Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten."

Transcriptie

1 Beste Gast, Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten. We hopen dat het antwoord geeft op vele vragen die te maken hebben met uw verblijf op RCN de Noordster. Mochten er na het lezen van dit boekje nog vragen zijn, stelt u deze vragen gerust bij de receptie. Wij helpen u graag verder. Hartelijke groeten, RCN vakantiepark de Noordster Elise van Beuzekom parkdirecteur RCN de Noordster Noordster PB Dwingeloo Telefoonnummer: In geval van NOOD: Telefoonnummer: , vervolgens toetst u een 9. Blijft u aan de lijn, de dienstdoende medewerker helpt u graag verder. * wijzigingen en drukfouten onder voorbehoud, najaar 2013

2 Inhoudsopgave Op alfabetische volgorde: Pagina Aansluiten van de stacaravan 4 Afmetingen van een particuliere bungalow 5 Afmetingen van een particuliere stacaravan 3 Belastingen bij een particuliere bungalow 7 Belastingen bij een particuliere stacaravan 4 Beplanting 8 Bestrating 8 Bloedverwantenregeling 10 Bouwen en verbouwen van een particuliere bungalow 5 Funcard 10 Haardhout 8 Internet 9 Keuringsbewijs 4 Kinderen t/m 12 jaar eten gratis in het restaurant 10 Klompenhokje 4 Maaien 8 Nutsvoorzieningen 8 Overdracht van een particuliere bungalow 7 Overdracht van een particuliere stacaravan 4 Overkapping terras 8 Particuliere bungalow 5 Particuliere stacaravan 3 Periode van bouwen en verbouwen van een particuliere bungalow 6 Privé speeltoestellen 11 RCN consumptiebonnen 10 RCN Daalders 10 RCN restaurantcheques 10 Regels om uw verblijf zo plezierig mogelijk te maken 11 Schoolvakanties 10 Schuurtje 8 Snoeien 8 T.a.v. de wijze van betaling 11 Tarief OZB, elektra en water 9 Tentjes bij de stacaravan/bungalow 10 Tweede gebruikersregeling 10 Verblijfsduur 9 Verhuur en onderhuur aan derden 9 Verkoop van een particuliere bungalow 6 Verkoop van een particuliere stacaravan 3 Verslepen bij vertrek stacaravan 4 Verzekeringen bij een particuliere bungalow 7 Verzekeringen bij een particuliere stacaravan 4 Vrienden van de Noordster 11 2

3 Particuliere stacaravan Voor de particuliere stacaravans op RCN de Noordster wordt een gebruiks-overeenkomst aangegaan met RCN de Noordster. De stacaravans zijn uitsluitend bestemd voor recreatief gebruik gedurende de periode van 1 april tot 1 november en in de overige maanden uitsluitend in de weekenden en de reguliere schoolvakanties. Permanente bewoning is in een particuliere stacaravan beslist niet toegestaan! De koper van een stacaravan heeft het recht deze stacaravan voor recreatiedoeleinden te gebruiken door daarin met zijn/haar gezin en eventuele gasten te verblijven. Er wordt dus geen recht van opstal verleend, maar het plaatsings- en gebruiksrecht, alsmede de rechten die normaal voortvloeien uit een verblijf op RCN de Noordster. Voor het gebruik van de stacaravan dient jaarlijks aan RCN de Noordster een gebruiksvergoeding betaald te worden. Daarnaast worden de kosten van o.a. elektra, gas, water, rioolrecht, milieulasten en forensenbelasting aan u berekend. Zie tarieven. De overeenkomst kan worden aangegaan tot 31 december Zie daarvoor artikel 3 van de overeenkomst. Deze overeenkomst kan daarna nog voor 3 jaar worden verlengd en dan kan er weer een nieuwe overeenkomst door RCN aangeboden worden. Afmetingen van een particuliere stacaravan In het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Westerveld staan de maten van een stacaravan omschreven: De oppervlakte van een stacaravan, zal ten hoogste 50 m2 bedragen. De bouwhoogte ten hoogste 3,5 meter bedragen. De dakhelling ten hoogste 20 bedragen. De onderlinge afstand tussen stacaravans zal tenminste 3 meter bedragen. Wijze van meten: gemeten over de grootste lengte en breedte inclusief dakgoten, exclusief dissel. Bij plaatsing van een stacaravan mag deze niet ouder zijn dan 15 jaar. Verkoop van een particuliere stacaravan Indien u van plan bent uw stacaravan te verkopen meldt u dat voornemen aan RCN de Noordster. U maakt een afspraak met de parkdirecteur die volgens de overeenkomst, de waarde vaststelt van uw particuliere stacaravan. Dat betekent dat er met name rekening wordt gehouden met de volgende criteria: - bouwjaar - een zekere afschrijving - de staat van onderhoud, globaal bekeken, het is geen bouwkundig rapport. Het gaat bij de waardebepaling om een maximale verkoopprijs, exclusief inventaris, waarvoor de stacaravan op de plaats mag worden verkocht. Stacaravans vanaf 26 jaar worden niet op de plaats verkocht. Is de leeftijd van de stacaravan 25 jaar of jonger dan kan de stacaravan eventueel op de plek verkocht worden, mits er goedkeuring van de parkdirecteur is. Chalets daarentegen kunnen worden verkocht op de plaats tot de leeftijd van 40 jaar. Bij onenigheid over de waardebepaling en de maximale verkoopprijs van de stacaravan, kan de gast op zijn kosten een taxatie aanvragen bij de ANWB. Voor de inventaris maakt u zelf een prijs en deze wordt dan ook niet meegenomen in de overeenkomst van verkoop stacaravan. U dient er rekening mee te houden dat de waarde van de inventaris beperkt is, vooral vanwege persoonlijke voorkeur en smaak. Eenmaal in gebruik genomen inventaris, verliest ondanks beperkt gebruik veel van zijn waarde. De liggingwaarde en de ondergrond worden niet meegenomen in de waardebepaling. 3

4 De bekendmaking van de te koop gekomen stacaravan geschiedt door: Een "te koop" kaartje dat op het informatiebord bij de receptie wordt opgehangen. Vermelding op de kabelkrant De geïnteresseerden-lijst wordt aangeschreven Vermelding op de site: Overdracht van een particuliere stacaravan Indien zich een koper aandient, wordt er een afspraak gemaakt voor een moment waarop de formele overdracht van de gebruiksvergunning plaats vindt. Hierbij zijn aanwezig de koper, de verkoper en de parkdirecteur van RCN de Noordster. De koop- en verkoopafspraken worden vastgelegd en men tekent daarvoor in het bijzijn van de directeur van RCN de Noordster. Betaling van de stacaravan kan op twee manieren geschieden: a. Contant bij de overdracht b. Door overmaking per giro of bank binnen een bepaalde af te spreken termijn. Mocht niet aan de gemaakte afspraken voldaan worden, dan kan de directie de overeenkomst alsnog vernietigen. De kosten van overdracht bedragen 250,- voor verkoper (incl. BTW). NB. Wanneer u de stacaravan, om welke reden dan ook, tussentijds weer uit de verkoop haalt brengen wij u 150,- onkosten (incl. BTW) in rekening. Belastingen en Verzekeringen bij een particuliere stacaravan Bezitters van een particuliere stacaravan betalen het gebruikersdeel van de onroerend zaakbelasting (OZB) aan de hand van de WOZ-waarde. Daarnaast is er woonforensenbelasting verschuldigd. U dient uw stacaravan zelf te verzekeren tegen o.a. brand, schade en aansprakelijkheid. Keuringsbewijs bij een particuliere stacaravan De veiligheidskeuring vloeit voort uit de Overeenkomst ongebouwde onroerende zaak. Eenmaal per drie jaar dient u een keuring te laten verrichten. Op de receptie dient een keuringsbewijs van uw stacaravan aanwezig te zijn. Het is voldoende als er op staat dat de gas- en elektra-aansluiting gecontroleerd en goedgekeurd zijn. Deze keuring dient te geschieden door een erkende installateur. Aansluiten van de stacaravan Een nieuwe stacaravan wordt in de regel door de leverancier geplaatst en gesteld. Plaatsing geschiedt altijd in overleg met de Technische Dienst van RCN de Noordster. De aansluitingen dienen door een erkend installateur te gebeuren, waarbij de kosten voor uw rekening zijn. Onze huisinstallateur is: Fa. Sjabbens Dwingeloo ( ). Zij kunnen voor u zowel het gas, elektra, water en riool aansluiten. Verslepen bij vertrek stacaravan Indien uw stacaravan ons terrein verlaat kunt u voor het verslepen van de stacaravan contact opnemen met: Firma Vink te Dwingeloo. Telefoonnummer: Klompenhokje bij een particuliere stacaravan Maximaal 1.5 m breed en 3 m lang. Maximale hoogte 10 cm onder de gootlengte. Vooraf tekening indienen bij parkdirecteur, voor goedkeuring. 4

5 Particuliere bungalow Voor de particuliere bungalows op RCN de Noordster wordt een gebruiks-overeenkomst aangegaan met RCN de Noordster. De bungalows zijn uitsluitend bestemd voor recreatief gebruik gedurende de periode van 1 april tot 1 november en in de overige maanden uitsluitend in de weekenden en de reguliere schoolvakanties. Permanente bewoning is in een particuliere bungalow beslist niet toegestaan! De koper van een bungalow heeft het recht deze bungalow voor recreatiedoeleinden te gebruiken door daarin met zijn/haar gezin en eventuele gasten te verblijven. Er wordt dus geen recht van opstal verleend, maar het plaatsings- en gebruiksrecht, alsmede de rechten die normaal voortvloeien uit een verblijf op RCN de Noordster. Voor het gebruik van de bungalow dient jaarlijks aan RCN de Noordster een gebruiksvergoeding betaald te worden. Daarnaast worden de kosten van o.a. elektra, gas, water, rioolrecht, milieulasten en forensenbelasting aan u berekend. Zie tarieven. De overeenkomst kan worden aangegaan tot 31 december Zie daarvoor artikel 4 van de overeenkomst. Deze overeenkomst kan daarna nog voor 6 jaar worden verlengd en dan kan er weer een nieuwe overeenkomst door RCN aangeboden worden. Afmetingen van een particuliere bungalow In het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Westerveld staan de maten van een vakantiebungalow omschreven: De gezamenlijke oppervlakte van een vakantiebungalow, de aan- of uitbouwen, de aangebouwde bijgebouwen of de aangebouwde overkappingen zal ten hoogste 100 m2 bedragen. De dakhelling ten hoogste 60 bedragen. De goothoogte bedraagt ten hoogste 3 meter. Wijze van meten: tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels. Ook delen van een bouwwerk die de grond niet raken, tellen mee voor de berekening van de bebouwde oppervlakte, zoals luifels en dakoverstekken. Bouwen en verbouwen van een particuliere bungalow Indien u plannen heeft voor verbouw of nieuwbouw, dan zijn de volgende stappen van toepassing: 1. Overleg plegen met de parkdirecteur 2. Bouwvergunning aanvragen 3. Uitvoering Ad 1. Geeft u bij de parkdirecteur uw voorziene plannen aan. Vervolgens zullen de mogelijkheden besproken worden. Tekeningen en overige bijlagen moeten voorzien zijn van maten en een redelijk technisch niveau hebben. Pas als de directie van RCN de Noordster toestemming heeft gegeven, kunt u de bouwvergunning zelf gaan aanvragen bij de gemeente Westerveld. Mochten er later nog wijzigingen plaatsvinden, dan dient u ons op de hoogte te brengen. Pas als u de bouwvergunning heeft ontvangen en ons een kopie doet toekomen kunt u met bouwen starten binnen de aangegeven periode. Er mag dus pas met bouwen worden begonnen als de bouwvergunning is afgegeven. Wie bouwt dient zich strikt aan de afgegeven vergunning te houden. Ad 2. Het formulier voor de aanvraag van een bouwvergunning bevat een checklist, zodat u kunt zien wat u moet meesturen met de bouwvergunning. Het ontbreken van gegevens zal ertoe leiden dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Er zijn verschillende soorten bouwvergunningen, waaronder: 1. Een formulier voor een lichte bouwvergunning, als het gaat om kleine aanpassingen die invloed hebben op de buitenmaten van de recreatiewoning. 5

6 2. Een formulier voor een reguliere bouwvergunning voor alle overige verbouwingen of voor nieuwbouw van uw bungalow. De gemeente toetst de bouwplannen eerst aan het bestemmingsplan, de welstandseisen, stedenbouwkundige voorschriften en technische eisen. Op vindt u algemene informatie over het verrichten van bouwwerkzaamheden. Tevens kunt u op de site van de Gemeente Westerveld het nodige vinden: Elke bouwaanvraag gaat gepaard met gemeentelijke legeskosten die berekend worden aan de hand van de bouwkosten. De normen van het bouwbesluit zijn ook van toepassing op de bungalows op RCN de Noordster. Dat betekent onder andere regels en voorschriften met betrekking tot minimale afmetingen van gebruiksruimtes, ventilatie en licht. Berekeningen daarvan moeten meegeleverd worden (EP-waarden). Periode van verbouw of nieuwbouw van een particuliere bungalow Wie bouwt of verbouwt dient rekening te houden met de omwonenden. Bouwen en verbouwen dient te geschieden in de periode 1 september tot 1 mei. Er mag geen overlast zijn voor anderen en zeker niet in de weekenden. Bespreek de periode van de bouwplannen met de parkdirecteur. Daarnaast is het verstandig om uw bouwplannen te bespreken met uw buren. Verkoop van een particuliere bungalow Indien u van plan bent uw bungalow te verkopen meldt u dat voornemen aan RCN de Noordster. U maakt een afspraak met de parkdirecteur die volgens de overeenkomst, de waarde vaststelt van uw particuliere bungalow. Dat betekent dat er met name rekening wordt gehouden met de volgende criteria: - herbouwwaarde - een zekere afschrijving - de staat van onderhoud, globaal bekeken, het is geen bouwkundig rapport. Het gaat bij de waardebepaling om een maximale verkoopprijs, exclusief inventaris, waarvoor de bungalow op de plaats mag worden verkocht. Voor de inventaris maakt u zelf een prijs en deze wordt dan ook niet meegenomen in de overeenkomst van verkoop bungalow. U dient er rekening mee te houden dat de waarde van de inventaris beperkt is, vooral vanwege persoonlijke voorkeur en smaak. Eenmaal in gebruik genomen inventaris, verliest ondanks beperkt gebruik veel van zijn waarde. De liggingwaarde en de ondergrond worden niet meegenomen in de waardebepaling. Dat is anders bij de gemeentelijke taxatie die plaatsvindt in het kader van de onroerend zaakbelasting (OZB). Men is gebonden aan de wettelijke regels genoemd in de WOZ (de wet Waardering Onroerende Zaken). Er kan dus een behoorlijk verschil ontstaan. In praktisch alle gevallen dient u er rekening mee te houden dat de WOZ-waarde hoger is dan de maximale verkoopprijs. De bekendmaking van de te koop gekomen bungalow geschiedt door: Een "te koop" kaartje dat op het informatiebord bij de receptie wordt opgehangen. Vermelding op de kabelkrant De geïnteresseerden-lijst wordt aangeschreven Vermelding op de site: Nog even op een rijtje: 1. Het kenbaar maken van uw voornemen van de verkoop bij de parkdirecteur. Dit kan telefonisch gebeuren. 2. De parkdirecteur maakt een waardebepaling van de bungalow, stelt de maximale verkoopprijs vast en deelt deze mee aan de verkoper. 3. Indien er geen overeenstemming over de maximale verkoopprijs bereikt kan worden, dan dient een erkend taxateur ingeschakeld te worden. Beide partijen moeten akkoord zijn met de benoeming van de taxateur. Diens taxatie is bindend voor zowel de verkoper 6

7 als de parkdirecteur. De kosten van de taxatie zijn in het geheel voor rekening van de verkoper. 4. Nadat de verkoopprijs is vastgesteld, wordt kenbaar gemaakt dat de bungalow te koop staat. Overdracht van een particuliere bungalow Indien zich een koper aandient, wordt er een afspraak gemaakt voor een moment waarop de formele overdracht van de gebruiksvergunning plaats vindt. Hierbij zijn aanwezig de koper, de verkoper en de parkdirecteur van RCN de Noordster. De koop- en verkoopafspraken worden vastgelegd en men tekent daarvoor in het bijzijn van de directeur van RCN de Noordster. Betaling van de bungalowprijs kan op twee manieren geschieden: a. Contant bij de overdracht b. Door overmaking per giro of bank binnen een bepaalde af te spreken termijn. Mocht niet aan de gemaakte afspraken voldaan worden, dan kan de directie de overeenkomst alsnog vernietigen. De kosten van overdracht bedragen 250,- voor koper en 250,- voor verkoper (incl. BTW). NB. Wanneer u de bungalow, om welke reden dan ook, tussentijds weer uit de verkoop haalt brengen wij u 150,- onkosten (incl. BTW) in rekening. Belastingen en Verzekeringen bij een particuliere bungalow Bezitters van een particuliere bungalow betalen het gebruikersdeel van de onroerend zaakbelasting (OZB) aan de hand van de WOZ-waarde. Daarnaast is er woonforensenbelasting verschuldigd. U dient uw bungalow zelf te verzekeren tegen o.a. brand, schade en aansprakelijkheid. 7

8 Schuurtje Inhoud maximaal 12 m 3, maximale nokhoogte 2.50 m, maximaal 2 m breed en 3 m lang. Vooraf tekening indienen bij parkdirecteur, voor goedkeuring. Overkapping terras Maximaal 12 m2. Daarbij in acht genomen dat de zijkanten open gehouden worden, dus geen afdichting. Maximale hoogte 10 cm onder de gootlengte. Vooraf tekening indienen bij parkdirecteur, voor goedkeuring. Bestrating Maximaal 26 m2 rondom. In overleg met parkdirecteur. Snoeien ed Kappen/snoeien zonder toestemming is niet toegestaan. Bij de receptie kunt u wel uw wensen door geven. De Technische dienst zal dan in de winterperiode bekijken wat er gedaan kan worden. Maaien U dient zelf onderhoud te plegen rondom uw stacaravan of bungalow. Het is mogelijk om het gras door de Technische dienst te laten maaien. Let wel, het gaat om het grote geheel, de kantjes worden niet gemaaid. De kosten zijn 100,- per jaar. De Technische dienst neemt dan rondom uw stacaravan het gras maaien mee, wanneer de Technische dienst de maairondes uitvoeren. Haardhout Opslag van een kleine voorraad haardhout mag tegen de bungalow/schuurtje opgestapeld worden, in overleg met parkdirecteur van RCN de Noordster. Beplanting Alleen in overleg met de Technische Dienst van RCN de Noordster. Het volgende is toegestaan: Bomen: Alnus incana - witte els Betula verrucosa - ruwe berk Struiken: Amelanchier lamarckii - krent Crataegus monogyna - meidoorn Cytisus scoparius - bezembrem Prunus spinosa - sleedoorn Rosa rugotida Symphoricarpos chen. Hancock Aronia arbutifolia Ilex aquifolium Sorbus aucuparia Corylus avellana - wilde roos - sneeuwbes - appelbes - scherpe hulst - lijsterbes - hazelaar Overige beplanting in overleg met de Technische Dienst van RCN de Noordster. Beplanting in potten (verplaatsbaar) is toegestaan. Het vormen van hagen of beplanting plaatsen ter afscheiding van, is niet toegestaan. Op of rond de plaats graven of tuinen te maken en hekken te plaatsen is niet toegestaan. Nutsvoorzieningen Water, riool, elektra, centrale antenne systeem, dit verloopt allemaal via RCN de Noordster. De leverancier van gas mag u zelf kiezen. U dient zelf contact op te nemen met de gasleverancier van uw keuze om een gasaansluiting te realiseren. Indien u belt met een gasleverancier heeft u een EAN code nodig, deze kunt u opvragen bij de receptie. 8

9 Storingen tot en met de hoofdkraan zijn voor rekening van RCN Vakantiepark de Noordster. Alle storingen vanaf de hoofdkraan tot in de stacaravan of bungalow zijn voor rekening van de eigenaar. Met betrekking tot de bescherming tegen vorst, moeten de watermeter en de hoofdkraan ingepakt en/of geïsoleerd worden, de stacaravan goed afgetapt worden en in de chiffons moet antivries gedaan worden. Bescherm uw stacaravan of bungalow tijdig tegen vorstschade. Advies hierover kunt u altijd verkrijgen bij de receptie. U bent als gast verantwoordelijk voor de schade ontstaan door bevriezing aan watermeter en hoofdkraan. De aansluiting op de riolering wordt verzorgd door de eigenaar. In geval van een verstopping, komen de werkzaamheden van het hoofdriool/de rioolput tot in de stacaravan of bungalow voor rekening van de eigenaar. Regenpijpen mogen niet op de riolering worden aangesloten. Tarief OZB, elektra en water Tarief OZB is een voorlopig bedrag. Bij een volgende afrekening wordt een eventueel positief dan wel negatief verschil verrekend. De tarieven voor elektra en water die RCN berekent aan de vaste gasten worden jaarlijks vastgesteld en zijn gebaseerd op de gemiddelde tarieven die leveranciers aan kleinverbruikers in rekening brengen. Het komt erop neer dat de gemiddelde tarieven zoals die op 1 juli van enig jaar gelden de basis zijn voor de tarieven zoals RCN die hanteert. Uw energieverbruik alsmede het vastrecht tot oktober wordt verrekend met het door u aan ons reeds betaalde voorschot. Internet RCN de Noordster biedt draadloos internet, dat over het gehele terrein gebruikt kan worden. Hoe gaat u te werk? Verbindt uw computer met het RCN Hotspot Netwerk. Als u nu uw internetbrowser start, verschijnt vanzelf het inlogscherm. De gegevens die u nodig heeft om in te loggen staan op een kaartje dat u op de receptie kunt aanschaffen. Uw inlogcode blijft geldig gedurende de periode waarvoor u heeft betaald en ingelogd bent. Waarschuwing: vergeet u uit te loggen, dan tikt de teller wel door! De tarieven voor de internetabonnementen gelden alleen voor vaste gasten (eigenaren bungalows, stacaravans, seizoengasten e.d.). Deze zijn aanmerkelijk voordeliger dan de losse kaartjes. Om die reden is het dan ook slechts een maal per verblijfsperiode (seizoen, voor- of naseizoen) mogelijkheid zo n internetabonnement aan te schaffen. Voor u gelden de volgende tarieven: Tarief per maand 30,- Tarief per 3 maanden 80,- Tarief per seizoen (april t/m oktober) 120,- Tarief per winterseizoen (november t/m maart) 50,- Hele jaar (van 1 januari t/m 31 december) 160,- Uiteraard kunt u ook losse urenkaartjes verkrijgen bij de receptie. Reguliere Tarieven (losse kaartjes) internet: 1 uur 1,60 5 uur 7,50 10 uur 13,50 25 uur 20,00 50 uur 35, uur 60,00 Verblijfsduur In de periode van 1 april tot 1 november (het kampeerseizoen) mag u permanent aanwezig zijn. In de winterperiode alleen de weekenden (vrijdag uur maandag uur) en de schoolvakanties. 9

10 Schoolvakanties Herfstvakantie 12 oktober 2013 t/m 20 oktober 2013 (zuid) 19 oktober 2013 t/m 27 oktober 2013 (noord en midden) Kerstvakantie 21 december 2013 t/m 5 januari 2014 Krokusvakantie 15 februari 2014 t/m 23 februari 2014 (midden en zuid) 22 februari 2014 t/m 2 maart 2014 (noord) Tijdens bovengenoemde vakanties kunt u de gehele periode op het park verblijven. Verhuur en onderhuur aan derden U mag uw stacaravan/bungalow maximaal 6 weken per jaar verhuren. Wij vragen hiervoor een onderhuur van 50,- per week of 10,- per dag. Bloedverwantenregeling 100,- per jaar. Bloedverwanten in de eerste en tweede graad mogen dan gebruik maken van de stacaravan/bungalow. Tweede gebruikersregeling 200,- per jaar. Dan mogen de twee opgegeven gezinnen gebruik maken van de stacaravan/bungalow. Tentjes bij de stacaravan /bungalow Het is niet toegestaan om naast uw stacaravan/bungalow een tentje te plaatsen. Het is wel toegestaan om, tijdens het kampeerseizoen, een partytent te plaatsen, mits deze bij afwezigheid wordt afgebroken. RCN Daalders U kunt eenmalig 100 RCN-daalders bestellen. Deze daalders zijn 150,= waard, maar u betaalt er slechts 120,= voor. Dat is 25% winst! Iedere RCN-daalder vertegenwoordigt een waarde van 1,50. Daalders zijn vanaf het moment van aankoop tenminste 2 jaar geldig op al onze centra. U kunt er o.a. het huren van een fiets, een drankje op het terras, de croissantjes voor uw ontbijt of een heerlijk diner in ons restaurant mee betalen. U kunt de daalders niet gebruiken voor het betalen van diensten van derden, zoals artikelen uit ons winkeltje en het kopen van postzegels. RCN-Consumptiebonnen en RCN-Restaurantcheques U kunt als onze vaste gast weer consumptiebonnen en restaurantcheques bestellen. De prijs voor de consumptiebon is 1,50 per stuk. De bonnen zijn geldig van 1 maart 2014 tot 1 mei Consumptiebonnen kopen betekent dus ook het komende jaar weer veel extra voordeel voor u! U kunt restaurantcheques bestellen. U betaalt 100,= en ontvangt restaurantcheques t.w.v. 125,=. RCN geeft u maar liefst 20% korting. De restaurantcheques zijn tot 27 oktober 2014 geldig. Funcard Ook in 2014 ligt de funcard weer voor iedereen van 3 tot 18 jaar bij aankomst klaar. Op de vragenlijst kunt u het aantal kinderen en/of jongeren aangeven die een funcard krijgen. Uniek: kinderen t/m 12 jaar eten ook in 2014 gratis mee in het restaurant Wanneer u gezellig met het hele gezin in ons restaurant komt eten, eten uw kinderen gratis een kindermenu naar keuze met u mee. Deze actie loopt van 28 maart tot 27 oktober De regel is eenvoudig: kinderen t/m 12 jaar van één gezin die samen met hun ouders komen eten, mogen gratis een menu bestellen van de junior-menukaart. Op vertoon van hun funcard kunnen zij gratis smullen van een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Daarbij worden de porties uiteraard op kinderen afgestemd. Naast de gebruikelijke kinderfavorieten staan ook gezonde gerechten op de kaart. 10

11 Privé speeltoestellen Op diverse kampeerplaatsen is (door gasten) een speeltoestel of speelbadje geplaatst. Wij vinden het leuk dat u op die manier uw verblijf op ons park nog aangenamer wilt maken. Uw speeltoestel (of badje) hoort niet tot de officiële speeltoestellen van RCN. Niettemin kunnen er aan het gebruik op ons park voor RCN misschien consequenties verbonden zijn. Daarom wijzen we u graag even op onderstaande punten: RCN gaat ervan uit dat het een deugdelijk toestel is dat u gebruikt of eventueel ook laat gebruiken door andere kinderen van het kampeerveld. Voorts nemen wij aan dat u zelf toezicht houdt op het gebruik ervan en het toestel opruimt en/of afbreekt bij uw afwezigheid, zodat geen anderen er zonder toezicht gebruik van kunnen maken. Tenslotte wijzen we u erop, dat RCN ervan uitgaat dat u ons vrijwaart van alle juridische consequenties in geval er onverhoopt een ernstig ongeval plaatsvindt op of met het door u geplaatste toestel. Alleen op deze wijze kunnen we er met elkaar voor zorgen dat u en uw kinderen een plezierig en veilig verblijf bij ons hebben. De Vrienden van de Noordster Op RCN Vakantiepark de Noordster is een Vriendenvereniging actief. Deze vereniging behartigt de belangen van de vaste gasten van RCN. Tevens organiseren zij tijdens het seizoen diverse activiteiten. Ook u kunt lid worden van de vereniging. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de secretaris, dhr. D. Vos, Enkele regels om uw verblijf zo plezierig mogelijk te maken In het informatiemagazine zijn enkele regels opgenomen om uw verblijf zo plezierig mogelijk te maken. Op onze receptie ligt het informatiemagazine voor u klaar. T.a.v. de wijze van betaling U kunt RCN de Noordster machtigen om automatisch uw staangeld (en eventuele extra s) te incasseren van uw Nederlandse bankrekening. Het totaalbedrag aan staangeld kan worden opgedeeld in een aantal termijnen. Voor de betaling van het staangeld kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden: 1. Betaling in twee termijnen, door middel van overschrijving op rekeningnummer t.n.v. RCN de Noordster te Dwingeloo. De eerste termijn moet voldaan zijn voor 1 januari 2014, de tweede termijn voor 1 juli Betaling in 1 termijn door middel van een machtiging tot automatische incasso. De afschrijving vindt plaats rond 1 januari Betaling in 2 termijnen door middel van een machtiging tot automatische incasso. De eerste termijn wordt afgeschreven rond 1 januari 2014, de tweede termijn rond 1 juli Betaling in 10 termijnen door middel van een machtiging tot automatische incasso. De eerste termijn wordt rond 1 november 2013 afgeschreven, de laatste rond 1 augustus Indien u gebruik wenst te maken van automatische incasso, dan machtigt u ons de termijnen van uw bankrekening af te schrijven. Doet u dit echter wel voor 15 oktober a.s., machtigingen die wij na deze datum ontvangen kunnen wij om administratieve redenen niet meer in behandeling nemen. Als u het onverhoopt niet eens bent met een bepaalde automatische afschrijving, dan heeft u 56 dagen de tijd om daar iets aan te doen. U stuurt dan gewoon een berichtje met de exacte gegevens van uw afschrijving naar uw bank. Daar zal men dan het betreffende bedrag zonder meer terugstorten op uw rekening. Wanneer u de incassomachtiging wilt intrekken kunt u dit per brief melden aan: RCN de Noordster, Noordster 105, 7991 PB Dwingeloo. 11

Toelichting seizoensplaats 2013 en 2014 RCN de Noordster

Toelichting seizoensplaats 2013 en 2014 RCN de Noordster Toelichting seizoensplaats 2013 en 2014 RCN de Noordster Opruimen kampeerplek: Na de afsluiting van het kampeerseizoen 2013 op 27 oktober as. begint de winterperiode die duurt tot de start van het nieuwe

Nadere informatie

Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten.

Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten. Geachte gast, Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten. Wilt u gaan verbouwen, uw tuin aanleggen of uw caravan/

Nadere informatie

Informatie voor u als jaargast

Informatie voor u als jaargast Informatie voor u als jaargast De Jagerstee 2016 Geachte gast, Voor u als jaarplaatshouder hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als jaargast moet weten. Wilt u

Nadere informatie

Informatie voor u als jaargast

Informatie voor u als jaargast Informatie voor u als jaargast De Flaasbloem 2016 Geachte gast, Voor u als eigenaar van een particuliere bungalow of stacaravan hebben wij een informatieboekje samengesteld. In dit boekje vindt u op overzichtelijke

Nadere informatie

ABC-BOEKJE seizoengasten

ABC-BOEKJE seizoengasten ABC-BOEKJE seizoengasten Geachte gast, Hartelijk welkom op RCN Vakantiepark het Grote Bos. Voor u als seizoengast hebben wij een informatieboekje samengesteld. In dit boekje vindt u op overzichtelijke

Nadere informatie

Geachte gast, Wij hopen u met deze Seizoeninformatie van dienst te zijn en wensen u vooral veel kampeerplezier! Edward Nederend parkdirecteur

Geachte gast, Wij hopen u met deze Seizoeninformatie van dienst te zijn en wensen u vooral veel kampeerplezier! Edward Nederend parkdirecteur Geachte gast, Voor u als kampeergast voor een langere periode hebben wij een informatieboekje gemaakt. In dit boekje treft u alles aan wat u als seizoengast moet weten. Ten eerste wordt er uitleg gegeven

Nadere informatie

Informatie voor u als seizoengast RCN de Potten 2018

Informatie voor u als seizoengast RCN de Potten 2018 Informatie voor u als seizoengast RCN de Potten 2018 Geachte gast, Hartelijk welkom op RCN Vakantiepark De Potten. Fijn dat u weer te gast zult zijn het komende seizoen. Voor u als seizoengast hebben wij

Nadere informatie

Inrichting jaarplaatsen

Inrichting jaarplaatsen Inrichting jaarplaatsen De Witte Wieven BV Nunspeet Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige situatie 3. Bestemmingsplan recreatieterreinen 2010 4. Inrichting jaarplaatsen na 2015 op de Witte Wieven a. Bungalows

Nadere informatie

bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;

bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs; HOE TE RESERVEREN? U kunt telefonisch of via onze website reserveren. Telefonisch reserveren kan via 0900-0200 ( 0,10 p.m.). Dit nummer kunt u ook bellen voor meer informatie. Vanuit het buitenland kunt

Nadere informatie

Hartelijk welkom op RCN Vakantiepark het Grote Bos.

Hartelijk welkom op RCN Vakantiepark het Grote Bos. Geachte gast, Hartelijk welkom op RCN Vakantiepark het Grote Bos. Voor u als seizoengast hebben wij een informatieboekje samengesteld. In dit boekje vindt u op overzichtelijke wijze alle informatie terug

Nadere informatie

Voor beide soorten aanbouwen geldt dat Woonlinie geen vergoedingen verstrekt voor het aanbrengen en/of verwijderen ervan.

Voor beide soorten aanbouwen geldt dat Woonlinie geen vergoedingen verstrekt voor het aanbrengen en/of verwijderen ervan. KLUSWIJZER 11 Zelf een aanbouw plaatsen Woont u naar uw zin, maar wilt u toch meer ruimte in de woning? Als verhuizen voor u geen optie is, kan een aanbouw uitkomst bieden. U kunt bijvoorbeeld de wasmachine

Nadere informatie

in een Vrije verkoopwoning

in een Vrije verkoopwoning in een Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf

Nadere informatie

Kaders verkoop plantsoengrond gemeente Roosendaal (binnen de bebouwde kom)

Kaders verkoop plantsoengrond gemeente Roosendaal (binnen de bebouwde kom) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 33610 20 april 2015 Kaders verkoop plantsoengrond gemeente Roosendaal (binnen de bebouwde kom) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Nadere informatie

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf bouwkundige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden d.d. 29 april 2016 Artikel 1: Definities De ondernemer: Buitenplaats Beekhuizen Exploitatie B.V. De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan betreffende

Nadere informatie

Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten

Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten Aanvullende regelgeving en belangrijke bestuursbesluiten Goedkeuring benodigd! Voor alle wijzigingen of uitbreidingen aan bestaande bouwwerken of nieuwbouw van welke aard dan ook is schriftelijke goedkeuring

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig?

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig? Aan- en uitbouwen Wanr bouwvergunningsvrij, wanr een bouwvergunning nodig? Is uw woning toch een beetje te klein geworden en is een serre dé oplossing? Of wilt u een garage voor uw auto? Als de ruimte

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

Internet, telefoon en televisie

Internet, telefoon en televisie Algemeen i Internet, telefoon en televisie Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Als u bent opgenomen in het ziekenhuis, kunt u een telefoon- en/of televisieaansluiting aanvragen bij de receptie

Nadere informatie

Kampeertarieven Standaard Standaard + Comfort. Kortingskaarten Standaard Standaard + Extra korting met de kortinskaarten! 7 = 6 14 = 12 21 = 18

Kampeertarieven Standaard Standaard + Comfort. Kortingskaarten Standaard Standaard + Extra korting met de kortinskaarten! 7 = 6 14 = 12 21 = 18 Kampeertarieven Standaard Standaard + Comfort Laagseizoen - t/m - - t/m - - t/m - - t/m -0 0+ veld ( personen) Camperplaats 9,0 0,0,0,0,00 Extra persoon laagseizoen,,,,, Kampeertarieven zijn inclusief:

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Bijlage 1: afbakening prioritaire zones

AANVRAAG SUBSIDIE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Bijlage 1: afbakening prioritaire zones Bijlage 1: afbakening prioritaire zones Leievallei De omschrijving van de Leievallei beperkt zich tot de grenzen van het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 32 Leiemeers. Beekvalleien Alle beekvalleien die in

Nadere informatie

De Weidenweg 17A - Ruinerwold

De Weidenweg 17A - Ruinerwold De Weidenweg 17A - Ruinerwold Vraagprijs: op aanvraag Gelegen in het buitengebied van Ruinerwold, op een steenworp afstand van het dorp Berghuizen, ligt dit voormalige melkveehouderijbedrijf. Betreft een

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde De onderwerpen die aan bod komen zijn: 1. Toepasselijkheid 2. Stallingjaar/ openingstijden 3. Geboden, verboden 4. Aansprakelijkheid/ verzekering 5. Betalingen

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor de basisschool; De Koningin Beatrix in Buren De Daverhof in Kerk Avezaath Indien u gebruik wilt maken van de TSO op contractbasis

Nadere informatie

Aanvraagformulier aankoop restgroen

Aanvraagformulier aankoop restgroen Aanvraagformulier aankoop restgroen Datum aanvraag: Burgerservicenummer: KvK-nummer: Vestigingsnummer: Achternaam of Naam Bedrijf: Voorletter(s): Tussenvoegsel(s): Straatnaam: Huisnummer: Postcode: Huisletter

Nadere informatie

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde Zomeractie Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Contractuele informatie. 3 Uw tarieven 4

Nadere informatie

Dalfsen Haersolteweg 17 nummer 243

Dalfsen Haersolteweg 17 nummer 243 Dalfsen Haersolteweg 17 nummer 243 VRAAGPRIJS 75.000,-- kosten koper SCHERPE VRAAGPRIJS! DIT IS UW KANS Aan de vijver ligt deze recreatiebungalow type Swifter op totaal ca. 470 m2 grond geschikt voor vier

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde Overeenkomst Groene Daler LEON Zeewolde Versie: januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Servicecontract. Partijen: 1. Aeilkema & Partners BV. Komen het volgende overeen. Wat doen wij voor u?

Servicecontract. Partijen: 1. Aeilkema & Partners BV. Komen het volgende overeen. Wat doen wij voor u? Servicecontract Partijen: 1. Aeilkema & Partners BV en 2. Komen het volgende overeen. Wat doen wij voor u? U heeft gekozen voor het sluiten van een servicecontract. Dat is een goede keuze, want daarmee

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Sinds 2007 verzorgt Kinderopvang Rivierenland de Tussenschoolse opvang op de CPOB scholen in Tiel Omdat de oude situatie (2007) op scholen nogal verschillend was qua tarieven, heeft

Nadere informatie

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 Servicekosten Inhoud Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 De belangrijkste servicekosten op een rij...4 Begrippenlijst...6 Wilt u meer weten?...6 Servicekosten

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Bijgaand treft u de algemene informatie, het inschrijfformulier, en de machtigingskaart aan van de Prins Willem Alexanderschool Ophemert

Bijgaand treft u de algemene informatie, het inschrijfformulier, en de machtigingskaart aan van de Prins Willem Alexanderschool Ophemert Geachte heer/mevrouw, Bijgaand treft u de algemene informatie, het inschrijfformulier, en de machtigingskaart aan van de Prins Willem Alexanderschool Ophemert Indien u gebruik wilt maken van de TSO op

Nadere informatie

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo.

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Hoofdstuk 8 Bouwen en wonen 8.1 Begripsbepaling en vaststelling Bouwkosten 8.1.1 Onder bouwkosten wordt in dit

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor basisschool De Achtbaan;

Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor basisschool De Achtbaan; Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor basisschool De Achtbaan; Indien u gebruik wilt maken van de TSO op contractbasis voor vaste dagen per week, verzoeken wij u

Nadere informatie

Aanvraagformulier beheer of plaatsen straatmeubilair of speeltoestel

Aanvraagformulier beheer of plaatsen straatmeubilair of speeltoestel Aanvraagformulier beheer of plaatsen straatmeubilair of speeltoestel Graag willen wij een object in de openbare ruimte van de gemeente Stichtse Vecht beheren/ een eigen object in de openbare ruimte plaatsen.

Nadere informatie

Bungalowpark Wolferswoud. Huurprijzen bungalows en algemene informatie 2014

Bungalowpark Wolferswoud. Huurprijzen bungalows en algemene informatie 2014 Bungalowpark Wolferswoud Huurprijzen bungalows en algemene informatie 2014 Algemene Informatie Hierbij heeft u onze prijsbrochure 2014 in handen, deze hoort bij de kleuren brochure. Mocht u naar aanleiding

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Televisie, telefoon en internet aan uw bed

Televisie, telefoon en internet aan uw bed Televisie, telefoon en internet aan uw bed U bent opgenomen in het Radboudumc. Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, kunt u bij uw bed gebruik maken van radio, televisie, telefoon en internet.

Nadere informatie

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen

Een huurwoning kopen. Uw eigen huis kopen van Leystromen Een huurwoning kopen Uw eigen huis kopen van Leystromen U huurt een woning van Leystromen, maar heeft u er wel eens aan gedacht om uw woning te kopen? Wij bieden regelmatig huurwoningen te koop aan. En

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen.

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. Huurvoorwaarden Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. 1. Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen

Nadere informatie

A. Tijdens de ontwikkel- en realisatiefase als bedoeld in de statuten art.2, lid 1a.

A. Tijdens de ontwikkel- en realisatiefase als bedoeld in de statuten art.2, lid 1a. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Van de vereniging HOF Zuiderbeek opgericht op 29 februari 2016 te Hilvarenbeek Dit reglement is een aanvulling op de statuten van de vereniging. Bij tegenstrijdigheid in tekst of

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van VastgoedPRO. Hierin leest u welke rechten en plichten uw makelaar en uzelf hebben.

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor de openbare basisscholen; De Moespot Tiel De Regenboog Tiel De Waaijer Wadenoyen.

Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor de openbare basisscholen; De Moespot Tiel De Regenboog Tiel De Waaijer Wadenoyen. Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de TSO voor de openbare basisscholen; De Moespot Tiel De Regenboog Tiel De Waaijer Wadenoyen. Indien u gebruik wilt maken van de TSO op

Nadere informatie

Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen.

Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1a: Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw ledenpas afhankelijk van het gekozen abonnement precies 3, 12 of 24 maanden geldig is vanaf de ingangsdatum,

Nadere informatie

Het kopen van uw huurwoning

Het kopen van uw huurwoning Het kopen van uw huurwoning Een woning kopen van Wonen Wateringen Aan wie Wonen Wateringen verkoopt Alle voor verkoop aangewezen woningen worden aangeboden aan de zittende huurder. Als deze huurder de

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

Tuinonderhoudscontract

Tuinonderhoudscontract Tuinonderhoudscontract Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van ons gesprek en onze offerte d.d. xx-xx-xxxx, hebben wij hierbij onze afspraken voor het onderhoud van uw tuin op papier gezet. De duur van

Nadere informatie

Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek - 1 -

Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek - 1 - Inrichtingsplan Verlengde Looweg 7 Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal Contactpersoon:

Nadere informatie

Roggeslootweg ,- k.k. 1795HB De Cocksdorp Bungalow

Roggeslootweg ,- k.k. 1795HB De Cocksdorp Bungalow Roggeslootweg 497 257.500,- k.k. 1795HB De Cocksdorp Bungalow Keurig onderhouden 6-persoons recreatiebungalow (Type D) op recreatiepark De Krim. De bungalow is gelegen op een perceel eigen grond van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de getaxeerde marktwaarde.

Nadere informatie

over HUreN 1 Huur betalen

over HUreN 1 Huur betalen over HUREN Huur betalen 1 Huur betalen en huurtoeslag Deze folder gaat over huur betalen en huurtoeslag. Huur betalen doet u iedere maand. Wij vragen u de huur vooraf te betalen. Dat wil zeggen vóór de

Nadere informatie

J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl

J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl De kans van uw leven! Vrije bouwkavel in de woonwijk Bregtdorp te Schoorl. Al jaren op zoek naar uw eigen kavel waarop u uw vrijstaande droomhuis

Nadere informatie

TE KOOP. Schoener 44 te Wijk bij Duurstede

TE KOOP. Schoener 44 te Wijk bij Duurstede TE KOOP Schoener 44 te Wijk bij Duurstede Deze ruime tussenwoning in een zeer rustig gelegen straat mogen wij met trots aanbieden. Deze woning bied vele mogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan het realiseren

Nadere informatie

BIJBEHORENDE BOUWWERKEN

BIJBEHORENDE BOUWWERKEN BIJBEHORENDE BOUWWERKEN HEEFT U WEL OF GEEN VERGUNNING NODIG? WAT IS EEN BIJBEHOREND BOUWWERK? Het begrip bijbehorend bouwwerk is een verzamelterm voor uitbreidingen van een hoofdgebouw, aan- en uitbouwen,

Nadere informatie

Bonairedreef 10 UTRECHT

Bonairedreef 10 UTRECHT Bonairedreef 10 UTRECHT Vraagprijs 16.500 k.k. Bonairedreef 10 3563SJ UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

Chalet Verkoop brochure

Chalet Verkoop brochure Chalet Verkoop brochure Strandpark De Zeeuwse Kust Helleweg 8 4326 LJ Renesse Tel. Nr. 0111-46 82 82 info@strandparkdezeeuwsekust.nl www.strandparkdezeeuwsekust.nl www.facebook.com/strandpark.dezeeuwsekust

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTEN- VOORWAARDEN MAKELAARDIJ

ALGEMENE CONSUMENTEN- VOORWAARDEN MAKELAARDIJ ALGEMENE CONSUMENTEN- VOORWAARDEN MAKELAARDIJ Inhoud Artikel 1 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing? 3 Artikel 2 Hoe regelen de makelaar en u de opdracht? 3 Artikel 3 Welke verplichtingen heeft

Nadere informatie

Frank en Vrijhof 54-Rohel

Frank en Vrijhof 54-Rohel Frank en Vrijhof 54 - Rohel Vraagprijs 59.500,= k.k. Omschrijving Zeer fraai, aan de rand van het park gelegen recreatieobject (stacaravan) met uitbouw en een losstaand schuurtje en een schaduwrijke tuin.

Nadere informatie

Chalet Verkoop brochure

Chalet Verkoop brochure Chalet Verkoop brochure Strandpark De Zeeuwse Kust Helleweg 8 4326 LJ Renesse Tel. Nr. 0111-46 82 82 info@strandparkdezeeuwsekust.nl www.strandparkdezeeuwsekust.nl www.facebook.com/strandpark.dezeeuwsekust

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2012 VOF van Hesteren Pagina 1 van 5 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2016.0046 Documentnummer: 201600583 Locatie: Zevenhuizen 9 Besluitdatum: 6-12-2016 OLO-nummer: 2670753 Wij hebben op 6-12-2016 besloten om de aangevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Bungalowpark Wolferswoud & Het Vossenveen. Huurprijzen bungalows en algemene informatie 2016

Bungalowpark Wolferswoud & Het Vossenveen. Huurprijzen bungalows en algemene informatie 2016 Bungalowpark Wolferswoud & Het Vossenveen Huurprijzen bungalows en algemene informatie 2016 Algemene Informatie Hierbij heeft u onze prijsbrochure 2016 in handen, deze hoort bij de kleuren brochure. Mocht

Nadere informatie

Chalet Verkoop brochure

Chalet Verkoop brochure Chalet Verkoop brochure Strandpark De Zeeuwse Kust Helleweg 8 4326 LJ Renesse Tel. Nr. 0111-46 82 82 info@strandparkdezeeuwsekust.nl www.strandparkdezeeuwsekust.nl www.facebook.com/strandpark.dezeeuwsekust

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u het aanvraagformulier voor het jaar 2013 van de Vereniging Vakantieverblijven Vitens.

Hierbij ontvangt u het aanvraagformulier voor het jaar 2013 van de Vereniging Vakantieverblijven Vitens. Zwolle, november 2012 Geacht lid, Hierbij ontvangt u het aanvraagformulier voor het jaar 2013 van de Vereniging Vakantieverblijven Vitens. Indien u van één der vakantieverblijven gebruik wenst te maken

Nadere informatie

bij de caravan. Dekbedden en Hoofdkussens zijn in de caravan aanwezig 55+ aanbieding 55+ aanbieding 03/04-01/05 01/05-11/05 xxxx

bij de caravan. Dekbedden en Hoofdkussens zijn in de caravan aanwezig 55+ aanbieding 55+ aanbieding 03/04-01/05 01/05-11/05 xxxx 2015 bij de caravan. Dekbedden en Hoofdkussens zijn in de caravan aanwezig periode 03/04-01/05 01/05-11/05 13/05-18/05 22/05-26/05 26/05-10/07 10/07-17/07 17/07-14/08 14/08-28/08 28/08-16/10 16/10-01/11

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

Asselsestraat 328-328b. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Asselsestraat 328-328b. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Asselsestraat 328-328b Apeldoorn Kenmerken Te koop Vraagprijs BTW Bedrijfsruimte 495.000,- k.k. Niet BTW belast Oppervlakte Circa 669m² Ligging Aanvaarding Woonomgeving in overleg Te koop Bedrijfsruimte

Nadere informatie

Haneveldsweg 2 BELTRUM

Haneveldsweg 2 BELTRUM Haneveldsweg 2 BELTRUM Omschrijving In het buitengebied ten zuiden van Beltrum, doch met uitzicht op het dorp, bieden wij u een bouwkavel aan ter grootte van 1.800 m². De bouwkavel mag bebouwd worden met

Nadere informatie

Prijslijst 2016. 1965-2016 Camping en Bungalowpark de Horsterhoeve

Prijslijst 2016. 1965-2016 Camping en Bungalowpark de Horsterhoeve Prijslijst 2016 Vakantie op de Veluwe! 1965-2016 Camping en Bungalowpark de Horsterhoeve Horsterengweg 17, 3853 ME Ermelo Tel: 0341 560 431, Email: info@horsterhoeve.nl www.horsterhoeve.nl bij de caravan.

Nadere informatie

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis 1 Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis Zelf uw droomkeuken plaatsen? Plannen om de zolder te verbouwen? Schuurtje in de tuin? Een tweede toilet in de badkamer?

Nadere informatie

Informatie voor u als jaargast

Informatie voor u als jaargast Informatie voor u als jaargast RCN Zeewolde 2017 JAARPLAATS ABC Aansluiting Bij de plaats worden aansluitingen geleverd op het elektriciteit-, waterleiding-, propaanen rioolnet en op het centrale antennesysteem.

Nadere informatie

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen.

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. Inhoud Wonen naar uw zin pagina 3 Waarom regels? pagina 5 Toestemming vragen pagina

Nadere informatie

Chalet Verkoop brochure

Chalet Verkoop brochure Chalet Verkoop brochure Strandpark De Zeeuwse Kust Helleweg 8 4326 LJ Renesse Tel. Nr. 0111-46 82 82 info@strandparkdezeeuwsekust.nl www.strandparkdezeeuwsekust.nl www.facebook.com/strandpark.dezeeuwsekust

Nadere informatie

Koopgarant. Informatieset

Koopgarant. Informatieset Koopgarant Informatieset 26 augustus 2013 Koopgarant maakt een koopwoning betaalbaar en bereikbaar. U krijgt een korting bij de aankoop van een woning en heeft daardoor dus lagere woonlasten. De terugkoopgarantie

Nadere informatie

Chalet Verkoop brochure

Chalet Verkoop brochure Chalet Verkoop brochure Strandpark De Zeeuwse Kust Helleweg 8 4326 LJ Renesse Tel. Nr. 0111-46 82 82 info@strandparkdezeeuwsekust.nl www.strandparkdezeeuwsekust.nl www.facebook.com/strandpark.dezeeuwsekust

Nadere informatie

landschapsplan Udenseweg 45, Zeeland

landschapsplan Udenseweg 45, Zeeland landschapsplan Udenseweg 45, Zeeland 1 colofon titel landschapsplan Udenseweg 45, Zeeland inhoudsopgave 1 context 3 datum concept 28.01.2016 gewijzigd 29.12.2016 2 voorzijde 4 3 achterzijde 5 4 plan 6

Nadere informatie

BOUWKAVEL TE KOOP. Fraaie zichtlocatie! Zagershof 2 te Asten Vraagprijs: 179.000,= v.o.n.

BOUWKAVEL TE KOOP. Fraaie zichtlocatie! Zagershof 2 te Asten Vraagprijs: 179.000,= v.o.n. BOUWKAVEL TE KOOP Fraaie zichtlocatie! Korte omschrijving Zagershof 2 te Asten Vraagprijs: 179.000,= v.o.n. Soort : bouwkavel voor een woning en/of kantoor Perceeloppervlakte : 540 m 2 Bebouwingsmogelijkheid

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

De Cocksdorp Roggeslootweg 305

De Cocksdorp Roggeslootweg 305 De Cocksdorp Roggeslootweg 305 Kogerstraat 57 - Den Burg www.texelvastgoed.nl 0222-313025 De Cocksdorp Cocksdorp Roggeslootweg 305 Kadastrale gegevens: sectie A, nummer 4649 Perceelgrootte: 352 m² eigen

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees eerst de toelichting. 1. Betreft: Woning Gebouw Te verhuren adres: 2. De ondergetekende Naam en voorletters: Straat en huisnummer:

Nadere informatie

Kraaierslaan 5 45 Noordwijk. Voor meer informatie kunt u altijd even binnenlopen of raadpleeg onze site. www.larosmakelaardij.nl of www.funda.

Kraaierslaan 5 45 Noordwijk. Voor meer informatie kunt u altijd even binnenlopen of raadpleeg onze site. www.larosmakelaardij.nl of www.funda. Kraaierslaan 5 45 Noordwijk Voor meer informatie kunt u altijd even binnenlopen of raadpleeg onze site www.larosmakelaardij.nl of www.funda.nl Deze goed onderhouden recreatiebungalow ligt aan het water

Nadere informatie

Agavedreef 22 UTRECHT

Agavedreef 22 UTRECHT Agavedreef 22 UTRECHT Vraagprijs 15.000 k.k. Agavedreef 22 3563EM UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene Voorwaarden Taxatie-Totaal.nl (versie januari 2011) Voor zowel de toegang tot en het gebruik van de website www.taxatie-totaal.nl als de daarop aangeboden dienstverlening van taxatie-totaal.nl

Nadere informatie

Financiële informatie

Financiële informatie Financiële informatie huuropbrengst: Spuistraat 98-bg (winkel) Spuistraat 98-I (wonen) Spuistraat 98-II (wonen) Kale huur per maand Watergeld per maand Servicekos ten per maand BTW 21% Totaal per maand

Nadere informatie