Gebruiksaanwijzing XVC-XBC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing XVC-XBC"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS XVC-XBC BakerTop ChefTop

2 INLEIDING 3 Uitleg van pictogrammen 3 voorwoord 4 veiligheidsvoorschriften 5 INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR 8 INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER 44 Het bedrijf behoudt zich het recht verbeterende wijzigingen toe te passen aan de apparaten en accessoires, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving. 2

3 ChefTop Voorwoord gewaardeerde klant, we willen u graag hartelijk danken voor uw aanschaf van een oven / aanvullend accessoire uit de cheftop /Bakertop -reeks. de cheftop /Bakertop -ovens zijn het resultaat van jarenlang onderzoek door Unox. de ovens nemen minimale ruimte in, leveren een topprestatie tijdens het bereiden van gerechten en bieden optimaal ovenbeheer onder alle gebruiks- en beladingsomstandigheden. de ovens maken gebruik van de beste gepatenteerde technologie van Unox en zijn ontwikkeld in samenwerking met topchefs en s werelds meest gerenommeerde onderzoeksinstituten. Het brede spectrum aan beschikbare accessoires maakt deze ovens uiterst veelzijdig en vereenvoudigt de keukenactiviteiten. cheftop /Bakertop -ovens zijn beschikbaar als elektrische of gasovens. we raden u aan om deze handleiding aandachtig door te nemen, zodat u precies weet hoe u het fraaie uiterlijk en de functionele kwaliteiten van het door u aangeschafte product kunt behouden. UNOX s.p.a. Dealer: Installateur: Installatiedatum: Uitleg van pictogrammen gevaar! situatie waarin sprake is van direct gevaar of een gevaarlijke situatie die tot persoonlijk letsel of de dood kan leiden. gevaar: gevaar voor verbrandingen. gevaar: brandgevaar! raadpleeg ander hoofdstuk gevaar: elektrische schok! tips en nuttige informatie de installatie en de gebruiker instructies zijn geldig voor alle modellen, tenzij anders aangegeven door de volgende pictogrammen: instructies alleen voor gas ovens instructies alleen voor tafelmodel ovens instructies alleen voor vloermodel ovens instructies alleen voor vloermodel trolley ovens 3

4 Voorwoord deze handleiding beschrijft de installatie en het gebruik van de cheftop en Bakertop oven series. ChefTop -ovens en hun accessoires bieden integrale oplossingen voor het bereiden van gerechten dankzij het gebruik van de maxi.link-technologie, die is geoptimaliseerd voor een uitmuntende cuisine. voorbeelden zijn: een oven met blast chiller, een oven met een slowtop-warmhouder en een combinatie van twee of meer ovens. de ovens uit de cheftop -reeks zijn verkrijgbaar als elektrische of gasovens met digitale bediening en een ChefTop capaciteit van: 3, 5 gn 2/3; 3, 5, 7, 10, 20 gn 1/1; 6, 10, 20 gn 2/1. MODEL VERSIE CApACITEIT de elektrische ovens uit de cheftop -reeks zijn verkrijgbaar in power- en eco-versies, die de chef Xvc4005ep -epl* power 20 gn 2/1 de keuze bieden tussen een maximaal vermogen of een Xvc2005ep power 10 gn 2/1 energiezuinige stand, al naar gelang de manier waarop de oven wordt gebruikt. Xvc1205ep power 6 gn 2/1 BakerTop -ovens en hun accessoires maken het mogelijk om bakstations te creëren voor het Xvc1005ep - epl* power 20 gn 1/1 vervaardigen van deegproducten en gebakswaren. Xvc905ep - epl* power 20 gn 1/1 deze ovens bieden bereidingsmogelijkheden voor onder meer brood, koekjes, soezen, croissants, Xvc705e 10 gn 1/1 pizza s, focacciabrood, panettonecakes en zuurdesemwaren. de ovens uit de Bakertop -reeks zijn Xvc705ep power 10 gn 1/1 verkrijgbaar als elektrische of gasoven, zijn voorzien van digitale bediening en bieden een capaciteit van: 4, 6, 10, 16 bakplaten 600x400. Xvc505e 7 gn 1/1 Legenda Xvc505ep power 7 gn 1/1 Xvc305e 5 gn 1/1 Xvc305p power 5 gn 1/1 Xvc105e 3 gn 1/1 * eco electrische ovens tafelmodel ovens electrische ovens vloermodel ovens links naar rechts openende deur versie gas ovens vloermode trolley ovens Xvc105ep power 3 gn 1/1 Xvc205e 5 gn 2/3 Xvc055e 3 gn 2/3 BakerTop MODEL VERSIE CApACITEIT XBc1005e - el* 16 (600x400) Xvc4015eg - gl* 20 gn 2/1 Xvc2015eg 10 gn 2/1 Xvc1215eg 6 gn 2/1 Xvc1015eg - egl* 20 gn 1/1 Xvc915eg - egl* 20 gn 1/1 Xvc715eg 10 gn 1/1 Xvc515eg 7 gn 1/1 XBc905e - el* XBc805e XBc605e XBc405e XBc1015ge-egl* XBc915eg - egl* XBc815eg 16 (600x400) 10 (600x400) 6 (600x400) 4 (600x400) 16 (600x400) 16 (600x400) 10 (600x400) Xvc315eg 5 gn1/1 XBc615eg 6 (600x400) 4

5 ChefTop Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften voor installatie en onderhoud Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat het apparaat wordt geïnstalleerd en hieraan onderhoud wordt uitgevoerd en bewaar deze handleiding zorgvuldig voor een toekomstige raadpleging door de gebruiker. Alle installatie-, montage- en niet-routinematige onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerde monteurs worden uitgevoerd die door UNOX zijn erkend. De werkzaamheden moeten overeenkomstig de toepasselijke wetten en bepalingen van het desbetreffende land ten aanzien van de systeem- en werkplekveiligheid worden uitgevoerd. Onderbreek de stroomtoevoer en gastoevoer naar het apparaat voordat de installatie- en onderhoudsprocedure wordt uitgevoerd. ( alleen voor gas ovens). Controleer of de systemen voldoen aan de toepasselijke installatienormen van het betreffende land en aan de specificaties die staan aangegeven op het typeplaatje van het apparaat voordat het apparaat wordt geïnstalleerd. Door ingrepen, geknoei of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan en niet overeenkomen met de aanwijzingen in deze handleiding komt de garantie te vervallen. Installatie- of onderhoudswerkzaamheden die afwijken van de aanwijzingen in deze handleiding kunnen tot schade, persoonlijk letsel of ongelukken met dodelijk afloop leiden. Personen die niet betrokken zijn bij de installatie van het apparaat mogen zich tijdens de montage niet in de werkruimte ophouden. Als de apparatuur is geïnstalleerd op een wielen of is gestapeld, dient u alleen UNOX componenten te gebruiken en de instructies op de verpakking te respecteren. Potentieel gevaarlijk verpakkingsmateriaal moet buiten het bereik van kinderen of dieren worden gehouden en moet volgens de plaatselijke voorschriften op passende wijze worden afgevoerd. Het typeplaatje bevat essentiële technische informatie die van het grootste belang is voor onderhoud of reparatie van het apparaat. verwijder, beschadig of wijzig het typeplaatje niet. Indien deze voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot schade en (dodelijk) letsel en komt de garantie te vervallen. tevens wordt UnoX van alle aansprakelijkheid ontheven. ALLEEN VOOR GAS OVENS De apparaten moeten worden geïnstalleerd in gebieden: - die voldoen aan de geldende veiligheidsnormen; - waar voldoende ventilatie aanwezig is. Zorg ervoor dat de lucht voortdurend van buitenaf wordt ververst om een juiste ontbranding te waarborgen en te voorkomen dat er vluchtige stoffen ontstaan die schadelijk zijn voor de gezondheid - gevaar van verstikking! Zorg ervoor: - dat de installatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de veiligheidsnormen van het land van gebruik en het gasbedrijf; - dat de ventilatie-ingangen en de afvoerelementen van de oven nergens worden geblokkeerd (bijv. door objecten en muren); - dat het beschikbare type gas overeenkomt met het type gas dat op de oven is aangegeven; - dat de diameters van de gasleiding de vereiste afmetingen hebben; - dat onderdelen die niet door UnoX zijn geleverd en gebruikt worden voor de installatie voldoen aan de geldende normen van het land van gebruik; - dat de druk van de aansluitleiding gelijk is aan de druk van de gastoevoer; - dat de maximale ingangsdruk van de gasleidingen 60 mbar bedraagt; de druk mag deze drempelwaarde niet overschrijden. 5

6 Na het aansluiten van de oven op de gasleiding moet u controleren of de onderdelen perfect luchtdicht zijn, bij voorkeur door gebruik te maken van niet-corrosief schuim. Maak hiervoor nooit gebruik van vuur! tijdens de ingebruikname van de oven moet u de uitlaatgassen van de branders, de stoom en hete lucht (co, co2) testen en de geregistreerde waarden op de oven noteren. de branderinstellingen moeten door een specialistische technicus worden gecontroleerd en afgesteld op waarden van niet-verdunde co die groter zijn dan ppm. Veiligheidsinstructies voor het gebruik Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat het apparaat wordt geïnstalleerd en hieraan onderhoud wordt uitgevoerd en bewaar deze handleiding zorgvuldig voor een toekomstige raadpleging door de gebruiker. Het gebruik van het apparaat en reinigingswerkzaamheden volgens andere procedures dan in deze handleiding staan beschreven, zijn niet toegestaan en kunnen tot schade, persoonlijk letsel of ongelukken met dodelijk afloop leiden; verder komt hierdoor de garantie te vervallen en wordt UNOX van elke aansprakelijkheid ontheven. Dit apparaat kan uitsluitend worden gebruikt voor het bereiden van voedsel door gekwalificeerd personeel in industriële en professionele keukens nadat hierin trainingscursussen zijn gevolgd; elk ander gebruik valt buiten de gebruiksomvang en is daarom gevaarlijk. Het apparaat kan met name worden gebruikt voor: - het bereiden van gebak en broodproducten, vers of bevroren (BakerTop ); - het bereiden van gastronomische producten, vers of bevroren (ChefTop ); - het stomen van vlees, vis en groenten (ChefTop ); - het bereiden van vacuümverpakt voedsel in plastic zakken die speciaal geschikt zijn voor deze bereidingsprocedure; - het op normale temperatuur brengen van gekoeld en bevroren voedsel (BakerTop - ChefTop ); Houd het apparaat tijdens de gehele gebruikscyclus in het oog. Als het apparaat niet functioneert of indien er sprake is van functionele of structurele wijzigingen, onderbreek dan de elektriciteits-, water- en gastoevoer ( alleen voor gas ovens) en neem contact op met een door UnoX erkende klantenservicedienst. probeer het apparaat niet zelf te repareren. vraag voor elke noodzakelijke reparatie altijd naar originele UnoX-reserveonderdelen. indien deze voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot schade en (dodelijk) letsel en komt ook de garantie te vervallen. Om ervoor te zorgen dat het apparaat zich in een perfecte gebruiks- en veiligheidsconditie bevindt, moet er jaarlijks een onderhouds- en inspectiebeurt worden uitgevoerd door een erkende klantenservicedienst. GEVAAR VOOR VERBRANDINGEN EN LETSEL! Wees bij het bereiden van voedsel en tijdens het afkoelen van alle apparaatonderdelen voorzichtig: - raak alleen de bedieningselementen of de hendel van het apparaat aan omdat de externe onderdelen zeer heet zijn (temperatuur boven 60 c). - als de deur moet worden geopend, doe dit dan langzaam en met uiterste voorzichtigheid, omdat er stoom met hoge temperatuur uit de ovenruimte vrijkomt. - draag geschikte hittebestendige handschoenen om schalen, accessoires en overige voorwerpen in de ovenruimte te verplaatsen. - wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van pannen uit de ovenruimte. alleen voor vrijstaande trolleyovens: vergrendel de remmen van de voorwielen nadat u gerechten in de oven hebt geplaatst; deze mogen niet worden bewogen; vergrendel de bakplaten altijd in hun geleidingsranden; wees uiterst voorzichtig met het verplaatsen van de oven. de bakplaten bevatten mogelijk kookvloeistoffen die gemorst kunnen worden. Het is ook mogelijk dat de trolleys op hun kant vallen (bijv. als ze over een ongelijke vloer worden bewogen of langs deuren worden verplaatst). 6

7 ChefTop Verwijder de sonde uit de kern van het gerecht alvorens u bakplaten uit de oven verwijdert. Plaats de sonde in de externe sondehouder. voordat u de bakplaat verwijdert moet u controleren of de sondekabel niet in de weg zit. ga voorzichtig met de sonde om. deze is uiterst scherp en bereikt na gebruik een hoge temperatuur. Tijdens de mode COOL (koeling van de ovenruimte) blijft de oven functioneren wanneer de ovendeur is geopend. verwijder nooit de beschermende ventilatorbehuizing, de ventilators en de verwarmingselementen wanneer de oven is ingeschakeld. wacht bovendien tot de oven volledig is afgekoeld. Open de ovendeur niet tijdens het reinigen ter voorkoming van letsel als gevolg van bewegingen van de impeller, hete stoom of een agressieve werking van de gebruikte chemische reinigingsmiddelen. BRANDGEVAAR! Voordat het apparaat wordt gebruikt moet worden nagegaan of zich in de ovenruimte geen ongeschikte voorwerpen (handleiding, plastic zakken of iets dergelijks) en reinigingsmiddelresten bevinden; ga ook na of de rookafvoer niet geblokkeerd is en dat er zich geen brandbare materialen in de buurt hiervan bevinden. Plaats geen warmtebronnen (bijv. grillen, braadpannen, etc.), licht ontvlambare stoffen of brandstoffen in de buurt van het apparaat (bijv. benzine, petroleum, flessen met alcohol, etc.). Gebruik tijdens het bereiden van voedsel geen licht ontvlambare producten of vloeistoffen (bijv. alcohol). Houd de ovenruimte altijd schoon, reinig de ovenruimte dagelijks of na elke bereidingssessie: vetten of voedselresten in het apparaat kunnen ontbranden! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK Open geen compartimenten met dit symbool: toegang is alleen voorbehouden aan door UNOX erkend gekwalificeerd personeel. indien dit voorschrift niet wordt opgevolgd, kan dit leiden tot schade en (dodelijk) letsel en komt de garantie te vervallen. ALLEEN VOOR GASOVENS Zorg dat de rookuitlaat aan de bovenzijde van de oven nergens wordt geblokkeerd (bijv. door objecten, bakplaten etc...). Schakel tijdens het gebruik van de oven altijd de wasemkap in (indien geïnstalleerd). Als de oven is aangesloten op een rookkanaal, moet deze: - worden gevrijwaard van obstakels - brandgevaar! - regelmatig worden gereinigd en geïnspecteerd overeenkomstig de geldende normen van het land van gebruik - brandgevaar! De oven moet ver uit de buurt van luchtstromen of tochtbronnen worden geïnstalleerd - brandgevaar! Zorg ervoor dat de ventilatie-ingangen en de onderzijde van de oven schoon zijn en nergens worden geblokkeerd (bijv. door objecten rond de oven). Als u een gaslucht bemerkt: - sluit het gas onmiddellijk af; - lucht de ruimte direct; - maak geen gebruik van elektrische schakelaars en zorg dat er geen vonken of vlammen ontstaan; - maak gebruik van een telefoon buiten de ruimte om contact op te nemen met het gasbedrijf. 7

8 INSTrUCTIES Voor de INSTALLATEUr Inhoudsopgave Uitpakken 9 de beschermfolie en siliconen dop verwijderen 12 de inhoud van de verpakking controleren 12 aan de slag 14 plaatsing 15 specificaties van de opstellingsruimte 15 afstanden tussen apparaten 17 plaatsing - countertop-ovens 18 plaatsing: vloer of onderstel met wielen 18 plaatsing: ondersteuningsconstructies 19 verankering op de ondersteuningsconstructie van de gebruiker (bijv. stalen tafels etc...) 19 verankering op ondersteuningsconstructies van UnoX 19 plaatsing: stapeling van apparaten (maxi.link) 21 plaatsing - vrijstaande ovens met of Zonder trolley 22 de oven waterpas maken 22 aanpassingen 24 aanpassing deursluiting 24 elektrische aansluiting 26 controles 27 aanpassing aan verschillende spanningen 27 de voedingskabel vervangen 27 gasaansluiting 28 aansluiting op het gasnet 28 aanpassing aan verschillende gasleidingen 28 controles na aansluiting 31 watervoorziening 32 watervoorziening: watertoevoer 32 watertoevoer: specificaties 33 watervoorziening: waterafvoer 34 waterafvoer: specificaties 35 watervoorziening: ingrepen 35 rookafvoer - elektrische ovens 38 rook- en gasafvoer - gasovens 39 gestapelde apparaten verbinden (maxi.link) 40 de oven aansluiten met een rj45-kabel 40 Ovens instellen als MASTER of CONTROLLED 40 aansluiting van de externe UsB-interfaceset en resettoets van de veiligheidsthermostaat 42 8

9 ChefTop Uitpakken Lees vóór de installatie van het apparaat zorgvuldig het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften op pagina 5 en het hoofdstuk Voorwoord op pagina 4 door. draag tijdens de installatie geschikte beschermende kleding (veiligheidsschoenen, handschoenen, etc.). personen nodig voor de installatie: controleer de verpakking bij ontvangst op eventuele zichtbare schade. indien schade wordt vastgesteld, neem dan direct contact op met Uno X en installeer het apparaat niet. voordat het apparaat naar de plaats van opstelling wordt getransporteerd, moet u ervoor zorgen dat: - het gemakkelijk deurposten kan passeren; - de vloer het gewicht van het apparaat kan dragen Het transport mag uitsluitend met behulp van mechanische middelen plaatsvinden (bijv. met een palletlifter). 9

10 Volg de instructies in de afbeelding en bewaar een aantal schroeven en plastic steunen voor de volgende installatie De schroeven de die plastic steunen op de houten pallet vasthouden, kunnen worden weggegooid. 10

11 ChefTop Het potentieel gevaarlijke verpakkingsmateriaal moet buiten het bereik van kinderen en dieren worden gehouden; en moet volgens de plaatselijke voorschriften op passende wijze worden afgevoerd. UnoX volgt al jaren de zogenoemde non-step effort-filosofie, wat betekent dat zij de milieuvriendelijkheid van haar producten wil vergroten om het energieverbruik en afval te verminderen. UnoX wil: het milieu beschermen en nodigt de klant uit om afval in recyclingcontainers af te voeren. 11

12 de beschermfolie verwijderen verwijder langzaam de beschermfolie van het apparaat: verwijder eventuele lijmresten met een geschikt oplosmiddel zonder gebruikmaking van gereedschap, schurende reinigingsmiddelen of zuren die het oppervlak zouden kunnen aantasten De potentieel gevaarlijke beschermfolie moet buiten het bereik van kinderen en dieren worden gehouden; en moet volgens de plaatselijke voorschriften op passende wijze worden afgevoerd. de inhoud van de verpakking controleren controleer voordat het apparaat wordt geïnstalleerd of de volgende verpakte componenten aanwezig en onbeschadigd zijn: TAFELMODEL OVENS - oven met achterzijde gereed voor: elektrische aansluitingen (met reeds gemonteerde voedingskabel); watervoorziening (watertoevoerbuis, mechanisch filter, 3/4"-fitting met reeds gemonteerde terugslagklep; LPG gas aansluiting ( alleen voor gas ovens) - technische documenten (gebruiks- en installatiehandleiding, blad technische specificaties ); - 4 plastic steunen; - 1 startset -zak (8 zelftappende schroeven, 1 fittingsleutel, 1 sticker voor vallende vloeistof, 1 conisch gevormde afvoerdop). - methaan sproeistuk en instellingen sticker ( alleen voor gas ovens) 12

13 ChefTop VLOERMODEL OVENS ZONDER TROLLEY - oven met achterzijde gereed voor: elektrische aansluitingen (met reeds gemonteerde voedingskabel); watervoorziening (watertoevoerbuis, mechanisch filter, 3/4-fitting met reeds gemonteerde terugslagklep); LPG-aansluiting ( alleen voor gasovens) - trolleys met bakplaathouders (alleen voor modellen XBc1005e - Xvc 4005ep - Xvc 1005ep); - technische documentatie (gebruiks- en installatiehandleiding, technisch specificatieblad); - 2 plastic vloersteunen; - 1 starterset (1 fittingsleutel, 1 sticker voor vallende vloeistof, 1 conisch gevormde afvoerdop). - 2 methaanzuigmondjes en instellingsstickers ( alleen voor gasovens) neem contact op met UnoX indien onderdelen ontbreken. verscheidene hulpinstrumenten zijn leverbaar als professionele completering van de series Bakertop en cheftop : neem contact op met UnoX voor aanvullende informatie. 13

14 Aan de slag TAFELMODEL EN VLOERMODEL OVENS VLOERMODEL TROLLEY OVENS 14

15 ChefTop Plaatsing Specificaties van de opstellingsruimte installeer het apparaat in ruimtes: - die speciaal ingericht en geschikt zijn voor het bereiden van industrieel voedsel; - die voldoende geventileerd zijn; - die voldoen aan de wetten met betrekking tot systeem- en werkplekveiligheid; - die beschermd zijn tegen atmosferische invloeden; - met een temperatuur tussen +5 tot maximaal +35 c; - die een maximumvochtigheid van 70% hebben. de wet vereist dat gasapparatuur wordt geïnstalleerd in ruimtes: - die voldoende ventilatie heeft om te hoge concentratie schadelijke gassen te voorkomen. - met een afzuigkap voor de afvoer van schadelijke gassen. voor aanvullende informatie raadpleeg hoofdstuk Rook en gas afvoer op pagina 39 Table A MODELEN BakerTop Formaat mm Gewicht* kg XBc 1005e - el 866x972x XBc 905e - el 866x972x XBc 805e 860x882x XBc 605e 860x882x XBc 405e 860x882x XBc 1015ge-egl 866x970x XBc 915eg - egl 866x970x XBc 815eg 860x882x XBc 615eg 860x882x Installeer het apparaat niet naast andere apparaten met hoge temperaturen om te voorkomen dat elektrische onderdelen beschadigd raken. Het apparaat mag niet in een nis worden geïnstalleerd. Ga na of de vloer het gewicht van het apparaat op volle capaciteit kan dragen (zie tabel A and tabel B ). raadpleeg voor aanvullende informatie over het apparaat het blad technische specificaties dat met het apparaat wordt meegeleverd. Table B MODELEN ChefTop Formaat mm Gewicht* kg MODELEN ChefTop Formaat mm Gewicht* kg Xvc 4005ep -epl 869x1206x Xvc 105e 750x782x Xvc 2005ep 860x1135x Xvc 105ep 750x782x Xvc 1205ep 860x1135x Xvc 205e 574x773x Xvc 1005ep - epl 866x972x Xvc 055e 574x762x Xvc 905ep - epl 866x972x Xvc 4015eg - gl 869X1206X Xvc 705e 750x773x Xvc 1215eg 860x1135x Xvc 705ep 750x773x Xvc 1015eg - egl 866X972X Xvc 505e 750x773x Xvc 915eg - egl 866X972X Xvc 505ep 750x773x Xvc 715eg 750x773x Xvc 305ep 750x773x Xvc 515eg 750x773x Xvc 305p 750x773x Xvc 315eg 750x773x * de waarden gelden voor het apparaat in lege staat 15

16 de installatieruimte moet zijn uitgerust met elektrische, waterleidingen en gasvoorziening (alleen voor gas ovens) die voldoen aan de eisen ten aanzien van de systeem- en werkplekveiligheid van het betreffende land. de afbeelding laat de indicatieve aansluitafmetingen zien: - elektrische aansluiting - watervoorziening - verbinding met de gasvoorziening (alleen voor gas modelen) - afvoer (S) - vloer afvoer (Sp) 16

17 ChefTop Afstanden van het apparaat plaats het apparaat met inachtneming van de afstanden in de afbeelding en zodanig dat de achterwand makkelijk toegankelijk is voor de aansluitingen en het onderhoud. Installeer het apparaat niet nabij licht ontvlambare of hittegevoelige materialen, muren of meubilair. Als dat niet anders kan, moeten deze voorzien worden van onbrandbaar thermisch isolatiemateriaal en moeten de regels op het gebied van brandpreventie in acht worden genomen. VLAM- BESTENDIG paneel om veiligheidsredenen mag de laatste bakplaat nooit op een hoogte van meer dan 160 cm worden geplaatst. als dat wel nodig is, is het noodzakelijk om de sticker uit de startset aan te brengen op de hoogte die in de afbeelding te zien is. 17

18 Plaatsing - CoUNTErToP ovens de countertop-ovens kunnen worden geplaatst: - op de vloer; - op wielen; - op eigen ondersteuningsconstructies of die van UnoX; - op andere UnoX-apparaten (maxi.link). Plaatsing op de vloer of op een onderstel met wielen de vloer onder de ovens moet: - vlam- en hittebestendig zijn; - volledig waterpas zijn; - een vlak en effen oppervlak hebben; - in staat zijn om de oven met maximale belading te dragen zonder dat de constructie vervormt of een ander defect vertoont. plaatsing: vrijstaand plaats de ovens niet direct op de vloer, maar verwijder eerst de plastic voetjes en monteer de stalen voetjes met een hoogte van 140 mm. UnoX. raadpleeg de verpakking voor meer informatie over de montage van de set met voetjes. plaatsing: onderstellen met wielen Verplaats de oven alleen met de wielenset van UNOX. Volg hierbij de instructies op de verpakking van de set. 18

19 ChefTop Verankering: op ondersteuningsconstructies Voordat de oven wordt verankerd op een eigen of UNOX-ondersteuningsconstructie moet altijd met een luchtbelwaterpas of digitale waterpas worden gecontroleerd of de ondersteuningsconstructie volledig vlak is. Als dit niet het geval is, kan de UNOX-ondersteuningsconstructie met behulp van de voeten waterpas worden gesteld. Hierbij moet erop gelet worden dat de voeten er niet compleet uitgedraaid worden. Verankering op de ondersteuningsconstructie van de gebruiker (bijv. stalen tafels, etc.) Verankering op UNoX ondersteuningsconstructies: (UNoX - rijskast - neutrale kast/pollo) 19

20 Verankering op UNoX ondersteuningsconstructies: (UNoX - hoge open standaard) 20

21 ChefTop Plaatsing: stapeling van apparaten (Maxi.LINK) gebruik de UnoX-stapelset als u meerdere eenheden stapelt. de stapelset zorgt voor de juiste afstand tussen apparaten en vereenvoudigt de elektrische, water- en rookafvoeraansluitingen. volg de instructies op de stapelset voor het monteren van de set. De oven mag nooit direct op andere ovens of andere warmtebronnen worden geplaatst. de stapelset bevat daarnaast een rj45-kabel, een sifon en een t-stuk voor het aansluiten van verschillende apparaten op één waterinlaat. Zie het hoofdstuk Gestapelde apparaten verbinden (MAXI.Link) op pagina 40 voor informatie over het verbinden van gestapelde apparaten of aanvullende accessoires (rijskasten, wasemkappen, osmose-sets, etc...) en het installeren van de rj45-kabel. Voorbeelden van mogelijke combinaties: 21

22 Plaatsing - TroLLEY VrIJSTAANdE ovens MET of ZoNdEr ovens van dit type mogen uitsluitend op vloeren worden geplaatst die: - vlam- en hittebestendig zijn; - volledig waterpas zijn; - een vlakke en effen oppervlak hebben; - in staat zijn om de oven met een maximale belading te dragen zonder dat de constructie vervormt of een ander defect vertoont. de oven waterpas maken controleer of de diagonale lengtes van de opening van de ovenruimte gelijk zijn; als dit niet het geval is, betekent dit dat de oven niet waterpas is het waterpas door de hoogte van de 4 voetjes te verstellen. de minimale hoogte vanaf de grond moet 173 mm bedragen. om eenvoudige toegang tot de trolley mogelijk te maken. wanneer de oven waterpas is, moet u controleren of de bakplaat makkelijk in de ovenruimte past zonder obstakels tegen te komen (bijv. als gevolg van een oneffen vloer) en zonder tegen het oppervlak van de onderkant van de ovenruimte te schuren. stel de voetjes indien nodig verder af. Voltooi de procedure door de 2 steunen aan de voorzijde aan de vloer te verankeren om omvallen te voorkomen (zie de afbeelding op de volgende pagina). 22

23 ChefTop schroeven niet meegeleverd OpLOSSING B OpLOSSING A alleen voor vrijstaande trolleyovens als de vloer niet perfect waterpas is, kan een laadplank met een minimale helling van 4 worden gebruikt om het beladen van de bakplaat te vereenvoudigen. De maximale toegestane helling van de vloer bedraagt 2. Als de helling van de vloer deze waarde overstijgt, kan er hete vloeistof van de bakplaten morsen tijdens het beladen/verwijderen en voor brandwonden zorgen. 23

24 Aanpassingen Aanpassing deursluiting nadat de oven is geplaatst, moet als volgt te werk worden gegaan als de deur niet goed in de correcte verticale positie sluit: controleer met een luchtbelwaterpas of digitale waterpas of het apparaat waterpas staat; - als het apparaat waterpas is, stel dan de deurgrendel af zoals aangegeven in de volgende afbeeldingen. ls het probleem blijft bestaan, moet deze procedure herhaald worden, waarbij de bevestigingsschroeven van de deurgrendel verder losgedraaid worden. 24

25 ChefTop 25

26 Elektrische aansluiting Lees zorgvuldig het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften op pagina 6 door voordat het apparaat wordt geïnstalleerd. De aansluiting op het lichtnet en het elektrische systeem moet voldoen aan de geldende eisen in het betreffende land; en alle aansluitingen mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur die door UNOX is erkend. Indien deze voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot schade en letsel en komt de garantie te vervallen. Tevens wordt UNOX van alle aansprakelijkheid ontheven. Het bedradingsschema, de bedradingsspecificaties en de technische gegevens staan aangegeven op het meegeleverde blad Technische specificaties. de elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd door montage van een stekker (niet meegeleverd) van een type dat geschikt is voor het maximale opgenomen vermogen van de fases van de oven (gegevens beschikbaar op het meegeleverde blad Technische specificaties ). Als dat niet mogelijk is, zijn de door Uno X geleverde bedradingskabels voldoende voor directe aansluiting op het elektrische bord. voordat het apparaat op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, moeten de gegevens van de stroomvoorziening altijd vergeleken worden met de specificaties op het typeplaatje van het apparaat. Het apparaat wordt af fabriek geleverd met een voedingskabel die al op het klemmenbord is gemonteerd; raadpleeg voor afwijkende spanning en belastingen het hoofdstuk. Aanpassing aan afwijkende spanning op pagina 27. een oven die alleen een eenfasige schuko-stekker heeft, mag niet op enige wijze worden blootgesteld aan een ander type elektrische verbinding, en de afmetingen van de kabel mogen niet worden gewijzigd, tenzij een verlengsnoer wordt gebruikt. de kabel mag alleen worden vervangen door een kabel met dezelfde specificaties als de oorspronkelijk geleverde kabel (type rubber, diameter etc.); alle specificaties worden vermeld op het technische specificatieblad dat aan de oven is bevestigd. OMNIpOLAR CIRCUIT BREAKER THERmAL + magneto-thermal breaker 26

27 ChefTop voor een correcte elektrische aansluiting moet het apparaat: - aangesloten zijn op een equipotentiaal systeem dat voldoet aan de geldende voorschriften. deze aansluiting moet worden uitgevoerd tussen verschillende apparaten met behulp van het aansluitpunt met het equipotentiaalsymbool. de draad moet een diameter van ten minste 10 mm² hebben en moet geel en groen zijn. - op de ommanteling geaard zijn (groen-gele draad). - aangesloten zijn op een aardlekschakelaar die voldoet aan de geldende voorschriften. - aangesloten zijn op een meerpolige onderbrekingsschakelaar Controles - de koperen overbrugging en de elektrische kabel moeten onder de schroef in de bevestigingsrichting worden vastgezet; en de elektrische aansluitingen moeten stevig vastzitten voordat het apparaat op het elektriciteitsnet wordt aangesloten. - controleer op elektrische dispersie tussen de fasen en aarde en zorg ervoor dat er elektrische geleiding is tussen de ovenkast en de aardingsdraad van het elektriciteitsnet. - controleer of de voedingsspanning niet afwijkt van de nominale spanning die staat aangegeven op het typeplaatje als het apparaat in bedrijf is. als dit niet het geval is, moeten de fasen worden aangesloten zoals aangegeven op het meegeleverde blad Technische specificaties. Aanpassing aan afwijkende spanning voor elektrische en spanningseisen die verschillen van de standaardwaarden is het noodzakelijk om de voedingskabel te vervangen en de nieuwe kabel aan te sluiten op het klemmenbord volgens de schema s op het blad Technische specificaties (stroomvoorziening - aansluitschema) dat met het apparaat wordt meegeleverd. de voedingskabel vervangen De kabel moet worden vervangen door UNOX of door haar technische ondersteuningsdienst door een persoon met overeenkomstige kwalificaties om eventuele risico s uit te sluiten. volg de hieronder beschreven procedure om de voedingskabel te vervangen: - Open de klemmenbordafdekking door schroef A los te draaien; - verwijder de kabel door deze van het klemmenbord en de kabelklem B te ontkoppelen; - Raadpleeg het blad Technische specificaties (stroomvoorziening - aansluitschema): het blad laat alle mogelijk bedradingsschema s zien en de specificaties die de nieuwe kabel moet bezitten met betrekking tot de gekozen bedrading (kabeltype); - Zet de nieuwe kabel met de kabelklem vast; - sluit de afdekking van het klemmenbord en draai de bevestigingsschroeven vast. 27

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding BALTIC Luchtgekoelde rooftopunits Watergekoelde rooftop 20-85 kw BALTIC-IOM-1305-D INHOUDSOPGAVE BALTIC Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RA HT 5-100 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 513534 Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids

Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids Gezondheid & Veiligheid, Gebruiksaanwijzing en Installatiegids www.whirlpool.eu/register NEDERLANDS...3 2 NEDERLANDS GEZONDHEID & VEILIGHEID, GEBRUIKS- AANWIJZING EN INSTALLATIEGIDS NL Dank u wel voor

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Océ Gebruikershandleiding

Océ Gebruikershandleiding Océ Gebruikershandleiding Arizona 250 GT Gebruikershandleiding revisie C Océ-Technologies B.V. Copyright 2007, Océ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd,

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V nl Dutch California Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van dieselmotoren en sommige bestanddelen daarvan kunnen volgens de staat California

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 AHD Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 0309 155 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Installation, User

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80 Houtgestookte inzethaard Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard Dit document is onderdeel van de levering van uw haard. Lees

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet TM SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet PV-omvormer uit D-serie voor aansluiting op het elektriciteitsnet Handleiding SP-SR-D-V1.1-NL Nederlands Auteursrechtverklaring

Nadere informatie

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125466-05 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie