Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie"

Transcriptie

1 Actuele Thema s: Engineering Projecten en Change & Implementatie Industrial excellence.

2 Inhoudsopgave Over PDM Asset Management Risk Based Scope Management voor Turnarounds (TA) Integratie Maintenance en OEE Hands on Tool Time Industrial excellence, staat voor de meeste toegevoegde waarde creëren voor de klant. Het continu excelleren van de business en het onderhouden duurzame relaties met onze klanten staat bij ons voorop. Daarbij vertrouwen we op onze belangrijkste waarden: specialistische expertises, resultaat gedreven en blijvende verbeteringen. Electromechanical Engineering Kostenbesparingen De afgelopen 40 jaren is PDM bij groot aantal internationale klanten actief op gebied van: Engineering & maintenance support Engineering projecten Performance improvement Change management Project management Services. Dit voor bedrijven werkzaam in de olie- en gassector, de (petro-)chemie, de energiesector, storage en utilities, de staalindustrie, de mechatronica, lifesciences en farmaceutische industrie. We voeren onze opdrachten uit met ons eigen team van 200 hoog opgeleide medewerkers werkend vanuit een netwerk van vestigingen in Nederland en België. We beschikken over de nodige bevoegdheden en jarenlange ervaring. In deze brochure vindt u de actuele thema s van PDM. Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen.

3 Asset Management De goede dingen goed doen met beperkte middelen. Afgelopen jaren heeft de industrie mogen ervaren dat niets meer zeker is wanneer de macroeconomische situatie veranderd is. We moeten proactief zijn om het hoofd te bieden aan een steeds complexer wordende omgeving. In bedrijven waar de omgeving snel veranderd is, is er behoefte aan het goed kunnen inschatten van risico s en het vaststellen van adequate maatregelen om de risiconiveaus binnen aanvaardbare proporties terug te brengen. Met name gaat het om het beheren en beheersen van risico s die een serieuze impact hebben op de continuïteit van het bedrijf met betrekking tot de wetgeving, veiligheid, gezondheid, milieu en andere business drivers. Concreet betekent dit dat een risico een bedreiging kan zijn voor een toekomstig te leveren prestatie op gebied van veiligheid, milieu en bedrijfsresultaat. De reputatie van bedrijven staat daarbij op het spel. Recente incidenten tonen aan dat het imago steeds belangrijker wordt. Hierdoor worden directies van bedrijven gedwongen om het begrip waarde te concretiseren inclusief de risico s die een bedreiging op die waarde vormen. Definitie van het begrip waarde Diverse factoren zijn relevant bij het definiëren van het begrip waarde. Deze factoren worden gedreven door de belangen van de stakeholders van een bedrijf. Bij de uitvoering van een stakeholder-analyse kunnen de volgende vragen worden gesteld; Hoever gelijk je de leverbetrouwbaarheid met imago? Wat is veiligheid waard? Waarop dienen we te concurreren? Wat zijn onze sterktes? Hoe dienen we om te gaan met vergrijzing en mogelijke verdamping van kennis? Hoe overleven we een crisis? Hoe behoud ik flexibiliteit? Waar moet ik mijn geld op inzetten? Hoe moeten we omgaan met verschuiving van markten? Welke kennis is kritisch voor de bedrijfsvoering? Allemaal vragen die in het kader van de Asset Management functie een rol spelen, in kaart worden gebracht en waar maatregelen voor moeten worden genomen om de potentiële risico s te kunnen managen. De kosten van de risico mitigerende maatregelen worden afgezet tegen de risicoreductie die met de maatregel wordt gerealiseerd. Kernvragen Middels toepassing van Asset Management wordt antwoord gegeven op een aantal kernvragen die Asset Managers bezighouden. Hoe kunnen we op basis van een verdedigbaar besluit inschatten wat in de toekomst mis kan gaan? Hoe zetten we de altijd beperkte hoeveelheid financiële middelen optimaal in met respect voor veiligheid en milieu en met oog voor continuïteit van de bedrijfsvoering? Hoe zorgen we ervoor dat de financiële middelen ook worden ingezet zoals vooraf is bedoeld? Wellicht ten overvloede wordt hier vermeld dat we binnen de context van dit artikel denken aan fysieke Assets die een grote impact hebben op de bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten van kapitaalintensieve industrieën Van Maintenance naar Asset Management Asset Management focust zich op risico s en doelstellingen over de hele levenscyclus van Assets tijdens Design, Built, Installation, Commissioning, Maintain en Decommisioning fasen. Dus ook niettechnische oplossingen kunnen risico reductie geven. Zo kan het terug managen van een klantverwachting als een investering worden gewaardeerd en tot uitvoering worden gebracht. Maintenance focust zich op het in stand houden van de functie zoals die tijdens de design fase is gedefinieerd. Risk Based Asset management helpt om de juiste scenario s te selecteren als antwoord op de eerder gestelde kernvragen zodanig dat met deze scenario s een maximaal toegevoegde waarde geleverd kan worden. In de praktijk blijkt dat het implementeren van risico gebaseerde besluitvorming leidt tot een reductie van het investeringsniveau met 30 % ten opzichte van de benadering om eerste cost drivers en performance killers aan te pakken. Bedenk bijvoorbeeld dat kosten uit een recent verleden ook risico reductie geven in de nabije toekomst. Dit gegeven kan een asset manager op het verkeerde been zetten als hij slechts met costd rivers aan de slag zou gaan. Bedenk dat vanuit het oude denken geld werd gevraagd voor het oplossen van de moeilijke technische problemen, terwijl deze aanpak geschikt is om met het geld dat in beperkte mate aanwezig is een maximaal toegevoegde waarde te creëren. De asset manager levert een portfolio met maatregelen om de risico s van de asset owner te reduceren.

4 Risk-Based Scope Management voor Turnarounds Hoe maakt u uw Turnaround scope verdedigbaar? Uit onze analyses bijkt dat er verbeterpotentieel is op gebied van scoping, werkvoorbereiding en uitvoering van Turnarounds met betrekking tot budget overruns, high level scope setting in relatie tot asset strategie, toewijzing van resources, toepassing van management systemen rond voortgang, kosten en kwaliteit, hands on tool time en contracting strategie. De scope en tijdsduur tussen twee Turnarounds dienen gebaseerd te zijn op de overall Asset Management plannen, gekoppeld aan Business plannen m.b.t. SHE performance, voldoen aan wet- en regelgeving, mechanische integriteit, operationele betrouwbaarheid, geplande projectinitiatieven en de productiebehoefte. Zo zijn er verschillende factoren bepalend voor de frequentie tussen Turnarounds. Een aantal bepalende factoren zijn: wettelijke inspecties, correctief en preventief onderhoud, schoonmaakwerkzaamheden, plant modificaties, geplande capital expenditures en revamp projecten. Daarnaast bepaalt de productiebehoefte, mede afhankelijk van economische invloeden, de gevraagde beschikbaarheid van de installaties. Scope van een turnaround Er is een trend om de intervallen van Turnarounds te verlengen door toepassing van risico management methodieken. Zo focust Risk Based Inspection zich op de risico s met betrekking tot de mechanische integriteit en beschikbaarheid van de verschillende installatieonderdelen. Het inspectieprogramma wordt gedefinieerd op basis van de daadwerkelijke inspectiebehoefte. Tevens zien wij dat in sommige gevallen met de overheidsinstellingen wordt gekeken naar de mogelijkheden om de frequentie voor wettelijke inspectietermijnen te verlengen, en/of bepaalde inspecties uit te stellen, een en ander met juiste onderbouwing en historische gegevens. De eisen van de steeds complexer wordende omgeving hebben tot gevolg dat het verlengen van onderhoudsstops geen doel op zich meer is. Uiteindelijk zou in de toekomst de Turnaround strategie gebaseerd moeten zijn op scenario-analyses waarbij de vraag wordt beantwoord met welk scenario de meest toegevoegde waarde geleverd wordt op dat moment. Een optimale turnaround Een langere tijd tussen twee onderhoudsstops hoeft dus niet altijd vanuit economisch oogpunt het meest gunstig te zijn. De uitbedrijfname en inbedrijfname van een installatie voor een Turnaround kost tijd, en in de meeste gevallen dusdanig lang (bv. bij krakers) dat het streven is om de tijd tussen de Turnarounds zo lang mogelijk te houden zodat er per ratio meer productiedagen beschikbaar zijn. Tegelijkertijd brengt een langere tijd tussen twee Turnarounds vaak een relatief grotere scope per Turnaround met zich mee; er dient immers in verhouding meer gerealiseerd te worden om langer veilig en kwalitatief te kunnen draaien. Dit betekent dus ook hogere kosten per Turnaround ten aanzien van werkvoorbereiding, uitvoering en langere doorlooptijd. In sommige gevallen kan het economisch gunstiger zijn om juist meerdere kleinere Turnarounds te houden in combinatie met het gebruik van tussenvoorraden in de supply chain. TA Assesment Om te bepalen wat de ideale frequentietijd is tussen Turnarounds zal per situatie altijd een afweging gemaakt dienen te worden. Dit gebeurt op basis van risico s en risico mitigerende maatregelen (TA scope) ten behoeve van installatie compliance, mechanische integriteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Hoe zorgen we voor een goed alignement tussen de bedrijfsdoelstellingen op het hoogste niveau en een optimale TA benadering? Hoe zorgen we ervoor dat onze mensen de gemaakte keuzes begrijpen en ondersteunen ter executie? In een situatie waarin markten stabiel zijn kan men leunen op ervaring uit het verleden. We zien nu een abrupte kanteling in de markt van sturen op kosten naar sturen op output. Dit leidt tot de vraag hoe we TA kunnen optimaliseren in een dergelijke volatiele omgeving. Ons antwoord daarop is TA management te baseren op de principes van asset management en de TA scenario s te beoordelen op toegevoegde waarde of risico mitigatie per geïnvesteerde euro. Indien met de kernspelers, verantwoordelijk voor het succes van een TA, de ratio achter besluitvorming van een scope wordt gevalideerd, leidt dit tot meer focus, rust en efficiency in de organisatie voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van een Turnaround. Integratie van Maintenance en OEE Verbeter de afstemming tussen doelstellingen van productie en de maintenance functie. In bedrijven waar een TPM filosofie wordt toegepast, wordt de Overall Equipment Effectiveness vaak als stuurparameter voor de productie- en onderhoudsprocessen gebruikt. Indien u niet tevreden bent over de afstemming tussen de productie- en onderhoudsfunctie binnen uw bedrijf kan de volgende uiteenzetting voor u zeker relevant zijn. In onder andere de voedingsindustrie en discrete productie wordt met wisselend succes TPM toegepast en de productie gestuurd op de factor Overall Equipment Effectiveness. Operators worden ingezet bij het uitvoeren van maintenance taken en worden betrokken bij het continu verbeteren van de OEE. Met het implementeren van een op TPM gebaseerde organisatie kan grote vooruitgang gerealiseerd worden. Tot op een bepaald niveau lijkt dit in de praktijk goed te gaan. We zien bij klanten dat de verbetering stokt als het gaat over de afstemming tussen de belangen van productie en maintenance. TPM paradigma Indien u als lezer een believer bent van TPM kunt u nu beter besluiten om door te lezen want deze uiteenzetting is bedoeld om enerzijds kritisch te zijn over de beperkingen van TPM maar anderzijds aan te geven welke geweldige mogelijkheden voor stappen voorwaarts er bestaan als we TPM integreren met elementen van Asset- of Maintenance Management. Indien u in uw huidige situatie tevreden bent en geen probleem ervaart, kan het doorlezen toch stof tot nadenken geven. Twijfelt u over de verdedigbaarheid van uw keuzes met betrekking tot uw niveau van OEE? Dan zou u kunnen overwegen om uw huidige sturing van productie en onderhoud ook te laten uitdagen door de sturingsprincipes van Maintenance processen en deze te integreren in uw huidige, de TPM sturing. Ontwikkelen van deze visie De ervaring leert dat het ontwikkelen van deze visie succesvol zal verlopen indien een aanpak zal worden gevolgd van doen en leren. Het werkt uitstekend om samen met de deskundigen binnen uw bedrijf analyses te maken, verbeteringen te definiëren, uit te voeren en deze te evalueren. Op verschillende niveaus in de organisatie worden bruggen gebouwd tussen de afdelingen zoals logistiek, productie en onderhoud. Dit door het afstemmen van processen middels een goed management systeem en passende overlegstructuur. De ervaring met projecten leert dat het verbeteren van de interface tussen productie en maintenance enerzijds leidt tot een beter begrip voor elkaars doelen, ambities en toegevoegde waarde in uw organisatie en anderzijds tot een optimalisatie, van OEE. Daardoor wordt deze in harmonie gebracht met de bedrijfsdoelen en de gestelde eisen aan de performance van de supply chain, time to market en product kwaliteit. Ook wordt door een integrale aanpak vanuit de business drivers de gemaakte keuzes met betrekking tot onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen volledig transparant en verdedigbaar gemaakt.

5 Hands on Tool Time Verbeter uw Hands on Tool Time. Werk niet harder, maar slimmer. 42% bedraagt de Hands on Tool Time (HoTT) gemiddeld in de onderhoudssector. Zo blijkt uit een onlangs gehouden onderzoek dat is uitgevoerd bij 12 toonaangevende bedrijven in de (proces-)industrie. PDM werkt met een beproefde methode om de Hands on Tool Time en de effectiviteit in uw bedrijf in relatief korte tijd significant te verbeteren. Nederland kampt al jaren met een structureel tekort aan geschoolde vakkundig opgeleide onderhoudsmonteurs. Het werk moet dus gedaan worden door minder mensen die steeds efficiënter moeten worden ingezet, zeker in economisch turbulente tijden. Voor PDM en Profion was dit de aanleiding om een benchmark uit te voeren bij vooraanstaande bedrijven in de proceswereld. In totaal zijn meer dan observaties uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de arbeidsproductiviteit bij deze bedrijven varieerde van 19 tot 63%. De gemiddelde sleuteltijd bedroeg slechts 42%. Voldoende reden dus om een Hands on Tool Time-project op te starten. Concretiseren inclusief de risico s die een bedreiging vormen op die waarde. Plan van aanpak Bij aanvang van een Hands on Tool Timeproject starten de PDM professionals met het in kaart brengen van de doelstellingen van de uit te voeren metingen. Zo kan de doelstelling zijn het realiseren van een organisatieverbetering, het verbeteren van het zicht op plan-/normtijden, het verbeteren van SMED, een niveaumeting of het voorkomen van een geschil tussen aannemer en opdrachtgever. Als de doelstellingen zijn geformuleerd, dan is het essentieel deze helder te communiceren naar de organisatie. Daarna kan de populatie worden bepaald en de tijdplanning worden gemaakt. Van belang is dat de waarnemingsmomenten plaatsvinden op willekeurige tijdstippen, verspreid over diverse functionarissen en verdeeld over een representatieve periode. In alle gevallen stellen de PDM professionals van te voren dus een gedegen plan van aanpak voor u op. Voorbereiding In de voorbereidingsfase moet draagvlak worden gecreëerd in de organisatie en moet uitleg worden gegeven over de te gebruiken meetmethodes. Informeer alle betrokkenen dus, voor aanvang van het onderzoek, over de spelregels, de te gebruiken hulpmiddelen, de terugkoppeling van de resultaten en de wijze van rapporteren. Zodra alle voorbereidingen zijn getroffen om de gewenste metingen uit te voeren, kan een pilot groep in de organisatie worden geformeerd en getraind om zelfstandig eventuele verliezen te detecteren. Met name het leren van anderen en het kijken naar best practices is in deze fase cruciaal. De uitvoering Als alle voorgaande fasen in de juiste volgorde zijn doorlopen dan kan daadwerkelijk worden gestart met het meten. Na het uitvoeren van de metingen, zijn de oorzaken van de verliezen inzichtelijk en kan een verbeterplan worden opgesteld. Een plan waarin wordt aangegeven hoe processen beter gestructureerd kunnen worden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen quick wins en lange termijn verbeteringen. Een verbeterplan wordt altijd opgesteld op basis van een verbetermethodiek die voor de betreffende organisatie het beste past. Verbetermethodieken als Six Sigma, Value Stream Mapping en Lean. De resultaten van dit alles worden teruggekoppeld naar de betrokkenen (op individuele basis en naar de totale groep), en het geheel wordt aangevuld met een advies voor eventuele vervolgstappen. Aan een lage Hands on Tool Time liggen vaak verschillende oorzaken ten grondslag. Denk bijvoorbeeld aan een gebrekkige planning en voorbereiding, pauzes die buiten de bestaande pauzes worden genomen, reistijd van mens en materiaal, operationele discussies, geplande wachttijden, het ontbreken van vergunningen of een verkeerde operationele, volgorde van gebeurtenissen. De hier beschreven Hands on Tool Time-methode is bij uitstek een manier om de efficiency van uw organisatie te verbeteren en draagkracht in de organisatie te creëren, om falen in de toekomst te voorkomen. Verspil geen tijd meer, maar ga ook in uw organisatie na hoeveel winst er behaald kan worden op dit gebied.

6 Electromechanical Engineering Outsourcing van innovatieprojecten. Kostenbesparing Kosten besparen door toepassing van het Operationeel Excellence Model Blijven innoveren is in de hedendaagse industrie noodzakelijk om de concurrentiepositie te blijven behouden en verder te verbeteren. Hierdoor wordt de druk om te innoveren erg groot en moet de time to market versneld worden. Daarnaast zijn er steeds strengere normeringen waaraan moet worden voldaan. Uw bedrijf is gericht op productie van consumentengoederen, en om uw positie in de markt te blijven behouden wilt u meer flexibiliteit en meer producten lanceren. Hiervoor heeft u andere productieapparaten nodig. De enige mogelijkheid is een nieuw product te ontwikkelen om te voldoen aan de nieuwe gestelde eisen van de consumenten en daarbij te volstaan aan de milieunormen. U moet gaan innoveren, maar hoe pakt u dit aan? Zelf beschikt u over een beperkte engineeringsafdeling, hierdoor hebt u voor de uitwerking van uw concepten wellicht niet voldoende kennis en capaciteit in huis. In dat geval is het voor u interessant om een project te outsourcen. Voordelen van outsourcing aan PDM PDM beschikt over uitgebreide kennis en vaardigheden die specifiek nodig zijn voor het uitvoeren van uiteenlopende elektromechanische projecten. Doordat we een rijke ervaring hebben in het ontwikkelen van producten, is deze formule tevens interessant voor jonge bedrijven met minder ervaring in het ontwikkelproces. Door outsourcing worden al uw zorgen weggenomen omtrent het opstarten en het opvolgen van het project. U hoeft geen rekening te houden met recruitment, infrastructuur en planning van werkzaamheden. U outsourcet uw project maar blijft op de hoogte van de ontwikkelingen. U wordt minimaal wekelijks op de hoogte gesteld van de voortgang middels progress reports en/of meetings. Hierdoor blijft u betrokken bij het project en behoudt u overzicht. Tijdens deze updates worden eventuele afwijkingen ten opzichte van het plan in kaart gebracht enwordt waar nodig actie ondernomen. PDM kan het project van het begin tot het einde verzorgen, dit wil zeggen vanaf de conceptbepaling tot de oplevering van het serieproduct. Fases van outsourcing De eerste fase die u doorloopt is de initiatiefase één van de belangrijkste fases tijdens een outsourcing project. Dit is de fase waarin actief wordt samengewerkt om het innovatieproject goed te kunnen opstarten. In deze fase worden er afspraken gemaakt omtrent planning, verantwoordelijkheden en budget. Zo zijn de verwachtingen en kaders duidelijk gesteld, zodat er een correcte en snelle afhandeling kan plaatsvinden. Nadat de scope duidelijk is en administratieve zaken zijn geregeld en goedgekeurd, breekt de ontwerpfase aan. Hierin worden de concepten gemaakt en gekeurd. U kiest zelf voor de mate van betrokkenheid bij deze fase. Na goedkeuring van het concept van het product breekt de bestellings- en opleveringsfase aan. Na deze fase ontstaat er een eerste prototype. Dit prototype wordt uitgebreid getest en gekwalificeerd in de laatste fase. Na het doorlopen van de fases ontvangt u een prototype dat voldoet aan de normeringen. In de praktijk blijkt echter dat veel externe partijen die een dergelijke outsourcing verzorgen, niet nadenken over ontwerp voor snelle productie en het onderhoudsproces. Reserveonderdelen zijn vaak slecht bereikbaar en het productieproces is omstreden. PDM houdt hiermee rekening in het ontwerp. PDM en outsourcing PDM is een betrouwbare partij met een team van specialisten die beschikken over een elektrotechnische en mechanische achtergrond. De medewerkers van PDM onderscheiden zich in de elektromechanische achtergrond. De perfecte combinatie van werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Naast een omvangrijk team van jonge professionals, heeft PDM medewerkers die over veel ervaring beschikken die van grote meerwaarde is voor het uitvoeren van een project. Om aan uw verwachtingen te kunnen voldoen is PDM actief in het opleiden van medewerkers voor het verkrijgen van specifieke technische kennis. Naast de technische kennis traint PDM tevens de sociale competenties van de specialisten. Dit maakt de wederzijdse communicatie gemakkelijk en duidelijk. Dit is een extra voordeel indien u de projectleiding door uw eigen bedrijf wil laten uitvoeren en er actieve afstemming en samenwerking nodig is. Een antwoord in de strijd om de concurrentiekracht van bedrijven te verstevigen is het verminderen van kosten, het verhogen van opbrengsten of een combinatie van beiden. Reeds meerdere decennia werden hiervoor methodieken (lean, six sigma, iso, ) ontwikkeld om de slagkracht te verbeteren en met succes. Echter wijzigende marktsituaties, fusies van bedrijven en frequent wisselend management zijn factoren die het succes van dergelijke programma s veelal bemoeilijken en hebben tot gevolg dat optimale resultaten niet altijd of soms helemaal niet bereikt worden. Is dit te voorkomen? Het antwoord hierop luidt JA! Studies wijzen uit dat bedrijven veelal deelinitiatieven ondernemen omdat vaak het belang van onderlinge verbanden onderschat wordt! Men gaat massaal mensen trainen in management vaardigheidstechnieken of lean principes met de hoop dat voldoende training ervoor zorgt dat het management deze principes ook in praktijk zullen omzetten. In menig andere gevallen voorziet men afdelingen van gesofisticeerde systemen die hen de nodige informatie dient te bezorgen om op de juiste manier te kunnen managen. Tot slot zien we vaak dat vele bedrijven denken aan een hertekening van het organigram en hopen dat dit een oplossing zal bieden aan het gestelde probleem. Operational excellence model Echter kan worden vastgesteld dat enkel een goede combinatie van deze acties tot geborgde resultaten kunnen leiden. Het is in dat kader dat PDM het operationeel excellence model ontwikkeld heeft. Dit model houdt rekening met de onderlinge verbanden tussen systemen en processen, de juiste mensen die het moeten uitvoeren en het trainen van mensen in het juist gebruik van de systemen en de processen. Bedrijfsanalyse Om operationele kosten te kunnen reduceren en opbrengsten te gaan verbeteren dient u zich als bedrijf kritisch op te stellen om na te gaan in welke mate deze verspillingen zich voordoen. Dit doen we in de vorm van een analyse. Deze periode neemt ongeveer een 3 tot 4 kalenderweken in beslag. Aan het einde van deze periode zijn wij in staat een diagnose te stellen waarbij we kunnen aangeven hoeveel de verbetering is die gerealiseerd kan worden en welke stappen genomen dienen te worden om dit te realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de reeds gestarte initiatieven en de heersende bedrijfsfilosofie. De verbeteringen kunnen gerealiseerd worden door kosten te verminderen (minder stilstanden, afval en uitval reductie, kortere overgangstijden, minder benodigde tijd om een dossier af te werken), opbrengsten te verhogen (meer output door optimale lijnbalancering, optimale lijnsnelheden, betere sales forecast of een combinatie van beiden. Realisatie van het potentieel Na deze periode starten we een intense periode van echt samenwerken met de leidinggevenden in de organisatie, immers het zijn zij die verantwoordelijk zijn om het potentieel dat geïdentificeerd werd te realiseren. Dit betekent dat leidinggevenden opgeleid worden en ondersteund worden om het potentieel te realiseren. Om de resultaten te waarborgen naar de toekomst is het van cruciaal belang dat leidinggevenden gefaciliteerd worden in dit proces. Faciliteren betekent dat ervoor gezorgd wordt dat leidinggevenden opgeleid en begeleid worden om hun managementsystemen en werkprocessen te verbeteren en te bestendigen naar de toekomst. PDM neemt gedurende het traject de rol van facilitator op zich. Meestal neemt dit 6 maanden tot een jaar in beslag. Borging Om de borging van de realisatie een extra stimulans te geven worden een aantal mensen opgeleid gedurende de implementatiefase. Hierbij worden technieken aangeleerd die leiden tot verbetering zodat de rganisatie een interne kracht heeft om de opgezette methodiek te handhaven en het geïnstalleerde systeem te bestendigen. Ondersteuning van management Gedurende dit proces is het belangrijk dat topmanagement een volledige ondersteuning biedt aan deze methodologie zodat medewerkers zich comfortabel voelen om zich hierachter te zetten en dat men ervan overtuigd is dat deze manier de juiste manier is.

7 Maastricht Rotterdam Antwerpen Eindhoven

Actuele thema s: Engineering Projects and Change & Implementation Consulting. Industrial excellence.

Actuele thema s: Engineering Projects and Change & Implementation Consulting. Industrial excellence. Actuele thema s: Engineering Projects and Change & Implementation Consulting Industrial excellence. Inhoudsopgave Over PDM Asset Management Risk Based Scope Management voor Turnarounds (TA) Integratie

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP Agenda Stork Lean in Maintenance De stoommachine Evaluatie Doelstelling in een praktijksimulatie: kennismaken met lean principes, methoden en tools. toepassen

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

EFFECT NIEUWE ISO-NORMEN MANAGEMENTSYSTEEM OP ISO 19011

EFFECT NIEUWE ISO-NORMEN MANAGEMENTSYSTEEM OP ISO 19011 EFFECT NIEUWE ISO-NORMEN MANAGEMENTSYSTEEM OP ISO 19011 Wat brengt het ons om de ISO 19011 aan te sluiten op de HLS? Koninklijke NEN - Delft 7 juli 2016 - ing. Edwin Martherus MSc UW INLEIDER 20 jaar gewacht

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Efficiënte en Effectieve Uitvoering Het Resultaat van een Goede Voorbereiding

Efficiënte en Effectieve Uitvoering Het Resultaat van een Goede Voorbereiding Efficiënte en Effectieve Uitvoering Het Resultaat van een Goede Voorbereiding Eric Commeren, Stork Technical Services Jan De Tremmerie, consultant Thema s 1. Efficiënte en effectieve uitvoering -> HoTT

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

Kansen & Ontwikkelingen met Lean

Kansen & Ontwikkelingen met Lean NETWERK VOOR EN DOOR DE TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE LEAN MANAGEMENT PROGRAMMA Kansen & Ontwikkelingen met Lean BE SMART: SAMEN KANSEN CREËREN MET SMART INDUSTRY 10-12-2015 I 1 AGENDA Kansen & Ontwikkelingen

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Wat zijn de succescriteria voor een partnership?

Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Chemical Power Oil & Gas Wie zijn wij Arno Gerrets Agrifirm Manager Techniek Maries van Aert Stork Technical services Consultancy Manager Onderhoud en Investeringen

Nadere informatie

Hands On Tools Time. Mogelijkheden tot een efficiëntere stop. Jean Walstock Delivery Manager

Hands On Tools Time. Mogelijkheden tot een efficiëntere stop. Jean Walstock Delivery Manager Hands On Tools Time Mogelijkheden tot een efficiëntere stop Jean Walstock Delivery Manager TACON BV Wie zijn wij? Groeiende Nederlandse Organisatie Complete Professionele Dienstverlener Actief in de sectoren:

Nadere informatie

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 Inspireren, creëren, organiseren GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 1 Inleiding Enquete, SUTO 2010 De wereld In 2010 Trends, Scenario s en Prognoses Voor komende Jaren. Piet

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Onderhoudsmanagement

Onderhoudsmanagement Onderhoudsmanagement De kosten besteedt aan onderhoud kunnen hoog oplopen. Het is interessant waar de kosten door worden veroorzaakt en hoe deze kosten beter beheerst kunnen worden? Onderhoud wordt al

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie?

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Discussieforum Productie Rapportering Deel uw ervaringen en leer uit die van anderen! Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Johannes Cottyn, XiaK-UGent Doelstelling van de presentatie

Nadere informatie

Wat heeft u vandaag ervaren?

Wat heeft u vandaag ervaren? SMC 2012 Wat heeft u vandaag ervaren? Mijn conclusie: om eventueel gebruik te maken van enige mate van voorspelbaarheid, heeft u behoefte aan goede informatie, onderbouwde aannames, controle mechanismen

Nadere informatie

PRODU-TECH ALGEMEEN:

PRODU-TECH ALGEMEEN: Produ-Tech De enige aanvaardbare norm voor verliezen is nul! Pagina 1 van 5 De start voor een hogere productiviteit. Produ-Tech helpt productieteams maximaal te presteren. Methodes en technieken richten

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Project Portfolio. IP-Solutions

Project Portfolio. IP-Solutions Project Portfolio IP-Solutions IP-Solutions leidt de uitrol van een Maintenance Improvement Programma over 3 locaties : Op- en overslag natte bulk : 12 maanden Uitrol en verankering van een Corporate Maintenance

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Waardegestuurd Contractmanagement

Waardegestuurd Contractmanagement Waardegestuurd Contractmanagement Wat is de effectiviteit van úw Inkoop- en Contractmanagement? Augustus 2015 Ontwikkeling in Inkoop & Contractmanagement Uit Onderzoek van de IACCM (International Association

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

Project Management. De expertise om ambities waar te maken

Project Management. De expertise om ambities waar te maken Project De expertise om ambities waar te maken Topwind Betrek Topwind bij uw project en verzeker u ervan dat uw ambities waar worden. Topwind is een pragmatisch, servicegericht bedrijf met veel ervaring

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

LEAN MANAGEMENT Wat is Lean? Lean staat voor mager of slank, hetgeen voor bedrijven vertaald kan worden in snellere, goedkopere en kwalitatief betere processen. Lean heeft als primaire focus het elimineren

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

Value Driven Maintenance: Een tevreden klant of alleen een speeltje van de Technische Dienst. Sponsoren

Value Driven Maintenance: Een tevreden klant of alleen een speeltje van de Technische Dienst. Sponsoren Value Driven Maintenance: Een tevreden klant of alleen een speeltje van de Technische Dienst R.J.H.C. van velzen Astellas Meppel Content Partners: Sponsoren Wie ben ik wat ben ik Robert van Velzen: 49

Nadere informatie

Interim Management. Executive Search. Nationaal en Internationaal

Interim Management. Executive Search. Nationaal en Internationaal Interim Management 2 Jaarverslag 2015 Van de Groep & Olsthoorn 3 Interim Management Bij veel van onze opdrachtgevers in de techniek & industrie staan veranderingen op het programma: een efficiëntere bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Hands On Tools 2011. Kick-off Meeting 14 april 2011. Agenda

Hands On Tools 2011. Kick-off Meeting 14 april 2011. Agenda Hands On Tools 2011 Kick-off Meeting 14 april 2011 Agenda Introductie & aanleiding resultaten vorige benchmarks aanpak 2011 groepsgesprek aanpak o.l.v. coaches 14 april 2011 Kick-off Profion Benchmark

Nadere informatie

Ontdek de verborgen schat in onderhoud

Ontdek de verborgen schat in onderhoud Ontdek de verborgen schat in onderhoud Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel pag.: 1 van 5 Michigan State University inkoopbenchmarkmodel In 1993 is Professor R. Monczka aan de Michigan State University (MSU) een benchmarking initiatief gestart, waarin circa 150 (multinationale)

Nadere informatie

Demonstratieproject Planning Services. Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower

Demonstratieproject Planning Services. Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower Demonstratieproject Planning Services Ontwikkeling van een Spare Parts Planning Control Tower 4 november 2011 Agenda Voorstellen Gordian Uiteenzetting van het idee: Planning Services Het demonstratieproject

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

KAIZEN Institute wereldwijd

KAIZEN Institute wereldwijd KAIZEN Institute wereldwijd Benelux Oprichter Masaaki Imai KAIZEN is K A I Veranderen Z E N om beter te worden. K A I Z E N = CI - Continu Verbeteren Iedereen! Elke dag! Overal!... CI Lean Strategie! Hoe

Nadere informatie

Hans de Jonge 29 oktober2009

Hans de Jonge 29 oktober2009 Hans de Jonge 29 oktober2009 Strategische doelen Rendement Risico s Monitoring en verantwoording Risico- en lifecycle management Veroudering & lifecycle Besluitvorming en prioritering Operationele werkzaamheden

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Asset management voor Instrumentatie

Asset management voor Instrumentatie Asset management voor Instrumentatie De weg van Reactief naar (geautomatiseerd) Predictief Theo van der Steen sr. Engineer E&I Toine van den Heuvel Manager Engineering Enkele kengetallen brouwerij s-hertogenbosch

Nadere informatie

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers Performance Management Spreker Ir. Karel Rosiers Integrale aanpak levert verbeteringen Businessplan Businessplan Doelstellingen Doelstellingen Beleid Beleid Organisatie Organisatie & Communicatie Communicatie

Nadere informatie

Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden

Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden Agenda Kiezen voor uitbesteding Uitbestedingsfeiten Wenselijke situatie Eisen volgens ISO5500X Showstoppers Aandachtspunten Afsluiting Kiezen voor uitbesteding Ontbreken

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen!

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen! De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM- alleen! Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Wat kunt u verwachten? Ontwikkelingen systeemnormen Plug-in

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

Smart Datacenter Services

Smart Datacenter Services Smart Datacenter Services Naast het borgen van de continuïteit wijst onafhankelijk onderzoek uit dat de drie belangrijkste zaken zijn om het onderhoud en beheer van een datacenter uit te besteden zijn:

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

The future of Quality

The future of Quality The future of Quality Organisatieontwikkeling & Strategisch Q-beleid gaan hand in hand Abdon Moens IT Services - Infrastructure - Software op maat - Standaard software HR Services - W&S - HR management

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA Lean Labs Six Sigma, Lean, en innovatie Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Consultant en trainer IBIS UvA Onderzoeker Kwantitatieve Economie Universiteit van Amsterdam Instituut voor Bedrijfs- en Industriële

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Kennissessie Strategic Control

Kennissessie Strategic Control Kennissessie Strategic Control Marnix Lankhorst / Jeroen Jansen v Woerden, 6 juli 2016 vsfinal Ontvangst Welkom in Kasteel Woerden! 1-9-2016 2 Wat gaan we doen deze middag? Ontvangst 15.00 15.15 Introductie

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 Wat kan Blokss Training en Consultancy voor uw bedrijf doen? Ons antwoord hierop is kort samen te vatten in de volgende omschrijving. Blokss Training en Consultancy kan uw medewerkers

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren KPMG Lean Six Sigma De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren Landelijk Congres V&J 18 Februari 2016 Wij zijn wij? http://www.linkedin.com/in/sajburgers https://nl.linkedin.com/in/markkopmels

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking B&C Bout&Co structuur in samenwerking Centre of expertise voor samenwerking Centre of expertise Bout & Co vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen,

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

TECONA TECHNICAL STAFFING SERVICES

TECONA TECHNICAL STAFFING SERVICES TECHNICAL STAFFING SERVICES Tecona is het adviesbureau op het gebied van Maintenance Services, Technical Staffing Services en Metal & Welding Quality Services. Met een sterk team van mensen met kennis

Nadere informatie

Niveau Beschikbare Tools Beschrijving Voorbeeld bijbehorende klantvraag

Niveau Beschikbare Tools Beschrijving Voorbeeld bijbehorende klantvraag 1. Organisational scan 1. Scan met betrekking tot de aansluiting van organisatorische en juridische structuur op missie en ondernemingsdoelstellingen 1. Past de huidige organisatiestructuur en juridische

Nadere informatie

Hoe een verouderde installatie terug energieefficiënt

Hoe een verouderde installatie terug energieefficiënt Hoe een verouderde installatie terug energieefficiënt maken? Energiebesparend investeren en energiespaarcontracten Kurt Detavernier Copyright Siemens Ltd 2008 Building Technologies Our approach during

Nadere informatie

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Asset Management is duurzaam 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Traduco bedrijfsvestigingen Traduco vestiging noordwest Heerhugowaard Traduco vestiging oost i/o Traduco vestiging

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie