Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald."

Transcriptie

1 Kwaliteits- en servicemanagement Examennummer: Datum: 13 april 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten) Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen - Geen Wij wensen u veel succes!

2 Meerkeuzevragen (40 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Vermeld het meest juiste antwoord. Voor een correct antwoord: 1 punt 1. Wat is de beste omschrijving van een dienstverleningsproces? a. Een combinatie van processtappen die leidt tot een product voor de klant. b. Een combinatie van processtappen die zichtbaar is voor een klant. c. Een combinatie van processtappen, waarbij de klant soms ook deelneemt aan het proces. 2. Wat bepaalt het succes van een dienstverleningsproces? a. De mate van klanttevredenheid en de doorlooptijd b. Het behaalde resultaat voor de klant en voor de organisatie c. Het bepaalde resultaat voor de organisatie en de mate van klanttevredenheid 3. Waarom is goed management van dienstverleningsprocessen belangrijk? a. Omdat het goed is voor de klanten, de medewerkers en de aandeelhouders. b. Omdat het goed is voor de klanten en de organisatie. c. Omdat het goed is voor de klanten, de medewerkers en de organisatie. 4. Wanneer kan men spreken van een goede outside-inbenadering van een dienstverleningsproces? a. Als men het proces heeft ingericht op de meest efficiënte wijze. b. Als men zich focust op datgene wat het proces moet opleveren. c. Als men zich richt op de beleving van de klant. NCOI Opleidingsgroep 1

3 5. Wat is een belangrijke uitdaging voor een leverancier van zakelijke telefonie? a. Aantonen dat de dienst veel waarde toevoegt in verhouding tot de kosten ten opzichte van concurrenten. b. Het leveren van een constant niveau qua service voor een breed scala aan klanten. c. Zorgen voor excellente service. 6. Wat is het risico van het hebben van veel tolerante klanten (the tolerants)? a. Dat de focus van medewerkers op andere types klanten afzwakt. b. Dat deze groep klanten uit het zicht van de medewerkers geraken. c. Er is geen risico, hoe meer tolerante klanten hoe beter. 7. Welk van onderstaande klanten van een leverancier van compressoren is het meest waardevol? a. De klant die eenmalig tien compressoren aanschaft voor euro. b. De klant die elke vijf jaar twee nieuwe compressoren aanschaft voor euro en daarnaast een onderhoudscontract afsluit voor euro per jaar. c. De klant die elke tien jaar vijf nieuwe compressoren aanschaft voor euro. 8. Op welke vier pijlers is een goede persoonlijke klantrelatie gebaseerd? a. Compensatie, vertrouwen, contract en klanttevredenheid b. Klanttevredenheid, transparantie, communicatie en contact c. Vertrouwen, intimiteit, regels en communicatie 9. Uit welke vier aspecten bestaat een dienstverleningsconcept? a. Het organiserend idee, de dienstverlening, de klantbeleving en het bedrijfsresultaat b. Het organiserend idee, de klanttevredenheid, het bedrijfsresultaat en de locatie c. Klantevredenheid, locatie, bedrijfsresultaat en klantbeleving 10. Op welke wijze kan een restauranteigenaar van een eetcafé de verwachtingen van zijn klanten beïnvloeden? a. Door een veelbelovend menu op te stellen, dat men kan lezen bij de entree. b. Door het uiterlijk van het restaurant af te stemmen op het niveau van het menu. c. Door te zorgen dat het restaurant eruitziet alsof het een sterrenrestaurant is. NCOI Opleidingsgroep 2

4 11. De ANWB doet onderzoek naar de tevredenheid van zijn klanten die gebruikmaken van de wegenwachtservice. De vragen gaan over de wachttijd, de kwaliteit van de geleverde service en de communicatie van de medewerkers. Is dit voldoende om een goed beeld van de klanttevredenheid te krijgen? a. Ja, want de tevredenheid over de kwaliteit is bepalend voor de algehele klantbeleving. b. Ja, want dit zijn de aspecten waarop het begrip klanttevredenheid gestoeld is. c. Nee, want de antwoorden op de vragen zeggen vooral iets over de prestaties van de individuele processtappen in plaats van de klanttevredenheid. 12. Wat is een groot voordeel van het feit dat automerken gebruikmaken van importeurs? a. Door uitbesteding kunnen ze hun winst vergroten. b. Het is een oplossing voor een gebrek aan lokale capaciteit en maakt de afstand tot de klant kleiner. c. Daardoor weten ze beter wat de klant precies verwacht. 13. Een aannemingsbedrijf besteedt zijn schilderwerk uit aan derden. Dit vindt plaats op basis van prijscriteria. In welke fase bevindt een dergelijk samenwerkingsverband zich volgens Wognum en Faber? a. Beheersing b. Definitie c. Initiatie 14. Een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het verfraaien van auto s gaat zich vanaf nu richten op de verkoop van winterbanden en apk-controles. Welke verschuiving van dienstverlening vindt hier plaats? a. Van repeaters naar runners b. Van strangers naar repeaters c. Van strangers naar runners 3 NCOI Opleidingsgroep

5 15. Een CEO en CFO van een afvalverwerkingsbedrijf discussiëren over ISO als kwaliteitssysteem. CEO: Het is goed voor de moraal van de medewerkers en het is daarnaast goed voor onze reputatie, daarom ben ik van mening dat we het certificaat moeten halen. CFO: Er moet veel geïnvesteerd worden, zowel wat betreft mensen als geld. Dat certificaat gaat er niet voor zorgen dat onze processen beter verlopen en ik zou daarom tegen invoering zijn. Wie heeft er gelijk? a. CEO b. CFO c. Geen van beiden 16. Waarom is het van belang prestaties van een dienstverleningsproces te meten? a. Omdat dit relevante informatie is voor alle stakeholders. b. Omdat het essentieel is om inzicht te hebben in de prestaties. c. Omdat het essentieel is om te kunnen controleren en te verbeteren. 17. Wat is de coping zone? a. Dit is het gebied waar de capaciteit niet geheel wordt benut, waardoor de medewerkers het werk prima aankunnen. b. Dit is het gebied waar de capaciteit vol wordt benut en de klanten nog steeds tevreden zijn. c. Dit is het gebied waar de capaciteit ten volle wordt benut en de klanten hiervan hinder ondervinden. 18. De facilitaire afdeling van een verzekeraar heeft als doelstelling de kosten van de dienstverlening met vijf procent te verlagen. Er zijn drie sets van indicatoren waaruit de manager kan kiezen. Wat is de beste keus? a. Klanttevredenheid, benchmark, doorlooptijden b. Klanttevredenheid, reistijd, personeelskosten c. Ziekteverzuim, personeelskosten, doorlooptijden NCOI Opleidingsgroep 4

6 19. Wat wordt bedoeld met de zone of tolerance in het kader van klantverwachting en klantbeleving? a. De bandbreedte van de mate van klanttevredenheid aan het eind van het dienstverleningsproces b. De bandbreedte van de mate van klanttevredenheid op basis van de verwachtingen c. De bandbreedte van de mate van klanttevredenheid tijdens het gehele dienstverleningsproces 20. Waarom is het belangrijk voor organisaties hun dienstverleners goed te managen en te motiveren? a. Omdat de dienstverleners veel last hebben van het gebrek aan juiste informatie. b. Omdat dienstverleners te maken hebben met druk vanuit de organisatie èn vanuit de klant. c. Omdat dienstverleners minder zicht hebben op het gehele dienstverleningsproces. 21. Binnen welk soort processen kan men eenvoudig afwijken van de standaardprocessen? a. In capability-processen b. In commodity-processen c. In simplicity-processen 22. Wat is het belang van het creëren van flow voor dienstverlenende organisaties? a. Er wordt exact geleverd waarvoor is betaald. b. Er wordt op tijd geleverd. c. Het gehele proces verloopt dan efficiënt. 23. Wat is essentieel bij het managen van lage voorraden in een supply chain? a. Een goede database waarin wordt bijgehouden hoe groot de voorraden daadwerkelijk zijn. b. Een goede informatievoorziening en coördinatie van materiaalstromen binnen de keten. c. Een goede planning van de uiteindelijke levering aan de klant. 24. Waarin onderscheidt Six Sigma zich van andere verbeterfilosofieën? a. Six Sigma richt zich op procesvariaties. b. Six Sigma richt zich volledig op de externe klant. c. Six Sigma richt zich volledig op het reduceren van waste. 5 NCOI Opleidingsgroep

7 25. Welke strategie draagt niet bij aan een positief effect voor de klant als een dienstverlenende organisatie in haar coping zone schuift? a. Flexibele contracten met oproepkrachten en het ontwikkelen van multifunctionele teams. b. Sturen op first in, first out (fifo) en beperkte dienstverlening tijdens piekuren. c. Terugdringen van ziekteverzuim en diensten tijdens piekuren duurder maken. 26. Wat is een goed voorbeeld van een strategische drijfveer voor een producent van racefietsen? a. Doelstellingen b. Medewerkers c. Product 27. Welk voordeel biedt een restaurant een klant als men belooft de maaltijd binnen tien minuten na bestelling te serveren? a. Het waargenomen risico van de klant wordt kleiner. b. Het wekt vertrouwen in de bediening en men zal minder snel klagen. c. Het zorgt ervoor dat het personeel zich beter inzet. 28. Wat zorgt niet voor een gat tussen een dienstverlening en de verwachtingen van de klant? a. Extreem lastige klanten b. Onvoldoende resources voor de dienstverlening c. Snel wijzigende marktomstandigheden 29. Een financiële dienstverlener wil zijn operatie op twee punten verbeteren. Enerzijds wil men de doorlooptijd van het offerteproces (time to quote) verkorten en anderzijds wil men het percentage offertes dat ineens wordt geaccepteerd met tien procent verhogen. Welke combinatie van methodieken is hiervoor het meest geschikt? a. BPR en Six Sigma b. Lean en JIT c. Six Sigma en Lean 30. De officemanager van een lokaal bankfiliaal heeft geconstateerd dat de wachttijd bij het loket voor het storten van geld langer is dan bij andere loketten. Hoe kan ze voorkomen dat klanten dit als vervelend gaan ervaren? a. Dit kan ze voorkomen door bij uitgifte van het volgnummer de wachttijd aan te geven. b. Dit kan ze voorkomen door een ander loket hier ook voor in te zetten. c. Dit kan ze voorkomen door medewerkers te trainen, zodat het proces sneller verloopt. NCOI Opleidingsgroep 6

8 31. Wat is de essentie van value stream mapping? a. De toegevoegde waarde van alle processtappen bepalen en overbodige stappen elimineren. b. Het proces in kaart brengen. c. Het proces inrichten op een zodanige manier dat aan de klantwens kan worden voldaan. 32. Een pakketbezorgingsdienst heeft een klachtenmanagementsysteem geïmplementeerd. Klanten kunnen op de website een formulier invullen als ze niet tevreden zijn over de geleverde dienst. Niet elke manager is geheel overtuigd van de effectiviteit van dit systeem. Uit een MT-overleg komen twee stellingen naar voren: I. Door middel van dit systeem kunnen we de achtergrond van alle klachten analyseren en verbeteracties initiëren. II. Het hebben van een dergelijk systeem wil niet zeggen dat we een volledig beeld krijgen van de klachten van onze klanten. Welke stelling is juist? a. Alleen I is juist. b. Alleen II is juist. c. I en II zijn beide juist. 33. Op welke wijze kan benchmarking bijdragen aan het optimaliseren van de prestaties van een organisatie? a. Benchmarking geeft een globaal beeld van de prestaties van een organisatie en dient als input voor interne verbeterprojecten. b. Benchmarking geeft inzicht in hoe andere organisaties hun processen hebben ingericht, zodat men daar de best practices van kan overnemen. c. Benchmarking stimuleert creativiteit binnen organisaties en zorgt voor realistische doelstellingen. 34. Een businessunit van een groot internationaal vleesverwerkingsbedrijf wil door middel van benchmarking zijn prestaties verbeteren. Welk type benchmarking is hiervoor het meest geschikt? a. Benchmarking binnen de eigen bedrijfssector b. Benchmarking buiten de eigen bedrijfssector c. Benchmarking met andere businessunits 35. Wat zijn veelvoorkomende problemen bij het meten van klanttevredenheid? a. Te veel vragen, enquêtemoeheid en timing b. Te veel vragen, veranderende vragen en enquêtemoeheid c. Te veel vragen, veranderende vragen en timing 7 NCOI Opleidingsgroep

9 36. Op welke wijze kan een organisatie de inzet van haar capaciteit verbeteren? a. Door flexibiliteit in te bouwen. b. Door processen te optimaliseren. c. Door te zorgen voor meer resources. 37. Waarom is het voor een dienstverlenende organisatie van belang een strategisch plan op te stellen? a. Omdat een organisatie een goed beeld moet hebben waar ze naartoe wil. b. Omdat een organisatie zonder strategie geen goede visie kan formuleren. c. Omdat voorkomen dient te worden dat men met activiteiten een ander doel gaat nastreven. 38. Uit welke elementen bestaat een strategie? a. Bedrijfsdoelstellingen, dienstverleningsconcept en KPI s b. Bedrijfsdoelstellingen, omgevingsfactoren, dienstverleningsconcept, KPI s en bedrijfsvoering c. Visie, missie, bedrijfsdoelstellingen en KPI s 39. Binnen een organisatie heeft men de heersende cultuur geanalyseerd. Daaruit kwam naar voren dat het meest dominante cultuurtype de zogenaamde Zeus(club)cultuur was. Wat kunt u zeggen over de wijze waarop in een dergelijk cultuurtype wordt omgegaan met motivatie en beloning? a. Het creëren van statussymbolen en loopbaanplanning. b. Medewerkers krijgen de vrijheid zich te onderscheiden. c. Winnen is cruciaal en geld is zeer belangrijk. 40. Wat is een valkuil bij het veranderen van een organisatiecultuur? a. Het uitdragen van een visie op lange termijn in plaats van op korte termijn. b. Het vieren van elk klein succesje tijdens het veranderproces. c. Te weinig communiceren met de medewerkers. NCOI Opleidingsgroep 8

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

R.W.M. Schuurmans MSc Inzicht verschaffen hoe organisaties kunnen transformeren.

R.W.M. Schuurmans MSc Inzicht verschaffen hoe organisaties kunnen transformeren. Organisatie Verander-model Auteur Doel R.W.M. Schuurmans MSc Inzicht verschaffen hoe organisaties kunnen transformeren. Achtergrond Bij het verander-model wordt uitgegaan dat de interne organisatie een

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Succesvol Lean. Vincent Wiegel John Maes

Succesvol Lean. Vincent Wiegel John Maes Succesvol Lean Vincent Wiegel John Maes ISBN 978-90-430-3038-0 NUR 801 Trefw.: management, Lean Dit is een uitgave van Pearson Benelux Postbus 75598, 1070 AN Amsterdam Website: www.pearson.nl E-mail: amsterdam@pearson.com

Nadere informatie

DE GEHEIME SAUS DIE HET RENDEMENT VAN ERP MAXIMALISEERT

DE GEHEIME SAUS DIE HET RENDEMENT VAN ERP MAXIMALISEERT Informatiemanagement Strategische procesverbetering zorgt voor concurrentievoordeel DE GEHEIME SAUS DIE HET RENDEMENT VAN ERP MAXIMALISEERT Als elke financiële manager nu eens de `geheime saus' van de

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE. Whitepaper. Lid Grant Thornton International Ltd

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE. Whitepaper. Lid Grant Thornton International Ltd BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE Whitepaper Lid Grant Thornton International Ltd BPM ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE soort document Whitepaper auteurs Jurgen Balink en Michel Jungbluth

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Scherp zicht op NPS. Hoe werken de voorlopers in Nederland met NPS? NPS-seminar N3Wstrategy, 9-2-2011

Scherp zicht op NPS. Hoe werken de voorlopers in Nederland met NPS? NPS-seminar N3Wstrategy, 9-2-2011 Scherp zicht op NPS Hoe werken de voorlopers in Nederland met NPS? NPS-seminar N3Wstrategy, 9-2-2011 Onderzoek door Ellen de Lange-Ros, Faxion, Ellen@Faxion.nl, 06-33 923 776 Seminar N3Wstrategy door Nils

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Het geheim van de Groene Lijn

Het geheim van de Groene Lijn Het geheim van de Groene Lijn Noodzakelijke acties om succesvol veranderingen te implementeren Als directeur of manager staat u elke dag voor de uitdaging om de operatie soepel te laten verlopen en bent

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Transformeren vanuit de Lean-filosofie

Transformeren vanuit de Lean-filosofie 18 Transformeren vanuit de Lean-filosofie Drs. K.S. Bakker is werkzaam als manager bij KPMG Management Consulting en is Lean Six Sigma Green Belt. Zij heeft verschillende transformaties en projecten begeleid

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) :

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) : Data Governance White paper Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oktober 2013 Auteur(s) : R. van Kerpel Empowering your business 2 INHOUDSOPGAVE 1 DATA IN CIJFERS... 4 2 BELANG VAN DATA... 5 3 STAND

Nadere informatie

Hospitality in een digitaal tijdperk

Hospitality in een digitaal tijdperk 1 HOSPITALITY IN EEN DIGITAAL TIJDPERK Hospitality in een digitaal tijdperk Onze visie op facility management Service Management Simplified INHOUDSOPGAVE 04 PRODUCTEN- EN DIENSTENCATALOGUS, DE ETALAGE

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

: Gedrag en motivatie van personeel

: Gedrag en motivatie van personeel Gedrag en Motivatie van personeel Naam : xxx Studentnummer : 4334252 Datum : januari 2012 1 NCOI Opleidingsgroep Opleiding : HBO Personeelsmanagement Module : Gedrag en motivatie van personeel Naam docent:

Nadere informatie

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010 Whitepaper Effectief Verbeteren op de ICT Service Desk Bespaar door verhoging van kwaliteit Auteur: K. de Koning Datum: november 2010 Versie 1.1 Rechten: Alles uit dit document mag je gebruiken, (uit)delen,

Nadere informatie

Optimale IT-inrichting:

Optimale IT-inrichting: Optimale -inrichting: het Governance Raamwerk In elke moderne bedrijfsvoering is informatie een cruciale productiefactor. Ervaring leert dat lagere kosten en hogere winsten direct afhankelijk zijn van

Nadere informatie