Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL FAX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25"

Transcriptie

1 Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL FAX Addendum bij het algemeen schoolreglement van de Scholengroep Sint-Rembert 1 september 2015 Wat heb je altijd bij? Om een vlot verloop van een dag op onze school te garanderen, verwachten we dat je naast je boeken en LO- en/of werkkledij, altijd volgende zaken bijhebt: je planningsagenda huiswerkbladen schrijfgerei leerlingenkaart/maaltijdkaart (bij verlies betaal je 7,5) sleutel locker (bij verlies betaal je 10) Voorkomen We verwachten dat je voorkomen (haarstijl, kledij, sieraden, ) het normale lesgebeuren niet verstoort. Zichtbare piercings zijn niet toegelaten. We dulden ook niet dat piercings worden afgeplakt. Van de ouders verwachten we dat ze erop toezien dat er tijdens de schoolweken geen nieuwe piercings aangebracht worden. Afspraken i.v.m. het dragen van (oor)ringen staan vervat in het werkplaatsreglement. Extravagante en onverzorgde haartooi (bijv. gemillimeterd, hanenkam, onnatuurlijke kleur ) is niet toegelaten. Indien dit wel zo is, dan vragen we om dit bij te werken. Je komt in verzorgde kledij naar school. Je draagt je werkkledij enkel tijdens de praktijklessen, maar nooit tijdens andere lessen. Over de middag ga je ook nooit met je werkkledij naar het schoolrestaurant, zaal TOR of naar huis. Omkleden gebeurt in de wasplaats. Werkkledij Tijdens de praktijklessen draag je de aangepaste werkkledij van jouw studierichting. Deze werkkledij koopt de school aan in functie van prijs, veiligheid en éénvormigheid. Je bent dan ook verplicht je werkkledij op school aan te kopen. De werkkledij moet altijd net en in goede staat zijn. Lukt dit niet, dan moet je nieuwe werkkledij kopen.

2 Wat als je ziek bent? Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen. Een medisch attest heb je nodig: voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten; wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders; als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de proefwerken; als je afwezig bent de dag voor de start van de proefwerken. Speciale toelatingen Een speciale toelating moet je minstens een dag voordien aanvragen via een briefje van je ouders of in je planningsagenda. Een speciale toelating kan zijn: later aankomen op school de school vroeger verlaten toelating tot afwezigheid voor speciale gelegenheden (begrafenis, huwelijk ) Als je tijdens de lesuren ziek wordt en de school moet verlaten, dan ga je naar De Wijzer. De opvoeder van permanentie neemt contact op met je ouders en geeft je dan al dan niet de toelating om de school te verlaten. GSM-gebruik Het algemeen schoolreglement stelt dat het gebruik van gsm s en muziekdragers verboden is, maar dat mogelijke uitzonderingen verleend kunnen worden in bepaalde scholen. In onze school is het toegelaten om je gsm te gebruiken tijdens de korte pauzes om uur en uur en over de middag, enkel op je eigen speelplaats en in zaal TOR 1 en 2. Je gebruikt je gsm zeker nooit om te bellen, te fotograferen of te filmen. Het is eveneens niet toegelaten om je gsm boven te halen op een andere plaats op de campus van de Scholengroep en gsm s zijn strikt verboden in het schoolrestaurant. Roken Op school geldt een algemeen rookverbod. Als je toch betrapt wordt op roken, krijg je een strafstudie. Voor en na schooltijd verwachten we dat de leerlingen de afspraken van de lokale politie in de Papebrugstraat volgen: leerlingen hinderen de andere voetgangers niet en staan op de daartoe voorziene plaats (glazen muur kant SIVI en breed voetpad ter hoogte van de brommerbergplaats). Word je 3 x betrapt op roken, dan krijg je een halve dag interne time out in het kader van rookstopbegeleiding.

3 Spijbelen Wanneer je tijdens de lesuren de school zonder toelating verlaat of als je zonder geldige reden afwezig blijft, haal je de verloren tijd in een werkstudie op woensdag in. Bij herhaald spijbelen leggen we in samenspraak met je ouders, leerlingenbegeleiding, CLB en andere betrokkenen, een passende sanctie en/of eventuele begeleiding op. Smartschool De school verwacht dat je regelmatig je smartschoolaccount opent. Op smartschool vind je je digitale agenda, maar ook extra informatie van de leerkrachten (bijv. remediëringsoefeningen, extra informatie, overzicht leerstof ). Via smartschool kun je ook je resultaten checken (SKORE). Je ouders krijgen in september 2015 een brief met een co-account om in te loggen en een uitnodiging voor een infoavond over smartschool. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Op schooldagen is de school van 8.00 tot uur of tot het einde van de avondstudie open. Een afwijkende dagindeling (bijv. omwille van een excursie) wordt altijd via de planningsagenda of met een afzonderlijke brief meegedeeld. Je bent verplicht om deel te nemen aan alle activiteiten die de school organiseert (bijv. sportdagen, teambuilding, excursie ). Het secretariaat is van 8.00 tot uur en van tot uur open. Voor een gesprek met de directie moet je altijd een afspraak maken. Niet-interne leerlingen kunnen tegen betaling (zie aparte brief) avondstudie volgen op maandag, dinsdag en donderdag. Als je avondstudie volgt, doe je dit een volledig trimester. Alleen in bepaalde omstandigheden wordt afwezigheid toegestaan. De toelating hiervoor moet je vooraf bij de verantwoordelijke van de avondstudie aanvragen. Als de capaciteit van de avondstudie overschreden is, kan je geweigerd worden in de avondstudie. De dagindeling uur Les uur Les uur Les uur Les uur Pauze uur Pauze uur Les uur Les uur Les uur Les 8 (*) uur Middagpauze (*) Op maandag en dinsdag is er een 8ste lesuur. Op woensdag geldt volgende dagindeling uur Les uur Les 2 Pauze uur uur Les uur Les 4

4 Openingsuren lockers Om je toe te laten boeken, gereedschap, turngerief veilig op te bergen en om diefstal te voorkomen, ben je verplicht om een locker te huren. De openingsuren worden op de speelplaats geafficheerd: uur uur uur uur (ma. en di.) uur uur (do. en vrij.) uur Pauzes Tijdens de pauzes blijf je niet rondhangen in de gebouwen en blijf je op je eigen school. Als je de school tijdens een pauze verlaat zonder toestemming, krijg je een strafstudie. Middageten De school verlaten over de middag mag enkel als je: ouder bent dan 18 jaar; in het 6de of 7de jaar zit en toelating kreeg van je ouders; in Torhout woont en toelating kreeg van je ouders. Hou je je niet aan deze afspraak, dan volg je een strafstudie. Als je zelf je lunch meebrengt, kan je tijdens de middagpauze in zaal TOR lunchen. Als je in het schoolrestaurant luncht of je bent intern, dan wacht je op een afgesproken plaats bij een opvoeder en ga je in groep naar het restaurant. Te laat komen Ten laatste om en uur moet je op de speelplaats zijn; wie praktijk heeft met zijn werkkledij aan. Leerlingen van de tweede graad staan bij het eerste belsignaal in de rij, leerlingen van de derde graad gaan bij het eerste belsignaal naar het lokaal. Als je toch te laat komt, moet je je dadelijk melden bij de verantwoordelijke in De Wijzer. Daar krijg je een stempel en een opmerking in je planningsagenda. Als je s morgens driemaal te laat komt, moet je gedurende één week om uur op school aanwezig zijn. Je meldt je dan aan bij de opvoeder in TOR 1 en je blijft daar. Als je s middags driemaal te laat komt, moet je gedurende één week je middagmaal op school nemen. Je brengt dan je lunch mee en je meldt je aan bij de opvoeder in TOR 1. Wie nooit op tijd op school aanwezig kan zijn omwille van openbaar vervoer, moet in het bezit zijn van een toelating, die je bij de adjunct-directeur kunt vragen.

5 De Wijzer Als je uit de les gezet wordt omdat jouw gedrag het lesgeven onmogelijk maakt, word je naar De Wijzer gestuurd. Je brengt je agenda mee en krijgt een sticker. Vrijstelling van les Leerlingen van het 7 de jaar BSO kunnen bij afwezigheid van een leraar het laatste lesuur van de dag vrijgesteld worden van les. Sancties Strafwerk Als je een strafwerk krijgt, maak je dit altijd op huiswerkbladen. Je noteert je naam en de reden van de straf op het huiswerkblad en laat dit door een ouder tekenen. Een strafwerk dien je in volgens de afspraken van de leraar of de opvoeder. Te laat indienen leidt altijd tot een bijkomende straf. Een pakje huiswerkbladen ( 1.20) kun je aankopen in de Wijzer. Puntensysteem De leerkracht kan je als straf minpunten geven. We maken een onderscheid tussen orde- en gedragspunten. Ordepunten leiden niet tot een interne time out, gedragspunten wel. De klassenleraar noteert elke week het aantal minpunten én de reden ervan in je planningsagenda. Als je van éénzelfde leerkracht 5 gedragspunten gekregen hebt, moet je een strafstudie volgen. Als je van verschillende leerkrachten 5 ordepunten gekregen hebt, moet je ook een strafstudie volgen. De strafstudie vindt plaats op vrijdag van u tot u. Als je strafstudie hebt, blijf je na de lessen op de speelplaats en ga je op teken en onder begeleiding van de verantwoordelijke leerkracht naar TOR 2. Als je niet aanwezig kan zijn in de strafstudie moet je dit minstens één dag vooraf met de nodige bewijsstukken bij de adjunct-directeur melden. De gevolgen van het krijgen van gedragspunten: Als je 15 gedragspunten gekregen hebt, dan kom je in aanmerking voor een halve dag interne time out, na overleg binnen de cel leerlingenbegeleiding. Je ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Tijdens deze korte time out werken we samen aan jouw gedragsprobleem. Na je 25 gedragspunten gekregen hebt, kom je na overleg binnen de cel leerlingenbegeleiding in aanmerking voor een volledige dag interne time out. Je ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Ook tijdens deze time out werken we aan jouw gedragsprobleem. Na 35 gedragspunten wordt de klassenraad samengeroepen om te beslissen over de te nemen maatregelen. Een definitieve uitsluiting volgens de procedure beschreven in het algemeen schoolreglement, behoort dan tot de mogelijkheden.

6 Evaluatie en rapportering Tegen eind september 2015 ontvangen je ouders een brief met de definitieve organisatie van de examens en de puntenverdeling voor dit schooljaar. Na elke periode ontvang je een rapport en is er een oudercontact. De resultaten van de leerlingen kunnen via Skore geraadpleegd worden (smartschool). Examenreglement Als je afwezig bent op een vooraf aangekondigde tussentoets moet je deze toets in afspraak met de vakleerkracht op maandagmiddag in TOR 2 inhalen. Als je de dag vóór of tijdens de examenperiode afwezig bent, moet je altijd een officieel attest (bijv. doktersattest) voorleggen (zie algemeen schoolreglement). Als je afwezig bent zonder officieel attest, dan kan je de eerste dag van je terugkomst geen examens afleggen. In samenspraak met de directie wordt bepaald wanneer je dan de desbetreffende examens kan maken. Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de schikkingen op het einde van elke trimester. Het examenreglement in 10 punten laat je thuis ondertekenen. Dit document krijg je voor de aanvang van de eerste toetsenperiode. Tijdens examenperiodes kunnen de leerlingen van het zesde en zevende jaar na het indienen van het laatste examen van de dag de school ten vroegste om uur verlaten. Leerlingenbegeleiding Heb je problemen i.v.m. studeren, pesten, thuissituatie, dan kan je altijd terecht bij de cel leerlingenbegeleiding. De verantwoordelijke leerkracht/opvoeder is voor jou een luisterend oor en probeert hulp te bieden/zoeken. Dit kan in veel gevallen door een diepgaand gesprek te voeren, soms door inschakeling van het CLB of door het zoeken naar externe organisaties die professionele hulp kunnen bieden. Leerlingen van de tweede graad maken een afspraak via de klassenleraar of mevrouw W. Coene, mevrouw J. Van Nevel, meneer F. Matthys. Leerlingen van de derde graad kunnen bij probleemsituaties steeds terecht bij mevrouw S. Gillet, meneer P. Vanackere en meneer F. Jacques.

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze 1AT 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Schoolagenda 10.10u Speeltijd 3de lesuur Bezinning 4de lesuur Afspraken 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Zoekspel 7de lesuur Zoekspel 14.35u Speeltijd 8ste lesuur

Nadere informatie

Dilbeek, 1 maart 2013. Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad

Dilbeek, 1 maart 2013. Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad Dilbeek, 1 maart 2013 Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad Geachte heer/mevrouw Beste leerling Graag willen we u informeren over de organisatie van de laatste weken van dit trimester.

Nadere informatie

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd 1P 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Zoekspel 10.10u Speeltijd 3de lesuur Zoekspel 4de lesuur Zoekspel 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Bezinning kapel 7de lesuur Bundel / schoolagenda 14.35u Speeltijd

Nadere informatie

Praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2015-2016

Praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2015-2016 Praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2015-2016 1 Vakantiewerken Toetsen op vakantiewerken worden door ex-vijfdejaars (schooljaar 2014-15) afgelegd op maandag 1 september van 8.25 tot 10.05 uur in

Nadere informatie

Regeling einde eerste trimester 2013 2014 voor het zesde jaar

Regeling einde eerste trimester 2013 2014 voor het zesde jaar Dilbeek, 21 november 2013 Geachte heer/mevrouw Beste leerling Regeling einde eerste trimester 2013 2014 voor het zesde jaar Graag willen we u informeren over de organisatie van de laatste weken van dit

Nadere informatie

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Ouderinfo bestemd voor leerlingen van de 1 ste graad Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Beste ouder(s), beste leerling In deze ouderinfo bundelen we enkele mededelingen

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

L E E F R E G E L S 2015-2016 VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM

L E E F R E G E L S 2015-2016 VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM 2015-2016 L E E F R E G E L S VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM Inleiding Waar mensen samenkomen en willen samenleven, moeten er afspraken gemaakt worden. Hoe groter de groep, hoe duidelijker de afspraken

Nadere informatie

Ouderavond 1ste Graad. 9 september 2014

Ouderavond 1ste Graad. 9 september 2014 Ouderavond 1ste Graad 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene uitleg Rondleiding

Nadere informatie

Mededelingen aan de leerlingen en hun ouders november 2015

Mededelingen aan de leerlingen en hun ouders november 2015 Zottegem, 16 november 2015 Mededelingen aan de leerlingen en hun ouders november 2015 Beste ouder Voor de kerstvakantie begint, hebben onze leerlingen nog een zware periode met eindproeven voor de boeg.

Nadere informatie

Ondergetekende, ouder van... (naam en voornaam)... (klas) verklaart hierbij dat zijn/haar kind niet op school aanwezig was

Ondergetekende, ouder van... (naam en voornaam)... (klas) verklaart hierbij dat zijn/haar kind niet op school aanwezig was AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 1 Ondergetekende, ouder van... AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 2 Ondergetekende, ouder van... AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 3 Ondergetekende, ouder van... AFWEZIGHEIDSBRIEFJE: 4 Ondergetekende, ouder

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: De leefregels van VTI - OKAN. 3.1. Afspraken i.v.m. orde en stiptheid. 3.1.1. Te laat komen

Hoofdstuk 3: De leefregels van VTI - OKAN. 3.1. Afspraken i.v.m. orde en stiptheid. 3.1.1. Te laat komen Inhoud 3.1. Afspraken i.v.m. orde en stiptheid 3.2. Afspraken i.v.m. veiligheid en ongevallen 3.3. Afspraken i.v.m. kledij en persoonlijke zaken 3.4. Afspraken i.v.m. leerlingendocumenten 3.5. Afspraken

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR 2015-2016

INFO SCHOOLJAAR 2015-2016 INFO SCHOOLJAAR 2015-2016 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Hugo Losschaertstraat 5A 8000 BRUGGE Tel. 050 33 09 64 Fax 050 34 74 80 E-mail ms.bruggecentrum@g-o.be 1 Geachte

Nadere informatie

Juni 2015 Derde graad

Juni 2015 Derde graad Juni 2015 Derde graad Verzorging Organisatiehulp Jeugd en gehandicaptenzorg Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT In een laatste inspraakvergadering op dinsdag 2 juni evalueren we samen met de leerlingen de

Nadere informatie

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO. 9 september 2014

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO. 9 september 2014 Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene

Nadere informatie

Juni 2015 Tweede graad

Juni 2015 Tweede graad Juni 2015 Tweede graad Verzorging-voeding Sociale en technische wetenschappen Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT In een laatste inspraakvergadering op dinsdag 2 juni evalueren we samen met de leerlingen de

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap H. LOSSCHAERTSTRAAT 5A 8000 BRUGGE Tel.: 050/33.09.64 Fax: 050/34.74.80 E-mail: ms.bruggecentrum@g-o.be Geachte

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT: VRAAG EN ANTWOORD

EXAMENREGLEMENT: VRAAG EN ANTWOORD Op de website van de universiteit vind je een forum waar je vragen kan stellen over de examens en het examenreglement. Medewerkers van de universiteit of collegastudenten kunnen dan een antwoord geven

Nadere informatie

COLLEGE - INFO Nieuwsbrief voor ouders

COLLEGE - INFO Nieuwsbrief voor ouders COLLEGE - INFO Nieuwsbrief voor ouders CONTACT Driemaandelijks tijdschrift van de Campus Klein Seminarie - Roeselare 59ste jaargang, nr. 2, december 2014 v.u. Kristiaan Pouseele Zuidstraat 27, 8800 Roeselare

Nadere informatie

Wijerstraat 28 3740 Bilzen Tel. 089 / 411 760 Fax. 089 / 491 680. Bilzen, 31 mei 2012. Beste ouders,

Wijerstraat 28 3740 Bilzen Tel. 089 / 411 760 Fax. 089 / 491 680. Bilzen, 31 mei 2012. Beste ouders, Wijerstraat 28 3740 Bilzen Tel. 089 / 411 760 Fax. 089 / 491 680 Bilzen, 31 mei 2012 Beste ouders, De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken. Zoals u weet is dat telkens weer een erg drukke

Nadere informatie

Schoolreglement Academie Hamme

Schoolreglement Academie Hamme Schoolreglement Academie Hamme Inschrijving Een inschrijving is pas definitief na ondertekening voor akkoord van het schoolreglement, het artistiek pedagogisch project en na betaling van het wettelijke

Nadere informatie

Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste periode.

Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste periode. Organisatie einde schooljaar tweede leerjaar B Beste ouder(s) Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste periode. We starten

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken.

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. 2012-09-03 Derde graad Geachte ouders Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. We hebben er voor gekozen

Nadere informatie

Wegwijs College Ieper 2015-2016 SAMEN BEREIKEN WE MEER SAMEN AANGENAMER WERKEN!

Wegwijs College Ieper 2015-2016 SAMEN BEREIKEN WE MEER SAMEN AANGENAMER WERKEN! Wegwijs College Ieper 2015-2016 SAMEN BEREIKEN WE MEER SAMEN AANGENAMER WERKEN! Samen school maken! CollegeIeper 1 Schooljaar 2015-2016 OP WEG NAAR SCHOOL EN NAAR HUIS Neem altijd de kortste en snelste

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 tussen 9u en 19u onderwijs.vlaanderen.be/ contact Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02

Nadere informatie

VADEMECUM van de leerling

VADEMECUM van de leerling Koninklijk Atheneum Steensedijk 495 8400 Oostende Telefoon: 059/50 52 61 Telefax: 059/70 66 85 Email: info@pegasusoostende.be Website: www.pegasusoostende.be VADEMECUM van de leerling Vademecum van de

Nadere informatie

Om alles in goede banen te laten verlopen, hebben we daarom de volgende leefregels opgesteld:

Om alles in goede banen te laten verlopen, hebben we daarom de volgende leefregels opgesteld: KONINKLIJK TECHNISCH ATHENEUM JETTE LEEFREGELS Waar mensen samenleven, worden afspraken gemaakt. Ook op het KTA Jette zijn duidelijke afspraken nodig om het leren en samenleven mogelijk te maken en goed

Nadere informatie

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij uw inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken.

Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij uw inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. Tweede graad 2012-09-03 Geachte ouders Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij uw inschrijving op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. We hebben er voor gekozen

Nadere informatie

Scholengroep Domein Speelhof CONCRETE AFSPRAKEN

Scholengroep Domein Speelhof CONCRETE AFSPRAKEN Scholengroep Domein Speelhof MIDDENSCHOOL 2 CONCRETE AFSPRAKEN www.scholengroepdomeinspeelhof.be In het schoolreglement staan algemene rechten en plichten van de leerling, hun ouders en de school. Dit

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 www.ond.vlaanderen.be/ infolijn Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02 553 87 33 Scholen

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 www.ond.vlaanderen.be/ infolijn Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02 553 87 33 Scholen

Nadere informatie

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben je weer de jongste. Je moet alles nog ontdekken. Dat

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

Algemene maatregelen: basiszorg voor alle leerlingen van VISO, afspraken voor elk personeelslid

Algemene maatregelen: basiszorg voor alle leerlingen van VISO, afspraken voor elk personeelslid Algemene maatregelen: basiszorg voor alle leerlingen van VISO, afspraken voor elk personeelslid BEGIN- SITUATIE BEGINSITUATIE De school zorgt bij de inschrijving voor bevraging i.v.m. extra zorg. De school

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Rapport dagelijks werk

Rapport dagelijks werk Deel 4 - Planning 1. Rapport dagelijks werk ~ 70 ~ Rapport dagelijks werk Veel leerlingen laten zich telkens weer verrassen door het rapport dagelijks werk. Ik heb niets te doen, zeggen ze de ene week

Nadere informatie

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014 Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene

Nadere informatie

Schoolreglement specifiek gedeelte. Campus Wemmel Middenschool. www.campuswemmel.be. Frank.willems@ringscholen.be

Schoolreglement specifiek gedeelte. Campus Wemmel Middenschool. www.campuswemmel.be. Frank.willems@ringscholen.be Schoolreglement specifiek gedeelte Campus Wemmel Middenschool www.campuswemmel.be Zijp 14-16 Tel: 02/456 01 01 1780 Wemmel Frank.willems@ringscholen.be schooljaar 2015-2016 1 Principe: Schoolreglement

Nadere informatie

SCHOOLJAAR 2015-2016. X Y Vragen??? Bij vragen of problemen kan je steeds terecht op het Onthaal (053/73 92 51).

SCHOOLJAAR 2015-2016. X Y Vragen??? Bij vragen of problemen kan je steeds terecht op het Onthaal (053/73 92 51). X Y Vragen??? Bij vragen of problemen kan je steeds terecht op het Onthaal (053/73 92 51). Directeur Johan Haezaert 053/73 92 61 Algemeen Coördinator Pieter Bogaert 053/73 92 62 Prefect Lieven De Craecker

Nadere informatie

Afsprakennota 2015-2016 de VeSt

Afsprakennota 2015-2016 de VeSt Afsprakennota 2015-2016 de VeSt De uitgebreide versie van het schoolreglement en het pedagogisch project worden meegegeven met de leerlingen en zijn te raadplegen op www.busodevest.be 1. DAGINDELING Maandag

Nadere informatie

Erasmusatheneum Deinze Campusreglement Volhardingslaan

Erasmusatheneum Deinze Campusreglement Volhardingslaan Erasmusatheneum Deinze Campusreglement Volhardingslaan De school vindt het belangrijk dat jongeren op eigen benen leren staan. Dit betekent ook verantwoordelijkheid leren opnemen. Het is belangrijk om

Nadere informatie

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen.

5Fiche. tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. 5Fiche tzitemzo... als je een minderjarige vreemdeling bent in België Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen. I. RECHT OP ONDERWIJS Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind

Nadere informatie

Deze checklist helpt je om te controleren of al je documenten in orde zijn. Ingevuld formuliertje gegevens deelnemer reis Kent

Deze checklist helpt je om te controleren of al je documenten in orde zijn. Ingevuld formuliertje gegevens deelnemer reis Kent NAAM: KLAS: Om de administratie in orde te brengen voor de studiereis naar Kent (22-25 mei 2012), geef je dit mapje met dit blad en alle nodige documenten af aan de balie voor woensdag 2 mei 2012. Deze

Nadere informatie

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT STAGEVADEMECUM SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? Centrale dienst Winterstraat 12, 3740 Bilzen 089 41 82 35 stage@sg-sintjozef.be

Nadere informatie

Info-avond 1 ste leerjaar

Info-avond 1 ste leerjaar Info-avond 1 ste leerjaar Hoe leert mijn kind op school lezen? Methode: Veilig leren lezen (kim-versie) Gestructureerde opbouw van de letters en woorden: - Fase 1: We beginnen met het woordje ik. Nadien

Nadere informatie

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. To be or not to be. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER. To be or not to be. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS MAGDA? REGELS OP SCHOOL EN DE WERKVLOER Jongeren krijgen op school, op de werkplek, in de klas met allerlei regels en afspraken te maken. Zijn de afspraken en regels duidelijk genoeg voor hen? Wat vinden

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE 2013-2014

SCHOOLBROCHURE 2013-2014 KOEKELARE Een stap in de goede rich9ng SCHOOLBROCHURE 2013-2014 Ac9viteitenkalender 2012-2013 vr 21.09.12 18u Intake oudercontact voor nieuwe leerlingen. Mosselsouper do 08.11.12 18u Oudercontact zo 11.11.12

Nadere informatie

Intern reglement leerlingen

Intern reglement leerlingen Intern reglement leerlingen Schooljaar 2012-2013 Laatste update: 30/08/2013 1. DAGINDELING Wanneer heb je les? Wanneer heb je pauze? maandag, dinsdag donderdag en vrijdag woensdag 8.30 9.20 8.30 9.20 9.20

Nadere informatie

KALENDER + INFO ZESDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO

KALENDER + INFO ZESDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO KALENDER + INFO ZESDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO SCHOOLJAAR 2015-2016 Lijst afkortingen: DBH DW Exc. MS NM PAG SVS VM VT Don Bosco Haacht Dagelijks werk Excursie Middenschool Namiddag Pastorale animatiegroep

Nadere informatie

KALENDER + INFO VIJFDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO

KALENDER + INFO VIJFDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO KALENDER + INFO VIJFDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO SCHOOLJAAR 2015-2016 Lijst afkortingen: DBH DW Exc. MS NM PAG SVS VM VT Don Bosco Haacht Dagelijks werk Excursie Middenschool Namiddag Pastorale animatiegroep

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

Drugsinterventieplan

Drugsinterventieplan 1. Toepassingsgebied Drugsinterventieplan Het reglement is van toepassing voor alle leerlingen. Het reglement is van toepassing op school of binnen schoolverband. D.w.z. voor, tijdens en na de schooluren

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

[VADEMECUM STAGIAIR] Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad. Campus Ursula 013 35 54 30. Gebouwen A, B, C Ursulinenstraat 2. Campus Amandina 013 35 06 80

[VADEMECUM STAGIAIR] Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad. Campus Ursula 013 35 54 30. Gebouwen A, B, C Ursulinenstraat 2. Campus Amandina 013 35 06 80 2015 Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad Campus Ursula 013 35 54 30 Gebouwen A, B, C Ursulinenstraat 2 Campus Amandina 013 35 06 80 Gebouw D Veearts Strauvenlaan 5 Gebouw E Sint-Truidersteenweg 18 Gebouw

Nadere informatie

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten?

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Zit je met een vraag over school? Of wil je weten wat je rechten

Nadere informatie

Schooljaar 2013 2014. Deel II: Bijvoegsel bij het algemeen schoolreglement

Schooljaar 2013 2014. Deel II: Bijvoegsel bij het algemeen schoolreglement Schooljaar 2013 2014 Deel II: Bijvoegsel bij het algemeen schoolreglement 1 Welkom in de middenschool Spes Nostra Vandaag sta je aan de start van een nieuw schooljaar. Omdat iedereen optimaal zou kunnen

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD 2013-2014

TWEEDE GRAAD 2013-2014 Tel: 02 363 80 20 Parklaan 7 1500 Halle Website: www.hhchalle.be Infobrochure TWEEDE GRAAD 20132014 Directeur: Ann Debroyer Coördinatoren: Liesbet Jacobs Chris Moens Christoffer Merens Voor elk wat wils

Nadere informatie

Brochure infoavond 2015-2016

Brochure infoavond 2015-2016 VRIJ ONDERWIJS DUFFEL Vestigingen van De Basis Lager Onderwijs Stationsstraat 4 2570 Duffel 015/ 30 38 38 Brochure infoavond 2015-2016 5 de leerjaar 5A Juf Silvie Wellens SilvieWellens@debasisduffel.be

Nadere informatie

+HW$%&YRRUGHOHHUOLQJHQHQVWXGHQWHQ YDQKHW,QVWLWXXW6LQW0DULD. Welkom!

+HW$%&YRRUGHOHHUOLQJHQHQVWXGHQWHQ YDQKHW,QVWLWXXW6LQW0DULD. Welkom! +HW$%&YRRUGHOHHUOLQJHQHQVWXGHQWHQ YDQKHW,QVWLWXXW6LQW0DULD Welkom! De leraren en het ondersteunend personeel willen je vanuit het opvoedingsproject van het Instituut Sint-Maria helpen bij de verdere uitbouw

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD

BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD Schooljaar 2013-2014 Gegevens GON-begeleider Leidraad voor ouders Vanuit het BuSO Ten Dries wordt GON-begeleiding aangeboden aan adolescenten

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

Keukenreglement. 1. Persoonlijke gezondheid. 2. Persoonlijke hygiëne

Keukenreglement. 1. Persoonlijke gezondheid. 2. Persoonlijke hygiëne Keukenreglement 1. Persoonlijke gezondheid Medisch attest Lichamelijke geschiktheidsverklaring omgang met voedingswaren. Nieuwe leerlingen dienen dit attest aan te vragen bij de huisarts en dient uiterlijk

Nadere informatie

. Mogen wij uitdrukkelijk vragen om uw mailbox regelmatig te raadplegen, want op deze wijze willen wij u op de hoogte houden van het schoolleven.

. Mogen wij uitdrukkelijk vragen om uw mailbox regelmatig te raadplegen, want op deze wijze willen wij u op de hoogte houden van het schoolleven. VRIJ TECHNISCH INSTITUUT vzw Leon Declercqstraat 1 9800 Deinze tel.: 09 381 60 80 fax: 09 381 60 81 E-mailadres: vti.deinze@vtideinze.be Instellingskenmerken: 036202 311 2 44011 1 Deinze, augustus 2014

Nadere informatie

2013 Tweede graad Verzorging-Voeding Sociale en Technische Wetenschappen

2013 Tweede graad Verzorging-Voeding Sociale en Technische Wetenschappen 2013 Tweede graad Verzorging-Voeding Sociale en Technische Wetenschappen Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT We sluiten deze maand een drukke eerste trimester af. Vanaf nu laten we de leerlingen zich concentreren

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

Ouderavond 2de jaar 7 oktober 2014

Ouderavond 2de jaar 7 oktober 2014 Ouderavond 2 de jaar 7 oktober 2014 Beste ouders, Sinds de start van het schooljaar op 1 september jl. is er reeds een schoolmaand achter de rug.. Hopelijk voelt uw zoon/dochter zich intussen al helemaal

Nadere informatie

Achteraan vindt u een apart blad waarop u telkens uw keuze kan aanduiden. Daarnaast vragen we u ook om de bijgevoegde leerlingenfiche in te vullen.

Achteraan vindt u een apart blad waarop u telkens uw keuze kan aanduiden. Daarnaast vragen we u ook om de bijgevoegde leerlingenfiche in te vullen. Tweede graad 2013-09-02 Geachte ouders Als aanvulling bij het lijvige schoolreglement willen we u bij de start van het schooljaar op de hoogte brengen van enkele specifieke regels en afspraken. We hebben

Nadere informatie

WELKOM IN DE CURSUS. Wat moet je doen?

WELKOM IN DE CURSUS. Wat moet je doen? WELKOM IN DE CURSUS Abdul en Irina starten vandaag met een intensieve cursus Nederlands. De leraar geeft tijdens de les informatie over de cursus en de examens. De leraar maakt ook enkele afspraken met

Nadere informatie

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER VRAGENLIJST CONTINUROOSTER Beste ouders, Via deze brief willen we u informeren over het continurooster. We willen uw mening vragen of het continurooster eventueel moet worden ingevoerd op onze school.

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS maart 2014/nr. 1

DRIEMAANDELIJKS maart 2014/nr. 1 DRIEMDEIJKS maart 2014/nr. 1 Inhoud : - Examenregeling en examenrooster DE OUDERS E EERIE - REEI EIDE TEEDE TRIMESTER 2013/2014 1. FEZIHEDE 1 e + 2 de graad Vanaf 18 maart moet elke afwezigheid door een

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Dinsdag, 1 september 2015 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Welkom op de campus. Burchtstraat

Welkom op de campus. Burchtstraat Dag meisje, dag jongen, Welkom op de campus Burchtstraat Ben je bang voor de overstap naar het middelbaar onderwijs? Dat hoeft niet! Zeker niet als je steeds je best doet, zoals je nu al van plan bent!?

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be> Schoolinterne afspraken kleuterafdeling Samen leven, samen

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Maandag, 1 september 2014 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD

SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD SINT-MARTINUSSCHOLEN HERK-DE-STAD Eerste graad Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad Beste jongere Het laatste schooljaar in je lagere school loopt op zijn einde. Vandaag ben je dan ook op zoek naar een geschikte

Nadere informatie

Welkom op onze school

Welkom op onze school Welkom op onze school Izegem, 1 september 2014 Beste leerling(e) Je hebt in afspraak met je ouders voor onze school gekozen. We danken je voor het vertrouwen en willen ons best doen dit niet te beschamen.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1. HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1. HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2

HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1. HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1. HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2 H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1 HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1 HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2 HOOFDSTUK 4 Inschrijving en financiële bijdrage...

Nadere informatie

Sint - Pietersschool

Sint - Pietersschool Sint - Pietersschool een hartelijke school Prinsessestraat 13 8870 Izegem-Emelgem Tel. 051/30.41.85 Fax. 051/31.80.48 Ondernemingsnr. : 0464.500.336 Prinsessestraat 13 directie.emelgem@sintpietersschool.be

Nadere informatie

NAAM LEERKRACHT : KLAS :

NAAM LEERKRACHT : KLAS : NAAM LEERKRACHT : KLAS : UITSPRAKEN - VRAGEN I. DE LEERSTOF.. Weet je steeds duidelijk waarover de les gaat? 2. De leerkracht vertelt regelmatig hoe de les past in het geheel van de leerstof. 3. De leerstof

Nadere informatie

ik kies voor mijn talent

ik kies voor mijn talent 2deel 2 Naar de 2 de graad: ik kies voor mijn talent Welke richtingen kan ik uit? Info over de eigen school De directeur geeft uitleg over de studierichtingen in onze school. Info over andere richtingen

Nadere informatie

SCHOOLREGELS VAN DE BEELDIGE BEELDEKENS.

SCHOOLREGELS VAN DE BEELDIGE BEELDEKENS. SCHOOLREGELS VAN DE BEELDIGE BEELDEKENS. 1. Inleiding. Je kan je in een school alleen maar goed voelen als je iedereen waardeert en je verdraagzaam opstelt en als je bereid bent om samen te werken aan

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING 28 APRIL 2015

VERSLAG VERGADERING 28 APRIL 2015 VERSLAG VERGADERING 28 APRIL 2015 Datum: 3 mei 2015 Aanwezigen: Danny Van Buggenhout Anne Verlinden Marie-Renée Strijckmans Hans De Hertogh Lucille De Roy- Yvette Vereeken Sabin Van Roy Veerle Beeckman

Nadere informatie

Een leidraad voor leerlingen

Een leidraad voor leerlingen Alle tijd voor jong talent HET ABC van het ONZE-LIEVE-VROUWLYCEUM Een leidraad voor leerlingen Uitgave: schooljaar 2015-2016 Onze-Lieve-Vrouwlyceum 1 Afwezigheden Bibliotheek / Openleercentrum (OLC) Brandalarm

Nadere informatie

KALENDER + INFO VIERDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO

KALENDER + INFO VIERDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO KALENDER + INFO VIERDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO SCHOOLJAAR 2015-2016 Lijst afkortingen: DBH DW Exc. MS NM PAG SVS VM VT Don Bosco Haacht Dagelijks werk Excursie Middenschool Namiddag Pastorale animatiegroep

Nadere informatie

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3 Schoolafspraken voor leerlingen 1-2-3 Wanneer kan ik in de school binnen? s Morgens om 8.00u. s Middags om 13.00u. Wanneer beginnen en eindigen de lessen? s Morgens starten we om 8.30u. s Middags stoppen

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Leefregels op onze school 2015-2016

Leefregels op onze school 2015-2016 Verplaatsingen van en naar de school Leefregels op onze school 2015-2016 Bij het naar school komen en het naar huis gaan, volg je de veiligste weg. Vóór het begin en na het beëindigen van de lessen blijf

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCHE INFORMATIE 1. OPENINGSUREN Onze school is open van 7 u. s morgens tot 18. 30 u. s avonds. De lessen worden gegeven van 08.30 u. tot 12.05 u. in de voormiddag. In de namiddag voor de kleuters

Nadere informatie

Sint-Romboutscollege Mechelen

Sint-Romboutscollege Mechelen Sint-Romboutscollege Mechelen Nieuwsbrief 3, Oktober Beste ouders, beste leerlingen VOORWOORD Voorwoord Geen leerlingen op de speelplaats en toch veel beweging. Verhalen over strafstudies, over kinderstreken

Nadere informatie

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING...

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... SCHOOLREGLEMENT s c h o o l j a a r 2 0 1 5-2016 Inhoud WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 1 BOUWSTENEN VAN HET OPVOEDINGSPROJECT... 6 1.1 Waarden van ons leefhuis...

Nadere informatie

Aanwezig. Afwezig. Afval. Alcohol. Belsignaal. Christelijk

Aanwezig. Afwezig. Afval. Alcohol. Belsignaal. Christelijk Welkom! Groeien in verantwoordelijkheid kan in een school best lukken via duidelijke doelstellingen en informatie, klare afspraken, orde en regelmaat. Met dit ABC van het VTI willen we het schoolreglement

Nadere informatie

Scholengroep Domein Speelhof CONCRETE AFSPRAKEN

Scholengroep Domein Speelhof CONCRETE AFSPRAKEN Scholengroep Domein Speelhof MIDDENSCHOOL 2 CONCRETE AFSPRAKEN www.scholengroepdomeinspeelhof.be In het schoolreglement, dat je ouders moeten ondertekenen, staan algemene rechten en plichten. Om echter

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

SCHOOLJAAR 2012 2013

SCHOOLJAAR 2012 2013 Katholiek Secundair Onderwijs Oostende vzw. Campus Sint-Lutgardis Steenbakkersstraat 80 8400 OOSTENDE tel. 059 55 39 70 fax 059 55 39 79 website: www.slo.be e-mailadres: info@slo. SCHOOLJAAR 2012 2013

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Leerrecht 2004 Leerplicht Moet ik voor mijn zevenjarige zoon steeds een doktersbriefje indienen als hij ziek is?? Kan mijn dochter op haar zestiende

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie