Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie"

Transcriptie

1 september Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Lekker veilig spelen in speeltuin Kindervreugd Koopgarantmarkt een succes De Kombinatie is van huis uit sober, doelmatig en klantgericht Vraag het de Kombinatie

2 Colofon Middenin is een uitgave van woningbouwvereniging de Kombinatie. Het wordt in een oplage van 4000 exemplaren verspreid onder huurders van de Kombinatie en relaties. Heeft u vragen, opmerkingen of interessante berichten voor dit blad, stuur of mail ze dan naar de Kombinatie, t.a.v. de redactie, Postbus135, 3700 AC Zeist. Redactie de Kombinatie Aan dit nummer werkten mee Asta Diepen, Joke van der Leij, NMC Zeist. Ontwerp, lay-out en opmaak Idem Dito, Kampen Fotografie HLP images, Zeist Druk Patria, Leusden Uit één stuk Willem de Bruin Directeur de Kombinatie Er is veel te doen over integriteit. Wat een woningcorporatie doet, de woonconsulent, de timmerman en de directeur, het moet allemaal glashelder zijn en het moet deugen. Dat klinkt logisch, maar is niet altijd simpel. Je probeert je werk perfect te doen, maar soms maak je een uitglijer. Dat geldt zeker ook voor een organisatie met vijftig mensen, die allemaal van elkaar verschillen. Als Kombinatie staan we voor goede betaalbare woningen, snelle dienstverlening, sober en doelmatig werken, enz.. Maar maken we dat ook waar in de praktijk, elke dag? We doen wel ons best en proberen steeds bij de les te blijven. Anderen kijken over onze schouder mee en helpen ons hierbij. Onze Raad van Toezicht beoordeelt beleid en uitvoering. De accountant controleert onze boeken. De Minister geeft commentaar op ons Jaarverslag. Regelmatig overleggen we met de gemeente en maatschappelijke organisaties over ons doen en laten. Binnenkort komen externe deskundigen ons visiteren en zo onze prestaties beoordelen. Bovendien vervult u, als onze huurder, een sleutelrol. Als we dingen goed doen, horen we dat graag. Maar ook als we steken laten vallen. Dan moet u op- en aanmerkingen over ons kunnen maken. En als u vindt dat het echt helemaal niet deugt wat we doen, kunt u dat voortaan aan de Minister van Wonen melden. Want u hebt er recht op dat onze woorden en daden uit één stuk zijn. Inhoud 3 de Kombinatie steunt Stichting De Luchtballon 4 In de schijnwerpers 6 Blokje om 7 Bewonersplatform 7 Koopgarantmarkt een succes 8 Werk in uitvoering 10 Interview met Willem de Bruin 12 Vraag het de Kombinatie 12 Vroeger en Nu 13 In uw omgeving 14 Nieuws van de Kombinatie 15 mr. De Klerkstraat Servicepagina Middenin 2

3 de Kombinatie steunt Stichting De Luchtballon Met een inzamelingsactie onder relaties en medewerkers haalde de Kombinatie geld binnen voor Stichting De Luchtballon. Het mooie bedrag van 4500 euro werd dinsdag 18 augustus overhandigd aan Dhr A. Wiltschut, directeur van de Stichting. In plaats van kerstpakketten vroeg de Kombinatie vorig jaar zijn relaties om Stichting De Luchtballon te steunen. Ook hielden we een inzamelingsactie onder medewerkers. Al deze opbrengsten heeft de directie van de Kombinatie nog eens verdubbeld. Stichting de Luchtballon is voortgekomen uit het werk van het Nederlands Astma Fonds en zet zich in voor kinderen met een handicap. Het organiseren van vakanties is een belangrijke doelstelling van de vrijwilligersorganisatie. Ze zijn bedoeld om de jongeren even op adem te laten komen in een prettige en veilige omgeving. Financiële hulp is en blijft hierbij noodzakelijk. De Kombinatie steunt van harte de doelstellingen van De Luchtballon. Onder alle donateurs van deze actie heeft de Kombinatie twee ballonvaarten verloot. De gelukkige winnaars zijn hierover al geïnformeerd. Voor meer informatie en donaties: Meldpunt Integriteit Woningcorporaties Begin april is het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties opengegaan. Iedereen kan terecht bij het Meldpunt om signalen door te geven die mogelijk wijzen op niet integer handelen van een woningcorporatie. Meldpunt Integriteit Woningcorporaties Postbus 16191, ipc 525, 2500 BD Den Haag Telefoon: (tijdens kantoortijden) 3 september 2009

4 Lekker veilig spelen in speeltuin Kindervreugd Stralende gezichten van kinderen die lekker buiten spelen in een spannende, veilige omgeving. Hier doen we het voor!, vertellen Wout en Ronald. Iedere week is er wel wat te doen bij speeltuin- en belangenvereniging Kindervreugd : schatgraven, spelmiddag, dagje uit of spelen op de leuke speeltoestellen. Asta Diepen Speeltuinvereniging Kindervreugd heeft een mooie, grote speeltuin tussen de Javalaan en Borneolaan. Voorzitter Wout van de Brug en secretaris Ronald Vermeulen zijn trots op het clubgebouw, de klimrekken, de vrolijk gekleurde, speelhuisjes en de kabelbaan. Nieuw is de speciale schommel waarin minder valide kinderen veilig kunnen spelen. We willen dat alle kinderen uit de buurt hier kunnen spelen, daarom zoeken we steeds naar de beste speeltoestellen, vertelt Wout. Ons doel is dat kinderen hier kunnen spelen. Niet achter de pc of tv, maar lekker buiten. Buiten spelen is gezond: je bent in beweging, je leert goed met andere kinderen samenspelen en het is heel gezellig. Kindervreugd organiseert veel activiteiten: paaseieren zoeken, schatgraven en speeltuinreisjes. In de winter is er elke woensdag hobby- en knutselmiddag en bij vorst wordt het pleintje opgetoverd in een schaatsbaan. En natuurlijk de jaarlijkse kerstmaaltijd. Ieder kind kan mee-eten, maakt niet uit met welk dieet we rekening moeten houden. Het succes van Kindervreugd is de goede band met de kinderen, ouders en de buurt. Alles speelt hier door elkaar, jong en oud. We zien regelmatig jongelui terugkomen om goede herinneringen op te halen. Ook al zijn ze te groot om hier nog te spelen, je merkt dat ze de band met hun speeltuin koesteren. Onmisbaar De speeltuinvereniging heeft 180 leden. De contributie is 13,50 euro per gezin, ongeacht het aantal kinderen. De activiteiten kunnen hiervan niet helemaal betaald worden. Daarom organiseert de vereniging activiteiten om geld in te zamelen, zoals bingo, klaverjassen, de jaarlijkse rommelmarkt en natuurlijk de verhuur van het gebouw. Middenin 4

5 In de schijnwerpers Alles speelt hier door elkaar, jong en oud Voor speeltuinvereniging Kindervreugd is veiligheid belangrijk, vertelt secretaris Ronald. De speeltoestellen worden jaarlijks gekeurd en op tijd gerepareerd of vervangen. Enkele vrijwilligers hebben diploma s EBHO, Bedrijfshulpverlening en Sociale Hygiëne. Tot slot hebben we een vaste beheerder, Jan Drachter, die tijdens de openingsuren van de speeltuin aanwezig is. Wout, Ronald en de andere bestuursleden zijn best veel tijd kwijt met Kindervreugd. Al gauw 4, 5 uur in de week voor de ledenadministratie, organiseren van de activiteiten en andere zaken. We worden gelukkig geholpen door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar voor ons! Volgend jaar bestaat Kindervreugd 60 jaar. Wout en Ronald denken nu al na over de activiteiten om dit jubileum te vieren. Stralende kinderkoppies, daar gaat het ons om. Nu en in de toekomst, zeggen beiden met een glimlach van oor tot oor. 5 september 2009

6 Blokje om Uw tuin een vogelparadijs? Kunt ook zo genieten als een roodborstje in uw tuin rond scharrelt of een merel de bessen van de lijsterbes oppeuzelt? Met vogels in de tuin komt de natuur een stukje dichterbij. Wanneer u vaker en meer verschillende vogels op bezoek wilt in uw tuin, kunt u daar zelf wat aan doen. Het najaar is daar de beste tijd voor. Hieronder volgen wat tips om vogels naar uw tuin te lokken. Laat bijvoorbeeld op een paar plekken in de tuin het blad- en snoeiafval liggen. Snoei ook niet alle bomen en struiken tegelijk. Kortom maak rommelige plekjes in uw tuin. Winterkoninkjes en heggenmussen zullen daar op zoek gaan naar kleine beestjes én ze bouwen er hun nestje. Laat planten met zaden vooral staan, zoals distels en zonnebloemen. De zaden lokken putters, groenlingen en vinken. Wilt u meer weten over vogels in uw tuin? Bezoek dan op 30 en 31 oktober de (landelijke) tuinvogeldagen van de Vogelbescherming in Zeist. Informatie: Deze rubriek komt tot stand in samenwerking met NMC Zeist. Geslaagde muziekavond voor senioren Op 8 juni zong het koor Trevira2000 de sterren van de hemel in het Binnenhof. Alle senioren huurders van de Kombinatie waren uitgenodigd voor dit muziekfeest in de binnentuin van ons seniorencomplex Binnenhof. Het is ook al een beetje een traditie, deze jaarlijkse muziekavond die medewerkers van de Kombinatie in hun vrije tijd organiseren. Er waren zo n 150 genodigden die gezellig met de bekende Nederlandse liedjes meezongen. We bezorgden niet alleen onze aanwezige senioren huurders een mooie avond, ook burgemeester Janssen genoot van het enthousiaste optreden van het koor en sprak nog uitgebreid met onze senioren. Middenin 6

7 Bewonersplatform Hallo, wij zijn het PLATFORM Laat mij u de leden van het Platform even voortstellen. Wij zijn met 10 leden: voorzitter/secretaris de heer Bert van den Dijssel, penningmeester de heer Wouter van Dijkman, mevrouw Elly Werner en Mohtaram Momenirouhi en verder de heren Klaas Kamphuis, Ed de Vries,Ton van der Linden, Ton van der Eijden, Wim van Lith en Wouter Outshoven. Het Platform heeft het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het zich eigen maken van de overlegstructuren binnen de organisatie. Het is voor alle deelnemers zoeken geweest naar de juiste manier om met elkaar samen te werken en welke taken en bevoegdheden het Platform heeft. Inmiddels hebben wij als groep een 2-daagse cursus gevolgd om elkaar nog beter te leren kennen en de volgende onderwerpen te behandelen: de verschillende organen van woning - bouwvereniging de Kombinatie; de positie van het Platform en van de bewonersparticipatie; de wettelijk taken van een woningcorporatie; de beleidshoofdlijnen die de Kombinatie heeft ontwikkeld in het beleidsplan Wij hebben kunnen vaststellen dat er een goede basis is voor produktief overleg met de Kombinatie om zo samen bevredigende resultaten te bereiken. Daarbij is het van groot belang dat de Kombinatie ons ziet als een gelijk waardige partner. Het laatste kwartaal van 2009 staan er veel belangrijk onderwerpen op de agenda. Ik noem het energiebeleid, de begroting 2010, de samenwerking met bewonerscom missies, het afronden van een nieuwe samen - werkingsovereenkomst met Kombinatie en de prestatieafspraken met de gemeente Zeist. Tot slot vinden wij goed samen - werken met de bewonerscommissies en buurt- en wijkverenigingen heel belangrijk. Wij willen graag op de hoogte zijn en blijven van wat er in elke buurt of wijk plaatsvindt. Alleen zo kunnen wij u als bewoner goed vertegenwoordigen in ons advies aan de Kombinatie. Wouter Outshoven, algemeen lid Platform Koopgarantmarkt een succes Tijdens een informatiemarkt op 30 mei startte de Kombinatie met de verkoop met korting van een aantal huurwoningen aan zijn huurders. Een beperkte groep bewoners kreeg zo de kans het eigen huis te kopen met Koopgarant. Ook bood de Kombinatie een paar vrijgekomen huizen te koop aan met korting aan alle huurders. De markt was goed bezocht en de besprekingen over eventuele koop zijn in volle gang. Koopgarant wat is dat ook al weer? Koopgarant is een speciale vorm van koop, waarbij de koper maximaal 25% korting krijgt op de verkoopprijs van de woning. Bovendien krijgt de huiseigenaar een terugkoopgarantie: de Kombinatie koopt de woning namelijk terug. De koper is dus verzekerd van een snelle verkoop als hij wil verhuizen. Bij toekomstige verkoop wordt winst of verlies verdeeld tussen de verkoper en de Kombinatie. Deze verdeling is afhankelijk van het gekozen kortingspercentage bij koop. In de toekomst gaat de Kombinatie vaker betaalbare koopwoningen aanbieden aan haar huurders. Via de media en onze site houden wij u daarvan op de hoogte. U kunt u zich nu ook al aanmelden als belangstellende via onze site: Koopgarant Korting bij de aankoop van een woning Terugkoopgarantie Hoe zorgt u voor een goede financiering? Samen werken aan wonen 7 september 2009

8 Heropening Lindenhuis Op 10 juni werd het geheel verbouwde inloophuis Lindenhuis van Stichting Kerk en Samenleving in het Staats-liedenkwartier in Zeist heropend. Burgemeester Janssen en de directeur van de Kombinatie, Willem de Bruin verrichtten tijdens een feest voor de hele buurt de openingshandeling. En er was reden voor een feestje, want het Lindenhuis is uitge-bouwd en opgeknapt én heeft nu een mooie grote nieuwe keuken zodat er voor meer mensen tegelijk kan worden gekookt. Het openingsfeest werd druk bezocht. De Kombinatie investeert graag in het verbeteren van de leefbaar-heid in Zeist en ondersteunde daarom Stichting Kerk en Samenleving zowel financieel als op ander gebied om deze verbouwing uit te voeren. Werk in uitvoering Planmatig onderhoud De Kombinatie voert planmatig onderhoud uit zodat alle gebouwen in goede staat blijven. De zomerperiode hebben we benut voor het nodige schilderwerk. Op dit moment zijn we druk bezig met het collectief vervangen van oude CV ketels. De bewoners die dit betreft hebben wij hierover apart geïnformeerd, Middenin 8

9 Lentefeest Op 9 mei was het Lentefeest in de Vogelwijk. Met alle buurtbewoners en betrokkenen werd de oplevering van de eerste huizen gevierd. Het werd een gezellig en goedbezocht feest voor iedereen. Burgemeester Janssen opende het feest, door een van de kinderen een touwladder op te laten klimmen. Boven gekomen luidde deze een bel en daarmee waren de kinderspelen geopend. En ze vermaakten zich prima op springkussens, met schminken en andere activiteiten. Voor iedereen was er muziek en een goed verzorgde BBQ. Met het oplaten van 1000 ballonnen met daaraan de wensen van de bewoners sloot het officiële gedeelte af waarin wethouder A. van Kuyk, onze directeur en de heer Bachir een aantal woorden spraken. Het heerlijke lenteweer zorgde voor de rest. De Kombinatie streeft er naar alle huurwoningen voor 1 oktober op te leveren. Oplevering nieuwbouw van der Heijdenlaan komt er aan Met de oplevering in oktober van 36 eengezinswoningen rondt de Kombinatie de herstructurering aan de van der Heijden en Egelinglaan in Zeist met succes af. In goede samenwerking met de bewonerswerkgroep en de gemeente is een plan gerealiseerd waar iedereen trots op kan zijn. Meer woningen terug In totaal zijn er 54 woningen gesloopt en 62 woningen teruggebouwd. Deze woningen bestaan uit 23 sociale huurwoningen, 12 levensloopbestendige appartementen en 27 koopwoningen. Een mooie mix dus en goed ingepast in de bestaande bebouwing. De reacties van zowel de kopers als huurders van de woningen zijn enthousiast. Dit is een woning waar we nog jaren in zullen blijven wonen. Het is een perfecte woning met een geweldige ruimte, aldus een koper van het eerste uur. Ook de terugkerende huurders staan de popelen om de sleutels van hun nieuwe huis te krijgen. Weer lekker terug naar ons eigen buurtje in een mooie eengezinswoning. En de huur is, zoals afgesproken met de bewonerswerkgroep, betaalbaar gebleven. Metamorfose Villa Gregorius en oude drukkerij De Kombinatie heeft onlangs de villa Gregorius en de voormalige drukkerij aangekocht van de Gemeente Zeist. Wij gaan dit gemeentelijke monument opknappen. Het huis kent een lange geschiedenis binnen de wijk en hoort er weer in al haar oude glorie te staan. In de voormalige drukkerij zijn we van plan een buurthuis te vestigen met onder andere een peuterspeelzaal. Hiervoor loopt al de aanvraag voor de bouwvergunning. Het ontwerp voor de indeling van het gebouw is gemaakt in samenspraak met allerlei belangenorganisaties uit de Vogelwijk. De verbouwing van de drukkerij zal waarschijnlijk starten in oktober 2009, met een bouwtijd van maximaal 4 maanden. De oplevering verwacht de Kombinatie in februari Ondertussen zijn we ook druk bezig met het ontwikkelen van plannen voor de villa. Op dit moment bestuderen we verschillende mogelijkheden. Het plan met de meeste kans van slagen bestaat uit het herstellen van de villa, waarbij we 6 sociale huurappartementen gaan realiseren. 9 september 2009

10 Wij zijn geen zakkenvullers De afgelopen tijd is het imago van woningcorporaties behoorlijk door het slijk gehaald. Op verjaardagsfeestje heb je wat uit te leggen als je bij een woningcorporatie werkt. Hoe kijkt u tegen al die negatieve publiciteit aan? Met gemengde gevoelens, eerlijk gezegd. Natuurlijk keur ik het af als directieleden van woningcorporaties zich buitensporig verrijken met corporatiegeld. Volkomen terecht dat dit wordt aangepakt en bestraft. Tegelijkertijd stel ik vast dat veruit de meeste van de 450 woningcorporaties in Nederland betrouwbaar zijn en hun werk serieus en goed doen. Voor die nuance is in de media helaas weinig plaats. De indruk wordt gewekt dat álle woningcorporaties geld over de balk smijten en worden bestuurd door zakkenvullers. Tegen dat beeld verzet ik me. Bij de Kombinatie zijn we van huis uit sober en doelmatig. Er gaat geen geld naar te duur betaalde bestuurders. We houden ons aan de salarisnormen die binnen corporaties gebruikelijk zijn. En verder doen we gewoon ons werk, zoals het hoort. Middenin 10

11 De Kombinatie is van huis uit sober, doelmatig en klantgericht Joke van der Leij Dure auto s van de zaak, roekeloze investeringen, directeuren die vooral hun eigen zakken vullen, torenhoge vertrek-premies: het gonst van de verhalen over wat er bij woningcorporaties allemaal mis is. Is het overal zo erg en hoe zit dat eigenlijk bij de Kombinatie? Tijd voor een goed gesprek met directeur Willem de Bruin. Misschien is dat niet altijd voor iedereen duidelijk. Hoe hoort het eigenlijk? Wij horen ervoor te zorgen dat mensen met lagere inkomens goed kunnen wonen in een prettige buurt en voor een betaalbare prijs. Stenen zijn ons belangrijkste kapitaal. Met ons huizenbezit als onderpand kunnen we bij banken kredieten aanvragen om te investeren in nieuwbouw, renovatie en het opknappen van wijken. Die waarde wordt mede bepaald door de staat waarin die huizen verkeren. Goed onderhoud is dus van groot belang. Daalt de algemene marktwaarde van huizen zoals nu door de kredietcrisis, dan daalt je kapitaalwaarde. Gelukkig kunnen we tegen een stootje. Verder kiezen we ervoor om niet alleen goedkope huurhuizen maar ook duurdere koopwoningen bouwen. Tegen commerciële prijzen. Dat geld verdwijnt niet in de zakken van bestuurders maar is nodig om weer te kunnen investeren in de bouw en renovatie van betaalbare huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. Tot slot hoort iedere medewerker van de Kombinatie zich te houden aan onze integriteitscode als waarborg tegen wantoestanden. Dat is geen dode letter maar iets wat we regelmatig opnieuw tegenover elkaar bevestigen. Helaas werkt het met negatieve beeldvorming vaak zo dat een paar rotte appels het verknoeien voor alle anderen. Ineens wordt álles wat álle woningcorporaties doen in het licht van die schandalen bekeken. Dat geldt ook voor de Kombinatie. Zo was er rumoer rond het onderhoudsabonnement en de naheffing energiekosten. Wat is daarop uw reactie? Het onderhoudsabonnement is zeker niet bedoeld om de kas van de Kombinatie te spekken maar echt als aanvullende dienst. De Kombinatie is aansprakelijk voor de buitenkant van de woning en de installaties in de woning. Maar het lekkende kraanleertje of het bijvullen van de verwarmingsketel zijn problemen die de huurder zelf moet oplossen. Dat staat ook in het huurcontract. Zoiets door een professionele klusjesman laten doen, is meestal niet goedkoop. Juist daarom hebben wij deze service aangeboden. Het is niet verplicht. Maar als je wilt, kun je dergelijke klusjes door ons laten doen en dan ben je goedkoper uit. Dat is het hele verhaal. Dan de verhoogde enregierekening voor de L-flat. Dat komt vooral doordat de gasprijzen zo zijn gestegen. We moeten dat wel doorberekenen. Dat geld gaat overigens rechtstreeks naar de gasleverancier en niet naar ons. Achteraf beschouwd vind ik wel dat we onze huurders beter hadden moeten voorbereiden op die verhoging. Huurders kregen nu ineens een veel hogere rekening en reageerden verrast, verontwaardigd en geschrokken. Dat hadden we echt anders moeten doen. We zijn al wel bezig te onderzoeken hoe we woningen energiezuiniger kunnen maken. Over investeringen gesproken, wat doet de Kombinatie nog meer behalve huren innen en huizen bouwen? Investeren in de leefbaarheid van woonwijken vinden we heel belangrijk. Zo verbouwen wij de benedenverdieping van De Binnenhof aan de Van Oldebarneveldlaan tot Servicepunt. Wijkteams houden daar spreekuur, er is dagopvang voor ouderen en er worden cursussen gegeven. Ook hebben we kortgeleden van de gemeente het Activiteitencentrum aan de Laan van Vollenhove overgenomen. We zijn dus duidelijk in de wijken aanwezig, proberen huurders bij hun wijk en medebewoners te betrekken en krijgen bovendien zo zicht op wat er leeft in de samenleving. We willen ook klantgericht te zijn. Door bewonerscommissies en klantenpanels op te richten en participatiemedewerkers aan te stellen. Wensen in kaart brengen en bijdragen aan oplossingen. Betrouwbaar, klantgericht en middenin de samenleving, dat is waar de Kombinatie voor staat en gaat. 11 september 2009

12 Vraag het de Kombinatie Aan de balie, per telefoon of huurders stellen ons allerlei vragen. De Kombinatie beantwoordt de meest gestelde vragen. Mag ik als huurder mijn partner of iemand anders bij mij in laten wonen? Als u een woning huurt van de Kombinatie en u wilt gaan samenwonen met uw partner of iemand anders bij u in laten wonen, is dat in de meeste gevallen geen enkel probleem. U dient hier als huurder wel schriftelijk toestemming voor te vragen bij de Kombinatie. Daarnaast moeten inwonende personen zich, net als u, in laten schrijven op uw adres bij de gemeente. Voorwaarde is dat u zelf te allen tijde uw huurwoning als hoofdverblijf heeft. Onderverhuren mag dus nooit. Vraagt u geen toestemming aan en wonen er andere mensen dan u in uw huurwoning, dan valt dit onder onderhuur ofwel onrechtmatige bewoning. De Kombinatie oefent hier actief controle op uit. Als blijkt dat huurwoningen onrechtmatig bewoond worden, treedt de Kombinatie hier tegen op met als doel het gedwongen vertrek van de onderhuurder(s) of in het ergste geval ontbinding van de huurovereenkomst. Kan ik als 60plusser hulp en advies krijgen bij het zoeken naar een beter passende woning? Ja, dat kan. De instantie Het vierde huis heeft een verhuisadviseur 60+ in dienst. Dit is een expert op het gebied van ouderenhuisvesting met een jarenlange ervaring op de (sociale) woningmarkt. De dienstverlening van de verhuisadviseur 60+ wisselt van een adviesgesprek tot het actief meehelpen bij het zoeken naar en reageren op woningen. Het vierde huis, Verhuisadviseur 60+ Postbus 8037, 3503 RA Utrecht, Telefoon werkdagen van uur (behalve woensdag) E- mail: hetvierdehuis.nl, In deze rubriek plaatsen we foto s van vroeger en nu. Hoe zag uw wijk er jaren geleden uit? Heeft u zelf een oude foto voor deze rubriek? Wij plaatsen m graag en maken een foto van hoe het er nu uit ziet met uw verhaal er bij. Stuur uw foto op naar de redactie van Middenin. Vroeger en Nu Deze keer ziet u een krantenfoto van de L-flat in 1970 ingestuurd door Jannie Dijkstra. Jannie woont al sinds 1968 in de L-flat. Zelf heeft Jannie geen auto, maar ze weet nog goed dat de parkeerkuil die toen bij de L-flat lag al snel veel te klein was en bij veel regen vol water liep. Bij de bouw had men niet voorzien dat het autobezit zo snel zou toenemen. Na een paar jaar heeft men toen een parkeerdek gebouwd. Middenin 12

13 In uw omgeving Afgelopen week begon de herfst in Nederland. Bewoners van de gemeente Zeist hebben het geluk te wonen in een omgeving met prachtige bossen en duingebieden. Zeker in de herfst is het heerlijk om er alleen, met vrienden of familie op uit te trekken. Wij zetten graag een paar leuke herfstactiviteiten voor u op een rij. Zondag 4 oktober 2009 Pompoenenmarkt bezoekerscentrum De Boswerf Voor wie in echte herfstsferen wil komen is dit het ideale uitstapje. Op de markt zijn kramen met verantwoorde en creatieve producten en veel leuke kinderactiviteiten. Je kunt bijvoorbeeld een pompoenlampion maken. Voor iedereen is er live muziek en u kunt pompoengerechten proeven.tijd: van uur Entree: vanaf 4 jaar 3,00 Info: 1 tot 31 oktober Beukie Boom gaat ondergronds: Von Gimborn Arboretum Deze herfstspeurtocht neemt je mee voor een kijkje ónder de grond. Wat is daar allemaal te vinden tussen de wortels van de bomen aan glibberwormen en plofschimmels? Ontdek het zelf tijdens deze speurtocht die Beukie Boom speciaal voor kinderen heeft uitgezet. Info: 11 en 18 oktober Herfst in de tuin: Von Gimborn Arboretum Op deze twee zondagen bent u vanaf uur welkom voor het traditionele knutselfamiliefeest waarbij met herfstmateriaal uit het Arboretum allerlei moois voor thuis gemaakt kan worden. Bovendien staan om uur rondleiders klaar om u mee te nemen langs de mooiste herfstkleuren in het park. Info: 10 en 11 oktober Les Manoeuvres d Austerlitz 2009 Vorig jaar was het een daverend succes en daarom komt er een vervolg op dit historische evenement. Weer marcheren de soldaten op de Leusderheide en bulderen de kanonnen. Het in historische uniformen uitgedoste Frans- Bataafsche leger, koning Lodewijk Napoleon en zijn gevolg, het bivak met witte tentjes aan de voet van de Pyramide, les Manoeuvres zijn een geweldig schouwspel voor jong en oud. Info: www. defransetijd.nl Doe mee, word actief lid Dat u lid kunt worden van een politieke partij of van een voetbalvereniging weet u natuurlijk wel. Maar wist u dat u ook lid kunt worden van woningbouwvereniging de Kombinatie? Vereniging de Kombinatie Dat woningbouwvereniging de Kombinatie een vereniging is, leest u eigenlijk al. Maar wat betekent dat voor u als huurder? De Vereniging de Kombinatie behartigt de belangen van de individuele bewoner, wooncomplex of buurtoverstijgende belangen. Zij doet dit met name door te vergaderen over plannen en resultaten. Dat betekent dat de leden op de Algemene Ledenvergadering (ALV) die twee keer per plaatsvindt praten over de jaarstukken en het beleidsplan en deze na voordracht van de Raad van Toezicht van de Kombinatie goedkeuren. Iedereen kan lid worden van de Vereniging en betaalt daar een minimaal bedrag voor: 0,23 per maand. De Vereniging vernieuwt De Vereniging telt op dit moment ongeveer 1000 leden. Maar zo n twintig leden zijn actief lid en bezoeken de algemene ledenvergaderingen. De Vereniging én de Kombinatie willen dat samen veranderen. Wij zoeken meer actieve leden die ook echt mee gaan denken over de koers van de Kombinatie. Mensen die zich interesseren voor onderwerpen die alle bewoners van de gemeente Zeist aangaan. Naast de ALV gaan we met de Vereniging twee keer per jaar een themabijeenkomst organiseren. De eerste al dit najaar. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u meepraten en meedenken over belangrijke thema s binnen de volkshuisvesting zoals: de toekomst van wonen in Zeist en communicatie met huurders. Doet u mee? Bent u dat actieve lid dat de Vereniging meer op de kaart gaat zetten? Meld u dan aan via onze site. 13 september 2009

14 Nieuws van de Kombinatie Veranderingen voor woningzoekenden in Utrecht Om woningzoekenden in de regio Utrecht beter en in elke gemeente op eenzelfde manier te kunnen helpen, heeft Woningnet sinds 15 juni een nieuw woonruimte - bemiddelingsysteem in gebruik. Vanwege het nieuwe systeem krijgen alle inge - schreven woningzoekenden in de regio Utrecht een nieuw registratienummer. Voor meer informatie kunt u bellen met het Wooninformatiecentrum van Woningnet: (030) onafhankelijk en hebben geen relatie met de Zeister woningcorporaties. In de Middenin van december zullen wij de leden aan u voorstellen. Als u wilt weten welke weg u moet bewandelen voor het indienen van een geschil dan kunt op onze website het reglement downloaden. Uiteraard kunt u het reglement ook aan de klantenbalie op de Steniaweg 44 afhalen. Dit najaar stuurt de Kombinatie een informatiebrochure naar uw huisadres, waarin u precies kunt nalezen hoe alles in z n werk gaat. Het adres van het GAC is: GAC, tav Secretariaat, Postbus 1000, 3700 BA Zeist. meerderheid van de bewoners heeft de woonafspraken ondertekend. Wilt u ook uw mening geven op het Kombinatiepanel? Meld u dan aan via Het Kombinatiepanel vond de veiligheid in de buurt (van 5,8 naar 6,6) en de netheid van de omgeving (van 4,0 naar 4,7) beter dan in Van klachtencommissie naar een Gezamenlijke Geschillenadviescommissie (GAC) Tot vorig jaar hadden de 3 woningcorporaties in Zeist een eigen klachtencommissie. Deze commissie gaf een oordeel of advies over onopgeloste klachten van huurders over hun verhuurder. Dit ging om een paar klachten per jaar. De drie Zeister woningcorporaties vonden dat de klachtenafhandeling beter kon. Daarom hebben zij gezamenlijk een nieuw reglement opgesteld en samen één Geschillenadviescommissie (GAC) in het leven geroepen. De drie samenwerkende bewonersverenigingen hebben hierover een positief advies hebben uitgebracht. Een onopgeloste klacht noemen we voor - taan een geschil. Want u en uw verhuurder verschillen uiteindelijk van mening over het oplossen van uw klacht. Dat geschil kunt u nu dus voorleggen aan de GAC. De commissie brengt, nadat zij de stukken heeft beoordeeld, een advies uit aan de directeur van de woningcorporatie waar het geschil bestaat. Als het nodig is kunnen zij een huurder oproepen om een toelichting te geven. De voorzitters en leden van deze commissie zijn volstrekt Woonafspraken voor L-flat Wat zijn woonafpraken? Woonafspraken zijn afspraken van en tussen huurders. Zij moeten zich aan de afspraken houden en elkaar hierop ook aanspreken. Woonafspraken zijn regels die er voor zorgen dat de L-flat een prettige plek wordt en blijft om te wonen. Sinds augustus 2008 heeft de L-flat een internetpanel. Dit panel bestaat uit huurders van de flat. Veel deelnemers aan dit panel vertelden ons dat ze het belangrijk vonden dat de bewoners van de L-flat goed wisten welke regels er gelden in de flat. En ook dat iedereen zich aan die regels houdt. Kortom ze wilden duidelijke woonafspraken voor een schone, hele en veilige flat en woonomgeving. De bewonerscommissie van de L-flat vindt dit ook heel belangrijk en zij heeft daarom samen met de Kombinatie een aantal woonafspraken opgesteld. Hierna heeft het L-flat internetpanel deze afspraken beoordeeld. 92% bleek zich goed in deze woonafspraken te kunnen vinden. De Kombinatie steunt daarom van harte deze door de bewoners zelf opgestelde woonafspraken. Inmiddels hebben alle huurders op Vollenhove de woonafspraken ontvangen. Een ruime Wie is onze trouwste huurder? De Kombinatie wil zijn trouwste huurders eens in het zonnetje zetten. Huurders die al tientallen jaren onze klant zijn. Onze eigen administratie gaat niet zo ver terug omdat de Kombinatie voortkomt uit een fusie van verschillende woningbedrijven. Bij deze dus een oproep aan huurders die vóór de Kombinatie en Kombinatie 86, huurden bij het Gemeentelijk Woningbedrijf, Stichting Centraal Woningbeheer of de Gecombineerde. Laat ons weten hoe lang u al onze klant bent via of stuur een briefje aan de redactie van Middenin: Postbus135, 3700 AC Zeist. Wij verwennen u dan graag met een heerlijke taart. Middenin 14

15 Je hoeft hier nooit te vereenzamen mr. De Klerkstraat 37 Onze woongroep is de perfecte combinatie van privacy, gezelligheid en veiligheid Joke van der Leij Hoe tevreden zijn bewoners over hun woning van de Kombinatie? En wat vinden ze van de wijk waarin ze wonen? Deze en andere vragen stelden we aan Wim van Lith (65). Sinds twee jaar woont hij samen met zijn partner in een ouderenwoongroep aan de mr. De Klerkstraat 37. In 2009 zijn woongroepen weer helemaal in, vooral onder ouderen. Woongroepen? Dat is toch voor hippies met lange haren en Dolle Mina s in tuinbroeken die eindeloos discussieren over een ideale wereld en letterlijk álles samen delen? Of toch niet? Geen troep Als je vertelt dat je in een woongroep woont, fronsen mensen in eerste instantie de wenkbrauwen, vertelt Wim van Lith, zowel lid als voorzitter van de ouderenwoongroep aan de mr. De Klerkstraat in het centrum van Zeist. De woongroep mr. De Klerkstraat valt onder de Woongroepen van Ouderen Zeist (WvOZ) en bestaat dertien jaar. Mensen denken bij woongroepen nog teveel aan de jaren zeventig en alles wat daarbij hoorde. Maar dat klopt allang niet meer. We zijn geen alternatievelingen, niemand hoeft de troep van anderen op te ruimen en je hoeft ook niet altijd alles samen te doen. Alle privacy Al twee jaar woont Wim van Lith samen met zijn partner Frans aan de mr. De Klerkstraat. Waarom gekozen voor een ouderenwoongroep? Ik ben sinds kort met de VUT en heb altijd gewerkt in managementfuncties bij Albert Heijn, licht Wim toe. Vóór we hier kwamen, woonden we in een huis met tuin in Couwenhoven. Na mijn pensionering wilden we ruimte om leuke dingen te doen en kleiner gaan wonen. Een kennis was lid van deze ouderenwoongroep en zo kwamen we op het idee. Wat ons vooral aansprak was de combinatie van een prettig appartement inclusief lift, met de veiligheid én gezelligheid van een woongroep. Je kunt hier met alle privacy wonen zonder dat je hoeft te vereenzamen. En winkels, de supermarkt, de apotheek en openbaar vervoer zijn allemaal in de buurt. Zo kun je lang zelfstandig blijven. Samen eten Er zijn twintig zelfstandige woningen verdeeld over vier etages. Voor gezamenlijke activiteiten is er één gemeenschappelijke ruimte. Dat is belangrijk om de onderlinge band te bevorderen, zegt Wim van Lith. We eten elke maand met elkaar, we drinken elke maandagmorgen koffie en organiseren maandelijks allerlei andere activiteiten. Een avondje kaarten, een sjoelcompetitie, een kookgroepje, Sinterklaas, het kan van alles zijn. Overigens helpen we elkaar ook met kleine dingen. Burenhulp is hier echt iets vanzelfsprekends en wij ervaren dat als heel plezierig. In harmonie Wie lid wil worden van een woongroep wordt voorgedragen door een speciale commissie. Je kunt je vanaf 55 tot 71 jaar inschrijven, vervolgt Wim. De woongroep als geheel beslist uiteindelijk of iemand wordt toegelaten. We kijken daarbij of iemand bij ons past en zich kan redden zonde professionele hulp. En gaat dat altijd goed? Ach, zoals overal waar mensen wonen, zijn er wel eens kleine irritaties. Maar over het algemeen wonen we hier in harmonie met elkaar. Meer weten over seniorenwoongroepen? Kijk op 15 september 2009

16 Servicepagina Bezoekadres Steniaweg AH Zeist Openingstijden Bij de informatiebalie aan de Steniaweg 44 in Zeist kunt u met al uw vragen en (woon)wensen terecht. We hebben ook een actueel zicht op de Kombinatiewoningen. De balie is geopend op werkdagen van 8.30 tot uur. U bent van harte welkom. Postadres Postbus AC Zeist Telefoon (030) Op werkdagen van 8.30 tot uur. Vrijdags tot uur Internet Reparatieverzoeken U kunt uw reparatieverzoek op twee manieren melden: online via onze website of telefonisch. Belt u dan bij voorkeur tussen 8.30 en 9.30 uur. De reparatieverzoekenlijn is van 8.30 tot bereikbaar en op vrijdag tot uur. Na uur is de lijn alleen bereikbaar voor dringend onderhoud dat niet uitgesteld kan worden. Reparatieverzoekenlijn (030) Huismeester Vollenhove Op werkdagen van 8.30 tot uur Telefoon (030) De Wijkwinkel J. v. Oldenbarneveltlaan HJ Zeist Openingstijden werkdagen van 9.00 tot uur Telefoon (030) of (030) Internet Wijkteam Noord J. v. Oldenbarneveltlaan 70 Spreekuur elke woensdag van 9.30 tot uur Telefoon (030) Wijkteam Centrum Bergweg Spreekuur elke woensdag van16.00 tot uur Telefoon (030) Wijkteam West t Hollebloc De Clomp Spreekuur elke donderdag van tot uur Telefoon (030) Wijkteam Den Dolder Dr. Ramaerlaan 2 Spreekuur elke donderdag van 9.30 tot uur Telefoon (030)

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

Muiderwaard. Facelift flats. + lagere woonlasten door energieveiling www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Vragen beantwoord: Bewoners

Muiderwaard. Facelift flats. + lagere woonlasten door energieveiling www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Vragen beantwoord: Bewoners Thuis! Vragen beantwoord: bewonersparticipatie Bewoners fleuren buurten op bij Woonwaard Herfst 2012 Jaargang 02 Facelift flats Muiderwaard 4 zie Tips voor de herfsttuin pag. 2 + lagere woonlasten door

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

POST VAN PORTAAL Leiden Uitgave nr. 2 2009. > Ruim baan voor de toekomst! > Creëer je eigen droomhuis > Gekleed voor succes

POST VAN PORTAAL Leiden Uitgave nr. 2 2009. > Ruim baan voor de toekomst! > Creëer je eigen droomhuis > Gekleed voor succes POST VAN PORTAAL Leiden Uitgave nr. 2 2009 > Ruim baan voor de toekomst! > Creëer je eigen droomhuis > Gekleed voor succes nr.2 in Post van Portaal Ruim baan voor de toekomst! pagina 4 Voor Brian is het

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 2 September 2014 Huurders opgelet: Schrijf u tot 31 december gratis in bij huiswaarts.nu en behoud uw woonduur meer op p. 12 Renovatie maisonnettes

Nadere informatie

InVeste. zomer. InVeste 2015 LAATSTE PAPIEREN EDITIE. 10 jaar Buurtbemiddeling: Wij brengen. mensen met elkaar in gesprek

InVeste. zomer. InVeste 2015 LAATSTE PAPIEREN EDITIE. 10 jaar Buurtbemiddeling: Wij brengen. mensen met elkaar in gesprek Bewonersblad van Seyster Veste InVeste 2015 LAATSTE PAPIEREN EDITIE 10 jaar Buurtbemiddeling: Wij brengen mensen met elkaar in gesprek InVeste De Vijverhof: Soms komt er een kudde schapen langslopen Tussen

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht Nr. 1 2011 Eemland Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht in deze Post van Portaal Buurt op stelten De Eng in Soest is toe aan een opknapbeurt. De buurtkinderen doen mee en onderzoeken

Nadere informatie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie Juni 2014 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging Een lid van de bewonerscommissie kan echt iets betekenen voor mensen Bij Mari-Anne van Oortmerssen

Nadere informatie

Tropisch feest Het Hofgebouw!

Tropisch feest Het Hofgebouw! Tropisch feest Het Hofgebouw! NR.31 NR.44 september 2013 2010 hoe bevalt het in Lochtenburg, Humanitas helpt met financiën, bedrijfsdiensten in beeld, energiebewust, en nog veel meer Samenthuis SamenACTUEEL

Nadere informatie

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start Nr. 60 oktober 2008 het Grootverslag 4 De Wilskracht in Wesvershoof bewoond 7 Mia Rood overleden 17 Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start De onzin van... COLUMN Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Ik doe eigenlijk alleen maar leuke dingen

Ik doe eigenlijk alleen maar leuke dingen ViaVestia winter 2010 nr.3 rotterdam Ik doe eigenlijk alleen maar leuke dingen Op eigen kracht! Een stap vooruit KIJK OP PAGINA 7 The Creative Factory Hotspot voor startende ondernemers Gratis bronzen

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013.

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013. Een openhartig interview over de betrouwbaarheid van Achmea Bank Woonfonds de hypotheek onder water. Wat nu? Woonfonds viert 40 jarig jubileum met Woonfonds Doet en trakteert op vlaai Bijzondere mensen

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa 1 Appartementen te huur Deurkruk werkt zo! Een prachtig nieuw huis OFW Vizier februari 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

De tuin in! Koninklijke allure. Op de koffie. Win een barbecue met de buurt door mee te doen aan de tuinenactie

De tuin in! Koninklijke allure. Op de koffie. Win een barbecue met de buurt door mee te doen aan de tuinenactie De tuin in! Win een barbecue met de buurt door mee te doen aan de tuinenactie Koninklijke allure Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven nemen de tijd bij de opening van het Infocentrum IJssel Den

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers Nr. 3 Jaargang 2 April 2007 Magazine Waar blijft mijn geld? Naschoolse opvang in Julianadorp Woningverkoop Stichting Present Klussen door vrijwilligers Inhoud April 2007 Nr. 3 Texelhoeve: wonen, zorg en

Nadere informatie