Naam Examenleverancier :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam Examenleverancier :"

Transcriptie

1 Naam Eamenleverancier : Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Crebonummer : In te vullen door de Organisatie auditor van Kiwa Naar aanleiding van de resultaten van de uitgevoerde toetsing geeft Kiwa het volgende advies: Organisatieaudit: Positief: de getoetste dienst voldoet aan de gestelde eisen Negatief: de getoetste dienst voldoet niet aan de gestelde eisen Product: Positief: het getoetste product voldoet 100% aan de gestelde eisen Positief: het getoetste product voldoet tussen de 76% en 100% aan de gestelde eisen Negatief: het getoetste product voldoet voor minder dan 76% aan de gestelde eisen Dienst: Positief: de getoetste dienst voldoet aan de gestelde eisen Negatief: de getoetste dienst voldoet niet aan de gestelde eisen Datum: R. van Oorschot Manager Kiwa Educatie Auditrapport Keurmerk Eamenleverancier versie 3.1 voor de auditoren (oktober 2013) Pagina 1/17

2 Beoordeling audit eaminering Rapportage inkoopaudit eamenproducten en diensten op eaminering Product Opleiding crebo Beroepsgerichte deel Indien wijziging (tweede toetsing product) Datum audit Eamenleverancier nr Inhoudsauditor(en) Kiwa Toetstechnische auditor Organisatieauditor In te vullen door de IA (inhoudsauditor Kiwa) Wijziging betreft: alleen in te vullen als er een tweede/derde toetsing plaatsvindt In te vullen door de IA In te vullen door de IA In te vullen door de IA: achternaam en voorletters In te vullen door de TA (Toetstechnische auditor) : achternaam en voorletters In te vullen door de OA: achternaam en voorletters Auditrapport Keurmerk Eamenleverancier versie 3.1 voor de auditoren (oktober 2013) Pagina 2/17

3 Aspect 2.1 Eameninstrumenten Eamenstandaard 1: Het eameninstrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen Onderscheid tussen ontwikkelingsgerichte toetsingen en eaminering Aangetoond Er is duidelijk kenbaar gemaakt dat het hier gaat om kwalificerende eamenproducten Goed Onvoldoende Oordeel Kiwa Slecht Geen oordeel Te weinig informatie beschikbaar Anders Toelichting: [voor de uitgebreide tekst: zie Normenbundel Eameninstrumenten 2012 van de Inspectie, pagina 6] In het geleverde eamenmateriaal moet duidelijk blijken dat het ook echt gaat om een eamen dat kan leiden tot een diploma. Bevindingen Inhoudsauditoren Let op dat in de bevinding wordt aangegeven of de standaard aanwezig is en zo ja: waar? Bevindingen Toetstechnische auditoren Let op dat in de bevinding wordt aangegeven of de standaard aanwezig is en zo ja: waar? Auditrapport Keurmerk Eamenleverancier versie 3.1 voor de auditoren (oktober 2013) Pagina 3/17

4 2.1.2 Dekking van het kwalificatiedossier Aangetoond Bij de inrichting van kwalificerende eamens is sprake van volledigheid en passende compleiteit, om de beroepsuitoefening op het vereiste beheersingsniveau zoals omschreven in het kwalificatiedossier, te eamineren. Dit betekent dat: voor opleidingen gericht op de beroepsgerichte kwalificatiestructuur de kwalificatie-eisen zijn opgenomen in de eamens, waarbij meer dan 75% van de werkprocessen per kerntaak - de essentie van het beroep inbegrepen wordt geëamineerd. Hierbij zijn de inhoud en de toetsvorm zodanig afgestemd op de vereisten, dat kennis, vaardigheden en houding in een goede balans passend worden beoordeeld. wettelijke beroepsvereisten - indien van toepassing volledig zijn geëamineerd met eamens die qua inhoud en toetsvorm passend zijn. Goed Voldoende Oordeel Kiwa Onvoldoende Slecht Geen oordeel Toelichting: Percentage benoemen Te weinig informatie beschikbaar Anders Ter informatie: Producten worden goedgekeurd indien de werkprocessen zijn gedekt in de range van de 76 en 100% van de werkprocessen per kerntaak van het desbetreffende kwalificatiedossier. De essentie van het beroep is hierin meegenomen. Het Keurmerk staat voor de bevinding/toetsing van 100% van alle producten en diensten van de eamenleverancier. De IA dient het betreffende Kwalificatiedossier (KD) te vergelijken met het eamenmateriaal. De IA dient gebruik te maken van het rapportmodel (bijlage). Eventuele afwijkingen dienen op het eerste blad van het rapport te worden vermeld. De TA hoeft deze standaard niet te toetsen. Bevindingen van de Inhoudsauditoren n.a.v. hun tool werkprocessen Let op dat in de bevinding wordt aangegeven of de standaard aanwezig is en zo ja: waar? Auditrapport Keurmerk Eamenleverancier versie 3.1 voor de auditoren (oktober 2013) Pagina 4/17

5 2.1.3 Cesuur Aangetoond Oordeel Kiwa Er is een verantwoorde procedure gevolgd voor het bepalen van de cesuur, zowel voor eamenonderdelen als voor het eamen als geheel. De cesuur van het eameninstrumentarium ligt op het niveau waarop de student voldoet aan de vereisten van een beginnend beroepsbeoefenaar. De cesuur is zodanig opgesteld dat de beoordeling (en daarmee de waardering van de kennis, vaardigheden en houding van de student) in totaal niet lager uitpakt dan voor de vakbekwaamheid voor het beroep noodzakelijk is. (waarde) Er is sprake van een evenwichtige, niet oneigenlijk puntentoekenning die recht doet aan het belang van de kerntaken en werkprocessen. (balans) Er is sprake van een weging van de eamenopdrachten/-toetsen onderling, die geen afbreuk doet aan de genoemde cesuur. Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Geen oordeel Te weinig informatie beschikbaar Anders Toelichting: Cesuur: de toekenning van de punten moet reëel zijn. Voert de leerling een opdracht voldoende uit, dan moet dit ook matchen met de cesuur (dus niet dat als een opdracht voldoende wordt uitgevoerd er een 8 (op de schaal tot 10) wordt toegekend). Dus laten zien wat /waarom de waardebepaling zo gemaakt is. Evenwichtig: de toekenning van de waarde moet in balans zijn. Voorbeeld: voor een steigerbouwer is het logisch dat de waarde van de toe te kennen punten voor het stabiel zetten van de steiger hoger ligt dan klantvriendelijk tegen een opdrachtgever te zijn. Weging: Heeft met bovenstaande punt te maken maar dan ook verfijnd niveau (bijvoorbeeld dat er per opdracht aangegeven wordt hoe zwaar de opdracht weegt) Bevindingen Inhoudsauditoren Let op dat in de bevinding wordt aangegeven of de standaard aanwezig is en zo ja: waar? Schrijf de bevinding per onderdeel op (3, zie kolom aangetoond) Bevindingen Toetstechnische auditoren Let op dat in de bevinding wordt aangegeven of de standaard aanwezig is en zo ja: waar? Schrijf de bevinding per onderdeel op (3, zie kolom aangetoond Auditrapport Keurmerk Eamenleverancier versie 3.1 voor de auditoren (oktober 2013) Pagina 5/17

6 2.1.4 Beoordelingswijze Aangetoond Het eameninstrumentarium is voorzien van een beoordelingsvoorschrift, dat een zo objectief mogelijke beoordeling waarborgt. Dit betekent dat: het beoordelingsvoorschrift is voorzien van richtlijnen die leiden tot een onafhankelijke beoordeling. de prestatie-indicatoren (of vergelijkbare beoordelingscriteria) herleidbaar in het beoordelingsvoorschrift zijn opgenomen en een correct antwoordmodel of beoordelingsschema beschikbaar is. de beoordelaar eruit kan opmaken welke (deel)waardering aan een prestatie van een student toegekend moet worden de beoordelaar eruit kan opmaken welke eindwaardering gegeven moet worden. de beoordelaar de gegeven waarderingen conform het beoordelingsvoorschrift herleidbaar kan onderbouwen. Oordeel Kiwa Toelichting: Uit de beoordelingsrichtlijnen blijkt dat de uitslag plaatsvindt op het niveau van de kerntaken en werkprocessen. De beoordeling wordt gebaseerd op de prestatie-indicatoren (of vergelijkbare beoordelingscriteria) uit het kwalificatiedossier. Als een eamen(onderdeel) niet wordt behaald, wordt op het niveau van de prestatie- indicator (of vergelijkbare beoordelingscriterium) verantwoord wat de oorzaak daarvan is. Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Geen oordeel Te weinig informatie beschikbaar Anders Er dient dus een beoordelingsvoorschrift aanwezig te zijn waar bovenstaande 8 punten (zie kolom aangetoond) in opgenomen zijn. Bevindingen Inhoudsauditoren Let op dat in de bevinding wordt aangegeven of de standaard aanwezig is en zo ja: waar? Schrijf de bevinding per onderdeel op (8, zie kolom aangetoond) Bevindingen Toetstechnische auditoren Let op dat in de bevinding wordt aangegeven of de standaard aanwezig is en zo ja: waar? Schrijf de bevinding per onderdeel op (8, zie kolom aangetoond) Auditrapport Keurmerk Eamenleverancier versie 3.1 voor de auditoren (oktober 2013) Pagina 6/17

7 2.1.5 Transparantie Aangetoond Oordeel Kiwa Het eameninstrumentarium geeft alle betrokkenen een helder beeld van hoe het eamen (product of dienst) eruit ziet en hoe het wordt uitgevoerd en beoordeeld.. Er is opgenomen dat studenten en beoordelaars worden schriftelijk en tijdig geïnformeerd over de beoordelingscriteria en de wijze waarop het eamen (product of dienst) zal plaatsvinden en de wijze van beoordeling. (beschreven) Het eameninstrumentarium is voorzien van afnamecondities ( locatie, middel, materiaal, tijdsduur e.d.) en aanwijzingen voor de beoordelaars en de studenten (tijdsduur) voor de uitvoering van het eamen. Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Geen oordeel Te weinig informatie beschikbaar Anders Toelichting: Informatie: deze dient vooraf gegeven te zijn! Afnamecondities: bij sommige eamens dient de kandidaat zelf materiaal mee te nemen, vaak is het aanwezig. Bevindingen Inhoudsauditoren Let op dat in de bevinding wordt aangegeven of de standaard aanwezig is en zo ja: waar? Schrijf de bevinding per onderdeel op (2) Bevindingen Toetstechnische auditoren Let op dat in de bevinding wordt aangegeven of de standaard aanwezig is en zo ja: waar? Schrijf de bevinding per onderdeel op (2) Auditrapport Keurmerk Eamenleverancier versie 3.1 voor de auditoren (oktober 2013) Pagina 7/17

8 Oordeel Aspect 2.1 Eameninstrumenten Eamenstandaard 1: Het eameninstrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen Opmerkingen Naam Inhoudsauditor: Datum: Handtekening Positief: het getoetste product voldoet 100% aan de gestelde eisen Positief: het getoetste product voldoet tussen de 76% en 100% aan de gestelde eisen Negatief: het getoetste product voldoet voor minder dan 76% aan de gestelde eisen Oordeel Aspect 2.1 Eameninstrumenten Eamenstandaard 1: Het eameninstrumentarium sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen Opmerkingen Naam Toetstechnische auditor: Datum: Handtekening Auditrapport Keurmerk Eamenleverancier versie 3.1 voor de auditoren (oktober 2013) Pagina 8/17

9 Aspect 2.2 Afname en beoordeling. Indien het een ingekochte dienst betreft (anders niet van toepassing) Eamenstandaard 2: De eamenprocessen van afname en beoordeling zijn deugdelijk Authentieke afname Het eamen bevat tenminste activiteiten die de student als beginnend beroepsbeoefenaar in het toekomstige beroep uitvoert, Aangetoond afgestemd op het kwalificatiedossier. De werkomstandigheden en de sociale contet tijdens de beoordeling van het eamen komen zoveel mogelijk overeen met die in het toekomstige beroep; Het beroepenveld is betrokken bij de eaminering en beoordeelt de afname en beoordeling als realistisch. Goed Voldoende Oordeel Kiwa Onvoldoende Slecht Geen oordeel Te weinig informatie beschikbaar Anders Toelichting: Bevindingen van de Inhoudsauditoren GELDT DUS NIET VOOR PRODUCTAUDIT! Auditrapport Keurmerk Eamenleverancier versie 3.1 voor de auditoren (oktober 2013) Pagina 9/17

10 2.2.2 Betrouwbaarheid. Indien het een ingekochte dienst betreft (anders niet van toepassing) Aangetoond De afname en beoordeling zijn deugdelijk en verlopen zoals beoogd. In gelijke gevallen wordt gelijk geoordeeld. De beoordeling is zo objectief mogelijk. Voorzieningen die zijn getroffen om dat te bereiken worden adequaat toegepast. Eamenopdrachten, afnamecondities en beoordelingen zijn voor alle studenten zodanig opgezet en toegepast dat geen afbreuk wordt gedaan aan de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de eamenopdracht of het eamenprogramma als geheel, noch aan het niveau daarvan. Er is sprake van een deskundige beoordeling van studenten gericht op het vakinhoudelijk correct beoordelen van de vereiste kennis, houding en vaardigheden van de student. Goed Voldoende Oordeel Kiwa Onvoldoende Slecht Geen oordeel Te weinig informatie beschikbaar Anders Toelichting: Bevindingen van de Inhoudsauditoren GELDT DUS NIET VOOR PRODUCTAUDIT! Auditrapport Keurmerk Eamenleverancier versie 3.1 voor de auditoren (oktober 2013) Pagina 10/17

11 Oordeel Aspect 2.2 Afname en beoordeling Eamenstandaard 2: De eamenprocessen van afname en beoordeling zijn deugdelijk. opmerkingen Naam Inhoudsauditor(en): GELDT DUS NIET VOOR PRODUCTAUDIT! Datum: Handtekening Positief: de getoetste dienst voldoet aan de gestelde eisen Negatief: de getoetste dienst voldoet niet aan de gestelde eisen Kwaliteit van eaminering bij de opleiding oordeel In te vullen door Kiwa organisatie crebo en cohort invullen opmerkingen Auditrapport Keurmerk Eamenleverancier versie 3.1 voor de auditoren (oktober 2013) Pagina 11/17

12 Product/ dienst Onderscheid ontwikkel en eaminering Dekking Cesuur Beoordelingswijze Transparantie Standaard Authentieke afname Betrouwbaarheid Standaard 2 Overzicht van de beoordeling van producten en/of diensten door de OA van Kiwa 1 Gebied 2: Eaminering en diplomering Eamenstandaard 1 Aspect 2.1 Eameninstrumenten Indicatoren Eamenstandaard 2 Proces afname en beoordeling Indicatoren crebo opleiding P/D Goed Onvoldoende Onvoldoende Slecht Geen oordeel De eamenkwaliteit is beoordeeld als Aan alle standaarden is voldaan, de elementen in het portret worden op een uitstekende wijze uitgevoerd Aan alle standaarden is voldaan. Er wordt voor een grootste deel aan de omschrijving van de portretten voldaan, waaronder de essentiële onderdelen Aan één standaard wordt niet voldaan Aan twee of drie standaarden wordt niet voldaan Te weinig informatie beschikbaar Anders Normering: Binnen de audit geldt dat de eamenkwaliteit van een opleiding voldoende is wanneer alle twee de standaarden voldoende zijn en per standaard aan alle indicatoren is voldaan. In artikel van de WEB wordt gesproken over standaarden voor de kwaliteit van de eamens. Deze standaarden en beoordelingsnorm zijn opgenomen in een ministeriele Regeling Eamenstandaarden MBO en maken tegelijk integraal deel uit van het waarderingskader. Om deze reden worden de aspecten hier ook standaarden genoemd. De wettelijke beroepsvereisten moeten in de eamens zijn verwerkt. 1 Normenbundel Eameninstrumenten 2012 (Onderwijsinspectie) Auditrapport Keurmerk Eamenleverancier versie 3.1 voor de auditoren (oktober 2013) Pagina 12/17

13 Voor de eamenkwaliteit van een opleiding wordt een oordeel uitgesproken op een vijf puntschaal (goed voldoende onvoldoende slecht- geen oordeel. Geen oordeel is een etra uitleg van slecht. De eamenkwaliteit van een opleiding is voldoende of goed wanneer alle drie de standaarden voldoende zijn en er per standaard aan alle indicatoren is voldaan. Beoordeling product en dienstlevering borging door de Organisatieauditor Eamenstandaard Diplomering Indicatoren 1. Levering eamenproducten en of diensten is transparant en voldoet om de onderwijsinstellingen aan de formele eisen te laten voldoen besluitvorming diplomering Verantwoordelijkheid eamencommissie Items Product Dienst Opmerkingen 1 De eamenproducten zijn voor verspreiding vastgesteld door de leverancier. 2 De onderwijsinstelling heeft op verzoek inzage in het verslag van de uitslag van de vaststellingsvergadering met gespecificeerde kwaliteitscontrole. 3 De normering en cesuur worden ter beschikking van de onderwijsinstelling gesteld. 4 De leverancier stelt het eamenproduct (inclusief verantwoordingsdocumentatie) tijdig beschikbaar ter vaststelling door de onderwijsinstelling. 5 Het beoordelingsvoorschrift is aanwezig 6 Het beoordelingsvoorschrift is eenduidig voor alle beoordelaars 7 De toets is voorzien van aanwijzingen voor de uitvoering van de eamens 8 De toets is op het gebied van de lay out conform de lay out van de eameninstelling. 9 Er is vastgelegd hoe te handelen indien de inspectie beoordeelt dat de eamenproducten niet aan de criteria voldoen. 10 Kennis, vaardigheden en houding zijn vastgesteld en vastgelegd. Auditrapport Keurmerk Eamenleverancier versie 3.1 voor de auditoren (oktober 2013) Pagina 13/17

14 11 De uitslagen van de afgenomen toetsen/eamens (producten en diensten) zijn vastgelegd. De adviezen aan de eamencommissie van de onderwijsinstelling zijn vastgelegd. Advies de school om dit en hoe goed te regelen 12 Er is vastgelegd hoe te handelen bij geschillen over de uitslag product of dienst 13 Er is vastgelegd hoe de student inzagerecht heeft in het gemaakte eamen (product of dienst) 14 Er is vastgelegd over de wijze waarop de studenten de toetsing (product of dienst) kunnen evalueren. 15 Er is een formeel evaluatiemoment en procedure vastgelegd tussen de onderwijsinstelling en de eamenleverancier. Aan de school om dit en hoe goed te regelen Aan aan de school om dit en hoe goed te regelen Aan de school om dit en hoe goed te regelen Oordeel 1. Levering eamenproducten is transparant en voldoet om de roc s aan de formele eisen te laten voldoen opmerkingen Naam Organisatieauditor(en): Datum: Handtekening Auditrapport Keurmerk Eamenleverancier versie 3.1 voor de auditoren (oktober 2013) Pagina 14/17

15 2. Het contract leverancier afnemer is transparant en voldoet (door de Organisatieauditor) Items van een product en of dienst Product Dienst Opmerkingen 1 De namen van de contractpartijen zijn vermeld. 2 De looptijd is in het contract opgenomen. 3 Het contract is voorzien van dagtekening en ondertekening van de contractpartijen. 4 Het contract bevat: een beschrijving/vermelding van: het (de) in te kopen eamen(s). Indien van toepassing: het aantal versies en de aanlevering daarvan. het crebo-nummer en de kwalificatie. het cohort van het Kwalificatiedossier. een vermelding van de plaats van afname. de levering van hulpmiddelen en faciliteiten. Wie verantwoordelijk is voor: a. inrichting van de eamenlocatie. b. aanwezigheid van deskundige beoordelaars. c. melding van onregelmatigheden tijdens de afname. d. de rapportage van de resultaten. 5 Per in te kopen eamen is bekend of het eamen voldoet aan de eisen conform het toezichtkader van de inspectie wat betreft: - uitstroomeisen. - toetstechnische eisen. 6 De wijze waarop geheimhouding wordt gewaarborgd is vermeld. 7 De aanlevertermijn van noodzakelijke bescheiden door de contractpartijen is vermeld. 8 In de overeenkomst is een verwijzing naar een bij de leverancier geldende klachtenprocedure opgenomen, waarin uitgewerkt is hoe moet worden gehandeld als de afnemer inhoudelijke en/of toetstechnische mankementen aan het (de) ingekochte eamen(s) vaststelt voor, tijdens of na de afname van een eamen. Auditrapport Keurmerk Eamenleverancier versie 3.1 voor de auditoren (oktober 2013) Pagina 15/17

16 9 In de overeenkomst is vastgelegd hoe de aansprakelijkheid van de leverancier is geregeld indien zij in gebreke blijft. 10 In de overeenkomst is vastgelegd wanneer en op welke wijze het (de) ingekochte eamen(s) worden geëvalueerd. 11 In de overeenkomst is vastgelegd op welke manier afnemers van eamens van de resultaten van de evaluatie op de hoogte worden gesteld. Oordeel 2. Het contract leverancier afnemer is transparant en voldoet Opmerkingen Naam Organisatieauditor(en) : Datum: Handtekening Product: Positief: het getoetste product voldoet 100% aan de gestelde eisen Negatief: het getoetste product voldoet niet 100% aan de eisen Dienst: Positief: de getoetste dienst voldoet aan de 100% gestelde eisen Negatief: de getoetste dienst voldoet niet aan de 100% gestelde eisen Kwaliteit dienst - borging Oordeel In te vullen door de Kiwa organisatie crebo en cohort invullen opmerkingen Auditrapport Keurmerk Eamenleverancier versie 3.1 voor de auditoren (oktober 2013) Pagina 16/17

17 Eisen uit het Keurmerk Eamenleverancier (door de Organisatieauditor) Artikel Items van een product en of dienst Product Dienst Verwijzing Keurmerk De organisatie dient te beschikken over een X X goedgekeurd verslag Beschikbaar stellen van scholing X X Juridische status X X Vastleggen van het primaire proces X X Privacyreglement/geheimhouding medewerkers X X Klachtenprocedure/ klachtenmanagement X X Klanttevredenheid X X Beroepenveld X X Vaststellen deskundigheid medewerkers X X Interne audit X X Ontwikkelen/vaststellen beoordelingsinstrumenten X Maatregelen zorgvuldig gebruik X Leveringsvoorwaarden Evaluatie van het product /dienst Oordeel Naam Organisatieauditor(en) : Overige criteria Keurmerk Eamenleverancier Datum: opmerkingen Handtekening Product: Positief: het getoetste product voldoet 100% aan de gestelde eisen Negatief: het getoetste product voldoet niet 100% aan de eisen Dienst: Positief: de getoetste dienst voldoet 100% aan de gestelde eisen Negatief: de getoetste dienst voldoet niet 100 %aan de gestelde eisen Auditrapport Keurmerk Eamenleverancier versie 3.1 voor de auditoren (oktober 2013) Pagina 17/17

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Assistent Logistiek Medewerker Crebonummer : 93731 Is er

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VTL Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager Transport en Logistiek Crebonummer : 91870 Is er sprake

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Dakdekker riet Crebonummer : 93845 Is er sprake van een kadertoets

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SHE Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager/ondernemer Horeca Crebonummer : 90303 Is er sprake van

Nadere informatie

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013 Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Waterbouwer Crebonummer : 94020 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Gezel Stukadoor (Decoratie) Crebonummer : 91501 Is er sprake

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SH&M Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek medewerker houthandel Crebonummer : 95331 Is er sprake

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Schoonmaak- en Glazenwassen (Schoonmakermedewerker vloeronderhoud)

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Chauffeur erenvervoer, Cohort

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : LTTR Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product :Frontoffice manager Crebonummer :94072 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer : 90112

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Entreeopleiding assistent assistent dienstverlening en zorg

Nadere informatie

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret.

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Bijlage (Behorend bij de `Regeling standaarden examenkwaliteit MBO, van 31 januari 2009, kenmerk BVE-STELSEL/2009-97923) Inleiding Onderstaand worden 7 standaarden voor de examenkwaliteit gegeven. Bij

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Interventieopdracht 1. Trainingsopdracht 1 bij het onderzoek Weet wat je Meet 2012

Interventieopdracht 1. Trainingsopdracht 1 bij het onderzoek Weet wat je Meet 2012 Interventieopdracht 1 Trainingsopdracht 1 bij het onderzoek Weet wat je Meet 2012 Auteur: Piety Semplonius- van den Akker Begeleider: Dr. T. Bosma Datum: november 2012 Interventieopdracht 1: de beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Normenbundel Exameninstrumenten Toezichtkader 2012, versie januari 2014

Normenbundel Exameninstrumenten Toezichtkader 2012, versie januari 2014 Normenbundel Exameninstrumenten Toezichtkader 2012, versie januari 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. TOEZICHTKADER BVE 2012... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Aspect 2.1 Exameninstrumentarium... 6 2.3 Aspect

Nadere informatie

Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, maart 2010 p. 2 van 27 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Business Marketing Services te Badhoevedorp Beveiliger Januari 2013 Plaats: Badhoevedorp BRIN: 29WT Onderzoeksnummer: 127795 Onderzoek uitgevoerd in: November 2012

Nadere informatie

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 Utrecht, oktober 2011 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Europort Business School ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, december 2011 p. 2 van 22 Vaststelling rapport Dit conceptrapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011

Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Best Alert ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, februari 2012 p. 2 van 26 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 Regelgeving mbt taal en rekenen is ingewikkeld Toezicht voortvloeiend uit de regelgeving behoeft op onderdelen verduidelijking of wijziging 2013 en verder: toezicht op talen

Nadere informatie

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Examenorganisatie SVPB ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, mei 2011 p. 2 van 19 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Examinering in het mbo. Dilemma s in de praktijk

Examinering in het mbo. Dilemma s in de praktijk Examinering in het mbo Dilemma s in de praktijk Examinering examinering versus (ontwikkelingsgerichte) toetsing dilemma t.a.v. examen: afsluiting onderwijs startbekwaamheid ontwikkelpotentieel KWALITEIT

Nadere informatie

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Trainers: Joke Steenbruggen en Robert Kamper 1 De cesuur per werkproces moet op 75% liggen Prestaties zoals zichtbaar

Nadere informatie

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Mediacollege Amsterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, januari 2010 p. 2 van 25 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011

ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 ROC van Amsterdam ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, september 2011 p. 2 van 27 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Keurmerk Examenleverancier

Keurmerk Examenleverancier Keurmerk Examenleverancier Keurmerk Examenleverancier - Producten - Diensten Uitgevoerd in opdracht van Excenter: Gegevens Excenter Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Instituut Schoevers BV ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, september 2011 p. 2 van 26 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p. 2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands

Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands bij het Common European Framework Instructie voor de kandidaat - 2 - Instructie voor de kandidaat Lees deze instructie voordat je een examen gaat

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, april 2011 p. 2 van 41 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG (Verzorgende-IG) BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 285524 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Kosmos te Eindhoven Schoonheidsspecialist definitief December 2015 BRIN: 25BD Onderzoeksnummer: 287297 Onderzoek uitgevoerd: 17 juni 2015 t/m 8 oktober 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Stichting Nimeto ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

Stichting Nimeto ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Stichting Nimeto NDERZEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, december 2009 p. 2 van 30 VASTSTELLING RAPPRT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC RIVOR te Tiel 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG BRIN: 04CY Onderzoeksnummer: 253817 Onderzoek

Nadere informatie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Tilburg, september 2012 Hans Mariën Astrid Vloet Paula Willemse IVA beleidsonderzoek en advies

Nadere informatie

Visie op Examinering Colofon

Visie op Examinering Colofon Visie op Examinering Colofon Opgesteld door : O&B Vastgesteld door het College van Bestuur op : 22-01-2013 Instemming Ondernemingsraad op : 18-09-2013 Definitief vastgesteld College van Bestuur : 29 oktober

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West Brabant te Etten-Leur. Chauffeur goederenvervoer

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West Brabant te Etten-Leur. Chauffeur goederenvervoer ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West Brabant te Etten-Leur Chauffeur goederenvervoer Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280559 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering Bijlage 1, behorende bij artikel 1: standaarden en normering voor kwaliteit van Inhoud standaarden voor kwaliteit van Domein A: Validering door belanghebbenden Standaard 1 (niveau exameneenheid): het beroepenveld

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport Sectoraal Eamenprofiel Zorg, Welzijn en Sport Sector: GDW(S) Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 30 mei 2011 Het onderstaande sectorale eamenprofiel is geldig voor de volgende crebonummers/kwalificatiedossiers:

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

EXAMINEREN IN HET MBO. Klaar voor de start (in het beroep) november 2014

EXAMINEREN IN HET MBO. Klaar voor de start (in het beroep) november 2014 EXAMINEREN IN HET MBO Klaar voor de start (in het beroep) Auteurs Ellen Verheijen, MBO Raad & Paula Willemse, IVA Beleidsonderzoek en advies november 2014 De vlag uit, de schooltas bungelend in top examen

Nadere informatie

Examenprofiel mbo HTVF

Examenprofiel mbo HTVF Examenprofiel mbo HTVF Sector: Horeca, Reizen, Recreatie, Bakkerij en Facilitaire dienstverlening Vastgesteld door: de paritaire commissies HIC, Bakkerij, TRR en FD Vaststellingsdatum: 26 november 2014

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Inspecteur van het Onderwijs

Inspecteur van het Onderwijs Bijgaand ontvangt u de digitale versie van het definitieve rapport van het onderzoek naar de Staat van de Instelling 2014 bij Leidse Onderwijsinstellingen BV. Momenteel is het helaas niet mogelijk om dit

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

2011-2012 MANAGEMENTREVIEWS EXAMINERING ROC

2011-2012 MANAGEMENTREVIEWS EXAMINERING ROC Zelfevaluatie Examinering 2011-2012 MANAGEMENTREVIEWS EXAMINERING ROC Eindhoven December 2012 CONCEPT Bureau Beleidsevaluatie en Control INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Managementreview ROC Eindhoven... 4

Nadere informatie

Begrippenkader examinering mbo

Begrippenkader examinering mbo Begrippenkader examinering mbo Datum : 15 juli 2011 Voorwoord Om tot standaardisering van examinering in het MBO te komen is onder andere een eenduidig begrippenkader examinering mbo ontwikkeld. Het merendeel

Nadere informatie

Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG

Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat (Cluster Zorg) versie 17122014 Beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs, serie 2014 Zorg, Welzijn & AG Inhoud Inleiding... 2 Overgang naar het

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Zie ook www.kwalificatiesmbo.nl Sector: Transport en Logistiek Vastgesteld door: Paritaire commissie T&L Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer:

Nadere informatie

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen APS Hella Kroon Alie Kammenga Ellis Eerdmans 8 oktober 2012 Ede In deze masterclass Als ik het voor het zeggen had dan De kaders van het instellingsexamen

Nadere informatie

Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009

Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Kenwerk ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN VAN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Amersfoort, juli 2009 Rapportage kwaliteit exameninstrumenten bij leverancier Kenwerk 2009 p.2 van 18 VASTSTELLING RAPPORT Dit

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van [datum], nr. BVE/Stelsel/294391, houdende vaststelling van modellen en technische veiligheidseisen diploma en resultatenlijst beroepsopleidingen

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA Inleiding Dit model is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 14 mei 2013 en gelegitimeerd door het Algemeen

Nadere informatie

Resultaten KCE-audit InHolland School of Social Work MBO 30 juni 2005

Resultaten KCE-audit InHolland School of Social Work MBO 30 juni 2005 Resultaten KCE-audit InHolland School of Social Work MBO 30 juni 2005 Inhoudsopgave Verklaring... 3 Toelichting beoordeling... 5 Inleiding 5 Domein 1: Het managen van het examen 5 Domein 2: Samenwerking,

Nadere informatie

Beoordeling kwaliteit mbo examens. 19 november 2008 Gerard Bukkems

Beoordeling kwaliteit mbo examens. 19 november 2008 Gerard Bukkems Beoordeling kwaliteit mbo examens 19 november 2008 Gerard Bukkems Onderwerpen: 1. Uitgangspunten 2. Steekproef 3. Examenstandaarden 4. Consequenties bij onvoldoende examenkwaliteit 5. Werkwijze inspectie

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Notitie Talen, Rekenen en Loopbaan & burgerschap

Notitie Talen, Rekenen en Loopbaan & burgerschap Notitie Talen, Rekenen en Loopbaan & burgerschap Januari 2014 Inspectie van het Onderwijs, sector bve, ontwikkelgroep taal, rekenen en loopbaan & burgerschap INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Kwalificatie-eisen

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOEZICHT KWALITEIT EXAMINERING EN KWALITEITSBORGING 2013. Examenorganisatie SVPB

RAPPORTAGE TOEZICHT KWALITEIT EXAMINERING EN KWALITEITSBORGING 2013. Examenorganisatie SVPB RAPPORTAGE TOEZICHT KWALITEIT EXAMINERING EN KWALITEITSBORGING 2013 Examenorganisatie SVPB Plaats : Houten Kenmerk : 4216584-v1/BJ Datum onderzoek : 11, 28 en 29 oktober 2013 Datum vaststelling : 5 december

Nadere informatie

Onderwijsassistent niveau 4

Onderwijsassistent niveau 4 examenproducten Onderwijsassistent Onderwijsassistent niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 4. Dekkingsgraad 3 7. Inhoudelijke wijzigingen per proeve 4 8. Vakkennis en vaardigheden

Nadere informatie

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden productbeoordeling/praktijkobservatie Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden Toetscode: SD 4.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 HOLLAND College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 Rapportage kwaliteit examinering Holland College 2007-2008 p.2 van 29 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam KWALITEITSONDERZOEK MBO Regio College te Zaandam Verzorgende-IG Maart, 2016 BRIN: 25RA Onderzoeksnummer: 284774 Onderzoek uitgevoerd: 12-11-2015 Conceptrapport verzonden op: 29 januari 2016 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Groen

Examenprofiel mbo Groen Examenprofiel mbo Groen Sector: Groen Gevalideerd door: de paritaire commissie van Aequor Vaststellingsdatum: 8 december 2014 Examenprofielnummer: EPRO.14 1 Inleiding Doel en functie van het examenprofiel

Nadere informatie

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010 productbeoordeling Concept ontwikkelen Toetscode: SD 1.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542 Inleiding

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

STICHTING DELTION COLLEGE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009

STICHTING DELTION COLLEGE ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 STICHTING DELTIN CLLEGE NDERZEK KWALITEIT EXAMINERING 2009 Utrecht, maart 2010 Rapportage kwaliteit examinering Stichting Deltion College 2009 p. 2 van 69 VASTSTELLING RAPPRT Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Cohortenschema s m.b.t. kaders en regelgeving examinering Nederlands, rekenen, Engels en overige moderne vreemde talen 09-01-2012

Cohortenschema s m.b.t. kaders en regelgeving examinering Nederlands, rekenen, Engels en overige moderne vreemde talen 09-01-2012 1 Cohortenschema s m.b.t. kaders en regelgeving examinering Nederlands, rekenen, Engels en overige moderne vreemde talen 09-01-2012 In dit overzicht vindt u schema s die betrekking hebben op: Mbo niveau

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie