RB-IT OVERVIEW EN ENVIRONMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RB-IT OVERVIEW EN ENVIRONMENT"

Transcriptie

1 Duty Spec RB-IT

2 Inhoud RB-IT OVERVIEW EN ENVIRONMENT... 3 Functionele decompositie... 3 Systeemeisen cliëntsoftware... 4 Systeemeisen server software... 4 Escrow... 5 RB-IT SOFTWARE PACKAGE... 6 Tankfarm overview scherm... 6 Selections scherm... 6 Tank-status... 6 Tank-details scherm... 6 RBI questionnaire Roof... 6 RBI questionnaire Shell... 6 RBI questionnaire Floor... 7 Appurtenances... 7 Data-analyse... 7 Fitness for service scherm... 8 Dashboard... 8 VERDERE RB-IT MODULES... 9 Operational simulation... 9 Structural simulation... 9 Inspection/Maintenance planning... 9 Management overview Foundation & settlement Terminal Piping BOBO-analyse RAPPORTAGE DATA-OVERDRACHT RB-IT SOFTWARE KOPPELINGEN CONSULTANCY... 12

3 RB-IT OVERVIEW EN ENVIRONMENT RB-IT is Inventure Technologies solution for Risk-Based Inspection maintenance planning. Het is het software-onderdeel van Inventure Technologies VBS op het gebied van opslagtanks. Zowel het RBI handboek, het inspectieplan als de software zijn gevalideerd door de EEMUA. In de software kan een 20-jarige planning en budget worden gegenereerd voor inspecties en onderhoud van opslagtanks en terminal piping. De methodiek volgt de in Nederland geldige richtlijnen en wetgeving zoals PGS-29, EEMUA159, IPO, BS2654, API653 en RTOD. De RB-IT software is web-based, heeft een moderne client-server-architectuur en is daarmee geschikt voor meerdere gebruikers en geschikt voor meerdere platformen. RB-IT kan gebruikt worden op Windows-PC's, Macintosh-PC's, op een Citrix-netwerk, maar ook op ipad en Tablet-PC.RB- IT wordt geleverd als software solution. Inventure Technologies zorgt dan voor hosting van de data en de systeemsoftware. Ook kan de software geïnstalleerd worden op een server bij de klant. Deze zorgt dan voor de server en voor backup van de data. Voor de continuïteit is het mogelijk een Escrow-overeenkomst te sluiten. De software is modulair opgebouwd, waarbij buiten het standaard pakket gekozen kan worden voor extra functionaliteit. Functionele decompositie RB-IT kan voor een hele terminal een RBI analyse en een onderhouds en inspectieplanning maken. Dit geldt voor zowel de opslagtanks als de terminal piping. Alle afzonderlijke componenten kennen hun eigen afkeurcriteria. Opslagtanks worden onderverdeeld in de volgende componenten: Tankfundatie Terpschouder Wandringen (elke wandring wordt afzonderlijk beschouwd) Membraan onderkant Annular onderkant Membraan bovenkant Annular bovenkant Sumps (tot 5 sumps mogelijk) Alle wandnozzles Alle daknozzles Dakplaten (floating roofs, umbrella roofs, cone roofs, dome roofs, inwendige drijvende daken) Spantwerk Pontons

4 Alle inwendig leidingwerk in de tank Dakpoten Leidingwerk wordt onderverdeeld in de volgende componenten: Branch Cap Elbow Pipe Reducer Return elbow Tee Thredolet Weldolet Systeemeisen cliëntsoftware RB-IT werkt met elke moderne browser, waarbij de voorkeur uitgaat naar Internet Explorer 9 en Firefox. Google Chrome en Safari zijn ook geschikt, evenals elke andere browser die HTML3 en Javascript 1.2 ondersteunt. Minimale eisen: Internet Explorer 7 Firefox 2 Google Chrome 1 Safari 1.4 Systeemeisen server software RB-IT draait op gangbare netwerkservers met MySql en PHP, waarbij een LAMP-architectuur de voorkeur heeft, vanwege de meest betrouwbare werking: hierop is RB-IT uitgebreid getest. De LAMPserver (Linux, Apache, MySql, PHP) mag een stand-alone PC zijn of een virtuele server. Linux = besturingssysteem, elk ander netwerk-besturingssysteem is ook goed, mits het Apache kan draaien, zoals CentOS, Debian, Mandrake, OSX-server, Red Hat, SuSE, Ubuntu, etc. Apache = webserver, gebruik versie 2.2, zie apache.org MySql = database, gebruik versie 5.3 of hoger, zie mysql.com PHP = scripttaal, gebruik versie 5.2 of hoger (voorkeur 5.3), zie php.net

5 Escrow De source code van RB-IT wordt bij een escrow agent (notaris) ondergebracht. Uitsluitend bij faillissement van Inventure Technologies krijgt de klant van de notaris de source code.

6 RB-IT SOFTWARE PACKAGE Tankfarm overview scherm Dit scherm toont alle tanks met een indicatie hoever de studie is gevorderd, wanneer het laatst data voor de tank is ingevoerd en wanneer de verwachte next inspection en next turnaround zijn. Het overzicht kan op diverse manieren gesorteerd worden en er kan ook gefilterd worden op tanklocation. Vanuit dit scherm kan uitgebreid geselecteerd worden op tanks, zie selecteren tanks. Klikken op een tank toont het tank-status-venster. Selections scherm In het Tank Selections scherm kunnen doorsneden worden gegenereerd van de database. Zo kan er geselecteerd worden op algemene gegevens van een tank (b.v. op tanks binnen een bepaalde diameterrange), op gegevens van componenten van een tank (b.v. op tanks met bepaald type bodem), op productgegevens (b.v. op tanks met bepaalde toxicity class), op status (b.v. op tanks waarvan settlement niet ok is). Ook kunnen hier meerdere selectiecriteria worden in gegeven. Voorbeeld: genereer een lijst van tanks met Bobo klasse B waarvan de settlement buiten de acceptatiecriteria valt. Tank-status Dit scherm toont een overzicht van de tank onder beschouwing, de componenten van die tank en de status van de tank. Ook kunnen hier algemene documenten over de tank worden opgeslagen, zoals construction diagrams, inspectierapportage en RBI-reports. Vanuit dit venster is alle info over de tank bereikbaar en wordt de RBI-studie gestart. Tank-details scherm Dit is de datasheet per tank, voor het beheer van alle gegevens van de tank. RBI questionnaire Roof Hier wordt een PoF Analysis, CoF Analysis en een Confidence Assessment van het dak uitgevoerd, volledig volgens EEMUA 159. Het resultaat is grafisch te zien in het dashboard. RBI questionnaire Shell Hier wordt een PoF Analysis, CoF Analysis en een Confidence Assessment van de wand uitgevoerd, volledig volgens EEMUA 159. Het resultaat is grafisch te zien in het dashboard.

7 RBI questionnaire Floor Hier wordt een PoF Analysis, CoF Analysis en een Confidence Assessment van de bodem uitgevoerd, volledig volgens EEMUA 159. Het resultaat is grafisch te zien in het dashboard. Appurtenances In dit scherm worden nozzles en evt. pontoons en evt. rooflog holders ingevoerd per tank. Data-analyse Hiermee kunnen de wanddikte-metingen van de tank worden ingevoerd. De data-analyse is onderdeel van een RBI studie. De volgende wanddikte-metingen kunnen worden ingevoerd: floor (membrane, annular, sump(s)) shell (alle ringen van de tank) roof (roofplates) settlement (ondergrond van de tank) nozzles (shell en roof en internals) pontoons (bij floating roof) roof leg folders (bij floating roof) De ingevoerde waardes worden grafisch gerepresenteerd in een trending grafiek. Er kan ook As Build Thickness (ABT) worden aangegeven. Dan geldt deze waarde als de beginwaarde. De ABT-waarde wordt met blauwe achtergrond getoond. De trending grafiek houdt hier dan rekening mee. Verder kunnen in dit scherm reparaties uit het verleden worden ingevoerd, ook deze worden met een blauwe achtergrond getoond. Het resultaat van de data-analyse is de corrosiesnelheid. Er kan gekozen worden uit verschillende berekeningsmethodes voor de corrosiesnelheid. Deze wordt berekend op basis van de laatste twee meetpunten, op basis van een least squares fit of hij kan handmatig worden in gegeven.

8 Fitness for service scherm In het fitness for service scherm worden per afzonderlijk component de afkeurcriteria ingevoerd of uitgerekend. De formules die gebruikt worden en de belastingsscenario s voldoen volledig aan EEMUA 159. Dashboard In het dashboard worden de belangrijkste uitkomsten van RB-IT getoond, ook weer alle op component niveau. Hierin worden de settlement status, nozzle status en remaining lifetime en inspectie-interval van alle componenten getoond. Indien er op een afzonderlijk component geklikt wordt dan opent zich een nieuw scherm met extra achtergrondinformatie over dat component, zoals historische meetgegevens, afkeurcriterium, risk assessment matrix, probability factor, K-factor en consequence factor.

9 VERDERE RB-IT MODULES Operational simulation Met deze module is het mogelijk om de effecten voor onderhoud en inspectie van diverse operationele wijzigingen vooraf eenvoudig te simuleren. Deze module wordt tailor-made samengesteld afhankelijk van de wensen en unieke processen bij de klant. Een voorbeeld van een invloedrijke wijziging is een productwissel. Een ander product opslaan in een tank kan significante gevolgen hebben voor het inspectie regime. Het product kan corrosiever of giftiger zijn waardoor de tank eerder geïnspecteerd dient te worden. De module geeft antwoord op de vraag of een specifiek product daadwerkelijk kan worden opgeslagen in een bepaalde tank. De module heeft hiervoor overigens een zeer unieke en praktische functionaliteit ingebouwd: de module omvat een corrosie-database van verschillende stoffen. Zo kunnen ervaring uit het verleden eenvoudig worden gebruikt (ook van andere tanks) in de verwachtingen van toekomstige degradatie. Structural simulation Met deze module is het mogelijk om de effecten voor onderhoud en inspectie van diverse structurele wijzigingen vooraf eenvoudig te simuleren. De module verschaft antwoorden op diverse vragen die betrekking hebben op deze structurele wijzigingen: Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de inwendige inspectietermijnen als de bodem wordt vervangen of als de bodem wordt gecoat? Is dat financieel interessant? Een ander voorbeeld is het aanbrengen van een windgirder. Waar kan deze het best geplaatst worden en welk type windgirder is geschikt? En wat levert het op aan restlevensduur? Wat moet ik minimaal doen om de BOBO-status van een tank te verhogen? Inspection/Maintenance planning Per tank wordt een analyse gedaan dat resulteert in een overzicht van activiteiten die op een bepaald momenten moeten worden uitgevoerd. De module maakt een optelsom van al deze acties en creëert daardoor een draaiboek van inspecties die uitgevoerd dienen te worden per jaar. Dat draaiboek kan worden uitgeprint of worden doorgegeven aan een Computerised Maintenance Management System (CMMS). In dit draaiboek staan per tank de activiteiten vermeld, de kosten van

10 de activiteiten en welke punten extra aandacht verdienen. Er wordt ook per tank een inspectiemethodiek gegenereerd; hoe er gemeten moet worden en waar. Inspectie draaiboek (wat, wanneer, waar) Aandachtspunten tijdens inspectie Inspectieplan/methodiek per tank Doorlooptijden en kosten van activiteiten Management overview De Management Overview is een verleng stuk van de inspectie planning. De Management Overview module voorziet in een management summary van de activiteiten die binnen bepaalde termijnen plaatsvinden. Op basis van deze planning wordt automatisch een budget forecast gemaakt voor dit jaar en ook voor de komende jaren. Deze module levert ook een forecast voor werkdruk, verwachte pieken en dalen, winstderving en beschikbare opslagcapaciteit. Daarnaast laat het overzicht zien welke activiteiten frequent voorkomen waardoor bijvoorbeeld bij een contractor tijdig kan worden gecommuniceerd dat er voldoende capaciteit beschikbaar dient te zijn. De management summary laat ook zien waar de voornaamste risico s liggen binnen het bedrijf en op welke wijze deze zich ontwikkelen in de loop der tijd. Budget forecast Werkdruk forecast Beschikbaarheid opslagcapaciteit Waar liggen de risico s en hoe ontwikkelen die zich Contractor aanbestedingen Foundation & settlement Een van de belangrijkste onderdelen van de integriteit van de tank is de fundatie van de tank. Een opslagtank zal zich op diverse manier gaan zetten op de terp. Dit is van grote invloed op de spanningen die optreden in de constructie. Logischerwijs dienen deze zettingen goed gecontroleerd te worden en op een juiste manier beoordeeld te worden. De module rekent diverse zettingen door, zoals voorgeschreven in EEMUA 159 en 183. Een beoordeling aan de hand van deze module van de fysieke opbouw van de fundatie is hier van belang om uitspraken te doen over enerzijds de zettingssnelheid en anderzijds over het potentieel van corrosievorming door inwatering of grondwater. Daarnaast zijn de gegevens van belang voor de BOBO analyse, waarbij gekeken wordt naar het risico van bodemverontreinigingen als gevolg van lekkages. Hoekverdraaiing en differentiële hoekverdraaiing Scheefstand Bodemdaling of bodemverzakking

11 Hoeklas en annular projectie Holtes en bodemrimpels Inwatering en grondwater Terp lines of defence Stevigheid en vering terp Terminal Piping Conform EEMUA 159 valt alles tot aan de tankput-afsluiter onder tankonderhoud (dit mag echter anders gedefinieerd worden per bedrijf). Essentie is echter dat een bepaalde hoeveelheid pijpleidingen niet onder het tankonderhoud valt. Een gedeelte van deze pijpleidingen is keuring plichtig, maar het grootste gedeelte niet. De Terminal Piping module voorziet in een eenvoudig condition based onderhoudsmodel voor dit leidingwerk. Meetlocaties kunnen worden gedefinieerd alsmede het soort NDO dat dient te worden toegepast. Op de meetdata kan trending worden toegepast teneinde te kunnen bepalen of het volgende inspectietermijn kan worden gehaald. Kortom, een eenvoudig beheersysteem voor alle pijpleidingsystemen op de terminal. BOBO-analyse In het kader van de Nederlandse Richtlijn Bodembodembescherming wordt vaak in een milieuvergunning verwezen naar een BOBO analyse. Deze analyse spitst zich toe op het risico van tankbodem lekkages. De BOBO module in RB-IT kan deze analyses uitvoeren en borgen, waardoor voldaan wordt aan de milieuvergunning. De module levert overzichten van de Bodem-immissiescores in een overzicht voor alle tanks, maar ook per tank afzonderlijk. Voorts kunnen door het aanpassen van parameters in de module voorstellen gegenereerd worden om van een hogere risico-klasse middels gerichte onderhoudsacties te komen tot een lagere risico-klasse.

12 RAPPORTAGE RB-IT kan de volgende rapportage automatisch genereren, zowel in HTML als in PDF: volledig RBI rapport inclusief alle RBI resultaten Capex opex rapport per jaar voor de gehele terminal, inclusief alle onderhouds- en inspectieacties Inspectierapport per tank met nozzle picture en historische meetgegevens, alsmede meetscope Voor een meerjarenplanning van alle onderhoudsacties kan een automatische Excel export gegenereerd worden. DATA-OVERDRACHT RB-IT Inventure Technologies realiseert zich dat Excel vaak gebruikt wordt om de parameters en inspectiehistorie van opslagtanks in op te slaan. Voor de RBI analyse en de fitness for service analyse dienen deze parameters ook aanwezig te zijn in RB-IT. Voor dit doel is een import spreadsheet in Excel ontwikkeld waardoor de data makkelijk vanuit een Excel dump geïmporteerd kan worden in RB- IT. SOFTWARE KOPPELINGEN Aangezien RB-IT is opgezet als SQL database kan het via ODBC gemakkelijk communiceren met EAM systemen zoals INFOR. CONSULTANCY Naast het leveren van software kan Inventure Technologies ook consultancy verzorgen op het gebied van RBI, inspectie management en het opstellen van inspectie en maintenance plannen.

Het verbinden van sociale media en het weer

Het verbinden van sociale media en het weer Het verbinden van sociale media en het weer I. van der Giessen KNMI Intern Rapport IR-2014-05 Het verbinden van sociale media en het weer Een onderzoek naar de mogelijkheden binnen ArcGIS om real-time

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

De missing link tussen theorie en praktijk. Eindelijk een tool die het proces van a tot z ondersteunt. En dan ook nog eens òns proces.

De missing link tussen theorie en praktijk. Eindelijk een tool die het proces van a tot z ondersteunt. En dan ook nog eens òns proces. Met behulp van Optimizer+ is de implementatie van ons CMMS aanzienlijk versneld. Optimizer+ heeft structuur gebracht in de manier waarop wij ons preventief onderhoud vaststellen. Een onmisbare tool voor

Nadere informatie

BVH. Software Risk Assessment Rapport t.b.v. vts Politie Nederland. vertrouwelijk. 25 juni 2008. Dr. ir. Joost Visser, Dr. ir. Pieter Jan 't Hoen

BVH. Software Risk Assessment Rapport t.b.v. vts Politie Nederland. vertrouwelijk. 25 juni 2008. Dr. ir. Joost Visser, Dr. ir. Pieter Jan 't Hoen BVH Software Risk Assessment Rapport t.b.v. vts Politie Nederland 25 juni 2008 Dr. ir. Joost Visser, Dr. ir. Pieter Jan 't Hoen +31 (0)20 314 09 50 j.visser@sig.nl, pj.thoen@sig.nl vertrouwelijk 2 Disclaimer

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal BIBIS Library Portal, is ontwikkeld om de medewerkers van een modern informatiecentrum optimaal te ondersteunen bij hun dagelijkse

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Software en service licenties 2012

Software en service licenties 2012 In dit document worden de EcoSys software en service licenties beschreven met bijbehorende prijzen en voorwaarden. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gelden met ingang van 1 januari 2012, alle

Nadere informatie

Software- en leverancierselectie

Software- en leverancierselectie Software- en leverancierselectie een korte introductie Auteur : Indora Informatisering Document : Software- en leverancierselectie Datum : Januari 2004 Versie : D02 INHOUDSOPGAVE 1. ZIET U DOOR DE BOMEN

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 De hardware en infrastructuur van Inventie 4 Licenties, gebruiksrecht en diensten 6 Tarieven 10 Licentie-, gebruiksrecht-

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Functionaliteitenbeschrijving TestVision

Functionaliteitenbeschrijving TestVision Functionaliteitenbeschrijving TestVision Teelen Kennismanagement DATUM september 2011 Inhoudsopgave 1. Wat is TestVision?... 1 1.1 Gebruikersvriendelijk toetssysteem... 1 1.2 Gestructureerde vragenbank...

Nadere informatie

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Eindverslag ingediend ter afronding van de studie Bachelor of Science in Elektrotechniek Informatietechniek. Student: Wong Enny

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs PIJLER 3: Nationale technische infrastructuur

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

Handleiding Versie 1.15

Handleiding Versie 1.15 Handleiding Versie 1.15 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Wat is Fin-e Projects?... 4 1.2. Voor wie is Fin-e Projects bedoeld?... 4 1.3. Welke voorkennis is vereist?... 4 2. De filosofie van de financiële

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit

Nadere informatie

Items voorgaande Reliability Usergroup meetings

Items voorgaande Reliability Usergroup meetings Items voorgaande Reliability Usergroup meetings Onderwerp + korte antwoorden. Uitgebreide antwoorden; PowerPoint presentaties, Voorbeeld datasets, Voorbeeld Analyses, Word documenten, Excel voorbeeld berekeningen

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie