Gebruiksaanwijzing XVC-XBC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing XVC-XBC"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS XVC-XBC BakerTop ChefTop

2 INLEIDING 3 Uitleg van pictogrammen 3 voorwoord 4 veiligheidsvoorschriften 5 INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR 8 INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER 44 Het bedrijf behoudt zich het recht verbeterende wijzigingen toe te passen aan de apparaten en accessoires, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving. 2

3 ChefTop Voorwoord gewaardeerde klant, we willen u graag hartelijk danken voor uw aanschaf van een oven / aanvullend accessoire uit de cheftop /Bakertop -reeks. de cheftop /Bakertop -ovens zijn het resultaat van jarenlang onderzoek door Unox. de ovens nemen minimale ruimte in, leveren een topprestatie tijdens het bereiden van gerechten en bieden optimaal ovenbeheer onder alle gebruiks- en beladingsomstandigheden. de ovens maken gebruik van de beste gepatenteerde technologie van Unox en zijn ontwikkeld in samenwerking met topchefs en s werelds meest gerenommeerde onderzoeksinstituten. Het brede spectrum aan beschikbare accessoires maakt deze ovens uiterst veelzijdig en vereenvoudigt de keukenactiviteiten. cheftop /Bakertop -ovens zijn beschikbaar als elektrische of gasovens. we raden u aan om deze handleiding aandachtig door te nemen, zodat u precies weet hoe u het fraaie uiterlijk en de functionele kwaliteiten van het door u aangeschafte product kunt behouden. UNOX s.p.a. Dealer: Installateur: Installatiedatum: Uitleg van pictogrammen gevaar! situatie waarin sprake is van direct gevaar of een gevaarlijke situatie die tot persoonlijk letsel of de dood kan leiden. gevaar: gevaar voor verbrandingen. gevaar: brandgevaar! raadpleeg ander hoofdstuk gevaar: elektrische schok! tips en nuttige informatie de installatie en de gebruiker instructies zijn geldig voor alle modellen, tenzij anders aangegeven door de volgende pictogrammen: instructies alleen voor gas ovens instructies alleen voor tafelmodel ovens instructies alleen voor vloermodel ovens instructies alleen voor vloermodel trolley ovens 3

4 Voorwoord deze handleiding beschrijft de installatie en het gebruik van de cheftop en Bakertop oven series. ChefTop -ovens en hun accessoires bieden integrale oplossingen voor het bereiden van gerechten dankzij het gebruik van de maxi.link-technologie, die is geoptimaliseerd voor een uitmuntende cuisine. voorbeelden zijn: een oven met blast chiller, een oven met een slowtop-warmhouder en een combinatie van twee of meer ovens. de ovens uit de cheftop -reeks zijn verkrijgbaar als elektrische of gasovens met digitale bediening en een ChefTop capaciteit van: 3, 5 gn 2/3; 3, 5, 7, 10, 20 gn 1/1; 6, 10, 20 gn 2/1. MODEL VERSIE CApACITEIT de elektrische ovens uit de cheftop -reeks zijn verkrijgbaar in power- en eco-versies, die de chef Xvc4005ep -epl* power 20 gn 2/1 de keuze bieden tussen een maximaal vermogen of een Xvc2005ep power 10 gn 2/1 energiezuinige stand, al naar gelang de manier waarop de oven wordt gebruikt. Xvc1205ep power 6 gn 2/1 BakerTop -ovens en hun accessoires maken het mogelijk om bakstations te creëren voor het Xvc1005ep - epl* power 20 gn 1/1 vervaardigen van deegproducten en gebakswaren. Xvc905ep - epl* power 20 gn 1/1 deze ovens bieden bereidingsmogelijkheden voor onder meer brood, koekjes, soezen, croissants, Xvc705e 10 gn 1/1 pizza s, focacciabrood, panettonecakes en zuurdesemwaren. de ovens uit de Bakertop -reeks zijn Xvc705ep power 10 gn 1/1 verkrijgbaar als elektrische of gasoven, zijn voorzien van digitale bediening en bieden een capaciteit van: 4, 6, 10, 16 bakplaten 600x400. Xvc505e 7 gn 1/1 Legenda Xvc505ep power 7 gn 1/1 Xvc305e 5 gn 1/1 Xvc305p power 5 gn 1/1 Xvc105e 3 gn 1/1 * eco electrische ovens tafelmodel ovens electrische ovens vloermodel ovens links naar rechts openende deur versie gas ovens vloermode trolley ovens Xvc105ep power 3 gn 1/1 Xvc205e 5 gn 2/3 Xvc055e 3 gn 2/3 BakerTop MODEL VERSIE CApACITEIT XBc1005e - el* 16 (600x400) Xvc4015eg - gl* 20 gn 2/1 Xvc2015eg 10 gn 2/1 Xvc1215eg 6 gn 2/1 Xvc1015eg - egl* 20 gn 1/1 Xvc915eg - egl* 20 gn 1/1 Xvc715eg 10 gn 1/1 Xvc515eg 7 gn 1/1 XBc905e - el* XBc805e XBc605e XBc405e XBc1015ge-egl* XBc915eg - egl* XBc815eg 16 (600x400) 10 (600x400) 6 (600x400) 4 (600x400) 16 (600x400) 16 (600x400) 10 (600x400) Xvc315eg 5 gn1/1 XBc615eg 6 (600x400) 4

5 ChefTop Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften voor installatie en onderhoud Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat het apparaat wordt geïnstalleerd en hieraan onderhoud wordt uitgevoerd en bewaar deze handleiding zorgvuldig voor een toekomstige raadpleging door de gebruiker. Alle installatie-, montage- en niet-routinematige onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerde monteurs worden uitgevoerd die door UNOX zijn erkend. De werkzaamheden moeten overeenkomstig de toepasselijke wetten en bepalingen van het desbetreffende land ten aanzien van de systeem- en werkplekveiligheid worden uitgevoerd. Onderbreek de stroomtoevoer en gastoevoer naar het apparaat voordat de installatie- en onderhoudsprocedure wordt uitgevoerd. ( alleen voor gas ovens). Controleer of de systemen voldoen aan de toepasselijke installatienormen van het betreffende land en aan de specificaties die staan aangegeven op het typeplaatje van het apparaat voordat het apparaat wordt geïnstalleerd. Door ingrepen, geknoei of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan en niet overeenkomen met de aanwijzingen in deze handleiding komt de garantie te vervallen. Installatie- of onderhoudswerkzaamheden die afwijken van de aanwijzingen in deze handleiding kunnen tot schade, persoonlijk letsel of ongelukken met dodelijk afloop leiden. Personen die niet betrokken zijn bij de installatie van het apparaat mogen zich tijdens de montage niet in de werkruimte ophouden. Als de apparatuur is geïnstalleerd op een wielen of is gestapeld, dient u alleen UNOX componenten te gebruiken en de instructies op de verpakking te respecteren. Potentieel gevaarlijk verpakkingsmateriaal moet buiten het bereik van kinderen of dieren worden gehouden en moet volgens de plaatselijke voorschriften op passende wijze worden afgevoerd. Het typeplaatje bevat essentiële technische informatie die van het grootste belang is voor onderhoud of reparatie van het apparaat. verwijder, beschadig of wijzig het typeplaatje niet. Indien deze voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot schade en (dodelijk) letsel en komt de garantie te vervallen. tevens wordt UnoX van alle aansprakelijkheid ontheven. ALLEEN VOOR GAS OVENS De apparaten moeten worden geïnstalleerd in gebieden: - die voldoen aan de geldende veiligheidsnormen; - waar voldoende ventilatie aanwezig is. Zorg ervoor dat de lucht voortdurend van buitenaf wordt ververst om een juiste ontbranding te waarborgen en te voorkomen dat er vluchtige stoffen ontstaan die schadelijk zijn voor de gezondheid - gevaar van verstikking! Zorg ervoor: - dat de installatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de veiligheidsnormen van het land van gebruik en het gasbedrijf; - dat de ventilatie-ingangen en de afvoerelementen van de oven nergens worden geblokkeerd (bijv. door objecten en muren); - dat het beschikbare type gas overeenkomt met het type gas dat op de oven is aangegeven; - dat de diameters van de gasleiding de vereiste afmetingen hebben; - dat onderdelen die niet door UnoX zijn geleverd en gebruikt worden voor de installatie voldoen aan de geldende normen van het land van gebruik; - dat de druk van de aansluitleiding gelijk is aan de druk van de gastoevoer; - dat de maximale ingangsdruk van de gasleidingen 60 mbar bedraagt; de druk mag deze drempelwaarde niet overschrijden. 5

6 Na het aansluiten van de oven op de gasleiding moet u controleren of de onderdelen perfect luchtdicht zijn, bij voorkeur door gebruik te maken van niet-corrosief schuim. Maak hiervoor nooit gebruik van vuur! tijdens de ingebruikname van de oven moet u de uitlaatgassen van de branders, de stoom en hete lucht (co, co2) testen en de geregistreerde waarden op de oven noteren. de branderinstellingen moeten door een specialistische technicus worden gecontroleerd en afgesteld op waarden van niet-verdunde co die groter zijn dan ppm. Veiligheidsinstructies voor het gebruik Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat het apparaat wordt geïnstalleerd en hieraan onderhoud wordt uitgevoerd en bewaar deze handleiding zorgvuldig voor een toekomstige raadpleging door de gebruiker. Het gebruik van het apparaat en reinigingswerkzaamheden volgens andere procedures dan in deze handleiding staan beschreven, zijn niet toegestaan en kunnen tot schade, persoonlijk letsel of ongelukken met dodelijk afloop leiden; verder komt hierdoor de garantie te vervallen en wordt UNOX van elke aansprakelijkheid ontheven. Dit apparaat kan uitsluitend worden gebruikt voor het bereiden van voedsel door gekwalificeerd personeel in industriële en professionele keukens nadat hierin trainingscursussen zijn gevolgd; elk ander gebruik valt buiten de gebruiksomvang en is daarom gevaarlijk. Het apparaat kan met name worden gebruikt voor: - het bereiden van gebak en broodproducten, vers of bevroren (BakerTop ); - het bereiden van gastronomische producten, vers of bevroren (ChefTop ); - het stomen van vlees, vis en groenten (ChefTop ); - het bereiden van vacuümverpakt voedsel in plastic zakken die speciaal geschikt zijn voor deze bereidingsprocedure; - het op normale temperatuur brengen van gekoeld en bevroren voedsel (BakerTop - ChefTop ); Houd het apparaat tijdens de gehele gebruikscyclus in het oog. Als het apparaat niet functioneert of indien er sprake is van functionele of structurele wijzigingen, onderbreek dan de elektriciteits-, water- en gastoevoer ( alleen voor gas ovens) en neem contact op met een door UnoX erkende klantenservicedienst. probeer het apparaat niet zelf te repareren. vraag voor elke noodzakelijke reparatie altijd naar originele UnoX-reserveonderdelen. indien deze voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot schade en (dodelijk) letsel en komt ook de garantie te vervallen. Om ervoor te zorgen dat het apparaat zich in een perfecte gebruiks- en veiligheidsconditie bevindt, moet er jaarlijks een onderhouds- en inspectiebeurt worden uitgevoerd door een erkende klantenservicedienst. GEVAAR VOOR VERBRANDINGEN EN LETSEL! Wees bij het bereiden van voedsel en tijdens het afkoelen van alle apparaatonderdelen voorzichtig: - raak alleen de bedieningselementen of de hendel van het apparaat aan omdat de externe onderdelen zeer heet zijn (temperatuur boven 60 c). - als de deur moet worden geopend, doe dit dan langzaam en met uiterste voorzichtigheid, omdat er stoom met hoge temperatuur uit de ovenruimte vrijkomt. - draag geschikte hittebestendige handschoenen om schalen, accessoires en overige voorwerpen in de ovenruimte te verplaatsen. - wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van pannen uit de ovenruimte. alleen voor vrijstaande trolleyovens: vergrendel de remmen van de voorwielen nadat u gerechten in de oven hebt geplaatst; deze mogen niet worden bewogen; vergrendel de bakplaten altijd in hun geleidingsranden; wees uiterst voorzichtig met het verplaatsen van de oven. de bakplaten bevatten mogelijk kookvloeistoffen die gemorst kunnen worden. Het is ook mogelijk dat de trolleys op hun kant vallen (bijv. als ze over een ongelijke vloer worden bewogen of langs deuren worden verplaatst). 6

7 ChefTop Verwijder de sonde uit de kern van het gerecht alvorens u bakplaten uit de oven verwijdert. Plaats de sonde in de externe sondehouder. voordat u de bakplaat verwijdert moet u controleren of de sondekabel niet in de weg zit. ga voorzichtig met de sonde om. deze is uiterst scherp en bereikt na gebruik een hoge temperatuur. Tijdens de mode COOL (koeling van de ovenruimte) blijft de oven functioneren wanneer de ovendeur is geopend. verwijder nooit de beschermende ventilatorbehuizing, de ventilators en de verwarmingselementen wanneer de oven is ingeschakeld. wacht bovendien tot de oven volledig is afgekoeld. Open de ovendeur niet tijdens het reinigen ter voorkoming van letsel als gevolg van bewegingen van de impeller, hete stoom of een agressieve werking van de gebruikte chemische reinigingsmiddelen. BRANDGEVAAR! Voordat het apparaat wordt gebruikt moet worden nagegaan of zich in de ovenruimte geen ongeschikte voorwerpen (handleiding, plastic zakken of iets dergelijks) en reinigingsmiddelresten bevinden; ga ook na of de rookafvoer niet geblokkeerd is en dat er zich geen brandbare materialen in de buurt hiervan bevinden. Plaats geen warmtebronnen (bijv. grillen, braadpannen, etc.), licht ontvlambare stoffen of brandstoffen in de buurt van het apparaat (bijv. benzine, petroleum, flessen met alcohol, etc.). Gebruik tijdens het bereiden van voedsel geen licht ontvlambare producten of vloeistoffen (bijv. alcohol). Houd de ovenruimte altijd schoon, reinig de ovenruimte dagelijks of na elke bereidingssessie: vetten of voedselresten in het apparaat kunnen ontbranden! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK Open geen compartimenten met dit symbool: toegang is alleen voorbehouden aan door UNOX erkend gekwalificeerd personeel. indien dit voorschrift niet wordt opgevolgd, kan dit leiden tot schade en (dodelijk) letsel en komt de garantie te vervallen. ALLEEN VOOR GASOVENS Zorg dat de rookuitlaat aan de bovenzijde van de oven nergens wordt geblokkeerd (bijv. door objecten, bakplaten etc...). Schakel tijdens het gebruik van de oven altijd de wasemkap in (indien geïnstalleerd). Als de oven is aangesloten op een rookkanaal, moet deze: - worden gevrijwaard van obstakels - brandgevaar! - regelmatig worden gereinigd en geïnspecteerd overeenkomstig de geldende normen van het land van gebruik - brandgevaar! De oven moet ver uit de buurt van luchtstromen of tochtbronnen worden geïnstalleerd - brandgevaar! Zorg ervoor dat de ventilatie-ingangen en de onderzijde van de oven schoon zijn en nergens worden geblokkeerd (bijv. door objecten rond de oven). Als u een gaslucht bemerkt: - sluit het gas onmiddellijk af; - lucht de ruimte direct; - maak geen gebruik van elektrische schakelaars en zorg dat er geen vonken of vlammen ontstaan; - maak gebruik van een telefoon buiten de ruimte om contact op te nemen met het gasbedrijf. 7

8 INSTrUCTIES Voor de INSTALLATEUr Inhoudsopgave Uitpakken 9 de beschermfolie en siliconen dop verwijderen 12 de inhoud van de verpakking controleren 12 aan de slag 14 plaatsing 15 specificaties van de opstellingsruimte 15 afstanden tussen apparaten 17 plaatsing - countertop-ovens 18 plaatsing: vloer of onderstel met wielen 18 plaatsing: ondersteuningsconstructies 19 verankering op de ondersteuningsconstructie van de gebruiker (bijv. stalen tafels etc...) 19 verankering op ondersteuningsconstructies van UnoX 19 plaatsing: stapeling van apparaten (maxi.link) 21 plaatsing - vrijstaande ovens met of Zonder trolley 22 de oven waterpas maken 22 aanpassingen 24 aanpassing deursluiting 24 elektrische aansluiting 26 controles 27 aanpassing aan verschillende spanningen 27 de voedingskabel vervangen 27 gasaansluiting 28 aansluiting op het gasnet 28 aanpassing aan verschillende gasleidingen 28 controles na aansluiting 31 watervoorziening 32 watervoorziening: watertoevoer 32 watertoevoer: specificaties 33 watervoorziening: waterafvoer 34 waterafvoer: specificaties 35 watervoorziening: ingrepen 35 rookafvoer - elektrische ovens 38 rook- en gasafvoer - gasovens 39 gestapelde apparaten verbinden (maxi.link) 40 de oven aansluiten met een rj45-kabel 40 Ovens instellen als MASTER of CONTROLLED 40 aansluiting van de externe UsB-interfaceset en resettoets van de veiligheidsthermostaat 42 8

9 ChefTop Uitpakken Lees vóór de installatie van het apparaat zorgvuldig het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften op pagina 5 en het hoofdstuk Voorwoord op pagina 4 door. draag tijdens de installatie geschikte beschermende kleding (veiligheidsschoenen, handschoenen, etc.). personen nodig voor de installatie: controleer de verpakking bij ontvangst op eventuele zichtbare schade. indien schade wordt vastgesteld, neem dan direct contact op met Uno X en installeer het apparaat niet. voordat het apparaat naar de plaats van opstelling wordt getransporteerd, moet u ervoor zorgen dat: - het gemakkelijk deurposten kan passeren; - de vloer het gewicht van het apparaat kan dragen Het transport mag uitsluitend met behulp van mechanische middelen plaatsvinden (bijv. met een palletlifter). 9

10 Volg de instructies in de afbeelding en bewaar een aantal schroeven en plastic steunen voor de volgende installatie De schroeven de die plastic steunen op de houten pallet vasthouden, kunnen worden weggegooid. 10

11 ChefTop Het potentieel gevaarlijke verpakkingsmateriaal moet buiten het bereik van kinderen en dieren worden gehouden; en moet volgens de plaatselijke voorschriften op passende wijze worden afgevoerd. UnoX volgt al jaren de zogenoemde non-step effort-filosofie, wat betekent dat zij de milieuvriendelijkheid van haar producten wil vergroten om het energieverbruik en afval te verminderen. UnoX wil: het milieu beschermen en nodigt de klant uit om afval in recyclingcontainers af te voeren. 11

12 de beschermfolie verwijderen verwijder langzaam de beschermfolie van het apparaat: verwijder eventuele lijmresten met een geschikt oplosmiddel zonder gebruikmaking van gereedschap, schurende reinigingsmiddelen of zuren die het oppervlak zouden kunnen aantasten De potentieel gevaarlijke beschermfolie moet buiten het bereik van kinderen en dieren worden gehouden; en moet volgens de plaatselijke voorschriften op passende wijze worden afgevoerd. de inhoud van de verpakking controleren controleer voordat het apparaat wordt geïnstalleerd of de volgende verpakte componenten aanwezig en onbeschadigd zijn: TAFELMODEL OVENS - oven met achterzijde gereed voor: elektrische aansluitingen (met reeds gemonteerde voedingskabel); watervoorziening (watertoevoerbuis, mechanisch filter, 3/4"-fitting met reeds gemonteerde terugslagklep; LPG gas aansluiting ( alleen voor gas ovens) - technische documenten (gebruiks- en installatiehandleiding, blad technische specificaties ); - 4 plastic steunen; - 1 startset -zak (8 zelftappende schroeven, 1 fittingsleutel, 1 sticker voor vallende vloeistof, 1 conisch gevormde afvoerdop). - methaan sproeistuk en instellingen sticker ( alleen voor gas ovens) 12

13 ChefTop VLOERMODEL OVENS ZONDER TROLLEY - oven met achterzijde gereed voor: elektrische aansluitingen (met reeds gemonteerde voedingskabel); watervoorziening (watertoevoerbuis, mechanisch filter, 3/4-fitting met reeds gemonteerde terugslagklep); LPG-aansluiting ( alleen voor gasovens) - trolleys met bakplaathouders (alleen voor modellen XBc1005e - Xvc 4005ep - Xvc 1005ep); - technische documentatie (gebruiks- en installatiehandleiding, technisch specificatieblad); - 2 plastic vloersteunen; - 1 starterset (1 fittingsleutel, 1 sticker voor vallende vloeistof, 1 conisch gevormde afvoerdop). - 2 methaanzuigmondjes en instellingsstickers ( alleen voor gasovens) neem contact op met UnoX indien onderdelen ontbreken. verscheidene hulpinstrumenten zijn leverbaar als professionele completering van de series Bakertop en cheftop : neem contact op met UnoX voor aanvullende informatie. 13

14 Aan de slag TAFELMODEL EN VLOERMODEL OVENS VLOERMODEL TROLLEY OVENS 14

15 ChefTop Plaatsing Specificaties van de opstellingsruimte installeer het apparaat in ruimtes: - die speciaal ingericht en geschikt zijn voor het bereiden van industrieel voedsel; - die voldoende geventileerd zijn; - die voldoen aan de wetten met betrekking tot systeem- en werkplekveiligheid; - die beschermd zijn tegen atmosferische invloeden; - met een temperatuur tussen +5 tot maximaal +35 c; - die een maximumvochtigheid van 70% hebben. de wet vereist dat gasapparatuur wordt geïnstalleerd in ruimtes: - die voldoende ventilatie heeft om te hoge concentratie schadelijke gassen te voorkomen. - met een afzuigkap voor de afvoer van schadelijke gassen. voor aanvullende informatie raadpleeg hoofdstuk Rook en gas afvoer op pagina 39 Table A MODELEN BakerTop Formaat mm Gewicht* kg XBc 1005e - el 866x972x XBc 905e - el 866x972x XBc 805e 860x882x XBc 605e 860x882x XBc 405e 860x882x XBc 1015ge-egl 866x970x XBc 915eg - egl 866x970x XBc 815eg 860x882x XBc 615eg 860x882x Installeer het apparaat niet naast andere apparaten met hoge temperaturen om te voorkomen dat elektrische onderdelen beschadigd raken. Het apparaat mag niet in een nis worden geïnstalleerd. Ga na of de vloer het gewicht van het apparaat op volle capaciteit kan dragen (zie tabel A and tabel B ). raadpleeg voor aanvullende informatie over het apparaat het blad technische specificaties dat met het apparaat wordt meegeleverd. Table B MODELEN ChefTop Formaat mm Gewicht* kg MODELEN ChefTop Formaat mm Gewicht* kg Xvc 4005ep -epl 869x1206x Xvc 105e 750x782x Xvc 2005ep 860x1135x Xvc 105ep 750x782x Xvc 1205ep 860x1135x Xvc 205e 574x773x Xvc 1005ep - epl 866x972x Xvc 055e 574x762x Xvc 905ep - epl 866x972x Xvc 4015eg - gl 869X1206X Xvc 705e 750x773x Xvc 1215eg 860x1135x Xvc 705ep 750x773x Xvc 1015eg - egl 866X972X Xvc 505e 750x773x Xvc 915eg - egl 866X972X Xvc 505ep 750x773x Xvc 715eg 750x773x Xvc 305ep 750x773x Xvc 515eg 750x773x Xvc 305p 750x773x Xvc 315eg 750x773x * de waarden gelden voor het apparaat in lege staat 15

16 de installatieruimte moet zijn uitgerust met elektrische, waterleidingen en gasvoorziening (alleen voor gas ovens) die voldoen aan de eisen ten aanzien van de systeem- en werkplekveiligheid van het betreffende land. de afbeelding laat de indicatieve aansluitafmetingen zien: - elektrische aansluiting - watervoorziening - verbinding met de gasvoorziening (alleen voor gas modelen) - afvoer (S) - vloer afvoer (Sp) 16

17 ChefTop Afstanden van het apparaat plaats het apparaat met inachtneming van de afstanden in de afbeelding en zodanig dat de achterwand makkelijk toegankelijk is voor de aansluitingen en het onderhoud. Installeer het apparaat niet nabij licht ontvlambare of hittegevoelige materialen, muren of meubilair. Als dat niet anders kan, moeten deze voorzien worden van onbrandbaar thermisch isolatiemateriaal en moeten de regels op het gebied van brandpreventie in acht worden genomen. VLAM- BESTENDIG paneel om veiligheidsredenen mag de laatste bakplaat nooit op een hoogte van meer dan 160 cm worden geplaatst. als dat wel nodig is, is het noodzakelijk om de sticker uit de startset aan te brengen op de hoogte die in de afbeelding te zien is. 17

18 Plaatsing - CoUNTErToP ovens de countertop-ovens kunnen worden geplaatst: - op de vloer; - op wielen; - op eigen ondersteuningsconstructies of die van UnoX; - op andere UnoX-apparaten (maxi.link). Plaatsing op de vloer of op een onderstel met wielen de vloer onder de ovens moet: - vlam- en hittebestendig zijn; - volledig waterpas zijn; - een vlak en effen oppervlak hebben; - in staat zijn om de oven met maximale belading te dragen zonder dat de constructie vervormt of een ander defect vertoont. plaatsing: vrijstaand plaats de ovens niet direct op de vloer, maar verwijder eerst de plastic voetjes en monteer de stalen voetjes met een hoogte van 140 mm. UnoX. raadpleeg de verpakking voor meer informatie over de montage van de set met voetjes. plaatsing: onderstellen met wielen Verplaats de oven alleen met de wielenset van UNOX. Volg hierbij de instructies op de verpakking van de set. 18

19 ChefTop Verankering: op ondersteuningsconstructies Voordat de oven wordt verankerd op een eigen of UNOX-ondersteuningsconstructie moet altijd met een luchtbelwaterpas of digitale waterpas worden gecontroleerd of de ondersteuningsconstructie volledig vlak is. Als dit niet het geval is, kan de UNOX-ondersteuningsconstructie met behulp van de voeten waterpas worden gesteld. Hierbij moet erop gelet worden dat de voeten er niet compleet uitgedraaid worden. Verankering op de ondersteuningsconstructie van de gebruiker (bijv. stalen tafels, etc.) Verankering op UNoX ondersteuningsconstructies: (UNoX - rijskast - neutrale kast/pollo) 19

20 Verankering op UNoX ondersteuningsconstructies: (UNoX - hoge open standaard) 20

21 ChefTop Plaatsing: stapeling van apparaten (Maxi.LINK) gebruik de UnoX-stapelset als u meerdere eenheden stapelt. de stapelset zorgt voor de juiste afstand tussen apparaten en vereenvoudigt de elektrische, water- en rookafvoeraansluitingen. volg de instructies op de stapelset voor het monteren van de set. De oven mag nooit direct op andere ovens of andere warmtebronnen worden geplaatst. de stapelset bevat daarnaast een rj45-kabel, een sifon en een t-stuk voor het aansluiten van verschillende apparaten op één waterinlaat. Zie het hoofdstuk Gestapelde apparaten verbinden (MAXI.Link) op pagina 40 voor informatie over het verbinden van gestapelde apparaten of aanvullende accessoires (rijskasten, wasemkappen, osmose-sets, etc...) en het installeren van de rj45-kabel. Voorbeelden van mogelijke combinaties: 21

22 Plaatsing - TroLLEY VrIJSTAANdE ovens MET of ZoNdEr ovens van dit type mogen uitsluitend op vloeren worden geplaatst die: - vlam- en hittebestendig zijn; - volledig waterpas zijn; - een vlakke en effen oppervlak hebben; - in staat zijn om de oven met een maximale belading te dragen zonder dat de constructie vervormt of een ander defect vertoont. de oven waterpas maken controleer of de diagonale lengtes van de opening van de ovenruimte gelijk zijn; als dit niet het geval is, betekent dit dat de oven niet waterpas is het waterpas door de hoogte van de 4 voetjes te verstellen. de minimale hoogte vanaf de grond moet 173 mm bedragen. om eenvoudige toegang tot de trolley mogelijk te maken. wanneer de oven waterpas is, moet u controleren of de bakplaat makkelijk in de ovenruimte past zonder obstakels tegen te komen (bijv. als gevolg van een oneffen vloer) en zonder tegen het oppervlak van de onderkant van de ovenruimte te schuren. stel de voetjes indien nodig verder af. Voltooi de procedure door de 2 steunen aan de voorzijde aan de vloer te verankeren om omvallen te voorkomen (zie de afbeelding op de volgende pagina). 22

23 ChefTop schroeven niet meegeleverd OpLOSSING B OpLOSSING A alleen voor vrijstaande trolleyovens als de vloer niet perfect waterpas is, kan een laadplank met een minimale helling van 4 worden gebruikt om het beladen van de bakplaat te vereenvoudigen. De maximale toegestane helling van de vloer bedraagt 2. Als de helling van de vloer deze waarde overstijgt, kan er hete vloeistof van de bakplaten morsen tijdens het beladen/verwijderen en voor brandwonden zorgen. 23

24 Aanpassingen Aanpassing deursluiting nadat de oven is geplaatst, moet als volgt te werk worden gegaan als de deur niet goed in de correcte verticale positie sluit: controleer met een luchtbelwaterpas of digitale waterpas of het apparaat waterpas staat; - als het apparaat waterpas is, stel dan de deurgrendel af zoals aangegeven in de volgende afbeeldingen. ls het probleem blijft bestaan, moet deze procedure herhaald worden, waarbij de bevestigingsschroeven van de deurgrendel verder losgedraaid worden. 24

25 ChefTop 25

26 Elektrische aansluiting Lees zorgvuldig het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften op pagina 6 door voordat het apparaat wordt geïnstalleerd. De aansluiting op het lichtnet en het elektrische systeem moet voldoen aan de geldende eisen in het betreffende land; en alle aansluitingen mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur die door UNOX is erkend. Indien deze voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot schade en letsel en komt de garantie te vervallen. Tevens wordt UNOX van alle aansprakelijkheid ontheven. Het bedradingsschema, de bedradingsspecificaties en de technische gegevens staan aangegeven op het meegeleverde blad Technische specificaties. de elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd door montage van een stekker (niet meegeleverd) van een type dat geschikt is voor het maximale opgenomen vermogen van de fases van de oven (gegevens beschikbaar op het meegeleverde blad Technische specificaties ). Als dat niet mogelijk is, zijn de door Uno X geleverde bedradingskabels voldoende voor directe aansluiting op het elektrische bord. voordat het apparaat op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, moeten de gegevens van de stroomvoorziening altijd vergeleken worden met de specificaties op het typeplaatje van het apparaat. Het apparaat wordt af fabriek geleverd met een voedingskabel die al op het klemmenbord is gemonteerd; raadpleeg voor afwijkende spanning en belastingen het hoofdstuk. Aanpassing aan afwijkende spanning op pagina 27. een oven die alleen een eenfasige schuko-stekker heeft, mag niet op enige wijze worden blootgesteld aan een ander type elektrische verbinding, en de afmetingen van de kabel mogen niet worden gewijzigd, tenzij een verlengsnoer wordt gebruikt. de kabel mag alleen worden vervangen door een kabel met dezelfde specificaties als de oorspronkelijk geleverde kabel (type rubber, diameter etc.); alle specificaties worden vermeld op het technische specificatieblad dat aan de oven is bevestigd. OMNIpOLAR CIRCUIT BREAKER THERmAL + magneto-thermal breaker 26

27 ChefTop voor een correcte elektrische aansluiting moet het apparaat: - aangesloten zijn op een equipotentiaal systeem dat voldoet aan de geldende voorschriften. deze aansluiting moet worden uitgevoerd tussen verschillende apparaten met behulp van het aansluitpunt met het equipotentiaalsymbool. de draad moet een diameter van ten minste 10 mm² hebben en moet geel en groen zijn. - op de ommanteling geaard zijn (groen-gele draad). - aangesloten zijn op een aardlekschakelaar die voldoet aan de geldende voorschriften. - aangesloten zijn op een meerpolige onderbrekingsschakelaar Controles - de koperen overbrugging en de elektrische kabel moeten onder de schroef in de bevestigingsrichting worden vastgezet; en de elektrische aansluitingen moeten stevig vastzitten voordat het apparaat op het elektriciteitsnet wordt aangesloten. - controleer op elektrische dispersie tussen de fasen en aarde en zorg ervoor dat er elektrische geleiding is tussen de ovenkast en de aardingsdraad van het elektriciteitsnet. - controleer of de voedingsspanning niet afwijkt van de nominale spanning die staat aangegeven op het typeplaatje als het apparaat in bedrijf is. als dit niet het geval is, moeten de fasen worden aangesloten zoals aangegeven op het meegeleverde blad Technische specificaties. Aanpassing aan afwijkende spanning voor elektrische en spanningseisen die verschillen van de standaardwaarden is het noodzakelijk om de voedingskabel te vervangen en de nieuwe kabel aan te sluiten op het klemmenbord volgens de schema s op het blad Technische specificaties (stroomvoorziening - aansluitschema) dat met het apparaat wordt meegeleverd. de voedingskabel vervangen De kabel moet worden vervangen door UNOX of door haar technische ondersteuningsdienst door een persoon met overeenkomstige kwalificaties om eventuele risico s uit te sluiten. volg de hieronder beschreven procedure om de voedingskabel te vervangen: - Open de klemmenbordafdekking door schroef A los te draaien; - verwijder de kabel door deze van het klemmenbord en de kabelklem B te ontkoppelen; - Raadpleeg het blad Technische specificaties (stroomvoorziening - aansluitschema): het blad laat alle mogelijk bedradingsschema s zien en de specificaties die de nieuwe kabel moet bezitten met betrekking tot de gekozen bedrading (kabeltype); - Zet de nieuwe kabel met de kabelklem vast; - sluit de afdekking van het klemmenbord en draai de bevestigingsschroeven vast. 27

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility. Facilitair BV QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.nl Pulpmatic Vermaler Installatie handleiding Pulpmatic Vermaler Installatie Handleiding Roterend mes onder in vermaalkamer

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 1

GEBRUIKSAANWIJZING 1 GEBRUIKSAANWIJZING 1 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Lees de volledige instructies voor gebruik. Laat kinderen niet in de buurt van de snelkookpan tijdens het gebruik. Plaats de snelkookpan niet in een

Nadere informatie

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7

Veiligheid afwasautomaat 4. Vereisten installatie 5. Instructies installatie 7 Montageinstructies Veiligheid afwasautomaat 4 Vereisten installatie 5 Instructies installatie 7 Veiligheid afwasautomaat De veiligheid van uzelf en van andere personen is erg belangrijk. We hebben een

Nadere informatie

Handleiding. Standard LED (LED ST) Serie spiegels

Handleiding. Standard LED (LED ST) Serie spiegels Handleiding Standard LED (LED ST) Serie spiegels Hartelijk dank voor uw aankoop! Lees deze handleiding goed door voordat u het product monteert. Dit om lichamelijk letsel dan wel schade te voorkomen aan

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Fabrikant: Gispen Parallelweg West 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Gispen TM elektrisch hoogte verstelbare tafel (met het bedieningspaneel in het tafelblad)

Nadere informatie

VOORBEREIDENDE INFORMATIE

VOORBEREIDENDE INFORMATIE VOORBEREIDENDE INFORMATIE Richtlijnen specificaties wasbakken Aan de hand van een speciaal ontwikkelde testmethode hebben de ingenieurs van Dyson voor een uiteenlopende serie wasbakken onderzocht of ze

Nadere informatie

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING IN ONTVANGST NEMEN VAN HET APPARAAT INLEIDING TECHNISCHE GEGEVENS PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE VAN DE TRANSPARANTE

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage.

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage. Instructie handleiding MINIBEL Luchtgordijnen Waarschuwingsadvies symbolen Attention, Gevaar, Waarschuwing! Gevaarlijke stroom of hoge voltages! Kans op verwondingen! Gevaar! Sta niet onder de hangende

Nadere informatie

Inhoud Inhoud... 1 Veiligheidsinstructies... 1

Inhoud Inhoud... 1 Veiligheidsinstructies... 1 Handleiding Alu Serie spiegels met externe led verlichting Hartelijk dank voor uw aankoop! Lees deze handleiding goed door voordat u het product monteert. Dit om lichamelijk letsel dan wel schade te voorkomen

Nadere informatie

GIDS VOOR DE GEBRUIKER

GIDS VOOR DE GEBRUIKER GIDS VOOR DE GEBRUIKER Aangekoppelde Afstandsbediening MWR-TH00 MWR-TH01 Airconditioner Ne DB98-26319A(1) Veiligheidsvoorschriften Voordat u de aangekoppelde afstandsbediening gebruikt, leest u best deze

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Model EF-2000W Handleiding

Model EF-2000W Handleiding Thermic Dynamics Eco Class Heater Model EF-2000W Handleiding Waarschuwingen Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en dient niet gebruikt te worden voor andere doeleinden, zoals in een niet-huiselijke

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Handleiding DRINK-38/SE Belangrijke aanwijzingen: De in dit document genoemde apparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en koelen van dranken

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Telescopische afzuigkap TEL06

Telescopische afzuigkap TEL06 Telescopische afzuigkap TEL06 2 Gelieve de volgende informatie van het typeplaatje voor een later gebruik te noteren, alsook de aankoopdatum, zoals op de rekening / factuur staat vermeld: Model... Serienummer...

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL BASIC INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE... 2 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES... 3 2.1. Plaatsing en installatie... 3 2.2. Gebruik...

Nadere informatie

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING Professional Supplies TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING (*680.100 /*680.200) Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen. -1- INDEX Hoofdstuk Omschrijving Blz 1 Inleiding...2

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

VDLPROM5 SET MET 4 COLOUR CHANGERS EN DMX CONTROLEBOX

VDLPROM5 SET MET 4 COLOUR CHANGERS EN DMX CONTROLEBOX SET MET 4 COLOUR CHANGERS EN DMX CONTROLEBOX 1. Inleiding en kenmerken Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Deze set omvat 4 DMX-gestuurde colour changers

Nadere informatie

installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA

installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA V02022017 MCOHOME CO2 Monitor MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA Introductie De MCOHome CO2 Monitor is een Z-Wave compatibele lucht kwaliteit detector,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Vega Gefeliciteerd met uw aankoop van deze elektrische inzethaard. Om vele jaren plezier te hebben van deze aanschaf, adviseren wij u deze gebruiksinstructie zorgvuldig

Nadere informatie

1. Naam van het product Bubbelpaneel. 2. Product code Kleur Zwart of wit

1. Naam van het product Bubbelpaneel. 2. Product code Kleur Zwart of wit 1. Naam van het product Bubbelpaneel 2. Product code 18523 3. Kleur Zwart of wit 4. Korte beschrijving Het best van twee werelden - een paneel en een bubbelunit in één! Een schitterend product van ROMPA.

Nadere informatie

08/2005. Mod: HS1(inox grid) Production code: GCV/SX. The catering program

08/2005. Mod: HS1(inox grid) Production code: GCV/SX. The catering program 08/2005 Mod: HS1(inox grid) Production code: GCV/SX The catering program ELEKTRISCHE WATERGRILL HS-1, HS-1½, HS-2 HS1-S70, HS1/2-S70, HS2-S70 SPECIFICATIES De onderstaande tabel verwijst naar de specificaties

Nadere informatie

LPTC801 8-KANAALS DIMSONCOLE

LPTC801 8-KANAALS DIMSONCOLE 8-KANAALS DIMSONCOLE 1. Inleiding Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Dit toestel is uitgerust met 8 kanalen met LED aanduiding, 8 flash knoppen+

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX 84602GW

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX 84602GW U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor AEG-ELECTROLUX 84602GW. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de AEG-ELECTROLUX 84602GW in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

09/2010. Mod: TAV-B2/D. Production code: CBC210

09/2010. Mod: TAV-B2/D. Production code: CBC210 09/2010 Mod: TAV-B2/D Production code: CBC210 NL Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Voor u deze flessenkoeler in gebruik neemt raden wij u aan deze handleiding door te nemen. 2. Het is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies { STIHL AK 10, 20, 30 Veiligheidsinstructies Nederlands Inhoudsopgave Vertaling van de originele handleiding 1 Veiligheidsinstructies................................ 1 1.1 Waarschuwingssymbolen...........................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

Barbecue Lång. Gebruikershandleiding. Model: SB1000

Barbecue Lång. Gebruikershandleiding. Model: SB1000 Barbecue Lång Gebruikershandleiding Model: SB1000 Lees deze gebruikershandleiding volledig door alvorens het product te gebruiken. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige raadpleging. Als u

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte)

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) Instructies voor de installatie DENK ERAAN: bij het vervangen van onderdelen van dit apparaat, dient u uitsluitend reserveonderdelen te gebruiken waarvan u zeker weet

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden!

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden! D-LUX Versie: 0307 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemene Veiligheids Instructies Pagina 2 Installatie Instructies (deel 1 van 3) Pagina 3 Installatie Instructies (deel 2 van 3) Pagina 4 Installatie Instructies

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS GEBRUIKERSHANDLEIDING KS150.2450 Geachte klant, U hebt een product van KS Tools via Beneparts BVBA gekocht. Bedankt voor uw aankoop en vertrouwen. In deze gids vindt u al het nodige terug voor een veilig

Nadere informatie

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen Gevaar! Veronachtzaming kan of zal de oorzaak zijn van elektrische schokken met gevaar voor het leven. - Gebruik het verwarmingselement niet in de nabijheid

Nadere informatie

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING e x q u i s i t ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING DOMEST Import-Export b.v. J.F. Kennedylaan 101b NL7001CZ Doetinchem www.domest.com Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO Versie: Aardgas Propaan Specificaties Fabrikant Sunderman Openhaarden V.O.F. / Sunwood Contactgegevens Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CULION BTC600, BTC650

Gebruiksaanwijzing CULION BTC600, BTC650 Gebruiksaanwijzing CULION BTC600, BTC650 Tel: 038-3328844 Fax: 038-3329802 Omschrijving BTC ovens zijn uitermate geschikt voor het gebruik in restaurants, cateringbedrijven, fastfood restaurants, broodjeszaken

Nadere informatie

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat Instructies Deze kunnen worden gebruikt voor het afzuigen van: Motorolie Versnellingsbak- en transmissieolie Koelvloeistof Remvloeistof Andere

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

TTW S / TTW S

TTW S / TTW S TTW 25000 S / TTW 35000 S NL BEDIENINGSHANDLEIDING WINDMACHINEE TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-NL INHOUDSOPGAVE 01. Algemene beschrijving............. 01 02. Veiligheidsinstructies................. 01 03.

Nadere informatie

MONTAGE- EN INSTALLATIE HANDLEIDING. IRPRO Series: IRPRO350, IRPRO500, IRPRO750

MONTAGE- EN INSTALLATIE HANDLEIDING. IRPRO Series: IRPRO350, IRPRO500, IRPRO750 MONTAGE- EN INSTALLATIE HANDLEIDING IRPRO Series: IRPRO350, IRPRO500, IRPRO750 2 BELANGRIJKE INFORMATIE 1. Lees deze montage- en gebruikshandleiding zorgvuldig door. 2. De infraroodstralers van dit model

Nadere informatie

HANDLEIDING SLIMLINE

HANDLEIDING SLIMLINE HANDLEIDING SLIMLINE GEBRUIKSAANWIJZING Product groep: Product type: Versie: Besturing Slimline 13rev.6 SunDisc Solar Systems B.V. e-mail info@sun-disc.nl internet www.sun-disc.nl Dealer : Geachte klant,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona *DT-56304MAN* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

UNICO. De revolutionaire oven met onafhankelijke bakvloer en fascinerende design

UNICO. De revolutionaire oven met onafhankelijke bakvloer en fascinerende design UNICO De revolutionaire oven met onafhankelijke bakvloer en fascinerende design Getuigd van flexibiliteit van de oven, kan de UNICO een veelheid bakken van producten tot in de perfectie. De onafhankelijk

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 2 INHOUD 1. REGISTRATIE SERIENUMMERS 2. INLEIDING 3. BESCHRIJVING VAN DE STAPELAAR 4. WERKING VAN DE STAPELAAR 5. INSTALLEREN VAN DE STAPELAAR 6. GEBRUIKEN VAN

Nadere informatie

Fig.1a Fig.1b

Fig.1a Fig.1b SIET SIET 1 3 Fig.1a 4 2 1 3 5 4 2 Fig.1b Fig.2 Fig.3 Fig.4 s Fig.5 s Fig.6 Fig.7 T (min) SIET CRZ SIET CDZ T (min) 30 20 5 A SIET CRIZ s Fig.8 Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) 5 (!) (!) 20 90% 10 80% 5 70%

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

1. Productnaam. 100 LED Projector. 2. Productcode 21206. 3. Kleur wit

1. Productnaam. 100 LED Projector. 2. Productcode 21206. 3. Kleur wit 1. Productnaam 100 LED Projector 2. Productcode 21206 3. Kleur wit 4. Korte beschrijving Deze compacte, draagbare kleine projector is nuttig voor gebruik in kleine ruimtes. Het geeft weinig warmte af,

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING:

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING: 18 18 19 19 20 21 22 Algemene Veiligheidsvoorschriften Algemene Veiligheidsvoorschriften BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de barbecue gebruikt, om brand,

Nadere informatie