Hoeselt. gemeenteberichten. Renovatie van de jeugdkapel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoeselt. gemeenteberichten. Renovatie van de jeugdkapel"

Transcriptie

1 Hoeselt gemeenteberichten Renovatie van de jeugdkapel Plantjesverkoop 'Kom op tegen kanker' Open Monumentendag... in de natuur - 12 september Het Davidsfonds hoeveweekend in 'Hof ter Poorten' - 25 en 26 september Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt Jaargang 33 augustus 2004 Nr. 197 Gemeentebestuur Hoeselt Dorpsstraat 17 tel

2 Burgerlijke stand en bevolking 2 Bericht aan toekomstige trouwers Wanneer kan je in Hoeselt trouwen? Tijdens de kantooruren (zie achteraan in de gemeenteberichten), of buiten de kantooruren: vrijdag vanaf 19 uur of zaterdag tussen 11 uur en 13 uur. (Voor diegenen die op zaterdag wensen te trouwen bepaalt de eerste aangever het uur. De anderen dienen daar op aan te sluiten 1/2 uur vroeger of 1/2 uur later. Dus doe tijdig uw aangifte) Op zon- en feestdagen worden geen huwelijken voltrokken. Er worden op deze regeling geen uitzonderingen toegestaan. Wie kan in Hoeselt trouwen? Iedereen die 18 jaar is, in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente staat ingeschreven, bij machte is toestemming te geven en niet getrouwd is. (er kan op de leeftijdsregel door de jeugdrechter een uitzondering worden toegestaan) Waar en wanneer je huwelijk aangeven? Een huwelijksaangifte dient te gebeuren bij de dienst burgerzaken van de gemeente. Je kan deze ten laatste doen 3 weken voor het huwelijk op voorwaarde dat je op dat ogenblik de nodige documenten kan voorleggen. We raden echter iedereen aan een huwelijksaangifte te doen 3 maanden op voorhand, dit om de planning en het voorleggen van de nodige documenten beter te laten verlopen. Welke documenten heb je nodig bij een huwelijk? Een uittreksel uit de geboorteakte af te halen bij de gemeente waar je bent geboren. Een getuigschrift van woonst, nationaliteit en ongehuwde staat. (dit kan een enkel document zijn maar het kunnen ook afzonderlijke documenten zijn) Dit (of deze) document(en) dien je af te halen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Voor mensen die al eens gehuwd waren: een uittreksel uit de echtscheidingsakte af te halen bij de gemeente waar de echtscheidingsakte is overgeschreven (dit is dezelfde gemeente waar men destijds getrouwd is) Voor mensen met een vreemde nationaliteit die in het buitenland staan ingeschreven: een Certificat de coutûme vrij vertaald getuigschrift van gewoonterecht af te halen bij het Belgisch consulaat van het land waar men staat ingeschreven. Al deze documenten zijn onderworpen aan het zegelrecht. Kosten Het trouwboekje kost 20,5 euro De documenten die je dient voor te leggen kosten over het algemeen 6,5 euro (in sommige gemeenten kan dit meer zijn) De uittreksels die je achteraf nodig hebt kosten 1 euro per stuk. Wat moet je nog weten. Uiterlijk 14 dagen voor het huwelijk dienen de aangevers een akte van huwelijksaangifte te ondertekenen. Dit is een korte akte waarin de beide partners verklaren dat ze van plan zijn een huwelijk aan te gaan. Hiervoor kan men een afspraak maken met de mensen van de dienst burgerzaken van de gemeente. Voor meer info: of GEBOORTEN Datum Naam dochter of zoon van Lise-Marie VAN DER BORGHT Jan en Anja Timmermans Wout VANROY Ronnie en Elsie Hasevoets Tim SCHILS Erik en Leen Moors Amy PETERS Mike en Kim Thijsen Casper TASELAAR Coenradus en Maddy Pacquée Dauwe VAN LINT Peter en Kim Borms Amélie THIJS Karl en Isabelle Hauglustaine Zita HENSEN Ludwig en Nancy Pensart Lies EECKHOUT Kris en Martine Dupain Tristan VESTERS Peter en Veerle Lecoque Bente MEESTERS Leonard en Marjan Goossens Louis REYNDERS Koen en Ann Jacobs Julianne VERLUYTEN Christoph en Tine Valkeners Iben JACKERS Joris en Wendy Vandebosch HUWELIJKEN Datum Bruidegom en Bruid Marc MOMBEEK en Goedele PINXTEN Dirk KNAPEN en Jo SLECHTEN Timmy DRIESEN en Natascha COLLAS Dimitri VANHEUSDEN en Naomi HELLINX Jo WILLEMS en Caroline TONNEAU Wauter VAN OOSTVELD en Bea NELISSEN Ben SCHOUTERDEN en Anne LEONARD Patrick BILLEN en Cindy MAGDELEYNS Frank GOFFIN en Anita HENDRIX Serge VONCKEN en Christel SCHOENAERS Joris COSEMANS en Inge JEHAES Ivan THYS en Jessie STULENS OVERLIJDENS Datum Naam van de overledene Jozef GIELEN Heers Josephina SNELLINGS Tongeren Philomena VANHERCK Hulstraat Albert SNELLINGS Herenstraat Marya ANDERLIC Overbosstraat Karel SAELEN Acacialaan Joannes VOETS Plasstraat Alice BUCKINX Tongersesteenweg 52A Gisbert CLEUREN Ardooie (Ter Hulst) Lucie THYSEN Vrijhernstraat Marie MORESI Riemst Anna MORESI Kerkstraat Simonne JORISSEN Hulstraat Elisabeth MARTENS Molenstraat Maria GOFFIN Molenstraat Gerardina NARTUS Groenstraat Theo BOELEN Panisbergstraat Paul FOURRIER Groenstraat Bernard MARTENS Bilzen Margaretha VANSPAUWEN Hulstraat Willy THIJS Tongersesteenweg 4/5

3 Voorwoord Beste dorpsgenoten, 1 september is ieder jaar weer een echt scharniermoment. Niet alleen is het de start van het nieuwe schooljaar, maar ook het hele socio-culturele leven trekt zich terug op gang. Het is voor mij, als nieuwe schepen sinds begin van dit jaar, een goed moment om eens even samen met jullie terug te blikken op de voorbije periode en vooral om vooruit te kijken naar wat de volgende maanden gaat gebeuren. Voor mij is het belangrijkste feit zeker en vast de afwerking van het cultuurbeleidsplan Hoeselt Dit plan werd opgemaakt in nauw overleg met de Hoeseltse verenigingen en zet de culturele beleidslijnen uit voor de volgende jaren. Het plan is ondertussen ook goedgekeurd door de Vlaamse overheid zodat we ook kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van om en bij de euro. Maar nog belangrijker is het om de afspraken uit het plan om te zetten in daden. De eerste resultaten: - Organisatie van een info-avond over de nieuwe vzw-wetgeving voor de verenigingen aangesloten bij de verschillende Hoeseltse Adviesraden. In het najaar volgt nog een nieuw initiatief rond de legionella-wetgeving. - Opmaak van een maandelijkse activiteitenkalender waar alle Hoeseltse verenigingen en alle gemeentelijke diensten met hun info terecht kunnen. De ene maand wordt deze kalender bedeeld samen met de gemeenteberichten, de volgende maand wordt de kalender apart gebusd. Het eerste exemplaar vindt u trouwens in deze gemeenteberichten evenals de nodige info om de activiteiten van uw vereniging mee te delen.. - Minder de nadruk op de eigen programmatie in het Gemeenschapscentrum, maar meer het accent op de ondersteuning van nieuwe activiteiten van de eigen Hoeseltse verenigingen. De ondersteuning van de revue De fakteurkes en het Alt-Jazz festival zijn hiervan goede voorbeelden. Maar ook de andere diensten waar ik als schepen bevoegd voor ben zitten niet stil. Ik overloop ze op een drafje: Naast de klassieke deelname van onze gemeente aan de Open Monumentendag is de dienst toerisme er in geslaagd om Hoeselt, als één van de 7 Limburgse locaties, in het Hoeveweekend van het Davidsfonds te laten opnemen. De Open Monumentendag met het thema Van nature... een monument gaat door op zondag 12 september in de ruime omgeving van de kluis te Vrijhern en het Hoeveweekend gaat door op zaterdag en zondag 25 en 26 september in Hof Ter Poorten te Alt-Hoeselt. Op de jeugddienst wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het nieuwe jeugdwerkbeleidsplan en heeft men net een zeer succesvolle speelpleinwerking achter de rug. De bibliotheek is gestart met het project Bib aan huis waardoor ook minder mobiele personen van het uitgebreide aanbod van de Bib kunnen genieten. Daarenboven zal Hoeselt in het najaar de eerste Limburgse gemeente zijn die volledig gebruik zal kunnen maken van het Provinciaal Bibliotheeksysteem Limburg, waardoor o.a. via internet boeken van thuis uit gereserveerd kunnen worden. En op de milieudienst ten slotte gaan we starten met de opmaak van een eerste Milieubeleidsplan voor Hoeselt. Al het voorgaande maakt heel duidelijk dat we met zijn allen, politici, gemeentepersoneel maar ook de vele vrijwilligers van de verenigingen, heel hard ons best doen om het in ons mooie dorp aangenaam om leven te maken. Michel Vanroy Schepen IN DIT NUMMER burgerlijke stand en bevolking 2 Geboorten, huwelijken, overlijdens voorwoord 3 door de nieuwe schepen Michel Vanroy verkeer 4 De verkeersvormingsklas OCMW 5 De senioren fit en gezondweek Gezinsdag op 11 juli Sociaal Maatschappelijk 6 Kom op tegen Kanker plantjesweekend Zorgende handen zoekt vrijwilligers Oostheuvel zoekt financiële steun Informatief 7 Enquête door de federale overheidsdienst Uw waterleiding goedgekeurd Hoe veranderen van electriciteits- en gasleverancier? Cultuur 10 Hoeselt Zomert 11 en de nieuwe evenementenkalender Cover Story 12 Werken aan de Jeugdkapel Jeugd 14 Technische dienst 15 Werken aan/rond de kerk van Sint-Huibrechts-Hern en Romershoven Milieu 17 Bomen- en struikenverkoop Week van het Bos Toerisme en Recreatie 18 Wandelen, wandelen en nog eens wandelen IJzerbedevaart op Open Monumentendag op Hoeveweekend 25/26-08 Sport 20 Heel wat activiteiten voor jong en oud Varia 22 De bevrijding... herdenking Huldigingen 23 Goud voor Jan en Nick Motmans, uitblinkers in de paardensport Het weten waard 24 Deze uitgave van de Gemeenteberichten kwam tot stand dankzij: Serge Voncken - Gert Hellinx - Gaby Somers layout & druk: Giva Hoeselt 2004 Gemeente Hoeselt 3

4 Verkeer De VERKEERSVORMINGSKLAS als alternatieve sanctie voor de jeugdige weggebruiker...nu ook in onze Politiezone! Verantwoording Door de Wet op de Jeugdbescherming (1965) kunnen -16-jarigen voor (verkeers)overtredingen niet worden beboet, hun ouders evenmin. De jeugdrechtbank kan hen wel dagvaarden, in bijzijn van hun ouders en een advocaat, én kan een maatregel van pedagogische aard opleggen (een zgn. alternatieve sanctie). In diverse Nederlandse gemeenten waren er positieve ervaringen met het concept 'verkeersvormingsklassen'. De ouders van jarigen mochten er kiezen tussen het betalen van boete (die kleiner is dan bij +16 jarigen) of het volgen van een verkeersvormingsklas. Zo is het idee overgewaaid naar België. Het gebeurt zelden dat een jongere voor een tweede of derde maal moet worden uitgenodigd naar de verkeersvormingsklas. Doel De verkeersvormingsklas is een middel om jongeren tussen 12 en 16 jaar aan te sporen zich veiliger te gedragen. Velen onder hen weten dat ze voor verkeersovertredingen niet kunnen worden beboet en missen alzo de stok achter de deur. Minderjarigen die een verkeersovertreding begaan, moeten zelf geconfronteerd worden met hun fout. Kinderen en jongeren die de wegcode aan hun laars lappen (vooral onveilig fietsgedrag en technische fietsuitrusting) krijgen een jongeren-pv en worden dan uitgenodigd om een verkeersklas bij te wonen, meestal op woensdagnamiddag. Als zij op die uitnodiging ingaan, wordt het PV geseponeerd. Het uiteindelijke doel is zeker niet, meer bekeuringen uitschrijven, maar er toe komen dat jongeren minder overtredingen begaan en minder bij verkeersongevallen betrokken geraken. De jongeren die een verkeersvormingsklas volgen, blijken het opofferen van enkele uren vrije tijd te ervaren als een sanctie, die weliswaar wordt gecompenseerd door meer verkeersinzicht en een betere regelkennis. 4 Verloop van de vorming De verkeersklassen in onze provincie worden op een éénvormige wijze ingericht. De politie maakt hierbij gebruik van een didactisch pakket dat in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de vzw Leefsleutels werd ontwikkeld. De verkeersvormingsklas gaat over het algemeen door op een woensdagmiddag of een zaterdagochtend en duurt 2 à 3 uur. De les wordt dus verzorgd door een medewerker van de politie. De aanwezigen stellen zichzelf kort voor en vertellen voor welke overtreding ze werden uitgenodigd. Dan vullen de jongeren een testformulier in, om na te gaan hoe het met hun verkeerskennis is gesteld. De antwoorden worden dan overlopen en zo weet de lesgever welke verkeerde opvattingen hij moet rechtzetten of welke gaten hij zal trachten op te vullen. Na een korte pauze toont de lesgever een reeks beelden van plaatselijke verkeerssituaties, die hij voorziet van de nodige commentaar, rekening houdend met de antwoorden op de test en met de gerapporteerde overtredingen. Info: Raymond Collings Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst (tel )

5 OCMW SENIOREN FIT & GEZOND WEEK : van maandag 13 september tot vrijdag 17 september Dienstencentrum OCMW, Europaplein 1 te 3730 Hoeselt Donderdag 9-9, van 9 tot uur. PROVINCIALE SPORTDAG te Maasmechelen Vorig jaar vond de provinciale sportdag plaats in Hoeselt. Dit keer valt de beurt aan Maasmechelen. Tot 9.30 uur kunt u zich inschrijven en verder deelnemen aan een ruim aanbod van sport- en spelactiviteiten (o.a. wandelen, Curve bowls, Afrikaans dansen, squash, bowling, petanque, seniorobics, volkssporten, toeristisch treintje,...). Infobrochures te verkrijgen via seniorenbonden en gemeentelijke sportdienst. Inschrijvingen: voor 3 september versturen naar de Provinciale sportdienst. Dienstencentrum Deelname: 4 euro. Busvervoer? Misschien wilt u wel in groep richting Maasmechelen en kunnen we busvervoer organiseren. Laat het ons tijdig weten. De Gezinsdag van 11 juli Ondanks het iets mindere weer dit jaar mochten wij op de 'Gezinsdag' op de Vlaamse Feestdag, 11 juli, weer vele gezinnen begroeten. Kinderen konden hun ding doen en alle attracties waren, naar goede ocmw-traditie, gratis... Maandag 13-9: Opening Senioren Fit & Gezond week tot 14 uur: Programma Sportweek wordt voorgesteld terwijl we genieten van een fruitige cocktail & gezonde versnaperingen. 14 tot 17 uur: Kaarten (Monet) en Kienen (Ensor) Dinsdag 14-9: SPORTDAG, samenwerking Seniorenbonden & Dienstencentrum Afhankelijk van uw interesse kunt u deelnemen aan één of meerdere activiteiten tot uur: Cursus Gezondheidskoken, les 2 (koolhydraten en vezels) Keuken Cultureel Centrum. Deelname: 5 euro (inschrijven via Dienstencentrum) (volledige cursus: dinsdag 7, 14, 21 en 28 september) 10 tot 12 uur: VOORDRACHT Sport en lichaamsbeweging? (Ensor zaal) door Mevr. Magda Vandormael, KBG Sportdienst. Deelname: gratis. 12 tot 13 uur: Broodjeslunch met koffie (Monet zaal). Deelname: 2 euro tot uur: Initiatieles AQUA- GYM 50+ (gemeentelijk zwembad) Bewegingsoefeningen doen in het water waardoor u leniger wordt en sterkere spieren krijgt. U moet niet kunnen zwemmen om deel te nemen. Deelname: 1,50 euro 16 tot 17 uur: Initiatie TURNEN EN DANS in de Spiegelzaal van de Sporthal voor alle geïnteresseerden Woensdag tot 12 uur: Gezondheidswandeling en Fitoefeningen (sportpiste). Deelname: gratis. 12 tot 13 uur: GEZONDE LUNCH (Monet zaal) Vorig jaar was het gezond ontbijt een enorm succes. Dit jaar hebben we een heerlijk en uitgebreide gezonde lunch op het programma gezet. Tijdig inschrijven is de boodschap! Deelname: 3 euro 14 tot 15 uur: De Geheugentest (Monet) Op een ludieke manier testen we ons geheugen (aan de hand van een reeks voorwerpen en foto s). We pauzeren met geheugenkoekjes. Deelname: gratis. 14 tot 17 uur: PETANQUE TOERNOOI tussen seniorenbonden (achter de Sporthal) Vrijdag tot 13 uur: Menu van de maand Luikse salade (Monet). Deelname: 3 euro 14 tot 15 uur: Quiz FIT & GEZOND (Monet) In verschillende groepjes kan u zoeken naar de oplossing van een reeks Fit en gezond vragen. De winnaars worden beloond met een gezond geschenkje. Na de quiz genieten we van een lekkere fruitsalade. Deelname: 1,50 euro. INFO & INSCHRIJVINGEN: DIENSTENCENTRUM OCMW Tel (secretariaat) of (Mira Breban) MUZIEK-EN DANSNAMIDDAG woensdag 22 september om uur (tot 17 uur) in Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2 GRATIS INKOM, consumpties aan 1 euro Inschrijvenvoor 16 september. Voor mensen met verplaatsingsproblemen kan het OCMW-busje ingeschakeld worden. Gelieve tijdig aan te vragen! Tel Opening ShIT café Kom je proeven van het 'eerste lijntje' Donderdag 16 december om uur Cultureel Centrum Ter Kommen Voor meer informatie: Tel (Guido Hamael, zorgbemiddelaar) 5

6 Sociaal maatschappelijk 6 Aan u voorgesteld... Zorgende handen Bejaardengezelschapsdienst Vrijwilligers gevraagd!!! Zorgende Handen is sinds begin dit jaar in Tongeren en omstreken (Bilzen, Riemst, Hoeselt, Kortessem,... actief. Zorgende handen werkt met vrijwilligers die gezelschap en toezicht (overdag en s nachts) houden bij bejaarden aan huis. Het aantal aanvragen blijft stijgen. Dus wordt er dringend gezocht naar gemotiveerde vrijwilligers die zich enkele uurtjes (overdag of s nachts) willen inzetten om gezelschap te houden bij bejaarden. De vrijwilligers krijgen een kleine vergoeding, aangepaste vorming en dankbaarheid van de bejaarden die door hun inzet langer thuis kunnen blijven. Interesse? Neem contact op met Nathalie Henderix, tel of INFORMATIEREEKS PALLIA- TIEVE/TERMINALE ZORG WANNEER GENEZEN NIET MEER KAN... De informatiecyclus omvat 4 avonden telkens van tot 22 uur op de donderdagen 7, 14, 21 en 28 oktober - Provinciaal Centrum Dommelhof, Schouwburg, Neerpelt. De reeks wordt in mei 2005 herhaald in Genk, in oktober 2005 in Hoepertingen. Programma 7-10 Wanneer genezen niet meer kan... is er palliatieve zorg. Betekenis van palliatieve zorg Als de patiënt thuis of in het rusthuis palliatief verzorgd wordt Als de patiënt opgenomen is in het ziekenhuis of de palliatieve eenheid... Palliatieve zorg... over regelingen en financiële tegemoetkomingen Als de patiënt overleden is... periode tussen dood en uitvaart Meer informatie? Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, Boddenveldweg 11, 3520 Zonhoven. tel , fax of Inschrijven is niet nodig en de deelname is gratis. OPEN OPROEP AAN DE VERENIGINGEN In onze vorige editie hebben we het PLANTJESWEEKEND 2004 reeds aangekondigd. Op 17, 18 en 19 september wordt traditioneel de verkoop van plantjes tvv van de VLAAMSE LIGA TEGEN KANKER gehouden in Vlaanderen. Onze gemeente heeft reeds bij herhaling goed gescoord in deze acties, dankzij de ruime inzet van de verenigingen en uiteraard dankzij de bereidwilligheid van de inwoners. Om de organisatie te vergemakkelijken en om de papierberg te beperken wordt aan de verantwoordelijke van de verenigingen gevraagd hun bestelling door te geven door onderstaande strook te gebruiken. Men vermeldt hierbij duidelijk * de naam van de vereniging * de verantwoordelijke voor het afhalen van de kistjes (tel. nr. + adres) * het aantal kistjes. Dit kan ook door te faxen op van Gemeente Hoeselt of door te en naar De verantwoordelijke personen worden verwittigd van het tijdstip voor het afhalen van de kistjes. De plantjes kosten 5 euro per stuk en 1 kistje bevat 20 plantjes en kost 100 euro. Voor informatie kan men nog steeds contact opnemen met Marcel Snellinx, gemeentesecretariaat, tel of KOMOPTEGEN KANKER - PLANTJES WEEKEND 2004 Naam vereniging:... Naam en adres voorzitter,... contactpersoon of verantwoordelijke Telefoonnummer waarop kan verwittigd worden... Aantal kistjes van 20 stuks à 5 euro... kistjes aan 100 euro =...euro Betaling: liefst contant bij afhaling! OOSTHEUVEL, HET WOON- EN DAGCENTRUM VOOR PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP IN RIEMST, TREKT AAN DE ALARMBEL...! Het domein van Oostheuvel start binnen enkele maanden met een nieuwbouwproject. Het wordt een woning voor 20 mensen. Om de nodige gelden te verzamelen organiseert Oostheuvel tal van activiteiten... JUMPING EN OPENDEURDAG (*) op VRIJDAG 17 SEPTEMBER ZATERDAG 18 SEPTEMBER en ZONDAG 19 SEPTEMBER (*) Vrijdag: ontspanningsavond Zaterdag: Jumping pony s (10u) Kinderhappening Zondag vm: Jumping (10u) aperitiefconcert - diner (12u) Zondag nm: Opendeur rondleiding - demonstraties restaurant (17.30u) Bijdragen kunnen gestort worden op het nr

7 Informatief Uw waterleiding goedgekeurd! De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) zorgt in onze gemeente voor de drinkwatervoorziening. De grootste zorg wordt aan de dag gelegd bij de productie, de opslag en het transport van het drinkwater. Om de kwaliteit van het water ook te kunnen waarborgen in de sanitaire installatie en aan de tappunten, wordt sinds 1 juli 2004 iedere nieuwe of gerenoveerde installatie gekeurd. De keuring biedt o.a. de garantie dat in de woning geen vermenging van regenwater en drinkwater kan optreden als u een dubbel watercircuit aanlegt. Bij nieuwbouw zal de drinkwaterlevering pas in dienst gesteld worden nadat de binneninstallatie werd gekeurd en een keuringsattest werd afgeleverd. Dit geldt voor iedere woning waarvoor u na 1 januari 2004 een bouwvergunning aangevraagd hebt en waarvoor de aansluiting op het drinkwaternet wordt uitgevoerd na 1 juli Architecten, aannemers en installateurs zijn van deze nieuwe reglementering op de hoogte gebracht. Bij de aflevering van een bouwvergunning door de gemeente, krijgt u een informatiemap van de VMW met de nodige aanvraagformulieren om u op de controle voor te bereiden. Voor bijkomende info kan u ook terecht op de webstek of telefonisch via het gratis klantennummer (0800) Tijdens de bouwfase kan de VMW een beperkte drinkwateraansluiting met 1 tappunt installeren. Een dergelijke installatie mag maximum 2 jaar in gebruik blijven. Als de sanitaire installatie van het nieuwe gebouw klaar is, kan u de basiskeuring aanvragen. U kan daarvoor terecht bij de VMW of bij een bevoegd keuringsorganisme. De vrijgemaakte energiemarkt in Vlaanderen: hoe veranderen van leverancier? Wat bij verhuis? Sinds 1 juli 2003 is de energiemarkt in Vlaanderen vrijgemaakt. Vanaf die dag kan elke Vlaming zelf zijn elektriciteits- en aardgasleverancier kiezen. Het veranderen van leverancier is heel eenvoudig. Nochtans leven nog heel wat vragen bij de verbruikers. In dit artikel bekijken we enkele van de meest gestelde vragen. Ik wil veranderen van leverancier, hoe pak ik dit aan? Indien u besloten heeft een nieuwe energieleverancier te zoeken, moet u zich als eerste afvragen wie voor u de 'beste' leverancier is. Is dat de goedkoopste leverancier, de leverancier met de beste leveringsvoorwaarden, de milieuvriendelijkste leverancier, de klantvriendelijkste, de leverancier die de beste dienstverlening biedt,...? U kunt de leveringsvoorwaarden en de prijzen van de leveranciers vergelijken door bij de verschillende leveranciers offertes aan te vragen per telefoon, per brief, fax of , maar u kunt ook gebruik maken van de leveranciersvergelijking op de website van de VREG ( onder <Particulieren>, <Vergelijking leveranciers> of telefonisch via Tip: hou in beide gevallen uw laatste afrekeningfactuur bij de hand. Hoe milieuvriendelijk een leverancier is, kunt u ook nagaan in de leveranciersvergelijking op de VREG-website. Dienstverlening en klantvriendelijkheid zijn moeilijker te objectiveren. Of een afnemer tevreden is van de service van zijn of haar leverancier is een persoonlijke inschatting. 7

8 Informatief 8 Hierover vindt u dus geen informatie in de vergelijking. Wie de energieleveranciers zijn, kunt u via de volgende kanalen nagaan: * TV1-Teletekst pagina 696 * telefonisch via VREG ( ) of de Vlaamse Infolijn ( ) * de VREG-website ( via <Particulieren> en <Leveranciers> * per via Bij verandering van leverancier moet u rekening houden met de opzegtermijn in uw huidige contract. Bent u nog aangesloten bij de standaardleverancier, dan geldt er een opzegtermijn van een volledige maand. Wat doet mijn netbeheerder/intercommunale in de vrijgemaakte markt, wat doet mijn leverancier? Uw netbeheerder of vroegere intercommunale is de plaatselijke maatschappij die instaat voor de uitbating, het onderhoud, de uitbreiding en de verbetering van het distributienet (het lokale elektriciteits- of aardgasnet). Uw netbeheerder kunt u contacteren voor aansluitingen, storingen, stroompannes of gasreuk, installatie van meters, opname van meterstanden (ofwel via zijn eigen personeel, ofwel via het afzonderlijk meterbedrijf Indexis). Wie de netbeheerder is in uw gemeente enzijncontactgegevens kunt u opzoeken op de VREG-website via <Particulieren>, <Netbeheerders> of telefonisch via Uw leverancier is de firma die u elektriciteit en/of aardgas verkoopt en factureert. U kunt uw leverancier contacteren voor een offerte voor energielevering,voor vragen betreffende prijzen en voor vragen en klachten betreffende facturen. Decontactgegevens van de energieleveranciers kunt u vinden via de bovenvermelde kanalen. Wat bij verhuis? Ik ga verhuizen. Wat moet ik melden aan mijn energieleverancier? Als u verhuist, brengt u uw elektriciteits- en aardgasleverancier zo snel mogelijk op de hoogte van de verhuisdatum en uw nieuwe adres. Zorg ervoor dat u dit adres zo volledig en correct mogelijk doorgeeft (eventueel ook busnummer of appartementsnummer vermelden). Informeer bij uw leverancier of hij eventueel speciale formulieren heeft die u bij verhuis moet invullen. Oude woning Noteer de meterstand(en) van de oude woning, liefst op een tijdstip zo dicht mogelijk bij de effectieve verhuis. Noteer het EAN-nummer (vindt u op uw facturen) en per meter het identificatienummer van de meter (vindt u op de meter) alsook de meterstand(en). Laat dit mee ondertekenen door de nieuwe bewoner van de woning. Voor aardgas heeft u meestal slechts één meter, voor elektriciteit kunnen dit er meerdere zijn (dagverbruik, nachtverbruik, exclusief nachtverbruik). Door de meterstand(en) te laten ondertekenen door beide partijen, kunt u discussies achteraf over de toe te passen meterstand vermijden. Nieuwe woning Vraag indien mogelijk het (de) EANnummer(s) van de elektriciteits- en/of aardgasaansluiting van uw nieuwe woonplaats aan de vorige bewoner. Deze staan vermeld op zijn elektriciteits- en/of aardgasfactuur. Noteer de meterstand(en) op een tijdstip zo dicht mogelijk bij de effectieve verhuis met vermelding van de identificatienummers van de meters. Laat dit mee ondertekenen door de vertrekkende bewoner van de woning om discussies over de toe te passen meterstand te vermijden. Indien u al deze gegevens tijdig doorgeeft, zal uw leverancier ervoor zorgen dat u vanaf het moment van uw verhuis, een elektriciteits- en aardgasfactuur ontvangt op uw nieuwe adres. U krijgt nog wel een afrekeningfactuur voor uw oude woning (op uw nieuwe adres). Moet ik een contract afsluiten met een nieuwe leverancier als ik verhuis? Neen. Uw elektriciteits- en aardgasleverancier zal u ook in uw nieuwe woning van elektriciteit en/of aardgas voorzien. In enkele gevallen kan dit om technische redenen niet mogelijk zijn. Indien u tot nu toe nog geen contract met een leverancier had (bv. omdat u inwoonde bij uw ouders, maar nu alleen gaat wonen), dient u wel een leveringscontract af te sluiten. Ik ben eigenaar van een verhuurde woning. Mijn huurder vertrekt en ik heb nog geen nieuwe huurder gevonden. Wat nu? De meeste leveranciers bieden een 'leegstandscontract' of 'leegstandstarief' aan. Meestal is dit een gewoon elektriciteitscontract waarbij er een lager voorschotbedrag wordt gevraagd. Stap dus naar een elektriciteitsleverancier om hierover meer informatie te vragen. Eventueel kunt u ook de energietoevoer volledig laten afsluiten. Wat met kabeldistributie en watervoorziening? De vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt heeft geen gevolgen voor de kabeldistributie en watervoorziening. Uw huidige kabelmaatschappij en watermaatschappij blijven hiervoor instaan. In sommige netgebieden kan de aanrekening van de kabeldistributie op uw elektriciteitsen/of aardgasrekening staan. Dit is het geval indien de kabel- en/of watermaatschappij aan de leverancier vraagt om de facturatie hiervan te doen. In gemengd netgebied gebeurt de facturatie van de kabelactiviteiten door Mixt-ICS/Telenet. Nog vragen? Hebt u nog vragen over de vrijgemaakte energiemarkt, dan kunt u steeds terecht op de website van de VREG ( U kunt de VREG ook telefonisch bereiken op het telefoonnummer of via

9 Informatief ENQUETE door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie De Algemene Directie en Economische Informatie zal bij een aantal huishoudens in onze gemeente een officiële enquête houden. Het betreft een enquête naar de inkomens en levensomstandigheden, genaamd EU-SILC.(*) De enquêtes worden afgenomen vanaf 1 september tot en met 30 november. Een enquêteur (voorzien van een legitimatiekaart) zal de interviews met behulp van een draagbare PC afnemen. (*) EU-SILC is de afkorting voor European Union Statistics on Income and Living Conditions : statistiek van de Europese Unie over inkomen en levensomstandigheden. De EU-SILC statistiek wordt op basis van een Europese Verordening door alle nationale statistische instellingen van de Europese Gemeenschap georganiseerd en wordt door het Europees Bureau voor Statistiek (Eurostat) gecoördineerd. Waarom deze enquête? Uiteraard heef de enquête een wetenschappelijk belang. Maar ook het sociale beleid heeft nood aan betrouwbare statistische informatie over inkomen en levensomstandigheden, meer bepaald in het domein van armoede en sociale uitsluiting. Universitaire onderzoekinstituten, overheidsinstanties en de Europese Unie zullen met de resultaten van de toekomstige enquête aan de slag gaan. Dank aan de huishoudens De huishoudens nemen vrijwillig deel aan de enquête en krijgen een (belastingvrije) vergoeding van 30 euro om de tijd die ze in de interviews hebben geïnvesteerd te compenseren. DANK VOOR DE LOURDESREIS! Monique bedankt iedereen die het mogelijk maakte deze reis te ondernemen. Heel speciaal haar begeleider, voorzitter van de brancardiers Rijkhoven, dhr. Jozef Huskens uit Sint-Huibrechts-Hern! VDAB Vragen over werk en opleiding? bel het GRATIS nummer elke werkdag van 8 tot 20 uur Via dit nummer kunt u: * zich gratis inschrijven als werkzoekende * een antwoord vinden op vragen over vacatures, opleidingen, werkgelegenheidsmaatregelen, stages,... * een adreswijziging melden of een attest aanvragen * een opleiding aanvragen. * melden dat u een job gevonden heeft. Ook werkgevers en werknemers kunnen voor informatie terecht op Informatie van de Vlaamse Overheid... Folder: OPLEIDINGSCHEQUES Waarom zou je ook je opleiding niet zelf kiezen? Af te halen op het gemeentehuis of info op (elke dag van 8 tot 20 uur) of surf naar Een BROCHURE van het LEVENSLIJN- KINDERFONDS Actie 2004 Een overzicht van de regels Stappen en Fietsen in groep Deze folder bevat de actuele en juiste informatie over de wijze waarop o.a. kinderen en jongeren zich in groep in het verkeer kunnen en moeten bewegen. De verschillende regels zijn duidelijk uitgelegd en met de juiste verkeersborden geïllustreerd. De brochure is zeker ook interessant en bruikbaar voor elke groep die zich te voet of per fiets in het verkeer begeeft. De tekst werd geleverd door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid en dat garandeert de juistheid van de informatie. De brochure is gratis en kan afgehaald worden in het gemeentehuis of aangevraagd bij de Koning Boudewijnstichting: of gedownload worden van de webstek GESTOLEN JUWELEN TERUGVINDEN De lokale politie van Lanaken heeft onlangs 4 personen op heterdaad betrapt bij een woninginbraak. Bij de huiszoeking in hun woonplaats heeft men een groot aantal juwelen, horloges enz... teruggevonden. Als u het ongenoegen van een woninginbraak heeft meegemaakt, en dit voor de periode die in aanmerking komt, kan u de lijst met foto- s nakijken op de website: en vervolgens goederen teruggevonden. Indien u goederen herkent kunt u bellen naar het (Nederlands)nummer vermeld onderaan de pagina. 9

10 Cultuur INFO C.C. TER KOMMEN 10 Tel Fax ACTIVITEITEN- KALENDER C.C. TER KOMMEN GROTE ZAAL SEPTEMBER Zo 05 Ruilbeurs Treinclub Za 11 Fuif Jeugdhuis X Zo 12 Wandeling Wandelclub De Rommelaar Di 14 Scholensportdag Secundair Onderwijs Do 16 Feestvergadering K.B.G. Za 18 Fuif Isola/Anjo Zo 19 Receptie Hoeseltse Gehandicapten Adviesraad Di 21 Startfeest K.A.V. Wo 22 Dansnamiddag K.B.G. Vr 24 Gemeentelijke Ziekendag - Ziekenzorg Za 25 Seizoensopening C.C. Zo 26 Eetdag Isola OKTOBER Za 02 Fuif 18-jarigen Zo 03 Eetdag K.S.V. Wo 06 Bloedinzameling Rode Kruis Vr 08 Kienen K.V.G. Za 09 Eetavond G.V.B. Zo 10 Eetdag Nieuw Ma 11 Vormingsavond Ziekenzorg CM Limburg Wo 13 Film: Tijl Uilenspiegel Do 14 Ledenvergadering K.B.G. Za 16 Fuif 21-jarigen Za 23 Wandeltocht Jan Kerdiet Zo 24 Eetdag Hoeselts Mannenkoor Zo 31 E.C.W. Celebration OPENINGSUREN CULTUURDIENST MAANDAG u DINSDAG u WOENSDAG u u DONDERDAG u u VRIJDAG u u EIGEN PROGRAMMATIE C.C. TER KOMMEN WOENSDAG 13 OKTOBER 2004 om 14 uur FILM: TIJL UITLENSPIEGEL Duits-Vlaamse animatiefilm ( 03) van Eberhard Junkersdorf. Tijl Uilenspiegel is een klassiek, hartverwarmend verhaal met alle vereiste elementen: humor, actie, spanning en romantiek. De schitterende decors zijn meestal van Vlaamse makelij. Het vertelt de zoektocht van de sympathieke vagebond Tijl naar zijn spoorloos verdwenen grootvader, de tovenaar Marcus. Tijl Uilenspieghel is een sterke film die zindert van de vitaliteit dankzij de levenslustige titelfiguur! Duur: 1.25 uur Aanbevolen vanaf 5 jaar Prijs: 2 euro FOTOTENTOONSTELLINGEN IN VERGADERLOKAAL 1: Van 10 september tot 6 oktober: Van 8 oktober tot 3 november: Snapshots Cor Hageman Havenarbeiders Roger Van Vossel Documentaire zwartwitfoto s waarin theater, politiek en de maatschappij op de ken van de Antwerpse havenarbeiders. Momentopnamen uit het leven en wer- voorgrond treden. Activiteiten KAV Hoeselt-Centrum September Di 21 Startfeest nieuw werkjaar Oktober Woe 13 Crea: Schilderijen in Stone-Art, i.s.m. KAV O.L.Vrouw Di 19 Bezoek aan Gerechtshof in Tongeren Vrij 22 Boombal in zaal Kermeta in Kermt Activiteiten KAV O.L.Vrouw Hoeselt Oktober Vrij 1 Startvergadering Za 9 Spokentocht Woe 13 Crea: Schilderijen in Stone-Art, i.s.m. KAV Hoeselt-Centrum Woe 20 Demonstratie Dim-Sum, Oosterse Keuken Info KAV Centrum: Wouters Rita, tel Buysmans Annie, tel Info O.L.Vrouw: Tuerlinckx Liliane, tel Wouters Simone, tel KLEIN-GROOT HOESELTS DICTEE Op 13 mei laatstleden namen 47 kinderen van het vijfde en zesde leerjaar uit onze Hoeseltse scholen deel aan het eerste klein-groot-hoeselts dictee. Initiatiefnemer Johan Gerits las daarbij een moeilijke tekst voor, geschreven door Boudewijn Knevels. De deelnemers wisten heel wat valkuilen te ontwijken. Vooral Hannelore Engels zette daarbij een prachtprestatie neer, met slechts 9 fouten, op de voet gevolgd door Pieter Jeurissen, Kirsten Neven, Mieke Nivelle, Anneke Geladé en Axel Jacobs. Op donderdag 24 juni werden ze voor deze prestatie gefeliciteerd door het College van Burgemeester en schepenen met een kleine receptie en een prijs.

11 Hoeselt Zomert HOESELT ZOMERT Ondanks enkele fikse regenbuien heeft Hoeselt toch weer lekker gezomerd! Helaas kon covergroep NERVEUS door de nattigheid zijn optreden niet aanvangen. Gelukkig trokken de wolken over, zodat SWINNEN de toch nog talrijk opgekomen muziekliefhebbers kon bekoren met zijn rocksongs. Even later zette ABBA GOLD heel het plein aan het swingen. De grootste Abba-hits klonken door de luidsprekers en iedereen zong luidkeels mee. De afsluiter voor zaterdag was UGLY HEAD met een zeer sterke uitvoering van stevige rock- en popnummers. Zondag sprongen heel wat mensen op de fiets en zochten onderweg naar de oplossingen op verschillende vragen. De zon bleef stralen, zodat bij de aanvang van de Contact on tour (live radioshow) het plein gezellig vol zat. Tina Bride, Seduced, Kirenia, Wim Leys, DHT en Milk Inc. passeerden de revue en gaven het beste van zichzelf. Om 20:00 uur was het de beurt aan SPRING. Honderden fans gingen uit de bol en zongen de hits mee. Even leek het weer de pret te gaan bederven, maar BELLE PEREZ toverde met haar latinoshow een heldere hemel tevoorschijn. Afsluiter CLIFF WILLY kon menig hart bekoren met een hele reeks Vlaamse smartlappen. Hoeselt Zomert editie 9 mocht er wezen! Op naar de 10de. NIEUW : HOESELTSE ACTIVITEITEN- KALENDER!!! In deze gemeenteberichten vind je voor het eerst een Hoeseltse activiteitenkalender. Deze zal voortaan maandelijks verschijnen en bij iedere Hoeselaar in de bus vallen. Geef hem bij jou thuis een vast plekje aan de muur. Zo weet je telkens waar naartoe in onze gemeente! Om zelf activiteiten aan te kondigen, zijn er gele formulieren 'Kennisgeving activiteiten & evenementen' ter beschikking bij de verschillende gemeentelijke diensten. Vul deze zo volledig mogelijk in voor iedere activiteit en bezorg het tijdig (ten laatste vóór de eerste van de maand voorafgaand aan de maand waarin de activiteit plaatsvindt) aan de cultuurdienst (Ter Kommen). Activiteiten die in oktober plaatsvinden moeten dus vóór 1 september gemeld worden. Naast deze nieuwe activiteitenkalender worden de gemelde activiteiten ook opgenomen op de gemeentelijke website en indien mogelijk in de gemeenteberichten, Weekkrant, Passe-Partout,... Bovendien wordt de activiteitenkalender maandelijks ook bezorgd aan verschillende journalisten. We hopen het rijke Hoeseltse verenigingsleven en de Hoeseltse burger hiermee een interessant medium te bieden. Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan u steeds contact opnemen met de cultuurdienst (

12 Cover Story Renovatie van d Wie kent er een idyllischer plekje in onze gemeente dan de Hoâlstroât (Wo lstrwo t) met zijn prachtig gelegen jeugdkapel? In 1938, 66 jaar geleden dus, bouwde kapelaan Vliegen samen met zijn Kajotters, K.S.A-ers en B.J.B-ers met veel ijver en liefde deze kapel. Door de nakende oorlogsdreiging wilde de kapelaan onze jeugd beschermen door de bouw van dit kleine heiligdom.er was heel wat volk op de been toen op 23 oktober 1939 de kapel plechtig werd ingewijd Hoe is men er toe gekomen om de Jeugdkapel een flinke opfrisbeurt te geven? Toen een goed jaar geleden enkele vrienden voorbij de Jeugdkapel wandelden, viel het hen onmiddellijk op dat deze kapel zich in een zeer verwaarloosde toestand bevond. Jammer genoeg werd deze sfeervolle plek in het verleden regelmatig bezocht door mensen die er minder fraaie ideeën op nahielden. En jarenlang was dit kapelletje de prooi van nietsnutten die niets beter vonden dan het te vernielen, zelfs het Mariabeeld moest eraan geloven. De wandelaars besloten er dringend iets aan te doen!!! Maar... geldnood weerhield hen op dat ogenblik. Paul Achten, één van de bezielers van dit initiatief vertelt ons er meer over... Hoe is men aan de nodige financiën geraakt? Toen er plannen waren om een Hoeseltse Revue te brengen, zocht men naar enkele goede doelen waaraan de winsten zouden uitgekeerd worden.de keuze was snel gemaakt. Als derde goede doel werd door ons het herstel van de jeugdkapel naar voren gedragen en éénparig goedgekeurd. De wagen was aan het rollen. Wie engageerden zich om de werken aan te vatten? Wel, we hebben een tiental mensen bereid gevonden om regelmatig samen te komen om allerlei werkjes op te knappen, Het zijn praktisch allen gepensioneerden die hun vrije tijd zinvol willen besteden. De medewerkers zijn... Fonny Moesen, Pierke Jehaes, Jos Achten, Louis Jehaes, Willy Morias, Louis Brauns, Bruno Jans en ik. (zie foto Bruno was de fotograaf!) 12

13 Cover Story e JEUGDKAPEL Wat moet er zoal gebeuren in de komende weken? Een nieuw dak is het zwaarste werk. Verder staan volgende onderhoudswerken op het programma: verfwerken binnen en buiten de kapel, tevens een grote poetsbeurt binnen en buiten, een nieuwe zitbank, een nieuwe leuning en zitbankjes, het plaatsen van een omheining aan de achterkant, het verstevigen van de heuvel aan de voorkant, ook de deur moet totaal vernieuwd worden, het plaatsen van een vuilnisbak, een nieuwe deur en een nieuw Mariabeeld. Hoe kan de kapel in de toekomst beschermd worden tegen vandalisme? Wel, we zouden op de eerste plaats dringend willen vragen aan buurtbewoners, wandelaars of fietsers die er voorbijkomen om melding te geven van eventuele verdachte bezoekers. Zij kunnen bellen naar de plaatselijke politie die er regelmatig zal passeren om een oogje in het zeil te houden We denken er ook ernstig aan de kapel elektronisch te beveiligen. HEROPENING JEUGDKAPEL! Alle geïnteresseerden en vrienden van de Jeugdkapel, alsook alle Revuemedewerkers worden bij deze uitgenodigd om aanwezig te zijn op de plechtige heropening die zal plaats vinden op vrijdag 3 september. Samenkomst aan de Lieve Vrouw op het Broek om 19 uur om van daaruit te voet naar de Hoâlstraat te trekken waar een sfeervolle, korte, doch plechtige inwijding plaats zal vinden. Er zal een korte toespraak gehouden worden, er zullen enkele Marialiederen gezongen worden en een stukje voorgedragen. Kleine kinderen mogen gratis een kaarsje branden aan het beeld van Maria en Mijnheer Pastoor zal de kapel inzegenen. De openstelling zal afgerond worden met een receptie aangeboden door het gemeentebestuur. We hopen met zijn allen dat het herstel van onze mooie jeugdkapel niet nutteloos is. Aan bezoekers zouden we willen vragen: Geniet van deze plek, rust er wat uit of bid er wat maar RESPECTEER a.u.b. het werk van anderen. Indertijd prijkte vooraan in de Hoâalstroât volgend opschrift: Hier stilt het gedruis. Sla vroom een kruis. Gaat biddend naar uw moeder op, Ze wacht U op de heuveltop; Ter afsluiting een Kanteklaartje uit Hoeselt Schrijft Gedichten en pentekeningen door leerlingen van Groot-Hoeselt Lambrecht Lambrechtsjaar DE JEUGDKAPEL Ik wandelde langs de holle wegen, wat een rust kwam ik daar tegen! Toen ik aankwam bij de jeugdkapel, hoorde ik een luide bel! Ik wou wat bloemen plukken, zou dat nog wel lukken? Op school was iedereen al binnen, wat kon ik nu nog beginnen? Ik voelde me heel klein, op dat grote schoolplein. Anneke Geladé, GVB Werm, 5e leerjaar 13

14 Jeugd ACTIVITEITEN- KALENDER JEUGDHUIS X: September: Zat 11: X-Party in CC Ter Kommen Zat 18: X-Quiz Vrij 24: Fuif in het oude Jeugdhuis Oktober Zat 9: Exclusiv Zon 17: Kermisfuif Vrij 22: Exclusiv Vrij 29: Scary Movie Night SPEELPLEINWERKING 2004 Speelplein 2004 is een echt succes geweest. Dat bewijst de grote opkomst van de kinderen. Dit jaar werkten we weer met verschillende thema-weken: Expeditie Speelplein, Spring, Afrika, S.O.S., Sport, Latijns-Amerika en de Pretweek. Elke week waren er wel speciale activiteiten en/of uitstappen gepland. We hadden de Expeditie-Party, waar er heel wat gedanst kon worden. De sound-mix show was een grandioos succes dit jaar. Het jeugdhuis werd omgevormd tot een ware showtempel. De verschillende groepen hadden elk één of meerdere acts voorbereid en heel wat ouders hebben van het spektakel kunnen genieten. Tijdens de Afrika-week brachten we een bezoek aan Planckendael. Vooral de aapjes kregen veel aandacht met hun gekke fratsen. In de S.O.S.-week kregen we bezoek van de ambulance en van de brandweer. We leerden wat je moet doen als er een ongeval gebeurt en sommigen mochten zelfs slachtoffer spelen en meerijden met de ambulance. De brandweer zorgde dan weer voor een fijne verfrissing, want een beetje warme op een warme dag kan heel goed doen. Zowel de kinderen als alle monitoren waren doornat. Het hoogtepunt in de sportweek was wel het bezoek aan het Fenix-stadion in Genk. We kregen een rondleiding in het stadion en we gingen ook kijken hoe de spelers aan het trainen waren. En de spelers deelden ook handtekeningen uit. 14 In de Latijns-Amerikaanse week dompelden we het speelplein in een exotisch sfeertje. Ai Caramba!! Monitrice Katrien, die een jaar in Guatemala verbleef, leerde ons hoe het leven er aan toe gaat in Latijns-Amerika. En de pretweek sloot het speelplein af met bezoeken aan Kinderstad en Bobbejaanland. Hopelijk zien we iedereen volgend jaar weer terug op het speelplein!!!

15 Technische dienst RESTAURATIE RINGMUUR SINT-HUBERTUSKERK TE SINT-HUIBRECHTS-HERN De toren en de gotische kerk van Hern werden gebouwd onmiddellijk na 1256, toen Hern zich als quasi-zelfstandige parochie had losgemaakt van de moederkerk van Hoeselt. In 1905 liet pastoor van Cuyck de voornoemde éénbeukige gotische kerk ombouwen tot een driebeukig neogotisch gebedshuis. In 1963 mocht pastoor Liesens deze ruime en mooie oostwestelijke gerichte kerk afbreken en vervangen door een noordzuidelijk gerichte zaalkerk. Enkel de toren en het koor van de kerk werden gered van de sloop omdat dezen in 1938 werden geklasseerd. Reeds jaren is de oude kerkhofmuur rondom de Sint-Hubertuskerk in slechte staat. De zijde langs de Herenstraat werd eind de jaren negentig reeds gerestaureerd door de gemeentelijke technische dienst. De zijde langs de Sint- Hubertusstraat werd uitgesteld om allerhande redenen. Zo was onder andere de restauratie van de kerkhofmuur van de Sint-Domitianuskerk te Werm zeer dringend geworden en moest deze omwalling eerst worden aangepakt. De vraag was hoe het verder moest met de ringmuur rond de kerk te Hern. Een verticale scheur dwars doorheen de muur baarde iedereen wat zorgen. De muur werd jaren gestut en men wist niet goed wat hiermee aan te vangen. Verscheidene aannemers werden gevraagd om prijs te maken voor restauratie maar weinig waren geïnteresseerd in het werk ofwel waren ze zeer duur. Uiteindelijk werd door het gemeentebestuur beslist om deze werken in eigen beheer te verrichten. De vraag vanuit de parochie was om de overledenen en de grafstenen niet te verwijderen. En ja na een grondige studie werd in juni van dit jaar aan de muur gestart. De muur werd aan de bovenzijde anderhalve meter afgebroken waarbij over de volledige lengte van de muur een gewapende betonnen ringbalk werd voorzien. Verder werden aan de voorzijde van de ringmuur om de zeven meter metalen profielen geplaatst om de gronddruk aan de achterzijde van de muur te helpen opvangen. Deze metalen profielen worden met dezelfde bakstenen als de muur omgeven en als steunberen in de muur ingewerkt. Wanneer de muur terug volledig opgemetst is, zullen alle voegen worden uitgeslepen, de muur worden gezandstraald en vervolgens terug worden opgevoegd. Wanneer de ringmuur gerestaureerd is, wordt er werk gemaakt van de toegangsweg tot aan het kerkportaal. Beide zijwanden, vervaardigd uit kasseien, worden eveneens opgekalefaterd. Er zullen nieuwe leunen worden aangebracht langsheen beide zijden van de toegangsweg. De toegangsweg zelf zal vernieuwd worden door het verwijderen van de trappen en het aanleggen van een hellend vlak met rustpunt in klinkers zodat de toegankelijk voor mindervalide personen vergroot. Dit alles is een groot werk dat enige tijd in beslag zal nemen en waarvoor we dan ook begrip vragen voor mogelijke ongemakken die tijdens de werken kunnen ontstaan. 15

16 Technische dienst 16 ROMERSHOVEN KERK IN STEIGERS U heeft al kunnen merken dat er renovatie- en herstellingswerken aan de parochiekerk van Romershoven bezig zijn. Wat gebeurt er allemaal en hoe lang gaat dit duren? Het werk is een openbare aanbesteding, uitgevoerd door aannemer Dijkmans uit Kuringen-Hasselt, de laagst regelmatige inschrijver. De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 150 werkdagen, met als startdatum 1 juni Praktisch betekent dit, dat het einde voorzien is laatste maart De werken behelzen: de herstelling van de toren en het vernieuwen van al de daken en de kroonlijsten, vervolgens de behandeling van de vochtopstijging in de oude muren, de inrichting van het zijaltaar als winterkapel, het vernieuwen van de verwarming en ook de elektriciteitsinstallatie, ook komt er een sanitaire voorziening en tenslotte de verfwerken binnen en buiten. Losstaand van deze aanbesteding zal de technische dienst van de Gemeente Hoeselt de oude begraafplaats, rond de kerk, opfrissen zodat de renovatie van de kerk tot uiting kan komen. Hoeveel gaat dit kosten en wie betaald het? De totale prijs van de aanbesteding met inbegrip van de erelonen van architect, veiligheidscoördinator en ook de BTW, zal dit voor een bedrag zijn van ,53 euro. De betaling wordt hoofdzakelijk betaald via een doorgeeflening van de Gemeente Hoeselt. Het Ministerie van Vlaamse Gemeenschap geeft een toelage van 30%. En de erediensten? Gezien de aard en de omvang van de werken, zal de kerk tijdelijk gesloten zijn gedurende de werken. De kerkdiensten van donderdag en zondag zullen daarom tijdelijk doorgaan in de parochiekerk van Schalkhoven en dit vanaf donderdag 5 augustus De vrijdagmis wordt tijdens de werken geschrapt. Samengevat: de diensten in Schalkhoven Zaterdag 18 uur Dienst van parochie Schalkhoven Zondag 9.30 uur Dienst van parochie Romershoven Donderdag 19 uur Dienst van parochie Romershoven Hopelijk kan het Paasfeest van 2005 in de vernieuwde parochiekerk van Romershoven doorgaan. COMPOSTCURSUS Als onderdeel van het gevoerde afvalvoorkomingsbeleid op het vlak van GFT- en groenafval zal Intercompost i.s.m. VLACO een aantal compostcursussen organiseren in het najaar; Sessie 1: woensdag 8, 15 en 22 september van tot 17 uur Sessie 2: zaterdag 11, 18 en 25 september van 9 tot uur Inschrijven bij de milieudienst RUILVERKAVELING VLIERMAALROOT De betrokkenen van de ruilverkaveling Vliermaalroot kunnen de plannen komen inkijken van maandag 13 september tot dinsdag 12 oktober in het CC Ter Kommen, lokaal 6, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur Een overleden huisdier, wat nu? Een huisdier is vaak gedurende vele jaren een trouwe vriend en heel aangenaam gezelschap. Jammer genoeg komt er ook aan het leven van je huisdier vroeg of laat een einde. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende mogelijkheden in verband met de verwerking van dode huisdieren. 1 Crematorium voor huisdieren: Dirk & Dogs te Lummen - tel: Mogelijkheid tot ophaling van overleden huisdieren bij u thuis of uw dierenarts. Verzorgen van individuele of gezamenlijke crematies tot max. 100 kg. 2 Begraven in eigen tuin: (Bron: website OVAM) De voorwaarden V01: art tot van Algemene VLAREM II. gelden * Gezelschapsdieren van meer dan 10 kilogram mogen niet begraven worden. Er mogen enkel huisdieren worden begraven, geen landbouwhuisdieren. * Alleen gezelschapsdieren die niet gestorven zijn aan een op mens, of dier overdraagbare ziekte mogen worden begraven. De gemeente kan een attest afgeleverd door een dierenarts vragen vooraleer toestemming te geven tot begraven. * Begraven mag alleen in een zanderige grond. In een klei- of leemachtige grond vindt onvoldoende ontbinding plaats. * Het dier moet in een put begraven worden van minstens een halve meter diep. Dit voorkomt dat andere dieren het beginnen op te graven. Het dier moet wel boven het grondwaterniveau liggen. * Er mogen geen plastic zakken of ander slecht afbreekbare verpakkingen mee de grond in. * De dode dieren mogen enkel verpakt worden in biologisch afbreekbare materialen. Begraven in eigen tuin is dus geen goede oplossing

17 Milieu INZAMELACTIE LEGE PLANTENBESCHERMINGSVERPAKKINGEN Doelgroep: land- en tuinbouwers, openbare besturen,... kortom iedereen die plantenbeschermingsmiddelen gebruikt voor beroepsdoeleinden. Wat? Phytofar-Recover vzw organiseert jaarlijks een ophaling van lege plantenbeschermingsverpakkingen. Het opgehaalde materiaal wordt milieuvriendelijk verwerkt. Door uw lege bussen grondig schoon te maken en naar de voorziene inzamelplaats te brengen, draag je jouw steentje bij tot een duurzame landbouw met respect voor het leefmilieu! Ter plaatse kan je tegen een zeer democratische prijs een Phytofar-Recoverzak kopen om de bussen in te verzamelen. Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de milieudienst op het nummer Waar en wanneer? 20 okt Jans Agro Service Bammestraat 2, 3740 Bilzen 20 okt Jans Agro Service Bammestraat 2, 3740 Bilzen 22 okt Hermoo Belgium Hertstraat 48, 3732 Schalkhoven 22 okt Hermoo Belgium Hertstraat 48, 3732 Schalkhoven 26 okt Capelle Kleinstraat 29, 3570 Alken BOMEN- EN STRUIKENVERKOOP Kwaliteit voor een lage prijs Jaarlijks organiseert de natuurvereniging Natuurpunt Limburg een verkoop van streekeigen bomen en struiken. Streekeigen planten zijn planten die hier van nature voorkomen, zoals haagbeuk, meidoorn en hazelaar. Ze zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en worden ook niet zo snel aangetast door allerlei ziektes. Je kan deze planten kopen tegen een voordelige prijs en je krijgt er gratis enkele handige planttips bij. Al eens gedacht aan een BLOEMENWEIDE? Vanaf dit jaar biedt Natuurpunt Limburg ook een bloemenweide mengsel aan. Met een bloemenweide van margrieten en koekoeksbloemen of korenbloemen en klaprozen kies je voor meer kleur in je tuin. Hoe bestellen? Eind september vind je een bestelbon in je brievenbus. Je kan je bestelling doorgeven tot en met 22 oktober. Afhalen kan vervolgens op de zaterdagen 6, 20 of 27 november ergens in je buurt. Meer informatie vind je op de bestelbon! Je vindt de bestelbon ook bij de gemeentelijke milieudienst of op de website van Natuurpunt Limburg: De organisatie van deze plantenverkoop gebeurt door de plaatselijke afdelingen van Natuurpunt Limburg. Met deze actie steun je dus ook de natuur in je buurt! NATUURKALENDER JULI-DECEMBER 2004 Heeft u zin om deze zomer en najaar onze Limburgse natuur te verkennen? In de natuurkalender vindt u een uitgebreid aanbod aan geleide natuurwandelingen, excursies, cursussen en voordrachten. De meeste activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, andere zijn bedoeld voor een meer gespecialiseerd publiek, bijvoorbeeld de insecten- en paddenstoelencursussen. Voor ieder wat wils dus. Geïnteresseerd? Kom dan snel je natuurkalender halen bij de milieudienst. WEEK VAN HET BOS HET BOS BELEEF JE Recreatie staat dit jaar centraal tijdens de Week van het Bos, die doorgaat van 3 tot 10 oktober Daarom worden klein en groot, fietser en jager, eigenaar en recreant uitgenodigd om het bos te beleven. Wil je weten wat je wel en niet mag in een bos? Zin in een brok bosrecreatie en - informatie? Haal de programmakrant in het gemeentehuis, of bel naar de Vlaamse Infolijn op Of neem een kijkje op 17

18 Toerisme en Recreatie WANDELEN Doorntrippers zo Maasmechelen, Heidewandeling 8 km zo Fietsen in Hoeselt zo Zutendaal zo Brussel, de tuinen in Gaasbeek (*) zo Wintershoven 9 km of kerk Winterhoven om 14 uur zo Sint-Huibrechts-Hern zo Stadsbezoek te Mechelen (*) ma Kermistripje in de omtrek zo Borgloon 9 km of Graetempoort om 14 uur zo Schoonbeek, natuurwandeling 8 km Vertrek wandelingen: Parking Post om uur tenzij anders vermeld. (*) enkel voor leden KERMISSEN zo Kermis Paneel zo Kermis Hombroek zo Kermis Nieuw-Hoeselt zo Kermis Romershoven zo Kermis Werm KERMIS HOESELT CENTRUM vrij JAARMARKT zo KERMIS ma Kermismaandag enig in Limburg... SCHOLIERENLEEDTOCHT wandelen en fietsen - zaterdag 28 augustus door wandelclub Vitales VL 067 Vertrek: De Altenaar, Smisstraat Alt-Hoeselt tussen 7 en 15 uur Afstanden: Wandeltochten km Fietstochten km recreatief fietsen voor het ganse gezin Inschrijving: 0,75 euro 0,90 euro met sticker Inlichtingen: L. Loyens, Tongersesteenweg Hoeselt, tel KLOMPENTOCHT - zondag 12 september door wandelclub de Rommelaar VL 082 Vertrek CC ter Kommen van 7 tot 15 uur Afstanden km Inschrijving: 0,75 euro - 0,90 euro met sticker Inlichtingen: Paula Lambrechts, 3730 Hoeselt,, tel VRUCHTENWANDELING te VRIJHERN zondag 19 september door Leefmilieu Tongeren - gids Christina d Huys Vertrek aan de Kluis - van 14 tot 16 uur Inlichtingen: Paul Denis tel SPOKENTOCHT op de Neder - zaterdag 9 oktober Inschrijven en start in zaal Nederheem, Nederstraat 30 van 19 tot 22 uur Prijs: 3 euro - gratis consumptie Het parcours is toegankelijk voor kinderwagens of buggy s Opgelet: aangepaste kledij en rubber laarzen!!! zaklamp!!! Bij aankomst: lekkere pannenkoeken, hamburgers, warme choco, soep en andere dranken!!! 13de JAN KREDIETWANDELING - zaterdag 23 oktober door wandelclub Vitales VL 067 Benkelijke avondwandeling met spoken en heksen - Aafstand +/- 6 km - Vertrek CC Ter Kommen - Inschrijven bij valavond van 18 tot 21 uur Inlichtingen: L. Loyens, Tongersesteenweg Hoeselt, tel NATUURWANDELING in het WIJNGAARDBOS - zondag 31 oktober door Natuurpunt Alken Vertrek: Alt-Hoeselt van 13 tot uur Inlichtingen: Luc Paque, tel Info: Jean Thijs Bruno Jans ROMELARENFEESTEN.- zondag 29 augustus Tussen 14 en 17 uur zullen verschillende teams het tegen elkaar opnemen om de trofee ROMELARENFEESTEN 2004 in de wacht te slepen. Vanaf 17 uur zijn er voor de jeugd traditionele volksspelen. Tegelijkertijd kunnen de ouders, supporters en sympathisanten een pétanquewedstrijdje houden of een terrasje doen. De avond wordt afgesloten met een MEXICAANS BUFFET en AMBIANCE. De feesten gaan door achter de Pastorij van Romershoven. DROOGBROEKFEESTEN - zondag 5 september * 2de Grote Rommelmarkt & Luchtballon-happening Rommelmarkt vanaf 9 uur!!!- ballon-happening vanaf 16 uur. Ruim terras & ruime parkeergelegenheid - Verschillende springkastelen Meerdere gratis ballonvaarten te winnen Of reserveer uw droomvlucht tel (2 uren) Info rommelmarkt: Tel

19 Toerisme en Recreatie OPEN MONUMENTENDAG 2004 Van nature een monument september WANDELEN IN HET NATUURGEBIED VRIJHERN EN SINT-HUIBRECHTS-HERN Wandelingen met gidsbeurten in de omgeving van de Kluis te Vrijhern Uitzonderlijke vegetatie in de waardevol natuurgebieden!!! Wandeling 1: naar de Wijngaardbossen (beheerd door het Regionaal Landschap Haspengouw) aan het monument van de Wijnmakergilde: demonstratie wijn maken. Wandeling 2: naar het kasteel van Hardelingen met 18de eeuws park en de prachtige en waardevolle natuurlandschappen met hun oude plaatsnamen zoals Ganzendries, Oude trambedding, Kruislinde, Verkesgericht, Kinnebak, Stinzen,... Start aan de Kluis te Vrijhern, Kluisstraat 1 om uur. DAVIDSFONDS WEEKEND HOESELT Zaterdag 25 en zondag 26 september Hof ter Poorten * Gidsbeurten: door de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep over de hoeve en de schuur (tiendenschuur van Alden Biesen) zaterdag en zondag om uur. * Wagenspel: De heks van Alt-Hoeselt door het Hoeselts Toneelgezelschap o.l.v. Johan Gerits op zaterdag en zondag om 14 uur - 15 uur - 16 uur * Tentoonstellingen: permanent op zaterdag en zondag Lode Vanlessen : een 5-tal werkjes met als thema 'Haspengouw' van deze Alt-Hoeseltse kunstenaar worden in de kijker gesteld. Rudi Nelissen: prachtige keramiek- en schilderwerken. * Infostand: op zaterdag en zondag Leven en werk van Lambrecht Lambrechts, Hoeseltse schrijver, dichter en musicus. Het Davidsfonds stelt voor...informatiestand. * Muziek: Doedelzak door Marc Laporte op de binnenkoer van de hoeve * Streekproductenmarkt - wijngilde 'De Wijgartsberch : degustatie + demonstratie (zondag) - pottenbakken: demonstratie door Maurice Hex en Bertho Parthoens (zondag) - streekproducten: fruitsap en siroop van Haspengouws fruit HET BELANG VAN LIMBURG jaar LEZERSDAGEN op oktober en 1 november!!! Wandel doorheen de Ethiashal in de grenslandhallen in Hasselt en ontdek de variatie van onze eigen provincie. Meer hierover in de volgende gemeenteberichten!!! 19

20 Sport 20 ZWEMACADEMIE: start vanaf 4 september - kleuterzwemmen - zwemtraining - watergewenning (start op 7 mei 2005) Afspraak in het zwembad Ter Kommen. Kleuterzwemmen voor kleuters geboren in 99: van watergewenning tot schoolslag. Op eigen tempo worden eerste de beenbeweging en nadien de armbeweging ingeoefend. Het accent ligt op het aanleren en inoefenen van de juiste techniek en mooi leren zwemmen (10 deelnemers per groep). U kan kiezen uit de volgende dagen: zaterdag van uur maandag van uur en uur woensdag van uur Zwemtraining voor kinderen die kunnen zwemmen en een diploma hebben geboren in Ingedeeld in niveaugroepen krijgen alle kinderen de kansen om hun zwemvaardigheden optimaal te ontwikkelen; met vervolmaking 2de en 3de zwemstijl; diploma zwemmen zwemmen met kleren overlevingszwemmen -... (12 deelnemers per groep). Programma: geboren 1998: al kleuterzwemmen gevolgd en geen diploma zat uur of wo uur geboren 1997 en 1998: zwemdiploma 25 / 50 / 100 / 200m. zat uur of wo uur geboren 1996 en 1997: zwemdiploma 200 / 400 / 800m. ma uur of wo uur geboren 1996 en 1997: zwemdiploma 800 / 1000 / 1500m. zat uur Er hangt een Gordel in de lucht zondag 5 september Wandelen of fietsen Een sportief, familiaal niet te missen evenement, met kindvriendelijke randanimatie langsheen het parcours: dat is de Gordel in één zin samengevat. Samen met de sportdienst kan je dit jaar gordelen in Zaventem. Vertrek met de bus aan sportcentrum Ter Kommen om 8 uur. Terug omstreeks 19 uur. Deelname: 9 euro, inclusief busvervoer, fietsvervoer, verzekering en aandenken. Vanaf het 3de lid van het gezin 1 euro korting. Inschrijven kan telefonisch. AVONDWANDELTOCHT TEUGLE PRUVE zaterdag 18 september Tijdens de avondwandeling (±10 km) kan u pruve van teugelhapjes en -drankjes die gratis aangeboden worden op verschillende halten in de omgeving van het natuurgebied Teugelen. Na de wandeling is er in ambiance verzekerd. Vertrek in Ter Kommen tussen 18 en 21 uur. Info: De wandelboekjes worden afgestempeld in Voorzie je van aangepast schoeisel en breng een zaklamp mee De deelnamekaarten zijn te koop op de sportdienst Prijs: vvk. t.e.m. donderdag 18 september 5,5 euro, daarna 7 euro houders van 3+kaart krijgen een korting van 1,50 euro. HOESELTSE LOOPMIJL vrijdag 17 september Een loopwedstrijd waarbij de min 15 jarigen één mijl (=1,6 km) en de ouderen een dubbele mijl (3,2 km) zo vlug mogelijk lopen. Voor iedereen die graag loopt voorzien we categorieën naargelang geslacht en leeftijd. U start en komt aan Ter Kommen en loopt in een tijdritsysteem. De eerste loper start om 19 uur. Inschrijven kan u op de sportdienst op voorhand of op de dag zelf. Deze wedstrijd gaat door i.k.v. het criterium de Haspengouwse Loopmijlen. De overige wedstrijden: Alken 20-8, Wellen 27-8, Borgloon 10-9 en Tongeren FITNESS vanaf 6 september Ben je op zoek naar beweging? Iedereen vanaf 14 jaar kan deelnemen aan onze groepslessen. Het conditiegedeelte zorgt voor vetverbranding en een betere conditie. De spierversterkende oefeningen hebben bijzondere aandacht voor buik, billen en benen. Aangepaste muziek zorgt voor sfeer en fun! maandag BBB BBB dinsdag aerobics figuurtraining woensdag bodystep BBB donderdag figuurtraining aerobics bodystep Deelnemen kan je met de beurtenkaarten: 50 euro / 15 beurten (studenten 35 euro) Inschrijven ter plaatse in de spiegelzaal van sporthal Ter Kommen. BODYSTEP vanaf 1 september Dit is een nieuw stepprogramma met als doel optimaal trainingsresultaat. We geven geen moeilijke en ingewikkelde pasjes, maar compacte, korte combinaties met vele herhalingen en met een hoog calorieverbruik. Bodystep brengt u in vorm, corrigeert uw figuur en verbetert de conditie. woensdag uur: bodystep (Gratis proefles op woensdag 1 september om uur in de vrijdag 20 uur: spiegelzaal van de sporthal Ter Kommen.) bodystep Promotielessenreeks 15 weken (start 8 september) éénmaal per week: 30 euro tweemaal per week: 50 euro Inschrijven ter plaatse in de spiegelzaal van sporthal Ter Kommen.

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

Nieuwsbrief maand Maart 2012

Nieuwsbrief maand Maart 2012 Nieuwsbrief maand Maart 2012 Beste ouders, LENTE!!! Het voelt goed en het doet me goed. Terugblikken op een drukke maar geslaagde tweede trimester. Vooruitkijken op ook een drukke maar leuke veelbelovende

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 SPEELPLEIN WORKSHOPS UITSTAPPEN SPORTWEKEN Het gemeentebestuur van Geetbets stelt voor: Vakantiewerking 2012 Maandag 2 juli t/m vrijdag 13 juli Maandag 6 augustus t/m vrijdag

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee Vrijwilligersvervoer Rij met ons mee Op weg naar zorg Naar het ziekenhuis, de dokter of kine? Medische zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij zijn echt met je gezondheid bezig,

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat

2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat 2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat 1. Nieuwjaarswensen 04-01- 2015 Voor elk van jullie wensen we in 2015: honderden magische ontmoetingen duizenden betoverende

Nadere informatie

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 WAT TE DOEN? Het huwelijk MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 Het huwelijk... WAT TE DOEN? 2 MAS_mariages_NL.indd 2 16/07/15 10:21 Aan de toekomstige bruid, aan de toekomstige bruidegom, ullie hebben

Nadere informatie

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?...

VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 29/08/2013 1 VERHUIZEN... 1 INHOUDOPGAVE... 2 VERHUIZEN... 3 1. AANGIFTE VAN ADRESVERANDERING... 4 WAT GEBEURT ER NA BEZOEK VAN DE WIJKINSPECTEUR?... 4 U brengt mee:... 4 2. U VERHUIST NAAR EEN ANDERE

Nadere informatie

60 jaar. Januari 2011 27/05

60 jaar. Januari 2011 27/05 60 jaar Januari 2011 27/05 27 ste jaargang. nr 05 korte inhoud Wat voorbij is... KWB mini-voetbal... Opbouw kerststal... Samenaankoop stookolie... KWB kattenbos viert kerst Wat komt... KWB Nieuwjaarsduik...

Nadere informatie

Diependal 19.00u: Klaarzetten van de zaal + repetitie voor tumbling, 12+, AGD. Voormiddag: Verhuis toestellen van Diependal naar GITO

Diependal 19.00u: Klaarzetten van de zaal + repetitie voor tumbling, 12+, AGD. Voormiddag: Verhuis toestellen van Diependal naar GITO Beste ouders, Beste turnster of turner, Het TURNFEEST komt eraan, het evenement waar de leden elk jaar naar uitkijken en wekenlang naartoe werken. Op zaterdag 20 februari om 18u brengen onze gymnasten

Nadere informatie

als je de huur van je kamer wilt opzeggen

als je de huur van je kamer wilt opzeggen als je de huur van je kamer wilt opzeggen Elke werkdag van de maand kun je de huur van je kamer opzeggen. Dit kan schriftelijk (per brief), via een bezoek aan onze woonwinkel aan het Gedempte Zuiderdiep

Nadere informatie

BUURTKRANT D IERD. Nieuwjaarswensen

BUURTKRANT D IERD. Nieuwjaarswensen BUURTKRANT D IERD Nummer 12 Januari 2017 Nieuwjaarswensen INHOUDSTAFEL Nieuwjaarswensen 1 Activiteiten van het voorbije jaar Een verhaaltje 5 GIGOS meisjeswerking Genk 2-4 6 Wijkkalender 2016 6 Beste bewoners

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016 Kriebelnieuws Maand september 2015 Start schooljaar Hallo iedereen, Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een leuke en ontspannende vakantie! Een nieuw schooljaar is gestart en we willen bij deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Hij volgt erg snel op de tweede nieuwsbrief. Dat doe ik om even digiduif te testen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

SEPTEMBER September 2017 Start van de lessen schooljaaropener GEEN ZWEMMEN turnen turnen turnen turnen turnen. 1. Maandplanning. Vr 1 sep 08.

SEPTEMBER September 2017 Start van de lessen schooljaaropener GEEN ZWEMMEN turnen turnen turnen turnen turnen. 1. Maandplanning. Vr 1 sep 08. 1. Maandplanning SEPTEMBER 2017 Vr 1 sep 08.40u 10.05u 10.55u 13.20u 14.05u 14.55u September 2017 Start van de lessen schooljaaropener GEEN ZWEMMEN Voor iedereen groep 56 groep 12 groep 34 4AB 1AB Za 2

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen

HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen HANDLEIDING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER (Eerste) Hulp in geval van problemen WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT? Het SVK biedt je een woning aan. Ook de SVK s werken met een wachtlijst. SVK s geven voorrang

Nadere informatie

HANDLEIDING STAPPENPLAN AANSLUITING

HANDLEIDING STAPPENPLAN AANSLUITING HANDLEIDING STAPPENPLAN AANSLUITING Stappenplan ivm Aansluitingen 1 ELEKTRICITEIT GAS... 3 1.1 Offerte aanvraag voor aansluiting gas en elektriciteit... 3 1.1.1 Hoe aanvragen?... 3 1.1.1.1 U heeft internet

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6

Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6 Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6 Vocabulaire Oefening 1 Zoek de synoniemen bij elkaar de macht - de grondwet - de maatschappij - diverse - een belangrijke taak hebben - eens - in feite - lokaal

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 2. BESTUUR 3. ACCOMODATIE 4. WEBSITE & SOCIALE MEDIA 5. SPONSORVOORSTELLEN. Reclamepanelen. Website. Kledij.

INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 2. BESTUUR 3. ACCOMODATIE 4. WEBSITE & SOCIALE MEDIA 5. SPONSORVOORSTELLEN. Reclamepanelen. Website. Kledij. INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 2. BESTUUR 3. ACCOMODATIE 4. WEBSITE & SOCIALE MEDIA 5. SPONSORVOORSTELLEN Reclamepanelen Website Kledij Events 6. CONTACTGEGEVENS dankzij dit prachtige complex. Wij wensen iedereen

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten

FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten 1 van 16 2/02/2013 16:59 Nieuws FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten zaterdag 02 juni 2012, 18u59 in Foto, Muziek Auteur: Tom De Noël 2 Aanbevelen 3 Tweeten 0 0 Reageer op dit artikel Mail Stuur een foto

Nadere informatie

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be Schooljaar 2014-2015 nr. 7 1 juni 2015 Beste ouders en kinderen, deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be U bent tevreden over onze schoolwerking? U bent

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand: DE SMET Catherine Juli 2010 Wie elkaar waarachtig

Nadere informatie

als je de huur van je kamer wilt opzeggen

als je de huur van je kamer wilt opzeggen als je de huur van je kamer wilt opzeggen wonen met karakter Elke werkdag van de maand kun je de huur van je kamer opzeggen. Dit kan schriftelijk (per brief), via een bezoek aan onze woonwinkel aan het

Nadere informatie

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond Sportdienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 fax: 09 266 80 10 sportdienst@stad.gent Botermarkt 1 9000 Gent Belangrijke informatie voor de

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Samenaankoop voor beginners

Samenaankoop voor beginners 4. Zelfde groot voordeel vanaf 500 liter Samenaankoop voor beginners Begin april 2008 betaalden we voor 1 liter stookolie 0,8238 euro! Een historisch record. Wie kan dat nog betalen? Tientallen kwb-afdelingen

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten.

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten. ENERGIEQUIZ 1. Het verloop van de quiz We hebben een spelleider nodig en een jurylid die de scores bijhoudt. Daarnaast voorzien we 1 of meerdere (ervarings)deskundigen, vrijwilligers in armoede of niet

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap De VDAB ook voor personen met een arbeidshandicap Onze dienstverlening op een rijtje Je bent werkzoekend, werknemer of zelfstandige en je hebt een langdurige beperking van fysieke, verstandelijke, psychische,

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Dinsdag, 1 september 2015 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

Bilan 2002 PERSDOSSIER

Bilan 2002 PERSDOSSIER Bilan 2002 PERSDOSSIER Responsible Young Drivers Stichting van openbaar nut Barricadenplein 9 1000 Brussel Tel. : 02/513.39.94 Fax : 02/502.43.50 www.ryd.be info@ryd.be Inleiding Al voor de negentiende

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Je gezelschapsdier overleden... wat nu?

Je gezelschapsdier overleden... wat nu? Je gezelschapsdier overleden... wat nu? OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem wat is een gezelschapsdier? In Vlaanderen hebben vele gezinnen één of meerdere gezelschapsdieren. In totaal gaat het om

Nadere informatie

Uw gezelschapsdier is overleden... wat nu?

Uw gezelschapsdier is overleden... wat nu? Uw gezelschapsdier is overleden... wat nu? Wat is een gezelschapsdier? In Vlaanderen hebben vele gezinnen één of meerdere gezelschapsdieren. In totaal gaat het om zo n 800.000 honden, 900.000 katten, 4

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

We wensen kleuters, ouders, leerkrachten en directie fijne kerstdagen en een 2014 vol geluk!

We wensen kleuters, ouders, leerkrachten en directie fijne kerstdagen en een 2014 vol geluk! Kleuterkrant November & December 2013 Kerstviering In deze periode van verwachting en hoop herdenken we de geboorte van Jezus in een stal te Bethlehem. Samen met onze kleuters en E.H. Pastoor Lei Gielen

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

Januari 2013 Editie 407

Januari 2013 Editie 407 Secretariaat: Staf Van Espen Beverlaak 126 3118 Werchter 0478/888108 gustaaf.vanespen@scarlet.be Januari 2013 Editie 407 Nieuwjaarswensen 2013 Wij wensen jullie een jaar als het alfabet Met alle letters

Nadere informatie

Zomervakantie 2017 Knuffelpas

Zomervakantie 2017 Knuffelpas V.U. Gemeente Sint-Gillis-Waas, Chris Lippens (burgemeester), Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas Zomervakantie 2017 Knuffelpas Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Tijdelijke verhuis

Nadere informatie

Verhuisinformatie. voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein

Verhuisinformatie. voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein Verhuisinformatie voor huurders naar fase-3 woningen Oud Oefenplein Een initiatief van MGW en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie November 2009 2 INLEIDING Waarvoor dient deze brochure? De woning die

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Immanuël-Nieuws. Themadienst: school thuis en kerk. Afscheid. Schooljaar 2016/2017. Studiedagen. Sing-out. Vossenjacht

Immanuël-Nieuws. Themadienst: school thuis en kerk. Afscheid. Schooljaar 2016/2017. Studiedagen. Sing-out. Vossenjacht Studiedagen Mooi om te horen dat veel ouders gebruik maken van het lange weekend volgende week om te genieten van een korte vakantie. Vrijdagmorgen 23 juni zijn de groepen 1 t/m 4 vrij, vrijdagmiddag zijn

Nadere informatie

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/ MINDER MOBIELEN CENTRALE MMC Zedelgem LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ 25 22 40 Fax. 050/ 25 22 41 REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie

GLASHELDERE AFSPRAKEN VOOR EEN PERFECTE DRINKWATERSERVICE

GLASHELDERE AFSPRAKEN VOOR EEN PERFECTE DRINKWATERSERVICE GLASHELDERE AFSPRAKEN VOOR EEN PERFECTE DRINKWATERSERVICE De zeven servicegaranties van De Watergroep Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Garantie 1: DRINKWATER TE ALLEN TIJDE Wanneer de normale

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie