Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d."

Transcriptie

1 Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: Postadres: Postbus 371, 5680 AJ te Best

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Tarieven... 4 Warmte afleverset Type B... 7 Werkzaamheden aan de warmte afleverset...11 Vervanging van de warmte afleverset...13 Aansluit- en Leveringsvoorwaarden...14 Werkzaamheden aan het warmtenet...16 Overige vragen...17 Bijlage Bijlage

3 Inleiding Beste klant, Op 26 januari jl. heeft Ennatuurlijk een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin we in alle openheid met geïnteresseerde bewoners de dialoog zijn aangegaan en oprecht hebben geprobeerd antwoorden te geven op alle bestaande vragen. Tijdens deze avond zijn veel vragen gesteld over de dienstverlening van Ennatuurlijk in het algemeen en het tarief voor de warmte afleverset in het bijzonder. De massale opkomst bij deze bijeenkomst toont aan dat het onderwerp warmte leeft onder de bewoners van Helmond en dat de betrokkenheid groot is. Hoewel ik dit zeer positief vind, betreurt het mij dat er veel onduidelijkheid bestaat over onze dienstverlening. Deze onduidelijkheid wil ik graag wegnemen. Tijdens de bijeenkomst hebben wij alle vragen genoteerd en afgesproken deze gezamenlijk te beantwoorden en aan u beschikbaar te stellen via de wijkraad en het burgerinitiatief. Bijgevoegd vindt u de vragen voorzien van een helder inhoudelijk antwoord. Naast bijgevoegde informatie wil ik u graag verwijzen naar onze website waar algemene informatie over het gebruik van warmte te vinden is en daarnaast antwoorden op veel gestelde vragen. Heeft u na het lezen van bijgevoegd document en de informatie op onze website nog onderwerpen waarover u meer uitleg wenst, dan wil ik u graag de gelegenheid bieden om hierover een persoonlijk gesprek aan te gaan met een van onze medewerkers. Op individuele afspraak willen wij graag een aanvullende toelichting geven. Indien u hier behoefte aan heeft, verzoek ik u vriendelijk dit kenbaar te maken aan onze Klantenservice. Dit kan door een te sturen naar of telefonisch via telefoonnummer Ik wil u hartelijk danken voor uw betrokkenheid en hoop nogmaals hiermee opheldering te hebben gegeven over de diverse onderdelen van onze dienstverlening. Hartelijke groet, Erik Stronk Directeur Ennatuurlijk B.V. 3

4 Tarieven 1. Er is de laatste jaren een stijging te zien in de vaste kosten. Hoe komt dit? De vaste kosten die Ennatuurlijk bij u in rekening brengt, werden tot 1 januari 2014 bepaald op basis van het Tariefadvies kleinverbruikers van Energie Nederland. Ná 1 januari 2014 is de Warmtewet van toepassing, waarin een maximum voor de vaste kosten staat. Jaarlijks stijgen de vaste kosten licht, zoals dat ook bij gasgebruikers het geval is. Daarnaast is er binnen de gehele energiebranche (dus ook gas) een trend zichtbaar waarbij de vaste kosten omhoog gaan en variabele kosten omlaag gaan. Door deze stijging van vaste kosten betaalt u niet per se meer voor warmte op jaarbasis. Voorbeeldberekening jaarlijkse kosten: Bij een gemiddeld verbruik (volgens Consuwijzer is dit 42 GJ p/jaar) viel het totaalbedrag voor warmte op de jaarafrekening in ,40 euro lager uit dan in Wanneer we deze vergelijking maken voor 2015 vs komt dit neer op -24,78 euro. Wie méér gebruikt dan 26 GJ op jaarbasis is minder gaan betalen voor warmte. 2. Waaruit bestaan de vaste kosten? De vaste kosten bestaan uit een gereguleerd deel dat is vastgesteld door de wetgever en een ongereguleerd deel waarvoor de leverancier redelijke kosten mag vragen. Hiervoor verwijzen wij u naar onderstaand tariefschema (2015, excl. btw). 4

5 N.B. De actuele bedragen die Ennatuurlijk op haar website toont zijn exclusief BTW, de bedragen zijn dan herkenbaar met de bedragen die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ook in haar berekeningen gebruikt. Op de website van ACM vindt u veel informatie over het tot stand komen van het gereguleerde deel van de warmtekosten. Via onderstaande link zijn de door ACM gebruikte bedragen en berekeningen voor het gereguleerde deel van de warmtekosten zichtbaar: 3. Hoe worden de vaste kosten vastgesteld? De Warmtewet, welke op 1 januari 2014 in werking is getreden ter bescherming van de consument, gaat uit van het Niet Meer Dan Anders-beginsel bij het vaststellen van het tarief voor warmte. Dit houdt in dat een zodanig tarief voor warmte wordt gevraagd dat het de warmteverbruiker gemiddeld niet meer kost dan bij een vergelijkbaar huishouden dat gebruik maakt van aardgas. Alle kosten die voor een woning met een gasaansluiting gelden, inclusief de energiebelastingen op gas, worden doorberekend in het tarief voor warmte. Het gemiddelde tarief voor gas wordt door de Warmtewet als maximum aangehouden bij het bepalen van het tarief voor warmte. Ennatuurlijk volgt als warmteleverancier de Warmtewet en hanteert dus tarieven voor warmte die gelijk zijn aan óf lager zijn dan de gemiddelde tarieven voor gebruik van gas. 4. Waaruit bestaan de meetkosten? Meetkosten zijn een vergoeding voor het ter beschikking stellen van de meter, meterstand opname, de controle op juistheid en volledigheid (datacollectie) en de administratieve verwerking van de meterstanden. Jaarlijks stelt de ACM het meettarief vast dat in rekening wordt gebracht bij warmteverbruikers. In de Warmtewet staat dat het tarief voor de meting van het warmteverbruik (de meetkosten) niet hoger mag zijn dan het tarief voor meetkosten in een gassituatie. 5. Waarom worden er geen meetkosten gerekend in een gassituatie? In een gassituatie worden ook meetkosten in rekening gebracht. De meetkosten voor warmte zijn gelijk aan de meetkosten voor gas. Zie ook vraag Mag Ennatuurlijk de wijze van meteropname zelf bepalen? In de oude situatie kwam de meteropnemer aan huis en nam de gegevens op, of kregen bewoners een meteropnamekaart om de meterstand op te nemen. Woningen die zijn aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk beschikken over een warmtemeter die op geringe afstand kan worden uitgelezen door medewerkers van het meetbedrijf. Ennatuurlijk is vrij om de wijze van meteropname te bepalen. Wij geven de voorkeur aan deze moderne manier van meter-opnemen die efficiënter en 5

6 eenvoudiger is. Dit heeft voor de klant voordelen: uw voorschot kan nauwkeurig worden vastgesteld; u ontvangt jaarlijks een correcte jaarafrekening gebaseerd op daadwerkelijke meterstanden; wanneer wij afwijkend verbruik constateren in vergelijking met voorgaande perioden kunt u op advies van Ennatuurlijk tussentijds uw voorschot aanpassen. Hierdoor weet u gedurende het jaar exact of uw voorschot toereikend is voor uw verbruik of dat u geen te hoog voorschot bedrag betaalt. u hoeft niet jaarlijks een meteropnemer van Ennatuurlijk toegang te verlenen tot uw woning of jaarlijks zelf uw meterstanden door te geven. Voor informatie over de warmtemeter en de meteropname verwijs ik u naar onze website via: 7. Waarom gaat Ennatuurlijk uit van het maximum bedrag uit de Warmtewet? Ennatuurlijk volgt als warmteleverancier de Warmtewet en hanteert dus tarieven voor warmte die gelijk zijn aan óf lager zijn dan de gemiddelde kosten voor gebruik van gas. Het maximum bedrag in de wet is het gemiddelde tarief voor gas. 8. De gasprijs gaat steeds verder omlaag. Dit lijkt voor warmte niet het geval. Hoe zit dat? Er is een koppeling tussen de gas en warmteprijs. In 2014 en 2015 zien we dat de variabele prijs voor warmte (GJ prijs) is gedaald als direct gevolg van de lagere kostprijs voor gas. 6

7 Warmte afleverset Type B 1. Ik ben van mening dat ik een warmte afleverset Type A heb. Waarom wordt dit nu ineens Type B? U heeft niet ineens een ander type warmte afleverset na invoering van de Warmtewet. Met invoering van de Warmtewet is Ennatuurlijk verplicht om de kosten van de warmte afleverset apart op de factuur te vermelden in plaats van het op te nemen in de vaste kosten. Voorheen betaalde u dus ook voor de onderdelen van de warmte afleverset die in eigendom zijn van Ennatuurlijk, maar werden deze niet gespecificeerd. Er zijn vele variaties mogelijk wanneer we spreken over een warmte afleverset. Het verschil in situaties zit in het eigendomsrecht van de diverse onderdelen van de warmte afleverset. In uw specifieke situatie geldt dat u de beschikking heeft over een warmte afleverset type B. Dit houdt in dat er een warmte afleverset van Ennatuurlijk in uw woning aanwezig is - of in uw geval onderdelen daarvan - ten behoeve van de levering van warmte. Ennatuurlijk factureert alleen de onderdelen die haar eigendom zijn, en die nodig zijn voor ruimteverwarming. Deze onderdelen worden niet meegenomen bij vervanging van uw eigen warmte afleverset en blijven in eigendom van Ennatuurlijk. Zie bijlage 1 voor een duidelijke weergave van de warmte afleverset en de eigendomsgrens. Afleverset Type A is gedefinieerd voor situaties waarin geen sprake is van een eigen individuele aansluiting. Deze wijze van warmtelevering is niet van toepassing in Helmond. 2. Bestaat er überhaupt een warmte afleverset Type A? Type A is gedefinieerd voor situaties waarin geen sprake is van een aansluiting waarbij een warmte afleverset aanwezig is in de woning. Denk hierbij aan een appartementencomplex waarbij een kostenverdeelsysteem is toegepast. In deze situatie is geen warmte afleverset of onderdelen - van Ennatuurlijk aanwezig in de hierop aangesloten woningen. Deze wijze van warmtelevering is niet van toepassing in Helmond aangezien alle woningen beschikken over een aansluiting op ons warmtenet, met een eigen warmte afleverset en warmte meter. 3. Hoe verklaren jullie dat de vergoedingen voor de afleverset redelijk zijn? De vergoeding voor de warmte afleverset Type B is een vergoeding voor alle onderdelen in eigendom van Ennatuurlijk die de warmtelevering mogelijk maken en daarnaast voor de kosten voor investering en plaatsing, 24-uurs service en onderhoud en vervangingsinvestering naar aanleiding van artikel 8.1 en 8.7 van de Warmtewet. ACM houdt toezicht op de redelijkheid van de tarieven voor de warmte afleversets die Ennatuurlijk in rekening brengt. 4. Een omschrijving van een warmte afleverset op internet geeft aan dat er pas sprake is van een warmte afleverset indien er ook een drukverschilregelaar aanwezig is. Hoe is dit te verklaren? 7

8 Hiermee wordt kennelijk gedoeld op een onderzoek door DHC Holland in opdracht van RVO. In dit rapport Overzicht afleversets voor warmtelevering (DE ) van 5 november 2014 wordt een als algemeen te beschouwen definitie van een warmte afleverset gegeven die afwijkt van de huidige tekst in de Warmtewet die alleen over warmtewisselaar spreekt. Er is het afgelopen jaar veel discussie geweest over de te hanteren begrippen warmtewisselaar en warmte afleverset. Dit heeft ertoe geleid dat Minister Kamp van het Ministerie van Economische Zaken in zijn brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2014 het volgende heeft uitgesproken: Het is redelijk dat een leverancier alle kosten in rekening kan brengen die gemaakt worden voor het ter beschikking stellen van een technisch apparaat dat voorziet in de levering van warmte aan de verbruiker, ongeacht de constellatie van dit apparaat. Ennatuurlijk brengt in lijn met het voorstel van Minister Kamp alleen kosten in rekening voor die onderdelen van de afleverset die door haar aan de klant ter beschikking zijn gesteld. 5. De warmte afleverset zoals afgebeeld op de website van Ennatuurlijk is niet de set die wij hebben hangen. Hoe kan dit? De reden dat deze afbeelding als voorbeeld is gebruikt is dat deze situatie (Type C) het meeste voorkomt bij Ennatuurlijk klanten. Voor de meeste klanten is deze warmte afleverset daarmee herkenbaar. Ennatuurlijk zal in de toekomst om meer helderheid te geven ook van de andere mogelijke typen een afbeelding opnemen. 6. Waarom gebruikt Ennatuurlijk de brief van Minister Kamp van Economische Zaken van 7 juli 2014 als recht om Type B te factureren? De brief waaraan hierbij wordt gerefereerd wordt niet als recht gebruikt om warmte afleverset Type B te factureren. Zoals in vraag 5 aangegeven heeft de discussie omtrent de diverse begrippen ertoe geleid dat Minister Kamp in zijn brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2014 heeft aangegeven dat het redelijk is dat een leverancier alle kosten in rekening kan brengen die gemaakt worden voor het ter beschikking stellen van een technisch apparaat dat voorziet in de levering van warmte aan de verbruiker, ongeacht de constellatie van dit apparaat. In deze brief geeft de Minister o.a. aan hij met de term warmtewisselaar in de Warmtewet feitelijk een warmte afleverset bedoelt en warmteleveranciers hiermee dus met ingang van de Warmtewet per 1 januari 2014 kosten in rekening mogen brengen voor de warmte afleverset. 7. Is Ennatuurlijk bereid de kosten voor de warmte afleverset die zij in rekening brengt te laten toetsen door een rechter middels een proefproces? Tijdens de bijeenkomst in Helmond is aangegeven dat Ennatuurlijk geen bezwaar heeft tegen het toetsen van de redelijkheid van deze kosten door een rechter. De ACM toetst de redelijkheid van deze kosten nu al. 8. Uit welke materialen bestaat een warmte afleverset? Een warmte afleverset Type B kan verschillende materialen omvatten. De situatie kán bestaan uit het geheel van (flexibele aansluit-)leidingen, afsluiters, 8

9 inlaatcombinatie, kogelkranen, aansluitbeugel, warmtewisselaar, filter en een drukverschilregelaar. Ook wanneer slechts enkele onderdelen van de warmte afleverset aanwezig zijn spreken wij over een warmte afleverset. De technische situatie in Helmond is weergegeven in bijlage 1. Zie deze bijlage voor een schematische weergave van de afleverset Type B met de daarbij behorende onderdelen ten behoeve van de warmtelevering, zoals in uw woning aanwezig. 9. Waarop baseert u het gegeven dat de warmte afleverset van Ennatuurlijk is? De aanwezige onderdelen bij een warmte afleverset Type B waarvoor Ennatuurlijk factureert zijn eigendom van Ennatuurlijk. Hiervoor verwijst Ennatuurlijk u naar de Algemene aansluitvoorwaarden van WAMOB bij oplevering van de woning. In deze voorwaarden staat een schematische weergave van de technische situatie in uw woning. Ook staat hier de eigendomsgrens weergegeven. Deze schematische weergave uit de WAMOB is als bijlage 2 aan dit document toegevoegd. Door rechtsopvolging behoort dit deel van de warmteaansluiting tot de warmte afleverset waarvoor door Ennatuurlijk kosten in rekening gebracht mogen worden. Zie hiervoor ook de algemene aansluitvoorwaarden van Ennatuurlijk: Kan Ennatuurlijk de klanten een kopie van het eigendomsbewijs van de warmte afleverset toesturen? Het eigendom van de warmte afleverset behoort aan Ennatuurlijk toe. Hiervoor verwijst Ennatuurlijk u naar de definitie van een warmte aansluiting in de Algemene Aansluitvoorwaarden artikel 1.3 die u ten allen tijde via onze website kunt raadplegen. Met rechtsopvolging vanuit de WAMOB naar ELES en nu Ennatuurlijk zijn de Algemene Aansluitvoorwaarden geldend als eigendomsbewijs. Deze Algemene Aansluitvoorwaarden zijn terug te leiden naar de Algemene Aansluitvoorwaarden zoals deze zijn vastgesteld door WAMOB ten tijde van de realisatie van de aansluiting. Ennatuurlijk is als rechtsopvolger van WAMOB eigenaar van de warmte aansluitingen en daarmee de warmte afleverset. 11. Voor zover redelijk mogen kosten in rekening gebracht worden schrijft u. Kunt u een specificatie geven per materiaal om aan te geven hoe u tot de redelijke berekening bent gekomen? Een gespecificeerde berekening van de redelijke kosten voor de warmte afleverset betreft bedrijfsgevoelige informatie en hoeft niet vrijgegeven te worden. De toetsing van de redelijkheid van de totale kosten ligt bij de ACM. Hierop wordt Ennatuurlijk reeds getoetst. 12. Heeft Ennatuurlijk overleg gehad met Energie Nederland over het in rekening brengen van de kosten voor de afleverset? Energie Nederland is een branchevereniging en speelt geen rol bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding voor het ter beschikking stellen van de warmte afleversets 9

10 van haar leden. De warmteleveranciers zijn verplicht om na invoering van de Warmtewet de vergoeding voor de afleverset apart op de factuur in rekening te brengen. Deze vergoeding wordt getoetst op redelijkheid door de Autoriteit Consument en Markt. 13. Zo ja, wie van Energie Nederland heeft hiervoor toestemming gegeven? Niet van toepassing, zie het antwoord op vraag Waar ligt die afspraak vast? Niet van toepassing, zie het antwoord op vraag Op welke datum is hiervoor toestemming gegeven? Niet van toepassing, zie het antwoord op vraag

11 Werkzaamheden aan de warmte afleverset 1. In welk artikel van de Warmtewet staat dat de warmte afleverset vervangen moet worden door de leverancier? Artikel 8.1 in de Warmtewet stelt dat het de taak is van de leverancier om zorg te dragen voor het ter beschikking stellen van een warmte afleverset. Artikel 8.7 bepaalt bovendien dat anderen dan de leverancier hiertoe niet bevoegd zijn. 2. Wat zijn de consequenties voor de binneninstallatie-installateur wanneer door hen, na 1 januari 2014, met ingang van de Warmtewet, een warmte afleverset wordt vervangen? (betreft dus het eigendomsdeel van de bewoner) Volgens artikel 8.7 uit de Warmtewet is dit niet toegestaan. De Warmtewet verbiedt installateurs en andere partijen namelijk een warmte afleverset (warmtewisselaar) in zijn geheel te vervangen. Deze taak is exclusief voorbehouden aan de leverancier van de warmte. De wetgever heeft dit zo vastgesteld in lijn met hetgeen de Gaswet regelt m.b.t. de gasmeter en om veiligheidsredenen. Daarnaast is de energie efficiëntie een belangrijke reden hiervoor aangezien de retourtemperatuur en de hoeveelheid doorstroming op het warmtenet sterk bepalend zijn voor een efficiënt gebruiken van energie. Door deze controlemaatregel te hanteren heeft de leverancier van warmte een betere grip op de totale efficiëntie van het warmte net en kan zij de betrouwbaarheid, effectiviteit en duurzaamheid garanderen. 3. Wat als er iets kapot gaat in mijn gedeelte van de warmte afleverset, mag ik dat dan laten vervangen door mijn eigen installateur? Zoals in artikel 8.1 en artikel 8.7 van de Warmtewet aangeven, is het vervangen van een warmte afleverset in zijn geheel door anderen dan de leverancier niet toegestaan. Het vervangen van enkel een defect onderdeel van de warmte afleverset in het eigendomsdeel van de bewoner is echter wel toegestaan. Behoort het defecte onderdeel tot de onderdelen die in eigendom zijn van Ennatuurlijk is eigen reparatie niet toegestaan en dient u contact op te nemen met Ennatuurlijk voor onderhoud en/of vervanging. Hiervoor betaalt u geen extra kosten. 4. Wanneer het filter dichtzit wordt de binneninstallateur gebeld. Filter wordt dan schoon gemaakt door de binneninstallateur. Kan ik deze kosten ook bij Ennatuurlijk declareren? Het filter dat mogelijk aanwezig is als onderdeel van de installatie is eigendom van Ennatuurlijk. Wanneer u werk wilt laten uitvoeren aan de installatie of in dit geval aan het filter - van Ennatuurlijk, dient u contact op te nemen met de storingsdienst van Ennatuurlijk. Ennatuurlijk zal dan het onderhoud of vervanging van de filter verzorgen. 5. Als gevolg van vervuiling van het systeem met zand/slijk is mijn afleverset vervuild geraakt en dus kapot. Deze heb ik moeten laten vervangen. Ik stel Ennatuurlijk aansprakelijk voor de kosten die ik hierdoor heb moeten maken. 11

12 Indien deze situatie zich voordoet dient er in alle redelijkheid een direct oorzakelijk verband te worden aangetoond in een onafhankelijk onderzoek. Indien dit niet mogelijk is kan Ennatuurlijk niet overgaan tot vergoeden van kosten. Echter vooropgesteld wil Ennatuurlijk graag aangeven dat indien u het gevoel heeft dat er verminderd comfort is in welke vorm dan ook (aanvoertemperatuur te laag, druk te laag), u contact op kunt nemen met onze storingsdienst zodat we de situatie kunnen beoordelen en oplossen. 6. Hoe kan het dat ik in drie koopwoningen, iedere keer de hele afleverset heb moeten vervangen? Net als een gasketel heeft ook een warmte afleverset een bepaalde levensduur. De warmte afleverset in het eigendomsdeel van de bewoner dient aan het einde van de levensduur vervangen te worden. Als uw warmte afleverset in zijn geheel aan vervanging toe is kunt u contact opnemen met Ennatuurlijk. Via kunt u direct een aanvraag indienen. 7. Ik wil dat Ennatuurlijk écht onderhoud gaat uitvoeren aan de afleverset (Type B) en dus jaarlijks minimaal de filter komt schoonmaken. Ennatuurlijk voert geen preventief onderhoud uit op de warmte afleverset maar hanteert hierbij vervangingsonderhoudsschema s. Ennatuurlijk voert onderhoud uit aan de warmte afleverset of onderdelen daarvan - wanneer zij dit nodig acht. Wanneer u echter minder comfort ervaart doordat het bijvoorbeeld lang duurt voordat het tapwater warm wordt, of de doorstroming beperkt is, kunt u contact opnemen met de storingsdienst. Op het moment dat Ennatuurlijk onderhoud uitvoert wordt het controleren en indien nodig het reinigen of vervangen van het filter altijd meegenomen in de werkzaamheden. 12

13 Vervanging van de warmte afleverset Vervanging voor invoer van de Warmtewet Hoe gaat Ennatuurlijk om met de situatie dat een klant in december 2013 op eigen kosten een nieuwe warmte afleverset heeft geplaatst, nu vanaf 2014 Ennatuurlijk dit moet doen volgens de Warmtewet? Wanneer u vóór ingang van de Warmtewet de warmte afleverset die in uw eigendom is heeft laten vervangen, zal Ennatuurlijk deze kosten niet vergoeden. Vervanging na invoer van de Warmtewet Hoe gaat Ennatuurlijk om met de situatie dat door een klant in 2014 een eigen warmte afleverset is geplaatst (door een zelf gekozen binneninstallateur) die niet op de hoogte was van het feit dat de Warmtewet stelt dat de leverancier van warmte volgens de Warmtewet de aangewezen partij is om deze afleverset te vervangen? De warmtewet stelt dat vanaf inwerkingtreding van deze wet de warmteleverancier een afleverset bij vervanging door middel van verhuur ter beschikking dient te stellen. Ennatuurlijk heeft als gevolg van deze warmtewet het mogelijk gemaakt op haar website een aanvraag te doen voor vervanging van de afleverset Ennatuurlijk zal de komende vier weken gebruiken om te onderzoeken op wijze zij deze klanten tegemoet kan komen in geval zij na de inwerkingtreding van de warmtewet een nieuwe afleverset hebben laten plaatsen en van het deel van de warmte afleverset dat vervangen is eigenaar zijn geworden. Mocht dit bij u het geval zijn verzoeken wij u contact op te nemen met onze Klantenservice om dit kenbaar te maken. Vervolgens zullen wij u hier na deze vier weken over informeren. 13

14 Aansluit- en Leveringsvoorwaarden 1. Ennatuurlijk heeft eenzijdig haar leveringsvoorwaarden veranderd. Hoe kan dit? Voor de bewoners van Helmond gelden nog de voorwaarden vanuit de WAMOB volgens bewoners. Dus Ennatuurlijk kan bewoners niet verplichten de afleverset door Ennatuurlijk te laten vervangen. Het is ons eigendom zeggen bewoners. Hoe gaat Ennatuurlijk hier mee om? De algemene leveringsvoorwaarden worden vastgesteld door de warmtebedrijven in gezamenlijk overleg met de Consumentenbond onder auspiciën van de Sociaal Economische Raad. Hiermee wordt geborgd dat een warmtebedrijf niet eenzijdig de algemene voorwaarden kan wijzigen. Eind 2013 heeft vanuit ELES aan alle consumenten (behoudens de WKV klanten) een aankondiging plaatsgevonden van de nieuwe Algemene Voorwaarden die vanaf 1 januari 2014 van kracht zijn geworden. Het betrof hier een wijziging van Algemene Voorwaarden naar aanleiding van de introductie van de Warmtewet. De Algemene voorwaarden betreffen landelijke voorwaarden, welke dus voor alle warmteleveranciers in Nederland gelijk zijn. Deze nieuwe Algemene Voorwaarden zijn aan klanten toegezonden op 27 november Met de officiële aankondiging vanuit ELES van deze nieuwe Algemene Voorwaarden werden deze van toepassing op de overeenkomsten met de huishoudelijke klanten. 2. Waar vind ik de warmte afleverset in de Algemene Leveringsvoorwaarden? De warmte afleverset wordt niet benoemd in de Algemene Leveringsvoorwaarden. In de Algemene Aansluitvoorwaarden wordt gesproken over begrippen als: aansluiting, overdrachtspunt en binneninstallatie waarvan de warmte afleverset een onderdeel is. Hier wordt niet specifiek gesproken over de warmte afleverset als los begrip omdat de warmte afleverset onderdeel van uitmaakt van de hierboven benoemde begrippen en het eigendom van de onderdelen van de warmte afleverset kan verschillen. 3. Vallen mensen die de afleverset al eerder hebben aangeschaft dus niet onder de Warmtewet? De Warmtewet is van toepassing op álle aansluitingen tot en met 100 KW, ongeacht het eigendom. 4. Wij als bewoners zijn gehouden aan de voorwaarden van de WAMOB. Dáár heb ik een overeenkomst mee. Niet met Ennatuurlijk. Ennatuurlijk is, zoals dat heet, rechtsopvolger van de WAMOB. Daarbij zijn alle rechten en verplichtingen van de WAMOB door Ennatuurlijk overgenomen. 5. Ik ervaar grote verschillen in de aanvoertemperatuur. Hoe komt dit? De aanvoertemperatuur dient minimaal 67 graden Celsius te zijn. Indien de 14

15 aanvoertemperatuur lager is dan 67 graden Celsius, kunt contact opnemen met de storingsdienst. Ennatuurlijk zal vervolgens de situatie beoordelen en indien nodig maatregelingen nemen. 6. Leidt een lagere aanvoertemperatuur tot meer verbruik? Nee, dit leidt niet tot meer verbruik, mogelijk wel tot minder warmtecomfort. Ervaart u minder comfort, neemt u dan contact op met onze storingsdienst. 7. Kan ik mijn woning laten afsluiten voor warmte? Ennatuurlijk betreurt het wanneer u niet tevreden bent met onze dienstverlening en wil dan ook graag kijken naar een oplossing die beide partijen tevreden stelt. Indien u werkelijk wenst te worden afgesloten voor warmte en eigenaar bent van de woning (de woning dus geen huurwoning betreft), kunt u bij Ennatuurlijk een schriftelijke aanvraag voor afsluiting indienen. Een aanvraag voor afsluiting wordt per situatie afzonderlijk bekeken. Voor de afsluiting worden door Ennatuurlijk kosten in rekening gebracht. Ook worden voor de eventuele toekomstige heraansluiting kosten in rekening gebracht. Daarnaast dient u rekening te houden met investeringskosten voor alternatieve verwarming van uw woning en verwarming van het tapwater. 8. Hoe verloopt dit proces en wat zijn de kosten (n.a.v. vraag 7)? Per aanvraag wordt bekeken of afsluiting mogelijk is en wat de kosten daarvoor zijn. Dit is onder andere afhankelijk van een aantal factoren en afspraken die gemaakt zijn bij de totstandkoming van het specifieke warmteproject waarop uw woning is aangesloten. 15

16 Werkzaamheden aan het warmtenet 1. Waarom vinden er ook in de winter warmte onderbrekingen plaats? Voordat Ennatuurlijk het warmtenet in Helmond overnam van Essent, is door onze rechtsvoorganger (Essent Local Energy Solutions BV) gestart met een meerjarenplan om het warmtenet te verbeteren. Dit om ook in de toekomst een veilige en betrouwbare warmtelevering te kunnen garanderen. Het opstellen en uitvoeren van een meerjarenplan ter verbetering van het net is nodig omdat door veroudering van het warmtenet het risico op ongewenste onderbrekingen anders te groot wordt. Een groot deel van de benodigde werkzaamheden is in de afgelopen jaren reeds uitgevoerd, maar om het plan volledig af te ronden heeft Ennatuurlijk het bestaande verbetertraject in 2014 voortgezet. Om het ongemak zoveel mogelijk te beperken zijn de meeste en grootste werkzaamheden in de afgelopen zomerperiode uitgevoerd. Helaas was het niet mogelijk om alle werkzaamheden in de zomer af te ronden. Dit komt mede doordat er tijdens eerdere werkzaamheden is gestuit op een aantal relatief zwakke plekken in het warmtenet die vóór intrede van de vorst verbetert moeten worden om onverwachte warmteonderbrekingen te voorkomen. 2. Wat is nog te verwachten aan werkzaamheden of storingen de komende jaren? Verwachting is dat de komende jaren het aantal storingen aanzienlijk zal afnemen door het uitgevoerde verbetertraject. 16

17 Overige vragen 1. Waarom brengt Ennatuurlijk een energiebelasting in rekening terwijl er geen energiebelasting over warmtelevering wordt geheven? Klopt dit dan wel als Ennatuurlijk elektriciteit produceert? Ennatuurlijk brengt consumenten geen energiebelasting in rekening. Er wordt echter in navolging op de Wet Belastingen op milieugrondslag wel energiebelasting betaald over de brandstof gas die wordt ingekocht voor het opwekken van warmte. Zou over warmte ook energiebelasting betaald worden dan zou voor de Staat sprake zijn van dubbele inkomsten over dezelfde energie. Om dat te voorkomen wordt over de brandstof voor elektriciteitsopwekking en over de levering van warmte geen energiebelasting geheven. De Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en de Woonbond, wekken de indruk dat klanten met stadsverwarming hierdoor 300 euro per jaar duurder uit zijn. Dat is niet correct. Verbruikers van warmte hebben dezelfde kosten als klanten met een gasaansluiting. 2. Waarom is mijn voorschot verhoogd terwijl ik geld terug krijg op mijn jaarafrekening? Het voorschot wordt berekend op basis van een aantal factoren die van invloed zijn op uw verbruik. Met het berekenen van het voorschot wil Ennatuurlijk haar klanten behoeden voor een hoge jaarafrekening als gevolg van een te laag voorschot. Dit is de reden waarom een lager verbruik in een voorgaande periode niet direct mee wordt genomen in de berekening van een nieuw voorschot voor de volgende afrekenperiode. Wij adviseren u maandelijks gebruik te maken van MijnWarmte.nl. Indien meer verbruiksgegevens van u bekend zijn en u regelmatig meterstanden doorgeeft kan uw voorschot nog nauwkeuriger bepaald worden op basis van uw werkelijke verbruik. Indien u specifieke vragen heeft over uw voorschot kunt u contact opnemen met onze Klantenservice. Zij kunnen uw verbruiksgegevens inzien en samen met u kijken naar een passend voorschot binnen door Ennatuurlijk gestelde kaders. 3. In de gassituatie kan je als consument gebruik maken van interessante kortingen en aanbiedingen. Waarom bij Ennatuurlijk niet? Stadsverwarming vraagt om een grote investering en kan alleen rendabel zijn als een hele wijk wordt aangesloten. De keuze voor warmte wordt bij de start van een nieuw project gemaakt door gemeenteraden of andere partijen in samenwerking met de warmteleverancier om diverse redenen waaronder duurzaamheid. Als gebruiker van warmte ben u onderdeel van een collectief systeem met bijbehorende eigenschappen. In het verleden is door de Gemeente Helmond en de WAMOB de keuze is gemaakt voor dit systeem op basis van duurzaamheid en financiële haalbaarheid. Dit betekent dat u geen vrije keuze heeft in uw leverancier 17

18 van warmte omdat deze keuze in beginsel al is gemaakt. Bij de jaarlijkse bepaling van de warmteprijs wordt uitgegaan van de gemiddelde actuele prijs bij een jaarcontract van de drie grootse gasleveranciers. Hierdoor wordt door de wetgever bij het vaststellen van de maximum tarieven altijd een scherpe, actuele gasprijs gebruikt voor de bepaling van de warmteprijs. 4. Is Ennatuurlijk gericht op leveringsverantwoordelijkheid en MVO, of is het enkel een beleggingsmaatschappij? Ennatuurlijk staat voor het initiëren van lokale duurzame energie oplossingen. Door gebruik te maken van groene energiebronnen, en het reduceren van CO2 uitstoot werken we aan een duurzame toekomst. Met een gezonde bedrijfsvoering hebben we de financiën om warmtelevering te verduurzamen. 18

19 Bijlage 1 19

20 Bijlage 2 20

Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014

Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Vanuit de Regio Utrecht heeft Eneco diverse vragen ontvangen en zijn er onduidelijkheden ontstaan over de

Nadere informatie

b Aftrekpost 1 - elektrisch koken 55,84 - Totaal vastrecht * 492,66

b Aftrekpost 1 - elektrisch koken 55,84 - Totaal vastrecht * 492,66 Reactie van Eneco op vragen uit Regio Zuid-Holland De onderstaande informatie is ook geldig voor klanten in Amstelveen Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Vanuit de Regio Zuid-Holland heeft

Nadere informatie

BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014

BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014 BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014 Mijn naam is Jan Willems Ik woon in de Haagse Beemden en ben een van de verbruikers die een klacht heeft ingediend bij de Geschillencommissie Energie Ik zal mij even voorstellen

Nadere informatie

tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas

tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas tariefopbouw collectief warmtenet Uw woning wordt duurzaam verwarmd door een collectief warmtenet van Cogas. Wij brengen hiervoor kosten in rekening,

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Aanleiding. Waarom de Warmtewet

Aanleiding. Waarom de Warmtewet Warmtewet Inhoud Aanleiding Algemeen Status Leverancier, toezicht, systeem Tarief Bemetering Leveringsovereenkomst, geschillen Storingen Handhaving Inventarisatie en dilemma s Aanleiding Waarom de Warmtewet

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

Datum 14 februari 2014 Betreft Beantwoording vragen met betrekking tot tarieven bij stadsverwarming

Datum 14 februari 2014 Betreft Beantwoording vragen met betrekking tot tarieven bij stadsverwarming > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

VERRASSEND WARM, VERFRISSEND ANDERS

VERRASSEND WARM, VERFRISSEND ANDERS warmtenet Antwerpen Zuid VERRASSEND WARM, VERFRISSEND ANDERS Infobrochure warmte@zuid 2 ZORGELOOS, DUURZAAM VERWARMEN Waarom in elke woning een verwarmingsketel plaatsen als het ook eenvoudiger en vooral

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

Workshopmiddag Warmtewet

Workshopmiddag Warmtewet Workshopmiddag Warmtewet Femke Heine en Mahir Sari 31 oktober 2013 Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Algemeen 2 Op welke wijze gaat er door ACM gecommuniceerd worden

Nadere informatie

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel De problematiek van blokverwarming; invoering per 1 januari 2014? 1

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel De problematiek van blokverwarming; invoering per 1 januari 2014? 1 > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

MJA Workshop Wet & Regelgeving. Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing

MJA Workshop Wet & Regelgeving. Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing MJA Workshop Wet & Regelgeving Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing Lex Bosselaar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Warmtewet en utiliteitsbouw MJA workshop 19 juni 2014 Baarn Lex Bosselaar

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Warmtewet. 29 januari 2015

Regiobijeenkomst Warmtewet. 29 januari 2015 Regiobijeenkomst Warmtewet 29 januari 2015 Inhoud Doel Warmtewet Wat en wie vallen onder de Warmtewet Gevolgen Praktisch Risico s Grootste uitdagingen Wat kan Hellemans Consultancy voor u doen? Doel Warmtewet

Nadere informatie

Presentatie Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51

Presentatie Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 1 Presentatie Warmtewet Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 Beschermingsinstrumenten Warmtewet 2 Maximumprijs Leveringsovereenkomst Verplichting tot zo nauwkeurig mogelijk

Nadere informatie

Achtergrond Warmtewet

Achtergrond Warmtewet Achtergrond Warmtewet Bron: AEDES Handreiking Warmtewet voor Woningcorporaties (VERSIE 1, dd 21 oktober) 1. Achtergrond: De Warmtewet is ontstaan als initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer. Het heeft tien

Nadere informatie

Warmtewet. Wat houd dit nu in? Maart 2014

Warmtewet. Wat houd dit nu in? Maart 2014 Warmtewet Wat houd dit nu in? Maart 2014 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Vanaf deze datum is de invulling van het Niet Meer Dan Anders beginsel (NMDA) gereguleerd door de overheid.

Nadere informatie

Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer Dan Anders principe, voor levering van Warmte aan kleinverbruikers.

Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer Dan Anders principe, voor levering van Warmte aan kleinverbruikers. H. Heiner Prozastraat 1 1321 KP Almere Tel. / Fax. 036 5464266 Datum: 9 oktober 2009 e-mail h.heiner@heiner.nl Blad: 1 van 6 Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer

Nadere informatie

M~KB UNETO-VNI. Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag. Excellentie,

M~KB UNETO-VNI. Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag. Excellentie, M~KB Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Briefnummer 15/10.625/WG/Abr Onderwerp Marktverstorende werking van de Warmtewet Den Haag 23 apri12015 Telefoonnummer

Nadere informatie

De Warmtewet: wat u moet weten. Iman Brinkman

De Warmtewet: wat u moet weten. Iman Brinkman De Warmtewet: wat u moet weten Iman Brinkman Doel van de Warmtewet Bescherming van kleine, gebonden eindverbruikers (consumenten, kleinzakelijk) tegen de afhankelijkheid van een warmteleverancier De Warmtewet

Nadere informatie

M~KB UNETO-VNI. Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag. Excellentie,

M~KB UNETO-VNI. Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag. Excellentie, UNETO-VNI M~KB Nederland Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Briefnummer 15/10.625/WG/Abr Onderwerp Marktverstorende werking van de Warmtewet Den

Nadere informatie

Masterclass Warmtewet 3 en 5 juni 2014. Marco de Boer VBTM Advocaten m.de.boer@vbtm.nl 06-25051835

Masterclass Warmtewet 3 en 5 juni 2014. Marco de Boer VBTM Advocaten m.de.boer@vbtm.nl 06-25051835 1 Masterclass Warmtewet 3 en 5 juni 2014 Marco de Boer VBTM Advocaten m.de.boer@vbtm.nl 06-25051835 Opzet presentatie 2 Wat regelt de Warmtewet? reikwijdte van de wet maximum prijs leveringsovereenkomst

Nadere informatie

Warmtewet. Enkele juridische aspecten voor woningcorporaties. mr. drs. J.Chr. Rube Gaastra advocaten

Warmtewet. Enkele juridische aspecten voor woningcorporaties. mr. drs. J.Chr. Rube Gaastra advocaten Warmtewet Enkele juridische aspecten voor woningcorporaties mr. drs. J.Chr. Rube Gaastra advocaten Even voorstellen mr.drs. J.Chr. (Jan) Rube 2006: Nederlands recht (UvA) 2008: Politicologie (UvA) 2004-2005:

Nadere informatie

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

GAS TARIEVEN Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SinDs De invoering van De ELeKtriCiteitsWet 1998 en De GasWet Bestaat er

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

Aangenaam duurzaam. Informatieboekje

Aangenaam duurzaam. Informatieboekje Aangenaam duurzaam Informatieboekje Handige informatie Uw woning is aangesloten op Warmtenet Hengelo. Warmtenet Hengelo zorgt ervoor dat u het in huis aangenaam warm hebt en dat u warm water uit de kraan

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Warmtewet

Informatiebijeenkomst Warmtewet Informatiebijeenkomst Warmtewet Remko Bos, Femke Heine en Mahir Sari New Babylon, 26 november 2013 #warmtewet Agenda Remko Bos inleiding Femke Heine verplichtingen warmteleverancier vergunningen relatie

Nadere informatie

3. Afleverset, eigendom en verantwoordelijkheid van Warm Hartje Eindhoven

3. Afleverset, eigendom en verantwoordelijkheid van Warm Hartje Eindhoven 3. Afleverset, eigendom en verantwoordelijkheid van Warm Hartje Eindhoven 3.1 Afleverset in uw woning In uw woning bevindt zich de afleverset van Warm Hartje Eindhoven zoals weergegeven in 3.1.a afbeelding.

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2009. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer

GAS TARIEVEN 2009. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer GAS TARIEVEN 2009 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer GAS TARIEVEN 2009 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers gasnet en de aansluitingen.

Nadere informatie

Uitleg van uw jaarafrekening

Uitleg van uw jaarafrekening Uitleg van uw jaarafrekening Algemeen: Wij maken uw jaar- of eindrekening op met uw meterstanden. Wij bepalen uw verbruik aan de hand van het verschil tussen de begin- en eindstanden van de verbruiksperiode

Nadere informatie

Masterclass Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51

Masterclass Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 1 Masterclass Warmtewet Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 Onderwerpen 2 Leveringsovereenkomst + algemene voorwaarden Warmtewet in relatie tot servicekosten Geschillenbeslechting

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen A. Opbrengsten zonnepanelen Hoeveel brengen de zonnepanelen op en kunnen jullie dat garanderen? De te verwachten opbrengst van een installatie is een indicatie. De werkelijke opbrengst kan iets hoger of

Nadere informatie

Themabijeenkomst Warmtewet

Themabijeenkomst Warmtewet Themabijeenkomst Warmtewet Bas de Zwart Even voorstellen: Adviseur bij IF Technology Adviesbureau op het gebied van hernieuwbare warmte en koude en marktleider advies bodemenergie 60 mensen in Arnhem Beleid

Nadere informatie

Warmteopwekking in de Muziekwijk. Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels

Warmteopwekking in de Muziekwijk. Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels Warmteopwekking in de Muziekwijk Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels Artikelen 2 Muziekwijk Wijk met 333 woningen Gefaseerde bouw Duurzaam verwarmen Opdrachtgever: SWZ Opdracht

Nadere informatie

Warmtewet vervolg. implementatie proces

Warmtewet vervolg. implementatie proces Warmtewet vervolg implementatie proces Indien Verhuurder ook Warmte-leverancier is, verandert de structuur /afwikkeling van de gemaakte kosten naar de huurder! => Advies- e/o Instemmings-plichtig! Landelijke

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2010. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer

GAS TARIEVEN 2010. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer GAS TARIEVEN 2010 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer GAS TARIEVEN 2010 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers gasnet en de aansluitingen.

Nadere informatie

Warmte Kosten Verdeling (WKV) Duurzame warmte, centraal gemeten maar individueel afgerekend. Zo werkt het. ennatuurlijk.nl

Warmte Kosten Verdeling (WKV) Duurzame warmte, centraal gemeten maar individueel afgerekend. Zo werkt het. ennatuurlijk.nl Warmte Kosten Verdeling (WKV) Duurzame warmte, centraal gemeten maar individueel afgerekend Zo werkt het ennatuurlijk.nl Warmte van Ennatuurlijk Uw woning wordt verwarmd met behulp van een collectief

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nederlandse Woonbond Dhr. R. Paping Postbus 3389 1001 AD AMSTERDAM

Ministerie van Economische Zaken. Nederlandse Woonbond Dhr. R. Paping Postbus 3389 1001 AD AMSTERDAM Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederlandse Woonbond Dhr. R. Paping Postbus 3389 1001 AD AMSTERDAM Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

Teken overeenkomst voor lagere kosten

Teken overeenkomst voor lagere kosten Tekst website Ennatuurlijk Onenigheid opgelost: vaste kosten warmte gaan in Tilburg flink omlaag Teken overeenkomst voor lagere kosten Ennatuurlijk en Stichting Reeshofwarmte hebben samen een oplossing

Nadere informatie

Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte

Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte 1 Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte ies: e kosten: voor bestaande projecten: Vastrecht SV = Vastrecht gas + all in rhoudskosten CV. voor nieuwe projecten (na 1-1-2007) de EAB zodanig in

Nadere informatie

Beleidsvoorstel Warmtewet

Beleidsvoorstel Warmtewet Beleidsvoorstel Warmtewet Aan : Stichting Huurdersalliantie De Brug Betreft : Beleidsvoorstel Warmtewet Opdrachtgever : Peter van Lieshout Opsteller : Werkgroep Warmtewet: Havensteder: Vera Beuzenberg,

Nadere informatie

WELKOM! WARMTEWET EN BLOKVERWARMING

WELKOM! WARMTEWET EN BLOKVERWARMING PROGRAMMA WELKOM! WARMTEWET EN BLOKVERWARMING 9 APRIL 2014 19.30 uur Opening 19.35 uur Inleiding en de nieuwe verplichtingen voor de VvE door Mr. C. Oomen 20.00 uur Nieuwe verplichtingen en nu? Door Mr.

Nadere informatie

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07 Aan de SP-fractie Nijmegen t.a.v. de heer J.J.M. van Rens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 360 67 49 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Actie Giga Joule. Warmtewet. N M D A - principe / beginsel. versus M A X I M U M P R I J S. Dupliek inzake Consultatie warmtebesluit en warmteregeling

Actie Giga Joule. Warmtewet. N M D A - principe / beginsel. versus M A X I M U M P R I J S. Dupliek inzake Consultatie warmtebesluit en warmteregeling Actie Giga Joule Warmtewet N M D A - principe / beginsel versus M A X I M U M P R I J S & Dupliek inzake Consultatie warmtebesluit en warmteregeling 27 juni 2010 R. Louwerse, vrz. agj Warmtewet & NMDA

Nadere informatie

Uitleg bij de presentatie

Uitleg bij de presentatie Uitleg bij de presentatie No 1 1985 Om één GJ te produceren is theoretisch 31,593 m³ gas nodig indien de CV ketel 100% rendement levert. In 1985 was het rendement van een CV ketel 71,1 %, en is er dus

Nadere informatie

Leiden, 13 april 2015. Geacht raadslid van de gemeente Leiden,

Leiden, 13 april 2015. Geacht raadslid van de gemeente Leiden, Leiden, 13 april 2015 Geacht raadslid van de gemeente Leiden, Onze wijken Stevenshof en Roomburg zijn de twee grootste wijken in Leiden waar woningen zijn aangesloten op stadsverwarming. Uit een persbericht

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden,

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden, Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 0 Contactpersoon Doorkiesnummer Mailadres 1/5 Geachte Tweede Kamerleden, U heeft op 5 december de

Nadere informatie

Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond

Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond Frank Kersloot & Alex Kaat 21 april 2016 Inhoud presentatie 1. Stadswarmte in Nieuwegein 2. Het equivalent opwek rendement (EOR) 3. Tarieven voor klanten 4. Afsluitkosten

Nadere informatie

Comfortabel én milieuvriendelijk wonen. Met Nuon Stadswarmte en ComfortKoeling

Comfortabel én milieuvriendelijk wonen. Met Nuon Stadswarmte en ComfortKoeling Comfortabel én milieuvriendelijk wonen Met Nuon Stadswarmte en ComfortKoeling Comfortabel koel of warm met oog voor het milieu Gefeliciteerd! Uw nieuwe woning kunt u zeer eenvoudig en comfortabel verwarmen

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overeenstemming met de Consumentenbond

Nadere informatie

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier?

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier? Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet heeft voor iedereen die geen eigen cv-installatie heeft gevolgen in de afrekening van de servicekosten. De invoering van de Warmtewet is veel

Nadere informatie

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: (Tekst geldend op: 13-12-2013) Besluit van 10 september 2013, houdende regels ter uitvoering van de Warmtewet (Warmtebesluit) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Nadere informatie

Consultatieverslag wijzigingsbesluit eisen warmtemeters en op afstand uitleesbare meetinrichtingen voor warmte. Datum

Consultatieverslag wijzigingsbesluit eisen warmtemeters en op afstand uitleesbare meetinrichtingen voor warmte. Datum Consultatieverslag wijzigingsbesluit eisen warmtemeters en op afstand uitleesbare meetinrichtingen voor warmte Datum 23-07-2013 Inleiding Per 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. In deze

Nadere informatie

Modelcontract V.23.3.0

Modelcontract V.23.3.0 Modelcontract Modelcontract MAIN Energie Modelcontract Hieronder vindt u het MAIN Energie Modelcontract. Het format van het Modelcontract is vastgelegd bij wet- en regelgeving. We doen u graag een aanbod

Nadere informatie

Visie op de Warmtewet

Visie op de Warmtewet Visie op de Warmtewet De impact op Warmtebedrijven Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Aanleiding en doel Aanleiding In 2004 is de kleinverbruikersmarkt voor elektriciteit

Nadere informatie

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 Den Haag, juli 2004 Dienst uitvoering en toezicht Energie PAGINA 1 VAN 8 PROJECTNAAM: DUIDELIJKE NOTA S (DUIN) PROJECTNUMMER: 300039 DIENST UITVOERING EN

Nadere informatie

2. ACM heeft Reeshof bij brief van 26 maart 2015 uitgenodigd voor de hoorzitting op 21 april 2015.

2. ACM heeft Reeshof bij brief van 26 maart 2015 uitgenodigd voor de hoorzitting op 21 april 2015. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DJZ/2015/204085 Zaaknummer: 14.1291.52.1.03 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op het bezwaar van de Stichting Reeshofwarmte tegen het besluit van ACM

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden 2006

Aanvullende voorwaarden 2006 ENERGIE Aanvullende voorwaarden 2006 Voor levering van elektriciteit, gas en warmte door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruiker www.delta.nl 1 Algemeen 1.1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet)

Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet) Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet) De ondergetekenden: De Woningbouwvereniging Oudewater statutair gevestigd en kantoorhoudende te Oudewater aan de Kapellestraat 19 hierna te noemen:

Nadere informatie

ZWARTBOEK - Warmtewet en ACM Besluit

ZWARTBOEK - Warmtewet en ACM Besluit H. Heiner Prozastraat 1 1321 KP Almere Tel. / Fax. 036-5464266 E-mail: h.heiner@heiner.nl Almere 26 januari 2015 Blad 1 van 4 ZWARTBOEK - Warmtewet en AC Besluit Bij het opstellen van dit zwartboek is

Nadere informatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie Verzonden per mail Naarden, 19 februari 2015 Geachte contactpersoon, Tussen ARAG Legal Services (hierna: ARAGLS) en Omnius is afgesproken dat vanaf 1 augustus 2014 de factuur in een ongedekte betalende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22164 29 april 2016 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 28 april 2016, nr. WJZ/16055235, tot wijziging

Nadere informatie

DE SLIMME METER VRAGEN EN ANTWOORDEN

DE SLIMME METER VRAGEN EN ANTWOORDEN DE SLIMME METER VRAGEN EN ANTWOORDEN Versie augustus 2012 In dit document vindt u vragen en antwoorden over de slimme meter gesorteerd op de volgende onderdelen: Algemeen Plaatsing van de meter Keuzevrijheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 723 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 juni 2017

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde Overeenkomst Groene Daler LEON Zeewolde Versie: januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

Masterclass Warmtewet 3+5 juni 2014. Albert Koedam

Masterclass Warmtewet 3+5 juni 2014. Albert Koedam Masterclass Warmtewet 3+5 juni 2014 Albert Koedam Tariefcomponenten voor Vanaf 1-1-2014 warmtelevering Plafond = Maximumprijs: Gebruiksonafhankelijk deel in (vastrecht, max 254) Gebruiksafhankelijk deel

Nadere informatie

Duurzame energie. Warmte- en koudelevering door Cogas. www.cogas.nl

Duurzame energie. Warmte- en koudelevering door Cogas. www.cogas.nl Duurzame energie Warmte- en koudelevering door Cogas www.cogas.nl Duurzame energie Stelt u zich eens voor: een woning die u warmte biedt in de winter, heerlijke verkoeling in de zomer en dat zelfs op milieuvriendelijke

Nadere informatie

Kostenoverzicht Uw kostenoverzicht over de periode van 28 september 2009 tot en met 27 september 2010

Kostenoverzicht Uw kostenoverzicht over de periode van 28 september 2009 tot en met 27 september 2010 Postbus 40021 6803 HA Arnhem BEWONERSCOMM OLIJMPIA Olympiaweg 62 HS 1076 XC AMSTERDAM Kopie voor BEWONERSCOMM OLIJMPIA voor het adres Theseusstraat 19 HS 1076 XK AMSTERDAM EAN-code elektriciteit 871685900013933696

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

Comfortabel wonen in Nieuwveense Landen Praktische informatie over verwarmen, verkoelen en warm water

Comfortabel wonen in Nieuwveense Landen Praktische informatie over verwarmen, verkoelen en warm water Comfortabel wonen in Nieuwveense Landen Praktische informatie over verwarmen, verkoelen en warm water 2 Inhoudsopgave Aangenaam wonen met meer comfort 4 Collectief warmte-koudesysteem 6 Comfortkoeling

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Samen slim ondernemen. Kies voor het zakelijke energiecontract dat bij u past

Samen slim ondernemen. Kies voor het zakelijke energiecontract dat bij u past Samen slim ondernemen Kies voor het zakelijke energiecontract dat bij u past Leveringsprijzen zakelijk kleinverbruik per 1 januari 2015 Slim ondernemen Samen met DELTA kunt u slim ondernemen. Zo heeft

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 82,83 17,40 100,23

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 82,83 17,40 100,23 Pagina: 1/4! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5420) Bedrijf Fremarona B.V. Adres Soestdijkerstraatweg 62 PC 1213 Plaats XE HILVERSUM Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje

Nadere informatie

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 277,00 58,17 335,17

Dienst Bedrag excl. BTW BTW-bedrag Bedrag incl. BTW. Totaal te betalen 277,00 58,17 335,17 Pagina: 1/4! Postbus 50, 6920 AB Duiven (PAC 2RA5323) Bedrijf Jansen Energie B.V. Adres Nieuwe Dijk 12 PC 1619 Plaats PK ANDIJK Klik op de nummertjes om de uitleg te zien. Via het terug pijltje achter

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Overeenkomst Energielevering. LEON Zeewolde

Overeenkomst Energielevering. LEON Zeewolde Overeenkomst Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

Agenda. Informatieavond. Energieproblemen Beljaart Fase 2. Dongen,

Agenda. Informatieavond. Energieproblemen Beljaart Fase 2. Dongen, Informatieavond Wijkaard De Beljaart Energieproblemen Beljaart Fase 2 Bewonerscommissie Beljaart Fase 2 Dongen, 29 01 2014 Agenda Welkom Betalingen Ervaringen Fase 1 Zeven alternatieven Discussie Afsluiting

Nadere informatie

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS?

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS? BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS? Bijlage 1 Informatieverzoek aan vergunninghouders Geachte heer/mevrouw, De Tweede Kamer heeft op 3 april jl. met de Minister van Economische

Nadere informatie

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas.

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas. Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas. Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorwaarden voor consumenten.

Nadere informatie

Energie besparen door meten

Energie besparen door meten In deze brochure informeren wij u over het bij u toegepaste meetsysteem en hoe u op uw energiekosten kunt besparen. Energie besparen door meten radiografische warmtekostenverdeler Besparen op energiekosten

Nadere informatie

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over servicekosten Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over Lorem ipsum dolor sit amet servicekosten Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast

Nadere informatie

Informatiebrochure verwarming en warm tapwater. Vredenburg, Utrecht. Versie 1.0

Informatiebrochure verwarming en warm tapwater. Vredenburg, Utrecht. Versie 1.0 Informatiebrochure verwarming en warm tapwater Vredenburg, Utrecht Versie 1.0 2014 Unica Ecopower B.V. De informatie in deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid vastgelegd. Aan deze uitgave kunnen

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

WELKOM 20 APRIL 2017

WELKOM 20 APRIL 2017 WELKOM 20 APRIL 2017 Op verzoek van de huurderbelangenvereniging is deze informatieavond georganiseerd omdat gebleken is dat er nog veel vragen zijn bij de bewoners en bewonerscommissies over de afrekening

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ter uitvoering van de Warmtewet (Warmtebesluit)

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ter uitvoering van de Warmtewet (Warmtebesluit) Concept Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ter uitvoering van de Warmtewet (Warmtebesluit) Op de voordracht van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van

Nadere informatie

Jaarfactuur. Uitleg over uw jaarfactuur. www.delta.nl

Jaarfactuur. Uitleg over uw jaarfactuur. www.delta.nl Jaarfactuur Uitleg over uw jaarfactuur www.delta.nl Eén keer per jaar ontvangt u van DELTA een jaarfactuur voor de geleverde producten en diensten*. Graag leggen wij u uit welke gegevens u hierop terugvindt

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Schardauwstraat VAN AT5300000000 5451501235 SINT-ELOOIS- Timmerman T.a.v. TOMME Christine WINKEL

Nadere informatie

Gasenlichtvergelijken.nl

Gasenlichtvergelijken.nl Gasenlichtvergelijken.nl De energiemarkt is een complexe markt met vele aanbieders met verschillende producten en prijzen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Hieronder staan de meest gestelde vragen

Nadere informatie

De wet is met name ingevoerd om de consumenten (afnemers of gebruikers) te beschermen tegen te hoge tarieven.

De wet is met name ingevoerd om de consumenten (afnemers of gebruikers) te beschermen tegen te hoge tarieven. Gevolgen Warmtewet Waarvoor dient de Warmtewet? De wet is met name ingevoerd om de consumenten (afnemers of gebruikers) te beschermen tegen te hoge tarieven. Voor wie geldt de Warmtewet? Voor iedereen

Nadere informatie