Niet weten wat je nog niet weet: experimenteren met duurzaamheidscontroverses als pedagogische praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet weten wat je nog niet weet: experimenteren met duurzaamheidscontroverses als pedagogische praktijk"

Transcriptie

1 Niet weten wat je nog niet weet: experimenteren met duurzaamheidscontroverses als pedagogische praktijk Workshop studiedag Technologie, educatie en duurzaamheid 29 april 2014 Mathias Decuypere Gert Goeminne Katrien Van Poeck Deze workshop Waarom? Kwesties op het raakvlak van technologie, duurzaamheid en samenleving: vaak lastig voor educatieve praktijken Ingeburgerde lespraktijken botsen hier en daar op grenzen: grenzen aan de scheiding tussen wetenschap & technologie vs. samenleving & politiek, grenzen aan competentiegericht onderwijs, klassieke benaderingen over boord gooien Veeleer = de blik verruimen: Wat wordt mogelijk als we gaan experimenteren? Wat laten deze experimenten zien? 1

2 Deze workshop Wat? kant-en-klaar toepasbaar kader/methodiek # concrete werkvormen, mogelijkheden tonen los van diversiteit aan doelgroepen, disciplines, praktische organisatievormen Stilstaan bij wat dit betekent als pedagogische praktijk, voor leerkrachten/docenten Wie? KU Leuven (Laboratorium voor Educatie en Samenleving) en UGent(Centrum voor Duurzame Ontwikkeling) Pedagogiek Science& Technology Studies Behalve in universitaire context, geen praktische ervaring met deze concrete praktijken: poging om te inspireren + uitnodiging om te experimenteren I. Duurzaamheidskwesties op het raakvlak tussen wetenschap en maatschappij 2

3 Het lineaire model Ik zeg dat niet, het zijn de feiten Laat ons het kernenergiedebat rationeel voeren, zonder emotie, op basis van de feiten Laat ons het debat over ggo sduidelijk gescheiden houden: enerzijds het wetenschappelijke debat over de technologie, anderzijds het ideologische debat over het maatschappijmodel Met het klimaat valt niet te onderhandelen Het lineaire model Abstractie Zekerheid Objectiviteit Eensgezindheid Afstandelijkheid Feiten Complexiteit Onzekerheid Subjectiviteit Onenigheid Betrokkenheid Waarden Tweerichtingsverkeer: -Wetenschap als neutrale scherprechter (RBV) -Wetenschap als neutrale spiegel: experiment 3

4 Het wetenschappelijke experiment Het wetenschappelijke experiment Toepassen van een neutrale procedure De feiten spreken voor zich Geen verrassingen Mislukt nooit Weten wat we (leerlingen) nog niet weten 4

5 Quid duurzaamheidskwesties? Naast polarisering, ook verbreding van de argumentatie Kan je deze kwesties in het labo brengen? Duurzaamheidskwesties & controverse Ofwel (lineaire model): controverse als symptoom van onvoldoende feiten & expertise Weten wat we nog niet weten Ofwel: controverse als symptoom dat feiten alleen niet volstaan om maatschappelijke respons vorm te geven. Open staan voor andersoortige kennis (slachtoffers, gebruikers, ), socio-technische toekomstbeelden, Niet weten wat we nog niet weten 5

6 Wat als? We het verhaal van deze kwesties niet alleen vertellen adhvde feiten, maar ook aan de hand van de veelsoortige perspectieven, claims, toekomstbeelden, bekommernissen, etc. die aan de oppervlakte komen? We niet weten wat we nog niet weten? We open staan voor verrassing, iets nieuws? We gaan experimenteren met duurzaamheidscontroverses? Experiment Niet weten wat we niet weten doelbewust settings/praktijken/ opzetten die verrassingen (kunnen)voortbrengen Real world experiments explore new domains, generate learning through surprise, and in so doing help empower citizens to challenge accepted views (Gross) 6

7 Trouwens Het wetenschappelijke experiment is nét dat! II. Collectief experimenteren met duurzaamheidskwesties 7

8 Collectief experiment Collectief experiment Steeds (deels) gesitueerd in de maatschappelijke sfeer => Collectieve experimenten zijn overal, bevinden zich in het brandpunt van het samenleven en vaak recht onder onze neus Collectief experiment Smartphones Relatief recente uitvinding Desondanks: prevalentie reeds ontzettend groot Huidig (media-) discours: vaak gericht op feitelijke mogelijkheden/kansen die nieuwe technologie ons biedt 8

9 Maar: Privacy? Productie/Arbeidsomstandigheden? Levenscyclus? Gebruikte materialen? => Smartphone niet enkel als feitelijkheid, maar ook als controverse/matter of concern Privacy? 9

10 Productie/Arbeidsomstandigheden? Levenscyclus? 10

11 Materialen? Collectief experiment 11

12 Experiment? Niet weten wat je niet weet/uitproberen van iets nieuws: Fairphoneis a social enterprise that started with the goal of opening up the supply chain, understanding how products are made and creating a better connection between people and the things they own. Our hope was to create greater transparency and start serious discussions we didn t actually envision ourselves as consumer electronics producers when we began! 12

13 Collectief? Collectieve activiteit So just who is this community? It s our founding team. It was the people who initially subscribed for a phone last year and gave us the confidence there is a market for our smartphones. It s the thousands more who have actually bought and will continue to buy the phoneand vote with their wallets, not just their voices. It s the partners, contributorsand collaborators we ve met along the way, from miners in the Democratic Republic of Congo (DRC) to major telecoms in Europe. Collectieve zaak/kwestie Collectieve actie Collectieve zaak/kwestie 13

14 Collectieve actie Fundraising van 10,000 exemplaren (3,250,000 ) zonder enige garantie op effectieve productie Collectieve experimenten in educatieve praktijken Collectief experimenteren Het opzetten en uitvoeren van een collectief experiment Onze interesse: niet (enkel) verwijzend naar wat maatschappelijk aan de gang is, maar integendeel (ook) naar het opzetten van een specifieke educatieve praktijk => Hoe collectief experimenteren vorm geven in educatieve praktijken? 14

15 Collectief experiment: Minimale begin-/ randvoorwaarden Experiment: in (minstens) twee betekenissen: Niet weten wat je (nog) niet weet (Ahrens) Uitproberen van iets nieuws (Gross) Collectief: in (minstens) drie betekenissen: Collectieve activiteit = gezamenlijk, of nog, individuele bijdragen worden geïntegreerd in groter geheel Niet louter individueel werk Maar ook niet louter groepswerk Collectieve zaak of kwestie (een matter of concern) = velen aanbelangend, heeft maatschappelijke relevantie Nooit een oefening omwille van de oefening ; fundamenteel is dat het over iets gaat en dus ook dat naar een (vooraf onbekend) resultaat wordt toegewerkt Collectieve actie = publiek maken van de resultaten Enorm veel opties vandaag de dag en publiek hoeft niet noodzakelijk grootschalig begrepen te worden: vb. website, gang van een school, Collectief experimenteren: Opzetten van educatieve praktijken waarin men niet weet wat men niet weet Universitaire context: Laboratorium voor Educatie en Samenleving Twee kleinschalige collectieve experimenten: 1. Wat maakt de school tot school? 2. In stelling brengen van de boeken die niemand leest maar iedereen naar verwijst ( klassiekers) tegenover geijkte opinies in afstudeerrichting 15

16 Collectief experimenteren in educatieve praktijken Centrale doelstellingenvan activiteiten van collectief experimenteren op school (en in lijn met het voorgaande): Het onderzoekenvan de verwevenheid tussen het sociale en het materiële/technische Het blootleggenvan de verwevenheid tussen feiten en waarden Voorbij het exploreren, en dus: een steeds onzekere uitkomst Duurzaamheidskwesties zijn hierbij een uitstekend vertrekpunt Blootleggen van socio-technische duurzaamheidskwesties Vereisten voor collectief experiment (M. Simons & M. Decuypere) Houding: Onderzoekend( speuren, detectivewerk ) Aanwenden van diverse vaardigheden: Observeren, traceren, interpreteren, presenteren, publiek maken Noodzaakvan eenprotocolen van eenduidigeprocedures: Afbakenen: naar welke componenten wordt gespeurd? bv. (enkel) Herkomst productie gebruiksrelaties (volgende slide) Netwerk van 20 actoren, uniforme naamgeving, Collectieve actie vereist uniformiteit en dus formats bv. webpagina: samenvatting, citaten, stellingen, concepten, Werkwijze: voorbij collectief werk en individueel werk Individuele opdrachten Maar: resultaten worden steeds geïntegreerd in een geheel» Voorbeeld 16

17 Gebeurtenis:van matter of fact naarmatter of concern Blootleggen van socio-technische duurzaamheidskwesties Startpunt: een veelheid aan mogelijkheden, bijvoorbeeld: Ding : een dagelijks gebruiksvoorwerp Diersoort Stedelijke problematiek Atypische verschijnselen 17

18 Blootleggen van socio-technische duurzaamheidskwesties Startpunt: nog meer mogelijkheden Latour ( Cogitamus ): ook bijvoorbeeld een panne, innovatie, verplaatsing in tijd of ruimte (bv. archeologie), III. Collectief experimenteren met duurzaamheidskwesties: Controversy mapping als methode/praktijk 18

19 Collectief experimenteren: Methode Controversy Mapping(T. Venturini) Interessante werkvorm Welke controverses? Enkele richtlijnen: Vermijd koude controverses: hot, debat/conflict nog volop gaande, actie Vermijd voorbije controverses: nog geen oplossing of overeenstemming Vermijd onbegrensde controverses: realistische focus, in overeenstemming met tijd en middelen Vermijd underground controverses: observeerbaar, toegankelijk, publiek debat Controversy mapping Spanning complexiteit >< vereenvoudigen/leesbaarheid 19

20 Controversy mapping Controversy atlases Goed evenwicht mogelijk Zoveel mogelijk heen-en-weer bewegen tussen complexiteit en vereenvoudiging, van perspectief wisselen 1 kaartmaar atlas met verschillendekaarten 1. WAT? Van statements naar debatten 2. WIE? Van debatten naar actoren 3. HOE? Van actoren naar netwerken 4. WAAR? Van netwerken naar kosmos 5. WANNEER? Van kosmos naar kosmopolitiek Controversy mapping als educatieve praktijk Hoe zouden we hieraan kunnen beginnen? 20

21 1. Van statements naar debatten Controverse = netwerk van rivaliserende statements die kunnen worden in kaart gebracht Bijvoorbeeld: treinramp Wetteren 1. Elke leerling/student verzamelt 3 beweringen: Op basis van beschikbare berichtgeving (kranten, radio, TV, internet, sociale media ) Bepaal format, bv.: bewering ( louter informa eve berichtgeving) bron (wie beweert dit?) referentie (waar vond je die bewering) topic (waarover gaat het? 1 kernwoord) Bv. verzamelen via online platform om dubbels te vermijden 21

22 1. Van statements naar debatten 2. Samenleggen van deze statements: Welke topics komen aan bod? inventariseren o.b.v. individueel verzamelde statements overleg: bv. i.f.v. uniforme naamgeving Welke netwerken van beweringen vormen zich rond deze topics? ontrafelen van het debat over de treinramp in kaart brengen via bv. mindmap 22

23 2. Van debatten naar actoren Actor = iets dat iets doet : mensen én dingen, gaat een interactie aan met andere elementen Praktische test: maakt de aan/afwezigheid ervan een verschil? Bijvoorbeeld: treinramp Wetteren Per topic: welke actoren zijn hierin betrokken? Traceer alle actoren die genoemd worden in de berichtgeving waar het statement gemaakt werd. Mindmap kan worden aangevuld/aangepast 23

24 24

25 3. Van actoren naar netwerken Er bestaan geen geïsoleerde actoren: steeds inter-actie, elke actor is onderdeel van een netwerk én zelf opgebouwd uit een netwerk van actoren Bijvoorbeeld: treinramp Acrylnitril = actor binnen debat over volksgezondheid Tal van interacties waardoor acrylnitril verstrengeld zit in een netwerk van menselijke en niet-menselijke actoren Netwerk van actoren/interacties/connecties in kaart brengen Verschillende soorten interacties: materieel, weblinks, juridisch, chemisch, institutioneel Vertrekpunt bv. risicodocument FAVV 25

26 26

27 4. Van netwerken naar kosmos Actoren/groepen streven naar een soort stabiliteit (geen chaos om de chaos) beschrijving van de wereld zoals die is (chaotisch, labiel ) Visie op de wereld zoals men wil dat die zou zijn (geregeld, ordentelijk, harmonieus ) ideologie, kosmos : vaak meer invloed dan realistische voorspellingen Observatie niet beperken tot statements, actoren, netwerken ook de betekenissen die hieraan worden toegeschreven Zwerven van kosmos naar kosmos om controverse in zijn volle omvang te percipiëren Voorbeeld treinramp: waar (in welke sferen, arena s ) wordt de controverse beslecht? Klasgesprek/debat/rollenspel In kaart brengen kosmos, arena s, ideologieën 27

28 Juridische kosmos: verantwoordelijkheid Economische kosmos: schade 28

29 Ecologische kosmos: voorzorgprincipe 5. Van kosmos naar kosmopolitiek Overeenstemming bereiken vraagt inspanningen: Nooit zonder discussie: Take any philosophical, religious, artistic, scientific or technical truth and you will find a controversy. (Venturini) eindelijk inzicht in objec eve realiteit (achter de ideologie, controverse) zoals die (er altijd al) is en ontdekt moet worden Overeenstemming, als die er al komt, moet collectief worden opgebouwd Voorbeeld treinramp: verschillende mogelijkheden: Tijdslijn met debatten, actoren, (tegengestelde) statements Live mappingvan (mediaberichtgeving over) rechtszaak, van infovergadering voor inwoners/handelaars, (Foto)tentoonstelling op school 29

30 Wat laten dergelijke experimenten zien? Mattersof concern en de complexe verstrengeling van feiten en waarden, van wetenschap en maatschappij, van menselijke en niet-menselijke actoren Grenzen van de Moderne constitutie: ontdekking van objectieve matters-of-fact?! 30

31 Wat laten dergelijke experimenten zien? Roept interessante vragen op: Monopolie voor wetenschappers-als-experten? Hoe publieke zeggenschap vormgeven? Hoe duurzame technologie ontwikkelen vanuit de erkenning dat laboratoria als afgesloten expertisecentra niet (meer) bestaan? Waarop baseer je je mening, oordeel als burger wanneer objectieve, transparante feiten steeds zeldzamer worden? Collectief experiment als pedagogische praktijk Kwestie diepgaand bestuderen = uitnodiging tot respons Als matter-of-concern met sterke verstrengeling van uiteenlopende (conflicterende) claims, waarden, belangen, engagementen, bekommernissen, Volgehouden aandacht vragen voor die kwestie en alle mensen en dingen die erin betrokken zijn Uitnodiging om erin geïnteresseerd te raken, zich erin te verdiepen en ertoe te verhouden zonder vooraf vast te leggen hoe die respons eruit moet zien (publiek maken) In experiment kunnen zich nieuwe handelingsperspectieven openen 31

32 Collectief experiment als pedagogische praktijk Voorbij onderscheid tussen instrumentele educatie en pluralistische educatie: Instrumenteel: overbrengen van onbetwiste kennis, vaardigheden, gedragsvoorschriften, als matters-of-fact naïef objectivisme Pluralistisch: open einde, vrijblijvend aan bod laten komen van diversiteit aan meningen, waarden, voorkeuren, als mattersof-value naïef subjectivisme Collectieve experimenten (bv. controversymapping) kunnen ruimte creëren voor matters of concern in educatieve praktijken Publieke pedagogiek Far from eluding commitments, the cartography of controversies takes the strongest political stand: not just changing the world, but giving others the chance to do so. (Venturini) Collectief experiment als pedagogische praktijk Wat betekent het voor de leerkracht/docentom het uitgangspunt dat we niet weten wat we niet weten serieus te nemen? Kwetsbare opstelling: vertrekken vanuit een gedeeld niet-weten i.p.v. wetende expert-positie Gelijkheid als uitgangspunt, geloven in mogelijkheid dat iedereen geïnteresseerd kanraken in iets, kan (be)studeren, kan oefenen, enz. Houvast loslaten: uitproberen i.p.v. vertrekken van wat werkt 32

33 Discussie Hoe gaan jullie in de eigen lespraktijk om met dergelijke kwesties? Ervaringen met collectieve experimenten? Wat bracht dit teweeg? Wat werd hierdoor mogelijk? Waren er drempels of moeilijkheden? Kunnen jullie iets met controversymapping in je eigen (les)praktijk? Wat vind je inspirerend? Hoe zou je dat aanpakken? Zie je ook drempels/moeilijkheden? Vraagje van LNE DMVE: Welke ondersteuning vind je zinvol om versterkt in te zetten op duiding van de relatie tussen technologie en samenleving? 33

Jos Castelijns en Sophie Verhoeven. Dialoog in de klas. Achtergronden, handreikingen en praktijkervaringen: basis- en voortgezet onderwijs

Jos Castelijns en Sophie Verhoeven. Dialoog in de klas. Achtergronden, handreikingen en praktijkervaringen: basis- en voortgezet onderwijs Jos Castelijns en Sophie Verhoeven Dialoog in de klas Achtergronden, handreikingen en praktijkervaringen: basis- en voortgezet onderwijs Dialoog in de klas Achtergronden, handreikingen en praktijkervaringen:

Nadere informatie

Small Data: The Next Big Thing?

Small Data: The Next Big Thing? Small Data: The Next Big Thing? Een discoursanalyse naar de belofte van small data Anne Last Masterscriptie: Small Data: The Next Big Thing? Begeleid door Marianne van den Boomen Student Anne Last (3727823)

Nadere informatie

NINA SIMONS PARTICIPATORY MUSEUM. rode draden en commentaar

NINA SIMONS PARTICIPATORY MUSEUM. rode draden en commentaar NINA SIMONS PARTICIPATORY MUSEUM rode draden en commentaar Jacqueline van Leeuwen (FARO) en Tine Rock (Stedelijke Musea Hasselt) FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw November 2013 Colofon

Nadere informatie

tussen onderzoek en samenleving

tussen onderzoek en samenleving d e j o n g e a k a d e m i e tussen onderzoek en samenleving aanbevelingen voor optimale wetenschapscommunicatie advies tussen onderzoek en samenleving voetregel 1 2012 De Jonge Akademie Sommige rechten

Nadere informatie

Kaders voor een toekomstbestendig leerplan

Kaders voor een toekomstbestendig leerplan Kaders voor een toekomstbestendig leerplan We kennen in ons land geen traditie om met elkaar over de integrale inhoud van het onderwijs te praten. Dit is de tweede publicatie over de vraag waarom een dergelijk

Nadere informatie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Colofon Deze reader is samengesteld naar aanleiding van de conferentie Onderzoek de school in!? op 25 september

Nadere informatie

Het vak van morgen. Weg met de egocommunicatie

Het vak van morgen. Weg met de egocommunicatie Het vak van morgen Weg met de egocommunicatie Spannende tijden, zegt Huib Bannier in zijn column in dit boek. Het communicatievak staat voor grote veranderingen. Niet alleen meer de regie en uitvoering

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

De overheid & e-participatie

De overheid & e-participatie De overheid & e-participatie Online initiatieven vanuit de samenleving, de gemiste kans voor overheden voor de vorming van beter beleid Masterthesis Mei 2009 Janine Bake 3090353 Universiteit Utrecht Faculteit

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Jullie hebben van die leuke ideeën 1

Jullie hebben van die leuke ideeën 1 Jullie hebben van die leuke ideeën 1 Over de mogelijkheden en grenzen van lokaal sociaal ondernemerschap tussen overheid, markt en samenleving Erik Sterk Over sociaal ondernemerschap is de laatste jaren

Nadere informatie

SAMENVATTING. Developing Strategies for Change. Darwin, Johnson, McAuley (2002)

SAMENVATTING. Developing Strategies for Change. Darwin, Johnson, McAuley (2002) SAMENVATTING Darwin, Johnson, McAuley (2002) Introductie Inleiding De onderliggende basis voor dit boek is het ontwikkelen van een kritisch en grondig begrip van kern debatten in strategie en verandering.

Nadere informatie

Etniciteit en Conflict in Macedonië

Etniciteit en Conflict in Macedonië Etniciteit en Conflict in Macedonië Jelmer Kamstra Opleiding Ontwikkelingsstudies Faculteit der Sociale Wetenschappen K.U. Nijmegen Juli 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Theoretisch kader... 8 2.1

Nadere informatie

De Menselijke Maat in de IT

De Menselijke Maat in de IT De Menselijke Maat in de IT Wetenschappelijk pionierswerk in het achterhalen en toepasbaar maken van de aandachtsgebieden van de menselijke maat in de IT. Michiel Rutteman Afstudeernummer: 37 IK Afstudeerhoogleraar:

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TECHNISCHE WETENSCHAPPEN Samenstelling van de werkgroep: De heren L. Gelders, J. Kretzschmar, A. Van Cauwenberghe, J. Vandewalle, W. Van Overschée, W. Verstraete, P. Verstraeten en D. Wauters, leden; de heren E. Aernoudt, G. Van

Nadere informatie

Resultaat Project Cursus Leiderschap

Resultaat Project Cursus Leiderschap 2011 Resultaat Project Cursus Leiderschap Earth Goals: een doelgerichte applicatie voor Facebook In opdracht van: Wereld Natuur Fonds Nederland Uitgevoerd door: Jenny de Nobel ~ 3353249 Marieke Dekker

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Verandermanagement: Betekenisverlening in actie!

Verandermanagement: Betekenisverlening in actie! Verandermanagement: Betekenisverlening in actie! Jan Jonker en Marco de Witte Work in Progress april 2010 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I: Veranderbenadering Hoofdstuk 1. Veranderen: meer dan inhoud alleen

Nadere informatie

Ik ben Niels Mulder en dit is mijn bachelor scriptie.

Ik ben Niels Mulder en dit is mijn bachelor scriptie. Ik ben Niels Mulder en dit is mijn bachelor scriptie. Deze scriptie staat niet los maar is een gevolg van Layble, the internet of your things. Binnen Layble kun je eenvoudig je eigen collectie maken of

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

KENNIS MAKEN EN DELEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS: EEN ONDERZOEK NAAR KENNISGE- MEENSCHAPPEN

KENNIS MAKEN EN DELEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS: EEN ONDERZOEK NAAR KENNISGE- MEENSCHAPPEN KENNIS MAKEN EN DELEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS: EEN ONDERZOEK NAAR KENNISGE- MEENSCHAPPEN ONDERZOEKSRAPPORTAGE Haske van Vlokhoven, Jürg Thölke, Marius Kingma, Martijn Peters en Fionnuala Herder-Wynne

Nadere informatie

A B S T R A C T. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2009 Volume 18, Issue 3, pp. 62 80 URN:NBN:NL:UI:10-1-100140

A B S T R A C T. Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2009 Volume 18, Issue 3, pp. 62 80 URN:NBN:NL:UI:10-1-100140 Journal of Social Intervention: Theory and Practice 2009 Volume 18, Issue 3, pp. 62 80 URN:NBN:NL:UI:10-1-100140 ISSN: 1876-8830 URL: http://www.journalsi.org Publisher: Igitur, Utrecht Publishing & Archiving

Nadere informatie

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar ARTIKEL De lerarenopleider als kennisontwikkelaar Aandacht voor de lerarenopleider als kennisontwikkelaar sluit aan bij een aantal actuele ontwikkelingen binnen de lerarenopleidingen. In de nieuwe beroepsstandaard

Nadere informatie

STUDENT TED ALKEMADE 456456 4MEB AFSTUDEERBEGELEIDER RENÉ BOONSTRA

STUDENT TED ALKEMADE 456456 4MEB AFSTUDEERBEGELEIDER RENÉ BOONSTRA STUDENT TED ALKEMADE 456456 4MEB AFSTUDEERBEGELEIDER RENÉ BOONSTRA DATUM 05-06-2012 VOORWOORD Dé rode draad, grip zodra het glibberig wordt en handvaten om je aan vast te houden tijdens een transmediale

Nadere informatie

Zo tuinieren zíj dus Gemeenschap en Participatie Tuinenpark De Koekelt

Zo tuinieren zíj dus Gemeenschap en Participatie Tuinenpark De Koekelt Zo tuinieren zíj dus Gemeenschap en Participatie Tuinenpark De Koekelt Lise Alix, 2011 Msc Thesis Rurale Sociologie Dr. Ing. Ina Horlings, Rurale Sociologie Prof. Dr. Ir. Arjen Wals, Educatie en Competentie

Nadere informatie

De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject

De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject Michelle van der Tier (oktober 2011) 1 Onderzoekrapport Community Art Project De

Nadere informatie

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer Nu leren voor later Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer 1 november 2009 Universiteit Maastricht International Centre for

Nadere informatie