Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping"

Transcriptie

1 Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Voorzitter: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping door Nick BRAECKMAN Promotor: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Scriptiebegeleider: Ir. P. Willen Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van burgerlijk electrotechnisch-werktuigkundig ingenieur Academiejaar

2

3 Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Voorzitter: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping door Nick BRAECKMAN Promotor: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Scriptiebegeleider: Ir. P. Willen Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van burgerlijk electrotechnisch-werktuigkundig ingenieur Academiejaar

4 Voorwoord Niettegenstaande een scriptie een persoonlijke synthese is van een bestudeerd onderwerp, is deze zware taak onmogelijk zonder de gewaardeerde hulp van een aantal mensen. In eerste plaats wil ik mijn dank uitspreken voor mijn promotor Prof. Van Landeghem omdat hij me de kans gaf om een erg interessant onderwerp in detail te bestuderen. Hij heeft me ook erg geholpen door een aantal van zijn publicaties ter beschikking te stellen voor deze scriptie. Omdat het onderwerp erg complex is en gefundeerd op verschillende deelgebieden van de logistieke studie, was ik ook erg blij met de hulp die ik kreeg van mijn scriptiebegeleider Ir. Peter Willen. Op momenten dat ik meer bos dan bomen zag, gaf hij me een heldere kijk op het onderwerp. Daarnaast gaf hij me bij momenten een genuanceerde kijk op de resultaten die ik verkreeg in bepaalde fases van mijn ontwerp, en dit heeft deze scriptie zonder twijfel gebracht tot wat hij nu is. Als laatste persoon die me op inhoudelijk gebied heeft ondersteund, moet ik de heer Roel De Haes van het consultingbureau Möbius bedanken voor de technische ondersteuning. Hoewel ik erg veel problemen heb ondervonden (en ook opgelost tijdens het ontwerp van de simulator in Enterprise Dynamics versie 6, heeft hij me steeds zo goed als mogelijk proberen helpen, niettegenstaande een aantal bugs in de software onoplosbaar waren. In tweede instantie wil ik alle mensen bedanken die me tijdens het zware werk die het volbrengen van deze scriptie zonder twijfel was sociaal hebben ondersteund. Bijzondere dank gaat uit naar de familie Vercruysse die me gedurende dit hele laatste jaar hebben opgevangen met de beste zorgen. Hierbij reken ik zonder twijfel ook mijn zoetje. Ze heeft het aangekund om me te blijven steunen, niettegenstaande het op vele momenten one-way traffic was, en dat ik soms niet te genieten was. Tot slot wil ik mijn familie bedanken voor de steun die ik kreeg gedurende mijn hele opleiding: Mijn zusje die zich over mij ontfermde in de jaren dat we samen op kot zaten, en natuurlijk ook daarna;

5 Mijn beste vrienden Christoph & Kristoff die als broers voor me zijn, en waarmee ik tijdens mijn hele studietijd de zwaarste, mooiste, moeilijkste en plezantste momenten heb beleefd; Mijn mama die steeds in stond voor de mama-taken; Mijn vader die vanuit Spanje zijn papa-taken probeerde te vervullen; Mijn nichtje voor de zotte kuren, en de soms vreselijke escapades; Mijn tante en mijn oom die me in al die jaren de familiale steun hebben gegeven die ik nodig had. Ook voor de mogelijkheid die ze me hebben gegeven om een pak ervaringen op te doen in de Safti. Bedankt!

6 Toelating tot bruikleen De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze scriptie. zaterdag 22 mei 2004, Nick Braeckman

7 Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping door Nick BRAECKMAN Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van burgerlijk electrotechnisch-werktuigkundig ingenieur Academiejaar Promotor: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Scriptiebegeleider: Ir. P. Willen Faculteit Toegepaste Wetenschappen Universiteit Gent Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Voorzitter: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Samenvatting De ontwikkeling van simulatoren voor Supply Chains, wordt gestuurd door twee belangrijke evoluties in de bedrijfsvoering. Enerzijds zorgt de meer dan exponentiële groei van rekencapaciteit van computersystemen voor grotere mogelijkheden op het gebied van data-analyse. Anderzijds krijgen bedrijven steeds meer te maken met strengere kwaliteits- en klanteneisen. Bedrijven worden daarom verplicht om, naast het optimaliseren van hun interne performance, ook een grote optimalisatie door te voeren van de logistieke keten waartoe het behoort. Deze twee evoluties samen zorgen ervoor dat men krachtigere methoden ontwikkelt om betrouwbare voorspellingen te doen over de impact van logistieke wijzigingen. Omdat spreadsheetprogramma s te eng worden voor deze methoden, ontwikkelt men simulatiepakketten die al dan niet specifiek zijn. Binnen deze scriptie richten we ons voornamelijk op het optimaliseren van de order doorlooptijd als performance measure. In een eerste deel zal op basis van een literatuurstudie een kader worden gecreëerd waarbinnen we zullen werken bij het

8 ontwerp van de simulator. In het tweede deel komt dan de eigenlijke ontwikkeling van een supply chain simulator aan bod. Met deze scriptie worden enerzijds een aantal technieken naar voren gebracht die van belang zijn bij het ontwerpen van een supply chain simulator. Anderzijds wordt duidelijk aangetoond dat het bouwen van een algemene supply chain simulator met elementen gemodelleerd als black-boxes een te beperkte scope is voor het verkrijgen van betrouwbare en relevante resultaten. Doorheen de scriptie worden dan ook hints gegeven om het algemene kader van de supply chain simulator te verbreden en te verdiepen. Trefwoorden: supply chain, logistieke ketens, Value Stream Mapping, simulator, Enterprise Dynamics

9 Inhoudstafel I. INLEIDING... 1 II. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT... 3 A. DEFINITIE... 3 B. OPBOUW VAN DE SUPPLY CHAIN Information flow Material flow... 6 C. WERKING VAN DE SUPPLY CHAIN Ontkoppelpunt Voorraadbeheer Push versus Pull... 9 D. MEETINSTRUMENTEN Metrieken voor orderafhandeling Overige metrieken III. THE VALUE STREAM A. INLEIDING: THE TOYOTA PRODUCTION SYSTEM B. WASTE C. DEFINITIE D. ANALYSETECHNIEKEN Process Activity Mapping Supply Chain Response Matrix Production Variety Funnel Quality Filter Mapping Demand Amplification Mapping Decision Point analysis IV. VALUE STREAM MAPPING IN EEN SUPPLY CHAIN-OMGEVING A. INLEIDING B. HET BELANG VAN VALUE STREAM MAPPING C. HET GEBRUIK VAN VALUE STREAM MAPPING Value Stream Mapping op procesniveau Opbouw van een Extended Value Stream Map D. ALGEMENE CONCLUSIE MBT. DE LITERATUURSTUDIE V. SUPPLY CHAIN SIMULATOR A. DECISION SUPPORT SYSTEMS B. SIMULATION TOOL: ENTERPRISE DYNAMICS Concept Voor- en nadelen C. DE IDEALE SUPPLY CHAIN SIMULATOR D. OPBOUW VAN DE ONTWIKKELDE SUPPLY CHAIN SIMULATOR E. BOUWSTENEN Bill-of-Material Sales Department Production Control Factory Warehouse Raw Material Supplier Distribution Centre LT Graph Excel Link F. EINDBESCHOUWING VAN DE BOUWSTENEN... 94

10 VI. CASE BELGIAN METAL FACTORY ELECTRO BELGIUM A. BELGIAN METAL FACTORY Inleiding Modellering B. ELECTRO BELGIUM Inleiding Modellering C. SAMENVOEGING VII. CONCLUSIE APPENDIX A: GEBRUIKTE VSM-SYMBOLEN APPENDIX B: SUPPLY CHAIN MODEL BMF EB IN ENTERPRISE DYNAMICS APPENDIX C: SIMULATIE WERKING SUPPLY CHAIN MODEL BMF APPENDIX D: SIMULATIERESULTATEN INITIËLE SUPPLY CHAIN (BMF EB APPENDIX E: SIMULATIERESULTATEN 1E OPTIMALISATIE SUPPLY CHAIN (BMF EB APPENDIX F: SIMULATIERESULTATEN 2E OPTIMALISATIE SUPPLY CHAIN (BMF EB APPENDIX G: PROGRAMMACODE SUPPLY CHAIN SIMULATOR (4D-SCRIPT APPENDIX H: MACROCODE VAN DE ANALYSE IN MICROSOFT EXCEL BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

11 Index Figuren FIGUUR 1 SCHEMA ORDERVERWERKING (BRON [2] FIGUUR 2 VOORBEELD SUPPLY CHAIN RESPONSE MATRIX (BRON [4] FIGUUR 3 VOORBEELD PRODUCTION VARIETY FUNNEL (BRON [4] FIGUUR 4 VOORBEELD QUALITY FILTER MAPPING (BRON [4] FIGUUR 5 DEMAND AMPLIFICATION BIJ FAST MOVING CONSUMER GOODS (BRON [4] FIGUUR 6 VOORBEELD CURRENT STATE MAP ALPHA MOTORS ASSEMBLY PLANT (BRON [5] FIGUUR 7 - VOORBEELD EVOLUTIE DEFECTEN DOORHEEN DE SUPPLY CHAIN (BRON [5] FIGUUR 8 VOORBEELD CURRENT STATE WIPER VALUE STREAM (BRON [5] FIGUUR 9 EENVOUDIG MODEL IN ENTERPRISE DYNAMICS FIGUUR 10 VOORBEELD MASTER BILL-OF-MATERIAL FIGUUR 11 GENERIEKE ORDERSEQUENTIE OP BASIS VAN FIGUUR FIGUUR 12 VOORBEELD BILL-OF-MATERIAL FIGUUR 13 PARAMETERVENSTER BILL-OF-MATERIAL FIGUUR 14 SELECTIEVENSTER BILL-OF-MATERIAL FIGUUR 15 WERKINGSSCHEMA SALES DEPARTMENT FIGUUR 16 PARAMETERVENSTER SALES DEPARTMENT FIGUUR 17 - VOORBEELD GRAFIEK VRAAGVERDELING FIGUUR 18 WERKINGSSHEMA PRODUCTION CONTROL FIGUUR 19 PARAMETERVENSTER PRODUCTION CONTROL FIGUUR 20 WERKINGSSCHEMA FACTORY FIGUUR 21 PARAMETERVENSTER FACTORY FIGUUR 22 VOORBEELD TABEL FACTORY PARAMETERS FIGUUR 23 VOORBEELD SAMENSTELLING TOTALE ORDER LEAD TIME DOORHEEN FABRIEK FIGUUR 24 WERKINGSSCHEMA WAREHOUSE FIGUUR 25 PARAMETERVENSTER WAREHOUSE FIGUUR 26 WERKINGSSCHEMA RAW MATERIAL SUPPLIER FIGUUR 27 PARAMETERVENSTER RAW MATERIAL SUPPLIER FIGUUR 28 - PARAMETERVENSTER 'DISTRIBUTION CENTRE' FIGUUR 29 - VOORBEELD 'LT GRAPH' FIGUUR 30 - PARAMETERVENSTER 'LT GRAPH' FIGUUR 31 - VOORBEELD HISTOGRAM FIGUUR 32 - VOORBEELD NORMALITEITSTESTEN D'AGOSTINO FIGUUR 33 - VOORBEELD ANOVA FIGUUR 34 - PARAMETERVENSTER 'EXCEL LINK' FIGUUR 35 CURRENT STATE VALUE STREAM MAP BMF (BRON: R. VAN LANDEGHEM, 2003, [10] FIGUUR 36 SUPPLY CHAIN SIMULATOR EERSTE CONFIGURATIE BMF FIGUUR 37 BILL-OF-MATERIAL BMF FIGUUR 38 BILLS-OF-MATERIAL BMF FASE 1 EN FIGUUR 39 SUPPLY CHAIN SIMULATOR UITEINDELIJK MODEL BMF FIGUUR 40 HISTOGRAM BMF RUN FIGUUR 41 HISTOGRAM BMF RUN FIGUUR 42 CURRENT STATE VALUE STREAM MAP BMF (BRON: R. VAN LANDEGHEM, 2000, [11] FIGUUR 43 BILL-OF-MATERIAL ELECTRO BELGIUM FIGUUR 44 - BILL-OF-MATERIAL BELGIAN METAL FACTORY FIGUUR 45 - SUPPLY CHAIN SIMULATOR - FACTORY PARAMETERS (DRIEHOEKSDISTRIBUTIE FIGUUR 46 - SUPPLY CHAIN SIMULATOR - MODEL ELECTRO BELGIUM FIGUUR 47 - SUPPLY SIMULATOR - GRAFIEKEN INITIËLE PARAMETERS

12 Measure what is measurable, and make measurable what is not so Galilei, Galileo (

13 I. Inleiding Het management van een supply chain is erg verschillend van het interne management binnen een bedrijf. De activiteiten van de verschillende bedrijven die een supply chain vormen hebben erg complexe correlatievormen. Een groot aantal literaire werken over Supply Chain Management plaatst een grote nadruk op de integratie van de verschillende schakels binnen deze keten. De juiste strategie vinden die optimaal is over de hele logistieke keten, is een enorme uitdaging die niet zo eenvoudig is om op een trefzekere manier te voltooien. Het managen van een supply chain als een eenheid is een ingewikkelde taak omwille van twee redenen. Enerzijds hebben de verschillende schakels andere objectieven. Financieel laat zich dit ongetwijfeld het beste opmerken. Bedrijven willen maar zoveel grondstoffen kopen als ze nodig hebben om de productie te verzekeren, maar anderzijds willen ze zoveel mogelijk afzetten op hun klanten, zonder rekening te houden met de noden van deze laatste. De andere reden waarom supply chain management erg moeilijk is, kan men vinden in het dynamische karakter van de keten. Niet alleen wijzigt de vraag van de klant, en de capaciteit van de supplier in de tijd, ook de relaties tussen de schakels kunnen variëren in het tijdsdomein. Het ontwerp en de optimalisatie van een supply chain configuratie is een high-level probleem, een strategisch probleem. Dit vraagstuk kan worden opgedeeld in verschillende onderdelen: lokalisatie van fabrieken en voorraadplaatsen, productiebeleid (make-to-stock, make-to-order,, productiecapaciteit (flexibiliteit en kwantiteit, resourcemanagement en ook transportmanagement. Bij het oplossen van deze deelvragen moet men er evenwel steeds over waken dat de performantie van de schakels niet mag worden aangetast. Spijtig genoeg bestaat er tot op heden geen enkel wiskundig model dat alle bovenstaande supply chain aspecten samen beschrijft, het is zelf niet mogelijk om slechts één van de onderdelen tot in detail te modelleren. Om toch goede beslissingen te kunnen nemen, en daarvoor zijn dus betrouwbare voorspellingen nodig, is het nodig om methoden te 1

14 ontwikkelen die in staat zijn deze problemen te benaderen. Omdat analyse van werkingsgegevens van een supply chain zodanig ingewikkeld worden, en zodanig irrelevant vanwege de dynamiek van de logistieke keten, probeert men vandaag de toevlucht te zoeken tot het simuleren van de supply chain. Geheel in overeenstemming met het inleidende citaat probeert men nu software te onwikkelen die toelaat om evaluaties te maken van de impact die bepaalde configuratiewijzigingen hebben op de supply chain. Het grote voordeel van het simuleren is natuurlijk dat men kan afstappen van trial-and-error in real-life, zodat men veel minder risico loopt bij het veranderen van de supply chain. Het doel van deze thesis bestaat erin om een theoretisch en praktisch kader op te bouwen waarbinnen men supply chain simulaties kan opzetten. We proberen hierbij een zekere consistentie op te bouwen met het Extended Value Stream Mapping. Deze nieuwe beschrijvende techniek binnen het vakgebied van de technische bedrijfsvoering laat toe om op universele wijze een supply chain te visualiseren en analyseren. In een eerste deel wordt een literatuurstudie gemaakt die als voornaamste doel heeft een aantal mogelijke variabelen en performance measures voorop te stellen die men kan gebruiken bij het bouwen van een supply chain simulator. In het tweede deel van deze scriptie wordt een supply chain simulator ontwikkelt die als doel heeft om een van de in de literatuurstudie aangegeven performance measures, de order doorlooptijd, te simuleren. Er is niet tot doel gesteld om alle in de literatuurstudie voorgestelde analysemethoden op te nemen in de simulator, daarvoor is het tijdskader van een scriptie te beperkt. Men kan dus de ontwikkeling van de supply chain simulator zien als een toepassing van de theoretische studie. Als laatste onderdeel van deze thesis wordt een case besproken die opgesteld is door Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem [7] in het kader van een andere supply chain simulator. 2

15 II. Supply Chain Management In een race die niet meer te stoppen is, proberen vandaag bedrijven elkaar te concurreren met bottom-line prijzen en nooit geziene kwaliteitsgaranties. Elke onderneming gaat intensief opzoek naar mogelijkheden om hun business te stroomlijnen. Toch hebben ze intern niet alles in handen. Moderne producten krijgen een levenscyclus die alsmaar korter wordt, klanteneisen gebonden aan die producten komen steeds hoger te liggen. Daardoor zien bedrijven zich verplicht om de stappen tussen grondstof en eindproduct te onderzoeken en te optimaliseren. Ze worden daarbij geholpen door computertechnologie die steeds geavanceerder wordt. Op logistiek niveau worden bedrijven geïnspireerd door evoluerende communicatietechnieken (bijvoorbeeld GSM, SMS, GPS en nieuwe logistieke methoden (bijvoorbeeld nachtbelevering, JIT-levering. Het kan dan ook niet anders dat de supply chain en de methoden om hem te beheren, steeds evolueren. A. Definitie Een supply chain is een erg complex geheel dat start bij het aanmaken of aankopen van grondstoffen. Vervolgens worden deze grondstoffen in één of meer productiecentra omgevormd tot intermediaire eenheden en in laatste instantie tot afgewerkte producten. Nadien zullen deze in vele gevallen verstuurd worden naar groothandels, ook warehouses genoemd, en pas dan bij de retailers terechtkomen. Op het moment dat de klant het product koopt, op voorwaarde dat hij het product aanvaardt natuurlijk, daar eindigt de supply chain. De supply chain bestaat dus uit een groot aantal grondstofleveranciers, productiecentra, groothandels, distributiecentra en retailbedrijven. Om voordeel te halen uit de supply chain zal men een doorgedreven en effectieve managementtechniek moeten toepassen die inspeelt op de interacties tussen al deze ondernemingen op verscheidene niveaus. 3

16 Simchi-Levi [1] definieert de supply chain management als volgt: Supply chain management is a set of approaches utilized to efficiently integrate suppliers, manufacturers, warehouses and stores, so that merchandise is produced and distributed at the right quantities, to the right locations, and at the right time, in order to minimize system wide costs while satisfying service level requirements. Deze definitie stelt duidelijk wat typerend is aan een effectief supply chain management. Er zal een minimum aan voorraad zijn doorheen de hele supply chain. De voorraad die er dan nog is, dient enkel om variantie van de vraag op te vangen, en dus impliciet ook om de service level wat betreft de levertermijn te behouden. De definitie stelt dat we binnen de supply chain de bedrijven zo veel als mogelijk moeten integreren. Daarmee wordt geen aanzet gegeven tot een verticale overnamepolitiek, maar eerder tot het formuleren van een verticale doelstelling. Elke schakel in de keten moet er dus voor ijveren om producten te maken volgens uniforme kwaliteitseisen die voldoen aan de noden van de consument, en deze moet dit doen op een zo economisch mogelijke manier voor de volledige supply chain. Door integratie probeert men de bedrijfsgrenzen weg te werken tussen leverancier en klant of beter, de grenzen uniform maken met de interne grenzen van afdelingen. Enerzijds impliceert dit een sterkere relatie tussen de verzendingsafdeling en ontvangstafdeling van de twee opeenvolgende bedrijven. Anderzijds creëert dit nieuwe grenzen binnen een onderneming. Elke twee opeenvolgende afdelingen binnen een bedrijf, worden nu gestimuleerd om te werken volgens een klant/leveranciersrelatie. Op dit moment ziet men dat de schakels gevormd door bedrijven eigenlijk vervagen, en dat nieuwe schakels aan het licht komen. Elke schakel staat nu voor een afdeling binnen de supply chain. Wanneer we de definitie nu wijzigen door ze toe te passen op twee opeenvolgende schakels, dus ook op interne schakels, dan werpt dit meteen een ander zicht op supply chain management. Het is duidelijk dat deze situatie, voorraden zijn tot een absoluut minimum herleid, een ideaalbeeld vormt. Misschien is dit zelf nog geen ideaalbeeld maar een droombeeld, want aan deze integratie zijn een aantal moeilijkheden verbonden. Immers, we moeten er ons bewust van zijn dat verschillende ondernemingen, vele, en meestal conflicterende doelstellingen hebben. Anderzijds is het ook moeilijk om dezelfde relaties tussen 4

17 bedrijven te behouden omdat de supply chain nu eenmaal een dynamisch netwerk is, vooral gestuurd door veranderende vraag, en veranderende klanteneisen. Het doel van Supply Chain Management is te komen tot een volledige en voortdurende optimalisatie van de integrale logistieke keten. Deze optimalisatie moet de efficiëntie verhogen van de productie op vlak van bewegingen en op vlak van kosten. Dit houdt in dat men totale kosten over de hele keten probeert te drukken door minimalisatie van transport- en distributiekosten, maar ook door het verminderen van voorraden van grondstoffen, work-in-process en afgewerkte producten doorheen de volledige supply chain. B. Opbouw van de Supply Chain Belangrijk binnen Supply Chain Management is dat men, uitgaande van een globale visie, een goed beeld kan vormen over de werking ervan. Enkel op deze manier is het mogelijk om tot een synthese te komen van de eventuele grensoverschrijdende verbeteringen binnen de logistieke keten. Het globale beeld waarvan sprake, kan men vormen door analyse van de twee belangrijkste stromen die de drijfveren vormen binnen de logistieke keten. 1. Information flow De eerste stroom omvat alle verkeer van orders, triggers, voorspellingen en dergelijke, nodig om elk voorraadpunt, en elke bewerkingsstap te laten functioneren. Zo zal een voorraadpunt veelal nood hebben aan de lead time van leveringen, voorspellingen van de vraag en de variabiliteit ervan om uit te maken hoeveel voorraad dit punt opneemt, wanneer herbevoorrading wordt getriggerd, en wat de veiligheidsmarge op de voorraad moet zijn. Elke bewerkingsstap moet gestuurd worden aan de hand van deze information flow, opdat het zou weten wat het moet maken, hoe het dit moet maken en wanneer. Oorsprong van deze stroom is de klant. Het plaatsen van orders brengt een ware kettingreactie op gang, die zich voortplant tot het begin van de keten. In het beste geval kan men deze kettingreactie onder controle houden, hoewel dit in praktijk erg moeilijk is. Het bekende Bullwhip-effect is hier het beste bewijs van. Dit effect komt op een overduidelijke wijze aan het licht bij het bekijken van de variantie op de vraag doorheen 5

18 de logistieke keten. Het zal later ook duidelijk worden dat deze informatiestroom een erg bepalende factor zal zijn voor de lead time. 2. Material flow De materiaalstroom loopt in een zin tegengesteld aan de informatiestroom. Deze stroom omvat elke actie waarbij goederen zijn betrokken. Goederen worden binnen een supply chain bewerkt in verschillende productie-eenheden, ze worden getransporteerd naar volgende processtappen, en ze worden tussentijds opgeslagen. Het is duidelijk dat productie de basis is van elke keten, het creëert toegevoegde waarde. Hoewel transport en opslag absoluut geen toegevoegde waarde bieden, toch zijn ze noodzakelijk om een product tot bij de klant te brengen. We moeten deze twee acties dus zeker in rekening brengen indien we een globaal beeld van de supply chain willen krijgen. C. Werking van de Supply Chain Het in kaart brengen van materiaalstromen is vrij eenvoudig. De informatiestroom is ontegensprekelijk de moeilijkste om te schetsen. Het is belangrijk te weten dat er binnen de informatiestroom twee categorieën zijn. Een eerste categorie, is de informatie stroom die het gevolg is van de actuele vraag, of de ontvangen orders. Wanneer klanten orders plaatsen, dan worden deze verzameld, zonder dat de inhoud van de opdracht daardoor wijzigt. Deze orders worden dan stroomopwaarts in de supply chain gestuurd. De tweede categorie binnen de informatiestromen zijn de voorspellingsgegevens. In een bepaald punt in de supply chain worden de verzamelde gegevens van alle orders statistisch geanalyseerd. Daaruit worden dan voorspellingen gesynthetiseerd die dan dienen om de processen die zich stroomopwaarts van dit punt bevinden, te sturen op basis van een push-structuur. 1. Ontkoppelpunt Het punt dat de scheiding vormt tussen de twee categorieën die hier ter sprake zijn, noemt men het klantenorder ontkoppelpunt (KOOP. Dit belangrijke punt staat ook centraal tussen de twee delen waaruit de materiaalstroom binnen een supply chain is opgebouwd. Stroomopwaarts werken de productie-eenheden op basis van voorspellingen, het is een zogenaamde push-sequentie, zodat het KOOP de nodige toevoer van intermediaire 6

19 goederen krijgt om te voldoen aan een stabiele vraag. Om te kunnen inspelen op de variantie op die vraag, zal het toch nodig zijn in dit punt een veiligheidsvoorraad te voorzien. Stroomafwaarts van dit punt wordt enkel geproduceerd op basis van ontvangen klantenorders. Afhankelijk van de positie van dit ontkoppelingspunt kan men een aantal typische structuren van de materiaalstroom onderscheiden: Make-to-Stock Assemble-to-Order Make-to-Order Engineer-to-Order In de eerste structuur ligt het ontkoppelpunt volledig rechts binnen de supply chain. Op basis van de voorspelde vraag, wordt een voorraad aangelegd die erg dicht bij de consument ligt. De hoogte van de voorraad wordt bepaald door de beleveringscyclus van dit punt en van de variantie op de vraag. Voor de klant levert de Make-to-Stock politiek natuurlijk een enorm voordeel op, want er is een erg kleine order lead time. In vele sectoren zoals deze van elektrische apparatuur, worden de producten verkocht in een uitgebreid dealernetwerk. Alle dealers worden dan bevoorraad volgens een voorspelde vraag. Bij deze variant spreken we dan van Make & Distribute to Stock. Hierbij is het voordeel voor de klant nog extremer geworden. De lead time is nu nul geworden: consumenten kunnen meteen hun gewenste producten mee naar huis nemen. Echter, voor de producent is deze situatie verre van optimaal. Er is immers een erg groot risico op onverkoopbare voorraden. Een ander belangrijk nadeel is dat men nu niet meer kan profiteren van risk pooling. Bij een Make-to-Stock strategie, waar voorraad centraal wordt opgeslagen, word een kleinere vraag van een dealer of regio, meestal gecompenseerd door een grotere vraag vanuit een ander kanaal, zodat op hoger niveau de variantie kleiner is dan op lagere verdeelpunten. 7

20 Wanneer we nu het ontkoppelpunt stroomopwaarts verplaatsen, en we leggen een voorraad halffabricaten aan, dan hebben we te maken met Assemble-to-Order. Hierbij kan men met een beperkte lead time toch een enorme diversiteit aan afgewerkte producten maken, afgesteld op de eisen van de klant. Het beste voorbeeld van zulke topologie is zonder twijfel de automotive industrie. Deze sector is momenteel volop bezig met een horizontale samensmelting zodat dit nog duidelijker wordt. Producenten zoals Ford kunnen zo bijvoorbeeld een groot aantal identieke auto-onderstellen produceren. In extremis kan men na productie van deze onderstellen, de producten nog overbrengen van de Ford-assemblagelijn naar de Volvo-assemblagelijn en vice versa. Op deze manier kan men een nog groter voordeel halen uit enerzijds risk pooling, en anderzijds behoudt men een productietijd die erg beperkt blijft in vergelijking met de verregaande customization van het eindproduct. De derde topologie legt het KOOP nog verder stroomopwaarts. Bij Make-to-Order start men pas na ontvangst van het klantenorder met de productie. Dit zal, afhankelijk van de complexiteit van het eindproduct, een grote impact hebben op de levertermijn van het product. Veelal zal de consument in dit geval meer belang hechten aan de voorspelbaarheid van de levertermijn eerder dan aan de lengte ervan. Hoewel men in deze structuur niet echt winst kan halen uit schaalvoordelen door productie van lange reeksen, toch heeft de producent een groot ondernemersrisico kunnen terugdringen. Bij bepaalde kapitaalintensieve supply chains, is men verplicht deze structuur te hanteren, denken we daarbij bijvoorbeeld aan de luchtvaartindustrie. Een laatste vorm die we even aanhalen is Engineer-to-Order. In dit geval ligt het KOOP in principe in de designfase van het product. Men kan dus niet echt meer spreken over een ontkoppelingspunt. Producten worden gemaakt en ontworpen volgens de eisen van de klant. Op deze manier wordt elk afgewerkt product in zekere zin maatwerk. De meeste huizen die vandaag worden gezet zijn nog volgens dit principe gerealiseerd. Het grote nadeel hieraan is zonder twijfel de erg lange lead time. Daartegenover staat natuurlijk een product dat volledig volgens de eisen is van de klant, en dit zonder compromissen. De enige constraint hier is het budget van de klant. 8

21 2. Voorraadbeheer In het klantenorder ontkoppelpunt is de belangrijkste voorraad van de gehele logistieke keten opgeslagen, het bepaalt dus de karakteristieke levertermijn van de bestelde producten. Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat er tussen de verschillende ondernemingen die de supply chain vormen toch nog onmisbare voorraden zitten. Zelf tussen de verschillende processen op bedrijfsniveau vinden we noodzakelijke voorraden. Deze voorraden verzekeren de continuïteit van de verschillende processen binnen de supply chain. Wanneer daarenboven deze processen op het kritische pad liggen, dan zal het tekort aan grondstoffen een significante invloed hebben op de doorlooptijd, zonder nog maar te spreken over de gederfde inkomsten. Een goed voorraadbeheer zorgt er nu voor dat men binnen elke onderneming voldoende grondstoffen, work-in-proces en eindproducten in voorraad heeft, zodat continuïteit gegarandeerd is. Een tweede eigenschap van goed voorraadbeheer is zonder twijfel de minimale kosten die eraan zijn verbonden. Toch moet men er zich bewust van zijn dat men binnen supply chain management een integrale kijk heeft. Een optimum voor de supply chain is niet zomaar gelijk te stellen aan het optimum voor elke onderneming binnen de supply chain. Zoals we eerder vermelden: dit kan leiden tot tegenstrijdigheden tussen verschillende ondernemingen. 3. Push versus Pull Een goed voorraadbeheer kan voor lage voorraden zorgen, zonder dat de service level sterk daalt. Toch zal dit voorraadbeheer de variantie op de vraag als parameter nemen. Het gevolg hiervan is dat stroomopwaarts in de supply chain de veiligheidsvoorraden steeds hoger worden als gevolg van het bullwhip-effect. Er moet dus een manier worden gevonden om die variantie te kunnen beïnvloeden. De klassieke vorm van goederenstroom binnen een supply chain is eenvoudig. Binnen dit systeem bewerkt elk proces de producten welke door het voorgaande proces werden geleverd. Wanneer nu elk proces exact even snel werkt, er is een continue stroom van producten en de klant neemt alles af wat wordt geleverd, dan passen we het beste doorvoersysteem toe. Echter, deze drie voorwaarden zijn nooit voldaan in praktijk. 9

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management Samenvatting Beginselen van Productie en Logistiek Management Pieter-Jan Smets 5 maart 2015 Inhoudsopgave I Voorraadbeheer 4 1 Inleiding 4 1.1 Globalisering........................................... 4

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten:

Bestellen Omdat er nog vaak vragen zijn over de levertijd en bestelprocedure, zullen we deze hier uiteenzetten: Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof Supply Chain Operations. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Hoofdstuk A tot en met E bestaat uit de verplichte literatuur van

Nadere informatie

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout

Kaizen, Lean en Six Sigma. Verschillen en overeenkomsten. Bert van Eekhout Kaizen, Lean en Six Sigma Verschillen en overeenkomsten Bert van Eekhout Van Eekhout Consulting Lean, Six Sigma & Supply Chain Optimisation Telefoon +31 318 641387 Mobiel +31 6 46241071 E-mail: beekhout@wxs.nl

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

Lean. Lean denken in lokale besturen

Lean. Lean denken in lokale besturen Lean Lean denken in lokale besturen Vonk www.apbvonk.be Basis van lean: continu verbeteren van efficiëntie Vertrekken vanuit het bestaande. Stap voor stap verbeteren. Het continue verbeteren werkbaar en

Nadere informatie

Lean Management. HvA Alumni 20 november 2008

Lean Management. HvA Alumni 20 november 2008 Lean Management HvA Alumni 20 november 2008 Excellence: Practical Guidance Martin van Zanten: Manager Operations - Werkzaam bij Valspar: Producent van autoreparatielakken Rogier de Kreek: Manager Production

Nadere informatie

Logistiek management in de gezondheidszorg

Logistiek management in de gezondheidszorg Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Geneeskunde Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap Master in management en beleid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen Prof.dr.ir.. Hendrik Van Landeghem Onderzoekscentrum voor In-Plant Logistics (AoG) Lean Enterprise Research Center Vakgroep Industrieel Beheer

Nadere informatie

Operational Excellence & Lean. De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説

Operational Excellence & Lean. De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説 Operational Excellence & Lean De belofte van Lean Management Prof.dr.ir. M.F. van Assen 逆 説 Eén pet? Belang van consistente definities en het hebben van een gemeenschappelijke verbetertaal Bron onbekend

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

Sleutel tot voorraadverlaging

Sleutel tot voorraadverlaging pag.: 1 van 5 Sleutel tot voorraadverlaging Periodic Order Review Bron: Business Logistics, december 2005 Auteur: B. Desmet Bij de herbevoorrading van een supply chain moeten we een aantal beslissingen

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA

Lean Labs. Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Six Sigma, Lean, en innovatie. Consultant en trainer IBIS UvA Lean Labs Six Sigma, Lean, en innovatie Benjamin Kemper (b.p.h.kemper@uva.nl) Consultant en trainer IBIS UvA Onderzoeker Kwantitatieve Economie Universiteit van Amsterdam Instituut voor Bedrijfs- en Industriële

Nadere informatie

Taak analyse & procesdiagnose gekaderd binnen duurzaam personeelsbeleid Waarom? Wat? Hoe?

Taak analyse & procesdiagnose gekaderd binnen duurzaam personeelsbeleid Waarom? Wat? Hoe? Taak analyse & procesdiagnose gekaderd binnen duurzaam personeelsbeleid Waarom? Wat? Hoe? Luc De Muynck, Managing partner X-STRA Luc.DeMuynck@X-STRA.be MVO contactdag 1 AGENDA X-STRA? Situering : waarom

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek:

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: 1. Grondvorm productielogistiek (fysieke inrichting) 2. Besturingssysteem productielogistiek (beheersing) 3. Informatiesysteem productielogistiek

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

Lean Laboratorium: Intro

Lean Laboratorium: Intro Lean Laboratorium: Intro Goede plaats om te starten met Lean Niet omdat de labo s het meeste Muda zouden genereren Proces gelijkaardig met industriële productieprocessen Duidelijke taken Geconcentreerde

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag

Integrated decision making. Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making Op de ORTEC Plandag Donderdag 3 oktober, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandag Integrated decision making 12-11-2013 2 Operatie Tactiek Strategie Integrated decision making Integrated

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

René Aernoudts Directeur Lean Management Instituut

René Aernoudts Directeur Lean Management Instituut Wat is Lean... R éa dt René Aernoudts Directeur Lean Management Instituut Lean Management Instituut LMI is de Nederlandse tak van het Lean Global Network, eennon profit non corporation met het hoofdkantoor

Nadere informatie

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX Universiteit Gent Faculteit economie en bedrijfskunde Student X Tussentijds Rapport Promotor: prof. dr. M. Vanhoucke Begeleider: Y Academiejaar 20XX-20XX

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Lean Workshop 16 juni 2015

Lean Workshop 16 juni 2015 Lean Workshop 16 juni 2015 Wat is Lean? 2 De klant staat centraal Samen doelen bereiken en doorbraken realiseren Operationele Stabiliteit Kwaliteit Doorlooptijd Kosten per item Altijd op tijd De gevraagde

Nadere informatie

Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit?

Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit? Wie maakt nu eigenlijk de stad? Nieuwe Samenwerkingsvormen: Garantie voor meer kwaliteit? Prof.dr. Jack A.A. van der Veen Professor of Supply Chain Optimization Universiteit van Amsterdam Woonstaddebat

Nadere informatie

Lean management Hoe optimaliseer je het werk op je bedrijf door middel van gezond boerenverstand?

Lean management Hoe optimaliseer je het werk op je bedrijf door middel van gezond boerenverstand? Lean management Hoe optimaliseer je het werk op je bedrijf door middel van gezond boerenverstand? Webinar 14 juni 2017 Wie ben ik? Veerle Serpieters Innovatieconsultent Innovatiesteunpunt Focus op organisatievraagstukken

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

Lean management in een paar minuten

Lean management in een paar minuten management in een paar minuten Introductie De term staat voor slimmer, sneller en slanker alles met de helft doen: slimmer werken, niet harder! is een managementfilosofie en een bedrijfsstrategie Focus

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst UC Group Supply chain management als filosofie Hoeveel bedrijven zien supply chain management als onderdeel van

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing

Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing Even voorstellen Pim Berends, 1963 Business Consultant, ICT Automatisering. > 25 jaar ervaring in de industriële automatisering. MES scans

Nadere informatie

Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT. Praktische toepassing

Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT. Praktische toepassing Heidag NDC mediagroep 31 mei 2012 LEAN MANAGEMENT Praktische toepassing Programma 09.30-09.45 uur: Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers 10.00-12.30 uur: Workshop door Machtelt Dijk en Lucie Kraaijeveld

Nadere informatie

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat?

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Michiel de Ruiter De wereld verandert 1 Crisis?%Welke%crisis?% Toepassen van Lean 2 WAT is LEAN Lean is een andere wijze van denken. Lean bestaat

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Beheersing van de totale logistieke kost in de healthcare supply chain

Beheersing van de totale logistieke kost in de healthcare supply chain Beheersing van de totale logistieke kost in de healthcare supply chain Krist l Krols 24-05-2012 Uitgangspunten 1. Handelingen/werkwijze van de leverancier beïnvloeden de eigen kostenstructuur. Transparantie

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Sicco Santema Leusden, 3 april 2013

Sicco Santema Leusden, 3 april 2013 Sicco Santema Leusden, 3 april 2013 1 CV Sicco Santema Sicco Santema Agenda 1. Inleiding 2. De filosofie achter ketenversnelling, de klant centraal 3. Prestatieinkoop als selectiemiddel 3. (veel) Discussie

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

WMS WISE voor food-retail

WMS WISE voor food-retail WMS WISE voor food-retail De moderne oplossing voor efficiënt magazijnbeheer Warehousemanagement met flexibiliteit als uitgangspunt WISE Minimalisatie van kosten, maximale productiviteit Als food-retailer

Nadere informatie

Lean in het onderwijs:

Lean in het onderwijs: Lean in het onderwijs: de logistieke bril gericht op onderwijs Prof. dr. Jan Riezebos Rijksuniversiteit Groningen Dag van de Logistiek, 4 november 2016, MBO raad Logistiek denken Procesgericht in plaats

Nadere informatie

7/06/2016. Lean bouwen in de praktijk. Principes van lean Historiek. Principes van lean Definitie. Principes van lean

7/06/2016. Lean bouwen in de praktijk. Principes van lean Historiek. Principes van lean Definitie. Principes van lean Lean bouwen in de praktijk Master title - 07-06-16 - Page 1 Historiek 1900 1945 1965 1980 1993 LEAN (MIT) LEAN CONSTRUCTION Master title - 07-06-16 - Page 2 Master title - 07-06-16 - Page 3 1 Master title

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN 4 Soorten berekeningen 12 AUGUSTUS 2013 IR. PAUL DURLINGER Durlinger Consultancy Management Summary In dit paper worden vier methoden behandeld om veiligheidsvoorraden te

Nadere informatie

Supply Chain Solutions

Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions Actemium Supply Chain Solutions verbetert uw efficiency op de werkvloer door real-time identificatie en registratie van de goederenstroom. Een naadloze aansluiting tussen uw backofficesysteem

Nadere informatie

Schouten & Nelissen en ProjectsOne. ProjectsOne en Schouten & Nelissen zijn partners. Tim de Werdt ProjectsOne

Schouten & Nelissen en ProjectsOne. ProjectsOne en Schouten & Nelissen zijn partners. Tim de Werdt ProjectsOne Lean Management Workshop 12 oktober 2015 Schouten & Nelissen en ProjectsOne ProjectsOne en Schouten & Nelissen zijn partners Voordoen: Training geven, projecten uitvoeren Meedoen: Projecten begeleiden,

Nadere informatie

Astro WMS: een innovatief en slim WMS

Astro WMS: een innovatief en slim WMS Astro WMS: een innovatief en slim WMS Beschrijving product: Astro WMS oplossing: innovatief en slim Astro WMS is een slim, innovatief en schaalbaar standaard warehouse management systeem wat zich aanpast

Nadere informatie

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Al meer dan tien jaar geleden lanceerde SAP APO, het supply chain planning systeem wat in vele bedrijven wereldwijd wordt gebruikt voor sales

Nadere informatie

CONCURREREN DOOR SNELHEID TE MAKEN

CONCURREREN DOOR SNELHEID TE MAKEN CONCURREREN DOOR SNELHEID TE MAKEN www.exactsoftware.nl CONCURREREN DOOR SNELHEID TE MAKEN 3 CONCURREREN DOOR SNELHEID TE MAKEN In de huidige concurrerende markt kan snelheid een onderscheidende factor

Nadere informatie

1.3. SC Complexity Cfr. Taak PE wisselwerking oorzaken complexiteit & lean-agile

1.3. SC Complexity Cfr. Taak PE wisselwerking oorzaken complexiteit & lean-agile STUDIEMATERIAAL SCM Je beschikt over heel wat studiemateriaal. Even opsommen: - handboek Werken met Supply Chain Management - Toledo: o (les)presentaties o teksten o opdrachten PE Hoe kan je je het best

Nadere informatie

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Jeroen van Schreven Onze drive Kwaad over verspilling en daar wat aan willen doen! Oog voor verbeterpotentieel Hoe effectief en efficient is jullie

Nadere informatie

Het onderscheid tussen. een. verpakkingsleverancier. en een. verpakkingspartner?

Het onderscheid tussen. een. verpakkingsleverancier. en een. verpakkingspartner? Het onderscheid tussen een verpakkingsleverancier en een verpakkingspartner? De voordelen van het werken met een Value Added Service Supplier (VASS) voor uw verpakkingsmanagement. SAMENVATTING Fabrikanten

Nadere informatie

Duurzaamheid in productie en logistiek. Een toolbox van technieken en praktijken voor betere prestaties

Duurzaamheid in productie en logistiek. Een toolbox van technieken en praktijken voor betere prestaties Duurzaamheid in productie en logistiek Een toolbox van technieken en praktijken voor betere prestaties Voet Marnix, projectmanager INNOFLOW, Fedustria 15/12/2011 een gezamenlijk initiatief van: met steun

Nadere informatie

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants

Verbeter uw operationele rendement. Joris Aalberse BDO Consultants Verbeter uw operationele rendement Joris Aalberse BDO Consultants Joris Aalberse Professionele ervaring: Procesoptimalisatie in service en productie Lean Six Sigma Black Belt Ruime ervaring in diverse

Nadere informatie

Lean Production Game

Lean Production Game Lean Production Game 1. spelronde 1 (job shop + push) 1.1. Wat was uw functie? Vermeld uw metingen indien je consultant was Ik was arbeider en moest de wielen van de wagentjes monteren. 1.2. Welke Logistieke

Nadere informatie

Lean Bouwen. Lean Management Instituut. Copyright 2010 by Lean Management Instituut

Lean Bouwen. Lean Management Instituut. Copyright 2010 by Lean Management Instituut Lean Bouwen René Aernoudts en Tom Assink Lean Management Instituut Waarde Wanneer heeft deze bijeenkomst over Lean Bouwen waardevoor u opgeleverd? Hoe kunnen we dat testen? Lean Global Network Non profit

Nadere informatie

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability

DaVinc 3 i. Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability DaVinc 3 i Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability Prof dr ir Jack van der Vorst, Wageningen University Kenmerken

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek

Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek 13-05-2016 1 25-05-2016 1 Vendor Managed Inventory voor verschillende typen leveranciers in de vers-logistiek Sustainable Logistics In Fresh Food 25-05-2016 Roel Post Programma 2 1. Vendor Managed Inventory

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)?

Lean Six Sigma. 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? 1. Wat is het? 2. Wat levert het me op? 3. Hoe werkt het? Lean, Six Sigma en DMAIC. 4. Wie gebruikt het? 5. Hoe maak ik een eerste stap? Lean Six Sigma 1. Wat is het? Wat is Lean Six Sigma (LSS)? Het gebruikt

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

PINCH STUDIE : PRAKTIJK CASE. Philip de Smedt CEFIC, Manager LVOC and aromatics Gastprofessor UGent

PINCH STUDIE : PRAKTIJK CASE. Philip de Smedt CEFIC, Manager LVOC and aromatics Gastprofessor UGent PINCH STUDIE : PRAKTIJK CASE Philip de Smedt CEFIC, Manager LVOC and aromatics Gastprofessor UGent INLEIDING Case : Pygas hydrogenatie fabriek + aromaten extractie fabriek. Vraag fabriek : verbeteren van

Nadere informatie

Whitepaper. Returns management functionaliteit in ERP systemen

Whitepaper. Returns management functionaliteit in ERP systemen Whitepaper Returns management functionaliteit in ERP systemen 12Return.com September 2015 Inleiding Bedrijven, zowel voor producenten als retailers, hebben in toenemende mate te maken met retouren van

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Het belang van Strategisch Risico Management

In deze nieuwsbrief. Het belang van Strategisch Risico Management In deze nieuwsbrief Het belang van Strategisch Risico Management Van Videoanalyse naar Nieuwe Fabrieksinrichting Spelenderwijs de risico s voor een Woningcorporatie bespreken en oplossen Een Team samenstellen?

Nadere informatie

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013 Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld Groenewout 45 jaar logistieke historie Logistiek >5 jaar e-commerce logistieke vraagstukken Internationaal logistiek adviesbureau

Nadere informatie

Grenzeloze Workflows: Bedrijfsprocessen in Dynamic Virtual Enterprises. Paul Grefen School of Industrial Engineering

Grenzeloze Workflows: Bedrijfsprocessen in Dynamic Virtual Enterprises. Paul Grefen School of Industrial Engineering Grenzeloze Workflows: Bedrijfsprocessen in Dynamic Virtual Enterprises Paul Grefen School of Industrial Engineering De wereld wil meer en meer Dus. Ontwikkel meer bedrijfsfuncties Neem meer medewerkers

Nadere informatie

European Logistics Association

European Logistics Association European Logistics Association Certification for Logistics Professionals Module Overview ELA Standards Senior management 1.1. Basic Supply Chain Concepts Basisconcepten logistieke keten (verplicht) 1.1.1.

Nadere informatie

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend Iedere ochtend in Afrika ontwaakt een leeuw met de wetenschap dat hij sneller moet lopen dan de traagste gazelle Productiebedrijven in Vlaanderen met uitsterven bedreigd springlevend of? Benchmark uw productielogistiek

Nadere informatie

Inkoop: sterke schakels naar succes

Inkoop: sterke schakels naar succes Inkoop: sterke schakels naar succes 5e Pianoo Congres, Rotterdam, 27 mei 2010 Drs Jeroen van de Rijt 0 Hoeveel uitkomsten zijn er mogelijk? input condities uitkomst Tijd 1 1 Conclusies Flow in plaats van

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de modules

Nadere informatie

LEAN WERKEN IN DE BOUW

LEAN WERKEN IN DE BOUW Voor Gemeente Westland en VNO-NCW Westland-Delfland Naaldwijk, 4 juni 2015 Verzorgd door Weboma i.s.m. Maruna Maruna Opgericht 1996 Ons vak Procesverbeteren Ons doel Kennisoverdracht Specialisme Lean&

Nadere informatie

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen 1 Keuzes betreffende transport Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Luchtvervoer

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Agenda 030 6866920 / 06-23361457. organisaties

Agenda 030 6866920 / 06-23361457. organisaties Agenda Roel Assies Ton van der Zandt Introductie 030 6866920 / 06-23361457 CRM in dealer- en franchise organisaties Historie & Profiel ilionx Group Nederlands bedrijf ilionx is onafhankelijk en autonoom

Nadere informatie

Kosten verlaging: Slank en slagvaardig Over de levenscyclus

Kosten verlaging: Slank en slagvaardig Over de levenscyclus Kosten verlaging: Slank en slagvaardig Over de levenscyclus Inleiding : de uitdaging van lean production Denken in toegevoegde waarde ( value ) Organiseren in stromen ( flow ) De afnemer bepaalt wat nodig

Nadere informatie

1 O. ntstaan van het vak logistiek

1 O. ntstaan van het vak logistiek 1 O ntstaan van het vak logistiek Logistiek wordt momenteel gezien als een belangrijke managementtaak, maar dit is niet altijd zo geweest. Het is een visie, een manier van ontwerpen en organiseren, die

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Medical Services Textile Services Logistic Services Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Facts & Figures Geïntegreerd procesmanagement STERIMA-VANGUARD wil de first in mind regionale en

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

KAIZEN Institute wereldwijd

KAIZEN Institute wereldwijd KAIZEN Institute wereldwijd Benelux Oprichter Masaaki Imai KAIZEN is K A I Veranderen Z E N om beter te worden. K A I Z E N = CI - Continu Verbeteren Iedereen! Elke dag! Overal!... CI Lean Strategie! Hoe

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Ketenregisseur: hoe managet u het schaap met de vijf poten? Technology meets Business dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Inhoud Grote resultaten middels een unieke aanpak Bewezen resultaten in de industriële praktijk

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie