Informatiebrochure Hoera Baarlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure Hoera Baarlo"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Hoera Baarlo

2 Inhoudsopgave 1. Opvang, spelen, ontmoeten en opvoeden Hoera kindercentra in het kort Groepsindeling en soorten opvang bij Hoera Baarlo Groepsindeling Hoera Baarlo Dagopvang (voor kinderen van 0-4 jaar) Peuterprogramma (voor kinderen van 2-4 jaar) Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Buitenschoolse opvang BSO Hoera (BSO) (voor kinderen van 4-13 jaar) Samenwerking met onderwijs Kosten Kinderopvangtoeslag Gemeentelijke regeling aanvragen Betaling bij Hoera Wet Kinderopvang Groepsgrootte Je kind in professionele handen Meldcode kindermishandeling Vier ogen principe Hoera Kindercentra Missie en Visie Organisatorische zaken Afmelding Ziekte Breng- en haaltijden tijdens het peuterprogramma Ophalen van je kind door derden Medicijnverstrekking EHBO/noodarts Voedingsgewoonten Ontbijt Traktaties Foto s Ruilen van dagdelen Extra dagdelen kopen Openingstijden Ouderbetrokkenheid Oudercontacten Ouderraad en oudercommissies Klachtenreglement Inschrijven Aannamebeleid Wennen Opvang beëindigen Wijzigingen Algemene Voorwaarden Contactgegevens Brochure Baarlo 2/20

3 WELKOM BIJ HOERA! 1. Opvang, spelen, ontmoeten en opvoeden Je wilt je kind niet brengen naar zo maar een plek voor opvang, maar naar een kindercentrum waar een kind zich veilig en vertrouwd voelt. Waar de pedagogisch medewerkers weten hoe je met kinderen omgaat en met plezier en betrokkenheid hun werk doen. Waar kwaliteit, huiselijkheid, kleinschaligheid en professionaliteit hoog in het vaandel staan. Hoera kindercentra biedt deze kwalitatief goede opvang tegen een betaalbare prijs. Je kind speelt samen met andere kinderen in een vrolijke, lichte en veilige omgeving, met veel spelmaterialen en speelmogelijkheden. 2. Hoera kindercentra in het kort Hoera kindercentra is een organisatie voor dagopvang, peuterprogramma (voorheen psz), buitenschoolseopvang en tussenschoolse opvang in de gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas en Weert. Voorheen bekend als Bobo kindercentra. Al meer dan 25 jaar worden er kinderen aan onze zorg toevertrouwd! Hoera richt zich op de opvang en ontwikkeling van kinderen. Dit doen we in de eerste plaats samen met jou als ouder. Voor alle kinderen en jonge gezinnen streven we naar een zo optimaal mogelijk aanbod op het gebied van ontwikkeling, ontspanning, opvoeden, opvang en onderwijs. We werken daarom ook nauw samen met andere organisaties, zoals onderwijs, gemeentes, jeugdgezondheidszorg, welzijn en verenigingen. De landelijke overheid ondersteunt deze samenwerking en stelt hieraan ook steeds meer eisen. Door samen te werken kunnen we de (pedagogische) benadering van het jonge kind beter op elkaar afstemmen. Er ontstaat zo een doorgaande lijn in het volgen van de ontwikkeling en de zorg voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Om deze doorgaande ontwikkelingslijn te volgen en waarborgen, maken we gebruik van ondermeer het overdrachtformulier. En in onze peutergroepen werken we met erkende taalprogramma s in het kader van de Vooren Vroegschoolse Educatie (VVE) om kinderen gericht voor te bereiden op de basisschool. Hoera kindercentra bestaat uit 4 clusters met diverse locaties en verschillende soorten opvang in de verschillende kernen: - Hoera Peel & Maas (Baarlo, Kessel, Maasbree en Panningen) - Hoera Nederweert (Budschop, Nederweert) - Hoera Leudal (Baexem, Ell, Grathem, Haelen, Heythuysen, Horn en Kelpen-Oler). - Hoera Weert (Laar en Leuken) Elk cluster wordt aangestuurd door een of meerdere clustermanagers Brochure Baarlo 3/20

4 Hoera kindercentra biedt opvang aan kinderen tot aan het moment waarop zij naar de middelbare school gaan. Ieder kind, ongeacht nationaliteit, geloofsovertuiging, cultuur of achtergrond, van werkende of studerende ouders is welkom bij onze kindercentra. Onder voorwaarden is ook opvang van kinderen met een lichte handicap mogelijk. 3. Groepsindeling en soorten opvang bij Hoera Baarlo 3.1. Groepsindeling Hoera Baarlo Hoera Baarlo heeft op dit moment 7 groepen op 2 locaties: Locatie Hertog van Gelrestraat: - Baby/dreumesgroep Bert & Ernie (0-2 jaar) - Baby/dreumesgroep Jip & Janneke (0-2 jaar) - Peutergroep Tom & Jerry (2-4 jaar) - Peutergroep de Vliegers (2-4 jaar) - Peuterprogramma de Vlindergroep (2-4 jaar) - BSO Hoera (4-13 jaar) Locatie Huissen: - Peutergroep (met peuterprogramma) de Ballonnen (2-4 jaar). De contactgegevens staan achter in de brochure. Hoera Baarlo werkt met horizontale groepen. Wanneer je kind 2 jaar wordt, stroomt het automatisch door naar de peutergroep. Wanneer je kind 4 jaar wordt, wordt het automatisch uitgeschreven per de 1 e of 16 e van de maand na de 4 e verjaardag. Wanneer je gebruik wilt maken van BSO Hoera, onze Buiten Schoolse Opvang (BSO), moet je hiervoor dus apart inschrijven Dagopvang (voor kinderen van 0-4 jaar) Hoera kindercentra biedt 52 weken per jaar elke werkdag dagopvang van uur, m.u.v. nationale feestdagen. Binnen de dagopvang bieden wij de volgende mogelijkheden aan: Reguliere dagopvang Dit is opvang waarbij elke week dezelfde vaste dag(del)en worden afgenomen. Keuze uit een 46 weken, 48 weken en een 52 weken contract. - Halve dagopvang = 5,5 uur per dagdeel Ochtend: (5,5 uur): tussen en uur Middag: (5,5 uur): tussen en uur. - Hele dagopvang = 10,5 uur tussen en uur. - Verlengde opvang (extra uren aan een dag of dagdeel): dit wordt per half uur tegen het reguliere tarief in rekening gebracht. Verlengde opvang kan zowel incidenteel (na overleg met de medewerkers!) als structureel. Ochtend: uur (1 uur) Ochtenddagdeel: 1 uur tussen en uur (afhankelijk brengtijd ochtend) Middagdagdeel: uur (1 uur) Middag: uur (0,5 uur) Brochure Baarlo 4/20

5 Flexibele dagopvang Werk je op wisselende dagen en tijden, dan biedt Hoera je de mogelijkheid flexibele dagopvang af te nemen. Flexibele dagopvang is opvang op werkdagen tussen en uur. Bij flexibele dagopvang sluit je met Hoera een contract af voor het aantal uren opvang per week of per maand dat je verwacht nodig te hebben. Je geeft vervolgens minimaal 10 werkdagen van te voren door wanneer je kind naar Hoera komt. Deze gereserveerde uren worden in rekening gebracht. Uit pedagogische overwegingen breng je je kind minimaal 3 uur per keer. Het kleinste contract dat je bij flexibele opvang kunt afnemen is dus 3 uur per week of 13 uur per maand. Per half jaar (januari t/m juni en juli t/m december) worden de uren dat je kind aanwezig is geweest opgeteld. De eventueel teveel gebruikte uren worden achteraf in rekening gebracht. Er worden geen uren gecrediteerd. Onder flexibele dagopvang verstaan we tevens alle dagopvang die niet onder reguliere dagopvang valt, dus ook plaatsing in alleen even of oneven weken. Voor flexibele dagopvang betaal je een toeslag bovenop het standaarduurtarief Peuterprogramma (voor kinderen van 2-4 jaar) De peuterspeelzalen in Nederland gaan steeds meer harmoniseren met kinderopvangorganisaties; de peuterspeelzaal wordt dan geïntegreerd in de peutergroep van de kinderopvangorganisatie. Het begrip "peuterspeelzaal" wordt steeds vaker vervangen voor "peuterprogramma". De peuterspeelzalen bij Hoera kindercentra zijn al geharmoniseerd met de dagopvang; alle kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar die naar Hoera komen, nemen ook deel aan het gerichte peuterprogramma. In dit peuterprogramma wordt veel aandacht besteed aan de diverse ontwikkelingsgebieden en er is speciale aandacht voor de spraaktaalontwikkeling. Er wordt gewerkt met een voor de peuters herkenbare structuur en dagindeling; dit alvast ter voorbereiding op de basisschool. Bij Hoera kun je er natuurlijk voor kiezen je kind alleen tijdens het peuterprogramma te laten komen (zoals voorheen in de peuterspeelzaal). Je kind komt dan minimaal 2 ochtenden per week naar Hoera. Maar ook peuters die naar Hoera komen voor de dagopvang (hele of halve dagen), nemen dus deel aan hetzelfde peuterprogramma. Je kiest dus zelf van welke voorzieningen je gebruik wilt maken; hele of halve dagopvang of alleen het peuterprogramma. Mogelijkheden binnen het peuterprogramma: Peuterprogramma standaard Het peuterprogramma standaard bestaat uit een vrije combinatie van 2 ochtenden per week (7 uur). Het peuterprogramma wordt 52 weken per jaar aangeboden, met uitzondering van nationale feestdagen. In schoolvakanties wordt er een alternatief programma geboden. Er is de mogelijkheid om te kiezen voor een contract van 40 weken of 52 weken peuterprogramma. De ochtend is van uur; je kunt je kind brengen tussen en uur, en ophalen tussen en Peuterprogramma extra Als je kind deelneemt aan het peuterprogramma, kun je kiezen voor een extra ochtend peuterprogramma per week. Hiervoor wordt dan 3,5 uur extra in rekening gebracht tegen het reguliere tarief Brochure Baarlo 5/20

6 3.4. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Het kan voorkomen dat je kind extra aandacht nodig heeft ten aanzien van de spraak-taalontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling. In het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) kan door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) dan een VVEindicatie worden toegekend. Iedere 3 maanden wordt bekeken of de indicatie nog passend is. Wanneer je peuter deze VVE-indicatie heeft, is het van belang dat je peuter 10,5 uur per week deelneemt aan een VVE-programma. Op deze manier kan de spraaktaalontwikkeling zo optimaal mogelijk worden gestimuleerd. Per kind wordt bekeken wat nodig is; waar moet de aandacht op worden gevestigd, waar heeft je kind behoefte aan, waar is het aan toe, welke uitdaging dient geboden te worden, en wat is rol van de pedagogisch medewerker daarin? We observeren je kind om te bekijken wat het nodig heeft en om te kunnen volgen hoe de ontwikkeling verloopt. We doen dit structureel (dus met regelmaat) en leggen onze bevindingen vast. Regelmatig zullen we ook onze observaties met jou als ouder bespreken om zo gezamenlijk de ontwikkeling te volgen. Ook vindt er afstemming plaats met de jeugdgezondheidszorg tijdens de zorgoverleggen. VVE-programma Uitgangspunt bij het peuterprogramma is het gecertificeerde VVE-programma Puk en Ko. Puk en Ko is een educatief programma gericht op de brede ontwikkeling van peuters en er wordt vaak gewerkt vanuit een thema. Een centrale rol in het programma is weggelegd voor Puk. Puk is een pop die kinderen meer zelfvertrouwen kan bieden en als intermediair contact kan maken. Puk kan meedoen in gesprekjes en bij activiteiten, waardoor kinderen al spelend ontdekken en (taal)vaardigheden leren. Spelen is groeien. Tijdens het peuterprogramma wordt de indeling van de dag met de kinderen besproken aan de hand van dag-ritme kaarten met herkenbare plaatjes. We stimuleren het meedoen van de peuters; aan het benoemen van de dagonderdelen, aan gesprekjes over gebeurtenissen, tijdens de activiteiten van die dag, enz. Zo wordt er spelend een heleboel geoefend. Binnen het peuterprogramma wordt er ook ingespeeld op de individuele leermomenten van de kinderen. Kinderen worden gestimuleerd en uitgedaagd in hun algehele ontwikkeling. Het aanbod van activiteiten en spelmaterialen sluiten aan bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van ieder kind. Er wordt gedifferentieerd binnen het activiteitenaanbod Buitenschoolse opvang BSO Hoera (BSO) (voor kinderen van 4-13 jaar) Hieronder valt voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang. Meer informatie hierover vind je in de brochure Informatie over Hoera kindercentra, Buitenschoolse opvang BSO Hoera of op onze website. 4. Samenwerking met onderwijs In de kern Baarlo zijn drie basisscholen, te weten; de Bolleberg, Panta Rhei en de Omnibus. De Bolleberg en Panta Rhei behoren bij de onderwijsstichting Kerobei, de Omnibus behoort tot de onderwijsstichting Akkoord. Hoera kindercentra staat open voor een intensieve samenwerking met alle drie de basisscholen. Ons uitgangspunt in deze samenwerking is te werken aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen, waarbij het welbevinden van de peuters voorop staat. Peutergroep de Ballonnen richt zich op het onderwijsconcept van de Omnibus (Jenaplan) Brochure Baarlo 6/20

7 De medewerkers van de Ballonnengroep hebben regelmatig overleg met de groepsleidsters van de Omnibus. Ze stemmen onderling af welke activiteiten er de komende periode samen worden opgepakt en welk thema hierbij centraal staat. In het kader van de samenwerking vinden o.a. de volgende activiteiten plaats: - peuters gaan onder begeleiding van een pedagogisch medewerker bewegingsactiviteiten doen in de gymzaal van de Omnibus. - Peuters mogen wanneer ze bijna na school zijn vast meespelen in de kleutergroep, maar kleuters mogen zo ook eens meespelen bij de Ballonnen. - bovenbouwleerlingen van de Omnibus komen wekelijks een middag voorlezen in de groep. - peuters gaan 1 keer per kwartaal op vrijdagmiddag kijken naar de weekafsluiting van de kinderen van de Omnibus. De drie andere peutergroepen richten zich op het onderwijsconcept van Panta Rhei en de Bolleberg. In de groep is er volop aandacht voor de overgang naar de basisschool. Zo is er per school een fotoboek waarin foto s staan van de ruimtes op school, de docenten, etc. Vlak voordat kinderen 4 jaar worden, gaan ze met hun pedagogisch medewerker ook al een kijkje nemen op hun toekomstige basisschool. 5. Kosten Goede kinderopvang hoeft niet duur te zijn. Bij Hoera kindercentra kost reguliere dagopvang en/of deelname aan het peuterprogramma in 2015 vanaf 6,84 per uur. Flexibele dagopvang kost 7,65 per uur. BSO kost in ,38 per uur, flexibele BSO 7,21. (NB: Dit zijn bruto bedragen; als je in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag betaal je netto (veel) minder.) Bij Hoera staat flexibiliteit hoog in het vaandel, dus bij Hoera: - Dagopvang, Peuterprogramma (PSZ), Buitenschoolse opvang (BSO) en Tussen schoolse opvang (TSO); - Intensieve samenwerking met de basisschool; - Kwalitatief goede opvang op maat tussen en uur; - Geen inschrijfgeld; - Gratis wennen; - Geen knellende contracten voor langere tijd; - Geen langdurige opzegtermijn; - Mogelijkheid tot ruilen; - Opvang gedurende 52 weken (m.u.v. nationale feestdagen); - Prijs is inclusief merkluiers, tussendoortjes, fruit, drinken en lunch Brochure Baarlo 7/20

8 5.1. Kinderopvangtoeslag Er wordt door de overheid onderscheid gemaakt tussen ouder(s)/verzorger(s) die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en ouder(s)/verzorger(s) die hier niet voor in aanmerking komen. Ouder(s)/verzorger(s) die WEL in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen wanneer er sprake is van: - Twee werkende ouders/verzorgers in 1 gezin, of ouders/verzorgers die een studie of traject volgen; - Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een studie of traject volgt. - Een gemeentelijke doelgroep waar een of beide ouder(s)/verzorger(s) onder vallen, bijvoorbeeld: inburgeringcursus of sociaal/medische indicatie. Kinderopvangtoeslag vraag je aan bij de belastingdienst via Hier kun je ook een proefberekening maken. Het aanvragen van kinderopvangtoeslag kan alleen door de ouders/verzorgers van een kind gedaan worden. Mocht je er niet uitkomen dan kun je altijd contact opnemen met de Belastingdienst of Servicepunt Hoera. Op de plaatsingsovereenkomst die je bij plaatsing van Hoera Kindercentra ontvangt, staan alle benodigde gegevens voor aanvraag van kinderopvangtoeslag. Ouder(s)/verzorger(s) die NIET in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag Ouder(s)/verzorger(s) die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betalen voor dagopvang het reguliere tarief vanaf 6,60 per uur. Voor kinderen die alleen deelnemen aan het peuterprogramma is er een Gemeentelijke regeling. Op deze manier wil de gemeente Peel en Maas deelname aan het peuterprogramma voor peuters waarvan de ouder(s)/verzorger(s) niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betaalbaar houden. Deze gemeentelijke regeling geldt uitsluitend voor het peuterprogramma standaard per week (combinatie van 2 dagdelen per week, totaal 5,5 uur), gedurende 40 schoolweken per jaar. Voor een extra dagdeel peuterprogramma wordt het reguliere tarief van 6,60 bij je in rekening gebracht. Wanneer je gebruik maakt van de gemeentelijke regeling brengt Hoera kindercentra in ,59 per uur bij je in rekening, de resterende kosten worden door de gemeente Peel en Maas rechtstreeks aan Hoera betaald Gemeentelijke regeling aanvragen Om aanspraak te maken op de gemeentelijke regeling dien je het formulier verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag van de gemeente Peel en Maas in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij Servicepunt Hoera. Tevens dien je een uitdraai van een door jou ingevulde aanvraag kinderopvangtoeslag via het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag (te downloaden via toe te voegen, waaruit blijkt dat je geen recht hebt op een kinderopvangtoeslag Brochure Baarlo 8/20

9 Het formulier verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag + de uitdraai dienen vóór ingang van de plaatsing in bezit te zijn van Servicepunt Hoera. Alleen dan kan het gereduceerde tarief in rekening worden gebracht. Kosten peuterprogramma bij VVE-indicatie Wanneer de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan je kind een VVE indicatie heeft toegekend en je hebt geen recht op kinderopvangtoeslag, dan betaal je in ,64 per uur voor maximaal 10,5 uur per week. De overige kosten worden door de gemeente gesubsidieerd. Vanaf het moment dat de JGZ deze indicatie intrekt zal weer het reguliere tarief gaan gelden Betaling bij Hoera Betaling vindt maandelijks vooraf plaats. Rond de 20 e ontvang je de factuur via en rond de 1 e van elke maand wordt er geïncasseerd. Wanneer je geen automatische incasso wenst en op een andere manier wilt betalen kan dat, maar dan brengen wij maandelijks administratiekosten in rekening. Ook wanneer je kind alleen deelneemt aan het peuterprogramma via de gemeentelijke regeling, ontvang je elke maand een factuur (dus ook tijdens de zomermaanden). De kosten van het peuterprogramma worden namelijk verspreid over 12 maanden in rekening gebracht. 6. Wet Kinderopvang De Wet Kinderopvang stelt dat de gemeente toezichthouder is voor de kinderopvang. De gemeente laat dit uitvoeren door de GGD. De GGD inspecteert alle kindercentra jaarlijks op de volgende kwaliteitsaspecten: - Ouders/verzorgers; - Personeel; - Veiligheid en gezondheid; - Accommodatie en inrichting; - Groepsgrootte, kind/leid(st)er ratio; - Pedagogisch beleid en praktijk; - Klachten. - Vier ogen principe Van deze inspectie wordt jaarlijks een verslag gemaakt dat ter inzage ligt bij elk kindercentrum en te vinden is op onze website Groepsgrootte In de CAO kinderopvang staan onderstaande verdelingen. Deze zijn afgeleid van de Wet Kinderopvang. Leeftijd kinderen Maximale groepsgrootte Aantal pedagogisch medewerkers 0-2 jaar 12 1, 2 of 3 (5 per pedagogisch medewerker) 2-4 jaar 16 1, 2 of 3 (7 per pedagogisch medewerker) Het aantal in te delen beroepskrachten is daarnaast afhankelijk van de leeftijd van de kinderen in een groep Brochure Baarlo 9/20

10 Open deurenbeleid Wij werken volgens het open deurenbeleid. Alle kinderen zitten in een stamgroep; dit is hun vaste groep. Op sommige momenten worden de kinderen in groepen van een andere samenstelling opgevangen. Er worden bijvoorbeeld activiteiten georganiseerd buiten de groepsruimten, zoals buiten of op de gezamenlijke gang. Het open deurenbeleid draagt positief bij aan de ontwikkeling van kinderen, omdat ze naast veiligheid en geborgenheid ook behoefte krijgen aan een grotere leefomgeving. Daarnaast schept de bezettingsgraad gelegenheid om kinderen uit verschillende groepen met elkaar en elkaars speelgoed te laten spelen, bijvoorbeeld tijdens minder drukke dagen, vakanties, etc. Kinderen kunnen hierdoor steeds vaker kiezen waar en met wie ze willen spelen Je kind in professionele handen De pedagogisch medewerkers zijn gekwalificeerde beroepskrachten (beroepskwalificatie op minimaal MBO niveau overeenkomstig de CAO Kinderopvang). Ze weten hoe je met kinderen omgaat en hoe je het beste uit de kinderen kunt halen. Daarbij vooral kijkend naar de kansen van de kinderen en uitgaande van een positieve benadering. Wij streven naar optimale continuïteit door zoveel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers per groep in te zetten. Doordat wij de keuzemogelijkheden voor ouders/verzorgers zo breed mogelijk willen houden, en door veranderingen in het werkveld, is dit echter niet altijd haalbaar. Iedereen die bij ons in dienst komt dient eerst een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Wij bieden vanuit de organisatie ook stageplekken aan voor verschillende opleidingen. Stagiaires worden begeleid door een werkbegeleider op locatie. De algehele coördinatie rondom stage gebeurt door de stagecoordinator. Wanneer er een stagiaire op een locatie komt, dan wordt dit kenbaar gemaakt. Alle stagiaires dienen voor aanvang van de werkzaamheden een VOG in te leveren. Als je vragen of twijfels hebt over de ontwikkeling van je kind, kun je dit kenbaar maken bij één van de pedagogisch medewerkers. Er kan dan een afspraak gemaakt worden om een en ander te bespreken. In overleg kan er zonodig hulp ingeschakeld worden of vrijblijvend het advies van een andere instantie worden gevraagd. Denk hierbij aan de Jeugdgezondheidszorg, logopedie, fysiotherapie, etc. Alle kindercentra van Hoera werken nauw samen met instellingen voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ), onderwijs en collega-organisaties. Structureel vindt er een zorg/casusoverleg plaats met de JGZ. Voordat een casus wordt ingebracht is hiervoor uiteraard toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s) Meldcode kindermishandeling In 2011 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De Wet Meldcode verplicht organisaties en professionals in 7 sectoren, waaronder de Kinderopvang, een meldcode te hebben en te hanteren. Verder betreft dit ook de gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie. Waarom een meldcode? Jaarlijks zijn er naar schatting tienduizenden kinderen en volwassenen slachtoffer van geweld, verwaarlozing en misbruik. Dit is gewoon onaanvaardbaar maar helaas stopt het niet vanzelf. De meldcode geeft in stappen aan wat te doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling en maakt het handelen gemakkelijker Brochure Baarlo 10/20

11 De overheid wil met de verplichte meldcode bereiken dat professionals sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode is van toepassing op alle vormen van geweld: lichamelijk, geestelijk en seksueel. De meldcode is opgesteld voor zowel huiselijk geweld, als voor kindermishandeling als ouderenmishandeling. Hoe zit dit bij Hoera kindercentra? Bij Hoera voldoen wij al aan de meldcode. Er is een stappenplan dat beschrijft hoe te handelen bij signalen en vermoedens omtrent kindermishandeling. Medewerkers volgen ook een training hierover. Verder is er een uitgebreid protocol beschikbaar, waarin alle mogelijke signalen die bij kindermishandeling kunnen voorkomen, worden beschreven. Tevens staan er veel tips en adviezen in. Meer informatie vind je op: Vier ogen principe Hoera Kindercentra Per 1 juli 2013 is het 4 ogen principe in werking getreden. Dit principe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan, zolang er maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren. Het vierogenprincipe geldt vooralsnog alleen voor dagopvang, dus niet voor buitenschoolse opvang. Bij Hoera kindercentra hebben we dat als volgt georganiseerd: Hoera heeft veel IKC s, de groepen liggen in een integrale voorziening waar vaak overal glas is en dus altijd zicht op de groepen. Tevens zijn het goed bezette groepen waardoor meestal met 2 krachten gewerkt wordt. Ook staan er geregeld stagiaires gepland. Daarnaast werken we geregeld met vrijwilligers op de dagen dat iemand alleen op de groep zou staan. Ieder moment van de dag kan er iemand van een andere groep, of een leerkracht, een klusman, ouders of een leidinggevende binnenlopen zonder aankondiging! Als een pedagogisch medewerker de hele dag alleen zou staan, werken we met babyfoons zodat altijd mee geluisterd kan worden door een ander! Vandaar dat we het 4 ogenbeleid kunnen garanderen binnen Hoera kindercentra. 7. Missie en Visie Hoera kindercentra richt zich op opvang en ontwikkeling van kinderen en wil dat bewust doen in samenwerking met ouders, onderwijs en welzijn. Deze werkwijze kun je samenvatten in het motto: Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden. Uniek is dat we niet alleen de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang willen versterken maar ook welzijn in deze samenwerking willen betrekken. Hierdoor ontstaan optimale mogelijkheden om te werken aan de integrale ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar. Deze samenwerking krijgt vooral op lokaal niveau in kernen en wijken gestalte. Gezamenlijk creëren de partners een omgeving en een opvoedingsklimaat waarin het individuele kind zich positief kan ontwikkelen op het gebied van cognitieve-, sociaal-emotionele-, motorische- en taalontwikkeling. Centraal staan het kind en de 5 O s: Opvoeding, Ontwikkeling, Ontspanning, Opvang en Onderwijs Brochure Baarlo 11/20

12 Het integrale kindcentrum (IKC) Een IKC is een voorziening voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar zij gedurende de dag bij elkaar komen om met elkaar te leren, te spelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. De omgeving van het kind in het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, welzijn en ontwikkeling. De meerwaarde van een IKC is dat de huidige versnippering tussen onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en welzijn verminderd en uiteindelijk opgeheven wordt. Door deze integrale, aanpak ontstaat er één pedagogisch en één ontwikkelingsklimaat voor kinderen. Het programma hoeft niet persé in één gebouw (de school) plaats te vinden. Pedagogisch klimaat In het kindcentrum moet je kind zich veilig en vertrouwd voelen. Wanneer je kind zich prettig voelt en vertrouwen heeft in de pedagogisch medewerkers, dan geeft dit je kind de ruimte om de wereld/de omgeving te verkennen en op onderzoek uit gaan. Elk kind is uniek en wordt ook zodanig benaderd. Zelfredzaamheid, respect en vertrouwen zijn daarbij kernwoorden. Pedagogische doelen Onze pedagogische benadering komt voort uit het principe van het Democratisch opvoeden (Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek UU): Tegenwoordig gaat het opvoeden veelal om het grootbrengen van je eigen kind. Er wordt wel eens vergeten dat opvoeden breder is en te maken heeft met de hele samenleving. Opvoeden is het voorbereiden van je kind op de volwassenheid en het bijbrengen van waarden en normen. Hierin heeft je kind steun nodig, maar ook grenzen. Hierin heb jij als ouder/verzorger, maar ook onze pedagogisch medewerkers een rol. Deze benadering willen we vormgeven door te werken aan 4 pedagogische doelen (Marianne Riksen-Walraven, hoogleraar UvA): - Het bieden van emotionele veiligheid; - Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties; - Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties; - De kans bieden om zich waarden en normen, de cultuur van een samenleving eigen te maken. Om de genoemde opvoedingsdoelen te bereiken maken we gebruik van 5 pedagogische middelen: 1. De interactie tussen pedagogisch medewerker en kind; 2. De fysieke omgeving; 3. De groep; 4. Het activiteitenaanbod; 5. Het spelmateriaal. Het bovenstaande is uitgebreid na te lezen in ons pedagogisch beleid, te vinden op elke locatie Brochure Baarlo 12/20

13 8. Organisatorische zaken Hoera verzorgt beddengoed, slaapzak, slabbertjes, melk, limonade, fruit, soepstengels, merkluiers enz. Tussen de middag wordt er voor een broodmaaltijd gezorgd. Voor reservekleding, flesvoeding, warm eten, een knuffel voor in bed en eventueel een speen dien je zelf te zorgen. Je wordt verzocht je kind geen snoep of eigen speelgoed mee te geven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van spullen; vermeld op eigen spullen dus a.u.b. altijd de naam van je kind om dit te voorkomen Afmelding Als je kind door ziekte, vakantie of om welke reden dan ook, niet naar Hoera kan komen, geef dit dan altijd aan de locatie door. Dit is voor ons belangrijk in verband met het inzetten van pedagogisch medewerkers Ziekte Is je kind ziek dan kan het niet naar Hoera komen. Het is prettig als je ons dit laat weten in verband met de groepsplanning. Is de ziekte van besmettelijke aard, dan verzoeken wij je dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de pedagogisch medewerkers. Dit in verband met eventuele melding aan de GGD. Als uw kind ziek wordt op de dag dat het bij Hoera kc is, zullen de pedagogisch medewerkers per situatie bekijken wat het beste is voor uw kind, en wat er mogelijk is in de groep. Indien nodig zullen ze contact met u opnemen. Het kan zo zijn dat u uw zoon of dochter dan moet komen ophalen Breng- en haaltijden tijdens het peuterprogramma In de peutergroepen wordt op vaste tijdstippen het eerder genoemde peuterprogramma aangeboden. Tijdens deze momenten is het voor de groep niet prettig wanneer er tussendoor kinderen worden gebracht en opgehaald. Wij vragen je dan ook rekening te houden met de tijden dat het peuterprogramma wordt aangeboden en niet tijdens het programma je kind te brengen of op te halen Ophalen van je kind door derden Wanneer je kind wordt opgehaald door iemand anders dan de ouder/verzorger, geef dit dan altijd aan ons door; alleen dan kunnen we je kind meegeven. Vul dit tevens in op de toestemmingsverklaring die je invult tijdens de wenafspraak Medicijnverstrekking De pedagogisch medewerker mag geen zetpil of paracetamol toedienen. Indien je kind gedurende lange of korte tijd medicijnen gebruikt, dan mogen wij die alleen toedienen onder bepaalde voorwaarden. Ook dien je dan in samenspraak met de pedagogisch medewerker een verklaring voor medicijnverstrekking in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier is verkrijgbaar op de locatie EHBO/noodarts Voor al onze locaties hebben wij een huisarts waar we direct terecht kunnen als dat nodig is. In geval van nood wordt je kind naar de EHBO gebracht. In veel gevallen kunnen de pedagogisch medewerkers zelf eerste hulp bieden. De pedagogisch medewerkers hebben de cursussen EHBO bij kinderen en Reanimatie bij kinderen gevolgd en nemen deel aan jaarlijkse herhalingen Brochure Baarlo 13/20

14 8.7. Voedingsgewoonten Volgt je kind een speciaal dieet geef dit dan aan ons door, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Ook aan voedingsgewoonten van andere culturen willen wij ons aanpassen Ontbijt Wanneer je je kind s ochtends vóór uur brengt, bestaat de mogelijkheid dat je kind ontbijt in de groep. Dit kun je van tevoren aangeven. Het ontbijt wordt dan door Hoera verzorgd mits het gaat om flesvoeding, dit is bij ieder kind anders Traktaties De verjaardag van je kind wordt uiteraard uitgebreid gevierd met een kroon en wat lekkers. Hoera zorgt voor een feestelijke aankleding èn de traktatie, dus je hoeft hier zelf niet voor te zorgen Foto s Tijdens activiteiten worden er regelmatig foto s gemaakt. Deze kunnen op de website van Hoera kindercentra / Unitus geplaatst worden, in een brochure en/of in een (regionaal) krantje en sinds kort heeft Hoera Baarlo ook een eigen Facebook pagina. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt, geef dit dan aan op de toestemmingsverklaring die je invult tijdens de intake/wenafspraak. Hoera maakt in Baarlo ook gebruik van Famipix; een beveiligde website waarop wij foto s plaatsen die van de kinderen gemaakt worden. Ouders kunnen deze foto s met een inlogcode bekijken en downloaden Ruilen van dagdelen Wij bieden de mogelijkheid om dagdelen te ruilen. Alle dagdelen kunnen geruild worden mits er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: - Ruilen binnen 4 weken zodat het administratief werkbaar en overzichtelijk blijft voor de pedagogisch medewerkers. - Ruilen kan alleen als dit vooraf of op de dag zelf wordt aangegeven; achteraf ruilen kan dus niet. - Ruilen kan niet als de leidster-kindratio van een groep hierdoor wordt overschreden. Voor een ruildag wordt geen extra personeel ingezet. - Ook feestdagen, ziektedagen en vakanties mogen geruild worden, mits er voldaan wordt aan de bovenstaande punten. (NB: De gemeentelijke regeling en BSO is voor 40 weken per jaar; schoolvakanties en feestdagen worden niet betaald en kunnen dan ook niet geruild worden.) - Wil je een dagdeel ruilen, dan vraag je dit altijd vooraf via aan bij de groep. Pas als je een bevestiging van de ruiling ontvangt kan deze doorgaan. Ruilen wordt uiterlijk een week (5 werkdagen) van tevoren definitief toegezegd. Pas dan weten we of de bezetting van de groep het toelaat Extra dagdelen kopen Heb je buiten de ruildagen en extra gratis dagdelen behoefte aan extra dagdelen, dan kun je deze kopen mits de bezetting dit toelaat. Deze dagdelen worden achteraf in rekening gebracht tegen het flexibele tarief Brochure Baarlo 14/20

15 9. Openingstijden Hoera kindercentra is 52 weken per jaar elke werkdag geopend van uur. Op algemeen erkende feestdagen (Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Kerstmis, Nieuwjaarsdag en om de vijf jaar op Bevrijdingsdag, 5 mei) is Hoera gesloten. Op 24 en 31 december sluiten alle locaties om uur. Deze dagen en/of uren kunnen niet geruild of ingehaald worden. Onze uurprijs is hierop afgestemd. Op carnavalsmaandag zijn slechts enkele locaties open; je hoort tijdig welke locaties dit zijn. Uiteraard kunnen ook kinderen van andere locaties hier terecht. 10. Ouderbetrokkenheid Het is belangrijk om elkaar op de hoogte te houden over de ontwikkeling van je kind. Alleen dan kunnen wij je kind optimaal begeleiden. We hebben hiertoe verschillende middelen Oudercontacten Pedagogisch medewerkers Je hebt het meeste contact met de pedagogisch medewerkers van je kind; informeer hen als je kind iets heeft meegemaakt dat indruk maakte, als er dingen veranderen in het slaap- of eetpatroon, enz. Pedagogisch medewerkers informeren jou op hun beurt over belangrijke ontwikkelingen. Senior medewerker Op de meeste locaties is een senior medewerker werkzaam. Een senior houdt zich met name bezig met groepsoverstijgende taken, zoals intakegesprekken. De senior medewerker is tevens eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers bij vragen. Servicepunt Hoera Bij Servicepunt Hoera kun je terecht met al je vragen over inschrijven, wachtlijsten, plaatsingen, facturen, etc. Clustermanager Hoera Elk cluster van Hoera wordt aangestuurd door een of meerdere clustermanager(s). Het contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en clustermanager is een belangrijke schakel in de communicatie. Je kunt altijd telefonisch contact opnemen met de clustermanager. Manager Hoera Met organisatorische- of beleidsvragen kun je terecht bij de manager van Hoera kindercentra. Oudergesprekken Eenmaal per jaar word je uitgenodigd voor een oudergesprek. Tijdens dit gesprek praat je met de pedagogisch medewerker die het meest met je kind omgaat. Heb je behoefte aan een tussentijds gesprek dan kun je dit altijd aangeven. Informatie Wij sturen regelmatig informatie via en publiceren nieuws op onze website. Het is daarom belangrijk dat je regelmatig in je en op onze website kijkt Brochure Baarlo 15/20

16 10.2. Ouderraad en oudercommissies De ouders/verzorgers van Hoera worden vertegenwoordigd door de ouderraad en de verschillende oudercommissies. Elk cluster heeft een oudercommissie, elke oudercommissie is vertegenwoordigd in de centrale ouderraad. De ouderraad heeft regelmatig overleg met de manager van Hoera kindercentra. Ze hebben als doel een zo goed mogelijke samenwerking binnen de kindercentra te bewerkstelligen. De ouderraad denkt opbouwend mee in het beleid en heeft ook een verzwaard adviesrecht, dus een duidelijke stem in het ontwikkelen van beleid. Een en ander is vastgelegd in het reglement van de ouderraad. De oudercommissies denken mee en geven advies over zaken die de eigen locatie betreffen, zoals groepsindeling, behuizing, informatievoorziening aan ouders, etc. Jaarlijks organiseert de oudercommissie één of meerdere activiteiten voor kinderen en ouder(s)/verzorger(s) Klachtenreglement Klachtenreglement Wij vinden het erg belangrijk dat ouder en kind zich veilig en vertrouwd voelen bij Hoera en dat er een prettige samenwerking is. Wanneer dit om welke reden dan ook niet het geval is, laat ons dat dan direct weten. Wij kunnen dan met elkaar in gesprek gaan en op zoek gaan naar eventuele oplossingen. Wij streven naar een optimale dienstverlening en kunnen alleen maar leren van eventuele aandachtspunten. Bent u niet tevreden over onze service, dienstverlening of kwaliteit? Laat het ons dan weten. Ook als u tips voor ons heeft horen we deze graag. U kunt uw klacht of tip doorgeven via mail: U ontvangt binnen twee weken een bericht over de verdere afhandeling. Uiteraard kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met de (senior) pedagogisch medewerker, clustermanager of manager. Onafhankelijke klachtencommissie U kunt te allen tijde een beroep doen op de onafhankelijke klachtencommissie (zie klachtreglement). Deze klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de manager van Hoera of bij de secretaris van de regionale Klachtencommissie Noord en Midden-Limburg. Indien de klacht de directeur betreft, kan de klacht ook worden ingediend bij: de voorzitter van de betreffende Raad van Toezicht respectievelijk het betreffende bestuur. Adresgegevens: Secretariaat regionale Klachtencommissie Noord en Midden Limburg Kaldenkerkerweg AD Venlo NB: Er wordt altijd gestreefd naar afhandeling van de klacht via de interne klachtenprocedure. Wanneer u hier geen gebruik van wilt maken of de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtencommissie Brochure Baarlo 16/20

17 11. Inschrijven Is er een baby op komst of heb je een kind tussen de 0 en 4 jaar? Schrijf je dan in voor een plekje bij Hoera door het inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier is te vinden op onze website of aan te vragen bij Servicepunt Hoera. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Het ingevulde formulier stuur of mail je naar Servicepunt Hoera. De inschrijving wordt administratief verwerkt door Servicepunt Hoera. Wanneer je je kind hebt ingeschreven ontvang je hiervan een schriftelijke bevestiging. Een pedagogisch medewerker zal daarna contact met je opnemen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kun je als ouder/verzorger je vragen, wensen en verwachtingen kenbaar maken en word je geïnformeerd over de gang van zaken binnen Hoera. Bovendien krijg je een rondleiding. Als je al eerder een rondleiding wilt kan dat natuurlijk altijd. Bel hiervoor met het Servicepunt Hoera of met de locatie van je keuze Aannamebeleid De volgorde van aanname wordt bepaald door de datum van inschrijving. Dit is de datum waarop het inschrijfformulier bij Servicepunt Hoera binnenkomt. Je neemt een optie op de door jou gewenste plaatsing. Ons streven is om 3-4 maanden voor de officiële plaatsingsdatum door te geven of de plaatsing definitief door kan gaan. Wanneer een plaatsing definitief is sluit Hoera kindercentra een plaatsingsovereenkomst met je af voor de af te nemen dagdelen/uren. Indien er geen mogelijkheid tot plaatsing is op de door jou aangegeven dagdelen of locatie, worden er alternatieven aangeboden. Mocht dit niet naar wens zijn, dan wordt je kind op de wachtlijst geplaatst. Zodra er dan een plekje vrijkomt nemen wij contact met je op Wennen Voorafgaande aan de plaatsing kan je kind een keer komen wennen. Dit kan 2 weken voorafgaand aan de plaatsing. De pedagogisch medewerker van de desbetreffende groep neemt contact met je op om een wenafspraak te plannen. In de wenperiode is het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de pedagogisch medewerker, de ouder(s)/verzorger(s) en het kind het belangrijkste doel. Kinderen willen zich veilig en geborgen voelen, maar ouders/verzorgers willen ook met vertrouwen hun kind kunnen brengen Opvang beëindigen Wij hanteren bij Hoera geen langdurige opzegtermijn. Wanneer je de opvang wilt beëindigen dien je dit vóór de 20 e van de maand schriftelijk of via door te geven bij Servicepunt Hoera. De plaatsing zal dan per de 1 e of 16 e van de maand daaropvolgend eindigen. Wanneer de opzegging na de 20e binnenkomt bij Servicepunt Hoera en de factuur van de volgende maand is al verstuurd, dan zal deze gewoon in rekening gebracht worden. We gaan dus niet over tot terugbetaling. Dit geldt ook voor het annuleren van de opvang voordat de aan jou toegezegde plaatsing is ingegaan. Voorbeeld: Wanneer Servicepunt Hoera op 19 oktober een opzegging ontvangt, eindigt de plaatsing per 1-11 of per Wanneer de opzegging op 21 oktober binnenkomt, eindigt de plaatsing niet eerder dan Brochure Baarlo 17/20

18 11.4 Wijzigingen Geef wijzigingen van adres, telefoonnummer, adres, rekeningnummer, etc. altijd door aan Servicepunt Hoera. Wanneer je een structurele wijziging in opvang wenst, dien je dit ook door te geven. Stuur een met de gewenste wijzigingen naar Servicepunt Hoera. Vermeld altijd duidelijk de voor- én achternaam van je kind en tevens de groep waarin je kind nu zit Algemene Voorwaarden Op het leveren van onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang van de Maatschappelijke Ondernemersgroep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang van toepassing. Deze vind je op onze website 12 Contactgegevens HOERA Baarlo Locatie Hertog van Gelrestraat Hertog van Gelrestraat BN Baarlo Telefoon: Baby/dreumesgroep Bert & Ernie: Baby/dreumesgroep Jip & Janneke: Peutergroep Tom & Jerry: Peutergroep de Vliegers: Peutergroep de Vlinders: Registratienummer LRKP: Locatie Omnibus (peutergroep de Ballonnen) Huissen PX Baarlo Telefoon: Registratienummer LRKP: Senior pedagogisch medewerker dagopvang Carool Keulards Telefoon: BSO HOERA Baarlo Hertog van Gelrestraat BN Baarlo Telefoon: Registratienummer LRKP: Brochure Baarlo 18/20

19 Clustermanager Hoera Baarlo Hanneke Geurts Telefoon: Manager Hoera Rudie Peeters Telefoon: Servicepunt Hoera Ruijsstraat CM Panningen Telefoon: Ouderraad Hoera kindercentra Oudercommissie Hoera Baarlo Website Hoera: Brochure Baarlo 19/20

20 Brochure Baarlo 20/20

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Kessel. Locatie Binnenweg

Informatiebrochure Hoera Kessel. Locatie Binnenweg Informatiebrochure Hoera Kessel Locatie Binnenweg Inhoudsopgave 1. Inleiding.3 2. Groepsindeling 3 3. Dagritme 5 4. Overdracht 6 5. Openingstijden 7 6. Contactgegevens..8 2015-10, Brochure Hoera Kessel,

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie Rabobank Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Rabobank... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.1 Reguliere dagopvang... 3 2.1.2.

Nadere informatie

Algemene Informatie. Locaties in gemeente Leudal

Algemene Informatie. Locaties in gemeente Leudal Algemene Informatie Locaties in gemeente Leudal Inhoudsopgave 1. Opvang, spelen, ontmoeten en opvoeden... 3 2. Hoera kindercentra in het kort... 3 3. Soorten opvang... 4 3.1. Dagopvang (Haelen en Heythuysen)...

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Hoera Locaties Peel & Maas

Informatiebrochure BSO Hoera Locaties Peel & Maas Informatiebrochure BSO Hoera Locaties Peel & Maas Inhoudsopgave 1. Opvang, spelen, ontmoeten en opvoeden... 3 2. Hoera kindercentra in het kort... 3 3. Locaties en mogelijkheden bij BSO Hoera... 4 3.1

Nadere informatie

Algemene Informatie Locaties in gemeente Peel & Maas

Algemene Informatie Locaties in gemeente Peel & Maas Algemene Informatie Locaties in gemeente Peel & Maas Inhoudsopgave 1. Opvang, spelen, ontmoeten en opvoeden... 4 2. Hoera kindercentra in het kort... 4 3. Soorten opvang... 5 3.1 Dagopvang... 5 3.1.1 Reguliere

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Algemene Informatie Locaties in gemeente Nederweert

Algemene Informatie Locaties in gemeente Nederweert Algemene Informatie Locaties in gemeente Nederweert Inhoudsopgave 1. Opvang, spelen, ontmoeten en opvoeden... 3 2. Hoera kindercentra in het kort... 3 3. Soorten opvang... 4 3.1. Dagopvang (Alleen locatie

Nadere informatie

Informatie Peuterprogramma Puk en Muk 2-4 jaar. Locatie Kindcentrum t Weidenest

Informatie Peuterprogramma Puk en Muk 2-4 jaar. Locatie Kindcentrum t Weidenest Informatie Peuterprogramma Puk en Muk 2-4 jaar Locatie Kindcentrum t Weidenest Versie januari 2015 1 Informatie over kindcentra PUK en MUK Brochure PUK en MUK januari 2015 Inhoud Opvang, spelen, ontmoeten

Nadere informatie

Informatie Peuterprogramma 2-4 jaar Kinderopvang t Nest Locatie M.F.C. Krullevaar/ Horizon

Informatie Peuterprogramma 2-4 jaar Kinderopvang t Nest Locatie M.F.C. Krullevaar/ Horizon Informatie Peuterprogramma 2-4 jaar Kinderopvang t Nest Locatie M.F.C. Krullevaar/ Horizon Versie januari 2016 Pagina 1 van 10 Informatie over kinderopvang t Nest Locatie MFC Krullevaar/ Horizon Brochure

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier BSO

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier BSO Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier BSO Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie de Violier... 3 2.1. Buitenschoolse opvang BSO Hoera Maasbree...

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Weert. Locatie Leuken

Informatiebrochure Hoera Weert. Locatie Leuken Informatiebrochure Hoera Weert Locatie Leuken Inhoudsopgave 1. Opvang, spelen, ontmoeten en opvoeden... 3 2. Hoera kindercentra in het kort... 3 3. Hoera Weert, mogelijkheden bij Hoera Weert, locatie Leuken...

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478 586 498 info@kinderwereldvenray.nl KINDERDAGOPVANG KinderWereld

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Hoera Panningen. Locatie Kinderdrôme

Informatiebrochure BSO Hoera Panningen. Locatie Kinderdrôme Informatiebrochure BSO Hoera Panningen Locatie Kinderdrôme Inhoudsopgave 1. BSO Hoera Panningen 3 2. Mogelijkheden bij BSO Hoera. 3 3. Stamgroepen bij BSO Hoera 4 4. Zwemlessen... 4 5. Openingstijden.

Nadere informatie

Vul uw persoonlijke gegevens én een van de inschrijfformulieren zo volledig mogelijk in en mail, stuur of fax dit naar Servicepunt Hoera.

Vul uw persoonlijke gegevens én een van de inschrijfformulieren zo volledig mogelijk in en mail, stuur of fax dit naar Servicepunt Hoera. INSCHRIJFFORMULIER HOERA NEDERWEERT Welkom bij HOERA! Hoera Nederweert biedt dagopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) onder 1 dak in IKC de Kerneel! Kinderen

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Overeenkomst en afspraken

Overeenkomst en afspraken Overeenkomst en afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Brengen en ophalen van kinderen 7. Betalingen 8. Opzegging en annulering 9.

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting Spring Venlo Basisschool De Zuistroom Groeneveldschool EEN DAG BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Spring Venlo verzorgt op een aantal basisscholen in de regio de tussenschoolse

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Vlaardingen Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Opvangpakketten 2014 - hele dagopvang 4 Opvangpakketten 2014 - buitenschoolse opvang 7 Thema BSO s

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

PLAATSINGSINFORMATIE Blz. 1 van 5

PLAATSINGSINFORMATIE Blz. 1 van 5 Blz. 1 van 5 Openingstijden en bereikbaarheid Uk & Ko is geopend en bereikbaar op werkdagen tussen 7.30 en 18.15 uur. Opvang vindt het gehele jaar door plaats, ook tijdens de schoolvakanties. Uitzondering

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Weert Locatie Laar

Informatiebrochure Hoera Weert Locatie Laar Informatiebrochure Hoera Weert Locatie Laar Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Hoera Weert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Weert, locatie Laar... 3 2.1 Dagopvang... 3 2.1.1 Dagopvang op vaste dag(del)en...

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel

1. Inleiding 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Het Kinderdagverblijf 4. Het Personeel INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar pag.2 3. Het Kinderdagverblijf pag.2 4. Het Personeel pag.2 4.1 Management Kinderdagverblijf pag.2 4.2 De Pedagogisch medewerker pag.3

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong

Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen Kindcentrum de Sprong Inleiding Dit plaatsingsbeleid kindcentra in de wijk De Groote Wielen is een verdiepingsdocument op het stedelijke aannamebeleid

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Vraag en antwoord tarieven 2016

Vraag en antwoord tarieven 2016 Vraag en antwoord tarieven 2016 Opvangaanbod Vraag: Welke extra s zijn bij alle pakketten inbegrepen? Luiers & verzorgingsproducten (voor kinderdagverblijf en peutertuin). Drinken, fruit, boterhammen of

Nadere informatie

OpvanGpakketten en Tarieven 2015

OpvanGpakketten en Tarieven 2015 OpvanGpakketten en Tarieven 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Opvangpakketten 2015 - hele dagopvang... 4 Opvangpakketten 2015 - buitenschoolse opvang... 7 Thema BSO s en zwemles... 9 Belangrijk om te weten...

Nadere informatie

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal)

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Inhoudsopgave VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! PEUTERKLAS IN PLAATS VAN PEUTERSPEELZAAL 3 WAT IS DE PEUTERKLAS?

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang Informatieboekje over buitenschoolse opvang van het Korfje Eperweg 33, 8181 ET Heerde, tel.0578-668435 Beste ouder(s), Met dit informatieboekje informeren wij u over de gang van zaken

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 08-07-2015 Type onderzoek: Incidenteel

Nadere informatie

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING REGLEMENT HOJPIEPELOJ Artikel 1. DOELSTELLING 1. Met betrekking tot de kinderen Een zodanige leefruimte creëren waarbij elk kind individueel en in groepsverband de gelegenheid krijgt zich optimaal te ontplooien

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. HELE DAGOPVANG 40 weken op vaste dagen van 07:30

Nadere informatie

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand.

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand. Protocol Huisregels en betalingsvoorwaarden Naam kind:. Omdat er in de organisatie altijd meerde cliënten tegelijk aanwezig zijn, is er door Kinderopvang Woudrichem in het protocol huisregels het volgende

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure Kinderdagverblijf Duckie Informatie brochure Deze brochure heeft tot doel u als ouder, verzorg(st)er of bedrijf te informeren over het kinderdagverblijf en wat Duckie voor u kan betekenen. De informatie

Nadere informatie

Aanmelding Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier welke je kunt verkrijgen op onze locatie en op onze website.

Aanmelding Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier welke je kunt verkrijgen op onze locatie en op onze website. De SPEELregels van Juffies SPEELopvang Juffies SPEELopvang is een kleinschalige organisatie waar we er naar streven om in goed overleg met de ouder verzorger te komen tot goede en heldere afspraken. Toch

Nadere informatie

Informatiegids 2014-2015

Informatiegids 2014-2015 Informatiegids 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1 Openingstijden 1.2 Brengen en halen 1.3 Dagindeling 1.4 Speelruimte 1.5 Afwezigheid 1.6 Trakteren 1.7 Uitstapjes 1.8 Noodsituaties 1.9

Nadere informatie

Polderpret verzorgt ook Voorschoolse opvang in Nieuwkoop tussen 7.30 uur en 8.30 uur op alle schooldagen.

Polderpret verzorgt ook Voorschoolse opvang in Nieuwkoop tussen 7.30 uur en 8.30 uur op alle schooldagen. Reglementen en Richtlijnen kinderdagverblijf Polderpret 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen voor minimaal 2 dagdelen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2016

KindeRdam PakketWijzer 2016 KindeRdam PakketWijzer 2016 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) overzichtelijk voor u op een rij. De informatie in deze PakketWijzer geldt

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP Welkom! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst een

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Informatie van het Servicebureau Kinderopvang

Informatie van het Servicebureau Kinderopvang Informatie van het Servicebureau Kinderopvang 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Doerak (KDV) Dokter Willemslaan 152 7776CD SLAGHAREN Registratienummer 221411240

Inspectierapport Kindercentrum Doerak (KDV) Dokter Willemslaan 152 7776CD SLAGHAREN Registratienummer 221411240 Inspectierapport Kindercentrum Doerak (KDV) Dokter Willemslaan 152 7776CD SLAGHAREN Registratienummer 221411240 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Hardenberg Datum inspectie: 17-03-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898

Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898 Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Peel en Maas Datum inspectie: 12-11-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang 1 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst worden. Kinderen in de

Nadere informatie

Inleiding U kunt al om 06.30 uur terecht! Pedagogisch verantwoord

Inleiding U kunt al om 06.30 uur terecht! Pedagogisch verantwoord KINDERDAGVERBLIJF D E R I Vertrouwde kinderopvang op maat 1 Inleiding Sevagram heeft in Heerlen het kinderdagverblijf Spelend Wijs met plaats voor 24 kinderen per dag. Niet alleen medewerkers van Sevagram

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf

1. Inleiding 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 3. Kinderdagverblijf INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Stichting Kinderopvang Alkmaar 2 3. Kinderdagverblijf 2 4. Het Personeel 3 4.1 Management en teamcoördinator Kinderdagverblijf 3 4.2 Pedagogisch medewerker 3 4.3 Huishoudelijk

Nadere informatie

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192

Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Inspectierapport De Koppoter (KDV) Hildo Kropstraat 8 1328BC ALMERE Registratienummer 150248192 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 13-07-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Peuteropvang. Ten Boer. Spelen, ontmoeten en ontwikkelen!

Peuteropvang. Ten Boer. Spelen, ontmoeten en ontwikkelen! Peuteropvang Ten Boer Spelen, ontmoeten en ontwikkelen! Geachte ouders en verzorgers, U heeft onze brochure voor peuteropvang in Ten Boer in handen. Hartelijk welkom in onze wereld. In deze brochure leest

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2015

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2015 Kindercentrum Domino Postbus 68, 6560 AB Groesbeek www. kindercentrum-domino.nl info@kindercentrum-domino.nl 024 397 63 20 Deze leveringsvoorwaarden kinderopvang hebben betrekking op de dagopvang, de peutergroep

Nadere informatie

Inhoud. Onze kinderopvang 2. Kiezen voor een kindercentrum 4. Van inschrijving tot plaatsing 5. Contact met ouders 6. Onze pedagogische visie 7

Inhoud. Onze kinderopvang 2. Kiezen voor een kindercentrum 4. Van inschrijving tot plaatsing 5. Contact met ouders 6. Onze pedagogische visie 7 Inhoud Onze kinderopvang 2 Kiezen voor een kindercentrum 4 Van inschrijving tot plaatsing 5 Contact met ouders 6 Onze pedagogische visie 7 Wat kost onze kinderopvang? 8 1 Onze kinderopvang Bent u op zoek

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden PIT Kinderopvang d.d. 1-9-2015. Aanmelding

Leveringsvoorwaarden PIT Kinderopvang d.d. 1-9-2015. Aanmelding Leveringsvoorwaarden PIT Kinderopvang d.d. 1-9-2015 Aanmelding 1. Aanmelding gebeurt schriftelijk dan wel elektronisch door middel van het inleveren of inzenden van het inschrijfformulier dat door de PIT

Nadere informatie

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang.

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang. ALGEMENE BEPALINGEN KC De Boomhut Deze algemene bepalingen zijn onderdeel van en een nadere specificatie op de algemene voorwaarden voor kinderopvang zoals landelijk door de branchevereniging Kinderopvang

Nadere informatie

Flexibele kinderopvang

Flexibele kinderopvang Leveringsvoorwaarden Barnehage flexibele kinderopvang versie jan.2015. Flexibele kinderopvang Artikel 1. Deze leveringsvoorwaarden van Barnehage zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met

Nadere informatie

PLAATSINGSBELEID Kinderopvang 2Samen

PLAATSINGSBELEID Kinderopvang 2Samen PLAATSINGSBELEID Kinderopvang 2Samen 1 2Samen streeft ernaar alle ingeschreven kinderen een passende plaats te bieden in een van de kindercentra; op de gewenste ingangsdatum en dagen in de gewenste locatie.

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Kits Oonlie Daalmeer Johanna Naberstraat 77D 1827 LB ALKMAAR Registratienummer 218971059

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Kits Oonlie Daalmeer Johanna Naberstraat 77D 1827 LB ALKMAAR Registratienummer 218971059 Inspectierapport Kinderdagverblijf Kits Oonlie Daalmeer Johanna Naberstraat 77D 1827 LB ALKMAAR Registratienummer 218971059 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: ALKMAAR Datum

Nadere informatie

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Tarieven 2014 Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Voor het jaar 2014 hanteren wij de volgende tarieven: (Geldig per 1 januari 2014. Prijswijzigingen voorbehouden.

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

I.K.C. De Verrekijker Ell

I.K.C. De Verrekijker Ell I.K.C. De Verrekijker Ell Basisschool, Peuterspeelzaal, Kinderopvang & Bibliotheek onder één dak DE VERREKIJKER is volop in ontwikkeling en daar zijn wij heel trots op! Dit willen we graag met ú delen.

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Preambule KIDS WONDERWORLD streeft er naar alle ingeschreven kinderen een passende plaats te bieden op de gewenste ingangsdatum, voor de gewenste dagen en op de gewenste

Nadere informatie

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Nieuw in 2014: 48 weken contract BSO KDV opvang van 08:00-16:00 uur Strippenkaart BSO Vakantie ruilen: Wegens succes voortgezet Overheid draagt extra bij!

Nadere informatie

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Beste ouders, per 1 januari 2016 bieden drie kinderopvangorganisaties, op vijf locaties, gesubsidieerde peuteropvang aan in de gemeente Dongen. Met deze

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids versie: juli 2013 Info over het kindercentrum...wiekenkids Startjaar van centrum: November 2006 Adres: De Wildestraat 65 Postcode/Plaats: 3119 LP Schiedam 1.

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Vandaag Suderhiem (BSO) t Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 165909651

Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Vandaag Suderhiem (BSO) t Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 165909651 Inspectierapport Buitenschoolse Opvang Vandaag Suderhiem (BSO) t Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 165909651 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Welkom Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna niets liever dan je heerlijk ontspannen of samen met leeftijdgenootjes spelen. Dat kan allemaal in de

Nadere informatie

Inspectierapport 't Vonderke (PSZ) Pastoor Verlindenstraat 22 5258HV BERLICUM NB

Inspectierapport 't Vonderke (PSZ) Pastoor Verlindenstraat 22 5258HV BERLICUM NB Inspectierapport 't Vonderke (PSZ) Pastoor Verlindenstraat 22 5258HV BERLICUM NB Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Sint-Michielsgestel Datum inspectie: 10-02-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Inschrijving Inschrijving kan op verschillende manieren geschieden: 1. Via de website door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen via het verzenden. Bij ontvangst

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Vandaag Suderhiem (KDV) 't Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 398215923

Inspectierapport Kinderdagverblijf Vandaag Suderhiem (KDV) 't Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 398215923 Inspectierapport Kinderdagverblijf Vandaag Suderhiem (KDV) 't Suderhiem 35 10 9203 HS DRACHTEN Registratienummer 398215923 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Smallingerland Datum inspectie:

Nadere informatie

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem Waarom VVE? Omdat het goed is de kinderen in hun ontwikkeling te volgen, daar waar nodig te stimuleren en bij de oudste kinderen gericht met voorbereiding voor de basisschool aan de slag te gaan. Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014

Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014 Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014 Algemeen Spring biedt kleurrijke kinderopvang in de regio Oost-Brabant en Noord-Limburg. Als partner in de opvoeding helpen we kinderen zich te ontwikkelen en het beste

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454. Dit is een publicatie van: Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454 Dit is een publicatie van: 14.0009440 Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK

Nadere informatie

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl skidkinderopvang TaRiEvEN KRaNT skidkinderopvang Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl Natuurlijk skidkinderopvang In deze tarievenkrant 2013 leest u wat skidkinderopvang

Nadere informatie

Wilt u meer weten en bent u geïnteresseerd in onze visie, kwaliteit of de details van onze werkwijze? Surf naar:www.beertjeshuis.

Wilt u meer weten en bent u geïnteresseerd in onze visie, kwaliteit of de details van onze werkwijze? Surf naar:www.beertjeshuis. Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang 0 Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling 2. Doelstelling 3. Kinderopvang 4. Openingstijden en dagindeling 5. Groepssamenstelling 6. Pedagogisch medewerkers

Nadere informatie

Inspectierapport Chr. Kinderopvang `Natuurlijk' locatie de Polbeek (KDV) van Dorenborchstraat 1a 7203 CA ZUTPHEN Registratienummer 173465080

Inspectierapport Chr. Kinderopvang `Natuurlijk' locatie de Polbeek (KDV) van Dorenborchstraat 1a 7203 CA ZUTPHEN Registratienummer 173465080 Inspectierapport Chr. Kinderopvang `Natuurlijk' locatie de Polbeek (KDV) van Dorenborchstraat 1a 7203 CA ZUTPHEN Registratienummer 173465080 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van

Nadere informatie