Communicatieplan CO 2 bij Alliander

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan CO 2 bij Alliander"

Transcriptie

1 Communicatieplan CO 2 bij Alliander April 2015 U vindt in dit document het volgende terug: de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen, taken en verantwoordelijkheden en de planning Dit document is geschreven met als focus om CO 2 -doelen te communiceren naar de relevante stakeholdergroepen. MVO-beleid wordt buiten de scope geplaatst omdat binnen Alliander de keuze is gemaakt om per MVO-thema te gaan communiceren.

2 Managementsamenvatting In dit communicatieplan wordt beschreven hoe Alliander intern en extern gaat communiceren over haar energiebeleid, de CO 2 -footprint, reductiedoelstellingen en aanverwante zaken. Effectieve interne en externe communicatie is essentieel voor een succesvolle implementatie van het en CO 2 managementsysteem en de CO 2 -uitstoot reducerende maatregelen. Dit document is een vervolg op het eerdere communicatie-plan uit Veel van de toen genoemde doelstellingen zijn nog steeds relevant; tegelijkertijd zijn er ook belangrijke stappen vooruit gezet De communicatiedoelstellingen van Alliander voor 2012 t/m 2015 waren: Informeren van stakeholders over de CO 2 -reductiedoelstellingen en de daaruit voortvloeiende acties. Stakeholders informeren over en betrekken bij de ontwikkelingen van Alliander op het gebied van CO 2. Vergroten inzicht medewerkers in het onderwerp CO 2. Wat doet Alliander allemaal al op het gebied van CO 2 en waar willen we naar toe? Informeren van stakeholders over de CO2-footprint van Alliander. Informeren van stakeholders over de voortgang van de CO 2 -reductiedoelstellingen en maatregelen die genomen zijn. Stakeholders informeren over de activiteiten in het kader van de CO 2 -prestatieladder (en verder) Als we nu in 2015 kijken naar de voortgang op CO 2 dan zien we dat steeds meer medewerkers en externe stakeholders bewust zijn van onze CO 2 footprint en de acties die lopen. Ook is er meer enthousiasme en meer monitoring en inbedding gerealiseerd. Voor de komende 2 jaar zijn de focuspunten (naast bovengenoemde): Blijven informeren én enthousiasmeren van stakeholders over de CO 2 - reductiedoelstellingen en vergroening en de daaruit voortvloeiende acties. Informeren en actief betrekken van stakeholders over de CO2-footprint van Alliander en de footprint van de keten bij andere spelers om ons heen Communicatie richting besluitvormende organen verdiepen, zoals richting MT s en RvB. De doelgroepen die worden onderscheiden, zijn in te delen naar de interne organisatie en externe organisatie. De uitwerking van de doelgroepen is gedaan door middel van stakeholder mapping. De manier van communiceren is afhankelijk van de functie, de verwachtingen en de wijze waarop mensen zijn te bereiken. Hierbij is het creëren van draagvlak en ambassadeurschap van belang. Niet elke medewerker van Alliander heeft de beschikking over een eigen werkplek.

3 Inhoudsopgave Communicatieplan CO 2 bij Alliander... 1 Managementsamenvatting... 2 Inhoudsopgave Introductie Dit document Afbakening Doelstellingen en doelgroepen Communicatiedoelstellingen Doelgroepen... 6 Interne doelgroepen:... 6 Externe doelgroepen: Algemene CO 2 boodschap Alliander (d.d. april 2015) CO 2 doelstelling van Alliander CO 2 voetafdruk Communicatiemiddelen Interne communicatiemiddelen Externe communicatiemiddelen Overlegstructuren CO Taken en verantwoordelijkheden Planning... 14

4 1. Introductie Alliander is een van de drie grote regionale netwerkbedrijven van ons land en beheert 3,3 miljoen aansluitingen in de regio s Noord-Holland, Gelderland, Friesland, Flevoland en regio Eindhoven. Als netbeheerder staan we voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening voor de huidige en toekomstige generatie. Dit betekent dat we ons voorbereiden op de komst van nieuwe energievormen zoals wind- en zonne-energie. Hier werken al onze 7000 medewerkers hard aan mee. Om CO 2 in een context te plaatsen hierbij nog even de plaats van CO 2 ten opzichte van MVO, de missie van Alliander en aanverwante strategische punten. Alliander heeft MVO als strategisch speerpunt benoemd. De drie hoofditems waarop Alliander focust zijn: Verantwoorde bedrijfsvoering, waar CO 2 -reductie onderdeel van uitmaakt; Energietransitie, het mogelijk maken van decentrale duurzame energie opwekking in onze regio; Maatschappelijke betrokkenheid. Missie Alliander wil een bijdrage leveren aan een betere samenleving waarmee we zijn verbonden Stakeholders Klant Medewerker Aandeelhouder en vermogensverschaffer Maatschappij Strategie Wij zijn de nummer één dienstverlener in de ogen van klanten in de regio s waarmee we zijn verbonden Wij zijn een innovatief, succesvol bedrijf, waar gedreven aan een betere samenleving wordt gewerkt. Wij zijn een robuuste, maatschappelijk en economisch verantwoorde investering. Wij zijn dé natuurlijke partner in de ontwikkeling en uitvoering van energiebeleid.. MVO Strategie Maatschappelijk betrokken organisatie Verantwoorde bedrijfsvoering Faciliteren energietransitie KPI s Vrouwen in leidinggevende positie Geplaatste medewerkers met een achterstand Duurzaam Inkopen CO2 Footprint SAS sensoren Klanten inzicht in eigen e-gebruik LTIF Alliander heeft een afdeling MVO waar 5 FTE werkzaam is. De corporate verantwoordelijkheid van CO 2 -management is bij de afdeling MVO belegd. Deze afdeling valt hiërarchisch gezien direct onder de CEO. Maatschappelijke thema s die op het allerhoogste Balanced Scorecard (in het vervolg Dashboard genoemd) vermeld staan, worden door afdeling MVO samen met de desbetreffende bedrijfsonderdelen opgepakt. CO 2 is een van de Key Performance Indicators (KPI s) op dit Dashboard. Onderstaand weergave geeft schematisch weer hoe dit georganiseerd is:

5 Support op inhoud (energietransitie, verantwoorde organisatie, maatschappelijk betrokken Support in ontwikkeling (MViO prestatie) Kwaliteit stakeholderdialoog Behaalde resultaten Kwaliteit inbedding en innovatief vermogen Kwaliteit ambities Hogere interne en externe transparantie CO2 footprint (klimaatneutraal Veiligheid (LTIF) Vrouwen in leiding Integratie medewerkers met achterstand RvB Dashboard MVI (80% inn 2016) E-transitie 1.1 Dit document Dit document omvat de uitgangspunten van het communicatieplan voor CO 2 -management en -reductie van Alliander. Voor onze stakeholders maakt het duidelijk wat zij van Alliander mogen verwachten, welke verwachtingen en ambities wij hebben en hoe verantwoordelijkheden binnen onze organisatie zijn ingericht als het gaat om CO 2 - management. 1.2 Afbakening De uitgangspunten van CO 2 -management van Alliander is van toepassing op alle bedrijfsonderdelen van Alliander N.V. en de deelnemingen waarin Alliander op grond van statutaire zeggenschapsverdeling een meerderheidspositie heeft. Als opdrachtgever hanteert Alliander dit beleid bij aan- en uitbesteding van activiteiten en werkzaamheden.

6 2. Doelstellingen en doelgroepen 2.1. Communicatiedoelstellingen De communicatiedoelstellingen van Alliander voor 2012 t/m 2015 zijn: Informeren van stakeholders over de CO 2 -reductiedoelstellingen en de daaruit voortvloeiende acties. Stakeholders informeren over en betrekken bij de ontwikkelingen van Alliander op het gebied van CO 2. Vergroten inzicht medewerkers in het onderwerp CO 2. Wat doet Alliander allemaal al op het gebied van CO 2 en waar willen we naar toe? Informeren van stakeholders over de CO2-footprint van Alliander. Informeren van stakeholders over de voortgang van de CO 2 -reductiedoelstellingen en maatregelen die genomen zijn. Stakeholders informeren over de activiteiten in het kader van de CO 2 -prestatieladder. Toegevoegd per 2015: Blijven informeren én enthousiasmeren van stakeholders over de CO 2 - reductiedoelstellingen en vergroening en de daaruit voortvloeiende acties. Informeren en actief betrekken van stakeholders over de CO2-footprint van Alliander en de footprint van de keten bij andere spelers om ons heen Communicatie richting besluitvormende organen verdiepen, zoals richting MT s en RvB Doelgroepen De doelgroepen die worden onderscheiden, zijn in te delen naar de interne organisatie en externe organisatie. De uitwerking van de doelgroepen is gedaan door middel van stakeholder mapping. Interne doelgroepen: Binnen Alliander zijn diverse doelgroepen te onderscheiden. De manier van communiceren is afhankelijk van de functie, de verwachtingen en de wijze waarop mensen zijn te bereiken. Hierbij is het creëren van draagvlak en ambassadeurschap van belang. Niet elke medewerker van Alliander heeft de beschikking over een eigen werkplek. Medewerkers die in de buitendienst werken, kunnen moeilijk met digitale hulpmiddelen worden bereikt. Dit is een aspect waarmee rekening moet worden gehouden. De interne doelgroepen kunnen worden onderverdeeld in: Raad van Bestuur Managers/Teamleiders MVO-Ambassadeurs (niet officiële) Medewerkers (speciale aandacht voor bereikbaarheid buitendienst!) In totaal zijn er ca medewerkers in dienst:

7 Externe doelgroepen: Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd van alle relevante stakeholdergroepen van Alliander (ref. Jaarverslag Alliander 2011, met vernieuwing in ). Op basis van deze stakeholdermapping zijn de meest relevante stakeholder eruit gelicht en verder omschreven hoe dit MVO raakt. Hieronder staan de stakeholders vermeld die een directe relatie hebben met CO 2. Overheid Overheid en overheidsinstellingen behoren tevens tot de doelgroep van Alliander bestaande uit: Landelijke overheden: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Provincies, rol: als opdrachtgever en als de provincie waar Alliander is gevestigd. Gemeenten: rol als opdrachtgever en als gemeente waar Alliander is gevestigd. Maatschappelijke organisaties en Multistakeholders en netwerkorganisaties Natuur- en milieuorganisaties; deze organisaties beschouwt Alliander als directe stakeholders. Urgenda; Heeft een samenwerkingsovereenkomst met Alliander als het gaat om het versneld introduceren van elektrisch vervoer en duurzame energie opwekking binnen Nederland. MVO-Nederland. KiEMT NEN; Alliander is op onderdelen ISO compliant. Daarnaast helpt Alliander mee aan de ontwikkeling van deze richtlijn. Leveranciers Alliander heeft vanaf 2011 maatschappelijk verantwoord inkoop (MVI)-beleid geformuleerd om op een gestructureerde manier te werken aan ketenverantwoordelijkheid. Hierbij is onder andere gekozen voor gespecificeerde MVI-verklaringen met de verschillende leveranciers.

8 Uiteraard wordt er tevens op gecontroleerd dat de leveranciers deze overeenkomst nakomen. CO 2 -prestatieladder of reductiedoelen worden aan de leveranciers uitgevraagd waarvoor dit relevant is. In 2014 is de ambitie neergezet dat 60% van onze leveranciers een MVI-contract heeft opgesteld met Alliander. Deze ambitie is gehaald (zie Jaaverslag 2014; Duurzame Prestaties Hoofdstuk). Hierbij worden onderscheiden de volgende leveranciers: Aannemerij; deze leveranciersgroep is reeds erg actief met het certificeren van CO 2 - prestatieladder. Componenten; veel materialen hebben een CO 2 en milieubelastende levenscyclus en daarmee is dit een relevante leveranciersgroep. Inhuur; CO 2 -reductie wordt uitgevraagd in de MVI-verklaringen van verschillende inhuurdiensten, zoals Accenture. Een voorbeeld is dat Accenture elektrische auto s aanschaft, mobiliteit verduurzaamd en energiegebruik in de kantoorpanden terugdringt. Daarnaast zijn de andere stakeholders benoemd als: Toezichthouder Energiekamer; Rapportagemethodieken worden bepaald en gecontroleerd door de energiekamer. NMa; De energiekamer is onderdeel van de NMa. Kennisinstellingen Universiteiten; wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar het verduurzamen van onze producten en diensten. Vele samenwerkingsverbanden zijn gericht op innovaties in duurzame ontwikkeling, zoals CO 2 -reducerende innovaties. Energiesector/ branchegenoten Binnen de branche zijn er organisaties die de belangen behartigen van de aangesloten leden en ook actief zijn op het op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De brancheorganisaties zijn geïnteresseerd in de reductie van de CO2 emissies in de keten. Daarnaast wordt er actief naar samenwerking gezocht om tot een eenduidige rapportage te komen en van elkaar te leren. Netbeheerders; losse samenwerkingsverbanden met overige branchegenoten. Het gelijktrekken van de methodologie van CO 2 -monitoring. E-decentraal; gezamenlijke oprichting van de stichting E-laad.nl. Aandeelhouders Overheden; Alliander wordt regelmatig benaderd om onze aandeelhouders te ondersteunen in het behalen van haar doelstellingen. Arbeidsmarkt Deze doelgroep heeft nauwelijks relatie met CO 2. Hier wordt daarom verder niet op ingegaan in dit plan.

9 3. Algemene CO 2 boodschap Alliander (d.d. april 2015) De algemene CO 2 boodschap van Alliander is: Wij streven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in Hierbij geven we aan wat onze lange termijndoelen zijn, welke route we bewandelen om deze doelen te behalen, de prioriteiten op reductie en vergroening en hoe Alliander dit oppakt 3.1. CO 2 doelstelling van Alliander Alliander streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in Dit is een ambitieuze doelstelling en onderscheidend ten opzichte van andere Nederlandse netwerkbedrijven. De trias energetica prioritering staat centraal. Dit houdt in dat Alliander energie gaat besparen, energie duurzaam op wil wekken (waar mogelijk) en daarnaast zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen. Reduceren staat voorop. Daarnaast heeft Alliander zich als doel gesteld om ook de Scope 3 emissies van het Green House Gas-protocol te reduceren. In 2016 wil Alliander 80% van haar ingekochte spends Maatschappelijk Verantwoord Inkoop (MVI)-verklaard hebben, in 2011 was 30%. Zoals gezegd is in 2014 de ambitie van 60% MVI benoemd en gehaald. Hiermee liggen we op koers om de ambitie in 2016 ook te halen. CO 2 -reductie wordt hierin (waar relevant) per definitie opgenomen CO 2 voetafdruk De CO2 voetafdruk van Alliander is met > 800 kton per jaar fors en ongeveer te vergelijken met: huishoudens (p/j) auto s (p/j) 1,5% CO 2 gerelateerd aan electriteitsverbruik NL (p/j) De voetafdruk kent de onderstaande onderverdeling. Er wordt gestreefd naar klimaatneutraliteit in 2015 voor scope 1 en 2 van onze footprint.

10 4. Communicatiemiddelen 4.1. Interne communicatiemiddelen Voor interne communicatie over de onderwerpen CO 2 worden de volgende communicatiemiddelen gebruikt: Raad van Bestuur (RvB) vergaderingen Ieder kwartaal komt de CO 2 rapportage ter tafel in de RvB om voortgang en acties te bespreken. ELT-meetings (leiderschapsteam Alliander = top 50) Tijdens een ELT-meeting wordt door de MVO-manager het MVO beleid, waaronder CO 2 management en de voortgang van de doelstellingen medegedeeld aan de leidinggevenden van Alliander met de nadrukkelijke vraag dit door te geven aan hun teams. Dashboard / Maandelijkse business review (MBR) Het management wordt op de hoogte gehouden van de status van de maatschappelijke indicatoren, waaronder CO 2, en de voortgang van de maatschappelijke doelstellingen middels het dashboard. Deze communicatie verloopt conform de overlegstructuur van Alliander. Dit betekent dat alle betrokken management teams een dashboard bijhouden, inclusief Assetmanagement, Klant & Markt, Shared Services en de afdelingen van Operatie. Personeelsblad AAN In het personeelsblad wordt minimaal 2 keer per jaar een stukje geplaatst over de initiatieven op het gebied van CO 2 -reductie. Dit kunnen initiatieven zijn van medewerkers, trends in de markt of de algemene voortgang van de doelstellingen. Intranet Op intranet is informatie te vinden over MVO in het algemeen, het MVO beleid van Alliander en actuele MVO ontwikkelingen binnen Alliander. CO 2 footprint en de reductiedoelstellingen krijgen een prominente plaats binnen de MVO pagina. NB. Gezien de vernieuwing van het intranet eind 2014, is nog niet alle informatie terug geplaatst op de website. We zijn druk doende om dit in \afstemming met de afdeling communicatie er weer op geplaatst te krijgen. Gedragscampagne Nationale warme truiendag Afval campagne op vuilnisbakken (doorlopend) Band op spanning Week van de vooruitgang Dag van de duurzaamheid MVO masterclasses (3 per jaar, waarvan 1 over CO 2 -reducerende maatregel) 3 Ethiek sessies over afweging maatschappelijk belangen Bij de communicatie uitingen wordt niet de directe link gelegd met het MVO of CO 2 beleid van Alliander. Het doel is om dit zo veel mogelijk vanuit de lijn te laten ontstaan met ondersteuning van de afdeling MVO, maar expliciet vanuit de naam van de lijnafdeling. Op die manier wordt de intrinsieke motivatie gestimuleerd, en wordt het niet gedaan omdat het nu eenmaal het beleid is.

11 4.2. Externe communicatiemiddelen Afhankelijk van de doelgroep worden verschillen communicatiemiddelen ingezet. De volgende middelen worden gebruikt: Jaarverslag Alliander Alliander brengt over 2014 een geïntegreerd jaarverslag uit waarin gerapporteerd wordt over de economische, milieu- en sociale prestaties van de organisatie. Bij het opstellen van het jaarbericht wordt rekening gehouden met de GRI-index (Global Reporting Initiative), waarbij we in 2014 aan de nieuwe GRI-4 richtlijnen hebben voldaan. Internet Om externe stakeholders te informeren over het CO 2 -beleid, de uitgevoerde acties en de behaalde resultaten, zal hierover informatie opgenomen worden op de website van Alliander ( De reeds aanwezig informatie over MVO is inmiddels uitgebreid met CO 2. De informatie voldoet aan de eisen van de CO 2 prestatieladder. NB. Ook de website alliander.com is eind 2014 geheel getransformeerd. De CO 2 documenten zijn nog wel vindbaar via de zoekfunctie, maar nog niet makkelijk te vinden via MVO. We werken er aan om voorjaar 2015 alle koppelingen en documenten makkelijk vindbaar te hebben op de nieuwe website. Dit zal in ieder geval gaan om: - dit communicatieplan - Energiemanagementplan, nu benoemd als Alliander Klimaatneutraal in Het certificaat van de CO 2 prestatieladder. De update van de website gaat via de afdeling communicatie. Afdeling MVO levert de inhoudelijke informatie aan en is daarmee verantwoordelijk voor de inhoud. Kennisdeling met de branche Ten behoeve van kennisuitwisseling in het kader van CO 2 -initiatieven, wordt samenwerking gezocht met de branche organisaties: Binnen de netbeheerders van Nederland begint de CO 2 -monitoring in de vorm van een footprint een prominente plaats te krijgen. De CO 2 -meting kent nog ruimte voor interpretatie, vaststellen systeemgrenzen en sommige emissiecoëfficiënten. Alliander ziet het als haar taak om met een eenduidige methode naar buiten te treden en de branchegenoten te helpen bij de CO 2 -reductie (daar waar nodig). In 2014 is in Netbeheer Nederland in de projectgroep Carbonmanagement een handleiding gemaakt en hebben (voor het eerst in de historie) alle netbeheerders een footprint gemaakt en deze onderling gedeeld. Scope 1,2 en 3 aspecten komen hierin terug. De onderlinge kennisdeling en het bespreken van verschillen levert veel op. Hiernaast is een sessie gehouden om de reductie-acties te bespreken om te zien hoe we onze footprints kunnen verkleinen, en elkaar kunnen helpen om dit versneld te realiseren (zodat niet iedereen zelf het wiel probeert uit te vinden). Artikel plaatsen in brancheblad Minstens eenmaal een artikel indienen bij een brancheblad zoals Energia over wat Alliander allemaal doet omtrent CO 2. Eind 2014 is een artikel verschenen bij Energeia over de ambitie van Alliander om wereldvoorbeeld op circulair netbeheer te worden, op gebied van grondstoffen en energie (=CO 2 ).

12 Actieve deelname aan werkgroepen en congressen Binnen de maatschappelijke omgeving waarin Alliander opereert, bestaan diverse initiatieven die tot doel hebben de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren danwel kennis te delen over hieraan gerelateerde onderwerpen. Voorbeelden van dergelijke deelnemingen zijn: Natuur & Milieu (Nederlandse natuurbeschermings- en milieuorganisatie) De Groene Zaak Urgenda Diverse (duurzaamheid)congressen in 2014, zoals MVO-Nederland, Nationaal Sustainability Congres, etc. Alliander participeert in deze initiatieven en zorgt door middel van inzet van haar kennis op het gebied van energie infrastructuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen voor een actieve bijdrage. Dit kan zijn middels een stand op een congres, het leveren van een spreker of het organiseren van een workshop. Alliander communiceert hierbij ook de eigen resultaten en geeft aan hoe zij beoogt de gestelde doelstellingen te realiseren. Er zal een inventarisatie plaatsvinden van de congresbureaus en congressen die de komende tijd georganiseerd gaan worden. Deze initiatieven zijn aantoonbaar via verslaglegging van de bijeenkomsten en van de eigen bijdragen Overlegstructuren CO 2 In 2014 is de CO 2 stuurgroep ongeveer 6 keer bij elkaar gekomen om de voortgang en acties met elkaar te bespreken, en de kwartaalrapportage richting Raad van Bestuur voor te bereiden. Er is in 2015 een aparte kleine werkgroep gestart voor CSR control, waarbij de CO 2 rapportage richting de Raad van Bestuur nog gedetailleerder wordt gemonitord, en deze ook wordt aangevuld met andere MVO acties op het gebied van diversiteit& inclusie en stakeholdermanagement. Doelgroep Onderwerp Doel Methode Intern Raad van Bestuur, kwartaal Voortgang CO 2 en benodigde rapportage CO 2 directie- en MT-aandacht CO2 stuurgroep CO2 control overleg Extern Coördinatie, voortgang Data en monitoring beter inregelen Evalueren, bijsturen Gaande houden management cyclus en acties Data en monitoring automatisch ingeregeld Overleg 4x/jaar Overleg ca. 6x/jaar Overleg 1x per 2 weken (voorjaar 2015) Maatschappij Divers Informeren Jaarverslag Opdrachtgevers en overig CO 2 ronde tafel sessie Leveranciers (inkoop als trekker) Milieumanagement / actuele footprint publiceren (per kwartaal) Jaarlijks betrekken van stakeholders bij CO 2 voortgang en uitdagingen Divers (o.a. duurzaamheidcriteria) Stand van zaken CO 2 Stakeholders horen over verwachtingen en wensen richting Alliander op CO 2. Actief samenwerking opzoeken. Bevorderen duurzaamheid prestatie Website 1x per jaar (laatste was juni 2014) Contract vorming

13 5. Taken en verantwoordelijkheden Het bedrijfsonderdeel MVO van Alliander is eindverantwoordelijk voor de communicatie zoals beschreven in dit communicatieplan. De afdeling MVO van Alliander verzorgt alle communicatie betreffende het CO 2 beleid i.s.m. afdeling communicatie. De desbetreffende bedrijfsonderdelen zijn eindverantwoordelijke voor de communicatie van haar CO 2 reductieacties. Afdeling MVO zal signalerende en adviserende rol spelen bij deze communicatie. De desbetreffende bedrijfsonderdelen zijn: o Shared Services: Verantwoordelijk voor de communicatie rondom CO 2 reducerende maatregelen vanuit vastgoed en mobiliteit. o Asset Management: Verantwoordelijk voor de communicatie rondom CO 2 reducerende maatregelen vanuit assets, SF 6 -emissies en gas- en elektriciteitsnetten. o Klant en Markt: Verantwoordelijk voor de communicatie rondom CO 2 reducerende maatregelen vanuit de administratieve netverliezen en de inkoop van de totale netverliezen. Daarnaast is Klant en Markt verantwoordelijk voor Energie (en dus CO 2 ) besparende maatregelen voor de klanten, zoals energie in beeld. o o Klant en Markt is ook verantwoordelijk voor communicatie over de vergroening die in 2014 is ingezet, waarbij het eerste contract is gesloten voor nieuw wind-opwek in Nederland, waarbij Alliander per % van haar footprint mee zal vergroenen. Logistiek: Verantwoordelijk voor de communicatie rondom CO 2 reducerende maatregelen vanuit afvalmanagement. o IT: Verantwoordelijk voor de communicatie rondom CO 2 reducerende maatregelen vanuit de ICT assets en applicaties.

14 6. Planning De volgende tabel geeft gerealiseerde acties in 2014 en de planning in 2015 weer ten aanzien van interne en externe communicatie: Datum Naam Omschrijving Trekker 2014 Januari 2014 MVO masterclasses 2014: Spend or save? 2015: Menselijke maat Januari 2014 MVO Nederland congres Ambitie 2020 programma Ambitie Alliander 2020 uitgesproken om netverlies en energiegebruik sterk terug te dringen en een coalitie op te richten met infrabeheerders: Groene Netten Joy Lodarmasse Koen Eising Voorjaar 2014 MVO ethiek sessies Maatschappelijke dilemma s Marjolein van Leeuwen (Foundation) Voorjaar 2014 Ondertekening Green Deal Circulair Inkopen Inkopen met aandacht voor recycling en minimaal energiegebruik Februari 2014 Warme truiendag, Dag ter bevordering van het lager zetten van de verwarming waardoor CO2 uitstoot wordt verminderd. Maart 2014 Maart 2014 Juni 2014 Congres Lochem en opening 1 e Duurzaam Onderstation Sessie circulariteit tijdens Leiderschapsdagen Alliander CO 2 ronde tafel met 8 stakeholders (natuur & milieu, diverse aannemers, adviesbureau Ecofys) Congres onder leiding van Alliander, met deelnemers Groene Netten Coalitie (KPN, Vitens, NS, Prorail). Benoemen van reductie opties netverliezen en energie Sessie van een hele dag over ambitie op circulaire bedrijfsvoering met aandacht voor grondstoffen en minimaal energiegebruik Bespreken CO 2 acties van iedere partij; en wensen & uitdagingen richting Alliander ter verbetering September 2014 Band op spanning Zuiniger rijden door banden op de juiste spanning te brengen September 2014 November 2014 November 2014 Low car diet, i.s.m. Urgenda Nationaal Sustainability Congres Ondertekening Green Deal Circulaire Gebouwen Bevorderen van duurzame mobiliteit, 11 directeuren reizen een maand met OV Coalitie Groene Netten; aandacht voor reductie netverliezen 2 pilots met energiepositieve gebouwen Koen Eising Jeroen Brink (ShS) Koen Eising Inkoop December 2014 Sessie Netbeheer Alliander als trekker die haar

15 Nederland: reductie maatregelen delen reductie programma s op netverliezen deelt en kennisdeling vanuit Enexis, Stedin, Rendo, Westland, Delta. Najaar 2014 Deelname Fyra Website voor bundelen footprint informatie van zeer veel leveranciers 2015 Februari 2015 Warme truiendag: actie Sosjaal Dag ter bevordering van het lager zetten van de verwarming waardoor CO2 uitstoot wordt verminderd. Voorjaar 2015 MVO ethiek sessies Maatschappelijke dilemma s: slimme meter, energietransitie en topinkomens. Voorjaar 2015 Maart 2015 April 2015 Zomer 2015 Herfst 2015 Communicatie campagne eerste vergroeningscontract Alliander Circulaire Netbeheerder naar RvB Afval = grondstof verhaal CO2 control gereed incl. CSR control Meetmethodiek en nulmeting circulariteit Eerste vergroening gecontracteerd: 15% per RvB keurt circulariteit programma goed , met focus op grondstof en minimaliseren energiegebruik Nieuwe informatie pagina s op intranet en verhaal rondom afval Geïntegreerde kwartaalrapportages richting RvB RvB geinformeerd over stand van zaken bij inkoop op recycling en minimaliseren grondstofgebruik September 2015 Low car diet Bevorderen van duurzame mobiliteit, diverse directeuren en medewerkers reizen een maand met OV Oktober 2015 Oktober 2015 Doorlopend Nationaal Sustainability congres Dag van de duurzaamheid Energie in beeld. Per 2015 gratis dienstverlening voor gemeentes. Groene Netten stand van zaken Lezing / sessie over afval en energie organiseren Gemeenten en woningbouwcoöperaties inzicht geven in energieverbruik: inkoop Marjolein van Leeuwen (Foundation) Coen de Ronde (Klant & Markt) Koen Eising Koen Eising Klant & Markt afdeling

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder plan CO 2 -prestatieladder T.b.v. certificering CO 2 -prestatieladder (nr 3.C.1) U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V.

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Actief sturen op CO 2 en het verder verduurzamen van de eigen organisatie Versiebeheer Datum Versie Naam Wijzigingen 01-07-2013 1.0 Djoera Eerland Initiële

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep

3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep 3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep 3.C.2 Communicatieplan 2015 versienummer: 01 Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO 2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V.

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013 Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Geactualiseerd d.d. 09-05-2014 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V.

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. Opsteller Versie Status Referentie L. Deerns & B. Ketelaars 1605-CO2-DEF Definitief 2.C.3 & 3.C.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Communicatieplan Centercon B.V.

Communicatieplan Centercon B.V. Communicatieplan Centercon B.V. Inhoudsopgave INLEIDING 3 1. DOELGROEPEN, BOODSCHAP EN COMMUNICATIEMIDDELEN 4 1.1 INTERNE BELANGHEBBENDEN 4 1.2 EXTERNE BELANGHEBBENDEN 4 2. COMMUNICATIESCHEMA 6 Communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: update: oktober 2015 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0 Communicatieplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 5.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: oktober 2016 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0 Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties Versie 3.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: Augustus 2013 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen en boodschap...

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Communicatieplan

CO2 prestatieladder Communicatieplan CO2 prestatieladder Communicatieplan Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2014-2015 I Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 28-8-2015 Directievertegenwoordiger WPA van

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Recycling and Recovery Netherlands plan CO 2 -prestatieladder T.b.v. certificering CO 2 -prestatieladder (nr 3.C.1) U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen,

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

Communicatieplan. Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder

Communicatieplan. Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 augustus 2015 Onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder Auteur Titel: 3.C.2 CO2-Prestatieladder Auteur: Datum: augustus 2015 Goedkeuring directie: Versie: 1.3

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatie

Communicatieplan CO 2 -prestatie Communicatieplan 2013-2014 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Februari 2014 Revisie: 001

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016

Communicatieplan CO2-Prestatieladder 2016 Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 24 info@koopmans.nl www.koopmans.nl IBAN NL20ABNA0496344447 BIC ABNANL2A KvK 06028999 BTW NL001401889B01

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Broekema Wegenbouw BV

Broekema Wegenbouw BV Communicatieplan CO 2 -reductie Broekema Wegenbouw BV Groningen, 14 oktober 2013 Auteur: F. Bakker Geaccordeerd door: G.R. Beks Algemeen Directeur I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING 3 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan Valmont Nederland B.V.

Communicatieplan Valmont Nederland B.V. VEMS 1-03 Communicatieplan 31-10-13 Vervangt 13-09-13 Communicatieplan Valmont Nederland B.V. CO 2 Prestatieladder 2.1 Valmont Nederland B.V. Den Engelsman 3 6026 RB Maarheeze Postbus 2632 6026 ZG Maarheeze

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): G. Zwaan, directie & CO 2-functionaris M. de Lange, extern

Nadere informatie

Communicatieplan. Certificering op de CO 2 - Prestatieladder International Paint (Nederland) bv. Protective Coatings

Communicatieplan. Certificering op de CO 2 - Prestatieladder International Paint (Nederland) bv. Protective Coatings Communicatieplan Certificering op de CO 2 - Prestatieladder International Paint (Nederland) bv Distributielijst Naam G. Geelkerken C. Heeres G. Koert Accorderingslijst Naam G. Geelkerken Paraaf Versiebeheer

Nadere informatie

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3. Jade Beheer Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.0 Document : Communicatieplan CO 2-prestatieladder Auteur : Jade

Nadere informatie

Introductie. JH - d.d. 27-5-2014 O:\Marketing en PR\Communicatieplannen\CO2-prestatieladder.docx Pagina 2 van 6

Introductie. JH - d.d. 27-5-2014 O:\Marketing en PR\Communicatieplannen\CO2-prestatieladder.docx Pagina 2 van 6 Introductie Oosterhof Holman streeft naar een beter milieu en naar een transparante communicatie hierover met al haar in- en externe doelgroepen. Sinds december 2011 is Oosterhof Holman gecertificeerd

Nadere informatie

Communicatieplan Coolmark BV

Communicatieplan Coolmark BV Communicatieplan - CO2 reductie CO2 Prestatieladder 2.1 Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 26 juni 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 1.1 3 juli 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV

Nadere informatie

Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014

Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014 koopmans TBI 1 juli 2015 Versie 2.0 1 van 10 Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Communicatieplan C02 Prestatieladder 2014 Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 24 1 juli 2015 Versie

Nadere informatie

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Niveau 3

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Niveau 3 Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm (Reijm Groep I B.V.) A.T.

Nadere informatie

Communicatieplan. Pagina 1 van 5. Inleiding

Communicatieplan. Pagina 1 van 5. Inleiding Pagina 1 van 5 Communicatieplan Datum : 1 maart 2011 Inleiding Van Wijnen Holding N.V. streeft altijd naar een zo transparant mogelijke communicatie met al haar in- en externe doelgroepen. Dat doen wij

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Communicatieplan

CO2 Prestatieladder Communicatieplan CO2 Prestatieladder Communicatieplan Missie: Samen werken aan CO2 reductie Rapportage: Communicatieplan CFA Datum: 5 januari 2016 Opgesteld: Monique Harmsen Versie: 2.0 (2016) Inhoudsopgave: 1 Inleiding...

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder Bijlage Communicatieplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Firma W. Zwaan en Zonen Niveau 3 Auteur(s): De heer G. Zwaan De heer M. de Lange Datum: 16 januari 2014 Communicatieplan

Nadere informatie

CO 2 communicatieplan

CO 2 communicatieplan CO 2 communicatieplan t.b.v. CO 2 prestatieladder niveau 5 Opgesteld: F. Morel Datum maart 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doel van communiceren... 4 3 Stakeholders... 5 4 Strategie... 6 5 Aanpak

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 prestatieladder

Communicatieplan CO2 prestatieladder ERA Contour B.V. 1e Stationsstraat 185 2712 HG Zoetermeer Postbus 62 2700 AB Zoetermeer Telefoon 079-31 70 170 Fax 079-31 65 800 info@eracontour.nl www.eracontour.nl Communicatieplan CO2 prestatieladder

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V.

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. Inhoud 1.0 Inleiding... 2 2.0 Visie op energieverbruik en CO₂ uitstoot... 2 3.0 Doelstellingen... 3 3.1 Communicatief... 3 4.0 Doelgroep... 4 4.1 Intern... 4 4.2 Extern...

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-reductie

Communicatieplan CO2-reductie Communicatieplan CO2-reductie Erp, aug 2017, versie 2 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. van Oorschot (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V.

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V. Communicatieplan CO 2 -reductie B.V. Leusden, november 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP 1. INLEIDING Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder en het bewustwordingsproces van de CO₂ uitstoot van de Timmerhuis Groep.

Nadere informatie

Communicatie plan. CO₂ prestaties

Communicatie plan. CO₂ prestaties Communicatie plan CO₂ prestaties Rijssen, juni 2016 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Wijze van communicatie Pagina 4 2.1 Doel Pagina 4 2.2

Nadere informatie

TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV

TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV 3.C.2 COMMUNICATIEPLAN TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV V E R S I E 1 1 3 M A A R T 2 0 1 2 3.C.2. plan TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER Inleiding... 3 Oorsprong prestatieladder...

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2-reductie

Communicatieplan CO 2-reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Saasveld, 8 mei 2013 Auteur: Karin Koopman Geaccordeerd door: M.G.M. Kleizen Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Over dit communicatieplan 3 2 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN 4 2.1 COMMUNICATIEDOELSTELLING

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO 2 PRESTATIELADDER. VERSIE 2, 2015 Attero, afdeling Communicatie

COMMUNICATIEPLAN CO 2 PRESTATIELADDER. VERSIE 2, 2015 Attero, afdeling Communicatie COMMUNICATIEPLAN CO 2 PRESTATIELADDER VERSIE 2, 2015 Attero, afdeling Communicatie Inleiding CO 2 -prestatieladder 1.0 Doel prestatieladder 3 2.0 Transparantie 3 3.0 Organisatie 3 4.0 Communicatiestrategie

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Communicatieplan CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW.

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW. COMMUNICATIEPLAN Opdrachtgever : Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Communicatieplan.docx Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 24 augustus 2012 Postbus 412

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf. Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 18-03-2010

COMMUNICATIEPLAN VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf. Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 18-03-2010 VAN AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING B.V. Naam Functie Datum Paraaf Opstelling: A.P. Kleiberg KAM-coördinator 18-03-2010 Autorisatie: M. van Leeuwen Directeur beton- en funderingswerken 18-03-2010 Dit

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven T.b.v. de CO 2 -prestatieladder (Nr. 3.D.1) Versie 2.0 April 2015 U vindt in dit document de sector- en keteninitiatieven voor 2014-2015 terug en de resultaten van eerdere

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Hoofdstuk 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroepen 2.1 Communicatiedoelstelling 2.2 Interne doelgroepen 2.3 Externe doelgroepen

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Reijm Groep I B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Reijm Groep I B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Reijm Groep I B.V. Auteur(s): Fred Reijm, CO 2-functionaris, Reijm Groep I B.V. Patricia de Leeuw-Booltink,

Nadere informatie

VI GROEP EXPERTS. Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep GOUDAPPEL

VI GROEP EXPERTS. Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep GOUDAPPEL GOUDAPPEL VI GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 7-11-2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 2.0 26-11-2012 D. van

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Pagina 1 van 8 Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): Dhr. G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 Definitief rapport Pagina 2 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Energie- en CO 2 - Communicatieplan

Energie- en CO 2 - Communicatieplan Energie- en CO 2 - Communicatieplan Versie: 5, januari 2016 Auteur Rob Boers CSU John Bos CSU Inhoud Aanleiding... 3 Doelgroepen... 4 Interne... 4 Externe... 4 Communicatiedoelstellingen (in- en extern)...

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

November 2015 Paul Feenstra KAM Manager. Communicatieplan CO2 prestatieladder

November 2015 Paul Feenstra KAM Manager. Communicatieplan CO2 prestatieladder November 2015 Paul Feenstra KAM Manager Communicatieplan prestatieladder Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 2 3. Doelgroepen 3 3.1 Stakeholdersanalyse 3 3.2 Doelgroepen intern 3

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 Prestatieladder - Energie en CO2 reductie

Communicatieplan CO2 Prestatieladder - Energie en CO2 reductie CO2 Prestatieladder - Energie en CO2 reductie 15-12-2016 Auteur: Pieter van Manen Copyright 2016 Dynniq Nederland B.V. Amersfoort, Nederland COPYRIGHT Copyright 2016 Dynniq Nederland B.V. Amersfoort, Nederland.

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer van Kleef De heer R. Verhoeven (extern adviseur) Datum 26-03-2014 Definitief rapport Inhoud 1.

Nadere informatie

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem)

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem) plan EMS (Energie Management Systeem) CO 2 -Prestatieladder Agmi Group september 2012 (mei 2013 aangepast) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Rapportage & reductiedoelstelling... 4 1.2... 4 2. - Interne

Nadere informatie

Van Beek Infra Groep BV.

Van Beek Infra Groep BV. Communicatieplan CO 2 -reductie Van Beek Infra Groep BV. Etten-Leur, 28 april 2015 (documentnummer 50101.03) Auteur(s): VGMK-coordinator Geaccordeerd door: Peter van Beek, Directie C O L O F O N Het format

Nadere informatie

Communicatieplan. CO2 prestatieladder. Alfen CO2 bewust. Auteur: B. Bor Versie: 2.0 Datum: 3-11-2015 Doc.nr: EMS.COM

Communicatieplan. CO2 prestatieladder. Alfen CO2 bewust. Auteur: B. Bor Versie: 2.0 Datum: 3-11-2015 Doc.nr: EMS.COM Communicatieplan CO2 prestatieladder Alfen CO2 bewust Auteur: B. Bor Versie: 2.0 Datum: 3-11-2015 Doc.nr: EMS.COM Distributielijst Naam B. Bor M. Roeleveld Accorderingslijst Naam Paraaf M. Roeleveld MR

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Communicatieplan CO 2 -reductie Aann.bedrijf Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is te allen tijde verboden,

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 reductiebeleid Heuvelman Holding BV Ten behoeve van certificatie CO 2 prestatieladder

Communicatieplan CO 2 reductiebeleid Heuvelman Holding BV Ten behoeve van certificatie CO 2 prestatieladder Communicatieplan CO 2 reductiebeleid Heuvelman Holding BV Ten behoeve van certificatie CO 2 prestatieladder 23 juni 2011 Definitief Goedgekeurd door directie Heuvelman Datum Directeur Handtekening 27 juni

Nadere informatie

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator

datum status naam Functie paraaf 15 maart 2013 gecontroleerd G.T. Plaggenmars KAM-coördinator projectnaam CO 2-prestatieladder Van Spijker Infrabouw B.V. projectonderdeel T.b.v. het CO 2 beleid status Definitief datum 15 maart 2013 P. Mastebroekweg 4 7942 JZ Meppel Postbus 247 7940 AE Meppel T

Nadere informatie

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid DUURZAAM ONDERNEMEN bij NS Strategie Mobiliteit per trein heeft een duurzaam karakter en daarmee NS ook. Door het reizen van deur tot deur voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken draagt NS

Nadere informatie

3.C.2_1 Communicatieplan CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

3.C.2_1 Communicatieplan CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 3.C.2_1 Communicatieplan CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelgroepen (stakeholders) 3 2.1. Groep A; Veel invloed, veel belang 3 2.2.

Nadere informatie

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Datum: 14 Juli 2016 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse activiteiten. CINERGIE

Nadere informatie

Communicatieplan CO2. Inhoudsopgave. Versie: 1.0 Datum vrijgave: Geldigheidsduur: 1 jaar. Versie 1.0

Communicatieplan CO2. Inhoudsopgave. Versie: 1.0 Datum vrijgave: Geldigheidsduur: 1 jaar. Versie 1.0 Versie: 1.0 Datum vrijgave: 2-5-2016 Geldigheidsduur: 1 jaar Status: Concept Inhoudsopgave Communicatieplan CO2 Versie 1.0 Auteur(s) CO2-werkgroep Autorisatie Ir. H. Beerda Functie Algemeen directeur Datum

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN

DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN Inhoud 1. INTRODUCTIE 3 2. DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN 3 01. Communicatiedoelstelling 3 02. Interne doelgroepen 3 03. Externe doelgroepen 3 (potentiële) Opdrachtgevers 3 Leveranciers 4 NGO s (niet-gouvernementele

Nadere informatie

Communicatieplan Croon CO2 Footprint

Communicatieplan Croon CO2 Footprint Croon Elektrotechniek B.V. Marketing & Business Development Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon 088-923 33 44 www.croon.nl Communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Heerenveen, 8 februari 2012 Auteur(s): G. Schoemaker Geaccordeerd door: Directeur C O L O F O N Het format voor dit communicatieplan is opgesteld door Stichting Stimular.

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-reductie 2.C.1-2.C.3 3.C.1-3.C.2

Communicatieplan CO2-reductie 2.C.1-2.C.3 3.C.1-3.C.2 2.C.1-2.C.3 3.C.1-3.C.2 Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Colofon Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Projectnaam Communicatieplan CO2-reductie Projectnummer 9222 Rapportnummer 9222.14_Communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0

Communicatieplan. Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0 Communicatieplan Conform eisen 1.C.1 1.C.2 2.C.1 2.C.2 2.C.3 3.C.1 3.C.2. van CO₂-Prestatieladder 3.0 B&G Hekwerk Industrieweg 187a 5683 CC Best PO Box 66 5680 AB BEST Tel. +31 (0)499-363666 www.bghekwerk.nl

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1. Inleiding Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductiesysteem

Communicatieplan CO 2 -reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Communicatieplan... 3

Nadere informatie

Communicatieplan. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & CO 2 Prestatieladder - Niveau 3. Datum: 17 december 2015 Versie: 3

Communicatieplan. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & CO 2 Prestatieladder - Niveau 3. Datum: 17 december 2015 Versie: 3 Communicatieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 december 2015 Versie: 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 1 1. Doelstelling van het communicatieplan...

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 4 juli 2012 Kenmerk N016-0495501TOW-los-V01-NL Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder plan CO 2 -prestatieladder 2 Colofon Titel plan CO 2 prestatieladder Status definitief Versie 1.0 Datum 16-08-2012 Auteurs plan CO 2 prestatieladder 3 INHOUDSOPGAVE Colofon 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4

Nadere informatie

Van Beek Infra Groep BV.

Van Beek Infra Groep BV. 3.C.2_1 Communicatieplan CO 2 -reductie Van Beek Infra Groep BV. Etten-Leur, 6 december 2013 (documentnummer ) Auteur(s): Mireille Teekens, VGMK-coordinator Geaccordeerd door: Peter van Beek, Directie

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder. Eis 3.C.2

Communicatieplan CO2-prestatieladder. Eis 3.C.2 Communicatieplan CO2-prestatieladder Eis 3.C.2 COLOFON Project : Communicatieplan CO2-prestatieladder Omvang rapport : 5 pagina's Auteur : Bijdrage : Reinder Disbergen Datum : 20 december 2013 DM-nummer

Nadere informatie

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3. Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 12 december 2013 Definitief rapport 1. Introductie Voor u ligt het

Nadere informatie

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V.

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. Inhoud 1.0 Inleiding...2 2.0 Visie op energieverbruik en CO₂ uitstoot...2 3.0 Doelstellingen...3 3.1 Communicatief...3 4.0 Doelgroep...4 4.1 Intern...4 4.2 Extern...4

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Onderdeel van het Duurzaamheidsplan Opdrachtgever: Domein: Alle Versie : 1.1 Status : definitief Datum : 8 december 2015 Opgesteld door : Monique van der Velden Documenthistorie

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -Prestatieladder Amfors Holding BV

Communicatieplan CO 2 -Prestatieladder Amfors Holding BV Communicatieplan CO 2 -Prestatieladder Amfors Holding BV Naam opdrachtgever: Amfors Holding BV Adres: Uraniumweg 15 Plaats: Amersfoort Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Meridiaan 61 Plaats Gouda Telefoon:

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2)

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-03-2016 Ons communicatieplan omvat alle communicatie

Nadere informatie

Milieu Communicatieplan

Milieu Communicatieplan Milieu Communicatieplan Milieu Datum: 27-10-2014 ID: ALG-DC-011 Versie: 1.1 Status: Definitief Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2

Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Marjan Giezen, CO₂-functionaris, PUK Benelux B.V. Marcel de

Nadere informatie