Nieuwsbrief april 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief april 2006"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief april 2006 NIEUWSFEITEN april 2006 Nieuwsbrief Connekt april 2006 Connekt netwerklunch 25 april Eind april organiseert Connekt weer een netwerkbijeenkomst en ook dit keer hebben wij weer gekozen voor een lunchsetting. Het centrale thema van de middag zal Europese harmonisatie van beprijzing zijn. Geheel volgens traditie hebben wij voor deze lunchbijeenkomst weer twee interessante sprekers voor u op het programma staan, te weten de heer Philippe Hamet, projectleider Tolsystemen van de Europese Commissie en de heer Freddie Westman van de Swedish Road Administration, Vägverket. Wij nodigen u hierbij van harte uit om onze netwerklunch bij te wonen. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 25 april a.s. van tot uur op de Kluyverweg 6 te Delft. Wilt u aanwezig zijn op onze lunch en kennis nemen van Europese ontwikkelingen op het gebied van beprijzing, dan vragen wij u vriendelijk om uw aanwezigheid te bevestigen door een te sturen naar met vermelding van uw naam en adresgegevens. Commissie Van Laarhoven biedt minister Peijs rapport aan Nederlandse ondernemingen moeten nieuwe, creatieve oplossingen vinden, willen zij een internationale concurrerende supply chain tot stand brengen binnen de grenzen die de samenleving stelt aan het beslag op de fysieke infrastructuur en het milieu. Hiervoor is een innovatieplatform in het leven geroepen onder de naam Commissie Van Laarhoven, ook wel Bloemblad Logistiek genoemd. De commissie heeft zich als doel gesteld om te onderzoeken of en hoe innovatie in de supply chain de Nederlandse economische bedrijvigheid kan versterken. De Commissie heeft verder gekozen voor een globale beantwoording van de vraagstelling, vertaald in aanbevelingen om de juiste randvoorwaarden, stimulans en actieve ondersteuning voor innovatie in de Nederlandse logistiek te bereiken. Op 3 april jl. bood de Commissie Van Laarhoven, ondersteund door een groot aantal prominente vertegenwoordigers van ondernemingen, haar bevindingen aan minister Peijs aan. De Commissie is van mening dat Nederland een unieke kans heeft om haar logistieke toppositie te behouden en zelfs te versterken. Mits energiek en in samenhang opgepakt, zullen de geschetste aanbevelingen in het rapport een krachtige impuls geven om de Nederlandse supply chain de benodigde innovatiekracht te verschaffen. Door invulling te geven aan de zeven aanbevelingen van de Commissie zullen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen deze ambitie kunnen waarmaken. Wilt u meer weten over de aanbevelingen van de Commissie Van Laarhoven dan kunt u contact opnemen met Machteld Leijnse van Connekt Kennisakkoord Logistiek Tijdens de Club van Maarssen dag op 1 november vorig jaar werd het Kennisakkoord Logistiek gesloten. Dit akkoord beoogt een hogere efficiency van goederenstromen en is ondertekend door zowel minister Peijs, door verschillende hogescholen als door EVO, TLN en KNV. Hierna werd voor de periode van vier jaar het platform Kennisakkoord Logistiek opgericht, welke wordt voorgezeten door Peter van der Meij en ondersteund door Machteld Leijnse (secretaris). Het platform heeft zich als missie gesteld om een bijdrage te leveren aan het opleiden en doorontwikkelen van

2 toekomstgerichte, integrale logistici, een bijdrage te leveren aan substantiële sprong voorwaarts in logistieke kennis en het nadrukkelijker enthousiasmeren van jongeren voor het logistieke vak. De eerste voorstellen voor opleidingen en projecten worden in mei 2006 verwacht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Machteld Leijnse van Connekt Start Global System Telematics Platform voor nieuwe in-car diensten 2 maart jl. vond er bij Connekt een platformbijeenkomst plaats met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe in-car diensten. Centraal stond het creëren van een open markt met gestandaardiseerde telematica-oplossingen voor zowel de service provider als de gebruiker. Om lock-in te voorkomen zijn protocollen vastgesteld. Op dit moment worden zeven projecten getest op vijf testsites. De eerste resultaten wijzen erop dat er een platform is ontwikkeld waarin nieuwe systemen kunnen worden geïmplementeerd waardoor nieuwe ontwikkelingen op een gestandaardiseerde manier kunnen worden aangeboden. Coördinator van het Global System Telematics platform, TNO, stelt dat GST technologisch mogelijk is, maar dat de business case misschien nog wel belangrijker is. Verder zal er ook gekeken moeten worden naar het vergroten van de bandbreedtes. De uitdaging in het GST project is om de vraag- en aanbodzijde goed te matchen. Nederland moet serieuze stappen zetten door diensten op te zetten in een eigen omgeving zodat er ook een prikkel wordt gegeven aan de markt. Het GST platform moet o.a. gebruikt worden om kansrijke ideeën te identificeren en uit te werken zodat deze over de drempel getrokken kunnen worden. Op de volgende bijeenkomst op 26 april zal besproken worden hoe GST initiatieven passen binnen het huidige beleid en hoe initiatieven verder uitgebreid kunnen worden. Voorbereidingen ITS Londen 2006 Op donderdag 2 februari organiseerde ITS-NL een middagbijeenkomst ter voorbereiding van het congres in Londen. De bijeenkomst was bedoeld voor alle partijen die willen deelnemen aan de Nederlandse stand én voor partijen die een mobility showcase of een executive of special session willen organiseren. Er was volop gelegenheid om de wensen voor de stand en ideeën voor de sessies aan leden van de programmacommissie van ITS Londen voor te leggen. De voorzitter van de internationale programmacommissie, Job Klijnhout, gaf onder andere aan dat er meer dan 1000 papers voor ITS Londen zijn ingediend, waarvan 660 Europese en 58 Nederlandse. Naast een goede vertegenwoordiging in het congresprogramma zal Nederland te vinden zijn op de gelijktijdig gehouden vakbeurs met een groot nationaal paviljoen. Wilt u deelnemen met een unit aan het Nederlandse paviljoen dan kunt u hier het inschrijfformulier downloaden. ITS-NL heeft een Londen informatiepakket samengesteld met informatie over het congrescenter ExCel, de diverse vluchtmogelijkheden van en naar Londen, hotelaccommodatie, vervoersmogelijkheden en bezienswaardigheden in Londen. Deze kunt u rechtstreeks van onze website downloaden. Voor meer informatie over deelname aan ITS Londen en de activiteiten van ITS-NL tijdens het ITS World Congress kunt u contact opnemen met Esther de Waard Leden enthousiast over eerste ITS Ledendiner Op donderdag 2 februari vond in de Lindenhof in Delft het eerste ITS Ledendiner plaats. Vanuit het netwerk is zeer enthousiast gereageerd op de avond die in het teken stond van onderlinge kennismaking. De ruim 60 aanwezige leden van de verschillende werkgroepen van ITS-NL kregen tijdens de avond volop de gelegenheid om met elkaar te netwerken. De gastsprekers van de avond Ad Bastiaansen, voorzitter Strategic Board ITS-NL en Arnold van Zyl, de nieuwe directeur van ERTICO, belichtten in hun presentaties de ITS trends en ontwikkelingen in het algemeen en de internationale samenwerking en kennisverspreiding op het gebied van ITS. Het is de bedoeling dat het ITS Ledendiner jaarlijks gaat plaatsvinden om zo de leden de gelegenheid te geven om naast de diverse werkgroepen ook in een informele setting kennis met elkaar te maken. ITS-NL organiseert seminars tijdens Intertraffic Tijdens Intertraffic Amsterdam afgelopen week organiseerde ITS-NL in samenwerking met Intertraffic diverse seminars op het Future Plaza rond thema s als verkeersmanagement, parkeren, infrastructuur en veiligheid. Het seminarprogramma richtte zich op innovatieve, veilige en duurzame ontwikkelingen die bijdragen aan de optimalisatie van verkeer en vervoer. Zo bood het programma o.a. innovatieve oplossingen op het gebied van reisinformatie, netwerkmanagement, bereikbaarheid van steden, epayment en smartcard applicaties voor parkeren en openbaar vervoer, maar ook oplossingen voor verkeersveiligheid én werden er nieuwe projecten gelanceerd. Een compleet overzicht van de verschillende seminarpresentaties kunt u vinden op Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om de presentaties bij te wonen of wilt u nog het een en ander nalezen dan kunt u de powerpoint presentaties later deze week van onze site downloaden. Intertraffic Amsterdam trok dit jaar maar liefst bezoekers waarvan ruim het seminarprogramma bijwoonden. Internationale CEN278 meeting in Amsterdam Op uitnodiging van de Industriegroep ITS-OV organiseerde ITS-NL eind januari in samenwerking met de gemeente Amsterdam een 2-daagse bijeenkomst voor de internationale OV standaardisatie groep CEN278. De bijeenkomst was opgezet om door middel van kennisuitwisseling met een aantal internationale OV experts en Nederlandse betrokkenen sneller te komen tot gedragen streefbeelden over hoe we in Nederland omgaan met de harmonisatie van ICT toepassingen in het openbaar vervoer. Onderwerpen van de bijeenkomst waren o.a. TRANSMODAL, het reisinformatie protocol SIRI, een stops database en Fare Management Architecture. Presentaties van de bijeenkomst zijn beschikbaar bij Paul Potters EIA geeft handboek Intermodal Transport in Europe uit In samenwerking met een groot aantal Europese mainports en vervoersbedrijven heeft de European Intermodal

3 Association (EIA) een handboek Intermodal Transport in Europe samengesteld. Het geeft inzicht in alle aspecten van intermodaal transport, van productie en technologie tot de verschillende markten en beleidskwesties en beschrijft Intermodalisme van A tot Z. Het handboek is geschreven voor iedereen die zich bezighoudt met intermodal transport zoals de logistieke sector, transporteurs, overheden, beleidsmakers, toeleveranciers van de transportmarkt, financiële instellingen, consultants, onderzoeksinstellingen en studenten. Het is te bestellen via de site Zomercursus UITP Succesvolle marketing tools kunnen veelbetekenend zijn voor de groei van personenvervoer en leiden veelal tot een betere benutting van het huidige netwerk. Dat is een feit. Vandaag de dag erkennen alle OV bedrijven en overheden de voordelen van marketing en maken ook gebruik van verschillende marketing tools. Het gebruik van strategische marketing en communicatie tools zijn echter niet vanzelfsprekend. Om die reden organiseert de UITP van 29 juni - 2 juli een marketing zomercursus in het Zwitserse Fribourg. Het uitgebreide programma behandelt alle marketing strategieën, PR/communicatie, megatrends en marketing management in relatie tot marketing in openbaar vervoer maar biedt ook ruimte voor ontspanning in de omgeving van Fribourg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Boulanger van de UITP of kunt u kijken op ww.uitp.com. Nieuw vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer Begin dit jaar kon u kennismaken met een nieuw vakblad over verkeer en vervoer, genaamd Netwerk Management Magazine of kortweg NM Magazine. Het blad heeft als doel een onafhankelijk platform te bieden voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied netwerk- management door het informeren over nieuwe ontwikkelingen, het aan de orde stellen van impasses en het faciliteren van discussies. NM Magazine wil vooral een voor- en -door platform zijn voor wegbeheerders, verkeerskundigen, portefeuillehouders, wethouders en gedeputeerden maar ook voor wetenschappers, onderzoekers, adviseurs en hard- en softwareontwikkelaars. NM Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van organisaties als: TNO, KPVV, Rijkswaterstaat, Connekt, TRAIL en CROW en diverse sponsors. Beschikt u dus over informatie wat wel eens interessant zou kunnen zijn voor de lezers van het magazine en de bezoekers van de site, stuurt u dit dan naar Maatschappelijke Sectoren & ICT Het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT is een initiatief van de Rijksoverheid waarbij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken met behulp van ICT centraal staat. Het kabinet legt een speciale nadruk op het aanpakken van vraagstukken in de sectoren mobiliteit, onderwijs, veiligheid en zorg. Met het actieprogramma worden belemmeringen in deze sectoren gezamenlijk aangepakt met ICT als de verbindende schakel zodat doorbraken kunnen worden gerealiseerd in de ontwikkeling en implementatie van Innovatieve ICT-toepassingen en diensten. Mobiliteit & ICT richt zich op een betere benutting van de infrastructuur en het verminderen van de overlast en schade door onveiligheid en onvoorspelbaarheid van reistijden. Voorbeeldprojecten binnen deze actielijn zijn: - Inzet van ICT voor betere bereikbaarheid van stedelijke gebieden; - Versterking van logistiek in havens met ICT; - Verhoging van de verkeersveiligheid met ICT. Meer over dit programma kunt u vinden op: Snelle verbinding In korte tijd realiseerde Connekt, op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de verbinding tussen allerlei experts en belanghebbenden: de Stuurgroep ITS OV, de aanbestedende overheden, het programmamanagement van het Ministerie van Economische Zaken en de (tijdelijke) penvoerder van Verkeer en Waterstaat, met als doel het programma Maatschappelijke Sectoren en ICT, actie 1.1. ten behoeve van mobiliteit, een impuls te geven. Eind februari bogen de genodigden zich over de vraag hoe we ICT-toepassingen en -diensten kunnen benutten voor integrale reisinformatie in stedelijke gebieden specifiek kijkend naar actuele reisinformatie in het Openbaar Vervoer? Het werd een geslaagde bijeenkomst. Binnenkort zal het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de direct betrokkenen nader informeren over de voortgang van actie 1.1. Eranet bijeenkomst Op 13 en 14 februari vond in Helsinki de bijeenkomst plaats van het EU programma Eranet waarbij de werkgroepen ENT4 over Business Models for Data Collection and Use en ENT3 over Trans-national Architecture for Multimodal Information elkaar informeerden over de stand van zaken in de zeven betrokken landen. Nederland is voorzitter van de werkgroep Business case for collection and use. Met name op het gebied van 1. Eigendom van Data 2. Privacy 3. Verantwoordelijkheid 4. Publiek- Private Samenwerking 5. Kwaliteit 6. Opbrengsten en geldstromen blijken de deelnemers veel van elkaar te kunnen leren. 11e IFAC symposium in Delft Van 29 tot en met 31 augustus 2006 wordt in Delft het 11e IFAC Symposium on Control in Transportation Systems georganiseerd. Tijdens het symposium worden recente ontwikkelingen in het beheer van verkeers- en vervoersystemen voor weg-, rail-, lucht- en watertransport aan de orde stelt. Het symposium is bedoeld voor zowel kennisinstituten, overheden, adviesbureaus als marktpartijen. Als betrokken lid van het nationaal organisatiecomité kunnen wij u melden dat de ruim 120 ingediende papers nu onder review zijn en dat medio april de Acceptance en Second Announcement worden uitgestuurd. Meer informatie kunt u vinden op

4 Leren van andere sectoren bij Seminar Betrouwbaarheid 22 juni 2006 Wat kunnen we leren over vraagstukken over betrouwbaarheid binnen en tussen de verschillende sectoren? Hoe is de wetenschap hierbij betrokkenen? En wat zijn de ervaringen uit de praktijk? Om antwoord te geven op die vragen en meer vindt op donderdag 22 juni 2006 een groot seminar over betrouwbaarheid van infrastructuren plaats. Het seminar dat plaatsvindt op het terrein van de TU Delft is een gezamenlijk initiatief van het Connekt/NWO Stimuleringsprogramma Verkeer en Vervoer, Next Generation Infrastructures (NGI) en Transition to Sustainable Mobility (Transumo). Maar liefst drie subprogramma s van Connekt/NWO, te weten TSL, AMICI en PITA zijn hier bij betrokken. Meer informatie over het seminar is te vinden op: Versterking van de kennisinfrastructuur Binnenkort verschijnt het Jaarverslag 2005 van het Connekt/NWO Stimuleringsprogramma Verkeer en Vervoer met in een notendop de vorderingen van de onderzoeken PITA, AMICI, MD-PIT, Railway Stations, BAMADAS en TSL. Ontwikkelingen waarvan u zeker op de hoogte moet zijn. Bestel (gratis) een exemplaar door een te sturen naar Graag met vermelding van Jaarverslag 2005 Connekt/NWO. EIRAC meetings 29 en 30 maart Als vervolg op de overhandiging van de Strategic Intermodel Research Agenda (SIRA) aan de Europese Commissie op 14 december 2005 (zie vorige nieuwsbrief), werden op 22 en 23 maart een aantal EIRAC Workshops georganiseerd. Doel van de workshops was het prioriteren en concretiseren van de onderwerpen uit de SIRA, met betrekking tot het implementatietraject. Gedurende deze twee dagen stelden de werkgroepen Logistiek, Security en Interoperability gezamenlijk een 12-tal documenten op. Ieder document beschrijft een onderwerp uit de SIRA met daarin een probleemdefinitie, onderzoeksvragen, verwachte uitkomsten, omvang van de benodigde investering en timing. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de documenten en worden de laatste bijdragen verzameld. Deze zullen als input dienen voor de werkgroepen Education &Training en Socio-Economics. De EIRAC wordt gefaciliteerd door het Europese consortium CEASAR waar Connekt deel van uitmaakt. Connekt geeft leiding aan het implementatietraject. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniëlle de Bruin EU Meeting Intelligent Car 23 februari Brussel In het kader van het i2010 programma voor slimmer, veiliger en schoner vervoer vond op 23 februari de lancering van het Intelligent Car Initiative plaats. De dag werd geopend door Viviane Reding, Europese Commissaris voor Informatiemaatschappij en Media. Onder grote belangstelling van de pers benadrukte zij het belang van verkeersveiligheid en de mogelijkheden om deze veiligheid te bevorderen. Het grootste probleem voor het doorvoeren van initiatieven voor veilig vervoer vindt Reding de langzame opname van technologieën in de markt. De lange implementatietijd wijt Reding aan wettelijke en institutionele barrières, de competitiviteit van de vervoersector, de kosten die met de technologieën gemoeid zijn en het gebrek aan interesse van de consumenten vanwege het gebrek aan informatie. In de komende jaren zal er veel geld gestoken worden in onderzoek om publiekprivate samenwerking tussen de EU, nationale overheden en industrie te bevorderen. Op de dag was er ook de mogelijkheid om de nieuwste in-car veiligheidsapplicaties te bekijken. In totaal waren 21 auto s, 3 trucks en 8 simulators te bezichtigen; allen uitgerust met de nieuwste ICT veiligheidsmogelijkheden. De demonstraties richtten zich op bekras functies, lane-keeping systemen, nachtcamera systemen, voertuig-voertuig communicatie, bestuurderdetectie, digital mapping, bescherming van voetgangers en natuurlijk ecall. Marktconsultatie Anders Betalen voor Mobiliteit van start Bij de besluitvorming rond de invoering van de kilometerprijs wil het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met behulp van het bedrijfsleven tot een betrouwbare inschatting van de kosten en prestaties van het systeem van beprijzen komen. Via de zogenoemde kostenmonitor worden kabinet en Kamer worden geïnformeerd. Graag wil Connekt u wijzen op de mogelijkheid uw organisatie te laten registreren als gesprekspartner van het Ministerie in het kader van de kostenmonitor - een marktconsultatie - van het project Anders betalen voor Mobiliteit. Het doel van deze marktconsultatie is om met de hulp van marktpartijen een duidelijk beeld te krijgen van de factoren die bepalend zijn voor de kosten van het systeem van beprijzen zoals dat in Nederland mogelijk zal worden ingevoerd. Met de marktconsultatie wordt het bedrijfsleven gevraagd om inzicht te geven in de kosten, haalbaarheid en risico s voor (onderdelen van) de kilometerprijs, waar men als marktpartij achter kan staan. De marktconsultatie is geen aanbesteding maar slechts een consultatieronde die losstaat van een eventuele aanbesteding. De marktconsultatie zal plaatsvinden in twee fasen, te weten een registratie/presentatie en een verdieping ten aanzien van specifieke onderdelen van de kostenmonitor. Meer informatie over de marktconsultatie vindt u op IT in automotive en vervoer - 8 juni, Evoluon in Eindhoven De die-hard ontwikkelaars van embedded, informatie- en motormanagementsystemen in de automotive-industrie in contact brengen met de wereld van de infrastructuur. Dat doel stelde het ATC en de redactie van het nieuwsmagazine Bits&Chips zich bij het opzetten van het event IT in automotive en vervoer. Op 8 juni presenteren het ATC en Bits&Chips een breed opgezette themadag rondom het thema informatietechnologie voor alles wat beweegt en laat bewegen. Op de themadag geven een dertigtal sprekers hun visie op dit sterk veranderende, maar ook weerbarstige speelterrein. Sprekers zijn afkomstig van bedrijven en organisaties als de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer (RWS), AGI, Atos Origin, CCAR, Green Hills Software, InTraffic, Logena, LogicaCMG, Melexis, Oasis, Peek Traffic, Provincie Brabant, Rialtosoft, Rijkswaterstaat, Siemens VDO, Structon, Technolution, TNO ACTS, TU Delft, Verhaert, Vialis, Vitalec en Wind River Systems (kleine wijzigingen voorbehouden).

5 InTraffic en Atos Origin ondersteunen het event als sponsors. Voor meer informatie over het programma kunt u kijken op AGENDA Overzicht komende activiteiten Connekt Seminarprogramma Intertraffic 4-7 april Amsterdam RAI Connekt Netwerklunch 25 april Delft Round Table mei Seminar Betrouwbaarheid 22 juni TU Delft ITS World Congress 8-12 oktober ExCel London Connekt Jaarcongres november 2006 LEDEN Leden Per 1 januari van dit jaar is Vialis Funding Father van Connekt geworden en per 1 april hebben we Heijmans Infrastructuur BV als Premium Member kunnen verwelkomen. Nieuw bij Connekt als Regular Member zijn de partijen Boer & Croon, IBM Nederland, ITIS Holdings en de Provincie Utrecht. FUNDING FATHERS ECT Delta Terminal Havenbedrijf Rotterdam KPN Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Verkeer en Waterstaat Siemens Nederland Vialis PREMIUM MEMBERS Heijmans Logica CMG RDW Schiphol Group Twynstra Gudde REGULAR MEMBERS ACIS IBAS groep Provincie Noord-Brabant ACR Logistics Benelux IBM Nederland Provincie Utrecht ANWB ICT Solutions Provincie Zuid-Holland Arriva Imtech Infra Rabobank ARS T&TT InTraffic RAI Vereniging ASTRIN ITIS Holdings Reisinformatiegroep Boer & Croon Kapsch TrafficCOM RET BOVAG Leaseplan Stadsgewest Haaglanden Capgemini Nederland Mobycon SWOV DHV MX.Advies Technolution Ecorys Nederland NAVTEQ TeleAtlas EDS Nederland NEA TNO Falkplan Andes NHTV TPA Goudappel Coffeng Peek Traffic TRAIL HTM Pon Holdings T-systems International

6 U ontvangt deze omdat u bent geabonneerd op de nieuwsbrief van Connekt. copyright Connekt Voor informatie over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Esther de Waard,

Verbinding in mobiliteit

Verbinding in mobiliteit Verbinding in mobiliteit Connekt, een internationaal gericht netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen, verbindt partijen en verspreidt informatie om te komen tot duurzame en betrouwbare mobiliteit

Nadere informatie

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT

Driekwart ondernemend Nederland doet niets aan ICT Nieuwsbrief JUNI 2014 Juni 2014: Een maand van inspirerende bijeenkomsten, awarduitreikingen en nieuwe ICT campagnes. We wensen u veel leesplezier! Laatste kans! Deelnemers Special 3D Printing Aankomende

Nadere informatie

Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking

Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking Hans Deijkers Directeur Overheid IBM Global Business Services 20-01-2016 Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking Smart Partners Bouwen aan de ioverheid in publiekprivate setting Strategische

Nadere informatie

Stedelijke netwerken als focus voor kennisinfrastructuur

Stedelijke netwerken als focus voor kennisinfrastructuur Stedelijke netwerken als focus voor kennisinfrastructuur Waarom stedelijke netwerken Het zijn concentratiepunten van: Infrastructuur, logistiek, multimodale overstap en verkeersmanagement. Mobiliteitsproblemen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 Nieuwsbrief juni 2015 In deze zomerse nieuwsbrief maken we het thema van het Jaarcongres ECP 2015 bekend, zoomen we in op het congres Digitaal Zakendoen en eid met als hoogtepunt de presentatie van het

Nadere informatie

Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag

Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag Martijn van Elk, Rik Vree, Marina Meens April 2008 1. Scope Voor de communicatie

Nadere informatie

KpVV-publicaties en -bijeenkomsten, december 20

KpVV-publicaties en -bijeenkomsten, december 20 Page 1 of 5 Feddema-Wardenaar, MY Van: Kennisplatform Verkeer en Vervoer [info@kpvv.nl] Verzonden: donderdag 5 december 2013 12:11 Aan: griffie Onderwerp: KpVV Flits november 2013 nr. 76 Wilt u de nieuwsbrief

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Agendapunt : 3.1.a Portefeuille : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen

Nadere informatie

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005 PM.05.011 Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer Jaarrapportage 2005 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IP.05.011 Transitie naar een Integraal

Nadere informatie

DGBC Events. Jaarplanning Versie 12 januari 2016

DGBC Events. Jaarplanning Versie 12 januari 2016 DGBC Events Jaarplanning 2016 Versie 12 januari 2016 Inhoudsopgave Over DGBC Missie en Visie Rollen Onze focus 2015 2017 Onze thema s Hoe pakken wij dat aan? Opleidingen Overzicht Events Jaarplanning Events

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Nieuwsbrief Categorie Datacenters

Nieuwsbrief Categorie Datacenters Nieuwsbrief Categorie Datacenters Inkoop Uitvoeringscentrum Noord (IUC-Noord) SSO-Noord Dienst Uitvoering Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dienstverlening door deskundigheid 1

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Retourtje Nederland internationaal

Retourtje Nederland internationaal Retourtje Nederland internationaal Presentatie SMB 26 1. Nut en noodzaak 2. Gremia en rollen in ITS, C-ITS en AD 3. Horizontale hoofdthema s 4. Processtappen 5. Vragen Krachten bundelen voor de mobiliteit

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart zomer 2012 02 12 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart In gesprek met Jeanine Hennis-Plasschaert CBS op de innovatieve

Nadere informatie

Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio?

Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio? Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio? Nederlandse ambitie ITS Sneller, veiliger, plezieriger en betrouwbaarder reizen Verbetering totale leefomgeving

Nadere informatie

Programma Brussels Club 18 en 19 november

Programma Brussels Club 18 en 19 november Programma Brussels Club 18 en 19 november Dag 1: Dinsdag 18 november Heenreis naar Brussel op eigen gelegenheid 13.00-13:30 Inloop met lunch 13.30-14:00 Welkom PBLQ, Evert-Jan Mulder 14.00-15:30 Intelligent

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Samen werken aan lokale bereikbaarheid Samen werken aan lokale bereikbaarheid Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee? 1 Wat is de VOC? De Vereniging Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

OV-Café: Betalen in het OV 3.0

OV-Café: Betalen in het OV 3.0 Programmaboekje OV-Café: Betalen in het OV 3.0 Hoe gaan we in de toekomst betalen in het OV? Datum: Vrijdag 26 september 2014 13.45-17.00 Locatie: Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, Arnhem Programma 13:15

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta 16 mei 2012 1 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta ambitie De Digitale Delta heeft als ambitie om een open platform, gebaseerd op open standaarden, te realiseren

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan 2015

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan 2015 CO2 prestatieladder Belanghebbenden en communicatieplan 2015 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 28-02-2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 02-03-2012 Marije de Vreeze Consistentie

Nadere informatie

Samen Werkt. Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water

Samen Werkt. Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Samen Werkt Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Samen Werkt Posities en kansen op de innovatiemarkt voor mobiliteit en water Wegen, water, spoor en luchtruim worden drukker.

Nadere informatie

Green Deal Elektrisch vervoer

Green Deal Elektrisch vervoer Green Deal Elektrisch vervoer Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels TRANSUMO nm magazine Het bevorderen van transitie naar duurzame mobiliteit door kennisoverdracht in vaktijdschrift NM Eindrapportage NM-Magazine, januari 2010 Auteur: E. Kruiniger TRANSUMO 1 Samenvatting

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

ITS Ronde tafel Human Behaviour Vaststellen producten ITS Ronde tafel Human Behaviour. Ilse Harms, Connecting Mobility

ITS Ronde tafel Human Behaviour Vaststellen producten ITS Ronde tafel Human Behaviour. Ilse Harms, Connecting Mobility ITS Ronde tafel Human Behaviour Vaststellen producten ITS Ronde tafel Human Behaviour Ilse Harms, Connecting Mobility Willen de deelnemers aan de binnenring ronde 1 Overheid Markt alvast plaatsnemen? Chris

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

De toekomst van het wonen is niet van gisteren

De toekomst van het wonen is niet van gisteren Uitnodiging SVn Deelnemersbijeenkomst De toekomst van het wonen is niet van gisteren Donderdagmiddag 6 november 2014 Media Plaza Jaarbeurs Utrecht Welkom U bent van harte welkom op de negende SVn Deelnemersbijeenkomst!

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2014

Nieuwsbrief december 2014 Nieuwsbrief december 2014 Het einde van het jaar hebben we afgesloten met een inspirerend Jaarcongres, een dynamische Eindejaarssociëteit, het eerste online ECP Jaarverslag, en nog veel meer.. Bekijk het

Nadere informatie

Sneak preview Masterclass Smart Mobility

Sneak preview Masterclass Smart Mobility Sneak preview Masterclass Smart Mobility Frans Jan Douglas en Thijs Muizelaar Programma Masterclass Smart Mobility door Connecting Mobility en Beter Benutten: Waarom een masterclass Smart Mobility? Doel

Nadere informatie

titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle

titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle titel Smart Mobility op de weg: ontwikkelingen in vogelvlucht Onno Tool Rijkswaterstaat Toekomst van de Wegbeheerder 11 oktober 2017, Zwolle 1 Inhoud Waar hebben wij het over? Ontwikkelingen in vogelvlucht

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Wat biedt het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich In het Midpoint House

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

Hoe gebruiken we de Maritieme Strategie om maritieme innovatie te stimuleren?

Hoe gebruiken we de Maritieme Strategie om maritieme innovatie te stimuleren? Hoe gebruiken we de Maritieme Strategie om maritieme innovatie te stimuleren? Brigit Gijsbers - Directeur Maritieme Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu De Nederlandse Maritieme Strategie 2015-2025

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

31305 Mobiliteitsbeleid. Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

31305 Mobiliteitsbeleid. Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 31305 Mobiliteitsbeleid Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2012 Hierbij bied ik u, mede namens de provincies

Nadere informatie

Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant Logistics Community Brabant Door bedrijven getekende Letter of Intends Breda, 13 september 2017 Logistics Community Brabant Gedurende de afgelopen maanden is het bedrijfsleven geconsulteerd over het initiatief

Nadere informatie

Filevrij en duurzaam autorijden binnen 10 jaar, dromen of durven?

Filevrij en duurzaam autorijden binnen 10 jaar, dromen of durven? Filevrij en duurzaam autorijden binnen 10 jaar, dromen of durven? Onze ambitie: de complete verkeers infrastructuur future proof Nu de zelfrijdende auto steeds dichterbij komt, kondigen steeds meer landelijke,

Nadere informatie

Agrologistiek. Een goede vriend voor ondernemers met plannen

Agrologistiek. Een goede vriend voor ondernemers met plannen Agrologistiek Een goede vriend voor ondernemers met plannen U verbouwt, verwerkt, verhandelt of vervoert agro producten of levensmiddelen. Dan bent u in goed gezelschap en levert u samen met uw branchegenoten

Nadere informatie

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB Marjan Heinen UNIT4 Internet Solutions Edo-Jan Meijer 16 06 2011 pagina 1/34 16 06 2011 pagina 2/34 Voorstellen 16 06 2011 pagina 3/34

Nadere informatie

Bijlage 1. Spookfiles. Wat is het probleem?

Bijlage 1. Spookfiles. Wat is het probleem? Bijlage 1 Deze bijlage geeft ter illustratie een (niet limitatief) overzicht van een aantal projecten dat wordt uitgevoerd op het gebied van ITS (Intelligente Transportsystemen) voor het wegverkeer. Spookfiles

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Martin Bakker, november 2013 Samenvatting Het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek & innovatie van de Europese Unie, Horizon 2020, geeft een breed scala

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Overheid Mobility Tour Feb 2018

Overheid Mobility Tour Feb 2018 Overheid Mobility Tour 26 28 Feb 2018 Mobile World Congress Van 26 februari tot en met 1 maart 2018 vindt het Mobile World Congres plaats in Barcelona. De telecom/mobile sector uit de gehele wereld is

Nadere informatie

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van:

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van: Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 01 juli 2013 15:03 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 709-01 juli 2013 Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Vlaams Instituut voor de Logistiek. Stephane Van den Keybus Key Account Manager, VIL

Vlaams Instituut voor de Logistiek. Stephane Van den Keybus Key Account Manager, VIL Vlaams Instituut voor de Logistiek Stephane Van den Keybus Key Account Manager, VIL VIL missie Van Vlaanderen een duurzame en innovatieve logistieke topregio in Europa maken 1 VIL Structuur VIL Innovatieplatform

Nadere informatie

Persbericht. E-Race competitie leidt tot samenwerking in de Lage Landen

Persbericht. E-Race competitie leidt tot samenwerking in de Lage Landen Persbericht E-Race competitie leidt tot samenwerking in de Lage Landen Wat: E-Racing Meet&Match NL-BE, een inspirerend voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en industrie in Nederland en België Waar:

Nadere informatie

17 t/m 20 januari 2017 Ahoy Rotterdam SLIM VERBINDEN. www.infratech.nl GASTHEREN STRATEGISCHE PARTNERS ORGANISATOR

17 t/m 20 januari 2017 Ahoy Rotterdam SLIM VERBINDEN. www.infratech.nl GASTHEREN STRATEGISCHE PARTNERS ORGANISATOR 17 t/m 20 januari 2017 Ahoy Rotterdam SLIM VERBINDEN www.infratech.nl GASTHEREN STRATEGISCHE PARTNERS ORGANISATOR Slim verbinden is het thema van InfraTech 2017 in Ahoy Rotterdam. Letterlijk en figuurlijk.

Nadere informatie

De juiste route! Directe invloed op digitale route adviezen. Praktijkcase Roermond. Workshop:

De juiste route! Directe invloed op digitale route adviezen. Praktijkcase Roermond. Workshop: Integraal BereikbaarheidsPlan Hilversum e.o. Welkom! 1 Integraal BereikbaarheidsPlan Hilversum e.o. Workshop De juiste Route! Hilversum, 21 november 2008 2 Workshop: De juiste route! Directe invloed op

Nadere informatie

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten.

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie Innovaties Participanten Initiatiefnemers Participeren in innovatie Word participant Voordelen participatie Marktrijpe innovaties Toepassingsgericht Energiebesparing

Nadere informatie

Noordzee Baltics corridor

Noordzee Baltics corridor Noordzee Baltics corridor Datum RVO.nl infodag CEF/TEN-T 29 oktober 2014 TEN-T corridors 9 corridors: 1. Balt-Adriatic 2. Northsea-Baltic 3. Mediterranean 4. Orient/east-med 5. Scandinavian-mediterranean

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

Beter Benutten en VRI s: Global meets local

Beter Benutten en VRI s: Global meets local Beter Benutten en VRI s: Global meets local Door Caspar de Jonge, programmamanager Intelligente Transport Services & Smart Mobility Beter Benutten 17/2/16 1 2 Smart Mobility Ten minste 4 clusters van activiteiten:

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder plan CO 2 -prestatieladder T.b.v. certificering CO 2 -prestatieladder (nr 3.C.1) U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen

Nadere informatie

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Precompetitieve Monitoring en samenwerking evaluatie van in het ITS domein Smart Mobility Leren van elkaar, voortbouwen op eerdere resultaten Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Raamwerk

Nadere informatie

Standaardisatie Leveranciers

Standaardisatie Leveranciers Standaardisatie Leveranciers Eddy Verhoeven Siemens Nederland N.V. Road & City Mobility @EddyVerhoeven eddy.verhoeven@siemens.com Page 1 Europese Ontwikkelingen C-ITS Europese Unie ITS Actie Plan: Verbinden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst.

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst. Een innovatie- en sensibiliseringsproject rond zorg, wellness, comfort en gezondheid vandaag en morgen Living Tomorrow Zorgwoning vd Toekomst 2013-2016 Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst,

Nadere informatie

KpVV-publicaties en -bijeenkomsten, maart 20

KpVV-publicaties en -bijeenkomsten, maart 20 Page 1 of 5 Feddema-Wardenaar, MY Van: Kennisplatform Verkeer en Vervoer [info@kpvv.nl] Verzonden: maandag 31 maart 2014 16:03 Aan: griffie Onderwerp: KpVV Flits maart 2014 nr. 81 Wilt u de nieuwsbrief

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Dutch Young Generation, Jaarverslag 2008

Dutch Young Generation, Jaarverslag 2008 Dutch Young Generation, Jaarverslag 2008 1. De Dutch Young Generation in 2008 en vooruitblik naar 2009 1 2. Toekomst DYG 3 3. Visie, Missie en Doelen DYG 4 4. Vooruitblik 2009 5 1. De Dutch Young Generation

Nadere informatie

YOUR FUTURE WORLD new media technologies

YOUR FUTURE WORLD new media technologies new media technologies 12 JUNI 2007 LOCATIE HAAGSE HOGESCHOOL 10.00-17.00 new media technologies De ontwikkelingen in de multimedia gaan sneller dan wij ons tien jaar geleden konden voorstellen. Met name

Nadere informatie

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers Spitsmijden in Brabant Leren van onze deelnemers Pierre van Veggel, inhoudelijk projectmanager Ingeborg van Egmond, communicatieadviseur woensdag 2 november 2011 Opbouw presentatie 1. Spitsmijden in een

Nadere informatie

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie.

Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie. Wat is Slimmernetwerk? Een innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

planning Artikelen in vakbladen voorbereiden

planning Artikelen in vakbladen voorbereiden planning Februari 2012 Maart 2012 April 2012 Mei - Juni 2012 April Sep 2012 Juli 2012 Augustus 2012 September 2012 September 2012 Deelnames staan vast Informatie op website Nieuwsbrief Artikelen in vakbladen

Nadere informatie

Design & Smart Lighting Seminar 2014 Donderdag 25 september 12:00 tot 20:00 uur Willem Fenengastraat 4D Amsterdam

Design & Smart Lighting Seminar 2014 Donderdag 25 september 12:00 tot 20:00 uur Willem Fenengastraat 4D Amsterdam Design & Smart Lighting Seminar 2014 Donderdag 25 september 12:00 tot 20:00 uur Willem Fenengastraat 4D Amsterdam Ter gelegenheid van de opening van onze nieuwe design studio. Gastsprekers: Peter Wijnands

Nadere informatie

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag adreslijst Plesmanweg -6 Postbus 2090 2500 EX Den Haag T +3 70 35 67 F +3 70 35 7467 www.verkeerenwaterstaat.nl Contactpersoon drs. A.J. Zinn T 070-35688 :

Nadere informatie

HBO Talentenprijs editie marketing

HBO Talentenprijs editie marketing HBO Talentenprijs editie marketing Nieuwsbrief - maart Donderdag 31 mei 2012 Hanzehogeschool Groningen We zijn aan het eind van de maand maart en dat betekent dat het unieke HBO Talentenprijs event over

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Groener door ICT. Erik Huizer Algemeen directeur TNO Informatiemaatschappij

Groener door ICT. Erik Huizer Algemeen directeur TNO Informatiemaatschappij Groener door ICT Erik Huizer Algemeen directeur TNO Informatiemaatschappij 2 Groener door ICT Smart energy systems door ICT Slimmer rijden door ICT Slimmer werken door ICT Vergroening van ICT Smart Grids

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

Verkiezing Verkeerslichtenregio 2016. Bo Boormans 17 februari 2016

Verkiezing Verkeerslichtenregio 2016. Bo Boormans 17 februari 2016 Verkiezing Verkeerslichtenregio 2016 Bo Boormans 17 februari 2016 Twee vragen vooraf: Wat is de gemiddelde wachttijd voor autoverkeer bij VRI s in de avondspits in de winnende regio? Groen: minder dan

Nadere informatie

Sponsor & Expositiemogelijkheden

Sponsor & Expositiemogelijkheden Vakbeurs voor Credit Management Sponsor & Expositiemogelijkheden Woensdag 14 november 2012 Nieuwegein Business Center www.creditexpo.nl WAT IS CREDITEXPO? Credit Expo is een landelijk evenement op het

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 2009 Ledengids

Jaarverslag 2008 2009 Ledengids Jaarverslag 2008 Over Connekt Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. Het

Nadere informatie

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK

marcom14 7.000 100+ 12.500M 2 PROFESSIONALS TOPSPREKERS INSPIRATIE, KENNIS, NETWERK marcom14 Kennis, verdieping, netwerken en business. MARCOM is dé industry experience voor de marketing- & communicatiebranche. De grootste in de Benelux met zo n 7.000 professionals die elkaar ontmoeten

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

IenM maakt grootschalig testen van zelfrijdende voertuigen mogelijk. De minister in de zelfrijdende auto op de A10 eind 2013.

IenM maakt grootschalig testen van zelfrijdende voertuigen mogelijk. De minister in de zelfrijdende auto op de A10 eind 2013. IenM maakt grootschalig testen van zelfrijdende voertuigen mogelijk De minister in de zelfrijdende auto op de A10 eind 2013. Florien van der Windt Ministerie van Infrastructuur en Milieu 9 april 2015 Toekomstperspectief

Nadere informatie

Griffienieuws (vakantie-editie) nr.29

Griffienieuws (vakantie-editie) nr.29 Griffienieuws (vakantie-editie) nr.29 Datum 8 augustus 2012 Besluitenlijsten en verslagen In verband met de vakantieperiode zijn er de komende weken geen nieuwe publicatielijsten en besluitenlijsten van

Nadere informatie