GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING BQ400BE 1

2 INHOUD 1. MONTAGEHANDLEIDING A. LIJST MET BEVESTIGINGSMATERIALEN B. ONDERDELENLIJST VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MONTAGE-INSTRUCTIES A. PLAATSING VAN DE ONDERDELEN B. STAPPEN VOOR HET INKLAPPEN EN HET TRANSPORT AANSLUITING OP HET GAS A. LPG (Liquefied Petroleum Gas) B. VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK VAN GASFLESSEN C. HET AANSLUITEN VAN DE FLES OP DE GASDRUKREGELAAR D. HET VERVANGEN VAN EEN LEGE GASFLES E. GASLEKTESTEN F. LOSKOPPELING, TRANSPORT EN OPSLAG VAN GASFLESSEN GEBRUIK VAN DE BARBECUE A. AANSTEKEN B. AANSTEKEN MET EEN LUCIFER C. DE BARBECUE UITZETTEN D. BAKADVIEZEN E. STEEKVLAMMEN EN VETBRANDEN REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG VAN DE BARBECUE A. ONDERHOUDSPROCEDURE VAN DE BARBECUE B. OPSLAG VAN UW BARBECUE PROBLEMEN VERHELPEN A. OVERIGE PROBLEMEN B. GASSTROOMREGELAAR C. VRAAG EN ANTWOORD

3 5-6mm FI FI Model N : BQ400BE 5-6mm 99 Avenue Aristide Briand B.P Montrouge Cedex France Serial N : Gas Type: - Butane G30 - Propane G31 FI 0461 NL BE FR - IT - LU Cat. I3B/P (30 mbar) I3+ (28-30 / 37 mbar) Jet size Ø Main 0,91 mm (code 64) 0,91 mm (code 64) Side / / Back / / Reg. Butane Butane / Propane Q max (Main burner) Q max (Side Burner) Q max (Back Burner) kw g/h kw g/h kw g/h 1 Burner 3,6 261 / / / / FI WAARSCHUWING: Alleen buiten gebruiken. Lees de instructies voor ingebruikname. Aanraakbare delen kunnen erg heet zijn. Houd jonge kinderen op afstand. Dit toestel gedurende gebruik verwijderd houden van ontvlambare materialen. Toestel niet verplaatsen tijdens gebruik. Gastoevoer op de gasfles afsluiten na gebruik. Toestel niet aanpassen of modificeren! 3

4 WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsvoorschriften, montage-instructies en onderhouds- en gebruiksrichtlijnen zorgvuldig door, voordat u uw barbecue in elkaar gaat zetten en gaat gebruiken. Deze gebruiksaanwijzing dient altijd te worden bewaard bij dit apparaat. Het niet opvolgen van de aanwijzingen van de fabrikant kan leiden tot brand, explosies en gevaarlijke materiële schade, alsook ernstige of zelfs levensgevaarlijke verwondingen. Neem voor gebruik van de barbecue alle procedures in acht om te controleren op gaslekken, zelfs als de barbecue door de distributeur in elkaar is gezet. Probeer niet om de barbecue aan te steken zonder de aansteekinstructies van deze handleiding te hebben gelezen. Sommige onderdelen kunnen scherpe randen bevatten, vooral wanneer dit specifiek wordt genoemd in de handleiding! Draag handschoenen als daar reden toe is. Deze barbecue is UITSLUITEND bedoeld voor thuisgebruik. Gebruik dit apparaat niet voor commerciële kookdoeleinden. Probeer niet om de montage van de slang en de gasdrukregelaar of de gaskraan te herstellen of aan te passen om een veronderstelde fout te corrigeren of een of andere aanpassing of omzetting te doen. Met elke wijziging van deze montage komt de garantie te vervallen en riskeert u de kans op een gaslek of brand. Gebruik alleen de goedgekeurde reserveonderdelen die door de fabrikant worden geleverd voor uw model barbecue. GEVAAR Wanneer u een gaslucht waarneemt: Sluit de gastoevoer van het apparaat af. Doof alle vlammen en open het deksel. Als de geur aanhoudt, ga dan weg bij het apparaat en neem direct contact op met uw gasleverancier of de brandweer. Bewaar en gebruik geen benzine of andere licht ontvlambare gassen of vloeistoffen in de nabijheid van het apparaat. Bewaar geen fles propaangas die niet is aangesloten in de buurt van dit apparaat DEZE BARBECUE IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR GEBRUIK BUITEN. 4

5 1. MONTAGEHANDLEIDING A. LIJST MET BEVESTIGINGSMATERIALEN A Barbecue-bak X 1 H Schroefbout voor de wielas X 2 B Vlamverdeler X1 I Zeskantige moer voor schroefbout van de wielas X 2 C Bakrooster X 1 J Inklapbare wagen X 1 D vetopvangbak X 1 K Verbinding voor onderpoten X 1 E Bevestigings-pinnen voor de barbecue-bak X 2 L Onderpoten X 1 F Splitpennen voor de bevestigings-pinnen X 2 M Bovenbalk links X 1 G Wielen X 2 N Schroef X 20 5

6 B. OVERZICHT VAN ALLE LOSSE DELEN Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving 1 Deksel 23 M5X10 Schroef 2 Vlamverdeler 24 Wielen 3 Bakrooster 25 Zeskantige moer voor schroefbout van de wielas 4 Thermometer 26 Schroefbout van de wielas 5 Temperatuurmeter 27 As 6 Brander 28 Ring 7 Rechterzijplaat 29 Balk van de vaste poot 8 Veeraanslag 30 Bovenbalk links 9 Rubber buffer 31 Vetopvangbak 10 Handgreep 32 Veiligheidsvergrendeling 11 Regelaar 33 Bevestigings-pin van het barbecue-bak 12 Klepeenheid 34 Splitpen voor de bevestigings-pin 13 Console 35 Verbrandingskamer 14 Bedieningsknop 36 Montage van de linkerhandgreep 15 Rubber buffer 37 Schroef M6 16 Montage van de linkerpoot 38 Steun voor de linkerhandgreep 17 Schroef M6X15 39 Moer M6 18 Pootveer 40 Linkerzijplaat 19 Balk van de vaste poot 41 Plastic ring 20 Verbinding voor onderpoten 42 Golvende ring 21 Poten 43 Schroef van de zijplaat 22 Bovenbalk links 6

7 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Wij adviseren u om de veiligheidsvoorschriften goed door te lezen voordat u uw gasbarbecue in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze adviezen kan leiden tot ernstige of zelfs levensgevaarlijke verwondingen, en/of brand of een explosie die mogelijk materiële schade kan veroorzaken. Volg de montage-instructies van de handleiding goed op. Een verkeerde montage van de barbecue kan gevaarlijk zijn. Gebruik deze barbecue niet, als niet alle onderdelen op hun plek zitten. De gebruiker mag geen veranderingen aanbrengen aan de barbecue. Iedere aanpassing aan het apparaat of aan een van de onderdelen, hoe klein ook, kan gevaarlijk zijn. Gebruik uw barbecue niet op minder dan een meter afstand van brandbare materialen. Houd de ruimte rondom de barbecue altijd schoon en vrij van brandbare materialen, zoals benzine of enige andere ontvlambare vloeistof, papier of lappen die zijn doordrenkt met olie. Uw barbecue is bedoeld voor gebruik buitenshuis. Hij is niet bedoeld om te gebruiken in een caravan of op een boot. Gebruik deze barbecue altijd buiten, in een open ruimte op minimaal een meter afstand van gebouwen of woningen. Gebruik deze barbecue niet onder een (af)dak of een niet beschermde brandbare luifel. Gebruik dit apparaat niet in een afgesloten ruimte, zoals een dichte carport, garage, veranda of portiek. Gebruik de barbecue niet voordat u heeft gecontroleerd op gaslekken. Ga niet op zoek naar gaslekken met een vlammetje. Zet uw barbecue nooit aan wanneer u weet dat er gas ontsnapt bij de gasaansluitingen. Controleer regelmatig de vlammen van de brander. Blokkeer de openingen aan de zijkanten of achterkant van de grill niet. Probeer de brander niet aan te steken met gesloten deksel. Ophoping van niet ontbrand gas in een gesloten barbecue is gevaarlijk. Gebruik dit apparaat niet wanneer uw vermogens beperkt zijn, ten gevolge van alcohol- of drugsgebruik. Berg een extra gasfles, ongeacht of deze vol of leeg is, niet in de buurt van of onder uw barbecue op. Laat de barbecue niet zonder toezicht aanstaan. Laat kinderen geen gebruik maken van dit apparaat. Zorg dat er geen kinderen of dieren in de buurt van de barbecue spelen. De barbecue wordt erg heet als hij aanstaat. Wees voorzichtig en draag ovenwanten tijdens gebruik van het apparaat. Probeer uw barbecue niet aan te sluiten op de gaskraan van het huis. Uw Cuisinart barbecue is uitsluitend bedoeld voor gebruik met propaan- of butagas. Gebruik geen houtskool of lavastenen in uw barbecue. Het gebruik van een beschadigde of verroeste gasfles kan gevaarlijk zijn. Gebruik die dus niet. Laat deze vervangen door uw gasleverancier. Buig de gasslang niet dubbel. Gebruik geen slang van meer dan anderhalve meter lengte. Gebruik alleen een gasslang en een gasdrukregelaar die zijn goedgekeurd in het land van gebruik. Wij adviseren u om uw gasslang te vervangen na de uiterste gebruiksdatum. Tijdens gebruik van de barbecue nooit de gasdrukregelaar of een gasaansluiting loskoppelen. Zelfs al lijkt het of uw gasfles leeg is, er kan altijd nog wat gas in zitten. Zorg dat de fles op een juiste manier vervoerd en opgeslagen wordt. Houd ontstekingsbronnen verwijderd wanneer een gasfles wordt verwisseld. Vervangende gasdrukregelaars en gasslangen dienen te voldoen aan de specificaties van de barbecuefabrikant. Plaats geen hoes of brandbaar voorwerp op de barbecue wanneer deze aan staat. Haal, in geval van een steekvlam, het eten weg van de vlammen totdat deze afgenomen zijn. Wanneer het vuur aan blijft houden, sluit u de gastoevoer naar de brander af en laat u het deksel gesloten totdat de vlammen gedoofd zijn. Reinig uw barbecue zorgvuldig en regelmatig. Maak nooit de openingen van branders of kraantjes groter tijdens het schoonmaken. 7

8 3. MONTAGE-INSTRUCTIES Verwijder de verpakking en controleer, voordat u met de montage begint, of u over alle onderdelen beschikt. Wij verwijzen u naar het overzicht op pagina 10, voor de nummers van de onderdelen. Haal het bakrooster (onderdeel C) en de warmteverdeler (onderdeel B) uit de barbecue. A. PLAATSING VAN DE ONDERDELEN Haal de wagen uit de doos en zet hem neer zoals aangegeven op afbeelding Let op de plaats van de schroefgaten, in de bovenkant van de balk voor de vaste poot (1) en in de onderkant van deze balk (2). 2. Verwijder de stickers die de juiste montagerichting aangeven van de poten, zoals aangegeven op afbeelding Zorg dat de handgreep naar binnen wijst, zoals aangegeven op afbeelding 2 Image 1 Image 2 Punt naar rechts Punt naar links Handgreep 8

9 1. Montage van de linker bovenbuis Bevestig de linker bovenbuis (onderdeel M) met de 4 schroeven (onderdeel N), op de wagen (onderdeel J), zoals aangegeven. 2. Montage van de wielen Bevestig het wiel (onderdeel G) met behulp van een schroefbout (onderdeel H) en de zeskantige moer (onderdeel I), op de wagen (onderdeel J). Doe hetzelfde met het andere wiel. 9

10 3. Montage van de poten Zorg dat het uitstekende deel van de verbindingsstukken naar beneden gericht is. Bevestig vervolgens de onderpoten (onderdelen L) op de verbindingsstukken, zoals aangegeven. Zet met 16 schroeven (onderdeel N), de wagen, de verbindingsstukken en de onderpoten stevig in elkaar, zoals aangegeven. 4a. Montage van de barbecue-bak Zorg dat de wielen en de poten goed stabiel staan en niet wegglijden. Houd de barbecue-bak (onderdeel A) schuin zodat de vergrendelingsbalk op de handgreep rust. Handgreep Vergrendelingsbalk 10

11 4b. Montage van de linker bovenbuis Laat de barbecue-bak op de linker bovenbalk (onderdeel M) zakken, zodanig dat de scharnieren aan de onderkant van de barbecuebaktussen de scharnieren van de linker bovenbalk vallen, zoals aangegeven. Bevestig de barbecue-bak goed, met voor elke scharnier een bevestigings-pin (onderdeel E) en een splitpen (onderdeel F), zoals aangegeven. Blokkeer de veiligheidsvergrendeling aan de rechterachterkant van de barbecue Plaats de warmteverdeler (onderdeel B), het bakrooster (onderdeel C) en de vetopvangbak (onderdeel D), zoals aangegeven. 11

12 5. Zijplaten De inklapbare zijplaten zijn ontwikkeld om u handige extra werkruimte te bieden, wanneer de barbecue in gebruik is. Zorg dat de zijplaten goed vergrendeld zijn, zoals aangegeven, wanneer u er spullen op legt. De zijplaten kunnen naar binnen worden gedraaid, wat handig is tijdens transport of om de barbecue op te bergen wanneer deze niet wordt gebruikt. 12

13 B. STAPPEN VOOR HET INKLAPPEN EN HET TRANSPORT 1. Draai de zijplaten naar binnen en sluit het deksel van de barbecue. Zorg dat de vergrendeling aan de voorkant van het deksel goed gesloten is, zodat het deksel niet open gaat tijdens het transport. 2. Ontgrendel de beveiliging aan de rechterachterkant van de barbecue. 3. Stabiliseer de barbecue door uw voet tegen de dwarsbalk van de onderpoot (onderdeel L) te plaatsen. Pak de rechter zijhendel vast en til voorzichtig de barbecue-bak omhoog; hiermee komt de vergrendelingsbalk los van de handgreep. Handgreep rechterzijkant 13

14 4. Laat, nadat de vergrendelingsbalk los is gekomen, de barbecue zakken, zodat de wielen naar voren kunnen rijden, totdat de barbecue vlak ligt. 5. Vergrendel de linker en rechter beveiliging, aan de achterkant van de barbecue. OM DE BARBECUE WEER IN BAKSTAND TE PLAATSEN, VOLGT U BOVENSTAANDE STAPPEN IN OMGEKEERDE RICHTING Ontgrendel de linker en rechter beveiliging. Pak de rechter zijhendel vast en til de barbecue-bak rustig op, totdat de vergrendelingsbalk in de hendel valt. Blokkeer de beveiliging aan de rechter achterkant van de barbecue. 14

15 4. GASAANSLUITINGEN A. LPG (LIQUEFIED PETROLEUM GAS) LPG is tijdens de productie niet giftig, geurloos en kleurloos. Voor uw eigen veiligheid wordt aan LPG-gas een geur toegevoegd (die lijkt op die van rotte kool), zodat het ruikbaar is. LPG is zeer licht ontvlambaar en kan spontaan ontbranden als het in contact komt met lucht. B. VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK VAN GASFLESSEN Draai altijd eerst de gaskraan van de fles helemaal dicht wanneer de barbecue niet wordt gebruikt. Behandel de gaskraan van de fles altijd met de grootste zorg. Sluit nooit een gasfles aan zonder een gasdrukregelaar. Gebruik altijd een goedgekeurde gasslang die korter is dan 1,50m. Houd de fles altijd rechtop tijdens opslag en transport. Zet de gasfles nooit in de volle zon of in extreme hitte. Stop nooit iets in de opening van de gaskraan. Hierdoor kan namelijk de terugslagklep beschadigd raken. Een beschadigde terugslagklep kan gas doorlaten, en daarmee brand, explosies, materiële schade, ernstige of zelfs levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken. Berg een gasfles niet op in een afgesloten ruimte zoals een dichte carport, garage, veranda, portiek of ander gebouw. Bewaar hem in een goed geventileerde ruimte. Berg een extra gasfles, ongeacht of deze vol of leeg is, nooit in de buurt van of onder uw barbecue op. Berg een gasfles niet op waar kinderen spelen. Gasflessen, zelfs lege, dienen altijd met de grootste zorg te worden behandeld. Draai altijd eerst de gaskraan van de fles dicht voordat u hem afkoppelt. Gebruik nooit een beschadigde gasfles. Flessen met butsen, roest of een beschadigde afsluiter kunnen zeer gevaarlijk zijn en dienen direct te worden vervangen door een nieuwe fles. Wanneer u een gaslek ziet, ruikt of hoort, dient u weg te gaan bij het apparaat en de gasfles, en de brandweer te waarschuwen. 15

16 C. HET AANSLUITEN VAN DE FLES OP DE GASDRUKREGELAAR LET OP: sluit de gaskraan, door deze met de klok mee te draaien. Zorg dat de knop van het bedieningspaneel van uw barbecue in de uit-stand staat (ARRET) ( ))). Verwijder de veiligheidsdop van de gaskraan van uw gasfles Sluit de gasfles aan op de gasdrukregelaar: Gasdrukregelaars en slangen worden niet meegeleverd. Gebruik een geschikte gasdrukregelaar en gasslang die voldoen aan de eisen die gelden in het land van gebruik. Niet alle gasdrukregelaars zijn voorzien van eenzelfde type aansluiting. Ga als volgt te werk, afhankelijk van het type koppeling dat van toepassing is op uw gasdrukregelaar : A. C. B. A. Schroef de koppeling van de gasdrukregelaar op de koppeling van de gasfles door deze met de klok mee te draaien. B. Schroef de koppeling van de gasdrukregelaar op de koppeling van de gasfles door deze tegen de klok in te draaien. C. Controleer of de hendel van de gasdrukregelaar in de afsluitstand staat (hendel naar beneden gericht) Druk de gasdrukregelaar op de gaskraan van de gasfles totdat deze vastzit Controleer voordat u de kraan van de gasfles opendraait, of de koppeling goed vast zit Als het u niet lukt om de aansluiting goed tot stand te brengen, neem dan contact op met de verkoper. LET OP: Stop nooit iets in de gaskraan van uw gasfles of in de koppeling van uw gasdrukregelaar. Hierdoor zou deze kunnen beschadigen en zou er gas kunnen ontsnappen. Een propaangaslek kan een explosie of brand veroorzaken, met ernstige of zelfs dodelijke gevolgen. LET OP: Controleer voordat u uw barbecue gaat gebruiken op gaslekken, door eerst een gaslektest uit te voeren. Hiervoor verwijzen wij u naar rubriek E. D. HET VERVANGEN VAN EEN LEGE GASFLES Verwijder eerst de gebruikte gasfles, voordat u een nieuwe gasfles in uw barbecue plaatst. Sluit de gaskraan, door deze met de klok mee te draaien Zorg dat de knop van het bedieningspaneel van uw barbecue in de uit-stand staat ( ))). Koppel de gasdrukregelaar los van de gasfles: A. C. B. A. Schroef de koppeling van de gasdrukregelaar los van de gasfles door deze tegen de klok in te draaien. B. Schroef de koppeling van de gasdrukregelaar los van de gasfles door deze met de klok mee te draaien. C. Druk de hendel van de gasdrukregelaar naar beneden om deze af te sluiten. Houd deze hendel ingedrukt totdat de gasdrukregelaar loskomt van de gasfles. Haal de gebruikte gasfles uit uw barbecue en breng deze naar uw gasflesleverancier. Plaats een nieuwe gasfles en sluit hem weer aan zoals uitgelegd in rubriek C. 16

17 LET OP: Wij adviseren u om uw gasfles te vervangen voordat deze helemaal leeg is. E. GASLEKTESTEN 1. Draai de bedieningsknop van de barbecue in de uit-stand ( ))). 2. Zorg dat de gasdrukregelaar correct is aangesloten op de gasfles. 3. Smeer met een kwastje zeepsop op de gasslang, de gasdrukregelaar en alle koppelingen. Begin bij de gasfles en ga verder tot aan de brander. 4. Draai de gaskraan van de gasfles open, A. Door tegen de klok in te draaien. B. Door de hendel van de gasdrukregelaar open te zetten (hendel naar boven richten). A. B. 5. Wanneer u gesis hoort, dient u direct de gaskraan weer te sluiten. Er zit dan ergens een lek in de verbinding. Los dit eerst op voordat u verder gaat. 6. Wanneer er zich gasbelletjes vormen, is er een gaslek. Sluit de gaskraan direct en draai de koppelingen bij het lek beter vast. Lukt het niet om het gaslek op te lossen, probeer het dan niet zelf te herstellen en gebruik uw barbecue niet, maar neem contact op met de verkoper. 7. Draai na een gaslektest altijd de kraan van de gasfles dicht door de kraan met de klok mee te draaien. LET OP: Wanneer de gasslang zichtbare schade vertoont (een snee, schuurplek, scheur, breuk etc.), dient deze, voordat u de barbecue aanzet te worden vervangen door een gasslang die wel voldoet aan de eisen. WAARSCHUWING De gaslektest moet voor het eerste gebruik van uw barbecue worden uitgevoerd, en bij elke wisseling van de gasfles herhaald te worden. Rook niet tijdens de gaslektest. Gebruik geen vlam om gaslekken te zoeken. Steek de brander niet aan tijdens de gaslektest. Deze controle dient buiten te gebeuren, in een goed geventileerde omgeving, ver van elke ontstekingsbron, zoals bijvoorbeeld gasapparaten. Houd de barbecue tijdens de gaslektest ver verwijderd van open vuur of vonken. Gebruik een schone kwast en een zeepoplossing bestaande uit 50% water en 50% zeep. De zeepoplossing kan licht bijtend zijn. Spoel na de gaslektest altijd de koppelingen af met schoon water. Wanneer zich gasbelletjes vormen, dient u de gasfles niet meer te gebruiken of te verplaatsen. Neem contact op met uw gasleverancier of de brandweer. 17

18 F. LOSKOPPELING, TRANSPORT EN OPSLAG VAN GASFLESSEN Voordat u de gasfles loskoppelt: Draai de bedieningsknop van de barbecue uit en de gaskraan van de gasfles dicht ( ))). Koppel de gasdrukregelaar los van de gasfles. Plaats de veiligheidsdop op de gaskraan van de gasfles. Maak altijd gebruik van de dop die is meegeleverd met de kraan van de gasfles. Het niet opvolgen van de aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van de veiligheidsdop kan ernstige verwondingen of materiële schade veroorzaken. WAARSCHUWING Verplaats het apparaat nooit als het aan staat. Wacht tot hij volledig is afgekoeld. Let er tijdens het transport en de opslag van de gasfles op dat deze rechtop blijft staan en niet neergelegd wordt. Rook niet in de buurt van een gasfles, vooral niet tijdens het transport in een voertuig. Wanneer u uw barbecue in een gebouw op wilt slaan, dient de gasfles losgekoppeld te worden en buiten te worden bewaard. Wanneer de gasfles niet is losgekoppeld, dienen beide in de buitenlucht te worden opgeslagen. Bewaar uw gasflessen nooit in een afgesloten ruimte. Ze moeten buiten worden bewaard, in een goed geventileerde omgeving, buiten het bereik van kinderen. Berg een extra gasfles, ongeacht of deze vol of leeg is, niet in de buurt van of onder uw barbecue op. ( )) 18

19 5. GEBRUIK VAN DE BARBECUE A. AANSTEKEN 1. Lees alle instructies voordat u uw barbecue aansteekt 2. Begin met het openen van het deksel 3. Zorg dat de gasbedieningsknop in de uit-stand staat ( ))). 4. Klap de zijplaten uit 5. Open de gastoevoer: A. Door de kraan van de gasfles tegen de klok in te draaien. B. Door de hendel van de gasdrukregelaar open te zetten (hendel naar boven richten). A. B. 6. Wacht 30 seconden om het gas de tijd te geven om naar de branderopening te stromen. 7. Druk de gasbedieningsknop in draai hem snel met de klok mee naar «HIGH» ( )). De ontsteker zal klikken en de brander aansteken. Laat de barbecue minimaal 2 à 3 minuten met gesloten deksel voorverwarmen voordat u begint met bakken. 8. Als het aansteken niet binnen 5 seconden lukt, draait u de gasknop weer uit, wacht 5 minuten en herhaalt u stap 2 t/m 7. * Laat de barbecue voor het allereerste gebruik ongeveer 15 minuten met gesloten deksel voorverwarmen met het gas op hoog «HIGH «( )). Hierdoor worden de interne onderdelen verwarmd en verdwijnt de geur van de verf waarmee de barbecue is afgewerkt. 19

20 B. AANSTEKEN MET EEN LUCIFER BELANGRIJK: Het aansteekgat bevindt zich aan de linkerkant van de verbrandingskamer. 1. Lees alle instructies voordat u uw barbecue aansteekt 2. Begin met het openen van het deksel 3. Zorg dat de gasbedieningsknop in de uit-stand staat ( ))). 4. Klap de zijplaten uit 5. Open de gastoevoer: A. Door de kraan van de gasfles tegen de klok in te draaien. B. Door de hendel van de gasdrukregelaar open te zetten (hendel naar boven richten). A. B. 6. Wacht 30 seconden om het gas de tijd te geven om naar de branderopening te stromen. 7. Strijk een lange houten lucifer af en steek de vlam in het gaatje onder in de verbrandingskamer. Houd de vlam dichtbij de rand, aan het uiteinde van de brander. 8. Druk en draai de bedieningsknop van de brander tegen de klok in tot hij in de hoogste stand staat ( )). 9. De brander zou dan moeten gaan branden. De vlam verspreidt zich rondom de brander. Laat de barbecue minimaal 2 à 3 minuten met gesloten deksel voorverwarmen voordat u begint met bakken. OPMERKING: Controleer de brandervlam door door het gaatje te kijken dat bedoeld is voor het aansteken met een lucifer. Een goede vlam moet als blauwe vlam met wat gele puntjes uit de brandergaatjes komen. Vlammen met gele punten tot 6,5 mm (1/4 po) zijn acceptabel, zolang er geen koolstof- of roetontwikkeling ontstaat. C. DE BARBECUE UITZETTEN 1. Draai de bedieningsknop uit ( )). De vlammen van de brander(s) zullen doven. 2. Sluit de gastoevoer af door de kraan van de gasfles met de klok mee te draaien. BELANGRIJK: Draai, wanneer u de barbecue niet gebruikt, altijd de gaskraan van de gasfles dicht. LET OP: Het is mogelijk dat zich nog gas in de leidingen van uw barbecue bevindt. Om dit gas af te voeren, adviseren wij u als volgt te werk te gaan: Houdt de gastoevoer gesloten Zet de bedieningsknop van uw barbecue 30 seconden in de MAX ( )) stand. Er kan even een vlam verschijnen. Draai vervolgens de bedieningsknop weer dicht. 20

21 D. BAKADVIEZEN LET OP: Het deksel wordt extreem heet wanneer de barbecue in gebruik is Raak deze niet aan om brandwonden te voorkomen. D1. Adviezen bij het grillen Smeer, voor een optimale antiaanbaklaag,, alle bakroosters met olie in voordat u de barbecue gaat voorverwarmen. Om de kans op steekvlammen te beperken, dient u uw barbecue altijd goed schoon te houden. Gebruik ook mager vlees, verwijder vetranden voor het bakken en bak liever niet op zeer hoge temperaturen. Laat uw barbecue altijd in de «MAX» ( )) stand voorverwarmen voordat u er eten op legt. Zorg dat u de temperatuur altijd aanpast na de voorverwarmfase. De «MAX» ( )) stand dient om het apparaat snel voor te verwarmen en om vlees zoals biefstuk te bakken. Het middelmatige vuur is vooral geschikt om te grillen, bakken en braden. Laag vuur dient te worden gebruikt om op te warmen ( ), te roken of om kwetsbare etenswaren te bereiden. Prik bij voorkeur niet met een vork in het vlees voor of tijdens het bakken. Strooi geen zout over het vlees voordat u het op de grill legt; dit gaat ten koste van de malsheid van het vlees. Leg geen bevroren vlees op de bakroosters van de barbecue; daardoor raakt het bakvlak onherstelbaar beschadigd. Laat het vlees van tevoren ontdooien bij kamertemperatuur of in de koelkast. Draai het eten niet te vaak om. Draai slechts 1 keer halverwege het bakproces. Wanneer u de gerechten wilt besprenkelen, wacht dan tot halverwege de bakcyclus voordat u sauzen of marinades toevoegt. Houd altijd het deksel gesloten terwijl u bakt, zodat de temperatuur in de barbecue behouden blijft. Laat de barbecue altijd na gebruik afkoelen. Leeg de vetopvangbak, wrijf de buitenkant schoon met een geschikt reinigingsproduct, maak hem droog en dek de barbecue af met een beschermhoes. 21

22 E. STEEKVLAMMEN EN VETBRANDEN E1. Steekvlammen Spinnen en insecten worden aangetrokken door de geur van LPG en bouwen vaak hun nest tussen de branders van barbecues, wat een van de belangrijkste oorzaken is van STEEKVLAMMEN. Wanneer u uw brander aansteekt zonder van te voren eerst de venturibuizen, de openingen en de binnenkant van de brander te controleren en schoon te maken, bestaat de kans op een steekvlam waardoor uw barbecue of uw huis zou kunnen beschadigen, of u zelf ernstig gewond zou kunnen raken. Alarmerende signalen De bedieningsknop is warm of smelt. Er slaan grote gele vlammen uit de brander. De barbecue bereikt niet de normale temperaturen. De brander gaat niet aan. Het ruikt naar gas. Een brand treedt over het algemeen op buiten de verbrandingskamer, zichtbaar van achter of onder het bedieningspaneel. Het voorkomen van steekvlammen Verwijder de brander om hem schoon te maken en eventuele verstoppingen te constateren. Controleer de brander op veiligheid en houd hem schoon. E2. Vetbranden Een vetbrand is een brand die over het algemeen ontstaat binnenin de verbrandingskamer. Dit gaat meestal gepaard met hoge vlammen, veel rook en zwarte roet. Dit kan snel uit de hand lopen als men niet oplet. Het kan namelijk de binnenkant en de zijpanelen van het deksel van de barbecue (van binnen en van buiten) verbranden, de thermometer beschadigen, de RVS-wanden zwart blakeren en een ophoping veroorzaken van roet en as op het bakrooster Vetbranden voorkomen Verwijder vetophopingen van belangrijke delen zoals de warmteverdeler, het bakrooster en de verbrandingskamer. Reinig regelmatig de vetopvangbak Draai de baktemperatuur altijd naar MOYEN of MIN ( ) nadat de barbecue is voorverwarmd. Laat het opgehoopte vet, dat zich vormt op het bakrooster en de warmteverdeler, na gebruik van de barbecue verbranden. Voor uw eigen veiligheid Gooi nooit water over brandend vet. Zorg dat u, voordat u de barbecue gaat gebruiken, de stappen heeft gevolgd met betrekking tot de veiligheidscontroles, de onderhoudsprocedures en de richtlijnen in deze handleiding. Bescherm uw familie en uw huis door de belangrijkste onderdelen van uw barbecue, zoals de brander, de vlambeschermer, de vetopvangbak en het bakrooster regelmatig schoon te maken en te onderhouden. Houd een poederblusser (Klasse BC en ABC) of CO2 (Klasse B) binnen handbereik om branden te blussen. 22

23 6. REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG VAN DE BARBECUE Reiniging en onderhoud waarborgen de veiligheid van uw barbecue. Bovendien zorgen ze voor een optimale werking en een lange levensduur van uw barbecue. Bij problemen of twijfel over het functioneren of de veiligheid van uw barbecue of wanneer zich een van de volgende problemen voordoet : Barbecue wordt niet warm genoeg; Gele vlammen bij de branderuitgang; Gaslucht; Klikkende geluiden; Vertraging in de ontsteking van de brander; Ongelijk verdeelde warmte; Steekvlammen; Vetbranden; Zet uw barbecue direct uit en volg de onderhoudsprocedure zoals hieronder beschreven. WAARSCHUWING Laat de barbecue volledig afkoelen voordat u onderdelen vastpakt of gaat schoonmaken. Zorg dat de gastoevoer gesloten is, voordat u begint met schoonmaken Controleer af en toe of de bevestigingsmaterialen nog goed vast zitten, en draai ze aan indien nodig. A. ONDERHOUDSPROCEDURE VAN DE BARBECUE De onderhoudsprocedure van de barbecue van 30 minuten dient aan het begin van het seizoen te worden uitgevoerd, voordat hij de plek verlaat waar hij is opgeslagen geweest, en minimaal twee keer tijdens het seizoen (of meer wanneer de barbecue heel vaak of het hele jaar door wordt gebruikt). 1. Reinig de binnenkant van het deksel van de barbecue. 2. Verwijder en reinig de brander, de warmteverdeler, het bakrooster en de vetopvangbak. 3. Plaats alle verwijderde onderdelen weer terug en let erop dat dit op de juiste manier gebeurt. 4. Voer een gaslektest uit en controleer de veiligheid van alle koppelingen. A1. Binnenkant en deksel van de barbecue Verwijder het bakrooster en de warmteverdeler Verwijder de bevestigingsschroef van de brander; verwijder de brander en leg deze VOORZICHTIG neer! De randen en de bovenkant van de brander kunnen scherp zijn - pas op als u ze vastpakt Verwijder met een plastic schraper de etensresten en as die zich binnenin en op het deksel van de barbecue hebben opgehoopt. Let op dat u niet het branderelement, de ontsteker of diens bedrading aanraakt. GEEN WATER OF VLOEISTOF GEBRUIKEN VOOR HET REINIGEN VAN DE BINNENKANT VAN DE BARBECUE. Plaats de brander en de bevestigingsschroef terug. WAARSCHUWING: DE BARBECUE NIET GEBRUIKER ZONDER DAT DE BRANDER IS TERUGGEPLAATST. A2. Reiniging van de warmteverdeler Zorg voor regelmatig onderhoud van de warmteverdeler om vuil te verwijderen. Laat vet, zout of zuur uit marinades zich niet ophopen op de warmteverdeler. 23

VEEL VEEL GESTELDE VRAGEN CUISINART BARBECUES

VEEL VEEL GESTELDE VRAGEN CUISINART BARBECUES VEEL VEEL GESTELDE VRAGEN CUISINART BARBECUES Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen Kan ik mijn Barbecue met aardgas gebruiken? Nee. Uw Cuisinart gasbarbecue is alleen geschikt voor gebruik met

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Buitenkeuken 4 branders met zijbrander

Gebruiksaanwijzing. Buitenkeuken 4 branders met zijbrander Gebruiksaanwijzing Buitenkeuken 4 branders met zijbrander BELANGRIJK: Bedankt voor uw aankoop van deze buitenkeuken. lees voor de ingebruikname eerst de veiligheidsinstructies Waarschuwing: Alleen voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING

GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING BQ600E 1 12_BQ600E_IB_BE_NL.indd 1 21/11/12 11:13 INHOUD 1. MONTAGEHANDLEIDING....................................5 A. LIJST MET BEVESTIGINGSMATERIALEN........................................

Nadere informatie

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Instructies voor het monteren en gebruik van de Powerfire: Technische data: Gas type Butaan Propaan Werk druk: mbar 30-50 37-52 Categorie

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO Versie: Aardgas Propaan Specificaties Fabrikant Sunderman Openhaarden V.O.F. / Sunwood Contactgegevens Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

Handleiding Hogedrukpan Field Koch

Handleiding Hogedrukpan Field Koch Handleiding Hogedrukpan Field Koch 118014 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Gebruik alleen GAS als warmtebron Wees extra voorzichtig in het leslokaal Plaats de pan niet in een warme oven Zet de pan voorzichtig

Nadere informatie

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING:

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING: 18 18 19 19 20 21 22 Algemene Veiligheidsvoorschriften Algemene Veiligheidsvoorschriften BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de barbecue gebruikt, om brand,

Nadere informatie

Montage handleiding voor de BROILFIRE LAVASTEEN. Gas barbecue. Product Code DM1803B2-B

Montage handleiding voor de BROILFIRE LAVASTEEN. Gas barbecue. Product Code DM1803B2-B Montage handleiding voor de BROILFIRE LAVASTEEN Gas barbecue Product Code DM1803B2-B Gas BBQ Grill: Broilfire Gas categorie: I3B/P (30) Specificaties voor Nederland: Gas en druk: Verbruik: Butaan en Propaan

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

Barbecue Lång. Gebruikershandleiding. Model: SB1000

Barbecue Lång. Gebruikershandleiding. Model: SB1000 Barbecue Lång Gebruikershandleiding Model: SB1000 Lees deze gebruikershandleiding volledig door alvorens het product te gebruiken. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige raadpleging. Als u

Nadere informatie

Open de pan niet met geweld. Let er op dat de binnendruk weer laag is, voordat u de pan opent

Open de pan niet met geweld. Let er op dat de binnendruk weer laag is, voordat u de pan opent Handleiding Hogedrukpan 118011/118014 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Lees voor gebruik de instructies Gebruik alleen GAS als warmtebron Wees extra voorzichtig in het leslokaal Plaats de pan niet in een

Nadere informatie

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD BQ-6345Y LIBO Technical Services 0900-5020043 info@liboairco.nl Lees eerst deze gebruikershandleiding, alvorens uw barbecue te installeren en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruik voor de Vapalux druklamp alleen extra gezuiverde petroleum van de klasse A III met een vlampunt van hoger dan 60 C. Zie ook de bijgevoegde data sheet

Nadere informatie

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Nederlands Dit kooktoestel is ontworpen

Nadere informatie

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use EN FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS clever COOKING SINCE 1899 RU Figure [1] Figure [2] Figure

Nadere informatie

PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL

PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL Installatie - en gebruikshandleiding Voor gebruik van dit toestel aub. zorgvuldig installatie - en gebruiks handleiding lezen en deze erna goed bewaren. ATTENTIE

Nadere informatie

Canberra Grill Barbecue (gas)

Canberra Grill Barbecue (gas) Instructieboekje Canberra Grill Barbecue (gas) 2 3 NL DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM barbecue hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING e x q u i s i t ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING DOMEST Import-Export b.v. J.F. Kennedylaan 101b NL7001CZ Doetinchem www.domest.com Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

Handleiding voor zonnescherm 3x2 M

Handleiding voor zonnescherm 3x2 M Artikelnummer: Modelnummer: OD210017 328.149CGY Handleiding voor zonnescherm 3x2 M Lees deze handleiding voor gebruik goed door. Gooi deze handleiding niet weg na de montage. Bewaar deze handleiding voor

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING De CO 2 -generator wordt gebruikt om de CO 2 -waarde op niveau te houden. WAARSCHUWING De CO 2 -generator werkt

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Katalyt oven. Mod. Oro 165. Artikel nummer: 810021 CE 0051. Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Katalyt oven. Mod. Oro 165. Artikel nummer: 810021 CE 0051. Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG CAGO GAS Installatie - en gebruiks handleiding Katalyt oven Mod. Oro 165 Artikel nummer: 810021 CE 0051 Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG Voor gebruik van dit toestel aub. zorgvuldig installatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG RS20CCSV. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG RS20CCSV in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN TERRASVERWARMER

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN TERRASVERWARMER VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN TERRASVERWARMER HET APPARAAT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES EN DE PLAATSELIJKE WET- EN REGELGEVING. Gebruik dit apparaat niet binnen om persoonlijk

Nadere informatie

Eiffel Flame Heater E15000 SERIES

Eiffel Flame Heater E15000 SERIES Eiffel Flame Heater E15000 SERIES Opbouwbeschrijving en ingebruikname van de Eiffel Waarschuwing Lees eerst de instructies alvorens het apparaat in werking te stellen.. Het apparaat moet volgens de in

Nadere informatie

Tweeledige Gas BBQ met Zijbranders Installatie Instructie OL2403

Tweeledige Gas BBQ met Zijbranders Installatie Instructie OL2403 Tweeledige Gas BBQ met Zijbranders Installatie Instructie OL2403 Inhoud VEILIGHEIDSiNSTRUCTIES 3 VOOR UW VEILIGHEID 3 VOORZORGSMAATREGELEN 4 LIJST VAN ONDERDELEN 5 VOOR HET INELKAAR ZETTEN 7 ASSEMBLEREN

Nadere informatie

Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren

Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren Hallo, mag ik mij even voorstellen? Sinds jaar en dag maak ik deel uit van jullie gezin en toch schijnen sommigen me nog niet goed te kennen.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gumwand

Gebruiksaanwijzing Gumwand Gebruiksaanwijzing Gumwand Kauwgom verwijderen, een eenvoudige oplossing voor een kleverig probleem Lees voor gebruik de volgende punten: schoonmaken weer Easy voor u. 1. Een specifieke risicobeoordeling.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 1

GEBRUIKSAANWIJZING 1 GEBRUIKSAANWIJZING 1 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Lees de volledige instructies voor gebruik. Laat kinderen niet in de buurt van de snelkookpan tijdens het gebruik. Plaats de snelkookpan niet in een

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag Onderhoud en opslag Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag 9.1 Onderhoud van het maaidek Robomow is een functionele mulch maaier. Daarom kunnen zich grasresten ophopen onder het maaidek, vooral bij het maaien

Nadere informatie

SALAMANDER Gebruiksaanwijzing

SALAMANDER Gebruiksaanwijzing SALAMANDER Gebruiksaanwijzing Art.no. 688.003 (AT-936) 1 INDEX Hoofdstuk Omschrijving Pagina 0 Introductie 2 1 Functies & Gebruik 3 2 Product Specificaties 3 3 Vervoer & Opslag 3 4 Instructies 3 5 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

06/2005. Mod: G65/GPL7T. Production code: 65/70 GRL

06/2005. Mod: G65/GPL7T. Production code: 65/70 GRL 06/2005 Mod: G65/GPL7T Production code: 65/70 GRL INHOUDSTAFEL 1. Waarschuwing 2. Conform de Europese richtlijn voor gastoestellen 3. Installatieschema s 4. Tabel met technische gegevens - Lavasteengrill

Nadere informatie

Telescopische afzuigkap TEL06

Telescopische afzuigkap TEL06 Telescopische afzuigkap TEL06 2 Gelieve de volgende informatie van het typeplaatje voor een later gebruik te noteren, alsook de aankoopdatum, zoals op de rekening / factuur staat vermeld: Model... Serienummer...

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN. Hoeks Barbecues

BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN. Hoeks Barbecues BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN Barbecues 1. Algemeen De Rolé is een gasgestookte barbecue voorzien van, afhankelijk van de uitvoering, met 2, 3, 4 of 5 hoofdbranders.

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van geheugenmodules 7429180005 7429180005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Het BBQ-seizoen is terug aangebroken. Om te verhinderen dat een gezellige BBQ ontaardt in een incident met gewonden en brand, dienen volgende regels gevolgd te worden

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 De warmhoudlade 4 Hoe het ovenvaste serviesgoed voor te verwarmen 5 Voedsel warm houden 6 De lade verwijderen 7 Bedieningspaneel 1. Instellingen druktoets keuzeschakelaar

Nadere informatie

Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas

Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas Instructieboekje Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas 2 DANK 3 NL Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de wireless LAN kaart 7429160005 7429160005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

AUSTRALIAN BARBECUE. Auckland Wellington Brisbane Darwin. www.outdoorchef.com

AUSTRALIAN BARBECUE. Auckland Wellington Brisbane Darwin. www.outdoorchef.com M A N U A L BBQ AUSTRALIAN BARBECUE Auckland Wellington Brisbane Darwin www.outdoorchef.com Item #: 14.112.35 Item #: 14.112.36 Item #: 14.112.33 Item #: 18.211.34 Item #: 14.421.12 Item #: 14.421.13 Item

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding 259 petroleum-ruimteverwarmingstoestel Met dubbele tank voor extra veiligheid 1-1 EIGENSCHAPPEN: 1. Door de dubbele brandstoftank is gewaarborgd dat geen brandstof kan uitlopen, ook

Nadere informatie

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 GURE [1] GURE [2] O-ring Art. No. 8017867 GURE [3] GURE [4] GURE [5] GURE [6] NERLANDS EN Dit kooktoestel is ontworpen

Nadere informatie

DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR

DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR INSTRUCTIES VOOR DE MONTAGE VAN DE GAS GRILL MET KAP Model: UC430SBPSS UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG VOOR DE MONTAGE BEWAAR

Nadere informatie

WAGAPARTS LY-128 CONVECTIE KACHEL

WAGAPARTS LY-128 CONVECTIE KACHEL LY 128 CONVECTIE KACHEL WAGAPARTS LY-128 CONVECTIE KACHEL Deze instructies zijn alleen geldig indien de land code op het apparaat is weergegeven. Indien deze code niet op het apparaat is weergegeven, is

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

De vlamverdeler. Je hebt nodig: 1 brander met aansteker 1 gaasje 1 lucifer 1 knijper

De vlamverdeler. Je hebt nodig: 1 brander met aansteker 1 gaasje 1 lucifer 1 knijper Naam:. De vlamverdeler. Klas: De Engelsman Humphry Davy ontwierp in 1815 een mijn-werkers-lamp. Om de vlam maakte hij een koperen gaasje, dat de warmte afvoerde. Het gas buiten de lamp kon hierdoor nooit

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

WLA 380VS1000CRL OVEN

WLA 380VS1000CRL OVEN WLA 380VS1000CRL OVEN Stroomvoorziening: 230V~50Hz Stroomverbruik: 1800W EAN CODE: 8718868990259 Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze zodat u deze later kunt raadplegen. Belangrijke

Nadere informatie

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES Artikelnummer: OD 210070 Modelnummer: 328.370 LEES DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES VOOR ASSEMBLAGE EN BEWAAR ZE. 1. SCHEID EN IDENTIFICEER ALLE ONDERDELEN EN

Nadere informatie

Instructie handleiding voor als de kachel niet brand

Instructie handleiding voor als de kachel niet brand Instructie handleiding voor als de kachel niet brand Beste klant onze dank voor de aanschaf van een gas apparaat bij Gaswinkel. Om ervoor te zorgen dat u uw apparaat probleemloos kunt gebruiken zijn er

Nadere informatie

Bestnr Weller PYROPEN PIEZO

Bestnr Weller PYROPEN PIEZO Bestnr. 81 32 49 Weller PYROPEN PIEZO Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

THG12000 terrasstraler op gas

THG12000 terrasstraler op gas Instructieboekje THG12000 terrasstraler op gas - 3 - DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

Doet u dit niet, dan is het risico: heet vet uit de slang over u, of een ander, heen.

Doet u dit niet, dan is het risico: heet vet uit de slang over u, of een ander, heen. Handleiding BS 505 Let op! U werkt met heet vet. Let dus erg goed op met wat u doet. Draag veiligheidskleding bij vetfiltreren. Laat u niet afleiden en... werk volgens gebruiksaanwijzing. Wees voorzichtig!

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

The Tube Installatie- en gebruikersvoorschrift

The Tube Installatie- en gebruikersvoorschrift The Tube 40011124-1125 NL Installatie- en gebruikersvoorschrift NL 1.1A 1.1B 1.1C 1.2A 1.2B 1.2C 1 < < < < 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 < < < < 1 Inleiding We adviseren dringend deze installatie en gebruikersvoorschriften

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker.

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker. GEBRUIK NL Wij danken u voor het kopen van een Rowenta waterkoker. Leest u de volgende instructies, die van toepassing zijn op al onze modellen, alstublieft zorgvuldig door en houd ze bij de hand. Open

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

Haal het beste uit uw Cobb!

Haal het beste uit uw Cobb! Haal het beste uit uw Cobb! Lees voor gebruik de instructies in deze handleiding. Zo haalt u de beste resultaten met uw Cobb. De onderdelen van de Cobb deksel kookring basisplaat handvat kom brikettenmandje

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona

Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona *dt-57834man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik en veiligheid... 3 Montage

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDNG VOOR POLAR GRILL M8/M6/L8

MONTAGE HANDLEIDNG VOOR POLAR GRILL M8/M6/L8 Montage handleiding MONTAGE HANDLEIDNG VOOR POLAR GRILL M8/M6/L8 1 2 3 Monteer de delen van het onderstel aan elkaar met de bijgeleverde bouten en moeren (zie afbeelding). 4 Leg de grill op een vlakke

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N

HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt

Nadere informatie

Hallo, mag ik mij even voorstellen?

Hallo, mag ik mij even voorstellen? www.shell.nl/lpg Hallo, mag ik mij even voorstellen? Sinds jaar en dag maak ik deel uit van jullie gezin en toch schijnen sommigen me nog niet goed te kennen. Ik ben het mobiele manusje van alles. Gasfornuizen,

Nadere informatie

VL104 ONKRUIDBRANDER OP GAS

VL104 ONKRUIDBRANDER OP GAS ONKRUIDBRANDER OP GAS HANDLEIDING V. 01 26/01/2017 2 Velleman nv HANDLEIDING 1. Inleiding Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product Dit symbool op

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Veiligheidsinformatie. 3. Gebruikmaken van het toestel

1. Algemeen. 2. Veiligheidsinformatie. 3. Gebruikmaken van het toestel 503-0390 LEV3 LET OP Alleen voor gebruik buiten! Dit toestel mag niet worden gebruikt in een exterieur afgesloten balkon, veranda of entertainment gebied. BELANGRIJK Lees voor het gebruik van het toestel

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series

Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series Inhoudsopgave Uw machine handmatig reinigen pagina 3 Storingen & oplossingen pagina 13 1. Schakel de machine uit. 2. Open beide kleppen aan de voorzijde. 3.

Nadere informatie

06/2005. Mod: G65/GGF4T. Production code: 65/40GRG. The catering program

06/2005. Mod: G65/GGF4T. Production code: 65/40GRG. The catering program 06/2005 Mod: G65/GGF4T Production code: 65/40GRG The catering program INHOUDSTAFEL 1. Waarschuwing 2. Conform de Europese richtlijn voor gastoestellen 3. Installatieschema s 4. Tabel met technische gegevens

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij gebruik van dit gereedschap dienen veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden om het risico op brand, elektrische schok en verwondingen te voorkomen. Lees de volgende

Nadere informatie

Haal het beste uit uw Cobb!

Haal het beste uit uw Cobb! Haal het beste uit uw Cobb! Lees voor gebruik de instructies in deze handleiding. Zo haalt u de beste resultaten met uw Cobb. De onderdelen van de Cobb deksel kookring basisplaat handvat kom brikettenmandje

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

Weedburner XXL Onkruidbrander op gas

Weedburner XXL Onkruidbrander op gas Instructieboekje Weedburner XXL Onkruidbrander op gas 1 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM Weedburner hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

Happy Cocooning COCOON TABLES. SRRSO65xx/I2+ & SRRSO40xx/I2+ SERIES SRS6510/I2+ & SRS6504/I2+ & SRR6501/I2+ & SRS4010/I2+ SRS4004/I2+ SRR4001/I2+

Happy Cocooning COCOON TABLES. SRRSO65xx/I2+ & SRRSO40xx/I2+ SERIES SRS6510/I2+ & SRS6504/I2+ & SRR6501/I2+ & SRS4010/I2+ SRS4004/I2+ SRR4001/I2+ Happy Cocooning COCOON TABLES SRRSO65xx/I2+ & SRRSO40xx/I2+ SERIES SRS6510/I2+ & SRS6504/I2+ & SRR6501/I2+ & SRS4010/I2+ SRS4004/I2+ SRR4001/I2+ 0063/11 SRRSO65xx/I2+ Σ QN= 19 kw, 1383 g/h I3+(28-30/37),

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Houtskool BBQ Vatmodel. Installatie-instructies - OL2404

Houtskool BBQ Vatmodel. Installatie-instructies - OL2404 Houtskool BBQ Vatmodel Installatie-instructies - OL2404 1 Ploftekening 2 Lijst van Onderdelen Gelieve de onderdelen te controleren volgens onderstaande lijst alvorens de Barbecue Grill te monteren. Neem

Nadere informatie

www.krups.com 06 02 18

www.krups.com 06 02 18 www.krups.com 1 2 MAXI MINI MAXI MINI 3 4 5 6 stop Deutsch 4 English 7 Français 9 Nederlands 11 Español 14 Português 16 Italiano 18 Dansk 20 Norsk 22 Svenska 24 Suomi 26 λληνικ 28 T Türkçe 31 Slovensko

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Geisers. Met Thermische Terugslag Beveiliging (TTB) W 275-1 KD0.. 6 720 606 169 PT 2000.08

Gebruiksaanwijzing. Geisers. Met Thermische Terugslag Beveiliging (TTB) W 275-1 KD0.. 6 720 606 169 PT 2000.08 Gebruiksaanwijzing Geisers Met Thermische Terugslag Beveiliging (TTB) W 275-1 KD0.. 6 720 606 169 PT 2000.08 Belangrijke aanwijzing Voor het lezen van de handleiding de omslagzijde uitvouwen. Geachte gebruiker,

Nadere informatie

Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden inclusief de volgende:

Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden inclusief de volgende: A. Cover BYZOO WHOLE SLOW JUICER ZEBRA HANDLEIDING Gebruiksaanwijzing B. Page 1 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Product Zink-luchtbatterij Modelnaam IEC Nominaal Nominaal Diameter Hoogte Gewicht Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A

Nadere informatie

PRACTICUM BRANDER. Welke twee veiligheidsmaatregelen moet je bij jezelf nemen?

PRACTICUM BRANDER. Welke twee veiligheidsmaatregelen moet je bij jezelf nemen? Naam Cijfer Klas Datum PRACTICUM BRANDER 1 Welke 3 zaken moet je controleren voordat je de brander aansteekt? 2 Welke twee veiligheidsmaatregelen moet je bij jezelf nemen? De brander: schoorsteen gasregelknop

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MX series Instructies voor het vervangen van het geheugen www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u begint

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie