Heldere kijk op schoonmaak bij. Prettige feestdagen en een gelukkig In dit nummer. Aktuele Informatie December 2012 Nr. 64

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heldere kijk op schoonmaak bij. Prettige feestdagen en een gelukkig 2013. In dit nummer. Aktuele Informatie December 2012 Nr. 64"

Transcriptie

1 Aktuele Informatie December 2012 Nr. 64 HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Bert Nannen (links) en Meindert de Wit Prettige feestdagen en een gelukkig 2013 Heldere kijk op schoonmaak bij In dit nummer 1 Heldere kijk op schoonmaak bij De Wit 2 Leningen voor de eigen woning! 3 Pensioenactualiteiten anno Nieuwe beleidsregels voor ontslagtaak UWV De Wit Schoonmaken is van alle tijden. Meindert de Wit van het gelijknamige schoonmaakbedrijf uit Groningen weet daar alles van. Vijftig jaar geleden begon vader Sjoerd het bedrijf, samen met een compagnon. Hij bracht zijn heldere kijk op het vak al snel over op zijn zoon. In de loop der jaren bouwden ze een trouwe klantenkring op van gerenommeerde bedrijven. 5 Nieuwe websites voor HLB familie: Een HLB-website met meer gezicht 6 Wetsvoorstel uitstel van betaling exitheffingen verduidelijkt 6 Komt uw afnemer zelf goederen bij u ophalen? Let op de btw! 7 8 Adresinformatie 8 Nieuwe ontwikkelingen in het ondernemingsrecht Belofte De eerste grote opdrachtgever in de jaren 60 was het Diakonessenhuis in Groningen. Toegegeven, Sjoerd de Wit kwam er binnen met een beetje bluf, toen hij zei dat zijn bedrijf veertig medewerkers telde. In werkelijkheid waren het er op dat moment vier... Dat hij de klus kon klaren, was echter geen grootspraak. Hij maakte zijn belofte waar en zolang het Diakonessenhuis heeft bestaan, bleef De Wit er schoonmaken. 1 Kwaliteit Tevreden klanten typeren nog altijd het schoonmaakbedrijf: institutionele beleggers, woningcorporaties, maar ook organisaties als de Suikerunie en het Groninger Museum. Meindert de Wit: Ons geheim zit in de kwaliteit. Voor veel opdrachtgevers is prijs het selectiecriterium. Zij wisselen elke paar jaar van schoonmaakbedrijf. Onze klanten willen kwaliteit en continuïteit. Handwerk Natuurlijk zijn er ontwikkelingen die het schoonmaakproces versnellen en daarmee de prijs iets verlagen. Neem het telescopisch glaswassysteem Lees verder op pagina 2

2 Vervolg van pagina 1 TuckerPole, dat werkt met osmosewater. Ook De Wit maakt er gebruik van. Je kunt er sneller vierkante meters mee maken, legt hij uit. Wij gebruiken machines waar ze inzetbaar zijn, maar schoonmaken is gewoon veel handwerk. Sopje Dat handwerk gebeurt nog altijd op de traditionele manier. Wonderdoekjes tref je bij De Wit niet aan. Zo n droog doekje werkt wel sneller, maar lang niet zo schoon. Wij gebruiken een sopje, want dat heeft sterk reinigende werking. En het ruikt lekker fris. Ervaring De emmers met sop worden ter hand genomen door ervaren schoonmakers die weten wat van hen verwacht wordt. Bert Nannen kan dat beamen. Bijna vijftig jaar geleden besteedde de voorloper van HLB Nannen de schoonmaak van het accountantskantoor al uit aan Meinderts vader. Ook nu nog wordt het Groninger pand gereinigd door De Wit. Bij ons op kantoor komt al jaren dezelfde dame, weet Bert Nannen. Dat is gewoon heel prettig. Continuïteit Omgekeerd is Meindert de Wit net zo te spreken over de mensen van het accountantskantoor, die hem bijstaan op juridisch en fiscaal gebied en uiteraard de jaarrekening verzorgen. Dat HLB Nannen dit jaar 70 jaar bestaat, laat zien dat ook hij gerust kan zijn als het gaat om continuïteit. R.A. (Rosalinde) Stasse FB Vestiging Emmen Leningen voor de eigen woning! Hoe nu verder in 2013 en 2014? De kogel is door de kerk! Het regeerakkoord van het Kabinet Rutte II beperkt de renteaftrek op leningen voor de eigen woning voor oude en nieuwe gevallen. Maar de maatregelen uit het Belastingplan 2013, die alleen nieuwe financieringsleningen raken, worden eveneens per 1 januari 2013 doorgezet. Eigen woning rente aan banden De komende jaren kunt u steeds een beetje minder eigenwoningrente in aftrek brengen. Vanaf 2014 wordt het maximumpercentage (52%) waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken in 28 jaar afgebouwd naar het tarief van de derde schijf in de inkomstenbelasting. Deze maatregel geldt zowel voor bestaande eigenwoningschulden als voor nieuwe eigenwoningschulden. Belastingplan 2013 Vanaf 1 januari 2013 is het voor belastingplichtigen die een nieuwe lening voor de eigen woning aangaan dan wel hun bestaande lening daarvoor willen verhogen, nog slechts mogelijk om de betaalde rente als aftrekbare kosten aan te merken, indien zij de lening daadwerkelijk en ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig aflossen (of lineair aflossen). Annuïtair aflossen betekent dat de belastingplichtige iedere maand een gelijk bedrag betaalt aan de geldverstrekker en dat aan het einde van de looptijd het volledige bedrag van de lening is afgelost. Als de belastingplichtige vanaf 1 januari 2013 een andere leningsvorm wenst (dan annuïtair of lineair), dan kan dat, vergeleken met de huidige situatie, de belastingplichtige honderden euro s per maand schelen. Kan er nu dan nog iets worden geregeld? Welke mogelijkheden zijn er nu nog? Een lening die in 2013 wordt aangegaan met betrekking tot een op 31 december 2012 bestaande koopovereenkomst, hoeft niet annuïtair te worden afgelost. Men dient dan wel uiterlijk op 31 december 2012 een onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst te zijn aangegaan waarbij de levering van de woning plaatsvindt in Dit overgangsrecht geldt ook voor een per 31 december 2012 bestaande aannemingsovereenkomst met betrekking tot de verbouwing van een bestaande woning. Er moet dan wel een op 31 december 2012 bestaande onherroepelijke schriftelijke overeenkomst zijn tot het verrichten van onderhoud aan of verbetering van de woning en het onderhoud of de verbetering in 2013 voltooid is. Restschuld? De overheid komt u tegemoet Verkoopt u uw woning en blijft u met een restschuld zitten, dan is er goed nieuws. De rente die u betaalt op een restschuld die is ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 kunt u (maximaal tien jaar) in mindering brengen op uw belastbaar inkomen in box 1. Na tien jaar zijn de rente en de kosten niet meer aftrekbaar. Conclusie De voorgestelde maatregelen zijn fundamenteel en hebben grote gevolgen voor alle belastingplichtigen in Nederland. Het is derhalve van belang om na te gaan of in de laatste weken van 2012 nog gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid om ook na 2012 de bestaande regelingen te kunnen benutten. 2

3 A.J.L. (Marjolein) van Wijngaarden FB Pensioenactualiteiten Onderstaand volgt een kort overzicht van enkele pensioenactualiteiten uit het belastingplan 2013 en het regeerakkoord. anno 2012 Opbouw Met een inkomen boven t (driemaal modaal) kan niet langer fiscaal gunstig pensioen worden opgebouwd. Nadere invulling is nog onbekend. Hoe dit wordt vormgegeven in de situatie dat sprake is van middelloon in plaats van eindloon, is nu nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de pensioenopbouw bij inkomens boven het genoemde bedrag minder wordt. Opbouwpercentage Het maximale jaarlijkse opbouwpercentage voor nieuwe pensioenopbouw wordt verlaagd. Pensioen in eigen beheer Het kabinet heeft het advies van de Studiecommissie Belastingstelsel om de pensioenopbouw in eigen beheer af te schaffen (vooralsnog) niet overgenomen. Er komt een mogelijkheid om in situaties van substantiële onderdekking (dekkingsgraad minder dan 75%, veroorzaakt door reële beleggings- en ondernemingsverliezen) de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken te verlagen (het zogenoemde afstempelen). Dit alles onder strikte fiscale voorwaarden: de bewijslast ligt bij u en een en ander dient plaats te vinden op de ingangsdatum van het pensioen. Er is aangekondigd dat er een overgangsmaatregel komt voor op 1 januari 2013 al ingegane pensioenuitkeringen. Het voorgaande is een ommekeer, omdat de staatssecretaris tot op heden altijd heeft geweigerd om voor de directeur-grootaandeelhouder een dergelijke fiscale faciliteit te bieden. Let op! Het is de vraag of het in uw specifieke situatie verstandig is om gebruik te maken van de afstempelingsfaciliteit. Het verlengt ook de levensduur van de bv, hetgeen soms niet wenselijk is. Soms is het beter het pensioen uit te keren totdat de pot leeg is. Laat u in elk geval voorlichten door uw adviseur wat voor u de mogelijkheden zijn. Bij het beoordelen van de hiervoor genoemde vraag of afstempeling tot de mogelijkheden behoort, zal de Belastingdienst ook letten op (on)middellijke uitdelingen van winst (dividend) door het eigenbeheerlichaam (uw bv) gedurende 10 jaren voorafgaande aan de pensioeningangsdatum, alsmede op (onvolwaardige) schuldvorderingen van het eigenbeheerlichaam op de directeur-grootaandeelhouder (en met u verbonden lichamen of personen). Dividend en pensioen Een voor de Belastingdienst belangrijke kwestie is dividenduitkering in combinatie met het in eigen beheer houden van pensioenaanspraken. Dividend uitkeren en geld lenen van uw bv in combinatie met in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken is anno 2012 geen vanzelfsprekendheid en al zeker geen sinecure. Bij de vraag of dividend uitgekeerd kan en mag worden, dient altijd de vraag beantwoord te worden of de bv nog in staat is om het pensioen volledig uit te keren. Het resterende vermogen van de bv is van belang. Er moet op grond van fiscale regels voldoende vermogen in de bv achterblijven om het pensioen op korte en lange termijn volledig te kunnen uitbetalen. Als sprake is van een dividenduitkering en er wordt niet voldaan aan de fiscale spelregels dan zal de Belastingdienst de pensioenaanspraken willen belasten tegen 72% (belastingtarief van 52% + revisierente van 20%). Vanzelfsprekend moet alles erop gericht zijn een dergelijke draconische heffing te voorkomen. Tot slot De vraag die u zich kunt stellen is of het in uw situatie nog zinvol is om door te gaan met de opbouw van pensioen in eigen beheer. Wanneer u bedenkt dat het belastingvoordeel in de vennootschapsbelasting maximaal 25% bedraagt (maximumtarief 2012) en u straks 42% of 52% inkomstenbelasting betaalt (tarieven 2012), dan is de vraag of er geen alternatief is. Neem daarvoor contact op met uw adviseur. 3

4 A.J.L. (Marjolein) van Wijngaarden FB Nieuwe beleidsregels voor ontslagtaak UWV Het UWV WERKbedrijf heeft de wettelijke taak ontslagaanvragen te beoordelen. Bij de uitvoering van de ontslagtaak hanteert zij beleidsregels. Per 1 september 2012 zijn deze geactualiseerd en vastgelegd in de Beleidsregels Ontslagtaak UWV Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste wijzigingen. Verstoorde arbeidsrelatie Bij een verstoorde arbeidsrelatie geldt de schuldvraag niet als toetsingscriterium. Het is niet aan het UWV om de schuldvraag bij de beslissing te betrekken, dat wil zeggen dat indien een werkgever van mening is dat de werknemer schuldig is aan de verstoorde arbeidsrelatie, hiertoe altijd een kennelijk onredelijk ontslagprocedure bij de kantonrechter moet worden gevolgd. Langdurige arbeidsongeschiktheid Bij een ontslagaanvraag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid wordt aan de werkgever overgelaten de stukken te selecteren, die relevant zijn om de aanvraag te onderbouwen. Procedurele aspecten Het UWV gaat op termijn de mogelijkheid creëren om de ontslagaanvraag digitaal in te dienen. Ook zal het UWV een nieuw toetsingskader toevoegen, om te beoordelen of een herhaalde aanvraag wel of niet in behandeling genomen wordt. Nagekomen informatie zal niet langer verplicht bij de beoordeling van de ontslagaanvraag betrokken worden. Een te laat ingediende reactie of nagekomen informatie blijft buiten beschouwing, behoudens bijzondere omstandigheden. Afspiegelingsbeginsel In de nieuwe beleidsregels is opgenomen dat indien twee werknemers, met dezelfde, uitwisselbare functie, zijn ingedeeld in dezelfde leeftijdsgroep en op dezelfde datum in dienst zijn getreden, de werkgever een keuze mag maken wie hij voor ontslag voordraagt. Bedrijfsvestiging De nieuwe beleidsregels bevatten criteria om vast te stellen of meerdere rechtspersonen samen één bedrijfsvestiging vormen. Hierdoor kan bijvoorbeeld bij een moeder- en een dochteronderneming feitelijk sprake zijn van één organisatorische eenheid, waarbij de zeggenschap over het personeel is geconcentreerd. Die meerdere rechtspersonen vormen dan één bedrijfsvestiging. Herplaatsing Als er zowel een interne als een externe gegadigde voor een passende functie is, gaat in beginsel de interne kandidaat voor. Geen ontslagvergunning wordt verleend indien de werknemer de herplaatsingsmogelijkheden betwist. De uitspraak van de interne bezwarencommissie is bepalend voor de vraag of de werknemer al dan niet terecht voor ontslag is voorgedragen. Collectief ontslag Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd bij de melding omtrent het collectief ontslag. Dit ziet zowel op de termijn als op de onderbouwing. Ontslag en leeftijd Het UWV verleent geen toestemming als de werkgever een ontslagaanvraag indient omdat de werknemer de AOWgerechtigde leeftijd bereikt en tijdens de procedure blijkt dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met de bedoeling om daarna een nieuw, tijdelijk contract met de werknemer te kunnen aangaan. In een dergelijke situatie wordt namelijk geen ruimte gemaakt voor arbeidsparticipatie van een jongere op de arbeidsmarkt. Deskundigenadvies Om de proceduretijd te verkorten, kan het UWV al na ontvangst van het eerste verweer van de werknemer op de ontslagaanvraag deskundigenadvies inwinnen. Het is dus voor de werkgever zaak de aanvraag direct zo gedetailleerd mogelijk in te dienen. Een ontslagaanvraag is voor de meeste werkgevers geen routineklus. De beleidsregels van het UWV geven u enig houvast hoe u om dient te gaan met ontslagkwesties. Wellicht kunt u bijsturen om aan bepaalde criteria te voldoen. Verder is tijdige aanlevering van informatie van belang. 4

5 Mr. E. (Bert) Nannen Nieuwe websites voor HLB familie: Een HLB-website met meer gezicht Waarschijnlijk heeft u het gemerkt: HLB Nannen heeft een nieuwe website in de lucht. De uitstraling is eigentijds, fris en actueel en doet recht aan wat mensen van een moderne website mogen verwachten. Centraal staan de mensen. Dat geldt voor onze medewerkers die je digitaal kunt ontmoeten, maar natuurlijk ook voor de bezoekers van onze website, legt Bert Nannen uit. Bert Nannen was met een landelijk team van HLBmedewerkers verantwoordelijk voor de nieuwe website. Eigenlijk is er sprake van vier nieuwe websites. HLB Nannen, HLB Van Daal & Partners, HLB Kallen Raeven en HLB Den Hartog behoren allen tot de HLB Nederland familie. Ze hebben allemaal hun eigen website, waarbij de uitstraling, indeling en structuur voor alle partners hetzelfde zijn. Zo benadrukken we dat familiegevoel, het feit dat we het samen doen en ook kunnen terugvallen op een zeer breed netwerk van eigen experts. Voor de bezoeker is het nu nog makkelijker te ontdekken waar de voordelen liggen van het samenwerkingsverband binnen HLB Nederland. HLB Nederland Naast de vier partnersites is er een website voor HLB Nederland. Uiteraard op dezelfde leest geschoeid. Op die website is dan ook weer duidelijk dat we als HLB Nederland behoren tot het wereldwijde netwerk van HLB International. Ook voor mensen die interesse hebben om bij HLB te komen werken, is er volop informatie te vinden. Voor klanten die gebruik maken van online diensten is de website tevens de springplank naar HLB Online. Actueel De site oogt eigentijds. Bert Nannen: Voortbordurend op de huisstijl die we hadden, kom je met moderne inzichten en technieken tot een website die aansprekend is. We houden onze site dankzij de moderne technieken makkelijker up-to-date en kunnen onze bezoekers sneller informeren over de meest actuele zaken. Mensenwerk Door de overzichtelijke navigatie kun je als bezoeker je weg makkelijk vinden. Dat komt omdat we ons bij alles hebben afgevraagd wat bezoekers en klanten van ons zouden willen weten. Als HLB hebben we de oplossingen voor veel vragen die klanten kunnen hebben, de klant staat dan ook centraal bij de diensten die we op de website aanbieden. Bovendien hebben de HLB-medewerkers letterlijk een gezicht op de site. Adviseren is mensenwerk. De kracht van de HLBkantoren zit in het feit dat we dicht bij onze klanten staan. Onze accountants en adviseurs kennen de regio en weten wat er speelt. Ze zijn betrokken en dat vertellen ze ook op een persoonlijke manier. HLB Eindejaarstips 2012: doe er uw voordeel mee! 5

6 Drs. J.A.B. (Bijka) de Wit - Schippers FB Wetsvoorstel uitstel van betaling exitheffingen verduidelijkt Exitheffingen zijn belastingen die onder andere worden geheven wanneer een onderneming verplaatst wordt naar het buitenland. Nederland kent zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting een onmiddellijke exitheffing bij emigratie van een onderneming respectieveljk zetelverplaatsing van een vennootschap. Dergelijke exitheffingen zouden bedrijven ervan kunnen weerhouden hun recht op vrijheid van vestiging binnen de EU uit te oefenen. Hof van Justitie Op 29 november 2011 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie hierover een arrest gewezen (National Grid Indus C-317/10). Het hof oordeelde dat een eindheffingsregeling, waarbij meteen moet worden afgerekend over de latente meerwaarden bij verplaatsing van de werkelijke leiding van een vennootschap naar een andere lidstaat, niet aan het evenredigheidsbeginsel voldoet en daarom strijdig is met EU-recht. Wetsvoorstel Naar aanleiding van dit arrest heeft de staatssecretaris van Financiën het wetsvoorstel uitstel van betaling exitheffingen noodzakelijk geacht. Hierdoor krijgt de vertrekkende belastingplichtige ondernemer de keuze om direct af te rekenen of af te rekenen op het tijdstip dat het voordeel op de vermogensbestanddelen wordt gerealiseerd. Het wetsvoorstel biedt de Invorderingswet de mogelijkheid om niet direct te hoeven afrekenen over (fiscale) reserves en meerwaarden in vermogensbestanddelen die in Nederland in een onderneming of bij het behalen van een resultaat uit een werkzaamheid werden gebruikt en vervolgens worden gebruikt bij voortzetting van de activiteiten in een ander EU/EER-land. Er zijn twee varianten: 1. Er wordt op verzoek uitstel van betaling verleend en er hoeft pas afgerekend te worden op het tijdstip dat het voordeel op de vermogensbestanddelen wordt gerealiseerd. 2. Naast de mogelijkheid tot direct afrekenen en uitstel van betaling wordt ook nog de mogelijkheid geboden om de belastingaanslag in tien jaarlijkse termijnen te betalen. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van de aanslag en de volgende termijnen steeds een jaar later. Bij deze mogelijkheid hoeft er jaarlijks geen fiscale balans en resultatenrekening aan de Belastingdienst te worden verstrekt en ook geen overzicht van de vermogensbestanddelen waarvoor het verleende uitstel van betaling moet worden beëindigd. De administratieve verplichtingen zijn dus minder streng dan bij de andere vorm van uitstel van betaling. Wel dienen in beide varianten zekerheden te worden gesteld en zal er invorderingsrente verschuldigd zijn. Het wetsvoorstel is tevens van toepassing op bedrijfsfusies, juridische fusies en juridische splitsingen waarbij vermogensbestanddelen worden overgebracht naar andere lidstaten van de EU/ EER. Verduidelijking wetsvoorstel Recent heeft de staatssecretaris antwoord gegeven op vragen van de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel. Hierdoor zijn enkele zaken verduidelijkt. Zo is duidelijk dat de staatssecretaris niet voornemens is de al bestaande, bijzondere emigratieregelingen voor bijvoorbeeld de aanmerkelijkbelanghouder die emigreert, aan te passen. Bij deze regeling is geen invorderingsrente verschuldigd, hoeft geen zekerheid te worden gesteld, wordt rekening gehouden met latere waardedalingen en eindigt het automatisch verkregen uitstel van betaling uiterlijk na tien jaren eventueel gevolgd door kwijtschelding. Dit omdat het Hof van Justitie verschillend heeft geoordeeld voor de belastingheffing over latente meerwaarden bij emigratie van een natuurlijk persoon met een aanmerkelijk belang en bij verplaatsing van een onderneming/zetel van een vennootschap. D.J. (Douwe Jan) Dijkstra Komt uw afnemer zelf goederen bij u ophalen? Let op de btw! Als u het vervoer naar het buitenland niet kunt aantonen, kan de Belastingdienst 21% btw bij u naheffen plus een boete! Afnemer binnen de EU Als u goederen levert aan een ondernemer in een ander EU-land, mag u voor de btw het nultarief toepassen. Voor deze intracommunautaire leveringen (ICL) is vereist dat de afnemer een btw-nummer heeft in een andere EU-lidstaat. Bovendien moet u aantonen dat de goederen zijn verzonden of vervoerd naar die andere lidstaat. Het aantonen van het vervoer is eenvoudig als u een opdracht geeft aan een transportondernemer. U krijgt dan een getekende vrachtbrief (CMR). Het probleem ontstaat als de goederen worden afgehaald door een afnemer. Hierbij moet u ook kunnen aantonen dat de goederen ook daadwerkelijk naar het buitenland zijn vervoerd. De bewijslast rust dus op u, ongeacht welke leveringsvoorwaarden u hanteert. Ook bij een levering ex works of af-magazijn bent u zelf verantwoordelijk voor het nultarief. Als u het vervoer naar het buitenland niet kunt aantonen, kan de Belastingdienst 21% btw bij u naheffen, plus een boete. 6

7 Mr. J.H.M. (Jos) Dröge Vestiging Emmen... steeds meer regelingen inkomensafhankelijk gemaakt worden? Na de verkiezingen is dit nogmaals gebleken.... er weliswaar minder Nederlanders een eigen bedrijf zijn gestart in de eerste drie kwartalen van 2012 (ten opzichte van 2011)? Maar dat dit er toch nog altijd zijn geweest? Van deze starters is 61% man en 39% vrouw. Ten opzichte van vijf jaar geleden (69% versus 31%) is het aandeel vrouw enigszins gegroeid. De populairste branches voor vrouwen waren schoonheidsverzorging / pedicure / manicure, organisatie- & adviesbureau, overige paramedische praktijken, thuiszorg en haarverzorging. Voor mannen waren dit algemene burgerlijke en utitliteitsbouw, ook organisatie & adviesbureau, ontwikkelen / produceren maatwerksoftware, koeriers en reclamebureaus.... de forensentax niet doorgaat? Werknemers kunnen daardoor ook volgend jaar nog t 0,19 per kilometer voor het woon-werkverkeer netto onbelast ontvangen.... volgens het regeerakkoord de verhoging tot 1,6% voor de vrije ruimte van de werkkostenregeling niet doorgaat? De vrije ruimte wordt in ,5% van de fiscale loonsom.... de werkgever met ingang van 1 januari 2013 over het privégebruik auto van de zaak premies werknemersverzekeringen moet betalen? De oorzaak is de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip.... uit de evaluatie van de werkkostenregeling blijkt dat de systematiek van de regeling goed in elkaar zit? De regeling wordt niet afgeschaft en is met ingang van 1 januari 2014 verplicht. Toch is maar slechts 10% van de werkgevers overgestapt tijdens de overgangsfase. Er komt overigens geen aparte vrijstelling voor de fiets van de zaak en de bedrijfsfitness.... u tijdig moet starten met de inventarisatie voor de werkkostenregeling? Implementatie kost tijd. Meten is weten en zonder te weten kunt u geen beleidsbeslissingen nemen. Mogelijke oplossing: de afhaalverklaring In één situatie mag u aannemen dat de afnemer de goederen naar een ander EU-land zal vervoeren. Als het gaat om een vaste afnemer kan er met een schriftelijke afhaalverklaring worden gewerkt, tenzij eerdere intracommunautaire leveringen aan deze afnemer tot problemen hebben geleid. In combinatie met de overige administratie (zoals orders en betalingen) over de betreffende leveringen kan aannemelijk worden gemaakt dat de goederen naar het betreffende land zijn vervoerd. Onlangs heeft Hof Den Bosch overigens beslist dat het ontbreken van een afhaalverklaring niet altijd een probleem hoeft te zijn. In die situatie beschikte de leverancier echter over voldoende andere bewijsmiddelen. Vraag blijft hoe de Hoge Raad hierover zou oordelen. Bovendien heeft u vooraf geen zekerheid dat de Belastingdienst op basis van deze bewijsstukken zal instemmen met een toepassing van het btw-nultarief. Afnemer buiten de EU Als goederen de EU verlaten, is er voor de btw geen ICL maar is er sprake van uitvoer. U mag ook het nultarief toepassen als u aan de hand van boeken en bescheiden kunt aantonen dat de goederen de EU verlaten. Douanedocumenten zijn daarbij essentieel. Levert u aan een buitenlandse ondernemer buiten de EU die zelf de goederen bij u afhaalt dan kan de afhaalverklaring formeel niet worden toegepast. Een door de douane afgetekende kopiefactuur geeft wel enige vorm van bewijs. Dit is echter niet meer dan een aanvullend bewijsstuk. Als u de uitvoer niet kunt aantonen, breng dan de Nederlandse btw in rekening. Uw klant kan de door hem betaalde Nederlandse btw terugvragen bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland in Heerlen. 7

8 Bij het samenstellen van deze Aktuele Informatie hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Onze wetgeving is echter regelmatig aan verandering onderhevig, terwijl het civiele en fiscale recht enorm gecompliceerd zijn. Wij kunnen daarom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van de acties die u onderneemt naar aanleiding van in deze uitgave opgenomen artikelen. Raadpleeg dus altijd eerst even uw vaste contactpersoon. Aktuele Informatie is een periodieke uitgave van HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs Vestigingen: Emmen: Waanderweg 16b 7812 HZ Emmen Postbus AA Emmen Tel. (0591) Fax (0591) Groningen: Paterswoldseweg BM Groningen Postbus KE Groningen Tel. (050) Fax (050) Internet: Lay-out: Tilia cordata, Spijkenisse J. (Jaap) Meerens AA/CB Vestiging Emmen Nieuwe ontwikkelingen in het ondernemingsrecht Het is u vast niet ontgaan dat op 1 oktober jongstleden de Flex bv is ingevoerd. Maar daarmee is de vernieuwing van het ondernemingsrecht nog niet compleet. Op 1 januari 2013 treedt namelijk de Wet Bestuur en Toezicht in werking die met name van toepassing zal zijn op bv s en nv s. De invoering van deze wet zal evenals de invoering van de Flex bv niet voor iedereen meteen aanleiding zijn om de statuten van de vennootschap aan te passen. Sommige nieuwe regelingen zijn echter van rechtswege van kracht. Dit betekent dat zij meteen van toepassing zijn zonder dat daarvoor een aanpassing nodig is. Tegenstrijdig belang Een belangrijke wijziging heeft betrekking op de tegenstrijdigbelangregeling zoals we deze nu kennen. Deze regeling komt namelijk vanaf 1 januari 2013 in haar geheel te vervallen! Wat is tegenstrijdig belang? Het criterium hiervoor is dat de bestuurder zich zou kunnen laten leiden door zijn persoonlijk belang (het hoeft dus niet zeker te zijn). Voorbeeld: een persoon gaat in privé een transactie aan met de vennootschap waarvan hij bestuurder is of sluit bijvoorbeeld een lening af met deze vennootschap. Tot op heden geldt dat wanneer er sprake is van tegenstrijdig belang - ook als slechts één bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap - het gehele bestuur onbevoegd is. Vaak is hiervoor in de statuten een escape opgenomen. Onder de nieuwe wet dient een bestuurder waarbij het tegenstrijdig belang speelt zich te onthouden van beraadslaging en besluitvorming, de overige bestuurders blijven bevoegd. Bij een vennootschap met één bestuurder of bij tegenstrijdig belang bij alle bestuurders wordt de raad van commissarissen bevoegd. Als deze er niet is dan wordt de algemene vergadering bevoegd. Van deze regeling kunt u in de statuten afwijken, aanpassing van de statuten is dan wel nodig. Verder wordt in beginsel ook de (huidige) externe werking van een tegenstrijdig belang vervangen door interne werking. Bestuurders kunnen elkaar aanspreken maar richting derden blijft de transactie in stand. Overige wijzigingen - Er komt een variant op de vennootschap met een bestuur en een afzonderlijke raad van commissarissen, namelijk the one-tier board. Dit betreft een vorm waarbij uitvoerende bestuurders (de gewone bestuurders) en niet-uitvoerende bestuurders (toezichthouders) samen het bestuur van de vennootschap vormen. - Het aantal nevenfuncties voor bestuurders en commissarissen van grote bv s, nv s en stichtingen wordt beperkt. Voor sommige stichtingen is hiervoor een uitzondering gemaakt. Van grote rechtspersonen is sprake indien wordt voldaan aan twee van de volgende drie criteria: waarde activa meer dan t 17,5 miljoen, netto-omzet meer dan t 35 miljoen, gemiddeld aantal werknemers 250 of meer. - Grote bv s en nv s dienen er naar te streven dat de zetels van zowel het bestuur als de raad van commissarissen voor ten minste 30% bezet worden door vrouwen en ten minste 30% door mannen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke personen. - De rechtsverhouding tussen een bestuurder en een beursvennootschap wordt niet langer als een arbeidsovereenkomst aangemerkt. De arbeidsrechtelijke bescherming komt daardoor te vervallen. Dit is tevens van invloed op regels op het gebied van pensioenen, arbeidsongeschiktheid en sociale verzekering. Reeds bestaande arbeidsovereenkomsten tussen bestuurder en beursvennootschap worden gerespecteerd. foto: Aija Lehtonen / Shutterstock.com 8

Leningen voor de eigen woning! Hoe nu verder in 2013 en 2014?

Leningen voor de eigen woning! Hoe nu verder in 2013 en 2014? Aktuele Informatie December 2012 Nr. 64 HLB Den Hartog is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Prettige feestdagen en een gelukkig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16614 14 augustus 2012 Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 31 juli 2012 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013 L.s., Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 262 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) Nr. 3 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder 2016 WHITEPAPER Verzekeringsplicht DGA Niet verzekerd of dubbel verzekerd? Wijziging verzekeringsplicht directeur-grootaandeelhouder (DGA) en echtgenote Inhoud Pagina 1 Regeling aanwijzing DGA Wijzigingen

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

Eigen woning Strop of paradijs?

Eigen woning Strop of paradijs? De fiscale regels met betrekking tot de eigen woning zijn niet eenvoudiger geworden Eigen woning Strop of paradijs? Het zal u niet zijn ontgaan. Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen

Nadere informatie

Belastingplannen 2013

Belastingplannen 2013 1/ 7 Belastingplannen 2013 Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Collectief Ontslag De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave:

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave: december 2012 kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat Een blik op 2013 Inhoudsopgave: In tegenstelling tot eerdere nieuwsbrieven vindt u deze keer de inhoudsopgave op pagina 2 Convenant Horizontaal

Nadere informatie

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015 INHOUD 2 3 4 5 Einde voordeel personeelslening eigen woning Betere bescherming voor erfgenamen AOW-leeftijd definitief versneld omhoog Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever 6 & 7 KORT NIEUWS

Nadere informatie

Voor eventuele vragen over fusies en splitsingen kunt u zich richten tot ons kantoor. T 070 3115411 Info@delissenmartens.nl

Voor eventuele vragen over fusies en splitsingen kunt u zich richten tot ons kantoor. T 070 3115411 Info@delissenmartens.nl Deze hand-out betreft de sheets van een lezing die is verzorgd ten behoeve van het BRA Eindejaar seminar Fiscale kringen op 10 december 2015. Gezien de aard betreft dit geen volledige behandeling van het

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 Verhoging AOW- en pensioenleeftijd: wat betekent dat voor mijn adviespraktijk? Erik Schouten AEGON Adfis 26 september 2012 1 Agenda 1. AOW 2. Pensioen 3. DGA 4. Lijfrente 5. Eigen woning / hypotheekrente

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom De hoogtepunten in het Belastingplan 2016 7 oktober 2015 Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom Wat is het Belastingplan 2016 niet? Het is niet de ingrijpende

Nadere informatie

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft aan de staatssecretarissen Wiebes (Financiën) en Klijnsma (SZW) een

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 262 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 19 oktober

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan

1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan 1. Verhoog uw salaris alleen als het moet, niet omdat de schijven omhoog gaan Voorkom discussies met de belastingdienst over uw salaris; stel uw salaris niet te laag vast. Als u uw salaris te laag vaststelt

Nadere informatie

2014Z21984. Antwoord 1

2014Z21984. Antwoord 1 2014Z21984 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw, die bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht CORPORATE SEPTEMBER 2012 Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht In mei 2011 is de Wet bestuur en toezicht aangenomen door de Eerste Kamer. De inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht werd uitgesteld

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu?

Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Beëindiging Pensioen in Eigen Beheer. Wat nu? Ondernemerszaken! Pensioen in Eigen Beheer afgeschaft. En nu? Inleiding Er zijn belangrijke wijzigingen voor DGA s die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd.

Nadere informatie

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Fiscale eenheid 2016 De voor- en nadelen op een rij 13-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv s een fiscale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief mei 2014

Cliëntennieuwsbrief mei 2014 Cliëntennieuwsbrief mei 2014 In dit nummer onder andere: - Schenkingsvrijstelling eigen woning wetenswaardigheden - Belastingplicht voor overheidsbedrijven - Werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief?

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE Voorraadopname Indien u voorraden aanhoudt van materialen of verkoopartikelen dient u deze op of rond 31 december 2012 te inventariseren. Maak gebruik van

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Tips voor de B.V. en de DGA

Tips voor de B.V. en de DGA www.stolk-accountants.nl Tips voor de B.V. en de DGA Voor DGA s gaan er wijzigingen plaatsvinden. Het gebruikelijk loon van de DGA wordt aangescherpt en dividenden en verkoopwinsten zijn belast tegen een

Nadere informatie

31 januari 2013. beter alternatief? Prof. mr. F.P.G. Pötgens (VU en De Brauw

31 januari 2013. beter alternatief? Prof. mr. F.P.G. Pötgens (VU en De Brauw Grensoverschrijdende herstructureringen 31 januari 2013 Wet uitstel van betaling exitheffingen; naar een beter alternatief? Prof. mr. F.P.G. Pötgens (VU en De Brauw Blackstone Westbroek) ACHTERGRONDEN

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Cliëntenseminar. 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam. Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer

Cliëntenseminar. 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam. Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer Cliëntenseminar 27 november 2012 Kunsthal Rotterdam Bas Dieleman Bas Pijnaker Jules de Beer Agenda Overzicht Belastingplannen Uw relatie met de fiscus nu en in de toekomst Uw eigen woning Uw pensioen in

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning NIEUWSBRIEF 06-2015 De media staan er vol van: uitgelekte plannen voor de belastinghervormingen waaronder een btw-verhoging voor honderden producten en diensten. De hoofdlijnen van de belastingherziening

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding

I. ALGEMEEN. Memorie van toelichting. 1. Inleiding Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen (Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen) Memorie

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Hypotheekregels 2015 Hypotheekregels 2015 De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen. Ruben Stam

Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen. Ruben Stam Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen Ruben Stam Programma Er was eens. - ons huidige pensioenstelsel nader belicht Roerige tijden - het pensioenstelsel onder hoogspanning Wat ú kunt doen! - Úw keuzes

Nadere informatie

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen.

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen. Kubus Prinsjesdag Special 2014 Via deze speciale Prinsjesdag nieuwsbrief houdt Kubus u op de hoogte van Prinsjesdag 2014. Hierna treft u de hoofdlijnen van de Miljoenennota 2015 en het Belastingplan 2015.

Nadere informatie

Wij gaan gewoon door!

Wij gaan gewoon door! BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 1 maart 2010 Wij gaan gewoon door! Nu ja, zo gewoon is dat eigenlijk niet. Het zal u zijn opgevallen, ons kabinet is er bijvoorbeeld mee opgehouden.

Nadere informatie

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland SynVest is als fiscale beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD MKB NIEUWSBRIEF THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING MKB NIEUWSBRIEF November 2017 RSM informeert u graag over de fiscale actualiteiten. Neemt u gerust contact op met uw RSM-adviseur als

Nadere informatie