Scherminstructie. Studielink Management Informatie App

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scherminstructie. Studielink Management Informatie App"

Transcriptie

1 Scherminstructie Studielink Management Informatie App Eigenaar: Contactpersoon: Stichting Studielink Versie: 2.0 Datum:

2 Inhoud 1 INLEIDING GENERIEKE SCHERM INDELING DESKTOP TABLET HOOFDSELECTIES DESKTOP HOOFDSELECTIES TABLET NEVENSELECTIES DESKTOP NEVENSELECTIES TABLET HANDLEIDING WERKBLAD INSTELLING SELECTEREN - WERKBLAD DASHBOARD - WERKBLAD ONTWIKKELING IN AANTALLEN EN MARKTAANDEEL T.O.V. VOORGAAND STUDIEJAAR MARKTAANDEEL GESELECTEERD JAAR (BENCHMARK PER INSTELLING) INSTROOM EIGEN INSTELLING PER SECTOR EN PER OPLEIDING TREND AANMELDINGEN - WERKBLAD VERDELING STATUS - WERKBLAD DRAAITABELLEN - WERKBLAD TABELLEN AANTAL PER OPLEIDING EN MARKTAANDEEL PER OPLEIDING TABELLEN AANTAL MET >1 AANMELDING EN MARKTAANDEEL INSTELLINGEN SELECTIE EN EXPORT - WERKBLAD SELECTIES INFORMATIE EXPORT TELBESTANDEN WERKBLAD OVERZICHT BESCHIKBARE TELBESTANDEN DOWNLOADEN VOLLEDIGE TELBESTAND EN REFERENTIETABELLEN Versie van 26

3 1 Inleiding Het doel van dit document is het informeren van gebruikers over de schermopbouw en werking van de Studielink Managementinformatie App. Stichting Studielink inventariseert regelmatig de ervaringen en nieuwe wensen van gebruikers. Deze inzichten dienen als input bij het door ontwikkelen van de applicatie. In de huidige release van de Studielink Managementinformatie App is ten opzichte van de vorige release een aantal veranderingen doorgevoerd. Hieronder een beknopt overzicht van de voornaamste veranderingen in de Studielink Managementinformatie App: Het selecteren en vergelijken van telbestand data is niet meer op basis van volgnummer maar op basis van weeknummer; Het is mogelijk om ook selecties te maken op opleidingscodes (croho); De volgende onderdelen zijn opnieuw ontworpen: o De lay-out van het tab Dashboard is gewijzigd; o Alle fast-change - wisselknoppen waarmee tussen grafische versus tabel weergave kon worden gewisseld zijn vervangen; o Ook de drill-down knoppen waarmee ingezoomd kon worden op opleidingen binnen een sector, zijn vervangen; o De grafieken en tabellen worden nu via afzonderlijke knoppen - in zogenaamde container-objecten - aangeboden; o De Uitleg -knoppen zijn verwijderd. Alle help -teksten zijn verplaatst naar een centrale plek. Deze zijn nu te vinden in het tab Handleidingen ; o De help -teksten zijn uitgebreid met informatie over Week ( wk versus wk in jr ) en over de V -indicator in selectielijsten; Behalve een Onderdeel-overzicht (ofwel Sector-overzicht) is er nu ook een Onderwijs-overzicht (ofwel Opleidingen-overzicht) (zie paragraaf 5.3); In de overzichten worden nu twee studiejaren naast elkaar weergegeven én het absolute of procentuele verschil; Voor mobiele gebruikers zijn de belangrijkste dashboard-schermen in een handzaam tablet formaat vormgegeven, waardoor het navigeren en het maken van selecties voor deze gebruikers op een natuurlijkere tablet-wijze kan verlopen; Als de gebruiker inlogt vanaf een tablet wordt automatisch de tablet-weergave ingeschakeld. De gebruiker kan altijd via een tablet -knop wisselen naar de (uitgebreidere) desktop-weergave. Versie van 26

4 2 Generieke scherm indeling 2.1 Desktop De Studielink Management App bevat een aantal werkbladen met gegevens. De meeste werkbladen hebben een generieke schermindeling die op hoofdlijnen bestaat uit onderstaande 3 delen: Versie van 26

5 2.2 Tablet De Studielink Management App bevat een aantal werkbladen met gegevens. De meeste werkbladen hebben een generieke schermindeling die op hoofdlijnen bestaat uit onderstaande 4 delen: Versie van 26

6 2.3 Hoofdselecties Desktop Boven in een werkblad zijn een of meerdere van onderstaande dimensies te vinden. Telmethode: Slechts een van de waarden kan geselecteerd zijn. Standaard selecties: Er kunnen meerdere waarden gelijktijdig geselecteerd zijn. Het selecteren van meerdere waarden kan door de muisknop ingedrukt over de waarden te slepen, of door met Ctrl + muisklik elke gewenste waarde te selecteren. Uitschrijvingen: Slechts een van de waarden kan geselecteerd zijn. Tijdselecties: Hier kan het Studiejaar en/of (kalender) Weeknummer geselecteerd worden. - Indien er één weeknummer en één studiejaar gelijktijdig worden geselecteerd, verschijnt bijbehorende bestandsdatum en volgnummer. - Het studiejaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. De telbestanden worden vanaf de 1e maandag na 1 oktober geproduceerd. - Het Telbestand van de eerste maandag na 1 oktober heeft altijd het volgnummer Voor ieder studiejaar worden 99 telbestanden geproduceerd. Dus een cohort wordt bijna twee jaar gevolgd. Let op: het volgnummer is niet gelijk aan de kalenderweek. - Telbestanden met volgnummers 53 t/m 99 krijgen bij Week de toevoeging in jr. De kalenderweken w40 t/m w52 en w1 t/m w39 betreffen data tot aan aanvang studiejaar (1 oktober). De kalenderweken w40 in jr t/m w52 in jr en w1 in jr t/m wk34 in jr betreffen data in het 1e jaar van betreffende studiejaar. Bijvoorbeeld Studiejaar = 2011: - het telbestand w40 bevat de gegevens van het 1e telbestand (dd 4 oktober 2010). - het telbestand w47 in jr bevat de gegevens van het 60e telbestand (dd. 21 november 2011)`. Dit is 1 jaar en 8 weken na w40. Selecteren kan als volgt: klik achter bijvoorbeeld Studiejaar op het icoon. De waarden worden zichtbaar. Selecteer dan een waarde. De knoppen Laatste week en Dit studiejaar : Dit zijn voorgeprogrammeerde knoppen. Met een muisklik op de knop Laatste week worden automatisch het actuele studiejaar én het actuele weeknummer geselecteerd. Versie van 26

7 2.4 Hoofdselecties Tablet In de tablet versie worden deze hoofdselecties iets anders aangeboden dan in de desktop versie. Echter de functionaliteit is identiek. Boven in een werkblad zijn een of meerdere van onderstaande dimensies te vinden. De onderstaande 3 dimensies zijn rechtsboven te vinden: Telmethode: Slechts een van de waarden kan geselecteerd zijn. Standaard selecties: Er kunnen meerdere waarden gelijktijdig geselecteerd zijn. Meerdere items selecteren kan door de vinger circa 2 tellen op bijv. de lijst Onderdeel te houden. Daarna kunt u meerdere items selecteren. En deze selectie bevestigen door op het vinkje-symbool te tikken. Uitschrijvingen: Slechts een van de waarden kan geselecteerd zijn. - Voor het selecteren van een Telmethode, Standaard selecties en Uitschrijvingen: klik eerst op de knop Aanpassen. - Dan krijgt u onderstaand pop-up scherm, waarin u op elke dimensie de gewenste selectie kunt maken. - Sluit dit pop-up venster door rechtsboven op het icoon te klikken. Versie van 26

8 De onderstaande tijd-dimensies zijn midden boven te vinden: Tijdselecties: Hier kan het Studiejaar en/of (kalender) Weeknummer geselecteerd worden. - Voor het selecteren van een Weeknummer: klik eerst op de knop Aanpassen. - Dan krijgt u onderstaand pop-up scherm, waarin u een waarde kunt selecteren. - Sluit dit pop-up venster door rechtsboven op het icoon te klikken. - Indien er één weeknummer en één studiejaar gelijktijdig worden geselecteerd, verschijnt bijbehorende bestandsdatum en volgnummer. De knoppen Laatste week en Dit studiejaar : Dit zijn voorgeprogrammeerde knoppen. Met een klik op de knop Laatste week worden automatisch het actuele studiejaar én het actuele weeknummer geselecteerd. Versie van 26

9 2.5 Nevenselecties Desktop Links in een werkblad zijn een of meerdere van onderstaande dimensies te vinden. Versie van 26

10 2.6 Nevenselecties Tablet Links in een werkblad zijn een of meerdere van onderstaande dimensies te vinden. Versie van 26

11 3 Handleiding werkblad In het werkblad is onder diverse knoppen aanvullende informatie te vinden over: - Het maken en wissen van selecties - Telmethodes (gewogen versus ongewogen) - Standaard selecties - Criteria berekeningen (actieve aanmelding, marktaandeel) - V -indicator - Week. Bovendien zijn hier alle handleidingen, deze scherminstructie en instructievideo s te raadplegen. Desktop Tablet Versie van 26

12 4 Instelling selecteren - werkblad Dit werkblad is alleen zichtbaar voor instellingsonafhankelijke gebruikers. Men kan hier een onderwijsinstelling kiezen en vastleggen. Voor gebruikers van onderwijsinstellingen wordt de Eigen instelling automatisch vastgelegd aan de hand van de inloggegevens. Desktop Tablet Z o d r a e r b i j Als bij BRIN-nummer of Naam Instelling één waarde is gekozen, wordt rechtsonder de knop Mijn instelling vastleggen geactiveerd. Klik erop om de keuze te bevestigen. Na het vastleggen wordt in het blok bij Eigen instelling: de vastgelegde instelling zichtbaar. Versie van 26

13 5 Dashboard - werkblad De indeling van het dashboard werkblad ziet er als volgt uit. Op de volgende pagina s wordt elke grafiek en tabel toegelicht. Desktop Tablet Versie van 26

14 5.1 Ontwikkeling in aantallen en marktaandeel t.o.v. voorgaand studiejaar Boven in het Dashboard werkblad zijn onderstaande meters te vinden. Versie van 26

15 5.2 Marktaandeel geselecteerd jaar (benchmark per instelling) Linksonder in het Dashboard werkblad zijn onderstaande grafiek én tabellen te vinden. Versie van 26

16 5.3 Instroom eigen instelling per sector en per opleiding Rechtsonder in het Dashboard werkblad zijn onderstaande tabellen te vinden. Versie van 26

17 6 Trend aanmeldingen - werkblad Op dit werkblad is het volgende te zien: Versie van 26

18 7 Verdeling status - werkblad Op dit werkblad is het volgende te zien: Versie van 26

19 8 Draaitabellen - werkblad Dit werkblad komt alleen maar voor in de uitgebreidere desktopversie. Dit werkblad bevat de volgende vier tabellen: - Aantal per opleiding - Marktaandeel per opleiding - Aantal met meer dan één (>1) aanmelding - Marktaandeel instellingen. In het scherm is altijd slechts één tabel in beeld. Wisselen tussen de tabellen kan door een van de vier knoppen te kiezen, die te vinden zijn boven de zichtbare tabel. Versie van 26

20 8.1 Tabellen Aantal per opleiding en Marktaandeel per opleiding Versie van 26

21 8.2 Tabellen Aantal met >1 aanmelding en Marktaandeel instellingen Versie van 26

22 9 Selectie en export - werkblad Dit werkblad komt alleen maar voor in de uitgebreidere desktop-versie. In dit werkblad is het mogelijk om op alle velden uit de Telbestanden eigen selectiecombinaties te maken en zo een deel van alle regels uit één telbestand als Excel-bestand op te slaan of in Excel te openen. Telbestanden bevatten alleen ongewogen aantallen. Het werkblad bevat drie gedeelten: een selectie gedeelte (1), een informatief gedeelte (2) en een export gedeelte (3) Versie van 26

23 9.1 Selecties De velden uit het telbestand zijn hier geclusterd in de volgende groepen: -BRIN en Instellingen -Opleiding -Student -Aanmelding. Het selecteren kan als volgt: klik achter bijvoorbeeld Herinschrijving op het icoon een of meerdere waarden.. De waarden J en N worden zichtbaar. Selecteer dan 9.2 Informatie In de tabel Aantal ongewogen aanmeldingen in selectie in een week is te zien: - het aantal aanmeldingen van de gemaakte selectie - het totaal aantal aanmeldingen in het geselecteerde telbestand In de tabel hiernaast wordt het aantal ongewogen aanmeldingen uitgesplitst naar Status. Hier zijn ook het aantal uitschrijvingen én/of annuleringen te vinden. Versie van 26

24 9.3 Export In deze tabel worden alle regels uit het telbestand, die binnen de gemaakte selectie vallen, getoond. Nadere uitleg over de bestandstructuur van een Telbestand is te vinden in de notitie Programma van Levering Telbestanden Studielink. Versie van 26

25 10 Telbestanden werkblad Dit werkblad komt alleen maar voor in de uitgebreidere desktopversie Overzicht beschikbare telbestanden In het midden een overzicht van alle beschikbare telbestanden. Ook in de tabel kan een nadere selectie worden gemaakt, zodat alleen de gewenste telbestanden worden weergegeven. Per telbestand wordt informatie gegeven over: - het Studiejaar : waarop de aanmeldingen betrekking hebben, - het Weeknummer : waarop de aanmeldingen betrekking hebben, - het Volgnummer : waarop de aanmeldingen betrekking hebben, - het Aantal aanmeldingen in het telbestand, - het Aantal regels in het telbestand, - de Bestandsdatum : is de productiedatum van het Telbestand, - een hyperlink om het telbestand te kunnen downloaden. Versie van 26

26 10.2 Downloaden volledige Telbestand en Referentietabellen Wekelijks worden de telbestanden en referentietabellen geactualiseerd. Via onderstaande knoppen kunnen deze bestanden snel en eenvoudig worden gedownload. Deze knop wordt geactiveerd zodra er één Studiejaar en één Week / Volgnummer is geselecteerd. Met deze knop wordt het geselecteerde telbestand gedownload. Deze referentietabel bevat de opleidingsnaam. Met deze knop wordt het meest actuele bestand gedownload. Deze referentietabel bevat gegevens over opleidingen en het bijbehorende sectoronderdeel. Met deze knop wordt het meest actuele bestand gedownload. Deze referentietabel bevat de instellingsnamen en andere instellingsgegevens. Met deze knop wordt het meest actuele bestand gedownload. Bij het downloaden van een volledig telbestand, verschijnt een pop-up scherm (zie hiernaast). Kies hier voor Opslaan als of Openen van het bestand. De referentietabellen worden geopend in uw internet browser. In bijvoorbeeld Internet Explorer 9 kan het bestand via File Save as worden opgeslagen (zie plaatje rechts) of via de toets combinatie Ctrl+S. Versie van 26

StatLine. Alle cijfers van het CBS binnen handbereik

StatLine. Alle cijfers van het CBS binnen handbereik StatLine Alle cijfers van het CBS binnen handbereik 1 Voorwoord StatLine is de databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alle cijfers die het CBS publiceert, zijn opgenomen in de databank

Nadere informatie

EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD

EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD Starters handleiding voor ondernemers Datum: 08 september 2011 Ezora Limited Digital Depot, Roe Lane The Digital Hub Dublin 8 Ierland sales@ezora.com Page 1 of 24 Starters handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS

Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS Handleiding voor het gebruik van uw nieuwe CMS Inhoud (klik op een van onderstaande titels) 1. Toegang tot het CMS 2. Inhoud toevoegen 3. Afbeelding toevoegen 4. Bestand toevoegen 5. Instructie & Vragen

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Gevolmachtigde Agenten

Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Gevolmachtigde Agenten Meer rendement met de VRA VRA handleiding voor Gevolmachtigde Agenten 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Wat is mogelijk met de VRA? 4 2. Openingsscherm 5 - Ingeregelde datasets 5 - Periode 5 - Beschikbare rapporten

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aan de slag met Outlook Web App... 3 Overzicht instellingen... 3 Vereisten...

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

Handleiding. Je ziet resultaat

Handleiding. Je ziet resultaat Handleiding Je ziet resultaat Inhoudsopgave 1. Versiebeheer... 3 2. Definities... 3 3. Werken met E-View... 5 4. Inloggen... 6 5. Menuopties... 7 6. Boomstructuur... 8 7. De grafiek... 9 8. Mijn account...

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Handleiding Mijn DATA-collectief

Handleiding Mijn DATA-collectief Handleiding Mijn DATA-collectief Inleiding Het grootste nadeel bij het kopen van adresbestanden voor commerciële doeleinden, is dat de data meteen na aanschaf alweer verouderd is. Ook is lang niet altijd

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie