Whitepaper Implementatie procesverbetering binnen de overheid met Lean denken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper Implementatie procesverbetering binnen de overheid met Lean denken"

Transcriptie

1 Whitepaper Implementatie procesverbetering binnen de overheid met Lean denken n ntwerpe o ontwikkelen Plan van Aanpak Operational Excellence binnen non- profit Auteurs: Abbe Zwaal, Rob Teijink en Annemiek Stolk Datum: 16 oktober 2014

2 Inhoudsopgave H1 Inleiding... 3 H2 Visie Benned... 4 H3 Visie op de opdracht... 5 H4 Plan van Aanpak Intake Scan en Workshop Training competenties Reisplan, implementatieplan S Werkplekorganisatie Waarde stroom analyse Alles in 1 keer goed Rol van de manager H5 Verlengde reis Creëer flow in de processen Takttijd Elke dag continu verbeteren met A3 methode A3- methode Team Stap Audits Resultaat van het reisplan door Benned: H6 Werkervaring Werkervaring H7 Profiel auteurs Abbe Zwaal; Annemiek Stolk; Bijlage 1: Toolbox Benned

3 H1 Inleiding Vaak krijgen we de vraag of Operational Excellence of Lean ook toepasbaar is in de overheid, zoals gemeentes, waterschappen en onderwijs. Bij het doorvragen wordt ons duidelijk dat een non- profit organisatie vaak voor een mooie uitdaging staat die heel goed kan slagen met behulp van Lean methodes en technieken. Hiervoor hebben we een White paper geschreven voor het implementeren van Lean in een non- profit organisatie. 3

4 H2 Visie Benned Vanuit Benned hanteren wij Structureel Verbeteren als basisprogramma voor het creëren van een zichzelf continu verbeterende organisatie. Structureel Verbeteren is gebaseerd op twee wijsheden; - Oosterse wijsheid - Westerse eigenwijsheid Benned stelt dat een succesvol verbeterproces alleen kan worden bereikt in samenwerking met de medewerkers die bereid zijn deze verbeteringen te initiëren, uit te voeren en te borgen. We hebben de ervaring dat mensen vaak wel willen, maar niet altijd kunnen. Op een bewezen succesvolle wijze maken we de energie in uw organisatie los om aan het verbeteren te gaan. Al doende lerend en met de lat steeds hoger. Vanuit dit gedachtegoed hebben wij onze Toolbox (zie bijlage 1) ontwikkeld, waarmee en waarlangs we actief aan de slag kunnen binnen uw organisatie. De aanpak is altijd gericht op zowel gedrag als methodes en een balans tussen ontwerpen en ontwikkelen. We hanteren hierbij het principe van: - Voordoen - Meedoen - Zelf doen Structureel verbeteren start feitelijk pas nadat de externe consultants vertrokken zijn - Benned - 4

5 H3 Visie op de opdracht In de opdrachten die wij gedaan hebben merken we dat er vaak lang wordt stil gestaan bij de invoering van een nieuwe werkwijze. Waar minder tijd aan wordt besteed is antwoord geven op de vraag Waarom willen we dit. Uit onze ervaring blijkt dat wanneer hierbij wordt stil gestaan voor het beginnen met de opdracht, de implementatie succesvoller verloopt. Ook binnen de non- profit staan we altijd eerst stil bij deze waarom vraag. Vaak wordt er al op voorhand gesproken over het toepassen van Lean. Lean is natuurlijk bekend vanuit de industrie en wordt steeds meer toegepast in de publieke sector, zoals zorg in de overheid. Centraal binnen Lean staat de klant. Nu is de klant binnen de profit sector vaak duidelijk aan te wijzen, echter binnen de publieke sector is het minder eenduidig. Met andere woorden, graag zouden we in het begin van de opdracht ook tijd willen gebruiken om vast te stellen; Wie is de klant van uw organisatie?. (Naar InAxis) zouden we dus stil willen staan bij de rol van de burger als: 1. Klant; 2. Gebruiker; 3. Onderdaan; 4. Kiezer; 5. Belastingbetaler; 6. Partner; 7. Bestuurder De invoering van procesmatig werken is een verandertraject. Naast het gebruik maken van methodes en technieken uit de Lean filosofie, is er sprake van een verandering in de manier van werken voor de mensen. Verandering stuit altijd op weerstand. We vinden het dus ook van groot belang om bij een opdracht de verandering goed te managen. Hiervoor zetten we dan ook een aparte consultant in met kennis en ervaring van verandering binnen de overheid. Een non- profit organisatie heeft vaak een hoofddoel gesteld: bijvoorbeeld, onze organisatie is een lerende organisatie waaraan effectieve processen en projecten ten grondslag liggen. Benned wil graag u hierbij helpen bij de realisatie van dit hoofddoel. Dat doen we door ons te richten op de gestelde organisatie doelen, b.v.: Doelmatiger; Beter communiceren; Beter Samenwerken; Beter Leren; Duurzamer. te ondersteunen vanuit een plan van aanpak zoals deze in dit document is opgesteld. 5

6 H4 Plan van Aanpak 4.1 Intake Om te kunnen starten met de verandering en invoering van proces- denken, vinden we het van groot belang om een indruk te krijgen van de medewerkers en de organisatie. Dit doen we door het houden van enkele interviews, de zogenaamde intake. Hiermee kunnen we bepalen wie, hoe in de wedstrijd zit, om ook vanuit veranderperspectief de juiste interventies in te zetten. 4.2 Scan en Workshop Na de intake houden we een scan. Hiermee bepalen we de doelbekendheid, de beoogde resultaten, de veranderbereidheid en doelgerichtheid van de medewerkers en het management. Na de scan houden we een workshop met een dwarsdoorsnede van de organisatie. We staan dan stil bij: - waarom willen we dit? - waarom zou het niet lukken? - welke sponsors hebben we nodig? - welke stappen zouden we dan moeten zetten? Het vertrekpunt in deze workshop zijn de gestelde doelen. Dit is de basis voor het MOETEN en bepaalt het urgentiebesef. De uitkomst van de workshop is dat we gezamenlijk hebben vastgesteld welke methodes en technieken (gebaseerd op LEAN filosofie) benodigd zijn om deze doelen te realiseren. Hiermee refereren we aan het perspectief van het KUNNEN. Het eindresultaat van deze workshop is de 0.1 versie van het plan van aanpak voor de implementatie van procesmatig werken bij uw organisatie. 6

7 4.3 Training competenties Op basis van de scan en de workshop starten we iedere fase (zie reisplan in de volgende paragraaf) met trainingen welke aansluiten op de vastgestelde methodes. Op dit moment voorzien wij de volgende trainingen: - LEAN management; o Wie is de klant? o Soorten verspillingen o Actietijd en doorlooptijd - Waarde Stroom Analyse (WSA); - 5S, fysieke en logische werkplekorgansatie; - Alles in één keer goed (Kaizen/PDCA/5x Waarom/Visgraatanalyse); - Feedback geven en ontvangen; - Interne audits houden; - Netwerken. De trainingen duren gemiddeld 4 uur en zijn bedoeld voor een groep van maximaal 12 deelnemers. De training wordt gegeven bij de start van een fase, zoals deze beschreven wordt in het reisplan. 4.4 Reisplan, implementatieplan Op basis van de vraagstelling en de uitkomst van de scan en de workshop verwachten we dat er drie stappen gezet moeten gaan worden. Deze zijn: 5S Werkplekorganisatie Waardestroomanalyse (WSA) Alles in 1 keer goed In onderstaande paragrafen wordt kort omschreven wat het voorstel is om te gaan doen binnen deze stappen. In hoeverre je start met 5S of dit op een later moment inzet, hangt af van o.a. de mate van orde en netheid op dit moment binnen de afdeling S Werkplekorganisatie De fysieke omgeving waarin de medewerkers werken, heeft een grote invloed op de effectiviteit van processen. Een ongeorganiseerde, rommelige werkplek kan een bron zijn van fouten, verstoringen en ongevallen. Een eenvoudige manier om gedrag te veranderen is het aanpassen van de omgeving. De omgeving waarin mensen werken heeft invloed op hun gedrag. Een goed georganiseerde werkplek heeft een positieve invloed op de kwaliteit van werken. Er worden minder fouten gemaakt en er gaat minder tijd verloren met zoeken en wachten. Een methode die veelvuldig en met veel succes wordt toegepast binnen de Lean filosofie is de 5S methode. Dit is een van oorsprong Japanse techniek, die de weg beschrijft naar een vriendelijke en stimulerende werkplek waarin eventuele afwijkingen direct zichtbaar zijn. 7

8 5S wordt zo genoemd omdat de woorden de 5 fasen samenvatten in het Japans met een S beginnen: 1: Scheiden 2: Schikken 3: Schoonmaken 4: Standaardiseren 5: Standhouden He doel van 5S is om een werkplek te maken waar: Geen verzuim is; Geen ongevallen plaatsvinden; Geen verliezen zijn; Geen fouten worden gemaakt; Niet gezocht hoeft te worden. De eerste stap, scheiden, richt zich op het opruimen van documenten die niet nodig zijn. De tweede stap, schikken, bepaalt van de overgebleven informatie en of materialen hoe vaak dit gebruikt wordt. Dit bepaalt waar het wordt opgeslagen c.q. neergezet. De derde stap, schoonmaken, zorgt voor een goed uitziende werkplek. Tijdens deze actie komen ook vaak afwijkingen aan het licht. De vierde en de vijfde stap richten zich op het vol houden van 5S. Standaardiseren gaat in op standaarden creëren voor activiteiten van werk, b.v. een vaste route waarop een proces loopt voor het verlenen van een vergunning. Plan van aanpak Operational Excellence in non- profit door Benned

9 De laatste stap houdt zich bezig met stand houden. Hier worden mensen opgeleid in het houden van audits. Het niveau van de werkplek wordt gemeten en opgenomen in een 5S score. Met het inzetten van 5S bereikt een organisatie vaak al een goed(e) basis/fundament voor verdere verbeteringen. Tijdens 5S wordt er stil gestaan bij; discipline, feedback geven, eigen verantwoordelijkheid nemen, communicatie, samenwerken en leren van elkaar Waarde stroom analyse Een instrument om de processen zichtbaar te maken, is de waarde stroom analyse (WSA). Vaak wordt hiervoor ook wel de Engelse term Value Stream Analysis (VSA) of Value Stream Mapping (VSM) gebruikt. Met een WSA breng je de weg die een dienst aflegt door de organisatie in kaart. Je doet alsof je een aanvraag voor een dienst bent, en noteert wat er onderweg allemaal met je gebeurt. Welke handelingen worden er gedaan, waar en hoe lang lig je te rusten en waar wordt je als aanvraag omgezet in de gevraagde dienst. Er zijn drie typen processen te onderscheiden binnen de WSA: Primaire processen; Sturende processen; Ondersteunende processen Een WSA start met de vraag; Wie is de belanghebbende van het proces?. Alle drie de typen processen kunnen met een WSA in kaart worden gebracht. Alvorens de huidige situatie te beschrijven stellen we de volgende vragen: Wie zijn de belanghebbenden? Waarom zijn dit proces en deze dienst ooit bedacht? Zijn het proces en de dienst nodig? Wat gebeurt er als we er helemaal mee stoppen? Kunnen we het proces bundelen met een ander, soortgelijk proces of is het beter om uit te besteden? Zijn er andere varianten denkbaar om hetzelfde effect te bereiken? Wanneer de basis vragen zijn beantwoord, kunnen we de huidige situatie in kaart brengen. Door deze situatie te schetsen met de mensen, leren ze de verliezen te zien. Processen in de publieke sector zijn onder te verdelen in vier categorieën. Verdeeld over hoge of lage variatie en hoge of lage frequentie. We gaan bepalen in welk kwadrant het proces valt en we starten met een pilot voor een niet al te complex proces met hoge frequentie en lage variatie die er wel toe doet. Zo leren we werken met deze methode. Een WSA zet in de linker kolom de rollen die er zijn en in de tijd de verschillende stappen die genomen worden. We koppelen actie- tijden en doorlooptijden aan de stappen. Tevens zetten we op post- its de verliezen en de verbeter mogelijkheden die we waarnemen. 9

10 De volgende stap is het beschrijven van het ideale proces. Dat mag best een utopische situatie zijn, maar nu leert iedereen om de mogelijke beperkingen die er zijn, zoals wettelijke bepalingen, niet mee te nemen. Hierdoor ontstaat er meer creativiteit. Vervolgens schetsen we het nieuwe proces zodanig dat het in zijn geheel op een vooraf gestelde korte termijn geïmplementeerd kan zijn. Hierbij worden de wettelijke eisen, of richtlijnen vanuit ISO 9001:2008, meegenomen, zodoende de organisatie gereed is voor een externe audit in Met het inzetten van WSA zijn: De processen helder beschreven; De mensen door eigen inbreng overtuigd van de waarde ervan en is er veel draagvlak voor het nieuwe proces ontstaan; Medewerkers nog meer bewust van samen werken en beter communiceren; Medewerkers bekend met doelmatiger werken Alles in 1 keer goed Wanneer we de processen hebben herontworpen en de werkplek goed hebben ingericht kunnen we verder met zorgen dat ook alles in 1 keer goed gaat, First Time Right (FTR). Hiervoor worden zogenaamde FTR teams opgericht of Kaizen teams. Dit zijn teams, vaak samengesteld vanuit de afdeling, die ervoor gaan zorgen dat het proces in 1 keer goed gaat. Als eerste wordt met de afdeling gekeken wat we vinden van onze eigen kwaliteit en wat beter kan. Vervolgens gaan we met onze klant in gesprek, vaak de afdeling of de volgende in het proces. Die stellen we dezelfde vragen en komen tot een top drie van problemen die 10

11 we als eerste willen aanpakken. Op basis van een prioriteiten- matrix wordt er een keuze gemaakt voor het aan te pakken probleem. Dit probleem wordt binnen 4-6 weken opgelost. Voor het aanpakken van dit probleem wordt gebruik gemaakt van de PDCA- cirkel. Plan- fase, denk na over het probleem, de grondoorzaken en oplossingen Do- fase, voer alle acties uit van het actieplan Check- fase, check het effect van de verbeteringen Act- fase, ontwerp standaardisatiemethoden om de verbeteringen te borgen Rol van de manager Een belangrijke rol binnen de implementatie van procesmatig werken zal komen te liggen bij de managers / leidinggevenden. Zij zullen met goed voorbeeldgedrag de nieuwe werkwijze moeten ondersteunen. Binnen Lean wordt hier ook wel over gesproken als de transitie van de manager naar een Lean Manager. Dat houdt het volgende in: Traditioneel Autoriteit Resultaten Expert Opstellen van plannen Verticale focus Lean Manager Verantwoordelijkheid Proces denken Stellen van vragen Visie en richting geven Horizontale focus 11

12 De rol van de Gemba speelt hierbij een belangrijk rol. De Gemba is in Lean termen de plek waar het gebeurt. Veel managers zijn erg druk met overleggen en doornemen van rapportages. Het Lean denken ziet dit als verspilling en moet dus tot een minimum beperkt worden. Centraal staat de werkvloer, daar gebeurt het. Veelal leidt dit tot het ombuigen van een organisatie. If you wait for people to come to you, you ll get only small problems. The big problems are where people don t realize they have one in first place. - W. Edward Deming - 12

13 H5 Verlengde reis Wanneer de eerste stappen zijn doorlopen binnen de 8 maanden dan zou er een aanvulling kunnen zijn op de opdracht (2 keer 3 maanden). Tijdens deze aanvulling, de verlengde reis, kunnen we dan stil staan bij het creëren van pull en flow en het borgen van de verbeteringen c.q. procesmatig werken. Ons voorstel is om te beginnen met het creëren van Flow om vervolgens te zorgen dat uw organisatie Lean niet als instrument gebruikt, maar dat de nieuwe manier van procesmatig werken ook onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. 5.1 Creëer flow in de processen Flow is bereikt op het moment dat een proces niet meer schoksgewijs loopt, maar bij wijze van spreken vloeiend stroomt. Flow wil zeggen dat een dienst nooit stilstaat. De ultieme vorm van flow wordt bereikt alles alle tussenvoorraden weg zijn, en er sprake is van one piece flow. Vaak ontstaat er geen flow omdat er tempoverschillen zitten tussen de afdelingen. Mensen werken taakgericht en niet procesgericht. Het nieuwe proces wordt ontworpen volgens het principe van continue flow. Stukken niet meer per stapel afhandelen, maar na afhandeling stuk voor stuk direct doorsturen naar de volgende afdeling of medewerker, die er ook meteen mee aan de slag gaat. Continue flow werkt alleen als aan elk bureau de werkvoorraad is afgestemd op die van het totale proces en op het vraagtempo van de burger Takttijd Het tempo waarin een klant de producten afneemt, noemen we Takttijd. Als exact het bestelritme van de klant wordt gevolgd, geeft dit een vloeiend lopend proces zonder onnodige voorraden. We zullen gaan kijken bijvoorbeeld hoeveel aanvragen er binnenkomen, en hoeveel werktijd er gemiddeld per dag aanwezig is. Op basis hiervan kunnen we eventueel gaan bijsturen. Om flow te creëren in de organisatie zal er eerst een organisatie moeten staan waar al verbeterslagen zijn gemaakt zoals het wegnemen van verspillingen, vandaar dat we deze fase zouden willen starten na de gedane stappen als 5S, WSA en Alles in 1 keer goed. 5.2 Elke dag continu verbeteren met A3 methode De meeste organisaties hebben moeite om het nieuwe werken te borgen. Dit is ook het meest tijdrovende aan de verandering. De nieuwe manier van werken tot een gewoonte omzetten heeft in ieder geval veel tijd nodig. Binnen publieke organisaties blijkt Lean als onderdeel van de bedrijfsvoering te zijn geworden door: Successen te boeken en deze in de organisatie breed te delen; Managers zich te laten houden aan de principes van Lean; Medewerkers te trainen. Niet alleen technieken maar ook houding en vaardigheden; Het installeren van een verbeterorganisatie/verbeterteams; 13

14 Een aparte ruimte voor verbeteren in te richten, Glassroom ; Gebruik te maken van interne trainers en begeleiders; Het starten van Lean activiteiten; Naast verbeterteams ook gebruik te maken van methodieken als de A3 methode. Na het creëren van flow zou een aanvulling op de opdracht kunnen zijn om, mocht dat nog niet gedaan worden tijdens de FTR fase, te gaan werken met A3 methode en met Team Stap Audits A3- methode De A3 methode is gericht op de Demingcirkel waarbij een A3 rapport wordt gemaakt. Deze is compact maar groot genoeg om de benodigde informatie op kwijt te kunnen. Door het invullen van het A3 rapport doorloopt de medewerker gestructureerd de PDCA cirkel. In het kort zijn de onderwerpen op een A3 rapport: 1. Probleembeschrijving; 2. Beeldvorming, waar, wanneer, hoe vaak en hoeveel; 3. Check de basis condities; 4. Doelstelling, SMART gemaakt; 5. Oorzaken en maatregelingen; 6. Actieplan; 7. Resultaten; 8. Borgingsplan en verdere opvolging Team Stap Audits Het belangrijkste doel van het uitvoeren van een team audit, is het borgen van de behaalde resultaten. Met Team Stap Audits wordt een team geleerd om stappen te maken in hun mate van volwassenheid. Hierbij wordt in eerste instantie vaak een nulmeting gedaan. Waar staat het team nu en vervolgens wordt vastgesteld waar zou het team wille staan op welke datum. Met behulp van een vragenlijst wordt er twee keer per jaar een team audit uitgevoerd om vast te kunnen stellen welke stappen door het team gemaakt zijn. Het belangrijkste redenen waarom een TSA wordt gedaan is: Controle op afspraken; Bewaking van de voortgang; Kritische blik door anderen; Tips ontvangen over verbeter mogelijkheden De onderwerpen die bij de audit aan bod komen richten zich op: het teamproces, 5S, het werkproces en de resultaten van het team of de afdeling. 14

15 5.3 Resultaat van het reisplan door Benned: Het totale reisplan kan er dan als volgt uitzien voor uw organisatie: Het resultaat van dit reisplan is voor een organisatie: Een organisatie waar de drie processen, primair, sturend en ondersteunend, efficiënt en helder ingericht zijn; De medewerkers weten wat ieders rol is in deze processen; Voldoende kennis en ervaring aanwezig, om zelfstandig het procesmatig werken op hoog niveau vast te houden. 15

16 H6 Werkervaring 6.1 Werkervaring De volgende, door ons uitgevoerde projecten, zijn vergelijkbaar met opdrachten in de non- profit: - Rijkswaterstaat; training GBOL lers, CIV (invoering PDCA gedachtegoed) - Hoogesteger; Implementatie Structureel Verbeteren - ESKA; Waarde Stroom Analyse van informatiestromen - Coldenhove; Implementatie First Time Right op service en administratieve omgevingen Indien gewenst kunnen we hiervan referenties doorgeven. 16

17 H7 Profiel auteurs Abbe Zwaal; Als technisch bedrijfskundige wilde Abbe altijd al graag bedrijven dokter worden, bedrijven helpen om continu te verbeteren. Optimalisatie van processen met een sterke focus op de klant en klantgericht werken. Bij een verbeter (Lean) transformatie zoekt hij met name de verbinding tussen de vloer en het management. Verandermanagement is een tweede natuur. Vanaf 2006 is hij werkzaam op het gebied van management informatie vraagstukken. De opdrachten richten zich op Performance management, BI (CC), organisatie advies en het inrichten van informatie- en besluitvormingsprocessen (BSC en INK). Vanaf 2011 is hij werkzaam op het gebied van optimalisatie-, kwaliteit- en verandermanagement vraagstukken op basis van Lean Management. Sinds 2011 bestuurslid van de Kwaliteit Kring Noord- Nederland en Flevoland (KKNF) en o.a. kartrekker van de werkgroep Lean. Abbe is tevens verbonden als Lean trainer bij Jansen Training en geeft Lean workshops bij Annemiek Stolk; Annemiek is een bevlogen consultant, coach en procesbegeleider. Ze heeft ruim 6 jaar ervaring in het begeleiden van teams, afdelingen en organisaties bij organisatieveranderingen. Zij ontwerpt en begeleidt participatieve veranderprogramma s en high impact workshops. Met een creatieve, participatieve en resultaatgerichte aanpak realiseert zij succesvolle en duurzame resultaten. Haar kracht is om samen met de klant, klantdoelen te vertalen in succesvolle organisatieveranderingen. Annemiek is betrokken geweest bij verschillende verandertrajecten binnen Achmea, RWS, Gemeente Haarlem, European Patent Office, UAF, PON Automotive, Rabobank en ROC. Rob Teijink; Rob Teijink heeft ruim 20 jaar gewerkt binnen de meeste disciplines in de Supply Chain. Werkend vanuit de overtuiging dat systemen en processen alleen geoptimaliseerd kunnen worden als iedereen hier ook echt achter staat, is hij al jaren aan het zoeken naar de ideale balans tussen vaste methoden, doelen en cijfers en het creëren van een omgeving waar Structureel Verbeteren zichzelf in stand houdt. Alleen daar waar je alle energie weet te richten op de gezamenlijke bedrijfsdoelstellingen, is het beste resultaat binnen bereik. De meeste voldoening haalt Rob er dan ook uit, dat een organisatie haast ongemerkt overstapt naar de wereld van Structureel Verbeteren. De lange ervaring hem dan ook goed van pas om alle energie ingezet te krijgen ten behoeve van de verbeteringen en gezamenlijk te stappen over de veranderingen. 17

18 Bijlage 1: Toolbox Benned TOOLBOX MT Org. MT Org. MT Start Situ& atie Compli& catie Analyse Organisatie-en- Training Org. Progr.-start Kwartaal-1-&-2 Doel-verantwoordelijk- (voordoen) Definitie Kwartaal-3-&-4 Resultaat-verantwoordelijk- (samen-doen) Kwartaal-5-&-6 Verbeter-verantwoordelijk (zelf-doen) intake Supply-Change-Scan Voorbereidingen Verkenning-en-formulering-doelstellingen-topmanagement Financiën-en-KPI's Hoe-graag-willen-we--- verbeteren? Eigenaarschap M1&M4- analyse Cultuur-Scan Verander& bereidheid TSA Vakmanschap Leiderschap Mgt.- Workshop Lean-Maturity Verbeter& potentieel INK-analyse Mgmt.-van- Processen Doelenworkshop Mgt.-Van- Medewerkers Strategie-&- Beleid Mgmt.-van- Middelen Medewerkers Klanten-&- Partners Maatschappij Kick-offsessie Bestuur-&- Financiers Programma- Management Sponsors Teamleiders Taakgroepen----- (naar-behoefte) Vertegen& woordigers Communi& catie One-Point- Lessons Discussieren Business- Cirkel-PDCA (ver)storingsanalyse Verbeterproces PDCA- (borging) PDCA- (borging) Intervisie Feedback Opleidingen- &-Trainingen BOB Cirkel-van- Invloed PDCA Team-KPI's 5S 5-Why-- ISHIKAWA Team-Stap- Audit Team-Stap- Audits Feedback Daily-Control Gericht- Verbeteren SMART Project- Portfolio-Tool Cirkel-van- Invloed OEE Situationeelleiderschap Cirkel-van- Invloed BOB Teamontwikkeling Cirkel-van- Invloed 5S Daily-Control SMART Verbeterprocecoaching- Verbeterproces coaching- Verbeterproces Situationeelleiderschap SMED OEE Verbeter- Voorstel coaching- Vergader- Techniek coaching- (ver)storingsanalyse Teams/- werkgebieden- Hoe-goed-kunnen-weverbeteren? Benned

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat?

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Michiel de Ruiter De wereld verandert 1 Crisis?%Welke%crisis?% Toepassen van Lean 2 WAT is LEAN Lean is een andere wijze van denken. Lean bestaat

Nadere informatie

Red Belt. To make it work as a flow experience

Red Belt. To make it work as a flow experience Red Belt To make it work as a flow experience Houding, gedrag, competenties en toolbox gericht stimuleren van gedrag dat verbeteren en groeien ondersteunt. Red Belt Training Met de Red Belt training leert

Nadere informatie

Even voorstellen. Presentatie SBRCurnet Lean Praktijk van VORM Beter Bouwen doe je samen. Lean Praktijk bij VORM Beter bouwen doe je samen!

Even voorstellen. Presentatie SBRCurnet Lean Praktijk van VORM Beter Bouwen doe je samen. Lean Praktijk bij VORM Beter bouwen doe je samen! Lean Praktijk bij VORM Beter bouwen doe je samen! SBRCURnet 11-6-2015 1 Even voorstellen CRAFT Lean Management Eerste Lean consultancybedrijf in NL Klanten in alle branches Focus op totale plaatje + doen!

Nadere informatie

Lean Workshop 16 juni 2015

Lean Workshop 16 juni 2015 Lean Workshop 16 juni 2015 Wat is Lean? 2 De klant staat centraal Samen doelen bereiken en doorbraken realiseren Operationele Stabiliteit Kwaliteit Doorlooptijd Kosten per item Altijd op tijd De gevraagde

Nadere informatie

LEAN MANAGEMENT Wat is Lean? Lean staat voor mager of slank, hetgeen voor bedrijven vertaald kan worden in snellere, goedkopere en kwalitatief betere processen. Lean heeft als primaire focus het elimineren

Nadere informatie

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans

Lean: Kort-cyclisch verbeteren. Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Lean: Kort-cyclisch verbeteren Geen dieet maar life-style IHC de Zorgmakelaar Chantal Aarts & Lissy Hurkmans Programma Van individueel naar collectief leren Waar gaan we het niet over hebben deze workshop

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 Wat kan Blokss Training en Consultancy voor uw bedrijf doen? Ons antwoord hierop is kort samen te vatten in de volgende omschrijving. Blokss Training en Consultancy kan uw medewerkers

Nadere informatie

Lean Manager: Oei, ik groei!

Lean Manager: Oei, ik groei! Lean Manager: Oei, ik groei! Versie juni 2014 Even voorstellen Elske Heeren Master Blackbelt en consultant Operational Excellence Carlo Theunissen Blackbelt en consultant Operational Excellence Wat gaan

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Lean. Lean denken in lokale besturen

Lean. Lean denken in lokale besturen Lean Lean denken in lokale besturen Vonk www.apbvonk.be Basis van lean: continu verbeteren van efficiëntie Vertrekken vanuit het bestaande. Stap voor stap verbeteren. Het continue verbeteren werkbaar en

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Verspillingen leren voorkomen

Verspillingen leren voorkomen Verspillingen leren voorkomen met Lean Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat is Lean? Lean leert u op een andere manier kijken naar organisaties. Het is een verbetermethodiek om verspillingen

Nadere informatie

Auteur Helen van Meeuwen de Jong Datum 6 juni 2016. Introductie in Lean management Apotheek Partners Congres 2016

Auteur Helen van Meeuwen de Jong Datum 6 juni 2016. Introductie in Lean management Apotheek Partners Congres 2016 Auteur Helen van Meeuwen de Jong Datum 6 juni 2016 Introductie in Lean management Apotheek Partners Congres 2016 Programma 5 principes van Lean Huis van Lean Implementatie Lean is een manier om processen

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

7/06/2016. Lean bouwen in de praktijk. Principes van lean Historiek. Principes van lean Definitie. Principes van lean

7/06/2016. Lean bouwen in de praktijk. Principes van lean Historiek. Principes van lean Definitie. Principes van lean Lean bouwen in de praktijk Master title - 07-06-16 - Page 1 Historiek 1900 1945 1965 1980 1993 LEAN (MIT) LEAN CONSTRUCTION Master title - 07-06-16 - Page 2 Master title - 07-06-16 - Page 3 1 Master title

Nadere informatie

25 juni 2014 Masterclass Training within Industry

25 juni 2014 Masterclass Training within Industry 25 juni 2014 Masterclass Training within Industry De oorsprong van Training Within Industry Ontstaan tijdens Tweede Wereldoorlog om snel nieuwe vakmensen te trainen. Destijds op zoek naar duurzame opleidingsprincipes,

Nadere informatie

Schouten & Nelissen en ProjectsOne. ProjectsOne en Schouten & Nelissen zijn partners. Tim de Werdt ProjectsOne

Schouten & Nelissen en ProjectsOne. ProjectsOne en Schouten & Nelissen zijn partners. Tim de Werdt ProjectsOne Lean Management Workshop 12 oktober 2015 Schouten & Nelissen en ProjectsOne ProjectsOne en Schouten & Nelissen zijn partners Voordoen: Training geven, projecten uitvoeren Meedoen: Projecten begeleiden,

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015

LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 LEAN bij de overheid 2 oktober 2015 Programma SV&V: Mark Blaauw Charlotte Kuijs Programma SV&V Doel: Te komen tot verbetering en versnelling van de werkprocessen binnen de strafrechtketen. Met de methodiek

Nadere informatie

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland Waterschap Rivierenland Onze Lean reis Door: Kees Vonk Secretaris-directeur Wie zijn wij? Waterschap Rivierenland is 1 van de 24 waterschappen in Nederland - 201.000 ha - 36 gemeenten - 950.000 inwoners

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Lean in mijn bedrijf, Waar moet ik beginnen?

Lean in mijn bedrijf, Waar moet ik beginnen? Lean in mijn bedrijf, Waar moet ik beginnen? Jacqueline Hofstede Ynova / Lean Innovation Network Symposium Hollander Techniek 17 10-2013 Waarom Lean? Om waarde te creëren voor klanten/eindgebruikers Om

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Zelforganiserende teams Waternet (een transparant kijkje in onze praktijkcase)

Zelforganiserende teams Waternet (een transparant kijkje in onze praktijkcase) KLANT CENTRAAL Klant Centraal = Organisatieverandering binnen Waternet (Samensmelting van 3 klantcontact afdelingen en georganiseerd naar zelforganiserende team ( cirkels ) Zelforganiserende teams Waternet

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Bepaal de waardestroom

Hoofdstuk 3. Bepaal de waardestroom Korte inleiding Kun je een publieke organisatie runnen als een onderneming? Waarvan de klant koning is? Er is een stroming in de publieke sector die burgers ziet als klanten van de overheid. Een relatie

Nadere informatie

Life Sciences division Lean Workshop

Life Sciences division Lean Workshop Life Sciences division Lean Workshop Gaëlle Van Dyck 04 oktober 2012 Presentation title slide 1 version 1.0 Cartoons via www.ami.be Agenda» 1. Introductie interactief» 2. Wat is Lean?» 3. Hoe gaan we te

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Kansen & Ontwikkelingen met Lean

Kansen & Ontwikkelingen met Lean NETWERK VOOR EN DOOR DE TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE LEAN MANAGEMENT PROGRAMMA Kansen & Ontwikkelingen met Lean BE SMART: SAMEN KANSEN CREËREN MET SMART INDUSTRY 10-12-2015 I 1 AGENDA Kansen & Ontwikkelingen

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Procesoptimalisatie Procesoptimalisatie: Onderscheiden van concurrenten: Zodra u te maken heeft met toenemende concurrentie, is het belangrijk dat u zich kunt onderscheiden. Dit doet u onder meer door

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

Voorwoord 6. 1. Basis van Lean. 2. Gemba cultuur. 3. Standaard werk. 4. Werkplekorganisatie. 5. Probleem oplossing (Kaizen)

Voorwoord 6. 1. Basis van Lean. 2. Gemba cultuur. 3. Standaard werk. 4. Werkplekorganisatie. 5. Probleem oplossing (Kaizen) 3 Hoofdstuk Inhoud blz. Voorwoord 6 1. Basis van Lean 2. Gemba cultuur 3. Standaard werk 4. Werkplekorganisatie met 5S 5. Probleem oplossing (Kaizen) 6. Nul fouten (Zero Defects) 1.1 Definitie Lean 1.2

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

LEAN LEIDERSCHAP. Een kwestie van vertrouwen. Tosca Klinkenberg Wil van der Heijden

LEAN LEIDERSCHAP. Een kwestie van vertrouwen. Tosca Klinkenberg Wil van der Heijden LEAN LEIDERSCHAP Een kwestie van vertrouwen Tosca Klinkenberg Wil van der Heijden DOEL AGENDA Definities van lean Soorten leiderschap Lean leiderschap; principes en profiel Reflectie Hoe word je een lean

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Welkom bij: Lean in de zorg Lean in de zorg is geen vraag, maar een uitgangspunt: het staat voor continu alles wat je doet verbeteren

Welkom bij: Lean in de zorg Lean in de zorg is geen vraag, maar een uitgangspunt: het staat voor continu alles wat je doet verbeteren Welkom bij: Lean in de zorg Lean in de zorg is geen vraag, maar een uitgangspunt: het staat voor continu alles wat je doet verbeteren 7 november 2013 voor innovatie in bedrijfsvoering Over Gjald Gjald

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Training Lean Green Belt

Training Lean Green Belt Training Lean Green Belt Deze training biedt een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte instrumenten en technieken van Lean. Daarnaast staan we ook stil bij de vaardigheden die je nodig hebt om deze

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

... SucCESvol implementeren. WPG Research. In zes stappen de Customer Effort Score inrichten om de metric op een goede manier te kunnen inzetten

... SucCESvol implementeren. WPG Research. In zes stappen de Customer Effort Score inrichten om de metric op een goede manier te kunnen inzetten SucCESvol implementeren In zes stappen de Customer Effort Score inrichten om de metric op een goede manier te kunnen inzetten Presentatie MIE Meyke Reitsma (Liander) Harm Wevers (WPG Research) Achtergrond

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout Kaizen, Lean en Six Sigma Verschillen en overeenkomsten Bert van Eekhout Van Eekhout Consulting Lean, Six Sigma & Supply Chain Optimisation Telefoon +31 318 641387 Mobiel +31 6 46241071 E-mail: beekhout@wxs.nl

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Weekstart Keek op de Week

Weekstart Keek op de Week Weekstart Keek op de Week Het WAAROM van de Weekstart? Roll up van de afgelopen week zorgt voor focus op hulpvragen die uit de afgelopen week zijn gekomen en geeft de mogelijkheid de opgeloste hulpvragen

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie

WHITEPAPER Nl-ANALYSE

WHITEPAPER Nl-ANALYSE WHITEPAPER Nl-ANALYSE Inhoudsopgave: 1. Wat is een Next Level-analyse? 2. Waarom een Next Level-analyse en wat is de toegevoegde waarde? 3. Hoe komt een Next Level-analyse tot stand? 4. Dan is er en analyse,

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen

INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG. Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen INFORMATIEBROCHURE INTERVISIE BEROEPSVERENIGING DIRECTEUREN KINDEROPVANG 7 Woerden, 5 april 2017 Ingrid Janssen Achtergrond en inhoudsopgave Achtergrond Binnen de bdko is in het verleden gewerkt met intervisiegroepen.

Nadere informatie

van werken en heeft haar wortels tot voor de

van werken en heeft haar wortels tot voor de Lean voor FM (deel 1) Een manier van werken en verbeteren Ook in facilitaire omgevingen is het gebruik van Lean in opkomst. De kern ligt in het minimaliseren van verspillingen en het maximaliseren van

Nadere informatie

LEAN TRAINING PROGRAMMA LCB. Studiegids 2016/2017

LEAN TRAINING PROGRAMMA LCB. Studiegids 2016/2017 LEAN TRAINING PROGRAMMA LCB Studiegids 2016/2017 HET LEAN TRAINING PROGRAMMA LCB BEVAT 3 OPLEIDINGEN YELLOW BELT, LCS 1A BEWUSTWORDING GREEN BELT, LCS 1B ANALYSE & FACILITEREN BLACK BELT, LCS 2A IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Het belang van Strategisch Risico Management

In deze nieuwsbrief. Het belang van Strategisch Risico Management In deze nieuwsbrief Het belang van Strategisch Risico Management Van Videoanalyse naar Nieuwe Fabrieksinrichting Spelenderwijs de risico s voor een Woningcorporatie bespreken en oplossen Een Team samenstellen?

Nadere informatie

Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg

Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg Roset Twente Jaarverslag 2015 - Regionale Ondersteunings Structuur Eerstelijnszorg Twente Programma Lean Management voor de eerstelijnsgezondheidszorg In de Lean filosofie staat de behoefte of waarde voor

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512 Keuzedeel mbo Lean en creatief gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0512 Penvoerder: Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid Gevalideerd door: Sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid

Nadere informatie

De grote verbeter-uitdaging

De grote verbeter-uitdaging Lean Management Teachers De grote verbeter-uitdaging Hoeveel beter kan het verbeteren? Emiel van Est 1 Introductie Kun je deze zin met maximaal 10 woorden afmaken? Het zou geweldig zijn als wij bij de

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants Verbeter uw operationele rendement Joris Aalberse BDO Consultants Joris Aalberse Professionele ervaring: Procesoptimalisatie in service en productie Lean Six Sigma Black Belt Ruime ervaring in diverse

Nadere informatie

Lean Six Sigma binnen AEGON

Lean Six Sigma binnen AEGON SPIder Jaarconferentie 2008 Julien Sterk September 2008 AEGON wereldwijd Wereldwijd Ruim 30.000 medewerkers Actief in meer dan 20 landen in Europa, Amerika en Azië, met omvangrijke activiteiten in Verenigde

Nadere informatie

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 KLEUR KIEZEN / GEEL Borgen kan alleen als er een mindset is bij iedereen. Bij ons lukt de startup van Lean nog niet. Dus moeten we een cultuurverandering

Nadere informatie

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4.

Lean trainingen. De trainingen gefaciliteerd door 12Mprove worden momenteel gemiddeld beoordeeld met een 9,4. Lean trainingen De trainingen zitten vol met actiegericht leren. Geen powerpoint - trainingen, maar met veel gebruik van flip- overs en tekeningen. Deze trainingen verzorgen wij samen met onze samenwerkingspartner

Nadere informatie

TRAININGEN INTERNE AUDITS. Een succesvol auditsysteem begint bij Q-Academy!

TRAININGEN INTERNE AUDITS. Een succesvol auditsysteem begint bij Q-Academy! TRAININGEN INTERNE AUDITS Een succesvol auditsysteem begint bij Q-Academy! Continue kwaliteitsverbetering met de trainingen van Q-Academy Q-Academy heeft als voorloper in auditopleidingen een uniek aanbod

Nadere informatie

The future of Quality

The future of Quality The future of Quality Organisatieontwikkeling & Strategisch Q-beleid gaan hand in hand Abdon Moens IT Services - Infrastructure - Software op maat - Standaard software HR Services - W&S - HR management

Nadere informatie

Welkom. Kwaliteitscultuur Scania Cultuur van continu verbeteren StudyEvent Mobiliteit in Beweging - 15 maart Scania Production Zwolle BV

Welkom. Kwaliteitscultuur Scania Cultuur van continu verbeteren StudyEvent Mobiliteit in Beweging - 15 maart Scania Production Zwolle BV Welkom Kwaliteitscultuur Scania Cultuur van continu verbeteren StudyEvent Mobiliteit in Beweging - 15 maart 2017 Robert van der Velde LeanENT BV directeur 06-52545851 3 >25 jaar ervaring, in

Nadere informatie

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl Focus on talent and ambition Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been. Henry A. Kissinger Als leidinggevende

Nadere informatie

Doelgroep: Iedereen die nieuwsgierig is naar wat Lean inhoudt en wat continu verbeteren voor uw dagelijks werk en uw organisatie kan betekenen.

Doelgroep: Iedereen die nieuwsgierig is naar wat Lean inhoudt en wat continu verbeteren voor uw dagelijks werk en uw organisatie kan betekenen. Overzicht Workshops Om het continu verbeteren in uw eigen werkomgeving te kunnen toepassen, biedt Y47 een aantal praktijkgerichte workshops aan. Tijdens deze workshops wordt inzicht geboden in de verschillende

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

Training Lean Yellow Belt. Inclusief Yellow Belt certificaat

Training Lean Yellow Belt. Inclusief Yellow Belt certificaat Training Lean Yellow Belt Inclusief Yellow Belt certificaat Deze training biedt een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte instrumenten en technieken van Lean. Je leert hoe je een organisatie kunt

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Training Lean Yellow Belt

Training Lean Yellow Belt Training Lean Yellow Belt Deze training biedt een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte instrumenten en technieken van Lean. Je leert hoe je een organisatie kunt begeleiden naar continue verbetering

Nadere informatie

De belangrijkste aspecten voor een optimale maaltijdbeleving

De belangrijkste aspecten voor een optimale maaltijdbeleving Ziekenhuizen De belangrijkste aspecten voor een optimale maaltijdbeleving Product Omgeving Gedrag WELKOM Wat voor manieren zijn er mogelijk om de kwaliteit binnen de horeca outlets van ziekenhuizen te

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit. COMPLEET

Nadere informatie

Projectmatig veranderen in de bank

Projectmatig veranderen in de bank Projectmatig veranderen in de bank Maandag 21 september 2009 Ronald Janssen Implementatiemanager Even geen Prince2... of toch?! Aanpak LPM Materie Houding & Vaardigheden Lokale bankenkennis Project- management

Nadere informatie

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor stap op weg naar een digitale werkplek Fijn dat u samen met VanRoey.be op digitale reis

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Lean Laboratorium: Intro

Lean Laboratorium: Intro Lean Laboratorium: Intro Goede plaats om te starten met Lean Niet omdat de labo s het meeste Muda zouden genereren Proces gelijkaardig met industriële productieprocessen Duidelijke taken Geconcentreerde

Nadere informatie

VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT

VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT VERANDER DOOR BELANGEN: STAKEHOLDERMANAGEMENT Joris de Bie U werkt aan een verandering in uw organisatie. Een reis waarbij veel verschillende mensen betrokken zijn die allemaal een eigen belang hebben

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers Performance Management Spreker Ir. Karel Rosiers Integrale aanpak levert verbeteringen Businessplan Businessplan Doelstellingen Doelstellingen Beleid Beleid Organisatie Organisatie & Communicatie Communicatie

Nadere informatie