DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij"

Transcriptie

1 juni 2014

2 DATA PAROCHIEBLAD Inleveren kopij Aanleveren kopij Verschijningsdatum Vóór 1 september september 2014 Kopij in te leveren bij het parochiesecretariaat of per naar: De Paddenstoel 2 juni 2014

3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 3 Plannen verandering Kerkinterieur 4 Parochieavond 1 oktober Augustinusparochie 6 Hoe het met de Augustinusparochie gaat: trends 7 Met de complimenten van de bisschop 9 Hoe gedenken wij onze overledenen 9 De Gregorianen van de Augustinus 10 Eerste heilige communieviering 1 juni Opgave eerste communievoorbereiding Financiën Jona-singers 25 jaar; Gerard Hofsté onderscheiden juli: Nationale Bedevaart naar Brielle 15 Rotterdam gaat weer op bedevaart 17 Kerkado. Cadeau voor de stad 20 De Grote Slag Advertentie 22 Data om in de agenda te zetten 22 Altaarbloemetje 23 Bedankjes 23 Familieberichten 23 Liturgische agenda 24 Redactie De Paddenstoel Pastor Ton Halin, Ineke Buitenhuis-Rensink, Monique van Driel- Kristel en Jan Maasen (eindredactie en lay-out) DATA PAROCHIEBLAD Nr Aanleveren kopij Vergadering Verschijningsdatum 1 1 september 2 september 20 september november 25 november 14 december januari 27 januari 15 februari maart 10 maart 28 maart juni 2 juni 20 uni 2015 De Paddenstoel 3 juni 2014

4 PLANNEN VERANDERING KERKINTERIEUR De interieurcommissie heeft plannen om een aantal wijzigingen aan te brengen in het kerkinterieur. Hierbij willen wij graag uitleggen wat deze plannen inhouden en waar zij op gebaseerd zijn. In de oude katholieke kerken vinden we het hoofdaltaar tegen de muur staan. Als een opgang naar God zijn deze kerken gebouwd. Wij gaan in de liturgie op naar God en keren daarna weer terug naar ons eigen huis om het daar concreet te maken. Alleen de Kruisvinding is nog gebouwd in deze stijl. Alle andere kerken van de federatie zijn gebouwd na het beroemde twee Vaticaans concilie. Paus Johannes XXIII wilde de kerk weer bij de tijd brengen, wilde weer zorgen dat we ons geloof zouden gaan vieren met en door elkaar, met en door alle talen die God in de wereld geschapen had. Het vieren van de liturgie werd geen opgang meer naar God, geen opgang meer naar het allerhoogste. Nee, liturgie vieren werd in de gemeenschap gedaan, te midden van de samengeroepen christengelovigen. Want het is God die ons in de liturgie samenroept, uitnodigt, te luisteren naar zijn woord in de geschiedenis, dat te over wegen en het samen te vieren. Wij zijn "godsvolk" onderweg is zo'n uitdrukking daarvan. In de Emmaüsgangers en de Bavo komen deze liturgische stijlen tot uitdrukking. De altaartafel in het midden, met daarnaast de lessenaar en daar rondom heen het volk van God. Niet alleen mijn relatie tot God maar ook onze relatie tot elkaar komen daarin tot uitdrukking. Want geloven doe je ook met elkaar. Ik sprak daarvoor de architect van de Emmaüsgangers. Op zijn laatste rondgang langs de kerken die hij gebouwd had, keek hij met veel trots op het ontwerp van de Emmaüsgangers. Wel merkte hij op dat hij in plaats van een massief altaar er nu een tafel in geplaatst zou hebben als teken van de vierende gemeenschap die rond deze tafel van het verbond bij elkaar komt. De Paddenstoel 4 juni 2014

5 Met deze opmerkingen is drie jaar geleden de interieurcommissie in gesprek gekomen met een architect om na te denken over de herinrichting van onze Augustinuskerk. Hoe kan je vanuit de oorspronkelijke bouw, waaruit blijkt dat het bouwbedrijf gespecialiseerd was in het construeren van sporthallen, komen tot een meer religieuze ruimte. Prachtige plannen heeft deze architect gemaakt waarvan er een aantal impressies ophangen achter in het zaaltje. Maar de belangrijkste gedachte was om mensen samen te brengen rond het altaar. In deze cirkel zien de gelovigen elkaar, worden ze meer op elkaar betrokken, ondersteunen we elkaar in het zoeken naar ons gelovig antwoord op Gods roepstem. Vandaar dat de architect de cirkel heeft aanbevolen als grondpatroon van het samen vieren. Samen vormen de beminde parochianen, de verschillende koren, de pastor een cirkel rondom de viering van woord en sacrament met een uitkijk op het licht dat binnenvalt vanuit het raam. Met de opbrengst van het feestjaar is onder andere het prachtige raam gekomen en ingewijd door de bisschop. Vanuit die opbrengst kunnen we als parochie een volgende stap zetten om deze cirkel te realiseren. Daarbij kan worden toegevoegd dat het tapijt van het podium waarop het altaar staat al lang aan vervanging toe is. De interieurcommissie wil graag met iedereen in gesprek gaan om U uit te leggen wat de gedachten zijn achter deze verandering. Bijvoorbeeld voor de opstelling van de koren zijn er verschillende mogelijkheden. We hopen als interieurcommissie mede namens het parochiebestuur en pastoraatsgroep dat U zich ook laat opnemen in deze cirkel van onze gemeenschap. En natuurlijk kan U een van de leden van de interieurcommissie vragen om verdere uitleg. pastor Ton Halin De Paddenstoel 5 juni 2014

6 PAROCHIEAVOND 1 OKTOBER AUGUSTINUSPAROCHIE Beste mede-parochianen, Juni 2014 In de afgelopen maanden is een aantal parochianen een paar keer bij elkaar gekomen om na te denken over een aantal thema s in de kerk en over de visie en missie van onze kerk. We hebben 5 groepen thema s gemaakt, te weten: 1. Kerkgebouw 2. diaconie en oecumene 3. gemeenschapsopbouw 4. liturgie 5. concrete activiteiten De lijst is op internet te vinden en ligt ook achter in de kerk bij het mededelingenbord. Wij zouden graag nog andere suggesties willen en realiseren ons ook dat we niet volledig op de hoogte zijn van de bezigheden van andere parochianen, die vast nog wel het een en ander zouden kunnen toevoegen. We willen graag een parochie-avond organiseren op woensdag 1 oktober, om uur, zodat we met elkaar van gedachten kunnen wisselen hierover en plannen maken om dingen ook te realiseren. Visie: De Augustinusparochie wil een geloofsgemeenschap zijn die zich vooral kenmerkt door onderlinge betrokkenheid, laagdrempeligheid, gastvrijheid en acceptatie van een ieder, in verbondenheid met Jezus. Missie: Het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die de visie ondersteunen en daarmee aansluiten op het kerndoel van de kerk te weten: een geloofsgemeenschap te zijn die zich vooral kenmerkt door onderlinge betrokkenheid, laagdrempeligheid gastvrijheid en acceptatie van een ieder, in verbondenheid met Jezus. Ton Halin, Frans Wijnen, Joke Kerssens, Astrid de Wit, Ben Hagens, Ad Besems, Martin Heekelaar, Dennis Serberie, Sonja van der Wereld De Paddenstoel 6 juni 2014

7 HOE HET MET DE AUGUSTINUSPAROCHIE GAAT: DE TREND VAN EEN GEMEENSCHAP Meten is weten, denken onze kosters en zij noteren na iedere viering het aantal bezoekers. Ton van de Haterd bewaarde die cijfers sinds medio Daarmee legde hij de basis voor een cijfermatig inzicht in de ontwikkeling van het bezoekersaantal in de parochie. Die cijfers zijn nu voor de jaren , en deels ook nog 2009, in kaart gebracht, met mooie tabellen en grafieken. En dan blijkt wat we eigenlijk al voelden het gaat redelijk goed met onze parochie. De cijfers in één zin samengevat: Het totaal aantal bezoekers per jaar stijgt fors, met name door bijzondere vieringen, terwijl de gewone zondagen licht achteruitgaan. De voornaamste details: - Het totaal aantal bezoekers in een jaar stijgt door de jaren heen. Als we de bezoeken standaardiseren en de bijzonderheden van elk jaar er uit halen worden de cijfers vergelijkbaar en dan blijkt het aantal bezoekers van 2010 tot en met 2013 gestegen van 5650 naar 5750 per jaar. Dit stijgend aantal is zeer verheugend, en absoluut in tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling - Het aantal bezoekers op de gewone zondagen loopt iets terug. In circa 3 ½ jaar met ongeveer 8 %. Van ongeveer 4000 per jaar naar Is die daling niet minder dan het landelijk gemiddelde? - Het aantal bezoekers bij hoogtijdagen als Kerstmis en Pasen is door de jaren heen stijgende. Omdat het hier de kerndagen van het christelijk geloof betreft is dat natuurlijk wel heel bijzonder. Dit zijn cijfers waar we best blij mee mogen zijn. Ze tonen dat de parochie leeft. Maar er is nog meer. Elk jaar zijn er feesten en vieringen die de aantallen hierboven doen verbleken: De Paddenstoel 7 juni 2014

8 - De Europese Taizévieringen in 2010/211, waar onze parochie aan meedeed, brachten zo n 1000 bezoekers in onze kerk. De jubileumvieringen van 2012/2013 minstens zo n zelfde aantal; - Eerste Communievieringen, nieuwe vieringen als boetevieringen, oecumenische vieringen en de Aswoensdag in onze kerk trekken meer bezoekers dan voorheen. - De kerstwandeling bracht in 2013 zo n 800 mensen voor een kort bezoek aan onze kerk. En wat niet in aantallen uit te drukken is: de activiteitensoorten groeien. Onze kerkzaaltjes zijn vaak bezet en soms moet naar andere plekken uitgeweken worden. We laten van ons horen en zijn aanwezig in activiteiten met andere kerken samen of in onze Barendrechtse gemeenschap. Als wij iemand onze parochie willen tonen, zouden wij hem dan het kerkgebouw laten zien en hem van deze getallen vertellen? We zouden hem mee kunnen nemen naar allerlei vergaderingen en koorrepetities. Maar het mooiste blijft dan ongetoond: hoe telkens weer in onze parochie enkele mensen bij elkaar komen die proberen elkaar op de wijze van Jezus lief te hebben, voor elkaar en aan de wereld heel hun hart te geven, daartoe aangezet door diezelfde Jezus. De ontwikkeling van de afgelopen jaren is een compliment aan allen die de parochie trouw zijn gebleven en zich voor haar hebben ingespannen. Er is goed ingespeeld op de ontwikkeling in de maatschappij. Evenementen, events zijn in trek, trekken publiek. Routineuze, steeds weer terugkerende gebeurtenissen minder. Blijft dus de vraag hoe wij er ook de komende jaren in slagen bij de tijd te blijven, vieringen te maken die mensen aanspreken, ons als bewuste christenen willen engageren, gist willen zijn voor de hele maatschappij, getuigen van de kracht van het evangelie. De Augustinus maakt ons trots, samen vormen wij een levende gemeenschap. Ad Besems De Paddenstoel 8 juni 2014

9 MET DE COMPLIMENTEN VAN DE BISSCHOP In december was hij bij ons, bisschop Van den Hende. En toen heeft hij iets in zijn oren geknoopt. In een bijeenkomst in mei jl. sprak hij Ad Besems aan: Ik heb iets voor jullie. Jullie wilden in de parochie toch een wit kazuifel? Ik heb een hele mooie voor jullie weten te bemachtigen. Hij ligt al op mijn kantoor. Kom hem maar halen. Kijk, daar heb je wat aan. Inmiddels hangt hij in onze sacristie. Heeft de noodkreet van Ton van den Haterd bij het jubileumfeest toch gewerkt! Ad Besems HOE GEDENKEN WIJ ONZE OVERLEDENEN? In onze parochie hebben wij een goede manier gevonden om onze overledenen te gedenken. We doen dat na de uitvaart in de procedure rond het gedachteniskruisje, met een In memoriam in de Paddenstoel, gebedsintenties op bepaalde data en de Allerzielenviering. Deze manier van gedenken wordt door de familie van de overledenen en onze parochianen altijd zeer gewaardeerd. Er is één groep overledenen die op deze wijze niet publiekelijk wordt herdacht. En daarover kregen we kort geleden een vraag. We hebben het dan over familieleden van parochianen die niet tot onze parochie De Paddenstoel 9 juni 2014

10 behoorden en ook niet vanuit onze parochie begraven of gecremeerd zijn. Eigenlijk willen we die vraag honoreren. Maar hoe? Hoe zouden wij deze voor ons onvergetelijke mensen op eenvoudige maar aansprekende wijze kunnen gedenken? Hebt u daar ideeën over? Laat het aan onze pastor Ton Halin, aan mij of aan de leden van de pastoraatsgroep weten. We gaan er dan zeker iets mee doen. Ad Besems DE GREGORIANEN VAN DE AUGUSTINUS Dat mag ook wel eens gezegd worden, recht uit het hart! Soms kan ik mij oprecht geïnspireerd voelen door mooie koormuziek. En dat gebeurde, in de viering met Gregoriaans koor in februari in onze Augustinus. Het geheim? Ik weet het niet. Rustgevende, helende klanken, getoonzet zonder genoteerde maten en ritme, duidelijk bedoeld om de woorden te versterken. Ontwikkeld in de 8e tot 12e eeuw, in kloosters door de eeuwen heen bewaard, tot het in de 19e eeuw met andere vormen van oude muziek herontdekt werd en in nieuwe composities zijn huidige moderne vorm kreeg. Bijna vijfentwintig jaar al luistert het Gregoriaanse koor eenmaal per maand de zondagvieringen op. En daarnaast talrijke kerkelijke hoogtijdagen, persoonlijke jubilea en uitvaarten. En opeens deed het me wat, die keer, meer dan anders. De nieuwe koorleider? In het rijtje koorleiders is een nieuwe naam gekomen: Marco Kalkman. Marco, all round musicus met voorliefde voor kerkmuziek en oratoria. Hij leidde en leidt nog steeds diverse koren en treedt op in binnen- en buitenland. En nu ook de Augustinus. Het valt op dat ook de koorleden heel enthousiast over Marco zijn en zich graag door hem tot goede prestaties laten brengen. Is dat het geheim? Hoe dan ook, de viering trof mij zeer. Wilt u een viering met de gregorianen bijwonen, raadpleeg dan de planningsoverzicht van de vieringen van de Augustinusparochie in de Paddenstoel of op de website: De Paddenstoel 10 juni 2014

11 1 JUNI EERSTE HEILIGE COMMUNIE VIERING Zondag 1 juni 2014 ontvingen 13 kinderen hun 1e Communie. De kerk was feestelijk versierd met mooie bloemen, zelfgemaakte vlinders en bloemen en ballonnen. De vrijdag ervoor hadden de kosters de stoelen klaargezet tot de kerk helemaal vol stond met stoelen. Meer dan 200. En de stoelen waren ook allemaal bezet, op misschien op 1 of 2 na. Het is een mooie viering geworden; de communicanten kregen allemaal een rol; ze hebben voorgelezen, het kaarsengeld opgehaald, de gekleurde intentie-briefjes opgehaald en er heeft zelfs 1 communicant piano gespeeld tijdens de collectie. Een opa van een tweeling die 1e communie deed, maakte de foto s. Pater Charles ging voor en heeft een mooie preek gehouden; tot de kinderen richtte hij zich apart met een voor hen aansprekend verhaal. Het was een blije en warme viering, waar ook alle bezoekers vol lof over waren Joke Kerssens OPGEVEN VOOR 1E COMMUNIE IN DE KATHOLIEKE KERK Voor alle kinderen die in groep 5 zitten en katholiek zijn is er de mogelijkheid zich op te geven voor de 1e Communie. Dit kan door een te sturen naar met de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres met postcode en woonplaats, geboortedatum, telefoonnr. en evt. mobiel nr. en -adres van de ouders. Graag voor 20 september as. Wilt u meer informatie bel dan De Paddenstoel 11 juni 2014

12 FINANCIËN 2013 In deze editie van de Paddenstoel informeer ik u over de financiën van onze parochie van het afgelopen jaar Hierna volgt een uiteenzetting van de baten en lasten over het jaar 2013 ten opzichte van de begroting en het jaar Daarnaast geef ik ook inzicht in de balans en het vermogen van de kerk per eind 2013 t.o.v Staat van baten en lasten In euro's werkelijk 2013 begroting 2013 werkelijk 2012 Lasten Persoonkosten Onderhoud/reparaties kerkgebouw Kosten eredienst Kosten pastoraal Verplichte en vrijwillige bijdragen Beheerskosten Voordelig saldo Baten Bijdragen kerkbalansactie Collectes voor eigen kerk incl. uitvaarten Ontvangen bijdragen voor derden Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen Incidentele baten Nadelig saldo De Paddenstoel 12 juni 2014

13 Wij sluiten het jaar 2013 met een nadelig resultaat EUR 10 duizend wat op zich geen ramp is aangezien het redelijk in lijn is met de verwachte incidentele kosten voor het kerkgebouw die begroot waren. Wat wel zorgen baart zijn de bijdragen uit de kerkbalans die dit jaar weer achter zijn gebleven op de begroting. Wederom blijven de totale baten min of meer op het niveau van de begroting dankzij de stipendia en collectes uit het hoger aantal uitvaarten dan begroot. Balans en vermogen In euro's Activa Kerkelijke goederen Beleggingen Vorderingen op korte termijn Geldmiddelen Passiva Vermogen Voorzieningen en fondsen Schulden op korte termijn V.w.b. de balans valt het bedrag van EUR aan kerkelijke goederen op en de afname van de beleggingen. Dit is gerelateerd aan de in 2013 vervangen puien en ramen. De toename van schulden op korte termijn in 2013 t.o.v betreft m.n. een schuld aan de gasleverancier vanwege een foutieve afrekening in 2013 en sinds augustus 2013 niet verstuurde voorschotnota s. Ik vertrouw erop u op deze wijze in voldoende mate te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding hiervan toch vragen heeft dan wel meer inzicht wilt krijgen in de financiën van de Augustinus, ben ik bereid u daarover in te lichten. U kunt mij bereiken op of een mail sturen naar Dennis Serberie, penningmeester De Paddenstoel 13 juni 2014

14 JONA SINGERS 25 JAAR GERARD HOFSTÉ ONDERSCHEIDEN Op Pinksteren 25 jaar leden begonnen de JONA-SINGERS. Dit gebeurde toen na de opvoering van hun eerste musical JONA. Sindsdien is het koor niet weg te denken uit onze Sint Augustinusparochie. Een keer per maand luisteren ze onze vieringen op met hun eigen muziekstijl en liederen. En iedere maand hebben ze een eigen fanclub die trouw komt luisteren naar hun muzikale kwaliteiten onder de bezielende leiding van Gerard Hofsté. Misschien was het wel het muzikale slotakkoord van het verlengde feestjaar. Nietsvermoedend kreeg Gerard in aanwezigheid van zijn kinderen en kleinkinderen de zilveren speld van de Sint Gregoriusverenging uitgereikt. Het was een prachtige viering, niet alleen vanwege de dankbaarheid van het 25 jarig bestaan van het koor, maar ook door de inzet van Gerard Hofsté en het laten horen van het eigen jubileumlied. De Paddenstoel 14 juni 2014

15 12 JULI NATIONALE BEDEVAART BRIELLE In en om het Heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum (Rik 5, Brielle) vindt zaterdag 12 juli de Nationale Bedevaart plaats. Thema is dit jaar: Daden van Liefde. Hoofdcelebrant in de Eucharistieviering is Mgr. J.H.J. van den Hende; het Sint-Jozefkoor uit Rozenburg verleent de muzikale ondersteuning van de viering. Er is dit jaar een speciaal jongerenprogramma. Brielle is het bekendste bedevaartsoord van Zuid-Holland. In het jaar 1572 werden op deze plaats negentien Rooms-Katholieke geestelijken uit Gorcum gemarteld en opgehangen omdat ze weigerden hun geloof in de eucharistie af te zweren. Drie jonge martelaren uit de vorige eeuw hebben in het heiligdom ook gedenktekenen gekregen: de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith Stein), de zalige Karl Leisner en de zalige Titus Brandsma. Zij zijn alle drie martelaren van het naziregime ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en indrukwekkende geloofsgetuigen van onze tijd. Programma Nationale Bedevaart: De Paddenstoel 15 juni 2014

16 11.00 uur Eucharistieviering uur Rozenkransgebed / jongerenprogramma uur Kruisweg uur Vesperviering met processie en pelgrimszegen Jongerenprogramma: Voor de jongere bedevaartgangers is er dit jaar een parallelprogramma tijdens het rozenkransgebed. De bisschop geeft dan catechese. Busvervoer: Er zijn twee opstapplaatsen. HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de Mathenesserlaan 305 te Rotterdam Vertrektijd: uur Centraal Station Rotterdam (achterzijde) Proveniersplein Vertrektijd: uur Aanmelden via bisdom Rotterdam. T: Openstelling en eucharistieviering: In juli en augustus is het heiligdom dagelijks geopend van uur tot uur. Elke donderdag vindt om uur een eucharistieviering plaats. De Bedevaartskerk is te vinden aan De Rik 5 (Hoek De Rik- Kloosterweg) te Brielle. De Paddenstoel 16 juni 2014

17 ROTTERDAM GAAT WEER OP BEDEVAART Rotterdam gaat wéér op bedevaart, niet naar Lourdes, niet naar Banneux, zelfs niet naar Brielle! Dit keer een driedaagse bedevaart dwars door het Brabantse Land, het glooiende landschap van Zuid Limburg en het platte Vlaanderen. Overnachten doen we in de Abdij van Rolduc, ons vervoermiddel is de bus. Bedevaartprogramma Dinsdag 7 oktober: dag van de volksdevotie! U vertrekt om 9.00 uur vanaf de Spido op het Willemsplein of de Open Hof, Hesseplaats, Ommoord. De eerste dag bezoeken we de kapel en het museum van het Heilig Bruurke van Megen. We stappen weer in de bus waar we ons zelf meegenomen lunchpakket nuttigen. Vervolgens gaan we naar Molenschot, naar Sint Anneke. Naar Molenschot komt ieder manneke om een Anneke en ieder Anneke om een manneke. Daarna vervolgen we onze weg naar de Heilige Eik in Oirschot. Van hieruit rijden we naar de abdij Rolduc in Kerkrade. Hier gebruiken we ons diner en overnachten we. Woensdag 8 oktober: dag van de heilige Paters Om 9.00 uur vertrekken we met de bus naar de Benedictijner Abdij van Vaals en bidden met de monniken de Terts en vieren met hen de Eucharistie. Aansluitend maken we (opnieuw) kennis met het Monastieke leven. Na een inspirerende wandeling bidden we met de monniken de Sext. We krijgen weer een lunchpakket aangereikt en vervolgen onze weg naar Wittem waar we Gerardus Majella ontmoeten. We bezoeken de kapel en de boekwinkel en rijden daarna naar het graf van Pater Karel Houben in Munster Geleen. In de kapel bidden we het Rozenkransgebed en gaan we terug naar ons overnachtingsadres voor het diner. Na het diner is het tijd voor ontspanning. Donderdag 9 oktober: dag van Ora en Labora! De Paddenstoel 17 juni 2014

18 Na het ontbijt rijden we naar de zusters van Schoten. De zusters vervaardigen hier de prachtigste iconen en die gaan we dan ook bekijken. Na het nuttigen van het lunchpakket rijden we naar Brecht in België. Om in hun levensonderhoud te voorzien maken de zusters heerlijke zeep. Vervolgens gaan we naar de Abdij van Postel en ook hier weten ze wat werken is. Na de rondleiding in de Abdij sluiten we onze bedevaart hier af met een afscheidsdiner. Goed om te weten: We hebben geprobeerd om de prijs zo laag mogelijk te houden. Dat lukt door aan u te vragen om voor de eerste dag zelf een lunchpakket mee te nemen, maar ook door te kiezen voor een sobere locatie voor de overnachtingen. Overal waar we komen kunt u een kaars opsteken. Er zijn momenten waarop u in de gelegenheid wordt gesteld om een herinnering te kopen. Voor de één kan dat een eenvoudig kruisje zijn, voor de ander een prachtige icoon en voor weer een ander een geurend stuk zeep. Ga daar verstandig mee om. Omdat het een busreis betreft en u regelmatig in en uit dient te stappen moet u goed ter been zijn. Het meenemen van rollators en/of rolstoelen is helaas niet mogelijk. Inclusief Vervoer per luxe touringcar gedurende de gehele reis. Koffie en thee in de bus 2 overnachtingen in abdij Rolduc op basis van een 2 persoonskamer en halfpension (ontbijt en diner). 2 lunchpakketten Pastorale begeleiding gedurende de gehele reis. Alle excursies zoals vermeld in het programma Pelgrims- en informatieboekje Exclusief Reis- en annuleringsverzekering. Reis van uw woonplaats naar de opstapplaats v.v. De Paddenstoel 18 juni 2014

19 Aanschaf van souvenirs, kaarsen etc. Lunchpakket voor eerste dag...zelf meenemen Indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe) heffingen daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrims. Vertrekdatum en reisnummer oktober 2014 (NL1404) Reissom per persoon 259,00 Toeslag eenpersoonskamer 40,00 Informatiebijeenkomst Ter voorbereiding op deze bedevaart wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd op zaterdag 27 september, van tot uur in de Open Hof aan de Hesseplaats in Ommoord. Inschrijven U kunt zich tot uiterlijk 27 september inschrijven via het aanmeldingsformulier of via de website bij: VNB Postbus 273, 5201 AG, s-hertogenbosch (073) Informatie pastor Rita Schoolenberg, tel: of per pastor Rob Lijesen, tel: of per mail: De Paddenstoel 19 juni 2014

20 18 31 AUGUSTUS KADO VOOR DE STAD Wat is KerKado? De Rotterdamse kerken bieden de stad Rotterdam een cadeau aan van 500 vrijwilligers, te besteden in de laatste twee weken van augustus 2014 in de wijk Feijenoord. De vrijwilligers ondersteunen en versterken projecten die voortkomen uit de wijk zelf en sluiten aan op de beweging die er al is. Doe mee! Je kunt betrokken zijn bij Kerkado als: Projectleider: je bent verantwoordelijk voor een project, helpt mee in de voorbereidingen en coördineert de uitvoering. Vrijwilliger: je bent minimaal 1 dag beschikbaar voor een project. Opgeven als groep kan ook! Donateur: help mee in natura of doneer een gift om dit project mogelijk te maken. Ook jij kunt meedoen! Meld je aan en toon je verbondenheid met de stad Rotterdam. Meer informatie of vragen? Ga naar De Paddenstoel 20 juni 2014

21 GROTE SLAG 2013 De Grote Slag is een collecte onder parochies in Rijnmond voor diaconale doelen in het Rijnmond gebeid zelf. In 2013 is in het weekend van 25 en 26 oktober hiervoor gecollecteerd in bijna alle parochies van Rijnmond. Er is 4.879,29 opgehaald, 2/3 door individuele giften en 1/3 door parochies. In de vergadering van de Rotterdamse pastores op 13 mei jongst leden is tot een verdeling gekomen van deze collecte. De volgende projecten hebben subsidie gekregen: Formulierenbrigade Stichting Casa Tiberias 500,00 Ontspanningsbijeenkomst HIV 500,00 Rosamunde (zangkoor 80+ zelfstandige) Charlois 1000,00 Ouderen sociëteit Bevervoorde Pendrecht/Zuidwijk 1000,00 Rotterdam gaat op bedevaart ,00 Pastoraat Oude Wijken De Put in Bloemhof (restant) 879,29 Dank aan alle parochies en individuele giften die de Grote Slag 2013 mocht ontvangen. De collecte voor de Grote Slag 2014 wordt gehouden in het weekend van 15/ 16 november. Namens de Rotterdamse pastores Wilbert Bekedam, Gerda Martens en Ton Halin in samenwerking met de Regionale CartitasInstelling Contactadres De Grote Slag P/A. R.K. Parochie de Emmaüsgangers Reijerdijk NC Rotterdam De Paddenstoel 21 juni 2014

22 ADVERTENTIE Het Parochiesecretariaat fungeert als de spin in het web van onze parochie. Elke maandag-, woensdag- en vrijdagochtend is het PS geopend met een bezetting van twee personen per ochtend. Omdat de laatste tijd een aantal medewerkers afscheid heeft genomen van ons team, hebben wij dringend behoefte aan nieuwe collega s. Heeft u tijd en zin om 1 ochtend per 2 weken gedurende 2 uur ons team te komen versterken, neemt u dan contact met ons op of kom eens langs tijdens PS-uren. U bent van harte welkom. Data om alvast in de agenda te zetten Startzondag 14 september in de Driesprong Gezinsviering met medewerking van de Superkids 21 september met dagje uit voor de kinderen ABDIJDAGEN De abdijdagen in onze federatie, vooral bekend in de Emmaüsgangers, worden dit jaar georganiseerd in alle kerken van de federatie. De eerste abdijdag is op dinsdag 7 oktober in de Joriskerk. Daarna volgen de andere kerken van de Federatie. Pastor Ton Halin De Paddenstoel 22 juni 2014

23 ALTAARBLOEMETJE In de afgelopen tijd hebben de volgende mensen het Altaarbloemetje ontvangen als teken dat de parochie met hen meeleeft: mevr. Leny Vermeulen dhr Aad Carati mevr. Jochims Iedereen kan aan het parochiesecretariaat doorgeven, aan wie men het 'altaarbloemetje' gegeven wil zien (en de reden) BEDANKJES Bij deze wil ik de parochie hartelijk bedanken voor de mooie bloemen die ik voor mijn 85 ste verjaardag mocht ontvangen. Deze attentie heb ik erg gewaardeerd. Met vriendelijke groet. Cees Duhen Hierbij hartelijk bedankt voor het altaarbloemetje. Mevr. Jochims van der Zant FAMILIEBERICHTEN Gedoopt: 25 mei 2014 Rosa Melchior Overleden: 31 mei 2014 mevr. Loes Degenkamp 8 juni 2014 mevr. Johanna Jochims - van der Zant De Paddenstoel 23 juni 2014

24 LITURGISCHE AGENDA Vieringen zondag om uur (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) 22 juni Sacramentsdag Eucharistieviering Voorganger: Lector: Misdienaar: Koster: Zang: 29 juni HH. Petrus en Paulus Eucharistieviering Voorganger: Koster: Misdienaar: Zang: Deurcollecte: pater Achille Waffo mevr. Conny Bastiaansen Floris dhr. Maurice Wetzels samenzang pater Frans Wijnen dhr. Do Bronmans Andrea Superkits witte bus 6 juli Veertiende zondag door het jaar Woord- en communieviering Voorganger: mevr. Desirée van der Hijden Lector: dhr. Martin Heekelaar Koster: dhr. Saad Haddo Zang: Jonakoor 13 juli Vijftiende zondag door het jaar Eucharistieviering Voorganger: pater Ton Wilmering Lector: dhr. Maurice Wetzels Misdienaar: Floris Koster: dhr. Jan van Paassen Zang: Gregorianen 20 juli Zestiende zondag door het jaar Eucharistieviering Voorganger: pater Charles Eba a Lector: mevr. Conny Bastiaansen Koster: dhr. Maurice Wetzels Zang: samenzang De Paddenstoel 24 juni 2014

25 27 juli Zeventiende zondag door het jaar Woord- en communieviering Voorganger: dhr. Ad Besems Lector: mevr. Elly Hofsté Koster: dhr. Do Bronmans Zang: samenzang Collecte: witte bus 3 augustus Achttiende zondag door het jaar Eucharistieviering Voorganger: pastor Willem Froger Lector: mevr. Annamarie Kleijn Koster: dhr. Saad Haddo Zang: samenzang 10 augustus Negentiende zondag door het jaar Woord- en communieviering Voorganger: dhr. Maarten van Boekel Lector: mevr. Conny Bastiaansen Koster: dhr. Jan van Paassen Zang: samenzang 17 augustus Twintigste zondag door het jaar Woord- en Communieviering Voorganger: dhr. Ad Besems Zang: Samenzang 24 augustus Eenentwintigste zondag door het jaar Eucharistieviering Voorganger: pater Ton Wilmering 31 augustus Tweeëntwintigste zondag door het jaar Woord- en Communieviering Bij het drukklaar maken van dit parochieblad waren verdere gegevens niet beschikbaar. Andrea en Floris, ik heb jullie in de vakantie niet ingedeeld. Willen jullie, als jullie in die periode in de kerk zijn, jezelf in de sacristie melden? Verder wens ik jullie een fijne vakantie Andrea Floris De Paddenstoel 25 juni 2014

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel Kontaktblad Groenmarkt De spiegel Als kind vreesde ik dat de spiegel me een ander gezicht zou laten zien of een blind, onpersoonlijk masker dat stellig iets gruwelijks zou verhelen. Evenzo heb ik gevreesd

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

In dit nummer onder meer:

In dit nummer onder meer: Jaargang 39 nr. 9 oktober 2013 In dit nummer onder meer: Waar is God? Giften-wensen De zegen van Jaap Voor de toekomst van Open Hof Oosterhuis in Open Hof Israël Palestina avond Rozenkransmaand Pastoralia

Nadere informatie

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Heilige Antonius Abt - Malden Jaargang 33 Februari 2010 Nr. 2 Een Jubilerend kerkgebouw Het is een vreemde ervaring als het kerkgebouw

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk.

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk. Parochiekern De Goede Herder Postadres: Hoge Rijndijk 16 2382 AS Zoeterwoude Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071-541 15 10 Telefoon urgente zaken: 06-22 02 76 68 E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week JAARGANG 29/2010-2011 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN NR 7 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 (voor uitvaarten buiten

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Het geloof in Christus vieren en verbreiden

Het geloof in Christus vieren en verbreiden Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21 ste eeuw In de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn de parochies in ons aartsbisdom overspoeld met beleidsnota s, waarin vergaande

Nadere informatie

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam 1 Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: historie Ongeveer 50 jaar geleden werd met de bouw begonnen van de wijk Ommoord. In het Oosten van Rotterdam moest in hoog tempo nieuwbouw komen i.v.m. de

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie