Validatie en kwalificatie van een temperatuur gecontroleerde Supply Chain

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Validatie en kwalificatie van een temperatuur gecontroleerde Supply Chain"

Transcriptie

1 Validatie en kwalificatie van een temperatuur gecontroleerde Supply Chain Gert-Jan van Diest IGZ Congres - De Nieuwe GDP Guideline Nieuwegein, 2 september 2013

2 From: xxxxx Sent: 19 July :22 To: xxxx Subject: Current High Temperatures Dear Sir, Madam Current High temperatures We would be grateful if you could help with information on your range of products in order to help us make arrangements within our warehouse for appropriate storage locations during this period of elevated ambient temperatures. Are there acceptable time periods where your products may be stored above the stated storage temperatures and if so for how long? Can you supply a list? Where products state No Special Storage Conditions do you have a recommended maximum storage temperature? We thank you for your help in this matter. Yours faithfully, 2

3 AGENDA 1. Temperature Control Management (TCM) 2. Validatie vs. Kwalificatie; wat is het verschil? 3. Validatie van Isotherme Verpakkingssystemen 4. Kwalificatie van Transport Routes en Modaliteiten 5. Temperatuurbeheersing van Magazijnen 6. Q&A 3

4 Het Abbott-model voor TCM In Scope: Ambient Temperatuur Profielen Validatie Passieve / Actieve systemen Temp. Mapping Opslagruimtes Transport Route Kwalificatie Transport Modaliteit Kwalificatie Periodieke Temperatuur Monitoring EU GDP Guidelines for Human Medicines (2013/C 68/01) Out of Scope: Computer Systemen Magazijn Inrichting en Hulpmiddelen Validatie Master Plan R I S K M A N Validatie A G E M Systemen E N T 4

5 GDP Update Temperatuur Controle De GDP heeft betrekking op alle temperatuur gecontroleerde * medicijnen om de product kwaliteit te waarborgen, inclusief: freezer condities ( <-18 C); refrigerated condities (+2-8ºC); controlled room temperature condities ( C). * NB: de term ambient is niet meer van toepassing voor opslagcondities. GDP moet waarborgen dat medicijnen volgens de vereiste condities worden opgeslagen gedurende de volledige houdbaarheidsperiode zoals vermeld op het label. Afwijkende condities tijdens transport mogen gehanteerd worden mits: Er voldoende product stability data beschikbaar is; Een wetenschappelijke of technische justificatie beschikbaar is om aan te tonen dat er geen impact is op de product kwaliteit; Men voldoet aan nationale en internationale eisen/regelgeving. 5

6 Validatie vs. Kwalificatie; wat is het verschil? 6 6

7 Validatie vs. Kwalificatie; wat is het verschil? Validatie - Handeling om te bewijzen dat een procedure, proces, uitrusting, materiaal, activiteit of systeem daadwerkelijk tot de verwachte resultaten leidt (zie ook Kwalificatie). (Gedefinieerd in EudraLex, deel 4, Glossary to the GMP Guidelines) Validatie is het controleren van een waarde of een methode. In feite wordt d.m.v. verificatie of kwalificatie aan de hand van een aantal vooraf opgestelde eisen (NB: Acceptance Criteria) aangetoond dat het apparaat, systeem of instrument met een grote mate van zekerheid in staat is de bedoelde resultaten op te leveren. (Bron: Wikipedia) Kwalicatie - Handeling om te bewijzen dat uitrusting correct functioneert en daadwerkelijk tot de verwachte resultaten leidt. De betekenis van het woord validatie wordt soms uitgebreid zodat tevens het concept van kwalificatie is opgenomen. (Gedefinieerd in EudraLex, deel 4, Glossary to the GMP Guidelines) In de Supply Chain: Transport processen kunnen gekwalificeerd worden, NIET gevalideerd. Het is in een real live Supply Chain niet mogelijk om alle parameters te controleren die mogelijk effect hebben op het transport proces.

8 Validatie vs. Kwalificatie; wat is het verschil? Binnen een validatieproject is er meestal sprake een drietal deelgebieden: 1. De IQ (of DQ) - ofwel Installation Qualification of Design Qualification; Hierbij wordt door de leverancier gecontroleerd of de beschreven handeling ook het bijbehorende resultaat oplevert; wordt er voldaan aan de functionele (ontwerp) eisen? 2. De OQ - ofwel Operational Qualification; Hierbij wordt door de leverancier gecontroleerd of het systeem bij de juiste instellingen ook het juiste resultaat (parameter) oplevert maar waarbij bijv. ook wordt getoetst of de benodigde alarmeringen ook daadwerkelijk optreden indien van toepassing. Bijvoorbeeld dmv. klimaatkamer test tegen een vooraf vastgesteld ambient profiel (t.b.v. simulatie transport omstandigheden); 3. De PQ - ofwel Performance Qualification; Hierbij wordt door de eindgebruiker bepaald of het systeem ook daadwerkelijk het gewenste eindresultaat oplevert d.m.v. een serie live test zendingen (field tests). User Requirement Specifications (URS) Aangezien het erom gaat vooraf gedefinieerde verwachtingen en/of eisen te controleren, is het van belang vooraf deze eisen vast te leggen als richtlijn voor de validatie in een URS.

9 Validatie vs. Kwalificatie; wat is het verschil? Conclusie: - Een leverancier van verpakkingssystemen kan een hele uitgebreide DQ/OQ uitvoeren. De afnemer/gebruiker moet het systeem zelf valideren en het gehele transport proces kwalificeren middels een PQ (en soms tevens een OQ). - Validatie/kwalificatie trajecten vragen om een goede planning en voldoende budget en resources; Dit is een management verantwoordelijkheid! - Iedere kwalificatie/validatie activiteit moet volledig worden gedocumenteerd. Quick Test:

10 Validatie van Isotherme Verpakkingssystemen 10

11 Validatie van Isotherme Verpakkingssystemen 1. Bepaal kritische parameters voor product/ verpakking/transport User Requirement Specifications (URS); 2. Definieer verdere (gebruikers) specificaties als onderdeel van de URS. 3. DQ bewijst dat aan de functionele (ontwerp) eisen wordt voldaan; 4. OQ bewijst dat aan meer uitgebreide en/of specifieke (klant)eisen wordt voldaan (incl. stress test); 5. PQ serie van live testen om te bewijzen dat het proces effectief, betrouwbaar en reproduceerbaar is; 6. Periodiek monitoren - parameters/omstandigheden kunnen naar verloop van tijd wijzigen; 11

12 Validatie van Isotherme Verpakkingssystemen Stap 1 bepaal kritische parameters (URS) Product eisen: 2-8 C of C Product massa: 0.2ml syringes of 500ml flessen? Product inhoud: min. & max. aantal Transport: transit tijd, transport mode, route Ambient Temperature Profile: welk profiel?; winter, zomer? Stap 2 definieer verdere eisen (URS) Materiaal omschrijving Afmetingen Opslagcondities Gewicht Gebruikersvriendelijk Breekbaar? Vereiste isolatiemateriaal en soort gelpacks? 12

13 Validatie van Isotherme Verpakkingssystemen Stap 3 - Design Qualification (DQ) Gecontroleerde Klimaatkamer Test Ambient temperatuur profiel; Verwachte transport tijd; Gelpacks: aantal, conditionering, plaatsing; Locatie temperatuur loggers; Minimum & Maximum Product Inhoud; Stap 4 - Operational Qualification (OQ) Acceptance Criteria; Goedgekeurd protocol; Goedgekeurde componenten; Minimum & Maximum Product Inhoud; Minimaal 3 test runs

14 Validatie van Isotherme Verpakkingssystemen Stap 5 - Performance Qualification (PQ) Testen onder echte omgevings ( ambient ) temperaturen; Klimaat, seizoensinvloeden; Representatief transport proces, bij voorkeur worst case supply chain; Gebruik normale belading configuratie gelijk aan OQ Bepaalde verpakkingsconfiguratie gelijk aan OQ Plaatsing temperatuur monitors gelijk aan OQ Minimaal 3 opeenvolgende testen Uitvoering PQ dient 2 doelen: 1. Voldoet het systeem onder live omstandigheden (bewijs); 2. Is er een robuust proces geimplementeerd dat werkt (vertrouwen)

15 Validatie van Isotherme Verpakkingssystemen Stap 6 - Periodieke monitoring Gekwalificeerde systemen en/of omstandigheden/processen kunnen in de tijd veranderen Periodiek monitoren helpt bij: - Ondervangen wijzigingen met mogelijke invloed op de product kwaliteit; interne + externe temperaturen monitoren! - Verkrijgen inzicht in de supply chain; input voor risk assessment en supplier management (performance). Mogelijke veranderingen: Transport: Proces: Temperatuur: Monitoren is belangrijk voor: route, modaliteit, transit tijd extra stops, dienstverlener klimaat veranderingen Vaststellen van de Root Cause; Definiëren van Corrective & Preventative Actions (CAPA)

16 Kwalificatie van Transport Routes en Modaliteiten Transport = Opslag De vereiste opslagcondities voor medicijnen gelden ook tijdens het transport proces. Risk assessments voor transportroutes en -modaliteiten helpen bij bepalen waar temperatuur controle vereist is

17 Kwalificatie Transport Routes Shipping Lane Qualification Trend: Groeiend aantal verzoeken voor validatie van bepaalde routes. van Amsterdam naar Rotterdam - Lokaal, binnenland van Amsterdam naar Barcelona, Spanje - Regionaal, Europa van Amsterdam naar Sao Paulo, Brazilië - Internationaal, import/export Per Transport Modaliteit... ROAD Lokaal / Regionaal? OCEAN Regionaal / Wereldwijd? AIR Regionaal / Wereldwijd? 17 17

18 Kwalificatie Transport Modaliteiten; welke strategie?... over de weg ROAD Lokaal / Regionaal? Belangrijke elementen: - Overzicht afleveradressen; - Inzicht in routes (supply chain maps); - Transit-tijden; - Crossdocking / directe zendingen; - Klimaat, seizoensinvloeden; - Supplier Management; - Rijdend materieel / equipment; - Procedures laden/lossen; - PQ s worst case shipping lanes - Periodieke temperatuur monitoring (random); - Jaarlijks evaluatie rapport (inclusief klachten en CAPA s). Input voor Risk Assessment! 18 18

19 Kwalificatie Transport Modaliteiten; welke strategie?... op zee OCEAN Regionaal / Wereldwijd? Belangrijke elementen: - Overzicht afleveradressen; - Inzicht in routes (supply chain maps); - Transit-tijden; - Klimaat, seizoensinvloeden; - Supplier Management; - Procedures laden/lossen; - PQ s worst case shipping lanes - Periodieke temperatuur monitoring (random); - Jaarlijks evaluatie rapport (inclusief klachten en CAPA s). Input voor Risk Assessment! 19 19

20 Kwalificatie Transport Modaliteiten; welke strategie?... in de lucht AIR Regionaal / Wereldwijd? Belangrijke elementen: - Supply Chain Maps; - Transit-tijden; - Klimaat, seizoensinvloeden; - Supplier Management (niet beperkt tot forwarder); - Aanbod airline services; - Isotherme verpakkingssystemen (active / passive); - Procedures + training; - PQ s worst case shipping lanes; - Periodieke temperatuur monitoring (random); - Jaarlijks evaluatie rapport (inclusief klachten en CAPA s). Input voor Risk Assessment! 20 20

21 Kwalificatie Transport Modaliteiten; welke strategie? SAMENVATTING Per individuele route of gecombineerd per regio (p/modaliteit); Grootste uitdaging is luchtvracht; Resultaten van periodieke temperatuur monitoring als input voor jaarlijks evaluatie rapport (inclusief klachten en CAPA s); Risk assessment: onderbouwen en documenteren

22 Temperatuurbeheersing van Magazijnen De temperatuur huishouding van opslagruimtes moet in kaart worden gebracht: o o o o Goedgekeurd project plan / protocol; Seizoensinvloeden (zomer/winter); Initiële mapping voor ingebruikname nieuwe ruimte; Herhaling op basis van uitkomst risk assessment, bij wijzigingen in de faciliteit en/of de meetapparatuur. GxP vereist het waarborgen van de temperatuur en luchtvochtigheid* in navolging van de aanbevolen opslagcondities zoals vermeld op product- en/of verzenddoos labels. Meetapparatuur moet worden geplaatst, zodat gewaarborgd is dat de controleapparatuur zich op die plaatsen bevindt waar zich de grootste schommelingen voordoen (hot spot / cold spot)

23 Temperatuurbeheersing van Magazijnen Alle uitrusting voor opslag van medicijnen moet op een goede manier worden onderhouden. - preventief; - vastleggen in logbook; Apparatuur (bijv. meettemperatuur, alarmsystemen) moet regelmatig worden gekalibreert; minimaal 1x per jaar; Records van onderhoud en kalibratie moeten worden bewaard. Het wordt aanbevolen om zowel een onderhoud als kalibratie programma/procedure op te stellen. Dit geldt ook voor schoonmaak en ongedierte bestrijding (pest control)

24 Temperatuurbeheersing van Magazijnen Omgevingsfactoren waarmee rekening moet worden gehouden in opslagruimtes: Temperatuur ( C) Licht Luchtvochtigheid (%RH) Reinheid Een automatisch alarm system moet aanwezig zijn: o Periodiek testen; o Jaarlijkse kalibratie; o Alarminstellingen. Opslagcondities / instellingen: o Koelcel 2-8 C set point: + 5 C o Algemeen C set point: + 20 C o Vriezer < -18 C set point: - 20 C 24 24

25 Temperatuurbeheersing van Magazijnen - negen stappen - 1. Maak een validatie plan; 2. Identificeer risicofactoren; 3. Verzamel de nodige informatie voor het protocol; 4. Bepaal de juiste locaties van de meetsensoren; 5. Selecteer geschikte technologische hulpmiddelen; 6. Installeer de meetsensoren; 7. Test uitvoeren en data bekijken; 8. Maak wijzigingen indien nodig; 9. Documenteer en plan de volgende mapping; 25 25

26 Conclusie(s) 1. Validatie voor statische systemen; Kwalificatie voor dynamische processen; 2. Isotherme verpakkingssystemen moeten gevalideerd worden; kwalificatie is een belangrijk onderdeel van het validatie proces. 3. Validatie/kwalificatie projecten vragen om voldoende budget en resources; Dit is een management verantwoordelijkheid. 4. Kwalificatie Transport is een belangrijke tool en input voor supply chain risk assessments. 5. In kaart brengen van temperatuur van opslagruimtes is een GDP eis. 6. Uitdaging (I): (EU) certificering voor temperatuur gecontroleerde trailers voor wegvervoer van geneesmiddelen. 7. Uitdaging (II): Grotere bewustwording bij patienten om de last mile te controleren? 26 26

27 Q&A

28

RISICO MANAGEMENT, BASIS PRINCIPES

RISICO MANAGEMENT, BASIS PRINCIPES RISICO MANAGEMENT, BASIS PRINCIPES AGENDA Leerdoelen van vandaag Wat en waarom Risico Management? Validatie bij Automatisering GMP-Z, GAMP 5, ASTM 2500 en Risico Management Overzicht Risk Management Proces

Nadere informatie

voor een op HACCP gebaseerd

voor een op HACCP gebaseerd gebaseerd S P E C I F I C A T I E EISEN voor een op HACCP gebaseerd VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM Samengesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP Nederland. s Gravenhage, Nederland: september

Nadere informatie

MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014

MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014 MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014 Audits Een goede voorbereiding telt Binnenkort beschikbaar VCCN-Richtlijn 10 Workshop verslagen EEN UITGAVE

Nadere informatie

MAGAZINE. Een wereld van Farmaceutische kennis. Met gebruik van GAMP. Wie laboratoria ontwerpt moet weten hoe...? De ISPE verbindt.

MAGAZINE. Een wereld van Farmaceutische kennis. Met gebruik van GAMP. Wie laboratoria ontwerpt moet weten hoe...? De ISPE verbindt. MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 2-2014 THEMANUMMER: Pharma in samenwerking met: Connecting a World of Pharmaceutical Knowledge De ISPE verbindt

Nadere informatie

GDP Richtsnoer 2013: Implementatie-aspecten

GDP Richtsnoer 2013: Implementatie-aspecten GDP Richtsnoer 2013: Implementatie-aspecten 1 Inhoud Inleiding Kwaliteitssysteem De rol van de Responsible Person Validatie en Kwalificatie Uitbestedingen 2 Inleiding GDP is ingrijpend veranderd; dit dwingt

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 2 ICT-beveiligings richtlijnen voor webapplicaties Deel 2 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

Kennissessie ISO27001:2013. 23 januari 2014

Kennissessie ISO27001:2013. 23 januari 2014 Kennissessie ISO27001:2013 23 januari 2014 Agenda Introductie Samenvatting certificering ISO27001:2005 versus ISO27001:2013 Wat is er veranderd? Wat zijn de consequenties? Wat zijn de eerste ervaringen

Nadere informatie

FAQ Richtsnoer GDP December 2013 DEFINITIES

FAQ Richtsnoer GDP December 2013 DEFINITIES FAQ Richtsnoer GDP December 2013 DEFINITIES MA : Vergunning voor het in de handel brengen (Marketing Authorisation) Certificaat ATP (Accord Transport Perissables): geldt voor internationaal vervoer met

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank N.V. Bazel II: Governance rond modelontwikkeling, -validatie en gebruik

De Nederlandsche Bank N.V. Bazel II: Governance rond modelontwikkeling, -validatie en gebruik De Nederlandsche Bank N.V. Bazel II: Governance rond modelontwikkeling, -validatie en gebruik Oktober 2005 De Nederlandsche Bank In juni 2005 heeft bij De Nederlandsche Bank NV (DNB) een discussiebijeenkomst

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

Lighthouse Monitoring Systemen voor ziekenhuizen

Lighthouse Monitoring Systemen voor ziekenhuizen Lighthouse Monitoring Systemen voor ziekenhuizen Inhoudsopgave Lighthouse monitoring systemen voor ziekenhuizen Pagina 3 Over Lighthouse Benelux Pagina 4 Lighthouse Monitoring Software Pagina 6 Monitoring

Nadere informatie

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien?

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Datum : 29-04-2009 Status : Definitief Teamnummer : 922 Studenten : Mark van der Beek, Ranil Korf en Hendrik Jan Smit Begeleider : Bart Bokhorst RE RA

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Subsidie instrumenten

Subsidie instrumenten Tijdschrift voor Zorgadministratie en Informatie EPD SPECIAL 140 Informatie jaargang 36 juni 2010 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Subsidie instrumenten externe financiering

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Zet de standaard Voor het hele spectrum aan scholing in kwaliteitsmanagement Avans + & Lab-QAcademy: Samen voor UW kwaliteit 1. Praktisch omgaan met

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen 2014. Richtlijnen voor de kwaliteit van statistische processen

Kwaliteitsrichtlijnen 2014. Richtlijnen voor de kwaliteit van statistische processen Kwaliteitsrichtlijnen 2014 Richtlijnen voor de kwaliteit van statistische processen Peter W.M. van Nederpelt 22-01-2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie