Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping"

Transcriptie

1 Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Voorzitter: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping door Nick BRAECKMAN Promotor: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Scriptiebegeleider: Ir. P. Willen Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van burgerlijk electrotechnisch-werktuigkundig ingenieur Academiejaar

2

3 Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Voorzitter: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping door Nick BRAECKMAN Promotor: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Scriptiebegeleider: Ir. P. Willen Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van burgerlijk electrotechnisch-werktuigkundig ingenieur Academiejaar

4 Voorwoord Niettegenstaande een scriptie een persoonlijke synthese is van een bestudeerd onderwerp, is deze zware taak onmogelijk zonder de gewaardeerde hulp van een aantal mensen. In eerste plaats wil ik mijn dank uitspreken voor mijn promotor Prof. Van Landeghem omdat hij me de kans gaf om een erg interessant onderwerp in detail te bestuderen. Hij heeft me ook erg geholpen door een aantal van zijn publicaties ter beschikking te stellen voor deze scriptie. Omdat het onderwerp erg complex is en gefundeerd op verschillende deelgebieden van de logistieke studie, was ik ook erg blij met de hulp die ik kreeg van mijn scriptiebegeleider Ir. Peter Willen. Op momenten dat ik meer bos dan bomen zag, gaf hij me een heldere kijk op het onderwerp. Daarnaast gaf hij me bij momenten een genuanceerde kijk op de resultaten die ik verkreeg in bepaalde fases van mijn ontwerp, en dit heeft deze scriptie zonder twijfel gebracht tot wat hij nu is. Als laatste persoon die me op inhoudelijk gebied heeft ondersteund, moet ik de heer Roel De Haes van het consultingbureau Möbius bedanken voor de technische ondersteuning. Hoewel ik erg veel problemen heb ondervonden (en ook opgelost tijdens het ontwerp van de simulator in Enterprise Dynamics versie 6, heeft hij me steeds zo goed als mogelijk proberen helpen, niettegenstaande een aantal bugs in de software onoplosbaar waren. In tweede instantie wil ik alle mensen bedanken die me tijdens het zware werk die het volbrengen van deze scriptie zonder twijfel was sociaal hebben ondersteund. Bijzondere dank gaat uit naar de familie Vercruysse die me gedurende dit hele laatste jaar hebben opgevangen met de beste zorgen. Hierbij reken ik zonder twijfel ook mijn zoetje. Ze heeft het aangekund om me te blijven steunen, niettegenstaande het op vele momenten one-way traffic was, en dat ik soms niet te genieten was. Tot slot wil ik mijn familie bedanken voor de steun die ik kreeg gedurende mijn hele opleiding: Mijn zusje die zich over mij ontfermde in de jaren dat we samen op kot zaten, en natuurlijk ook daarna;

5 Mijn beste vrienden Christoph & Kristoff die als broers voor me zijn, en waarmee ik tijdens mijn hele studietijd de zwaarste, mooiste, moeilijkste en plezantste momenten heb beleefd; Mijn mama die steeds in stond voor de mama-taken; Mijn vader die vanuit Spanje zijn papa-taken probeerde te vervullen; Mijn nichtje voor de zotte kuren, en de soms vreselijke escapades; Mijn tante en mijn oom die me in al die jaren de familiale steun hebben gegeven die ik nodig had. Ook voor de mogelijkheid die ze me hebben gegeven om een pak ervaringen op te doen in de Safti. Bedankt!

6 Toelating tot bruikleen De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze scriptie. zaterdag 22 mei 2004, Nick Braeckman

7 Ontwerp van een Supply Chain Simulator op basis van Value Stream Mapping door Nick BRAECKMAN Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van burgerlijk electrotechnisch-werktuigkundig ingenieur Academiejaar Promotor: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Scriptiebegeleider: Ir. P. Willen Faculteit Toegepaste Wetenschappen Universiteit Gent Vakgroep Technische Bedrijfsvoering Voorzitter: Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem Samenvatting De ontwikkeling van simulatoren voor Supply Chains, wordt gestuurd door twee belangrijke evoluties in de bedrijfsvoering. Enerzijds zorgt de meer dan exponentiële groei van rekencapaciteit van computersystemen voor grotere mogelijkheden op het gebied van data-analyse. Anderzijds krijgen bedrijven steeds meer te maken met strengere kwaliteits- en klanteneisen. Bedrijven worden daarom verplicht om, naast het optimaliseren van hun interne performance, ook een grote optimalisatie door te voeren van de logistieke keten waartoe het behoort. Deze twee evoluties samen zorgen ervoor dat men krachtigere methoden ontwikkelt om betrouwbare voorspellingen te doen over de impact van logistieke wijzigingen. Omdat spreadsheetprogramma s te eng worden voor deze methoden, ontwikkelt men simulatiepakketten die al dan niet specifiek zijn. Binnen deze scriptie richten we ons voornamelijk op het optimaliseren van de order doorlooptijd als performance measure. In een eerste deel zal op basis van een literatuurstudie een kader worden gecreëerd waarbinnen we zullen werken bij het

8 ontwerp van de simulator. In het tweede deel komt dan de eigenlijke ontwikkeling van een supply chain simulator aan bod. Met deze scriptie worden enerzijds een aantal technieken naar voren gebracht die van belang zijn bij het ontwerpen van een supply chain simulator. Anderzijds wordt duidelijk aangetoond dat het bouwen van een algemene supply chain simulator met elementen gemodelleerd als black-boxes een te beperkte scope is voor het verkrijgen van betrouwbare en relevante resultaten. Doorheen de scriptie worden dan ook hints gegeven om het algemene kader van de supply chain simulator te verbreden en te verdiepen. Trefwoorden: supply chain, logistieke ketens, Value Stream Mapping, simulator, Enterprise Dynamics

9 Inhoudstafel I. INLEIDING... 1 II. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT... 3 A. DEFINITIE... 3 B. OPBOUW VAN DE SUPPLY CHAIN Information flow Material flow... 6 C. WERKING VAN DE SUPPLY CHAIN Ontkoppelpunt Voorraadbeheer Push versus Pull... 9 D. MEETINSTRUMENTEN Metrieken voor orderafhandeling Overige metrieken III. THE VALUE STREAM A. INLEIDING: THE TOYOTA PRODUCTION SYSTEM B. WASTE C. DEFINITIE D. ANALYSETECHNIEKEN Process Activity Mapping Supply Chain Response Matrix Production Variety Funnel Quality Filter Mapping Demand Amplification Mapping Decision Point analysis IV. VALUE STREAM MAPPING IN EEN SUPPLY CHAIN-OMGEVING A. INLEIDING B. HET BELANG VAN VALUE STREAM MAPPING C. HET GEBRUIK VAN VALUE STREAM MAPPING Value Stream Mapping op procesniveau Opbouw van een Extended Value Stream Map D. ALGEMENE CONCLUSIE MBT. DE LITERATUURSTUDIE V. SUPPLY CHAIN SIMULATOR A. DECISION SUPPORT SYSTEMS B. SIMULATION TOOL: ENTERPRISE DYNAMICS Concept Voor- en nadelen C. DE IDEALE SUPPLY CHAIN SIMULATOR D. OPBOUW VAN DE ONTWIKKELDE SUPPLY CHAIN SIMULATOR E. BOUWSTENEN Bill-of-Material Sales Department Production Control Factory Warehouse Raw Material Supplier Distribution Centre LT Graph Excel Link F. EINDBESCHOUWING VAN DE BOUWSTENEN... 94

10 VI. CASE BELGIAN METAL FACTORY ELECTRO BELGIUM A. BELGIAN METAL FACTORY Inleiding Modellering B. ELECTRO BELGIUM Inleiding Modellering C. SAMENVOEGING VII. CONCLUSIE APPENDIX A: GEBRUIKTE VSM-SYMBOLEN APPENDIX B: SUPPLY CHAIN MODEL BMF EB IN ENTERPRISE DYNAMICS APPENDIX C: SIMULATIE WERKING SUPPLY CHAIN MODEL BMF APPENDIX D: SIMULATIERESULTATEN INITIËLE SUPPLY CHAIN (BMF EB APPENDIX E: SIMULATIERESULTATEN 1E OPTIMALISATIE SUPPLY CHAIN (BMF EB APPENDIX F: SIMULATIERESULTATEN 2E OPTIMALISATIE SUPPLY CHAIN (BMF EB APPENDIX G: PROGRAMMACODE SUPPLY CHAIN SIMULATOR (4D-SCRIPT APPENDIX H: MACROCODE VAN DE ANALYSE IN MICROSOFT EXCEL BIBLIOGRAFISCHE REFERENTIES

11 Index Figuren FIGUUR 1 SCHEMA ORDERVERWERKING (BRON [2] FIGUUR 2 VOORBEELD SUPPLY CHAIN RESPONSE MATRIX (BRON [4] FIGUUR 3 VOORBEELD PRODUCTION VARIETY FUNNEL (BRON [4] FIGUUR 4 VOORBEELD QUALITY FILTER MAPPING (BRON [4] FIGUUR 5 DEMAND AMPLIFICATION BIJ FAST MOVING CONSUMER GOODS (BRON [4] FIGUUR 6 VOORBEELD CURRENT STATE MAP ALPHA MOTORS ASSEMBLY PLANT (BRON [5] FIGUUR 7 - VOORBEELD EVOLUTIE DEFECTEN DOORHEEN DE SUPPLY CHAIN (BRON [5] FIGUUR 8 VOORBEELD CURRENT STATE WIPER VALUE STREAM (BRON [5] FIGUUR 9 EENVOUDIG MODEL IN ENTERPRISE DYNAMICS FIGUUR 10 VOORBEELD MASTER BILL-OF-MATERIAL FIGUUR 11 GENERIEKE ORDERSEQUENTIE OP BASIS VAN FIGUUR FIGUUR 12 VOORBEELD BILL-OF-MATERIAL FIGUUR 13 PARAMETERVENSTER BILL-OF-MATERIAL FIGUUR 14 SELECTIEVENSTER BILL-OF-MATERIAL FIGUUR 15 WERKINGSSCHEMA SALES DEPARTMENT FIGUUR 16 PARAMETERVENSTER SALES DEPARTMENT FIGUUR 17 - VOORBEELD GRAFIEK VRAAGVERDELING FIGUUR 18 WERKINGSSHEMA PRODUCTION CONTROL FIGUUR 19 PARAMETERVENSTER PRODUCTION CONTROL FIGUUR 20 WERKINGSSCHEMA FACTORY FIGUUR 21 PARAMETERVENSTER FACTORY FIGUUR 22 VOORBEELD TABEL FACTORY PARAMETERS FIGUUR 23 VOORBEELD SAMENSTELLING TOTALE ORDER LEAD TIME DOORHEEN FABRIEK FIGUUR 24 WERKINGSSCHEMA WAREHOUSE FIGUUR 25 PARAMETERVENSTER WAREHOUSE FIGUUR 26 WERKINGSSCHEMA RAW MATERIAL SUPPLIER FIGUUR 27 PARAMETERVENSTER RAW MATERIAL SUPPLIER FIGUUR 28 - PARAMETERVENSTER 'DISTRIBUTION CENTRE' FIGUUR 29 - VOORBEELD 'LT GRAPH' FIGUUR 30 - PARAMETERVENSTER 'LT GRAPH' FIGUUR 31 - VOORBEELD HISTOGRAM FIGUUR 32 - VOORBEELD NORMALITEITSTESTEN D'AGOSTINO FIGUUR 33 - VOORBEELD ANOVA FIGUUR 34 - PARAMETERVENSTER 'EXCEL LINK' FIGUUR 35 CURRENT STATE VALUE STREAM MAP BMF (BRON: R. VAN LANDEGHEM, 2003, [10] FIGUUR 36 SUPPLY CHAIN SIMULATOR EERSTE CONFIGURATIE BMF FIGUUR 37 BILL-OF-MATERIAL BMF FIGUUR 38 BILLS-OF-MATERIAL BMF FASE 1 EN FIGUUR 39 SUPPLY CHAIN SIMULATOR UITEINDELIJK MODEL BMF FIGUUR 40 HISTOGRAM BMF RUN FIGUUR 41 HISTOGRAM BMF RUN FIGUUR 42 CURRENT STATE VALUE STREAM MAP BMF (BRON: R. VAN LANDEGHEM, 2000, [11] FIGUUR 43 BILL-OF-MATERIAL ELECTRO BELGIUM FIGUUR 44 - BILL-OF-MATERIAL BELGIAN METAL FACTORY FIGUUR 45 - SUPPLY CHAIN SIMULATOR - FACTORY PARAMETERS (DRIEHOEKSDISTRIBUTIE FIGUUR 46 - SUPPLY CHAIN SIMULATOR - MODEL ELECTRO BELGIUM FIGUUR 47 - SUPPLY SIMULATOR - GRAFIEKEN INITIËLE PARAMETERS

12 Measure what is measurable, and make measurable what is not so Galilei, Galileo (

13 I. Inleiding Het management van een supply chain is erg verschillend van het interne management binnen een bedrijf. De activiteiten van de verschillende bedrijven die een supply chain vormen hebben erg complexe correlatievormen. Een groot aantal literaire werken over Supply Chain Management plaatst een grote nadruk op de integratie van de verschillende schakels binnen deze keten. De juiste strategie vinden die optimaal is over de hele logistieke keten, is een enorme uitdaging die niet zo eenvoudig is om op een trefzekere manier te voltooien. Het managen van een supply chain als een eenheid is een ingewikkelde taak omwille van twee redenen. Enerzijds hebben de verschillende schakels andere objectieven. Financieel laat zich dit ongetwijfeld het beste opmerken. Bedrijven willen maar zoveel grondstoffen kopen als ze nodig hebben om de productie te verzekeren, maar anderzijds willen ze zoveel mogelijk afzetten op hun klanten, zonder rekening te houden met de noden van deze laatste. De andere reden waarom supply chain management erg moeilijk is, kan men vinden in het dynamische karakter van de keten. Niet alleen wijzigt de vraag van de klant, en de capaciteit van de supplier in de tijd, ook de relaties tussen de schakels kunnen variëren in het tijdsdomein. Het ontwerp en de optimalisatie van een supply chain configuratie is een high-level probleem, een strategisch probleem. Dit vraagstuk kan worden opgedeeld in verschillende onderdelen: lokalisatie van fabrieken en voorraadplaatsen, productiebeleid (make-to-stock, make-to-order,, productiecapaciteit (flexibiliteit en kwantiteit, resourcemanagement en ook transportmanagement. Bij het oplossen van deze deelvragen moet men er evenwel steeds over waken dat de performantie van de schakels niet mag worden aangetast. Spijtig genoeg bestaat er tot op heden geen enkel wiskundig model dat alle bovenstaande supply chain aspecten samen beschrijft, het is zelf niet mogelijk om slechts één van de onderdelen tot in detail te modelleren. Om toch goede beslissingen te kunnen nemen, en daarvoor zijn dus betrouwbare voorspellingen nodig, is het nodig om methoden te 1

14 ontwikkelen die in staat zijn deze problemen te benaderen. Omdat analyse van werkingsgegevens van een supply chain zodanig ingewikkeld worden, en zodanig irrelevant vanwege de dynamiek van de logistieke keten, probeert men vandaag de toevlucht te zoeken tot het simuleren van de supply chain. Geheel in overeenstemming met het inleidende citaat probeert men nu software te onwikkelen die toelaat om evaluaties te maken van de impact die bepaalde configuratiewijzigingen hebben op de supply chain. Het grote voordeel van het simuleren is natuurlijk dat men kan afstappen van trial-and-error in real-life, zodat men veel minder risico loopt bij het veranderen van de supply chain. Het doel van deze thesis bestaat erin om een theoretisch en praktisch kader op te bouwen waarbinnen men supply chain simulaties kan opzetten. We proberen hierbij een zekere consistentie op te bouwen met het Extended Value Stream Mapping. Deze nieuwe beschrijvende techniek binnen het vakgebied van de technische bedrijfsvoering laat toe om op universele wijze een supply chain te visualiseren en analyseren. In een eerste deel wordt een literatuurstudie gemaakt die als voornaamste doel heeft een aantal mogelijke variabelen en performance measures voorop te stellen die men kan gebruiken bij het bouwen van een supply chain simulator. In het tweede deel van deze scriptie wordt een supply chain simulator ontwikkelt die als doel heeft om een van de in de literatuurstudie aangegeven performance measures, de order doorlooptijd, te simuleren. Er is niet tot doel gesteld om alle in de literatuurstudie voorgestelde analysemethoden op te nemen in de simulator, daarvoor is het tijdskader van een scriptie te beperkt. Men kan dus de ontwikkeling van de supply chain simulator zien als een toepassing van de theoretische studie. Als laatste onderdeel van deze thesis wordt een case besproken die opgesteld is door Prof. Dr. Ir. R. Van Landeghem [7] in het kader van een andere supply chain simulator. 2

15 II. Supply Chain Management In een race die niet meer te stoppen is, proberen vandaag bedrijven elkaar te concurreren met bottom-line prijzen en nooit geziene kwaliteitsgaranties. Elke onderneming gaat intensief opzoek naar mogelijkheden om hun business te stroomlijnen. Toch hebben ze intern niet alles in handen. Moderne producten krijgen een levenscyclus die alsmaar korter wordt, klanteneisen gebonden aan die producten komen steeds hoger te liggen. Daardoor zien bedrijven zich verplicht om de stappen tussen grondstof en eindproduct te onderzoeken en te optimaliseren. Ze worden daarbij geholpen door computertechnologie die steeds geavanceerder wordt. Op logistiek niveau worden bedrijven geïnspireerd door evoluerende communicatietechnieken (bijvoorbeeld GSM, SMS, GPS en nieuwe logistieke methoden (bijvoorbeeld nachtbelevering, JIT-levering. Het kan dan ook niet anders dat de supply chain en de methoden om hem te beheren, steeds evolueren. A. Definitie Een supply chain is een erg complex geheel dat start bij het aanmaken of aankopen van grondstoffen. Vervolgens worden deze grondstoffen in één of meer productiecentra omgevormd tot intermediaire eenheden en in laatste instantie tot afgewerkte producten. Nadien zullen deze in vele gevallen verstuurd worden naar groothandels, ook warehouses genoemd, en pas dan bij de retailers terechtkomen. Op het moment dat de klant het product koopt, op voorwaarde dat hij het product aanvaardt natuurlijk, daar eindigt de supply chain. De supply chain bestaat dus uit een groot aantal grondstofleveranciers, productiecentra, groothandels, distributiecentra en retailbedrijven. Om voordeel te halen uit de supply chain zal men een doorgedreven en effectieve managementtechniek moeten toepassen die inspeelt op de interacties tussen al deze ondernemingen op verscheidene niveaus. 3

16 Simchi-Levi [1] definieert de supply chain management als volgt: Supply chain management is a set of approaches utilized to efficiently integrate suppliers, manufacturers, warehouses and stores, so that merchandise is produced and distributed at the right quantities, to the right locations, and at the right time, in order to minimize system wide costs while satisfying service level requirements. Deze definitie stelt duidelijk wat typerend is aan een effectief supply chain management. Er zal een minimum aan voorraad zijn doorheen de hele supply chain. De voorraad die er dan nog is, dient enkel om variantie van de vraag op te vangen, en dus impliciet ook om de service level wat betreft de levertermijn te behouden. De definitie stelt dat we binnen de supply chain de bedrijven zo veel als mogelijk moeten integreren. Daarmee wordt geen aanzet gegeven tot een verticale overnamepolitiek, maar eerder tot het formuleren van een verticale doelstelling. Elke schakel in de keten moet er dus voor ijveren om producten te maken volgens uniforme kwaliteitseisen die voldoen aan de noden van de consument, en deze moet dit doen op een zo economisch mogelijke manier voor de volledige supply chain. Door integratie probeert men de bedrijfsgrenzen weg te werken tussen leverancier en klant of beter, de grenzen uniform maken met de interne grenzen van afdelingen. Enerzijds impliceert dit een sterkere relatie tussen de verzendingsafdeling en ontvangstafdeling van de twee opeenvolgende bedrijven. Anderzijds creëert dit nieuwe grenzen binnen een onderneming. Elke twee opeenvolgende afdelingen binnen een bedrijf, worden nu gestimuleerd om te werken volgens een klant/leveranciersrelatie. Op dit moment ziet men dat de schakels gevormd door bedrijven eigenlijk vervagen, en dat nieuwe schakels aan het licht komen. Elke schakel staat nu voor een afdeling binnen de supply chain. Wanneer we de definitie nu wijzigen door ze toe te passen op twee opeenvolgende schakels, dus ook op interne schakels, dan werpt dit meteen een ander zicht op supply chain management. Het is duidelijk dat deze situatie, voorraden zijn tot een absoluut minimum herleid, een ideaalbeeld vormt. Misschien is dit zelf nog geen ideaalbeeld maar een droombeeld, want aan deze integratie zijn een aantal moeilijkheden verbonden. Immers, we moeten er ons bewust van zijn dat verschillende ondernemingen, vele, en meestal conflicterende doelstellingen hebben. Anderzijds is het ook moeilijk om dezelfde relaties tussen 4

17 bedrijven te behouden omdat de supply chain nu eenmaal een dynamisch netwerk is, vooral gestuurd door veranderende vraag, en veranderende klanteneisen. Het doel van Supply Chain Management is te komen tot een volledige en voortdurende optimalisatie van de integrale logistieke keten. Deze optimalisatie moet de efficiëntie verhogen van de productie op vlak van bewegingen en op vlak van kosten. Dit houdt in dat men totale kosten over de hele keten probeert te drukken door minimalisatie van transport- en distributiekosten, maar ook door het verminderen van voorraden van grondstoffen, work-in-process en afgewerkte producten doorheen de volledige supply chain. B. Opbouw van de Supply Chain Belangrijk binnen Supply Chain Management is dat men, uitgaande van een globale visie, een goed beeld kan vormen over de werking ervan. Enkel op deze manier is het mogelijk om tot een synthese te komen van de eventuele grensoverschrijdende verbeteringen binnen de logistieke keten. Het globale beeld waarvan sprake, kan men vormen door analyse van de twee belangrijkste stromen die de drijfveren vormen binnen de logistieke keten. 1. Information flow De eerste stroom omvat alle verkeer van orders, triggers, voorspellingen en dergelijke, nodig om elk voorraadpunt, en elke bewerkingsstap te laten functioneren. Zo zal een voorraadpunt veelal nood hebben aan de lead time van leveringen, voorspellingen van de vraag en de variabiliteit ervan om uit te maken hoeveel voorraad dit punt opneemt, wanneer herbevoorrading wordt getriggerd, en wat de veiligheidsmarge op de voorraad moet zijn. Elke bewerkingsstap moet gestuurd worden aan de hand van deze information flow, opdat het zou weten wat het moet maken, hoe het dit moet maken en wanneer. Oorsprong van deze stroom is de klant. Het plaatsen van orders brengt een ware kettingreactie op gang, die zich voortplant tot het begin van de keten. In het beste geval kan men deze kettingreactie onder controle houden, hoewel dit in praktijk erg moeilijk is. Het bekende Bullwhip-effect is hier het beste bewijs van. Dit effect komt op een overduidelijke wijze aan het licht bij het bekijken van de variantie op de vraag doorheen 5

18 de logistieke keten. Het zal later ook duidelijk worden dat deze informatiestroom een erg bepalende factor zal zijn voor de lead time. 2. Material flow De materiaalstroom loopt in een zin tegengesteld aan de informatiestroom. Deze stroom omvat elke actie waarbij goederen zijn betrokken. Goederen worden binnen een supply chain bewerkt in verschillende productie-eenheden, ze worden getransporteerd naar volgende processtappen, en ze worden tussentijds opgeslagen. Het is duidelijk dat productie de basis is van elke keten, het creëert toegevoegde waarde. Hoewel transport en opslag absoluut geen toegevoegde waarde bieden, toch zijn ze noodzakelijk om een product tot bij de klant te brengen. We moeten deze twee acties dus zeker in rekening brengen indien we een globaal beeld van de supply chain willen krijgen. C. Werking van de Supply Chain Het in kaart brengen van materiaalstromen is vrij eenvoudig. De informatiestroom is ontegensprekelijk de moeilijkste om te schetsen. Het is belangrijk te weten dat er binnen de informatiestroom twee categorieën zijn. Een eerste categorie, is de informatie stroom die het gevolg is van de actuele vraag, of de ontvangen orders. Wanneer klanten orders plaatsen, dan worden deze verzameld, zonder dat de inhoud van de opdracht daardoor wijzigt. Deze orders worden dan stroomopwaarts in de supply chain gestuurd. De tweede categorie binnen de informatiestromen zijn de voorspellingsgegevens. In een bepaald punt in de supply chain worden de verzamelde gegevens van alle orders statistisch geanalyseerd. Daaruit worden dan voorspellingen gesynthetiseerd die dan dienen om de processen die zich stroomopwaarts van dit punt bevinden, te sturen op basis van een push-structuur. 1. Ontkoppelpunt Het punt dat de scheiding vormt tussen de twee categorieën die hier ter sprake zijn, noemt men het klantenorder ontkoppelpunt (KOOP. Dit belangrijke punt staat ook centraal tussen de twee delen waaruit de materiaalstroom binnen een supply chain is opgebouwd. Stroomopwaarts werken de productie-eenheden op basis van voorspellingen, het is een zogenaamde push-sequentie, zodat het KOOP de nodige toevoer van intermediaire 6

19 goederen krijgt om te voldoen aan een stabiele vraag. Om te kunnen inspelen op de variantie op die vraag, zal het toch nodig zijn in dit punt een veiligheidsvoorraad te voorzien. Stroomafwaarts van dit punt wordt enkel geproduceerd op basis van ontvangen klantenorders. Afhankelijk van de positie van dit ontkoppelingspunt kan men een aantal typische structuren van de materiaalstroom onderscheiden: Make-to-Stock Assemble-to-Order Make-to-Order Engineer-to-Order In de eerste structuur ligt het ontkoppelpunt volledig rechts binnen de supply chain. Op basis van de voorspelde vraag, wordt een voorraad aangelegd die erg dicht bij de consument ligt. De hoogte van de voorraad wordt bepaald door de beleveringscyclus van dit punt en van de variantie op de vraag. Voor de klant levert de Make-to-Stock politiek natuurlijk een enorm voordeel op, want er is een erg kleine order lead time. In vele sectoren zoals deze van elektrische apparatuur, worden de producten verkocht in een uitgebreid dealernetwerk. Alle dealers worden dan bevoorraad volgens een voorspelde vraag. Bij deze variant spreken we dan van Make & Distribute to Stock. Hierbij is het voordeel voor de klant nog extremer geworden. De lead time is nu nul geworden: consumenten kunnen meteen hun gewenste producten mee naar huis nemen. Echter, voor de producent is deze situatie verre van optimaal. Er is immers een erg groot risico op onverkoopbare voorraden. Een ander belangrijk nadeel is dat men nu niet meer kan profiteren van risk pooling. Bij een Make-to-Stock strategie, waar voorraad centraal wordt opgeslagen, word een kleinere vraag van een dealer of regio, meestal gecompenseerd door een grotere vraag vanuit een ander kanaal, zodat op hoger niveau de variantie kleiner is dan op lagere verdeelpunten. 7

20 Wanneer we nu het ontkoppelpunt stroomopwaarts verplaatsen, en we leggen een voorraad halffabricaten aan, dan hebben we te maken met Assemble-to-Order. Hierbij kan men met een beperkte lead time toch een enorme diversiteit aan afgewerkte producten maken, afgesteld op de eisen van de klant. Het beste voorbeeld van zulke topologie is zonder twijfel de automotive industrie. Deze sector is momenteel volop bezig met een horizontale samensmelting zodat dit nog duidelijker wordt. Producenten zoals Ford kunnen zo bijvoorbeeld een groot aantal identieke auto-onderstellen produceren. In extremis kan men na productie van deze onderstellen, de producten nog overbrengen van de Ford-assemblagelijn naar de Volvo-assemblagelijn en vice versa. Op deze manier kan men een nog groter voordeel halen uit enerzijds risk pooling, en anderzijds behoudt men een productietijd die erg beperkt blijft in vergelijking met de verregaande customization van het eindproduct. De derde topologie legt het KOOP nog verder stroomopwaarts. Bij Make-to-Order start men pas na ontvangst van het klantenorder met de productie. Dit zal, afhankelijk van de complexiteit van het eindproduct, een grote impact hebben op de levertermijn van het product. Veelal zal de consument in dit geval meer belang hechten aan de voorspelbaarheid van de levertermijn eerder dan aan de lengte ervan. Hoewel men in deze structuur niet echt winst kan halen uit schaalvoordelen door productie van lange reeksen, toch heeft de producent een groot ondernemersrisico kunnen terugdringen. Bij bepaalde kapitaalintensieve supply chains, is men verplicht deze structuur te hanteren, denken we daarbij bijvoorbeeld aan de luchtvaartindustrie. Een laatste vorm die we even aanhalen is Engineer-to-Order. In dit geval ligt het KOOP in principe in de designfase van het product. Men kan dus niet echt meer spreken over een ontkoppelingspunt. Producten worden gemaakt en ontworpen volgens de eisen van de klant. Op deze manier wordt elk afgewerkt product in zekere zin maatwerk. De meeste huizen die vandaag worden gezet zijn nog volgens dit principe gerealiseerd. Het grote nadeel hieraan is zonder twijfel de erg lange lead time. Daartegenover staat natuurlijk een product dat volledig volgens de eisen is van de klant, en dit zonder compromissen. De enige constraint hier is het budget van de klant. 8

21 2. Voorraadbeheer In het klantenorder ontkoppelpunt is de belangrijkste voorraad van de gehele logistieke keten opgeslagen, het bepaalt dus de karakteristieke levertermijn van de bestelde producten. Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat er tussen de verschillende ondernemingen die de supply chain vormen toch nog onmisbare voorraden zitten. Zelf tussen de verschillende processen op bedrijfsniveau vinden we noodzakelijke voorraden. Deze voorraden verzekeren de continuïteit van de verschillende processen binnen de supply chain. Wanneer daarenboven deze processen op het kritische pad liggen, dan zal het tekort aan grondstoffen een significante invloed hebben op de doorlooptijd, zonder nog maar te spreken over de gederfde inkomsten. Een goed voorraadbeheer zorgt er nu voor dat men binnen elke onderneming voldoende grondstoffen, work-in-proces en eindproducten in voorraad heeft, zodat continuïteit gegarandeerd is. Een tweede eigenschap van goed voorraadbeheer is zonder twijfel de minimale kosten die eraan zijn verbonden. Toch moet men er zich bewust van zijn dat men binnen supply chain management een integrale kijk heeft. Een optimum voor de supply chain is niet zomaar gelijk te stellen aan het optimum voor elke onderneming binnen de supply chain. Zoals we eerder vermelden: dit kan leiden tot tegenstrijdigheden tussen verschillende ondernemingen. 3. Push versus Pull Een goed voorraadbeheer kan voor lage voorraden zorgen, zonder dat de service level sterk daalt. Toch zal dit voorraadbeheer de variantie op de vraag als parameter nemen. Het gevolg hiervan is dat stroomopwaarts in de supply chain de veiligheidsvoorraden steeds hoger worden als gevolg van het bullwhip-effect. Er moet dus een manier worden gevonden om die variantie te kunnen beïnvloeden. De klassieke vorm van goederenstroom binnen een supply chain is eenvoudig. Binnen dit systeem bewerkt elk proces de producten welke door het voorgaande proces werden geleverd. Wanneer nu elk proces exact even snel werkt, er is een continue stroom van producten en de klant neemt alles af wat wordt geleverd, dan passen we het beste doorvoersysteem toe. Echter, deze drie voorwaarden zijn nooit voldaan in praktijk. 9

Levertijd reductie. Bachelor thesis S. Fontijn

Levertijd reductie. Bachelor thesis S. Fontijn Levertijd reductie Bachelor thesis S. Fontijn Onderzoek naar het verkorten van de levertijd van onderdelen voor Product A bij leveranciers van Thales Nederland Bachelor thesis Universiteit Twente Bachelor:

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

A. Waarde ( waste) Een stap heeft toegevoegde als volgende 3 stappen gelijktijdig vervuld zijn.

A. Waarde ( waste) Een stap heeft toegevoegde als volgende 3 stappen gelijktijdig vervuld zijn. Les 1 1.Bespreek de vijf principes van lean denken ( lean thinking ) *Antwoord 1: 5 Principes: A. Waarde B. Waardestroom C. Flow D. Pull E. Perfectie A. Waarde ( waste) Een stap heeft toegevoegde als volgende

Nadere informatie

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN EN DE GEVOLGEN VOOR MANAGEMENT ACCOUNTING Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van:

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Begeleider: Ir. E. Haag. Meelezer: Dr. E. van der Laan. Student: Wouter van Herwaarden

Afstudeerscriptie. Begeleider: Ir. E. Haag. Meelezer: Dr. E. van der Laan. Student: Wouter van Herwaarden Afstudeerscriptie Begeleider: Ir. E. Haag Meelezer: Dr. E. van der Laan Student: Wouter van Herwaarden Voorwoord Vanuit mijn werk en de colleges van het vak supply chain management and operational excellence

Nadere informatie

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing Walther Ploos van Amstel Oktober 2012 Dit artikel geeft de uitgangspunten voor een goede planning en besturing van de logistiek. Waarom

Nadere informatie

Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Katholieke Universiteit Leuven Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap Een Lean oog op de ondervoedingsproblematiek bij geriatrische patiënten. Evelyne

Nadere informatie

Het afstemmen van het wekelijkse productieprogramma binnen de afdeling planning van Johma

Het afstemmen van het wekelijkse productieprogramma binnen de afdeling planning van Johma Het afstemmen van het wekelijkse productieprogramma binnen de afdeling planning van Johma Bedrijfsbegeleider ir. R. Lesscher 1 e begeleider van de UT dr. ir. L.L.M. van der Wegen 2 e begeleider van de

Nadere informatie

De problemen van Supply Chain Management

De problemen van Supply Chain Management De problemen van Supply Chain Management ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Faculteit der Economische Wetenschappen Naam: Paul H.C. Blijs Examennr.: 289577 E-mailadres: pblijs@hotmail.com / 289577pb@student.eur.nl

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

whitepaper LEAN MANUFACTURING

whitepaper LEAN MANUFACTURING whitepaper LEAN MANUFACTURING U WILT OVERSTAPPEN OP LEAN? Al jarenlang houdt lean de gemoederen in de automobiel-industrie bezig. Zoals algemeen bekend is in de branche heeft Toyota deze methode met succes

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica 2011 2012 Masterproef Proces simulatie software : een vergelijkende studie

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB?

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB? vrije universiteit amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfswetenschappen Fase: Bachelor Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het

Nadere informatie

aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö

aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö cê~åâ=mfb`el`hf éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=dáääéêí=ptfkkbk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê==

Nadere informatie

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad:

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL. Ontwerpmethodologie 4WE, 4TT, 4LR, 2.2LR, 2.2WB, 3.2LR. Prof. S. Vanlanduit

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL. Ontwerpmethodologie 4WE, 4TT, 4LR, 2.2LR, 2.2WB, 3.2LR. Prof. S. Vanlanduit VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Ontwerpmethodologie 4WE, 4TT, 4LR, 2.2LR, 2.2WB, 3.2LR Prof. S. Vanlanduit Voorwoord Ongeveer 30% van het Bruto Nationaal Product is afkomstig van de verkoop van producten die

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool AM KAM-Zakboek kwaliteit arbeid milieu Hugo van Ool 2 GESCHIEDENIS, ONTWIKKELINGEN EN TRENDS 1 Kwaliteit 1.1 Kwaliteitsmanagement KWALITEIT 3 Organisaties dienen er voor te zorgen dat afnemers voldoende

Nadere informatie

Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties

Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN BOOTSTRAP FINANCIERING IN DE ICT- EN BIOTECHNOLOGIESECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN OP BUDGETTERING EN RAPPORTERING

DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN OP BUDGETTERING EN RAPPORTERING UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN OP BUDGETTERING EN RAPPORTERING Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat

Nadere informatie