Soorten visa. Business visum Een zakelijk visum is een document dat mensen die op zakenreis naar Rusland gaan, moeten hebben.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Soorten visa. Business visum Een zakelijk visum is een document dat mensen die op zakenreis naar Rusland gaan, moeten hebben."

Transcriptie

1

2 Soorten visa Business visum Een zakelijk visum is een document dat mensen die op zakenreis naar Rusland gaan, moeten hebben. Crew visum Een visum voor bijvoorbeeld werknemers in offshoreindustrie of voor vliegtuigbemanning. Visum voor technische onrsteuning Dit is een visum voor mensen die op zakenreis naar Rusland gaan met als doel het uitvoeren van installatiewerkzaamhen. Het belangrijkste voorel van dit visum is mogelijkheid om te werken zonr werk vergunning. Met dit visum kunt u werken op Russisch grondgebied.

3 Zakelijke uitnodiging Zakelijke uitnodigingsbrief Voor len van EU plus Noorwegen, Verenig Staten en Zwitserland, maar met uitzonring van het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

4 Uitnodigingsbrief van Feral Migration Service (FMS) Deze brief wordt ook wel LOI (Letter of Invitation) genoemd. Voor alle nationaliteiten (ook voor EU-len). Een elektronische uitnodiging (dit wordt een telex genoemd) Voor alle nationaliteiten (ook voor EU-len). Rusland Expert kan snel telex voor u verzorgen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rusland. Een bericht met een 5- of 6-cijferig nummer dat nodig is voor visumaanvraag wordt rechtstreeks verzonn naar een Russische ambassa in het buitenland.

5 Om een uitnodiging te krijgen voor Rusland, moet u: Een kleurenkopie maken van intiteitspagina van uw paspoort. Een verblijfsvergunning tonen. Dit geldt voor aanvragers met een nationaliteit die niet behoort tot Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland, of die behoort bij het Verenigd Koninkrijk of Ierland. of...

6 Een Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) tonen of... Een werkgeversverklaring tonen (DIT IS DE BESTE OPLOSSING)

7 Vereisten voor een zakenvisum Het paspoort moet ten minste twee lege bladzijn bevatten, voorbehoun voor visa, en zijn geldigheid mag, in regel, niet korter zijn dan zes maann na einddatum van het visum. De pasfoto (afmetingen 3,5x4,5 cm. uitsluitend in kleur) moet een lichte achtergrond hebben met een duilijke afbeelding van het gezicht in vooraanzicht zonr bril met donkere glazen en zonr hoofdbekking (uitgezonrd personen waarvoor het dragen van een hoofdbekking verplicht is uit nationale of religieuze overwegingen, op voorwaar dat ze persoon ook in het paspoort staat met hoofdbekking).

8 Rusland Expert kan voor paspoorthours vereiste pasfoto s voor Russische visumaanvragen verzorgen. Rusland Expert heeft apparatuur om op paspoortchip opgeslagen pasfoto uit te lezen en zodanig af te drukken dat ze aan alle eisen voldoet. Bovendien scheelt dat een bezoek aan een fotograaf.

9 Bewijsstukken verzekering Visum-aanvraagformulier Een volledig ingevuld en onrtekend visumaanvraagformulier. Dit formulier moet online ingevuld worn via volgen link: https://visa.kdmid.ru/ Uitnodiging Rusland LET OP: Hours van een geldig visum: Aanvragers mogen maar één geldig visum van dit land in het paspoort hebben. Een bestaand visum wordt automatisch overschreven door ambassa als een nieuw visum wordt aangevraagd, ongeacht geldigheid van het bestaan visum. Het paspoort met het bestaan visum moet worn aangebon bij ambassa zodat dit visum correct kan worn overschreven.

10 Handleiding visumformulier Ruslan Handleiding visumformulier Ruslan Het visumformulier moet volledig en foutloos worn in gevuld op website van Russische immigratiedien st. 2. Om te starten klikt u op volgen link: htt ps:// vis a. kdmid.ru/ (U kunt ze ook zelf intikke n in uw browser) Hier moet u een zelf bedacht wachtwoord opge ven. Het wac htwoord moet uit minimaa l 6 karakters bestaan met minimaal 1 letter en 1 cijfer. 2. Herhaal h et wachtwoord nogmaals. 3. Vul hier d e letter- en cijfercombinatie e in die in het plaatje ve rschijnt. St ap Selecteer in het menu Netherlands. 2. Vink het vi erkantje aan wanneer u bovenstaan informatie heeft doorgel ezen. 3. Klik op Complete new application form om do or te gaan naar volgen nd e stap. 1. Noteer of print uw aanvraagnummer samen met het door u a angemaakte wacht woord. Dez e is nodig als la ter blijkt dat het formulier moet worn aangepast. 2. Kl i k op Next om door te gaan naar volgend e stap.

11 Handleiding visumformulier Ruslan Handleiding visumformulier Ruslan Selecteer uw nationaliteit 2. Indien u ooit USSR of Russische nationaliteit heeft gehad, beantwoord ze vraag met ja en beantwoord aanvullen vrag en. 3. Selecteer het soort visum, voor een normale zakenreis is dit Busin ess. 4. Selecteer het doel van reis, selecteer werom Busines s. 5. Selecteer specifieke doel van reis. 6. Selecteer aan aantal inreizen zoals vermeld in uw uitnodiging. 7. Vermeld hier datum van aankomst in Rusland. ( Zoals vermeld in uitnodiging ) 8. Vermeld hier datum van vertrek uit Rusland. ( Zoals vermeld in uitnodiging) 9. Klik op Next om door te gaan naar volgend e stap. 1. Vermeld hier uw volledige achterna am zoals dikgedrukt in het paspo ort. (Vermeldinge n als echtgenoot/ge not van of weduwe/wee duwnaar van niet vermeln. Indien gehuwd allee n e ers te di k g ed r u kt e a ch ter n aa m invu ll l en. ) 2. Vermeld hier al uw voornamen zoals in uw paspo ort. 3. Indien u ooit van naam bent verand ert, beantwoord ze vraag met Y ES en beantwoord aanvullend e vragen. 4. Selecteer uw geslacht. 5. Vermeld hier uw geboorted atum. 6. Vermeld hier uw geboorteplaats, zoals in uw paspoort. 7. Indien u in Rusland bent geboren beantwoord ze vraag met YES en beantwoord aanvullen vragen. 8. Klik op Next om door te gaan naar volgen stap.

12 Handleiding visumformulier Ruslan Handleiding visumformulier Ruslan Vermeld hier uw paspoortnu mmer. Deze vindt u hier : 2. Ver meld hier afgiftedatum van het paspo ort. 3. Vermeld hier vervaldatum van h et paspo ort. 4. Klik op Ne ext om door te gaan na a r volgen stap. 1. Selecteer Organisation. 2. Vermeld hier volledige naam van uitnodigen organ isatie. 3. Vermeld hier het volledige adres van uitnodigen organ isatie. 4. Vermeld hier het TIN nummer van uitnodigen organisatie same n met uw TELEX of uitnodigingsnu mmer. 5. Vul hier alle te bezoeken plaatsen is zoals vermeld op uitnodiging. 6. Beantwoord ze vraag altijd met YES. 7. Vermeld hier naam va n uw verzekeringsmaatschappij waarvan u Engelstalige verklaring bijvoegt. 8. Indien u eerr in Rusland bent geweest, beantwoord ze vraag me t YES en beantwoord aanvullen vragen volledig. 9. Klik op Next om door te gaan naar volgend e stap. * V ergeet niet het wachtwoord van het visumformulier te vermeln op het begeleidingsformulier!

13 Handleiding visumformulier Ruslan Handleiding visumformulier Ruslan Se le c teer he t V i sa A p plicati on C en te er IFS (H agu e) i n Nerland. 2. Klik op Next om door t e gaan na ar volgen stap Beantwoord ze vraag met YES. 2. Vermeld hier uw volledige privé adr es: Straatnaam huisnr., postco en woonpl aats. 3. Vermeld hier uw privé telefoonnummer. 4. Faxnumme er is niet verplicht. 5. Vermel d hier uw priv é e-mai l ad res. (Niet verplicht) 6. Indien u werkt of een studie volgt, beantwoord ze vraag met YES. 7. Vermeld hier naam va n het bedrijf of opleidingsinstituut. 8. Vermeld hier uw fun ctie. 9. Vermeld hier het volledige adres: Straatnaam huisnr., postco en woonplaats. 10. Vermeld hier het zakelijke telefoonnummer. 11. Faxnummer is niet verplicht. 12. Vermeld hier uw zakelijke adr es. 13. Beantwoor ze vraag me t NO. (kinren kan u in Nerland niet meer bij schrijven in uw paspoort) 14. Indien u momenteel familielen heeft die in Rusla nd wonen be a nt wo or d d ez e vraag met YES en beantwoord aanvullen vrag en. 15. Klik op Next om door te gaan naar volgend e stap. Nu krijgt u een volledig overzicht van alle ingevoer gegeven s. Kijk ze goed na en maak wa ar nodig aanpassingen door op EDIT knop te klikken. 1. Klik op Next om door te gaan naar volgend e stap.

14 Handleiding visumformulier Ruslan Handleiding visumformulier Ruslan Klik op P rint A4. 2. Er opent een extra scherm met melding of u het bestand wil opslaan of openen. Se lecteer op enen (Met Adobe Acr obat) en klik op OK. Nu opent er een scherm van Adobe Rea r. Ga na ar St a p 12.

15 Dank voor uw aandacht

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software Inhoudsopgave Inleiding.......1 Inloggen...... 2 Menu Home..... 3 Wijzig wachtwoord.. 4 A d vertenties ( v ra a g e n aanbod)...... 5 Contacten...... 6 Referenties..... 6 Rapportages..... 7 Menu Rekening....7

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Intro. 1. Taal wijzigen. Om de website in het Nederlands weer te geven klikt u op het vlaggetje in de rechter bovenhoek.

Intro. 1. Taal wijzigen. Om de website in het Nederlands weer te geven klikt u op het vlaggetje in de rechter bovenhoek. Intro Dit is een korte uitleg over de website www.entriesonline.nl. Met deze website kunt u op ieder moment inschrijven voor bowlingtoernooien, zelf uw gegevens beheren en series wijzigen. EntriesOnline

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Gebruiker Stap 1 De gebruiker

Nadere informatie

Wegwijzer ECAS en PI-Code (PIC)

Wegwijzer ECAS en PI-Code (PIC) Wegwijzer ECAS en PI-Code (PIC) Erasmus+ subsidieprogramma 2014-2020 De Europese Commissie heeft de officiële informatie over Erasmus+ en over de subsidiemogelijkheden gepubliceerd. Lees de Call for Proposals

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Je opent eerst de aanvraag. Om een kandidaat voor te stellen klik je vervolgens op kandidaat aanbieden.

Je opent eerst de aanvraag. Om een kandidaat voor te stellen klik je vervolgens op kandidaat aanbieden. HANDLEIDING INHUURDESK ZIGGO Hoe kan ik inloggen? De Inhuurdesk Ziggo is bereikbaar via de volgende internetpagina: http://inhuurdeskziggo.nl. Hier kan je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Nadere informatie

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren.

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren. 1 HANDLEIDING INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATE EN Het inschrijvingsformulier bestaat uit 5 stappen: Personalia; Voltooide studies; Huidige werkzaamheden; Overzicht; Upload documenten en dossierkosten.

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Werkinstructie Coachview.net Deelnemers volgen niet alle onderdelen van een opleiding

Werkinstructie Coachview.net Deelnemers volgen niet alle onderdelen van een opleiding Werkinstructie Coachview.net Deelnemers volgen niet alle onderdelen van een opleiding Versie: Juli 2010, Revisie 2 Coachview.net: 2.05 Auteur(s): Remy Remery / Hilde Driehuis Inhoudsopgave VERWIJDEREN

Nadere informatie

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher.

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. 1 Inhoudsopgave Inhoud Starten met de Wizard... 3 Hoe nu verder?... 6 Het invoegen van tekst en afbeeldingen... 9 Achtergrond toevoegen...

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

HANDLEIDING. Importsheet v5

HANDLEIDING. Importsheet v5 HANDLEIDING Importsheet v5 Toelichting Importsheet v5 Inleiding: Deze snelgids helpt u verder met het correct invoeren van uw werknemers in Verzuimsignaal. Overzicht van kolomnamen en of deze verplicht

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie