leerlingen en ouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "leerlingen en ouders 2015-2016"

Transcriptie

1 leerlingen en ouders

2 versie

3 Inleiding Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Op Oscar Romero vinden we het belangrijk om te doen wat we beloven en dat wat we doen ook goed te doen. De afspraken rondom de belangrijkste of meest voorkomende zaken uit ons dagelijks schoolleven hebben we vastgelegd in dit boekje Boekje tussen aanhalingstekens omdat we het alleen in digitale vorm publiceren. In staan over een scala aan onderwerpen de belangrijkste aandachtspunten beschreven. Ook wordt verwezen naar de website of uitgebreidere regelingen in het Vademecum. We hebben niet de illusie met dit boekje volledig te zijn; het zal dan ook regelmatig aangevuld en geactualiseerd worden. De actuele versie is altijd beschikbaar via de website onder de knop Leerlingen en ouders. De missie van Oscar Romero is Inspireren tot leren. Helpt dit daarbij? Ja, want als praktische zaken goed geregeld zijn en iedereen handelt naar deze afspraken, dan ontstaat er ruimte voor wat we echt belangrijk vinden: goed onderwijs verzorgen en onze leerlingen en elkaar inspireren tot leren. Van onze kernwaarden rechtvaardig, verfrissend, toegewijd en open geeft de laatste aan dat we openstaan voor veranderingen om ons heen, open staan voor de ontwikkeling van leerlingen, maar ook open zijn over ons handelen en over wat wij van elkaar en wat leerlingen en ouders van ons mogen verwachten. En wat wij van u verwachten. Dit wederzijds uitspreken past in het belang dat we op Oscar Romero hechten aan de een goede afstemming binnen de zgn. driehoek leerlingen ouders school. Heeft u vragen naar aanleiding van Of mist u dingen? Laat ons dat dan vooral even weten, dan vullen wij het aan. Namens alle medewerkers van ons Oscar Romero, Erica van Langen, rector 3

4 Schoolregels Dit is Oscar Romero! Wij: 1. luisteren naar elkaar 2. respecteren elkaar 3. accepteren elkaar zoals we zijn 4. houden de school netjes en veilig 5. zijn samen verantwoordelijk voor een goede gang van zaken op school 6. dragen gezamenlijk bij aan een goede sfeer op school Wij: 1. zijn op tijd in het lokaal en we verlaten het lokaal pas nadat de bel is gegaan 2. hebben bij het begin van de les onze spullen bij ons en ons werk in orde 3. eten en drinken alleen tijdens leswisselingen en in de pauzes 4. laten onze jas in het kluisje 5. gebruiken ons mobieltje niet tijdens de les 6. zijn tijdens de pauzes uitsluitend op de begane grond of buiten 4

5 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Schoolregels... 4 Afwezigheid docent... 6 Brieven... 6 Contactpersonen... 6 Communicatie... 6 Gezonde School... 7 ipad protocol... 7 Informatieborden... 8 Inhaaltoetsen... 8 Jaaragenda... 9 Kleding... 9 Kluisjes en jassen... 9 Liftsleutel leerlingen... 9 Magister cijfers... 9 Magister ELO Mentoraat Mobiele telefoons Nieuwsbrief ouders Opvanguren Printen RTTI Roosters en roosterwijzigingen Schoolkosten Schoolpas / kluispas Schorsen / verwijderen leerling Studiezaal / huiswerkbegeleiding / bijles door tutoren Thuis Toetsing Verlofaanvraag / ziekmelden / verzuimteam Bijlage: inhoudsopgave Tabor Vademecum

6 Afwezigheid docent Als de afwezigheid van een docent vooraf bekend is, wordt de leerling hierover door de docent geïnformeerd. Afhankelijk van de planning vervalt deze les of wordt deze overgenomen of opgevangen door een andere docent. De docent informeert leerlingen welk werk van hen verwacht wordt (via Magister). Een eventuele roosterwijziging vinden leerlingen terug in hun dagrooster. Als een docent onverwacht afwezig is, dan probeert hij of zij de klas van het 1e lesuur nog op tijd te informeren door het in werking zetten van de zogenaamde telefoonketen. Op hun dagrooster zien de leerlingen wat er met de andere lessen, vanaf het 2e uur, gebeurt. Brieven Alle algemene brieven worden op de website geplaatst en genoemd in de wekelijkse nieuwsbrief (zie ook: Nieuwsbrief ouders). Brieven bestemd voor een kleinere doelgroep worden rechtstreeks naar het adres van de ouders/verzorgers g d via Magister. Zie: / Oscar Romero / Publicaties en brieven Contactpersonen Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders is de mentor. Mocht hij/zij niet bereikbaar zijn, dan kunne zij terecht bij de leerlingcoördinator. De leerlingcoördinatoren zitten in ruimte brugklassen : mw. Lianne Reus 2 mavo : mw. Mirjam de Klerk 3 mavo : dhr. Martijn Bos 4 mavo : dhr. Michel van Middendorp 2 en 3 havo : mw. Lorraine van den Idsert 4 en 5 havo : dhr. Ger Franssen 2 t/m 6 vwo : mw. Ellen Klinkenberg Communicatie Op mailtjes wordt binnen 2 werkdagen gereageerd, ook als nog geen antwoord bekend is op een gestelde vraag. Ouders worden binnen 48 uur teruggebeld. 6

7 Gezonde School Oscar Romero is een Gezonde School. Gezond blijkt onder andere uit het feit dat we een rookvrije school zijn. Nergens wordt gerookt, niet in onze school en ook niet op het schoolterrein. Alcohol en drugs zijn natuurlijk ook niet toegestaan: niet tijdens schooldagen en niet tijdens schoolfeesten. Maar gezond zijn is meer dan dat. Er is een watertappunt waar leerlingen altijd kosteloos schoon en fris drinkwater kunnen krijgen. In de schoolkantine zijn veel gezonde producten te koop. Er wordt nu ook beleid ontwikkeld om het meenemen en nuttigen van energy drinks tegen te gaan en de mega verpakkingen chips worden eveneens in de ban gedaan. We hebben certificaten voor sport en bewegen, relaties en seksualiteit en gezonde voeding. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Gezonde school ipad protocol Richtlijnen voor het gebruik Er wordt altijd zorgvuldig met de ipad omgegaan. 1. De ipad wordt vervoerd in een tas, ook bij les-of lokaalwisselingen. 2. De ipad wordt nooit onbeheerd achtergelaten op school. 3. Er wordt nooit gewerkt op de ipad van een ander. 4. Het is niet toegestaan om te eten of drinken bij de ipad. Schade door geknoei valt buiten de verzekering. Gebruik op school 1. De ipad wordt altijd volledig opgeladen mee naar school genomen. 2. In de les wordt de ipad alleen gebruikt voor schoolwerk. 3. Het bezoeken van pornografische, racistische of gewelddadige sites is verboden. 4. Gedurende het verblijf op school mag de ipad uitsluitend worden gebruikt voor onderwijskundige doeleinden. Dit geldt ook voor het gebruik van digitale sociale netwerken. 5. Via het netwerk wordt van elke leerling in de school het surfgedrag gevolgd. In verdachte gevallen kan inzage gegeven worden in het surfgedrag. 6. Elke docent heeft de mogelijkheid om gedurende het verblijf op school en tijdens buitenschoolse activiteiten in het kader van het lesprogramma de digitale activiteiten van de leerling te controleren. 7

8 Preventie 1. Om diefstal en ongewenst gebruik van de ipad door derden te voorkomen, is elke ipad verplicht voorzien van een toegangscode; 2. Om bij diefstal de ipad te traceren, staan bij icloud de functie Zoek mijn ipad verplicht aan. Problemen met de ipad 1. Bij problemen met de ipad bepaalt systeembeheer of de schade aan de ipad valt binnen de garantieregeling van Apple of (indien van toepassing) binnen de voorwaarden van de verzekering. Leerlingen kunnen elke pauze terecht bij de servicebalie van systeembeheer. 2. Bij een technisch probleem gaan leerlingen naar systeembeheer. Systeembeheer zal bekijken wat het probleem is en, indien mogelijk, dat direct herstellen. Leerlingen kunnen elke pauze terecht bij systeembeheer (ihelpbalie). Informatieborden Belangrijke mededelingen voor leerlingen worden gepubliceerd op de informatieborden die in de school hangen. Van leerlingen wordt verwacht dat ze deze goed in de gaten houden. Inhaaltoetsen Als een leerling ziek is tijdens een toets, dan maakt hij met zijn docent een afspraak wanneer hij deze toets inhaalt. De leerling neemt nog tijdens zijn afwezigheid of direct na terugkeer hierover contact op met de docent, dit kan uiteraard ook per mail. In principe moeten toetsen binnen een week worden ingehaald. Per week zijn er zes inhaalmomenten (in lokaal 1.08 en/of 1.13): Dinsdag : uur en uur Woensdag : uur en uur Donderdag : uur en uur Let op: leerlingen met recht op tijdverlenging kiezen voor uur. De volledige procedure is te vinden op de website. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Examens en toetsen 8

9 Jaaragenda Op de website is aan de rechterzijde de actuele versie van de jaaragenda te vinden. Belangrijke wijzigingen worden vermeld op de informatieborden in school. Indien u zelf gebruik maakt van een Google Agenda, kunt u via de knop de jaaragenda aan uw eigen Agenda toevoegen. Zie: / Oscar Romero / Jaaragenda Kleding Als school zien wij erop toe dat leerlingen geen kleding dragen met zichtbaar aanstootgevende, beledigende, racistische en/of seksueel getinte teksten en afbeeldingen. Hetzelfde geldt voor kleding die grote delen van het lichaam onbedekt laat. Leerlingen worden hier in voorkomende gevallen op aangesproken. Kluisjes en jassen Voor elke leerling is een kluisje beschikbaar waarin gymspullen, helm, jas en andere waardevolle spullen bewaard kunnen worden. De leerlingen worden geen eigenaar van hun kluisje. De schoolleiding heeft te allen tijde het recht om kluisjes op hun inhoud te controleren als daar aanleiding voor is. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Faciliteiten voor leerlingen Liftsleutel leerlingen Bij lichamelijke problemen kunnen leerlingen, tegen betaling van een sleutelborg, via een formulier een liftsleutel aanvragen bij de receptie. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Faciliteiten voor leerlingen Magister cijfers Driemaal per jaar wordt de stand van zaken qua cijfers opgemaakt. Er wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. De cijfers worden gedurende het jaar afgerond op één decimaal en op het eindrapport op een heel cijfer. Ouders hebben minimaal twee maal per jaar de gelegenheid met de mentor een afspraak te maken: dinsdag 8 december 2015 (alle klassen), donderdag 25 februari 2016 (examenklassen), woensdag 23 maart 2016 (niet-examenklassen). Op die momenten kunnen eventuele overstapmogelijkheden aan bod komen. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Regels en regelingen / Bevorderingsnormen en overstapregelingen. 9

10 Magister ELO Alle docenten en leerlingen maken gebruik van de Magister ELO (Elektronische Leeromgeving) voor studiewijzers, toetsplanning, inschrijvingen en digitale leermiddelen. Ook het huiswerk staat altijd in Magister. Voor vragen over de ELO kunnen ouders en leerlingen terecht bij de mentor. Mentoraat De mentor is voor ouders het eerste aanspreekpunt. Als de mentor niet direct bereikbaar is, kunt u altijd terecht bij de leerlingcoördinator (zie: Contactpersonen). Bij leer- en/of gedragsproblemen kan de mentor doorverwijzen naar de ondersteuningscoördinator. Voor de mavo is dat mw. Gerda Schmidt, voor de havo mw. Mirjam van Tilburg en voor het vwo mw. Karin Poort. Mobiele telefoons Mobiele telefoons zijn in de les niet zichtbaar. Bij binnenkomst in het lokaal leggen leerlingen desgewenst hun mobiele telefoon (uit) in het daarvoor bestemde bakje. Op verzoek van de docent mogen mobiele telefoons worden gebruikt in de les. Bij herhaald overtreden van deze regel wordt de mobiel in eerste instantie voor een dag ingenomen, bij herhaling voor een langere periode. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Regels en regelingen / Schoolregels Nieuwsbrief ouders Wekelijks ontvangen ouders op vrijdag de nieuwsbrief via hun mail. Naast actuele informatie wordt hierin ook verwezen naar de brieven die op de website zijn gepubliceerd. Opvanguren Leerlingen in de 1e en 2e klassen en 3 mavo krijgen een opvanguur als ze lesuitval hebben. Andere leerlingen kunnen alle dagen vanaf het 2e tot en met het 6e uur terecht in de bovenbouwaula die als studiezaal is ingericht. In de opvanguren gaan leerlingen: - rekenen met behulp van het programma fflerenrekenen; - werken aan leesvaardigheid met het programma Nieuwsbegrip; - huiswerk maken en/of een toets voorbereiden. De opvanguren worden verzorgd door studenten en docenten. 10

11 Printen In en tegenover de mediatheek staan printers en kopieerapparaten waar leerlingen een afdruk of kopie voor eigen gebruik kunnen maken. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Faciliteiten voor leerlingen RTTI De leerlingen in de onderbouw hebben per jaar voor elk vak drie zgn. RTTI-toetsen. Bij een RTTI-toets zijn de vragen opgedeeld in Reproductie-vragen, Toepassingsvragen in een bekende context, Toepassingsvragen in een nieuwe context, en Inzichtvragen. De scores van leerlingen op deze verschillende typen vragen geven ons, de leerlingen zelf en u inzicht in hun sterke en minder sterke kanten. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Examens en toetsen Roosters en roosterwijzigingen Roosters en roosterwijzigingen worden gepubliceerd via de Zermelo Portal en de Zermelo-app. Zie: Schoolkosten De schoolkosten die ouders betalen, zijn opgebouwd uit een algemene (vrijwillige) ouderbijdrage en betalingen voor meerdaagse buitenschoolse activiteiten. Een overzicht hiervan staat op de website. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Financiën en Leermiddelen / Schoolkosten Schoolpas / kluispas Elke leerling heeft een schoolpas die tevens dient als kluispas. De schoolpas blijft de hele schoolperiode op Oscar Romero geldig. Bij verlies of schade kan de leerling tegen betaling van 5,- een nieuwe pas aanvragen bij de receptie. Er wordt dan eerst een tijdelijke pas gemaakt die meteen gebruikt kan worden. Binnen 7 werkdagen ligt de nieuwe pas klaar bij de receptie. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Faciliteiten voor leerlingen 11

12 Schorsen / verwijderen leerling Vanzelfsprekend komt het voor dat wij leerlingen moeten verwijderen uit de les, of zelfs een of meer dagen moeten schorsen en eventueel verwijderen. Uiteraard volgen we daarvoor zo zorgvuldig mogelijk de verschillende procedures. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Regels en regelingen / Verwijderingsprocedure, uit de les en algemeen Studiezaal / huiswerkbegeleiding / bijles door tutoren Elke dag van het 2e tot en met het 6e uur functioneert de bovenbouwaula als studiezaal voor leerlingen met een tussenuur. Daar wordt in aanwezigheid van een docent in stilte door leerlingen gewerkt. De huiswerkbegeleiding op Oscar Romero kent een tweetal vormen: 1 Huiswerkklas: een lokaal waar leerlingen onder toezicht van een docent zelfstandig huiswerk maken. De leerling overlegt daarbij aan het begin van de les met de docent welk huiswerk hij/zij zal doen. Dit wordt aan de ouders gecommuniceerd per , zodat zij inzicht hebben in de werkzaamheden van hun kind. Op dit moment is het mogelijk om op elk moment in te stromen. 2 Huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door een huiswerkinstituut dat is gevestigd op Oscar Romero. Hier krijgt uw kind minimaal drie middagen per week intensieve hulp bij het plannen en het aanleren van studievaardigheden. Het gemaakte huiswerk wordt gecontroleerd en waar nodig overhoord. Meer informatie hierover kunt u vinden op Vanaf het tweede leerjaar kunnen leerlingen die ondanks goede inzet tegenvallende resultaten behalen voor een vak, bijles krijgen van oudere leerlingen. De leerling die helpt, heet de tutor. Om een tutor toegewezen te krijgen is de instemming van de vakdocent nodig. Het verzoek om een tutor wordt gedaan door de vakdocent of de mentor. Daarna wordt voor elke tutorleerling met zorg een kundige en passende tutor gezocht door de heer Mervyn Fong. Het betreft minimaal 6 lesuren, maar in de praktijk vaak meer, waarin de tutor de tutorleerling helpt met het vak. De tutorleerling betaalt de tutor per gegeven lesuur 5,-. Ook het huiswerkinstituut biedt bijles aan. Deze wordt verzorgd door meer ervaren docenten. De kosten hiervan bedragen 30,- per uur. 12

13 Thuis School en thuis zijn met elkaar verbonden. In het belang van de leerlingen vinden we dat zowel school als ouders hun bijdrage hebben. Van ouders/verzorgers verwachten wij dat zij regelmatig meekijken in Magister en dat met hun zoon/dochter bespreken. Magister geeft inzicht in huiswerk en toetsen, maar ook of leerlingen hun huiswerk gemaakt hebben, hun spullen bij zich hebben, eruit gestuurd zijn, te laat gekomen, afwezig zijn etc. En daarnaast staan in Magister natuurlijk de cijfers. Voor de ene leerling is dat meer nodig dan voor de andere. Voor alle leerlingen is van belang dat ouders weten wat er speelt. Naarmate leerlingen ouder worden, verwachten wij steeds meer dat zij zich met vragen en problemen zelfstandig tot hun docent of mentor wenden. Gaat dat niet goed (genoeg), dan nemen ouders uiteraard zelf contact op met de mentor. Toetsing Dit is een samenvatting van een aantal praktische afspraken omtrent toetsing. Onderbouw incl. 3 mavo 1. Huiswerk en toetsen staan altijd in Magister. 2. Toetsen, PO s, werkstukken en verslagen staan in het toetsrooster en zijn tijdig (4-toets minimaal een week van tevoren) opgegeven. 3. Docenten houden rekening met het maximum aantal toetsen per dag en per week: a. per dag mag maximaal 6 toetspunten; b. per week maximaal 28 toetspunten; c. per week maximaal 4x een 4-toets. 4. In de week voor de toetsweek zijn er geen toetsen, presentaties of inlevermomenten voor PO s, verslagen en werkstukken. 5. Toetsen over hetzelfde onderwerp worden gegeven als de vorige toets is besproken. 6. Gemaakt werk is tijdig nagekeken en besproken: a. toetsen zijn binnen 10 werkdagen besproken en de cijfers staan binnen 15 werkdagen in Magister; b. PO s, werkstukken en verslagen zijn binnen 15 werkdagen besproken en de cijfers staan binnen 20 werkdagen in Magister. Bovenbouw Naast de regels van het examenreglement gelden de volgende regels omtrent tussentoetsen, praktische opdrachten, werkstukken e.d. 13

14 1. In de week voor de toetsweek zijn er geen toetsen, presentaties of inlevermomenten PO s, handelingsdelen, werkstukken e.d. 2. De studiewijzers staan bij aanvang van de periode in Magister. 3. PO s, presentaties, handelingsdelen, werkstukken e.d. staan bij aanvang van de periode in de studiewijzer in Magister. 4. Toetsen, PO s, presentaties, werkstukken, handelingsdelen e.d. staan in het toetsrooster en zijn tijdig (minimaal een week van tevoren) opgegeven. 5. Gemaakt werk is tijdig nagekeken en besproken: 1. toetsen zijn binnen 10 werkdagen besproken en de cijfers staan binnen 15 werkdagen in Magister; 2. PO s, werkstukken en verslagen zijn binnen 15 werkdagen besproken en de cijfers staan binnen 20 werkdagen in Magister. Afwijkingen van de regels worden besproken met de leerlingcoördinator en/of conrector. Als van de bovenstaande regels wordt afgeweken, onderneemt de leerling de volgende stappen: 1. De leerling wijst de docent op de regels. 2. Als leerling en docent er samen niet uitkomen, neemt de leerling contact op met de mentor. 3. Als er samen met de mentor geen oplossing wordt gevonden, verwijst de mentor de leerling door naar de leerlingcoördinator. Hierop onderneemt de leerlingcoördinator (waar nodig in overleg met conrector) actie. Verlofaanvraag / ziekmelden / verzuimteam Verlof Voor het verzuimen van één of meerdere lessen is altijd toestemming nodig van mw. Lansdaal. Deze verzoeken dienen minimaal 2 weken van tevoren te worden ingediend. Verzoeken om extra vakantiedagen worden altijd overlegd met de leerplichtambtenaar. Afwezigheid door ziekte of blessure Als een leerling door ziekte of een andere onverwachte oorzaak niet op school aanwezig kan zijn, geven de ouders daarvan (diezelfde dag om 8.00 uur) telefonisch bericht aan de administratie van de school. Als de leerling weer naar school komt, neemt de leerling een door de ouders ondertekend briefje mee, bestemd voor het verzuimteam. Gedurende de dag houdt het verzuimteam controles op de aanwezigheid van leerlingen. 14

15 Ziek worden op school Als een leerling in de loop van de dag door ziekte of een blessure de lessen niet kan volgen, meldt hij of zij zich af bij het verzuimteam. Geen LO vanwege blessure Als een leerling door een kortdurende blessure niet kan deelnemen aan de LO-les, meldt hij of zij zich met een briefje van de ouders bij de leerlingcoördinator. In het algemeen moet deze leerling wel aanwezig zijn bij de LO-les. Deze afspraken plus aanvullende informatie zijn na te lezen op onze website, inclusief de benodigde formulieren. Alle verzuim, geoorloofd dan wel ongeoorloofd, wordt in eerste instantie afgehandeld door mevrouw Lansdaal en haar verzuimteam. Zie: / Oscar Romero / Leerlingen en ouders / Verlof en verzuim Bijlage: inhoudsopgave Tabor Vademecum Leerlingen - Convenant Een veilige school - Examenreglement Instroom in 4 havo vanuit 4 mavo - Klachtenregeling - Leerlingenstatuut - Privacyreglement Leerlinggegevens - Protocol gescheiden ouders - Reglement voor de commissie van beroep Zie: / Voor leerlingen / Beleidsstukken Vooraf eerst inloggen via / Oscar Romero / inloggen (inlog = inlog Magister). Ga daarna terug naar / Voor leerlingen. 15

16 16

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR. hetstreek.nl. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst!

2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR. hetstreek.nl. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! 2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl Waar herken je Het Streek aan Christelijk Wij zien de bijbel als bron en wij volgen Jezus. Voor

Nadere informatie

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 1. Leefregels 15 16 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Daar waar veel mensen bij elkaar komen zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe we met elkaar

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

1. De jassen worden uitgetrokken en in de garderobe of in het eigen kluisje opgeborgen.

1. De jassen worden uitgetrokken en in de garderobe of in het eigen kluisje opgeborgen. Lijst met afspraken voor een prettig verblijf op de school 1. De jassen worden uitgetrokken en in de garderobe of in het eigen kluisje opgeborgen. 2. Als je jas niet in je kluisje past en je durft hem

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Jouw wereld Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Dagelijks gebruiken we ons Heister- en Essenpasgebouw met verschillende mensen. Om dit drukke verkeer op een goede manier te laten verlopen,

Nadere informatie

Leerjaarspecifieke informatie klas 1. Geachte ouders/verzorgers!

Leerjaarspecifieke informatie klas 1. Geachte ouders/verzorgers! Leerjaarspecifieke informatie klas 1 Geachte ouders/verzorgers! Met het schooljaar 2014-2015 is ook de carrière van uw kind in het voortgezet onderwijs gestart. Voor veel leerlingen is het een spannend

Nadere informatie

Het schoolklimaat: visie, regels en afspraken

Het schoolklimaat: visie, regels en afspraken Het schoolklimaat: visie, regels en afspraken Algemeen: het klimaat op school; de visie In ons leer- en leefklimaat, waarin de leerling centraal staat, vormen veiligheid en wederzijds respect de basis.

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

2.3 2.3. VERZUIM TEN BEHOEVE VAN BEZOEK AAN MEDISCH SPECIALISTEN TIJDENS TOETSEN

2.3 2.3. VERZUIM TEN BEHOEVE VAN BEZOEK AAN MEDISCH SPECIALISTEN TIJDENS TOETSEN SCHOOLREGLEMENT Ieder van ons is gebaat bij een goede gang van zaken in de school. Om die reden is het belangrijk om regels op te stellen die iedereen kent en waar iedereen zich binnen de school aan moet

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan Inhoudsopgave Huisregels blz. 2 Voordat de les begint 2 Het rooster en dagrooster / Kom je te laat 3 Absentie en verlof 4 Tijdens

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Kennismaken met de mentor. Ouderinformatieavond VWO 4 [naam mentor]

Kennismaken met de mentor. Ouderinformatieavond VWO 4 [naam mentor] Kennismaken met de mentor Ouderinformatieavond VWO 4 [naam mentor] VWO 4: een grote verandering? Op reis Rol mentor Contact / Klankbordgroep PTA Lesplanners Toetsweken De herkansingsregeling Rapportage

Nadere informatie

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd.

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd. De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, 11 december 2015 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al

Nadere informatie

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Augustus 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Over de regels en afspraken

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Woensdag 16 december 18.00-22.00 10-minuten gesprekken klas 3 + 4 (via rooster) Donderdag 17 december Basketbaltoernooi klas 3 + 4

Woensdag 16 december 18.00-22.00 10-minuten gesprekken klas 3 + 4 (via rooster) Donderdag 17 december Basketbaltoernooi klas 3 + 4 Nummer 6 3 december 2015 Maandag 7 december Dinsdag15 december Inschrijven 10-minutengesprekken (vóór 12.00 uur via Magister) Basketbaltoernooi klas 1 + 2 18.00-22.00 10-minuten gesprekken klas 1 +2 (via

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015

NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015 NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015 Beste ouders en leerlingen, Maandag beginnen we weer aan een nieuw schooljaar. De uitnodiging hiervoor hebben de leerling en u per mail ontvangen. We hopen dat

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Openbaar Lyceum Zeist Afsprakenboekje

Openbaar Lyceum Zeist Afsprakenboekje Openbaar Lyceum Zeist Afsprakenboekje Schooljaar 2015-2016 Beste leerling, Graag verwelkom ik je (weer) op het Openbaar Lyceum Zeist! Je begint aan een nieuw jaar vol met nieuwe mogelijkheden en nieuwe

Nadere informatie

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels VERZUIMADMINISTRATIE Kennismaken met de verzuimregels Voorstellen: Mevrouwvan der Oost (receptie NH en Verzuimadministratie bovenbouw: Havo 4, 5 en VWO 4, 5 en 6). Werkdagen van dinsdag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Tabor College houdt zich aan de Code Computergebruik. Deze geldt ook voor jou. In de praktijk betekent het dat als je regels van de code niet nakomt, je account

Nadere informatie

OUDERAVOND KLAS 2. donderdag 5 november 2015

OUDERAVOND KLAS 2. donderdag 5 november 2015 OUDERAVOND KLAS 2 donderdag 5 november 2015 Planning van de avond Plenair deel door coördinator 20.15 20.45 Voorstellen ouderraad 20.45 21.00 Klassikaal deel met mentor 21.00 21.30 Mentor - coördinator

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

Groenewald. Welkom op

Groenewald. Welkom op Praktische gids Welkom op Groenewald Een school met respect voor een rijke traditie en een vooruitziende blik op de toekomst. Dit boekje is een beknopte versie van de schoolgids van Groenewald met vooral

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN REGELS EN RICHTLIJNEN Een woord vooraf Om een school als de onze, met drie gebouwen, zo n 2300 leerlingen, 200 docenten en 40 leden van het ondersteunend personeel, goed te laten functioneren, hebben we

Nadere informatie

Schoolregels. Hardenberg 2015-2016. vechtdalcollege.nl. Plek van betekenis HAVO ATHENEUM GYMNASIUM VMBO

Schoolregels. Hardenberg 2015-2016. vechtdalcollege.nl. Plek van betekenis HAVO ATHENEUM GYMNASIUM VMBO Schoolregels Hardenberg 2015-2016 Plek van betekenis VMBO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM vechtdalcollege.nl Een nieuw schooljaar Aan de leerlingen van het Vechtdal College locatie Hardenberg, Lekker uitgerust

Nadere informatie

artikel 1 Lestijden Lestijden Het onderwijs wordt gegeven tussen 08.15 en 16.15 uur. De lessen duren 60 minuten.

artikel 1 Lestijden Lestijden Het onderwijs wordt gegeven tussen 08.15 en 16.15 uur. De lessen duren 60 minuten. NAAM PROTOCOL : SCHOOLREGLEMENT Handboeknummer : 2.1.1 Datum : 31 maart 2006 (bijgesteld 20 februari 2015) Auteur : Peter Harlaar Verantwoordelijk : SL4/CvB Definitieve vaststelling SL2/CvB na besluitvormingsprocedure:

Nadere informatie

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster Versie: 13 april 2015 I: Rooster Schooltijden 1 e uur 8.15-9.00 2 e uur 9.00-9.45 3 e uur 9.45-10.30 pauze 10.30-10.50 4 e uur 10.50-11.35 5 e uur 11.35-12.20 pauze 12.20-12.50 6 e uur 12.50-13.35 7 e

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA. 8 september 2015 Edith Neutel

OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA. 8 september 2015 Edith Neutel OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA 8 september 2015 Edith Neutel Programma 19.00 19.30 uur informatie 19.30 19.40 uur koffie 19.40 20.30 uur mentor Organisatiestructuur College van Bestuur Onderwijsdirecteur

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Leerlingenstatuut 2011-2013

Leerlingenstatuut 2011-2013 Al Openbare ScholenGroep Schoonoord Bezoekadres T 030 698 21 40 Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist F 030 698 21 80 Postadres www.osgs.nl info@osgs.nl Postbus 16 3700 AA Zeist KvK 30250155 2 / 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl op de ouder avond Mijn voorwerp Communicatie telefoon 045 5473500 e mail info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl Voor reguliere leerlingzaken of het maken van een afspraak svp telefonisch

Nadere informatie

NSG Verzuimprotocol 2012-2013

NSG Verzuimprotocol 2012-2013 NSG Verzuimprotocol 2012-2013 Inleiding Scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om alle vormen van verzuim te registreren. Regelmatig wordt de juistheid van deze registratie gecontroleerd door de

Nadere informatie

Leefregels. Canisius College locatie De Goffert

Leefregels. Canisius College locatie De Goffert Leefregels Canisius College locatie De Goffert Leefregels De Goffert werkt vanuit een aantal kernwaarden, die worden ondersteund vanuit de PBSgedachte (Positive Behaviour Support). Deze kernwaarden zijn

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE KLAS 1. Mondial College Leuvensbroek. Schooljaar 2014-2015

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE KLAS 1. Mondial College Leuvensbroek. Schooljaar 2014-2015 LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE KLAS 1 Mondial College Leuvensbroek Schooljaar 2014-2015 Leerjaarspecifieke informatie klas 1 Geachte ouders/verzorgers! Met het schooljaar 2014-2015 is ook de carrière van

Nadere informatie

Protocol leerlingverzuim Trajectum College

Protocol leerlingverzuim Trajectum College Protocol leerlingverzuim Trajectum College In dit document staan de werkafspraken rondom verzuim. Deze afspraken kennen medewerkers en worden besproken met leerlingen, hun ouders/verzorgers en andere externen.

Nadere informatie

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud ! Week 17 Datum: 22 april 2015 Nieuwsbrief Inhoud 1. Rekentoets en overgangsregeling 1 2. Huiswerkbegeleiding Over t IJ 1. Examentraining wiskunde 2 4. Controle schoolexamencijfers 2 5. Openingstijden

Nadere informatie

Instructie gebruik van Magister 6 door Ouders

Instructie gebruik van Magister 6 door Ouders Instructie gebruik van Magister 6 door Ouders Om de vorderingen van uw zoon/dochter op het Don Bosco College te volgen, kunt u het programma Magister gebruiken. U logt in via de internetbrowser op uw computer,

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Metameer

Leerlingenstatuut Metameer Leerlingenstatuut Metameer Volgnummer 42 Datum behandeling DO 15 oktober 2014 Datum vaststelling bestuur 15 oktober 2014 Datum vaststelling/goedkeuring RvT n.v.t. Datum advies/instemming MR 10 december

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Den Haag, juli 2016 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Zaandam, 1 januari 2015. Beste leerling,

Zaandam, 1 januari 2015. Beste leerling, Leerlingenstatuut Zaandam, 1 januari 2015 Beste leerling, Hierbij vind je het leerlingenstatuut van je school. Deze versie is nieuw en voorzien van de laatste informatie. In het leerlingenstatuut staan

Nadere informatie

I. Het volgen van onderwijs

I. Het volgen van onderwijs SCHOOLREGELS 2014-2015 (zie ook het Leerlingenstatuut (LS)) Geen enkele gemeenschap kan goed functioneren zonder een aantal afspraken of regels. Van leerlingen verwachten wij dat ze op de hoogte zijn van

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Examenreglement 2015-2016 vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Hoofdstuk 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen

Regels en Richtlijnen Regels en Richtlijnen Een woord vooraf Om een school als de onze, met drie gebouwen, zo n 2300 leerlingen, 200 docenten en 40 leden van het ondersteunend personeel, goed te laten functioneren, hebben we

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Van Haestrechtcollege Inleiding Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig

Nadere informatie

Toetsprotocol. Secr/Determ/Toetsnotitie HNE 2013-2014 Pagina 1

Toetsprotocol. Secr/Determ/Toetsnotitie HNE 2013-2014 Pagina 1 Toetsprotocol Secr/Determ/Toetsnotitie HNE 2013-2014 Pagina 1 Toetsprotocol: een uniforme aanpak Deze toetsnotitie bevat de afspraken voor het toetsen van geleerde kennis en vaardigheden op Het Nieuwe

Nadere informatie

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Vooraf... 2 Hoofdstuk 2 Afwezigheid... 3 2.1 Afwezigheid algemeen... 3 2.2 Te laat komen... 3 2.3 Afwezigheid door ziekte... 3 2.4

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek 2015-2016 Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Algemene inleiding Inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo Afdelingsassistent 10 mentoren

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. Klas 9th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. Klas 9th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer Klas 9th 2015/2016 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 9 th. Voor het eerst zal dit jaar ook in 9th voor een

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. 3-4 mavo, 4-5 havo en 4-5-6 vwo 2015-2016

ALGEMEEN DEEL. 3-4 mavo, 4-5 havo en 4-5-6 vwo 2015-2016 ALGEMEEN DEEL 3-4 mavo, 4-5 havo en 4-5-6 vwo 2015-2016 VOORWOORD Als bovenbouwleerling heb je te maken met allerlei regels en afspraken die er voor moeten zorgen dat het toets- en examenprogramma op de

Nadere informatie

DE DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN. Leerlingenreglement van het Eckartcollege 2014-2015. Kenmerk:008L27JH

DE DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN. Leerlingenreglement van het Eckartcollege 2014-2015. Kenmerk:008L27JH DE DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN Leerlingenreglement van het Eckartcollege 2014-2015. Kenmerk:008L27JH Kenmerk:008L27JH pag. 1 LEERLINGENREGLEMENT ECKARTCOLLEGE INHOUD INLEIDING 2 1. VRIJHEID VAN MENINGSUITING

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT Goedgekeurd door de MR: 19 november 2015

LEERLINGENSTATUUT Goedgekeurd door de MR: 19 november 2015 LEERLINGENSTATUUT Goedgekeurd door de MR: 19 november 2015 Inhoudsopgave I ALGEMEEN 1.1 Betekenis 1.2 Doel 1.3 Begrippen 1.4 Procedure 1.5 Geldigheidsduur 1.6 Toepassing 1.7 Publicatie II ALGEMENE REGELS

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6 Beste ouders/verzorgers, De maand januari stond in het teken van de Open Dagen voor nieuwe brugklasleerlingen. Onze school is zeer druk bezocht. Het is nu afwachten welke leerlingen zich uiteindelijk gaan

Nadere informatie

Informatieavond 2 e klas. 20 augustus 2015

Informatieavond 2 e klas. 20 augustus 2015 Informatieavond 2 e klas 20 augustus 2015 Hartelijk welkom Mentorklas 2H Informatie Welkom Uitleg mentoraat en mentorlessen Klas 2H1 Rapporten en informatie-avonden SOMtoday SWT Studiewijzers Informatie

Nadere informatie

Aan de leerlingen van (T)VWO-5 en (T)VWO-6 en hun ouder(s)/verzorger(s)

Aan de leerlingen van (T)VWO-5 en (T)VWO-6 en hun ouder(s)/verzorger(s) Aan de leerlingen van (T)VWO-5 en (T)VWO-6 en hun ouder(s)/verzorger(s) Rotterdam, 17 juli 2013 Betreft: Informatie aanvang cursusjaar 2013-2014 Geachte leerling/ouder(s)/verzorger(s), Dit document bevat

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016 Artikel 1 betekenis Het huishoudelijk reglement is een overzicht van rechten en plichten van leerlingen en/of medewerkers van OSG Willem Blaeu. Artikel

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

1. Magister info internet Cambreur College

1. Magister info internet Cambreur College 1. Magister info internet Cambreur College Het Cambreur College gebruikt Magister als schooladministratiesysteem. Hierin worden onder andere de persoonlijke gegevens van de leerlingen en ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2014-2015. Da Vinci College Kagerstraat

Verzuimprotocol 2014-2015. Da Vinci College Kagerstraat Verzuimprotocol 2014-2015 Da Vinci College Kagerstraat INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1 Regels en afspraken... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Gebruik Magister... 4 2 Wettelijke bepalingen... 5 3 Definities geoorloofd

Nadere informatie

Schoolexamenreglement en Plan van Toetsing en Afsluiting

Schoolexamenreglement en Plan van Toetsing en Afsluiting Schoolexamenreglement en Plan van Toetsing en Afsluiting 4 e LEERJAAR CURSUS 2015/2016 1 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 4 e LEERJAAR INLEIDING In het schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen

Nadere informatie

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2015-2016 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

TOETSREGLEMENT JvO. Vanaf 16 maart 2015

TOETSREGLEMENT JvO. Vanaf 16 maart 2015 TOETSREGLEMENT JvO Vanaf 16 maart 2015 1 Toetsvormen: De volgende toetsvormen komen voor; zij leveren cijfers op die meetellen op het rapport: - Repetities Op het JvO wordt onderscheid gemaakt tussen centrale

Nadere informatie

Informatieavond VWO 6 & DUO

Informatieavond VWO 6 & DUO Informatieavond VWO 6 & DUO Communicatie Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel: 045-5315656

Nadere informatie

juni 2014 Communicatieprotocol

juni 2014 Communicatieprotocol juni 2014 Communicatieprotocol Voorwoord Het Geuzencollege vindt goede communicatie belangrijk! Niet voor niets hebben wij gekozen voor de vier woorden Persoonlijk, Betrokken, Ambitieus en Ondernemend.

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn VERZUIMPROTOCOL Waterlant College IJdoorn 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Registratie Magister 3 1.1 Afmelding door ouders 3 1.2 Absentie registratie 3 1.3 Te laat komen/ inhalen verzuim uren 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Toetsweek Instructie 4 HAVO

Toetsweek Instructie 4 HAVO Toetsweek Instructie 4 HAVO Route naar Schoolexamencijfer Toetsperiode cijfer 4 HAVO Toetsperiode 1 Toetsen in de toetsweek Praktische Toetsen in de les Mondelingen Handelingsdelen opdrachten Toetsen in

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie