M ULTIFUNCTIONELE K OOKUNIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M ULTIFUNCTIONELE K OOKUNIT"

Transcriptie

1 M ULTIFUNCTIONELE K OOKUNIT G E B R U I K S- & O N D E R H O U D S I N F O R M A T I E

2 LET ALSTUBLIEFT OP Als u bij het doorlezen van deze Gebruiks- en Onderhoudsinformatie de meldingen LET OP en WAARSCHUWING tegenkomt. De informatie die u daar terugvindt is belangrijk voor het veilig en efficiënt gebruik van dit Wolf apparaat. LET OP Geeft een situatie aan waar licht letsel of produktschade kan voorkomen als u de instructies niet opvolgt. WAARSCHUWING Geeft een gevaar aan dat tot zwaar letsel of overlijden kan leiden, indien de voorschriften niet worden nageleefd. U zult in deze Gebruiks- en Onderhoudsinformatie ook de melding BELANGRIJK tegenkomen, waar informatie wordt benadrukt die extra van belang is. WAARSCHUWING Als de informatie in deze handleiding niet precies wordt opgevolgd, kan er brand of een explosie ontstaan, met schade aan onroerend goed, persoonlijk letsel of overlijden ten gevolge. Installatie en onderhoud moeten door een gekwalificeerd installateur, onderhoudsbedrijf of gasleverancier uitgevoerd worden. Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare stoffen en vloeistoffen in de buurt van dit apparaat, of van andere apparaten. Installeer en gebruik geen Wolf gaskookunit zonder een afzuigkap. WAT TE DOEN ALS U GAS RUIKT: Probeer niet om apparaten aan te steken. Raak geen elektrische schakelaars aan. Gebruik geen telefoons in uw gebouw. Bel meteen uw gasbedrijf vanaf een telefoon bij de buren. Volg de aanwijzingen van het gasbedrijf. De informatie en beelden zijn auteursrechtelijke eigendom van Wolf Appliance Company, LLC, gelieerd aan Sub-Zero Freezer Company, Inc. Zowel dit boek als alle informatie en beelden hierin mogen niet in het geheel of in gedeeltes gekopieerd of gebruikt worden, zonder nadrukkelijke, geschreven goedkeuring van Wolf Appliance Company, LLC, gelieerd aan Sub-Zero Freezer Company, Inc. Wolf Appliance Company, LLC alle rechten voorbehouden. Bel als u het gasbedrijf niet kunt bereiken de brandweer.

3 I NTRODUCTIE VAN DE W OLF M ULTIFUNCTIONELE K OOKUNIT DANK U INHOUDSOPGAVE Uw aankoop van een Wolf multi-functionele kookunit laat zien dat u waarde hecht aan de kwaliteit en prestaties van uw kookapparatuur. Wij begrijpen die waarde en hebben de kookunit met materialen van topkwaliteit gebouwd, zodat hij jaren lang trouwe dienst zal leveren. We weten dat u graag wilt beginnen met koken, maar lees voordat u begint alstublieft eerst de informatie in dit boekje. Of u nu een beginnende kok of een professionele chef bent, u zult er baat bij hebben om uzelf bekend te maken met de veiligheidsvoorschriften, bediening, handige tips, temperatuursinstelling, aanbevelingen voor de verzorging en de garantiebepalingen. We waarderen dat u voor een produkt van Wolf heeft gekozen, en verwelkomen uw suggesties en commentaar. Bel, als u met ons wilt spreken, gerust met telefoonnummer +44 (0) Veiligheid & Voorzorgsmaatregelen 4-6 Kenmerken van de Wolf Multifunctionele Kookunit 7 Gebruik van de Wolf Multifunctionele Kookunit 8-11 Verzorging van de Wolf Multifunctionele Kookunit Wolf Foutmeldingslijst 13 Wolf Service Informatie 14 Wolf Garantie 15 3

4 VEILIGHEID & VOORZORGSMAATREGELEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT Lees deze Gebruiks- en Onderhoudsinformatie zorgvuldig door voordat u uw nieuwe kookunit in gebruik neemt, om het risico op vuur, elektrische schokken en verwondingen te voorkomen. Zorg voor adequate installatie en onderhoud. Dit apparaat moet door een gekwalificeerd monteur correct geïnstalleerd en geaard worden. Vraag de monteur u te tonen waar de hoofdkraan van de gastoevoer zich in uw huis bevindt. Zo kunt u te weten komen hoe en waar u de gastoevoer naar de kookunit kunt uitdraaien. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van de kookunit, tenzij dit specifiek in de bijgevoegde documentatie van het apparaat wordt aanbevolen. Al het onderhoud moet door een gekwalificeerd monteur uitgevoerd worden. Voordat u enig onderhoud uitvoert, moet u de gastoevoer afsluiten door de gasafsluiter dicht te draaien en het stroomsnoer van de kookunit uit het stopcontact trekken. Houd de vonkontsteking schoon en droog. Dit is nodig voor een goede ontsteking en goede prestaties van de branders. Als de brander uitgaat en er gas uit ontsnapt, moet u een raam of deur openen. Wacht minstens 5 minuten voordat u de kookunit weer gebruikt. Zorg dat de vrije stroming van verbrandingslucht en ventilatielucht niet geblokkeerd raakt. Gebruik nergens in dit apparaat aluminiumfolie ter afdekking. Gebruik de kookunit nooit om de kamer te verwarmen. Blokkeer de opening in het deel onder de bedieningsknop van de kookunit niet. Het blokkeren van deze opening kan de werking van de brander beïnvloeden en mogelijk gevaar opleveren. Tijdens gebruik van de kookunit moet u het rooster, de branderdeksel, brander en andere onderdelen in de buurt van de vlam niet aanraken. Deze delen kunnen zo heet zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken. Als de kookunit bij een raam staat, moet u daar geen lange gordijnen ophangen. Deze kunnen over de kookunit heen waaien en brandgevaar opleveren. Laat kinderen niet alleen of zonder toezicht achter in de omgeving waar de kookunit gebruikt wordt. Laat kinderen nooit op de kookunit zitten of staan. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Bewaar geen zaken die kinderen interessant vinden boven of achter de kookunit; ze zouden dan op de kookunit kunnen klimmen om deze dingen te pakken, en zich kunnen verwonden. Gebruik geen water om brandend vet te doven. Smoor de vlammen, of gebruik een chemische poederblusser of een schuimbrandblusser. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Pannen die overkoken en gemorst vet kunnen rookvorming veroorzaken en/of ontbranden. 4

5 VEILIGHEIDS- EN VOORZORGSMAATREGELEN Dek de brander en het rooster niet af, behalve met zorgvuldig geselecteerd gerei. U mag geen decoratieve afdekkingen gebruiken. Verwarm geen ongeopende blikken of potten, zoals bijvoorbeeld babyvoeding. Er kan dan druk opbouwen die de pot kan doen barsten en verwondingen kan veroorzaken. Bewaar geen brandbare materialen in buurt van de brander. Laat vet en andere brandbare stoffen niet ophopen op de kookunit. Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen op dit apparaat. Deze kunnen permanente schade veroorzaken. Gebruik geen schoonmaakmiddelen uit spuitbussen, want die kunnen brandbaar zijn of roesten van de metalen onderdelen veroorzaken. Bewaar geen benzine of andere brandbare stoffen en vloeistoffen in de buurt van dit apparaat, of van andere apparaten. Houd het gebied rond het apparaat schoon, en zorg dat zich daar geen brandbaar materiaal bevindt. Probeer niet om het apparaat te gebruiken als er een stroomuitval is. Adequate luchttoevoer. Uw keuken moet een goede toevoer van frisse lucht hebben om zeker te zijn van ventilatie en een goede verbranding. Draag goede kleding. Laat nooit loszittende kleding en andere brandbare materialen in contact komen met de brander terwijl de kookunit aanstaat. Kleding kan vlam vatten en verwondingen veroorzaken. Gebruik altijd droge pannenlappen als u pannen van het vuur haalt. Natte of vochtige pannenlappen kunnen stoomverbrandingen veroorzaken. Gebruik geen handdoek of dikke kleding in de plaats van pannenlappen. Gebruik pannen met makkelijk vast te pakken handgrepen, die koud blijven tijdens het koken. Zie ook de Kookgerei Suggesties op pagina 9. Stel tijdens het koken de branderbediening zo in dat de vlam alleen de bodem van de pan verhit, en niet verder reikt dan de rand van de pan. Draai handgrepen van de pannen naar binnen toe, zodat ze niet over aangrenzende werkoppervlakken, branders of de rand van de kookunit uitsteken. Controleer als u klaar bent met koken altijd de stand van de bedieningsknop, om er zeker van te zijn dat de kookunit uitstaat. Steek altijd eerst de brander aan, voordat u een pan op de pannendrager zet. Draai altijd de bedieningsknop in de OFF (uit) stand voordat u de pan van het vuur haalt. Maak de kookunit niet schoon terwijl hij nog heet is. Wacht, als u een vochtige spons of doek gebruikt, tot de kookunit voldoende afgekoeld is, om verbranding door stoomvorming te voorkomen. Ook kunnen sommige schoonmaakmiddelen schadelijke of onprettige dampen veroorzaken bij contact met hete oppervlakken. Bekijk ook de sectie Verzorging van de Kookunit op pagina 12. 5

6 VEILIGHEIDS- EN VOORZORGSMAATREGELEN Houd alle filters van de afzuigkap schoon om vetbranden te voorkomen. Zet pannen altijd voorzichtig op de pannendragers. Zet ze altijd in het midden, zodat ze goed gebalanceerd staan. Laat geen aluminiumfolie, plastic, papier of kleding in contact komen met een hete brander of pannendrager. Laat pannen niet droogkoken. Zet de afzuigkap ongeveer 5 minuten voor u gaat koken al aan. Zo wordt er een luchtgordijn opgebouwd, en worden dampen en vocht beter opgevangen. Laat bij het gebruik van een grote pan altijd minimaal 5 centimeter ruimte vrij aan alle randen van de kookunit, om beschadiging van het werkblad te voorkomen. WAARSCHUWING HOUD U AAN DE VOL- GENDE PUNTEN OM HET RISICO OP LETSEL IN GEVAL VAN EEN VET- BRAND TE VERLAGEN: Smoor het vuur in de pan met een goed passende deksel, een bakplaat of andere metalen plaat, en zet dan de gasbrander uit. Pas goed op om brandwonden te voorkomen. Als de vlammen niet direkt uitgaan, moet u overgaan tot evacuatie en de brandweer bellen. Gebruik geen water om vetbranden te blussen. Pak nooit een pan met brandende inhoud op of vast u kunt zich verbranden. GEBRUIK ALLEEN EEN BRANDBLUSSER ALS: U een ABC klasse brandblusser heeft en weet hoe u die moet bedienen. De brand klein is, en niet verder is gekomen dan het gebied waar hij ontstaan is. De brandweer gebeld wordt. U het vuur kunt blussen met uw rug naar een uitgang toe. WAARSCHUWING Het verbranden van gas bij het koken kan enkele bijprodukten opleveren, die op de lijst staan van stoffen waarvan bekend is dat ze kanker of gevaar op impotentie veroorzaken. Om de blootstelling aan deze stoffen te minimaliseren moet u het apparaat volgens de instructies in dit boek gebruiken, en voor een goede afzuiging zorgen. 6

7 K E N M E R K E N V A N D E W O L F M U L T I F U N C T I O N E L E K O O K U N I T KENMERKEN AFZUIGKAP MOGELIJKHEDEN Het geïntegreerd ontwerp laat toe dat u de unit samen met andere kookunits kunt gebruiken Verkrijgbaar in de klassieke roestvrijstalen afwerking Verlicht bedieningspaneel Twee geëmailleerde gietijzeren roosters wok en doorlopend met laag profiel Afgedichte brander met hoge opbrengst (5,3 kwh) Brander met hoge opbrengst Elektronische vonkonsteking met automatisch her-ontstekingssysteem Gasopbrengst: 5,3kWh Elektriciteitsvereisten: V, Hz, 15 amp. Twee jaar garantie CE gecertificeerd voor huishoudelijk gebruik. Verlicht bedieningspaneel Het is aan te raden de Wolf Multifunctionele kookunit samen met een Wolf schouwkap, randafzuigsysteem of Pro Serie afzuigkap te gebruiken. Neem contact op met uw Wolf dealer voor details. Schouwkap 762 of 914 mm breed, in klassiek roestvrijstalen afwerking. Eilandkap 1067 mm breed, in klassiek roestvrijstalen afwerking. Randafzuigsysteem 762 of 914 mm breed, met een klassiek of platinum roestvrijstalen afwerking van de bovenkant en het bedieningspaneel (voldoende werkbladdiepte is een vereiste). Pro Serie Wandkap 559, 610 of 686 mm diepte en 762 tot 1676 mm breed, in klassiek roestvrijstalen afwerking. Pro Serie Eilandkap 914 tot 1676 mm breed, in klassiek roestvrijstalen afwerking. Pro Serie Inbouw Afzuigunit verkrijgbaar in breedtes die een decoratieve kap van 762 tot 1524 mm mogelijk maken. Alle afzuigkappen hebben gelaste naden, vastgemonteerde halogeen verlichting en verwijderbare, vaatwasserbestendige roestvrijstalen filters. Hier getoond: het wokrooster Model IM mm Multifunctionele Kookunit 7

8 G E B R U I K V A N D E W O L F M U L T I F U N C T I O N E L E K O O K U N I T BRANDER VOOR HET EERSTE GEBRUIK BEDIENINGSKNOP VERLICHT BEDIENINGSPANEEL De brander wordt aangestoken met een elektrische vonkaansteking. Hierdoor is een continu brandende waakvlam niet meer nodig. Voor extra veiligheid en gebruiksgemak is de brander voorzien van een elektronische her-ontsteking, die automatisch de brander opnieuw aansteekt in het geval dat die toevallig uit is gegaan. Was uw kookunit grondig met heet water en een milde zeep. Daarna afspoelen, en drogen met een zachte doek. Dit verwijdert olie en vet dat eventueel op het oppervlak is achtergebleven van het fabricageproces. Bekijk de sectie Verzorging van de Kookunit op pagina 12. Gebruik een schoonmaakmiddel voor roestvrij staal om de afwerking te beschermen en om extra glans te krijgen. Het is normaal dat de bedieningsknop iets boven het oppervlak hangt. Deze ruimte wordt gebruikt om lucht aan te voeren, zodat er goede verbranding van het gas is. De knop zit vastgemonteerd op een op een rubberen pakking. Door dit ontwerp wordt voorkomen dat er vloeistof in de ruimte onder de bedieningsknop loopt. Dit unieke kenmerk van uw kookunit geeft direkt aan of de kookunit in gebruik is. Het dient als een waarschuwingssignaal en herinnert u eraan dat de de vlam brandt. Om de brander aan te steken, moet u eerst de knop induwen en tegen de klok in draaien tot in de HIGH (hoog) stand. U zult een klikkend geluid horen en zien dat de brander gaat branden. Als de brander eenmaal aan staat, kunt u de knop verder tegen de klok in draaien, tot in de gewenste stand. Bedieningsknop en verlicht bedieningspaneel. 8

9 G E B R U I K V A N D E W O L F M U L T I F U N C T I O N E L E K O O K U N I T VLAMHOOGTE EN VLAMVORM STROOMUITVAL KOOKGEREI SUGGESTIES Stel de vlam zo hoog in dat hij net groot genoeg is voor de gewenste kooksnelheid, en past op de onderkant van de pan. Laat de vlam nooit verder komen dan de buitenrand van de pan. Bij aardgas is de vlam blauw, met een donkerblauwe kern. Er hoort geen continu zichtbare gele vlam te zijn. Een gele vlam duidt op een onjuist lucht/gasmengsel. Bel wanneer dit voorkomt een gekwalificeerd technicus om het lucht/gasmengsel aan te passen. Bij gebruik van propaangas zijn enkele gele toppen op de vlammen acceptabel, en zijn aanpassingen niet altijd nodig. In het geval dat er een stroomuitval is, kunt u de brander met een lucifer handmatig aansteken. De diameter van de pannen mag niet groter zijn dan 305 mm. Voor de beste resultaten raden we aan om midden- tot zwaargewicht pannen te gebruiken, met een platte onderkant, metalen handgrepen en een goed passende deksel. Kies pannen uit die gemaakt zijn van een materiaal dat goed hitte geleidt, zoals aluminium of koper. Deze metalen kunnen voor een gelijkmatige hitteverdeling ook in de basis van de pan verwerkt zijn. Kies lagere vlam instellingen als u pannen gebruikt die gemaakt zijn van gietijzer, geëmailleerd staal, keramisch glas of pannen met een anti-aanbaklaag. Intense hitte kan bij deze materialen hittevlekken, verschroeiing en aanbranden veroorzaken. Gebruik deksels bij het koken; deksels verbeteren de efficiëntie. Water kookt sneller, u verbruikt minder gas, en de keuken wordt minder warm. Kies diepe pannen (met een hoge rand), in plaats van grote pannen met een lage rand. De hoge rand voorkomt dat de inhoud snel over kan koken. Gebruik geen pannen met een basis die groter is dan het frame van de kookunit. Als de instelling HIGH (hoog) wordt gebruikt, kan er zich teveel hitte onder de pan ophopen, waardoor permanente schade aan de afwerking kan ontstaan. Bekijk de sectie Het kopen van een wok op pagina 10 als u van plan bent met een wok te gaan koken. LET OP Laat pannen nooit onbeheerd een lange tijd op hoog vuur staan. Let vooral goed op als u met vet of olie kookt. Dit kan zo heet worden dat het vanzelf ontbrandt. 9

10 G E B R U I K V A N D E W O L F M U L T I F U N C T I O N E L E K O O K U N I T GEBRUIK VAN EEN WOK Eten bereiden met de wok is heel veelzijdig en snel. De komvormige pan verspreidt de hitte gelijkmatig en is perfect voor roerbakken, stomen en het smoren en stoven van vlees. BELANGRIJK: Wanneer u kookt met een wok, moet u er voor zorgen dat de wok recht op de brander staat, om te voorkomen dat er eten gemorst wordt, of de inhoud ongelijkmatig verwarmd wordt. Het kopen van een wok: U kunt een wok tot een diameter van 457 mm gebruiken op het wokrooster van de kookunit. U kunt een wok krijgen van antraciet roestvrij staal, roestvrij staal, aluminium en met een anti-aanbaklaag. Koop als u kunt een wok met een deksel. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor de bereidingsmethodes. Voorbereiding voor het koken met een wok: Was de wok met water en zeep en droog hem goed af. De wok moet midden boven de brander op het rooster geplaatst worden. Als de wok gemaakt is van antraciet roestvrij staal, moet u de wok eerst inbakken, om roesten te voorkomen: bestrijk de binnenzijde van de wok met olie, en verwarm de wok op hoog vuur, tot er een donker laag zichtbaar wordt. Verwijder deze laag niet. Gebruik van het wokrooster. Plaats het rooster op de kookunit. Zet de wok in het midden van het rooster. Zorg dat de wok recht op het rooster staat. 10

11 G E B R U I K V A N D E W O L F M U L T I F U N C T I O N E L E K O O K U N I T ROERBAKKEN ROERBAKTIPS STOMEN STOOMTIPS Roerbakken is een bereidingswijze die erg weinig olie vergt en waarbij doorlopend geroerd moet worden. Omdat het voedsel erg snel bereid wordt, blijven de kleur, smaak, structuur en voedingswaarde behouden. Maak alle ingrediënten van tevoren vast klaar. Verwarm de wok op de stand HIGH (hoog) tot hij warm is. Voeg wat olie toe, en warm de olie op. Doe vlees in de wok. Bak en roer het vlees tot het klaar is. Haal het vlees uit de pan. Doe de groenten met de langste bereidingstijd eerst in de wok. Voeg dan de andere groenten toe. Roerbak de groenten tot ze gaar, maar nog wel net knapperig zijn. Doe het vlees terug in de wok. Snij de ingrediënten in stukjes van gelijke grootte. Hierdoor geraken ze allemaal tegelijkertijd gaar. Gebruik een oliesoort die bestand is tegen hoge temperaturen, zoals pinda-olie. Doe niet teveel eten tegelijkertijd in de wok. Hierdoor kan het eten gesmoord of gestoomd worden in plaats van geroerbakt. De olie is heet genoeg wanneer hij rimpelt als u de wok heen en weer kantelt. Bij harde groenten, zoals wortelen en broccoli, moet wellicht wat water toegevoegd worden om ze te kunnen roerbakken en snel te kunnen bereiden. Het voedsel moet doorlopend geroerd worden. Stomen helpt om de voedingsstoffen in groenten te behouden. U heeft een wok met een deksel of een bamboe stoomrekje nodig om eten te kunnen stomen. Giet een laagje heet water van 4 tot 5 centimeter in de wok. Plaats een rooster of bamboe stoomrekje in de wok. Het water mag het rooster of het bamboe niet raken. Dek de wok af en breng het water aan de kook. Doe het voedsel in de wok en dek de wok weer af. Laat de wok niet droogkoken. Voeg meer water toe als het nodig is. Kook het eten tot het klaar is. Proef af en toe om te kijken of het gaar is. Als u geen stoomrek voor de wok heeft, kunt u een ronde onderzetter of een afkoelrekje gebruiken. Til de deksel pas tegen het einde van de bereidingstijd op, anders duurt het langer tot het eten gaar is. Voeg saus en/of kruiden toe en roer het geheel door elkaar. 11

12 V ERZORGING VAN DE W OLF M ULTIFUNCTIONELE K OOKUNIT SCHOONMAAKTABEL Onderdeel Lekbak Afwerking van het exterieur Branderbasis en branderkop Materiaal Roestvrij staal Vlekbestendig, maar niet geheel ongevoelig voor beschadiging. Zout en sommige kookvloeistoffen kunnen het oppervlak bevlekken of putjes veroorzaken. Verwijder dit soort vlekken altijd meteen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, deze bekrassen het oppervlak permanent. Gebrandverfd brons Aanbevolen verzorging Voor de klassiek roestvrijstalen afwerking een zacht, niet-schurend roestvrij staalreinigingsmiddel opbrengen met een pluisvrije doek. Veeg het oppervlak af met een vochtige micro-fiber doek om de natuurlijke glans naar voren te brengen, en poets na met een droge micro-fiber doek. Ga altijd met de draad van de afwerking mee. De beste resultaten verkrijgt u door de doek continu in contact te houden met het metaal. Hard water vlekken: Gebruik witte azijn en water. Eerst af laten koelen. Wassen in warm water en vloeibare zeep of met met een licht schurend schoonmaakmiddel. Rooster Bedieningsknop Geëmailleerd gietijzer Verchroomd Wegnemen en op een plat oppervlak bij de gootsteen plaatsen. Niet-schurende middelen: Heet water en vloeibare zeep, een pasta van soda en water, een plastic afwassponsje of een spons. Mild schurende en schurende middelen: Spaarzaam gebruiken. Doe de rand van een droogdoek onder de bedieningsknop om hem te verwijderen: breng de randen van de doek bij elkaar en gebruik de doek om de knop eruit te tillen. Algemene verzorging: Veeg de knop schoon met een vochtige doek met water en milde zeep, afspoelen en afdrogen. Nooit laten inweken of schurende middelen gebruiken, hierdoor gaan de markeringen van de knop af. Bedieningspaneel Gehard glas Spuitbussen: Voor het verwijderen van vingerafdrukken en gemors van vet eten. Altijd eerst op een doek spuiten, en daarmee het paneel schoonvegen. Vonkontsteking Keramisch Altijd droog houden. Nooit water of spray direkt op de vonkontsteking spuiten. Pas op bij het schoonmaken van de brander dat uw poetsdoek niet aan de ontsteking blijft hangen en hem beschadigt. 12

13 W O L F F O U T M E L D I N G S L I J S T HANDIGE TIPS FOUTMELDINGSLIJST Wacht tot de oppervlakken afgekoeld zijn voor u ze schoonmaakt. U krijgt de beste resultaten door spatters en gemors meteen weg te vegen en direkt na afkoelen van de kookunit schoon te maken. Als spatters inbakken kunnen ze de afwerking permanent beschadigen of bevlekken. Als u twijfelt of u een schoonmaakmiddel kunt gebruiken, moet u het etiket controleren. Probeer een klein beetje op een onopvallende plaats om te testen of het veilig is. Poets niet te hard bij het testen. WAARSCHUWING GEBRUIK GEEN schurende schoonmaakmiddelen op uw kookunit; deze bekrassen het oppervlak permanent. Probleem/Toestand Mogelijke oplossing: Eten kookt of brandt aan De basis van de pan is verbogen en rust op één deel van de pan niet plat op het rooster. maar niet op andere delen. Het materiaal van de pan geleidt de hitte niet gelijkmatig. De pan is niet midden boven de brander op het rooster geplaatst. De handgreep van de pan is te zwaar, waardoor de pan richting de handgreep helt. Het werkblad of de kookunit staat niet recht. De brander gaat niet aan. De keramische vonkontsteking is vochtig vanwege gemorst eten of een spuitbus reiniger. Laat het keramisch materiaal volledig opdrogen. De gaatjes van de brander zijn verstopt. Gebruik een rechtgebogen metalen paperclip om de verstopping te verwijderen. Eten kookt over en loopt Het vuur staat te hoog. in de lekbak van de brander. De pan is te klein. Pas op bij het gebruiken van reinigers uit een spuitbus. Sommige hebben bijtende ingrediënten die aangrenzende onderdelen en de afwerking kunnen aanvreten. Bescherm de omgeving van de plek die u schoon wilt maken door hem af te plakken. Gebruik geen spuitbus reinigers op de elektrische bediening, vonkontsteking, bedrading en bevestigingspunt van de bedieningsknop. Water kookt niet snel genoeg. Eten raakt te langzaam gaar bij sauteren of roerbakken. De watertemperatuur is kouder dan normaal. Dek de pan af voor het meest efficiënte gebruik van de HIGH (hoog) instelling. De diameter van de basis van de pan is te groot. De basis van de pan is verbogen. Er is teveel voedsel tegelijkertijd toegevoegd; verminder de hoeveelheid en sauteer of roerbak kleinere hoeveelheden na elkaar. De grootte van de stukjes voedsel is te groot. De pan geleidt de hitte niet gelijkmatig. 13

14 W O L F S E R V I C E I N F O R M A T I E SERVICE TRANSPORTSCHADE OVER DE GARANTIE Bel voor vragen aan de klantenservice: +44 (0) Website: Adres: Vermeld altijd het model- en serienummer van uw model wanneer u informatie, documentatie, onderdelen of onderhoud aanvraagt. Deze informatie vindt u op het typeplaatje, aan de onderkant van de kookunit. Schrijf voor toekomstig gebruik alle informatie van het typeplaatje hier op. Modelnummer: Serienummer: Voordat u belt voor service: Bekijk en gebruik de foutmeldingslijst op pagina 13. Controleer de zekering en hoofdschakelaar in uw huis om te zien of die zijn doorgeslagen. Controleer of de elektrische aansluiting van de unit niet verbroken is. Is er een stroomuitval geweest? Houd het model- en serienummer van uw kookunit en de installatiedatum (voor garantiedoeleinden) bij de hand, voordat u contact opneemt met een door Wolf geauthoriseerd servicecetrum. Het apparaat in deze zending is met de hoogste standaarden geïnspecteerd en zorgvuldig verpakt door ervaren personeel, voordat het uit de fabriek is verscheept. Inspecteer uw Wolf unit grondig op schade zodra hij geleverd is. Meld eventuele schades direkt aan de koerier. Het transportbedrijf neemt volle verantwoordelijkheid voor het veilig afleveren van dit apparaat. Wolf Appliance Company kan geen verantwoordelijkheid nemen voor schade of verlies tijdens transport. We willen u wel graag helpen met de benodigde documentatie voor uw schadeclaim. Het ontwerp van dit apparaat, zoals vermeld is op het typeplaatje, is gedocumenteerd en gecertificeerd door een Nationaal Erkend Testlaboratorium. Alle modificaties die uitgevoerd worden zonder geschreven toestemming van de Wolf Appliance Company, doen het certificaat en de garantie van dit apparaat vervallen. Installatiedatum: Wolf Service/Telefoonnummer: Wolf Dealer/Telefoonnummer: 14

15 W olf P rodukten Garantie Omschrijving ALLEEN BIJ HUISHOUDELIJK GEBRUIK ALLEEN GELDIG IN LAND VAN AANKOOP TWEE JAAR VOLLEDIGE GARANTIE Uw Wolf produkt garantie dekt alle onderdelen en werk om ieder deel van het produkt dat defectief blijkt te zijn wat betreft materiaal of vakmanschap te repareren of vervangen, voor twee jaar vanaf de oorspronkelijke installatie datum. Alle service, geleverd door Wolf onder deze garantiebepalingen, moet uitgevoerd worden door een service vertegenwoordiger die geauthoriseerd is door Wolf, behalve wanneer anders wordt aangegeven door Wolf. Service wordt aan huis geleverd gedurende normale bedrijfsuren. GARANTIEVOORWAARDEN Wolf produkten hebben garantie voor 24 maanden vanaf de oorspronkelijke afleveringsdatum. Een produkt afleveringsbon of aankoopbewijs moet overhandigd worden voordat er reparaties aan een produkt kunnen plaatsvinden. Elk defect dat naar voren komt door gebrekkig materiaal of vakmanschap zal gedurende deze periode zonder kosten gerepareerd worden. DE GARANTIE IS ONDERHEVIG AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN: De garantie dekt geen schade door ongevallen, misbruik, kastdelen, bedieningsknoppen, en delen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals bijvoorbeeld gloeilampen Het produkt moet correct geinstalleerd en gebruikt worden, overeenkomstig met de instructies die beschreven zijn in de handleiding. Het dient enkel gebruikt worden voor huishoudelijke toepassingen en bovendien alleen binnen het land van aankoop. De garantie vervalt wanneer het produkt wordt doorverkocht of wanneer een defect optreedt door ondeskundige reparatie. Wolf neemt geen verantwoordelijkheid voor bijkomstige of gevolgschades. De Garantie is een aanvulling op, en geen beperking van, uw klanten- en wettelijke rechten. Bekijk alstublieft uw gebruikshandleiding in het geval van een storing en controleer alle stekkers, zekeringen en de elektrische aansluiting. Controleer alstublieft eerst de foutmeldingslijst in de handleiding voordat u een service verzoek indient, want voor bezoeken waarbij geen produktfout is kunnen kosten worden berekend, ook al is het produkt onder garantie. Wolf produkten die verkocht worden buiten het Verenigd Koninkrijk zijn onderhevig aan bepalingen van de importeur van het land. Om onderdelen en/of service en de naam van de Wolf-gauthoriseerde service vertegenwoordiger in uw buurt te krijgen, kunt u contact opnemen met: Westye Group Europe, 6b Imprimo Park, Lenthall Road, Debden, Essex. IG10 3U, Verenigd Koninkrijk. Bel +44 (0) , of bezoek onze website: 15

16 THE WESTYE GROUP EUROPE LTD 6b Imprimo Park, Lenthall Road, Debden, Essex, IG10 3UF, Verenigd Koninkrijk Tel.: +44(0) Fax: +44(0) REV-B 1/04

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 513534 Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

Summit. www.aquaglide.net

Summit. www.aquaglide.net Summit EXPRESS Handleiding betreft de volgende producten Summit Express Inhoud: Stop! Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt! Maximum Maximale aanbevolen aantal gewichtsbelasting

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

Installatie- en bedieningsinstructies

Installatie- en bedieningsinstructies eikon e, e & e5 Installatie- en bedieningsinstructies eikontm INLEIDING Deze ovens bieden de gebruikers de flexibiliteit van combinatiekoken met bijkomende controle over ventilatorsnelheid en microgolfvermogen.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO. Type 114. Programmeerbare espressomachine met maalwerk. Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06.

Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO. Type 114. Programmeerbare espressomachine met maalwerk. Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06. Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO Type 114 Programmeerbare espressomachine met maalwerk Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06.11 13:33 Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 2 23.06.11

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80 Houtgestookte inzethaard Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard Dit document is onderdeel van de levering van uw haard. Lees

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Gebruikershandleiding ééngezinswoningen Olykampen naar aanleiding van uitgevoerd Groot Onderhoud in 2014 Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Raalte, 16 april 2014 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT Aandachtig deze gebruiksaanwijzing doorlezen alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Alleen op deze manier zullen de beste resultaten en de maximale veiligheid gegarandeerd kunnen worden.

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL1071.0 Serienr Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKERSHANDLEIDING Sticker met serienummer KLANTENDIENST Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie

Nadere informatie

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING SXS KOELKAST Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige referentie. www.lg.com Inleiding Inhoudsopgave Registratie

Nadere informatie

Brand voorkomen thuis

Brand voorkomen thuis Brand voorkomen thuis De verwoestende kracht van vuur onderschat bijna iedereen. Wist u dat een kleine brand in een papiermandje in amper 6 minuten tijd kan uitgroeien tot een onbeheersbare brand die zich

Nadere informatie

Brand voorkomen thuis. KBC-info

Brand voorkomen thuis. KBC-info Brand voorkomen thuis KBC-info Brand voorkomen thuis De verwoestende kracht van vuur onderschat bijna iedereen. Wist u dat een kleine brand in een papiermandje in amper 6 minuten tijd kan uitgroeien tot

Nadere informatie

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl]

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl] directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

IN 4 STAPPEN NAAR JE NIEUWE KEUKEN PLANNINGGIDS 2015

IN 4 STAPPEN NAAR JE NIEUWE KEUKEN PLANNINGGIDS 2015 IN 4 STAPPEN NAAR JE NIEUWE KEUKEN PLANNINGGIDS 2015 In 4 stappen naar je nieuwe keuken Deze brochure is je gids bij het opmeten, plannen, bestellen en installeren van je IKEA keuken. Binnenin ontdek je

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie