Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE"

Transcriptie

1 1

2 Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel Vrijmaking van de elektriciteitsen gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRUGEL

3 Structuur van de voorstelling De liberalisering: Waarom? Waar voor? De operatoren op de geliberaliseerde markt Van leverancier veranderen De Brusselse regulator: BRUGEL Groene stroom Een probleem? V&A 3

4 De liberalisering Wat is dat? Vrije keuze van uw elektriciteits- of gasleverancier die de beste verhouding prijs/kwaliteit Waarom? Beslissing van de Staten van Europese Unie voor : Het waarborgen van de billijkste prijs Het scheppen van een Europese markt voor energie De bescherming van het milieu, via de promotie van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie Zorgen voor de bevoorrading van alle huishoudens 4

5 De liberalisering Europese Unie Federale wetten en besluiten Brusselse ordonnanties en besluiten Technische reglementen Gebruiken, conventies en akkoorden 1 ste, 2 de, 3 de Europees "pakket" om de liberalisering van de markten te omkaderen Een federale wetgeving, zowel voor energie als voor consumentenbescherming Een regionale wetgeving Maatregelen op het terrein De gebruiken van het beroep CDU

6 Structuur geliberaliseerde markt Niet-gereguleerd Gereguleerd Gereguleerd Niet-gereguleerd Source : Intermixt 6

7 De liberalisering Structuur elektriciteitsfactuur Vóór Na Taksen Gereguleerde markt Distributie Transport ALL-IN Gereguleerd Diensten Totale kost Energie Vrije markt Energie Energie 7

8 De liberalisering Structuur gasfactuur Vóór Na Gereguleerde markt Taksen Distributie Diensten ALL-IN Gereguleerd Totale kost Vrije markt Energie Energie Transport 8

9 Regering en Parlement Ordonnanties Ordonnantie betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gecoordineerde versie) Ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gecoordineerde versie) Datum van publicatie Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen

10 Regering en Parlement BESLUITEN Ministerieel besluit houdende de aanduiding van het organisme dat geschikt is om de labels van garantie van oorsprong uit te geven en uit te wisselen voor rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de regels voor de toekenning en de intrekking van de vergunning voor groene levering, alsook van de nadere regels betreffende deze levering, en houdende wijziging van het besluit van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de modaliteiten voor de certificering van installaties voor de productie van groene elektriciteit met een beperkt vermogen, en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les quotas de certificats verts pour les années 2013 et suivantes Datum van publicatie

11 De regulatoren Regulatoren: onafhankelijke instellingen voor de controle van de elektriciteit- en gasmarkten. Opdracht: Advies en studies voor de Regering Controle van de naleving van juridische normen en kwaliteitseisen door de operatoren van de elektriciteit- en gasmarkten. 2 regulatoren voor een Gewest: Op gewestelijk vlak : BRUGEL (Brussel) Op federaal vlak : CREG 11

12 De regulatoren De federale regulator voor wat betreft : Tarificatie hoge spanning transmissienet (Elia) en hoge druk vervoernet (Fluxys) energieproductie en - opslag De Brusselse regulator is onder andere bevoegd voor : de DNB Sibelga te controleren de GTNB Elia te controleren de naleving van de gewestelijke wetgeving te verzekeren de naleving van de openbare dienstverplichtingen ter verzekeren groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong toe te staan de houders van een leveringsvergunning opvolgen 12

13 De distributienetbeheer (DNB) Sibelga Geen leverancier meer! Voornaamste en huidige opdrachten: - Aanleg, exploitatie en onderhoud van het netwerk; - Uitvoering van aansluitingen en plaatsing van meters; - Openen en sluiten van de meters; - Herstellingen van stroomstoringen en ingreep in geval van gasreuk; - Ontwerp, aanleg, onderhoud en energiebevoorrading van de openbare verlichting. Vooral nieuwe opdrachten: - Beheer van het toegangsregister; - Meterstandopname door filiaal Metrix; - Beheer en validatie van de verbruiksgegevens; - Beheer van het beschermde cliënteel; 13

14 De consumenten Grote/kleine verbruikers Multi-energie : elektriciteit, gas maar ook stookolie, benzine Laagspanning middenspanning hoogspanning Zelfproducerende verbruikers KMO/multisites/privenetwerk 14

15 15

16 Evolutie van de marktaandelen HISTORIQUE DES PARTS DE MARCHÉ - ÉLECTRICITÉ, PAR POINT DE FOURNITURE* HISTORIEK VAN DE MARKTAANDELEN - ELEKTRICITEIT, PER LEVERINGSPUNT* 1.5% 0.2% 4.4% 1.9% 0.8% Electrabel Customer Solutions Lampiris 14.4% Essent Belgium Octa+ Energie Electrabel E.ON Belgium 76.7% EDF Luminus Eni Gas & Power Autres / Overige Juni 2013 Brugel 16

17 Evolutie van de marktaandelen HISTORIQUE DES PARTS DE MARCHÉ - ÉLECTRICITÉ, PAR POINT DE FOURNITURE* HISTORIEK VAN DE MARKTAANDELEN - ELEKTRICITEIT, PER LEVERINGSPUNT* FOURNISSEURS LEVERANCIERS PROFESSIONNEL PROFESSIONEEL RESIDENTIEL RESIDENTIEEL TOTAL TOTAAL Octa+ Energie 0.94% 1.60% 1.48% E.ON Belgium 0.08% 0.00% 0.02% EDF Luminus 14.19% 2.16% 4.42% Electrabel 0.05% 0.00% 0.01% Electrabel Customer Solutions 68.15% 78.71% 76.73% Eni Gas & Power 3.02% 1.59% 1.86% Essent Belgium 1.17% 0.00% 0.22% Lampiris 11.97% 15.02% 14.44% Autres / Overige 0.43% 0.92% 0.83% TOTAL TOTAAL 100% 100% 100% 17 17

18 Evolutie van de marktaandelen HISTORIEK MARKTAANDELEN - AARDGAS, PER LEVERINGSPUNTEN* HISTORIQUE DES PARTS DE MARCHÉ GAZ PAR POINT DE FOURNITURE* 0.4% 1.0% 1.4% 1.6% 0.1% 5.8% GasNatural Fenosa 9.4% GDF Suez Autres / Overige Essent Belgium 62.3% 18.1% Octa+ Energie EDF Luminus Eni Gas & Power Lampiris Electrabel Customer Solutions 18 18

19 Evolutie van de marktaandelen HISTORIEK MARKTAANDELEN - AARDGAS, PER LEVERINGSPUNTEN* HISTORIQUE DES PARTS DE MARCHÉ GAZ PAR POINT DE FOURNITURE* LEVERANCIERS FOURNISSEURS PROFESSIONEEL PROFESSIONNEL RESIDENTIEEL RESIDENTIEL TOTAAL TOTAL Electrabel Customer Solutions 56.46% 72.62% 62.29% Essent Belgium 2.15% 0.00% 1.37% GDF Suez 0.69% 0.00% 0.44% Lampiris 17.31% 19.55% 18.12% Octa+ Energie 0.90% 2.73% 1.56% EDF Luminus 7.66% 2.42% 5.77% Eni Gas & Power 13.64% 1.82% 9.37% Autres / Overige 1.08% 0.86% 1.00% GasNatural Fenosa 0.10% 0.00% 0.07% TOTAAL / TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 19 19

20 Switch Residentieel Professioneel Electriciteit Gas Electriciteit Gas Totaal ,51% 3,74% 7,12% 8,15% Totaal ,58% 8,23% 8,73% 10,94% 20

21 Een probleem? 1. Schriftelijke aanvraag aan de klachtdienst van de maatschappij 2. Een bemiddeling aanvraagen bij de Ombudsman voor energie 3. Een klacht indienen bij BRUGEL: Er is een medewerking tussen de 2 diensten! 21

22 Behoefte aan bemiddeling of om een klacht in te dienen De bemiddelingsaanvragen stijgen sterk vooral omdat deze dienst nu bestaat en resultaat begint op te leveren Het aantal klachten dat bij BRUGEL wordt ingediend, blijft stabiel: van 100 tot 150 klachten/jaar 22

23 Nuttige links De ombudsman voor energie: ct&id=1&itemid=55&lang=nl Koningsstraat 47 te1000 Brussel Altijd het «online» formulier gebruiken : 63&lang=nl of een brief / een fax /een (maar nooit een klacht per telefoon indienen!). Het is van essentieel belang om eerst een klacht in te dienen bij de klachtendienst van de leverancier alvorens de ombudsman te contacteren (bij voorkeur schriftelijk of telefonisch) BRUGEL: Kunstlaan 46 te 1000 Brussel -Tel : Fax : : web : Klachten indienen per brief, fax of (niet per telefoon!), bij voorkeur met het formulier 23

24 Analyse van de elektriciteitsfactuur Contractonderhandeling Jérémie Van Den Abeele

25 Doelen Tariefstructuur Grootteordes Vragen over de verschillende tarieftypes Sleutelstapper 25

26 Inleiding E ( )= V (kwh) x P ( /kwh) Verbeteren/verminderen van verbruik : - Sensibiliseren, gedragsverandering, - Uitrusting verbeteren (verlichting, kantoorapp., ) - Begrijpen van de factuur en onderhandelen 26

27 Structuur elektriciteitsfactuur Transportkost Distributiekost Energieprijs Voor iedereen gelijk Afhankelijk van DNB (maar 1 in BHG) Afhankelijk van verbruik + kwartuurpiek Aansluiting (LS, MS, Trans MS, ) Type teller (YMR,MMR,AMR) Afhankelijk van marktprijs Afhankelijk van volume/verbruiksprofiel Marge leverancier Bijkomende diensten Bijdrage groene elektriciteit Belastingen en toeslagen Federale en gewestelijke toeslag BTW 27

28 Voorbeeld : factuur LS Identificatie F(Vermogen) 28

29 Voorbeeld : factuur HS max kwartuurpiek V e r b r u i k s g e g e v e n s 29

30 Voorbeeld : factuur HS te onder-handelen nietnegocieerbaar 30

31 Context 08/01/2012 Wet betreffende het veiligheidsnet Trimestriële indexering variabele prijs Aanleg van gegevensbank CREG + opvolging 29/03/2012 Wet betreffende de bevriezing van de prijzen Bevriezing van de variabele energieprijzen van april tot december Wettelijke basis KB dat de indexeringsparameters bepaalt In 2013 Criteria voor de indexeringsparameters Enkel gebaseerd op de werkelijke bevoorradingskosten Berekend op basis van de beursnoteringen voor elektriciteit Voor gas: uitzondering indien bevoorrading vastgesteld op een petroleumindex (notering Europese petroleummarkt Gebaseerd op transparante, objectieve en controleerbare gegevens 31

32 Grootteorde Pro E September Split kwh 1% 3% 8% Energie - Energie 41% Distribution - Distributie Transport - Tranport 47% OSP (Art.26) - ODV (Art.26) 32

33 2843 /an - /jaar Grootteorde Pro E kwh 09/

34 /an - /jaar Grootteorde Pro E kwh 09/

35 Grootteorde Pro G September Split kwh 3% Energie 24% Distribution - Distributie OSP - ODV 73% Taxe hors TVA - Federale belasting + zonder BTW 35

36 /an - /jaar Grootteorde Pro G kwh 09/

37 /an - /jaar Grootteorde Pro G kwh 09/

38 Prijsvergelijker 38

39 Grootteorde Source : CREG 39

40 /MWh Grootteorde 250 Bruxelles > Electricité > All in 200 E1: <40 MWh E2: MWh E3: MWh E4: MWh E5: GWh E6: 6-20 GWh

41 /MWh Grootteorde Bruxelles > Gaz > All in G1: <120 MWh G2: MWh G3: MWh G4: 5-50 GWh

42 /an - /jaar Evolutie van de prijzen Evolutie van de jaarfactuur voor een mediane afnemer die nog steeds wordt bevoorraad door de standaardleverancier en van het goedkoopste aanbod op de markt. Het Brusselse mediaan verbruik van elektriciteit bedraagt 2036 kwh in de piekuren Fournisseur par défaut standaard leverancier Offre la plus avantageuse Beste aanbod

43 Het leveringscontract onderhandelen 43

44 Van leverancier veranderen? Nog steeds bij uw standaardleverancier (basiscontract)? Wacht niet langer! Reeds contract afgesloten contract met leverancier? - Stilzwijgende verlenging? - Voorbereid op einde contract? (clausules opzeg datum einde contract) 44

45 Onderhandelen? Individuele onderhandeling Collectieve onderhandeling (aankoopcentrale, binnen de groep, ) Outsourcing (ad hoc consultant of permanent) 45

46 Mijlpalen 1. Plannen van de opdracht, de offertevraag (timing) 2. De gegevens verzamelen 3. Definitie / keuze eisen / beperkingen a. Vaste prijs geïndexeerd b. Groene energie? c. Contractduur d. Diensten e. 4. Lastenboek opstellen / offerteaanvraag 5. Opdracht publiceren / contact opnemen met de leveranciers 6. Vergelijken van de offertes 7. Onderhandelen checken en contract afsluiten 8. Factuuranalyse uitvoeren en contractnaleving. 46

47 Voorbereiding!!! Administratieve gegevens - Verbruiksadres - EAN ( xxxxxxxxxxx) en N teller(aangewezen) - Facturatieadres (belangrijk bij multi-sites) - Algemene informatie over de onderneming (activiteit, BTW,..) Technische informatie - Verbruiksprofiel - Type aansluiting (HS, LS, ) - Verbruikshistoriek Energieboekhouding 47

48 Algemene praktische opmerking Scheid laagspanning en middenspanning (2 loten) - Verbruik PU DU over 12 maand - Max. kwartuurvermogen (12 maand) - Type teller (YMR,MMR,AMR) Teller met dubbel tarief en hoofdzakelijk dagverbruik? EAN-code onbekend? Tel : (Sibelga) Leveranciers niet verantwoordelijk voor energiekwaliteit 48

49 Eenvoudig tarief / variabel tarief?

50 Marktprijs Source : Prijs leverancier = f(marktprijs) Opdracht lanceren op «beste moment». 50

51 Vast tarief / Variabel tarief Vast? Energieprijs ligt vast voor de contractduur (realistisch) budget +/- vast Opm : contact kan wel maanden op voorhand getekend worden Variabel? - Periodieke indexatie (1/maand, 1/Trim) : aanpassing aan marktprijs. - Niet alle leveranciers voeren tariefaanpassing op dezelfde manier door (Ne,Nc,Endex,Iem, ) Parameters van de formules komen op de factuur : maar klopt de waarde? Vergelijken offertes met vaste/variabele prijs : onmogelijk maak realistische hypotheses 51

52 Vast tarief / Variabel tarief Click? Voor de groot-verbruikers Vaste prijs (deels of voor het volledige contract) afgesproken voor aanvang levering (vertraging tussen ondertekening en start leveringen) Spreiden van de aankoopmomenten in volume en over contractperiode Vereist volgen van de markt 52

53 Contractduur? Bepaal de effectief gewenste leveringsdatum! Switchperiode : De switch vindt ten vroegste 21 kalenderdagen plaats nadat de nieuwe leverancier de procedure heeft opgestart. Contractduur a. In BHG : - voor residentieel : 3 jaar (vooropzeg 2 maand) - voor professioneel : geen limiet (1,2,3, ) b. In de praktijk? 53

54 Groene stroom : groenestroomcertificaten Groenestroomcertificaat = steunmechanisme voor de opwekking van groene stroom (aanbod) 1 groenestroomcertificaat (GSC) wordt toegekend aan de gecertifieerde installatie voor elke hoeveelheid van 217 kg CO 2 die zij niet uitstoot (WKK, zonnepanelen (5 GSC), biomassa) De GSC zijn vrij verhandelbaar 54

55 Groene stroom : Garanties van oorsprong Garantie van oorsprong (GO) = steunmechanisme voor consumptie van groene stroom (vraag) 1 GO wordt toegekend voor elke MWu groene stroom (inclus. WKK) opgewekt te Brussel aan de gecertifieerde installatie De GO zijn vrij verhandelbaar GO mogen uit andere Gewesten of landen komen indien u groene stroom koopt, dan heeft u de waarborg dat er ergens (in Europa) een gelijkwaardige hoeveelheid groene stroom werd opgewekt 55

56 Groene stroom : certifiëring van een installatie Elke installatie waarvoor GSC of GO kunnen worden toegekend zal door BRUGEL gecertifieerd moeten worden formulier in te vullen: + een bezoek ter plaatse Altijd voor de WKK installaties Alleen voor zonnepanelen van meer dan 10 kw Toekenning van groenestroomcertificaten door BRUGEL (als > 10 kw) BRUGEL handelt de transacties van verkoop, maar grijpt niet in de verkoop van GSC in 56

57 Gegevens groenestroom DONNÉES ELECTRICITÉ VERTE GEGEVENS GROENESTROOM SITUATION AU 30/09/2011 Aantal gecertificeerde installaties Gemiddeld elektrisch vermogen Totaal elektricsch vermogen Fotovoltaïsch ,3 kw kw Aardgas WKK ,9 kw kw Hernieuwbare WKK ,6 kw kw Aantal dossiers ingediend gedurende het 3 e kwartaal Photovoltaïque Fotovoltaïsch Cogénération WKK

58 Groene stroom Période/Periode Nombre de CV échangés Nombre de transactions Aantal ingeruilde GSC Aantal transacties Volume financier des transactions Financieel volume van de transacties Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal

59 Groene stroom Période/Periode Nombre de CV échangés Nombre de transactions Aantal ingeruilde GSC Aantal transacties Volume financier des transactions Financieel volume van de transacties Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal

60 Groene elektriciteit? Een «groen» contract : leverancier wekt zelf groenestroom op of koopt «GVO» op van producent om zijn verbruik te dekken Hangt wat af van visie van het bedrijf (imago, ) Duurder? Bijdrage voor groene energie gelijk als bij geen groene stroom EAN al op groene stroom? 60

61 Dienst(en)? Coördinatie door een contactpersoon: account manager, rechtstreekse telefoonlijn, Verbruikscurven Verbruiksgegevens factuur online Detectie van eventuele afwijkingen in verbruiken Offerte ook uitgebreid naar personeel (voorzie een lijst met EAN s) Energie-audit. 61

62 Opstellen offertevraag lastenboek Betalingstermijnen Niet noodzakelijk alle energievectoren tegelijk onderhandelen Bijzondere clausules : ziekenhuis, medische centra, Mogelijkheid voorzien om verbruikspunten toe te voegen of te schrappen tijdens looptijd contract (vastleggen van verbruiksvork?) 62

63 Klanten doelgroup Lleverancier Residentieel KMO Industrie Belpower International - Distrigaz - E.ON Belgium - - EDF Luminus SA - Electrabel SA - - Energie Electrabel Customer Solutions Elexys SA - Endesa Energía - Eneco België - Essent Belgium (RWE) - Gas Natural Europe - Fenosa - GDF Suez - - Groene Energie Administratie - Lampiris Nuon Belgium - OCTA+ Energie - Scholt Energy Control België NV - Trianel Energie BV

64 Fournisseur Electricité - Elektriciteit Leverancier Société Téléphone Site web Belgian Eco Energy (Bee) Belpower International SA 02/ EDF Luminus 078/ EGL France & Benelux +32 (0) Electrabel 078/ (prof.) - 078/ Electrabel Customer Solutions 078/ / Elexys 056/ Endesa Energía Eneco België 015/ Energie Energie I&V (Anode Energie) 016/ Enovos Luxembourg E.ON Belgium 02/ ENI Gas & Power Essent Belgium (RWE) 0800/ Groene Energie Administratie Lampiris 0800/ OCTA+ 0800/ (FR) / Powerhouse Scholt Energy Control Wind Energy Power 64

65 Fournisseur Gaz - Gas Leverancier Société Téléphone Site web Belgian Eco Energy (Bee) EDF Luminus 078/ Electrabel 078/ (prof.) - 078/ Electrabel Customer Solutions 078/ / (prof.) Eneco België 015/ Enovos Luxembourg E.ON Belgium 02/ ENI Gas & Power Essent Belgium (RWE) 0800/ GAS NATURAL EUROPE BELUX +32 (0) GDF Suez 02/ Lampiris 0800/ NatGas OCTA+ 0800/ (FR) / (NL) Powerhouse Scholt Energy Control Wingas GmbH benelux.html?&l=1 65

66 Vergelijking Geldigheid van de offerte : zo kort mogelijk (volatiliteit van de prijzen! ) Vergelijken van de verschillende offertes (tarief, contract, diensten, promo) Enkel het deel energie vergelijken (prijs commodity = negocieerbaar deel Onderhandelen over de offerte met de leverancier Contract sluiten 66

67 Opvolging? Nagaan of levering overeenkomt met contract Factuurcontrole : - Prijs contract = Prijs factuur? - Tellerstand en verbruik dat op de factuur gebruikt wordt - Afwijking Anticipeer op het contracteinde voor een nieuwe opdracht Specifieke software - Multi-site - Energieboekhouding - Detectie afwijkingen

68 Conclusies Geliberaliseerde markt Implicatie voor klant Proactief Marktkennis Beste offertes Volg de facturen en de verbruiken op!!!! 68

69 Bedankt voor uw aandacht Jérémie Van Den Abeele Tel: 02/ Mail : Pour les particuliers 0800/

Pascal MISSELYN Bestuurder en coördinator, BRUGEL CDU

Pascal MISSELYN Bestuurder en coördinator, BRUGEL CDU Wat zijn de voordelen voor de eindklanten vijf tot acht jaar na de liberalisering van de aardgas- en elektriciteitsmarkten? Welke evoluties kunnen we op korte of middellange termijn verwachten? Pascal

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 -

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 - GROOTHANDELSMARKT Bron 06/2015 Evolutie 07/2015 Evolutie 08/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.109 6.098 DNB Synergrid GWh 3.817 3.782 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - APRIL

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - APRIL GROOTHANDELSMARKT Bron 01/2015 Evolutie 02/2015 Evolutie 03/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.593 6.939 DNB Synergrid GWh 5.260 4.774 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART - MAART 2015 - GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2014 Evolutie 01/2015 Evolutie 02/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.183 = DNB Synergrid GWh 4.987 nog niet beschikbaar

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Periode februari - juni 2013 Inleiding Bedoeling is om de overheid informatie te verstrekken over de evolutie van de elektriciteits-

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Marktstatistieken

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Marktstatistieken De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2013 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/8 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER GROOTHANDELSMARKT Bron 07/2015 Evolutie 08/2015 Evolutie 09/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.098 6.113 DNB Synergrid GWh 3.782 3.853 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

Energie: 1a. De retailmarkt voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Energie: 1a. De retailmarkt voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Energie: 2013 markt en netwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1a. De retailmarkt voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1b. Controle van de planning en de kwaliteit

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 11/2015 Evolutie 12/2015 Evolutie 01/2016 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.762 6.877 DNB Synergrid GWh 4.550 4.626 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2015 Evolutie 01/2016 Evolutie 02/2016 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.877 = DNB Synergrid GWh 4.626 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste en 2 de kwartaal 2011 1. Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, zal BRUGEL,

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2004 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE AARDGASLEVERANCIERS

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2016 Evolutie 04/2016 Evolutie 05/2016 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = nog

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2007 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 8/17 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2015 Evolutie 09/2015 Evolutie 10/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.113 = DNB Synergrid GWh 3.853 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen Methodologie A. Bronnen 1. Statistische gegevens, afkomstig van Sibelga (www.sibelga.be), netwerkbeheerder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2. Statistische gegevens, afkomstig van Elia (www.elia.be),

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2015 Evolutie 11/2015 Evolutie 12/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.806 = DNB Synergrid GWh 4.590 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 1 Algemeen 1. Bijgevoegde grafieken geven een overzicht van de prijzen (component energie) voor elektriciteit en aardgas, op basis van de tarieffiches

Nadere informatie

MARKTGEGEVENS AARDGAS 2014: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS

MARKTGEGEVENS AARDGAS 2014: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS MARKTGEGEVENS AARDGAS : MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS Sinds uari 24 bevraagt de VREG maandelijks de netbeheerders met betrekking tot het aantal toegangspunten per leverancier. Gegevens met betrekking

Nadere informatie

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Voorstelling van BRUGEL over de werking van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt Marie-Pierre Fauconnier, Voorzitster van de Raad van bestuur 29/09/2008 Presentatie parlement 30 sept. 2008 1 Voorstelling

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2004 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/14 Samenwerking tussen de vier Belgische energieregulatoren

Nadere informatie

MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT 2015: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS

MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT 2015: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT 25: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS Sinds 24 bevraagt de VREG maandelijks de netbeheerders met betrekking tot het aantal toegangspunten per leverancier. Gegevens met betrekking

Nadere informatie

MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT 2014: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS

MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT 2014: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT : MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS Sinds 24 bevraagt de VREG maandelijks de netbeheerders met betrekking tot het aantal toegangspunten per leverancier. Gegevens met betrekking

Nadere informatie

MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT 2015: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS

MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT 2015: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT : MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS Sinds 24 bevraagt de VREG maandelijks de netbeheerders met betrekking tot het aantal toegangspunten per leverancier. Gegevens met betrekking

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2007. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2007. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2007 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/17 Samenwerking tussen de vier Belgische energieregulatoren

Nadere informatie

MARKTGEGEVENS AARDGAS 2015: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS

MARKTGEGEVENS AARDGAS 2015: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS MARKTGEGEVENS AARDGAS 25: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS Sinds uari 24 bevraagt de VREG maandelijks de netbeheerders met betrekking tot het aantal toegangspunten per leverancier. Gegevens met betrekking

Nadere informatie

Gas en elektriciteit :

Gas en elektriciteit : Gas en elektriciteit : in 2007 hebt u de keuze! Wat u moet weten om uw leverancier te kiezen www.brugel.be Wat verandert er in 2007? Hoe vergelijk ik de offertes? Wanneer u boodschappen doet, gaat u naar

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT Opleiding voor Luminus agenten 5/08/2014 HET BEDRIJF Producent van elektriciteit NV, Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1, 1000 Brussel 2

Nadere informatie

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument Wat is Infor GasElek? Infor GasElek (IGE) Verstrekt informatie, geeft raad en begeleiding. Werd opgericht door het Collectief Solidariteit tegen

Nadere informatie

Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling

Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling Opleiding voor energieverantwoordelijken in de dienstensector en collectieve huisvesting Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling Baptiste Buxant, verantwoordelijke

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

MARKTGEGEVENS AARDGAS 2016: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS

MARKTGEGEVENS AARDGAS 2016: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS MARKTGEGEVENS AARDGAS 26: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS Sinds uari 24 bevraagt de VREG maandelijks de netbeheerders met betrekking tot het aantal toegangspunten per leverancier. Gegevens met betrekking

Nadere informatie

LES MARCHES DU GAZ ET DE L ELECTRICITE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN CHIFFRES 4 ème trimestre 2015

LES MARCHES DU GAZ ET DE L ELECTRICITE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN CHIFFRES 4 ème trimestre 2015 DE AARDGAS- EN ELEKTRICITEITSMARKTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST IN CIJFERS 4e kwartaal 2015 LES MARCHES DU GAZ ET DE L ELECTRICITE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN CHIFFRES 4 ème trimestre

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/17 Samenwerking tussen de vier Belgische elektriciteitsregulatoren

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

OBSERVATOIRE DES PRIX DE L ELECTRICITE ET DU GAZ EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Octobre - Novembre Décembre 2013

OBSERVATOIRE DES PRIX DE L ELECTRICITE ET DU GAZ EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Octobre - Novembre Décembre 2013 OBSERVATOIRE DES PRIX DE L ELECTRICITE ET DU GAZ EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Octobre - Novembre Décembre 2013 OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2018

Tariefkaart oktober 2018 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Bij deze tarieven gelden de Algemene Voorwaarden van Comfort Energy bij de leveringsovereenkomst van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten en Zakelijke

Nadere informatie

Tariefkaart november 2018

Tariefkaart november 2018 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Bij deze tarieven gelden de Algemene Voorwaarden van Comfort Energy bij de leveringsovereenkomst van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten en Zakelijke

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 juni 2014

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 juni 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2018

Tariefkaart oktober 2018 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Bij deze tarieven gelden de Algemene Voorwaarden van Comfort Energy bij de leveringsovereenkomst van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten en Zakelijke

Nadere informatie

Tariefkaart november 2018

Tariefkaart november 2018 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Bij deze tarieven gelden de Algemene Voorwaarden van Comfort Energy bij de leveringsovereenkomst van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten en Zakelijke

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Tariefkaart april 2018

Tariefkaart april 2018 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Bij deze tarieven gelden de Algemene Voorwaarden van Comfort Energy bij de leveringsovereenkomst van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten en Zakelijke

Nadere informatie

Tariefkaart september 2018

Tariefkaart september 2018 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Bij deze tarieven gelden de Algemene Voorwaarden van Comfort Energy bij de leveringsovereenkomst van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten en Zakelijke

Nadere informatie

Taux de Switch / Switch percentage

Taux de Switch / Switch percentage Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Taux de Switch / Switch percentage

Nadere informatie

Tariefkaart februari 2018

Tariefkaart februari 2018 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Bij deze tarieven gelden de Algemene Voorwaarden van Comfort Energy bij de leveringsovereenkomst van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten en Zakelijke

Nadere informatie

Taux de Switch / Switch percentage

Taux de Switch / Switch percentage Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Taux de Switch / Switch percentage

Nadere informatie

Tariefkaart september 2018

Tariefkaart september 2018 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Bij deze tarieven gelden de Algemene Voorwaarden van Comfort Energy bij de leveringsovereenkomst van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten en Zakelijke

Nadere informatie

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 1/9 Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 Waarschuwing Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de gasprijzen op de markt van de huishoudelijke klanten sinds de vrijmaking

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2010. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2010. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2010 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/18 Samenwerking tussen de vier Belgische energieregulatoren

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2010. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2010. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2010 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/18 Samenwerking tussen de vier Belgische energieregulatoren

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00 nacht 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00, inclusief éénmalige kwh-promo van 0,9 c /kwh (excl BTW) gedurende het 1e jaar van uw contract.! LUMINUS Ecofix Pro Electrabel Easy Pro Variabel 1 jaar 6,06 7,51 3,86

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187 REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies BRUGEL-Advies-20140314-187 Betreffende De toekenning van een leveringsvergunning voor gas en een leveringsvergunning voor

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2012. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2012. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2012 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/12 1. Prijzen Door de vele maatregelen die in 2012 werden genomen

Nadere informatie

Marie Brynart & François Grevisse

Marie Brynart & François Grevisse Facturen Brufodebat 2014 Marie Brynart & François Grevisse, Sustainable Energy Services Voor rekening van Leefmilieu Brussel marie.brynart@sestain.be Programma Inleiding: Organisatie van de gas- en elektriciteitsmarkten

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG(BRUGEL-RAPPORT-20120921-09) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2012 OKTOBER /37

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2012 OKTOBER /37 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2012 OKTOBER 2012 1/37 INHOUDSOPGAVE I. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING BINNEN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER /37

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER /37 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 1/37 INHOUDSOPGAVE I. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING BINNEN

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST April Mei Juni 2014

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST April Mei Juni 2014 OBSERVATOIRE DES PRIX DE L ELECTRICITE ET DU GAZ EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Avril Mai Juin 2014 OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST April Mei Juni

Nadere informatie

Fotovoltaïsche installaties in het BHG Steunmechanismen en traceerbaarheid

Fotovoltaïsche installaties in het BHG Steunmechanismen en traceerbaarheid Fotovoltaïsche installaties in het BHG Steunmechanismen en traceerbaarheid Seminarie Duurzame Gebouwen - Fotovoltaïsche systemen in de stad Régis Lambert Diensthoofd Groene stroom 17/11/2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 juni 2015

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 juni 2015 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Marktrapport mei 2017

Marktrapport mei 2017 Marktrapport 2016 11 mei 2017 Marktinformatie Maandelijkse update marktstatistieken op website Marktrapport Certificatenmarktrapport Marktmonitor - enquêteresultaten Doel = transparantie Evolutie van de

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2005 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/17 Samenwerking tussen de vier Belgische elektriciteitsregulatoren

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 11 januari 2019 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Maart 0 Waarschuwing : Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijzen op de markt van de aan de huishoudelijke klanten

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST juli augustus september 2013

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST juli augustus september 2013 OBSERVATOIRE DES PRIX DE L ELECTRICITE ET DU GAZ EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE juillet - août septembre 2013 OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST juli

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

Lerend Netwerk Energie Efficiëntie (STEEEP) Uw energiefactuur ontleed

Lerend Netwerk Energie Efficiëntie (STEEEP) Uw energiefactuur ontleed Lerend Netwerk Energie Efficiëntie (STEEEP) Uw energiefactuur ontleed Wie is Electrabel? Electrabel is een dochteronderneming van GDF SUEZ ENERGY INTERNATIONAL ENERGY EUROPE GLOBAL GAS & LNG INFRA- STRUCTURES

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER /41

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER /41 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER 2012 1/41 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Januari Februari Maart 2014

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Januari Februari Maart 2014 OBSERVATOIRE DES PRIX DE L ELECTRICITE ET DU GAZ EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Janvier - Février Mars 2014 OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Januari

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

LES MARCHES DU GAZ ET DE L ELECTRICITE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN CHIFFRES 1 er trimestre 2013

LES MARCHES DU GAZ ET DE L ELECTRICITE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN CHIFFRES 1 er trimestre 2013 LES MARCHES DU GAZ ET DE L ELECTRICITE EN REGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN CHIFFRES 1 er trimestre 2013 DE AARDGAS- EN ELEKTRICITEITSMARKTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST IN CIJFERS 1 ste kwartaal

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax:02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,47 7,75 4,49 4,79 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,47 7,75 4,49 4,79 55,00 55,00 DAG nacht, inclusief éénmalige kwh-promo van Electrabel Easy Pro Variabel 1 jaar 6,77 8,35 4,30 4,08 48,50 61,25 Geïndexeerd Electrabel Easy Pro Fix 1 jaar 7,17 8,99 4,90 4,90 39,95 49,30 Eni Relax Pro

Nadere informatie