Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang"

Transcriptie

1 bs De Merwednk Merwe Dnk XB Grinchem Tel: Fax: Huishudelijk reglement Tussen Schlse Opvang In dit reglement wrden de dagelijkse gang van zaken tijdens het verblijven en de afspraken beschreven. Inhud 1. Taken cördinatr Taken verblijfkrachten Taken van de Leerkracht De verblijfkracht Regels vr de kinderen Wat verwachten wij van de uders/verzrgers Aanmelden en afmelden Verkp Gebruik van het schlgebuw Gebruik van de schlmaterialen Spelmateriaal Inventaris Prblemen Veiligheid Prtcl bij vermissing van een kind Ongevallen Onvrziene mstandigheden... 9 versie ktber 2014

2 1. Taken cördinatr Indelen van de grepen. Het maken van een verblijfrster. Het nderhuden van cntacten met de verblijfkrachten. Het nderhuden van cntacten met uders/verzrgers in de nieuwsbrief. Vast aanspreekpunt vr schl en uders/verzrgers. Regelmatig vindt er een verleg plaats tussen de cntactpersn van het MT en de cördinatren. Aankpen den van gebruiksmateriaal tt een dr de jaarbegrting vastgesteld bedrag. Vr grte uitgaven is verleg ndig met cntactpersn MT van de schl. Minimaal drie maal per jaar vindt er een verleg plaats met de TSO cmmissie. 2. Taken verblijfkrachten De verblijfkracht is aanwezig van uur tt uur. De verblijfkracht/uder, die aanwezig is tijdens de verblijf, kan zich laten vergezellen dr de eigen kind(eren). Deze vallen tijdens het verblijven nder de verantwrdelijkheid van de eigen uder. Per kinderen is er één verblijfkracht p de grep. Prblemen met een kind/kinderen wrden gemeld bij de cördinatren. Meld prblemen direct en maak ze bespreekbaar. We gaan vertruwelijk m met alle gegevens van uders/verzrgers en hun kinderen. Bij binnenkmst: Om uur ben je als de verblijfkracht aanwezig. Meld aan de cördinatren als je incidenteel later aanwezig bent. Als je verhinderd bent, meldt dit tijdig bij de cördinatren. De cördinatren zrgen vr vervanging. Onderling ruilen is tegestaan, maar hierbij geldt k: meldt het bij de cördinatren. De verblijfkrachten van de grepen 1 t/m 3 nemen hun bakken, presentielijsten, sleutel, eventueel melkprduct en een emmer sp mee naar de grep waar je bent ingedeeld. De verblijfkrachten van de verige grepen nemen hun presentielijsten, sleutel, eventueel melkprduct en een emmer sp mee naar de grep waar je bent ingedeeld. Om uur ben je in de grep en vul je de presentielijst in. Deze dient nauwkeurig te wrden bijgehuden (denk hierbij bijvrbeeld aan een evt. ntruiming!). Als een kind niet aanwezig is, dit direct drgeven aan één van de cördinatren. Bij het verlaten van de grep wrdt de deur met de sleutel afgeslten. Grepen 1 t/m 3 Buiten spelen: De grepen 1 t/m 3 gaan m uur eerst naar buiten m te spelen. Zrg er wel vr dat de tafels alvast gedekt zijn. versie ktber 2014

3 De grepen 1 t/m 3 gaan m uur weer naar binnen. De presentielijst wrdt mee naar buiten genmen. Tijdens het eten: Help de kinderen indien ndig bij het eten en drinken (drinkbekers). Na het eten: Onderneem regelmatig iets met de kinderen, zals vrlezen, kleurplaten f gezelschapsspelletjes. Kleuters mgen niet aan de schlspullen kmen, denk hierbij aan de pppen- en buwhek ( s middags maken de kinderen hun buwwerk ng vaak af). Begeleidt ze eventueel bij hun spel, let erp dat ze niet verlren rndlpen. Help kinderen bij ngelukjes. Begin m uur met de grep p te ruimen en maak hierbij gelijk de kring. Laat de kinderen naar het tilet gaan. Lees eventueel een bekje f zing een liedje samen met de kinderen. Bij slecht weer: Bij slecht weer blijven de grepen 1 t/m 3 binnen. Dan wrdt er m uur eerst gegeten, daarna kan er vrij gespeeld wrden in de grep. Waarnder het lezen van een bekje, spelletje f het kijken van een dvd. Om uur alles pruimen en laat de kinderen in de kring gaan zitten, naar het tilet gaan en zing bijvrbeeld een liedje f lees een bekje vr. Na aflp van het verblijven: Na aflp van de verblijf de bakken, spellen en de emmer mgespeld weer terug in de TSO-kast zetten. Presentielijsten bij de cördinatren inleveren, de sleutel(s) en eventuele bijznderheden melden. Grepen 4 t/m 8 Vr het eten: Prbeer de kinderen z te laten zitten dat ze gezellig in een grepje kunnen eten. Zrg dat er p de tafels geen beken en/f schriften meer liggen en de laatjes blijven geslten. Tijdens het eten: De kinderen meten in een ntspannen sfeer kunnen eten. Tijdens het eten meten de kinderen allemaal aan tafel blijven zitten ttdat ze het eten p hebben. Tijdens het eten staan de tassen nder de tafels. We meten erp tezien dat de kinderen minstens 1 bterham peten, tenzij met de uders anders is afgesprken. De kinderen dienen van andermans eten af te blijven; met eten wrdt k niet gekneid. De snepjes e.d. die de kinderen meekrijgen wrden dr de kinderen zelf pgegeten en niet gedeeld met anderen. Laat de kinderen zelf na het eten hun spullen pruimen. Daarna meten de tafels wrden schngemaakt en de vler met wrden gecntrleerd p etensresten en plastic rietjes, hesjes e.d. versie ktber 2014

4 Na het eten: Na het eten mgen de kinderen een spelletje spelen f tekenen. Vraf neem je zelf een spel f activiteit mee uit de kast. En brengt dit k weer zelf terug na gebruik. De kinderen mgen alleen de spullen gebruiken van de TSO. Spelletjes f tekenen wrdt altijd aan de tafels gedaan. Zrg dat er geen dzen en/f deksels p de grnd blijven liggen (deze wrden kapt getrapt!). Kinderen mgen geen spelletje spelen tijdens het eten. Lees de spelregels van het spel dr, zdat je kinderen hierbij kunt helpen. Laat de kinderen zelf het speelged netjes pruimen. Ok als ze iets anders gaan den meten ze eerst pruimen waar ze mee gespeeld hebben. Dit geldt k als ze naar buiten gaan. Zrg dat de kinderen de dppen p de viltstiften den. Cntrleer regelmatig f het speelged vuil is, kapt is (kijk f je het kunt repareren) en cmpleet is. Meldt aan de cördinatren als iets vervangen met wrden. Buiten spelen: De kinderen van de grepen 4 t/m 8 mgen pas naar buiten m uur, gezamenlijk met de verblijfkrachten. Er dient altijd vldende tezicht te zijn. Er lpen minimaal 6 á 7 verblijfkrachten buiten. Spreek van te vren af welke verblijfkracht binnen blijft en welke verblijfkracht naar buiten gaat. De kinderen mgen niet znder testemming het schlplein verlaten. Degene die binnen tezicht hudt let erp dat de kinderen niet dr de schl lpen. Laat de kinderen niet steeds van binnen naar buiten lpen en andersm. Niet verblijvers mgen pas m uur p het plein, nder tezicht van de pleinwacht. Vanaf deze tijd mgen er k kinderen naar binnen die hun werk af meten maken in hun klas f hun spreekbeurt vrbereiden (alleen als zij testemming hebben van de grepsleerkracht). Grepen die m uur bij de gym meten zijn, mgen m uur, na testemming van de verblijfkracht, van het plein. Of zals afgesprken met de leerkracht. De presentielijst wrdt mee naar buiten genmen. Na aflp van het verblijven: Na aflp van de verblijf de bakken, spellen en de emmer mgespeld weer terug in de TSO-kast zetten. Presentielijsten bij de cördinatren inleveren, de sleutel(s) en eventuele bijznderheden melden. 3. Taken van de Leerkracht. De Tussen Schlse Opvang vindt in principe plaats znder bijzijn van de grepsleerkracht. De leerkracht draagt de leerlingen die verblijven m 12:00 ver aan de verblijfkracht. Wanneer er bijznderheden spelen binnen de grep, die van invled kunnen zijn p het verblijven, dan wrdt dit dr de leerkracht drgegeven aan de verblijfkracht. Wanneer er bijznderheden plaats hebben gevnden tijdens het verblijven, waarvan de leerkracht p de hgte met wrden gebracht, dan wrdt dit, gemeld bij de TSO cördinatren, die vervlgens vr 12:55 aan de grepsleerkracht een melding maakt. Indien ndig is de grepsleerkracht tijdens het verblijven altijd bereikbaar. De versie ktber 2014

5 leerkracht wrdt direct benaderd wanneer een kind iets ernstig is verkmen. Ok kan de leerkracht betrkken wrden bij eventuele naschlse gesprekken met betrekking tt het gedrag van een leerling tijdens de verblijf. 4. De verblijfkracht Werving Via de nieuwsbrief Persnlijke benadering Vrijwilligersbank Grinchem Aanmelding Op de dag dat de verblijfkracht start, geven de cördinatren uitleg he het verblijven verlpt. De verblijfkracht krijgt een inschrijffrmulier, betreffende administratieve gegevens. De vrijwilligersvereenkmst en de aanvraag VOG, verklaring mtrent gedrag, wrdt uitgereikt, nadat de verblijfkracht twee maal heeft meegedraaid en te kennen geeft vr een langere peride te willen kmen verblijven. Vergeding Alle verblijfkrachten ntvangen een vergeding per keer. De vergeding wrdt aan het begin van de eerst vlgende maand, per bank, uitgekeerd. Op de dag dat een verblijfkracht aanwezig is, blijven eigen kinderen p die dag kstels ver. Vertruwelijk Belangrijk is vertruwelijk m te gaan met alle gegevens en infrmatie van uders/verzrgers en kinderen. Wanneer een verblijfkracht aangesprken wrdt dr een uder/verzrger dan verwijst de verblijfkracht de uder/verzrger te allen tijden naar de cördinatren. 5. Regels vr de kinderen Grep 1 t/m 3 De grepen 1 t/m 3 gaan van uur naar buiten en lunchen daarna. We spelen samen gezellig buiten en als samen spelen niet lukt, prberen we dat eerst zelf p te lssen. Lukt het niet dan kan de verblijfkracht daarbij helpen. Vr het eten wassen de kinderen hun handen. We eten gezamenlijk aan tafel. Iedereen krijgt de tijd m zijn bterhammetje p te eten. Na de lunch wrden alle gebruikte spullen pgeruimd en de tafels wrden schngemaakt. Kijk k p de grnd f daar papiertjes liggen die er niet hren. Dit kan gebeuren dr de kinderen en/f met behulp van de verblijfkracht. Na het eten, kunnen de kinderen iets vr zich zelf den f een spelletje met andere kinderen aan de tafel. De kinderen kunnen k een tekening/kleurplaat maken. Er wrdt niet in de speelheken gespeeld. Gebruik van cmputers in de klas en verwerkingsruimte is niet tegestaan. versie ktber 2014

6 In de grep en de gang lpen we rustig. De kinderen die verblijven luisteren naar de verblijfkracht. Wanneer de kinderen na diverse waarschuwingen tch drgaan met ngewenst gedrag, wrdt dit dr de cördinatren teruggekppeld naar de leerkracht. Om uur wrdt er pgeruimd en gaan de kinderen in de kring zitten. Er is dan tijd vr een kringspelletje f een verhaaltje. De kinderen kmen dan even tt rust en zitten klaar als de leerkracht en kinderen binnen kmen die thuis hebben gegeten. De kinderen kunnen dan in die tijd ng even naar het tilet. Overblijven is gezellig samen eten en spelen. Grep 4 t/m 8 De grepen 4 t/m 8 gaan van uur lunchen en daarna naar buiten. Vr het eten wassen de kinderen hun handen. We eten gezamenlijk aan tafel. Gezellig kletsen mag. Gun iedereen de tijd m zijn/haar bterham p te eten. We blijven van andermans spullen af. De laden nder de tafels blijven geslten. Na het eten, kunnen de kinderen iets vr zich zelf den f een spelletje met andere kinderen. Gebruik van cmputers in de klas en verwerkingsruimte is niet tegestaan. In de grep en de gang lpen we rustig. De kinderen die verblijven luisteren naar de verblijfkracht. Wanneer de kinderen na diverse waarschuwingen tch drgaan met ngewenst gedrag, wrdt dit dr de cördinatr teruggekppeld naar de leerkracht. Z ndig wrdt cntact pgenmen met de uders/verzrgers. Na de lunch wrden alle gebruikte spullen pgeruimd en de tafels wrden schngemaakt. Kijk k p de grnd f daar papiertjes liggen die er niet hren. Dit kan gebeuren dr de kinderen en/f met behulp van de verblijfkracht. De verblijfkracht geeft na de lunch aan, wanneer de kinderen naar buiten mgen. Zijn we eenmaal buiten, dan blijven we buiten. We spelen samen en sluiten geen kinderen buiten. Mcht het samen spelen niet lukken, prbeer dit eerst zelf p te lssen. Lukt dit niet ga dan naar de verblijfkrachten die p het plein rndlpen f naar de pleinwacht. Hiermee vrkmen we dat we elkaar kwetsen f pijn den. Grepen die m uur bij de gym meten zijn, mgen m uur, na testemming van de verblijfkracht, van het plein. Of zals afgesprken met de leerkracht. Kinderen die thuis lunchen mgen vanaf uur p het schlplein. Overblijven is gezellig samen eten en spelen. 6. Wat verwachten wij van de uders/verzrgers De uders/verzrgers zijn verantwrdelijk vr het tijdig den van betalingen t.b.v. TSO. De uders/verzrgers zijn verantwrdelijk vr het tijdig af- en aanmelden van hun kind. De uders/verzrgers dienen de TSO p de hgte te stellen van wijzigingen in hun bereikbaarheid. De uders/verzrgers dienen de TSO p de hgte te stellen van vedselallergieën, medicijngebruik en bijznderheden in het gedrag die van belang zijn. Eventuele situaties die gebeurt zijn tijdens de TSO, bespreken met de versie ktber 2014

7 cördinatren. Dit ter vrkming van dat de zaken besprken wrden p het schlplein f met de verblijfkracht. 7. Aanmelden en afmelden Wanneer uw kind, in de grepen 1 t/m 3 zit en niet p een vaste dag is aangemeld, dan kunt u uw kind s mrgens aan melden via ns f via ns mbiele nummer f via schl, telefnnummer Dit geldt k vr de kinderen die p een vaste dag verblijven en die dag geen gebruik wensen te maken van de verblijf, f die een extra dag verblijven. De kinderen in de grepen 4 t/m 8 geven in de grep zelf aan de leerkracht aan f ze wel f niet verblijven. Via de website kunt u ns inschrijffrmulier terugvinden m uw kind aan te melden f m mutaties dr te geven. 8. Verkp Strippenkaarten kunnen via de bank wrden aangeschaft. Het banknummer is: RABOBANK NL80RABO t.n.v. TSO bs De Merwednk. Bij de verschrijving meten duidelijk de naam van uw kind(eren), de grep(en) en het aantal kaarten wrden vermeld. Per 1 ktber 2012 gelden de nderstaande tarieven een verblijfkaart van 10 strippen à 22,50 een verblijfkaart van 20 strippen à 45,00 een verblijfkaart van 40 strippen à 90,00 De administratieve afhandeling van de strippenkaart De aangeschafte strippenkaart blijft de gehele schlperide geldig. Bij tariefwijzigingen wrdt de bestaande strippenkaart verrekend met de ng penstaande strippen zdat het dan geldende tarief gehandhaafd wrdt. Na het afsluiten van de schlperide f tussentijds verlaten van de schl wrdt er geen teruggave verleend betreffende de penstaande strippen p de strippenkaart. De strippenkaart is persnlijk en niet verdraagbaar. Om te vrkmen dat er te veel penstaande strippen, van een leerling, aanwezig zijn bij de TSO, adviseren wij m pas een strippenkaart aan te schaffen wanneer u een ntvangt van de TSO met het verzek m een nieuwe strippenkaart aan te schaffen. Facturen Mcht betaling uitblijven dan zijn wij gendzaakt een factuur te sturen. Deze factuur ntvangt u van ns wanneer er 5 nbetaalde strippen penstaan. Hieraan zijn administratieksten verbnden. Wanneer bij 10 nbetaalde strippen de factuur ng niet vldaan is vlgt een 2 e factuur enz. Hiernder wrdt weergegeven he de administratieksten zijn pgebuwd. Bij de 1 e factuur 6,75 administratieksten, dit kmt vereen met 3 strippen 2 e factuur 9,00 administratieksten, dit kmt vereen met 4 strippen 3 e factuur 11,25 administratieksten, dit kmt vereen met 5 strippen 4 e factuur 13,50 administratieksten, dit kmt vereen met 6 strippen versie ktber 2014

8 9. Gebruik van het schlgebuw Zwel verblijfkrachten als verblijfkinderen huden zich aan de schlregels die k tijdens de schluren gelden. 10. Gebruik van de schlmaterialen De schlmaterialen mgen niet wrden gebruikt tijdens de verblijf tenzij anders is afgesprken met de leerkracht. Er wrdt dus niet in de buw- en/f pppenhek gespeeld, er wrdt geen gebruik gemaakt van het digi- f schlbrd en de cmputers blijven uit. 11. Spelmateriaal Het spelmateriaal waar wij gebruik van maken is van de TSO en wrdt uit het budget van de TSO betaald. Het speelged wrdt regelmatig gecntrleerd. Kapt en incmpleet speelged wrdt gerepareerd, verwijderd f wanneer mgelijk vervangen. 12. Inventaris Tijdens de TSO wrdt er gebruik gemaakt van de tafels en stelen uit de grep. De verblijfkrachten zien er tijdens de TSO p te dat er crrect met deze inventaris wrdt mgesprngen. 13. Prblemen Zijn er prblemen tijdens de TSO, in welke vrm dan k, neem dan gerust cntact p met de TSO cördinatren. We gaan vertruwelijk m met alle gegevens van uders/verzrgers, de kinderen en de verblijfkrachten. 14. Veiligheid He te handelen bij brand, bmmelding, gaslek. Bij het ntdekken van een van deze calamiteiten: Brand melden z spedig mgelijk na cnstatering bij de schlleiding en/f de hfd BHV-er. Het glaasje van de dichtstbijzijnde ntruimingsmelder in te slaan. He gaan we verder: Blijf kalm, blijf altijd bij je grep. Aanwezigen veilig stellen/evacueren. Uitbreiding van de brand vrkmen dr de ramen te sluiten. Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nd)uitgang. De grepen die beneden zitten, verlaten de schl dr de klassendeur naar het versie ktber 2014

9 plein, gaan het hek dr en lpen naar het grasveld aan de zijkant van de schl. Er wrden geen spullen mee naar buiten genmen en k geen jassen aangedaan, dit kst te veel tijd. De grepen die bven zitten, gaan via het trappenhuis naar beneden en nemen daar de uitgang aan de vrkant naar buiten en lpen naar het grasveld aan de zijkant van de schl(zie bijgevegde plattegrnd). Er wrden geen spullen mee naar buiten genmen en k geen jassen aangedaan, dit kst te veel tijd. Iedereen neemt zijn presentielijst (verblijflijst) mee naar buiten. Vlg de aanwijzingen p van de BHV-ers. Buiten p het veld cntrleer je f iedereen die p juw lijst staan aanwezig zijn. Geef dr aan de BHV-er p het veld f de grep cmpleet is. 15. Prtcl bij vermissing van een kind Onderneem de vlgende stappen indien een kind niet aanwezig is bij de TSO en er vlgens de lijst wel zu meten zijn: Ga na bij de klasgentjes f het kind aanwezig was in de klas, misschien is het kind ziek f naar een specialist. Vraag aan de leerkracht f het kind aanwezig was en f men weet waar het kind is. Meld de vermissing bij één van de cördinatren. Zij bellen het nummer van huis en/f het ndnummer. Het kan vrkmen dat het kind vergeten is dat het ver meten blijven en is naar huis gegaan. Onderneem de vlgende stappen indien een kind pltseling vermist wrdt: Start direct een zekactie in en rnd schl. Meldt het vrval direct aan de cördinatren en aan de verige verblijfkrachten. Vraag aan de kinderen f zij weten waar het kind is, laat kinderen niet zelf buiten de schl f het plein gaan zeken. Is het kind niet p schl, dan infrmeren de cördinatren de leerkracht. Spreek af wie waar gaat zeken en km p een afgesprken tijd terug naar de schl. De cördinatren melden het vrval altijd bij de leerkracht. 16. Ongevallen De ngevallen die tijdens de TSO gebeuren dienen gemeld te wrden bij één van de cördinatren. 17. Onvrziene mstandigheden In alle gevallen waarin het Huishudelijk Reglement niet vrziet beslist de directie en/f het MT van de schl. versie ktber 2014

In dit reglement worden de dagelijkse gang van zaken tijdens het overblijven en de afspraken beschreven.

In dit reglement worden de dagelijkse gang van zaken tijdens het overblijven en de afspraken beschreven. Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang In dit reglement worden de dagelijkse gang van zaken tijdens het overblijven en de afspraken beschreven. Inhoudsopgave 1. Taken coördinator... 1 2. Taken

Nadere informatie

In dit reglement worden de dagelijkse gang van zaken tijdens het overblijven en de afspraken beschreven.

In dit reglement worden de dagelijkse gang van zaken tijdens het overblijven en de afspraken beschreven. Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang In dit reglement worden de dagelijkse gang van zaken tijdens het overblijven en de afspraken beschreven. Inhoudsopgave 1. Taken coördinator... 2 2. Taken

Nadere informatie

Betreft: Gids Tussen Schoolse Opvang Datum: 6 september 2018

Betreft: Gids Tussen Schoolse Opvang Datum: 6 september 2018 Betreft: Gids Tussen Schoolse Opvang Datum: 6 september 2018 Tussen Schoolse Opvang De Tussen Schoolse Opvang (TSO) is inmiddels niet meer weg te denken uit ons huidige basisonderwijs. Ons uitgangspunt

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Overblijfreglement OBS Robers Kom, Enschede (oktober 2006)

Overblijfreglement OBS Robers Kom, Enschede (oktober 2006) Overblijfreglement OBS Rbers Km, Enschede (ktber 2006) 1. Algemeen De vlgende zaken zijn wettelijk geregeld: De schl (het schlbestuur) met de mgelijkheid bieden vr een verblijfregeling. Zij met daarvr

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER / CONTRACT VOOR TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) 2015-2016

AANMELDINGSFORMULIER / CONTRACT VOOR TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) 2015-2016 KIND Ondergetekende (uder / verzrger) meldt het vlgende kind aan vr de Tussen Schlse Opvang (n.b.: u kunt per frmulier slechts één kind pgeven. Vr ieder kind met een apart frmulier ingevuld wrden): Achternaam:

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Helpt u dit schooljaar ook mee?

Helpt u dit schooljaar ook mee? Helpt u dit schljaar k mee? OUDERHULPBOEKJE 2015-2016 Jenaplanschl t Schrijverke Helpt u k mee? Elk schljaar zijn veel uders actief bij de vrbereiding van Sint en Kerst, bij sprt- en spelactiviteiten,

Nadere informatie

Vondelstraat CS Veghel T (0413) E I

Vondelstraat CS Veghel T (0413) E I Vndelstraat 1 E bernadette@skipv.nl I www.bernadetteskipv.nl De schl stelt leerlingen in de gelegenheid, nder tezicht, de middagpauze in het schlgebuw en p de grte speelplaats dr te brengen. De ksten die

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Groep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag, dinsdag en woensdag) Juf Kathelijne (donderdag en vrijdag) Groep 1-2B: Juf Georgina (ma-vr)

Groep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag, dinsdag en woensdag) Juf Kathelijne (donderdag en vrijdag) Groep 1-2B: Juf Georgina (ma-vr) RKBS Inghelsenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelsenberghe@gperspect.nl www.inghelsenberghe.nl Infrmatie grep 1-2 Grepsleerkrachten: Grep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag,

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Protocol tussenschoolse opvang (TSO)

Protocol tussenschoolse opvang (TSO) KBS De Kwinkslag Verguwaan 5 7776 BA Slagharen 0523-684768 inf@kbsdekwinkslag.nl september 2015 Prtcl tussenschlse pvang (TSO) Inleiding Schlen zijn verplicht m de leerlingen tussenschlse pvang te bieden

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool

Zo doen wij het op de Koningin Julianaschool Regels en afspraken Eén van de uitgangspunten van nze schl is dat kinderen met plezier naar schl gaan. Vr een gede sfeer zijn er regels ndig en maken we afspraken met de kinderen en hun uders. Als we samen

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

Openbare basisschool Westerkim Daltonschool Hoofdluisprotocol 15-09-2015

Openbare basisschool Westerkim Daltonschool Hoofdluisprotocol 15-09-2015 Openbare basisschl Westerkim Daltnschl Vermeerstraat 1 5102 DC Dngen 0162-313836 westerkim@bswesterkim.nl www.bswesterkim.nl Hfdluisprtcl 15-09-2015 Inhudspgave Inleiding 3 Wat wrdt er van verschillende

Nadere informatie

Wat te doen bij een incident?

Wat te doen bij een incident? Wat te den bij een incident?. Waarschuw de BHV~er Bel de receptie (testel..) 2. Vlg de Instructles van de BHV'er p Als de BHV'er niet reageert ~L~ bij brand druk een handbrandrneider in Iet p eigen veiligheid

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op:

Privacy Policy. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: o de overeengekomen opdracht. Bijgewerkt op: Privacy Plicy Bijgewerkt p: 3.5.2018 Cmmn Affairs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy Plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan met

Nadere informatie

Omgangsregels en afspraken waar we ons allemaal aan houden.

Omgangsregels en afspraken waar we ons allemaal aan houden. Tussen Schlse pvang (TSO) regels en afspraken Wat zijn belangrijke uitgangspunten vr een fijne pauze: Veiligheid: Er wrdt tezicht gehuden p de kinderen, binnen en buiten. Speelplezier : De kinderen krijgen

Nadere informatie

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! In Heideheuvel gaan we uit van de vlgende kernwaarden: Zrg ged vr jezelf Zrg ged vr de ander Zrg ged vr je mgeving

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Omgaan met gescheiden ouders.

Omgaan met gescheiden ouders. In deze Inf nder andere: Schen zetten, de deur gaat iets later pen. Hud u rekening met de kinderen? Die gaan vr He gaan wij m met gescheiden uders? Dnna Bakker is vrleeskampien!! 26 nvember 2014 Jaargang

Nadere informatie

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen

Wegwijzer. Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen Wegwijzer Opname in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen WELKOM! In Heideheuvel gaan we uit van de vlgende kernwaarden: Zrg ged vr jezelf Zrg ged vr de ander Zrg ged vr je mgeving Ga uit van

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot Gastuderbureau KeKeK Anja Rijkens & Rianne Descht 2 Helaas kmt het in Nederland wel eens vr, dat een baby verlijdt aan wiegendd. Dit zu dus k kunnen gebeuren tijdens de pvanguren. Gastuderbureau KeKeK

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart Vr Intrductie Internet Kennismaking en infrmatiemment Samen uitzeken f Bednet in deze mstandigheden een ged idee is Speedtest uitveren: http://www.bednet.be/speedtest Bednet werkt enkel p bekabeld netwerk!

Nadere informatie

Overblijfprotocol tussenschoolse opvang

Overblijfprotocol tussenschoolse opvang Schlkinderpvang Overblijfprtcl tussenschlse pvang Inhud: 0. Inleiding... 2 1. Delstelling... 2 2. Het draaibek... 2 3. Kwaliteitseisen... 3 4. Incidenten... 3 5. Taken en verantwrdelijkheden van alle betrkken

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Indelen (nieuwe) groepen. Concept beleidsnotitie

Indelen (nieuwe) groepen. Concept beleidsnotitie Indelen (nieuwe) grepen Cncept beleidsntitie 25-01-2017 Inleiding Leerlingen kmen p schl wanneer ze vier jaar zijn en wrden dan p basis van de bij ns bekende gegevens ingedeeld in een bestaande grep 1/2.

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Jij bent de centrale contactpersoon en staat in contact met de permanentieverantwoordelijke van Rode Kruis-Vlaanderen.

Jij bent de centrale contactpersoon en staat in contact met de permanentieverantwoordelijke van Rode Kruis-Vlaanderen. CHECKLIST IN NOOD Jij bent de centrale cntactpersn en staat in cntact met de permanentieverantwrdelijke van Rde Kruis-Vlaanderen. Juw vrnaamste taak is dan k INFORMEREN de ndige infrmatie verzamelen en

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog!

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog! Data m te nthuden December 2015 04-12 Sinterklaas p schl. Grepen 5 t/m 8 een cntinurster tt 14.00 uur. Neem je eigen lunch mee p 4 december! 13-12 Kerstmarkt vanaf 12.00 tt 18.00 uur, kinderen van De Meeander

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid

Beleidsplan Sociale Veiligheid Beleidsplan Sciale Veiligheid Basisschl t Klkhuis Hazelaar 47 5664VE Geldrp Ieder kind det erte! t Klkhuis is in schljaar 2016-2017 gestart met de invering van De Vreedzame Schl. De Vreedzame Schl vrziet

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Sociaal veiligheidsprotocol VMBO Helicon Eindhoven

Sociaal veiligheidsprotocol VMBO Helicon Eindhoven Sciaal veiligheidsprtcl VMBO Helicn Eindhven Dit prtcl is een bijlage van het begeleidingsplan van nze schl. Standpunt In dit prtcl verklaren schl en uders tezamen, dat we grensverschrijdend gedrag en

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6 CBS DE VAART 2015-2016 Infrmatiebekje grep 5 en 6 De schlregels Op nze schl zijn 3 hfdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tt deze hfdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander 2. Ik

Nadere informatie

Wij zijn een KiVaschool!

Wij zijn een KiVaschool! Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Dit schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van het algemeen Pestprtcl Allure. O.B.S.Geert Hlle hanteert de KiVa aanpak. Wij zijn een KiVaschl!

Nadere informatie

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9

Privacy Policy. Privacy Policy WO=MEN, Dutch Gender Platform april 2018 Pagina 1 van 9 Privacy Plicy WO=MEN, Dutch Gender Platfrm (WO=MEN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persnsgegevens. In deze Privacy plicy willen we heldere en transparante infrmatie geven ver he wij mgaan

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR GASTOUDERS

Informatiebrochure Gastouderopvang VOOR GASTOUDERS Infrmatiebrchure Gastuderpvang VOOR GASTOUDERS Infrmatiebrchure Kinderpvang Rivierenland B.V. Kinderpvang Rivierenland (KRBV) is een kinderpvangrganisatie die 1 januari 2006 is ntstaan dr fusie van Stichting

Nadere informatie

Hoe zet ik een tent op?

Hoe zet ik een tent op? He zet ik een tent p? 1. Een Gede plek vinden en vrbereiden Zek een plek die hger ligt dan de rest Ga als het mgelijk is niet nder lfbmen staan. Bij regen druppelen deze namelijk lang na. Hud rekening

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Zo doen wij dat! Gedragsprotocol. Sint Walfridusschool. Bedum

Zo doen wij dat! Gedragsprotocol. Sint Walfridusschool. Bedum Z den wij dat! Gedragsprtcl Sint Walfridusschl Bedum 2015-2016 Inleiding Sfeer en cultuur zijn heel belangrijk vr nze Sint Walfridusschl. De wijze waarp leerkrachten met leerlingen mgaan, he leerlingen

Nadere informatie

Beleid Paulusgroep Leiden 2018

Beleid Paulusgroep Leiden 2018 Beleid Paulusgrep Leiden 2018 Juniren - Therie + CWO Alle btsen en kwartieren zijn verplicht zich in te zetten vr het behalen van hun CWO KB III examen, zwel het theretische als het praktische examen.

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8 Het Cle Kikkerplan Binnen twee weken een klas vl vet cle kikkers Grep 4 tt en met 8 Anne Kijman, Kinderpsychlg NIP/Gz BIG i.s.m Christine de Jngh en Yvnne van der Zanden, leerkrachten Jhannesschl Pijnacker

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer PESTPROTOCOL OBS Aan de Rer Pestprtcl OBS Aan de Rer 1 Inleiding Vr u ligt het Pestprtcl OBS Aan de Rer. Het prtcl geeft leerkrachten van grep 1 tt en met 8 richtlijnen vr het vrkmen, signaleren en aanpakken

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK NIEUWSBRIEF 3 Vrijdag 28 januari 2011 DE PIRAMIDE lcatie BREDE SCHOOL MEERWIJK Belangrijke data de kmende peride....... Dinsdag 1 februari CITO Eindtets grep 8 p 1, 2 en 3 februari Maandag 7 februari Juf

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Arthroscopie Informatie over de ingreep

Arthroscopie Informatie over de ingreep Arthrscpie Infrmatie ver de ingreep Inleiding In verleg met de rthpedisch chirurg is beslten een arthrscpie ( kijkperatie ) bij u uit te veren. In deze flder leest u infrmatie ver deze ingreep. De peratie

Nadere informatie

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten

Oncologisch Centrum MCH-Bronovo en Groene Hart Ziekenhuis. Uw Zorgplan. Longoperatie. Informatie voor patiënten Onclgisch Centrum MCH-Brnv en Grene Hart Ziekenhuis Uw Zrgplan Lngperatie Infrmatie vr patiënten Inleiding U bent pgenmen vr een lngperatie. In het zrgplan leest u ver het verlp van de zrg rndm uw peratie.

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Informatie voor scholen

Informatie voor scholen Infrmatie vr schlen Niet alleen studenten, maar k schlen kunnen rekenen p een gede samenwerking met Travel2Cnnect als partner. Dr nze jarenlange persnlijke ervaring met stagiaires, vrijwilligers en lkale

Nadere informatie

Privacy Statement Stichting Hulst voor Elkaar

Privacy Statement Stichting Hulst voor Elkaar Privacy Statement Stichting Hulst vr Elkaar Hulst, 1 juli 2018 Dit is het Privacy Statement van Stichting Hulst vr Elkaar. Om u ged van dienst te zijn en m ns werk z efficiënt en effectief mgelijk uit

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

ISBN 978-90-78688-09-9 Eerste druk, eerste oplage

ISBN 978-90-78688-09-9 Eerste druk, eerste oplage 2008 Leskist.nl, Nrdhrn Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand f penbaar gemaakt, in enige vrm f p enige wijze, hetzij elektrnisch,

Nadere informatie

Protocol verdriet en rouw op de basisschool.

Protocol verdriet en rouw op de basisschool. Prtcl verdriet en ruw p de basisschl. Elke schl kan te maken krijgen met ruw en verdriet. Denk aan calamiteiten, waarvan je hpt dat ze aan je schldeur vrbijgaan, het pltseling verlijden van een leerling

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Voetbalvereniging Leveroy

Voetbalvereniging Leveroy Vetbalvereniging Levery Huishudelijk Reglement Bijlage 5 - Gedragsregels Gedragsregels. 1. Inleiding. De vetbalvereniging Levery wil er aan bijdragen dat nze leden met plezier kunnen vetballen en zich

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST ANIMATOREN

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST ANIMATOREN Naam: VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST ANIMATOREN JOC Ieper vzw Fchlaan 3, 8900 Ieper Tel: 057/239 560 sprrewan@jcieper.be Wesley van Sprrewan f www.facebk.cm/speelpleinwerkingsprrewan @sprrewan1 Sprrewan Sprrewan

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprtcl 1. Del Dit PESTPROTOCOL heeft als del: Alle kinderen meten zich in hun basisschlperide veilig kunnen velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen Dr regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Protocol tussenschoolse opvang

Protocol tussenschoolse opvang Prtcl tussenschlse pvang 2018-2019 Het schlbestuur (in de praktijk de directies) is verantwrdelijk vr de tussenschlse pvang: het verblijven van 11.45 tt 12.30 uur. In dit prtcl staan afspraken mtrent de

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie