leerlingen en ouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leerlingen en ouders 2015-2016"

Transcriptie

1 leerlingen en ouders

2 versie

3 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Op Oscar Romero vinden we het belangrijk om te doen wat we beloven en dat wat we doen ook goed te doen. De afspraken rondom de belangrijkste of meest voorkomende zaken uit ons dagelijks schoolleven hebben we vastgelegd in dit boekje Boekje tussen aanhalingstekens omdat we het alleen in digitale vorm publiceren. In staan over een scala aan onderwerpen de belangrijkste aandachtspunten beschreven. Ook wordt verwezen naar de website of uitgebreidere regelingen in het Vademecum. We hebben niet de illusie met dit boekje volledig te zijn; het zal dan ook regelmatig aangevuld en geactualiseerd worden. De actuele versie is altijd beschikbaar via de website onder de knop Leerlingen en ouders. De missie van Oscar Romero is Inspireren tot leren. Helpt dit daarbij? Ja, want als praktische zaken goed geregeld zijn en iedereen handelt naar deze afspraken, dan ontstaat er ruimte voor wat we echt belangrijk vinden: goed onderwijs verzorgen en onze leerlingen en elkaar inspireren tot leren. Van onze kernwaarden rechtvaardig, verfrissend, toegewijd en open geeft de laatste aan dat we openstaan voor veranderingen om ons heen, open staan voor de ontwikkeling van leerlingen, maar ook open zijn over ons handelen en over wat wij van elkaar en wat leerlingen en ouders van ons mogen verwachten. En wat wij van u verwachten. Dit wederzijds uitspreken past in het belang dat we op Oscar Romero hechten aan de een goede afstemming binnen de zgn. driehoek leerlingen ouders school. Heeft u vragen naar aanleiding van Of mist u dingen? Laat ons dat dan vooral even weten, dan vullen wij het aan. Namens alle medewerkers van ons Oscar Romero, Erica van Langen, rector 3

4 Schoolregels Dit is Oscar Romero! Wij: 1. luisteren naar elkaar 2. respecteren elkaar 3. accepteren elkaar zoals we zijn 4. houden de school netjes en veilig 5. zijn samen verantwoordelijk voor een goede gang van zaken op school 6. dragen gezamenlijk bij aan een goede sfeer op school Wij: 1. zijn op tijd in het lokaal en we verlaten het lokaal pas nadat de bel is gegaan 2. hebben bij het begin van de les onze spullen bij ons en ons werk in orde 3. eten en drinken alleen tijdens leswisselingen en in de pauzes 4. laten onze jas in het kluisje 5. gebruiken ons mobieltje niet tijdens de les 6. zijn tijdens de pauzes uitsluitend op de begane grond of buiten 4

5 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Schoolregels... 4 Afwezigheid docent... 6 Brieven... 6 Contactpersonen... 6 Communicatie... 6 Gezonde School... 7 ipad protocol... 7 Informatieborden... 8 Inhaaltoetsen... 8 Jaaragenda... 9 Kleding... 9 Kluisjes en jassen... 9 Liftsleutel leerlingen... 9 Magister cijfers... 9 Magister ELO Mentoraat Mobiele telefoons Nieuwsbrief ouders Opvanguren Printen RTTI Roosters en roosterwijzigingen Schoolkosten Schoolpas / kluispas Schorsen / verwijderen leerling Studiezaal / huiswerkbegeleiding / bijles door tutoren Thuis Toetsing Verlofaanvraag / ziekmelden / verzuimteam Bijlage: inhoudsopgave Tabor Vademecum

6 Afwezigheid docent Als de afwezigheid van een docent vooraf bekend is, wordt de leerling hierover door de docent geïnformeerd. Afhankelijk van de planning vervalt deze les of wordt deze overgenomen of opgevangen door een andere docent. De docent informeert leerlingen welk werk van hen verwacht wordt (via Magister). Een eventuele roosterwijziging vinden leerlingen terug in hun dagrooster. Als een docent onverwacht afwezig is, dan probeert hij of zij de klas van het 1e lesuur nog op tijd te informeren door het in werking zetten van de zogenaamde telefoonketen. Op hun dagrooster zien de leerlingen wat er met de andere lessen, vanaf het 2e uur, gebeurt. Brieven Alle algemene brieven worden op de website geplaatst en genoemd in de wekelijkse nieuwsbrief (zie ook: Nieuwsbrief ouders). Brieven bestemd voor een kleinere doelgroep worden rechtstreeks naar het adres van de ouders/verzorgers g d via Magister. Zie: / Oscar Romero / Publicaties en brieven Contactpersonen Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders is de mentor. Mocht hij/zij niet bereikbaar zijn, dan kunne zij terecht bij de leerlingcoördinator. De leerlingcoördinatoren zitten in ruimte brugklassen : mw. Lianne Reus 2 mavo : mw. Mirjam de Klerk 3 mavo : dhr. Martijn Bos 4 mavo : dhr. Michel van Middendorp 2 en 3 havo : mw. Lorraine van den Idsert 4 en 5 havo : dhr. Ger Franssen 2 t/m 6 vwo : mw. Ellen Klinkenberg Communicatie Op mailtjes wordt binnen 2 werkdagen gereageerd, ook als nog geen antwoord bekend is op een gestelde vraag. Ouders worden binnen 48 uur teruggebeld. 6

7 Gezonde School Oscar Romero is een Gezonde School. Gezond blijkt onder andere uit het feit dat we een rookvrije school zijn. Nergens wordt gerookt, niet in onze school en ook niet op het schoolterrein. Alcohol en drugs zijn natuurlijk ook niet toegestaan: niet tijdens schooldagen en niet tijdens schoolfeesten. Maar gezond zijn is meer dan dat. Er is een watertappunt waar leerlingen altijd kosteloos schoon en fris drinkwater kunnen krijgen. In de schoolkantine zijn veel gezonde producten te koop. Er wordt nu ook beleid ontwikkeld om het meenemen en nuttigen van energy drinks tegen te gaan en de mega verpakkingen chips worden eveneens in de ban gedaan. We hebben certificaten voor sport en bewegen, relaties en seksualiteit en gezonde voeding. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Gezonde school ipad protocol Richtlijnen voor het gebruik Er wordt altijd zorgvuldig met de ipad omgegaan. 1. De ipad wordt vervoerd in een tas, ook bij les-of lokaalwisselingen. 2. De ipad wordt nooit onbeheerd achtergelaten op school. 3. Er wordt nooit gewerkt op de ipad van een ander. 4. Het is niet toegestaan om te eten of drinken bij de ipad. Schade door geknoei valt buiten de verzekering. Gebruik op school 1. De ipad wordt altijd volledig opgeladen mee naar school genomen. 2. In de les wordt de ipad alleen gebruikt voor schoolwerk. 3. Het bezoeken van pornografische, racistische of gewelddadige sites is verboden. 4. Gedurende het verblijf op school mag de ipad uitsluitend worden gebruikt voor onderwijskundige doeleinden. Dit geldt ook voor het gebruik van digitale sociale netwerken. 5. Via het netwerk wordt van elke leerling in de school het surfgedrag gevolgd. In verdachte gevallen kan inzage gegeven worden in het surfgedrag. 6. Elke docent heeft de mogelijkheid om gedurende het verblijf op school en tijdens buitenschoolse activiteiten in het kader van het lesprogramma de digitale activiteiten van de leerling te controleren. 7

8 Preventie 1. Om diefstal en ongewenst gebruik van de ipad door derden te voorkomen, is elke ipad verplicht voorzien van een toegangscode; 2. Om bij diefstal de ipad te traceren, staan bij icloud de functie Zoek mijn ipad verplicht aan. Problemen met de ipad 1. Bij problemen met de ipad bepaalt systeembeheer of de schade aan de ipad valt binnen de garantieregeling van Apple of (indien van toepassing) binnen de voorwaarden van de verzekering. Leerlingen kunnen elke pauze terecht bij de servicebalie van systeembeheer. 2. Bij een technisch probleem gaan leerlingen naar systeembeheer. Systeembeheer zal bekijken wat het probleem is en, indien mogelijk, dat direct herstellen. Leerlingen kunnen elke pauze terecht bij systeembeheer (ihelpbalie). Informatieborden Belangrijke mededelingen voor leerlingen worden gepubliceerd op de informatieborden die in de school hangen. Van leerlingen wordt verwacht dat ze deze goed in de gaten houden. Inhaaltoetsen Als een leerling ziek is tijdens een toets, dan maakt hij met zijn docent een afspraak wanneer hij deze toets inhaalt. De leerling neemt nog tijdens zijn afwezigheid of direct na terugkeer hierover contact op met de docent, dit kan uiteraard ook per mail. In principe moeten toetsen binnen een week worden ingehaald. Per week zijn er zes inhaalmomenten (in lokaal 1.08 en/of 1.13): Dinsdag : uur en uur Woensdag : uur en uur Donderdag : uur en uur Let op: leerlingen met recht op tijdverlenging kiezen voor uur. De volledige procedure is te vinden op de website. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Examens en toetsen 8

9 Jaaragenda Op de website is aan de rechterzijde de actuele versie van de jaaragenda te vinden. Belangrijke wijzigingen worden vermeld op de informatieborden in school. Indien u zelf gebruik maakt van een Google Agenda, kunt u via de knop de jaaragenda aan uw eigen Agenda toevoegen. Zie: / Oscar Romero / Jaaragenda Kleding Als school zien wij erop toe dat leerlingen geen kleding dragen met zichtbaar aanstootgevende, beledigende, racistische en/of seksueel getinte teksten en afbeeldingen. Hetzelfde geldt voor kleding die grote delen van het lichaam onbedekt laat. Leerlingen worden hier in voorkomende gevallen op aangesproken. Kluisjes en jassen Voor elke leerling is een kluisje beschikbaar waarin gymspullen, helm, jas en andere waardevolle spullen bewaard kunnen worden. De leerlingen worden geen eigenaar van hun kluisje. De schoolleiding heeft te allen tijde het recht om kluisjes op hun inhoud te controleren als daar aanleiding voor is. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Faciliteiten voor leerlingen Liftsleutel leerlingen Bij lichamelijke problemen kunnen leerlingen, tegen betaling van een sleutelborg, via een formulier een liftsleutel aanvragen bij de receptie. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Faciliteiten voor leerlingen Magister cijfers Driemaal per jaar wordt de stand van zaken qua cijfers opgemaakt. Er wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. De cijfers worden gedurende het jaar afgerond op één decimaal en op het eindrapport op een heel cijfer. Ouders hebben minimaal twee maal per jaar de gelegenheid met de mentor een afspraak te maken: dinsdag 8 december 2015 (alle klassen), donderdag 25 februari 2016 (examenklassen), woensdag 23 maart 2016 (niet-examenklassen). Op die momenten kunnen eventuele overstapmogelijkheden aan bod komen. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Regels en regelingen / Bevorderingsnormen en overstapregelingen. 9

10 Magister ELO Alle docenten en leerlingen maken gebruik van de Magister ELO (Elektronische Leeromgeving) voor studiewijzers, toetsplanning, inschrijvingen en digitale leermiddelen. Ook het huiswerk staat altijd in Magister. Voor vragen over de ELO kunnen ouders en leerlingen terecht bij de mentor. Mentoraat De mentor is voor ouders het eerste aanspreekpunt. Als de mentor niet direct bereikbaar is, kunt u altijd terecht bij de leerlingcoördinator (zie: Contactpersonen). Bij leer- en/of gedragsproblemen kan de mentor doorverwijzen naar de ondersteuningscoördinator. Voor de mavo is dat mw. Gerda Schmidt, voor de havo mw. Mirjam van Tilburg en voor het vwo mw. Karin Poort. Mobiele telefoons Mobiele telefoons zijn in de les niet zichtbaar. Bij binnenkomst in het lokaal leggen leerlingen desgewenst hun mobiele telefoon (uit) in het daarvoor bestemde bakje. Op verzoek van de docent mogen mobiele telefoons worden gebruikt in de les. Bij herhaald overtreden van deze regel wordt de mobiel in eerste instantie voor een dag ingenomen, bij herhaling voor een langere periode. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Regels en regelingen / Schoolregels Nieuwsbrief ouders Wekelijks ontvangen ouders op vrijdag de nieuwsbrief via hun mail. Naast actuele informatie wordt hierin ook verwezen naar de brieven die op de website zijn gepubliceerd. Opvanguren Leerlingen in de 1e en 2e klassen en 3 mavo krijgen een opvanguur als ze lesuitval hebben. Andere leerlingen kunnen alle dagen vanaf het 2e tot en met het 6e uur terecht in de bovenbouwaula die als studiezaal is ingericht. In de opvanguren gaan leerlingen: - rekenen met behulp van het programma fflerenrekenen; - werken aan leesvaardigheid met het programma Nieuwsbegrip; - huiswerk maken en/of een toets voorbereiden. De opvanguren worden verzorgd door studenten en docenten. 10

11 Printen In en tegenover de mediatheek staan printers en kopieerapparaten waar leerlingen een afdruk of kopie voor eigen gebruik kunnen maken. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Faciliteiten voor leerlingen RTTI De leerlingen in de onderbouw hebben per jaar voor elk vak drie zgn. RTTI-toetsen. Bij een RTTI-toets zijn de vragen opgedeeld in Reproductie-vragen, Toepassingsvragen in een bekende context, Toepassingsvragen in een nieuwe context, en Inzichtvragen. De scores van leerlingen op deze verschillende typen vragen geven ons, de leerlingen zelf en u inzicht in hun sterke en minder sterke kanten. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Examens en toetsen Roosters en roosterwijzigingen Roosters en roosterwijzigingen worden gepubliceerd via de Zermelo Portal en de Zermelo-app. Zie: Schoolkosten De schoolkosten die ouders betalen, zijn opgebouwd uit een algemene (vrijwillige) ouderbijdrage en betalingen voor meerdaagse buitenschoolse activiteiten. Een overzicht hiervan staat op de website. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Financiën en Leermiddelen / Schoolkosten Schoolpas / kluispas Elke leerling heeft een schoolpas die tevens dient als kluispas. De schoolpas blijft de hele schoolperiode op Oscar Romero geldig. Bij verlies of schade kan de leerling tegen betaling van 5,- een nieuwe pas aanvragen bij de receptie. Er wordt dan eerst een tijdelijke pas gemaakt die meteen gebruikt kan worden. Binnen 7 werkdagen ligt de nieuwe pas klaar bij de receptie. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Faciliteiten voor leerlingen 11

12 Schorsen / verwijderen leerling Vanzelfsprekend komt het voor dat wij leerlingen moeten verwijderen uit de les, of zelfs een of meer dagen moeten schorsen en eventueel verwijderen. Uiteraard volgen we daarvoor zo zorgvuldig mogelijk de verschillende procedures. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Regels en regelingen / Verwijderingsprocedure, uit de les en algemeen Studiezaal / huiswerkbegeleiding / bijles door tutoren Elke dag van het 2e tot en met het 6e uur functioneert de bovenbouwaula als studiezaal voor leerlingen met een tussenuur. Daar wordt in aanwezigheid van een docent in stilte door leerlingen gewerkt. De huiswerkbegeleiding op Oscar Romero kent een tweetal vormen: 1 Huiswerkklas: een lokaal waar leerlingen onder toezicht van een docent zelfstandig huiswerk maken. De leerling overlegt daarbij aan het begin van de les met de docent welk huiswerk hij/zij zal doen. Dit wordt aan de ouders gecommuniceerd per , zodat zij inzicht hebben in de werkzaamheden van hun kind. Op dit moment is het mogelijk om op elk moment in te stromen. 2 Huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door een huiswerkinstituut dat is gevestigd op Oscar Romero. Hier krijgt uw kind minimaal drie middagen per week intensieve hulp bij het plannen en het aanleren van studievaardigheden. Het gemaakte huiswerk wordt gecontroleerd en waar nodig overhoord. Meer informatie hierover kunt u vinden op Vanaf het tweede leerjaar kunnen leerlingen die ondanks goede inzet tegenvallende resultaten behalen voor een vak, bijles krijgen van oudere leerlingen. De leerling die helpt, heet de tutor. Om een tutor toegewezen te krijgen is de instemming van de vakdocent nodig. Het verzoek om een tutor wordt gedaan door de vakdocent of de mentor. Daarna wordt voor elke tutorleerling met zorg een kundige en passende tutor gezocht door de heer Mervyn Fong. Het betreft minimaal 6 lesuren, maar in de praktijk vaak meer, waarin de tutor de tutorleerling helpt met het vak. De tutorleerling betaalt de tutor per gegeven lesuur 5,-. Ook het huiswerkinstituut biedt bijles aan. Deze wordt verzorgd door meer ervaren docenten. De kosten hiervan bedragen 30,- per uur. 12

13 Thuis School en thuis zijn met elkaar verbonden. In het belang van de leerlingen vinden we dat zowel school als ouders hun bijdrage hebben. Van ouders/verzorgers verwachten wij dat zij regelmatig meekijken in Magister en dat met hun zoon/dochter bespreken. Magister geeft inzicht in huiswerk en toetsen, maar ook of leerlingen hun huiswerk gemaakt hebben, hun spullen bij zich hebben, eruit gestuurd zijn, te laat gekomen, afwezig zijn etc. En daarnaast staan in Magister natuurlijk de cijfers. Voor de ene leerling is dat meer nodig dan voor de andere. Voor alle leerlingen is van belang dat ouders weten wat er speelt. Naarmate leerlingen ouder worden, verwachten wij steeds meer dat zij zich met vragen en problemen zelfstandig tot hun docent of mentor wenden. Gaat dat niet goed (genoeg), dan nemen ouders uiteraard zelf contact op met de mentor. Toetsing Dit is een samenvatting van een aantal praktische afspraken omtrent toetsing. Onderbouw incl. 3 mavo 1. Huiswerk en toetsen staan altijd in Magister. 2. Toetsen, PO s, werkstukken en verslagen staan in het toetsrooster en zijn tijdig (4-toets minimaal een week van tevoren) opgegeven. 3. Docenten houden rekening met het maximum aantal toetsen per dag en per week: a. per dag mag maximaal 6 toetspunten; b. per week maximaal 28 toetspunten; c. per week maximaal 4x een 4-toets. 4. In de week voor de toetsweek zijn er geen toetsen, presentaties of inlevermomenten voor PO s, verslagen en werkstukken. 5. Toetsen over hetzelfde onderwerp worden gegeven als de vorige toets is besproken. 6. Gemaakt werk is tijdig nagekeken en besproken: a. toetsen zijn binnen 10 werkdagen besproken en de cijfers staan binnen 15 werkdagen in Magister; b. PO s, werkstukken en verslagen zijn binnen 15 werkdagen besproken en de cijfers staan binnen 20 werkdagen in Magister. Bovenbouw Naast de regels van het examenreglement gelden de volgende regels omtrent tussentoetsen, praktische opdrachten, werkstukken e.d. 13

14 1. In de week voor de toetsweek zijn er geen toetsen, presentaties of inlevermomenten PO s, handelingsdelen, werkstukken e.d. 2. De studiewijzers staan bij aanvang van de periode in Magister. 3. PO s, presentaties, handelingsdelen, werkstukken e.d. staan bij aanvang van de periode in de studiewijzer in Magister. 4. Toetsen, PO s, presentaties, werkstukken, handelingsdelen e.d. staan in het toetsrooster en zijn tijdig (minimaal een week van tevoren) opgegeven. 5. Gemaakt werk is tijdig nagekeken en besproken: 1. toetsen zijn binnen 10 werkdagen besproken en de cijfers staan binnen 15 werkdagen in Magister; 2. PO s, werkstukken en verslagen zijn binnen 15 werkdagen besproken en de cijfers staan binnen 20 werkdagen in Magister. Afwijkingen van de regels worden besproken met de leerlingcoördinator en/of conrector. Als van de bovenstaande regels wordt afgeweken, onderneemt de leerling de volgende stappen: 1. De leerling wijst de docent op de regels. 2. Als leerling en docent er samen niet uitkomen, neemt de leerling contact op met de mentor. 3. Als er samen met de mentor geen oplossing wordt gevonden, verwijst de mentor de leerling door naar de leerlingcoördinator. Hierop onderneemt de leerlingcoördinator (waar nodig in overleg met conrector) actie. Verlofaanvraag / ziekmelden / verzuimteam Verlof Voor het verzuimen van één of meerdere lessen is altijd toestemming nodig van mw. Lansdaal. Deze verzoeken dienen minimaal 2 weken van tevoren te worden ingediend. Verzoeken om extra vakantiedagen worden altijd overlegd met de leerplichtambtenaar. Afwezigheid door ziekte of blessure Als een leerling door ziekte of een andere onverwachte oorzaak niet op school aanwezig kan zijn, geven de ouders daarvan (diezelfde dag om 8.00 uur) telefonisch bericht aan de administratie van de school. Als de leerling weer naar school komt, neemt de leerling een door de ouders ondertekend briefje mee, bestemd voor het verzuimteam. Gedurende de dag houdt het verzuimteam controles op de aanwezigheid van leerlingen. 14

15 Ziek worden op school Als een leerling in de loop van de dag door ziekte of een blessure de lessen niet kan volgen, meldt hij of zij zich af bij het verzuimteam. Geen LO vanwege blessure Als een leerling door een kortdurende blessure niet kan deelnemen aan de LO-les, meldt hij of zij zich met een briefje van de ouders bij de leerlingcoördinator. In het algemeen moet deze leerling wel aanwezig zijn bij de LO-les. Deze afspraken plus aanvullende informatie zijn na te lezen op onze website, inclusief de benodigde formulieren. Alle verzuim, geoorloofd dan wel ongeoorloofd, wordt in eerste instantie afgehandeld door mevrouw Lansdaal en haar verzuimteam. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Verlof en verzuim Bijlage: inhoudsopgave Tabor Vademecum Leerlingen - Convenant Een veilige school - Examenreglement Instroom in 4 havo vanuit 4 mavo - Klachtenregeling - Leerlingenstatuut - Privacyreglement Leerlinggegevens - Protocol gescheiden ouders - Reglement voor de commissie van beroep Zie: / Voor leerlingen / Beleidsstukken Vooraf eerst inloggen via / Oscar Romero / inloggen (inlog = inlog Magister). Ga daarna terug naar / Voor leerlingen. 15

16 16

Op deze plek. Zijn we echt. Zeggen we sorry. Vergeven we elkaar. Geven we complimenten. Vertrouwen we elkaar. Hebben we plezier.

Op deze plek. Zijn we echt. Zeggen we sorry. Vergeven we elkaar. Geven we complimenten. Vertrouwen we elkaar. Hebben we plezier. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2017-2018 Locatie De Joost Op deze plek Zijn we echt Zeggen we sorry Vergeven we elkaar Geven we complimenten Vertrouwen we elkaar Hebben we plezier Zijn we gelijk Schoolregels

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Vmbo Putten SPELREGELS 2019

Vmbo Putten SPELREGELS 2019 Vmbo Putten SPELREGELS 2019 2020 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, kun je leren. Als je je niet veilig

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2016-2017 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Tvwo/Ath/Havo. Spelregels

Tvwo/Ath/Havo. Spelregels Tvwo/Ath/Havo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

VMBO Putten. Spelregels

VMBO Putten. Spelregels VMBO Putten Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, ZO GAAN WE MET ELKAAR

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Zo werken we hier op. Lyceum De Grundel leerlingen

Zo werken we hier op. Lyceum De Grundel leerlingen Zo werken we hier op Lyceum De Grundel 2018-2019 leerlingen Dit boekje is bedoeld om de goede gang van zaken op Lyceum De Grundel te bevorderen. Niet alleen staan hierin de schoolregels, maar ook andere

Nadere informatie

VMBO Ermelo SPELREGELS

VMBO Ermelo SPELREGELS VMBO Ermelo SPELREGELS 2019 2020 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, kun je leren. Als je je niet veilig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

VMBO Putten. Spelregels

VMBO Putten. Spelregels VMBO Putten Spelregels 2018 2019 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, ZO GAAN WE MET ELKAAR

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2018 2019 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR. hetstreek.nl. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst!

2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR. hetstreek.nl. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! 2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl Waar herken je Het Streek aan Christelijk Wij zien de bijbel als bron en wij volgen Jezus. Voor

Nadere informatie

5 gouden schoolregels van het Frits Philips Lyceum - mavo. 1) We houden rekening met elkaar en met de omgeving

5 gouden schoolregels van het Frits Philips Lyceum - mavo. 1) We houden rekening met elkaar en met de omgeving 5 gouden schoolregels van het Frits Philips Lyceum - mavo 1) We houden rekening met elkaar en met de omgeving 2) We zorgen voor een veilige en prettige sfeer 3) In en om het gebouw is het rustig en schoon

Nadere informatie

5 gouden schoolregels van het Frits Philips Lyceum - mavo. 1) We houden rekening met elkaar en met de omgeving

5 gouden schoolregels van het Frits Philips Lyceum - mavo. 1) We houden rekening met elkaar en met de omgeving 5 gouden schoolregels van het Frits Philips Lyceum - mavo 1) We houden rekening met elkaar en met de omgeving 2) We zorgen voor een veilige en prettige sfeer 3) In en om het gebouw is het rustig en schoon

Nadere informatie

Ashram College Leeswijzer Schoolregels

Ashram College Leeswijzer Schoolregels Ashram College Leeswijzer Schoolregels schooljaar 2018-2019 versie voor leerlingen en ouders/verzorgers oktober 2018 Beste leerlingen, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Het Ashram College wil een school zijn

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Kennismakingsavond havo 4 en atheneum 4

Kennismakingsavond havo 4 en atheneum 4 Kennismakingsavond havo 4 en atheneum 4 Welkom Plenaire introductie - rector mevrouw Janssen - Sterker in Studie, mevrouw Smid - coördinator: dhr. J. van Dam Kennismaking met de mentor Sterker in Studie

Nadere informatie

Schoolregels Titus Brandsma

Schoolregels Titus Brandsma Schoolregels Titus Brandsma 2017-2018 Top 10: Je hebt respect voor elkaar en voor elkaars eigendommen Je komt op tijd Je hebt de spullen die je in de les nodig hebt bij je Jassen doe je in school uit,

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2016-2017 Zo gaan we met elkaar om Onderwijs en huiswerk Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen Je hebt recht op goed onderwijs. Alle

Nadere informatie

Leerjaarspecifieke informatie klas 1

Leerjaarspecifieke informatie klas 1 Leerjaarspecifieke informatie klas 1 Met het schooljaar 2017-2018 is ook de carrière van uw kind in het voortgezet onderwijs gestart. Voor veel leerlingen is het een spannend begin in de brugklas, maar

Nadere informatie

Kennismakingsavond atheneum 4 / havo 4

Kennismakingsavond atheneum 4 / havo 4 Kennismakingsavond atheneum 4 / havo 4 Welkom Rector: dhr. R. Louwsma Coördinator: dhr. J. van Dam Sterker in Studie: mevr. G. Smid Kennismaking met de mentor Sterker in Studie Visie Leerling staat centraal

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ]

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ] DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie 20120824] 1. SPULLEN. Bij elke les heb je zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je. Dus niet samen uit één boek werken. Voor elk vak gebruik je een

Nadere informatie

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 1. Leefregels 15 16 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Daar waar veel mensen bij elkaar komen zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe we met elkaar

Nadere informatie

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Jouw wereld Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Dagelijks gebruiken we ons Heister- en Essenpasgebouw met verschillende mensen. Om dit drukke verkeer op een goede manier te laten verlopen,

Nadere informatie

ABC. voor leerlingen. Handleiding en regels voor leerlingen

ABC. voor leerlingen. Handleiding en regels voor leerlingen ABC voor leerlingen 2018-2019 0 Handleiding en regels voor leerlingen OSG Sevenwolden, locatie Joure Waarom een ABC voor leerlingen. Overal waar veel mensen samenwerken, is het nodig om afspraken te maken

Nadere informatie

Schoolregels Gymnasium Novum

Schoolregels Gymnasium Novum Schoolregels Gymnasium Novum Aanwezigheid binnen en buiten het gebouw 1. Het schoolgebouw is toegankelijk vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. 2. Voor schooltijd, na schooltijd en tijdens alle pauzes mag je binnen

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Kennismakingsavond MAVO 3

Kennismakingsavond MAVO 3 Kennismakingsavond MAVO 3 Deel 1: Welkom Te bespreken in het eerste deel: Website: www.graafengelbrecht.nl Magister Ziekmelding Absentieregeling Te laat regeling Elke belangrijke schoolregels Website www.graafengelbrecht.nl

Nadere informatie

1. De jassen worden uitgetrokken en in de garderobe of in het eigen kluisje opgeborgen.

1. De jassen worden uitgetrokken en in de garderobe of in het eigen kluisje opgeborgen. Lijst met afspraken voor een prettig verblijf op de school 1. De jassen worden uitgetrokken en in de garderobe of in het eigen kluisje opgeborgen. 2. Als je jas niet in je kluisje past en je durft hem

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Kennismakingsavond havo 5 en atheneum 6

Kennismakingsavond havo 5 en atheneum 6 Kennismakingsavond havo 5 en atheneum 6 Welkom Plenaire introductie - rector mevrouw C. Janssen - Sterker in Studie, mevrouw G. Smid - coördinator: dhr. J. van Dam Kennismaking met de mentor Sterker in

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN.

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. DE 20 VAN CAMPHUYSEN. 1. SPULLEN. We verwachten dat je bij elke les zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je hebt. In sommige klassen/lessen mag je aantekeningen maken en werken

Nadere informatie

De regels waar JUN voor staat, gelden alleen voor het Juniorgebouw.

De regels waar JUN voor staat, gelden alleen voor het Juniorgebouw. Huisregels 2018-2019 Huisregels Marnix College Ede, augustus 2018 Beste leerlingen, Dit boekje bevat de huisregels van het Marnix College. Veel leerlingen vinden dit in eerste instantie een vervelend boekje.

Nadere informatie

Kennismakingsavond. MAVO 2, HAVO 2 en VWO 2

Kennismakingsavond. MAVO 2, HAVO 2 en VWO 2 Kennismakingsavond MAVO 2, HAVO 2 en VWO 2 Welkom Plenaire introductie - rector mevrouw Janssen - Sterker in Studie, mevrouw Smid - coördinator Kennismaking met de mentor Sterker in Studie Huiswerkbegeleiding

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

Leerjaarspecifieke informatie klas 1. Geachte ouders/verzorgers!

Leerjaarspecifieke informatie klas 1. Geachte ouders/verzorgers! Leerjaarspecifieke informatie klas 1 Geachte ouders/verzorgers! Met het schooljaar 2014-2015 is ook de carrière van uw kind in het voortgezet onderwijs gestart. Voor veel leerlingen is het een spannend

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

Welkom Ouders van de nieuwe brugklasleerlingen

Welkom Ouders van de nieuwe brugklasleerlingen Welkom Ouders van de nieuwe brugklasleerlingen Brugklasmentoren 1M1: Dhr. Akbaba (akb@lyceumypenburg.nl) 1HM1: Dhr. Wieser (wie@lyceumypenburg.nl) 1HM2: Dhr. Verdoorn (vdn@lyceumypenburg.nl) 1H1: Dhr.

Nadere informatie

Voorstel na bespreking in LO Concept Goedkeuring MR Vastgesteld schoolleiding

Voorstel na bespreking in LO Concept Goedkeuring MR Vastgesteld schoolleiding Naam notitie/afspraak/procedure Regels en afspraken Griftdijk Portefeuillehouder N.Schoot/J. van den Broek Versie nummer 2 Datum Versienummer 6-6-2016 Status document: Voorstel na bespreking in LO Concept

Nadere informatie

OMGAAN MET ELKAAR. hetstreek.nl. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst!

OMGAAN MET ELKAAR. hetstreek.nl. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! 2015-2016 OMGAAN MET ELKAAR Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl Waar herken je Het Streek aan? Christelijk Wij zien de bijbel als bron en wij volgen Jezus.

Nadere informatie

Huisregels

Huisregels Huisregels 2019-2020 Huisregels Marnix College Ede, augustus 2019 Beste leerlingen, Dit boekje bevat de huisregels van het Marnix College. Veel leerlingen vinden dit in eerste instantie een vervelend boekje.

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

2.3 2.3. VERZUIM TEN BEHOEVE VAN BEZOEK AAN MEDISCH SPECIALISTEN TIJDENS TOETSEN

2.3 2.3. VERZUIM TEN BEHOEVE VAN BEZOEK AAN MEDISCH SPECIALISTEN TIJDENS TOETSEN SCHOOLREGLEMENT Ieder van ons is gebaat bij een goede gang van zaken in de school. Om die reden is het belangrijk om regels op te stellen die iedereen kent en waar iedereen zich binnen de school aan moet

Nadere informatie

LEEFREGELS EIJKHAGEN

LEEFREGELS EIJKHAGEN LEEFREGELS EIJKHAGEN 2019-2020 Leefregels 2019-2020 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Daar waar veel mensen bij elkaar komen, zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe we met elkaar

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

Kennismaken met de mentor. Ouderinformatieavond VWO 4 [naam mentor]

Kennismaken met de mentor. Ouderinformatieavond VWO 4 [naam mentor] Kennismaken met de mentor Ouderinformatieavond VWO 4 [naam mentor] VWO 4: een grote verandering? Op reis Rol mentor Contact / Klankbordgroep PTA Lesplanners Toetsweken De herkansingsregeling Rapportage

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

De start van het schooljaar en de informatieavonden

De start van het schooljaar en de informatieavonden Nieuwsbrief voor ouders nummer 2 22 augustus 2018 Vooraf Vorige week is in de eerste nieuwsbrief voor ouders aangegeven dat wij het belangrijk vinden om onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) goed

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Woensdag 16 december 18.00-22.00 10-minuten gesprekken klas 3 + 4 (via rooster) Donderdag 17 december Basketbaltoernooi klas 3 + 4

Woensdag 16 december 18.00-22.00 10-minuten gesprekken klas 3 + 4 (via rooster) Donderdag 17 december Basketbaltoernooi klas 3 + 4 Nummer 6 3 december 2015 Maandag 7 december Dinsdag15 december Inschrijven 10-minutengesprekken (vóór 12.00 uur via Magister) Basketbaltoernooi klas 1 + 2 18.00-22.00 10-minuten gesprekken klas 1 +2 (via

Nadere informatie

Omgangsvormen op het Coenecoop College

Omgangsvormen op het Coenecoop College Kwaliteit Zelfstandigheid en Verantwoordelijkhei d voor leerlingen Ontplooiing Respect Omgangsvormen op het Coenecoop College Op het Coenecoop hebben we een aantal afspraken. Deze afspraken zijn nodig

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

5-Ik zet mijn telefoon op stil en stop hem met mijn geluidsdrager en oortjes in mijn tas.

5-Ik zet mijn telefoon op stil en stop hem met mijn geluidsdrager en oortjes in mijn tas. Stappenplan Leerling (ouders/verzorgers) De basisregels Regels voor leerlingen op het Sint Laurenscollege 1-Ik ga respectvol met iedereen om. 2-Ik bereid mijn les in alle opzichten goed voor. 3-Ik ben

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan Inhoudsopgave Huisregels blz. 2 Voordat de les begint 2 Het rooster en dagrooster / Kom je te laat 3 Absentie en verlof 4 Tijdens

Nadere informatie

Leerlingenreglement

Leerlingenreglement Leerlingenreglement 2017-2018 Daaf Gelukschool 1 Op de DG, tel je mee. Dat houdt in dat iedereen zichzelf kan zijn op school. We gaan respectvol met elkaar, de omgeving en met onszelf om. We hebben afspraken

Nadere informatie

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Augustus 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Over de regels en afspraken

Nadere informatie

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd.

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd. De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, 11 december 2015 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al

Nadere informatie

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan uitgave 2017-2018 1 Inhoudsopgave Huisregels blz. 3 Voordat de les begint 3 Het rooster en dagrooster 4 Kom je te laat 4 Absentie

Nadere informatie

Voorwoord van de rector 2. Leerlingbesprekingen 3. Toetsweek 1 voor de bovenbouw 3. Toetsweekrooster 3. Wat als een leerling te laat komt?

Voorwoord van de rector 2. Leerlingbesprekingen 3. Toetsweek 1 voor de bovenbouw 3. Toetsweekrooster 3. Wat als een leerling te laat komt? Oudermailing 2018-2019 nr. 03 november 2018 1 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord van de rector 2 Leerlingbesprekingen 3 Toetsweek 1 voor de bovenbouw 3 Toetsweekrooster 3 Wat als een leerling te laat komt? 3 Wat

Nadere informatie

INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad

INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad WELKOM INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad Met de mentor: Rapporten en informatieavonden Ouderportaal (cijfers) Dyslexie Bijlessen Studiewerktijd (TH)

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT SCHOLENGEMEENSCHAP WERE DI

LEERLINGENSTATUUT SCHOLENGEMEENSCHAP WERE DI LEERLINGENSTATUUT SCHOLENGEMEENSCHAP WERE DI 1. OVER DIT STATUUT 1.1 Betekenis Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. 1.2 Doel. Het leerlingenstatuut biedt

Nadere informatie

Schoolregels , definitief, MR 5 juli

Schoolregels , definitief, MR 5 juli 02FB 1. De leefregels van het CCNV 2018-2019 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens de gedragscode van het CCNV Wij zetten onze fiets in de fietsenstalling

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ISW Sweelincklaan pagina 1

Huishoudelijk reglement ISW Sweelincklaan pagina 1 Huishoudelijk reglement ISW Sweelincklaan pagina 1 Inhoud sectie 1 Algemene zaken...3 sectie 2 Gedrag tijdens de schooldagen...6 sectie 3 Strafmaatregelen...7 sectie 4 Toetsing, beoordeling en rapportage...7

Nadere informatie

Dit boekje is bedoeld voor de nieuwe brugklasser van het Nieuwe IJsselcollege! Het is belangrijk dat je ouder(s)/verzorger(s) meelezen.

Dit boekje is bedoeld voor de nieuwe brugklasser van het Nieuwe IJsselcollege! Het is belangrijk dat je ouder(s)/verzorger(s) meelezen. Inhoud Jouw school!... 2 Voorwoord... 3 Je mentor/mentorlessen... 4 De brugklas... 5 Het rooster... 5 De pauzes... 5 Afwezigheid van een docent... 6 Leerlingen aan het woord... 6 De vakken... 7 Extra begeleiding...

Nadere informatie

REGELS EN STRUCTUUR MAVO BALIE EN TIME-OUT RUIMTE MAVO BALIE TIME-OUT RUIMTE METHODE

REGELS EN STRUCTUUR MAVO BALIE EN TIME-OUT RUIMTE MAVO BALIE TIME-OUT RUIMTE METHODE REGELS EN STRUCTUUR MAVO BALIE EN TIME-OUT RUIMTE MAVO BALIE TIME-OUT RUIMTE METHODE M@ZL Beste ouders/verzorgers, leerlingen, mentoren en vakdocenten, Voor u heeft u het boekje omtrent de regels en structuur

Nadere informatie

OUDERAVOND KLAS 2. donderdag 5 november 2015

OUDERAVOND KLAS 2. donderdag 5 november 2015 OUDERAVOND KLAS 2 donderdag 5 november 2015 Planning van de avond Plenair deel door coördinator 20.15 20.45 Voorstellen ouderraad 20.45 21.00 Klassikaal deel met mentor 21.00 21.30 Mentor - coördinator

Nadere informatie

Het schoolklimaat: visie, regels en afspraken

Het schoolklimaat: visie, regels en afspraken Het schoolklimaat: visie, regels en afspraken Algemeen: het klimaat op school; de visie In ons leer- en leefklimaat, waarin de leerling centraal staat, vormen veiligheid en wederzijds respect de basis.

Nadere informatie

Regels en structuur havobalie en time-out-ruimte. Havobalie Time-out-ruimte

Regels en structuur havobalie en time-out-ruimte. Havobalie Time-out-ruimte Regels en structuur havobalie en time-out-ruimte Havobalie Time-out-ruimte De havo-balie Beschrijving: Afspraken Fysiek herkenbare balie in de mediatheek (1 e verdieping, C-vleugel) Marjos Smeets en Gerrie

Nadere informatie

Instructie gebruik van Magister 6 door Ouders

Instructie gebruik van Magister 6 door Ouders Instructie gebruik van Magister 6 door Ouders Om de vorderingen van uw zoon/dochter op het Don Bosco College te volgen, kunt u het programma Magister gebruiken. U logt in via de internetbrowser op uw computer,

Nadere informatie

Verzuimplan schooljaar

Verzuimplan schooljaar Verzuimplan schooljaar 2017-2018 Bijgevoegd de stappenplannen in geval van: - Uitsturen - Te laat komen - Spijbelen/afwezig ongeoorloofd - Ziekteverzuim Algemene regels bij de stappenplannen: - De coördinatie

Nadere informatie

AVG (wet De Algemene Verordening Gegevensbescherming ) 4

AVG (wet De Algemene Verordening Gegevensbescherming ) 4 Inhoud Voorwoord van de rector 1 Nieuwsbrieven 2 Eerste lesdag 2 Agenda bijhouden in de onderbouw 2 Kluisjes en jassen 3 Mediatheek 3 Cartesius Code 3 AVG (wet De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nadere informatie

nformatieavond 4 HAVO Het spannendste jaar voor uw zoon/dochter?

nformatieavond 4 HAVO Het spannendste jaar voor uw zoon/dochter? nformatieavond 4 HAVO Het spannendste jaar voor uw zoon/dochter? Controle: gegevens ouders U kunt zelf in Magister nagaan of het woonadres, e-mailadres, telefoonnummer etc. nog klopt en zo niet kunt u

Nadere informatie

Herkansen en inhalen Sterren College. Dunamare onderwijsgroep

Herkansen en inhalen Sterren College. Dunamare onderwijsgroep 2018-2020 Herkansen en inhalen Sterren College Dunamare onderwijsgroep 2018-2020 Inhoud Protocol herkansen en inhalen toetsen uit het PTA (2018 2020)... 2 Werkwijze in de praktijk... 4 Procedure herkansing

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Kennismaking ouders 19 september 2016

Kennismaking ouders 19 september 2016 Kennismaking ouders 19 september 2016 Hartelijk welkom Mentor klas.: Naam Mentor (afkorting) Bereikbaarheid Stuur een e-mail naar @sondervick.nl Ik kijk hier dagelijks op en zal proberen zo snel mogelijk

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

LEEFREGELS EIJKHAGEN

LEEFREGELS EIJKHAGEN LEEFREGELS EIJKHAGEN 2018-2019 1. Leefregels 18-19 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Daar waar veel mensen bij elkaar komen zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe we met elkaar

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Zaandam, augustus Beste leerling,

Zaandam, augustus Beste leerling, LEERLINGENSTATUUT Zaandam, augustus 2014 Beste leerling, Hierbij vind je het leerlingenstatuut van je school. Deze versie is nieuw en voorzien van de laatste informatie. In het leerlingenstatuut staan

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA. 8 september 2015 Edith Neutel

OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA. 8 september 2015 Edith Neutel OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA 8 september 2015 Edith Neutel Programma 19.00 19.30 uur informatie 19.30 19.40 uur koffie 19.40 20.30 uur mentor Organisatiestructuur College van Bestuur Onderwijsdirecteur

Nadere informatie

Herkansingsregeling voor PTA-toetsen 2018/2019

Herkansingsregeling voor PTA-toetsen 2018/2019 Herkansingsregeling voor PTA-toetsen 2018/2019 De regeling betreft herkansen van toetsen uit het Programma van Toetsing en Afsluiting (zie het PTA-boekje van de betreffende leerweg) en geldt voor de volgende

Nadere informatie

Schoolregels , definitief, MR 4 juli

Schoolregels , definitief, MR 4 juli 02FB 1. De leefregels van het CCNV 2019-2020 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken social media volgens de gedragscode van het CCNV Wij zetten onze fiets in de fietsenstalling Wij hebben

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 LEERLINGENSTATUUT Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 0 Algemene bepalingen Betekenis Het leerlingenstatuut van het St.-Odulphuslyceum legt de rechten en plichten van leerlingen vast. Begrippen

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Patrick Tonnaer

Nadere informatie