Verder bordurend op bovenstaande. Je koos optie 2 en herhaalde de tensie en MDRD na 3 maand: MDRD nog steeds 50 ml/min; RR 140/85.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verder bordurend op bovenstaande. Je koos optie 2 en herhaalde de tensie en MDRD na 3 maand: MDRD nog steeds 50 ml/min; RR 140/85."

Transcriptie

1 Casusschets 1 De heer. H. is 55 jaar. Hij is bekend met DM type 2, goed gereguleerd met metformine en tolbutamide. De bloeddruk heb je recent een paar keer achter elkaar gemeten en bedroeg gemiddeld 150/90. De heer. H. rookt niet en eet gezond. N.a.v. een recente nascholing heb je bloed laten prikken, o.a. MDRD, deze bedroeg 50 ml/ min. Vraag 1: wat is het beleid? 1. Afwachten en de MDRD herhalen over een half jaar. 2. Een ACE remmer starten: 10 mg lisinopril. 3. Verwijzen. Antwoord 1: de MDRD is duidelijk te laag, dus er is een CKD 3: behandelen is noodzakelijk; afwachten brengt geen oplossing. Antwoord 2: hypertensie behandelen is een eerste goede zet, maar niet afdoende. Antwoord 3 is juist. Gezien de leeftijd is een verwijzing geïndiceerd. Dezelfde casus maar de heer H. is 85 jaar. Vraag 2: wat is nu het beleid?: 1. Afwachten en de MDRD herhalen over een half jaar. 2. Een ACE remmer starten: 10 mg lisinopril. 3. Verwijzen. Antwoord 1: de MDRD is duidelijk te laag, dus er is een CKD 3. Behandelen is noodzakelijk; afwachten brengt geen oplossing Antwoord 2 is juist: CKD 3 behandelen is noodzakelijk. Antwoord 3: gezien de leeftijd nu geen indicatie voor verwijzen. Als de hypertensie therapieresistent blijkt dan alsnog verwijzen. Verder bordurend op bovenstaande. Je koos optie 2 en herhaalde de tensie en MDRD na 3 maand: MDRD nog steeds 50 ml/min; RR 140/85. Vraag 3: wat is nu het beleid? 1. Je bent tevreden, doorgaan zo, controle lab half jaar. 2. De MDRD is nog niet goed dus lisinopril ophogen: 20 mg. 3. Verwijzen. 4. Metformine vervangen door Actos. Antwoord 1 is juist: de DMDR is in elk geval gestopt in haar val. Antwoord 2: heeft mgl geen aanvullend effect. Antwoord 3: gezien de leeftijd nu geen indicatie voor verwijzen. Als de hypertensie therapieresistent blijkt dan alsnog verwijzen. Antwoord 4: is bij deze DMDR niet nodig. 1

2 In het weekend speelt bij deze man de artrose weer heftig op. De waarnemer schrijft diclofenac 2 daags 100 mg voor, uiteraard tezamen met omeprazol, voldoende voor 2 weken. Vraag 4: wat is je reactie hierop? 1. Verontwaardigd over zoveel gebrek aan kennis stop je direct de diclofenac om de nieren te redden. 2. Dankbaar voor het vrije weekend doe je niets. 3. Voor de zekerheid beperk je de duur van deze behandeling tot 5 dagen. Antwoord 1: egfr < 30 is contra-indicatie, zo heet wordt de soep niet gegeten. Antwoord 2: 14 dagen is wat lang. Antwoord 3 is juist: voorzichtigheid is waarschijnlijk de beste leidraad. 2

3 Casusschets 2 71 jarige man met in de voorgeschiedenis; geringe aortastenose, hypertensie, bipolaire stoornis. Al sedert 2006 kreatinine van 119. Bij laboratoriumonderzoek blijkt een kreatinine stijging naar 148. Medicatiegebruik: camcolit en oxazepam. Bij LO RR van 150/70, systolische souffle 1/6 niet voortgeleid. Perifere arteriële pulsaties intact, geen souffles. Bij laboratoriumonderzoek een kreatinine van 137, MDRD 45 ml/min, Electrolyten normaal, PTH 4,5, Hb 8,1, Glucose 7,1, HbA1c 5,7. Urinesed gb en geen proteïnurie. A. Volgens de richtlijnen hoort tot definitie van chronische nierinsufficiëntie een gestoorde nierfunctie langer dan 3 maanden en de klaring of de GFR volgens: 1. Cockroft of MDRD 2. Cockroft 3. MDRD 4. MDRD of klaring gemeten in de 24-uurs urine Het juiste antwoord is 4. De Cockroft Gauld methode is een zeer verouderde methode en niet zeer betrouwbaar om de nierfunctie te berekenen. Vroeger had je alleen het 24 uur kreatinine klaring of de endogene kreatinineklaring (ECC). De echte klaring wordt met insuline of iothalamide gemeten. Dit is echter zeer bewerkelijk en wordt alleen in research gebruikt. Sinds 2 jaar is de MDRD (modified diet and renal disease) via uitgebreid onderzoek ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt dat de MDRD tot een klaring van 60 ml/min net zo betrouwbaar is als de ECC. Kanttekeningen dienen gemaakt te worden bij zeer magere en dikke mensen. B. Patiënt heeft een verhoogde cardiovasculaire risico, vanwege 1. Aortastenose / atherosclerose 2. Hypertensie 3. Nierinsufficiëntie 4. Alle drie Het juiste antwoord is 4. We weten dat hypertensie en (vroege) arteriosclerose risicofactoren zijn voor hart- en vaatziekten. Dit geldt net zo voor nierinsufficiëntie. De mortaliteit bij nierinsufficiëntie wordt bepaald door de CV risico. Hoe ernstiger de nierinsufficiëntie, hoe groter de kans op mortaliteit door een hartinfarct. Bij nierdialyse is dit zelfs 50%. 3

4 C. Patiënt heeft nu een proteïnurie van 2 gr/ 24 uurs urine. Je besluit hem te behandelen met een ACE remmer. Wat is de streefbloeddruk en proteïnurie? /90 mm Hg en een proteïnurie < 1 g /75 mm Hg en een proteïnurie < 1 g /75 mm Hg en een proteïnurie < 2 g /80 mm Hg en een proteïnurie < 1 g Het juiste antwoord is 2. De streefwaarde van de bloeddruk wordt bepaald door de hoogte van de proteïnurie. Uit de MDRD en UKPDS trials is gebleken dat de renale overleving wordt bepaald door de hoogte van de proteïnurie. D. Welke risico s loopt patiënt als de proteïnurie persisteert? 1. Dat zijn aortastenose snel zal verslechteren. 2. Dat hij binnenkort dialyse afhankelijk gaat worden. 3. Dat hij een hogere kans heeft op een hartinfarct. 4. Alle antwoorden zijn goed. Het juiste antwoord is 4. Proteïnurie wijst o.a. ook op vaatlijden. E. Je weet dat deze patiënt een verhoogd risico heeft op vroege atherosclerose en klaagt over pijn op de borst. Pijn lijkt gerelateerd aan de voeding. Je besluit toch een ECG te laten verrichten en. 1. Het ECG is normaal en je laat het hierbij. 2. Je vertrouwt het niet en stuurt patiënt alsnog naar de cardioloog. 3. Je besluit ascal aan de medicatie toe te voegen. 4. Je spreekt een gastroscopie af. Alle antwoorden zijn goed. Echter gezien wat we eerder hebben besproken dient men zich ervan bewust te zijn dat patiënten met nierinsufficiëntie een verhoogde CV risico hebben. Het uitsluiten van coronarialijden heeft volgens mij prioriteit. 4

5 Casusschets 3 Patiënt 64 jaar. Al 2 jaar bekend met een aspecifieke longafwijking, waarvoor hij 20 mg prednison krijgt. Verder heeft hij een goed gereguleerde hypertensie en Diabetes Mellitus. Zijn huidige medicatie is: co-aprovel 150/12,5 en metformine 2 x1000 mg en glimepiride 6 mg. Je besluit na 1 jaar weer zijn nierfunctie en HbA1c te prikken. Hij had altijd een normale nierfunctie met een kreatinine van 84. (2 maanden terug nog bij de longarts). Plots heeft hij een kreatinine van 170. Elektrolyten zijn normaal. In de urine wordt 3+ ery s gevonden en 3+ albumine. Vraag 1: zou je patiënt verwijzen naar de nefroloog? 1. Nee, je denkt aan een pre-renaal probleem en stopt de co-aprovel eerst. 2. Ja, want je denkt aan een acute nierinsufficiëntie en besluit patiënt snel in te sturen. 3. Ja, want patiënt heeft een chronische nierinsufficiëntie. 4. Nee, patiënt heeft een haematurie en je stuurt patiënt eerst naar de uroloog Het juiste antwoord is 2. Volgens de definitie is er sprake van een acute nierinsufficiëntie als er een stijging van de MDRD > 25% of stijging van de kreatinine > 50% binnen 3 maanden. Deze patiënt voldoet mijns inziens hieraan. Een andere reden om patiënt met spoed in te sturen is ook het feit dat er sprake is van een hematurie bij nierinsufficiëntie. Hier kan er sprake zijn van een glomerulonefritis en behoeft snelle diagnostiek. Vraag 2: wat is de meest waarschijnlijke diagnose? 1. Urineweginfectie 2. Pre-renaal probleem 3. Glomerulonefritis 4. Post-renale obstructie Het juiste antwoord is 3. Ook een urineweginfectie is mogelijk, maar gezien het verhaal minder waarschijnlijk. Een prerenale en postrenale nierziekte geeft geen hematurie of proteïnurie. Het gaat nu om een 55 jarige vrouw die je de afgelopen 2 weken vaak op het spreekuur hebt gezien met rugklachten, waarvoor ze een NSAID heeft gekregen. Ze heeft een slechte eetlust en braakt af en toe. Verder is ze 5 kg afgevallen. Zij is daarnaast bekend met een hypertensie, waarvoor ze atacandplus gebruikt. Ze heeft anamnestisch een goede diurese. Je laat bloedonderzoek doen en stelt een kreatinine vast van 250. Kalium is 5,5. Hb is 6,5 en de BSE is 80. De laatste kreatinine dateert van 2007 en was 100. Je belt een internist om patiënt in te sturen. Er wordt afgesproken dat je de volgende dag met de nefroloog mag bellen voor een spoedafspraak op de poli. 5

6 Vraag 3: had je moeten aandringen op een acute beoordeling op de SEH? 1. Ja, want patiënt heeft een acute nierinsufficiëntie. 2. Nee, spoedbeoordeling binnen 1 week is net zo goed. 3. Nee, want patiënt heeft waarschijnlijk een chronische nierinsufficiëntie en hoeft niet met spoed te worden gezien Het juiste antwoord is 1. Zoals we in de werkafspraak hebben genoemd dienen patiënten met een acute nierinsufficiëntie op de SEH te worden beoordeeld. Vraag 4: welke andere bepalingen / onderzoeken zijn nog belangrijk bij deze patiënt? 1. Urinesediment 2. Echo nieren 3. Calcium en fosfaat 4. Alle 3 Het juiste antwoord is 4. Bij elke patiënt met een nierinsufficiëntie dient de urine te worden bekeken, een echo van de nieren te worden gemaakt ter uitsluiting van een postrenale problematiek en het calcium en fosfaat te worden bepaald. Bij deze patiënte was er sprake van een forse hyperkaliemie. Dit op zich kan een oorzaak zijn van haar nierinsufficiëntie. Het geeft ook een clou over de oorzaak van de nierinsufficiëntie. Want bij een hypercalciemie in combinatie met een nierinsufficiëntie dient er gedacht te worden aan Kahler. 6

7 Casusschets 4 Op de polikliniek wordt een jonge vrouw van 30 jaar verwezen met hematurie. Zij heeft een lengte van 1.72 cm en een gewicht van 65 kg. Haar kreatinine is op dat moment is 85 umol/l. Zij heeft geen proteïnurie. Een gemeten endogene kreatinineklaring in 24-uurs urine is 85 ml/ min. Je besluit deze patiënt te verwijzen. Vraag 1: naar welke specialist zou de deze patiënt verwijzen? 1. Nefroloog/internist 2. Uroloog 3. Gynaecoloog Het juiste antwoord is 1. Hier ga ik er vanuit dat de huisarts een blaasontsteking heeft uitgesloten en de urine is afgenomen buiten de menstruatieperiode. Bij een jonge vrouw is een blaastumor of poliep minder waarschijnlijk. Hierom dient de patiënte in eerste instantie naar de nefroloog te worden verwezen. De nefroloog beoordeelt dan of er sprake is van een glomerulaire hematurie en verwijst patiënte eventueel naar de uroloog en/of gynaecoloog. Ik (Julide Bayrak) bereken een MDRD en die is 69 ml/min. Daar ik deze waarde te laag vind voor zo n jonge vrouw doe ik verder serologisch onderzoek (in principe hoeft niet bij normale nierfunctie en afwezige proteïnurie). Mijn collega nefroloog heeft commentaar op mij en vraagt waarom ik nou verder diagnostiek heb laten doen, het zijn namelijk vrij dure bepalingen. Vraag 2: heeft mijn collega gelijk? 1. Ja, want de endogene kreatinineklaring is normaal. 2. Nee, want ze hoort een endogene kreatinineklaring boven de 90 te hebben. 3. Nee, want een kreatinine van 85 is bij een jonge vrouw per definitie te hoog. 4. Ja, de betrouwbaarheid van de endogene kreatininebepaling is groter van die van de MDRD. Het juiste antwoord is 3. Antwoord 1 is fout omdat een jonge vrouw een ECC van > 90 ml/min behoort te hebben. MDRD is > 60 ml/min minder betrouwbaar en zegt niets. Antwoord 2 is onjuist omdat glomerulaire hematurie zonder een nierinsufficiëntie en proteïnurie geen verdere analyse behoeft Antwoord 4 is ook niet juist. MDRD is tot een GFR van 60 ml/min net zo betrouwbaar als de ECC. MDRD is niet zo betrouwbaar bij magere en adipeuze mensen. De ECC kan een betere waarde afgeven omdat een deel van de kreatinine na filtratie wordt gesecerneerd. Ik krijg later een serologie binnen waarin de ANCA positief is. Patiënte heeft dus een Glomerulonefritis en wordt direct behandeld met immunosuppresiva. Het vroeg vaststellen van glomerulaire ziekten kan terminaal nierfalen voorkomen. Het is echter ondoenlijk om bij elke jonge patiënt in de huisartsenpraktijk een nierfunctie te bepalen. 7

8 Vraag 3: bij welke jonge patiënt moet je wel de nierfunctie bepalen? 1. Altijd als er sprake is van hematurie of proteïnurie / albuminurie. 2. Alleen als de hematurie gepaard gaat met hypertensie. 3. Alleen als er sprake is van een positieve familieanamnese op nierziekten. 4. Alleen als er sprake is van een proteïnurie / albuminurie in combinatie met een hypertensie. Het juiste antwoord is 1. Het enige juiste antwoord is dat de nierfunctie altijd bepaald moet worden als er sprake is van een hematurie, proteïnurie, hypertensie en een positieve familie-anamnese op nierziekten. 8

9 Casusschets 5 Dhr R. 75 jaar, st na nefrectomie i.v.m. Grawitz tumor 10 jaar geleden. Bekend met hypertensie en een aneurysma aortae van 4 cm. Patiënt is bij de nefroloog geweest voor screening i.v.m. oplopende nierfunctie (kreatinine>145, MDRD in 2 jaar van 45 naar 33). Er is inmiddels een stabiel evenwicht ontstaan en patiënt wordt terugverwezen naar de huisarts. De nefroloog vraagt aan u om de controles weer over te nemen. Vraag 1: waaruit bestaat deze controle? 1. Half jaarlijks, rr, gewicht, kreat, kalium, MDRD 2. Half jaarlijks, rr, kreat, kalium, MDRD, alb/kreat ratio in urine 3. Half jaarlijks, rr, gewicht, kalium, MDRD, kreat, hb, glc, alb/kreat ratio in urine 4. Jaarlijks, als 3, met aanvulling, ca, fosf, albumine,pth, vetspectrum 5. Anders Antwoord 5 is juist (combinatie van antwoord 3 en 4). Antwoord 3 en 4 zijn goed, maar niet volledig, zie opsomming werkafspraak. Vraag 2: wat is het streefdoel bij controles? 1. rr< 150/90 2. LDL<2,8 3. rr<125/75 4. is afhankelijk van de hoogte van albuminurie Antwoord 4 is juist. Streefwaarden voor alle risicofactoren dus ook LDL, RR is afhankelijk van hoogte van albuminurie. Indien meer dan albumine / kreat ratio > 100 mb/mmol dan streefwaarde rr<125/75, anders < 140/75. Antwoord 2 is niet volledig. U heeft patiënt inmiddels al weer onder controle De MDRD is na aanpassingen van de medicatie gestabiliseerd rond de 40. Bij een recent bezoek aan de uroloog bleek dhr. R. toch weer een infect van de urine wegen te hebben. Hij kreeg van de uroloog een recept ciproxin 2 x 500 mg. Gedurende 2 weken. Vraag 3: Wat is uw mening over dit voorschrift? 1. Hier is niets op aan te merken, is voor de uroloog een standaard recept. 2. U had dit ook gedaan. 3. U had de dosering aangepast naar 2x 250 mg. 4. U zou een ander medicijn hebben gegeven, bv augmentin omdat hiervoor geen aanpassing van de dosering noodzakelijk is. Antwoord 3 is juist, zie werkafspraak. MDRD is 40. Bij ciproxin is aanpassing nodig bij MDRD < 50. Bij augmetin alleen aanpassing noodzakelijk als MDRD < 30. 9

10 Casusschets 5 Heer B.J.L., geboren 2 april Weduwnaar sinds 2006, geen kinderen, geen werk, weinig / geen beweging. Bekend met adipositas (gewicht > 130 kg bij 1.76 cm), hypertensie die bij uitgebreide medicatie niet goed geregeld is (laatste meting 172/92), hypercholesterolaemie en DM, met medicatie goed geregeld (LDL 2,13 en HbA1c 6,0 %) MDRD 47ml/min, albumen urine 1350 mg/l en albumine/kreatinine urine 314 mg/mmol. Weinig gemotiveerd tot een andere levensstijl, neemt medicatie wel trouw. Verder voorgeschiedenis: o.a. claudicatio intermittens op basis van stenose art. iliacia comm rechts (2000). Medicatie: lipitor 40 mg 1d1, acetylsacilylzuur 80 mg 1d1, cardura 8 mg 1d1, enalapril 40 mg 1d1, metoprolol 100 mg 2d1, CT 25 mg 1d1, metformine 500 mg 3d1. Vraag 1: wat is de risicofactor CNI bij deze patiënt? 1. Hypertensie 2. DM 3. HVZ Alle drie de antwoorden zijn goed. Vraag 2: classificatie CNI middels? 1. kreatinine bloed en bloeddruk 2. MDRD en kreatinine bloed 3. MDRD en albumen/kreat urine 4. MDRD en bloeddruk en albumen / kreat in urine 5. kreatinine bloed, MDRD, urine albumen/kreat en bloeddruk Per definitie stadia CKD 1-5 afhankelijk van MDRD en (micro)-albuminurie. Antwoord 3 is dus juist. 10

Verder bordurend op bovenstaande. Je koos optie 2 en herhaalde de tensie en MDRD na 3 maand: MDRD nog steeds 50 ml/min; RR 140/85.

Verder bordurend op bovenstaande. Je koos optie 2 en herhaalde de tensie en MDRD na 3 maand: MDRD nog steeds 50 ml/min; RR 140/85. Casusschets 1 De heer. H. is 55 jaar. Hij is bekend met DM type 2, goed gereguleerd met metformine en tolbutamide. De bloeddruk heb je recent een paar keer achter elkaar gemeten en bedroeg gemiddeld 150/90.

Nadere informatie

Workshop chronische nierschade. Adry Bakker Diepenbroek Bettie Hoekstra

Workshop chronische nierschade. Adry Bakker Diepenbroek Bettie Hoekstra Workshop chronische nierschade Adry Bakker Diepenbroek Bettie Hoekstra Mevr. Muis 73 jaar Voorgeschiedenis: diabetes mellitus type 2 hartfalen regelmatig urineweginfecties, 2x pyelonefritis aspecifieke

Nadere informatie

Protocol Chronische nierschade op basis van de LTA

Protocol Chronische nierschade op basis van de LTA Protocol Chronische nierschade op basis van de LTA A. Doel en achtergrondinformatie Doel Patiënten met chronische nierschade in een vroege fase diagnosticeren en het juiste behandeltraject inzetten om

Nadere informatie

Nierschade. Kernboodschap. Nierfunctiestoornissen en albuminurie. Hart- en vaatziekten. Tijdige behandeling kan dit risico verminderen!

Nierschade. Kernboodschap. Nierfunctiestoornissen en albuminurie. Hart- en vaatziekten. Tijdige behandeling kan dit risico verminderen! Nierschade April 2013 Leonie Tromp huisarts te Tilburg Kaderarts Hart- en Vaatziekten Kernboodschap Nierfunctiestoornissen en albuminurie Hart- en vaatziekten Tijdige behandeling kan dit risico verminderen!

Nadere informatie

Waarom aandacht chronische nierschade (CNS)? CNS. Controle nieren: meer dan albumine en kreatinine. Dr. Wim JC de Grauw. MDRD vs kreatinine klaring

Waarom aandacht chronische nierschade (CNS)? CNS. Controle nieren: meer dan albumine en kreatinine. Dr. Wim JC de Grauw. MDRD vs kreatinine klaring MDRD vs kreatinine klaring Controle nieren: meer dan albumine en kreatinine Dr. Wim JC de Grauw Huisarts Afd. Eerstelijnsgeneeskunde UMC St. Radboud Nijmegen Diabetes Huisartsen Adviesgroep (DiHAG) Lid

Nadere informatie

BSD september 2014. Huisarts: Pauline Heijstee Meggy van Kruijsdijk Nefroloog: Watske Smit Jaap Beutler

BSD september 2014. Huisarts: Pauline Heijstee Meggy van Kruijsdijk Nefroloog: Watske Smit Jaap Beutler BSD september 2014 Huisarts: Pauline Heijstee Meggy van Kruijsdijk Nefroloog: Watske Smit Jaap Beutler Casuïstiek chronische nierschade Wat kan de huisarts Wanneer consultatie nefroloog Wanneer verwijzing

Nadere informatie

12/22/2010. Haagsenieren protocol. Haagsenieren protocol. Kant B: klaring. Kant A: albuminurie. Haagsenieren protocol Toelichting beleid

12/22/2010. Haagsenieren protocol. Haagsenieren protocol. Kant B: klaring. Kant A: albuminurie. Haagsenieren protocol Toelichting beleid 1//010 Haagsenieren protocol Kant A: albuminurie Haagsenieren protocol Kant B: klaring 1 Haagsenieren protocol Aanvullend onderzoek bij verminderde klaring Haagsenieren protocol Toelichting beleid 3 4

Nadere informatie

Tips en trics voor de nefrologie anno 2015. Dr. I.C. van Riemsdijk Drs. M.Wabbijn Internist-nefrologen

Tips en trics voor de nefrologie anno 2015. Dr. I.C. van Riemsdijk Drs. M.Wabbijn Internist-nefrologen Tips en trics voor de nefrologie anno 2015 Dr. I.C. van Riemsdijk Drs. M.Wabbijn Internist-nefrologen Disclosures Dr. I.C. van Riemsdijk None Drs. M. Wabbijn None Inleiding Algemeen: wat is nierfunctie

Nadere informatie

LTA Chronische nierschade

LTA Chronische nierschade LTA Chronische nierschade (CNS) hoe omgaan met de patiënt met CNS? hoe rigide is de richtlijn? wat doet u zelf? Han Groeneveld Marianne Dekeukeleire 15 januarimaand 2016 outline Noodzaak LTA - richtlijn

Nadere informatie

Chronische nierschade A. van Tellingen. Smeerolie voor de poli 2015

Chronische nierschade A. van Tellingen. Smeerolie voor de poli 2015 Chronische nierschade A. van Tellingen Smeerolie voor de poli 2015 Wie dient verwezen te worden? 52-jarige vrouw met diabetische nefropathie: MDRD 62 ml/min/1.73m 2 en albuminurie 28 mg/l? 68-jarige man:

Nadere informatie

Chronische nierschade bij volwassenen

Chronische nierschade bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Chronische nierschade bij volwassenen Toelichting Pagina 1 Nierfunctie Vanaf veertigjarige leeftijd neemt de nierfunctie geleidelijk af met ongeveer 0,4

Nadere informatie

Bepalingenclusters CVRM

Bepalingenclusters CVRM Bepalingenclusters CVRM Onderstaande clusters zijn afkomstig uit de HIS-tabel Bepalingenclusters en zijn in verschillende HIS en ingebouwd. De clusters zijn opgebouwd uit bepalingen uit de HIS-tabel diagnostische

Nadere informatie

CVRM: richtlijnen en werkwijze in 2 de lijn. Sybiel Bakker-Aling VS vasculaire geneeskunde Gelre ziekenhuis Apeldoorn

CVRM: richtlijnen en werkwijze in 2 de lijn. Sybiel Bakker-Aling VS vasculaire geneeskunde Gelre ziekenhuis Apeldoorn CVRM: richtlijnen en werkwijze in 2 de lijn Sybiel Bakker-Aling VS vasculaire geneeskunde Gelre ziekenhuis Apeldoorn Onderwerpen Waarom CVRM in de 2 de lijn? Wat willen we bereiken Expertise poli Doelgroep

Nadere informatie

Chronische nierinsufficiëntie bij de oudere patiënt

Chronische nierinsufficiëntie bij de oudere patiënt ... Chronische nierinsufficiëntie bij de oudere patiënt Gijs Van Pottelbergh Huisarts te Leuven Onderzoeker aan het ACHG (KULeuven) en departement gezondheidzorg en technologie (UC Leuven en Limburg) 1

Nadere informatie

De nier en de rotonde. Googelen op rotondes in België. Wat gaat er mis bij diabetes? Nieren 10-12-2012. De nieren deel I. Nanno Kleefstra Henk Bilo

De nier en de rotonde. Googelen op rotondes in België. Wat gaat er mis bij diabetes? Nieren 10-12-2012. De nieren deel I. Nanno Kleefstra Henk Bilo De nieren deel I Nanno Kleefstra Henk Bilo De nier en de rotonde Googelen op rotondes in België Wat gaat er mis bij diabetes? Wat gaat er mis bij de rotonde? Nieren 1 Functie & schade Functie & schade

Nadere informatie

Regulatie van DM en hypertensie bij ouderen met chronische nierschade

Regulatie van DM en hypertensie bij ouderen met chronische nierschade Regulatie van DM en hypertensie bij ouderen met chronische nierschade Symposium Chronische Nierschade, MCHaaglanden, 29-10-2012 Anneke Boon, diabetesverpleegkundige / POH Eduard Scholten, internist-nefroloog

Nadere informatie

Nierinsufficiëntie: Van alles de helft?

Nierinsufficiëntie: Van alles de helft? Nierinsufficiëntie: Van alles de helft? dr. Bert Vandewiele nefroloog AZ Sint-Lucas non solum, sed etiam niet alleen, maar ook netwerk AZ Sint-Lucas Brugge - AZ Zeno Van alles de helft? 2 Ook van de presentatie?

Nadere informatie

28-10-2010. Leefregels en voorlichting bij chronische nierschade. Welkom bij workshop 3 leefregels en voorlichting bij chronische nierschade

28-10-2010. Leefregels en voorlichting bij chronische nierschade. Welkom bij workshop 3 leefregels en voorlichting bij chronische nierschade Welkom bij workshop 3 leefregels en voorlichting bij chronische nierschade Kathy Schoenmakers, nursepractitioner Hagaziekenhuis Anneke Boon, diabetesverpleegkundige SHG Annick Linders, huisarts SHG Leefregels

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

DIABETISCHE NEFROPATHIE

DIABETISCHE NEFROPATHIE DIABETISCHE NEFROPATHIE Onderdeel van de micro-angiopathie bij diabetes mellitus. Insuline-afhankelijke DM 30% vd ptn krijgt nefropathie Niet-insuline-dependente DM 5% vd ptn Pathogenese: Meerdere factoren

Nadere informatie

Nierfunctie bij oudere patiënten

Nierfunctie bij oudere patiënten Nierfunctie bij oudere patiënten Aris Prins, apotheker Apotheek Poeldijk Wie ben ik? Apotheker sinds april 2004 Na studie gewerkt als ziekenhuis apotheker in Ninewells Hospital Dundee, Schotland Sinds

Nadere informatie

Schatting van de nierfunctie met de egfr implicaties voor de klinische praktijk. Iefke Drion 30 oktober 2014

Schatting van de nierfunctie met de egfr implicaties voor de klinische praktijk. Iefke Drion 30 oktober 2014 Schatting van de nierfunctie met de egfr implicaties voor de klinische praktijk Iefke Drion 30 oktober 2014 Casus Casus Vrouw 43 jaar Fam anamnese: moeder op 45 jaar ernstige nierfunctiestoornissen o.b.v.

Nadere informatie

DOELGROEPENONDERZOEK CHRONISCHE NIERSCHADE

DOELGROEPENONDERZOEK CHRONISCHE NIERSCHADE DOELGROEPENONDERZOEK CHRONISCHE NIERSCHADE Samenvatting Opdrachtnemer: Hans Mak Instituut Uitgevoerd door: Gezonde Nieren B.V. Opdrachtgever: Nierstichting Nederland Het volledige rapport is op te vragen

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie hiervoor

Nadere informatie

Normaal- en streefwaarden, formules

Normaal- en streefwaarden, formules Achtergrond richtlijn chronische nierinsufficiëntie Normaal- en streefwaarden, formules Inhoud 1. Normaalwaarden bloedparameters 2. Normaalwaarden urineparameters 3. Indeling stadia nierschade 4. Streefwaarden

Nadere informatie

Nierfalen en pallia+eve zorg: wat is de rela+e?

Nierfalen en pallia+eve zorg: wat is de rela+e? Nierfalen en pallia+eve zorg: wat is de rela+e? Workshop 1 Be,e Hoekstra, Verpleegkundig specialist Maasstad Ziekenhuis (potentiële) Belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie. Boermarkeweg 60 7824 AA Emmen Postbus 30002 7800 RA Emmen Tel. 0591 69 19 11

Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie. Boermarkeweg 60 7824 AA Emmen Postbus 30002 7800 RA Emmen Tel. 0591 69 19 11 Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie Boermarkeweg 60 7824 AA Emmen Postbus 30002 7800 RA Emmen Tel. 0591 69 19 11 MA 1306 03-12-v1 H 12 1 Uw huisarts/specialist heeft u doorverwezen naar de "preventie

Nadere informatie

Consequenties voor de voeding

Consequenties voor de voeding Alleen Diabetes? Chronische Nierschade Diabetes Mellitustype 2 wat betekent dat voor de voeding? DieGo, diëtisten Gooi en Omstreken Mariëtte Hoogers, diëtist te Hilversum Bron: DieGo Caresharing Nevendiagnoses

Nadere informatie

Chronische Nierschade in Nederland

Chronische Nierschade in Nederland Chronische Nierschade in Nederland Stadium GFR (ml/min/1,73m 2 ) Albuminurie > 30 mg/24 hr Prevalentie VS (%) Prevalentie Nederland (%) 1 >90 Ja 3,3 1,3 2 60-89 Ja 3,0 3,8 3 30-59 Ja/nee 4,3 5,3 4 15-29

Nadere informatie

De (vasculaire) patient met nierschade verpleegkundige en medische interventies

De (vasculaire) patient met nierschade verpleegkundige en medische interventies De (vasculaire) patient met nierschade verpleegkundige en medische interventies 18 maart 2014 Presentatie/workshop voor NVHVV Miranda Boom Verpleegkundig specialist Nefrologie en vasculair Inhoud En nu

Nadere informatie

(N.B. Delen van dit verslag zijn overgenomen uit ons verslag van een lezing door dr. van den Wall Bake in 2006)

(N.B. Delen van dit verslag zijn overgenomen uit ons verslag van een lezing door dr. van den Wall Bake in 2006) Nierschade Samenvatting van de lezing door dr. A.G.Lieverse, als specialist interne geneeskunde verbonden aan het Máxima Medisch Centrum, op maandag 22 september 2014 voor de DVN Regio Peel & Kempen. door

Nadere informatie

Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie

Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie 1 Uw huisarts/specialist heeft u doorverwezen naar de "preventie vaatpoli". In deze brochure kunt u lezen wat de preventieve vaatpoli is en wie u daar behandelt

Nadere informatie

Behandeling diabetes mellitus bij. gevorderde chronische nierschade

Behandeling diabetes mellitus bij. gevorderde chronische nierschade Behandeling diabetes mellitus bij gevorderde chronische nierschade 9 maart 2015 Gabe van Essen, internist-nefroloog HagaZiekenhuis Aris Prins, apotheker Mirjam Timmerman, huisarts en kaderarts diabetes

Nadere informatie

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten WWW.ZORROO.NL 1 Voorwoord Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken. Wij zijn een organisatie die samen met uw huisarts en andere

Nadere informatie

Nierschade: erger voorkomen... Wybe Douwe Kloppenburg, nefroloog

Nierschade: erger voorkomen... Wybe Douwe Kloppenburg, nefroloog Nierschade: erger voorkomen.... Wybe Douwe Kloppenburg, nefroloog Inleiding Begrippen Indeling en voorkomen van chronische nierschade (CNS) Proteinurie en GFR als risicofactoren voor progressie nierschade

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Hart & Vaten Pas

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Hart & Vaten Pas Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen Hart & Vaten Pas Ik heb een hart- of vaatziekte Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen In het geval ik onwel word: Bel 112 voor een ambulance Bel mijn huisarts:

Nadere informatie

Carolien van der Linden Wim van der Minne Sjoukje Troost

Carolien van der Linden Wim van der Minne Sjoukje Troost Carolien van der Linden Wim van der Minne Sjoukje Troost Opening Casus Theorie: Fouten bij medicatie overdracht Bespreking in groepen Wat draag je over aan collega? Automatisering en overdracht gegevens

Nadere informatie

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!!

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!! CVRM: patiënten selectie en registratie!! Sandwichcursus huisartsen/praktijkondersteuners 13 december 2012 Organisatie: Zorggroep Synchroon en WDH Uden-Veghel en Oss cvrm(anagement!!) Maak een (verbeter)plan!!

Nadere informatie

Chronische nierschade (CNS)

Chronische nierschade (CNS) Chronische nierschade (CNS) Wilbert Jellema Internist-nefroloog, St Antonius Ziekenhuis Chronische nierschade (CNS) Outline: 1. Waarom zoveel aandacht voor CNS? 2. Hoe screenen? 3. Hoe verdere achteruitgang

Nadere informatie

Transmurale afspraken m.b.t. patiënten met Diabetes mellitus type 2

Transmurale afspraken m.b.t. patiënten met Diabetes mellitus type 2 Transmurale afspraken m.b.t. patiënten met Diabetes mellitus type onsultatie of verwijzing:. Twijfel over diagnose. Problemen bij *glycemische instelling *behandeling risicofactoren *behandeling complicaties

Nadere informatie

Diabetes Mellitus en Nierfunctie

Diabetes Mellitus en Nierfunctie Dr. M.P. Brugts, internist endocrinoloog Diabetes Mellitus en Nierfunctie SYMPOSIUM Renale Fysiologie Primair: Regulatie water en electrolyten balans homeostase Handhaving intravasculaire volume Regulatie

Nadere informatie

Fries Wisselprotocol CVRM

Fries Wisselprotocol CVRM Fries Wisselprotocol CVRM Basis Educatie Leefstijloptimalisatie: o matig alcoholgebruik o bewuste voeding waaronder zoutbeperking (tot 5 gram/dag) o stoppen roken o voldoende lichamelijke activiteiten

Nadere informatie

Hoe maken we beter met pillen? dr Anne Leendertse, apotheker

Hoe maken we beter met pillen? dr Anne Leendertse, apotheker Hoe maken we beter met pillen? dr Anne Leendertse, apotheker Hoe maken we beter met pillen? dr Anne Leendertse HARM-onderzoek fouten kosten risicofactoren frequentie 1 op de 18 Leendertse et al. Arch Intern

Nadere informatie

Transmurale afspraken interne <-> huisartsen

Transmurale afspraken interne <-> huisartsen Transmurale afspraken interne huisartsen dr. D.R. Faber, internist-vasculair geneeskundige A. van Essen-Rubingh, huisarts 18-03-2014 Casus Hypertensie Vrouw, 44 jaar, belaste familie anamnese, was

Nadere informatie

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Chronische zorg transmurale uitwerking Louis Lieverse Internist vasculair geneeskundige Stafarts

Nadere informatie

Onze partners Symposium Chronische Nierschade 29 oktober 2012

Onze partners Symposium Chronische Nierschade 29 oktober 2012 Onze partners Symposium Chronische Nierschade 29 oktober 2012 1 Anemie bij chronische nierinsufficiëntie Analyse en behandeling bij de oudere patient Greetje Velema, huisarts Mariëlle de Vreede, hematoloog

Nadere informatie

Laboratoriumaanvragen bij diabetes. Wat, wanneer en waarom. Dr. S.T. Houweling Dr. S. Verhoeven. Wat gaan we doen? Lipiden 28-12-2011

Laboratoriumaanvragen bij diabetes. Wat, wanneer en waarom. Dr. S.T. Houweling Dr. S. Verhoeven. Wat gaan we doen? Lipiden 28-12-2011 Laboratoriumaanvragen bij diabetes. Wat, wanneer en waarom. Dr. S.T. Houweling Dr. S. Verhoeven 1 Wat gaan we doen? Lipiden Controle in lab van statines Leverfunctiestoornissen Nierschade: Albuminurie

Nadere informatie

Fries Wisselprotocol CVRM Auteurs: Wim Brunninkhuis, Martinus Fennema en Froukje Ubels, November 2014 Beheerder: Froukje Ubels

Fries Wisselprotocol CVRM Auteurs: Wim Brunninkhuis, Martinus Fennema en Froukje Ubels, November 2014 Beheerder: Froukje Ubels Fries Wisselprotocol CVRM Auteurs: Wim Brunninkhuis, Martinus Fennema en Froukje Ubels, November 2014 Beheerder: Froukje Ubels Basis Educatie Leefstijloptimalisatie: o matig alcoholgebruik o bewuste voeding

Nadere informatie

5-4-2012. Diabetes & Nierziekten Zelfcontrole en hypoglycemie. Inhoud. Hypoglycemie. Verschillende definities: NHG<3.5, ADA<3.

5-4-2012. Diabetes & Nierziekten Zelfcontrole en hypoglycemie. Inhoud. Hypoglycemie. Verschillende definities: NHG<3.5, ADA<3. Diabetes & Nierziekten Zelfcontrole en hypoglycemie Ingrid de Vries, dialyseverpleegkundige Casper Franssen, internist-nefroloog Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Hypoglycemie Verschillende

Nadere informatie

Nierfalen bij ouderen

Nierfalen bij ouderen Nierfalen bij ouderen Dr. Yvo Sijpkens, internist-nefroloog (ysijp @ twitter) Bronovo, Den Haag Mariette Makkink, huisarts, Den Haag Leerdoelen nierfalen bij ouderen Zorgverlener kent de definitie en epidemiologie

Nadere informatie

Mevrouw B., 72 jaar, komt bij u omdat ze in de Libelle iets heeft gelezen over botontkalking.

Mevrouw B., 72 jaar, komt bij u omdat ze in de Libelle iets heeft gelezen over botontkalking. Casusschets 1 Mevrouw B., 72 jaar, komt bij u omdat ze in de Libelle iets heeft gelezen over botontkalking. Vraag 1: welke anamnestische punten zijn van belang om al dan niet tot een DEXA over te gaan?

Nadere informatie

Oud en anders Cardiovasculair risicomanagement bij ouderen: wat te doen of te laten?

Oud en anders Cardiovasculair risicomanagement bij ouderen: wat te doen of te laten? Oud en anders Cardiovasculair risicomanagement bij ouderen: wat te doen of te laten? Luc Harms, huisarts Susan Pruijsen, huisarts Stijn Konings, internist-nefroloog Els Lambooij, internist-ouderengeneeskunde

Nadere informatie

21 september 2011. Pagina 1 van 7

21 september 2011. Pagina 1 van 7 Overzicht van de NHG/LHV indicatoren diabeteszorg, de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo huisartsenzorg en de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo Chronische Zorg 21 september

Nadere informatie

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Hoofdstuk 2 Zorgverleners bij diabetes type 2 21 Checklists Dit uitneembare katern bevat checklists over controles die bij goede zorg horen; tips voor communicatie

Nadere informatie

Bijwerkingen op de nier. Patricia van den Bemt Lareb Bijwerkingendag 20-11-2014

Bijwerkingen op de nier. Patricia van den Bemt Lareb Bijwerkingendag 20-11-2014 Bijwerkingen op de nier Patricia van den Bemt Lareb Bijwerkingendag 20-11-2014 Belangrijkste aandoeningen Acuut nierfalen Pre-renaal Renaal Post-renaal Nefrotisch syndroom Chronisch nierfalen Acuut nierfalen

Nadere informatie

Vulling. Hoeveel water heeft een mens en waar zit het?

Vulling. Hoeveel water heeft een mens en waar zit het? Vulling Hoeveel water heeft een mens en waar zit het? Vulling Lichaamswater Bij mannen 60%; vrouwen 50% ECV: iets minder dan de helft ICV: iets meer dan de helft Intravasculair (plasma): onderdeel van

Nadere informatie

Diabetes bij kwetsbare ouderen Dr. ST Houweling, kaderhuisarts. Waar gaat het over? De bejaarde. De ene bejaarde is de andere bejaarde niet...

Diabetes bij kwetsbare ouderen Dr. ST Houweling, kaderhuisarts. Waar gaat het over? De bejaarde. De ene bejaarde is de andere bejaarde niet... Diabetes bij kwetsbare ouderen Dr. ST Houweling, kaderhuisarts Waar gaat het over? Kwetsbare bejaarden: zin van goede glucoseregeling, bloeddrukbehandeling lipiden en bijv. funduscontrole 3 De bejaarde

Nadere informatie

HbA1c streefwaarden. ADVANCE trial. Uitkomsten ADVANCE. Uitkomsten ADVANCE

HbA1c streefwaarden. ADVANCE trial. Uitkomsten ADVANCE. Uitkomsten ADVANCE 1 Dr. Frits In de nieuwe diabetesstandaard wordt rekening gehouden met leeftijd en duur van de diabetes. Maakt het nog uit of iemand een macrovasculaire complicatie heeft (minder streng doel?) of microvasculaire

Nadere informatie

Aan: Opleiders Inwendige Geneeskunde Regio Amsterdam II. Geachte collegae,

Aan: Opleiders Inwendige Geneeskunde Regio Amsterdam II. Geachte collegae, Aan: Opleiders Inwendige Geneeskunde Regio Amsterdam II Geachte collegae, Op 27 september is de ROIG over nefrologie gepland. Bij deze ontvangt u het programma. Het is de bedoeling dat een AIOS uit het

Nadere informatie

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes Diabetes Ketenzorg Transmurale werkgroep diabetes H. Kole huisarts en kaderarts Zorggroep Almere H. van Houten internist, Flevoziekenhuis M. van Renselaar diabetesverpleegkundige, Flevoziekenhuis I. Beers

Nadere informatie

Voorlopige minimale dataset Diabetes

Voorlopige minimale dataset Diabetes Voorlopige minimale dataset Diabetes Bestand 1: Identificatie client/patient nummer Begindatum_zorgtraject Einddatum_zorgtraject Reden_einddatum_zorgtraject Einde kalenderjaar Verwijzing naar 2e lijn Overlijden

Nadere informatie

Hypertensie. Huug van Duijn Spiegelavond 15 april 2013

Hypertensie. Huug van Duijn Spiegelavond 15 april 2013 Hypertensie Huug van Duijn Spiegelavond 15 april 2013 Waarom bloeddruk? Bloeddruk: niet te laag Bloeddruk: niet te hoog Het verband tussen bloeddruk en cardiovasculaire complicaties heeft als drempel

Nadere informatie

Samenvatting en adviezen uitgebreid

Samenvatting en adviezen uitgebreid Samenvatting en adviezen uitgebreid Doel De doelstelling van deze richtlijn is het bevorderen van de preventie en het ondersteunen van een zo goed mogelijke en gecoördineerde behandeling van patiënten

Nadere informatie

Werkprotocol CVRM praktijkondersteuner en huisarts

Werkprotocol CVRM praktijkondersteuner en huisarts Werkprotocol CVRM praktijkondersteuner en huisarts Werkwijze risicoprofiel De huisarts verwijst de patiënt voor een inventarisatieconsult naar de POH (labformulier en evt. urineonderzoek bij antihypertensiva

Nadere informatie

Stadia chronische nierschade

Stadia chronische nierschade Factsheet Nieren en nierschade deel 3 Nierschade vraagt om continue alertheid en aandacht van de behandelaar Nierfunctie en eiwitverlies: voorspellers van complicaties Stadia chronische nierschade Nierschade

Nadere informatie

Combinatie afspraak Hypertensie polikliniek

Combinatie afspraak Hypertensie polikliniek Combinatie afspraak Hypertensie polikliniek Inleiding U heeft een afspraak gekregen van uw huisarts of specialist voor de "Hypertensie polikliniek". U wordt verwacht op: dag., om 07.45 uur. Meldt u zich

Nadere informatie

Richtlijn CVRM 2011 Miriam Cohen Kaderhuisarts hart- en vaatziekten te Amsterdam

Richtlijn CVRM 2011 Miriam Cohen Kaderhuisarts hart- en vaatziekten te Amsterdam Richtlijn CVRM 2011 Miriam Cohen Kaderhuisarts hart- en vaatziekten te Amsterdam Sanne van Wissen internist-vasculair geneeskundige Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Stellingen Stelling 1: Niet elke diabeet heeft

Nadere informatie

Cardiologie. Verder na het hartinfarct.

Cardiologie. Verder na het hartinfarct. Cardiologie Verder na het hartinfarct. Machiel van de Wetering Sylvia de Waal 18-3-2014 presentatie 1 inleiding 2 Richtlijn/protocol aan de hand van voorbeelden 3 samenvatting / discussie inleiding - Informatieoverdracht

Nadere informatie

De oudere patient met chronische nierschade

De oudere patient met chronische nierschade De oudere patient met chronische nierschade Richard Starmans, kaderarts ouderengeneeskunde Marjolijn van Buren, internist-nefroloog Disclosures Marjolijn van Buren Adviesraad Amgen, Baxter, Nierstichting

Nadere informatie

Samen Scholing 17 mei 2011

Samen Scholing 17 mei 2011 Samen Scholing 17 mei 2011 Zorggroep GO DM bv > april 2010, nu 1 jaar oud Zorgprogramma aanpassingen 2011 Kwaliteitscie. uitgebreid met 2 POH-S KIS verder uitgebouwd met FF en mogelijkheid voor teleoogheelkunde

Nadere informatie

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Huisartsen controleren niet systematisch patiënten met een hart- en/of vaatziekte (HVZ). Om hierin verbetering aan te brengen moet de huisarts

Nadere informatie

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES DIABETES

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES DIABETES INDICATORTOETS SPECIFICATIES DIABETES Meetperiode is 12 maanden, muv fundus: 24 maanden; en retinopathie: ooit Voor de uitslagen wordt de laatste meting meegenomen Nr. Omschrijving Noemer Operationalisatie

Nadere informatie

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich.

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich. Bijlage 1: samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC CVRM GHC Uitgangspunten Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Workshop voor apothekers en huisartsen. Altijd een statine bij hart- en. t Voorbeeld

Workshop voor apothekers en huisartsen. Altijd een statine bij hart- en. t Voorbeeld Workshop voor apothekers en huisartsen Altijd een statine bij hart- en vaatziekten en type-2-diabetes? t Voorbeeld Programma Maken van de ingangstoets Bespreking leerdoelen en inleiding Presentatie ti

Nadere informatie

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 1 Diabetes mellitus 2 Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 2 Inhoud Epidemiologie Diagnostiek en behandeling in de diabetesketenzorg in Nederland Wat doet de praktijkondersteuner binnen

Nadere informatie

ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN INTERLINE LABORATORIUM Concept dd 6 april 2006 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN Inleiding De werkgroep bestaat uit Dieter Boswijk (huisarts, Dedemsvaart) Sjef vd Leur

Nadere informatie

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM De zorggroep heeft hard gewerkt om de Indicatoren sets van InEen en NHG gelijk te trekken. Na veel overleg met NHG en InEen is dit gelukt. Hieronder is een artikel te

Nadere informatie

Mijn kind is te dik Oorzaak, gevolg en behandeling. Rintveld, Altrecht

Mijn kind is te dik Oorzaak, gevolg en behandeling. Rintveld, Altrecht Mijn kind is te dik Oorzaak, gevolg en behandeling Rintveld, Altrecht Medisch contact nr 49 In een nieuwe multidisciplinaire richtlijn is afgesproken dat obesitas een chronische ziekte is. Dit heeft niet

Nadere informatie

HET VRM SPREEKUUR. Van richtlijn naar praktijk

HET VRM SPREEKUUR. Van richtlijn naar praktijk HET VRM SPREEKUUR Van richtlijn naar praktijk Even voorstellen Mieke Wijnen Kwaliteitsmedewerker VRM bij 178 huisartsen uit Oost Twente en de Vechtstreek aangesloten bij de zorggroep. Sinds 5 jaar DBC

Nadere informatie

Urologie Hematurie en PSA

Urologie Hematurie en PSA Urologie Hematurie en PSA Marina Hovius en George van Andel, urologen Susanne van Laatum, huisarts 15 januari 2016 Casus 1 Vrouw van 63 jaar, blanco VG, 2 vaginale bevallingen heeft recidiverend urineweginfecties

Nadere informatie

Perifeer Arterieel Vaatlijden en het Aneurysma Aortae Abd.

Perifeer Arterieel Vaatlijden en het Aneurysma Aortae Abd. Perifeer Arterieel Vaatlijden en het Aneurysma Aortae Abd. CVRM-scholing 2010. Drs. Arno M. Wiersema Vaatchirurg, Boven-IJ ziekenhuis Amsterdam Inleiding Nieuwe standaard 2003. Verschil is: behandeling

Nadere informatie

3 Persoonlijke gegevens

3 Persoonlijke gegevens 3 Persoonlijke gegevens Naam Telefoonnummer Voorgeschiedenis en SCORE-risico (%)* Diagnose(n) centrale zorgverlener Mevrouw Jansen Tensieweg 120 3415 BP Bovendruk 011-22110022 Zwangerschapshypertensie.

Nadere informatie

22-12-2010. Beleid CNS in de eerste lijn. Richtlijn CNS 2009 en LTA 2009> Regionale Haagse richtlijn. Wat behelst het actieplan voor CNS?

22-12-2010. Beleid CNS in de eerste lijn. Richtlijn CNS 2009 en LTA 2009> Regionale Haagse richtlijn. Wat behelst het actieplan voor CNS? -1-010 Beleid CNS in de eerste lijn Marc Groeneveld, internist-nefroloog 7 oktober 010 Richtlijn CNS 009 en LTA 009> Regionale Haagse richtlijn Wat behelst het actieplan voor CNS? 3 1 -1-010 Gezamenlijk

Nadere informatie

Cardiorenaal syndroom

Cardiorenaal syndroom Cardiorenaal syndroom Symposium Chronische Nierschade 29-10-2012 Irene van der Meer nefroloog, HAGA ziekenhuis Huisarts-voorzitter: Marjon Tombrock (HA te Rijswijk) 1 Cardiorenaal syndroom Betekenis: Een

Nadere informatie

Duo avond 20 april 2015. Hartfalen van ziekte tot zorg, we hebben elkaar nodig

Duo avond 20 april 2015. Hartfalen van ziekte tot zorg, we hebben elkaar nodig Duo avond 20 april 2015 Hartfalen van ziekte tot zorg, we hebben elkaar nodig Doel hartfalenpolikliniek Intensieve begeleiding Instructie en begripsvorming Optitreren van medicatie Coördinatie van zorg

Nadere informatie

Veneus plasma Normaal Glucose nuchter (mmol/l) < 6.1 Glucose niet nuchter (mmol/l) < 7.8 Impaired fasting glucose Glucose nuchter (mmol/l) 6.1 en < 7.0 (IFG) én (gestoord nuchter glucose) Glucose niet

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 138 Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Een belangrijke functie van de nier is het uitscheiden van afvalstoffen via de urine. Grote hoeveelheden water en kleine stoffen

Nadere informatie

MDRD: Diagnostiek en interpretatie

MDRD: Diagnostiek en interpretatie MDRD: Diagnostiek en interpretatie Daan van de Kerkhof Dr ir D. van de Kerkhof 06-10-010 Daan.vd.kerkhof@cze.nl (040) 39 86 39 1 CHRONISCHE NIERSCHADE Chronische nierschade is een belangrijke, onafhankelijke

Nadere informatie

DIABETES EN VASCULAIR SPREEKUUR VOOR REUMAPATIËNTEN

DIABETES EN VASCULAIR SPREEKUUR VOOR REUMAPATIËNTEN DIABETES EN VASCULAIR SPREEKUUR VOOR REUMAPATIËNTEN 1198 Inleiding Deze folder is bedoeld voor reumapatiënten die zijn doorverwezen naar het Diabetes- & Vasculaircentrum van het Sint Franciscus Gasthuis.

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1)

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Nederlandse Diabetes Federatie 033-4480845 info@diabetesfederatie.nl Stationsplein 139 3818 LE Amersfoort Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) De

Nadere informatie

Resultaten met. 2014 Jolanda de Vries Haarlem - Holland

Resultaten met. 2014 Jolanda de Vries Haarlem - Holland Resultaten met 2014 Jolanda de Vries Haarlem - Holland Laboratoriumonderzoek Jolanda de Vries 09-07-2013 (Zonder Anti Stress in 3 minuten massage) Pap 2: Abnormale plaveiselepitheelcellen Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN INTERLINE INTERNE GENEESKUNDE Schildklierproblematiek, Osteoporose, (DVT) 9 januari 2007 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN Inleiding De werkafspraak Schildklierproblematiek

Nadere informatie

Voor overleg met het Diabetesteam kunt u op werkdagen contact opnemen met: Tussen uur en uur en uur en uur

Voor overleg met het Diabetesteam kunt u op werkdagen contact opnemen met: Tussen uur en uur en uur en uur DIABETES DAGBOEK E I G E N A A R D I A B E T E S D A G B O E K Naam Adres Contactpersoon Telefoon E-mail O V E R L E G Voor overleg met het Diabetesteam kunt u op werkdagen contact opnemen met: Naam huisarts

Nadere informatie

Transmurale afspraken CVRM AMC

Transmurale afspraken CVRM AMC Transmurale afspraken CVRM AMC Hypertensie Hyperlipidemie Nierfunctie stoornissen 6 februari 2014 Willy Völke (huisarts) en Erik Stroes (vasculaire geneeskunde) Hypertensie Uitgangspunten bij behandeling

Nadere informatie

Diabetes en nierziekten

Diabetes en nierziekten Diabetes en nierziekten Samenvatting van de lezing door dr. C.H.Beerenhout, als internist - nefroloog verbonden aan het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven en Mw. M.Nouwens, verpleegkundige MMC, op maandag

Nadere informatie

Wijzigingen laboratoriumbepalingen ten opzichte van de richtlijn 2006

Wijzigingen laboratoriumbepalingen ten opzichte van de richtlijn 2006 RICHTLIJN LABORATORIUMBEPALINGEN EN PERIODIEK ONDERZOEK BIJ STABIELE CHRONISCHE HD EN PD PATIËNTEN Wijzigingen laboratoriumbepalingen ten opzichte van de richtlijn 2006 - Bepaling van de aluminiumspiegel

Nadere informatie