Communicatieplan CO 2 bij Alliander

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatieplan CO 2 bij Alliander"

Transcriptie

1 Communicatieplan CO 2 bij Alliander April 2015 U vindt in dit document het volgende terug: de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe communicatiemiddelen, taken en verantwoordelijkheden en de planning Dit document is geschreven met als focus om CO 2 -doelen te communiceren naar de relevante stakeholdergroepen. MVO-beleid wordt buiten de scope geplaatst omdat binnen Alliander de keuze is gemaakt om per MVO-thema te gaan communiceren.

2 Managementsamenvatting In dit communicatieplan wordt beschreven hoe Alliander intern en extern gaat communiceren over haar energiebeleid, de CO 2 -footprint, reductiedoelstellingen en aanverwante zaken. Effectieve interne en externe communicatie is essentieel voor een succesvolle implementatie van het en CO 2 managementsysteem en de CO 2 -uitstoot reducerende maatregelen. Dit document is een vervolg op het eerdere communicatie-plan uit Veel van de toen genoemde doelstellingen zijn nog steeds relevant; tegelijkertijd zijn er ook belangrijke stappen vooruit gezet De communicatiedoelstellingen van Alliander voor 2012 t/m 2015 waren: Informeren van stakeholders over de CO 2 -reductiedoelstellingen en de daaruit voortvloeiende acties. Stakeholders informeren over en betrekken bij de ontwikkelingen van Alliander op het gebied van CO 2. Vergroten inzicht medewerkers in het onderwerp CO 2. Wat doet Alliander allemaal al op het gebied van CO 2 en waar willen we naar toe? Informeren van stakeholders over de CO2-footprint van Alliander. Informeren van stakeholders over de voortgang van de CO 2 -reductiedoelstellingen en maatregelen die genomen zijn. Stakeholders informeren over de activiteiten in het kader van de CO 2 -prestatieladder (en verder) Als we nu in 2015 kijken naar de voortgang op CO 2 dan zien we dat steeds meer medewerkers en externe stakeholders bewust zijn van onze CO 2 footprint en de acties die lopen. Ook is er meer enthousiasme en meer monitoring en inbedding gerealiseerd. Voor de komende 2 jaar zijn de focuspunten (naast bovengenoemde): Blijven informeren én enthousiasmeren van stakeholders over de CO 2 - reductiedoelstellingen en vergroening en de daaruit voortvloeiende acties. Informeren en actief betrekken van stakeholders over de CO2-footprint van Alliander en de footprint van de keten bij andere spelers om ons heen Communicatie richting besluitvormende organen verdiepen, zoals richting MT s en RvB. De doelgroepen die worden onderscheiden, zijn in te delen naar de interne organisatie en externe organisatie. De uitwerking van de doelgroepen is gedaan door middel van stakeholder mapping. De manier van communiceren is afhankelijk van de functie, de verwachtingen en de wijze waarop mensen zijn te bereiken. Hierbij is het creëren van draagvlak en ambassadeurschap van belang. Niet elke medewerker van Alliander heeft de beschikking over een eigen werkplek.

3 Inhoudsopgave Communicatieplan CO 2 bij Alliander... 1 Managementsamenvatting... 2 Inhoudsopgave Introductie Dit document Afbakening Doelstellingen en doelgroepen Communicatiedoelstellingen Doelgroepen... 6 Interne doelgroepen:... 6 Externe doelgroepen: Algemene CO 2 boodschap Alliander (d.d. april 2015) CO 2 doelstelling van Alliander CO 2 voetafdruk Communicatiemiddelen Interne communicatiemiddelen Externe communicatiemiddelen Overlegstructuren CO Taken en verantwoordelijkheden Planning... 14

4 1. Introductie Alliander is een van de drie grote regionale netwerkbedrijven van ons land en beheert 3,3 miljoen aansluitingen in de regio s Noord-Holland, Gelderland, Friesland, Flevoland en regio Eindhoven. Als netbeheerder staan we voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening voor de huidige en toekomstige generatie. Dit betekent dat we ons voorbereiden op de komst van nieuwe energievormen zoals wind- en zonne-energie. Hier werken al onze 7000 medewerkers hard aan mee. Om CO 2 in een context te plaatsen hierbij nog even de plaats van CO 2 ten opzichte van MVO, de missie van Alliander en aanverwante strategische punten. Alliander heeft MVO als strategisch speerpunt benoemd. De drie hoofditems waarop Alliander focust zijn: Verantwoorde bedrijfsvoering, waar CO 2 -reductie onderdeel van uitmaakt; Energietransitie, het mogelijk maken van decentrale duurzame energie opwekking in onze regio; Maatschappelijke betrokkenheid. Missie Alliander wil een bijdrage leveren aan een betere samenleving waarmee we zijn verbonden Stakeholders Klant Medewerker Aandeelhouder en vermogensverschaffer Maatschappij Strategie Wij zijn de nummer één dienstverlener in de ogen van klanten in de regio s waarmee we zijn verbonden Wij zijn een innovatief, succesvol bedrijf, waar gedreven aan een betere samenleving wordt gewerkt. Wij zijn een robuuste, maatschappelijk en economisch verantwoorde investering. Wij zijn dé natuurlijke partner in de ontwikkeling en uitvoering van energiebeleid.. MVO Strategie Maatschappelijk betrokken organisatie Verantwoorde bedrijfsvoering Faciliteren energietransitie KPI s Vrouwen in leidinggevende positie Geplaatste medewerkers met een achterstand Duurzaam Inkopen CO2 Footprint SAS sensoren Klanten inzicht in eigen e-gebruik LTIF Alliander heeft een afdeling MVO waar 5 FTE werkzaam is. De corporate verantwoordelijkheid van CO 2 -management is bij de afdeling MVO belegd. Deze afdeling valt hiërarchisch gezien direct onder de CEO. Maatschappelijke thema s die op het allerhoogste Balanced Scorecard (in het vervolg Dashboard genoemd) vermeld staan, worden door afdeling MVO samen met de desbetreffende bedrijfsonderdelen opgepakt. CO 2 is een van de Key Performance Indicators (KPI s) op dit Dashboard. Onderstaand weergave geeft schematisch weer hoe dit georganiseerd is:

5 Support op inhoud (energietransitie, verantwoorde organisatie, maatschappelijk betrokken Support in ontwikkeling (MViO prestatie) Kwaliteit stakeholderdialoog Behaalde resultaten Kwaliteit inbedding en innovatief vermogen Kwaliteit ambities Hogere interne en externe transparantie CO2 footprint (klimaatneutraal Veiligheid (LTIF) Vrouwen in leiding Integratie medewerkers met achterstand RvB Dashboard MVI (80% inn 2016) E-transitie 1.1 Dit document Dit document omvat de uitgangspunten van het communicatieplan voor CO 2 -management en -reductie van Alliander. Voor onze stakeholders maakt het duidelijk wat zij van Alliander mogen verwachten, welke verwachtingen en ambities wij hebben en hoe verantwoordelijkheden binnen onze organisatie zijn ingericht als het gaat om CO 2 - management. 1.2 Afbakening De uitgangspunten van CO 2 -management van Alliander is van toepassing op alle bedrijfsonderdelen van Alliander N.V. en de deelnemingen waarin Alliander op grond van statutaire zeggenschapsverdeling een meerderheidspositie heeft. Als opdrachtgever hanteert Alliander dit beleid bij aan- en uitbesteding van activiteiten en werkzaamheden.

6 2. Doelstellingen en doelgroepen 2.1. Communicatiedoelstellingen De communicatiedoelstellingen van Alliander voor 2012 t/m 2015 zijn: Informeren van stakeholders over de CO 2 -reductiedoelstellingen en de daaruit voortvloeiende acties. Stakeholders informeren over en betrekken bij de ontwikkelingen van Alliander op het gebied van CO 2. Vergroten inzicht medewerkers in het onderwerp CO 2. Wat doet Alliander allemaal al op het gebied van CO 2 en waar willen we naar toe? Informeren van stakeholders over de CO2-footprint van Alliander. Informeren van stakeholders over de voortgang van de CO 2 -reductiedoelstellingen en maatregelen die genomen zijn. Stakeholders informeren over de activiteiten in het kader van de CO 2 -prestatieladder. Toegevoegd per 2015: Blijven informeren én enthousiasmeren van stakeholders over de CO 2 - reductiedoelstellingen en vergroening en de daaruit voortvloeiende acties. Informeren en actief betrekken van stakeholders over de CO2-footprint van Alliander en de footprint van de keten bij andere spelers om ons heen Communicatie richting besluitvormende organen verdiepen, zoals richting MT s en RvB Doelgroepen De doelgroepen die worden onderscheiden, zijn in te delen naar de interne organisatie en externe organisatie. De uitwerking van de doelgroepen is gedaan door middel van stakeholder mapping. Interne doelgroepen: Binnen Alliander zijn diverse doelgroepen te onderscheiden. De manier van communiceren is afhankelijk van de functie, de verwachtingen en de wijze waarop mensen zijn te bereiken. Hierbij is het creëren van draagvlak en ambassadeurschap van belang. Niet elke medewerker van Alliander heeft de beschikking over een eigen werkplek. Medewerkers die in de buitendienst werken, kunnen moeilijk met digitale hulpmiddelen worden bereikt. Dit is een aspect waarmee rekening moet worden gehouden. De interne doelgroepen kunnen worden onderverdeeld in: Raad van Bestuur Managers/Teamleiders MVO-Ambassadeurs (niet officiële) Medewerkers (speciale aandacht voor bereikbaarheid buitendienst!) In totaal zijn er ca medewerkers in dienst:

7 Externe doelgroepen: Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd van alle relevante stakeholdergroepen van Alliander (ref. Jaarverslag Alliander 2011, met vernieuwing in ). Op basis van deze stakeholdermapping zijn de meest relevante stakeholder eruit gelicht en verder omschreven hoe dit MVO raakt. Hieronder staan de stakeholders vermeld die een directe relatie hebben met CO 2. Overheid Overheid en overheidsinstellingen behoren tevens tot de doelgroep van Alliander bestaande uit: Landelijke overheden: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Provincies, rol: als opdrachtgever en als de provincie waar Alliander is gevestigd. Gemeenten: rol als opdrachtgever en als gemeente waar Alliander is gevestigd. Maatschappelijke organisaties en Multistakeholders en netwerkorganisaties Natuur- en milieuorganisaties; deze organisaties beschouwt Alliander als directe stakeholders. Urgenda; Heeft een samenwerkingsovereenkomst met Alliander als het gaat om het versneld introduceren van elektrisch vervoer en duurzame energie opwekking binnen Nederland. MVO-Nederland. KiEMT NEN; Alliander is op onderdelen ISO compliant. Daarnaast helpt Alliander mee aan de ontwikkeling van deze richtlijn. Leveranciers Alliander heeft vanaf 2011 maatschappelijk verantwoord inkoop (MVI)-beleid geformuleerd om op een gestructureerde manier te werken aan ketenverantwoordelijkheid. Hierbij is onder andere gekozen voor gespecificeerde MVI-verklaringen met de verschillende leveranciers.

8 Uiteraard wordt er tevens op gecontroleerd dat de leveranciers deze overeenkomst nakomen. CO 2 -prestatieladder of reductiedoelen worden aan de leveranciers uitgevraagd waarvoor dit relevant is. In 2014 is de ambitie neergezet dat 60% van onze leveranciers een MVI-contract heeft opgesteld met Alliander. Deze ambitie is gehaald (zie Jaaverslag 2014; Duurzame Prestaties Hoofdstuk). Hierbij worden onderscheiden de volgende leveranciers: Aannemerij; deze leveranciersgroep is reeds erg actief met het certificeren van CO 2 - prestatieladder. Componenten; veel materialen hebben een CO 2 en milieubelastende levenscyclus en daarmee is dit een relevante leveranciersgroep. Inhuur; CO 2 -reductie wordt uitgevraagd in de MVI-verklaringen van verschillende inhuurdiensten, zoals Accenture. Een voorbeeld is dat Accenture elektrische auto s aanschaft, mobiliteit verduurzaamd en energiegebruik in de kantoorpanden terugdringt. Daarnaast zijn de andere stakeholders benoemd als: Toezichthouder Energiekamer; Rapportagemethodieken worden bepaald en gecontroleerd door de energiekamer. NMa; De energiekamer is onderdeel van de NMa. Kennisinstellingen Universiteiten; wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar het verduurzamen van onze producten en diensten. Vele samenwerkingsverbanden zijn gericht op innovaties in duurzame ontwikkeling, zoals CO 2 -reducerende innovaties. Energiesector/ branchegenoten Binnen de branche zijn er organisaties die de belangen behartigen van de aangesloten leden en ook actief zijn op het op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De brancheorganisaties zijn geïnteresseerd in de reductie van de CO2 emissies in de keten. Daarnaast wordt er actief naar samenwerking gezocht om tot een eenduidige rapportage te komen en van elkaar te leren. Netbeheerders; losse samenwerkingsverbanden met overige branchegenoten. Het gelijktrekken van de methodologie van CO 2 -monitoring. E-decentraal; gezamenlijke oprichting van de stichting E-laad.nl. Aandeelhouders Overheden; Alliander wordt regelmatig benaderd om onze aandeelhouders te ondersteunen in het behalen van haar doelstellingen. Arbeidsmarkt Deze doelgroep heeft nauwelijks relatie met CO 2. Hier wordt daarom verder niet op ingegaan in dit plan.

9 3. Algemene CO 2 boodschap Alliander (d.d. april 2015) De algemene CO 2 boodschap van Alliander is: Wij streven naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in Hierbij geven we aan wat onze lange termijndoelen zijn, welke route we bewandelen om deze doelen te behalen, de prioriteiten op reductie en vergroening en hoe Alliander dit oppakt 3.1. CO 2 doelstelling van Alliander Alliander streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in Dit is een ambitieuze doelstelling en onderscheidend ten opzichte van andere Nederlandse netwerkbedrijven. De trias energetica prioritering staat centraal. Dit houdt in dat Alliander energie gaat besparen, energie duurzaam op wil wekken (waar mogelijk) en daarnaast zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen. Reduceren staat voorop. Daarnaast heeft Alliander zich als doel gesteld om ook de Scope 3 emissies van het Green House Gas-protocol te reduceren. In 2016 wil Alliander 80% van haar ingekochte spends Maatschappelijk Verantwoord Inkoop (MVI)-verklaard hebben, in 2011 was 30%. Zoals gezegd is in 2014 de ambitie van 60% MVI benoemd en gehaald. Hiermee liggen we op koers om de ambitie in 2016 ook te halen. CO 2 -reductie wordt hierin (waar relevant) per definitie opgenomen CO 2 voetafdruk De CO2 voetafdruk van Alliander is met > 800 kton per jaar fors en ongeveer te vergelijken met: huishoudens (p/j) auto s (p/j) 1,5% CO 2 gerelateerd aan electriteitsverbruik NL (p/j) De voetafdruk kent de onderstaande onderverdeling. Er wordt gestreefd naar klimaatneutraliteit in 2015 voor scope 1 en 2 van onze footprint.

10 4. Communicatiemiddelen 4.1. Interne communicatiemiddelen Voor interne communicatie over de onderwerpen CO 2 worden de volgende communicatiemiddelen gebruikt: Raad van Bestuur (RvB) vergaderingen Ieder kwartaal komt de CO 2 rapportage ter tafel in de RvB om voortgang en acties te bespreken. ELT-meetings (leiderschapsteam Alliander = top 50) Tijdens een ELT-meeting wordt door de MVO-manager het MVO beleid, waaronder CO 2 management en de voortgang van de doelstellingen medegedeeld aan de leidinggevenden van Alliander met de nadrukkelijke vraag dit door te geven aan hun teams. Dashboard / Maandelijkse business review (MBR) Het management wordt op de hoogte gehouden van de status van de maatschappelijke indicatoren, waaronder CO 2, en de voortgang van de maatschappelijke doelstellingen middels het dashboard. Deze communicatie verloopt conform de overlegstructuur van Alliander. Dit betekent dat alle betrokken management teams een dashboard bijhouden, inclusief Assetmanagement, Klant & Markt, Shared Services en de afdelingen van Operatie. Personeelsblad AAN In het personeelsblad wordt minimaal 2 keer per jaar een stukje geplaatst over de initiatieven op het gebied van CO 2 -reductie. Dit kunnen initiatieven zijn van medewerkers, trends in de markt of de algemene voortgang van de doelstellingen. Intranet Op intranet is informatie te vinden over MVO in het algemeen, het MVO beleid van Alliander en actuele MVO ontwikkelingen binnen Alliander. CO 2 footprint en de reductiedoelstellingen krijgen een prominente plaats binnen de MVO pagina. NB. Gezien de vernieuwing van het intranet eind 2014, is nog niet alle informatie terug geplaatst op de website. We zijn druk doende om dit in \afstemming met de afdeling communicatie er weer op geplaatst te krijgen. Gedragscampagne Nationale warme truiendag Afval campagne op vuilnisbakken (doorlopend) Band op spanning Week van de vooruitgang Dag van de duurzaamheid MVO masterclasses (3 per jaar, waarvan 1 over CO 2 -reducerende maatregel) 3 Ethiek sessies over afweging maatschappelijk belangen Bij de communicatie uitingen wordt niet de directe link gelegd met het MVO of CO 2 beleid van Alliander. Het doel is om dit zo veel mogelijk vanuit de lijn te laten ontstaan met ondersteuning van de afdeling MVO, maar expliciet vanuit de naam van de lijnafdeling. Op die manier wordt de intrinsieke motivatie gestimuleerd, en wordt het niet gedaan omdat het nu eenmaal het beleid is.

11 4.2. Externe communicatiemiddelen Afhankelijk van de doelgroep worden verschillen communicatiemiddelen ingezet. De volgende middelen worden gebruikt: Jaarverslag Alliander Alliander brengt over 2014 een geïntegreerd jaarverslag uit waarin gerapporteerd wordt over de economische, milieu- en sociale prestaties van de organisatie. Bij het opstellen van het jaarbericht wordt rekening gehouden met de GRI-index (Global Reporting Initiative), waarbij we in 2014 aan de nieuwe GRI-4 richtlijnen hebben voldaan. Internet Om externe stakeholders te informeren over het CO 2 -beleid, de uitgevoerde acties en de behaalde resultaten, zal hierover informatie opgenomen worden op de website van Alliander (www.alliander.com). De reeds aanwezig informatie over MVO is inmiddels uitgebreid met CO 2. De informatie voldoet aan de eisen van de CO 2 prestatieladder. NB. Ook de website alliander.com is eind 2014 geheel getransformeerd. De CO 2 documenten zijn nog wel vindbaar via de zoekfunctie, maar nog niet makkelijk te vinden via MVO. We werken er aan om voorjaar 2015 alle koppelingen en documenten makkelijk vindbaar te hebben op de nieuwe website. Dit zal in ieder geval gaan om: - dit communicatieplan - Energiemanagementplan, nu benoemd als Alliander Klimaatneutraal in Het certificaat van de CO 2 prestatieladder. De update van de website gaat via de afdeling communicatie. Afdeling MVO levert de inhoudelijke informatie aan en is daarmee verantwoordelijk voor de inhoud. Kennisdeling met de branche Ten behoeve van kennisuitwisseling in het kader van CO 2 -initiatieven, wordt samenwerking gezocht met de branche organisaties: Binnen de netbeheerders van Nederland begint de CO 2 -monitoring in de vorm van een footprint een prominente plaats te krijgen. De CO 2 -meting kent nog ruimte voor interpretatie, vaststellen systeemgrenzen en sommige emissiecoëfficiënten. Alliander ziet het als haar taak om met een eenduidige methode naar buiten te treden en de branchegenoten te helpen bij de CO 2 -reductie (daar waar nodig). In 2014 is in Netbeheer Nederland in de projectgroep Carbonmanagement een handleiding gemaakt en hebben (voor het eerst in de historie) alle netbeheerders een footprint gemaakt en deze onderling gedeeld. Scope 1,2 en 3 aspecten komen hierin terug. De onderlinge kennisdeling en het bespreken van verschillen levert veel op. Hiernaast is een sessie gehouden om de reductie-acties te bespreken om te zien hoe we onze footprints kunnen verkleinen, en elkaar kunnen helpen om dit versneld te realiseren (zodat niet iedereen zelf het wiel probeert uit te vinden). Artikel plaatsen in brancheblad Minstens eenmaal een artikel indienen bij een brancheblad zoals Energia over wat Alliander allemaal doet omtrent CO 2. Eind 2014 is een artikel verschenen bij Energeia over de ambitie van Alliander om wereldvoorbeeld op circulair netbeheer te worden, op gebied van grondstoffen en energie (=CO 2 ).

12 Actieve deelname aan werkgroepen en congressen Binnen de maatschappelijke omgeving waarin Alliander opereert, bestaan diverse initiatieven die tot doel hebben de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren danwel kennis te delen over hieraan gerelateerde onderwerpen. Voorbeelden van dergelijke deelnemingen zijn: Natuur & Milieu (Nederlandse natuurbeschermings- en milieuorganisatie) De Groene Zaak Urgenda Diverse (duurzaamheid)congressen in 2014, zoals MVO-Nederland, Nationaal Sustainability Congres, etc. Alliander participeert in deze initiatieven en zorgt door middel van inzet van haar kennis op het gebied van energie infrastructuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen voor een actieve bijdrage. Dit kan zijn middels een stand op een congres, het leveren van een spreker of het organiseren van een workshop. Alliander communiceert hierbij ook de eigen resultaten en geeft aan hoe zij beoogt de gestelde doelstellingen te realiseren. Er zal een inventarisatie plaatsvinden van de congresbureaus en congressen die de komende tijd georganiseerd gaan worden. Deze initiatieven zijn aantoonbaar via verslaglegging van de bijeenkomsten en van de eigen bijdragen Overlegstructuren CO 2 In 2014 is de CO 2 stuurgroep ongeveer 6 keer bij elkaar gekomen om de voortgang en acties met elkaar te bespreken, en de kwartaalrapportage richting Raad van Bestuur voor te bereiden. Er is in 2015 een aparte kleine werkgroep gestart voor CSR control, waarbij de CO 2 rapportage richting de Raad van Bestuur nog gedetailleerder wordt gemonitord, en deze ook wordt aangevuld met andere MVO acties op het gebied van diversiteit& inclusie en stakeholdermanagement. Doelgroep Onderwerp Doel Methode Intern Raad van Bestuur, kwartaal Voortgang CO 2 en benodigde rapportage CO 2 directie- en MT-aandacht CO2 stuurgroep CO2 control overleg Extern Coördinatie, voortgang Data en monitoring beter inregelen Evalueren, bijsturen Gaande houden management cyclus en acties Data en monitoring automatisch ingeregeld Overleg 4x/jaar Overleg ca. 6x/jaar Overleg 1x per 2 weken (voorjaar 2015) Maatschappij Divers Informeren Jaarverslag Opdrachtgevers en overig CO 2 ronde tafel sessie Leveranciers (inkoop als trekker) Milieumanagement / actuele footprint publiceren (per kwartaal) Jaarlijks betrekken van stakeholders bij CO 2 voortgang en uitdagingen Divers (o.a. duurzaamheidcriteria) Stand van zaken CO 2 Stakeholders horen over verwachtingen en wensen richting Alliander op CO 2. Actief samenwerking opzoeken. Bevorderen duurzaamheid prestatie Website 1x per jaar (laatste was juni 2014) Contract vorming

13 5. Taken en verantwoordelijkheden Het bedrijfsonderdeel MVO van Alliander is eindverantwoordelijk voor de communicatie zoals beschreven in dit communicatieplan. De afdeling MVO van Alliander verzorgt alle communicatie betreffende het CO 2 beleid i.s.m. afdeling communicatie. De desbetreffende bedrijfsonderdelen zijn eindverantwoordelijke voor de communicatie van haar CO 2 reductieacties. Afdeling MVO zal signalerende en adviserende rol spelen bij deze communicatie. De desbetreffende bedrijfsonderdelen zijn: o Shared Services: Verantwoordelijk voor de communicatie rondom CO 2 reducerende maatregelen vanuit vastgoed en mobiliteit. o Asset Management: Verantwoordelijk voor de communicatie rondom CO 2 reducerende maatregelen vanuit assets, SF 6 -emissies en gas- en elektriciteitsnetten. o Klant en Markt: Verantwoordelijk voor de communicatie rondom CO 2 reducerende maatregelen vanuit de administratieve netverliezen en de inkoop van de totale netverliezen. Daarnaast is Klant en Markt verantwoordelijk voor Energie (en dus CO 2 ) besparende maatregelen voor de klanten, zoals energie in beeld. o o Klant en Markt is ook verantwoordelijk voor communicatie over de vergroening die in 2014 is ingezet, waarbij het eerste contract is gesloten voor nieuw wind-opwek in Nederland, waarbij Alliander per % van haar footprint mee zal vergroenen. Logistiek: Verantwoordelijk voor de communicatie rondom CO 2 reducerende maatregelen vanuit afvalmanagement. o IT: Verantwoordelijk voor de communicatie rondom CO 2 reducerende maatregelen vanuit de ICT assets en applicaties.

14 6. Planning De volgende tabel geeft gerealiseerde acties in 2014 en de planning in 2015 weer ten aanzien van interne en externe communicatie: Datum Naam Omschrijving Trekker 2014 Januari 2014 MVO masterclasses 2014: Spend or save? 2015: Menselijke maat Januari 2014 MVO Nederland congres Ambitie 2020 programma Ambitie Alliander 2020 uitgesproken om netverlies en energiegebruik sterk terug te dringen en een coalitie op te richten met infrabeheerders: Groene Netten Joy Lodarmasse Koen Eising Voorjaar 2014 MVO ethiek sessies Maatschappelijke dilemma s Marjolein van Leeuwen (Foundation) Voorjaar 2014 Ondertekening Green Deal Circulair Inkopen Inkopen met aandacht voor recycling en minimaal energiegebruik Februari 2014 Warme truiendag, Dag ter bevordering van het lager zetten van de verwarming waardoor CO2 uitstoot wordt verminderd. Maart 2014 Maart 2014 Juni 2014 Congres Lochem en opening 1 e Duurzaam Onderstation Sessie circulariteit tijdens Leiderschapsdagen Alliander CO 2 ronde tafel met 8 stakeholders (natuur & milieu, diverse aannemers, adviesbureau Ecofys) Congres onder leiding van Alliander, met deelnemers Groene Netten Coalitie (KPN, Vitens, NS, Prorail). Benoemen van reductie opties netverliezen en energie Sessie van een hele dag over ambitie op circulaire bedrijfsvoering met aandacht voor grondstoffen en minimaal energiegebruik Bespreken CO 2 acties van iedere partij; en wensen & uitdagingen richting Alliander ter verbetering September 2014 Band op spanning Zuiniger rijden door banden op de juiste spanning te brengen September 2014 November 2014 November 2014 Low car diet, i.s.m. Urgenda Nationaal Sustainability Congres Ondertekening Green Deal Circulaire Gebouwen Bevorderen van duurzame mobiliteit, 11 directeuren reizen een maand met OV Coalitie Groene Netten; aandacht voor reductie netverliezen 2 pilots met energiepositieve gebouwen Koen Eising Jeroen Brink (ShS) Koen Eising Inkoop December 2014 Sessie Netbeheer Alliander als trekker die haar

15 Nederland: reductie maatregelen delen reductie programma s op netverliezen deelt en kennisdeling vanuit Enexis, Stedin, Rendo, Westland, Delta. Najaar 2014 Deelname Fyra Website voor bundelen footprint informatie van zeer veel leveranciers 2015 Februari 2015 Warme truiendag: actie Sosjaal Dag ter bevordering van het lager zetten van de verwarming waardoor CO2 uitstoot wordt verminderd. Voorjaar 2015 MVO ethiek sessies Maatschappelijke dilemma s: slimme meter, energietransitie en topinkomens. Voorjaar 2015 Maart 2015 April 2015 Zomer 2015 Herfst 2015 Communicatie campagne eerste vergroeningscontract Alliander Circulaire Netbeheerder naar RvB Afval = grondstof verhaal CO2 control gereed incl. CSR control Meetmethodiek en nulmeting circulariteit Eerste vergroening gecontracteerd: 15% per RvB keurt circulariteit programma goed , met focus op grondstof en minimaliseren energiegebruik Nieuwe informatie pagina s op intranet en verhaal rondom afval Geïntegreerde kwartaalrapportages richting RvB RvB geinformeerd over stand van zaken bij inkoop op recycling en minimaliseren grondstofgebruik September 2015 Low car diet Bevorderen van duurzame mobiliteit, diverse directeuren en medewerkers reizen een maand met OV Oktober 2015 Oktober 2015 Doorlopend Nationaal Sustainability congres Dag van de duurzaamheid Energie in beeld. Per 2015 gratis dienstverlening voor gemeentes. Groene Netten stand van zaken Lezing / sessie over afval en energie organiseren Gemeenten en woningbouwcoöperaties inzicht geven in energieverbruik: inkoop Marjolein van Leeuwen (Foundation) Coen de Ronde (Klant & Markt) Koen Eising Koen Eising Klant & Markt afdeling

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen welkom bij Alliander Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Verzorgingsgebied en kerngegevens Liander

Nadere informatie

Duurzaam en betrokken 2012

Duurzaam en betrokken 2012 Duurzaam en betrokken 2012 Wij voelen ons als maatschappelijk bedrijf nauw verbonden met de samenleving. De bijdrage aan de samenleving is vervat in onze missie en in ons dagelijks werk. JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016

DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016 DUURZAAMHEIDSBELEID Ambities voor 2014, 2015 en 2016 Versie: FINAL 12 maart 2014 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. VISIE DUURZAAMHEID... 3 2. AMBITIES DUURZAAMHEID ORDINA... 4 3. DOELSTELLINGEN DUURZAAMHEID

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013.

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013. CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma Periode 2012 t/m 2015 Versienummer: 1.2 Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013 Auteur: drs. M. van Alphen Autorisatie: de heer A. Zijl Paraaf: bk groep Dokweg 17A Postbus

Nadere informatie