Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten."

Transcriptie

1 Beste Gast, Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten. We hopen dat het antwoord geeft op vele vragen die te maken hebben met uw verblijf op RCN de Noordster. Mochten er na het lezen van dit boekje nog vragen zijn, stelt u deze vragen gerust bij de receptie. Wij helpen u graag verder. Hartelijke groeten, RCN vakantiepark de Noordster Elise van Beuzekom parkdirecteur RCN de Noordster Noordster PB Dwingeloo Telefoonnummer: In geval van NOOD: Telefoonnummer: , vervolgens toetst u een 9. Blijft u aan de lijn, de dienstdoende medewerker helpt u graag verder. * wijzigingen en drukfouten onder voorbehoud, najaar 2013

2 Inhoudsopgave Op alfabetische volgorde: Pagina Aansluiten van de stacaravan 4 Afmetingen van een particuliere bungalow 5 Afmetingen van een particuliere stacaravan 3 Belastingen bij een particuliere bungalow 7 Belastingen bij een particuliere stacaravan 4 Beplanting 8 Bestrating 8 Bloedverwantenregeling 10 Bouwen en verbouwen van een particuliere bungalow 5 Funcard 10 Haardhout 8 Internet 9 Keuringsbewijs 4 Kinderen t/m 12 jaar eten gratis in het restaurant 10 Klompenhokje 4 Maaien 8 Nutsvoorzieningen 8 Overdracht van een particuliere bungalow 7 Overdracht van een particuliere stacaravan 4 Overkapping terras 8 Particuliere bungalow 5 Particuliere stacaravan 3 Periode van bouwen en verbouwen van een particuliere bungalow 6 Privé speeltoestellen 11 RCN consumptiebonnen 10 RCN Daalders 10 RCN restaurantcheques 10 Regels om uw verblijf zo plezierig mogelijk te maken 11 Schoolvakanties 10 Schuurtje 8 Snoeien 8 T.a.v. de wijze van betaling 11 Tarief OZB, elektra en water 9 Tentjes bij de stacaravan/bungalow 10 Tweede gebruikersregeling 10 Verblijfsduur 9 Verhuur en onderhuur aan derden 9 Verkoop van een particuliere bungalow 6 Verkoop van een particuliere stacaravan 3 Verslepen bij vertrek stacaravan 4 Verzekeringen bij een particuliere bungalow 7 Verzekeringen bij een particuliere stacaravan 4 Vrienden van de Noordster 11 2

3 Particuliere stacaravan Voor de particuliere stacaravans op RCN de Noordster wordt een gebruiks-overeenkomst aangegaan met RCN de Noordster. De stacaravans zijn uitsluitend bestemd voor recreatief gebruik gedurende de periode van 1 april tot 1 november en in de overige maanden uitsluitend in de weekenden en de reguliere schoolvakanties. Permanente bewoning is in een particuliere stacaravan beslist niet toegestaan! De koper van een stacaravan heeft het recht deze stacaravan voor recreatiedoeleinden te gebruiken door daarin met zijn/haar gezin en eventuele gasten te verblijven. Er wordt dus geen recht van opstal verleend, maar het plaatsings- en gebruiksrecht, alsmede de rechten die normaal voortvloeien uit een verblijf op RCN de Noordster. Voor het gebruik van de stacaravan dient jaarlijks aan RCN de Noordster een gebruiksvergoeding betaald te worden. Daarnaast worden de kosten van o.a. elektra, gas, water, rioolrecht, milieulasten en forensenbelasting aan u berekend. Zie tarieven. De overeenkomst kan worden aangegaan tot 31 december Zie daarvoor artikel 3 van de overeenkomst. Deze overeenkomst kan daarna nog voor 3 jaar worden verlengd en dan kan er weer een nieuwe overeenkomst door RCN aangeboden worden. Afmetingen van een particuliere stacaravan In het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Westerveld staan de maten van een stacaravan omschreven: De oppervlakte van een stacaravan, zal ten hoogste 50 m2 bedragen. De bouwhoogte ten hoogste 3,5 meter bedragen. De dakhelling ten hoogste 20 bedragen. De onderlinge afstand tussen stacaravans zal tenminste 3 meter bedragen. Wijze van meten: gemeten over de grootste lengte en breedte inclusief dakgoten, exclusief dissel. Bij plaatsing van een stacaravan mag deze niet ouder zijn dan 15 jaar. Verkoop van een particuliere stacaravan Indien u van plan bent uw stacaravan te verkopen meldt u dat voornemen aan RCN de Noordster. U maakt een afspraak met de parkdirecteur die volgens de overeenkomst, de waarde vaststelt van uw particuliere stacaravan. Dat betekent dat er met name rekening wordt gehouden met de volgende criteria: - bouwjaar - een zekere afschrijving - de staat van onderhoud, globaal bekeken, het is geen bouwkundig rapport. Het gaat bij de waardebepaling om een maximale verkoopprijs, exclusief inventaris, waarvoor de stacaravan op de plaats mag worden verkocht. Stacaravans vanaf 26 jaar worden niet op de plaats verkocht. Is de leeftijd van de stacaravan 25 jaar of jonger dan kan de stacaravan eventueel op de plek verkocht worden, mits er goedkeuring van de parkdirecteur is. Chalets daarentegen kunnen worden verkocht op de plaats tot de leeftijd van 40 jaar. Bij onenigheid over de waardebepaling en de maximale verkoopprijs van de stacaravan, kan de gast op zijn kosten een taxatie aanvragen bij de ANWB. Voor de inventaris maakt u zelf een prijs en deze wordt dan ook niet meegenomen in de overeenkomst van verkoop stacaravan. U dient er rekening mee te houden dat de waarde van de inventaris beperkt is, vooral vanwege persoonlijke voorkeur en smaak. Eenmaal in gebruik genomen inventaris, verliest ondanks beperkt gebruik veel van zijn waarde. De liggingwaarde en de ondergrond worden niet meegenomen in de waardebepaling. 3

4 De bekendmaking van de te koop gekomen stacaravan geschiedt door: Een "te koop" kaartje dat op het informatiebord bij de receptie wordt opgehangen. Vermelding op de kabelkrant De geïnteresseerden-lijst wordt aangeschreven Vermelding op de site: Overdracht van een particuliere stacaravan Indien zich een koper aandient, wordt er een afspraak gemaakt voor een moment waarop de formele overdracht van de gebruiksvergunning plaats vindt. Hierbij zijn aanwezig de koper, de verkoper en de parkdirecteur van RCN de Noordster. De koop- en verkoopafspraken worden vastgelegd en men tekent daarvoor in het bijzijn van de directeur van RCN de Noordster. Betaling van de stacaravan kan op twee manieren geschieden: a. Contant bij de overdracht b. Door overmaking per giro of bank binnen een bepaalde af te spreken termijn. Mocht niet aan de gemaakte afspraken voldaan worden, dan kan de directie de overeenkomst alsnog vernietigen. De kosten van overdracht bedragen 250,- voor verkoper (incl. BTW). NB. Wanneer u de stacaravan, om welke reden dan ook, tussentijds weer uit de verkoop haalt brengen wij u 150,- onkosten (incl. BTW) in rekening. Belastingen en Verzekeringen bij een particuliere stacaravan Bezitters van een particuliere stacaravan betalen het gebruikersdeel van de onroerend zaakbelasting (OZB) aan de hand van de WOZ-waarde. Daarnaast is er woonforensenbelasting verschuldigd. U dient uw stacaravan zelf te verzekeren tegen o.a. brand, schade en aansprakelijkheid. Keuringsbewijs bij een particuliere stacaravan De veiligheidskeuring vloeit voort uit de Overeenkomst ongebouwde onroerende zaak. Eenmaal per drie jaar dient u een keuring te laten verrichten. Op de receptie dient een keuringsbewijs van uw stacaravan aanwezig te zijn. Het is voldoende als er op staat dat de gas- en elektra-aansluiting gecontroleerd en goedgekeurd zijn. Deze keuring dient te geschieden door een erkende installateur. Aansluiten van de stacaravan Een nieuwe stacaravan wordt in de regel door de leverancier geplaatst en gesteld. Plaatsing geschiedt altijd in overleg met de Technische Dienst van RCN de Noordster. De aansluitingen dienen door een erkend installateur te gebeuren, waarbij de kosten voor uw rekening zijn. Onze huisinstallateur is: Fa. Sjabbens Dwingeloo ( ). Zij kunnen voor u zowel het gas, elektra, water en riool aansluiten. Verslepen bij vertrek stacaravan Indien uw stacaravan ons terrein verlaat kunt u voor het verslepen van de stacaravan contact opnemen met: Firma Vink te Dwingeloo. Telefoonnummer: Klompenhokje bij een particuliere stacaravan Maximaal 1.5 m breed en 3 m lang. Maximale hoogte 10 cm onder de gootlengte. Vooraf tekening indienen bij parkdirecteur, voor goedkeuring. 4

5 Particuliere bungalow Voor de particuliere bungalows op RCN de Noordster wordt een gebruiks-overeenkomst aangegaan met RCN de Noordster. De bungalows zijn uitsluitend bestemd voor recreatief gebruik gedurende de periode van 1 april tot 1 november en in de overige maanden uitsluitend in de weekenden en de reguliere schoolvakanties. Permanente bewoning is in een particuliere bungalow beslist niet toegestaan! De koper van een bungalow heeft het recht deze bungalow voor recreatiedoeleinden te gebruiken door daarin met zijn/haar gezin en eventuele gasten te verblijven. Er wordt dus geen recht van opstal verleend, maar het plaatsings- en gebruiksrecht, alsmede de rechten die normaal voortvloeien uit een verblijf op RCN de Noordster. Voor het gebruik van de bungalow dient jaarlijks aan RCN de Noordster een gebruiksvergoeding betaald te worden. Daarnaast worden de kosten van o.a. elektra, gas, water, rioolrecht, milieulasten en forensenbelasting aan u berekend. Zie tarieven. De overeenkomst kan worden aangegaan tot 31 december Zie daarvoor artikel 4 van de overeenkomst. Deze overeenkomst kan daarna nog voor 6 jaar worden verlengd en dan kan er weer een nieuwe overeenkomst door RCN aangeboden worden. Afmetingen van een particuliere bungalow In het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Westerveld staan de maten van een vakantiebungalow omschreven: De gezamenlijke oppervlakte van een vakantiebungalow, de aan- of uitbouwen, de aangebouwde bijgebouwen of de aangebouwde overkappingen zal ten hoogste 100 m2 bedragen. De dakhelling ten hoogste 60 bedragen. De goothoogte bedraagt ten hoogste 3 meter. Wijze van meten: tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels. Ook delen van een bouwwerk die de grond niet raken, tellen mee voor de berekening van de bebouwde oppervlakte, zoals luifels en dakoverstekken. Bouwen en verbouwen van een particuliere bungalow Indien u plannen heeft voor verbouw of nieuwbouw, dan zijn de volgende stappen van toepassing: 1. Overleg plegen met de parkdirecteur 2. Bouwvergunning aanvragen 3. Uitvoering Ad 1. Geeft u bij de parkdirecteur uw voorziene plannen aan. Vervolgens zullen de mogelijkheden besproken worden. Tekeningen en overige bijlagen moeten voorzien zijn van maten en een redelijk technisch niveau hebben. Pas als de directie van RCN de Noordster toestemming heeft gegeven, kunt u de bouwvergunning zelf gaan aanvragen bij de gemeente Westerveld. Mochten er later nog wijzigingen plaatsvinden, dan dient u ons op de hoogte te brengen. Pas als u de bouwvergunning heeft ontvangen en ons een kopie doet toekomen kunt u met bouwen starten binnen de aangegeven periode. Er mag dus pas met bouwen worden begonnen als de bouwvergunning is afgegeven. Wie bouwt dient zich strikt aan de afgegeven vergunning te houden. Ad 2. Het formulier voor de aanvraag van een bouwvergunning bevat een checklist, zodat u kunt zien wat u moet meesturen met de bouwvergunning. Het ontbreken van gegevens zal ertoe leiden dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Er zijn verschillende soorten bouwvergunningen, waaronder: 1. Een formulier voor een lichte bouwvergunning, als het gaat om kleine aanpassingen die invloed hebben op de buitenmaten van de recreatiewoning. 5

6 2. Een formulier voor een reguliere bouwvergunning voor alle overige verbouwingen of voor nieuwbouw van uw bungalow. De gemeente toetst de bouwplannen eerst aan het bestemmingsplan, de welstandseisen, stedenbouwkundige voorschriften en technische eisen. Op vindt u algemene informatie over het verrichten van bouwwerkzaamheden. Tevens kunt u op de site van de Gemeente Westerveld het nodige vinden: Elke bouwaanvraag gaat gepaard met gemeentelijke legeskosten die berekend worden aan de hand van de bouwkosten. De normen van het bouwbesluit zijn ook van toepassing op de bungalows op RCN de Noordster. Dat betekent onder andere regels en voorschriften met betrekking tot minimale afmetingen van gebruiksruimtes, ventilatie en licht. Berekeningen daarvan moeten meegeleverd worden (EP-waarden). Periode van verbouw of nieuwbouw van een particuliere bungalow Wie bouwt of verbouwt dient rekening te houden met de omwonenden. Bouwen en verbouwen dient te geschieden in de periode 1 september tot 1 mei. Er mag geen overlast zijn voor anderen en zeker niet in de weekenden. Bespreek de periode van de bouwplannen met de parkdirecteur. Daarnaast is het verstandig om uw bouwplannen te bespreken met uw buren. Verkoop van een particuliere bungalow Indien u van plan bent uw bungalow te verkopen meldt u dat voornemen aan RCN de Noordster. U maakt een afspraak met de parkdirecteur die volgens de overeenkomst, de waarde vaststelt van uw particuliere bungalow. Dat betekent dat er met name rekening wordt gehouden met de volgende criteria: - herbouwwaarde - een zekere afschrijving - de staat van onderhoud, globaal bekeken, het is geen bouwkundig rapport. Het gaat bij de waardebepaling om een maximale verkoopprijs, exclusief inventaris, waarvoor de bungalow op de plaats mag worden verkocht. Voor de inventaris maakt u zelf een prijs en deze wordt dan ook niet meegenomen in de overeenkomst van verkoop bungalow. U dient er rekening mee te houden dat de waarde van de inventaris beperkt is, vooral vanwege persoonlijke voorkeur en smaak. Eenmaal in gebruik genomen inventaris, verliest ondanks beperkt gebruik veel van zijn waarde. De liggingwaarde en de ondergrond worden niet meegenomen in de waardebepaling. Dat is anders bij de gemeentelijke taxatie die plaatsvindt in het kader van de onroerend zaakbelasting (OZB). Men is gebonden aan de wettelijke regels genoemd in de WOZ (de wet Waardering Onroerende Zaken). Er kan dus een behoorlijk verschil ontstaan. In praktisch alle gevallen dient u er rekening mee te houden dat de WOZ-waarde hoger is dan de maximale verkoopprijs. De bekendmaking van de te koop gekomen bungalow geschiedt door: Een "te koop" kaartje dat op het informatiebord bij de receptie wordt opgehangen. Vermelding op de kabelkrant De geïnteresseerden-lijst wordt aangeschreven Vermelding op de site: Nog even op een rijtje: 1. Het kenbaar maken van uw voornemen van de verkoop bij de parkdirecteur. Dit kan telefonisch gebeuren. 2. De parkdirecteur maakt een waardebepaling van de bungalow, stelt de maximale verkoopprijs vast en deelt deze mee aan de verkoper. 3. Indien er geen overeenstemming over de maximale verkoopprijs bereikt kan worden, dan dient een erkend taxateur ingeschakeld te worden. Beide partijen moeten akkoord zijn met de benoeming van de taxateur. Diens taxatie is bindend voor zowel de verkoper 6

7 als de parkdirecteur. De kosten van de taxatie zijn in het geheel voor rekening van de verkoper. 4. Nadat de verkoopprijs is vastgesteld, wordt kenbaar gemaakt dat de bungalow te koop staat. Overdracht van een particuliere bungalow Indien zich een koper aandient, wordt er een afspraak gemaakt voor een moment waarop de formele overdracht van de gebruiksvergunning plaats vindt. Hierbij zijn aanwezig de koper, de verkoper en de parkdirecteur van RCN de Noordster. De koop- en verkoopafspraken worden vastgelegd en men tekent daarvoor in het bijzijn van de directeur van RCN de Noordster. Betaling van de bungalowprijs kan op twee manieren geschieden: a. Contant bij de overdracht b. Door overmaking per giro of bank binnen een bepaalde af te spreken termijn. Mocht niet aan de gemaakte afspraken voldaan worden, dan kan de directie de overeenkomst alsnog vernietigen. De kosten van overdracht bedragen 250,- voor koper en 250,- voor verkoper (incl. BTW). NB. Wanneer u de bungalow, om welke reden dan ook, tussentijds weer uit de verkoop haalt brengen wij u 150,- onkosten (incl. BTW) in rekening. Belastingen en Verzekeringen bij een particuliere bungalow Bezitters van een particuliere bungalow betalen het gebruikersdeel van de onroerend zaakbelasting (OZB) aan de hand van de WOZ-waarde. Daarnaast is er woonforensenbelasting verschuldigd. U dient uw bungalow zelf te verzekeren tegen o.a. brand, schade en aansprakelijkheid. 7

8 Schuurtje Inhoud maximaal 12 m 3, maximale nokhoogte 2.50 m, maximaal 2 m breed en 3 m lang. Vooraf tekening indienen bij parkdirecteur, voor goedkeuring. Overkapping terras Maximaal 12 m2. Daarbij in acht genomen dat de zijkanten open gehouden worden, dus geen afdichting. Maximale hoogte 10 cm onder de gootlengte. Vooraf tekening indienen bij parkdirecteur, voor goedkeuring. Bestrating Maximaal 26 m2 rondom. In overleg met parkdirecteur. Snoeien ed Kappen/snoeien zonder toestemming is niet toegestaan. Bij de receptie kunt u wel uw wensen door geven. De Technische dienst zal dan in de winterperiode bekijken wat er gedaan kan worden. Maaien U dient zelf onderhoud te plegen rondom uw stacaravan of bungalow. Het is mogelijk om het gras door de Technische dienst te laten maaien. Let wel, het gaat om het grote geheel, de kantjes worden niet gemaaid. De kosten zijn 100,- per jaar. De Technische dienst neemt dan rondom uw stacaravan het gras maaien mee, wanneer de Technische dienst de maairondes uitvoeren. Haardhout Opslag van een kleine voorraad haardhout mag tegen de bungalow/schuurtje opgestapeld worden, in overleg met parkdirecteur van RCN de Noordster. Beplanting Alleen in overleg met de Technische Dienst van RCN de Noordster. Het volgende is toegestaan: Bomen: Alnus incana - witte els Betula verrucosa - ruwe berk Struiken: Amelanchier lamarckii - krent Crataegus monogyna - meidoorn Cytisus scoparius - bezembrem Prunus spinosa - sleedoorn Rosa rugotida Symphoricarpos chen. Hancock Aronia arbutifolia Ilex aquifolium Sorbus aucuparia Corylus avellana - wilde roos - sneeuwbes - appelbes - scherpe hulst - lijsterbes - hazelaar Overige beplanting in overleg met de Technische Dienst van RCN de Noordster. Beplanting in potten (verplaatsbaar) is toegestaan. Het vormen van hagen of beplanting plaatsen ter afscheiding van, is niet toegestaan. Op of rond de plaats graven of tuinen te maken en hekken te plaatsen is niet toegestaan. Nutsvoorzieningen Water, riool, elektra, centrale antenne systeem, dit verloopt allemaal via RCN de Noordster. De leverancier van gas mag u zelf kiezen. U dient zelf contact op te nemen met de gasleverancier van uw keuze om een gasaansluiting te realiseren. Indien u belt met een gasleverancier heeft u een EAN code nodig, deze kunt u opvragen bij de receptie. 8

9 Storingen tot en met de hoofdkraan zijn voor rekening van RCN Vakantiepark de Noordster. Alle storingen vanaf de hoofdkraan tot in de stacaravan of bungalow zijn voor rekening van de eigenaar. Met betrekking tot de bescherming tegen vorst, moeten de watermeter en de hoofdkraan ingepakt en/of geïsoleerd worden, de stacaravan goed afgetapt worden en in de chiffons moet antivries gedaan worden. Bescherm uw stacaravan of bungalow tijdig tegen vorstschade. Advies hierover kunt u altijd verkrijgen bij de receptie. U bent als gast verantwoordelijk voor de schade ontstaan door bevriezing aan watermeter en hoofdkraan. De aansluiting op de riolering wordt verzorgd door de eigenaar. In geval van een verstopping, komen de werkzaamheden van het hoofdriool/de rioolput tot in de stacaravan of bungalow voor rekening van de eigenaar. Regenpijpen mogen niet op de riolering worden aangesloten. Tarief OZB, elektra en water Tarief OZB is een voorlopig bedrag. Bij een volgende afrekening wordt een eventueel positief dan wel negatief verschil verrekend. De tarieven voor elektra en water die RCN berekent aan de vaste gasten worden jaarlijks vastgesteld en zijn gebaseerd op de gemiddelde tarieven die leveranciers aan kleinverbruikers in rekening brengen. Het komt erop neer dat de gemiddelde tarieven zoals die op 1 juli van enig jaar gelden de basis zijn voor de tarieven zoals RCN die hanteert. Uw energieverbruik alsmede het vastrecht tot oktober wordt verrekend met het door u aan ons reeds betaalde voorschot. Internet RCN de Noordster biedt draadloos internet, dat over het gehele terrein gebruikt kan worden. Hoe gaat u te werk? Verbindt uw computer met het RCN Hotspot Netwerk. Als u nu uw internetbrowser start, verschijnt vanzelf het inlogscherm. De gegevens die u nodig heeft om in te loggen staan op een kaartje dat u op de receptie kunt aanschaffen. Uw inlogcode blijft geldig gedurende de periode waarvoor u heeft betaald en ingelogd bent. Waarschuwing: vergeet u uit te loggen, dan tikt de teller wel door! De tarieven voor de internetabonnementen gelden alleen voor vaste gasten (eigenaren bungalows, stacaravans, seizoengasten e.d.). Deze zijn aanmerkelijk voordeliger dan de losse kaartjes. Om die reden is het dan ook slechts een maal per verblijfsperiode (seizoen, voor- of naseizoen) mogelijkheid zo n internetabonnement aan te schaffen. Voor u gelden de volgende tarieven: Tarief per maand 30,- Tarief per 3 maanden 80,- Tarief per seizoen (april t/m oktober) 120,- Tarief per winterseizoen (november t/m maart) 50,- Hele jaar (van 1 januari t/m 31 december) 160,- Uiteraard kunt u ook losse urenkaartjes verkrijgen bij de receptie. Reguliere Tarieven (losse kaartjes) internet: 1 uur 1,60 5 uur 7,50 10 uur 13,50 25 uur 20,00 50 uur 35, uur 60,00 Verblijfsduur In de periode van 1 april tot 1 november (het kampeerseizoen) mag u permanent aanwezig zijn. In de winterperiode alleen de weekenden (vrijdag uur maandag uur) en de schoolvakanties. 9

10 Schoolvakanties Herfstvakantie 12 oktober 2013 t/m 20 oktober 2013 (zuid) 19 oktober 2013 t/m 27 oktober 2013 (noord en midden) Kerstvakantie 21 december 2013 t/m 5 januari 2014 Krokusvakantie 15 februari 2014 t/m 23 februari 2014 (midden en zuid) 22 februari 2014 t/m 2 maart 2014 (noord) Tijdens bovengenoemde vakanties kunt u de gehele periode op het park verblijven. Verhuur en onderhuur aan derden U mag uw stacaravan/bungalow maximaal 6 weken per jaar verhuren. Wij vragen hiervoor een onderhuur van 50,- per week of 10,- per dag. Bloedverwantenregeling 100,- per jaar. Bloedverwanten in de eerste en tweede graad mogen dan gebruik maken van de stacaravan/bungalow. Tweede gebruikersregeling 200,- per jaar. Dan mogen de twee opgegeven gezinnen gebruik maken van de stacaravan/bungalow. Tentjes bij de stacaravan /bungalow Het is niet toegestaan om naast uw stacaravan/bungalow een tentje te plaatsen. Het is wel toegestaan om, tijdens het kampeerseizoen, een partytent te plaatsen, mits deze bij afwezigheid wordt afgebroken. RCN Daalders U kunt eenmalig 100 RCN-daalders bestellen. Deze daalders zijn 150,= waard, maar u betaalt er slechts 120,= voor. Dat is 25% winst! Iedere RCN-daalder vertegenwoordigt een waarde van 1,50. Daalders zijn vanaf het moment van aankoop tenminste 2 jaar geldig op al onze centra. U kunt er o.a. het huren van een fiets, een drankje op het terras, de croissantjes voor uw ontbijt of een heerlijk diner in ons restaurant mee betalen. U kunt de daalders niet gebruiken voor het betalen van diensten van derden, zoals artikelen uit ons winkeltje en het kopen van postzegels. RCN-Consumptiebonnen en RCN-Restaurantcheques U kunt als onze vaste gast weer consumptiebonnen en restaurantcheques bestellen. De prijs voor de consumptiebon is 1,50 per stuk. De bonnen zijn geldig van 1 maart 2014 tot 1 mei Consumptiebonnen kopen betekent dus ook het komende jaar weer veel extra voordeel voor u! U kunt restaurantcheques bestellen. U betaalt 100,= en ontvangt restaurantcheques t.w.v. 125,=. RCN geeft u maar liefst 20% korting. De restaurantcheques zijn tot 27 oktober 2014 geldig. Funcard Ook in 2014 ligt de funcard weer voor iedereen van 3 tot 18 jaar bij aankomst klaar. Op de vragenlijst kunt u het aantal kinderen en/of jongeren aangeven die een funcard krijgen. Uniek: kinderen t/m 12 jaar eten ook in 2014 gratis mee in het restaurant Wanneer u gezellig met het hele gezin in ons restaurant komt eten, eten uw kinderen gratis een kindermenu naar keuze met u mee. Deze actie loopt van 28 maart tot 27 oktober De regel is eenvoudig: kinderen t/m 12 jaar van één gezin die samen met hun ouders komen eten, mogen gratis een menu bestellen van de junior-menukaart. Op vertoon van hun funcard kunnen zij gratis smullen van een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Daarbij worden de porties uiteraard op kinderen afgestemd. Naast de gebruikelijke kinderfavorieten staan ook gezonde gerechten op de kaart. 10

11 Privé speeltoestellen Op diverse kampeerplaatsen is (door gasten) een speeltoestel of speelbadje geplaatst. Wij vinden het leuk dat u op die manier uw verblijf op ons park nog aangenamer wilt maken. Uw speeltoestel (of badje) hoort niet tot de officiële speeltoestellen van RCN. Niettemin kunnen er aan het gebruik op ons park voor RCN misschien consequenties verbonden zijn. Daarom wijzen we u graag even op onderstaande punten: RCN gaat ervan uit dat het een deugdelijk toestel is dat u gebruikt of eventueel ook laat gebruiken door andere kinderen van het kampeerveld. Voorts nemen wij aan dat u zelf toezicht houdt op het gebruik ervan en het toestel opruimt en/of afbreekt bij uw afwezigheid, zodat geen anderen er zonder toezicht gebruik van kunnen maken. Tenslotte wijzen we u erop, dat RCN ervan uitgaat dat u ons vrijwaart van alle juridische consequenties in geval er onverhoopt een ernstig ongeval plaatsvindt op of met het door u geplaatste toestel. Alleen op deze wijze kunnen we er met elkaar voor zorgen dat u en uw kinderen een plezierig en veilig verblijf bij ons hebben. De Vrienden van de Noordster Op RCN Vakantiepark de Noordster is een Vriendenvereniging actief. Deze vereniging behartigt de belangen van de vaste gasten van RCN. Tevens organiseren zij tijdens het seizoen diverse activiteiten. Ook u kunt lid worden van de vereniging. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de secretaris, dhr. D. Vos, Enkele regels om uw verblijf zo plezierig mogelijk te maken In het informatiemagazine zijn enkele regels opgenomen om uw verblijf zo plezierig mogelijk te maken. Op onze receptie ligt het informatiemagazine voor u klaar. T.a.v. de wijze van betaling U kunt RCN de Noordster machtigen om automatisch uw staangeld (en eventuele extra s) te incasseren van uw Nederlandse bankrekening. Het totaalbedrag aan staangeld kan worden opgedeeld in een aantal termijnen. Voor de betaling van het staangeld kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden: 1. Betaling in twee termijnen, door middel van overschrijving op rekeningnummer t.n.v. RCN de Noordster te Dwingeloo. De eerste termijn moet voldaan zijn voor 1 januari 2014, de tweede termijn voor 1 juli Betaling in 1 termijn door middel van een machtiging tot automatische incasso. De afschrijving vindt plaats rond 1 januari Betaling in 2 termijnen door middel van een machtiging tot automatische incasso. De eerste termijn wordt afgeschreven rond 1 januari 2014, de tweede termijn rond 1 juli Betaling in 10 termijnen door middel van een machtiging tot automatische incasso. De eerste termijn wordt rond 1 november 2013 afgeschreven, de laatste rond 1 augustus Indien u gebruik wenst te maken van automatische incasso, dan machtigt u ons de termijnen van uw bankrekening af te schrijven. Doet u dit echter wel voor 15 oktober a.s., machtigingen die wij na deze datum ontvangen kunnen wij om administratieve redenen niet meer in behandeling nemen. Als u het onverhoopt niet eens bent met een bepaalde automatische afschrijving, dan heeft u 56 dagen de tijd om daar iets aan te doen. U stuurt dan gewoon een berichtje met de exacte gegevens van uw afschrijving naar uw bank. Daar zal men dan het betreffende bedrag zonder meer terugstorten op uw rekening. Wanneer u de incassomachtiging wilt intrekken kunt u dit per brief melden aan: RCN de Noordster, Noordster 105, 7991 PB Dwingeloo. 11

Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten.

Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten. Geachte gast, Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten. Wilt u gaan verbouwen, uw tuin aanleggen of uw caravan/

Nadere informatie

Aan de geïnteresseerden in een VASTE PLAATS (seizoen) plaats op Vakantiepark De Krim

Aan de geïnteresseerden in een VASTE PLAATS (seizoen) plaats op Vakantiepark De Krim Aan de geïnteresseerden in een VASTE PLAATS (seizoen) plaats op Vakantiepark De Krim Geachte heer, mevrouw, Op ons Vakantiepark is een specifiek gedeelte van het kampeerterrein gereserveerd voor gasten

Nadere informatie

Geniet van uw tweede huis op de Sallandse Heuvelrug!

Geniet van uw tweede huis op de Sallandse Heuvelrug! Bergalow chalets op het Bergalowpark De Luttenberg, onderdeel van Vakantiepark de Luttenberg in Luttenberg Geniet van uw tweede huis op de Sallandse Heuvelrug! info Vakantiepark de Luttenberg Heuvelweg

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Prospectus

65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Prospectus 65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Prospectus Inhoud Voorwoord 4 Rendementsberekening 7 Inrichtingspakketten 11 Afkoop kavelhuur 17 Parkvoorwaarden 21 Koopovereenkomst 31 Beheersovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Het kopen van uw huurwoning

Het kopen van uw huurwoning Het kopen van uw huurwoning Een woning kopen van Wonen Wateringen Aan wie Wonen Wateringen verkoopt Alle voor verkoop aangewezen woningen worden aangeboden aan de zittende huurder. Als deze huurder de

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 3-4 VOORDEUR SLEUTELS TUSSENDEUREN GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK LIFT GEZAMENLIJK SANITAIR, KEUKEN EN WC BUITENRUIMTE

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf Een programma speciaal voor: (directie)secretaresses, management assistenten, (project)ondersteuners, administratief medewerkers, etc. die graag als zelfstandig virtueel assistent aan de slag willen! Binnen

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Algemene INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK WONING informatie Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van 't Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres:

Nadere informatie

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze prospectus 3 Uw adviseur 3 Tarieven 3 Effectieve rente op jaarbasis 3 Lenen op maat 3 Overzicht van de bij InterBank beschikbare

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL Leeuwerik 7 RAALTE Vraagprijs: 165.000,- kosten koper Woninginformatie Leeuwerik 7 te RAALTE Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze woning kun je

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie