REACH na de preregistratie 26 mei Saskia Walraedt VLARIP projectleider essenscia vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REACH na de preregistratie 26 mei 2009. Saskia Walraedt VLARIP projectleider essenscia vlaanderen"

Transcriptie

1 REACH na de preregistratie 26 mei 2009 Saskia Walraedt VLARIP projectleider essenscia vlaanderen 1

2 Inhoud Resultaat preregistratie Werking SIEF Actuele topics Handhaving SCC Communicatie DU ES communicatie model Autorisatie VLARIP 2

3 Afkortingen CLP classification labelling and packaging directive CMR carcinogene mutagene of reprotoxische stof CSR chemical safety report DABM decreet algemene bepalingen milieubeleid DSD dangerous substance directive D/U downstream user ECHA European chemical agency ERC environmental release category ES Exposure scenario s = blootstellingsscenarios GES generic exposure scenario s M/I manufacturer/importer OC operating conditions RMM risk management measures =risicobeheersmaatregelen SCC strictly controlled conditions SIEF substance information exchange forum SIN substitute it now VIB veiligheidsinformatie blad = SDS VLARIP vlaanderens reach implementatie projecten 3

4 Reach Verordening (EG) nr. 1907/2006 Registratie «no data, no market» Productie of invoer > 1 ton/jaar Uitgestelde registratie deadlines mits preregistratie Joint registratie via de SIEF Evaluatie Dossier evaluatie Stof evaluatie Autorisatie & beperking Kandidaatlijst stoffen Autorisatieplichtige stoffen (bijlage XIV) Chemische stoffen 4

5 Planning registratie Niet phase-in stoffen: Registratie vóór 1 ton/jaar overschreden wordt Proces: Inquiry Data sharing Indienen dossier Stof eigenschap/tonnage Deadline Phase-in stoffen: Uitgestelde registratie deadlines Proces: Pre-registratie Pre-SIEF met substance sameness check CMR 1/2 1 t/j R t/j Andere stoffen 1000 t/j SIEF voor data sharing en gezamelijk dossier op te stellen Indienen dossier tegen de registratie deadline 30 november 2010 Andere stoffen 100 t/j 31 mei 2013 Andere stoffen 1 t/j 31 mei

6 Lijst gepreregistreerde stoffen 27 maart laatste grote update Nieuwe CAS nrs, sommige stoffen samengebracht of verwijderd Nu nog 143,000 stoffen!. Toch nog veel preregistraties zonder CAS nr of naam: foute spelling of benaming, stoffen zonder CAS registratie, stoffen geïdentificeerd als reactie massa maar eerder mengsel, Zoekfunctie verbeterd alsook meerdere download formats Hoe juiste SIEF vinden? Consequently, as SIEFs form we would expect some of the original groups, the pre-siefs to split and merge; individual companies may also leave the groups as they realise that they do not manufacture or import the same substance as everyone else. One way of working out where to move is to search for the appropriate substance in the list, and then go back in to REACH-IT. Enter that substance name in the similar to tab of the pre-registration and then view the correct pre-sief. The members may then be contacted outside REACH-IT. Companies that made mistakes in preregistration (mis-spelling a substance or choosing the wrong substance) or those seeking to access data on similar substances may use the same process. 6

7 Wat indien geen preregistratie? U bent M/I: Had U moeten preregistreren? Productie/invoer stop zetten en eerst registreren Eerste maal M/I > 1ton/jaar? Late preregistratie mogelijk Criteria voor late preregistratie: Eerste maal dat drempel van 1 ton overschreden wordt Binnen de 6 maanden nadat de drempel overschreden wordt Ten laatste 1 jaar vóór de registratie deadline 7

8 Voorbeeld late preregistratie 1 e invoer/productie van 3 ton stof X X = CMR stof 15/05/09 preregistratie tot 14/11/09 15/11/09 preregistratie voor 1/12/09 5/02/10 registratie vooraleer invoer/productie! X = Niet gevaarlijke stof 15/11/09 preregistratie tot 14/05/10 15/05/17 preregistratie tot 1/06/17 8/08/17 registratie vooraleer invoer/productie! 8

9 Wat indien geen preregistratie? U bent DU: (Pre)registratie is verplichting van EU fabricant of importeur Verifiëren of leverancier aan zijn verplichting voldaan heeft Lijst gepreregistreerde stoffen raadplegen ECHA website ECHA CHEM Pre-registered Substances Vragen aan leverancier Aankopen van andere leverancier Mogelijkheid om ECHA te notifiëren van interesse voor de stof ECHA website ECHA CHEM Substance of Interest 9

10 Registratie Wat na de preregistratie? Pre-SIEF: «one substance, one registration» Substance Information Exchange Forum Zelfde stof? Wie welke taak op zich zal nemen? SIEF Data sharing CSR Gezamelijk opstellen en indienen dossier Overeenkomst C&L tegen 1/12/2010 Richtlijn 67/548/EEG CLP Interactie met data owners DU 10

11 Werking SIEF 11

12 Werking SIEF SIEF werking wordt niet vastgelegd in de wetgeving, taak van de industrie Voorstel CEFIC om 4 preregistranten in te delen in 4 categoriën: Leading : SIEF Leadership Team met SIEF Formation Facilitator (SFF), Lead Registrant (LR) en key players Involved: wil betrokken blijven in de SIEF maar beperkte resources Passive: geen resources of interesse om actie deel te nemen aan de SIEF, enkel geïnteresseerd in het eindresultaat Dormant: geen intentie om te registreren 12

13 Handhaving

14 Handhavingsstrategie rategies_enforcement_reach.pdf (3/2009) Hoofddoel REACH : bescherming van mens en milieu. Handhaving moet in die context worden gezien Prioriteit voor handhaving best gebaseerd op afweging van het risico dat gecreëerd wordt door de non compliance Onderscheid tussen overtreding uit onwetendheid of doelbewust REACH wetgeving voorziet expliciet dat handhavingsacties gepland moeten zijn, rapportering van de resultaten en follow up

15 Handhavingsstrategie Onderscheid nr rol : M/I, distributor, D/U Onderscheid nr soorten verplichtingen: Registratiegerelateerde verplichtingen, voor M/I Alles aangaande registratie/evaluatie, updates van registratiedossiers ed Supply chain verplichtingen Inspectie VIB, consistency check VIB en ES in CSR, info verplichtingen wanneer geen VIB nodig is, info verplichtingen vr kandidaatlijststoffen in voorwerpen, verplichting om info door te geven upstream, bescherming werknemer, werken onder autorisatie Gebruik gerelateerde verplichtingen M/I moet ES opstellen, DU informeren over veilige gebruiken, DU verplicht om zich te houden aan de voorgeschreven gebruiken of anders zelf verplichtingen ES/CSR overnemen. Informatie verzameld tijdens registratie en evaluatie moet doorstromen door heel de keten en zo daadwerkelijk gebruikt worden om risico s te controleren en te beperken

16 Handhaving in BE Overleg met inspectiediensten Samenwerkingsakkoord nog niet gefinaliseerd Aanpassingen wetteksten ongoing Ten vroegste klaar najaar 2009 Feedback VLARIP deelnemers Milieuinspectie stelt actief REACH vragen Voedselveiligheidsinspectie : REACH vragen voor technologische hulpstoffen Hebben jullie al vragen gehad? Zelfcontrole tools Essenscia tool VBO DU tool

17 Handhaving in BE Vlaanderen: 17 Aanpassingen in DABM van12 DECEMBER Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (BS ) Art. 2. De bepalingen van het decreet, met inbegrip van de uitvoeringsbesluiten ervan, zijn van toepassing op de volgende verordeningen van de Europese Unie alsook op de door of krachtens deze verordeningen uitgevaardigde verordeningen : 7 verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), Art. 21. De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 1, oefenen het toezicht uit op de toepassing van : 15 verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), Opmaak inspectieplan

18 Enforcement BE Bruxelles: Avant-projet d arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale contenant diverses mesures relatives à l exploitation et au controle d installations utilisant certains articles, mélanges ou substances soumis au Règlement REACH 18 s applique aux installations classées où est exercée une activité pour laquelle sont utilisés certaines substances ou mélanges ou certains articles qui entrent dans le champ d application du Règlement REACH. 1907/2006 Le dossier de demande de permis d environnement et de prolongation contient: a) la mention des substances visées à la rubrique 174 précitée qui sont utilisées dans l installation, ainsi que leur numéro d enregistrement attribué en exécution du Règlement REACH; b) la description de l utilisation de ces substances, ainsi que des mesures et/ou installations prévues sur base des meilleures techniques disponibles en vue de remplir les conditions d'utilisation mentionnées dans l'autorisation délivrée conformément au Titre VII du Règlement REACH; c) la description de l'utilisation des intermédiaires isolés restant sur le site, ainsi que les informations supplémentaires portant directement sur le risque identifié de ces intermédiaires, conformément à l'article 49, alinéa 1er, a) du Règlement REACH. d) la mention des substances utilisées à des fins de recherche et de développement, aux conditions contenues dans le Règlement REACH; e) une copie des fiches de données de sécurité conformes aux exigences définies dans l'article 31 du Règlement REACH.

19 Intermediairen en strictly controlled conditions Opletten met vragen van leveranciers of stoffen gebruikt worden als intermediairen on SCC Wat zijn SCC? Hoe SCC bewijzen? SCC moeten voor de volledige levenscyclus van de stof aangetoond worden Levenscyclus: begint met het productie van de stof en eindigt bij het verbruik van de stof tijdens de synthese van een andere stof 19

20 Wat zijn SCC? Zoals beschreven in REACH art. 18(4) en ECHA Guidance on Intermediates (February 2008) a) the substance is rigorously contained by technical means during its whole lifecycle including manufacture, purification, cleaning and maintenance of equipment, sampling, analysis, loading and unloading of equipment or vessels, waste disposal or purification and storage; (see also ECHA guidance Sec ) b) procedural and control technologies shall be used that minimise emission and any resulting exposure; (see also ECHA Sec ) c) only properly trained and authorised personnel handle the substance; (see also ECHA Sec ) d) in the case of cleaning and maintenance works, special procedures such as purging and washing are applied before the system is opened and entered; e) in cases of accident and where waste is generated, procedural and/or control technologies are used to minimise emissions and the resulting exposure during purification or cleaning and maintenance procedures; (see also ECHA Sec ) f) substance-handling procedures are well documented and strictly supervised by the site operator. 20

21 Bevestiging SCC Uitgangspunten: a complete and detailed description of all implemented measures to deliver the SCC is not required in the registration dossier; management systems play an important role; rigorous containment may vary depending on the physicochemical and hazard properties of the Intermediate supporting risk based analyses; documentation for compliance with other relevant legislative frameworks are applicable; the list of illustrative issues supporting SCC included in Appendix 1 of the ECHA guidance. For storage and further processing by the recipients of the Transported Isolated Intermediate (Downstream Manufacturers): registrant needs written confirmation from the Downstream Manufacturer that SCC apply to their operations (vbn. in bijlage, o.a. ook voor SDS) Exported intermediates: SCC cannot be regulated outside EU, therefore not necessary to seek confirmation from the downstream user of SCC in this case but could be a Company decision. 21

22 Communicatie van gebruik Inventaris omschrijving gebruiken volgens Use Descriptor System al opmaken en klaar houden indien je niets hoort van leverancier In aantal consortia al beslist dat geen voorafgaande communicatie over gebruik zal zijn omdat ze intern zelf de oefening al gemaakt hebben, indien extra data nodig zou zijn zullen sectororganisaties aangesproken worden, indien dat niet voldoende de key users Enkele of zeker communicatie over de kritieke gebruiken/stoffen Gebruiken nog niet altijd in SDS opgenomen maar misschien wel al in technical data sheets (bruikbaar om in te schatten of je gebruik bij leverancier gekend is) 22

23 Informatie: 23 Communicatie met DU Beschikbaar op ECHA website (echa.europa.eu reach guidance) ECHA Guidance on information requirements and CSA R.12: Use Descriptor System ECHA Guidance for DU (Jan 08) Beschikbaar op Cefic website ( reach reach for industries document & tools) Cefic Guidance on ES development and Supply Chain Communication Cefic Dialogue template

24 ES Development & Communication Model 24

25 5 aanbevelingen voor DU 1. Check whether your sector industry organization (if available) has mapped the uses of your sector and whether the mapping adequately covers your activities and applications. 2. Map your product uses, either using the GES titles (from industry associations) or the Use titles according to the Use Descriptor and ERC system. This will help you in quickly verifying whether your uses and applications are covered when you receive information from or consult the website of your supplier on Use titles (refer to chapter 5). 3. Provide feedback to your supplier when your use is not covered (assuming use is not proprietary); use the IT feedback tools made available by the M/I (refer to chapter 5). 4. Cooperate actively with your sector organization and/or suppliers to facilitate and support the development of (Generic) ESs. 5. Do not pro-actively communicate information on uses and inform your customers about the recommended process and actions. 25

26 Eigen gebruiken Indien GES van sector organisatie, hiermee aftoesten. Anders gebruiken oplijsten mbv Use Descriptor en ERC systeem Nodig om gebruiken af te toetsen met gebruiken gemeld door leverancier Specifieke communicatie al dan niet IT-tool Reeds beschikbare informatie bv. SDS, TDS, van leverancier gebruiken gemeld door klanten Speficieke communicatie Gebruiken die gekend zijn en reeds gecoverd in eigen SDS, TDS, 26

27 Cefic Dialogue Template Use Descriptor Systeem: SU: Sector of use Gelinkt aan de NACE codes Meerdere SU mogelijk (M/I tov DU) PC: Chemical product category Gelinkt aan het gebruik van de stof (bv. lijm) Soms functie van de stof (bv. solvent) PROC: Process category AC: Article category Environmental Release Categories 27

28 Ontwikkeling van (G)ES Verplichtingen DU Implementatie van OC en RMM binnen 12 maanden na ontvangst e-sds en ES Ontwikkelen eigen ES indien gebruik niet opgenomen of confidentieel binnen 12 maanden na eerste ontvangst e-sds en melding van gebruik aan ECHA binnen 6 maanden na ontvangst e-sds 28

29 Autorisatie Zeer zorgwekkende stoffen: Kankerverwekkend cat 1 & 2 Mutageen cat 1 & 2 Schadelijk voor de voortplanting cat 1 & 2 Persistent, bioaccumulerend en toxisch Zeer persistent en zeer bioaccumuleerbaar Hormoonontregelende stoffen, en stoffen met vergelijkbare problemen Autorisatieaanvraag ten laatste 18 maanden voor sunset date Aanvrager moet aantonen dat: Risico s verbonden aan het gebruik zijn gecontroleerd Socio-economische voordelen overwegen op de risico s 29

30 Proces autorisatieplichtige stoffen lidstaten ECHA voorstel kandidaatlijst kandidaatlijst Publicatie website ECHA Start informatieplicht Prioritair? - PBT s and vpvbs - wijd verspreid gebruik - hoge volumes Lijst bijlage XIV = autorisatieplichtige stoffen Autorisatie aanvragen voor sunset date 30

31 Kandidaatlijst stoffen (28/10/08) Substance name CAS nr EC nr Authority class Anthracene Germany PBT 4,4'- Diaminodiphenylmethane * Germany CMR Dibutyl phthalate* Austria CMR Cobalt dichloride France CMR Diarsenic pentaoxide France CMR Diarsenic trioxide France CMR Sodium dichromate, dihydrate France CMR 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) * Netherlands vpvb Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) * Sweden CMR Hexabromocyclododecane (HBCDD) * Sweden PBT Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) * United Kingdom Bis(tributyltin)oxide Norway PBT Lead hydrogen arsenate Norway CMR Triethyl arsenate Norway CMR Benzyl butyl phthalate (BBP)* Austria CMR PBT 31

32 Kandidaatlijst stoffen Verplichtingen voor de stoffen als dusdanig of in een preparaat Registratie indien > 1 ton/jaar (M/I) SDS indien > 0,1% (g/g) Wordt mogelijk autorisatieplichting: alternatieven mogelijk? Verplichtingen voor de stoffen in voorwerpen Notificatie indien > 1 ton/jaar én > 0,1% (M/I) (vanaf 1 juni 2011) Communicatie naar de gebruikers indien > 0,1% (g/g) Wordt mogelijk autorisatieplichtig: alternatieven mogelijk? Opgelet afwijkende visie EU: complex voorwerp BE: homogeen onderdeel &_schema=portal 32

33 Kandidaatlijst en andere lijsten Sommige lidstaten willen gekende CMR stoffen (cat, 1, 2 én 3 Annex I DSD) versneld opnemen in kandidaatlijst (350-tal stoffen) SIN lijst : Trade Union Priority List : In totaal 380-tal substanties waarvoor vakbondsafgevaardigden kunnen vragen of er al plannen zijn voor substitutie van die stoffen. Hou er rekening mee dat dit geen wettelijke basis heeft. Enkel de kandidaatlijst is wettelijk van belang en dus alleen hieromtrent verplichting om te communiceren. Let op: Een aantal van de stoffen opgenomen in de SIN lijst en/of de Trade Union Priority List zijn reeds opgenomen in de marketing & use directive en gelden er dus ook bepaalde restricties. 33

34 VLARIP Essenscia vlaanderen helpt de KMO s met REACH en GHS! VLARIPchemie: voor chemische industrie Tine Cattoor 0496/ Linda Heughebaert 0496/ VLARIPgebruikers: voor gebruikers van chemicaliën Saskia Walraedt 0496/ VLARIPdiensten: voor dienstverleners Serge Kwasniewski 0496/

35 VLARIP - doelstellingen Informatie, kennis en ervaring uitwisselen Verduidelijken grijze zones Netwerk door maandelijkse bijeenkomsten Informatieplatform : info fiches over cases, wetgeving, Bevorderen van de communicatie in de waardeketen Samenwerking tussen leveranciers en klanten Blootstelling, substitutie, innovatie, Verankeren van duurzame productveiligheid in hun organisatie integreren in de algemene bedrijfsvoering, zorgsysteem Aanspreekpunt bij het vinden van juiste diensten Doorverwijzing Stimuleren nieuwe en bestaande diensten 35

36 Disclaimer Alle gegevens op dit document worden door essenscia vlaanderen met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor deze informatie worden enkel betrouwbare bronnen aangewend. Ondermeer door de snelle evolutie van de behandelde materie blijft de mogelijkheid bestaan dat de gegevens toch niet volledig accuraat zijn, daarom wijst essenscia vlaanderen elke aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden af. 36

31 mei 2013. Eerstvolgende deadline voor de registratie van geleidelijk geïntegreerde stoffen

31 mei 2013. Eerstvolgende deadline voor de registratie van geleidelijk geïntegreerde stoffen 31 mei 2013 Eerstvolgende deadline voor de registratie van geleidelijk geïntegreerde stoffen Tegen uiterlijk 31 mei 2013 dienen geleidelijk geïntegreerde stoffen geproduceerd of geïmporteerd in de EU in

Nadere informatie

REACH en CLP verplichtingen voor de komende jaren

REACH en CLP verplichtingen voor de komende jaren REACH en CLP verplichtingen voor de komende jaren 24 januari 2013 Dr Saskia Walraedt Lijst afkortingen CLP : classification, labelling and packaging CMR: carcinogeen, mutageen of reprotoxisch CSA: chemical

Nadere informatie

Het nieuwe veiligheidsinformatieblad voor chemische producten

Het nieuwe veiligheidsinformatieblad voor chemische producten Het nieuwe veiligheidsinformatieblad voor chemische producten Tine Cattoor Advisor product policy VLARIP projectleader Easyfair Antwerpen - 30/03/2011 Geen gebruik zonder bronvermelding 1 Afkortingen C&L

Nadere informatie

Wat betekent REACH. R registration E evaluation A authorisation en restriction CH chemicals

Wat betekent REACH. R registration E evaluation A authorisation en restriction CH chemicals Wat betekent REACH R registration E evaluation A authorisation en restriction CH chemicals Doelstellingen REACH Bescherming mens en milieu Vrije handel Concurrentie Ontwikkeling alternatieven Autorisatie

Nadere informatie

Registratie Evaluatie Autorisatie. CHemische. REACH en arbeidsomstandigheden. van. stoffen VROM / DGM / SAS. 15 de Symposium NVVA, 22-23

Registratie Evaluatie Autorisatie. CHemische. REACH en arbeidsomstandigheden. van. stoffen VROM / DGM / SAS. 15 de Symposium NVVA, 22-23 REACH en arbeidsomstandigheden Registratie Evaluatie Autorisatie van CHemische stoffen 15 de Symposium NVVA, 22-23 23 maart 2006, Zeist A.W. van der Wielen VROM / DGM / SAS Hoofdelementen van REACH Registratie

Nadere informatie

Een kwestie van REACH & CLP. Rene de Graaff. Reach Chemical Control, Lyondell Basell Industries

Een kwestie van REACH & CLP. Rene de Graaff. Reach Chemical Control, Lyondell Basell Industries Een kwestie van REACH & CLP Rene de Graaff Reach Chemical Control, Lyondell Basell Industries Reach wetgeving Registratie, Evaluatie, Authorisatie and restrictie van Chemicalien (REACh) is een Europese

Nadere informatie

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht Reach en GHS 11 februari 2010 / Utrecht Supertanker REACH Little dingy GHS Voor diegene die met GHS moet werken wordt de dingy steeds groter. Inhoud 1. Reach 2. Korte terugblik 3. Eerste registratie 4.

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Ivo Erens Dangerous Substances Communication advies.

ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Ivo Erens Dangerous Substances Communication advies. ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Ivo Erens Dangerous Substances Communication info@ondersteuning advies.nl Programma Wat bespreken we + Het + Het ontvangen van het

Nadere informatie

De Nederlandse rubber- en kunststofindustrie

De Nederlandse rubber- en kunststofindustrie De Nederlandse rubber- en kunststofindustrie jaaromzet 7,5 miljard 95% MKB werkgelegenheid ongeveer 40.000 internationaal georiënteerd 60% van de 7,5 miljard bestaat uit export Grote sectoren zijn verpakkingen,

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

REACH nieuw werkveld voor Arbeidshygiënist

REACH nieuw werkveld voor Arbeidshygiënist REACH nieuw werkveld voor Arbeidshygiënist NVvA Symposium Zeist, maart 2012 Caesar Consult: Joost van Rooij @ Caesar_Consult Agenda 1. Introductie 2. Verschillen oude MSDS en nieuwe extsds 3. Exposure

Nadere informatie

REACH voor downstream gebruikers

REACH voor downstream gebruikers REACH voor downstream gebruikers 31 maart 2011 Zita Snellinx REACH Consulent BIG vzw Technische Schoolstraat 43A 2440 Geel Zita.Snellinx@big.be 014 58 45 47 1 Achtergrond REACH REACH verplichtingen Agenda

Nadere informatie

Resultaten VLARIP 2 project

Resultaten VLARIP 2 project Resultaten VLARIP 2 project Vlarip Event 24 januari 2013 Tine Cattoor, essenscia vlaanderen tcattoor@essenscia.be 1/06/2008-1/12/2008 REACH van kracht registratieplicht PREREGISTRATIE Waarom VLARIP projecten?

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie van producten conform REACH Hoe maak je een extended Safety Data Sheet voor een product

Veiligheidsinformatie van producten conform REACH Hoe maak je een extended Safety Data Sheet voor een product Veiligheidsinformatie van producten conform REACH Hoe maak je een extended Safety Data Sheet voor een product Henk Thuis www.caesar-consult.nl NVvA Symposium 13-14 april 2011 2 Onderwerp esds Stof 1 esds

Nadere informatie

Management IT tool & Services. voor REACH en GHS. Bereidt U vandaag reeds voor op REACH en GHS met flexibele HEMMIS IT tools

Management IT tool & Services. voor REACH en GHS. Bereidt U vandaag reeds voor op REACH en GHS met flexibele HEMMIS IT tools Bereidt U vandaag reeds voor op REACH en GHS met flexibele HEMMIS IT tools Management IT tool & Services voor REACH en GHS REACH en GHS Management tool oplijsten van chemicaliën (pre) registratie autorisatie

Nadere informatie

ECHA s 7-stappenplan voor een succesvolle registratie voor 2018

ECHA s 7-stappenplan voor een succesvolle registratie voor 2018 ECHA s 7-stappenplan voor een succesvolle registratie voor 2018 REACH-voorlichtingsmiddag "Begin op tijd" 18 september 2015 Catherine Cornu Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) Wat verwachten

Nadere informatie

REACH, CLP & ViB. Status update

REACH, CLP & ViB. Status update REACH, CLP & ViB Status update REACH, CLP & ViB Status update REACH Deadline 2013 Productieprocess Classificatie grondstoffen Opslag grondstoffen CLP Deadline Mengsels 2015 Opslag van grondstoffen Classificatie

Nadere informatie

Exposure Scenarios (ES) in het esds

Exposure Scenarios (ES) in het esds Exposure Scenarios (ES) in het esds hoe zien ze eruit? welke informatie bevatten ze? hoe pas je ze toe in de praktijk? Dook Noij NVvA symposium, Zeist, 13 april 2011 1 Inhoud van de presentatie Introductie

Nadere informatie

REACh-GHS/CLP in de praktijk

REACh-GHS/CLP in de praktijk REACh-GHS/CLP in de praktijk Sharon Sriram 8 december 2015 www.kluthe.nl 1 REACh EU wetgeving Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen R=Registration E=Evaluation Registratie van geproduceerde

Nadere informatie

Veiliger werken met gevaarlijke stoffen

Veiliger werken met gevaarlijke stoffen Veiliger werken met gevaarlijke stoffen Clare Out Consultant Arbeidshygiëne ArboNed/Keurcompany Seminar REACH/GHS 30 september 2010 Clare.Out@Keurcompany.nl Tel. 0251 261 559 Inhoud 1. Beoordelen blootstelling

Nadere informatie

ECHA s 7-stappenplan voor een succesvolle registratie voor 2018

ECHA s 7-stappenplan voor een succesvolle registratie voor 2018 ECHA s 7-stappenplan voor een succesvolle registratie voor 2018 REACH-voorlichtingsmiddag "Begin op tijd" 17 juni 2016 Catherine Cornu Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) Wat verwachten we

Nadere informatie

Wat betekent REACH voor de werkvloer?

Wat betekent REACH voor de werkvloer? Wat betekent REACH voor de werkvloer? Tot nu toe is de overheid verantwoordelijk voor de veiligheid van de chemische stoffen die op de Europese markt worden gebracht. In 1981 is er een inventarisatie gemaakt

Nadere informatie

2010 Een cruciaal jaar voor registratie en indeling van chemische stoffen

2010 Een cruciaal jaar voor registratie en indeling van chemische stoffen 2010 Een cruciaal jaar voor registratie en indeling van chemische stoffen 24/03/2010 Tine Cattoor Advisor product policy VLARIP projectleader Geen gebruik zonder bronvermelding 1 Inhoud gevarenindeling

Nadere informatie

Veiligheidsinformatiebladen Van hazard naar risk

Veiligheidsinformatiebladen Van hazard naar risk Veiligheidsinformatiebladen Van hazard naar risk Dr. Ir. Evelyn Tjoe Nij, RAH Beleidsadviseur arbeidshygiëne en toxicologie Arbouw, Harderwijk Inhoud 1. REACH, Arbo en CLP 2. Veiligheidsinformatiebladen

Nadere informatie

Extended SDS. Steven Van de Broeck adviseur essenscia svb@essenscia.be

Extended SDS. Steven Van de Broeck adviseur essenscia svb@essenscia.be Extended SDS Steven Van de Broeck adviseur essenscia svb@essenscia.be Wat is een uitgebreid VIB / extended SDS? Extended SDS = SDS + blootstellingsscenario s (= exposure scenario s = ES) Inhoud volgens

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Manufacturer s Certificate of Compliance VOC Emissions

Manufacturer s Certificate of Compliance VOC Emissions Manufacturer s Certificate of Compliance VOC Emissions Certificate: GLP1101 Company: modulyss NV Related Products modulyss tufted carpet tiles, FR, Bitumen backed, post-dyed nylon (all items) PRODUCT NAMES

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v Ten geleide... vii Lijst van schema s... xv Lijst van verkort geciteerde bronnen en andere afkortingen...

INHOUD. Woord vooraf... v Ten geleide... vii Lijst van schema s... xv Lijst van verkort geciteerde bronnen en andere afkortingen... INHOUD Woord vooraf.......................................................... v Ten geleide........................................................... vii Lijst van schema s.....................................................

Nadere informatie

VKRT Workshop. Utrecht, Hoe regel ik de REACH & CLP verplichtingen praktisch in mijn bedrijf? Onno Jongerius (Jongerius Consult BV)

VKRT Workshop. Utrecht, Hoe regel ik de REACH & CLP verplichtingen praktisch in mijn bedrijf? Onno Jongerius (Jongerius Consult BV) VKRT Workshop Utrecht, 9-2-2017 Hoe regel ik de REACH & CLP verplichtingen praktisch in mijn bedrijf? Onno Jongerius (Jongerius Consult BV) Agenda Introductie Wat is REACH & CLP? Waarom voldoen aan REACH

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006 30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 396/849 Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende

Nadere informatie

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat houdt REACH in? Het Registreren, Evalueren en Autoriseren van Chemische stoffen (REACH) is een Europese Verordening, oftewel een wet waarop wordt gehandhaafd. In eerste instantie is het doel van REACH

Nadere informatie

REACH. Overzicht van REACH regelgeving. Demi Theodori Bureau REACH RIVM. REACH voor arbeidstoxicologen 8 maart 2012

REACH. Overzicht van REACH regelgeving. Demi Theodori Bureau REACH RIVM. REACH voor arbeidstoxicologen 8 maart 2012 REACH Overzicht van REACH regelgeving Demi Theodori Bureau REACH RIVM 1 REACH voor arbeidstoxicologen 8 maart 2012 Inhoud REACH op hoofdlijnen Humane risicobeoordeling onder REACH Knelpunten 2 1. REACH:

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

De veiligheidsbeoordeling (inclusief blootstellingschatting)

De veiligheidsbeoordeling (inclusief blootstellingschatting) REACH Inhoud presentatie Achtergrond en REACH als wetgeving g De veiligheidsbeoordeling (inclusief blootstellingschatting) Het Exposure Scenario Valkuilen in REACH Rol van de arbeidshygiënist 2 REACH Registratie,

Nadere informatie

Hoe kunnen REACH & ARBO beter samenwerken tot praktische werkplekinstructies die aansluiten bij de behoeften op de werkplek? Bijdrage NVvA Symposium 14-4-2016 www.jongeriusconsult.com AGENDA Introductie

Nadere informatie

Europese Economische Ruimte

Europese Economische Ruimte Met de verordening 1907/2006 (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van CHemische stoffen of kortweg REACH) wordt sinds 1 juni 2007 de registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen

Nadere informatie

Impact van de REACH verordening op de zorginstellingen Jean-Pierre FEYAERTS 7 juni 2012

Impact van de REACH verordening op de zorginstellingen Jean-Pierre FEYAERTS 7 juni 2012 Impact van de REACH verordening op de zorginstellingen Jean-Pierre FEYAERTS 7 juni 2012 De REACH verordening (1907/2006) Artikel 1 (1) van REACH definieert de doelstellingen: Het doel van deze verordening

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+ PRESTATIEVERKLARING Nr. 0003 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer Inslag anker EA II 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Metalen ankers voor gebruik in beton (lichte lasten) Beoogd

Nadere informatie

REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel

REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen Wat is REACH?

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+ PRESTATIEVERKLARING Nr. 0055 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer termoz CN 8 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Kunststof verbindingen voor gebruik in beton en metselwerk Beoogd

Nadere informatie

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide.

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide. Hello map Ocean To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) Slide 1 Next slide. NVVA symposium 2007 REACH handhaving en consequenties* *connectedthinking Agenda Wat verandert

Nadere informatie

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering Presentator: Maurits van Kolck Inhoud De keten in beeld, REACH en CLP CLP en het VIB CLP en etikettering CLP en herindeling Oefening 1: een

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD)

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) BEKNOPT RICHTSNOER Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) In dit document wordt in eenvoudige bewoordingen toegelicht welke

Nadere informatie

Chemische agentia. REACH/CLP van producent naar eindgebruiker

Chemische agentia. REACH/CLP van producent naar eindgebruiker Chemische agentia REACH/CLP van producent naar eindgebruiker??? Inhoud 1. Aspecten van belang voor eindgebruikers van producten 2. Hoe in praktijk omgaan met het nieuwe VIB? 3. Interpreteren van de nieuwe

Nadere informatie

Hoe maak je betrouwbare instructies voor veilig gebruik van mengsels (SUMIs) en breng je die in je mengsel SDS?

Hoe maak je betrouwbare instructies voor veilig gebruik van mengsels (SUMIs) en breng je die in je mengsel SDS? Hoe maak je betrouwbare instructies voor veilig gebruik van mengsels (SUMIs) en breng je die in je mengsel SDS? NVvA Symposium 12 april 2017, Onno Jongerius & Joost van Rooij www.caesar-consult.nl Jongerius

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten)

Nadere informatie

Welke functies moeten ingevuld worden?

Welke functies moeten ingevuld worden? Welke functies moeten ingevuld worden? De herziene Wod van papier naar praktijk! Jan-Bas Prins 17 juni 2014 Relevante documenten Europa 2010/63/EU EC Implementation, interpretation and terminology of Directive

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Inhoud van artikel REACH. Artikel van REACH. Strafrechtelijk optreden. Schriftelijke Waarschuwing alvorens optreden. Bestuursrechtelijk optreden

Inhoud van artikel REACH. Artikel van REACH. Strafrechtelijk optreden. Schriftelijke Waarschuwing alvorens optreden. Bestuursrechtelijk optreden SCHEMA I afdoening artikelen en categorie-indeling WED Artikel Inhoud artikel Art. 5 Verbod om stoffen als zodanig of in preparaten of in voorwerpen te vervaardigen of in de handel te brengen indien zij

Nadere informatie

Met een goede implementatie van het 4-stappenplan kan REACH u niet verrassen

Met een goede implementatie van het 4-stappenplan kan REACH u niet verrassen Risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen op het werk Met een goede implementatie van het 4-stappenplan kan REACH u niet verrassen NVvA Symposium Scheveningen, 13 april 2016 Stan de Poot Onderwerpen Beoordeling

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL PRESTATIEVERKLARING Nr. 0072 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: injectiesysteem fischer FIS V 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Lijm anker te gebruiken in beton Beoogd gebruik Voor bevestigen

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

REACH. voor retailers (non food)

REACH. voor retailers (non food) REACH voor retailers (non food) Wat is REACH? REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie van CHemische stoffen. REACH is Europese wetgeving, vastgelegd in een verordening. Deze Europese verordening

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Commercieel voordeel uit nieuwe technologieën

Commercieel voordeel uit nieuwe technologieën Commercieel voordeel uit nieuwe technologieën Vervanging chemische stoffen: bedreiging of kans? L. Heezen ReachHeezen Consulting 1 Inleiding: probleem?! REACH Weet U wat er in zit? Zware metalen, Lb, Cd

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek?

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Jos Kraus, senior inspecteur Inspectie voor de gezondheidszorg Baarn, 7 oktober 009. Wat is klinisch onderzoek Introductie Definities De weg door de wet

Nadere informatie

REACH. Stoffen in voorwerpen. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) Jean-Marc Abbing Oktober 2008

REACH. Stoffen in voorwerpen. (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) Jean-Marc Abbing Oktober 2008 REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) Stoffen in voorwerpen Jean-Marc Abbing Oktober 2008 Stoffen in voorwerpen - De wettekst - Tijdspad - Wat betekent dat? - Definities en de

Nadere informatie

ERVARINGEN MET REACH UIT DE DAGELIJKSE PRAKTIJK

ERVARINGEN MET REACH UIT DE DAGELIJKSE PRAKTIJK ERVARINGEN MET REACH UIT DE DAGELIJKSE PRAKTIJK Mathieu van Puijvelde Arbeidshygiënist 1 PROFIEL SHELL Actief in meer dan 90 landen Wereldwijd 93.000 medewerkers Ongeveer 43.000 service stations verspreid

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Het opstellen en indienen van het dossier

Het opstellen en indienen van het dossier Het opstellen en indienen van het dossier Mike RASENBERG Registratie & IT-tools Webinar voor hoofdregistranten Bedrijfsregels 22 april 2010 Werkschema Kernpunten voor registratie I 1 Hoofdregistrant maakt

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Bent u klaar voor de nieuwe Europese chemiewetgeving?

Bent u klaar voor de nieuwe Europese chemiewetgeving? Bent u klaar voor de nieuwe Europese chemiewetgeving? Geachte relatie, Brenntag maakt serieus werk van REACH en we doen dat graag in nauwe samenwerking met onze klanten en leveranciers. Als één van s werelds

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1 PRESTATIEVERKLARING Nr. 0079 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer injectiesysteem fischer FIS EM 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Metalen ankers voor gebruik in beton (zware lasten)

Nadere informatie

DE REACH-VERORDENING IN HET KORT

DE REACH-VERORDENING IN HET KORT DE REACH-VERORDENING IN HET KORT Datum: 1 januari 2010 Inleiding In dit document wordt de REACH-verordening beknopt in twee delen uitgelegd. U vindt antwoord op de volgende vragen: Deel 1 De REACH-verordening

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1 PRESTATIEVERKLARING Nr. 0035 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer-zykon-anchor FZA, FZA-I, FZA-D 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Metalen ankers voor gebruik in beton (zware lasten)

Nadere informatie

REACH workshop 19 mei 2015 ProductIP. www.tenviro.eu 1

REACH workshop 19 mei 2015 ProductIP. www.tenviro.eu 1 REACH workshop 19 mei 2015 ProductIP www.tenviro.eu 1 REACH inleiding R =? Registratieplicht, van wat? gevaarlijke stoffen? In welke NL wet staat dat dan? REACH Is dat niet chemicaliënwetgeving? Voor welke

Nadere informatie

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur Inspectie beleid GDP Guideline Ageeth Dekker Senior Inspecteur Agenda 1. Inleiding 2. Groothandelsvergunning 3. GDP inspecties, rapportage en certificaat 4. Samenvatting 5. Vragen 2 Inleiding Nieuwe GDP

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D023041/03.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D023041/03. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 december 2012 (12.12) (OR. en) 17597/12 COMPET 769 E V 936 CHIMIE 98 MI 822 E T 312 I GEKOME DOCUME T : de Europese Commissie ingekomen: 3 december 2012 aan: de heer

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Op weg naar de. Digitale Fabriek 2016 EXACT

Op weg naar de. Digitale Fabriek 2016 EXACT Op weg naar de Digitale Fabriek Op weg naar de Digitale Fabriek Auke Hylarides, Exact Software Bart Nijhof, A.B. Software en Consultancy MENU Op weg naar de Digitale Fabriek DIGITALE INNOVATIE ONZE VISIE

Nadere informatie

Veilig gebruik van UV-uithardende inkten Een case study bij Océ-Technologies B.V. Jannie Jansema

Veilig gebruik van UV-uithardende inkten Een case study bij Océ-Technologies B.V. Jannie Jansema Veilig gebruik van UV-uithardende inkten Een case study bij Océ-Technologies B.V. Jannie Jansema Situatieschets Océ-Technologies B.V. in Venlo Verschuiving in marktsegment Verschillende gebruikers, andere

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken.

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2005 (21.06) (OR. en) 10199/05 MAR 98 NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers nr. vorig doc.: 8182/05 MAR

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B

EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B Explosion safety instructions (Ex) (EN) ISC230B is approved for use outside the explosion-hazardous

Nadere informatie

Onderwerp: Toelichting op Toetsingskader Informatiebeveiliging 2014

Onderwerp: Toelichting op Toetsingskader Informatiebeveiliging 2014 Confidentieel 1 van 5 Onderwerp: Toelichting op Toetsingskader Informatiebeveiliging 2014 1. INLEIDING Sinds 2010 onderzoekt DNB de kwaliteit van informatiebeveiliging als thema binnen de financiële sector.

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1 PRESTATIEVERKLARING Nr. 0078 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer betonschroef ULTRACUT FBS II 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Metalen ankers voor gebruik in beton (zware lasten)

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie