Verslagperiode : 9 december 2011 tot en met 15 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslagperiode : 9 december 2011 tot en met 15 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 16 maart 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Atlanta International BV, KvK-nummer Faillissementsnummer : 10/250 F (rechtbank Groningen) Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Atlanta Office Products BV, KvK Noord-Nederland nummer Faillissementsnummer : 10/249 F (rechtbank Groningen) Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Atlanta Injection Moulding BV, KvK voor Limburg nummer Faillissementsnummer : 10/241 F (rechtbank Roermond), 10/255 F (rechtbank Groningen) Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Beheermaatschappij Ameco KvK-nummer Faillissementsnummer : 10/241 F (rechtbank Assen), 10/257 F (rechtbank Groningen) Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Atlanta Office Furniture BV, KvK-nummer Faillissementsnummer : 10/240 F (rechtbank Assen), 10/256 F (rechtbank Groningen) In bovenstaande faillissementen is mr. R.P. van Eerde tot rechter-commissaris benoemd en is mr. J.C.M. Silvius tot curator aangesteld. Voor nadere bijzonderheden over de NAW-gegevens van de vennootschappen wordt verwezen naar Verslagperiode : 9 december 2011 tot en met 15 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie d.d Pagina 1 van 34

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie In dit verslag worden de Nederlandse vennootschappen van het Atlanta concern tezamen aangeduid als Atlanta. De aandelen van Atlanta International BV worden gehouden door Sunrise Investments BV. De directie wordt gevoerd door Huck s BV en door Pertinax Holding BV. De aandelen van Huck s BV worden gehouden door de heer R. Eckhardt, die tevens de directie voert. De aandelen van Pertinax Holding BV worden gehouden door de heer J. Eisink, die tevens de directie voert. Atlanta International BV houdt de aandelen van Atlanta Office Products BV. Atlanta International BV is tevens bestuurder van Atlanta Office Products BV. Atlanta Office Products BV houdt de aandelen van Atlanta Injection Moulding BV, die tevens bestuurder is. Atlanta Office Products BV houdt de aandelen van Atlanta Office Furniture BV. Atlanta Office Products BV is tevens de bestuurder van deze vennootschap. De aandelen van Beheersmaatschappij Ameco BV worden gehouden door Atlanta Office Products BV. Atlanta Office Products BV en Atlanta International BV vormen samen het bestuur van Beheersmaatschappij Ameco BV. De Nederlandse rechtspersonen kunnen in het navolgende overzicht worden ondergebracht. Huck s BV Pertinax Holding BV Sunrise Investments BV Atlanta International BV Atlanta Office Products BV Office Data Europe BV Atlanta Office Furniture BV Atlanta Injection Moulding BV Beheersmaatschappij Ameco BV aandeelhouder bestuurder d.d Pagina 2 van 34

3 Atlanta Office Products BV beheert de aandelen in diverse dochtermaatschappijen en is een actieve werkmaatschappij, waarin een fabriek en handelsorganisatie in Hoogezand worden geëxploiteerd. Atlanta Injection Moulding BV exploiteert een spuitgietfabriek in Reuver (L), waarin hardplastic producten worden vervaardigd. Atlanta Office Furniture BV exploiteert een metaalwarenfabriek in Coevorden waar meubilair en metalen bureauaccessoires worden vervaardigd. Office Data Europe BV is een vennootschap zonder activiteiten. De vennootschap verkeert niet in staat van faillissement. Atlanta International BV en Atlanta Office Products BV houden de aandelen van de hieronder genoemde buitenlandse vennootschappen. Eén en ander kan schematisch als volgt worden weergegeven. Atlanta Office Products BV Atlanta International BV Smead Iberica Office Supplies S.L. (E) Atlanta Office Products SA (F) Atlanta Office Products Ltd. (UK) Atlanta Office Products Norge AS (N) Atlanta Office Products GmbH (D) Atlanta Office Products AS (Est) Atlanta Office Products BV BA (B) Atlanta Office Products AB (S) Atlanta Office Products AG (CH) Atlanta Office Products ApS (DK) d.d Pagina 3 van 34

4 Atlanta Office Products BV BA is een Belgische vennootschap. De vennootschap voert een handelsorganisatie, die producten van Atlanta verkoopt. Atlanta Office Products BV BA is op 12 oktober 2010 door de rechtbank Groningen in staat van faillissement verklaard, waarbij de curator tot curator is aangesteld. Atlanta Office Products GmbH is een Duitse vennootschap. Deze vennootschap exploiteert een handelsorganisatie, die producten van Atlanta verkoopt. Atlanta Office Products GmbH is door de rechtbank Groningen op 9 november 2010 in staat van faillissement verklaard, waarbij mr. R.G.A. Luinstra, kantoorgenoot van de curator, tot curator is aangesteld. Atlanta Office Products SA is een Franse vennootschap. Deze vennootschap exploiteert een handelsorganisatie die in Frankrijk en Italië producten van Atlanta verkoopt. Atlanta Office Products Ltd. is een Engelse vennootschap, waarvan de activiteiten vanaf 1 augustus 2010 worden afgebouwd. Atlanta Office Products Norge AS is een Noorse vennootschap, die een verkoopkantoor in Noorwegen exploiteert. Atlanta Office Products AB is een Zweedse vennootschap, die een verkoopkantoor in Zweden exploiteert. Atlanta Office Products AS is een Estlandse vennootschap. Deze vennootschap is eigenaar van onroerende en roerende zaken in Estland en van een gedeelte van de machines die in Hoogezand worden gebruikt. Smead Iberica Office Supplies S.L., Atlanta Office Products AG en Atlanta Office Products ApS zijn respectievelijk Spaanse, Zwitserse en Deense vennootschappen, die allen in liquidatie zijn. Over dit onderdeel zijn geen nieuwe feiten te melden. Atlanta Office Products SA en Atlanta Office BA zijn in staat van faillissement verklaard. De beide faillissementen zijn uitsproken op eigen verzoek. De faillissementen zijn uitgesproken op 12 april 2011 respectievelijk 28 februari In beide faillissementen is een hoofdprocedure gestart in het land van vestiging. Curatoren in bovengenoemde faillissementen hebben zich tot de curator gewend voor nadere informatie. De curator heeft hen verwezen naar de bestuurders van de vennootschappen. 1.2 Winst en verlies Dit onderdeel is afgesloten. Verwezen wordt naar. d.d Pagina 4 van 34

5 1.3 Balanstotaal Dit onderdeel is afgesloten. Verwezen wordt naar Lopende procedures Bij de rechtbank Roermond, sector kanton, locatie Roermond, is een procedure aanhangig tussen Atlanta Injection Moulding BV en de heer R.A.W.J.M. Peeters. Dit betreft een arbeidskwestie. De zaak is aanhangig gemaakt door Peeters. Atlanta Injection Moulding BV heeft een eis in reconventie ingesteld. De curator heeft nog geen overleg met de gemachtigde van de wederpartij gehad. Over dit onderdeel zijn geen nieuwe feiten te melden. De curator heeft bovenstaande procedure nader onderzocht. De reconventionele vordering in deze arbeidskwestie is zeker niet kansloos. Voortzetting wordt evenwel weinig zinvol geacht, omdat het de curator gebleken is dat de wederpartij geen verhaal biedt. Naar het zich laat aanzien zal in het onderhavige faillissement geen uitdeling aan concurrente crediteuren plaatsvinden. Verwacht mag worden dat de procedure derhalve niet meer wordt opgestart Verzekeringen Bij de vennootschappen lopen de gebruikelijke verzekeringen. Voor zover mogelijk heeft de curator de verzekeringen beëindigd. Activa die nog niet zijn verkocht zullen verzekerd blijven. Met de hypotheek-/pandhouder zijn afspraken gemaakt over de betaling van premies. De verzekeringen van de opstal te Hoogezand en de roerende zaken die nog eigendom zijn van de boedel, zijn in stand gehouden. Op 31 december 2010 liep het lopende verzekeringsjaar af. De verzekering is weer met 12 maanden verlengd. De verschuldigde premie is betaald door Smead. De curator heeft de advocaten van Smead een reminder gezonden dat op 31 december 2011 de verzekeringen, waaronder de opstalverzekeringen van het pand te Hoogezand, expireren. De verzekering van de opstal te Hoogezand is per 1 januari 2012 verlengd met een jaar en vervolgens beëindigd per datum overdracht (26 januari 2012). De nota van de verzekering is door de boedel nog niet voldaan. De curator is in afwachting van een creditnota van de premie van 26 januari 2012 tot en met 31 december Huur De vennootschappen hebben geen huurverplichtingen voor onroerende zaken. In het eerste verslag is verzuimd te vermelden dat het kantoorpand te Hoogezand gedeeltelijk is verhuurd aan derden. Zie hoofdstuk 3.1 van. d.d Pagina 5 van 34

6 Het bedrijfspand te Hoogezand is onverkort in gebruik krachtens huurovereenkomst. Huurders zijn Jalema en Odice. Alle verhuurdersaangelegenheden zijn verlegd naar Jones Lang Lasalle. Het bedrijfspand te Hoogezand is op 26 januari 2012 verkocht en overgedragen aan Webusco B.V. De huurovereenkomst met Jalema is per datum overdracht beëindigd. De huurovereenkomst met Odice wordt voortgezet door Webusco B.V. 1.7 Oorzaak faillissement Op 13 september 2010 heeft de directie van Atlanta International BV en van Atlanta Office Products BV surseance van betaling gevraagd. De rechtbanken Amsterdam en Groningen hebben op dezelfde dag de voorlopige surseance van betaling verleend. De aanleiding voor deze verzoeken wordt gevormd door de navolgende feiten. Atlanta is opgericht in In de loop der jaren heeft Atlanta zich ontwikkeld van producent van ordners tot leverancier van veelsoortige professionele opbergsystemen. Zeer bekend zijn de hangmappen onder de namen Alzicht en Atlanta. Atlanta International BV was in de periode van augustus 1998 tot en met 2 september 2008 een dochteronderneming van de The Smead Manufacturing Company of Hastings (USA), hierna te noemen: Smead. Smead is in de Verenigde Staten marktleider op het gebied van opbergsystemen voor kantoren. In mei 2003 heeft Atlanta de Noorse onderneming Lindegaard ASA overgenomen met vestigingen in ondermeer Denemarken, Zweden, Noorwegen en Estland. Vanwege aanhoudende verliezen van Atlanta (het negatief resultaat bedroeg in het boekjaar 2006/2007 EUR ,-- en in het boekjaar 2007/2008 EUR ,--) heeft Smead een overnamekandidaat gezocht voor Atlanta. Met één van de grootste concurrenten, was de verkoop van de Atlanta-bedrijven zo goed als rond. Uiteindelijk is evenwel geen finale overeenstemming bereikt. Dit feit vormde aanleiding een management buy out te beproeven met de heren Eckhardt en Eisink, respectievelijk vice-president sales en vice-president supply chain management. In de periode van april tot september 2008 is men hiermee bezig geweest. Uiteindelijk heeft dit in een management buy out geresulteerd, die per 3 september 2008 is geëffectueerd. In het kader van de management buy out heeft Smead de aandelen Atlanta International BV verkocht aan Sunrise Investments BV voor een koopprijs van EUR 1,-- en Smead heeft de financiering van ABN Amro Bank NV en Nordea Bank ASA overgenomen. Smead heeft voorts een krediet in rekening-courant ter beschikking gesteld aan Atlanta. De heren Eckhardt en Eisink hebben zich bij aanvang ten doel gesteld Atlanta aanzienlijk in te krimpen. In dat kader zijn productielocaties en op- en overslaglocaties in het buitenland gesloten, het personeel is ingekrompen van circa 400 naar 135 personeelsleden (werkzaam bij de Atlanta bedrijven in Europa), de merknaam Smead is vervangen door de merknaam Atlanta en producten met een laag rendement zijn uit productie genomen. d.d Pagina 6 van 34

7 Vastgesteld kan worden dat de financiële prestaties van Atlanta in de eerste helft van 2010 niet hebben beantwoord aan verwachtingen, die diverse betrokkenen hebben gehad. Smead heeft het krediet in augustus 2010 opgezegd en opgeëist. Op 10 september 2010 is de bodemverhuurconstructie toegepast in Hoogezand, Coevorden en Reuver. Daarmee is de facto de productie gestaakt. Dit feit vormde voor de directie aanleiding surseance van betaling te vragen van Atlanta International BV en Atlanta Office Products BV. Al spoedig bleek dat geen vooruitzicht bestond dat de vennootschappen hun schuldeisers zouden kunnen bevredigen, als gevolg waarvan de bewindvoerder de rechtbanken heeft gevraagd de voorlopige surseances om te zetten in faillissement en de faillissementen uit te spreken van de overige vennootschappen, die in de aanhef van dit verslag zijn genoemd. Over dit onderdeel zijn geen nieuwe feiten te melden. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Atlanta Office Products BV: 79 Atlanta Office Furniture BV: 24 Atlanta Injection Moulding: Aantal in jaar voor faillissement Atlanta Office Products BV: 106 Altanta Office Furniture BV: 34 Atlanta Injection Moulding BV: Datum ontslagaanzegging De curator heeft na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten op de volgende data opgezegd: Atlanta Office Products BV op 17 september 2010 Atlanta Office Furniture BV op 24 september 2010 Atlanta Injection Moulding BV op 24 september 2010 Werkzaamheden In bijeenkomsten met UWV Werkbedrijf en UWV Uitkeringsbedrijf heeft de curator het personeel opgezegd en geïnformeerd over de gevolgen van het faillissement. De curator heeft de arbeidsovereenkomsten schriftelijk beëindigd met inachtneming van de daarvoor in aanmerking komende opzegtermijnen. De vennootschappen hebben de lonen betaald tot en met augustus Het UWV Uitkeringsbedrijf heeft de loondoorbetalingsverplichting vanaf 1 september 2010 overgenomen. Met de diverse d.d Pagina 7 van 34

8 betrokkenen zijn in deze periode contacten onderhouden. De curator heeft een tweetal overlegvergaderingen met de ondernemingsraad bezocht. In de verslagperiode zijn nog diverse personeelsaangelegenheden afgehandeld. De curator heeft de afgifte van jaaropgaven aan gewezen personeelsleden verzorgd. De curator heeft van de belastingdienst bericht ontvangen dat Atlanta bij een groot aantal personeelsleden te veel ZKV-premie heeft ingehouden. De belastingdienst betaalt dit terug aan de boedel met het verzoek deze bedragen terug te betalen aan de betreffende werknemers. De curator is nog in afwachting van de ontvangst van het bedrag. Vooralsnog stelt de curator zich op het standpunt dat de boedel eerst dan tot doorbetaling kan besluiten indien de baten van de boedel toereikend zijn, een en ander met inachtneming van de wettelijke rangorde. De curator ontvangt met enige regelmaat verzoeken van werknemers tot uitbetaling van teveel ingehouden ZKV-premie. Deze vorderingen worden genoteerd. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personeelsaangelegenheden. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving Atlanta Office Products BV is eigenaar van de volgende objecten: bedrijvigheid (industrie) terrein (industrie) te Hoogezand, staande en gelegen aan de Techniekweg 1, kadastraal bekend Hoogezand, sectie K, nummer 7998, groot 3 hectare, 30 are en 84 centiare; terrein (industrie) aan de Woldweg te Foxhol, kadastraal bekend Hoogezand, sectie K, nummer 7995, groot 1 hectare, 12 are en 37 centiare; erf-tuin te Hoogezand, kadastraal bekend Hoogezand, sectie K, nummer 6888, groot 39 centiare; terrein (grasland) aan de Techniekweg te Hoogezand, kadastraal bekend Hoogezand, sectie K, nummer 6491, sectie K, groot 4 are en 54 centiare; parkeren plantsoenen aan de Industrieweg te Hoogezand, kadastraal bekend Hoogezand, sectie K, nummer 6473, groot 1 are en 48 centiare. Op de onroerende zaak is een fabrieksgebouw, een distributiecentrum en een kantoorgebouw gevestigd. De fabriek en het distributiecentrum beslaan circa m2. Het kantoorgebouw beslaat m2. Een gedeelte van het kantoorgebouw is verhuurd aan derden. d.d Pagina 8 van 34

9 Atlanta Injection Moulding BV is eigenaar van de volgende objecten: bedrijvigheid (industrie), bedrijvigheid (agrarisch) aan de Doctor Poelsstraat te Reuver, kadastraal bekend Beesel, sectie K, nummer 1009, groot 34 are en 53 centiare; bedrijvigheid (kantoor) aan de Doctor Poelsstraat te Reuver, kadastraal bekend Beesel, sectie K, nummer 1142, groot 9 are en 71 centiare; erf- tuin aan de Doctor Poelsstraat te Reuver, kadastraal bekend Beesel, sectie K, nummer 1143, groot 2 are en 18 centiare; bedrijvigheid (industrie) erf-tuin te Reuver, staande en gelegen aan de Doctor Poelsstraat 6, kadastraal bekend Beesel, sectie K, nummer 1144, groot 43 are en 75 centiare. Op de onroerende zaak is een fabrieksgebouw met magazijnen en een kantoorgebouw gevestigd. Tezamen beslaat het gebouwde gedeelte m2. Beheersmaatschappij Ameco BV is eigenaar van de volgende objecten: bedrijvigheid (industrie), erf, tuin te Coevorden, staande en gelegen aan de Monierweg 3, kadastraal bekend Coevorden, sectie F, nummer 1116, groot 28 are en 12 centiare; berging-stalling (garage-schuur), erf, tuin te Coevorden, staande en gelegen aan de Monierweg 3, kadastraal bekend Coevorden, sectie F, nummer 117, groot 33 are en 85 centiare; bedrijvigheid (industrie), erf, tuin te Coevorden, staande en gelegen aan de Monierweg 3, kadastraal bekend Coevorden, sectie F, nummer 1163, groot 10 are en 37 centiare. Op de onroerende zaak is een fabriekscomplex met kantoor gevestigd. Het gebouwde onroerend goed beslaat m2 De boedel heeft geen bemoeienis meer met de verkoop van het onroerend goed te Hoogezand. De hypotheekhouder heeft een makelaar, Jones Lang Lasalle te Amsterdam ingeschakeld, die bemiddelt bij de verkoop en het beheer verzorgt. De curator heeft diverse beheertaken overgedragen. In het eerste verslag is in paragraaf 6.3 melding gedaan dat Jalema het onroerend goed tot 22 april 2011 in bruikleen heeft. Omdat Jalema de productie in Hoogezand wil voortzetten, met name in de productgroepen forms en filing, heeft zij inmiddels met Smead overeenstemming bereikt over een huurovereenkomst van de periode van 22 april 2011 tot en met 30 april Hoewel de boedel formeel als verhuurder optreedt, treedt Jones Lang Lasalle hier de facto in op als beheerder, die verantwoordelijk is voor verhuurdersaangelegenheden. De contracten zijn inmiddels getekend. De curator beraadt zich over de termijn die aan de hypotheekhouder wordt verleend om de onroerende zaken te verkopen. De curator stelt vast dat het gebruik van Jalema van het bedrijfspand te Hoogezand tot tevredenheid stemt. Jalema en Jones Lang Lasalle verzorgen tezamen het noodzakelijke onderhoud. De onroerende zaken zijn beveiligd en verwarmd, hetgeen tot voordeel strekt van het behoud. Het medegebruik door de curator van het magazijn voor de opslag van de nog aanwezige voorraden verloopt eveneens probleemloos. Wat betreft de curator kan deze situatie van verhuur aan Jalema dan ook onverkort tot 30 april 2012 in stand blijven. Naast het beheer van de onroerende zaak in Hoogezand bemiddelt Jones Lang Lasalle ook bij de verkoop daarvan. Hoewel de verkoop primair een aangelegenheid is die Smead als hypotheekhouder aangaat, heeft de curator daarover met diverse betrokkenen contact. Naar het zich laat aanzien vertoont de markt enige interesse in de aankoop van het pand. d.d Pagina 9 van 34

10 Indien het pand onverhoopt na 30 april 2012 nog steeds niet is verkocht, zal de curator zich nader verstaan met de hypotheekhouder. Tot die tijd zal de curator geen termijn stellen ex artikel 58 lid 1 Fw. Het bedrijfspand te Hoogezand is inmiddels verkocht en geleverd aan Webusco B.V. Het transport heeft plaatsgevonden op 26 januari De curator heeft bij de verkoop bedongen nog tot 31 januari 2012 het recht van gebruik te hebben van het kantoor voor de afvoer van het archief en nog tot 15 februari 2012 van het magazijn voor de afvoer van een nog aan de boedel toebehorende voorraad. Inmiddels is het archief afgevoerd naar Nobbe verhuizingen te Winschoten en de resterende voorraden zijn afgevoerd. 3.2 Verkoopopbrengst De onroerende zaak te Hoogezand is tot heden niet verkocht. Als hypotheekhouder heeft Smead Jones Lang Lasalle Bedrijfsmakelaars, gevestigd te Amsterdam, een bemiddelingsopdracht gegeven de onroerende zaken te verkopen. De onroerende zaak te Reuver is verkocht aan Jalema. De onroerende zaak te Coevorden is verkocht aan Durable. De verkoopopbrengst van de onroerende zaken bedraagt EUR ,--. Er zijn geen aanvullende opbrengsten gerealiseerd. De verkoopopbrengst van de onroerende zaak te Hoogezand bedraagt EUR , Hoogte hypotheek Op de onroerende zaken te Hoogezand, Reuver en Coevorden zijn de volgende zekerheden gevestigd: er is een eerste hypotheek gevestigd ten behoeve van de ABN AMRO Bank NV in hoofdsom groot EUR ,16 d.d. 7 september er is een tweede hypotheek gevestigd ten behoeve van de ABN AMRO Bank NV in hoofdsom groot EUR ,- d.d. 29 juni er is een derde hypotheek gevestigd ten behoeve van Smead Europe BV in hoofdsom groot EUR ,-- d.d. 3 september Er zijn geen nieuwe feiten te melden. 3.4 Boedelbijdrage De boedel heeft een boedelbijdrage ontvangen van 3% van de gerealiseerde netto opbrengst. Er zijn geen aanvullende opbrengsten gerealiseerd. d.d Pagina 10 van 34

11 Werkzaamheden De curator heeft de nodige inventariserende werkzaamheden verricht en de onroerende zaken in het kader van een doorstart verkocht aan Jalema en Durable. Voor de bijzonderheden van de doorstart wordt verwezen naar hoofdstuk 6.2 van dit verslag. De curator heeft over de mogelijke verhuur en het beheer van de onroerende zaken veelvuldig overleg gehad met de hypotheekhouder, Jones Lang Lasalle en met Jalema. Afspraken tussen partijen zijn inmiddels geformaliseerd in concept-overeenkomsten, die naar alle waarschijnlijkheid binnenkort zullen worden getekend. De ondertekening is afgerond. Over het gebruik van het bedrijfspand is regelmatig overleg tussen betrokkenen. De curator heeft diverse werkzaamheden verricht die voortvloeien uit en samenhangen met de verkoop van de onroerende zaken. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Atlanta is eigenaar van een omvangrijke hoeveelheid bedrijfsmiddelen. Op de balans per 31 december 2009 zijn deze bedrijfsmiddelen gewaardeerd op een bedrag van EUR ,--. De bedrijfsmiddelen bestaan uit kantoorinventarissen, machines, intern vervoer en magazijninstallaties. De bedrijfsmiddelen te Hoogezand zijn getaxeerd op een waarde van EUR ,-- bij gelijkblijvende bestemming en op EUR ,-- bij liquidatie. De bedrijfsmiddelen te Reuver zijn getaxeerd op een waarde van EUR ,-- bij gelijkblijvende bestemming en op EUR ,-- bij liquidatie. De bedrijfsmiddelen te Coevorden zijn getaxeerd op een waarde van EUR ,-- bij gelijkblijvende bestemming en op EUR bij liquidatie. De totale taxatiewaarde bedraagt derhalve EUR ,-- bij gelijkblijvende bestemming en EUR ,-- bij liquidatie. In het bedrijfspand te Hoogezand resteren nog enkele roerende zaken. Dit betreft een voorraadstellage in het grondstoffenmagazijn. Deze stellage is verpand aan Smead. Daarnaast is er nog een voorraadstellage in het magazijn voor eindproducten. Deze stellages moeten als bodemzaken worden aangemerkt. De curator heeft diverse kandidaten uitgenodigd biedingen op de stellages uit te brengen. Verwacht wordt dat de biedingen eind december bij de curator zullen binnenkomen. De curator heeft daarnaast nog een beperkte hoeveelheid interne transportmiddelen, die gebruikt werden in het magazijn voor eindproducten en die eveneens als bodemzaak moeten worden aangemerkt. d.d Pagina 11 van 34

12 Verslag 5 Gelijktijdig met de verkoop van het bedrijfspand te Hoogezand heeft de curator de nog resterende bedrijfsmiddelen verkocht aan Jalema. Levering daarvan heeft plaatsgevonden op 26 januari Betaling van de koopsom heeft plaatsgevonden. 3.6 Verkoopopbrengst In Coevorden en Reuver zijn alle bedrijfsmiddelen verkocht. In Hoogezand resteren nog de inventaris van het distributiecentrum, de inventaris van het grondstoffenmagazijn en het intern transport, met uitzondering van een heftruck, die is verkocht aan Jalema. Met de verkoop van de bedrijfsmiddelen aan Jalema en Durable is een opbrengst gerealiseerd van EUR ,--. Er zijn nog geen aanvullende opbrengsten gerealiseerd. Een gedeelte van het interne transport is inmiddels onderhands verkocht aan Jalema voor een bedrag van EUR ,-- ex btw. De bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor een bedrag van EUR ,- ex BTW. 3.7 Boedelbijdrage De boedel heeft over de opbrengst van de hiervoor genoemde bedrijfsmiddelen een boedelbijdrage van 7% ontvangen. Uiteraard is geen boedelbijdrage voldaan over de opbrengst van de bodemzaken. Tussen de boedel en pandhouder heeft een verdeling van de koopprijs plaatsgevonden als beschreven onder paragraaf Bodemvoorrecht fiscus Het bodemvoorrecht van de fiscus rust op de kantoorinventaris te Hoogezand, de inventaris van het distributiecentrum en een gedeelte van het intern transport, dat ten tijde van het toepassen van de verhuurconstructie in gebruik was in het distributiecentrum. Uit de verkoop van de kantoorinventaris Hoogezand is een opbrengst gerealiseerd van EUR ,--. Dit bedrag is gestort op de faillissementsrekening. Jalema heeft tot 22 april 2011 het genot van de bodemzaken. Na deze datum zullen deze zaken in beginsel te gelde worden gemaakt. Van de opbrengst van de verkoop van het interne transport wordt de helft aangemerkt als opbrengst van verkoop van bodemzaken, omdat deze zaken ten tijde van de toegepaste bodem verhuurconstructie zich in ruimten bevonden die nog tot de bodem van de gefailleerde konden worden gerekend. Aan de nog aanwezige bodemzaken is in overleg met de pandhouder een waarde toegekend van EUR ,- voor de stellingen in hal 5 en 6 en EUR ,- voor de interne transportmiddelen. Werkzaamheden d.d Pagina 12 van 34

13 De curator heeft de nodige inventariserende werkzaamheden verricht. Er is een biedingsmemorandum geschreven. Met gegadigden zijn oriënterende gesprekken gevoerd. Gegadigden hebben de gelegenheid gehad de bedrijfsmiddelen te bezichtigen. Er zijn onderhandelingen gevoerd. Er is overleg geweest met de pandhouder. Nadat met kopers overeenstemming is bereikt heeft contractvorming plaatsgevonden. De transacties hebben nog het nodige nawerk met zich meegebracht. De curator heeft zich bij de verkoop van de bedrijfsmiddelen laten bijstaan door Troostwijk Waardering en Advies, die daarvoor een fee heeft ontvangen. De curator zal zich inspannen om in de nabije toekomst de inventaris van het grondstoffenmagazijn en het distributiecentrum, alsmede het rollend materieel te verkopen. De curator heeft het nodige nawerk verricht en richt zich thans op verkoop van de resterende bedrijfsmiddelen. De curator heeft een gedeelte van het interne transport verkocht en is op dit moment met diverse partijen in onderhandeling over de verkoop van de overige resterende bedrijfsmiddelen, waaronder magazijnstellingen en smalle gangen heftrucks. De curator onderhoudt contact met diverse betrokkenen. De curator heeft diverse werkzaamheden verricht, die samenhangen met en voortvloeien uit de verkoop van de bedrijfsmiddelen. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving Atlanta is eigenaar van een aanzienlijke hoeveelheid voorraden. In de concept jaarrekening 2009 van Atlanta International BV zijn de voorraden per 31 december 2009 gewaardeerd op EUR ,--. Dit bedrag kan worden uitgesplitst over een bedrag van EUR ,-- voor grondstoffen, EUR ,-- halffabricaten en EUR ,-- voor eindproducten. Op faillissementsdatum bedroeg de boekwaarde EUR ,-- voor de grondstoffen, EUR ,-- voor de halffabricaten en EUR ,-- voor de eindproducten Verkoopopbrengst Grondstoffen, halffabricaten en eindproducten, die zijn gerelateerd aan het productieproces van de fabriek in Coevorden, zijn verkocht aan Durable voor een verkoopprijs van EUR ,--. Grondstoffen gerelateerd aan het productieproces van de fabriek in Reuver zijn aan Jalema verkocht voor een verkoopprijs van EUR ,--. Grondstoffen gerelateerd aan de productgroepen filing, forms en tabs van de fabriek in Hoogezand zijn verkocht aan Jalema voor een bedrag van EUR ,--. Halffabricaten gerelateerd aan de productgroepen filing, forms en tabs van de fabriek in Hoogezand zijn verkocht aan Jalema voor een verkoopprijs van EUR ,--. Eindproducten zijn niet verkocht. In de transactie met Jalema heeft Jalema het exclusieve recht bedongen gedurende een periode van zes maanden eindproducten uit de productgroepen filing, forms, tabs en hardplastic te verkopen en daarnaast heeft Jalema het exclusieve recht in deze periode d.d Pagina 13 van 34

14 eindproducten te verkopen aan vijf met name genoemde grote klanten. Jalema betaalt hiervoor een overeengekomen vergoeding. Na de transacties met Jalema en Durable resteert nog een aanzienlijke voorraad grondstoffen, alsmede een bescheiden voorraad halffabricaten. De boekwaarde daarvan bedraagt EUR ,-. Smead heeft Troostwijk Waardering en Advies opdracht verleend deze zaken te gaan veilen. Jalema heeft in de periode 1 november 2010 tot en met 1 april 2011 een voorraad eindproducten verkocht met een boekwaarde van EUR ,-. De pandhouder heeft van dit bedrag EUR ,- als koopprijs ontvangen. De thans nog resterende voorraad eindproducten heeft een boekwaarde van ca. EUR ,-. Met Jalema worden afspraken gemaakt of en in welke mate Jalema na 22 april 2011 een bijdrage verleent aan het verkoopproces. Naar verwacht mag worden zal de termijn hiervoor betrekkelijk kort worden gehouden, waarna de restanten worden geveild. Vermeldenswaard is de positie van Marimekko. Marimekko heeft een licentie gegeven op het gebruik van een bloemetjesmotief. Dit motief is verwerkt op diverse kantoorbenodigdheden, zoals prullenmanden, mappen en ordners. Vanwege het faillissement van de vennootschap is het de curator niet toegestaan deze voorraad te verkopen. Getracht wordt een regeling te treffen. De boekwaarde van de voorraad Marimekkogoederen, die begrepen is in de hiervoor genoemde voorraad eindproducten, bedraagt EUR ,-. De voorraad grondstoffen met een boekwaarde van EUR ,-- is inmiddels geveild door Troostwijk Waardering en Advies. De veiling heeft een opbrengst opgeleverd van EUR ,-. In Barcelona is nog een partij eindproducten, die in consignatieverkoop staat bij een handelsmaatschappij. De boekwaarde wordt geschat op EUR ,--. Voor de handelsmaatschappij heeft de partij geen waarde meer, omdat er geen aanvullende leveranties kunnen plaatsvinden. De curator is bezig deze partij onderhands te verkopen. Jalema heeft tot en met 30 juni 2011 een partij eindproducten gekocht. Met een boekwaarde van EUR ,-. Jalema heeft haar exclusieve recht op verkoop van de resterende eindproducten verlengd tot 31 juli Op 19 juli heeft een opname plaatsgevonden door de curator, waaruit blijkt dat de boekwaarde van de nog aanwezige voorraad eindproducten per 1 juli 2011 EUR ,- bedraagt, waarvan EUR ,- is opgeslagen in het distributiecentrum van Atlanta te Hoogezand en EUR ,- in de magazijnen van Koopman. De partij in Barcelona blijkt onverkoopbaar te zijn. De curator heeft betrokkenen ter plaatste toestemming verleend de partij af te voeren. Met Marimekko wordt geregeld overleg gepleegd over verkoop van de Marikemekkovoorraad. De boekwaarde van de op 1 juli 2011 resterende partij in het distributiecentrum te Hoogezand bedraagt EUR ,-. Het exclusieve recht van Jalema op verkoop van de resterende eindproducten is op 31 juli 2011 afgelopen. De resterende voorraad eindproducten zal thans door de curator moeten worden verkocht. De curator heeft daar een intermediair voor ingeschakeld. De intermediair, die bekend is met de d.d Pagina 14 van 34

15 handel in kantoorartikelen, heeft diverse buitenlandse partijen benaderd. Inmiddels heeft één van deze partijen een grote hoeveelheid eindproducten gekocht met een boekwaarde van EUR ,--. De exacte koopprijs is nog niet vastgesteld en zal mede afhangen van de vrachtkosten. Verwacht wordt dat een opbrengst wordt gerealiseerd van EUR ,-- tot EUR ,--. De voorraad, die door de intermediair is verkocht heeft met aftrek van kosten van bemiddeling en expeditie EUR ,87 ex BTW opgeleverd. De resterende voorraden, uit het Atlanta magazijn te Hoogezand, met uitzondering van de Marimekkogoederen, zijn verkocht aan Jalema en gelijktijdig met de overdracht van het bedrijfspand geleverd. De koopprijs daarvan bedroeg EUR ,-. De curator heeft getracht de Marimekkogoederen te verkopen. Hij is daar niet in geslaagd, mede omdat Marimekko voor verkoop aan Jalema geen toestemming heeft willen verlenen. Uiteindelijk is er voor gekozen de Marimekkogoederen te vernietigen. Virol te Scheemda heeft daartoe opdracht gekregen. Transport en vernietiging heeft inmiddels plaatsgevonden. De kosten van vernietiging, transport en expeditie worden door Marimekko betaald. De curator heeft vastgesteld dat de resterende goederen, die zijn opgeslagen in de magazijnen van Koopman Logistics te Hoogezand en Groningen onverkoopbaar zijn. Om niet langer beslag te leggen op de opslagruimte van Koopman is besloten deze goederen af te voeren ter recycling. Ook deze werkzaamheden zijn door Virol te Scheemda uitgevoerd. De kosten van deze werkzaamheden bedragen exclusief BTW EUR 7.946,- voor expeditie en transport en EUR ,89 voor recycling Boedelbijdrage De boedel heeft over de gerealiseerde opbrengsten een bijdrage ontvangen van 7%. De boedel heeft over de gerealiseerde opbrengst van de verkochte eindproducten een bijdrage ontvangen van 7% en van de veiling een bijdrage van 5%. De curator heeft nieuwe afspraken gemaakt met de pandhouder over de boedelbijdrage over de gerealiseerde opbrengst van verkochte eindproducten. Met de pandhouder is afgesproken dat van de opbrengst 50% aan de pandhouder wordt afgedragen. De resterende 50% komt toe aan de boedel, onder aftrek van de kosten van de kosten van de intermediair en kosten van handling. De curator verwacht dat uit de verkopen voor de boedel een netto opbrengst van 20% zal resteren. De boedel ontvangt uit de verkopen door de intermediair een bijdrage van EUR ,25. Uit de verkoop aan Jalema ontvangt de boedel EUR ,-. Voor de inspanningen ten behoeve van Marimekko ontvangt de boedel een bijdrage van EUR 1.000,-. Werkzaamheden De curator heeft de nodige inventariserende werkzaamheden verricht. Er is een biedingsmemorandum geschreven. Met gegadigden zijn oriënterende gesprekken gevoerd. Gegadigden hebben de gelegenheid gehad de bedrijfsmiddelen te bezichtigen. Er zijn onderhandelingen gevoerd. Er is overleg geweest met de pandhouder. Nadat met kopers overeenstemming is bereikt heeft contractvorming plaatsgevonden. De transacties hebben nog het d.d Pagina 15 van 34

16 nodige nawerk met zich meegebracht. De curator heeft zich bij de verkoop van de bedrijfsmiddelen laten bijstaan door Troostwijk Waardering en Advies, die daarvoor een fee heeft ontvangen. De curator heeft nog het nodige nawerk van de verkoop van eindproducten. De curator heeft de nodige werkzaamheden verricht in het kader van de verkoop van eindproducten en de veiling van de grondstoffen. De curator is over de voortzetting van de verkoop in gesprek met Jalema en Smead. De curator heeft met alle betrokken partijen veelvuldig overleg. Nadat de periode, waarin Jalema het exclusieve recht van verkoop van de eindproducten uitoefende, is geëindigd op 31 juli 2011, is de curator weer actief betrokken geraakt in het verkoopproces. De curator heeft een intermediair ingeschakeld en diverse mogelijkheden voor verkoop onderzocht. De curator heeft diverse malen overleg met de pandhouder gevoerd over het bijstellen van de boedelbijdrage. Inmiddels begint de verkoop van de eindproducten op gang te komen. De curator streeft ernaar de verkoop in het eerste kwartaal van 2012 geheel af te ronden. Het verkoopproces wordt bemoeilijkt doordat de voorraad bijzonder incourant is en reeds diverse malen in het verleden als partij ter verkoop is aangeboden. De curator heeft de nodige werkzaamheden verricht voor de verkoop, vernietiging en recycling van voorraden. Andere activa 3.12 Beschrijving De andere activa worden in hoofdzaak gevormd door de deelnemingen van Atlanta International BV en van Atlanta Office Products BV. Van iedere deelneming volgt hieronder een korte beschrijving. Smead Iberica Office Supplies SL. Deze Spaanse deelneming is in liquidatie. Voor zover de curator bekend bezit deze vennootschap geen activa meer. Over deze deelneming zijn geen nieuwe feiten te melden. Atlanta Office Products Ltd. In augustus 2010 is een begin gemaakt met de liquidatie van deze Engelse vennootschap. Er zijn nog twee personeelsleden verbonden aan de vennootschap. Per 1 december 2010 bedroeg het banksaldo van de vennootschap EUR ,--. In zijn hoedanigheid van aandeelhouder van de Engelse vennootschap heeft de curator het liquidatieproces voortgezet en daarin de nodige stappen ondernomen. Naar verwachting zullen de kosten van liquidatie, inclusief de kosten van beëindiging van de dienstverbanden met het personeel, circa EUR ,-- tot EUR ,-- bedragen. Atlanta International BV en Atlanta Office Products BV hebben op de Engelse deelneming een intercompany vordering van EUR ,--. De middelen, die na liquidatie resteren, worden aangewend ter gedeeltelijke aflossing van deze vordering. Inmiddels heeft de eerste betaling van EUR ,-- plaatsgevonden. d.d Pagina 16 van 34

17 De liquidatie van de Engelse deelneming is nagenoeg voltooid. De personeelsleden zijn ontslagen en hebben een eindafrekening en afvloeiingsregeling ontvangen. Met de Engelse belastingdienst dient de aangifte van diverse belastingen nog te worden afgestemd. De aangiftes bij de belastingdienst zijn afgerond. Thans moeten nog enkele betalingen plaatsvinden. Het positieve saldo kan in de tweede helft van 2011 worden overgemaakt. De liquidatie van de Engelse deelneming is volledig afgerond. Het positieve saldo van de bankrekening van de deelneming ten bedrage van EUR ,42 is inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening. Van dit bedrag dient nog 90% te worden afgedragen aan Smead. Inmiddels heeft Jalema zich bij de curator beklaagd over het feit dat één van haar klanten abusievelijk op deze bankrekening in de afgelopen zomer een betaling heeft gedaan. Jalema heeft de curator verzocht om doorbetaling van dit bedrag. De curator heeft het standpunt ingenomen slechts aandeelhouder te zijn van de deelneming. Uit dien hoofde heeft hij geen bemoeienis met dergelijke aangelegenheden. Jalema zal dit zelf met haar afnemer moeten oplossen. Verslag 5 Jalema heeft in het kader van de aankoop van bedrijfsmiddelen en voorraden, welke transactie plaatsvond op 26 januari 2012, getracht alsnog compensatie te verkrijgen. De boedel heeft Jalema hier in niet tegemoet kunnen komen. De indruk bestaat dat Jalema hier over thans met Smead in overleg is. Atlanta Office Products GmbH. In deze Duitse deelneming werken vier personeelsleden. De deelneming is op 9 november 2010 in staat van faillissement verklaard. Verwezen wordt naar hoofdstuk 1.1 van dit verslag. Verwezen wordt naar de verslagen in dit faillissement die gepubliceerd zijn op onder Atlanta Office Products GmbH. Atlanta Office Products BV BA. In deze Belgische deelneming werkt één personeelslid. De deelneming is op 12 oktober 2010 in staat van faillissement verklaard. Verwezen wordt naar hoofdstuk 1.1 van dit verslag. Verwezen wordt naar de verslagen in dit faillissement die gepubliceerd zijn op onder Atlanta Office Products BVBA. Atlanta Office Products AG. De Zwitserse deelneming is in een vergevorderd stadium van liquidatie. Een Zwitserse advocaat is aangesteld als vereffenaar. Naar het zich laat aanzien heeft de vereffenaar zijn taken nagenoeg afgerond. Verwacht wordt dat er een gering overschot zal zijn. Dit overschot komt in beginsel toe aan Atlanta Office Products BV. De liquidatie is voltooid. Het overschot ten bedrage van EUR 7.772,63 is bijgeschreven op de faillissementsrekening. d.d Pagina 17 van 34

18 Atlanta Office Products SA. In de Franse deelneming werken zeven personeelsleden. Op 1 december 2010 bedroeg het tegoed op de bankrekening in Frankrijk EUR ,-- Daarnaast is er nog een tegoed bij een factoringmaatschappij. Op 20 december 2010 bedroeg het tegoed EUR ,--. De curator is in overleg met directie en management van de Franse vennootschap. De curator en directie hebben zich voorzien van rechtsbijstand van een Franse advocaat. Met in achtneming van de Franse wetgeving is een procedure d alert geopend bij de Chambre de Commerce van de Rechtbank te Grenoble. Dit is noodzakelijk omdat de moedermaatschappij van de Franse vennootschap failliet is. Thans is een bespreking gepland met de voorzitter van de Chambre de Commerce en de directie in de eerste week van januari 2011 om vervolgstappen te bespreken. Inmiddels hebben nadere besprekingen plaatsgevonden met de voorzitter van de Chambre de Commerce van de Rechtbank te Grenoble. Een probleem bij liquidatie buiten faillissement wordt gevormd door het feit dat de Franse wetgeving de vereffenaar persoonlijk aansprakelijk houdt voor het geval bij de vereffening fouten worden gemaakt. Eén en ander is voor de curator aanleiding geweest samen met de voormalige CFO van Atlanta en de directeur van de Franse deelneming een bezoek aan de vestiging te brengen om de risico s van een liquidatie te onderzoeken. De curator heeft vastgesteld dat er een positief saldo op de rekeningen van de deelneming staat van EUR ,--. De opeisbare schulden ter zake van beëindiging huur- en leaseovereenkomsten, leveranciers, belastingen, sociale premies en pensioenpremies worden geschat op circa EUR ,--. Uit overleg met personeel en de advocaat van de deelneming bleek dat de kosten van beëindiging van de dienstverbanden inclusief de waarde van de niet genoten vakantiedagen en afvloeiing circa EUR ,-- bedragen. De omvang van deze bedragen afgezet tegen het aanwezige banksaldo boden voldoende perspectief om tot een gecontroleerde beëindiging te komen van de bedrijfsactiviteiten, onder voorwaarde dat het personeel genoegen wilde nemen met een beëindigingsregeling die ten hoogste EUR ,- zou kosten. In dat geval resteerde EUR ,-- voor onvoorziene omstandigheden. Desgevraagd heeft het personeel dit verzoek van de curator afgewezen en gesteld dat enkel met een beëindiging kan worden ingestemd indien het fonds voor de beëindigingskosten zou worden verhoogd tot EUR ,--. De curator heeft hieraan de consequentie verbonden dat een liquidatie buiten faillissement onverantwoord is en heeft de directie opgedragen het faillissement van de deelneming aan te vragen. Naar verwachting wordt dat één dezer dagen uitgesproken. Het faillissement is inmiddels op 12 april 2011 uitgesproken door de Chambre de Commerce van de Rechtbank te Grenoble. Atlanta Office Products Norge AS. Bij deze Noorse deelneming werkt één personeelslid. De Noorse vennootschap had op 1 december 2010 een banktegoed van EUR ,--, waarvan EUR ,-- is geblokkeerd in verband met een door de bank afgegeven garantie aan de Noorse douane. d.d Pagina 18 van 34

19 Desgevraagd heeft de douane inmiddels in beginsel ingestemd met vrijgave van de garantie, zodat op korte termijn over het tegoed kan worden beschikt. Het personeelslid is opgezegd en er is een vereffenaar aangesteld, die de liquidatie van de vennootschap ter hand zal nemen. Volgens opgave van de vereffenaar kan de vereffening in een periode van circa vier maanden worden afgerond. Atlanta Office Products BV en Atlanta International BV hebben een intercompany vordering op de Noorse deelneming van EUR ,--. Het overschot, dat na liquidatie beschikbaar is, zal worden aangewend ter gedeeltelijke aflossing van deze vordering. De Noorse douane heeft het tegoed gedeblokkeerd. De kosten van beëindiging dienstverband en afvloeiingsregeling zijn betaald. De accountant heeft het jaar010 opgesteld en de vereffenaar heeft zijn werk nagenoeg voltooid. In de komende maand moet er nog belasting worden afgedragen, waarna de tegoeden kunnen worden overgeboekt naar Nederland. De voormalige CFO van Atlanta is voor afrondende besprekingen naar Noorwegen geweest en de liquidatie is voltooid. De gelden kunnen in de tweede helft van 2011 naar Nederland worden overgeboekt. Het wachten is thans nog op overboeking van het positieve saldo uit Noorwegen. Inmiddels is een voorschot op het liquidatieoverschot ontvangen van EUR ,-. Naar het zich laat aanzien zijn er steeds nieuwe belemmeringen die de liquidatie ophouden. De curator zal dit nader onderzoeken. Atlanta Office Products AS. Bij Atlanta Office Products AS werken nog twee personeelsleden. De Estlandse vennootschap is eigenaar van onroerende zaken bestaande uit land en een fabriek in Kohila, een appartement in Kohila en een fabriek in Pulva. Het appartement en de fabriek in Pulva waren reeds vóór datum faillissement verkocht. Het transport daarvan heeft inmiddels plaatsgevonden. De opbrengst van deze zaken is gestort op de bankrekening van de vennootschap. Volgens opgave van Smead waren deze onroerende zaken belast met een recht van hypotheek ten gunste van Smead. Naar het zich laat aanzien heeft de notaris, die met het transport van deze zaken belast is geweest, daar geen rekening mee gehouden. De Estlandse deelneming was op faillissementsdatum eigenaar van een gedeelte van de machines, die in Hoogezand in gebruik waren. De curator heeft deze machines gekocht van de Estlandse deelneming en gelijktijdig verkocht en geleverd aan Jalema. De koopprijs, die door Jalema is voldaan, is gelijk aan de koopprijs, die door de curator is voldaan aan de Estlandse deelneming en bedraagt EUR ,--. Omdat de bedrijfsmiddelen verpand zijn aan Smead, is de opbrengst afgedragen aan Smead. Het land, de fabriek en de machines in Kohila zijn verhuurd aan KPF. Deze Estlandse onderneming heeft interesse getoond de activa aan te kopen. In zijn hoedanigheid van aandeelhouder van de Estlandse vennootschap heeft de curator de onderhandelingen met KPF over de verkoop van de activa aangestuurd. Onderwerp van de transactie is tevens een huurachterstand van KPF ten bedrage van EUR ,63. Op 29 december 2010 is de transactie voltooid. Machines en onroerend goed zijn verkocht aan KPF voor een bedrag van EUR ,-- en de huurachterstand is voldaan. d.d Pagina 19 van 34

20 Het tegoed op de bankrekening van de Estlandse vennootschap bedroeg op 1 december 2010 EUR ,--. Atlanta Office Products BV en Atlanta International BV hebben geen vorderingen op de Estlandse deelneming. Daarentegen heeft de Estlandse deelneming een vordering op Atlanta van EUR ,--. Na verkoop van de activa zal de deelneming worden geliquideerd en zullen de resterende middelen worden afgelost op vorderingen van Smead. Een eerste betaling van EUR ,-- heeft inmiddels plaatsgevonden. De verkoop van de activa in Estland heeft nog voor het nodige nawerk gezorgd. Naar het zich laat aanzien is dit thans nagenoeg voltooid. Inmiddels is de Estlandse deelneming in liquidatie. Het daartoestrekkende besluit is tezamen met diverse bescheiden gepubliceerd. De accountant is bezig met afronden van jaarrekeningen. De lokake manager verricht in dit proces diverse hand- en spandiensten. Onlangs is het de curator gebleken dat de vennootschap sinds 2008 verwikkeld is in een juridisch geschil met een voormalig werknemer over een aanspraak op schadevergoeding wegens letsel, veroorzaakt tijdens uitoefening van het dienstverband. De zaak is inmiddels twee keer door het hoogste rechtscollege gecasseerd en verwezen naar een lagere rechter. Naar het zich laat aanzien kan deze zaak de vereffening vertragen. Deze zaak vormt voor de curator aanleiding binnenkort samen met de voormalige CFO van Atlanta een bezoek aan de vestiging te brengen, bij welke gelegenheid tevens de administratie zal worden ingezien en een bespreking met de accountant zal plaatsvinden. De curator heeft met de voormalige CFO een bezoek gebracht aan Estland en daar met de diverse betrokkenen besprekingen gevoerd, ondermeer met de advocaat van de vennootschap, de bedrijfsleider en de administrateur. De overeenkomsten met de bedrijfsleider en de administrateur zijn inmiddels per 1 juli 2011 beëindigd. De letselschadezaak loopt nog en vertraagt de afwikkeling. Ter afronding van de liquidatie van de Estlandse deelneming heeft de curator begin december 2011 met de voormalige CFO een laatste bezoek gebracht aan Estland. Geconstateerd is dat de letselschadezaak inmiddels naar tevredenheid is geschikt. De Estlandse accountant heeft de jaarrekening afgerond en samen met de Estlandse advocaat van de vennootschap alle werkzaamheden met betrekking tot de liquidatie afgerond. Met de directie van de deelneming, die in september 2011 een bezoek aan Nederland heeft gebracht, heeft de curator een eindcontrole verricht op alle uitgaven en vastgesteld dat de vennootschap aan haar verplichtingen heeft voldaan. Met Smead is een waiver opgesteld, die inhoudt dat Smead na overboeking van het positieve saldo van de bankrekening van de deelneming finale kwijting aan de deelneming verleent, behoudens nieuw opkomende omstandigheden. Het positieve saldo ten bedrage van EUR ,52 is inmiddels aan Smead overgeboekt. De boedel ontvangt daar nog een bijdrage van 10% van. Er zijn nog diverse contacten geweest tussen de directie van de Estlandse deelneming en de curator. Atlanta Office Products AB. Bij de Zweedse deelneming werkt één personeelslid. Het tegoed op de bankrekening in Zweden bedraagt EUR ,--. De kosten van liquidatie worden geschat op tenminste EUR ,--. d.d Pagina 20 van 34

Verslagperiode : 24 december 2013 t/m 16 maart 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 24 december 2013 t/m 16 maart 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 17 maart 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 13 september 2012 t/m 11 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 13 september 2012 t/m 11 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 december 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 11 juni 2014 tot en met 11 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 11 juni 2014 tot en met 11 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 12 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 29 augustus 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap ESMÉ INTERIEURBOUW B.V. (hierna: de vennootschap )

Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap ESMÉ INTERIEURBOUW B.V. (hierna: de vennootschap ) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 27 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 25 februari 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum 7 maart 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum 7 maart 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum 7 maart 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 16 september 2011 t/m 5 december 2011 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 16 september 2011 t/m 5 december 2011 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 6 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : C/18/15/104 F Datum uitspraak : 24 maart 2015 Curator Rechter-commissaris HAT Internationaal Transport

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen.

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 14 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1. Datum: 19 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 mei 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 oktober 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Jaimy Falize B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres (8231 JA) Lelystad aan De Veste 1019, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 6 november 2012 Gegevens onderneming: Dispack Industrials B.V. Faillissementsnummer: 11/788 F Datum uitspraak: 20 december

Nadere informatie

De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Mient Ate de Bruin. Het bestuur van de vennootschap rust bij de enig aandeelhouder.

De aandelen van de vennootschap worden gehouden door Mient Ate de Bruin. Het bestuur van de vennootschap rust bij de enig aandeelhouder. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 april 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Restaurant Sucre

Nadere informatie

Verslagperiode : 11 september 2012 t/m 3 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 11 september 2012 t/m 3 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/159 NL:TZ:0000004704:F001 22-03-2016 mr. J. Smael mr. W.J. Geurts - de Veld Algemeen Gegevens onderneming Naam: Motrans Uitzendbureau

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 6 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 6 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 6 maart 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Surséance Datum uitspraak faillissement Curator Rechter-commissaris : 18/14/56 F : : 4 februari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

Verslagperiode : 25 december 2013 t/m 27 maart 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 25 december 2013 t/m 27 maart 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 17 Datum: 28 maart 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in het faillissement van 4Lease B.V. De curatoren baseren zich op aangetroffen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 november 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Dit verslag dient in samenhang met de faillissementsverslagen van 4-Lease BV, Autodrôme Services BV en C. Verheijen Holding BV te worden beschouwd.

Dit verslag dient in samenhang met de faillissementsverslagen van 4-Lease BV, Autodrôme Services BV en C. Verheijen Holding BV te worden beschouwd. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 16 Datum: 28 maart 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in (een deel van) de Autodrome-faillissementen. De curator baseert zich

Nadere informatie

TWEEDE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BINDPARTNERS B.V.

TWEEDE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BINDPARTNERS B.V. TWEEDE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BINDPARTNERS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bindpartners B.V., gevestigd

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2B-4U Onroerend Goed B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/995 NL:TZ:0000002078:F001 29-12-2015 Mr. C.A. Hage mr. A.M.P.T. Blokhuis Algemeen Gegevens onderneming T.T.N. Ederveen B.V.,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG : 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG : 1 Gegevens onderneming : L. Janssens Ontwikkeling Advies en Beheer B.V., KvK nr. 02098347, gevestigd te Koeweg 4, 9409 TP Loon. L. Janssens Ontwikkeling Advies en Beheer B.V. vormt

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Gegevens onderneming : Gemovers B.V. te Nieuwkoop (Kvk nr. 28061469) Faillissementsnummer : 11/483 F Datum uitspraak : 5 juli 2011 Curator : mr. J.C.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : III Datum : 23 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : III Datum : 23 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : III Datum : 23 oktober 2012 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : F 12/72 Datum uitspraak : 27 maart 2012 Curator Rechter-commissaris : De KeukenNu B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08/470 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 19 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 19 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 19 april 2011 Faillissement : International Bulk Handling Technology BV (IBT) Faillissementsnummer : F11/118 Datum uitspraak : 11 maart 2011 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga

Datum uitspraak : 14 juli 2009 : mr. T.M. Schraven : mevrouw mr. H.H. de Kroon-Biewenga Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : Fish B.V., gevestigd te (5161 RN) Sprang- Capelle aan de Hoge Akkerweg 2 Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/14/78 NL:TZ:0000000357:F001 08-04-2014 mr. H.C. Lunter mr. J. Smit Algemeen Gegevens onderneming Aspobo B.V., handelsnaam: Aspobo4it

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Poelmeer B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Company B.V. Faillissementsnummer : 08/469 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1 Datum : 31

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Met toestemming van de rechter-commissaris d.d. 6 mei 2009 wordt in beide faillissementen gezamenlijk verslaglegging gedaan.

Met toestemming van de rechter-commissaris d.d. 6 mei 2009 wordt in beide faillissementen gezamenlijk verslaglegging gedaan. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 mei 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2

Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2 Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 16 oktober 2013 Nummer: 2 Gegevens gefailleerden : De besloten vennootschappen

Nadere informatie

Op 3 november 2011 is de naam van De Kroon Kantoorprofessionals B.V. gewijzigd in Crown Second Office B.V.

Op 3 november 2011 is de naam van De Kroon Kantoorprofessionals B.V. gewijzigd in Crown Second Office B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 februari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 11 april 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 11 april 2016 \In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.19/14/261 NL:TZ:0000001442:F001 22-10-2014 mr. R Klarus mr. A.L. Goederee Algemeen Gegevens onderneming Wever Totaal Transport B.V.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheermaatschappij, beheer onroerend goed Omzetgegevens : Personeel gem. aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheermaatschappij, beheer onroerend goed Omzetgegevens : Personeel gem. aantal : 0 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 28 mei 2015 Nummer: vier Gegevens onderneming : Pagero Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/710 F Datum uitspraak : 7 oktober

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 19 mei 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DTI DUTCH TRAVEL INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 16 augustus 2013 Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 16 augustus 2013 Nummer: 1 Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 16 augustus 2013 Nummer: 1 Gegevens gefailleerde : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROEK

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 2 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 2 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 2 september 2015 Gegevens onderneming : Victor s B.V., h/o Coffee to Go, gevestigd te (2011 PW) Haarlem aan de Kruisstraat 35; Insolventienummer : F. 359/15

Nadere informatie

de hypotheekhouder getaxeerd. De hypotheekhouder en de curator zijn nog in overleg over de wijze van verkoop.

de hypotheekhouder getaxeerd. De hypotheekhouder en de curator zijn nog in overleg over de wijze van verkoop. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 14 augustus 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BOUWBEDRIJF ROAP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWBEDRIJF ROAP

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 26 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 26 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 26 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 14 mei 2014. Gegevens onderneming: F.J.C. Verberne Holding B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/413 F Datum uitspraak: 7 mei

Nadere informatie

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 september 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : De Graaff Nieuwegein B.V. Datum uitspraak : 29 april 2014 Curator R-C : mr. W. Ploeg : mr. D.M.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : City Cargo Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08.618 F Datum uitspraak : 22 december 2008 Curator : mr J. Lensink Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 13 juli 2010 Gegevens onderneming : Pro Horeca Leek B.V. Faillissementsnummer : 09/329 F Datum uitspraak : 01 december 2009 Curator : Mr. P.J. Fousert Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : de Stichting Noord Nederlandse Crazy Race Organisatie (N.N.C.R.O) (hierna: de stichting )

Gegevens gefailleerde : de Stichting Noord Nederlandse Crazy Race Organisatie (N.N.C.R.O) (hierna: de stichting ) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 oktober 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De stichting Stichting Lokale Omroep Dronten, statutair gevestigd te Dronten, gevestigd te (8253 PE) Dronten aan Het Spaarne 1, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 april 2015 Gegevens onderneming: IDEA Centers B.V. (KvK nr. 02071913), gevestigd te (9728 BM) Groningen aan de Paterswoldseweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 12 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 12 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 12 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 22 februari 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 22 februari 2013 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 22 februari 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 23 december 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 23 december 2015 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 23 december 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

: VB Trading B.V. : *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** Verslagperiode : 25 juni 2013 t/m 31 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 1

: VB Trading B.V. : *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** Verslagperiode : 25 juni 2013 t/m 31 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode 1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 juli 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : VB Trading B.V. Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator R-C : mr. W. Ploeg Saldo faillissementsrekening

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 4 mei 2015. Gegevens onderneming: R.U. Vastgoed B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/960 F Datum uitspraak: 8 oktober 2013

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/320 NL:TZ:0000014477:F001 11-07-2017 mr. Y.C.M. Heruer mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/665 NL:TZ:0000009980:F001 13-12-2016 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013 Faillissement : W. Fahner Grond- en Straatwerk BV Faillissementsnummer : F.12/845 Datum uitspraak : 4 december 2012 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/737 NL:TZ:0000011910:F004 01-12-2016 Mr. I.J.G.H. Hage mr. A.M.P.T. Blokhuis Algemeen Gegevens onderneming Veldhuizen Totaal

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/16/122 NL:TZ:0000006392:F001 31-05-2016 mr. S. Vos mr. P Molema Algemeen Gegevens onderneming Esla Chaletbouw B.V. Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 11 augustus 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 oktober 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurobouwwarmte Rotterdam

Nadere informatie