Instructieboekje BLUE FLAME. Gaskachel (met gasslang en drukregelaar)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instructieboekje BLUE FLAME. Gaskachel (met gasslang en drukregelaar)"

Transcriptie

1 Instructieboekje BLUE FLAME Gaskachel (met gasslang en drukregelaar)

2 2 NL Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken! EN This symbol on your device means: do not cover! DE Dieses Symbol auf Ihrem Gerät bedeutet: Nicht abdecken! FR Ce symbole sur votre appareil signifie : ne pas couvrir! DA Dette symbol betyder: Må ikke tildækkes! SV Den här symbolen betyder: får ej övertäckas! NO Dette symbolet på apparatet betyr: Må ikke dekkes til! FI Tämä laitteessa oleva symboli tarkoittaa: ei saa peittää! HU A készülékén lévő szimbólum jelentése: ne takarja le! CS Tento symbol na vašem zařízení znamená: nezakrývejte! PL Ten symbol na urządzeniu oznacza: nie zakrywać! SK Tento symbol na vašom zariadení znamená: nezakrývajte! RO acest simbol ce apare pe aparatul dumneavoastră înseamnă: nu acoperiţi RU Этот символ на вашем устройстве означает: не накрывать! IT Questo simbolo sul dispositivo indica: non coprire! Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik in Nederland.

3 DANK 3 NL Hartelijk dank dat u voor de EUROM Blue Flame gaskachel hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren. Lees dit instructieboekje voor gebruik aandachtig en in zijn geheel door en zorg ervoor dat u het ook begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften; die worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving! Bewaar het instructieboekje vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen. Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor uw terrasstraler tijdens de opslag buiten het seizoen. En mocht u het apparaat ooit aan iemand anders overdragen, lever er dan het instructieboekje en de verpakking bij. BELANGRIJK!! Naast warmte komt er bij de verbranding van propaan/butaan een geringe hoeveelheid van het giftige koolmonoxide (CO) vrij. Om het aandeel van de koolmonoxide in de omgevingslucht niet tot gevaarlijke hoogte te laten oplopen, dient er altijd voor voldoende toevoer van frisse lucht (ventilatie) in de gebruiksruimte gezorgd te worden. Het apparaat mag daarom slechts buiten of in goed geventileerde ruimtes worden gebruikt. Wanneer u een gaskachel gebruikt in een woonruimte, dient die ruimte minimaal 20m³ per kw vermogen groot te zijn. Voor een schuur of hal geldt: 10m³ per kw vermogen. Wanneer u deze kachel in een woonruimte gebruikt dient deze dus minimaal 84m³ groot te zijn; een schuur o.i.d. moet minimaal 42 m³ groot zijn. Een woonkamer van 3 meter hoog moet dus minimaal een oppervlak van 28m² (7x4)te hebben. De ruimte moet zijn voorzien van een ontluchtings- en beluchtingsopening, gelijkmatig verdeeld in een boven- en onder opening. Een ventilatieopening in een wand naar buiten dient niet kleiner dan 2500 mm² per kwh te zijn. Deze kachel met een max. vermogen van 4,2kWh vraagt dus twee wandopeningen van minimaal 105 cm² (dus bijv. 10 x 10,5 cm.). Een ventilatie-opening via de zoldering naar buiten dient de dubbele afmetingen te hebben: 210 cm² dus. De ventilatieopeningen mogen nooit worden geblokkeerd. Deze gaskachel verbruikt tijdens de werking zuurstof. De ingebouwde zuurstoftekort-beveiliging schakelt het apparaat uit, wanneer het aandeel van zuurstof in de omgevingslucht onder de 17,5% daalt (ODS). VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij het gebruik van dit apparaat dienen altijd een aantal basale veiligheidsregels in acht te worden genomen om het risico van brand of lichamelijk letsel enz. te voorkomen. Lees daarom de veiligheidsvoorschriften, maar ook de instructies voor montage, plaatsing en werking van het apparaat zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Controleer voor gebruik uw nieuwe kachel op zichtbare beschadigingen. Neem een beschadigde kachel niet in gebruik maar biedt hem uw leverancier aan ter vervanging. Deze kachel is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor hij is ontworpen: het (bij)verwarmen van huis, schuur, enz. Dus niet om zalen, kassen, bars o.i.d. te verwarmen en niet voor het drogen van textiel of andere vochtige voorwerpen. Zorg altijd voor voldoende ventilatie!

4 4 Dit apparaat mag niet worden gebruikt in: o caravans, campers, boten enz. o slaapkamers of badkamers o hoogbouwappartementen, kelders of sousterrains o Gebruik in gesloten ruimtes is gevaarlijk en ten strengste verboden! Plaats het apparaat altijd op een stevige, vlakke, horizontale en trillingvrije ondergrond. Gebruik alleen propaan- of butaangas. Draai de kraan van de gasfles dicht na gebruik. Voor gebruik buitenshuis en in ruimten die tijdens het gebruik goed geventileerd worden. Niet voor gebruik in caravans, campers, boten enz. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies en volgens de nationale wettelijke voorschriften en bepalingen. Voor het gebruik van gasflessen bestaan wettelijke voorschriften. Installeer en bewaar de gasfles conform deze voorschriften. Gebruik geen ander gas of andere licht ontvlambare vloeistof in de kachel dan het door de fabrikant voorgeschreven propaan- of butaangas, in EEC-goedgekeurde gascilinders met een veiligheidsventiel. Gebruik nooit een gasfles met een beschadigd oppervlak, ventiel, ring of bodem! Vervang de gasfles buitenshuis, en uit de buurt van vuur, vonken en andere ontstekingsbronnen. Zet de gasfles nooit op z n kant of ondersteboven, ook niet als hij leeg lijkt te zijn! Dat kan onmiddellijk blokkade in de slang tot gevolg hebben en ernstig brandgevaar of beschadiging van de kachel veroorzaken. Gebruik uitsluitend de regelaar die door de fabrikant wordt meegeleverd en vervang hem zonodig door een identiek exemplaar. Controleer regelmatig of de aansluitingen op de gasdrukregelaar passend en in goede conditie zijn. Vervang de flexibele slang elke 3 à 4 jaar. Zorg ervoor dat gasdrukregelaar en slang zich te allen tijde op een zodanige plaats bevinden dat er geen toevallige schade aan kan worden toegebracht en niemand erover kan struikelen. Neem een minimale afstand tot aangrenzende muren in acht van 50 cm. tot de zijkanten en 2 meter tot de voorzijde. Alle brandbare materialen dienen minimaal 1,5 meter van het apparaat verwijderd te zijn (2 meter van de voorzijde). Plaats het apparaat niet in de buurt van ingangen of op looproutes. Bewaar geen licht ontvlambare vloeistoffen of materialen als verf, benzine, gastankjes enz. in de onmiddellijke nabijheid van het apparaat. Gebruik het apparaat niet in een brandgevaarlijke omgeving zoals nabij gastanks, gasleidingen of spuitbussen. Dat levert explosie- en brandgevaar op! De kachel kan intense hitte voortbrengen. Stel mensen (i.h.b. kleine kinderen en ouderen) en dieren niet aan de directe hitte van het apparaat bloot. Pas ook op voor brandwonden en kledingschade! Het rooster aan de voorzijde van het apparaat biedt enige bescherming tegen verbrandingen en brandgevaar; er mag dan ook nooit een deel van verwijderd worden. Het biedt evenwel geen volledige bescherming! Contact met vloeibaar gas kan bevriezingswonden veroorzaken. Dompel het apparaat nooit in water, zorg ervoor dat hij er niet in kan vallen en voorkom dat water het apparaat kan binnendringen. Probeer op geen enkele wijze veranderingen aan het apparaat aan te brengen. Verkeerde installatie, onoordeelkundig gebruik, wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat (i.h.b. aan

5 5 de gasvervoerende onderdelen) kunnen schade of letsel veroorzaken en gevaarlijk zijn..fabrikant en importeur aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid! Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen, handelingsonbekwame personen of huisdieren. Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met een fysieke- zintuiglijke- of mentale beperking, of gebrek aan ervaring en kennis, ongeacht of er toezicht is of instructie is gegeven aangaande het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er dient op te worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen. Ook zij die te weinig ervaring hebben met- of kennis hebben van dergelijke apparatuur dienen zich van het gebruik ervan te onthouden, tenzij er instructie over het gebruik van het apparaat wordt gegeven en toezicht wordt gehouden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen uit de buurt van de kachel! De kachel nooit zonder toezicht laten branden! Het hele gassysteem, slang en regelaar, waakvlam en brander moeten voor het eerste gebruik en na het verwisselen van de gasfles eerst gecontroleerd worden, en daarna minstens elke maand een keer. Alle lekkagecontroles moeten worden uitgevoerd met een zeepoplossing, nooit met vuur! Neem de verwarmer niet in gebruik voordat alle verbindingen op lekkages gecontroleerd zijn. Rook niet tijdens de controles. Draai het ventiel van de gasfles onmiddellijk dicht als u de geur van gas waarneemt. Gas is licht ontvlambaar, explosief en zwaarder dan lucht, dus het blijft laag hangen. In zijn natuurlijke staat heeft propaangas geen geur; voor uw veiligheid is er een geur aan toegevoegd, te vergelijken met die van verrotte kool. Verplaats de kachel niet terwijl hij in werking is. Draai de gasfles dicht voordat u het apparaat verplaatst en laat het eerst afkoelen. Als de kachel niet in gebruik is dient de gasfles dichtgedraaid te zijn. Als het apparaat beschadiging of storing vertoont, wend u dan tot uw leverancier, de fabrikant of een erkend servicepunt ter reparatie of vervanging. Voer zelf geen reparaties uit, dat kan gevaarlijk zijn! Reparaties, uitgevoerd door onbevoegden of wijzigingen aan het apparaat doen de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant vervallen. Bij de volgende verschijnselen dient u de kachel onmiddellijk uit te schakelen en na te (laten) kijken: o Als de verwarming niet heet genoeg wordt. o Als de brander ploppende geluiden maakt tijdens het gebruik (een zacht geluidje tijdens het doven is normaal). o Als de vlampunten extreem geel zijn en u gas ruikt. Waarschuwing! Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter als het in werking is. MONTAGE Neem het apparaat voorzichtig uit de verpakking. Voor de correcte montage van de gasfleshouder hebt u slechts een middelgrote kruiskopschroevendraaier nodig. De halfronde gasfleshouder is voor transport in de verpakking naar binnen wijzend gemonteerd. Draai de vier kruiskopschroeven enigszins los en til de halfronde houder naar boven uit de schroeven. Draai hem met de ronding naar buiten weer in de schroeven en draai deze nu stevig vast. De gasslang is in de fabriek gemonteerd. Draai nu met een steeksleutel maat 17 de meegeleverde drukregelaar onwrikbaar op het vrije uiteinde van de gasslang. Ga vervolgens te werk zoals beschreven onder AANSLUITEN GASFLES.

6 6 AANSLUITEN EN VERWISSELEN GASFLES Voor het aansluiten of verwisselen van de gasfles hebt u een baco nodig. Verwissel de gasfles buiten, zonder open vuur of vonken in de buurt. Draai de gasfles nooit om en leg hem niet neer. Controleer de gasfles op beschadigingen en de aansluitingen op de drukregelaar op een feilloze afsluiting. Als u schade of hapering vermoedt, wissel de gasfles dan om bij uw gasleverancier. Controleer of de gaskraan (6) op de gasfles (1) dichtgedraaid is (de ventielknop zo ver mogelijk met de klok mee gedraaid). Schroef de veiligheidskap van de aansluiting (indien aanwezig) op de nieuwe gasfles (7). Controleer of de afdichting van de gaskraan op de nieuwe gasfles in goede staat verkeert. Gebruik geen aanvullende afdichtingen. Leg de slang zonder draaien of knikken uit. Schroef de wartelmoer (2) van de drukregelaar (3) met de hand tegen de klok in (linkse draad) op de gasflesaansluiting (7). Draai hem tenslotte met de baco na: de afdichting moet lekkagevrij zijn, maar beschadig hem niet door té strak nadraaien! Controleer de tenslotte het hele gascircuit, en in het bijzonder alle aansluitingen en de kraan met een zeepoplossing op dichtheid (zie: LEKKAGETEST). Tenslotte kunt u de gasfles op zijn plateau binnen de gasfleshouder plaatsen. GAS-EISEN Gebruik uitsluitend propaan- of butaangas. Op het apparaat kan een butaan- of propaan gasfles van 5 of 10,5 kg. worden aangesloten. De maximale ingangsdruk van de gasregelaar mag de 16 bar niet overschrijden. Een minimale aanvoerdruk van 50 mbar is vereist. De te gebruiken gasdrukregelaar en slang moeten voldoen aan de wettelijke richtlijnen. Bij vervanging dient u voor identieke, originele exemplaren te zorgen: een goedgekeurde gasslang met 1/4 inch linkse schroefdraad van voldoende lengte, doch max. 40 cm., die een knikvrije montage toelaat en een drukregelaar met een max. doorvoer van 1,5 kg. per uur, werkdruk 50 mbar, volgens de laatste normen. Uitsluitend voor gebruik in De installatie dient conform de wettelijke richtlijnen voor opslag en gebruik van vloeibare petroleumgassen plaats te vinden.

7 7 Een gedeukte, geroeste of beschadigde gasfles kan gevaarlijk zijn en moet gecontroleerd worden door uw gasleverancier. Gebruik nooit een gasfles met een beschadigd ventiel. Sluit nooit een gasfles aan die niet aan de voorschriften voldoet! PLAATSING Uw kachel verbruikt zuurstof en kan, als dat onvoldoende vers wordt aangevoerd, koolmonoxide voortbrengen. Het apparaat mag daarom slechts buiten of in goed geventileerde ruimtes met een inhoud van minstens 15 m3 worden gebruikt. De ruimte moet zijn voorzien van een ontluchtings- en beluchtingsopening, gelijkmatig verdeeld in een boven- en onder opening. Beide openingen dienen minimaal een oppervlakte te hebben van 50 cm2 (bijv. 5 x 10 cm.) en mogen niet worden geblokkeerd. Het apparaat dient waterpas op een stevige, vlakke en onbrandbare ondergrond te worden opgesteld. Neem een minimale afstand tot aangrenzend voorwerpen/materialen in acht van 50 cm. tot de zijkanten en 2 meter tot de voorzijde. Houd in het bijzonder brandbare materialen uit de buurt van het apparaat! Plaats het apparaat niet in de buurt van ingangen of op looproutes. Gebruik het apparaat nooit in een omgeving waar licht ontvlambare vloeistoffen of gassen zijn opgeslagen: explosiegevaar! LEKKAGETEST Wees er te allen tijde zeker van dat alle afdichtingen goed afsluiten en geen lekkage vertonen. Het hele gassysteem moet voor gebruik en na het verwisselen van de gasfles eerst gecontroleerd worden, en daarna minstens elke maand een keer. Alle lekkagecontroles moeten worden uitgevoerd met een zeepoplossing, nooit met vuur! Neem het apparaat niet in gebruik voordat alle verbindingen op lekkages gecontroleerd zijn. Rook niet tijdens de controles. Bij gaslekkage (wees alert op de geur!) onmiddellijk het ventiel van de gasfles sluiten en het apparaat ver verwijderen van andere warmtebronnen. Een lekkagetest voert u als volgt uit; pas wanneer u 100% zeker weet dat er nergens gas weglekt, mag u de kachel in gebruik nemen. Voer de controle uit met een volle gasfles. Zorg dat de kachel is uitgeschakeld en afgekoeld, de gaskraan gesloten. Maak een zeepoplossing van één deel vloeibare zeep en één deel water. Breng met een spuitfles, borstel of doek de zeepoplossing aan op de hele gasroute, in het bijzonder op de verbindingen. Draai de gastoevoer open. Als er sprake is van een lek zullen er zeepbellen ontstaan. Als er sprake is van een lek, schakel dan de gastoevoer uit. Bevestig het lekkende onderdeel strakker, schakel de gastoevoer weer in en controleer opnieuw. Blijven er bellen ontstaan, neem dan contact op met uw leverancier. Zorg ervoor dat er geen vuur of vonken in de buurt zijn als u de lekkagetest uitvoert en rook er niet bij! Als de gasslang tekenen van barsten, scheuren of andere beschadigingen vertoont, moet hij worden vervangen door een nieuwe slang van dezelfde lengte en specificaties. GEBRUIK Let op! Voer voor gebruik altijd een lekkagetest uit! Blue Flame (zonder thermostaat)

8 8 Bovenop het apparaat bevinden zich twee knoppen: de rode drukknop (ontstekingsknop) en de zwarte draaiknop (bedieningsknop, tevens veiligheidsventiel). Controleer of er aan alle veiligheidsvoorschriften is voldaan Zorg ervoor dat bedieningsknop op start staat Draai de gaskraan op de gasfles open Druk de bedieningsknop in en druk gelijktijdig op de ontstekingsknop (evt. meerdere keren) tot de waakvlam brandt. Houd de bedieningsknop nog ongeveer 20 seconden ingedrukt; dan kunt u hem loslaten en zal de waakvlam blijven branden. Druk de bedieningsknop weer in en draai hem (tegen de klok in) op de gewenste stand: één vlammetje is half vermogen, twee vlammetjes is vol vermogen. De brander zal ontsteken. Om de kachel uit te schakelen draait u de bedieningsknop (ingedrukt) terug naar de startpositie; de waakvlam blijft branden. Om nu de kachel helemaal uit te schakelen draait u de gaskraan dicht. De gaskraan altijd dicht draaien na gebruik of wanneer u de ruimte verlaat! Blue Flame + (met thermostaat) Bovenop het apparaat bevinden zich drie knoppen: de zwarte drukknop (ontstekingsknop), de rode drukknop (gastoevoer/veiligheidsventiel) en de zwarte draaiknop (thermostaatknop). Controleer of er aan alle veiligheidsvoorschriften is voldaan Zorg ervoor dat thermostaatknop op minimaal (zo ver mogelijk met de klok mee) staat Draai de gaskraan op de gasfles open Druk de rode gastoevoerknop in en druk gelijktijdig op de ontstekingsknop (evt. meerdere keren), tot de waakvlam brandt. Houd de gastoevoerknop nog ongeveer 20 seconden ingedrukt; dan kunt u hem loslaten. De brander zal nu ontsteken. Draai nu de thermostaatknop (tegen de klok) in op de gewenste stand: de kachel zal heftiger gaan branden tot de gewenste temperatuur is bereikt. Daarna schakelt hij terug naar zeer laag vermogen. Koelt de ruimte af, dan zal de kachel automatisch weer heftiger gaan branden. Om de kachel uit te schakelen draait u de thermostaatknop weer op minimaal; de brander zal zacht blijven branden. Om de kachel nu helemaal uit te schakelen draait u de gaskraan dicht. De gaskraan altijd dicht draaien na gebruik of wanneer u de ruimte verlaat! Let op! Bij het eerste gebruik en na het verwisselen van de gasfles kan het tot een minuut duren voordat de leidingen in het apparaat met gas gevuld zijn. Als de vlam dooft, of de brander wil niet ontsteken, controleer dan of de gasfles mogelijk leeg is. Vervang hem zonodig. Mocht de vlam ooit onverwacht doven door bijvoorbeeld de wind, draai de heater dan onmiddellijk uit. Geeft het ontsnapte gas minimaal 5 minuten tijd om zich te verspreiden voor u het apparaat opnieuw ontsteekt. Voor alle andere problemen dient u uw serviceagent te raadplegen.

9 DE GEUR VAN GAS 9 Gas is licht ontvlambaar, explosief en zwaarder dan lucht, dus het blijft laag hangen. Probeer dus vlak boven de grond de geur op te vangen! In zijn natuurlijke staat heeft propaangas geen geur; voor uw veiligheid is er een geur aan toegevoegd, te vergelijken met die van verrotte kool. Neem onmiddellijk maatregelen als u gas ruikt! Sluit onmiddellijk de gastoevoer. Doof al het open vuur in de omgeving en doe niets wat tot vonk of vuur kan leiden, om ontsteking van het gas te voorkomen. Schakel geen elektriciteit in of uit, steek geen lucifer, aansteker o.i.d. aan en gebruik uw telefoon niet. Haal iedereen weg uit de buurt van de gasbron en geef het gas ruimschoots de tijd te verwaaien door zo mogelijk deuren en ramen te openen. Blijf tijdens dat proces uit de buurt! Blijft u gas ruiken of vertrouwt u de situatie niet, alarmeer dan de brandweer. Voer een volledige lekkagetest uit en neem passende maatregelen als u lekkage constateert. Laat een gaslek door gekwalificeerde mensen repareren! REINIGING EN ONDERHOUD Reinig de gelakte oppervlakken van het apparaat met een droge en pluisvrije doek. Gebruik geen huishoudelijk reinigingsmiddel en geen bijtende, schurende of alcoholhoudende vloeistoffen. Controleer regelmatig, maar minstens bij elke gasflesverwisseling of wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt hebt, apparaat, slang en regelaar op beschadigingen. Wanneer de slang poreus is geworden, knikken of brand-of schroeiplekken vertoont, dient hij onmiddellijk te worden vervangen. Vervang zeker elke 3 à 4 jaar de gasslang. Gebruik uitsluitend een goedgekeurde slang! Wanneer het apparaat langere tijd niet is gebruikt apparaat, slang en regelaar in zijn geheel zorgvuldig controleren op veiligheid. Tenslotte de gasfles aansluiten en een lekkagetest uitvoeren. Verdere periodieke controle door de gebruiker is niet nodig. Eventuele reparaties moeten door daarvoor opgeleide specialisten worden uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen. Schade en storingen ten gevolge van zelfuitgevoerde reparaties of wijzigingen in het apparaat, ongelukken, misbruik, nalatigheid, onjuist/onvoldoende onderhoud en commercieel gebruik doen de garantie vervallen. OPSLAG Controleer of de kraan van de gasfles goed gesloten is Verwijder de gasdrukregelaar en de slang van de gasfles Voorzie de gasfles van zijn beschermkap en sla hem op in een goed-geventileerde ruimte. De opslag van gasflessen is niet toegestaan in ruimtes onder begane-grond-niveau, in trappenhuizen, hallen, gangen, inritten enz. van gebouwen of in de onmiddellijke nabijheid daarvan. Gasflessen (ook lege) moeten staand worden opgeslagen. Sla de kachel zonder gasfles op in een droge, stofvrije en veilige ruimte. Gebruik zo mogelijk de originele verpakking.

10 TECHNISCH GEGEVENS Blue Flame Blue Flame + Gassoort Propaan/Butaan Propaan/Butaan Gasfles 5 kg / 10,5 kg 5 kg / 10,5 kg Gascategorie I 3 B/P (50) I 3 B/P (50) Aansluitdruk 50 mbar 50 mbar Aansluitwaarde 0,305 kg/uur 0,305 kg/uur Gewicht 10,6 kg 10,6 kg Afmetingen Ca.47,5 x 40 x 73 Ca.47,5 x 40 x 73 Brander één vlammig één vlammig Ontsteking Piezo ontsteking Piezo ontsteking Max. vermogen Ca. 4,2 kw Ca. 4,2 kw Nozzles 0,64 mm 0,64 mm Thermostaat STORINGEN U ruikt een gasgeur - Onmiddellijk de kraan op de gasfles dichtdraaien. - De afdichtingsring op de gasfles controleren en zonodig vervangen. - Alle gasvervoerende onderdelen met een zeepoplossing onderzoeken op lekkage. Loszittende verbindingen afdichten. Brander ontsteekt niet - Zit er nog gas in de fles? Zonodig de gasfles omwisselen. - Staat de kraan op de gasfles wel open? Evt. open draaien. - Zuurstofbeveiliging is aangesproken. Ventileer de ruimte en zorg voor frisse lucht. De temperatuur wordt niet hoog genoeg - Staat de bedienings- of evt. de thermostaatknop op de gewenste stand? Stel ze in op de gewenste stand. Vlamterugslag (in heel zeldzame gevallen kan de vlam bij het ontsteken terugslaan in de branderleiding) - U hoort dan een blubberend geluid. Draai onmiddellijk de gaskraan dicht. Wacht een poosje en start dan opnieuw. Wanneer het probleem opnieuw optreedt dient u contact op te nemen met de klantendienst. Raadpleeg voor andere storingen uw servicepunt.

11 11

12 12 EUROMAC BV., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden

Instructieboekje BLUE FLAME. Gaskachel met / zonder thermostaat. (met gasslang en drukregelaar)

Instructieboekje BLUE FLAME. Gaskachel met / zonder thermostaat. (met gasslang en drukregelaar) 1 Instructieboekje BLUE FLAME Gaskachel met / zonder thermostaat (met gasslang en drukregelaar) Art.nr. 32.114.2 (zonder thermostaat) Art. nr. 32.116.6 (met thermostaat) 2 NL Dit symbool op uw apparaat

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TEPRO BLEU FLAME Gaskachel (met gasslang en drukregelaar) NL Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken! EN This symbol on your device means: do not cover! DE Dieses Symbol

Nadere informatie

Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas

Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas Instructieboekje Area Loungeheater Outdoor loungeheater - gas 2 DANK 3 NL Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot

Nadere informatie

THG12000 terrasstraler op gas

THG12000 terrasstraler op gas Instructieboekje THG12000 terrasstraler op gas - 3 - DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

Canberra Grill Barbecue (gas)

Canberra Grill Barbecue (gas) Instructieboekje Canberra Grill Barbecue (gas) 2 3 NL DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM barbecue hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

Weedburner XXL Onkruidbrander op gas

Weedburner XXL Onkruidbrander op gas Instructieboekje Weedburner XXL Onkruidbrander op gas 1 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM Weedburner hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

THG14000(RVS) terrasstraler op gas

THG14000(RVS) terrasstraler op gas - 1 - Instructieboekje THG14000(RVS) terrasstraler op gas Artikelnummer THG14000: 32.402.0 Artikelnummer THG14000RVS: 32.405.1 - 2 - NL DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen.

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

Sears Flameheater 190 cm

Sears Flameheater 190 cm Sears Flameheater 190 cm Handleiding 1 0359 / 2015 Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de Flameheater in gebruik neemt 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 3 Bij het gebruik van dit apparaat

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO Versie: Aardgas Propaan Specificaties Fabrikant Sunderman Openhaarden V.O.F. / Sunwood Contactgegevens Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk

Nadere informatie

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Instructies voor het monteren en gebruik van de Powerfire: Technische data: Gas type Butaan Propaan Werk druk: mbar 30-50 37-52 Categorie

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

Instructieboekje TH elektrische terrasstraler

Instructieboekje TH elektrische terrasstraler Instructieboekje TH 2007 elektrische terrasstraler - 2 - DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

Instructieboekje. Flameheater. op propaan / butaan. Uitsluitend voor gebruik buitenshuis!

Instructieboekje. Flameheater. op propaan / butaan. Uitsluitend voor gebruik buitenshuis! Instructieboekje Flameheater op propaan / butaan Uitsluitend voor gebruik buitenshuis! 2 Alleen voor gebruik met propaan of butaan I3B/P(50). Het gebruik van dit toestel in een gesloten ruimte kan gevaarlijk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Katalyt oven. Mod. Oro 165. Artikel nummer: 810021 CE 0051. Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Katalyt oven. Mod. Oro 165. Artikel nummer: 810021 CE 0051. Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG CAGO GAS Installatie - en gebruiks handleiding Katalyt oven Mod. Oro 165 Artikel nummer: 810021 CE 0051 Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG Voor gebruik van dit toestel aub. zorgvuldig installatie

Nadere informatie

VTV1200 Infraroodstraler (vloermodel)

VTV1200 Infraroodstraler (vloermodel) Instructieboekje VTV1200 Infraroodstraler (vloermodel) 2 DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM infraroodstraler hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer:

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer: ALGEMENE VOORWAARDEN citykist hurenenverhuurzwolle citykist gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer: 08207924 ARTIKEL 1 Algemeen 1. Deze algemene

Nadere informatie

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Nederlands Dit kooktoestel is ontworpen

Nadere informatie

Instructieboekje. VB12 boxventilator

Instructieboekje. VB12 boxventilator Instructieboekje VB12 boxventilator 2 DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM VB12-ventilator gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Lees voor gebruik het instructieboekje aandachtig en in

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING LEES DE GEBUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG: LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES OP. BEWAAR DE GEBUIKERSHANDLEIDING OP EEN VEILIGE PLAATS VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. ALLEEN GEBRUIKEN IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE

Nadere informatie

PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL

PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL PATIO HEATER TERRAS VERWARMINGSTOESTEL Installatie - en gebruikshandleiding Voor gebruik van dit toestel aub. zorgvuldig installatie - en gebruiks handleiding lezen en deze erna goed bewaren. ATTENTIE

Nadere informatie

WAGAPARTS LY-128 CONVECTIE KACHEL

WAGAPARTS LY-128 CONVECTIE KACHEL LY 128 CONVECTIE KACHEL WAGAPARTS LY-128 CONVECTIE KACHEL Deze instructies zijn alleen geldig indien de land code op het apparaat is weergegeven. Indien deze code niet op het apparaat is weergegeven, is

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING LEES DE GEBUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG: LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES OP. BEWAAR DE GEBUIKERSHANDLEIDING OP EEN VEILIGE PLAATS VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. ALLEEN GEBRUIKEN IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R hydrofoorgroepen 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HG hydrofoorgroep gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw

Nadere informatie

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use EN FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS clever COOKING SINCE 1899 RU Figure [1] Figure [2] Figure

Nadere informatie

Instructieboekje PD2000B. elektrische terrasstraler met halogeenlampen

Instructieboekje PD2000B. elektrische terrasstraler met halogeenlampen Instructieboekje PD2000B elektrische terrasstraler met halogeenlampen 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Instructieboekje P1500. elektrische terrasstraler met 3 x 500W halogeenlampen

Instructieboekje P1500. elektrische terrasstraler met 3 x 500W halogeenlampen Instructieboekje P1500 elektrische terrasstraler met 3 x 500W halogeenlampen 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING De CO 2 -generator wordt gebruikt om de CO 2 -waarde op niveau te houden. WAARSCHUWING De CO 2 -generator werkt

Nadere informatie

Instructieboekje / Bedienungsanleitung

Instructieboekje / Bedienungsanleitung Instructieboekje / Bedienungsanleitung EUROM SUNWAVE Draagbare infraroodstraler Petroleum of Diesel Tragbarer Infrarotstrahler Heizöl oder Diesel 2 NL EN DE Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken!

Nadere informatie

Tepro Gewächshausheizer mit Thermostat Gasheizgerät 4.2 kw

Tepro Gewächshausheizer mit Thermostat Gasheizgerät 4.2 kw GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR DE TEPRO MOBIELE KASKACHEL Art.No.: CK003 Fabricant: Tepro Garten GMBH Carl-Zeiss-str 8 / 4 63322 Rödermark Importeur: MultiFlame De Meente 16-A 8121 EV Olst 0464-14/16 Tepro

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN. Hoeks Barbecues

BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN. Hoeks Barbecues BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN Barbecues 1. Algemeen De Rolé is een gasgestookte barbecue voorzien van, afhankelijk van de uitvoering, met 2, 3, 4 of 5 hoofdbranders.

Nadere informatie

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING:

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING: 18 18 19 19 20 21 22 Algemene Veiligheidsvoorschriften Algemene Veiligheidsvoorschriften BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de barbecue gebruikt, om brand,

Nadere informatie

EK2K. Instructieboekje. elektrische ventilatorkachel met keramisch verwarmingselement

EK2K. Instructieboekje. elektrische ventilatorkachel met keramisch verwarmingselement Instructieboekje EK2K elektrische ventilatorkachel met keramisch verwarmingselement NL Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken! EN This symbol on your device means: do not cover! DE Dieses Symbol

Nadere informatie

Instructions for use Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing Bedienungsanleitung EUROM PH2750(C)

Instructions for use Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing Bedienungsanleitung EUROM PH2750(C) Gebruiksaanwijzing Bedienungsanleitung Instructions for use Manuel d'utilisation EUROM PH2750(C) Petroleumkachel met CO²-detectie (optioneel) Petroleumofen mit CO2-Detektion (optional) Petroleum heater

Nadere informatie

HKG 15 Heteluchtkanon op gas (Propaan / butaan)

HKG 15 Heteluchtkanon op gas (Propaan / butaan) Instructieboekje HKG 15 Heteluchtkanon op gas (Propaan / butaan) Art.nr. 32.212.5 Hartelijk dank Hartelijk dank dat u voor dit EUROM product hebt gekozen: het is gemaakt om u veilig en probleemloos van

Nadere informatie

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING

ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING e x q u i s i t ABSORPTIE KOELKAST MODEL FA60G 12 V - 220/230 V - Flessengas GEBRUIKSAANWIJZING DOMEST Import-Export b.v. J.F. Kennedylaan 101b NL7001CZ Doetinchem www.domest.com Lees deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren

Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren Hallo, mag ik mij even voorstellen? Sinds jaar en dag maak ik deel uit van jullie gezin en toch schijnen sommigen me nog niet goed te kennen.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Buitenkeuken 4 branders met zijbrander

Gebruiksaanwijzing. Buitenkeuken 4 branders met zijbrander Gebruiksaanwijzing Buitenkeuken 4 branders met zijbrander BELANGRIJK: Bedankt voor uw aankoop van deze buitenkeuken. lees voor de ingebruikname eerst de veiligheidsinstructies Waarschuwing: Alleen voor

Nadere informatie

The Tube Installatie- en gebruikersvoorschrift

The Tube Installatie- en gebruikersvoorschrift The Tube 40011124-1125 NL Installatie- en gebruikersvoorschrift NL 1.1A 1.1B 1.1C 1.2A 1.2B 1.2C 1 < < < < 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 < < < < 1 Inleiding We adviseren dringend deze installatie en gebruikersvoorschriften

Nadere informatie

Montage handleiding voor de BROILFIRE LAVASTEEN. Gas barbecue. Product Code DM1803B2-B

Montage handleiding voor de BROILFIRE LAVASTEEN. Gas barbecue. Product Code DM1803B2-B Montage handleiding voor de BROILFIRE LAVASTEEN Gas barbecue Product Code DM1803B2-B Gas BBQ Grill: Broilfire Gas categorie: I3B/P (30) Specificaties voor Nederland: Gas en druk: Verbruik: Butaan en Propaan

Nadere informatie

Instructieboekje. SL20 slanghaspel

Instructieboekje. SL20 slanghaspel Instructieboekje SL20 slanghaspel 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor deze EUROM slanghaspel hebt gekozen: u hebt daarmee een goede keus gemaakt! Om lang en probleemloos plezier van uw haspel te

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Instructieboekje PD1500. elektrische tafelterrasstraler met halogeenlamp

Instructieboekje PD1500. elektrische tafelterrasstraler met halogeenlamp Instructieboekje PD1500 elektrische tafelterrasstraler met halogeenlamp 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij

Nadere informatie

Instructieboekje PD2100. elektrische terrasstraler met halogeenlampen

Instructieboekje PD2100. elektrische terrasstraler met halogeenlampen Instructieboekje PD2100 elektrische terrasstraler met halogeenlampen 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot

Nadere informatie

GE720 Benzineaggregaat

GE720 Benzineaggregaat Instructieboekje GE720 Benzineaggregaat 2 INHOUD Dank......................... 2 Veiligheidsvoorschriften............... 3 Inspectie voor gebruik................. 3 Starten & Stoppen aggregaat............

Nadere informatie

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 Waterkracht B.V. Postbus 65 7050 AB Varsseveld Tel. : +31 (0)315 25 81 81 Fax : +31 (0)315 25 81 91 E-Mail : info@waterkracht.nl Internet : www.waterkracht.nl 2 INHOUD:

Nadere informatie

Bestnr Weller PYROPEN PIEZO

Bestnr Weller PYROPEN PIEZO Bestnr. 81 32 49 Weller PYROPEN PIEZO Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 GURE [1] GURE [2] O-ring Art. No. 8017867 GURE [3] GURE [4] GURE [5] GURE [6] NERLANDS EN Dit kooktoestel is ontworpen

Nadere informatie

FR NL DE IT ES PT EL EN DA NO SV FI AR FA CS SK HU PL RU UK SL SR BS BG RO HR TR ET LT LV

FR NL DE IT ES PT EL EN DA NO SV FI AR FA CS SK HU PL RU UK SL SR BS BG RO HR TR ET LT LV MINUTE GRILL FR NL DE IT ES PT EL EN DA NO SV FI AR FA CS SK HU PL RU UK SL SR BS BG RO HR TR ET LT LV MINUTGRIL-0680_MINUTGRIL-0680 5/0/0 :9 Page 5 CLIC 6 7 0 5-0 mn.. 5 6 7 MINUTGRIL-0680_MINUTGRIL-0680

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN TERRASVERWARMER

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN TERRASVERWARMER VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN TERRASVERWARMER HET APPARAAT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES EN DE PLAATSELIJKE WET- EN REGELGEVING. Gebruik dit apparaat niet binnen om persoonlijk

Nadere informatie

EUROM RK1507N / RK2009N

EUROM RK1507N / RK2009N Instructieboekje Handbuch Instruction booklet Manuel d'utilisation Instruktionsbok Návod k obsluze Návod na použitie Broşură cu instrucţiuni EUROM RK1507N / RK2009N oliegevulde radiatorkachel Ölradiator

Nadere informatie

Eiffel Flame Heater E15000 SERIES

Eiffel Flame Heater E15000 SERIES Eiffel Flame Heater E15000 SERIES Opbouwbeschrijving en ingebruikname van de Eiffel Waarschuwing Lees eerst de instructies alvorens het apparaat in werking te stellen.. Het apparaat moet volgens de in

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE TP800P-TP800R-TP1200R. tuinpompen

INSTRUCTIEBOEKJE TP800P-TP800R-TP1200R. tuinpompen INSTRUCTIEBOEKJE TP800P-TP800R-TP1200R tuinpompen Hartelijk dank! 2 Hartelijk dank dat u voor een EUROM TP tuinpomp gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding 259 petroleum-ruimteverwarmingstoestel Met dubbele tank voor extra veiligheid 1-1 EIGENSCHAPPEN: 1. Door de dubbele brandstoftank is gewaarborgd dat geen brandstof kan uitlopen, ook

Nadere informatie

VL104 ONKRUIDBRANDER OP GAS

VL104 ONKRUIDBRANDER OP GAS ONKRUIDBRANDER OP GAS HANDLEIDING V. 01 26/01/2017 2 Velleman nv HANDLEIDING 1. Inleiding Aan alle ingezetenen van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product Dit symbool op

Nadere informatie

Instructieboekje - Nl

Instructieboekje - Nl HETELUCHTKANONNEN «K-37» - Diesel ref 93444 Instructieboekje - Nl 1 NL Dit symbool op uw apparaat betekent: niet afdekken! EN This symbol on your device means: do not cover! DE Dieses Symbol auf Ihrem

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona *dt-53107man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Infaroodstraler ZRS. Technische handleiding

Infaroodstraler ZRS. Technische handleiding CHAUFFAGE CERAMIQUE Infaroodstraler ZRS BE Technische handleiding N 05000476/0 mobiele infraroodstraler op gas Verwarmingstoestel op gas, met thermokoppelbeveiliging en piëzo ontsteking. Te installeren

Nadere informatie

Instructieboekje Manuel d'instructions 8EUROM. Heteluchtkanon op gas (propaan/butaan) Canon à air chaud au gaz (propane ou butane)

Instructieboekje Manuel d'instructions 8EUROM. Heteluchtkanon op gas (propaan/butaan) Canon à air chaud au gaz (propane ou butane) Instructieboekje Manuel d'instructions 8EUROM H K 1 0-15 - 30-40 Heteluchtkanon op gas (propaan/butaan) Canon à air chaud au gaz (propane ou butane) 3 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM

Nadere informatie

T.Nr. 40290. Gebruik en installatie instructie voor CRAMER oven Model CBC. Varianten CBCG (met grill) en CBCO (zonder grill) NL, BE CE-0085BN0171

T.Nr. 40290. Gebruik en installatie instructie voor CRAMER oven Model CBC. Varianten CBCG (met grill) en CBCO (zonder grill) NL, BE CE-0085BN0171 T.Nr. 40290 Gebruik en installatie instructie voor CRAMER oven Model CBC Varianten CBCG (met grill) en CBCO (zonder grill) NL NL, BE CE-0085BN0171 Belangrijk Dit apparaat is als een 3 e klasse apparaat

Nadere informatie

ROWI Installatie- en gebruikershandleiding

ROWI Installatie- en gebruikershandleiding ROWI Installatie- en gebruikershandleiding Gas katalytkachel 3400 watt Geachte klant, wij zijn er zeer blij om, dat u de keuze gemaakt heeft, voor een product van ROWI en bedanken ons op deze weg voor

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona *dt-53211man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona *dt-55203man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf

Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf 10 brandveiligheids INFO Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Helaas

Nadere informatie

SALAMANDER Gebruiksaanwijzing

SALAMANDER Gebruiksaanwijzing SALAMANDER Gebruiksaanwijzing Art.no. 688.003 (AT-936) 1 INDEX Hoofdstuk Omschrijving Pagina 0 Introductie 2 1 Functies & Gebruik 3 2 Product Specificaties 3 3 Vervoer & Opslag 3 4 Instructies 3 5 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COP... / GWH14 COP... / GWH18 COP... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruik voor de Vapalux druklamp alleen extra gezuiverde petroleum van de klasse A III met een vlampunt van hoger dan 60 C. Zie ook de bijgevoegde data sheet

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

F2555-N F3255-N F4055-N

F2555-N F3255-N F4055-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555-N F3255-N F4055-N 6 720 608 943 (2015/04) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

06/2005. Mod: G65/GPL7T. Production code: 65/70 GRL

06/2005. Mod: G65/GPL7T. Production code: 65/70 GRL 06/2005 Mod: G65/GPL7T Production code: 65/70 GRL INHOUDSTAFEL 1. Waarschuwing 2. Conform de Europese richtlijn voor gastoestellen 3. Installatieschema s 4. Tabel met technische gegevens - Lavasteengrill

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX 84602GW

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX 84602GW U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor AEG-ELECTROLUX 84602GW. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de AEG-ELECTROLUX 84602GW in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder Inhoudsopgave Inleiding 23 Veiligheidsvoorschriften 23 Verpakkingsinhoud 23 Technische specificaties 24 Beschrijving van het product en gebruiksaanwijzing 24 Installatie-instructies 27 Onderhoud 29 Garantie

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Gereedschap voor autogeen lassen en Branden

Gereedschap voor autogeen lassen en Branden Gereedschap voor autogeen lassen en Branden Bij autogene processen worden branders gebruikt voor lassen en onder meer ook voor snijden, solderen, richten, strekken, gutsen, vlamstralen en heetstoken. Deze

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona *dt-53124man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N

F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N Voor de installateur Gebruiksaanwijzing Nefit geiser F2555HE-N F3255HE-N F4055HE-N 6 720 608 944 (2015/05) NL Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3

Nadere informatie

Doe-het-zelven en brandveiligheid

Doe-het-zelven en brandveiligheid 6 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Doe-het-zelven en brandveiligheid Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Voor veel mensen is

Nadere informatie

Hallo, mag ik mij even voorstellen?

Hallo, mag ik mij even voorstellen? www.shell.nl/lpg Hallo, mag ik mij even voorstellen? Sinds jaar en dag maak ik deel uit van jullie gezin en toch schijnen sommigen me nog niet goed te kennen. Ik ben het mobiele manusje van alles. Gasfornuizen,

Nadere informatie

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL

Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing (2015/04) NL Geiser GWH11 COH... / GWH14 COH... / GWH18 COH... gebruiksaanwijzing NL 2 Index Index 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen........................3 1.1 Uitleg van de symbolen...................

Nadere informatie

TERRASVERWARMER GS-SH3000 HANDLEIDING

TERRASVERWARMER GS-SH3000 HANDLEIDING TERRASVERWARMER GS-SH3000 HANDLEIDING Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging INHOUD Voorzichtig... 1 Geschikte plaats voor de verwarmer... 2 Gasvereisten... 2 Lektest... 2 Bediening en opberging...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing cilinderzuurstofsysteem

Gebruiksaanwijzing cilinderzuurstofsysteem Gebruiksaanwijzing cilinderzuurstofsysteem Linde Healthcare Benelux De Keten 7 5651 GJ Eindhoven, Nederland Tel. +31 88 327 62 76 Fax +31 88 327 62 77 info.homecare.nl@linde.com www.linde-healthcare.nl

Nadere informatie

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD BQ-6345Y LIBO Technical Services 0900-5020043 info@liboairco.nl Lees eerst deze gebruikershandleiding, alvorens uw barbecue te installeren en

Nadere informatie

Instructie handleiding voor als de kachel niet brand

Instructie handleiding voor als de kachel niet brand Instructie handleiding voor als de kachel niet brand Beste klant onze dank voor de aanschaf van een gas apparaat bij Gaswinkel. Om ervoor te zorgen dat u uw apparaat probleemloos kunt gebruiken zijn er

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie