GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING & MONTAGEHANDLEIDING BQ400BE 1

2 INHOUD 1. MONTAGEHANDLEIDING A. LIJST MET BEVESTIGINGSMATERIALEN B. ONDERDELENLIJST VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MONTAGE-INSTRUCTIES A. PLAATSING VAN DE ONDERDELEN B. STAPPEN VOOR HET INKLAPPEN EN HET TRANSPORT AANSLUITING OP HET GAS A. LPG (Liquefied Petroleum Gas) B. VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK VAN GASFLESSEN C. HET AANSLUITEN VAN DE FLES OP DE GASDRUKREGELAAR D. HET VERVANGEN VAN EEN LEGE GASFLES E. GASLEKTESTEN F. LOSKOPPELING, TRANSPORT EN OPSLAG VAN GASFLESSEN GEBRUIK VAN DE BARBECUE A. AANSTEKEN B. AANSTEKEN MET EEN LUCIFER C. DE BARBECUE UITZETTEN D. BAKADVIEZEN E. STEEKVLAMMEN EN VETBRANDEN REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG VAN DE BARBECUE A. ONDERHOUDSPROCEDURE VAN DE BARBECUE B. OPSLAG VAN UW BARBECUE PROBLEMEN VERHELPEN A. OVERIGE PROBLEMEN B. GASSTROOMREGELAAR C. VRAAG EN ANTWOORD

3 5-6mm FI FI Model N : BQ400BE 5-6mm 99 Avenue Aristide Briand B.P Montrouge Cedex France Serial N : Gas Type: - Butane G30 - Propane G31 FI 0461 NL BE FR - IT - LU Cat. I3B/P (30 mbar) I3+ (28-30 / 37 mbar) Jet size Ø Main 0,91 mm (code 64) 0,91 mm (code 64) Side / / Back / / Reg. Butane Butane / Propane Q max (Main burner) Q max (Side Burner) Q max (Back Burner) kw g/h kw g/h kw g/h 1 Burner 3,6 261 / / / / FI WAARSCHUWING: Alleen buiten gebruiken. Lees de instructies voor ingebruikname. Aanraakbare delen kunnen erg heet zijn. Houd jonge kinderen op afstand. Dit toestel gedurende gebruik verwijderd houden van ontvlambare materialen. Toestel niet verplaatsen tijdens gebruik. Gastoevoer op de gasfles afsluiten na gebruik. Toestel niet aanpassen of modificeren! 3

4 WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsvoorschriften, montage-instructies en onderhouds- en gebruiksrichtlijnen zorgvuldig door, voordat u uw barbecue in elkaar gaat zetten en gaat gebruiken. Deze gebruiksaanwijzing dient altijd te worden bewaard bij dit apparaat. Het niet opvolgen van de aanwijzingen van de fabrikant kan leiden tot brand, explosies en gevaarlijke materiële schade, alsook ernstige of zelfs levensgevaarlijke verwondingen. Neem voor gebruik van de barbecue alle procedures in acht om te controleren op gaslekken, zelfs als de barbecue door de distributeur in elkaar is gezet. Probeer niet om de barbecue aan te steken zonder de aansteekinstructies van deze handleiding te hebben gelezen. Sommige onderdelen kunnen scherpe randen bevatten, vooral wanneer dit specifiek wordt genoemd in de handleiding! Draag handschoenen als daar reden toe is. Deze barbecue is UITSLUITEND bedoeld voor thuisgebruik. Gebruik dit apparaat niet voor commerciële kookdoeleinden. Probeer niet om de montage van de slang en de gasdrukregelaar of de gaskraan te herstellen of aan te passen om een veronderstelde fout te corrigeren of een of andere aanpassing of omzetting te doen. Met elke wijziging van deze montage komt de garantie te vervallen en riskeert u de kans op een gaslek of brand. Gebruik alleen de goedgekeurde reserveonderdelen die door de fabrikant worden geleverd voor uw model barbecue. GEVAAR Wanneer u een gaslucht waarneemt: Sluit de gastoevoer van het apparaat af. Doof alle vlammen en open het deksel. Als de geur aanhoudt, ga dan weg bij het apparaat en neem direct contact op met uw gasleverancier of de brandweer. Bewaar en gebruik geen benzine of andere licht ontvlambare gassen of vloeistoffen in de nabijheid van het apparaat. Bewaar geen fles propaangas die niet is aangesloten in de buurt van dit apparaat DEZE BARBECUE IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR GEBRUIK BUITEN. 4

5 1. MONTAGEHANDLEIDING A. LIJST MET BEVESTIGINGSMATERIALEN A Barbecue-bak X 1 H Schroefbout voor de wielas X 2 B Vlamverdeler X1 I Zeskantige moer voor schroefbout van de wielas X 2 C Bakrooster X 1 J Inklapbare wagen X 1 D vetopvangbak X 1 K Verbinding voor onderpoten X 1 E Bevestigings-pinnen voor de barbecue-bak X 2 L Onderpoten X 1 F Splitpennen voor de bevestigings-pinnen X 2 M Bovenbalk links X 1 G Wielen X 2 N Schroef X 20 5

6 B. OVERZICHT VAN ALLE LOSSE DELEN Nr. Omschrijving Nr. Omschrijving 1 Deksel 23 M5X10 Schroef 2 Vlamverdeler 24 Wielen 3 Bakrooster 25 Zeskantige moer voor schroefbout van de wielas 4 Thermometer 26 Schroefbout van de wielas 5 Temperatuurmeter 27 As 6 Brander 28 Ring 7 Rechterzijplaat 29 Balk van de vaste poot 8 Veeraanslag 30 Bovenbalk links 9 Rubber buffer 31 Vetopvangbak 10 Handgreep 32 Veiligheidsvergrendeling 11 Regelaar 33 Bevestigings-pin van het barbecue-bak 12 Klepeenheid 34 Splitpen voor de bevestigings-pin 13 Console 35 Verbrandingskamer 14 Bedieningsknop 36 Montage van de linkerhandgreep 15 Rubber buffer 37 Schroef M6 16 Montage van de linkerpoot 38 Steun voor de linkerhandgreep 17 Schroef M6X15 39 Moer M6 18 Pootveer 40 Linkerzijplaat 19 Balk van de vaste poot 41 Plastic ring 20 Verbinding voor onderpoten 42 Golvende ring 21 Poten 43 Schroef van de zijplaat 22 Bovenbalk links 6

7 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Wij adviseren u om de veiligheidsvoorschriften goed door te lezen voordat u uw gasbarbecue in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze adviezen kan leiden tot ernstige of zelfs levensgevaarlijke verwondingen, en/of brand of een explosie die mogelijk materiële schade kan veroorzaken. Volg de montage-instructies van de handleiding goed op. Een verkeerde montage van de barbecue kan gevaarlijk zijn. Gebruik deze barbecue niet, als niet alle onderdelen op hun plek zitten. De gebruiker mag geen veranderingen aanbrengen aan de barbecue. Iedere aanpassing aan het apparaat of aan een van de onderdelen, hoe klein ook, kan gevaarlijk zijn. Gebruik uw barbecue niet op minder dan een meter afstand van brandbare materialen. Houd de ruimte rondom de barbecue altijd schoon en vrij van brandbare materialen, zoals benzine of enige andere ontvlambare vloeistof, papier of lappen die zijn doordrenkt met olie. Uw barbecue is bedoeld voor gebruik buitenshuis. Hij is niet bedoeld om te gebruiken in een caravan of op een boot. Gebruik deze barbecue altijd buiten, in een open ruimte op minimaal een meter afstand van gebouwen of woningen. Gebruik deze barbecue niet onder een (af)dak of een niet beschermde brandbare luifel. Gebruik dit apparaat niet in een afgesloten ruimte, zoals een dichte carport, garage, veranda of portiek. Gebruik de barbecue niet voordat u heeft gecontroleerd op gaslekken. Ga niet op zoek naar gaslekken met een vlammetje. Zet uw barbecue nooit aan wanneer u weet dat er gas ontsnapt bij de gasaansluitingen. Controleer regelmatig de vlammen van de brander. Blokkeer de openingen aan de zijkanten of achterkant van de grill niet. Probeer de brander niet aan te steken met gesloten deksel. Ophoping van niet ontbrand gas in een gesloten barbecue is gevaarlijk. Gebruik dit apparaat niet wanneer uw vermogens beperkt zijn, ten gevolge van alcohol- of drugsgebruik. Berg een extra gasfles, ongeacht of deze vol of leeg is, niet in de buurt van of onder uw barbecue op. Laat de barbecue niet zonder toezicht aanstaan. Laat kinderen geen gebruik maken van dit apparaat. Zorg dat er geen kinderen of dieren in de buurt van de barbecue spelen. De barbecue wordt erg heet als hij aanstaat. Wees voorzichtig en draag ovenwanten tijdens gebruik van het apparaat. Probeer uw barbecue niet aan te sluiten op de gaskraan van het huis. Uw Cuisinart barbecue is uitsluitend bedoeld voor gebruik met propaan- of butagas. Gebruik geen houtskool of lavastenen in uw barbecue. Het gebruik van een beschadigde of verroeste gasfles kan gevaarlijk zijn. Gebruik die dus niet. Laat deze vervangen door uw gasleverancier. Buig de gasslang niet dubbel. Gebruik geen slang van meer dan anderhalve meter lengte. Gebruik alleen een gasslang en een gasdrukregelaar die zijn goedgekeurd in het land van gebruik. Wij adviseren u om uw gasslang te vervangen na de uiterste gebruiksdatum. Tijdens gebruik van de barbecue nooit de gasdrukregelaar of een gasaansluiting loskoppelen. Zelfs al lijkt het of uw gasfles leeg is, er kan altijd nog wat gas in zitten. Zorg dat de fles op een juiste manier vervoerd en opgeslagen wordt. Houd ontstekingsbronnen verwijderd wanneer een gasfles wordt verwisseld. Vervangende gasdrukregelaars en gasslangen dienen te voldoen aan de specificaties van de barbecuefabrikant. Plaats geen hoes of brandbaar voorwerp op de barbecue wanneer deze aan staat. Haal, in geval van een steekvlam, het eten weg van de vlammen totdat deze afgenomen zijn. Wanneer het vuur aan blijft houden, sluit u de gastoevoer naar de brander af en laat u het deksel gesloten totdat de vlammen gedoofd zijn. Reinig uw barbecue zorgvuldig en regelmatig. Maak nooit de openingen van branders of kraantjes groter tijdens het schoonmaken. 7

8 3. MONTAGE-INSTRUCTIES Verwijder de verpakking en controleer, voordat u met de montage begint, of u over alle onderdelen beschikt. Wij verwijzen u naar het overzicht op pagina 10, voor de nummers van de onderdelen. Haal het bakrooster (onderdeel C) en de warmteverdeler (onderdeel B) uit de barbecue. A. PLAATSING VAN DE ONDERDELEN Haal de wagen uit de doos en zet hem neer zoals aangegeven op afbeelding Let op de plaats van de schroefgaten, in de bovenkant van de balk voor de vaste poot (1) en in de onderkant van deze balk (2). 2. Verwijder de stickers die de juiste montagerichting aangeven van de poten, zoals aangegeven op afbeelding Zorg dat de handgreep naar binnen wijst, zoals aangegeven op afbeelding 2 Image 1 Image 2 Punt naar rechts Punt naar links Handgreep 8

9 1. Montage van de linker bovenbuis Bevestig de linker bovenbuis (onderdeel M) met de 4 schroeven (onderdeel N), op de wagen (onderdeel J), zoals aangegeven. 2. Montage van de wielen Bevestig het wiel (onderdeel G) met behulp van een schroefbout (onderdeel H) en de zeskantige moer (onderdeel I), op de wagen (onderdeel J). Doe hetzelfde met het andere wiel. 9

10 3. Montage van de poten Zorg dat het uitstekende deel van de verbindingsstukken naar beneden gericht is. Bevestig vervolgens de onderpoten (onderdelen L) op de verbindingsstukken, zoals aangegeven. Zet met 16 schroeven (onderdeel N), de wagen, de verbindingsstukken en de onderpoten stevig in elkaar, zoals aangegeven. 4a. Montage van de barbecue-bak Zorg dat de wielen en de poten goed stabiel staan en niet wegglijden. Houd de barbecue-bak (onderdeel A) schuin zodat de vergrendelingsbalk op de handgreep rust. Handgreep Vergrendelingsbalk 10

11 4b. Montage van de linker bovenbuis Laat de barbecue-bak op de linker bovenbalk (onderdeel M) zakken, zodanig dat de scharnieren aan de onderkant van de barbecuebaktussen de scharnieren van de linker bovenbalk vallen, zoals aangegeven. Bevestig de barbecue-bak goed, met voor elke scharnier een bevestigings-pin (onderdeel E) en een splitpen (onderdeel F), zoals aangegeven. Blokkeer de veiligheidsvergrendeling aan de rechterachterkant van de barbecue Plaats de warmteverdeler (onderdeel B), het bakrooster (onderdeel C) en de vetopvangbak (onderdeel D), zoals aangegeven. 11

12 5. Zijplaten De inklapbare zijplaten zijn ontwikkeld om u handige extra werkruimte te bieden, wanneer de barbecue in gebruik is. Zorg dat de zijplaten goed vergrendeld zijn, zoals aangegeven, wanneer u er spullen op legt. De zijplaten kunnen naar binnen worden gedraaid, wat handig is tijdens transport of om de barbecue op te bergen wanneer deze niet wordt gebruikt. 12

13 B. STAPPEN VOOR HET INKLAPPEN EN HET TRANSPORT 1. Draai de zijplaten naar binnen en sluit het deksel van de barbecue. Zorg dat de vergrendeling aan de voorkant van het deksel goed gesloten is, zodat het deksel niet open gaat tijdens het transport. 2. Ontgrendel de beveiliging aan de rechterachterkant van de barbecue. 3. Stabiliseer de barbecue door uw voet tegen de dwarsbalk van de onderpoot (onderdeel L) te plaatsen. Pak de rechter zijhendel vast en til voorzichtig de barbecue-bak omhoog; hiermee komt de vergrendelingsbalk los van de handgreep. Handgreep rechterzijkant 13

14 4. Laat, nadat de vergrendelingsbalk los is gekomen, de barbecue zakken, zodat de wielen naar voren kunnen rijden, totdat de barbecue vlak ligt. 5. Vergrendel de linker en rechter beveiliging, aan de achterkant van de barbecue. OM DE BARBECUE WEER IN BAKSTAND TE PLAATSEN, VOLGT U BOVENSTAANDE STAPPEN IN OMGEKEERDE RICHTING Ontgrendel de linker en rechter beveiliging. Pak de rechter zijhendel vast en til de barbecue-bak rustig op, totdat de vergrendelingsbalk in de hendel valt. Blokkeer de beveiliging aan de rechter achterkant van de barbecue. 14

15 4. GASAANSLUITINGEN A. LPG (LIQUEFIED PETROLEUM GAS) LPG is tijdens de productie niet giftig, geurloos en kleurloos. Voor uw eigen veiligheid wordt aan LPG-gas een geur toegevoegd (die lijkt op die van rotte kool), zodat het ruikbaar is. LPG is zeer licht ontvlambaar en kan spontaan ontbranden als het in contact komt met lucht. B. VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK VAN GASFLESSEN Draai altijd eerst de gaskraan van de fles helemaal dicht wanneer de barbecue niet wordt gebruikt. Behandel de gaskraan van de fles altijd met de grootste zorg. Sluit nooit een gasfles aan zonder een gasdrukregelaar. Gebruik altijd een goedgekeurde gasslang die korter is dan 1,50m. Houd de fles altijd rechtop tijdens opslag en transport. Zet de gasfles nooit in de volle zon of in extreme hitte. Stop nooit iets in de opening van de gaskraan. Hierdoor kan namelijk de terugslagklep beschadigd raken. Een beschadigde terugslagklep kan gas doorlaten, en daarmee brand, explosies, materiële schade, ernstige of zelfs levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken. Berg een gasfles niet op in een afgesloten ruimte zoals een dichte carport, garage, veranda, portiek of ander gebouw. Bewaar hem in een goed geventileerde ruimte. Berg een extra gasfles, ongeacht of deze vol of leeg is, nooit in de buurt van of onder uw barbecue op. Berg een gasfles niet op waar kinderen spelen. Gasflessen, zelfs lege, dienen altijd met de grootste zorg te worden behandeld. Draai altijd eerst de gaskraan van de fles dicht voordat u hem afkoppelt. Gebruik nooit een beschadigde gasfles. Flessen met butsen, roest of een beschadigde afsluiter kunnen zeer gevaarlijk zijn en dienen direct te worden vervangen door een nieuwe fles. Wanneer u een gaslek ziet, ruikt of hoort, dient u weg te gaan bij het apparaat en de gasfles, en de brandweer te waarschuwen. 15

16 C. HET AANSLUITEN VAN DE FLES OP DE GASDRUKREGELAAR LET OP: sluit de gaskraan, door deze met de klok mee te draaien. Zorg dat de knop van het bedieningspaneel van uw barbecue in de uit-stand staat (ARRET) ( ))). Verwijder de veiligheidsdop van de gaskraan van uw gasfles Sluit de gasfles aan op de gasdrukregelaar: Gasdrukregelaars en slangen worden niet meegeleverd. Gebruik een geschikte gasdrukregelaar en gasslang die voldoen aan de eisen die gelden in het land van gebruik. Niet alle gasdrukregelaars zijn voorzien van eenzelfde type aansluiting. Ga als volgt te werk, afhankelijk van het type koppeling dat van toepassing is op uw gasdrukregelaar : A. C. B. A. Schroef de koppeling van de gasdrukregelaar op de koppeling van de gasfles door deze met de klok mee te draaien. B. Schroef de koppeling van de gasdrukregelaar op de koppeling van de gasfles door deze tegen de klok in te draaien. C. Controleer of de hendel van de gasdrukregelaar in de afsluitstand staat (hendel naar beneden gericht) Druk de gasdrukregelaar op de gaskraan van de gasfles totdat deze vastzit Controleer voordat u de kraan van de gasfles opendraait, of de koppeling goed vast zit Als het u niet lukt om de aansluiting goed tot stand te brengen, neem dan contact op met de verkoper. LET OP: Stop nooit iets in de gaskraan van uw gasfles of in de koppeling van uw gasdrukregelaar. Hierdoor zou deze kunnen beschadigen en zou er gas kunnen ontsnappen. Een propaangaslek kan een explosie of brand veroorzaken, met ernstige of zelfs dodelijke gevolgen. LET OP: Controleer voordat u uw barbecue gaat gebruiken op gaslekken, door eerst een gaslektest uit te voeren. Hiervoor verwijzen wij u naar rubriek E. D. HET VERVANGEN VAN EEN LEGE GASFLES Verwijder eerst de gebruikte gasfles, voordat u een nieuwe gasfles in uw barbecue plaatst. Sluit de gaskraan, door deze met de klok mee te draaien Zorg dat de knop van het bedieningspaneel van uw barbecue in de uit-stand staat ( ))). Koppel de gasdrukregelaar los van de gasfles: A. C. B. A. Schroef de koppeling van de gasdrukregelaar los van de gasfles door deze tegen de klok in te draaien. B. Schroef de koppeling van de gasdrukregelaar los van de gasfles door deze met de klok mee te draaien. C. Druk de hendel van de gasdrukregelaar naar beneden om deze af te sluiten. Houd deze hendel ingedrukt totdat de gasdrukregelaar loskomt van de gasfles. Haal de gebruikte gasfles uit uw barbecue en breng deze naar uw gasflesleverancier. Plaats een nieuwe gasfles en sluit hem weer aan zoals uitgelegd in rubriek C. 16

17 LET OP: Wij adviseren u om uw gasfles te vervangen voordat deze helemaal leeg is. E. GASLEKTESTEN 1. Draai de bedieningsknop van de barbecue in de uit-stand ( ))). 2. Zorg dat de gasdrukregelaar correct is aangesloten op de gasfles. 3. Smeer met een kwastje zeepsop op de gasslang, de gasdrukregelaar en alle koppelingen. Begin bij de gasfles en ga verder tot aan de brander. 4. Draai de gaskraan van de gasfles open, A. Door tegen de klok in te draaien. B. Door de hendel van de gasdrukregelaar open te zetten (hendel naar boven richten). A. B. 5. Wanneer u gesis hoort, dient u direct de gaskraan weer te sluiten. Er zit dan ergens een lek in de verbinding. Los dit eerst op voordat u verder gaat. 6. Wanneer er zich gasbelletjes vormen, is er een gaslek. Sluit de gaskraan direct en draai de koppelingen bij het lek beter vast. Lukt het niet om het gaslek op te lossen, probeer het dan niet zelf te herstellen en gebruik uw barbecue niet, maar neem contact op met de verkoper. 7. Draai na een gaslektest altijd de kraan van de gasfles dicht door de kraan met de klok mee te draaien. LET OP: Wanneer de gasslang zichtbare schade vertoont (een snee, schuurplek, scheur, breuk etc.), dient deze, voordat u de barbecue aanzet te worden vervangen door een gasslang die wel voldoet aan de eisen. WAARSCHUWING De gaslektest moet voor het eerste gebruik van uw barbecue worden uitgevoerd, en bij elke wisseling van de gasfles herhaald te worden. Rook niet tijdens de gaslektest. Gebruik geen vlam om gaslekken te zoeken. Steek de brander niet aan tijdens de gaslektest. Deze controle dient buiten te gebeuren, in een goed geventileerde omgeving, ver van elke ontstekingsbron, zoals bijvoorbeeld gasapparaten. Houd de barbecue tijdens de gaslektest ver verwijderd van open vuur of vonken. Gebruik een schone kwast en een zeepoplossing bestaande uit 50% water en 50% zeep. De zeepoplossing kan licht bijtend zijn. Spoel na de gaslektest altijd de koppelingen af met schoon water. Wanneer zich gasbelletjes vormen, dient u de gasfles niet meer te gebruiken of te verplaatsen. Neem contact op met uw gasleverancier of de brandweer. 17

18 F. LOSKOPPELING, TRANSPORT EN OPSLAG VAN GASFLESSEN Voordat u de gasfles loskoppelt: Draai de bedieningsknop van de barbecue uit en de gaskraan van de gasfles dicht ( ))). Koppel de gasdrukregelaar los van de gasfles. Plaats de veiligheidsdop op de gaskraan van de gasfles. Maak altijd gebruik van de dop die is meegeleverd met de kraan van de gasfles. Het niet opvolgen van de aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van de veiligheidsdop kan ernstige verwondingen of materiële schade veroorzaken. WAARSCHUWING Verplaats het apparaat nooit als het aan staat. Wacht tot hij volledig is afgekoeld. Let er tijdens het transport en de opslag van de gasfles op dat deze rechtop blijft staan en niet neergelegd wordt. Rook niet in de buurt van een gasfles, vooral niet tijdens het transport in een voertuig. Wanneer u uw barbecue in een gebouw op wilt slaan, dient de gasfles losgekoppeld te worden en buiten te worden bewaard. Wanneer de gasfles niet is losgekoppeld, dienen beide in de buitenlucht te worden opgeslagen. Bewaar uw gasflessen nooit in een afgesloten ruimte. Ze moeten buiten worden bewaard, in een goed geventileerde omgeving, buiten het bereik van kinderen. Berg een extra gasfles, ongeacht of deze vol of leeg is, niet in de buurt van of onder uw barbecue op. ( )) 18

19 5. GEBRUIK VAN DE BARBECUE A. AANSTEKEN 1. Lees alle instructies voordat u uw barbecue aansteekt 2. Begin met het openen van het deksel 3. Zorg dat de gasbedieningsknop in de uit-stand staat ( ))). 4. Klap de zijplaten uit 5. Open de gastoevoer: A. Door de kraan van de gasfles tegen de klok in te draaien. B. Door de hendel van de gasdrukregelaar open te zetten (hendel naar boven richten). A. B. 6. Wacht 30 seconden om het gas de tijd te geven om naar de branderopening te stromen. 7. Druk de gasbedieningsknop in draai hem snel met de klok mee naar «HIGH» ( )). De ontsteker zal klikken en de brander aansteken. Laat de barbecue minimaal 2 à 3 minuten met gesloten deksel voorverwarmen voordat u begint met bakken. 8. Als het aansteken niet binnen 5 seconden lukt, draait u de gasknop weer uit, wacht 5 minuten en herhaalt u stap 2 t/m 7. * Laat de barbecue voor het allereerste gebruik ongeveer 15 minuten met gesloten deksel voorverwarmen met het gas op hoog «HIGH «( )). Hierdoor worden de interne onderdelen verwarmd en verdwijnt de geur van de verf waarmee de barbecue is afgewerkt. 19

20 B. AANSTEKEN MET EEN LUCIFER BELANGRIJK: Het aansteekgat bevindt zich aan de linkerkant van de verbrandingskamer. 1. Lees alle instructies voordat u uw barbecue aansteekt 2. Begin met het openen van het deksel 3. Zorg dat de gasbedieningsknop in de uit-stand staat ( ))). 4. Klap de zijplaten uit 5. Open de gastoevoer: A. Door de kraan van de gasfles tegen de klok in te draaien. B. Door de hendel van de gasdrukregelaar open te zetten (hendel naar boven richten). A. B. 6. Wacht 30 seconden om het gas de tijd te geven om naar de branderopening te stromen. 7. Strijk een lange houten lucifer af en steek de vlam in het gaatje onder in de verbrandingskamer. Houd de vlam dichtbij de rand, aan het uiteinde van de brander. 8. Druk en draai de bedieningsknop van de brander tegen de klok in tot hij in de hoogste stand staat ( )). 9. De brander zou dan moeten gaan branden. De vlam verspreidt zich rondom de brander. Laat de barbecue minimaal 2 à 3 minuten met gesloten deksel voorverwarmen voordat u begint met bakken. OPMERKING: Controleer de brandervlam door door het gaatje te kijken dat bedoeld is voor het aansteken met een lucifer. Een goede vlam moet als blauwe vlam met wat gele puntjes uit de brandergaatjes komen. Vlammen met gele punten tot 6,5 mm (1/4 po) zijn acceptabel, zolang er geen koolstof- of roetontwikkeling ontstaat. C. DE BARBECUE UITZETTEN 1. Draai de bedieningsknop uit ( )). De vlammen van de brander(s) zullen doven. 2. Sluit de gastoevoer af door de kraan van de gasfles met de klok mee te draaien. BELANGRIJK: Draai, wanneer u de barbecue niet gebruikt, altijd de gaskraan van de gasfles dicht. LET OP: Het is mogelijk dat zich nog gas in de leidingen van uw barbecue bevindt. Om dit gas af te voeren, adviseren wij u als volgt te werk te gaan: Houdt de gastoevoer gesloten Zet de bedieningsknop van uw barbecue 30 seconden in de MAX ( )) stand. Er kan even een vlam verschijnen. Draai vervolgens de bedieningsknop weer dicht. 20

21 D. BAKADVIEZEN LET OP: Het deksel wordt extreem heet wanneer de barbecue in gebruik is Raak deze niet aan om brandwonden te voorkomen. D1. Adviezen bij het grillen Smeer, voor een optimale antiaanbaklaag,, alle bakroosters met olie in voordat u de barbecue gaat voorverwarmen. Om de kans op steekvlammen te beperken, dient u uw barbecue altijd goed schoon te houden. Gebruik ook mager vlees, verwijder vetranden voor het bakken en bak liever niet op zeer hoge temperaturen. Laat uw barbecue altijd in de «MAX» ( )) stand voorverwarmen voordat u er eten op legt. Zorg dat u de temperatuur altijd aanpast na de voorverwarmfase. De «MAX» ( )) stand dient om het apparaat snel voor te verwarmen en om vlees zoals biefstuk te bakken. Het middelmatige vuur is vooral geschikt om te grillen, bakken en braden. Laag vuur dient te worden gebruikt om op te warmen ( ), te roken of om kwetsbare etenswaren te bereiden. Prik bij voorkeur niet met een vork in het vlees voor of tijdens het bakken. Strooi geen zout over het vlees voordat u het op de grill legt; dit gaat ten koste van de malsheid van het vlees. Leg geen bevroren vlees op de bakroosters van de barbecue; daardoor raakt het bakvlak onherstelbaar beschadigd. Laat het vlees van tevoren ontdooien bij kamertemperatuur of in de koelkast. Draai het eten niet te vaak om. Draai slechts 1 keer halverwege het bakproces. Wanneer u de gerechten wilt besprenkelen, wacht dan tot halverwege de bakcyclus voordat u sauzen of marinades toevoegt. Houd altijd het deksel gesloten terwijl u bakt, zodat de temperatuur in de barbecue behouden blijft. Laat de barbecue altijd na gebruik afkoelen. Leeg de vetopvangbak, wrijf de buitenkant schoon met een geschikt reinigingsproduct, maak hem droog en dek de barbecue af met een beschermhoes. 21

22 E. STEEKVLAMMEN EN VETBRANDEN E1. Steekvlammen Spinnen en insecten worden aangetrokken door de geur van LPG en bouwen vaak hun nest tussen de branders van barbecues, wat een van de belangrijkste oorzaken is van STEEKVLAMMEN. Wanneer u uw brander aansteekt zonder van te voren eerst de venturibuizen, de openingen en de binnenkant van de brander te controleren en schoon te maken, bestaat de kans op een steekvlam waardoor uw barbecue of uw huis zou kunnen beschadigen, of u zelf ernstig gewond zou kunnen raken. Alarmerende signalen De bedieningsknop is warm of smelt. Er slaan grote gele vlammen uit de brander. De barbecue bereikt niet de normale temperaturen. De brander gaat niet aan. Het ruikt naar gas. Een brand treedt over het algemeen op buiten de verbrandingskamer, zichtbaar van achter of onder het bedieningspaneel. Het voorkomen van steekvlammen Verwijder de brander om hem schoon te maken en eventuele verstoppingen te constateren. Controleer de brander op veiligheid en houd hem schoon. E2. Vetbranden Een vetbrand is een brand die over het algemeen ontstaat binnenin de verbrandingskamer. Dit gaat meestal gepaard met hoge vlammen, veel rook en zwarte roet. Dit kan snel uit de hand lopen als men niet oplet. Het kan namelijk de binnenkant en de zijpanelen van het deksel van de barbecue (van binnen en van buiten) verbranden, de thermometer beschadigen, de RVS-wanden zwart blakeren en een ophoping veroorzaken van roet en as op het bakrooster Vetbranden voorkomen Verwijder vetophopingen van belangrijke delen zoals de warmteverdeler, het bakrooster en de verbrandingskamer. Reinig regelmatig de vetopvangbak Draai de baktemperatuur altijd naar MOYEN of MIN ( ) nadat de barbecue is voorverwarmd. Laat het opgehoopte vet, dat zich vormt op het bakrooster en de warmteverdeler, na gebruik van de barbecue verbranden. Voor uw eigen veiligheid Gooi nooit water over brandend vet. Zorg dat u, voordat u de barbecue gaat gebruiken, de stappen heeft gevolgd met betrekking tot de veiligheidscontroles, de onderhoudsprocedures en de richtlijnen in deze handleiding. Bescherm uw familie en uw huis door de belangrijkste onderdelen van uw barbecue, zoals de brander, de vlambeschermer, de vetopvangbak en het bakrooster regelmatig schoon te maken en te onderhouden. Houd een poederblusser (Klasse BC en ABC) of CO2 (Klasse B) binnen handbereik om branden te blussen. 22

23 6. REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG VAN DE BARBECUE Reiniging en onderhoud waarborgen de veiligheid van uw barbecue. Bovendien zorgen ze voor een optimale werking en een lange levensduur van uw barbecue. Bij problemen of twijfel over het functioneren of de veiligheid van uw barbecue of wanneer zich een van de volgende problemen voordoet : Barbecue wordt niet warm genoeg; Gele vlammen bij de branderuitgang; Gaslucht; Klikkende geluiden; Vertraging in de ontsteking van de brander; Ongelijk verdeelde warmte; Steekvlammen; Vetbranden; Zet uw barbecue direct uit en volg de onderhoudsprocedure zoals hieronder beschreven. WAARSCHUWING Laat de barbecue volledig afkoelen voordat u onderdelen vastpakt of gaat schoonmaken. Zorg dat de gastoevoer gesloten is, voordat u begint met schoonmaken Controleer af en toe of de bevestigingsmaterialen nog goed vast zitten, en draai ze aan indien nodig. A. ONDERHOUDSPROCEDURE VAN DE BARBECUE De onderhoudsprocedure van de barbecue van 30 minuten dient aan het begin van het seizoen te worden uitgevoerd, voordat hij de plek verlaat waar hij is opgeslagen geweest, en minimaal twee keer tijdens het seizoen (of meer wanneer de barbecue heel vaak of het hele jaar door wordt gebruikt). 1. Reinig de binnenkant van het deksel van de barbecue. 2. Verwijder en reinig de brander, de warmteverdeler, het bakrooster en de vetopvangbak. 3. Plaats alle verwijderde onderdelen weer terug en let erop dat dit op de juiste manier gebeurt. 4. Voer een gaslektest uit en controleer de veiligheid van alle koppelingen. A1. Binnenkant en deksel van de barbecue Verwijder het bakrooster en de warmteverdeler Verwijder de bevestigingsschroef van de brander; verwijder de brander en leg deze VOORZICHTIG neer! De randen en de bovenkant van de brander kunnen scherp zijn - pas op als u ze vastpakt Verwijder met een plastic schraper de etensresten en as die zich binnenin en op het deksel van de barbecue hebben opgehoopt. Let op dat u niet het branderelement, de ontsteker of diens bedrading aanraakt. GEEN WATER OF VLOEISTOF GEBRUIKEN VOOR HET REINIGEN VAN DE BINNENKANT VAN DE BARBECUE. Plaats de brander en de bevestigingsschroef terug. WAARSCHUWING: DE BARBECUE NIET GEBRUIKER ZONDER DAT DE BRANDER IS TERUGGEPLAATST. A2. Reiniging van de warmteverdeler Zorg voor regelmatig onderhoud van de warmteverdeler om vuil te verwijderen. Laat vet, zout of zuur uit marinades zich niet ophopen op de warmteverdeler. 23

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 513534 Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING SXS KOELKAST Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige referentie. www.lg.com Inleiding Inhoudsopgave Registratie

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600 CE verklaring Hierbij verklaart de ondertekenaar: Euromac b.v., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden Nederland Dat de volgende apparaten: Benzine aggregaten Bekend onder het merk KIPOR Type Sinemaster IG1000,

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL1071.0 Serienr Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKERSHANDLEIDING Sticker met serienummer KLANTENDIENST Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl]

Stûv 16-cube & Stûv 16-in [nl] directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80 Houtgestookte inzethaard Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard Dit document is onderdeel van de levering van uw haard. Lees

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland Digitale Piano HPi-7. 201b Lees voordat, u dit apparaat in gebruik neemt de hoofdstukken HET APPARAAT P EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. Rider 16 Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 33-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 16 Inleiding...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Brand voorkomen thuis. KBC-info

Brand voorkomen thuis. KBC-info Brand voorkomen thuis KBC-info Brand voorkomen thuis De verwoestende kracht van vuur onderschat bijna iedereen. Wist u dat een kleine brand in een papiermandje in amper 6 minuten tijd kan uitgroeien tot

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO. Type 114. Programmeerbare espressomachine met maalwerk. Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06.

Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO. Type 114. Programmeerbare espressomachine met maalwerk. Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06. Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO Type 114 Programmeerbare espressomachine met maalwerk Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06.11 13:33 Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 2 23.06.11

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie