STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011"

Transcriptie

1 STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

2 Voorstelling Stad en OCMW Roeselare Inleiding Beleidscyclus Projectmatig werken 2 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

3 Voorstelling Stad en OCMW Roeselare Inleiding Beleidscyclus Projectmatig werken 3 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

4 Voorstelling Stad en OCMW Roeselare centrumgemeente, regionale stad (clusteringsmethode Dexia jaarbeeld ABB) ± inwoners, opp ha hart van West-Vlaanderen, inkoopstad onderwijsstad : 49 basis- en sec. scholen (± leerlingen) 4 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

5 Voorstelling Stad en OCMW Roeselare lage werkloosheid (gemiddelde 2009 : 5,85 % : mei 2010 : 5,44 %) meer dan 4500 ondernemingen, 90 % KMO s sport : 5 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

6 Voorstelling Stad en OCMW Roeselare Het OCMW Roeselare vrij groot OCMW bijna 1600 werknemers (incl. ziekenhuis) gecumuleerd budget van 120 miljoen euro 13 raadsleden Coalitie (7-2) Oppositie (2-2) goede verstandhoudingen politiek-administratie meerderheid-oppositie organisatie in volle verandering 6 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

7 Voorstelling Stad en OCMW Roeselare Het OCMW Roeselare sterk uitgebouwde sociale dienst revalidatiecentrum voor kinderen (problemen qua gehoor, spraak, leren, ADHD, ) centrum voor opvoedingsondersteuning drie kinderdagverblijven (voorschoolse opvang) dienst voor onthaalouders vier woonzorgcentra drie dienstencentra serviceflats, dagverzorgingscentrum, eigen ziekenhuis ( puur ; nog niet verzelfstandigd) 7 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

8 Voorstelling Stad en OCMW Roeselare Inleiding Beleidscyclus Projectmatig werken 8 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

9 Inleiding Optimalisatiestudie Deloitte, zes strategische aanbevelingen: werken aan een geïntegreerde en gedeelde strategie formaliseren van het besluitvormingsproces opzetten van een vereenvoudigd, maar sterker management aanscherpen van de competentie organisatieontwikkeling ontwikkelen van het financieel bewustzijn evolueren van personeelsadministratie naar HRM 9 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

10 Inleiding Werken aan een geïntegreerde en gedeelde strategie Doel aanbeveling Ontwikkelen en vertalen strategische planning teneinde LT- en MT-doelstellingen te bereiken. Invoeren en opvolgen van diverse meetinstrumenten om werking organisatie in kaart te brengen en te kunnen monitoren. Randvoorwaarde: indiensttreding stafmedewerker (medio 2009) Hefboom: meerjarenplan Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

11 Inleiding Kwaliteitsbeleid: 5 onderdelen (geen model) 1. Beleidscyclus 2. Procesmatig werken 3. Projectmatig werken 4. Organisatie 5. Doorlichting en evaluatie tevredenheidsmetingen (klanten / medewerkers) klachtenmanagement audits benchmarking / -learning inspectie 11 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

12 Voorstelling Stad en OCMW Roeselare Inleiding Beleidscyclus Projectmatig werken 12 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

13 Beleidscyclus Doelstelling beleidscyclus Vanuit de visie, missie en organisatiewaarden via een strategie en concreet meetbare doelen die opgevolgd worden aan de hand van indicatoren komen tot uit te voeren acties die worden gekoppeld aan middelen. Het einddoel is de realisatie van een cyclus van beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering en opvolging, en beleidsevaluatie waarbij er indicatoren worden bepaald en gemeten (vermijden van "blind vliegen"). Integratie beleidsmatige en financiële luik 13 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

14 Beleidscyclus Beleidscyclus is hefboom voor inbedding projectmatig werken beleidsvoorbereiding beleidsbepaling beleidsuitvoering en opvolging beleidsevaluatie 14 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

15 Basisdienstverlening vs. acties Basisdienstverlening: = gelijkblijvend beleid zit vervat in processen en procedures = dagdagelijkse opvang van asielzoekers, verzorgen van senioren in WZC, net als voorgaande jaren 95%-98% van tijd en middelen Acties nieuw (of vernieuwend) beleid doel: basisdienstverlening blijven verzekeren, optimaliseren (kwaliteitsverhoging en/of kostenbesparing) of eventueel uitbreiden 15 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

16 Planningslogica Missie Visie en waarden Strategische en operationele doelstellingen ACTIES 16 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

17 Missie - visie - waarden Bepaling (5-tal maanden): voorstel uitgebreid managementteam workshops personeel (100-tal deelnemers) overleg OCMW-Raad bespreking uitgebreid managementteam goedkeuring OCMW- Raad presentatie aan personeel dmv bedrijfstheater 17 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

18 Missie - visie - waarden 18 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

19 Doelstellingen Strategische en operationele doelstellingen directieoverschrijdend geïntegreerde werking bepaald door uitgebreid managementteam adhv input medewerkers Aantal beperkt / beheersbaar SD s: 6 OD s: Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

20 Acties Definitie actie Eenmalige onderneming die tot doel heeft een uniek product, dienst of organisatiewijziging (resultaatgericht) op te leveren tegen een vooraf afgesproken tijdstip en gebruik makende van een vooraf afgesproken hoeveelheid middelen. = Project helpen om strategie van organisatie te verwezenlijken kunnen langlopende projecten zijn met onderliggende subprojecten kunnen tijdens jaar toegevoegd worden nav nieuwe noden, behoeften, opportuniteiten, verplichtingen 20 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

21 Acties Enkel acties worden opgenomen in systeem beleidscyclus Acties opgenomen in systeem: investeringen acties met exploitatiebudgetten acties zonder budgetten waarvan nodig is dat management en bestuur op de hoogte zijn Acties die niet worden opgenomen: quickwins acties met kleine impact op organisatie, enkel medewerkers van 1 dienst betrokken, bestaat uit minimum van taken, 21 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

22 Projecten Projecten (acties) zitten niet vervat in operationele werking (processen en procedures) Wel raakvlakken met processen opstarten nieuwe dienstverlening optimaliseren nieuwe dienstverlening efficiëntie en effectiviteit kwaliteit klantgerichtheid interne controle gaan meestal over in operationele werking meetbaarheid projecten = indicatoren processen 22 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

23 Database tool - beleidscyclus Intern ontwikkelde applicatie Toegangspoort om acties (inclusief aan gekoppelde budgetten) in te dienen Opvolging en planning van projecten door management door budgethouders en projectleiders Uitgebreide zoekfunctie Beleidsnota met druk op de knop Mailnotificaties (aanvraag en opvolging 3 basisdimensies projectmatig werken) 23 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

24 Database tool - beleidscyclus 24 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

25 Database tool - beleidscyclus 25 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

26 Database tool - beleidscyclus 26 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

27 Database tool - beleidscyclus 27 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

28 Database tool - beleidscyclus 28 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

29 Database tool - beleidscyclus 29 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

30 Database tool - beleidscyclus 30 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

31 Database tool - beleidscyclus 31 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

32 Database tool - beleidscyclus 32 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

33 Voorstelling Stad en OCMW Roeselare Inleiding Beleidscyclus Projectmatig werken 33 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

34 Projectmatig werken Doel projectmatig werken methode om gestructureerd en resultaatgericht beleid uit te voeren eenvormige terminologie: efficiëntere communicatie en informatiedoorstroming interne opleidingen opstellen projectplannen ter validatie project overzichtssysteem (database Beleidscyclus) geplande projecten projecten in uitvoering afgewerkte projecten projecten met vertraging 34 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

35 Projectmatig werken Definiëren projecten jaarlijks: bij budgetopmaak belangrijkste elementen van projecten worden beschreven formele opdracht/goedkeuring budgethouder (opdrachtgever) binnen strategie van OCMW budget tijdens jaar ook mogelijk Budgetbesprekingen = projectportfoliomanagement projectmanagement: de dingen goed doen projectportfoliomanagement: de juiste dingen doen 35 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

36 Projectmatig werken Budgetopmaak rekening houdend met beschikbare middelen, bepalen van prioriteiten om organisatiedoelstellingen te bereiken bepalen van enveloppes voor investeringen => responsabilisering van budgethouders beperken discussies MAT tot essentie wat willen we komend jaar bereiken? waar zetten we prioritair op in? 36 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

37 Projectmatig werken Rollen projecten: stuurgroep: MAT, middenkader, opdrachtgever (sponsor): budgethouder projectleider: verantwoordelijke uitvoering projectteam Eindverantwoordelijke = budgethouder Door inbedding in beleidscyclus => rollen impliciet aanwezig 37 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

38 Opvolging projecten Opvolging projecten Focus op 3 basisdimensies projecten Resultaat (kwaliteit) Frequentie Driemaandelijks in MAT Na zes maanden werking opvolging in Raad Jaarlijks: jaarverslag 38 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

39 Opvolging projecten Opvolging projecten Resultaat (kwaliteit): doelstelling project: database beleidscyclus indicatoren: rapporten boordtabellen & database indicatoren Tijd: realisatiestatus projecten: database beleidscyclus Middelen: financiële opvolging: financieel dashboard 39 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

40 Opvolging tijd en resultaat 40 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

41 Opvolging resultaat Indicatoren projecten stellen nieuwe streefwaarde vast (Doel) projecten om realiteit te laten aansluiten bij streefwaarde Opvolging indicatoren door driemaandelijkse rapporten boordtabellen Database indicatoren: piloot in seniorenzorg Volgende (nodige) stap is verder integreren van indicatoren aan acties/projecten/doelstellingen 41 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

42 Rapporten boordtabellen 42 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

43 Rapporten boordtabellen 43 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

44 Database indicatoren 44 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

45 Opvolging middelen Financieel dashboard Real-time rapporten boekhouding Projecten: opvolging adhv projectcodes 45 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

46 Opvolging middelen 46 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

47 Opvolging middelen 47 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

48 48 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

49 VRAGEN? 49 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale overheden

50 Bedankt voor uw aandacht! Deze presentatie kunt u vanaf maandag 31 oktober downloaden van

Opleiding interne controle in de lokale besturen

Opleiding interne controle in de lokale besturen Opleiding interne controle in de lokale besturen 16 april 2008 Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT), Marcel Habetslaan 7 3600 Genk Deloitte Consulting Agenda Deel 1 Interne controle in lokale

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare 23-12-2014 Möbius Business Redesign NV Kortrijksesteenweg 152 B-9830 Sint-Martens-Latem Tel: +32 9 280 74 20 Fax:

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom

OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom Versie 2.3 OCMW-Raad 26 september 2013 Inhoud OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom... 1 Voor een goed begrip... 3 Beleidsindeling... 3 Beleidsdoelstellingen...

Nadere informatie

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17 Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 17 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten

MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten MOBIRISK Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten 14 mei 2008 (correcties december 2008 + CC Licentie 8 juni 2008) Versie 1.2 Bladzijde 1 / 73 Licentiegever: Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

verklarende woordenlijst

verklarende woordenlijst Een aantal begrippen, dat soms te pas en te onpas gebruikt wordt, definiëren om er voor te zorgen dat de gebruikte begrippen in dit praktijkboek helder en eenduidig kunnen begrepen worden. De begrippen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

Vlaamse overheid: beter met minder!

Vlaamse overheid: beter met minder! Vlaamse overheid: beter met minder! Een bewust personeelsbeleid als vitaal element in het traject naar een efficiënte en effectieve overheid: personeelsdynamiek in tijden van crisis, opportuniteiten en

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN

JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werking van het ESF-Agentschap 4 3 Beleidsuitvoering en planning 6 3.1 Strategische en operationele

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel

Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel Ondernemingsplan Agentschap Overheidspersoneel Tussen: Vlaamse regering en: Agentschap Overheidspersoneel Met looptijd van: 1/01/2015 Tot: 1/01/2016 Vastgesteld op: 20/03/2015 Inleiding en situering: Hierna

Nadere informatie