris De Paddenstoel 25 juni 2014

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Parochie Breda Centrum. ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

NIEUWSBRIEF. Parochie Breda Centrum. ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN DE GEEST DAALT NEER OVER DE APOSTELEN Juni 2017 Parochie Breda Centrum ZATERDAG 3 juni ZATERDAG-ZONDAG 3 / 4 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN 17.00 Begijnhof: samenzang ZONDAG 4 juni 10.30 Antoniuskathedraal:

Nadere informatie

"DE PADDENSTOEL" parochieblad voor de

DE PADDENSTOEL parochieblad voor de April 2015 "DE PADDENSTOEL" parochieblad voor de Sint Augustinusparochie * Parochie Sint Augustinus Barendrecht/Heerjansdam/Portland Marijkesingel 24, 2991 BK Barendrecht Eerstaanspreekbare: pastor A.J.

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Parochiesecretariaat Pastoraat

Parochiesecretariaat Pastoraat INHOUDSOPGAVE Blz. I. Ontstaansgeschiedenis 2 II Internetvermelding III Vieringen IV Bereikbaarheid 3 * Parochiesecretariaat * Pastoraat * Plattegrond 4 V Activiteiten 5 * Kinderen * Jongeren * Koor *

Nadere informatie

POLEN. Westlandse bedevaart naar Polen 17 tot en met 25 juni 2017

POLEN. Westlandse bedevaart naar Polen 17 tot en met 25 juni 2017 POLEN Westlandse bedevaart naar Polen 17 tot en met 25 juni 2017 De reis 9-daagse bedevaart naar Polen Zaterdag 17 t/m zondag 25 juni 2017 Per luxe touringcar Bezoek aan o.a. Fulda, Krakau, Wadowice, Auschwitz,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Licht en Vrede. in een donkere tijd geeft een heel klein licht uit een blij gezicht soms een sprankje hoop

INHOUDSOPGAVE. Licht en Vrede. in een donkere tijd geeft een heel klein licht uit een blij gezicht soms een sprankje hoop INHOUDSOPGAVE Licht en vrede ~ 2 Toelichting bij de vieringen met Kerstmis ~ 3 Mededeling rond Kerst ~ 8 Kerstvieringen binnen de federatie ~ 8 Vieringen t/m 18 januari O.L.V. Lourdes ~ 9 Vieringen t/m

Nadere informatie

ADVENT. Joke Kerssens, pastoraatsgroep

ADVENT. Joke Kerssens, pastoraatsgroep ADVENT We merken al een tijdje dat de dagen korten worden en het vroeg donker wordt. De winter is in aantocht. Mensen zoeken de warmte van hun huizen op, de warmte bij elkaar. Voor veel mensen is dit ook

Nadere informatie

INLEVEREN KOPIJ uiterlijk 26 november Te laat ingeleverde kopij kan niet meer worden geplaatst. De redactie behoudt zicht het recht voor ingekomen

INLEVEREN KOPIJ uiterlijk 26 november Te laat ingeleverde kopij kan niet meer worden geplaatst. De redactie behoudt zicht het recht voor ingekomen November 2012 INLEVEREN KOPIJ uiterlijk 26 november Te laat ingeleverde kopij kan niet meer worden geplaatst. De redactie behoudt zicht het recht voor ingekomen stukken te weigeren of in te korten. Het

Nadere informatie

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek!

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek! PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Van 17 tot en met 31 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Alle kerken vragen hun leden dan om gul te geven voor de plaatselijke kerk. Ook onze parochie doet mee.

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Eerste Heilige Communie 3 juni 2018 Open Hof Thema: Iedereen telt mee Voor de kinderen Een stapje verder Toen je gedoopt werd, hebben je ouders de eerste stap gezet op de weg van Jezus. Nu je wat groter

Nadere informatie

Tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de. zondag om uur,

Tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de. zondag om uur, Aan de ouders van de leerlingen uit groep 4 Beste ouders, Tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de kerk op zondag om, kan uw kind zijn/haar Eerste H. Communie doen. De eerste stap in onze katholieke

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek- en

Nadere informatie

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Standpunt van parochiebestuur en pastoraal team over de toekomst van de geloofsgemeenschappen en de kerkgebouwen van de parochie. Amersfoort, september 2012.

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Cursusaanbod Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Studiejaar 2012-2013 CURSUS GROEIEN IN GELOOF In september 2012 opnieuw van start Wil jij Jezus Christus als leidraad van je leven? Vind je het moeilijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Mijn kerk inspireert

Mijn kerk inspireert Mijn kerk inspireert De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan Kerkbalans Welke inspiratie

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 dd 08-01-2014 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 12 januari: Doopsel van de Heer: Jezus doop in de Jordaan: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar

Nadere informatie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie EVALUATIE LITURGISCH BELEID Pastoraal team HH. Franciscus en Clara Parochie Notitie voor evaluatie met allen die betrokken zijn bij de liturgie 1 EVALUATIE LITURGISCH BELEID FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIIE

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Nr. 13 2 juli t/m 15 juli 2017 MEDEDELINGEN Zomervakantieregeling 2017 gastvrouwen en gastheren in De Pastorie. Van maandag 10 juli tot en met vrijdag

Nadere informatie

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 Jeany Bourne-Wijngaarde Marcia Reboe Adele Langkemper 06 48 61 71 62 Afwezigheid melden Kerkcentrum: De Drie Stromenkerk Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam -2- Beste

Nadere informatie

Informatiebrochure Katholiek Worden

Informatiebrochure Katholiek Worden Parochie Sint Christoffel Informatiebrochure Katholiek Worden St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Samen op weg naar Lourdes

Samen op weg naar Lourdes Samen op weg naar Lourdes Concept programma BisdomBedevaart Lourdes 2014 Definitief vastgesteld na 11 februari Verschil tussen Bus / TGV / Vliegtuig DAG OCHTEND MIDDAG AVOND Za 26 april Reisdag TGV Zo

Nadere informatie

POLEN. Bisdombedevaart naar Polen van 10 t/m 18 september 2016

POLEN. Bisdombedevaart naar Polen van 10 t/m 18 september 2016 POLEN Bisdombedevaart naar Polen van 10 t/m 18 september 2016 bedevaartreizen inspiratiereizen belevingsreizen De reis 9-daagse bedevaart naar Polen Zaterdag 10 t/m zondag 18 september 2016 Per touringcar

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Intermezzo Ommen met Hoonhorst en Dalfsen 6-dagen op Bedevaart naar Lourdes

Intermezzo Ommen met Hoonhorst en Dalfsen 6-dagen op Bedevaart naar Lourdes 13 t/m 18 september 2013 Een bedevaart naar Lourdes is een ontmoeting met reisgenoten, die een stukje de zelfde weg gaan, een aantal dagen samen optrekken en zich verbonden voelen door elkaars lasten te

Nadere informatie

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten Naam: Evaluatie Datum: ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten B 1. Laat de kinderen tot Mij komen, zei Jezus De kerkgemeenschap zegt, zoals Jezus, tegen kinderen en jongeren:

Nadere informatie

WAT IS DE KERK MIJ WAARD?! ACTIE WALFRIED PAROCHIE GRONINGEN EMMAUSKERK LEWENBORG

WAT IS DE KERK MIJ WAARD?! ACTIE WALFRIED PAROCHIE GRONINGEN EMMAUSKERK LEWENBORG WAT IS DE KERK MIJ WAARD?! ACTIE 2014 WALFRIED PAROCHIE GRONINGEN EMMAUSKERK LEWENBORG 1 Het gebied van de Walfriedparochie Beijum - De Hunze - Van Starkenborg - Lewenborg - Zilvermeer - Drielanden - Noorddijk

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude

Betreft: visie en voorstel op parochie als gemeenschap van gemeenschappen van de locatieraad en pastoraatgroep HH Cosmas en Damianus, Abcoude R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude 0294 281335 secretariaat@cosmasendamianus.nl www.stjandedoper-vechtenvenen.nl Aan

Nadere informatie

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat november 2015 Jaargang no. 52 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA Locatie

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7)

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda Telefoon: 521 5764 e-mail: info@parbc.nl www.kathedraalbreda.nl Bank: NL98 INGB

Nadere informatie

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Verjaardagen van kinderen: De komende 14 dagen vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. Te beginnen in groep 1/2 B, daar is Tijn binnenkort het feestvarken.

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN Week 39 van 25/09/2013 Federatie KERK & leven Hoboken. LERARENGEBED / t WEGELTJE DE WEGEL- HEILIG HART

LITURGISCHE VIERINGEN Week 39 van 25/09/2013 Federatie KERK & leven Hoboken. LERARENGEBED / t WEGELTJE DE WEGEL- HEILIG HART LITURGISCHE VIERINGEN Week 39 van 25/09/2013 Federatie 0341 - KERK & leven Hoboken DE WEGEL- HEILIG HART Zaterdag 28 septemer 18.00 u. Viering in de Wegelkapel Lector: Gaby De Swaene Zondag 29 september

Nadere informatie

Activiteitenkalender Federatie 2013-2014

Activiteitenkalender Federatie 2013-2014 Activiteitenkalender Federatie 2013-2014 FEDERATIE BRASSCHAAT Info doorgeven. Met deze kalender willen we u informeren over activiteiten die in onze federatie georganiseerd worden en die niet alleen bedoeld

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG.

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. Informatieboekje parochie peerke donders Tilburg januari 2015 april 2015 ALLES BLIJFT HETZELFDE TOTDAT HET ANDERS WORDT. Over de fusie tot parochie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd.

02. Notulen jaarvergadering 8 oktober 2013: Notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd. Notulen 6 e jaarvergadering Bonifatius Parochie Spanbroek dinsdag 9 december 2014: Aanwezig Notulist : Parochiebestuur, Sjaak de Koning, Jolanda de Koning, Margriet Kraakman, pastor Ariejan Kuin, Linda

Nadere informatie

Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven

Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven 2 Een verkondiger mag er nooit uitzien als iemand die net terug komt van een begrafenis! Dat zegt paus Franciscus in zijn onlangs uitgegeven herderlijke brief. Die brief gaat over de vreugde van het evangelie.

Nadere informatie

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk?

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? KINDERCRÈCHE: voor de kleine kinderen iedere zondag om 10 uur in het parochiehuis. KINDERWOORDDIENST Na het woord van welkom in de kerk, kunnen

Nadere informatie

VASTE KOP KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Vrijdag 4 november: uur: In de kapel van klooster Nazareth eucharistieviering met de KBO.

VASTE KOP KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Vrijdag 4 november: uur: In de kapel van klooster Nazareth eucharistieviering met de KBO. - VASTE KOP KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Iets dat je zo ontroert verwarmt, verrukt iets waar je zo van glanst zo van opbloeit iets dat je zo verheldert zo bezielt het moet wel iets van God zijn.

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland ONTMOETINGSAANDELEN-ACTIE MARTINUSBERICHT 31 oktober + 1 november 2015 nr. 45 Dit weekend van 31 Oktober en 1 november vraagt het inloophuis De Ontmoeting aandacht

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid 8 december november 2016

Heilig Jaar van Barmhartigheid 8 december november 2016 Heilig Jaar van Barmhartigheid 8 december 2015-20 november 2016 Kalender bisdom van Breda (versie 17-12-2015) Datum Basilieken Bisdom en Sint Franciscuscentrum Parochies Activiteiten in Rome 26/12/2015

Nadere informatie

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: "- NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Christelijke Begrafenisverzorging J. Veenendaal-Meilink

Christelijke Begrafenisverzorging J. Veenendaal-Meilink Christelijke Begrafenisverzorging J. Veenendaal-Meilink Wilsbeschikking van: Herikhof 15 3831 AM Leusden Telefoon: 033-433 76 17 E-mail: info@veenendaalmeilink.nl www.begrafenisverzorgingleusden.nl In

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten Naam: Evaluatie Datum: ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten B 1. Laat de kinderen tot Mij komen, zei Jezus De kerkgemeenschap zegt, zoals Jezus, tegen kinderen en jongeren:

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

Oktober 2014 Jaargang no. 50

Oktober 2014 Jaargang no. 50 Oktober 2014 Jaargang no. 50 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA Locatie

Nadere informatie

NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP

NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP Regio breed? Omarm het! Ziekenzalving Een keer per jaar houden wij een eucharistieviering in de Keyzershof te Anna Paulowna waarin de mensen het H. Oliesel kunnen ontvangen.

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

Heeft onze kerk toekomst?

Heeft onze kerk toekomst? Heeft onze kerk toekomst? Visie op kerk en pastoraat in 2024 De parochie. Een korte terugblik Het kerkelijk leven in Twente en Oldenzaal in de laatste decennia Hoe nu verder? Kerk-zijn in de toekomst Stellingen

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

Tabernakel en godslamp Thuis bij de Heer

Tabernakel en godslamp Thuis bij de Heer Tabernakel en godslamp Thuis bij de Heer Dag en nacht I In het tabernakel worden na de viering van de eucharistie de overgebleven hosties bewaard. Bij het tabernakel brandt een kaars of lamp als teken

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders.

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Bij gelegenheid van 450(50)jaar bisdom Antwerpen trokken we, als misdienaarsgroep van veertien in een groep van in totaal 500 antwerpse pelgrims,

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2016 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2016 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Belangrijke data schooljaar 2014-2015 Maandag 10 november Rapportbespreking Dinsdag 11 november Rapportbespreking Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Op naar Rome. 5 t/m 9 november 2018

Op naar Rome. 5 t/m 9 november 2018 Op naar Rome! Op naar Rome 5 t/m 9 november 2018 Samen op reis gaan, en zeker op pelgrimage, is meestal een zeer verrijkende ervaring. Je stapt uit je eigen leefwereld en je gaat met elkaar op reis. Onderweg

Nadere informatie

Aan Zijne hoogwaardige Excellentie mgr. André Dupuy, Carnegielaan 5 2517 KH 'S-Gravenhage apost.nuntiatuur@inter.nl.net

Aan Zijne hoogwaardige Excellentie mgr. André Dupuy, Carnegielaan 5 2517 KH 'S-Gravenhage apost.nuntiatuur@inter.nl.net Aan Zijne hoogwaardige Excellentie mgr. André Dupuy, Carnegielaan 5 2517 KH 'S-Gravenhage apost.nuntiatuur@inter.nl.net Mariahout, 17 september 2014 Onderwerp: Toekomst van Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk

Nadere informatie

23 oktober 2015 Nummer 4

23 oktober 2015 Nummer 4 23 oktober 2015 Nummer 4 Inhoud: Deelname Europees schoolfruitprogramma Ingekomen stuk: onthulling jeugdprins Informatieavond groepen 8 verzet Speculaasactie Ingekomen stuk: werkgroep eerste heilige communie

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 21 en 22 mei 2016 nr. 20 MEIMAAND - MARIAMAAND Mei is in de Katholieke traditie de Mariamaand. Naast belangrijke dagen als Hemelvaart en Pinksteren

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2017 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2017 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie