VERHITTER «K-30» Réf 93451

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERHITTER «K-30» Réf 93451"

Transcriptie

1 VERHITTER «K-30» Réf Gebruikershandleiding- NL Luchtverhitter met directe verbranding Beste klant: Hartelijk bedankt voor het feit, dat u onze producten hebt gekozen, wij bieden u graag onze producten en diensten aan. Lees de gebruikershandleiding goed door, alvorens het apparaat in bedrijf te nemen en gebruik het apparaat volgens de bedieningsaanwijzingen in deze handleiding, teneinde brand of andere ongevalrisico s te vermijden. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, om later te kunnen naslaan. Indien u iets in deze handleiding niet begrijpt, neem dan contact op met uw handelaar.

2 Waarschuwing: Zorg gedurende het gebruik altijd voor voldoende ventilatie en een veiligheidsafstand van 3,5 m tot brandbare voorwerpen. Pagina 1

3 Inhoud Veiligheidsaanwijzingen... 3 Korte productvoorstelling... 5 Overzicht van het apparaat... 5 Afmetingen... 6 Technische gegevens... 6 Bedieningsinstructies... 7 Gastoevoercircuit... 9 Elektrisch circuit Opengewerkte tekening van onderdelen Deelnummer Vereist een slang en een regelaar Onderhoud van de machine Waarschuwingen op grond van plaatselijke voorschriften: Probleemoplossingen Pagina 2

4 Veiligheidsaanwijzingen Lees, voor uw eigen veiligheid en voor de veiligheid van andere personen, deze GEBRUIKERSHANDLEIDING goed door en volg zorgvuldig de instructies. Gevaar 1. Gebruik de verhitter nooit op een plaats, waar brandbare dampen voorhanden kunnen zijn, ontploffings-, vuur- of verbrandingsgevaar bestaat. 2. Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik. Gebruik het apparaat uitsluitend in een goed geventileerde ruimte; de lucht moet tijdens het gebruik geregeld worden ververst (twee keer per uur), onvoldoende verbranding door te weinig zuurstof kan kolendampvergiftiging veroorzaken. 3. Minimumvereisten voor de ventilatie: Wanneer het apparaat in een gesloten ruimte wordt gebruikt, mag de grootte van de ruimte niet kleiner zijn dan 330 m³ en mag het gemiddelde openingsvlak voor luchtcirculatie niet kleiner zijn dan 825cm² 4. Bij gaslekkage, moet eerst de gastoevoer worden toegedraaid, daarna alle deuren en ramen worden geopend en geventileerd worden, om het uitgelopen gas te verdunnen, (opgepast:gebruik geen apparatuur die vonken kan veroorzaken, wanneer het uitgelekte gas nog niet verdund is.) 5. Gebruik het apparaat niet in de kelder of onder grondniveau, teneinde gevaar te vermijden. Waarschuwing 1. Het apparaat mag niet direct op de gasfles worden gericht 2. Gebruik op de locatie waar de verhitter wordt gebruikt geen sprayproducten, het gas van de spray kan brand- of ontploffingsgevaar veroorzaken 3. Gebruik het apparaat niet op een plaats met fijne, brandbare afvalstoffen (papiersnippers, houtspaanders of vezelstukjes), die in de verhitter gezogen en verhit kunnen worden, waardoor eventueel vuurspranken en vonken uitgestoten worden, die vuur- of verbrandingsgevaar kunnen veroorzaken. 4. Nooit de luchtinlaat of het verwarmingsdeel blokkeren, daar hierdoor abnormale verbranding en brand veroorzaakt kan worden. 5. Nooit de verhitter modificeren, omdat veranderingen storingen en brand kunnen veroorzaken en uiterst gevaarlijk zijn. 6. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor verwarming van openbare ruimtes en in geen geval voor huiselijk gebruik. Opgepast 1. Om brand tijdens het gebruik te vermijden, in geen geval voorwerpen dicht bij de verhitter Pagina 3

5 laten staan. Houd alle brandbare materialen uit de buurt van de verhitter. Minimum afstanden: Uitlaat (voorkant) 3,5m, luchtinlaat (achterkant) 2m, bovenkant 2m, zijkant 2m. 2. Zorg, dat tijdens het gebruik, het vloeroppervlak niet oververhit raakt, door oververhitting kan brand ontstaan. 3. In geen geval de brandstoftank vullen, wanneer de verhitter loopt; zorg dat de verhitter uitgeschakeld, en de vlam gedoofd is, alvorens de tank te vullen. Vullen bij lopende machine kan brand veroorzaken. 4. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet u controleren, of de plaatselijke spanning en frequentie overeenstemmen met die op het typeplaatje. 5. Het apparaat mag niet worden gebruikt voor de verwarming van woonruimtes of woonhuizen; Voor het gebruik in openbare ruimtes, verwijzen wij naar de nationale voorschriften. 6. Stel het apparaat niet bloot aan regen of sneeuw en gebruik het ook niet in vochtige omgeving. Trek de stekker uit het stopcontact, alvorens routineonderhoud of een inspectie door te voeren. Reiniging en onderhoud 1. Houd het apparaat schoon en verwijder stof. Reinig het apparaat ten minste één keer per jaar. Gebruik, indien het apparaat erg vuil is, voor het schoonmaken een vochtige doek. 2. Laat het apparaat één keer per jaar door de servicedienst controleren. 3. Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare voorwerpen. 4. Wanneer het apparaat lange tijd niet gebruikt zal worden: de stekker uit het stopcontact trekken en de gastoevoerleiding van het apparaat verwijderen,daarna de aansluiting van de inlaatleiding met een afdekking beschermen en het apparaat in een stofvrije zak, op een koele, droge plaats, buiten het bereik van kinderen, bewaren. Alvorens het apparaat weer in gebruik te nemen, moet u controleren, of de ventilator correct werkt en of op het apparaat geen brandbaar materiaal plakt. 5. Wanneer het apparaat niet in bedrijf is moet het d.m.v. de afsluiter op de gasfles van de gasfles geïsoleerd worden. Waarschuwing: Neem het apparaat niet uit elkaar, tenzij dit door de leverancier geautoriseerd is; reinig of repareer het apparaat niet, zolang het heet of nog in gebruik is, de flexibele leiding niet verwijderd of de stekker nog niet uit het stopcontact getrokken i. Gevaar van verschroeiing of van elektrische schok! Pagina 4

6 Korte productvoorstelling 1, Deze verhitter is een verhitter met directe verbranding, met een geïntegreerde ventilatormotor, om de luchtcirculatie te verhogen en de zuurstoftoevoer te verbeteren, teneinde het LPG-gas te verbranden. Hij warmt de ruimte op als een ruimteverwarming. Door toepassing van luchtverwarming door directe verbranding, kan hij een hoge warmtetoevoer, bij laag energieverbruik, bereiken. 2, Dit product heeft een geïntegreerde multifunctionele elektrische regelaar, die voor beveiliging bij stroomuitval, vlamstoringen- en oververhitting zorgt. De drie soorten beveiliging, voorkomen LPG-gaslekkages, mogelijke kolendampvergiftiging en brandgevaar, veroorzaakt door LPG-gaslekkages. 3, 3,In dit product is een debietregelventiel voor het LPG-gas T geïnstalleerd, zodat de warmtetoevoer geregeld kan worden, om aan de variabele vereisten op verschillende locaties te voldoen. Overzicht van het apparaat 1. luchtuitlaatrooster 2. behuizing 3. kunststof handgreep 4. achterrooster 5. stroomkabel 6. gasinlaataansluiting 7. vlambewaker 8. naaldventielknop 9. schakelkast 10. aansteker 11. hoofdstroomschakelaar Pagina 5

7 Afmetingen Technische gegevens Gascategorie Land van bestemming Elektrisch beveiligingssniveau Gasdruk Nominaal voltage Opnamevermogen motor Maximaal gasverbruik Maximale warmtetoevoer Warme lucht uitvoer AT,BE,DK,FI, FR,DE,GR,IE, G30-I3B/P IT,LT,NO,NL, PL,PT,GB,ES, IP44 1,5bar V 50Hz 65W 2400g/h 33kw 1000m 3 /h SE,CH Pagina 6

8 Bedieningsinstructies 1. Bereid een volle gasfles voor, die overeenstemt met de verwarmingsvereisten.(specificaties van de gasfles: Geen speciale vereisten, de gebruiker kan een eigen fles kiezen, die voldoet aan de verwarmingsvereisten en het gasverbruik op het typeplaatje, of advies inwinnen van de leverancier.) 2. Plaats de verhitter op een stabiele werkondergrond, verwijder de bescherming van de machine, sluit het andere einde van de gasslang op de machine aan en draai de aansluitmoer goed vast, om te voorkomen, dat een lekkage ontstaat.(afbeelding 1) 3. Sluit het ene einde (met het drukregelventiel) van de gasslang aan op de gasfles, draai de aansluitmoer goed vast, zodat geen lekkage ontstaat en open de gaskraan(afbeelding 2) 4. Stel de regelaar op maximaal. 5. Zorg dat de machine correct met de gasfles verbonden is en de stroomschakelaar op OFF(O) staat,steek de stekker in het stopcontact,schakel de stroom in (zet de stroomschakelaar op ON(1) ). Afbeelding 3) 6. Houd, zodra de ventilatorbladen stabiel draaien,met de rechter hand de aluminium handspaak van de vlambewaker gedurende 10 seconden ingedrukt en druk dan met de linker hand de aansteekknop in om te ontsteken. (Afbeelding 4) 7. Houd de handspaak na het ontvlammen van het gas nog 10 seconden ingedrukt en laat daarna de rechter hand los, waarna het gas permanent zal blijven branden. (Afbeelding 5) 8. Draai de regelknop, om de lengte van de vlam in te stellen, zodat deze overeenstemt met de corresponderende warmtetoevoer. Pagina 7

9 9. Herhaal de bovengenoemde stappen 2-8, wanneer het gas op is en de gasfles vervangen moet worden. (wat in een vlamvrije omgeving moet worden doorgevoerd) Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3 Afbeelding 4 Afbeelding 5 Opgepast: 1. Wanneer u de machine volgens de bovengenoemde procedures gebruikt en de verhitter na drie ontstekingspogingen niet correct werkt, probeer dan onder deze omstandigheden niet meer te ontsteken. Vanwege de hoge gasconcentratie bestaat nu namelijk ontploffingsgevaar! Neem contact op met uw handelaar om de storingsoorzaak te verhelpen. 2. Probeer tijdens het gebruik in geen geval de flexibele leiding te buigen, om te vermijden dat de leiding breekt en een gaslek ontstaat. 3. Installeer bij gebruik van de verhitter altijd een drukregelventiel en een gasslang in de juiste afmetingen (grootte van het drukregelventiel: druk Pu=1,5 bar ± 0,15 bar. Debiet Qn=8,0kg/h) 4. Voor de lengte van de flexibele leiding kunt u advies inwinnen van de leverancier. Een lengte van 1,5 m wordt aanbevolen, als type van de flexibele leiding: 10mm LPG-hogedrukslang BS3212-klasse 2/EN klasse 3-20 bar propaan/butaan of hogere standaards. Pagina 8

10 Gastoevoercircuit Onderdeel Deelnummer 1 Vlambewaker 2 automatisch afsluit ventiel 3 Naaldventiel 4 Mondstuk 5 Thermo-element 6 Branderkop 7 Ontstekingspen 8 Thermostaat Werkbeginselen Wanneer de machine is aangesloten op de gastoevoer, stroomt het gas achtereenvolgens door de volgende delen: 1. vlambewaker 2. automatisch afsluitventiel 3. naaldventiel 4. mondstuk 5. Wordt bij de branderkop ontstoken door de hoogspanningsbougie. 6. In het thermo-element ontstaat een stroming vanwege de warmteafvoer door de gasverbranding. 7. De thermostaat activeert een elektrisch circuit, om het kleine elektromagnetische ventiel in de vlambewaker in staat te stellen, de armatuur van de vlambewaker te magnetiseren, het gas stroomt er doorheen en blijft permanent branden. Pagina 9

11 Elektrisch circuit Motor, elektromagnetisch ventiel circuit Ontstekingscircuit Vlambewakingscircuit B thermostaat G integraal elektromagnetisch ventiel in de vlambewaker M ventilatormotor Q hoofdstroomschakelaar Q2 aansteker S ontstekingspen S2 thermo-element Y automatisch afsluit ventiel C condensator Pagina 10

12 Opengewerkte tekening van onderdelen Pagina 11

13 Deelnummer Onderdeel naam 1 Luchtuitlaatrooster 2 Complete warmte-isolatie 3 Behuizing 4 U-vormige moer 5 Kunststof handgreep 6 Ventilatorblad φ200 7 Motor 65W AC220/240V 50-60Hz IP44 8 Achterrooster 9 Motorsteun 10 Ontstekingspen 11 Thermostaatsteun 12 Bedrijfstemperatuur thermostaat95 13 Thermo-element 14 Condensatorsteun 15 Condensator 450V 2μF 16 Gastoevoeraansluiting 17 Bevestigingsmoer gasinlaat 18 Bevestigingsmoer M12 P Vlambewaker 20 automatisch afsluit ventiel 21 Koperen leidingen 22 regelaar 23 Mat 24 Ontsteking 25 Stroomschakelaar 26 Schakelkast 27 Branderkopsteun 28 Spiraalsteun 29 Snoerontlasting 30 mondstukzitting 31 Knik in het snoer 32 Stroomkabel en stekker 33 mondstuk 34 Aarding terminal 35 Clip thermo-element 36 Branderkop 37 Tochtwering Pagina 12

14 Vereist een slang en een regelaar 1. Voor meer veiligheid en opdat de machine steeds goed werkt, moet u aan de bedrijfsvoorwaarden hieronder voldoen en ervoor zorgen, de juiste regelaar en slang voor deze machine te kopen. Specificatie regelaar: ingangsdruk 2,5-16 bar / uitgangsdruk 1,5bar+0,15bar Flux: 8,0kg/h 2. De specificatie van de moer, die op het ene uiteinde van de slang op de machine aansluit, is G3/8L. Onderhoud van de machine 1. Nadat de flexibele leidingen zijn aangesloten en voordat de machine in gebruik genomen wordt, kan de gebruiker de dichtheid met zeepwater controleren. Indien luchtbellen verschijnen, betekent dit, dat er een lek is en moet de aansluiting van het apparaat gecorrigeerd worden. Zonder luchtbellen, kunt u het apparaat in gebruik nemen. 2. De gebruiker moet de juiste overdrukklep kiezen, in overeenstemming met de werkdruk, die op het typeplaatje is aangegeven. 3. Controleer, nadat het apparaat aangestoken is, de verbranding; de normale vlam is blauw en gaat niet uit de frontafdekking, de vlam op de branderkop is stabiel en de cirkel heeft een gelijkmatige vorm. Is dit niet zo, dan klopt iets niet met de verbranding. 4. Wanneer het apparaat onder onveilige omstandigheden wordt gebruikt, moet ten minste een deskundige persoon worden aangewezen, om de werking te surveilleren, en te allen tijde het apparaat uit de buurt van ontvlambare voorwerpen te houden. En nadat de machine is stopgezet, moet u wachten tot het apparaat is afgekoeld op omgevingstemperatuur, alvorens weg te gaan. Het is strikt verboden, het apparaat in een ruimte zonder adequate ventilatie te gebruiken. 5. Een lijst van de beschikbare reservedelen: wanneer het apparaat de fabriek verlaat, worden geen reservedelen meegeleverd; bij behoefte, moet u de delen bij uw gasleverancier of handelaar aanvragen en bestellen. 6. Wanneer het afsluitventiel van de gasfles defect is en de gastoevoer niet normaal afgesloten kan worden, schakel dan eerst de machine uit, trek dan de stekker uit het stopcontact en stuur het apparaat, samen met de flexibele leiding en de gasfles, ter reparatie naar de gasleverancier.(opgepast: In geen geval de flexibele leidingaansluiting kwijtraken.) Waarschuwingen op grond van plaatselijke voorschriften 1 Voor kwesties, die niet in deze handleiding worden vermeld, moet u advies inwinnen van uw gasleverancier. Gebruik het apparaat in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke voorschriften. Pagina 13

15 Probleemoplossingen Probleem Oorzaak: Oplossing De motor loopt niet 1. De stroomschakelaar is beschadigd 1. vervang de stroomschakelaar 2. Motor beschadigd 2. vervang de motor Kan niet ontsteken 1. Het gas is op 1. vervang de gasfles 2. Corrigeer de ontstekingsafstand 2. corrigeer de afstand tussen de ontstekingspen en de branderkop 3. Ontstekingspen beschadigd 3. vervang de ontstekingspen 4. Ontsteking beschadigd 4. vervang de ontsteking Geen vlam na een paar seconden ontsteking 5. Automatisch afsluitventiel beschadigd 1. de afstand tussen het thermo-element en de branderkop is niet correct 2. De knop van de vlambewaker werd te kort ingedrukt 3. Het thermo-element is beschadigd 5. vervang het automatische afsluitventiel 1.corrigeer de afstand 2. Houd de knop van de vlambewaking minstens 20 seconden ingedrukt 3.vervang het beschadigde thermo-element De vlam gaat uit, nadat ze een tijdje heeft gebrand 1. Het gas is op 1. vervang de gasfles 2. Interne oververhitting 2. verhoog de luchttoevoer Pagina 14

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KA 3482

Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

SNOWFLAKE K/F 605/1305

SNOWFLAKE K/F 605/1305 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Gebruiksaanwijzing 765041600 Rev. 000 1 765041600 Rev. 000 2 Inhoud Toepassingsgebied... 4 Veiligheidsinformatie... 5 Installatie... 6 Algemene beschrijving van het product... 9

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Nederland nl Gebruikershandleiding Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RA HT 5-100 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 513534 Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5.1 Instellingen thermostaat... 99 6. GEBRUIK VAN HET TOESTEL... 100

Inhoudsopgave. 5.1 Instellingen thermostaat... 99 6. GEBRUIK VAN HET TOESTEL... 100 Inhoudsopgave 1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID... 92 2. ZORG VOOR HET MILIEU... 94 3. BESTEMD GEBRUIK VAN DE KOELKAST... 95 4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 96 4.1 Leggers... 97 4.2 Lade voor groenten

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection VOORWOORD KWALITEITSFILOSOFIE U hebt gekozen voor een kachel van Spartherm en wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en

Nadere informatie

Gasventilatorbranders

Gasventilatorbranders Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften NL Gasventilatorbranders Progressieve tweetraps of modulerende branders CODE MODEL TYPE 3897302 RS 45/M BLU 827 T2 3897303 RS 45/M BLU 827 T2 2915888

Nadere informatie

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds.

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds. OM-240 712K/dut 2014 01 Processen MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving Lasstroombron AlumaPower 350 MPa Auto-Line HANDLEIDING www.millerwelds.com Van Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Installatiehandleiding Anna in combinatie met SmileT p.2. 2. Installatiehandleiding Anna in combinatie met SmileT230 p.

Inhoudstafel. 1. Installatiehandleiding Anna in combinatie met SmileT p.2. 2. Installatiehandleiding Anna in combinatie met SmileT230 p. Handleidingen Anna Inhoudstafel 1. Installatiehandleiding Anna in combinatie met SmileT p.2 2. Installatiehandleiding Anna in combinatie met SmileT230 p.26 3. Handleiding Ontdek Anna p.50 4. Handleiding

Nadere informatie

REMstar Auto A-Flex GEBRUIKSHANDLEIDING

REMstar Auto A-Flex GEBRUIKSHANDLEIDING REMstar Auto A-Flex GEBRUIKSHANDLEIDING 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave Beoogd gebruik...2 Belangrijk...2 Waarschuwingen...2 Aandachtspunten ( Let op

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600 CE verklaring Hierbij verklaart de ondertekenaar: Euromac b.v., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden Nederland Dat de volgende apparaten: Benzine aggregaten Bekend onder het merk KIPOR Type Sinemaster IG1000,

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LG UB24 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1213449

Uw gebruiksaanwijzing. LG UB24 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1213449 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze eventueel door aan de volgende eigenaar. Mevrouw,

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V nl Dutch California Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van dieselmotoren en sommige bestanddelen daarvan kunnen volgens de staat California

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER IJK Beslist lezen! Op al onze leveringen en diensten aan Nederlandse (contracts)partijen zijn de FME-CWM voorwaarden van toepassing (gedeponeerd bij de

Nadere informatie