Gebruikershandleiding en instructies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding en instructies"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding en instructies Verwarmers van agrarische gebouwen voor dieren MODELLEN ONTSTEKINGSTYPE UITGANG BRANDSTOF 1450 Waakvlam 17,6 kw 65,9 kw Alle modellen zijn verkrijgbaar in configuraties voor propaangas of aardgas. Gefeliciteerd! U heeft de beste verwarmer aangeschaft voor agrarische gebouwen. Uw nieuwe verwarmer van PSI heeft de voordelen van de meest ervaren fabrikant van verwarmingsprodukten met de allernieuwste technologie. De firma PSI dankt u voor uw vertrouwen in onze produkten. Wij nodigen u uit om ons suggesties en commentaar te geven... belt u alstublieft met ALLE GEBRUIKERS OPGELET Deze verwarmer is specifiek ontworpen en gebouwd voor gebruik als een directe verwarmer met circulatie voor agrarische gebouwen met dieren. De verwarmer is door Advantica geëvalueerd en voldoet aan de belangrijke gezondheids- en veiligheidseisen van de voorschriften voor gas-, laagspanningsen elektromagnetische apparatuur. De verwarmer is slechts goedgekeurd voor binnengebruik. Indien u dit produkt voor een andere toepassing dan het bedoelde gebruik wilt gebruiken, dient u contact op te nemen met uw brandstofleverancier of PSI. W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) Fax: (608) F C-06

2 WAARSCHUWING VOOR ALGEMEEN GEVAAR Het niet opvolgen van de voorzorgsmaatregelen en instructies die bij deze verwarmer zijn bijgeleverd kan resulteren in: dood ernstig lichamelijk letsel of verbrandingen materiële schade of verlies door brand of explosie verstikkingsdood door gebrek aan voldoende lucht of koolstofmonoxide-vergiftiging elektrische schok Lees deze gebruikershandleiding voordat dit produkt installeert of gebruikt. Alleen goed opgeleid onderhoudspersol mag deze verwarmer installeren of repareren. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik en naslag. Gebruikershandleidingen en vervangingsetiketten zijn gratis verkrijgbaar. Neem voor hulp contact op met PSI ( ). WAARSCHUWING De juiste ingangsdruk dient aan de ingang van de verwarmer te worden geleverd. Zie het machineplaatje voor de juiste gasinvoerdruk. Een gasdruk hoger dan de opgegeven maximum invoerdruk kan brand of explosies tot gevolg hebben. Brand of explosies kunnen leiden tot ernstig letsel, dood, materiële schade of verlies van dieren. Een gasdruk lager dan de minimum invoerdruk kan een onvolledige verbranding tot gevolg hebben. Een onvolledige verbranding kan leiden tot verstikkingsdood of koolstofmonoxidevergiftiging en dus ernstig letsel of de dood van mensen of dieren. WAARSCHUWING Brand- en explosiegevaar Niet voor gebruik in woonruimten of campers/caravans. Installatie van deze verwarmer in een huis of camper/caravan kan leiden tot brand of een explosie. Brand of explosies kunnen materiële schade of slachtoffers veroorzaken. VOOR UW VEILIGHEID Bewaar geen benzine of andere ontvlambare dampen of vloeistoffen in de buurt van dit apparaat of elk ander apparaat. VOOR UW VEILIGHEID Als u gas ruikt: 1. Open ramen. 2. Raak geen elektrische schakelaars aan. 3. Open vuur blussen. 4. Neem onmiddellijk contact op met uw gasleverancier. WAARSCHUWING Brand- en explosiegevaar Houd vaste brandstoffen op veilige afstand van de verwarmer. Vaste brandstoffen zijn o.a. produkten van hout of papier, veren, stro en stof. Gebruik de verwarmer niet in ruimten die vluchtige of gasvormige brandbare stoffen (kunnen) bevatten. Vluchtige of gasvormige brandbare stoffen zijn o.a. benzine, oplosmiddelen, verfverdunner, stofdeeltjes of onbekende chemicaliën. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit brand of explosie tot gevolg hebben. Brand of explosie kan materiële schade, persoonlijk letsel of dood veroorzaken. 2

3 Inhoudsopgave HOOFDSTUK PAGINA Algemene informatie...3 Technische specificaties van de verwarmer...4 Brandstofinformatie per land...5 Veiligheidsmaatregelen...6 Installatie instructies Algemeen...8 Luchtomleider installatie instructies...9 Instructies voor ophangen...10 Sedimentopvang assemblage...10 Thermostaat installatie...11 Handmatige afsluitklep, leiding en regelklep assemblage...11 Instructies voor het aanzetten...12 Instructies voor het uitzetten...12 Instructies voor reiniging...13 Instructies voor onderhoud...13 Instructies voor reparatie Motor en ventilator...14 Luchtstroomverklikschakelaar...14 Waakvlam...15 Thermokoppel...16 Gasregelklep...17 Testen van de temperatuurbegrenzingsschakelaar met handmatige reset...18 Probleemoplossen...19 Elektrisch verbindings- en schakeldiagram...28 Functie van de verwarmercomponenten...29 Identificatie van onderdelen Onderdelenschema...30 Onderdelenlijst...31 Identificatie van etiketten...33 Bevestigingskeuzetabel...34 Garantie...35 Reserveonderdelen en Klantenservice...35 Deze gebruikershandleiding bevat alle opties en accessoires die gewoonlijk bij deze verwarmer worden gebruikt. Sommige opties en accessoires kunnen echter niet zijn bijgeleverd afhankelijk van de door u aangeschafte configuratie. Wanr u belt voor technische assistentie of voor andere informatie dient u het model-, configuratie- en serienummer bij de hand te hebben. Deze informatie vindt u op het machineplaatje. Dit plaatje bevindt zich aan de buitenkant van de achterste branderdeur. Deze handleiding geeft u uitleg over de bediening en het onderhoud van uw apparaat. Neem deze handleiding samen met uw gekwalificeerde installateur door zodat u de werking van de verwarmer volledig begrijpt. Algemene informatie De installatie van de gasleiding en verwarmer alsmede reparatie en onderhoud daarvan vereist een grondige kennis en training van gasverwarmers en dient niet te worden uitgevoerd door een persoon die daarvoor niet is gekwalificeerd. Op pagina 6 worden de benodigde kwalificaties beschreven. Neem contact op met uw lokale PSI distributeur of direct met PSI voor hulp of wanr u vragen heeft over het gebruik of toepassing van het apparaat. PSI heeft een beleid van voortdurende produktverbetering. Alle rechten om de specificaties of het ontwerp zonder kennisgeving te veranderen worden voorbehouden. 3

4 Technische Specificaties van de Verwarmer Model SPECIFICATIES Maximale invoer (kw) 17,6 65,9 Benodigde luchtcirculatie voor verbranding (m 3 /uur) Verdeeldruk brander afhankelijk van het type gas voor apparaten met gasregelkleppen (mbar) Motor kenmerken Elektriciteit (V/Hz/fase) PROPANGAS BUTANGAS/ PROPAANGAS ERDGAS I 3P 20 I 3B/P 10 I 2H, I 2E, und I 2E(S)B, 12 I 2L 10/12 I 2Er Kogellager 49,7 Watt 249 Watt 1450 TPM 1100 TPM /50/1 Stroomverbruik (A) OPSTARTEN CONTINU BEDRIJF 1,2 5,0 0,4 1,7 Afmetingen l x b x h (cm) Minimum vrije afstand tot nabije brandbare materialen BOVENKANT ZIJKANTEN ACHTERKANT VENTILATORUITGANG GASTOEVOER 74 x 32 x x 47 x 42 0,3 m 0,3 m 0,3 m 0,3 m propaangas 1,83 m aardgas n.v.t. 4

5 BRANDSTOFINFORMATIE PER LAND Landen van bestemming Propaangas DE Categorie en de Druk Van Het Gas (mbar) HU & NL I 3P (30) Verbruik (Kg/uur) PL I 3P (36) BE, CH, CZ, ES, I 3P (37) GB, IE, PT, SI & SK BE, CH, DE, ES & NL I 3P (50) CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IT, LT, LV, MT, NO & SE I 3B/P (30) (Butan) (Butan) (Propaangas) (Propaangas) Landen van bestemming AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LT, LV, NO, PT SE, SI, SK & TR Aardgas DE Categorie en de Druk Van Het Gas (mbar) I 2H (20) DE, LU & PL I 2E (20) BE I 2E(S)B (20) Verbruik (m 3 /uur) NL I 2L (25)

6 Veiligheidsmaatregelen WAARSCHUWING Verstikkingsgevaar Gebruik deze verwarmer niet in woonruimten. ventilatievereisten voor de verbranding in de verwarmer te bepalen. Niet gebruiken ruimte zonder ventilatie. Onvoldoende ventilatie leidt tot onvolledige verbranding. De verbrandings- en ventilatieluchtstroom mag niet worden belemmerd. Er dient voldoende ventilatie te zijn voor de verbranding in de gebruikte verwarmer. Zie het hoofdstuk technische specificaties in de gebruikershandleiding van de verwarmer, het machineplaatje of m contact op met de PSI om de BRANDSTOFGEUR Propaangas en aardgas hebben een kunstmatige geurstof voor de detectie van gaslekkages. Als er een lek ontstaat, dient het gas ruikbaar te zijn. DIT IS EEN TEKEN DAT U ONMIDDELLIJK DE ONDERSTAANDE MAATREGELEN MOET NEMEN! Alles vermijden dat het gas kan ontsteken. Geen elektrische schakelaar bedienen. Niet aan stekkers in stopcontacten of verlengsnoeren trekken. Geen lucifer aansteken of ander vuur maken. De telefoon niet gebruiken. Alle personen meteen uit het gebouw en uit de buurt halen. Sluit alle kleppen op propaangastanks of cilinders, of de hoofdkraan bij de meter indien u aardgas gebruikt. Propaangas is zwaarder dan lucht en kan zich in lagere gebieden ophopen. Indien u een propaangaslek vermoedt, dient u uit alle lagere gebieden vandaan te blijven. AFNEMENDE GEUR -- GEEN GEUR WAARGENOMEN Sommige mensen kunnen niet goed ruiken. Sommige mensen kunnen de geur van de aan propaangas of aardgas kunstmatig toegevoegde stof niet waarnemen. U dient vast te stellen of u de geurstof in deze brandstofgassen kunt ruiken. Maak u vertrouwd met de geur van propaan- en aardgas. Uw gasleverancier zal u graag een reukmonster met uitleg geven. Test het om te leren. Roken kan het reukvermogen verminderen. Langer verblijf in een bepaalde geur kan uw gevoeligheid voor die geur verminderen. De geur van brandstofgas kan worden gemaskeerd door geuren die normaliter in gebouwen met dieren voorkomen. ATTENTIE -- KRITISCHE PUNTEN Propaangas en aardgas hebben een bepaalde geur. Maak u vertrouwd met deze geur. (Zie het hoofdstuk "Brandstofgeur" en "Afnemende geur" hierboven) Een onvolledige verbranding kan leiden tot koolstofmonoxide-vergiftiging bij mensen hetgeen ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben. Symptomen van koolstofmonoxide-vergiftiging zijn o.a. hoofdpijn, duizeligheid en moeilijk ademhalen. Symptomen van onvolledige verbranding voor de dieren zijn o.a. ziektes, verminderde voedselconversie of sterfte. Aardgas is lichter dan lucht en kan zich bij het plafond of daksparren ophopen. Gebruik de telefoon van de buren en bel met uw gasleverancier en brandweer. Ga niet naar terug naar het gebouw of gebied. Blijf uit het gebouw en uit de buurt totdat de brandweer en uw gasleverancier het veilig verklaard hebben. ALS LAATSTE de servicedienst van de gasleverancier en de brandweer op ontsnapt gas laten controleren en het gebouw en de ruimte goed te laten doorluchten voordat u deze weer betreedt. Vakkundig opgeleid persol dient het lek te repareren, controleren op andere lekkages en vervolgens het apparaat weer voor u aan te zetten. De geurstof in propaan en aardgas is kleurloos en de intensiteit van de geur kan onder bepaalde omstandigheden afnemen. Bij een ondergrondse lekkage kan door het transport van gas door de aarde de geurstof door filtratie verdwijnen. De propaangasgeur kan op verschillende plaatsen afwijken. Omdat propaan zwaarder dan lucht is, kan er een sterkere geur in lagere gebieden optreden. Wees altijd gevoelig voor de geringste gasgeur. Als u een gasgeur blijft ruiken, hoe zwak dan ook, dient u het als een groot gaslek te beschouwen. Neem onmiddellijk de bovenstaande maatregelen. Ook al bent u voldoende getraind in de reparatie en onderhoud van de verwarmer, dient u ALTIJD te achtzaam te zijn op de geur van propaan- en aardgas. Indien u niet getraind bent in de reparatie en onderhoud van verwarmer op propaan- en aardgas dient u niet te proberen de verwarmer te ontsteken, repareren, onderhouden of wijzigingen aan te brengen aan het brandstofsysteem. 6 Een periodieke "geurtest" rondom de verwarmer of bij verbindingen zoals buizen en naden is een goed veiligheidsgebruik onder alle omstandigheden. Indien u ook maar een beetje gas ruikt, ONMIDDELLIJK CONTACT OPNEMEN MET UW GASLEVERANCIER. NIET WACHTEN!

7 1. Installatie, reparatie of onderhoud van deze verwarmer of de gastoevoerleidingen mag slechts door personen worden verricht die vakkennis over gasapparatuur bezitten en die zich voortdurend laten scholen. Bevoegdheden voor reparatie en installatie van dit apparaat zijn: a. Als bevoegd onderhoudspersoon van gasverwarmers dient u voldoende opleiding en ervaring te hebben om met alle aspecten van installatie, onderhoud en reparatie van gasverwarmers om te gaan. Dit omvat de taak van installatie, probleemoplossen, vervanging van defecte onderdelen en testen van de verwarmer. U dient in staat te zijn om de verwarmer in een continue bedrijfsveilige en normale toestand te krijgen. U dient u volledig met elk model verwarmer vertrouwd te maken en u te houden aan de veiligheidsinstructies, etiketten, gebruikershandleiding, etc. die bij de verwarmer worden geleverd. b. Als bevoegd installateur dient u voldoende opleiding en ervaring te hebben om met alle aspecten van installatie, reparatie en modificatie van gasleidingen om te gaan waaronder de selectie en installatie van de juiste apparatuur en selectie van de juiste afmetingen van leidingen en tank. Dit dient in overeenstemming te zijn met alle lokale, provinciale en nationale voorschriften en de eisen van de fabrikant. 2. Alle installaties en toepassingen van PSI verwarmers dienen aan alle toepasselijke lokale, provinciale en nationale voorschriften te voldoen, waaronder voorschriften voor propaangas, aardgas, elektriciteit en veiligheid. Uw lokale gasleverancier, bevoegd elektricien, lokale brandweer of vergelijkbare overheidsinstantie of uw verzekeringsagent kunnen u bij de bepaling van de voorschriften helpen. 3. De verwarmer niet verplaatsen, aanraken of onderhouden als deze in bedrijf is of aangesloten is op het elektriciteitsnet of brandstoftoevoer. 4. Deze verwarmer kan in gebieden worden geplaatst die afgespoten worden. De verwarmer mag alleen aan de buitenkant worden gewassen; zie de instructies voor reiniging. Was de binnenkant van de verwarmer niet. Reinig de verwarmer en de interne componenten alleen met perslucht, een zachte borstel of droge doek. Na het afspoelen van de buitenkant niet aanzetten totdat het volledig droog is. In ieder geval minstens een uur na afspoelen wachten voordat u de verwarmer weer gebruikt. 5. Voor veiligheid is deze verwarmer uitgerust met een temperatuurbegrenzingsschakelaar met handmatige reset en een luchtstroomverklikschakelaar. Gebruik deze verwarmer nooit wanr een veiligheidsvoorziening is kortgesloten. Gebruik deze verwarmer nooit tenzij al deze voorzieningen werken. 6. Gebruik geen verwarmer waarvan een deur open is of een pal verwijderd. 7. Vind niet brandstof gasverpakkingen of brandstof aanbod slangen binnen 6,10 meter van het aanger afzetgebied van het hitte. 8. Blokkeer de luchtinvoer en luchtafvoer van dit apparaat niet. Bij blokkering kan er onvolledige verbranding optreden of schade aan verwarmingscomponenten hetgeen materiële schade of dierverlies kan veroorzaken. 9. De slangenassemblage (indien bijgeleverd) dient arlijks te worden gecontroleerd. Dit dient te worden vervangen voordat u de verwarmer weer gebruikt als er aanwijzingen zijn van overmatige schuring of slijtage of als de slang gescheurd is. De slangassemblage dient tijdens gebruik afgeschermd te worden van verkeer, bouwmaterialen en contact met hete oppervlakken. De assemblage wordt door de fabrikant voorgeschreven. Raadpleeg de onderdelenlijst. 10. Controleer op gaslekkages en een goede werking tijdens de installatie van de verwarming, voordat u het gebouw weer betrekt of wanr u verhuist. 11. De werking van verwarmer dient door een vakkundig onderhoudspersoon te worden gecontroleerd voordat u het gebouw weer betrekt en minstens één keer per ar. 12. Sluit altijd de gaskraan naar het apparaat af wanr het niet zal worden gebruikt voor de verwarming van vee. 13. De verwarming heeft bedrading voor een elektrisch systeem met drie draden. Er is een draad onder spanning, neutraal draad en een aardleiding. De verwarmer kan worden geleverd met of zonder stekker in het snoer en de stekker kan wel of geen aarding hebben. In elk geval dient de verwarmer op de juiste manier met een geaard stopcontact via de aardleiding in het snoer te worden verbonden. Als u geen geaard stopcontact gebruikt, kan dit resulteren in een elektrische schok, persoonlijk letsel of de dood. 14. Indien de gastoevoer wordt onderbroken en de vlam uitgaat, dient u het niet opnieuw aan te steken totdat u ervan overtuigd bent dat al het opgehoopte gas verdwenen is. Wacht in elk geval minstens 5 minuten voordat u het opnieuw aansteekt. 15. Bij een hangbevestiging kunnen onbuigzame pijpen of koperen leidingen die direct aan de verwarmer zijn vastgemaakt tijdens beweging gaslekkage veroorzaken en dienen derhalve niet te worden gebruikt. Gebruik alleen gasslangen die zijn bestemd en goedgekeurd voor propaangas en aardgas bij een hangbevestiging. 16. Bij een installatie zonder de bijgeleverde gasslang dient een passende verbinding met BS1387 middelsterk gegalvaniseerd ijzeren buis te worden gemaakt. (Aluminium leidingen of slangen mogen niet worden gebruikt.) Koperleidingen voor het transport van aardgas dienen van binnen vertind te zijn of een gelijkwaardige behandeling tegen zwavel te zijn ondergaan. 7

8 Installatie instructies ALGEMEEN WAARSCHUWING Brand- of explosiegevaar Kan materiële schade, ernstig letsel of de dood veroorzaken. 1. Haal de stekker uit het stopcontact voor het bedraden om elektrische schokken of schade aan de apparatuur te voorkomen. 2. Om een gevaarlijke ophoping van brandstof te voorkomen dient u de gasinvoer bij het onderhoudskraan van het apparaat af te sluiten voordat u met de installatie begint en op gaslekkage te controleren voordat de installatie compleet is. 3. Forceer de gasregelknop niet. Gebruik alleen uw hand om aan de gasregelknop te draaien. Gebruik nooit gereedschap. Als de knop niet met de hand draait dient de regelknop door een bevoegd onderhoudsmonteur te worden vervangen. Brute kracht of reparatiepogingen kunnen tot brand of explosies leiden. 1. Lees alle veiligheidsvoorschriften en volg de aanwijzingen van PSI bij de installatie van deze verwarming. Als u tijdens de installatie of verplaatsing van de verwarmer denkt dat een onderdeel beschadigd of defect is, dient u contact op te nemen met een bevoegd onderhoudsbedrijf voor reparatie of vervanging. 2. Zorg ervoor dat de verwarmer voor gebruik juist en horizontaal gehangen is. Let op en houd u aan de minimale veilige afstanden tussen de verwarmer en brandbare materialen. Deze minimale afstand wordt gegeven op het machineplaatje van de verwarmer en op pagina 4 van deze handleiding. 3. De gasregelklep (met overdrukklep) van dit apparaat dient buiten het gebouw te worden geïnstalleerd. Elke regelklep binnen het gebouw dient op de juiste manier naar de buitenlucht te worden ontlucht. Bij de installatie van de regelklep zijn de lokale, provinciale en nationale voorschriften altijd van toepassing. Aardgaskleppen zonder ontluchtingsbegrenzer kunnen binnenin zonder ontluchting naar buiten worden geïnstalleerd. 4. Zorg ervoor dat alle accessoires die zich tijdens transport binnenin de verwarmer bevinden, zijn verwijderd en geïnstalleerd. Dit geldt voor luchtomleiders, slang, kleppen etc. 5. Zorg ervoor dat er een sedimentopvang bij de gasinlaatklep wordt geïnstalleerd om vreemde materialen (zoals pijpdraadmiddel, schilfers en aanslag) uit de gasklep te houden. Vuil dat de gasklep binnendringt kan ervoor zorgen dat deze klep niet meer functiort hetgeen een groot gaslek kan opleveren met als mogelijk resultaat brand of explosie met verlies van produkt, gebouw of zelfs leven. Een juist geïnstalleerde sedimentopvang houdt vreemd materiaal uit de gasklep en waarborgt de veilige werking van deze belangrijke veiligheidsvoorziening. verbonden, dient voorzien te zijn van een toegankelijke, goedgekeurde handmatige afsluitklep binnen een straal van 1,83 meter van de verwarmer. 7. Controleer alle verbindingen op gaslekkages met goedgekeurde gaslekdetectoren. Controle op gaslekken wordt als volgt uitgevoerd: Controleer alle pijpverbindingen, slangverbindingen, fittingen en adapters voor de gasregelaar met goedgekeurde gaslekdetectoren. Wanr een gaslek is ontdekt, dienen de betrokken componenten op verontreinigingen en de juiste aanbrenging van pijpdraadmiddel te worden gecontroleerd voordat u deze verder aandraait. Maak deze zo vast mogelijk om het lek te stoppen. Na het controleren van alle verbindingen en stoppen van alle lekkages kan de hoofdbrander worden ontstoken. Houd afstand bij het opstarten om letsel als gevolg van vuurterugslag door verborgen lekkages te voorkomen. Controleer terwijl de hoofdbrander aan is alle verbindingen, slangverbindingen, fittingen, lassen alsmede de gasregelklep in- en uitvoerverbindingen met goedgekeurde detectoren. Als een lek is gedetecteerd de betrokken componenten controleren op stofvrijheid in het schroefdraad en de juiste aanbrenging van pijpdraadmiddel voordat u het verder aandraait. Maak deze zo vast mogelijk om het lek te stoppen. Vervang zo nodig de betrokken onderdelen of componenten als het lek niet kan worden gedicht. Zorg ervoor dat alle gaslekken geïdentificeerd en gerepareerd zijn voordat u verder gaat. WAARSCHUWING Brand- en explosiegevaar Gebruik geen open vuur (lucifers, aanstekers, kaarsen, etc.) bij het controleren op gaslekkages. Gebruik slechts goedgekeurde gasdetectoren. Als u deze waarschuwing niet navolgt, kan dit brand of explosies veroorzaken. Brand of explosies kunnen materiële schade, persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben. 8. Een bevoegd onderhoudsbedrijf dient tijdens de installatie van de verwarmer de juiste bedrijfsdruk van het gas controleren. 9. De verwarmer aansteken volgens de instructies op de verwarmer of in de gebruikershandleiding. 10. Het is van groot belang om de juiste afmeting en type gasinvoerleiding te gebruiken voor een goede werking van de verwarmer. Neem contact op met uw gasleverancier voor de juiste afmetingen en installatie. 11. Zorg ervoor dat de verwarmer de juiste gasdrukregelaar heeft voor uw toepassing. Een drukregelaar dient zodanig aan de gasinvoer worden verbonden dat de ingangsdruk naar de gasklep altijd wordt gehouden binnen het op het machineplaatje 6. Elke verwarmer die met een leidingsysteem is 8

9 vermelde bereik. Als u vragen heeft, m dan contact op met uw gasleverancier of PSI. 12. Deze verwarmer kan worden gebruikt voor gebruik met propaan- of aardgas. Kijk op het machineplaatje aan de binnenkant van het brandereinde of motordeur voor de gasconfiguratie van deze verwarmer. Gebruik de verwarmer niet bij een systeem of toepassing met vloeibaar propaangas. Neem in geval van twijfel contact op met PSI. 13. Net zoals bij alle elektrische/mechanische apparatuur kan de thermostaat het op den duur begeven. Een defecte thermostaat kan een situatie opleveren met onder- of oververhitting die kritische produkten kan beschadigen en/of letsel of de dood van dieren kan veroorzaken. Kritische produkten en/of dieren dienen door een onafhankelijk back-up regelsysteem te worden beschermd dat hoge en lage temperaturen beperkten en ook een gepast alarmsignaal afgeeft. 14. Neem de tijd om te leren hoe deze verwarmer te bedienen en te onderhouden met behulp van deze gebruikershandleiding. Zorg ervoor dat u weet hoe de gastoevoer naar het gebouw en naar de verwarmer zelf uit te schakelen. Neem contact op met uw gasleverancier indien u vragen heeft. 15. Elk defect dat tijdens deze reparatie- of onderhoudsprocedure wordt gevonden, dient te worden geëlimird en defecte onderdelen dienen onmiddellijk te worden vervangen. De verwarmer dient opnieuw te worden getest door goed opgeleid onderhoudspersol voordat de verwarmer weer in gebruik wordt genomen. 1. Optionele luchtomleiders kunnen in de verwarmersuitgang worden geplaatst om de hete lucht bij de uitgang te richten. Een installatiemogelijkheid omvat plaatsing zodanig dat de lucht over twee banen van 45 graden wordt verdeeld of bundeling van de luchtstroom in één 45º richting. 2. De uitsparingen op elke helft van de luchtomleider "klikt" in de ventilatoruitgang tussen de binnenkant van de behuizing en de ventilatoruitgang. Als de uitsparingen met inkepingen niet in de uitgang van de ventilatorbehuizing "klikken", dienen de ventilatoruitgangschroeven te worden losgedraaid (niet verwijderen). Dit verschaft een opening waarin u de uitsparingen kunt steken. Draai de schroeven na installatie weer vast. LUCHTOMLEIDER INSTALLATIE INSTRUCTIES (Aanblik van de uitgang van de verwarmer kan per model verschillen.) FIG. 1 (Typische installatie met luchtstroom in twee richtingen.) UITSPARINGEN TABS NOTCHES INKEPINGEN MOUNTING UITSPARINGEN TABS VOOR BEVESTIGING SCHROEVEN VAN OUTLET DE UITGANG SCREWS VOORGEVORMDE FORMED UITGANGSBESCH OUTLET ERMING GUARD OMLEIDERHELFT DIVERTER HALVES Andere installaties van de luchtomleider 9

10 WALL INSTRUCTIES VOOR OPHANGEN 1. Volgens de illustratie assembleren en alle oogmoeren goed vastdraaien. FIG. 2 EYE OOGMOER BOLT NUT MOER PLATTE FLAT WASHER DRUKRING KETTING CHAIN FIG. 3 OPMERKING: NOTE: REGULATORS REGELKLEPPEN SHOULD ALWAYS DIENEN BE ALTIJD MOUNTED BUITEN OUTDOORS. TE WORDEN IF CIRCUMSTANCES GEÏNSTALLEERD. FORCE INSTALLING ALS DOOR THE OMSTANDIGHEDEN REGULATOR INDOORS, DE REGELKLEP THE REGULATOR'S BINNEN DIENT VENT TE MUST WORDEN BE VENTED GEÏNSTALLEERD, OUTDOORS USING DIENT VENT DE REGELKLEP LINE NO NAAR SMALLER DE BUITENLUCHT THAN VENT OPENING. TE WORDEN ONTLUCHT MET EEN LEIDING DIE NIET SMALLER IS DAN DE ONTLUCHTINGSOPENING. ONTLUCHTING VENT OF VAN REGULATOR DE REGELKLEP MUST MANUAL HANDMATIGE SHUT-OFF AFSLUITKLEP VALVE DIENT NAAR POINT BENEDEN DOWN AND TE REGULATOR RICHTEN CAN KAN BE VOOR INSTALLED DE GASKLEP BEFORE EN DE MUST REGELKLEP BE VENTED DIENT OUTDOORS NAAR THE WORDEN REGULATOR, GEÏNSTALLEERD UNDER BUITEN TE WORDEN ONTLUCHT THE ONDER EAVE DE OF DAKRAND THE BUILDING, VAN OR HET AFTER GEBOUW THE REGULATOR OF ACHTER DE INSIDE REGELKLEP THE BUILDING. BINNENIN PLATTE FLAT DRUKRING WASHER NUT MOER BOVENKANT HEATER TOP BEHUIZING 2. Zorg ervoor dat de verwarmer goed is vastgemaakt en horizontaal hangt (controleer in de lengte en breedte). 3. Zie figuur 3 voor een typische installatie binnen. In elk gebouw met dieren dient ervoor worden ezorgd dat de verwarmer uit de buurt van vee wordt geïnstalleerd zodat de verwarmer of gasleiding niet wordt aangestoten, van de fundering wordt getrokken of wordt beschadigd. Zorg ervoor dat u de minimum afstand aanhoudt van brandbare materialen zoals aangegeven in het hoofdstuk Specificaties en op de verwarmer zelf. KETTING OF KABEL CHAIN OR CABLE OPTIONAL OPTIONELE INDOOR LOCATIE REGULATOR OM DE REGELKLEP MOUNTING BINNEN LOCATION TE MONTEREN GASSLANG 1,25 GAS CM X HOSE 3 M THERMOSTAATKOORD THERMOSTAT CORD HEATER VERWARMER LUCHTOMLEIDER YOKE BLACK ZWARTE PIPE PIJP DOOR THROUGH DE MUURWALL ONTLUCHTINGSPIJP VENT LINE WALL STOPCONTACT OUTLET IN DE MUUR POWER STROOMSNOER CORD THERMOSTAAT THERMOSTAT 30,5 30.5CM cm min. 30.5CM 30,5 cm min. SEDIMENTOPVANG TRAP SEDIMENTOPVANG ASSEMBLAGE Assembleer het T-stuk, nippels en de stop tot één geheel en draai het goed vast. De sedimentopvang dient altijd verticaal te worden geïnstalleerd. Zorg ervoor dat het gebruikte pijpdraadmiddel bestand is tegen zowel propaan- als aardgas bij het aanleggen van alle verbindingen. Controleer alle verbindingen op gaslekkage met goedgekeurde gasdetectoren. FIG. 4 NAAR TO GASREGELKLEP CONTROL VALVE INLET NIPPLE NIPPEL HO T-STUK TE NIPPEL NIPPL STOP CA 10

11 GAS FLOW WAARSCHUWING Elektrisch schokgevaar Verbreek de elektrische toevoer voordat u de thermostaat met de verwarmer verbindt. Als u dit niet doet, kan dit een elektrische schok veroorzaken met als gevolg persoonlijk letsel of de dood. Voor de aansluiting van een direct aangesloten thermostaatkit: THERMOSTAAT INSTALLATIE b. Het thermostaatsnoer dient een minimale dikte van maat 18 te hebben met een draad onder spanning, neutraal draad en een aardleiding. c. Volg alle instructies die bij de thermostaatkit zijn bijgeleverd. d. De verwarmer dient op de juiste werking te worden gecontroleerd nadat deze is aangesloten. a. De installatie en bedrading van een thermostaat dient door een elektricien of een ander bevoegd persoon te worden verricht. 1. Gebruik op schroefdraad altijd een goedgekeurd pijpdraadmiddel dat geschikt is voor gebruik met propaan- en aardgas. 2. Assembleer de componenten volgens de figuur. Dit aanzicht dient slechts voor de weergave van een algemene assemblage. De regelklep dient zodanig te worden geïnstalleerd dat de ontluchting altijd naar beneden is gericht onafhankelijk van de plaats van de regelklep. 3. Maak alle verbindingen goed vast. HANDMATIGE AFSLUITKLEP, LEIDING EN REGELKLEP ASSEMBLAGE FIG. 5 ADAPTER, PIPING ADAPTER LEIDING HANDMATIGE VALVE, MANUAL KLEP SHUT-OFF NIPPEL NIPPLE 1/2" REGELKLEP REGULATOR 4. Controleer alle verbindingen op gas lekkage met goedgekeurde gaslekdetectoren. REGULATOR GASKLEP VENT ONTLUCHTING PIPING ADAPTER, ADAPTER LEIDING ADAPTER GASSTROOM GASLEIDING HOSE NAAR TO GAS INGANG CONTROL VAN DE REGELKLEP VALVE INLET ADAPTER SEDIMENTOPVANG TRAP 11

12 Instructies Voor Het Aanzetten Volg stappen 1-5 voor de eerste keer aanzetten na installatie door een bevoegde gasinstallateur. Draai de thermostaat boven de omgevingstemperatuur om de verwarmer normaal aan te zetten. De verwarmer start. 1. Open alle handmatige invoerkleppen en controleer op gaslekkage met goedgekeurde gasdetectoren. 2. Druk de witte knop op de gasregelklep helemaal in wanr u vuur aanbrengt om de waakvlam aan te steken. Houd de knop 30 seconden ingedrukt om het thermokoppel te laten opwarmen zodat de waakvlam blijft branden nadat de knop is losgelaten. OPGELET 5. Ga niet over het invoermaximum dat op het machineplaatje van de verwarmer is gedrukt. Overschrijd de spruitstukdruk in de brander niet die op het machineplaatje is weergegeven. Gebruik geen opening met een andere afmeting dan opgegeven voor de specifieke invoerwaarde van deze verwarmer, brandstoftype configuratie en hoogte. FIG. 6 GASAFSLUITKNOP SHUT OFF KNOB Bij een nieuwe installatie kan het even duren voordat lucht uit de gasleiding is verdreven en de waakvlam blijft branden. 3. Steek het elektrische snoer in een goedgekeurd stopcontact. 4. Stel de thermostaat in op een temperatuur boven de omgevingstemperatuur. De verwarmer wordt aangezet. Stel de thermostaat in op de gewenste stand. OFF UIT WAAKVLAMKNOP PILOT BUTTON AAN ON WAAKVLAM PILOT Instructies Voor Het Uitzetten Volg stappen 1-4 als de verwarmer uitgezet moet worden voor reiniging, onderhoud of reparatie. Draai in andere gevallen gewoon de thermostaat in de "UIT" of "GEEN WARMTE" stand voor een normale uitzetting. 1. Sluit alle handmatige brandstofinvoerkleppen. 3. Draai de thermostaat in de "UIT" of "GEEN WARMTE" stand. 4. Verbreek contact door de verwarmer met het stopcontact. 2. Laat de verwarmer de overtollige brandstof in de gastoevoerslang opbranden. 12

13 Instructies voor reiniging WAARSCHUWING Brand-, verbrandings- en explosiegevaar Deze verwarmer bevat elektrische en mechanische componenten in de gasregelings-, veiligheid- en gasstroomsystemen. Deze componenten kunnen niet meer werken of defect raken door vuil, slijtage, veroudering of de corrosieve omgeving in het gebouw met dieren. Periodieke reiniging en inspectie alsmede juist onderhoud zijn zeer belangrijk om ernstig letsel of materiële schade te voorkomen. 1. Voordat u met schoonmaken begint, alle gasinvoerkleppen dichtdoen en de stekker uit het stopcontact halen. 2. Vuil en stof dient periodiek van de verwarmer te worden verwijderd: a. Na elke kudde of wanr het gebouw weer wordt gevuld, geef de verwarmer een algemene reinigingsbeurt met perslucht of een zachte borstel aan de binnen- en buitenkant. Stof de motorbehuizing af om oververhitting van de motor en uitschakeling van de verwarmer te voorkomen. b. Geef de verwarmer minstens één keer per ar een grote reinigingsbeurt. Verwijder de ventilator en motorassemblage en veeg of blaas het ventilatorwiel af. Let op de individuele ventilatorschoepen. Zorg er tevens voor dat de branderluchtinlaat venturipoort en de "keel" van de behuizing geen stof hebben. Het gebied tussen de bovenkant van de verbrandingskamer en de binnenkant van de behuizing dient ook geen stof te bevatten. c. Wanr u met water wast, dient u de Waarschuwingen in dit hoofdstuk te lezen en na te volgen. Dezelfde waarschuwingen zijn ook op de verwarmer afgedrukt. WAARSCHUWING Deze verwarmer mag slechts aan de buitenkant gewassen worden indien: A. De verwarmer is niet meer op het stopcontact aangesloten. B. Alle toegangspanelen zijn goed afgesloten. C. De watersproeikop kan niet binnen een bereik van 180 cm sproeien. D. De waterdruk is lager dan 3,1 bar (310 kpa) aan elke kant van de verwarmer gedurende 10 sekonden. E. De verwarmer wordt pas na 1 uur weer aangesloten op het stopcontact of wanr de verwarmer helemaal droog is. Onjuiste reiniging van de verwarmer kan ernstig persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken als gevolg van water en/of het schoonmaakmiddel: 1. Bij elektrische componenten, verbindingen en draden hetgeen elektrische schokken of doorbranden veroorzaakt. 2. Bij gasregelcomponenten hetgeen corrosie veroorzaakt dat kan leiden tot gaslekkage, brand of explosies door het lek. Reinig interne componenten van de verwarmer met een zachte, droge borstel of doekje, of met perslucht. Instructies voor onderhoud 1. Laat uw gasleverancier alle gasleidingen arlijks controleren op lekkages of restricties in de leidingen. Laat uw gasleverancier ook op dat moment verzameld vuil in de sedimentopvang verwijderen. 2. Het gebied rondom dit apparaat dient vrij te zijn van brandbare materialen, benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen. 3. Regelkleppen kunnen slijten en onjuist functioneren. Laat uw gasleverancier de datumcodes op alle geïnstalleerde kleppen controleren en ook de uitgangsdruk naar het apparaat om ervoor te zorgen dat de regelklep betrouwbaar is. 4. Regelkleppen dienen periodiek te worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de ontluchtingskleppen niet zijn geblokkeerd. Vuil, insecten, insectnesten, suw, ijs op een regelklep kunnen de ontluchtingsklep blokkeren en een te hoge druk op het apparaat veroorzaken. 13

14 Instructies voor reparatie MOTOR EN VENTILATOR 1. Sluit de gastoevoer naar de verwarmer af. 2. Haal de stekker van de verwarmer uit het stopcontact. 3. Open het toegangspal aan de kant van het bedieningspal. 4. Verwijder de motordraden. 5. Verwijder de schroeven die de motormontageplaat aan de ventilatorbehuizing vastmaken. 6. Haal de ventilator en motor uit de behuizing. 7. Maak de vierkante stelschroef/stelschroeven op het ventilatorwiel met een moersleutel los. 8. Haal het ventilatorwiel van de motoras. Gebruik een wieltang indien nodig. OPMERKINGEN: a. De tussenruimte tussen het ventilatorwiel en de motormontageplaat dient te worden ingesteld op de in de tabel hieronder vermelde waarden voordat het ventilatorwiel op de motoras wordt vastgedraaid. FIG. 9 MOTOR MOTOR MONTAGEPLAAT MOUNT PLATE b. Zorg ervoor dat de stelschroef/ stelschroeven van de ventilator bij het vastdraaien op het "vlakke" gedeelte van de motoras is/zijn. 17,6 kw 6,4 mm 65,9 kw 3,2 mm FAN VENTILATORWIEL WHE 9. Verwijder de vier (4) schroeven die de motor aan de montageplaat vastmaken. 10. Doe de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde voor de montage van de motor en ventilator. MOTOR TUSSENRUIMTE CLEARANCE LUCHTSTROOMVERKLIKSCHAKELAAR 1. Sluit de gastoevoer naar de verwarmer af. 2. Haal de stekker van de verwarmer uit het stopcontact. 3. Open het toegangspal aan de kant van het bedieningspal. BELANGRIJK Zorg ervoor dat u de arm van de schakelaar bij vervanging niet buigt. Buiging kan later ontstekingsproblemen veroorzaken. 4. Verwijder de twee (2) schroeven van metaalblik die de schakelaar met een beugel aan de ventilatorbehuizing vastmaken. Verwijder de assemblage door de schakelaar 90 graden te draaien zodat de vleugel op de arm van de schakelaar door het rechthoekige gat aan de zijkant van de ventilatorbehuizing kan worden getrokken. FIG. 10 ZIJPANEEL VAN DE BEHUIZING MOEREN NUTS VLEUGEL PADD 5. Verwijder de draden van de luchtstroomverklikschakelaar. 6. Doe de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde voor de montage van de schakelaar. De vervangingsschakelaar is al in de bevestigingsbeugel gemonteerd. HOUSING SIDE PANEL SCHAKELAAR SWITCH MET W/PADDLE VLEUGEL LEADS DRADEN OBLONG RECHTHOEKIG HOLE GAT 14

15 1. Sluit de gastoevoer naar de verwarmer af. BELANGRIJK WAAKVLAM Zie Fig Haal de stekker van de verwarmer uit het stopcontact. 3. Laat het apparaat afkoelen zodat de waakvlam assemblage met de hand kan worden aangeraakt. 4. Maak de vleugelmoer bij de waakvlam los door deze tegen de klok in te draaien. Het is niet nodig om de schroef helemaal uit de assemblage te verwijderen. U hoeft het maar los te draaien totdat u het waakvlamscherm kunt verwijderen. 5. Na losmaken het scherm omhoog halen zodat de beugel, opening en thermokoppel zichtbaar zijn. De afmetingen van de waakvlamopening zijn met precisie geboord in overeenstemming met de gebruikte brandstof en gasdruk. Druk of prik geen scherpe voorwerpen in het gat. Als u dit doet, kan dit het gat vergroten hetgeen waakvlamstoringen kan veroorzaken. Maak het gat alleen met perslucht, een zachte borstel of een droge doek schoon. Vervang de opening indien noodzakelijk. Gebruik geen tang om de opening te verwijderen. Een tang zorgt voor "afronding" van de hexagonale moer aan de basis van de opening hetgeen onderhoud later moeilijker maakt. Gebruik slechts een moersleutel in de juiste maat. 6. Maak de waakonderdelen (met popnagels aan de binnenkant van het scherm vastgemaakt) met een zachte borstel of perslucht schoon. Let vooral op de keel en de vlamverspreider bovenaan. FIG. 12 SCHERM SHIELD BEHUIZING VAN DE BURNER BRANDER CASTING 7. Neem de bovenkant van het waakvlamgat met een borstel af en zorg ervoor dat er geen zand of vuil is in de opening. Als de opening verwijderd dient te worden, de juiste maat moersleutel gebruiken om de compressiefitting en waakvlambuis van de ingang van de waakvlamopening los te maken en te verwijderen. Gebruik een moersleutel of de waakvlamopening van de beugel los te maken en te verwijderen. Houd de opening tegen het licht om te zien of de opening vrij is. Blaas de opening door met perslucht als deze is verstopt. 8. Doe de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde om het scherm en de waakvlamopening te vervangen. BRACKET BEUGEL WING VLEUGELMOER SCREW OPENING ORIFICE BUIS MET TUBE W/NUTS MOEREN GASKET* STUD NAGEL THERMOKOPPEL THERMOCOUPLE SPACING RIBS* * NOT ON ALL HEATERS 9. Controleer op gaslekken. 15

16 THERMOKOPPEL 1. Sluit de gastoevoer naar de verwarmer af. 2. Haal de stekker van de verwarmer uit het stopcontact. 3. Laat het apparaat afkoelen zodat de waakvlam assemblage met de hand kan worden aangeraakt. 4. Maak de vleugelmoer bij de waakvlam los door deze tegen de klok in te draaien. Het is niet nodig om de schroef helemaal uit de assemblage te verwijderen. U hoeft het maar los te draaien totdat u het waakvlamscherm kunt verwijderen. 5. Na losmaken het scherm omhoog halen zodat de beugel, opening en thermokoppel zichtbaar zijn. 6. Voor verwijdering van het thermokoppel de bevestigingsschroef losmaken (tegen de klok in draaien) totdat de schroef helemaal uit de beugel is. Haal het thermokoppel uit de beugel. 7. Verwijder de aansluitdraadmoer die in de stroombron op de gasregelklep is gedraaid. BELANGRIJK Het thermokoppel is een belangrijk veiligheidsinstrument die direct met de waakvlamveiligheidsregelklep werkt. Het dient slechts te worden vervangen door een thermokoppel met hetzelfde onderdeelnummer als in de onderdelenlijst voor hetzelfde model. Bij het indraaien van de connector van het thermokoppelschroef in de stroombron op de gasregelklep de schroef "vingervast" draaien en met een moersleutel "lichtjes" aandraaien. NIET TE VAST AANDRAAIEN OF ONNODIGE KRACHT OP DE SCHROEF UITOEFENEN. Als u dit doet, kan dit de stroombron in de gasregelklep beschadigen. Gebruik geen tang wanr u de thermokoppelbevestigingsschroef (optiol) of connectorschroef verwijdert of vervangt. Als u dit doet, kan dit de hexagonale moeren afronden hetgeen onderhoud later moeilijker maakt. Gebruik altijd een moersleutel in de juiste maat. 8. Doe de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde om het weer in elkaar te zetten. FIG. 13 THERMOCOUPLE AANSLUITDRAADMOER LEAD CONNECTOR VAN HET THERMOKOPPEL NUT UITEINDE VAN THERMOCOUPLE HET THERMOKOPPEL TIP WAAKVLAM PILOT ASSEMBLY POWER CONNECTORCONTACT UNIT CONTACT VAN DE STROOMBRON POWER STROOMBRON UNIT THERMOCOUPLE THERMOKOPPELDRAAD LEAD BEVESTIGINGSMOER OPTIONAL ATTACHMENT NUT 16

17 GASREGELKLEP WAARSCHUWING Brand- en explosiegevaar Haal de gasregelklep niet uit elkaar. Probeer geen componenten van de gasregelklep te vervangen. De gasregelklep dient te worden vervangen indien de regelklep beschadigd is. Als u deze waarschuwing niet navolgt, kan dit brand of explosies veroorzaken die letsel of de dood kunnen veroorzaken voor mensen en dieren, en materiële schade. 1. Verwijder elke ophoping van stof die u kunt vinden. 2. Controleer de spruitstukdruk met een gasmeter voor lage drukken: a. Sluit de gastoevoer naar de verwarmer af. b. Haal de stekker van de verwarmer uit het stopcontact. c. Draai de drukschroef aan de uitgang van de klep minimaal een hele slag tegen de klok in. d. Verbind een gasmeter voor lage drukken met de drukkraan. FIG. 14 g. Wanr de verwarmer aan is, zal de meter 25 mbar voor propaangas en 10 mbar voor aardgas aangeven. Deze druk is de stroomdruk die nodig is voor de verwarmer om de maximale warmte-afgifte te leveren. Als de meter niet de juiste spruitstukdruk aangeeft, controleer dan de ingangsdruk naar de gasregelklep. De maximale en minimale gasinvoerdruk die acceptabel is voor de gasregelklep worden in de specificatietabel van de verwarmer en ook op het machineplaatje weergegeven. De invoerdruk kan moeten worden bijgesteld om de juiste uitvoerdruk te verkrijgen. De invoerdruk wordt op dezelfde manier als de uitvoerdruk gecontroleerd. h. Sluit de gastoevoer en haal de stekker uit het stopcontact nadat alle drukken zijn gecontroleerd. Verwijder de meter en draai de drukkraan goed vast. Open de gastoevoer en steek de stekker weer in het stopcontact. UITGANGSKRAAN OUTLET PRESSURE TAP GASMETER LOW PRESSURE VOOR LAGE GAUGE DRUKKEN e. Open de gastoevoer en stop de stekker weer in het stopcontact f. Zet de verwarmer aan. INGANGSKRAAN INLET PRESSURE TAP 17

18 TESTEN VAN DE TEMPERATUURBEGRENZINGSSCHAKELAAR MET HANDMATIGE RESET WAARSCHUWING Brandgevaar Gebruik dit apparaat niet wanr de temperatuurbegrenzingsschakelaar is kortgesloten. Gebruik van de verwarmer met een kortgesloten temperatuurbegrenzingsschakelaar kan leiden tot oververhitting dat mogelijk brand kan veroorzaken dat de verwarmer beschadigt, materiële schade veroorzaakt of verlies van dieren. 1. Haal de stekker van de verwarmer uit het stopcontact. 2. Verwijder de temperatuurbegrenzingsschakelaar uit de verbrandingskamer. 5. Laat de schakelaar ongeveer één minuut afkoelen voordat u de resetknop op de schakelaar goed indrukt. 6. Controleer op elektrische geleiding door de schakelaaruiteinden om er zeker van te zijn dat de contacten in de schakelaar gesloten zijn. 7. Installeer de schakelaar weer in de verwarmer. Steek de stekker weer in het stopcontact. Zet de verwarmer weer aan en controleer op de juiste werking. FIG. 15 RESET RESETKNOP BUTTON 3. Houd de schakelaar vast bij een van de montagepoten en breng een kleine vlam aan bij het sensorgedeelte aan de achterkant van de schakelaar. Zorg ervoor dat de plastic behuizing tijdens deze test niet smelt. 4. Binnen een minuut dient u bij de schakelaar een "klik" te horen dat het geluid is van een geopende schakelaar. TERMINAL UITEINDE MONTAGEPOOT MOUNTING LEG SENSING SENSORGEDEELTE SURFACE VLAM FLAME 18

19 LEES DIT HELE HOOFDSTUK VOORDAT U MET PROBLEEMOPLOSSEN BEGINT. De probleemoplossingsgids geeft systematische procedures om problemen met de apparatuur te isoleren. Deze gids is bedoeld voor gebruik door EEN BEVOEGDE PERSOON VOOR GASREPARATIE. PROBEER DEZE VERWARMERS NIET TE REPAREREN TENZIJ U HIERVOOR BENT GETRAIND. BENODIGDE TESTAPPARATUUR De volgende apparatuur is nodig om bij dit systeem met minimale tijd en moeite problemen op te lossen. Digitale multimeter - voor het meten van gelijk-, wisselstroom en weerstand. Thermokoppel diagnostische kit - (PSI onderdeelno ). Bij gebruik met een standaard digitale multimeter zorgt deze kit voor tests voor het thermokoppel en de elektromagnetische stroomsterkte van de waakvlam gaskleppen. Meter voor lage drukken - voor het controleren van de ingangs- en spruitstukdruk bij de gasklep met de waarden op het machineplaatje. WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken en verbranding Bij het probleemoplossen kan het voorkomen dat u het apparaat bedient met een aanwezig laag voltage en het gas aangesloten. Ga uiterst voorzichtig met de verwarmer te werk. Als u deze waarschuwing niet navolgt, kan dit materiële schade, persoonlijk letsel of de dood veroorzaken. Controleer de apparatuur op zichtbare schade. Controleer alle slangen op slijtage en schuring. Zorg ervoor dat de verwarmer goed is geïnstalleerd en voldoet aan de eisen van minimale afstand tot brandbare materialen. (zie machineplaatje op de verwarmer) Controleer alle bedrading op losse verbindingen en versleten insulatie. Probleemoplossen Om deze stroomdiagrammen effectief te gebruiken, dient u eerst het probleem te identificeren. De problemen zijn opeenvolgend genummerd en er is een korte beschrijving van elk probleem. Begin bij de ruit die het dichtste bij uw probleem is en ga verder met elke stap terwijl u de gesuggereerd tests uitvoert. Na elke stap of test geeft de gids de reparateur de volgende logische stap op basis van het resultaat van de vorige controle. Componenten dienen pas te worden vervangen nadat elke stap is doorlopen en vervanging wordt aanbevolen in het stroomdiagram. De problemen zijn genummerd en het paginanummer geeft aan waar u het stroomdiagram voor dat specifieke probleem kunt vinden. Probleem Beschrijving Pagina 1 De waakvlam brandt niet Waakvlam blijft niet aan wanr de waakvlamknop wordt losgelaten Motor draait. Brander brandt niet terwijl de waakvlam aan is Motor draait niet. Verwarmer kan niet worden ingeschakeld met een brandende waakvlam De hoofdbrander gaat vaak aan en uit. De waakvlam blijft branden De waakvlam blijft niet branden wanr de hoofdbrander en de ventilator werken De temperatuurbegrenzingsschakelaar is open De brander gaat niet uit De vlam vliegt van de brander Het vuur in de brander gaat na minuten uit De gasregelklep "ratelt" De motor "bromt"

20 Is de propaangascontainer vol? Vul de container als deze leeg is. Zijn alle gastoevoerkleppen open? Is er een belemmering in de gastoevoerslang, waakvlambuis of opening? Verwijder deze componenten en blaas deze door met perslucht. Open alle toevoerkleppen. Is de waakvlamregelknop volledig ingedrukt? Is de juiste opening geïnstalleerd voor de gebruikte opening? Is er lucht in de gasleiding? Druk de knop volledig in. Vervang de opening. Controleer op de juiste invoerdruk aan de ingang van de verwarmer. Stel bij indien nodig. Druk op de waakvlamregelk nop om de lucht te laten afvoeren totdat de waakvlam weer brandt (normaliter in seconden). 20 Probleem 1 Waakvlam brandt niet.

Installatie- en bedieningshandleiding

Installatie- en bedieningshandleiding Installatie- en bedieningshandleiding Mt. chuckanut mountainserie WS-MS-4-(RFG, RFG-IR)-CE MT. ADAMS Steenoven WS-MS-5-(RFG, RFG-IR)-CE Europees model: gasoven WS-MS-6-(RFG, RFG-IR)-CE MT. BAKER MT. RAINIER

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Gasventilatorbranders

Gasventilatorbranders Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften NL Gasventilatorbranders Progressieve tweetraps of modulerende branders CODE MODEL TYPE 3897302 RS 45/M BLU 827 T2 3897303 RS 45/M BLU 827 T2 2915888

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 513534 Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V nl Dutch California Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van dieselmotoren en sommige bestanddelen daarvan kunnen volgens de staat California

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL1071.0 Serienr Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKERSHANDLEIDING Sticker met serienummer KLANTENDIENST Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 AHD Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 0309 155 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Installation, User

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding BALTIC Luchtgekoelde rooftopunits Watergekoelde rooftop 20-85 kw BALTIC-IOM-1305-D INHOUDSOPGAVE BALTIC Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Nadere informatie

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING SXS KOELKAST Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige referentie. www.lg.com Inleiding Inhoudsopgave Registratie

Nadere informatie

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Belangrijk! De handleiding aandachtig lezen voordat u de apparatuur probeert te installeren of bedienen. Noteer de serienummers van uw granulator

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140,

Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140, Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140, Trisore Trisore 140, 95, Bidore 140, 95, Modore Modore 95, 140, Trisore

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland Digitale Piano HPi-7. 201b Lees voordat, u dit apparaat in gebruik neemt de hoofdstukken HET APPARAAT P EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag.

Nadere informatie

Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding.

Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding. Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding. Gefeliciteerd met de aankoop van uw Nature spa. De Nature spa is samengesteld en opgebouwd uit de meest geavanceerde componenten en met begrippen als comfort,

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds.

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds. OM-240 712K/dut 2014 01 Processen MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving Lasstroombron AlumaPower 350 MPa Auto-Line HANDLEIDING www.millerwelds.com Van Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie