Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE"

Transcriptie

1 1

2 Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel Vrijmaking van de elektriciteitsen gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRUGEL

3 Structuur van de voorstelling De liberalisering: Waarom? Waar voor? De operatoren op de geliberaliseerde markt Van leverancier veranderen De Brusselse regulator: BRUGEL Groene stroom Een probleem? V&A 3

4 De liberalisering Wat is dat? Vrije keuze van uw elektriciteits- of gasleverancier die de beste verhouding prijs/kwaliteit Waarom? Beslissing van de Staten van Europese Unie voor : Het waarborgen van de billijkste prijs Het scheppen van een Europese markt voor energie De bescherming van het milieu, via de promotie van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie Zorgen voor de bevoorrading van alle huishoudens 4

5 De liberalisering Europese Unie Federale wetten en besluiten Brusselse ordonnanties en besluiten Technische reglementen Gebruiken, conventies en akkoorden 1 ste, 2 de, 3 de Europees "pakket" om de liberalisering van de markten te omkaderen Een federale wetgeving, zowel voor energie als voor consumentenbescherming Een regionale wetgeving Maatregelen op het terrein De gebruiken van het beroep CDU

6 Structuur geliberaliseerde markt Niet-gereguleerd Gereguleerd Gereguleerd Niet-gereguleerd Source : Intermixt 6

7 De liberalisering Structuur elektriciteitsfactuur Vóór Na Taksen Gereguleerde markt Distributie Transport ALL-IN Gereguleerd Diensten Totale kost Energie Vrije markt Energie Energie 7

8 De liberalisering Structuur gasfactuur Vóór Na Gereguleerde markt Taksen Distributie Diensten ALL-IN Gereguleerd Totale kost Vrije markt Energie Energie Transport 8

9 Regering en Parlement Ordonnanties Ordonnantie betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gecoordineerde versie) Ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gecoordineerde versie) Datum van publicatie Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen

10 Regering en Parlement BESLUITEN Ministerieel besluit houdende de aanduiding van het organisme dat geschikt is om de labels van garantie van oorsprong uit te geven en uit te wisselen voor rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de regels voor de toekenning en de intrekking van de vergunning voor groene levering, alsook van de nadere regels betreffende deze levering, en houdende wijziging van het besluit van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de modaliteiten voor de certificering van installaties voor de productie van groene elektriciteit met een beperkt vermogen, en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les quotas de certificats verts pour les années 2013 et suivantes Datum van publicatie

11 De regulatoren Regulatoren: onafhankelijke instellingen voor de controle van de elektriciteit- en gasmarkten. Opdracht: Advies en studies voor de Regering Controle van de naleving van juridische normen en kwaliteitseisen door de operatoren van de elektriciteit- en gasmarkten. 2 regulatoren voor een Gewest: Op gewestelijk vlak : BRUGEL (Brussel) Op federaal vlak : CREG 11

12 De regulatoren De federale regulator voor wat betreft : Tarificatie hoge spanning transmissienet (Elia) en hoge druk vervoernet (Fluxys) energieproductie en - opslag De Brusselse regulator is onder andere bevoegd voor : de DNB Sibelga te controleren de GTNB Elia te controleren de naleving van de gewestelijke wetgeving te verzekeren de naleving van de openbare dienstverplichtingen ter verzekeren groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong toe te staan de houders van een leveringsvergunning opvolgen 12

13 De distributienetbeheer (DNB) Sibelga Geen leverancier meer! Voornaamste en huidige opdrachten: - Aanleg, exploitatie en onderhoud van het netwerk; - Uitvoering van aansluitingen en plaatsing van meters; - Openen en sluiten van de meters; - Herstellingen van stroomstoringen en ingreep in geval van gasreuk; - Ontwerp, aanleg, onderhoud en energiebevoorrading van de openbare verlichting. Vooral nieuwe opdrachten: - Beheer van het toegangsregister; - Meterstandopname door filiaal Metrix; - Beheer en validatie van de verbruiksgegevens; - Beheer van het beschermde cliënteel; 13

14 De consumenten Grote/kleine verbruikers Multi-energie : elektriciteit, gas maar ook stookolie, benzine Laagspanning middenspanning hoogspanning Zelfproducerende verbruikers KMO/multisites/privenetwerk 14

15 15

16 Evolutie van de marktaandelen HISTORIQUE DES PARTS DE MARCHÉ - ÉLECTRICITÉ, PAR POINT DE FOURNITURE* HISTORIEK VAN DE MARKTAANDELEN - ELEKTRICITEIT, PER LEVERINGSPUNT* 1.5% 0.2% 4.4% 1.9% 0.8% Electrabel Customer Solutions Lampiris 14.4% Essent Belgium Octa+ Energie Electrabel E.ON Belgium 76.7% EDF Luminus Eni Gas & Power Autres / Overige Juni 2013 Brugel 16

17 Evolutie van de marktaandelen HISTORIQUE DES PARTS DE MARCHÉ - ÉLECTRICITÉ, PAR POINT DE FOURNITURE* HISTORIEK VAN DE MARKTAANDELEN - ELEKTRICITEIT, PER LEVERINGSPUNT* FOURNISSEURS LEVERANCIERS PROFESSIONNEL PROFESSIONEEL RESIDENTIEL RESIDENTIEEL TOTAL TOTAAL Octa+ Energie 0.94% 1.60% 1.48% E.ON Belgium 0.08% 0.00% 0.02% EDF Luminus 14.19% 2.16% 4.42% Electrabel 0.05% 0.00% 0.01% Electrabel Customer Solutions 68.15% 78.71% 76.73% Eni Gas & Power 3.02% 1.59% 1.86% Essent Belgium 1.17% 0.00% 0.22% Lampiris 11.97% 15.02% 14.44% Autres / Overige 0.43% 0.92% 0.83% TOTAL TOTAAL 100% 100% 100% 17 17

18 Evolutie van de marktaandelen HISTORIEK MARKTAANDELEN - AARDGAS, PER LEVERINGSPUNTEN* HISTORIQUE DES PARTS DE MARCHÉ GAZ PAR POINT DE FOURNITURE* 0.4% 1.0% 1.4% 1.6% 0.1% 5.8% GasNatural Fenosa 9.4% GDF Suez Autres / Overige Essent Belgium 62.3% 18.1% Octa+ Energie EDF Luminus Eni Gas & Power Lampiris Electrabel Customer Solutions 18 18

19 Evolutie van de marktaandelen HISTORIEK MARKTAANDELEN - AARDGAS, PER LEVERINGSPUNTEN* HISTORIQUE DES PARTS DE MARCHÉ GAZ PAR POINT DE FOURNITURE* LEVERANCIERS FOURNISSEURS PROFESSIONEEL PROFESSIONNEL RESIDENTIEEL RESIDENTIEL TOTAAL TOTAL Electrabel Customer Solutions 56.46% 72.62% 62.29% Essent Belgium 2.15% 0.00% 1.37% GDF Suez 0.69% 0.00% 0.44% Lampiris 17.31% 19.55% 18.12% Octa+ Energie 0.90% 2.73% 1.56% EDF Luminus 7.66% 2.42% 5.77% Eni Gas & Power 13.64% 1.82% 9.37% Autres / Overige 1.08% 0.86% 1.00% GasNatural Fenosa 0.10% 0.00% 0.07% TOTAAL / TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 19 19

20 Switch Residentieel Professioneel Electriciteit Gas Electriciteit Gas Totaal ,51% 3,74% 7,12% 8,15% Totaal ,58% 8,23% 8,73% 10,94% 20

21 Een probleem? 1. Schriftelijke aanvraag aan de klachtdienst van de maatschappij 2. Een bemiddeling aanvraagen bij de Ombudsman voor energie 3. Een klacht indienen bij BRUGEL: Er is een medewerking tussen de 2 diensten! 21

22 Behoefte aan bemiddeling of om een klacht in te dienen De bemiddelingsaanvragen stijgen sterk vooral omdat deze dienst nu bestaat en resultaat begint op te leveren Het aantal klachten dat bij BRUGEL wordt ingediend, blijft stabiel: van 100 tot 150 klachten/jaar 22

23 Nuttige links De ombudsman voor energie: ct&id=1&itemid=55&lang=nl Koningsstraat 47 te1000 Brussel Altijd het «online» formulier gebruiken : 63&lang=nl of een brief / een fax /een (maar nooit een klacht per telefoon indienen!). Het is van essentieel belang om eerst een klacht in te dienen bij de klachtendienst van de leverancier alvorens de ombudsman te contacteren (bij voorkeur schriftelijk of telefonisch) BRUGEL: Kunstlaan 46 te 1000 Brussel -Tel : Fax : : web : Klachten indienen per brief, fax of (niet per telefoon!), bij voorkeur met het formulier 23

24 Analyse van de elektriciteitsfactuur Contractonderhandeling Jérémie Van Den Abeele

25 Doelen Tariefstructuur Grootteordes Vragen over de verschillende tarieftypes Sleutelstapper 25

26 Inleiding E ( )= V (kwh) x P ( /kwh) Verbeteren/verminderen van verbruik : - Sensibiliseren, gedragsverandering, - Uitrusting verbeteren (verlichting, kantoorapp., ) - Begrijpen van de factuur en onderhandelen 26

27 Structuur elektriciteitsfactuur Transportkost Distributiekost Energieprijs Voor iedereen gelijk Afhankelijk van DNB (maar 1 in BHG) Afhankelijk van verbruik + kwartuurpiek Aansluiting (LS, MS, Trans MS, ) Type teller (YMR,MMR,AMR) Afhankelijk van marktprijs Afhankelijk van volume/verbruiksprofiel Marge leverancier Bijkomende diensten Bijdrage groene elektriciteit Belastingen en toeslagen Federale en gewestelijke toeslag BTW 27

28 Voorbeeld : factuur LS Identificatie F(Vermogen) 28

29 Voorbeeld : factuur HS max kwartuurpiek V e r b r u i k s g e g e v e n s 29

30 Voorbeeld : factuur HS te onder-handelen nietnegocieerbaar 30

31 Context 08/01/2012 Wet betreffende het veiligheidsnet Trimestriële indexering variabele prijs Aanleg van gegevensbank CREG + opvolging 29/03/2012 Wet betreffende de bevriezing van de prijzen Bevriezing van de variabele energieprijzen van april tot december Wettelijke basis KB dat de indexeringsparameters bepaalt In 2013 Criteria voor de indexeringsparameters Enkel gebaseerd op de werkelijke bevoorradingskosten Berekend op basis van de beursnoteringen voor elektriciteit Voor gas: uitzondering indien bevoorrading vastgesteld op een petroleumindex (notering Europese petroleummarkt Gebaseerd op transparante, objectieve en controleerbare gegevens 31

32 Grootteorde Pro E September Split kwh 1% 3% 8% Energie - Energie 41% Distribution - Distributie Transport - Tranport 47% OSP (Art.26) - ODV (Art.26) 32

33 2843 /an - /jaar Grootteorde Pro E kwh 09/

34 /an - /jaar Grootteorde Pro E kwh 09/

35 Grootteorde Pro G September Split kwh 3% Energie 24% Distribution - Distributie OSP - ODV 73% Taxe hors TVA - Federale belasting + zonder BTW 35

36 /an - /jaar Grootteorde Pro G kwh 09/

37 /an - /jaar Grootteorde Pro G kwh 09/

38 Prijsvergelijker 38

39 Grootteorde Source : CREG 39

40 /MWh Grootteorde 250 Bruxelles > Electricité > All in 200 E1: <40 MWh E2: MWh E3: MWh E4: MWh E5: GWh E6: 6-20 GWh

41 /MWh Grootteorde Bruxelles > Gaz > All in G1: <120 MWh G2: MWh G3: MWh G4: 5-50 GWh

42 /an - /jaar Evolutie van de prijzen Evolutie van de jaarfactuur voor een mediane afnemer die nog steeds wordt bevoorraad door de standaardleverancier en van het goedkoopste aanbod op de markt. Het Brusselse mediaan verbruik van elektriciteit bedraagt 2036 kwh in de piekuren Fournisseur par défaut standaard leverancier Offre la plus avantageuse Beste aanbod

43 Het leveringscontract onderhandelen 43

44 Van leverancier veranderen? Nog steeds bij uw standaardleverancier (basiscontract)? Wacht niet langer! Reeds contract afgesloten contract met leverancier? - Stilzwijgende verlenging? - Voorbereid op einde contract? (clausules opzeg datum einde contract) 44

45 Onderhandelen? Individuele onderhandeling Collectieve onderhandeling (aankoopcentrale, binnen de groep, ) Outsourcing (ad hoc consultant of permanent) 45

46 Mijlpalen 1. Plannen van de opdracht, de offertevraag (timing) 2. De gegevens verzamelen 3. Definitie / keuze eisen / beperkingen a. Vaste prijs geïndexeerd b. Groene energie? c. Contractduur d. Diensten e. 4. Lastenboek opstellen / offerteaanvraag 5. Opdracht publiceren / contact opnemen met de leveranciers 6. Vergelijken van de offertes 7. Onderhandelen checken en contract afsluiten 8. Factuuranalyse uitvoeren en contractnaleving. 46

47 Voorbereiding!!! Administratieve gegevens - Verbruiksadres - EAN ( xxxxxxxxxxx) en N teller(aangewezen) - Facturatieadres (belangrijk bij multi-sites) - Algemene informatie over de onderneming (activiteit, BTW,..) Technische informatie - Verbruiksprofiel - Type aansluiting (HS, LS, ) - Verbruikshistoriek Energieboekhouding 47

48 Algemene praktische opmerking Scheid laagspanning en middenspanning (2 loten) - Verbruik PU DU over 12 maand - Max. kwartuurvermogen (12 maand) - Type teller (YMR,MMR,AMR) Teller met dubbel tarief en hoofdzakelijk dagverbruik? EAN-code onbekend? Tel : (Sibelga) Leveranciers niet verantwoordelijk voor energiekwaliteit 48

49 Eenvoudig tarief / variabel tarief?

50 Marktprijs Source : Prijs leverancier = f(marktprijs) Opdracht lanceren op «beste moment». 50

51 Vast tarief / Variabel tarief Vast? Energieprijs ligt vast voor de contractduur (realistisch) budget +/- vast Opm : contact kan wel maanden op voorhand getekend worden Variabel? - Periodieke indexatie (1/maand, 1/Trim) : aanpassing aan marktprijs. - Niet alle leveranciers voeren tariefaanpassing op dezelfde manier door (Ne,Nc,Endex,Iem, ) Parameters van de formules komen op de factuur : maar klopt de waarde? Vergelijken offertes met vaste/variabele prijs : onmogelijk maak realistische hypotheses 51

52 Vast tarief / Variabel tarief Click? Voor de groot-verbruikers Vaste prijs (deels of voor het volledige contract) afgesproken voor aanvang levering (vertraging tussen ondertekening en start leveringen) Spreiden van de aankoopmomenten in volume en over contractperiode Vereist volgen van de markt 52

53 Contractduur? Bepaal de effectief gewenste leveringsdatum! Switchperiode : De switch vindt ten vroegste 21 kalenderdagen plaats nadat de nieuwe leverancier de procedure heeft opgestart. Contractduur a. In BHG : - voor residentieel : 3 jaar (vooropzeg 2 maand) - voor professioneel : geen limiet (1,2,3, ) b. In de praktijk? 53

54 Groene stroom : groenestroomcertificaten Groenestroomcertificaat = steunmechanisme voor de opwekking van groene stroom (aanbod) 1 groenestroomcertificaat (GSC) wordt toegekend aan de gecertifieerde installatie voor elke hoeveelheid van 217 kg CO 2 die zij niet uitstoot (WKK, zonnepanelen (5 GSC), biomassa) De GSC zijn vrij verhandelbaar 54

55 Groene stroom : Garanties van oorsprong Garantie van oorsprong (GO) = steunmechanisme voor consumptie van groene stroom (vraag) 1 GO wordt toegekend voor elke MWu groene stroom (inclus. WKK) opgewekt te Brussel aan de gecertifieerde installatie De GO zijn vrij verhandelbaar GO mogen uit andere Gewesten of landen komen indien u groene stroom koopt, dan heeft u de waarborg dat er ergens (in Europa) een gelijkwaardige hoeveelheid groene stroom werd opgewekt 55

56 Groene stroom : certifiëring van een installatie Elke installatie waarvoor GSC of GO kunnen worden toegekend zal door BRUGEL gecertifieerd moeten worden formulier in te vullen: + een bezoek ter plaatse Altijd voor de WKK installaties Alleen voor zonnepanelen van meer dan 10 kw Toekenning van groenestroomcertificaten door BRUGEL (als > 10 kw) BRUGEL handelt de transacties van verkoop, maar grijpt niet in de verkoop van GSC in 56

57 Gegevens groenestroom DONNÉES ELECTRICITÉ VERTE GEGEVENS GROENESTROOM SITUATION AU 30/09/2011 Aantal gecertificeerde installaties Gemiddeld elektrisch vermogen Totaal elektricsch vermogen Fotovoltaïsch ,3 kw kw Aardgas WKK ,9 kw kw Hernieuwbare WKK ,6 kw kw Aantal dossiers ingediend gedurende het 3 e kwartaal Photovoltaïque Fotovoltaïsch Cogénération WKK

58 Groene stroom Période/Periode Nombre de CV échangés Nombre de transactions Aantal ingeruilde GSC Aantal transacties Volume financier des transactions Financieel volume van de transacties Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal

59 Groene stroom Période/Periode Nombre de CV échangés Nombre de transactions Aantal ingeruilde GSC Aantal transacties Volume financier des transactions Financieel volume van de transacties Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal Trimestre/ Kwartaal

60 Groene elektriciteit? Een «groen» contract : leverancier wekt zelf groenestroom op of koopt «GVO» op van producent om zijn verbruik te dekken Hangt wat af van visie van het bedrijf (imago, ) Duurder? Bijdrage voor groene energie gelijk als bij geen groene stroom EAN al op groene stroom? 60

61 Dienst(en)? Coördinatie door een contactpersoon: account manager, rechtstreekse telefoonlijn, Verbruikscurven Verbruiksgegevens factuur online Detectie van eventuele afwijkingen in verbruiken Offerte ook uitgebreid naar personeel (voorzie een lijst met EAN s) Energie-audit. 61

62 Opstellen offertevraag lastenboek Betalingstermijnen Niet noodzakelijk alle energievectoren tegelijk onderhandelen Bijzondere clausules : ziekenhuis, medische centra, Mogelijkheid voorzien om verbruikspunten toe te voegen of te schrappen tijdens looptijd contract (vastleggen van verbruiksvork?) 62

63 Klanten doelgroup Lleverancier Residentieel KMO Industrie Belpower International - Distrigaz - E.ON Belgium - - EDF Luminus SA - Electrabel SA - - Energie Electrabel Customer Solutions Elexys SA - Endesa Energía - Eneco België - Essent Belgium (RWE) - Gas Natural Europe - Fenosa - GDF Suez - - Groene Energie Administratie - Lampiris Nuon Belgium - OCTA+ Energie - Scholt Energy Control België NV - Trianel Energie BV

64 Fournisseur Electricité - Elektriciteit Leverancier Société Téléphone Site web Belgian Eco Energy (Bee) Belpower International SA 02/ EDF Luminus 078/ EGL France & Benelux +32 (0) Electrabel 078/ (prof.) - 078/ Electrabel Customer Solutions 078/ / Elexys 056/ Endesa Energía Eneco België 015/ Energie Energie I&V (Anode Energie) 016/ Enovos Luxembourg E.ON Belgium 02/ ENI Gas & Power Essent Belgium (RWE) 0800/ Groene Energie Administratie Lampiris 0800/ OCTA+ 0800/ (FR) / Powerhouse Scholt Energy Control Wind Energy Power 64

65 Fournisseur Gaz - Gas Leverancier Société Téléphone Site web Belgian Eco Energy (Bee) EDF Luminus 078/ Electrabel 078/ (prof.) - 078/ Electrabel Customer Solutions 078/ / (prof.) Eneco België 015/ Enovos Luxembourg E.ON Belgium 02/ ENI Gas & Power Essent Belgium (RWE) 0800/ GAS NATURAL EUROPE BELUX +32 (0) GDF Suez 02/ Lampiris 0800/ NatGas OCTA+ 0800/ (FR) / (NL) Powerhouse Scholt Energy Control Wingas GmbH benelux.html?&l=1 65

66 Vergelijking Geldigheid van de offerte : zo kort mogelijk (volatiliteit van de prijzen! ) Vergelijken van de verschillende offertes (tarief, contract, diensten, promo) Enkel het deel energie vergelijken (prijs commodity = negocieerbaar deel Onderhandelen over de offerte met de leverancier Contract sluiten 66

67 Opvolging? Nagaan of levering overeenkomt met contract Factuurcontrole : - Prijs contract = Prijs factuur? - Tellerstand en verbruik dat op de factuur gebruikt wordt - Afwijking Anticipeer op het contracteinde voor een nieuwe opdracht Specifieke software - Multi-site - Energieboekhouding - Detectie afwijkingen

68 Conclusies Geliberaliseerde markt Implicatie voor klant Proactief Marktkennis Beste offertes Volg de facturen en de verbruiken op!!!! 68

69 Bedankt voor uw aandacht Jérémie Van Den Abeele Tel: 02/ Mail : Pour les particuliers 0800/

Marie Brynart & François Grevisse

Marie Brynart & François Grevisse Facturen Brufodebat 2014 Marie Brynart & François Grevisse, Sustainable Energy Services Voor rekening van Leefmilieu Brussel marie.brynart@sestain.be Programma Inleiding: Organisatie van de gas- en elektriciteitsmarkten

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2013 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/16 1. Prijzen 1.1 groothandelsmarkt elektriciteit: Zowel op

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2012. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2012. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2012 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/12 1. Prijzen Door de vele maatregelen die in 2012 werden genomen

Nadere informatie

STUDIE (F)120927-CDC-1177

STUDIE (F)120927-CDC-1177 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN JULI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren Commissie voor de regulering van de energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren www.brugel.be Vrijmaking In januari 2007 werd de

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in BElgië Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België carine

Nadere informatie

Liberalisering van de. stroom- en gasmarkt in Vlaanderen MIDDENKATERN MILIEU ARBEID&

Liberalisering van de. stroom- en gasmarkt in Vlaanderen MIDDENKATERN MILIEU ARBEID& Liberalisering van de MIDDENKATERN stroom- en gasmarkt in Vlaanderen De EU heeft beslist dat voor de gas- en stroomvoorziening komaf moet worden gemaakt met bestaande monopolies, zoals die bijvoorbeeld

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas, om de gemeenten

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 Inhoudstafel 2 CREG Jaarverslag 2014 1. Voorwoord...5

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Studie STUDIE-20121119-04 betreffende de invoering van een progressieve tarifering zoals voorgesteld door de CWaPE in haar studie

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

van 30 september 2011

van 30 september 2011 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk Vormgegeven Extern Verzelfstandigd Agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 1000 Brussel Tel. +32 2 553

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit

Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit Mechanisme ingevoerd door de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999

Nadere informatie

ONTWERPVOORSTEL (C)[ ]-CDC-1151

ONTWERPVOORSTEL (C)[ ]-CDC-1151 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ONTWERPVOORSTEL

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 In het kader van de verlenging van het mechanisme ingevoerd bij de wet

Nadere informatie

Lokale overheidsbedrijven

Lokale overheidsbedrijven Mei 2008 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Concept en activiteitskader van de lokale overheidsbedrijven in België 3 Het begrip lokaal overheidsbedrijf 3 Een sector in volle ontwikkeling 4 Draagwijdte van

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES

STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Energie Technische of energie-verantwoordelijke STAPPENPLAN VOOR GROTE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES Tertiaire en industriële sector en collectieve huisvesting Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie maart

Nadere informatie